GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám október Ingyenes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes"

Átírás

1 GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja XIX. évfolyam 10. szám október Ingyenes Placskó Lajos által elmondott október 23-i ünnepi beszédet közöljük Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõk! Kedves Fiatalok! Wittner Mária a ma is köztünk élõ '56-os forradalmár írja: Ma értetek szól a harang, a lélek harangja, ma értetek szól a fohász egy nemzet ajakán, ma értetek gyúl sok-sok kicsiny mécses, ma Néktek szól az ifjúság lelkesedése, ma Rátok emlékezünk s fájón ünnepelünk. Hazánk egyik legfájóbb ünnepe ez hölgyeim és uraim! Egy nagyhatalom által leigázott kicsiny, de kicsinységében is óriás nép ünnepe. Ez a nép már megmutatta egyszer, hogy tud óriás lenni ban csodáját emlegette Európa, ünnepelte a mûvelt világ tengeren innen és túl. Ötvenkét esztendeje újra kiegyenesítette kalodába tört gerincét, fõt emelt és elõre lépett ez a kicsi nép és beleharsogta az elnyomók rút képébe, hogy nem! Ötvenkét éve a régi '48- as Kossuth nótákra dobbantak a szívek, dübörögtek a lábak. Népünk alkotmányos, törvényes jogával, a gyülekezési szabadsággal élve, tüntetve mutatta meg akaratát. Mit látunk a megbarnult filmkockákon? Mosolygó, bizakodó, tiszta arcokat. Fiatalok, akik teli voltak jövõvárással, megpróbálták eljuttatni hazájukat a szabad, demokratikus államok sorába. Nem használtak más fegyvert, csak jóakaratukat, és vidám felszabadultsággal tüntettek egy jobb jövõ, egy szép cél érdekében. Ebbe a naiv, jóakaratú tömegbe lövetett bele Gerõ Ernõ. Tiszta vágyuk azonban olyan erõs volt, hogy még az ellenük kirendelt ÁVH és katonaság jó részét is maguk mellé állították. Az 1956-os forradalom gyõzelmét október 31-én Nagy Imre így jelentette be: az a forradalmi harc, amelynek ti voltatok hõsei, diadalt aratott. Ennek a gyõzelemnek az eredménye hozta létre a mi nemzeti kormányunkat, amely hazánk függetlenségének és szabadságának szilárd talaján áll. A forradalom gyõzött, majd megalakult az új Nagy Imrekormány, melynek tagjai között Kádár János is helyt kapott. Kádár, még buzdító felhívással fordult a lakossághoz, a forradalmat dicsõítve és éltetve az új szabadságot, majd eltûnt. Amikor ismét hallatott magáról már a szovjet nagytestvér tankjainak biztonságából kikiáltotta és megalakította a munkásparaszt kormányt. Kádár János elárulta a forradalmat és a nemzetet, hátba támadva saját elvtársait és hazájába idegen, elnyomó hadsereget hozott be. Megindult a szovjet invázió, amelyre az akkori amerikai politika is áldását adta, hiszen Szuez fontosabb volt nekik gazdaságilag. A szovjet túlerõ elõbb aknavetõkkel szétlõtte a várost. A magukra hagyott forradalmárok még harcban álltak, de az óriási túlerõ felmorzsolt minden ellenállást. Azután dermedt csend ült a romos városra. Megindult a menekültáradat Nyugat felé, az emberek joggal féltek a megtorlástól, bár Kádár ekkor még forradalomról beszélt és büntetlenséget ígért. Aztán beindult a szocialista megtorló gépezet. Statárium és sortüzek az ország számos részén, és már az sem számított, hogy a falhoz terelt emberek fegyvertelenek voltak köztük nõk és gyerme-

2 2 Gömöri Hírmondó kek is. A kegyetlen bosszú haláltáncát járta. A félelmet akarták elültetni a társadalom zsigereiben, s hadd tegyem hozzá: mint most is. Emlékszünk. De kikre emlékszünk mi és kikre õk? Gyurcsány Ferenc azt jelentette ki, hogy üresek az ünnepeink, nincsenek tartalommal megtöltve. Nekem, és nekünk van kikre emlékeznem, van kikre emlékeznünk! Nekem és nekünk tartalma van az ünnepnek! Emlékszem dr. Bacsó Bélára, aki fegyházbüntetést kapott. Dr. Fabula Istvánra, akit halálra ítéltek. Nagybátyáim voltak õk. De állnak itt mások, akik szintén tudnak neveket mondani nem egyet, nem kettõt. Állnak most az országban sok ezren lehajtott fejjel és emlékeznek. Kinek is üres ez az ünnep? Mi a szeretteinkre gondolunk. Azokra, akik emberibb jövõt akartak nekünk. Csak üres, kietlen lélekkel, vagy egyenesen lelketlenül élõknek méltatlan ez az ünnep! Nincs tartalma, háttere október 23- nak az olyanok számára, akik két éve öszszeterelgették az emlékgyûlés tömegét a zavarkeltõkével. Így aztán ötven évvel az októberi forradalom után újra lehetett lövetni, kardlapozni, gumibotozni lelketlenül. Az ötvenedik évforduló kapcsán ott pózoltak a régi elvtársak, az új urak acélkordonok mögött, háromszoros rendõrgyûrûvel körülvéve, külföldi nagyságok elõtt. Ezek az idegen emberek õszinte fõhajtással köszönték meg azt a magyart, akik mind az õ gazdaságukat gyarapították. Ezek között pedig nagyon sok magasan képzett, egy vagy többdiplomás ember volt, akik kénytelenek voltak elhagyni hazájukat. Hazaárulás! mondták sokan. Miért nem maradtak itthon? Kádár elárulta a hazáját. Behívta az idegen hadsereget a saját szülõhazájába. Ma ez már nem divat, elegánsan kiárusítják az országunkat. Kié a MALÉV? Kié a miskolci vasgyár? Az a vasgyár, amelynek hulladékvas árában adták el a mûködõképes vagonokat tízmilliárd forintos értékben és hagyták, hogy fedezetlen váltóval fizessenek. Miért ragaszkodnak hozzá, hogy a Gazpromé legyen az egyedüli exportjog hazánk felé? Mi történik ma a hazámban, mikor egy pozõr pojáca oda teszi a kezét a Himnusz alatt, ahol más embernek a szíve van? Miért özönlenek ki újra magasan képzett ifjaink? Miért nincs elég orvos, mikor azt hallom, hogy túlképzés van egyetemeinken, de ez a fiatal orvos Angliába utazik dolgozni, az Franciaországba, amaz Svédországba? Szép! De haza mikor jönnek? Itthon a kórházak reformja ez: minden ágy mellé egy páncélkazettát! És a híres magyar oktatás? Amibõl annyi amerikai, angol és német egyetem profitált? Most nem hiába hívják a nemzet napszámosainak a pedagógusokat. Tanulj, fiam! mondták a szüleink azt nem vehetik el tõled! Tanulj, hogy tiszteljenek! Tanultunk és tanulunk, és mennyi a bérünk? Közben azt halljuk, hogy hol itt vernek meg diákok tanárt, hol ott lincselik meg a kollégánkat. Akkor pedig kinek adnak tiszteletet? Ha tanárról, ha kõmûvesrõl, ha hegesztõrõl van szó. Országunkban nagyítóval keresik a szakmunkásokat, õk mégis inkább külföldön dolgoznak. Ott, ahol tisztelik a megszerzett tudást és megfelelõen béreznek. Ott, ahol kiszámítható a jövõ. Ma már hazánkban a becsületes munkának nincs tisztelete. A KSH adatai szerint 317 ezer fölé nõtt az álláskeresõk száma, és ennek alapján 30 ezerrel kevesebben dolgoznak most tavalyhoz képest. Segélyen élni nem olyan fárasztó. Tanulni sem kell, hiszen csak az a szülõ kap beóvodáztatási segítséget, akinek maximum nyolc általánosa van. Így ösztönzik a tudás megszerzésére az embereket? Mivé tették a hazámat? Kik fogják építeni, szépíteni, belakni, az itt lakókat gyógyítani, tanítani? Mit tettetek az '56-os hõsök hazájával? Kiket is ünnepelnek õk és kiket mi? Kik is a hõsök? Kik halni mertek, mert nem otthonuk e föld, hanem hazájuk! Hány embert tettek hazátlanná? Nézzük csak a külföldi lapokat, mit írnak rólunk? Züricher Zeitung: Magyarországon egyenesen polgári hidegháború van. A svájci lap szerint sok magyar számára soha nem történt rendszerváltás, így hazánk folyamatosan balkanizálódik, ahelyett, hogy Európa felé tartana. The Times: Az ünnepségek fényét megkérdõjelezi, hogy egy olyan miniszterelnök emlékezik elszigetelt szûk körben a szovjetek elleni harcra, aki egykor maga is a kommunista párt ifjúsági vezetõjeként szolgálta a Szovjetuniót. Seneca gúnyosan keserû mondatai jutnak eszembe ilyenkor: Cézárt érdekli a nép véleménye. Pontosan úgy, ahogy a bolhát is érdekli a kutya. Mikor nevetni kezdtek ezen az emberek, így szólt az idõs bölcs: Mit nevettek? Ez a példázat rólatok szól! Igen. Rólam, rólatok, önökrõl, mindannyiunkról. Mert nagyon csíp már a bolha, és sajnos ez a bolha cézárt játszik. Nem engedhetjük, hogy azokra az EMBE- REKRE, akikre mi emlékszünk, akik vérüket, szabadságukat vagy életüket adták ezért az országért, ilyen körülmények között kelljen emlékeznünk. Nem azért törõdtek, haltak meg, hogy most kiárusítsák az országunkat! Lassan meg kell mutatnunk nekik, hogy nem többek vérszívó ízeltlábúaknál. Végül Wass Albert Üzenet haza címû versének ide illõ soraival zárom mondanivalómat. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és a békességesek. Erdõk, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! Likasszák már az égben fönt a rostát, S a csillagok tengelyét olajozzák Szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, És miként hirdeti a Biblia: Megméretik az embernek fia, S ki mint vetett azonképpen arat. Mert elfut a víz és csak a kõ marad, De a kõ marad! Köszönöm szépen megtisztelõ figyelmüket!

3 Gömöri Hírmondó 3 Nézzünk bele a téve bármelyik csatornájába, vagy kapcsoljuk be ötletszerűen a rádiót! Mást sem láthatunk, hallhatunk, mint nagyon hozzáértő szakemberek komor hangú nyilatkozatait arról a pénzügyi világot rengető krízisről, amit manapság bankválságnak hívnak. De Magyarországon mintha kizárólag csak a bankok estek volna pánikba, ami a magyarok megtakarítási és hitelfelvételi szokásait ismerve nem csoda véli Csepeli György szociológus, aki szerint tömeges elszegényedés aligha vár ránk, hiszen azt az állami túl-elosztás megakadályozza. Minden attól függ, elhisszük-e, hogy válság van, vagy nem. A piac szerepét átértékelő új rendben az állam vélhetőleg sokkal nagyobb szerephez jut majd. Csakhogy az állam mi vagyunk, így a mi zsebünkből húzzák ki azt a pénzt, amelyből a bankokat konszolidálják. Tartalékunk pedig alig, vagy nem is volt. Az érkező porfelhő, vagy homokvihar, tehát pőrén, védtelenül találja az emberek többségét, akik riadtan figyelik a híreket a megszűnő munkahelyek, a visszafogott fogyasztás és a felmondott hitelek veszélyéről. A rendszerváltás után felnőtté válókat különösen készületlenül érik a csapások, bár az érettebbek sem igen éltek még át hasonlót. A legtöbbet mégis azok veszthetik, akiknek se bankbetétjük, se hiteleik. Könnyen megeshet, hogy nem lesz, aki takarítónőt, vagy kerti munkást fogadjon. A szűkülő V Á L S Á G VA N munkaerőpiacot elfoglalják a válság középosztálybeli kárvallottjai. De mintha mindezt nem érzékelnék az emberek. Nem félünk eléggé? Dől ránk nyugatról a minket érintő sok-sok bennfentes, szakértő vélemény: A német hírtelevízió: Magyarországot keményen érintette a pénzügyi piac válsága The Wall Street Journal: A piac több résztvevője azt kérdezi magától: vajon megismétlődhet-e Közép- és Kelet-Európában az, ami Izlandon történt? AFP: A francia hírügynökség budapesti irodája Simor MNB-elnököt idézi, aki szerint Magyarország nem kívánja az Európai Központi Bank által megígért ötmilliárd eurót felhasználni. Hozzáteszi: Magyarország különösen érzékeny a válságra, nagy eladósodottsága miatt. VI. Gemer Expo Rozsnyón Nemzetközi vásár tárta ki kapuit Rozsnyón október 9-én. Az egykori bányászváros Kereskedelmi és Kulturális Központja adott otthont az immár 6. alkalommal megrendezett Gemer Expónak. A vásárt dr. Zdenko Trebul'a, a Kassa Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg, majd dr. Vladislav Laciak, Rozsnyó város polgármestere köszöntötte a vendégeket. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés képviseletében dr. Kovács János címzetes főjegyző tisztelte meg a rendezvényt. Az ünnepélyes szalagátvágás a Sajó-Rima Eurorégió elnökeinek, Tamás Barnabásnak és Frantisek Kardosnak a jelenlétében zajlott. Az idei program 47 kiállítója elsősorban a turizmus témakörében kínálta termékeit, szolgáltatásait. A vásárra kilátogatók találkozhattak az eurorégió működési területén lévő településeket bemutató kiállítókkal, ízelítőt kaphattak a Sajó és a Rima folyók által meghatározott területek kulturális, természeti és történelmi nevezetességeiből, böngészhettek a turisztikai információs hálózatok kiadványai között. A Sajó-Rima Eurorégió, a Szlovák Karszt Turisztikai Társulás és Rozsnyó Város Önkormányzata szervezésében megvalósuló vásáron Putnokot a Gömöri Múzeum és a Holló László Galéria méltón képviselte. Nemcsak az igényes és minden vendéget megállásra késztető standjukkal hívták fel magukra a figyelmet, hanem a munkatársaik által elkészített ízletes gömöri kenyérlángos is csalogatta a vendégeket. A nyitó nap fontos eseményeként az eurorégió standján a magyar és a szlovák vadászszervezetek és társaságok ünnepélyes keretek között írták alá a Sajó-Rima Eurorégió vadásztagozatának megalakulásáról szóló nyilatkozatot. A tagozat alapcéljának tekinti, hogy a fenntartható fejlődés elvét tiszteletben tartva, a természet, a táj, a környezet, az erdők vadállománya érdekében összehangolja a célirányos vadászati, természetvédelmi, társadalmasítási tevékenységeket a magyar és a szlovák állam határmenti vadászszervezetei között. Bár Rozsnyó idei expója bezárta kapuit október 11-én, de a három nap tapasztalatai, a létrejövő kapcsolatok, Gömör üzenete továbbformálják az itt élők hétköznapjait. A kisember, aki tisztességgel dolgozott, takarékosan él, egyre tanácstalanabb. Fogalma sincs, hogyan, miként készüljön fel a zord jövőre. Erről nincs tévéműsor! Csaknem nyolcvan éve is már, az as nagy gazdasági világválság kezdetén, aki a saját családi emlékei között nem talál rá bizonyítékokat, utánanézhet a könyvtárakban fölvázolták a kispénzűek számára az egyedül járható utat. A társadalom, a gazdaság legkisebb és legfontosabb alapegysége a család. Ezt sulykolták minden létező fórumon, és komoly segítséget nyújtottak az önellátó családok számára. Előnyös kertesházépítkezési kölcsönöket, mindenek előtt olyan otthonok létesítését szorgalmazták, ahol a család ellátásához szükséges alapvető javakat elő lehetett teremteni. A másik rigolyája az volt annak a sokat kárhoztatott, és csakugyan nem hibátlan, de nem is oly elvetemült világnak, a kis-magyarországnak egyetlen jelentős energiaforrása maradt, az ész, és a tehetség. Kiaknázására s működtetésére pedig egyre több és jobb nívós iskolát állítottak fel, s támogatták az ottani képzést. Sokak meggyőződése, hogy ma Magyarország még mindig ezt a szellemi tőkét éli fel, s ha nem hoz sürgősen újat létre, talán véglegesen. Mindenki őrizze meg a nyugalmát, fenntartjuk a rendet! Mire leírhatatlan pánik tört ki az embereken. Ez a P. Howard-i fordulat, a gondolatfonal másik végén, akár súlyos gondot is okozhat. Az embernek még az állati létből hozott ösztöne, génjeiben kódolt ősi parancsa, az egymásra figyelés. Életet menthet. Akár ezerszer is fölröppen a szemezgető verébcsapat fölöslegesen, mint hogy egy is közülük a macska áldozatává váljon. Vészhelyzet idején a higgadtság a legfőbb erény. Talán a túlélést jelentheti. Nincs, s nem is lehet minden esetre kész panel, fiókból kihúzható megoldás. Mindenki csak saját helyzetéből nézve ítélheti meg a következő lépését, de célszerű gondosan mérlegelnie, hisz nincs más, aki ezt helyette megtenné. Sajnos olyan se, aki lehetséges változatokat tudna megmutatni számára. Lapzárta után is a hírek folyamatosan változnak. Azóta már itt a többmilliárdos hitelfelvétel és a megszorítás. Gömöri Hírmondó Kiadja:Putnok Városi Televízió Közhasznú Társaság 3630 Putnok, Rákóczi út 2. Felelôs kiadó: Pásztor János Putnok Városi Televízió Közhasznú Társaság ügyvezetôje HUISSN Fôszerkesztô: Egerszegi Márta A szerkesztôbizottsági tagok: Darnyi Béla (tiszteletbeli szerkesztőségi tag) Deczkiné Horváth Ilona Fábián Judit Placskó Klára Szakonyi Zsolt Szedés, tördelés, nyomda: Press+Print Kft Kiskunlacháza Gábor Áron u. 2/a Tel: 06(24)

4 4 Gömöri Hírmondó 2008 PUTNOK VÁROSÉRT PLAKET A díszpolgári cím utáni legmagasabb városi kitüntetést az idén az ünnep alkalmából Katona Pál alpolgármester, Mazák Mária képviselő és Negrutz Ágoston Miklós vállalkozó kapta. Katona Pál Zádorfalván született március 12-én. Itt végezte általános iskolai tanulmányait, majd a Putnoki Mezőgazdasági Technikumban szerzett technikusi képesítést. Katonai szolgálati idejének letöltése után megnősült. Felesége a putnoki Angelika gyógyszertárban gyógyszertári asszisztensként dolgozik. Házasságából két gyermeke született, lánya, Kinga Budapesten él férjével. Elvégezte a Gyógyszerészeti Egyetemet, s jelenleg gyógyszerészként dolgozik. Munka mellett azonban továbbra is tanul. Célja a gyógyszerészeti jogász diploma megszerzése. Fia, Kornél pályakezdő színészként keresi a tehetség-kibontakozás útját, az ismertség, a sikeresség kiépítésének lehetőségeit. Katona Pál első munkahelyén a frissen megszerzett mezőgazdasági ismereteit kamatoztatva, mint agronómus dolgozott, majd a Putnoki ÁFÉSZ-nél előadóként helyezkedett el től a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát üzemegység vezetőjeként tevékenykedett től dolgozik jelenlegi munkahelyén a Malomiparban, ahol végigjárta a gabonaipar ranglétrájának minden jelentősebb szakmai pozícióját. Éveken keresztül eredményesen végezte feladatait a Malom keverőüzemének igazgatójaként. A kedvezőtlen gazdasági változások következményeként a keverőüzem leállását követően profilváltásra került sor. Jelenleg vezetőként szervezi, irányítja a termények felvásárlását, a malomipari termékek és takarmányok bel-, és külföldi áruforgalmát, illetve kereskedelmét. Politikai közéletben való részvétele az 1998-as önkormányzati választással kezdődött. Ekkor, Putnok Város Képviselő-testületének tagjaként kezdett dolgozni. Képviselőként, már harmadik ciklusban képviseli választóinak érdekeit. Hatodik éve tevékenykedik a település egészéért vállalt felelősséggel, és fejt ki eredményes, hatékony munkát, mint alpolgármester. Aktívan és hathatósan kezdeményezte a testvérvárosi kapcsolatok kiépítését, működtetését, s a megszerzett tapasztalatok birtokában törekszik a helyi szinten megvalósítható pozitívumok gyakorlati átültetésére, kivitelezésére. Számottevő erőt fejt ki a civil szervezetek közötti konstruktív együttműködés reális kivitelezésében, az összefogás megvalósításában. Jelentékeny részt vállal Putnok város igényes, magas színvonalú művelődési, kulturális, szellemi életének szervezésében. Elismerésre méltó a település arculatának, rendezettségének, esztétikájának kialakítása érdekében, a városfejlesztésért kifejtett aktivitása. Összegezve: Katona Pál kiemelkedő szakmai, gazdasági, közéleti tevékenységével, a város működésének egészére kiható munkája alapján, maradandó eredményeket ért el, ezért érdemessé vált a Putnok Városért" kitüntető plakett adományozására. MAZÁK MÁRIA augusztus 31-én született Putnokon, egy nagycsalád 5. legkisebb gyermekeként. Tanulmányait a putnoki általános iskolában kezdte, majd a kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt. A sikeres felvételi vizsga után a Sárospataki Tanítóképzőben tanult tovább. A főiskolai évek alatt elért tanulmányi eredményei sejttetni engedték, hogy pályaválasztása életre szóló hivatása lesz. A tanítói diploma megszerzése után, a mai Serényi László Általános iskolában kezdte pályafutását. Nem volt könnyű a kiváló idősebb kollegák nyomdokaiba lépni, akik példaképként álltak a fiatal, pályakezdő tanítónő előtt. Kitartása, megfelelni akarása, akaratereje azonban képessé tette az összetettebb, önálló munka elvégzésére. Fejlett felelősségtudattal, határtalan gyermekszeretettel látta el nevelői-oktatói feladatait. Az általa tanított gyermekek kiváló tudásalappal, kellőképpen felkészülve léphettek a felsőbb osztályokba. Diákjai mindig bizalommal fordulhattak hozzá, nála meghallgatásra, támogatásra találtak. Különös érzékenységet és segítségnyújtást tanúsított pályafutása alatt a hátrányos életkörülmények között élő gyermekek iránt. Az intézményben évekig tevékenykedett gyermekvédelmi felelősként. Innovatív pedagógiai törekvéseinek hatására 1973-ban az ő nevéhez fűződött az egész napos osztályokban történő tanítás megszervezése. Kezdeményezésének köszönhetően városunkban már évekkel ezelőtt megoldottá vált a beszédproblémákkal küzdő gyermek szakmai ellátása, hiszen településünkön főállású logopédus foglalkozik az arra rászoruló gyermekekkel. 36 éves életpályája során a szülőkkel harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolatot tudott kialakítani, s folytonosan törekedett az együttműködésen alapuló problémamegoldásra. Az állandó megújulásra törekvés a pedagógus hivatás egyik jelentős feltétele. A továbbképzéseken való részvétel, a folyamatos önképzés elengedhetetlen a korszerű pedagógiai ismeretek elsajátításában, alkalmazásában. Pályafutása során, e területen is minden lehetőséget kihasznált, hogy szakmai tudását kiterjessze, bővítse. Több intenzív és komplex tanfolyamot is elvégzett. A kor követelményeinek megfelelve vállalta a számítástechnikai képzést, amit mindennapi munkájában is kiválóan tud hasznosítani. Pedagógusi munkája elismerésekét 1986-ban, Minisztériumi Dicséretben részesült. Pedagógiai munkáján túl gyakran a társadalmi életben is szívesen vállalt és vállal feladatokat. Nemcsak alapító, de aktív, tevékeny tagja is Putnok Város Női Karának. Az énekkar a Kórusok Országos Minősítésén ezüst fokozatú minősítést ért el. A zene szerető emberek muzsikájukat nemcsak szűkebb régiónkban, de országhatáron túl is élvezhetik. Politikai közéleti szereplése 1980-ban tanácstagságával kezdődött től jelenleg is Putnok város képviselő-testületi tagjaként dolgozik. Választóinak érdekeit felelősséggel, belső meggyőződéstől vezérelve képviseli. Közéleti munkáját hivatásának tekinti. Összegzés: Mazák Mária szakmai és közéleti munkásságával, Putnok város értékeit növelő, maradandó eredményeket elért teljesítménye alapján érdemessé vált a Putnok Városért Plakett adományozására. NEGRUTZ ÁGOSTON MIKLÓS Negrutz Ágoston Miklós április 23-án született Mezőtelegden. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a gimnáziumot a nagyváradi 3. számú Kereskedelmi Líceumban 1978-ban fejezte be. A Kül-, és Belkereskedelmi főiskolán diplomázott Kolozsváron. A két éves katonai szolgálat után kereskedelmi osztályvezetőként egy nagyváradi cipőgyárban kezdett dolgozni.

5 Gömöri Hírmondó 5 Azok, akik figyelemmel kísérik a testületi ülések felvételét, tapasztalhatták, hogy hangosító, és egy komplex szavazatszámláló rendszer lett kialakítva a polgármesteri hivatal dísztermében. Erről beszélgettem Éles Sándor informatikussal, aki jelenleg közreműködik az új technika kezelésében. Mi tette szükségessé a rendszer felújítását? A régi rendszer az 1990-es évek elején lett kiépítve, kialakítva, amely még csak a régi szalagos magnóra történő rögzítést tette lehetővé. Mint mindenben, a hivatal igyekszik lépést tartani a korral és a technikai fejlődéssel. Korábban többször is megfogalmazódott a polgármester úrral és a város vezetésével egyetértésben, hogy elkerülhetetlen a rendszer korszerűsítése. Persze fontos szempont mi a legjobb, legmegbízhatóbb megoldás, hogyan lehet ezt profin kivitelezni? Felvettük a kapcsolatot olyan településekkel, ahol hasonló rendszer már kiépítésre került, illetve az Internet is nagy segítséget adott a kellő információ megszerzéséhez. Szigorú feltételeknek kellett a rendszernek megfelelnie, ezek közül a legfontosabb pontként említeném azt, miszerint szükségessé vált, hogy szó szerint legyenek az elhangzottak rögzítve, úgymond digitálisan és kódolva, azért így, mert a felvételekbe még véletlenül se lehessen ki,- illetve beletörölni senkinek... Utánanéztünk, mi az a 1984 őszén települt át Budapestre, ahol a Dacia forgalmazó cégnél, mint ügyintéző tevékenykedett. A főváros nyüzsgő forgataga nem nyerte el tetszését, így Miskolcra költözött, és az ott üzemelő húsiparnál előbb, mint raktárvezető később, mint kereskedelmi vezető munkálkodott ben élt a kedvezőbb ajánlattal és a Rutex ruházati cégnél kereskedelmi főosztályvezetői munkakörében kezdett dolgozni őszén kezdődött magánvállalkozói élete, amikor a kihívásoknak engedve úgy döntött, önálló vállalkozói tevékenységbe kezd. Induláskor Dövényben bérelt majd megvásárolt egy italboltot. Később újabb üzlet indításával bővítette vállalkozását ben Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti társaságot alapított, mely széles kereskedelmi palettával rendelkezett ben alapított családot. Házasságából két fia született, Ágoston és Máté. Jelenleg feleségével és gyermekivel Kazincbarcikán él ben ismét engedett a kihívásoknak, s megvalósította gyermekkori álmát. Éles, meredek profilváltással kenyér és pékárúk gyártásával és forgalmazásával kezdett foglalkozni. A Putnoki és a környező települések lakosai által igen közkedvelt VEKNI Kft. eleinte két telephelyen, Putnokon és Kazincbarcikán folytatta tevékenységét. Ekkor a székhely még Kazincbarcika volt. A putnoki emberekkel eredményes, együttműködő, közvetlen, pozitív munkatársi és baráti kapcsolatokat sikerült kiépítenie, s ennek hatására döntött úgy, hogy a cég székhelyét településünkre helyezi át. A hatékony marketingmunka eredményeképpen lehetősége nyílt vállalkozásának fejlesztésére. A szomszédos Proforg Rt.-től megvásárolt terület birtokbavételével az üzem bővítésére is sor kerülhetett. A régi és a leendő új üzemegységet elválasztó néhány méter széles területet az önkormányzattól sikerült megvásárolnia. Így 2006 márciusában egy megújult vállalat nyithatta meg kapuit. A putnoki telephely adta lehetőségek, a bővítések indokolttá tették a kazincbarcikai sütőüzem tevékenységének megszüntetését, így ma már a VEKNI Kft. kizárólag Putnokon működik. Napjaink és régiónk munkanélküliséggel terhelt világában a fejlesztések, és hatékony működés eredményeképpen a kezdetben 20 főt foglalkoztató vállalkozás, ma már 107 munkavállaló családjának biztosítja a szó szoros értelmében a mindennapi kenyeret. Negrutz Ágoston Miklós kimagasló érdeme, hogy üzemében minden munkaerőfelvételnél prioritást élveznek a putnoki munkavállalók. Ezzel jelentős mértékben hozzájárul a település foglalkoztatási arányának javulásához, a családok megélhetési problémáinak leküzdéséhez és életkörülményeik színvonalának emeléséhez. Összegezve: Negrutz Ágoston Miklós gazdasági tevékenységével, szakmai munkájával, Putnok város értékeit növelő, a lakosság érdekében kifejtett maradandó eredmények elérésével érdemessé vált a,,putnok Városért Plakett kitüntetésére. A Putnok Városért Plakett átvétele után a díjat kapók megköszönték az elismerést. Katona Pál így fogalmazott: Korszerû a technika a hivatalban rendszer, ami ennek a kritériumnak és még pár fontos jogi igénynek megfelel. Ide sorolhatnám, mivel a hangosítás is elavulttá vált, ezt is fejleszteni kellett, és igényként fogalmazódott meg, hogy a szavazást digitális kijelző rendszerrel is követhessék a képviselők, a jelenlévő vendégek és egyben a tévénézők is. Miután megtörtént a megfelelő ajánlás, utánaolvasás az Interneten, kértünk egy leírást, árajánlatot, és a kiválasztott rendszert forgalmazó cég szakemberei kiépítették azt a díszteremben. Mennyibe került? Három millió forintba, amihez maguk a testület tagjai is hozzájárultak a tiszteletdíjukból éves szinten idén mintegy Ft-tal fejenként illetve a következő évben is ennyivel. Hogyan működik a rendszer? A központi része maga a számítógép, amelyre telepítve van egy speciális program, MikroVoks a neve. Több környező településen, megyei jogú városban valamint Budapest több prominens kerületében is ezt használják, teljes megelégedettséggel. Óriási segítséget kapott a testületi ülésen jelenlévő mindenkori jegyzőkönyvvezető, hiszen nem kell többet analitikusan gyorsírással körmölnie az elhangzottakat és könnyebbséget jelent a jegyzőkönyv vezetésében is, mert a szoftver egy alapjegyzőkönyvet készít vázlatos formában. A rendszer kiépítése is megtörtént. Ennek akkor van jelentősége, ha sürgős esetekben szinte azonnal hivatalos egy csapat teljesített jól, amelynek ő is tagja képviselőként. Megköszönte mindazok segítségét, akik a közel 10 éves közéleti munkájában segítették. A plakettel járó pénzjutalmat a Putnok Ifjúságért Alapítványnak és a Putnok Közbiztonságáért Alapítványnak ajánlotta fel. Mazák Mária köszönő szavaiban elmondta, hogy boldog, hogy 36 évig egy jó tantestületnek lehetett a tagja. Húsz éve élvez közbizalmat. Vörösmarty sorait idézte Szólj, gondolj s tégy jót, s minden gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Az elismerés megerősíti ebben. Negrutz Ágoston Miklós a jövőben is méltó szeretne maradni a kitüntetésre. Magáénak érzi a várost, hiszen közel tíz év fűzi Putnokhoz. Visszaemlékezett a kezdetre, amikor polgármester úr meleg szavakkal fogadta és segítőkészségéről biztosította. Azóta szép üzleti sikereket ért el. A plakettel járó pénzjutalmat a Putnok Városért Egyesület és a Sajókazáért Egyesület számára ajánlotta fel. jegyzőkönyvre van szükség, ugyanis lehetőség van arra, hogy kb. 5 perces késéssel visszahallgassák a felvételt és a fent említett esetben jegyzőkönyv készíthető az elhangzottakról. A szoftver többek között képes arra, hogy bejelölve például bármelyik képviselő nevét, annak az összes testületi ülésen elhangzott felszólalását visszahallgassuk. Intelligens, mert például az SzMSz-ben rögzített időkereteket beállítva egyegy felszólalás során azokat méri, illetve jelzi annak leteltét. Én szükség esetén még a keverőpult kezelésében is segédkezem, hiszen a testületi tagok és az üléseken résztvevő és hozzászóló embereknek hangszíne, hangerősége különböző. A PVTV is innen kapja a hangot, remélem ők is teljesen elégedettek az eredménnyel. A hangtechnika más rendezvényen is felhasználható, mint pl. esküvőkön, ünnepségeken. A rendszer két hónapja jól működik, bevált. Ez a mai kornak az egyik, ha nem a legjobb digitális technikája. Ettől már csak az volna jobb, ha helyettünk meg is írná az elhangzottakból a kész jegyzőkönyvet, de ez bizony még hosszú évek fejlesztésének eredménye lesz, mert szerény véleményem szerintem, egyelőre lehetetlen. Úgy gondolom, mindenki elégedettségére már most érezhető a technikai fejlesztés és a jövőben is segíti majd az itt folyó munkát. F. Judit

6 6 Gömöri Hírmondó Minõségi szakmai munkát végeznek A települések önrendelkezése az 1989-es rendszerváltás egyik nagy vívmánya volt. A négyévente megválasztott képviselők jól, netalán kevésbé jól próbálják igazgatni városukat, falujukat. Szakmai segítséget a polgármesteri hivatalok szakalkalmazottaitól kapnak. Putnokon dr. Tanner János jegyző úr vezeti a hivatalt, akivel annak működéséről beszélgettünk. Jegyző úr tréfásan fogalmazta meg, hogy tevékenységi körük a születéstől az elhunytukig kíséri végig az állampolgárokat. Hozzájuk tartozik a testületi és bizottsági ülések előkészítése, a képviselők munkájának segítése. Érteni kell a gazdálkodáshoz városunkban évente 2 milliárdot meghaladó öszszeget kezelnek. Mellette vagyongazdálkodással, adóügyekkel, városfejlesztéssel, hatósági munkával, oktatással, egészségüggyel, közművelődéssel, sporttal, napi operatív ügyekkel foglalkoznak. Hasonló lakosságszámú településekhez képest mindezt alacsonyabb létszámmal teszik, ami nagyobb önállóságot, ugyanakkor nagyobb felelősséget is jelent a dolgozók számára. Egyre nehezedő anyagi feltételek között dolgoznak. Az idei évet 164 milliós forráshiánnyal kezdte az önkormányzat, amiből a féléves záráskor még mindig 49 millió a fennálló forráshiány. Mindez költségtakarékos, feladatközpontú gazdálkodást kíván, ugyanakkor jó minőségű közszolgáltatást szeretnének biztosítani. A hivatal működését többen jogszabályellenesnek, törvényszegőnek próbálják beállítani. A számtalan vizsgálat, melyet az Állami Számvevőszék, a Közigazgatási Hivatal, a Magyar Államkincstár, ügyészség stb. folytatott, az ellenkezőjét bizonyítják. A svájci SGS minőségirányítási cég 5 éve adja bizonyítékát, miszerint minőségi szakmai munkát végeznek a polgármesteri hivatal dolgozói. Jegyző úr a beszélgetés folyamán kitért arra, hogy a város területén a jövőben hathatós lépéseket kívánnak tenni az illegális szemét visszaszorítására, a közterületek tisztántartására. Felhívta a figyelmet a portákon belüli és a porták előtti területek rendbetételére, ami a tulajdonosok feladata. Előre vetítette, hogy az építési hatóság az elhagyott épületek esetében intézkedni fog. A közteherviselés érdekében nagy figyelmet kívánnak fordítani az adózási fegyelem betartására. A második félévi adók befizetése szeptember 15-én lejárt, hívta fel a figyelmet. Változott a szabálysértés öszszeghatára, 10-ről 20 ezer Ft-ra emelkedett. Aki viszont más bekerített udvarára, kertjébe, házába hatol be, s tulajdonít el onnan értéket akár 100 Ft erejéig is, az már bűncselekményt követ el. A szociális ügyek esetében felhívta a figyelmet a bejelentési kötelezettségre. Amennyiben valaki munkát talál, s ezt más bejelenti, vissza kell fizetni a jogtalanul felvett támogatást. Kéri a lakosságot, hogy az ügyintézés során a hiánypótlási felszólításnak tegyen eleget, ezzel segítheti az ügyek gyors elintézését. Az építési előírások változására figyelmeztetett, sok tevékenység bejelentési kötelessé vált. Minderről az illetékes munkatársai felvilágosítást adnak. E. M. November 15-ig aszfaltburkolatot kapnak a szennyvízvezetésben érintett egyes mellékutcák Mindig örömet okoz számomra, ha valamilyen módon sikeres pályázat elnyeréséről értesülhetek. Az infrastruktúra fejlettsége Putnokon kiemelkedőnek mondható, meghaladja a környékbeli nagyobb városok mutatóit sok esetben. A szennyvízhálózat kiépítése zajlik jelenleg, amely természetesen zavarhatja az itt élők megszokott életvitelét, viszont a munkák befejezésével megszűnnek a folyamatos derítő ürítések, komfortosabbá válik a lakók élete. A főúton nyár közepétől zajlanak a munkák, ami be kell vallani okoz zsúfoltságot, forgalomtorlódást az adott útszakaszon. Az építés ütemezéséről, a még hátralévő feladatokról Tarr Istvánt kérdeztük. A pályázatot elnyújtott támogatással nyertük három évre, ami a munka elhúzódását indokolja. A kivitelezést is ennyi időre vállalták. Ennek nagy valószínűséggel finanszírozási okai lehetnek. (Szerk. megjegyzés: hasonlóan történt a múzeum felújításának esetében is.) A munka mint tudjuk 18 utcát érint, 261 millió forint értékben ben került sor a munkák előkészítésére, a terület átadására, az engedélyek beszerzésére ban az alépítmény elkészítése, a vezetékek elhelyezése, a műtárgyak elkészítése a feladat re ütemeződött az útburkolat építése, útpadka kialakítása, a bejárati átereszek betonozása. A nagy volumenű munka keretében átemelő épült a Vásártéri út végénél, lefektették a Sajó úton a nyomóvezetéket, a Báthory úton és a Fancsalban az ivóvízvezetéket. Október 28-tól várható, hogy a főúton a mentőállomástól az Arany J. útig az út egy részét felmaratják, hogy a díszkő borítás felszedése nélkül, ami a parkolórészen található, biztosítani tudják a 2%-os esést az aszfaltozáskor, ami a csapadékvíz elvezetése miatt feltétlenül szükséges. Megjegyzendő, hogy tábla kihelyezésével nem ártana figyelmeztetni az áthaladó járművek vezetőit az említett útszakaszra, kellemetlen meglepetés érheti a figyelmetlenebbeket... Az aknafedelek kiemelése után kerülhet sor az aszfaltozásra. A mellékutcák esetében: Móricz, Bányász, Kölcsey, Arany J., Balogh B. Bartók ha az időjárás engedi, november 15-ig szeretné a kivitelező befejezni az aszfaltozást. Bízunk benne, hogy mindez az ott lakók megelégedésére történik majd. Egerszegi Márta K Ö N Y V T Á R A K E G Y M Á S É R T A Bányász Művelődési Ház könyvtártermében megrendezték a könyvtárak együtt egymásért programot. Az esemény fő célja volt a diákokkal megismertetni az alkotás jelentőségét és örömét. Ez nemcsak a szerzőt kalauzolja egy másik világba, hanem az olvasónak is utat mutat a szabadidő igényes eltöltéséhez, valamint segítséget nyújt az önművelődéshez. Minden emberben ott van az alkotói készség. Sokan élnek ezzel a lehetőséggel, sokan egyéb más irányú érdeklődésük miatt elhanyagolják a bennük lévő értéket, kincset. A számítógépes technokrata világ számos előnye mellett sok esetben elvonja az emberek figyelmét az olvasás örömétől és hasznától, amely az anyanyelv bővítésében és a helyesírás biztonságában nyilvánul meg. Ebből az alkalomból Tamás István: Nagyapám és a molnár című csalimeséjét Dériné Bodnár Márta adta elő az összegyűlteknek. P. K.

7 Gömöri Hírmondó 7 Majtényiné Murányi Zsuzsanna Mottó: Hegymászó minden ember. Ha ellátunk a végtelenbe, hegyeket álmodunk az orrunk elé, amelyek elfedik a messzeség látványát. A nehézség az ember megmérettetése: hegyeket képzelünk oda, ahol a völgyből is ellátni a tengerig. (Tatiosz) Mit tudhatunk rólad? 1960-ban születtem Putnokon, tősgyökeres putnoki vagyok. Itt voltam kisgyermek, az általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat is itt végeztem. Érettségi után az Általános Iskolai Diákotthonban, majd Serényfalván dolgoztam. Közben Egerben a főiskolán általános iskolai tanári diplomát szereztem magyar-történelem szakon. Serényfalván ismertem meg a férjemet, Majtényi Bélát, aki jelenleg Ózdon a General Electric-nél A R C K É P C S A R N O K dolgozik. Házasságunkból két lányunk született: Melinda IV. éves bölcsészhallgató, Eszter II. éves vegyészmérnök-hallgató. Mindketten Debrecenben tanulnak. Családommal nyugodt, kiegyensúlyozott életet élünk. Szeretünk kirándulni, színházba és moziba járni. Ha időm engedi, szabadidőmben szívesen olvasgatok, hallgatok zenét vagy megnézek egy jó filmet. A Serényi László Általános Iskolába 1990-ben kerültem, azóta itt dolgozom. A tanítás mellett iskolai könyvtárosi feladatokat is elláttam az elmúlt tanévig. Életed mely fontosabb állomásait említenéd? Sok mérföldkő volt az életemben. Kezdeném a tanulással. Első volt az érettségi vizsga. Akkor azt hittem, hogy ettől nagyobb megpróbáltatás már nem várhat rám az életben. És aztán jött a főiskola, a diplomám megszerzése. Azóta folyamatosan tanulok, hiszen a változó, dinamikusan fejlődő világban csak így maradhat talpon az ember ben felsőfokú gyermekkönyvtárosi képesítést, 2005-ben ECDL-Start, majd 2008 tavaszán angol alapfokú nyelvvizsga-bizonyítványt szereztem. Fontos állomás volt az életemben a házasságkötésem, aztán a gyermekeim születése. Nincs annál szebb érzés, mint életet adni egy gyermeknek! Most pedig jó látni a lányaim boldogulását, hogy szívesen és eredményesen tanulják a választott szakirányukat. Kimondhatatlanul büszke vagyok rájuk! 2000-ben családi házat vásároltunk, ahol saját magunk építgetjük, szépítgetjük a környezetünket. Mindezeken túl feledhetetlen élmény volt számomra Putnok Város Női Karának tagjaként eljutni Erdélybe, és többször látni a normandiai partokat Franciaországban. 48 évesen vezetői megbízatást kaptál, hogyan élted ezt meg? Az igazgatóhelyettesi megbízás megbecsülést, egyben kihívást is jelent számomra. Életemben először kerülök vezető pozícióba. Az évek folyamán már megszoktam, hogy felülről irányítanak, engem ellenőriznek. Most az én elsődleges feladatommá vált ez. Felső tagozatos tanárként igazgatni alsó tagozatos tantestületet, tanulóifjúságot, nem könnyű feladat! Új dolog számomra a tantárgyfelosztás, órarendkészítés, osztályok és napközis csoportok szervezése, októberi statisztika készítése, a keleméri Soldos Emília Iskola tagintézményi felügyelete. Szerencsére olyan kollektívában dolgozom, ahol a közös munka, a segítségnyújtás, a támogatás nem ismeretlen dolog! A gyermekszeretetemet édesanyámtól tanultam, aki 38 évig oktatgatta, nevelgette az óvodás korú kisgyermekeket. Egy jó vezetőnek szüksége van példaképre is a megfelelő iránytartáshoz. Vezetői példaképem a két felettesem: Tarr Istvánné és Markovicsné Demeter Edina. Tarr Istvánné, felsős igazgatóhelyettestől 18 éven keresztül kitartást, pontos, precíz munkavégzést és emberi tartást tanulhattam. Markovicsné Demeter Edina, igazgató asszony jó szervezőkészségével, kreativitásával, önzetlenségével, megértő, partneri kapcsolatok kialakításával mutat számomra példát. Mint volt alsós igazgatóhelyettes segít beletanulni az új munka- és szerepkörömbe. Mindkettőjükre nagy tisztelettel nézek fel! Miből merítesz energiát? Energiát, biztatást mind a szűkebb értelemben vett családomtól (férjem, gyermekeim, édesanyám), mind a távolabbi rokonaimtól (testvérem és családja, a férjem testvérei) kapok. Mellettem állnak az ismerőseim, a barátaim is. A munkahelyemen is úgy érzem, hogy szeretnek, elismernek. Nem tartom magam karrieristának. Amit elértem az életben, azt a magam erejével értem el. Mi a véleményed a jelenlegi oktatási helyzetről? Igazgatóhelyettesként még nagyobb rálátásom van az oktatás jelenlegi helyzetére, mivel kötelességem figyelemmel kísérni és tisztában lenni a törvényi szabályozással, a rendeletek adta lehetőségekkel és korlátokkal. Nap, mint nap azt tapasztalom, hogy nincsenek az Oktatási Minisztériumból jövő elvárások a vidéki kis iskolák realitásához igazítva. Számtalan újítás és reformtörekvés jelent meg az elmúlt években, amelyek egy új irányvonalat képviselnek az oktatásban. Azokkal az elképzelésekkel, minthogy a lexikális ismeretek átadása helyett kompetenciák, készségek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, felhasználva a kooperatív tanulás és a kommunikatív tanítás eszközeit, személy szerint egyetértek, azonban a gyakorlatban kivitelezhetetlennek találom. Heti 22 órában, magas létszámú osztályokban mindez nem megvalósítható. Tervek? Igyekszem a legjobb tudásom szerint elvégzett munkámmal és igyekezetemmel ahhoz hozzájárulni, hogy a Serényi név értéket, minőségi és színvonalas oktatást jelentsen a jövőben városunkban. Igazgatóhelyettesként is azon fogok fáradozni, hogy a Serényi Iskola visszanyerje azt a hírnevét, amelyet a saját diákéveim alatt kivívott és jogosan viselt. A szervezők december 12-én 19 órától a Bányász Művelődési Házba várják mindazokat, akik a KISTEXT putnoki gyárában dolgoztak. A következő számokon lehet a részvételi szándékot jelezni: 70 / / / Kappelné Kirilla Anna, Győrkefalvi Attiláné és Rákiné Gerendai Ica kéri, hogy az estre fotókat, más emléktárgyakat hozzanak magukkal a résztvevők.

8 8 Gömöri Hírmondó MÚZEUMOK ÕSZI FESZTIVÁLJA 2008 Ren dez vé nyek so ka sá ga a mú ze um ban Zsuponyóné Ujváry Má ri át a Gömöri Mú ze - um és a Hol ló Ga lé ria ve ze tő jét kér tem, hogy nyújt son át fo gó is me re tet a Mú ze u mok Őszi Fesz ti vál já ról: A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap és az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val meg va - ló su ló Mú ze u mok Őszi Fesz ti vál ját, a Mú ze u - mok Min den ki nek (MM P) prog ra mot 2006-ban in dí tot ták az zal a cél lal, hogy fel hív ják a fi gyel - met a mú ze u mok ra, mint az ok ta tás fon tos hely - szí ne i re, il let ve, hogy a több szá zez res lá to ga tót szám lá ló Mú ze u mok éj sza ká já hoz ha son ló an ha gyo mányt te remt sen. Fő cél ja a mú ze u mok - ban meg sze rez he tő spe ci á lis is me re tek él mény - sze rű át adá sa, a di á kok és a csa lá dok be csa lo ga - tá sa a mú ze u mok ba. A lá to ga tók kü lön le ges él - ményt nyúj tó, vál to za tos, szó ra koz tat va ok ta tó prog ra mo kon ve het nek részt A Nem ze ti Kul - tu rá lis Alap és az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz - té ri um tá mo ga tá sá val több na pos ren dez vé nyen, csa lá di hét vé gén, és rend ha gyó tan órák ke re té - ben az év egyik leg szebb év sza ká ban. Put nok má so dik al ka lom mal kap cso ló dott a Mú ze u mok Őszi Fesz ti vál ja el ne ve zé sű prog - ram hoz. Az el ső al ka lom mal csak a Hol ló Lász - ló Ga lé ri á ban, az idén már két hely szí nen, a ga - lé ri á ban és a Gömöri Mú ze um ban is szer vez - tünk prog ra mo kat. A Gömöri Mú ze um ban a Mú ze u mok dél idő - ben el ne ve zé sű té mát vá lasz tot tuk, ame ly ke re - té ben kü lön le ges, nem min den na pi em be rek, ál - la tok, nö vé nyek, tár gyak, tör té ne tek, te vé keny - sé gek be mu ta tá sá ra ke rült sor. Ez egy szo kat lan idő ben szer ve zett tar tal mas mú ze u mi prog ram, amely re kön nyed stí lus ban ebéd he lyett, előtt és után ke rül het sor. Az el ső ren dez vény: Is mer ke - dés az Al só-gömöri te rü le te ken élő nagy va dak - kal cí mű fo tó ki ál lí tás va la mint Gyurán Já nos az Al só-gömöri Nagy va das Va dász tár sa ság el nö - ké nek elő adá sa volt A klí ma vál to zás ha tá sa a vad éle té re cím mel. Ez után a va dász tár sa ság há - zá nál a vad ból ké szí tett éte lek kós to lá sá ra ke rült sor, me lyen meg is mer ked het tünk a vad éte lek re jel lem ző ízek kel. A fesz ti vál ke re tén be lül a má - so dik ren dez vény Selmeczi Lász ló ré gész Le - hel kürt je cí mű elő adá sa, ame ly a gömöri em be - rek szá má ra ér de kes, és ke ve sek ál tal is mert té - mát mu tat be. A Hol ló Lász ló Ga lé ria már má so dik al ka - lom mal kap cso ló dik a fesz ti vál hoz. Az el ső al - ka lom mal a Mű vé sze tek ta lál ko zá sa té ma kör - ben Ta más Ist ván, put no ki író Re ge a sza kál las far kas ról pró zá já ból vá lasz tot ták ki a mű vé szek a ked vük re va ló rész le tet, amit meg fes tet tek vagy ki fa rag tak. Az el ké szült al ko tá sok a Ke - zünk gyü möl csei cí mű ki ál lí tásmeg nyi tón ke - rültek be mu ta tás ra. Az idei mű vé sze ti té ma, a re ne szánsz év hez kap cso ló dó an Garay Já nos: Má tyás ki rály Gömör ben cí mű ver se. A ta va lyi hoz ha son ló an egy mű vész ál tal ki ra ga dott, meg fo gott részt kel le ne meg fes te ni, fa rag ni, ma jd be mu tat ni a nagy kö zön ség nek. Ezt meg elő ző en nyílt na pot ren dez tünk Al kos sunk együtt cím mel, ahol a mű vé szek egy lég tér ben be mu tat ják a ké szü lő mű ve i ket. Al ko tás köz ben le het ta lál koz ni ve - lük. Az is ko lá sok és az ér dek lő dők szá má ra is - mer te tő elő adást tar ta nak a prog ram ban részt ve - vők. Gömöri Mű vé szek Ta lál ko zá sa Ke zünk gyü möl csei cí mű ki ál lí tás meg nyi tó ra no vem ber 4-én ke rül sor. A ki ál lí tás meg szer ve - zé se előtt az el ké szült al ko tá so kat be ke re tez tet - jük, az tán be ren dez zük a ki ál lí tást. Az al ko tá sok a Hol ló Lász ló Ga lé ria Mű vé sze ti lel tár köny vé - be be lel tá ro zás ra ke rül nek. A jö vő re néz ve is csat la koz ni sze ret nénk az őszi fesz ti vál hoz, eh hez ha son ló tar tal mas prog ra mot sze ret nénk szer vez ni, így már most gon dol ko dunk azon, hogy mi lyen té mát vá las szunk, ami min den kor osz tályt meg - moz gat na. Gömöri Mú ze um és a Hol ló Lász ló Ga lé ria ren de zé sé ben ke rült sor a Gömöri Mú ze um - ban, az Is mer ke dés az Al só-gömöri te rü le ten élő nagy va dak kal c. fo tó ki ál lí tás ra. Az anya got a Ma gyar Va dász alap bo csá tot ta a mú ze um ren del ke zé sé re. Gyurán Já nos, az Al só-gömöri Nagy va das Va dász tár sa ság el nö ke nyi tot ta meg a ki ál lí tást, mely re Zsuponyóné Ujváry Má ria igaz ga tó kér - te fel. Ez után ke rült sor az el nök elő adá sá ra A klí ma vál to zás ha tá sa a vad éle té re cím mel. Gyurán Já nos be mu tat ta a va dász tár sa sá got és te vé keny sé gét hek táron 28 fő vel 6-7 mil li ós költ ség ve tés ből gaz dál ko dik a tár sa ság, ame ly vad föld mű ve lést és le ge lőt is mű vel. Kö - ze pes éves ki lö vés sel dol goz nak. Kül föl di ven - dé ge ket is hív nak vad ki lö vés re, ez zel elő se gí tik a tur iz must. Éven te ven dég for dul meg a te rü le ten. Ah ogy a klí ma vál to zás érin ti az em be re ket, ugyan úgy az ál la to kat, il let ve a va da kat is mond ta. El to ló dik az ég haj la tunk a me di ter rán tá jak ra jel lem ző fe lé. Az utób bi idők ben a nagy szá raz sá gok, aszá lyos idő szak ok és a fel hő sza - ka dás ok jel lem ző ek ha zánk ra. Alig van té len hó, eny hébb az idő, fel bo rul az ál la tok sza po ro - dá si cik lu sa, rom lik a gén ál lo má nyuk. Sok élős - kö dő és be teg ség hor do zó át vé sze li az eny he te - le ket. A ve szé lyes kul lan csok szá ma nö ve ke dett az utób bi évek ben a glo bá lis fel me le ge dés és az üveg ház ha tás mi att. Meg növekedett a lég tér ben a szén di oxid (70%-ra), így át ala kul az ál lat ál lo - mány, fa jok tűn nek el és má sok sza po rod nak fel. Er dő ket tü zel nek fel a gáz drá gu lá sá val, fa - tü ze lé sű lett a kö ze li hő erő mű is. Az élő fa ki - pusz tí tá sá nak ha tá sá ra el tűn tek a te rü le tünk ről a kö vet ke ző ál la tok: hód, gö rény, far kas, fo goly, med ve. Sú lyo sak a szá raz ság okoz ta er dő tü zek, ezen kí vül a me di ter rán te rü let ről ér ke ző lep ke - fa jok her nyói tar ra rág ják a meg lé vő er dő ket, il - let ve sú lyos pusz tí tást vé gez nek ben nük. A ved - lé si szo ká sok is meg vál toz tak, nem öl te nek szép, sű rű té li bun dát nagy vadaink. A va dász - tár sa ság ok nak fel kell ké szül ni er re a hely zet re víz pót lás sal, lé dús ta kar má nyo zás sal, gyógy - sze re zés sel. Szo ros a kap cso la tunk mond ta Gyurán Já nos az AN P-vel kö zö sen lé pünk fel a be teg sé gek kel szem ben. Az elő adás után Gyurán Já nos sal be szél get - tem. Mi ként ér té kel ted a mú ze um fel ké ré sét? Meg tisz tel te tés nek te kin tem. Úgy vet tem ész re, a va dá szat ér dek li a nagy kö zön sé get. Tel - je sen más meg vi lá gí tás ba ke rült, mi ó ta két al - ka lom mal ko moly ki ál lí tást ren dez tünk vá ro - sunk ban. Lát ják a szép sé gét és ne héz sé gét. Ez ide ig azok az em be rek, akik va dá szat tal nem fog lal koz tak, nem is mer ték így a te vé keny sé - gün ket, ne héz sé ge in ket. A Gömör Ex po va dá - sza ti ki ál lí tá sa és a me gyei va dá sza ti nap rá mu - ta tott mind er re. Ki ma gas ló ese mény volt, hi - szen részt vet tek raj ta Szlo vá ki á ból is ma gas ran gú ve ze tők, több va dász tár sa ság, s nem csak a mi ré gi ónk ból. Mit vársz mint el nök a va dász tár sa ság Sa - jó-ri ma Eu rorégió val kö tött meg ál la po dá sá - tól? El ér tünk egy ko moly célt, mert a ha tá ron tú li együtt mű kö dés sel ki ala kul hat egy olyan kap cso lat, ami nem csak a va dá szat tal, ha nem a tur iz mus sal, ide gen for ga lom mal, vad gaz dál ko - dás sal, kul tú rá val, te hát na gyon-na gyon sok ré tű te vé keny ség gel fog lal ko zik. A vad nem is mert ed dig sem, és ez után sem ha tá ro kat. Mi is akár - mi kor át me he tünk, il let ve a szlo vák ba rá ta ink is át jö het nek, így együtt tud juk meg ol da ni a kö zös gond ja in kat, prob lé má in kat, kö zö sen tu dunk örül ni a si ke re ink nek. Le het sé ges nek tar tod, hogy a te rü le tünk - ről el tűnt nagy ra ga do zók vis sza te le pül je nek? Nem tar tom va ló szí nű nek. Ezek a va dak rejtőz kö dő élet mó dot foly tat nak. Ah ogy mond - tam, a be szá mo lóm ban er de ink egy jó ré sze rit - kí tás ra ke rült, nagy, ös sze füg gő er dő te rü le tek már nin cse nek, te hát az élet te re nem adott ezek - nek az ál la tok nak. Át vo nu ló ban egy szer-egy - szer meg je len het nek, vagy a na gyon ke mény tél mi att le jö het nek a tő lünk észa kabb ra fek vő te rü - le tek ről. Plac skó Klá ra

9 Gömöri Hírmondó 9 Megünnepeljük a reneszánsz évét Magas színvonalú, gazdag program A put no ki ön kor mány zat min den le he tő sé get meg ra gad ar ra, hogy szín vo na las kul tu rá lis prog ra mok kal szó ra koz tas sa a vá ros la kos sá gát. Ma már ezek a prog ra mok is pénz be ke rül nek, ezért az ön kor mány zat több olyan pá lyá za tot nyúj tott be, ame lyek ré vén köz pon ti for rá sok ból tá mo gat ha tó ak ezek a ren dez vé nyek. Eb ben az év ben az egyik ilyen díj nyer tes pá lyá zat az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ál tal ki írt Fókuszban a közművelődés cí mű pá lyá zat volt, ame lyen a vá ros 700 ez er fo rin tot ny ert. A kép - vi se lő-tes tü let to váb bi 250 ez er fo rint tal já rult hoz zá a ren dez vé - nyek hez. En nek so rán jú ni us ban, im már má so dik al ka lom mal tar - tot ták meg nagy si ker rel a Hol ló Lász ló Ga lé ria kert jé ben a Mú ze - u mok Éj sza ká ját. Az évet két na pos, nagy sza bá sú ren dez vény so ro zat tal zár ja az ön kor mány zat. A si ke res pá lyá zat ré vén Vis sza a gyö ke rek hez cím mel ke rül sor ra a Put noki ak Nap ja prog ram. En nek el ső nap - ján, no vem ber 21-én Haj rá Put nok cím mel a Bá nya te le pi Mű ve - lő dé si Ház ban ta lál koz nak egy más sal a vá ros sport élet ének ré gi és mai részt ve vői. A kö vet ke ző na pon, no vem ber 22-én, szom ba ton pe dig a hely be li al ko tó mű he lyek mu tat koz nak be a nagy kö zön - ség nek. A vá ros ból el szár ma zott, il let ve az itt al ko tó mű vé szek és mű vé sze ti cso por tok al ko tá sa it, elő adá sa it cso dál hat ják meg az ér - dek lő dők. Ki ál lí tás nyí lik a Hol ló Lász ló Ga lé ri á ban és a Bá nya te - le pi Mű ve lő dé si Ház ban, s ez utób bi hely szín szín ház ter me ad he - lyet a kü lön le ges kul tu rá lis cse me gé ket ígé rő prog ra mok nak. A pá lyá za ton ny ert ös szeg ből tá mo gat ják a jö vő év ta va szán, a Gömör Ex pón meg ren de zés re ke rü lő Put no ki Ha gyo mány őr ző Kéz mű ve sek be mu ta tó ját, ame ly zá ró ren dez vé nye lesz Put - nokon a re ne szánsz év nek. Putnokiak Napja Alkotómûhelyek november 22-én I. rész óra: Kiállítás a Holló László Galériában a Putnokról elszármazott és az itt élő művészek, a városban tevékenykedő alkotók mun - káiból. A vendégeket Zsuponyóné Ujváry Mária, a galéria vezetője köszönti Szavalat: Tompa Mihály: Szőlőhegyen című verse A Péczeli ÁMK zenetagozatának furulyajátéka óra: A kiállítást megnyitja Tamás István, a Tóth Ede Alkotókör elnöke II. rész Az alkotóműhelyek bemutatkozása a Bányász Művelődési Házban folytatódik, az érdeklődőket mikrobusz szállítja a bányatelepi intézménybe óra: A Péczeli ÁMK Gyermekkórusának előadása óra: Köszöntőt mond Tamás Barnabás, Putnok polgármestere óra: Ünnepi műsor Putnok Város Női Karának előadása Váradi Kata és Király Róbert fellépése a zenetanárok műsora közös zenélés III. rész óra: Kiállítás a Péczeli ÁMK képzőművészeti tagozatának és a Putnoki Hímző Kör tagjainak munkáiból A kiállítást megnyitja: Fónagy Istvánné, Putnok Város Önkormányzat Művelődési Oktatási és Sport Bizottságának elnöke Kovács Matyúz Sándorné népdalénekes fellépése IV. rész óra: A Putnoki Tollforgatók eredményhirdetése óra: Örömjáték a putnoki Ködköpeny Színtársulat fellépése Katona Kornél színész előadása Placskó Emese színész és Placskó Katinka dzsesszénekes műsora A Putnokiak Napja fináléja Rendõrök, erdészek, vadászok Együttmûködnek az erdõk védelmében Nem csak a fű té si sze zon kez de - te s en nek kö vet kez té ben a meg - sza po ro dó fatol vaj lá sok szá ma in do kol ta a put no ki kis tér ség te rü - le tén mű kö dő rend őr ség, va la mint az itt te vé keny ke dő er dé szek és va - dá szok kép vi se lő i nek szep tem ber 29-én dél előtt meg tar tott ta nács ko - zá sát. Együtt mű kö dés ről ha tá roz - tak a részt ve vők, ame ly az il le gá lis er dő ir tás és vad lo pás el le ni ös sze - han golt fel lé pés rész le te it fo gal - maz ta meg. Göröm bei Zol tán al ez re des, a Put no ki Rend őr őrs pa rancs no ka sze rint te rü le tü kön a me gyei át lag - nál is ke ve sebb fa lo pás tör té nik, de a tet te sek már jó val szer ve zet teb - bek, mint ko ráb ban, ami az ed di gi - nél is ha té ko nyabb, kö zö sen ki ala - kí tott mun kát igé nyel a ha tó sá gok - tól. Ezt erő sí tet te meg dr. Var ga Lász ló al ez re des, az Óz di Rend őr - ka pi tány ság ve ze tő je is, aki sze rint ez a kon zul tá ció az együtt mű kö dé - sen túl ar ra is jó al ka lom, hogy ki - cse rél ve a ta pasz ta la to kat, ta nul ja - nak egy más tól a köz biz ton ság ért és az er dők vé del mé ért dol go zó szak em be rek. Tóth Zol tán, az Észak er dő Zrt. Biz ton sá gi Osz tá lyá nak ve ze tő je pél da ér té kű nek ne vez te Put nok kör nyé kén a fa tolva jok el le ni ha tá - ro zott fel lé pést. Mint mond ta, amíg a me gye más te rü le tén csak el vét ve fog lal tak le gya - nús nak lát szó fa szál lít má nyo - kat, va la mint a lo pás hoz hasz - nált jár mű ve ket és esz kö zö ket, ad dig Ózd és Put nok tér sé gé - ben ez a szám ta valy el ér te a har min cat. Ja ví ta - ná a hely ze tet, ha to váb bi, a ma i nál szi go rúbb jog sza - bály ok se gí te nék a rend őrök és a va - dá szok fel lé pé sét. A ta nács ko zás vé gén dr. Var ga Lász ló ered mé nyes nek ítél te meg az ed di gi együtt mű kö dést, és to - váb bi, egy re szi go rúbb in téz ke dé - se ket ígért. Szak sze rűb bé vá lik a meg elő zés az er dők ben, a köz uta - kon és az en ge dély nél kü li fa áru sí - tóhe lye ken az ál tal is, hogy egy re több kö zös ak ci ó ban vesz nek részt a rend őrök, az er dé szek és a va dá - szok.

10 10 Gömöri Hírmondó A Gömöri Népfõiskolai Egyesület pályázatot hirdet a következõ témakörökben 1. Az általános iskolák 1 4. osztályosai részére rajzpályázat. Téma: Garay János Mátyás király Gömörben című verse alapján egyéni alkotás készítése tetszőleges technika alkalmazásával. Beadási határidő: november 17. Gömöri Múzeum A kiállítás megnyitása és eredményhirdetés: A Péczeli József AMK Általános és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában, melynek pontos időpontjáról a későbbiekben intézkedünk. 2. Az általános iskola 5 8. osztályosaitól rövid dolgozatot várunk. Téma: Így főzünk mi (Gömöri ételek, ízek a mai étkezési kultúrában) Személyes hangvételű, a mindennapi étkezési szokásokat bemutató élménybeszámoló készítése számítógéppel 3 5 oldal terjedelemben. Felhasználható irodalom: GÖMÖRI ÍZEK Hagyományos népi ételek Dél-Gömörből (Kiadta: Putnok és Térsége Társulás 2003.) Megtalálható a Gömöri Múzeumban. Beadási határidő: november 17. Gömöri Múzeum A dolgozatokat zárt borítékban kérjük beadni, melyre írják rá a pályázat címét, a pályázó nevét és pontos lakcímét. Az eredményhirdetésről a későbbiekben értesítjük a pályázókat. 3. A középiskolás tanulóknak: kutatómunkára épülő rövid tanulmány készítése. Téma: Életképek a putnoki Polgári Iskola mindennapjaiból Kortárs visszaemlékezések alapján számítógéppel írt 5 8 oldalas munkákat várunk a következő témakörökbe: Oktatási rend (elméleti és gyakorlati tantárgyak aránya, tan anya g o k). Nagy tanár egyéniségek (személyes emlékek alapján 1-1 tanár jellemének, munkásságának bemutatása). Iskolán kívüli élet (ifjúsági mozgalmak, szórakozási lehetőségek). Beadási határidő: november 24. Gömöri Múzeum A dolgozatokat zárt borítékban kérjük beadni, melyre írják rá a pályázat címét, a pályázó nevét és pontos lakcímét. Az eredményhirdetésről a későbbiekben értesítjük a pályázókat. Gömöri Népfőiskolai Egyesület vezetősége BOLDVÁN JÁRTUNK Putnok Város Női Kara szeptember 20-án részt vett a II. Regionális Kórustalálkozón Boldván. Egy tartalmas zenei élménnyel lettünk gazdagabbak, a jelenlévő kórusok, és természetesen a magunk jóvoltából. A műsorban szerepelt a miskolci Cantus Firmus Énekkar, Szűcs Sándor, a felsőzsolcai Rozmaring Népdalkör, Murvai Béni, miskolci Egressy Béni Zeneiskola Ifjúsági Kórus, Bodnárné Murvai Ildikó és a boldvai Cantus Firmus Énekegyüttes Drótosné Mészáros Esz ter vezetésével. Városunk kórusát Szűcs Kornél vezényelte. A felhangzott kórusmuzsika mellett a miskolci Fortett Brass rézfúvós kvintett adott műsort. A rendezvény helyszíne a csodálatos hangzású műemlék református templom volt, melyet eredeti formájában bencés apátsági templomnak készült, és Szent János tiszteletére emeltek. A boldvaiak szerint annak falai között íródott a Pray-Kódexben később fellelt Halotti beszéd és Könyörgés, mely az első összefüggő magyar nyelvű írásos emlékünk. Sokan azért ennek tényét vitatják. Természetesen nem az itt élők, hiszen a templom előtt nagyméretű kőlapokon is hirdetik a település és a dokumentum kapcsolatát. Itt élt és halt meg II. Rákóczi Ferenc fejedelem nemes apródja és íródeákja, Szathmári Király Ádám, aki Rodostóba is követte urát. Naplója forrásértékű dokumentum. Itt találták azt a reneszánsz kori kislány sírleletet is, amely értékes bizonyítékául szolgál a kor öltözékének, ékszereinek. A település nem messze található, megér egy értékes kirándulást, melyhez remélem sike rült felkelteni az érdeklődésüket. F. Judit TÓTH EDE születésének 164. évfordulója A Putnok Városi Könyvtár és a Tóth Ede Alkotókör már hagyo - mányosan ezen a napon emlékestet rendeztek a szép számba összegyűlt közönségnek. Az estet Fónagy Istvánné, a MOS bizottság elnöke nyitotta meg, majd Arany Beáta ismertetését hallhatták a jelenlévők a színműíróról. Dr. Laczkovich Katalin a PVE és egyben a Tóth Ede Alkotókör Baráti Körének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Tamás István, a kör vezetője vette át a szót és bemutatta az alkotókör új tagját a Szlovákiában élő Pogány Zoltán spangár és siófoki Pro Urbe-díjas költőt. A verseket, a költészetet már száz centi alatti legényként megszerette. Természetesen Petőfi volt az első, akit emlékei őriznek. Aztán jöttek sorba a többiek: Ady, Tóth Árpád, Pilinszky... József Attila! Később persze a külföldiek is: Boudlaire, Csehov, és különösen kedvencem, az ifjan elhunyt cseh Jirí Wolker, akinek elsöprő erejű poétikus képeit természetesen eredetiben élvezhette....hét éves volt, mikor az első verselmény kicsöppent a tollából. Tizennyolc évesen kerültek versei először a nyilvánosság elé: az akkori Magyar Rádió, Dénes György segítő-jobbító szárnyai alatt, egy önálló műsor keretében közölte alkotásait. Tagja az Író Kilencek Nemzetközi Szövetségének, ahol kanadai, olasz, új-zélandi, és más nemzetiségű írókkal, költőkkel jelennek meg írásai a komáromi Szőnyi Bartalos Mária elnök vezetésével. Az eseményen közreműködtek az alkotókör tagjai. Az esemény támogatója: a Putnok Városért Egyesület, valamint a Putnok Városi Televízió, a Gömöri Hírmondó és a internetes napilap. Tóth Ede Alkotókör Az idõs ko rú ak ra em lé kez ve Öreg ség-fi a tal ság. Az em - be ri élet egy- e gy sza ka szát je len tik. Mond ják, a fi a ta - lok je len tik a jö vőt, az idő - sek ta pasz ta la ta, böl cses sé - ge vi szont nél kü löz he tet len az élet dol ga i ban tör té nő el iga zo - dá s ban. Sze ren csés nek mond hat ja ma gát az, ki nek meg ada tik, hogy szü lei él nek, vi gyáz zák éle tét. Mert gyer mek és szü lő kap cso - la ta el nem évü lő, örök. Ok tó ber ben 1991-től az EN SZ fel hí vá sa alap ján az idős ko rú - ak ra em lé ke zünk. So kunk nak ter mé sze te sen a meg be csü lés - hez nincs szük sé ge vi lág nap ra, óv juk, vi gyáz zuk idő sebb em - ber tár sa in kat a min den nap ok ban is. A 2001-es nép szám lá lá si ada tok sze rint ma Ma gyar or szá - gon min den ötö dik em ber idős ko rú nak szá mít, be töl töt te a 60. évét. Bu da pes ten, il let ve a kis te le pü lé se ken él nek a leg töb ben, több sé gük egye dül vagy más idő sek kel együt t. Put nokon az idén is kö szön töt te a vá ros ve ze té se az idő sek ott - ho ná nak la kó it, s kö szön ti a Gömöri Hír mon dó se gít sé gé vel a vá ros va la men nyi idős ko rú pol gá rát, erőt, egész sé get kí ván - va va la men nyi ük nek. E. M.

11 Gömöri Hírmondó 11 Szakemberek továbbképzése az óvodában Eb ben a tan év ben is foly ta tó - dott óvo dánk ban a to vább kép zé - sek so ro za ta, a Kom pe ten cia Prog ram cso mag ke re té ben. Ok tó - ber 3-án a Mó ricz úti óvo da Ma ci, il let ve a Ci ca cso port ja i nak éle té - be nyer tek be te kin tést a ven dé gek. A be mu ta tót tar tó óvó nők Élesné Trec s ka Ág nes, Dz suzsákné Bol - di zsár Lil la, Deme terné Kepecz Mó ni ka és Fák lyáné Nagy Szil via vol tak. A kör nye ző te le pü lé sek ről ér ke zett óvó nő kol le gá kat kér dez - tem a nap fo lya mán ná lunk szer - zett ta pasz ta la ta ik ról, vé le mé - nyük ről. Juhászné Völc sek Má ria Ózd, Té té nyi úti Óvo da Mi már egy éve tá jé ko zó dunk ez ügy ben, vol tunk Haj dú ná ná son, ott lát tuk, mit is tar tal maz, mi ez a mód szer, és na gyon meg tet szett. Ne künk sa ját prog ra munk van, és több ség ben et ni kai szár ma zá sú gyer me ke ink van nak. 180 fő ből tíz ma gyar szár ma zá sú. Eb ben az év - ben szep tem ber től mi is el in dí tot - tuk ezt a mód szert, meg pró bál juk. Tet szik amit csi nál tok, én azt mon - dom, ha egy hó nap után ilyen ügye sek a gye re kek, az óvó né nik, ott csak jó mun ka foly hat, és gra tu - lá lunk eh hez nek tek. Pec senyéné Nagy Ka ta lin Ózd, Pe tő fi úti Óvo da Na gyon örül tem an nak, hogy be te kin tést nyer het tem mun ká tok - ba, mert bár hal lo más ból is mer - tem, azt nem tud tam, a min den na pi élet ho gyan zaj lik. Örül tem, hogy el jö het tem, és itt le het tem ezen a dél előt tön. Tel jes egé szé ben más jel le gű ne ve lés fo lyik a ti in téz mé - nye tek ben. Ná lunk az egyé ni fej - lesz tés do mi nál, a sza bad já ték, a sza bad te vé keny ség. Na gyon szép, jó és tar tal mas na pot lát tunk, kö - szö nöm. Már kus La jos né Ózd, Pe tő fi úti Óvo da El ső al ka lom mal va gyok it t. Mi min den új do log iránt nyi tot tak va gyunk. Iga zá ból nem tu dom, ho - gyan ala kul a Kom pe ten cia Prog - ram cso mag hely ze te. Ez még na - gyon nagy kér dés. Igaz-e, hogy mind nyá junk nak meg kell ba rát - koz ni ve le, vagy ön ként vá laszt ha - tó lesz? Ér de kel ben nün ket, hogy tud juk a prog ra munk kal ös sze - egyez tet ni amen nyi ben kö te le ző vé vá lik, hi szen az itt lá tot tak alap - ján ben nünk na gyon sok kér dés meg fo gal ma zó dott. Kö te le ző fog lal ko zá so kon dol goz tok, ná - lunk a gye re kek önál ló te vé keny - sé ge, ér dek lő dé se és a já ték az in dít ta tás. Mi an nak a szent sé gét min de nek fe lett sze ret nénk meg - őriz ni. Va ló já ban mi is csi nál juk eze ket a dol go kat mint ti, de ki - sebb mér ték ben, ke ve sebb kö - tött ség gel és a gye re kek ma xi - má lis önál ló sá gá ra egyé ni sé - gére épít ve. Esz kö ze ink má sab - bak, de sze ret nénk bő ví te ni. Az öt let tár na gyon tet szik, azt gon - do lom, el fo gunk mé lyed ni a kol - lé gák kal ben ne. Mi már nem al - kal maz zuk úgy, ah ogy an nak ide jén a mód szer tant ta nul tuk, más for má ban foly tat juk a ne ve - lé sün ket. Sok nyi tott kér dés van te hát ben nünk. Sas né Gás pár Ka ta lin Bor sod bó ta, Óvo da Kö szö nöm, hogy itt le het tem. Min de nekelőtt ta nul ni jöt tem, hi - szen to vább kép ző szak mai na pon ve szünk részt. Pró bál juk ös sze - gyűj te ni azo kat a dol go kat, ami ről úgy gon do lom, hasz no sí ta ni tudom to váb bi mun kám ban. Mi is a te vé keny ség köz pon tú óvo dai program mal dol go zunk. Sok újat lát - tunk itt ná la tok, na gyon szép az óvo dá tok, mond ha tom úgy is, job - ban fel sze relt mint a mi énk. Má so - dik al ka lom mal va gyok it t, és na - gyon jól esik a ven dég sze re tet, amit ka punk tő le tek. Mi ki sebb gye rek lét szám mal dol go zunk, és szep tem ber től ve zet tük be a ve - gyes cso por to kat. Szán dé kunk ban áll be ve zet ni a Kom pe ten cia Ala pú Óvo dai Prog ra mot is, de egy elő re is mer ke dünk ve le. F. Ju dit ÉLELMISZER ÉS VEGYIÁRU ELADÓI tanfolyami képzés indult 16 fõ képzésével a Péczeli iskolában, wolfram elektródás MINÕSÍTETT HEGESZTÕI tanfolyam a Serényi Béla Gimnázium és Mezõgazdasági Szakközépiskolában. KEZDÕ JÓGACSOPORT INDUL! Idõpontja: október 7-tõl minden héten, kedden ig Helye: Mûvelõdési Központ (Könyvtár épülete), Bem József tér 1. Érdeklõdni a 48/ es telefonszámon lehet! Szükséges felszerelés: egy polifoam vagy jógamatrac, egy vékonyabb pléd (a relaxációnál egy fél fokot is képes a test hűlni, be kell takarózni), egy párna, amin könnyebb az ülés (pl. tönkölypárna, matracpárna, de megfelel a pléd is felgöngyölve), a ruházat pedig könnyű pamut legyen, rétegesen. Oktató: Halmos Edit ETI vizsgával rendelkező, alternatív mozgás- és masszázsterapeuta, jógaoktató A jóga több ezer éves, egyike az Indiában kiteljesedett hat bölcseleti rendszernek. A jóga egyetemes: mindig és mindenkihez egyaránt szól, tekintet nélkül korra, nemre, fajra, világnézetre, vallási hovatartozásra. A jógázó sajátja a belső nyugalom, harmónia, szeretet, türelem, empátia. A jógázónak fejlett a figyelme, a koncentrációs képessége, képzelete, emlékezete, mentális képessége. Hogyan hat a jóga? Testi szinten: Segíti a váz- és izomrendszer, a belső szervek, szervrendszerek, az idegrendszer, a hormonműködés, az érzékszervek munkáját. Szolgálja a regenerációt, az energia létrejöttét, fejlődését, áramlását. Növeli a betegségekkel szembeni ellenállóképességet. Erős, hajlékony; tevékenységében ügyes, koordinált testet alakít ki. Lelki egyensúlyt, harmóniát biztosít. Feltárja az érzelmi hatások és a szervek működése közti viszonyt, felszabadít a pszichés feszültségek alól. Értelmi (mentális) síkon: Kialakul segítségével az értelemvezéreltség, a céltudatos, önszabályozó életstílus. A szellemi működés, az értelmi erő fokozódik (észlelés, figyelem, emlékezet, kreativitás, koncentráció, tényszerű gondolkodás, ítéletalkotás, intuitív szabad asszociációk). A jóga tehát testi-lelki-szellemi egészséget, jólétet eredményez az egyén életében!

12 12 Gömöri Hírmondó S P O R T S Z E L E T S P O R T S Z E L E T Korosztályos világbajnok a Serényi Béla Szakközépiskola tanulója A tu dás el éré se csak ke ve sek nek ada tik meg, de az út je len tő sé gét sen ki sem vi tat ja. Egy vi lág baj no ki cím el nye ré se sok küz dő - spor tot űző ver seny ző pá lya fu tá sá ban a csú csot je len ti, ami együtt jár az is mert ség gel, a hír név - vel és a nép sze rű ség gel, tisz te le tet vagy akár irigy sé get is éb reszt ve. A vi lág leg jobb já nak len ni per sze egy ál ta lán nem irigy lés re mél tó, gon dol ja nak csak a be fek te tett mun ká ra, ve rej - ték csep pek re, a fi zi kai fáj da lom ra, a le mon dá - sok kal te li idő szak ok ra. Leg töb bünk bi zony nem len ne ké pes vé gig csi nál ni. Józsa Ádám, a Ka zinc bar ci kai Küz dő sport Egye sü let ver seny - ző je 16 éve sen ju tott fel a top ra, de a fi a tal em ber még ko ránt sem ér zi azt, hogy kar ri er jé nek leg - ma ga sabb fo ká hoz ért vol na. A cím, amit szep tem ber vé gén sze rez tem, egy kor osz tá lyos vi lág baj no ki tró fea kick- box stí lus ban, 75 kg-os súly cso port ban, a K-1 sza - bály rend sze ré ben tá jé koz tat a fi a tal har cos. Ma gá nak a meg mé ret te tés nek az olasz or szá gi Ná poly adott hely színt, az egész pe dig örök re em lé ke ze tes lesz szá mom ra. Kick-box ot em lí tet tél, a te meg szo kott stí lu sod azon ban a muai-thai... El ső osz tá lyú ver seny ző ként a stí lus vál tás nem je len tett aka dályt, sőt a thai-box moz gás - rend sze re kön nyen ös sze han gol ha tó a K-1-év el vagy a kick- box-é val, így zök ke nő men tes volt az át ál lás. Egy büsz ke cím tu laj do no sa let tél, de mi van emö gött? Na gyon sok mun ka. Kesz tyű zé sek, zsá ko - lá sok, edző tá bor ok, edző mec csek. Emel lett nem ke vés szer ve zés sel, me ne dzse lés sel járt együtt az olasz ki ruc ca nás. Eb ben és a fel ké - szü lés ben is so kak nak tar to zok kö szö net tel, min de nek előtt edzőm nek, Sze pe si At ti lá nak. Nem akar lak szem bedi csér ni, de sze - rény sé ged és a sport irán ti alá za tod már ilyen fi a ta lon is az öreg ró ká ké val ve tek szik. Kö szö nöm, de úgy vé lem, aki ilyen szint re kí ván el jut ni és ott még egy jó da ra big je len len - ni, an nak ez más képp nem megy. A te het ség, vagy a ke mény mun ka ön ma gá ban ke vés. Egy jó ver seny ző nek fel kell vér tez nie ma gát olyan tu laj don sá gok kal, mint az alá za tos ság, a tisz te let, a sze rény ség vagy az ön kont roll. Ho gyan tel nek egy fi a tal har cos min den - nap jai? Ugyan úgy, mint a töb bi ti zen éve sé. Ked - ve lem a jó fil me ket, a ze nét, a spor tot, sze re - tek a ha ve rok kal lóg ni az zal a kü lönb ség gel, hogy a bu lik ból ne kem jó val ke ve sebb jut, és kü lö nö sen ügyel nem kell az egész sé ges élet - mód ra. Ha tá ro zott egyé ni ség nek tűn sz. Van nak-e ter ve id a jö vőt il le tő en? Je len leg a put no ki Se ré nyi Bé la Gim ná - zi um és Mg.-i Szak kö zép is ko la 3. év fo lya - mos ta nu ló ja va gyok rend vé del mi ta go za ton. Min den képp ezen a pá lyán kí vá nok ma rad ni és a Rend őr tisz ti Fő is ko lá ra je lent kez ni. A dip lo ma meg szer zé se után nyo mo zó ként sze ret nék el he lyez ked ni. Nem lesz kön nyű, de úgy ér zem, eh hez min den se gít sé get meg - ka pok ta ná ra im tól. A töb bi raj tam mú lik. Örü lök, hogy ezt a su lit vá lasz tot tam köz ben - ső ál lo más ként. És a ver seny sport? Ter mé sze te sen űzöm to vább. Ha ma ro - san újabb ver se nyek, gá lák jön nek és a nagy álomnak, a fel nőtt vi lág baj no ki cím meg szer - zé sének kel lő mo ti vá ci ó nak kell len nie a ké - sőb bi ek ben is. Sza konyi MEGHÍVÓ HAJRÁ PUTNOK! Tisztelt Sporttárs, Sportbarát! Putnok Város Önkormányzata ez év novemberében Putnokiak Napja címmel kétnapos rendezvényt szervez. Ennek keretében november 21-én, pénteken Hajrá Putnok! elnevezésû sportolói találkozót tartunk a Putnokon élõ vagy az innen elszármazott sportemberek részére. Az esemény szervezõi tisztelettel meghívják Önt is erre a baráti találkozóra. Tervezett program: óra: Gyülekezés a Bányász Mûvelõdési Ház Színháztermében A sportkiállítás megtekintése óra: A meghívottakat Tamás Barnabás, Putnok polgármestere kö s z önti óra: A városban mûködõ zenei alkotómûhelyek bemutatója - A Serényi László Általános Iskola citerazenekarának mûsora - A Péczeli ÁMK zenei tagozatának szintetizátoros elõadása óra: A meghívottak vendégül látása Kérjük a sporttársakat és sportbarátokat, hogy a birtokukban lévõ fotókkal, filmekkel, a sportmúltjukat idézõ tárgyaikkal a rendezõket segíteni szíveskedjenek. Postacím: 3630 Putnok, Rákóczi út 1/a. Telefon: 06/ Elektronikus cím: Putnokiak Napja szervezõi Felhívás november 12-én az Eger-Szilvásvárad-Putnok vasútvonal 100 éves évfordulója alkalmából nagyszabású vasúti ünnepségre kerül sor Putno - kon. A programon belül egy Vasúttörténeti Kiállítás is megrendezésre kerül. Kérjük a város lakosságát, hogy korabeli, vasúti témájú fotókkal, dokumentu - mokkal, újságcikkekkel, tárgyi esz kö - zökkel segítsék az előkészítő munkát. A kiállításra szánt anyagot október 27-ig várják a Gömöri Múzeum (Putnok, Serényi tér 10.) munkatársai, akik átvételi elismervény ellenében őrzik a kiállítás időtartamára felajánlott relikviákat. Köszönet a támogatóknak! Husonyicza Gábor Ny. MÁV főfelügyelő

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben