GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám október Ingyenes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes"

Átírás

1 GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja XIX. évfolyam 10. szám október Ingyenes Placskó Lajos által elmondott október 23-i ünnepi beszédet közöljük Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõk! Kedves Fiatalok! Wittner Mária a ma is köztünk élõ '56-os forradalmár írja: Ma értetek szól a harang, a lélek harangja, ma értetek szól a fohász egy nemzet ajakán, ma értetek gyúl sok-sok kicsiny mécses, ma Néktek szól az ifjúság lelkesedése, ma Rátok emlékezünk s fájón ünnepelünk. Hazánk egyik legfájóbb ünnepe ez hölgyeim és uraim! Egy nagyhatalom által leigázott kicsiny, de kicsinységében is óriás nép ünnepe. Ez a nép már megmutatta egyszer, hogy tud óriás lenni ban csodáját emlegette Európa, ünnepelte a mûvelt világ tengeren innen és túl. Ötvenkét esztendeje újra kiegyenesítette kalodába tört gerincét, fõt emelt és elõre lépett ez a kicsi nép és beleharsogta az elnyomók rút képébe, hogy nem! Ötvenkét éve a régi '48- as Kossuth nótákra dobbantak a szívek, dübörögtek a lábak. Népünk alkotmányos, törvényes jogával, a gyülekezési szabadsággal élve, tüntetve mutatta meg akaratát. Mit látunk a megbarnult filmkockákon? Mosolygó, bizakodó, tiszta arcokat. Fiatalok, akik teli voltak jövõvárással, megpróbálták eljuttatni hazájukat a szabad, demokratikus államok sorába. Nem használtak más fegyvert, csak jóakaratukat, és vidám felszabadultsággal tüntettek egy jobb jövõ, egy szép cél érdekében. Ebbe a naiv, jóakaratú tömegbe lövetett bele Gerõ Ernõ. Tiszta vágyuk azonban olyan erõs volt, hogy még az ellenük kirendelt ÁVH és katonaság jó részét is maguk mellé állították. Az 1956-os forradalom gyõzelmét október 31-én Nagy Imre így jelentette be: az a forradalmi harc, amelynek ti voltatok hõsei, diadalt aratott. Ennek a gyõzelemnek az eredménye hozta létre a mi nemzeti kormányunkat, amely hazánk függetlenségének és szabadságának szilárd talaján áll. A forradalom gyõzött, majd megalakult az új Nagy Imrekormány, melynek tagjai között Kádár János is helyt kapott. Kádár, még buzdító felhívással fordult a lakossághoz, a forradalmat dicsõítve és éltetve az új szabadságot, majd eltûnt. Amikor ismét hallatott magáról már a szovjet nagytestvér tankjainak biztonságából kikiáltotta és megalakította a munkásparaszt kormányt. Kádár János elárulta a forradalmat és a nemzetet, hátba támadva saját elvtársait és hazájába idegen, elnyomó hadsereget hozott be. Megindult a szovjet invázió, amelyre az akkori amerikai politika is áldását adta, hiszen Szuez fontosabb volt nekik gazdaságilag. A szovjet túlerõ elõbb aknavetõkkel szétlõtte a várost. A magukra hagyott forradalmárok még harcban álltak, de az óriási túlerõ felmorzsolt minden ellenállást. Azután dermedt csend ült a romos városra. Megindult a menekültáradat Nyugat felé, az emberek joggal féltek a megtorlástól, bár Kádár ekkor még forradalomról beszélt és büntetlenséget ígért. Aztán beindult a szocialista megtorló gépezet. Statárium és sortüzek az ország számos részén, és már az sem számított, hogy a falhoz terelt emberek fegyvertelenek voltak köztük nõk és gyerme-

2 2 Gömöri Hírmondó kek is. A kegyetlen bosszú haláltáncát járta. A félelmet akarták elültetni a társadalom zsigereiben, s hadd tegyem hozzá: mint most is. Emlékszünk. De kikre emlékszünk mi és kikre õk? Gyurcsány Ferenc azt jelentette ki, hogy üresek az ünnepeink, nincsenek tartalommal megtöltve. Nekem, és nekünk van kikre emlékeznem, van kikre emlékeznünk! Nekem és nekünk tartalma van az ünnepnek! Emlékszem dr. Bacsó Bélára, aki fegyházbüntetést kapott. Dr. Fabula Istvánra, akit halálra ítéltek. Nagybátyáim voltak õk. De állnak itt mások, akik szintén tudnak neveket mondani nem egyet, nem kettõt. Állnak most az országban sok ezren lehajtott fejjel és emlékeznek. Kinek is üres ez az ünnep? Mi a szeretteinkre gondolunk. Azokra, akik emberibb jövõt akartak nekünk. Csak üres, kietlen lélekkel, vagy egyenesen lelketlenül élõknek méltatlan ez az ünnep! Nincs tartalma, háttere október 23- nak az olyanok számára, akik két éve öszszeterelgették az emlékgyûlés tömegét a zavarkeltõkével. Így aztán ötven évvel az októberi forradalom után újra lehetett lövetni, kardlapozni, gumibotozni lelketlenül. Az ötvenedik évforduló kapcsán ott pózoltak a régi elvtársak, az új urak acélkordonok mögött, háromszoros rendõrgyûrûvel körülvéve, külföldi nagyságok elõtt. Ezek az idegen emberek õszinte fõhajtással köszönték meg azt a magyart, akik mind az õ gazdaságukat gyarapították. Ezek között pedig nagyon sok magasan képzett, egy vagy többdiplomás ember volt, akik kénytelenek voltak elhagyni hazájukat. Hazaárulás! mondták sokan. Miért nem maradtak itthon? Kádár elárulta a hazáját. Behívta az idegen hadsereget a saját szülõhazájába. Ma ez már nem divat, elegánsan kiárusítják az országunkat. Kié a MALÉV? Kié a miskolci vasgyár? Az a vasgyár, amelynek hulladékvas árában adták el a mûködõképes vagonokat tízmilliárd forintos értékben és hagyták, hogy fedezetlen váltóval fizessenek. Miért ragaszkodnak hozzá, hogy a Gazpromé legyen az egyedüli exportjog hazánk felé? Mi történik ma a hazámban, mikor egy pozõr pojáca oda teszi a kezét a Himnusz alatt, ahol más embernek a szíve van? Miért özönlenek ki újra magasan képzett ifjaink? Miért nincs elég orvos, mikor azt hallom, hogy túlképzés van egyetemeinken, de ez a fiatal orvos Angliába utazik dolgozni, az Franciaországba, amaz Svédországba? Szép! De haza mikor jönnek? Itthon a kórházak reformja ez: minden ágy mellé egy páncélkazettát! És a híres magyar oktatás? Amibõl annyi amerikai, angol és német egyetem profitált? Most nem hiába hívják a nemzet napszámosainak a pedagógusokat. Tanulj, fiam! mondták a szüleink azt nem vehetik el tõled! Tanulj, hogy tiszteljenek! Tanultunk és tanulunk, és mennyi a bérünk? Közben azt halljuk, hogy hol itt vernek meg diákok tanárt, hol ott lincselik meg a kollégánkat. Akkor pedig kinek adnak tiszteletet? Ha tanárról, ha kõmûvesrõl, ha hegesztõrõl van szó. Országunkban nagyítóval keresik a szakmunkásokat, õk mégis inkább külföldön dolgoznak. Ott, ahol tisztelik a megszerzett tudást és megfelelõen béreznek. Ott, ahol kiszámítható a jövõ. Ma már hazánkban a becsületes munkának nincs tisztelete. A KSH adatai szerint 317 ezer fölé nõtt az álláskeresõk száma, és ennek alapján 30 ezerrel kevesebben dolgoznak most tavalyhoz képest. Segélyen élni nem olyan fárasztó. Tanulni sem kell, hiszen csak az a szülõ kap beóvodáztatási segítséget, akinek maximum nyolc általánosa van. Így ösztönzik a tudás megszerzésére az embereket? Mivé tették a hazámat? Kik fogják építeni, szépíteni, belakni, az itt lakókat gyógyítani, tanítani? Mit tettetek az '56-os hõsök hazájával? Kiket is ünnepelnek õk és kiket mi? Kik is a hõsök? Kik halni mertek, mert nem otthonuk e föld, hanem hazájuk! Hány embert tettek hazátlanná? Nézzük csak a külföldi lapokat, mit írnak rólunk? Züricher Zeitung: Magyarországon egyenesen polgári hidegháború van. A svájci lap szerint sok magyar számára soha nem történt rendszerváltás, így hazánk folyamatosan balkanizálódik, ahelyett, hogy Európa felé tartana. The Times: Az ünnepségek fényét megkérdõjelezi, hogy egy olyan miniszterelnök emlékezik elszigetelt szûk körben a szovjetek elleni harcra, aki egykor maga is a kommunista párt ifjúsági vezetõjeként szolgálta a Szovjetuniót. Seneca gúnyosan keserû mondatai jutnak eszembe ilyenkor: Cézárt érdekli a nép véleménye. Pontosan úgy, ahogy a bolhát is érdekli a kutya. Mikor nevetni kezdtek ezen az emberek, így szólt az idõs bölcs: Mit nevettek? Ez a példázat rólatok szól! Igen. Rólam, rólatok, önökrõl, mindannyiunkról. Mert nagyon csíp már a bolha, és sajnos ez a bolha cézárt játszik. Nem engedhetjük, hogy azokra az EMBE- REKRE, akikre mi emlékszünk, akik vérüket, szabadságukat vagy életüket adták ezért az országért, ilyen körülmények között kelljen emlékeznünk. Nem azért törõdtek, haltak meg, hogy most kiárusítsák az országunkat! Lassan meg kell mutatnunk nekik, hogy nem többek vérszívó ízeltlábúaknál. Végül Wass Albert Üzenet haza címû versének ide illõ soraival zárom mondanivalómat. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és a békességesek. Erdõk, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! Likasszák már az égben fönt a rostát, S a csillagok tengelyét olajozzák Szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, És miként hirdeti a Biblia: Megméretik az embernek fia, S ki mint vetett azonképpen arat. Mert elfut a víz és csak a kõ marad, De a kõ marad! Köszönöm szépen megtisztelõ figyelmüket!

3 Gömöri Hírmondó 3 Nézzünk bele a téve bármelyik csatornájába, vagy kapcsoljuk be ötletszerűen a rádiót! Mást sem láthatunk, hallhatunk, mint nagyon hozzáértő szakemberek komor hangú nyilatkozatait arról a pénzügyi világot rengető krízisről, amit manapság bankválságnak hívnak. De Magyarországon mintha kizárólag csak a bankok estek volna pánikba, ami a magyarok megtakarítási és hitelfelvételi szokásait ismerve nem csoda véli Csepeli György szociológus, aki szerint tömeges elszegényedés aligha vár ránk, hiszen azt az állami túl-elosztás megakadályozza. Minden attól függ, elhisszük-e, hogy válság van, vagy nem. A piac szerepét átértékelő új rendben az állam vélhetőleg sokkal nagyobb szerephez jut majd. Csakhogy az állam mi vagyunk, így a mi zsebünkből húzzák ki azt a pénzt, amelyből a bankokat konszolidálják. Tartalékunk pedig alig, vagy nem is volt. Az érkező porfelhő, vagy homokvihar, tehát pőrén, védtelenül találja az emberek többségét, akik riadtan figyelik a híreket a megszűnő munkahelyek, a visszafogott fogyasztás és a felmondott hitelek veszélyéről. A rendszerváltás után felnőtté válókat különösen készületlenül érik a csapások, bár az érettebbek sem igen éltek még át hasonlót. A legtöbbet mégis azok veszthetik, akiknek se bankbetétjük, se hiteleik. Könnyen megeshet, hogy nem lesz, aki takarítónőt, vagy kerti munkást fogadjon. A szűkülő V Á L S Á G VA N munkaerőpiacot elfoglalják a válság középosztálybeli kárvallottjai. De mintha mindezt nem érzékelnék az emberek. Nem félünk eléggé? Dől ránk nyugatról a minket érintő sok-sok bennfentes, szakértő vélemény: A német hírtelevízió: Magyarországot keményen érintette a pénzügyi piac válsága The Wall Street Journal: A piac több résztvevője azt kérdezi magától: vajon megismétlődhet-e Közép- és Kelet-Európában az, ami Izlandon történt? AFP: A francia hírügynökség budapesti irodája Simor MNB-elnököt idézi, aki szerint Magyarország nem kívánja az Európai Központi Bank által megígért ötmilliárd eurót felhasználni. Hozzáteszi: Magyarország különösen érzékeny a válságra, nagy eladósodottsága miatt. VI. Gemer Expo Rozsnyón Nemzetközi vásár tárta ki kapuit Rozsnyón október 9-én. Az egykori bányászváros Kereskedelmi és Kulturális Központja adott otthont az immár 6. alkalommal megrendezett Gemer Expónak. A vásárt dr. Zdenko Trebul'a, a Kassa Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg, majd dr. Vladislav Laciak, Rozsnyó város polgármestere köszöntötte a vendégeket. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés képviseletében dr. Kovács János címzetes főjegyző tisztelte meg a rendezvényt. Az ünnepélyes szalagátvágás a Sajó-Rima Eurorégió elnökeinek, Tamás Barnabásnak és Frantisek Kardosnak a jelenlétében zajlott. Az idei program 47 kiállítója elsősorban a turizmus témakörében kínálta termékeit, szolgáltatásait. A vásárra kilátogatók találkozhattak az eurorégió működési területén lévő településeket bemutató kiállítókkal, ízelítőt kaphattak a Sajó és a Rima folyók által meghatározott területek kulturális, természeti és történelmi nevezetességeiből, böngészhettek a turisztikai információs hálózatok kiadványai között. A Sajó-Rima Eurorégió, a Szlovák Karszt Turisztikai Társulás és Rozsnyó Város Önkormányzata szervezésében megvalósuló vásáron Putnokot a Gömöri Múzeum és a Holló László Galéria méltón képviselte. Nemcsak az igényes és minden vendéget megállásra késztető standjukkal hívták fel magukra a figyelmet, hanem a munkatársaik által elkészített ízletes gömöri kenyérlángos is csalogatta a vendégeket. A nyitó nap fontos eseményeként az eurorégió standján a magyar és a szlovák vadászszervezetek és társaságok ünnepélyes keretek között írták alá a Sajó-Rima Eurorégió vadásztagozatának megalakulásáról szóló nyilatkozatot. A tagozat alapcéljának tekinti, hogy a fenntartható fejlődés elvét tiszteletben tartva, a természet, a táj, a környezet, az erdők vadállománya érdekében összehangolja a célirányos vadászati, természetvédelmi, társadalmasítási tevékenységeket a magyar és a szlovák állam határmenti vadászszervezetei között. Bár Rozsnyó idei expója bezárta kapuit október 11-én, de a három nap tapasztalatai, a létrejövő kapcsolatok, Gömör üzenete továbbformálják az itt élők hétköznapjait. A kisember, aki tisztességgel dolgozott, takarékosan él, egyre tanácstalanabb. Fogalma sincs, hogyan, miként készüljön fel a zord jövőre. Erről nincs tévéműsor! Csaknem nyolcvan éve is már, az as nagy gazdasági világválság kezdetén, aki a saját családi emlékei között nem talál rá bizonyítékokat, utánanézhet a könyvtárakban fölvázolták a kispénzűek számára az egyedül járható utat. A társadalom, a gazdaság legkisebb és legfontosabb alapegysége a család. Ezt sulykolták minden létező fórumon, és komoly segítséget nyújtottak az önellátó családok számára. Előnyös kertesházépítkezési kölcsönöket, mindenek előtt olyan otthonok létesítését szorgalmazták, ahol a család ellátásához szükséges alapvető javakat elő lehetett teremteni. A másik rigolyája az volt annak a sokat kárhoztatott, és csakugyan nem hibátlan, de nem is oly elvetemült világnak, a kis-magyarországnak egyetlen jelentős energiaforrása maradt, az ész, és a tehetség. Kiaknázására s működtetésére pedig egyre több és jobb nívós iskolát állítottak fel, s támogatták az ottani képzést. Sokak meggyőződése, hogy ma Magyarország még mindig ezt a szellemi tőkét éli fel, s ha nem hoz sürgősen újat létre, talán véglegesen. Mindenki őrizze meg a nyugalmát, fenntartjuk a rendet! Mire leírhatatlan pánik tört ki az embereken. Ez a P. Howard-i fordulat, a gondolatfonal másik végén, akár súlyos gondot is okozhat. Az embernek még az állati létből hozott ösztöne, génjeiben kódolt ősi parancsa, az egymásra figyelés. Életet menthet. Akár ezerszer is fölröppen a szemezgető verébcsapat fölöslegesen, mint hogy egy is közülük a macska áldozatává váljon. Vészhelyzet idején a higgadtság a legfőbb erény. Talán a túlélést jelentheti. Nincs, s nem is lehet minden esetre kész panel, fiókból kihúzható megoldás. Mindenki csak saját helyzetéből nézve ítélheti meg a következő lépését, de célszerű gondosan mérlegelnie, hisz nincs más, aki ezt helyette megtenné. Sajnos olyan se, aki lehetséges változatokat tudna megmutatni számára. Lapzárta után is a hírek folyamatosan változnak. Azóta már itt a többmilliárdos hitelfelvétel és a megszorítás. Gömöri Hírmondó Kiadja:Putnok Városi Televízió Közhasznú Társaság 3630 Putnok, Rákóczi út 2. Felelôs kiadó: Pásztor János Putnok Városi Televízió Közhasznú Társaság ügyvezetôje HUISSN Fôszerkesztô: Egerszegi Márta A szerkesztôbizottsági tagok: Darnyi Béla (tiszteletbeli szerkesztőségi tag) Deczkiné Horváth Ilona Fábián Judit Placskó Klára Szakonyi Zsolt Szedés, tördelés, nyomda: Press+Print Kft Kiskunlacháza Gábor Áron u. 2/a Tel: 06(24)

4 4 Gömöri Hírmondó 2008 PUTNOK VÁROSÉRT PLAKET A díszpolgári cím utáni legmagasabb városi kitüntetést az idén az ünnep alkalmából Katona Pál alpolgármester, Mazák Mária képviselő és Negrutz Ágoston Miklós vállalkozó kapta. Katona Pál Zádorfalván született március 12-én. Itt végezte általános iskolai tanulmányait, majd a Putnoki Mezőgazdasági Technikumban szerzett technikusi képesítést. Katonai szolgálati idejének letöltése után megnősült. Felesége a putnoki Angelika gyógyszertárban gyógyszertári asszisztensként dolgozik. Házasságából két gyermeke született, lánya, Kinga Budapesten él férjével. Elvégezte a Gyógyszerészeti Egyetemet, s jelenleg gyógyszerészként dolgozik. Munka mellett azonban továbbra is tanul. Célja a gyógyszerészeti jogász diploma megszerzése. Fia, Kornél pályakezdő színészként keresi a tehetség-kibontakozás útját, az ismertség, a sikeresség kiépítésének lehetőségeit. Katona Pál első munkahelyén a frissen megszerzett mezőgazdasági ismereteit kamatoztatva, mint agronómus dolgozott, majd a Putnoki ÁFÉSZ-nél előadóként helyezkedett el től a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát üzemegység vezetőjeként tevékenykedett től dolgozik jelenlegi munkahelyén a Malomiparban, ahol végigjárta a gabonaipar ranglétrájának minden jelentősebb szakmai pozícióját. Éveken keresztül eredményesen végezte feladatait a Malom keverőüzemének igazgatójaként. A kedvezőtlen gazdasági változások következményeként a keverőüzem leállását követően profilváltásra került sor. Jelenleg vezetőként szervezi, irányítja a termények felvásárlását, a malomipari termékek és takarmányok bel-, és külföldi áruforgalmát, illetve kereskedelmét. Politikai közéletben való részvétele az 1998-as önkormányzati választással kezdődött. Ekkor, Putnok Város Képviselő-testületének tagjaként kezdett dolgozni. Képviselőként, már harmadik ciklusban képviseli választóinak érdekeit. Hatodik éve tevékenykedik a település egészéért vállalt felelősséggel, és fejt ki eredményes, hatékony munkát, mint alpolgármester. Aktívan és hathatósan kezdeményezte a testvérvárosi kapcsolatok kiépítését, működtetését, s a megszerzett tapasztalatok birtokában törekszik a helyi szinten megvalósítható pozitívumok gyakorlati átültetésére, kivitelezésére. Számottevő erőt fejt ki a civil szervezetek közötti konstruktív együttműködés reális kivitelezésében, az összefogás megvalósításában. Jelentékeny részt vállal Putnok város igényes, magas színvonalú művelődési, kulturális, szellemi életének szervezésében. Elismerésre méltó a település arculatának, rendezettségének, esztétikájának kialakítása érdekében, a városfejlesztésért kifejtett aktivitása. Összegezve: Katona Pál kiemelkedő szakmai, gazdasági, közéleti tevékenységével, a város működésének egészére kiható munkája alapján, maradandó eredményeket ért el, ezért érdemessé vált a Putnok Városért" kitüntető plakett adományozására. MAZÁK MÁRIA augusztus 31-én született Putnokon, egy nagycsalád 5. legkisebb gyermekeként. Tanulmányait a putnoki általános iskolában kezdte, majd a kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt. A sikeres felvételi vizsga után a Sárospataki Tanítóképzőben tanult tovább. A főiskolai évek alatt elért tanulmányi eredményei sejttetni engedték, hogy pályaválasztása életre szóló hivatása lesz. A tanítói diploma megszerzése után, a mai Serényi László Általános iskolában kezdte pályafutását. Nem volt könnyű a kiváló idősebb kollegák nyomdokaiba lépni, akik példaképként álltak a fiatal, pályakezdő tanítónő előtt. Kitartása, megfelelni akarása, akaratereje azonban képessé tette az összetettebb, önálló munka elvégzésére. Fejlett felelősségtudattal, határtalan gyermekszeretettel látta el nevelői-oktatói feladatait. Az általa tanított gyermekek kiváló tudásalappal, kellőképpen felkészülve léphettek a felsőbb osztályokba. Diákjai mindig bizalommal fordulhattak hozzá, nála meghallgatásra, támogatásra találtak. Különös érzékenységet és segítségnyújtást tanúsított pályafutása alatt a hátrányos életkörülmények között élő gyermekek iránt. Az intézményben évekig tevékenykedett gyermekvédelmi felelősként. Innovatív pedagógiai törekvéseinek hatására 1973-ban az ő nevéhez fűződött az egész napos osztályokban történő tanítás megszervezése. Kezdeményezésének köszönhetően városunkban már évekkel ezelőtt megoldottá vált a beszédproblémákkal küzdő gyermek szakmai ellátása, hiszen településünkön főállású logopédus foglalkozik az arra rászoruló gyermekekkel. 36 éves életpályája során a szülőkkel harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolatot tudott kialakítani, s folytonosan törekedett az együttműködésen alapuló problémamegoldásra. Az állandó megújulásra törekvés a pedagógus hivatás egyik jelentős feltétele. A továbbképzéseken való részvétel, a folyamatos önképzés elengedhetetlen a korszerű pedagógiai ismeretek elsajátításában, alkalmazásában. Pályafutása során, e területen is minden lehetőséget kihasznált, hogy szakmai tudását kiterjessze, bővítse. Több intenzív és komplex tanfolyamot is elvégzett. A kor követelményeinek megfelelve vállalta a számítástechnikai képzést, amit mindennapi munkájában is kiválóan tud hasznosítani. Pedagógusi munkája elismerésekét 1986-ban, Minisztériumi Dicséretben részesült. Pedagógiai munkáján túl gyakran a társadalmi életben is szívesen vállalt és vállal feladatokat. Nemcsak alapító, de aktív, tevékeny tagja is Putnok Város Női Karának. Az énekkar a Kórusok Országos Minősítésén ezüst fokozatú minősítést ért el. A zene szerető emberek muzsikájukat nemcsak szűkebb régiónkban, de országhatáron túl is élvezhetik. Politikai közéleti szereplése 1980-ban tanácstagságával kezdődött től jelenleg is Putnok város képviselő-testületi tagjaként dolgozik. Választóinak érdekeit felelősséggel, belső meggyőződéstől vezérelve képviseli. Közéleti munkáját hivatásának tekinti. Összegzés: Mazák Mária szakmai és közéleti munkásságával, Putnok város értékeit növelő, maradandó eredményeket elért teljesítménye alapján érdemessé vált a Putnok Városért Plakett adományozására. NEGRUTZ ÁGOSTON MIKLÓS Negrutz Ágoston Miklós április 23-án született Mezőtelegden. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a gimnáziumot a nagyváradi 3. számú Kereskedelmi Líceumban 1978-ban fejezte be. A Kül-, és Belkereskedelmi főiskolán diplomázott Kolozsváron. A két éves katonai szolgálat után kereskedelmi osztályvezetőként egy nagyváradi cipőgyárban kezdett dolgozni.

5 Gömöri Hírmondó 5 Azok, akik figyelemmel kísérik a testületi ülések felvételét, tapasztalhatták, hogy hangosító, és egy komplex szavazatszámláló rendszer lett kialakítva a polgármesteri hivatal dísztermében. Erről beszélgettem Éles Sándor informatikussal, aki jelenleg közreműködik az új technika kezelésében. Mi tette szükségessé a rendszer felújítását? A régi rendszer az 1990-es évek elején lett kiépítve, kialakítva, amely még csak a régi szalagos magnóra történő rögzítést tette lehetővé. Mint mindenben, a hivatal igyekszik lépést tartani a korral és a technikai fejlődéssel. Korábban többször is megfogalmazódott a polgármester úrral és a város vezetésével egyetértésben, hogy elkerülhetetlen a rendszer korszerűsítése. Persze fontos szempont mi a legjobb, legmegbízhatóbb megoldás, hogyan lehet ezt profin kivitelezni? Felvettük a kapcsolatot olyan településekkel, ahol hasonló rendszer már kiépítésre került, illetve az Internet is nagy segítséget adott a kellő információ megszerzéséhez. Szigorú feltételeknek kellett a rendszernek megfelelnie, ezek közül a legfontosabb pontként említeném azt, miszerint szükségessé vált, hogy szó szerint legyenek az elhangzottak rögzítve, úgymond digitálisan és kódolva, azért így, mert a felvételekbe még véletlenül se lehessen ki,- illetve beletörölni senkinek... Utánanéztünk, mi az a 1984 őszén települt át Budapestre, ahol a Dacia forgalmazó cégnél, mint ügyintéző tevékenykedett. A főváros nyüzsgő forgataga nem nyerte el tetszését, így Miskolcra költözött, és az ott üzemelő húsiparnál előbb, mint raktárvezető később, mint kereskedelmi vezető munkálkodott ben élt a kedvezőbb ajánlattal és a Rutex ruházati cégnél kereskedelmi főosztályvezetői munkakörében kezdett dolgozni őszén kezdődött magánvállalkozói élete, amikor a kihívásoknak engedve úgy döntött, önálló vállalkozói tevékenységbe kezd. Induláskor Dövényben bérelt majd megvásárolt egy italboltot. Később újabb üzlet indításával bővítette vállalkozását ben Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti társaságot alapított, mely széles kereskedelmi palettával rendelkezett ben alapított családot. Házasságából két fia született, Ágoston és Máté. Jelenleg feleségével és gyermekivel Kazincbarcikán él ben ismét engedett a kihívásoknak, s megvalósította gyermekkori álmát. Éles, meredek profilváltással kenyér és pékárúk gyártásával és forgalmazásával kezdett foglalkozni. A Putnoki és a környező települések lakosai által igen közkedvelt VEKNI Kft. eleinte két telephelyen, Putnokon és Kazincbarcikán folytatta tevékenységét. Ekkor a székhely még Kazincbarcika volt. A putnoki emberekkel eredményes, együttműködő, közvetlen, pozitív munkatársi és baráti kapcsolatokat sikerült kiépítenie, s ennek hatására döntött úgy, hogy a cég székhelyét településünkre helyezi át. A hatékony marketingmunka eredményeképpen lehetősége nyílt vállalkozásának fejlesztésére. A szomszédos Proforg Rt.-től megvásárolt terület birtokbavételével az üzem bővítésére is sor kerülhetett. A régi és a leendő új üzemegységet elválasztó néhány méter széles területet az önkormányzattól sikerült megvásárolnia. Így 2006 márciusában egy megújult vállalat nyithatta meg kapuit. A putnoki telephely adta lehetőségek, a bővítések indokolttá tették a kazincbarcikai sütőüzem tevékenységének megszüntetését, így ma már a VEKNI Kft. kizárólag Putnokon működik. Napjaink és régiónk munkanélküliséggel terhelt világában a fejlesztések, és hatékony működés eredményeképpen a kezdetben 20 főt foglalkoztató vállalkozás, ma már 107 munkavállaló családjának biztosítja a szó szoros értelmében a mindennapi kenyeret. Negrutz Ágoston Miklós kimagasló érdeme, hogy üzemében minden munkaerőfelvételnél prioritást élveznek a putnoki munkavállalók. Ezzel jelentős mértékben hozzájárul a település foglalkoztatási arányának javulásához, a családok megélhetési problémáinak leküzdéséhez és életkörülményeik színvonalának emeléséhez. Összegezve: Negrutz Ágoston Miklós gazdasági tevékenységével, szakmai munkájával, Putnok város értékeit növelő, a lakosság érdekében kifejtett maradandó eredmények elérésével érdemessé vált a,,putnok Városért Plakett kitüntetésére. A Putnok Városért Plakett átvétele után a díjat kapók megköszönték az elismerést. Katona Pál így fogalmazott: Korszerû a technika a hivatalban rendszer, ami ennek a kritériumnak és még pár fontos jogi igénynek megfelel. Ide sorolhatnám, mivel a hangosítás is elavulttá vált, ezt is fejleszteni kellett, és igényként fogalmazódott meg, hogy a szavazást digitális kijelző rendszerrel is követhessék a képviselők, a jelenlévő vendégek és egyben a tévénézők is. Miután megtörtént a megfelelő ajánlás, utánaolvasás az Interneten, kértünk egy leírást, árajánlatot, és a kiválasztott rendszert forgalmazó cég szakemberei kiépítették azt a díszteremben. Mennyibe került? Három millió forintba, amihez maguk a testület tagjai is hozzájárultak a tiszteletdíjukból éves szinten idén mintegy Ft-tal fejenként illetve a következő évben is ennyivel. Hogyan működik a rendszer? A központi része maga a számítógép, amelyre telepítve van egy speciális program, MikroVoks a neve. Több környező településen, megyei jogú városban valamint Budapest több prominens kerületében is ezt használják, teljes megelégedettséggel. Óriási segítséget kapott a testületi ülésen jelenlévő mindenkori jegyzőkönyvvezető, hiszen nem kell többet analitikusan gyorsírással körmölnie az elhangzottakat és könnyebbséget jelent a jegyzőkönyv vezetésében is, mert a szoftver egy alapjegyzőkönyvet készít vázlatos formában. A rendszer kiépítése is megtörtént. Ennek akkor van jelentősége, ha sürgős esetekben szinte azonnal hivatalos egy csapat teljesített jól, amelynek ő is tagja képviselőként. Megköszönte mindazok segítségét, akik a közel 10 éves közéleti munkájában segítették. A plakettel járó pénzjutalmat a Putnok Ifjúságért Alapítványnak és a Putnok Közbiztonságáért Alapítványnak ajánlotta fel. Mazák Mária köszönő szavaiban elmondta, hogy boldog, hogy 36 évig egy jó tantestületnek lehetett a tagja. Húsz éve élvez közbizalmat. Vörösmarty sorait idézte Szólj, gondolj s tégy jót, s minden gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Az elismerés megerősíti ebben. Negrutz Ágoston Miklós a jövőben is méltó szeretne maradni a kitüntetésre. Magáénak érzi a várost, hiszen közel tíz év fűzi Putnokhoz. Visszaemlékezett a kezdetre, amikor polgármester úr meleg szavakkal fogadta és segítőkészségéről biztosította. Azóta szép üzleti sikereket ért el. A plakettel járó pénzjutalmat a Putnok Városért Egyesület és a Sajókazáért Egyesület számára ajánlotta fel. jegyzőkönyvre van szükség, ugyanis lehetőség van arra, hogy kb. 5 perces késéssel visszahallgassák a felvételt és a fent említett esetben jegyzőkönyv készíthető az elhangzottakról. A szoftver többek között képes arra, hogy bejelölve például bármelyik képviselő nevét, annak az összes testületi ülésen elhangzott felszólalását visszahallgassuk. Intelligens, mert például az SzMSz-ben rögzített időkereteket beállítva egyegy felszólalás során azokat méri, illetve jelzi annak leteltét. Én szükség esetén még a keverőpult kezelésében is segédkezem, hiszen a testületi tagok és az üléseken résztvevő és hozzászóló embereknek hangszíne, hangerősége különböző. A PVTV is innen kapja a hangot, remélem ők is teljesen elégedettek az eredménnyel. A hangtechnika más rendezvényen is felhasználható, mint pl. esküvőkön, ünnepségeken. A rendszer két hónapja jól működik, bevált. Ez a mai kornak az egyik, ha nem a legjobb digitális technikája. Ettől már csak az volna jobb, ha helyettünk meg is írná az elhangzottakból a kész jegyzőkönyvet, de ez bizony még hosszú évek fejlesztésének eredménye lesz, mert szerény véleményem szerintem, egyelőre lehetetlen. Úgy gondolom, mindenki elégedettségére már most érezhető a technikai fejlesztés és a jövőben is segíti majd az itt folyó munkát. F. Judit

6 6 Gömöri Hírmondó Minõségi szakmai munkát végeznek A települések önrendelkezése az 1989-es rendszerváltás egyik nagy vívmánya volt. A négyévente megválasztott képviselők jól, netalán kevésbé jól próbálják igazgatni városukat, falujukat. Szakmai segítséget a polgármesteri hivatalok szakalkalmazottaitól kapnak. Putnokon dr. Tanner János jegyző úr vezeti a hivatalt, akivel annak működéséről beszélgettünk. Jegyző úr tréfásan fogalmazta meg, hogy tevékenységi körük a születéstől az elhunytukig kíséri végig az állampolgárokat. Hozzájuk tartozik a testületi és bizottsági ülések előkészítése, a képviselők munkájának segítése. Érteni kell a gazdálkodáshoz városunkban évente 2 milliárdot meghaladó öszszeget kezelnek. Mellette vagyongazdálkodással, adóügyekkel, városfejlesztéssel, hatósági munkával, oktatással, egészségüggyel, közművelődéssel, sporttal, napi operatív ügyekkel foglalkoznak. Hasonló lakosságszámú településekhez képest mindezt alacsonyabb létszámmal teszik, ami nagyobb önállóságot, ugyanakkor nagyobb felelősséget is jelent a dolgozók számára. Egyre nehezedő anyagi feltételek között dolgoznak. Az idei évet 164 milliós forráshiánnyal kezdte az önkormányzat, amiből a féléves záráskor még mindig 49 millió a fennálló forráshiány. Mindez költségtakarékos, feladatközpontú gazdálkodást kíván, ugyanakkor jó minőségű közszolgáltatást szeretnének biztosítani. A hivatal működését többen jogszabályellenesnek, törvényszegőnek próbálják beállítani. A számtalan vizsgálat, melyet az Állami Számvevőszék, a Közigazgatási Hivatal, a Magyar Államkincstár, ügyészség stb. folytatott, az ellenkezőjét bizonyítják. A svájci SGS minőségirányítási cég 5 éve adja bizonyítékát, miszerint minőségi szakmai munkát végeznek a polgármesteri hivatal dolgozói. Jegyző úr a beszélgetés folyamán kitért arra, hogy a város területén a jövőben hathatós lépéseket kívánnak tenni az illegális szemét visszaszorítására, a közterületek tisztántartására. Felhívta a figyelmet a portákon belüli és a porták előtti területek rendbetételére, ami a tulajdonosok feladata. Előre vetítette, hogy az építési hatóság az elhagyott épületek esetében intézkedni fog. A közteherviselés érdekében nagy figyelmet kívánnak fordítani az adózási fegyelem betartására. A második félévi adók befizetése szeptember 15-én lejárt, hívta fel a figyelmet. Változott a szabálysértés öszszeghatára, 10-ről 20 ezer Ft-ra emelkedett. Aki viszont más bekerített udvarára, kertjébe, házába hatol be, s tulajdonít el onnan értéket akár 100 Ft erejéig is, az már bűncselekményt követ el. A szociális ügyek esetében felhívta a figyelmet a bejelentési kötelezettségre. Amennyiben valaki munkát talál, s ezt más bejelenti, vissza kell fizetni a jogtalanul felvett támogatást. Kéri a lakosságot, hogy az ügyintézés során a hiánypótlási felszólításnak tegyen eleget, ezzel segítheti az ügyek gyors elintézését. Az építési előírások változására figyelmeztetett, sok tevékenység bejelentési kötelessé vált. Minderről az illetékes munkatársai felvilágosítást adnak. E. M. November 15-ig aszfaltburkolatot kapnak a szennyvízvezetésben érintett egyes mellékutcák Mindig örömet okoz számomra, ha valamilyen módon sikeres pályázat elnyeréséről értesülhetek. Az infrastruktúra fejlettsége Putnokon kiemelkedőnek mondható, meghaladja a környékbeli nagyobb városok mutatóit sok esetben. A szennyvízhálózat kiépítése zajlik jelenleg, amely természetesen zavarhatja az itt élők megszokott életvitelét, viszont a munkák befejezésével megszűnnek a folyamatos derítő ürítések, komfortosabbá válik a lakók élete. A főúton nyár közepétől zajlanak a munkák, ami be kell vallani okoz zsúfoltságot, forgalomtorlódást az adott útszakaszon. Az építés ütemezéséről, a még hátralévő feladatokról Tarr Istvánt kérdeztük. A pályázatot elnyújtott támogatással nyertük három évre, ami a munka elhúzódását indokolja. A kivitelezést is ennyi időre vállalták. Ennek nagy valószínűséggel finanszírozási okai lehetnek. (Szerk. megjegyzés: hasonlóan történt a múzeum felújításának esetében is.) A munka mint tudjuk 18 utcát érint, 261 millió forint értékben ben került sor a munkák előkészítésére, a terület átadására, az engedélyek beszerzésére ban az alépítmény elkészítése, a vezetékek elhelyezése, a műtárgyak elkészítése a feladat re ütemeződött az útburkolat építése, útpadka kialakítása, a bejárati átereszek betonozása. A nagy volumenű munka keretében átemelő épült a Vásártéri út végénél, lefektették a Sajó úton a nyomóvezetéket, a Báthory úton és a Fancsalban az ivóvízvezetéket. Október 28-tól várható, hogy a főúton a mentőállomástól az Arany J. útig az út egy részét felmaratják, hogy a díszkő borítás felszedése nélkül, ami a parkolórészen található, biztosítani tudják a 2%-os esést az aszfaltozáskor, ami a csapadékvíz elvezetése miatt feltétlenül szükséges. Megjegyzendő, hogy tábla kihelyezésével nem ártana figyelmeztetni az áthaladó járművek vezetőit az említett útszakaszra, kellemetlen meglepetés érheti a figyelmetlenebbeket... Az aknafedelek kiemelése után kerülhet sor az aszfaltozásra. A mellékutcák esetében: Móricz, Bányász, Kölcsey, Arany J., Balogh B. Bartók ha az időjárás engedi, november 15-ig szeretné a kivitelező befejezni az aszfaltozást. Bízunk benne, hogy mindez az ott lakók megelégedésére történik majd. Egerszegi Márta K Ö N Y V T Á R A K E G Y M Á S É R T A Bányász Művelődési Ház könyvtártermében megrendezték a könyvtárak együtt egymásért programot. Az esemény fő célja volt a diákokkal megismertetni az alkotás jelentőségét és örömét. Ez nemcsak a szerzőt kalauzolja egy másik világba, hanem az olvasónak is utat mutat a szabadidő igényes eltöltéséhez, valamint segítséget nyújt az önművelődéshez. Minden emberben ott van az alkotói készség. Sokan élnek ezzel a lehetőséggel, sokan egyéb más irányú érdeklődésük miatt elhanyagolják a bennük lévő értéket, kincset. A számítógépes technokrata világ számos előnye mellett sok esetben elvonja az emberek figyelmét az olvasás örömétől és hasznától, amely az anyanyelv bővítésében és a helyesírás biztonságában nyilvánul meg. Ebből az alkalomból Tamás István: Nagyapám és a molnár című csalimeséjét Dériné Bodnár Márta adta elő az összegyűlteknek. P. K.

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN ingyenes KözéleTi havilap 2010 március ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN 208 millió forintos pályázati nyereményből A 2009-es év végén a képen látható Magdolna utca teresedésének végső ki ala kításával és parkosításával,

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja Sokan szívünkön viseljük a város fejlődését, szépülését. A mikéntjét esetleg eltérő módon képzeljük, de akinek kedves településünk, az örül minden apró eredménynek.

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben