Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja"

Átírás

1 Minden Kedves Olvasónknak Boldog Új Évet Kívánunk! HUNYADI NÉPE Újévi köszöntő Nagyidai Zsolt plébános gondolatai VI. Pál pápa január elsejét a Béke Napjának nyilvánította. A béke Isten ajándéka, ezért csak Isten segítségével érhetjük el, őrizhetjük meg lelkünk békéjét. - A béke a hit által valósul meg, éppen ezért a családok és nemzetek békéje, elsősorban a hívő embereken múlik! Tehát a mi keresztény küldetésünk az, hogy testvérként éljünk egymás mellett. Ne farkasok legyünk egymással szemben, akik csak marják egymást, hanem krisztusi szeretettel közeledjünk embertestvéreinkhez. Így lehet csak boldog az újesztendő, melyet szívből kívánunk a mai napon mindnyájunknak DANTE-t, az olaszok világhírű íróját száműzték hazájából, Firenzéből. Boldogtalannak érezte magát, és reményét vesztve bolyongott a városban. S egyszer csak egy ferences kolostor előtt találta magát. Becsöngetett. Szelídarcú szerzetes nyitott ajtót, és csodálkozva kérdezte: Mit keresel ilyen késő éjszaka? Békességet keresek - válaszolta a költő. Nyugtalan lelke a kolostor csendjében találta meg békéjét. Az esztendő első napján, a mai zaklatott, háborúskodó világban a mi első kérésünk is ez: Da pacem Domine! (Adj Uram békét nekünk!) Vagy, ahogy a mindennapi szentmisében mondjuk: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét! Ugye, milyen jól esik nézni a nyugodtan alvó kisgyermekeket, kiknek arcáról mosoly sugárzik. Jó látni azokat a hitvestársakat, akik évtizedek elmúltával is tudnak békésen, nyugodtan beszélni egymással. Jó látni a családokat, ahol békesség és megértés, hit és szeretet uralkodik. Ahol megértik egymást a családtagok. Az emberi lélek békesség után vágyódik! - De, ne felejtsétek el Testvéreim, hogy ezt a békét csak az Isten adhatja meg az emberi szíveknek. Amikor a világhódító NAGY SÁN- DOR már legyőzte a fél világot, akkor egyik katonája ezeket mondotta neki: Legyőzted ellenségeidet, s ez dicsőséges dolog volt. De most mutasd meg, hogy ki vagy! Csinálj békét! De nem tudott békét teremteni a legyőzött országokban. Békét csak Isten adhat! - Az úr Jézus földre szállását az angyalok béke üzenete hirdette meg a világnak: Békeség a jóakaratú embereknek! - Feltámadása után Jézusnak első köszöntő szavai így szóltak: Békesség nektek! folytatás az 5. oldalon Kettős állampolgárság Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint A VOLT LAKTANYA TERÜLETÉNEK HASZNOSÍTÁSA A pályázat címe: Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán XVI. év fo lyam 1. szám január 2011-es polgármesteri program Egészségügy Az egészségügyi szaktárca a 2011-es évet az átmeneti intézkedések évének nevezte ki, célkitűzésként az egészségügyben jelenlévő rendezetlen állapotok megszüntetését jelölte meg. Ez a településünket is érinti, Jánoshalma Város egészségügyi koncepcióját ebben az évben fokozottan a minisztérium lépéseihez kell igazítani. Ennek megértése érdekében ismertetem a tényállást. Az országban 23 helyen épült a miénkhez hasonló szakrendelő óta, vagyis az új szakrendelők létrehozására vonatkozó elképzelés megszületése óta, már el kellett volna készülni az országos ellátó rendszerbe való beillesztésük tervének is. Az előző kormánynak működtetési koncepciót kellett volna kidolgozni arra vonatkozóan, hogy az eddig megszokott ellátási formába milyen változást jelentenek majd az új intézmények. Ez nem történt meg között. Az új kormány egészségügyi tárcája azzal a problémával szembesült, hogy az egyes települések területi ellátása 2010-ben, még nem tisztázódott. Jánoshalmát és térségét Hajós, Mélykút és Rém települések esetében érinti ez a kérdéskör, mivel eddig Bajához, Bácsalmáshoz, Kiskunhalashoz tartoztak. A jelenleg érvényben lévő intézkedés szerint az eddigi, és az új szolgáltatásokat is igénybe lehet venni a lakosoknak, de a TB által finanszírozott ellátás helye Jánoshalma. Városunk, és a Szakrendelő vezetőjének folyamatos egyeztetéseket kell folytatni az illetékes szakhatóságokkal, az érintett települések vezetőivel a kérdések tisztázása és a nehézségek mielőbbi megszüntetése érdekében. Emellett Jánoshalma Város Önkormányzata az év legfontosabb feladatának az intézmény hatékony működtetését tűzte ki célul. A Kistérségi Egészségügyi Központ munkatársai decemberben kezdték meg a betegek vizsgálatát és a gyógyító munkát. Az év utolsó hónapjában az ünnepek ellenére sok látogatót fogadott az intézmény. A kezdeti tapasztalatok pozitívak, mivel a vizsgálatokra való várakozási idő lényegesen rövidebb. A másik rendkívül lényeges szempont, hogy az intézmény korszerű felszereltsége lehetővé teszi a betegségek korai stádiumban való diagnosztizálását, a gyógyítás mielőbbi megkezdését. A szakrendelő egész évben magas színvonalú ellátással, a környéken jelenleg legkorszerűbb műszerezettséggel ellátott intézményként várja az egészségügyi problémákkal küzdő lakosokat. Tervezett fejlesztés 2011-ben a Mentőállomás létesítésére vonatkozó pályázaton való részvétel, ill. a Kistérségi Orvosi Ügyelet megszervezése ben az orvosi ügyelet átköltöztetése is megtörténik az Arany János utcai orvosi rendelőbe. Városgazdálkodási feladatok Belvízvédelem: Az Önkormányzatnak továbbra is szorosan együtt kell működni a tűzoltósággal, és a polgári védelmi szervekkel, mert várhatóan a évben folyamatosan jelenlévő belvíz problémák fokozódnak 2011-ben. Együttes erővel arra törekszünk, hogy az időjárási szélsőségeknek megfelelő gyors, határozott intézkedésekkel megelőzzük a súlyosabb károk bekövetkezését. A belvízhelyzetet folyamatosan fi gyelemmel kísérik a Polgármesteri Hivatal munkatársai, 2010 december hónapban Intézkedési Terv elkészítését irányoztam elő a Bács-Kiskun Megyei védelmi szervekkel együttműködve. folytatás az 5. oldalon 2011 az újabb fejlesztések éve A temerini Szabó-család tagjai az első kérelmezők között voltak Nagy örömmel vettük a hírt, miszerint a magyar kormány könnyített eljárással hajlandó állampolgárságot adni a jelenlegi határokon kívül élőknek is. Mi is közibük tartozunk. Temerin, egy dél-bácskai, mára már kicsi magyar szigetté zsugorodott település, ahol egyre kisebb a magyarok lélekszáma. Csak egy számadatot mondanék, 2010-ben alig több, mint 50 magyar kisdiák iratkozott az első osztályba, míg a többségi nemzet több, mint 300 gyermeke indult elsőbe. Sajnos, a szemünk láttára fogyunk napról-napra. Petrás Mária, moldvai keramikusművész-népdalénekes, aki maga is ma már Magyarországon él, mondta, hogy a moldvaiaknak későn jött a kettős állampolgárság, őket már nem lehet megmenteni. Én még nagyon bízom abban, hogy az itt élőknek a nemzeti önazonosságuk megtalálásában, megtartásában segít ez a lehetőség. Elsősorban erkölcsi jelentősége van az állampolgárságnak, nem mintha egy darab papírtól függne az ember hovatartozása, ez elsősorban és kizárólag vállalás kérdése. De a bizonyítás szempontjából esetleg mások felé, sokat jelent érzelmileg, hogy igenis a birtokomban van egy okirat, mellyel, ha kell igazolni tudom kilétemet. folytatás a 11. oldalon Jánoshalma Város hivatalos honlapja: Lapszámaink késleltetéssel itt is olvashatók! Jánoshalma Város Önkormányzata, A komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztése program keretében 2009-ben részletes projektjavaslatot dolgozott ki, a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága és a Délalföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség útmutatása szerint a volt laktanya ipari felhasználás céljára való átalakítására. A Közreműködő Szervezet a június 28-án kelt támogató levelével értesítette az önkormányzatot a támogatás megítéléséről. A projekt kódszáma: DAOP-1.1.1/G A támogatási szerződés aláírására október 20-án került sor. A támogatási összeg: bruttó Ft A támogatás intenzitása: 70% A projekt összköltsége: bruttó Ft A pályázat megvalósításának éve: A pályázat keretében megvalósuló fejlesztések: - vízvezeték. és szennyvízhálózat kialakítása (minden ingatlanhoz csatlakozási ponttal) - gázvezeték-hálózat kialakítása (minden ingatlanhoz csatlakozási ponttal) - elektromos hálózat kialakítása (minden ingatlanhoz csatlakozási ponttal) - szilárd burkolatú út kialakítása - a laktanya főútjának felújítása - az út mentén közvilágítási rendszer kiépítése KERÉKPÁRÚT KIÉPÍTÉSE A pályázat címe: A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme Jánoshalma Város Önkormányzata első alkalommal 2007-ben adott be kerékpárút építésére pályázatot a Bajai úti laktanyához, a pályázat abban az évben elutasításra került. Mivel az önkormányzat a volt laktanya területén új vállalkozásoknak kíván helyet adni, ezzel további munkahelyeket teremtve, a pályázat 2009-ben átdolgozásra került a Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben program keretében. A fejlesztési elképzelést a Közreműködő Szervezet a június 03-án kelt támogató levelével nyertes pályázatnak minősítette. A projekt kódszáma: DAOP-3.1.2/B A támogatási szerződés aláírására október 20-án került sor. A támogatási összeg: bruttó Ft A támogatás intenzitása: 95% A projekt összköltsége: bruttó Ft A pályázat megvalósításának éve: A projekt keretében megvalósuló fejlesztés: méter kerékpárút kerül megépítésre, a volt laktanyától a városközpont felé haladva a Bajai utca bal oldalára eső felén. folytatás a 3. oldalon

2 2. oldal HUNYADI NÉPE január Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület adventi programjai Mézeskalácssütés az alkotóházban Karácsonyra készülődés az óvodánkban Lucázás Évek óta már december első hétvégéjén az Felső-Bácskai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Molnár János utcai Alkotóházában néhány ügyes férfinak a legfőbb elfoglaltságot hatalmas mennyiségű mézeskalácstészta begyúrása jelent. Így volt ez ebben az évben is. A tésztához szükséges mennyiségű alapanyagot az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület tagjai ajánlották fel. December közepén aztán egy szombati napon a város apraja-nagyja lelkesen sütötte a szebbnél-szebb mézeskalácsokat. Megközelítőleg 120 gyermek, szülők, nagyszülők vettek részt ezen a programon. A délelőtt folyamán egyszer csak megérkezett a Mikulás bácsi is, és akinek kedve támadt az többször is végigkocsikázhatott vele a városon. A lovas-fogatot Király Sándor, a Király Lovas-tanya tulajdonosa bocsátotta az egyesület rendelkezésére, amiért ezúton is köszönetet mondunk. Karácsonyfa állítás a téren A mézeskalács sütés körüli forgolódás mindig nagy öröm a résztvevők számára, hiszen több generációt látunk egy kis időre együtt dolgozni, örülni, egy önfeledt délelőttöt eltölteni. Az Agroprodukt Kft. segítségével és lakossági felajánlás által ismét gyönyörű karácsonyfája lett Jánoshalmának. A fenyőfát id. Szabó Vilmos Magyar László utcai lakos ajánlotta fel a városnak. Sokunk örömére szolgált és a tél méltó díszévé vált ez a szép karácsonyfa. Köszönjük a felajánlást, valamint az Agroprodukt Kft. és a Városgazda Kft munkáját a fa helyére állítása kapcsán! Óvodánkban több éve hagyománynyá vált, december 13-án, a Lucázás. A nagycsoportosok minden csoportba bekopogtatnak és előadják az erre az alkalomra megtanult éneket és jókívánságokat. Az ünnep hangulatát fokozta a gyerekek népviseletbe való megjelenése a kislányok piros szoknya, fehér blúz, fejükön párta, a kisfiúk fekete nadrág, fehér ing, mellény, fejükön piros szalagos kalap. A karácsonyi ünnepre való ráhangolódást tükrözte a gyerekek lelkesedése, lázas készülődése, amit mi sem igazolt jobban, mint a nézősereg boldog, csodálkozó tekintete. A dalhoz tartozó rigmusokat mindig más-más gyerek mondta, a refrént pedig együtt énekelték. Egy szakajtó szalmát is vittünk magunkkal, melyből az utolsó refrén eléneklése után, minden csoportban szórtunk az asztal alá. A szalmából minden gyermek vihetett haza, hogy tyúkjaik jobban tojjanak majd az új évben. Nagy Józsefné óvodapedagógus Betlehemezés Nagy Béláné óvodapedagógus Több éve hagyomány már, hogy az Összefogás Jánoshalmáért egyesület szervezésében közös készületre hívjuk a város lakosait az adventi időszakban. Ebben az évben rendhagyó módon a templom előtti téren egy szép, nagy adventi koszorú körül gyűltünk össze minden vasárnap délután négy órakor. Adventi gyertyagyújtások Minden alkalommal egy külön csoport vagy intézmény készült fel a műsor megszervezésére. Először Bajkóné Ilike és hittanosai, másodszor a Petőfi utcai óvoda óvodásai, harmadik alkalommal, a Batthyány óvoda csoportja, negyedszer pedig a Központi Óvoda gyermekei adtak elő szívet melengető, lélekemelő programokat. Nagyidai Zsolt plébános atya és Gyöngyösi Balázs káplán is igyekezett a karácsony üzenetét átadni számunkra. Az első három alkalommal is, a kellemetlen idő ellenére is sokan eljöttek, a negyedik gyertya meggyújtásánál már kb. kétszázan álltuk körül az adventi koszorút. Szeretnénk, ha ez a szép hagyomány a következő években is folytatódna. Köszönet mindenkinek a felkészülésért, a felkészítésért és a jelenlétért. Adományosztás a rászorulóknak karácsonykor Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület utca szociális hálózata ajándékcsomagokat adományozott nagycsaládok és idős egyedülálló emberek számára. Összesen negyvenöt csomagot tudtak a háló tagjai személyes kapcsolatfelvétel által eljuttatni a rászorulóknak. A csomagok megvásárlásához Bányai Gábor elnök úr és az egyesület ajánlotta fel a szükséges pénzösszeget. Köszönet érte! Jánoshalma Város Képviselő-testületének rendelete alapján minden évben lehetőség van Jánoshalma Város Díszpolgára Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa Jánoshalma Város Kultúrájáért Jánoshalma Város Egészségügyéért Jánoshalma Város Szociális Munkáért Jánoshalma Város Közszolgálatáért Jánoshalma Város Sportjáért Jánoshalma Város Életmű Bátorság Érdemszalag Az Év Vállalkozója díj cím adományozására. A címek adományozására javaslatot tehetnek: a.) a Képviselő-testület tagjainak ¼-e, b.) szakmai érdekképviseleti szervek, c.) a városban működő bejegyzett társadalmi, gazdasági szervezetek, intézmények, A hagyományok átörökítése és a karácsonyra hangolódás céljából Betlehemes játékot tanultunk meg csoportunk legügyesebb (legnagyobb) gyermekeivel. Úgy a felkészülés, mint maga a történet eljátszása, igazi örömet jelentett a gyermekek számára. Két, egymást követő napon kopogtattunk be 3-3 csoportba a Szabad-e betlehemezni? kérdéssel. Vittük magunkkal a fából készült korhű jászolt, a kis Jézussal, amely körül eljátszottuk a születés történetét. A régies nyelvezetű szöveg, a jelmezek, a jászol mind-mind azt segítették elő, hogy a játék minél életszerűbb legyen. A betlehemes játék a mindennapjainkban is megjelent, örömmel játszották ki a történetet. A fogadó csoportok gyerekei az óvónénik felkészítésének köszönhetően komolyan és fegyelmezetten nézték végig a hagyományőrző játékot. Csoportunk életében annyi örömet, színt, gazdagságot vitt a játék megtanulása, hogy ezentúl minden évben szívesen foglalkozunk vele. Dudás Mária óvodapedagógus Lukács Edit óvodapedagógus Tájékoztató kitüntető címek adományozásáról d.) egyesületek szakmai, szövetségek, kamarák, érdekképviseleti szervek, egyházak, e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos állampolgár, f.) Az év vállalkozója díjra javaslatot tehetnek fentieken kívül az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság munkavállalói. Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a javaslattételre jogosult egy alkalommal díjanként csak egy személyre (közösségre) tehet javaslatot. Az egyes címek adományozásának konkrét feltételeit a 19/2008(IX.12.)Ör.sz. rendelet szabályozza. Ez és javaslati lap a www. janoshalma.hu címen elérhető, letölthető. A javaslatokat március 1. napjáig Jánoshalma Város Polgármesterének kell megküldeni. (Polgármesteri Hivatal 6440 János halma, Béke tér 1.)

3 2011. január HUNYADI NÉPE Tájékoztató a Tanuszoda évi működtetéséről Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Jánoshalmi Lakosságot Jánoshalma Város Önkormányzatának decemberi döntéséről, a Tanuszoda 2011-es évben való működtetésére vonatkozóan. Mint ismeretes, a Tanuszoda a os önkormányzati ciklus vívmányaként lépett a város történetébe, átadására 2007-ben került sor. Kezdettől fogva sok vitát kavart a közvéleményben, egyáltalán a létesítése is. A város akkori pénzügyi és gazdasági helyzetét reálisan ismerők szerint minimum termálvizes bázisra kellett volna alapozni, mert enélkül a fenntartása óriási összegeket emészt majd fel. Az elmúlt évek Tanuszodához kötődő kiadási és bevételi mérlege igazolta az előrejelzéseket. A megnyitás óta a városnak tetemes összegű hiteleket kell felvenni ahhoz, hogy az épületkomplexumot üzemeltesse ban 26 millió forint, 2009-ben 24 millió forint, a tavalyi évben féléves üzemszünet mellett is 19 millió forint hiányt termelt a működés. Az alábbi táblázatban összefoglaltam a működés pénzügyi paramétereit. Világosan kitűnik a kiadások és bevételek közötti évenként keletkező negatív tendencia év év (I-XI.hó) Kiadások-működési költség (Ft) (Tanuszoda+sportcsarnok) Sportcsarnok bevétele (Ft) Tanuszoda bevétele (Ft) Kiadások és bevételek egyenlege Önkormányzati támogatás: Többletköltség a Kft. forrásából: A Város Képviselő-testülete a évi működtetést illetően kénytelen volt ismét az üzemszünet mellett dönteni. Ez az időszak előreláthatólag a téli hónapokra esik, január-február, valamint a december, ill január-február. Így a leghidegebb, és egyben legnagyobb rezsiköltségekkel járó hónapokban tervezzük zárva tartani a létesítményt. Eközben az itt dolgozó munkatársakat a működtetést végző Városgazda Kft. más munkakörben foglalkoztatja, dolgozók elküldésére nem kerül sor. Az elmúlt években több módszert is kipróbált a Városgazda Kft. Valójában az látszik, hogy Jánoshalmán nem mutatkozott a gazdaságos működtetéshez elegendő igény az uszoda használatára. Ugyanis nincs termálvíz, ami az idősebb korosztályt vonzaná, a medence vizét gáz energiával melegítik fel a megfelelő hőfokra. Az iskoláskorúak pedig a testnevelés órákon, a tanítás előtt és után, ezidáig nem vették igénybe olyan mértékben, hogy az általuk befizetett összeg fedezné a működtetés költségeit. A 2011-es év kiemelt feladataként jelöltem meg a tanuszoda minél költségtakarékosabb működtetését. Reálisan kell látni, hogy a működtetés kiadásai nem fognak csökkenni, ezért jóval több látogatóra lenne szükség, vagy drágább belépődíjat kell meghatározni a rentábilis működéshez. Mindenképpen a bevételi oldal növelésére kell törekedni. A Városgazda Kft. vezetése feladatul kapta a hatékony működtetés feltételrendszerének kidolgozását. Ehhez a város civil szervezeteinek, vállalkozásainak, intézményeinek konstruktív együttműködésére lesz szükség, különösen az oktatási intézmények részéről. Bízom abban, hogy közös erővel megtaláljuk a megoldást. A kényszerű intézkedések miatt kérem a Lakosság megértését, a nehéz helyzet megoldásához való pozitív hozzáállásukat. Jánoshalma, január 4. Tisztelettel: Czeller Zoltán polgármester Laktanya pályázat Jánoshalma Város önkormányzata az önkormányzat vagyonáról a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2007(V.25.) számú önkormányzati rendelet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé: 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Jánoshalma Város Önkormányzata, Jánoshalma, Béke tér Pályázat célja: önkormányzati ingatlan értékesítése. 3. A pályázat jellege: nyilvános pályázat. 4. A pályáztatásra kerülő ingatlanok címe: Jánoshalma, Bajai út 5. Az ajánlatok benyújtásának helye: Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala Jánoshalma, Béke tér 1. (Czeller Zoltán polgármester nevére). 6. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, 3 Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 16/2008. (VIII.15.) Ör. sz. rendelet értelmében a 70 év feletti ingatlantulajdonosok és haszonélvezők, valamint a nagycsaládosok, akik 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, az előző évekhez hasonlóan hulladékszállítási díjkedvezményt igényelhetnek. A rendelet, amely az igénylés feltételeit pontosan tartalmazza megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban ill. a város honlapján ( példányban kell benyújtani, melyből egy példány minden oldalát aláírással kell ellátni. 7. Az ajánlatok benyújtásának határideje: január 31 hétfő Az ajánlatok nyilvános bontásának ideje: február 3 csütörtök Helye: Jánoshalma Város Önkormányzat: Jánoshalma, Béke tér A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető: Czeller Zoltán polgármestertől a 77/ , Komáromi Lajos alpolgármestertől a 77/ valamint Dr. Benda Dénes címzetes főjegyzőtől a 77/ telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási időrendje szerint. 9. A részletes kiírás megtekinthető a www. janoshalma.hu oldalon a Laktanya értékesítés menüpontra kattintva Tájékoztató hulladékszállítási díjkedvezmény igénybevételéről Az előző évekhez képest eltérés, hogy csak azok kaphatják meg a kedvezményt, akiknek nincs hulladékszállítási díjhátralékuk. Az igényléshez rendszeresített nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján lehet igényelni és azokat ott leadni. Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda: ½ 9-12 és óra, Kedd, Csütörtök: ½ 9-13 óra. Péntek: ½ 9-12 óra Polgármesteri Hivatal folytatás az 1. oldalról 2011 az újabb fejlesztések éve BUSZPÁLYAUDVAR KIALAKÍTÁSA A pályázat címe: Buszpályaudvar kialakítása Jánoshalmán Jánoshalma Város Önkormányzata, Közösségi közlekedés fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben program keretében Buszpályaudvar Jánoshalmán című, részletes projektjavaslatot dolgozott ki, a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága és a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség útmutatása szerint. A képviselő-testület célja az volt, hogy a jánoshalmi lakosok és a Jánoshalmára érkező utasok kényelméről gondoskodjon. Jánoshalmára az utóbbi négy év fejlesztéseinek következtében a környező 5 településről érkeznek betegek az Egészségügyi Központba, de a városunkban található Építési Hatóság, Munkaügyi Kirendeltség, Okmányiroda szintén körzetközponti feladatokat lát el. A Képviselő-testület szükségszerűnek látta az utazó közönség megnövekedett száma miatt egy korszerű buszváró épületének felépítését. A Közreműködő Szervezet a június 03-án kelt támogató levelével értesítette az önkormányzatot a támogatás megítéléséről. A projekt kódszáma: DAOP-3.2.1/B A támogatási szerződés aláírására november 11- én került sor. A Támogatási Szerződés a buszváró épület jogerős építési engedélyének megléte esetén lép hatályba. A támogatási összeg: bruttó Ft A támogatás intenzitása: 95% A projekt összköltsége: bruttó Ft A pályázat megvalósításának éve: A projekt keretében megvalósuló fejlesztés: - Buszöböl kialakítása - Buszváró épület kialakítása - Gyalogátkelőhely létrehozása - a Polgármesteri Hivatal előtti út, és parkoló felújítása, járda kialakítása a park és a parkoló közötti területen - Közvilágítás kialakítása a létrejövő objektumok megvilágítására A HUNYADI ISKOLA ÉS A DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA FELÚJÍTÁSA A pályázat címe: Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a jánoshalmi általános iskolában Jánoshalma Város Képviselő-testülete az oktatási intézményekbe járó diákok helyzetét, a pedagógusok munkakörülményeinek javítását az elmúlt négy évben is kiemelt fontossággal kezelte. Ennek következtében a szakképzési fejlesztési keretből, és a vállalkozók által befi zetett szakképzési hozzájárulásokból több, mint 10 millió forintos eszközfejlesztésre került sor. A gimnázium épületén több átalakítás is történt, ezek voltak a nyílászárók cseréje, a tornaterem, a mosdók és mellékhelyiségek, az aula felújítása. Emellett nyilvánvalóvá vált az is, hogy az általános iskola épületében is szükségszerű felújításokra van szükség. A Képviselő-testület 2007-ben nyújtott be pályázatot az iskola épületének felújítására, de a pályá- Tisztelt Jánoshalmiak! 3. oldal zat forráshiány miatt elutasításra került. Mindezek mellett a Diákélelmezési Konyha épületére is egyre többet kellett fordítani, a tetőszerkezet beázása, a WC helyiségek higiéniai állapota, a konyhatechnológia elavultsága miatt. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy áldoz mind az iskola, mind a konyha épületének felújítására. A testület az Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben program keretében újabb pályázatot dolgozott ki és adott be, a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága és a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség útmutatása szerint. A Közreműködő Szervezet a augusztus 11-én kelt támogató levelével értesítette az önkormányzatot a támogatás megítéléséről. A projekt kódszáma: DAOP-4.2.1/B A támogatási szerződés aláírására november 15-én került sor. A támogatási összeg: bruttó Ft A támogatás intenzitása: 95% A projekt összköltsége: bruttó Ft A pályázat megvalósításának éve: (június 16-augusztus 20.) A projekt keretében megvalósuló fejlesztések: Belvízi tájékoztató A Hunyadi Iskola épületére vonatkozóan: - A vizesblokkok felújítása - Az épület akadálymentesítése - Nyílászárók cseréje illetve felújítása - Teljes falfestésre és a korlátok átfestésére kerül sor az átalakítás után, valamint a sérült, elhasználódott padló- és falburkolatok cseréje is szükséges lesz. - Víz-gáz és központi fűtés felújítása - Az elektromos rendszer teljes felújítása A Diákélelmezési Konyha épületére vonatkozóan: - konyhatechnológia teljes cseréje - gépészeti és elektromos rendszer teljes felújítása - homlokzati nyílászárók cseréje - új hő- és vízszigetelés a lapos tetőn, valamint a homlokzat is hőszigetelést kap - akadálymentesítés Eszközbeszerzés: - Az Általános Iskolában a minőségi oktatás feltételeihez szükséges eszközök beszerzése (fejlesztő eszközök, játékok, tanuló asztalok, székek; továbbá padok, udvari játékok: hinta, csúszda, 6 oldalú fi lagória. - A diákélelmezés esetében korszerű konyhatechnikai eszközök beszerzése A tájékoztatót összeállította: Czeller Zoltán polgármester Dr. Kelle Judit a Városfejlesztési Társaság projektmenedzsere Csiba Renáta a Városfejlesztési Társaság projektasszisztense A belvíz Magyarországon természetes jelenség, földrajzi, természetföldrajzi, vízföldrajzi adottságainkból fakad. Kérdés az, hogy hogyan tudjuk kezelni az elöntések kiterjedését és az elöntéses időszakokat rövidíteni. Természetesen vannak technológiák pl. tározás, elvezetés, azonban egy ilyen szélsőséges esetben, ami napjainkra kialakult, a lehetőségek korlátozottak. Országosan naponta kb. 30 millió m 3 vizet emelnek át a befogadókba, ami nagyjából a Velencei tó víztérfogata. Hangsúlyozni kell, hogy a belvizes és árvizes időszakok gyakran egybe esnek, így a befogadókba is nagy vízmennyiség halmozódott fel, főleg a Tisza völgyben, amely térségünk talajvíz magasságát meghatározza. A bevezetéseket gravitációs úton gyakorlatilag már nem tudják megoldani, szinte csak szivatytyús bevezetésre van lehetőség. A helyzet kialakulásában elsősorban az idei évben lehullott rendkívül nagy mennyiségű csapadék okolható, hiszen november végéig 60%- kal több csapadék hullott a térségre (kb mm), mint az éves átlag. A hidrometeorológai helyzet nagyon kedvezett annak, hogy telítődjenek a talajok. Gyakorlatilag a talaj felső 1 m-es része, teljesen telítődött, tehát lecsökkent a vízbefogadó képessége. A belvizek kialakulását ez is elősegítette, plusz a talajvízszint hosszú idő óta jóval a sokéves átlag felett van, kb cm-rel magasabban, ez szintén egy olyan tényező, ami a belvízképződéshez, belvíz kialakuláshoz egy adalék a sok között. A jelenlegi helyzet alapján azt mondhatjuk, hogy egy elhúzódó belvízi helyzetre kell számítanunk. Ha tél is csapadékos lesz, akkor tél végére, februári-márciusi időszakra ennél súlyosabb belvízi helyzet is kialakulhat. Fentiekre tekintettel kérjük a tisztelt lakosságot, hogy csapadékvíz elvezető, szikkasztó árkokat, csatornákat tartsák tisztán, az ingatlanaik előtt lévő átereszeket ne tömítsék el, azt lehetőség szerint rendszeresen takarítsák. Mindannyiunk érdeke, hogy azokat a kialakult belvizeket, amelyeket az árok-és csatornarendszeren keresztül még el tudunk vezetni, minél hamarabb elvezessük és lakóházaink, értékeink minél kisebb veszélyben legyenek. Önkormányzatunk segítséget nyújt a belvíz elleni küzdelemben, koordinálja a munkákat. Egyszerre, azonos időben nem tudunk minden helyen megjelenni és munkát végezni, ezért felméréseink alapján a legveszélyeztetettebb terülteket próbáljuk először mentesíteni és onnan haladunk tovább. Ezért kérjük a tisztelt lakosság türelmét és segítőkészségét, valamint azt, hogy azokat a munkákat, amiket saját erőből is el tudnak végezni (pl. árok-és áteresz takarítás, árkokba történő vízlevezetés) végezzék el. Elérhetőségeink: Czeller Zoltán polgármester: Komáromi Lajos alpolgármester: Kasziba Sándor irodavezető: Csima János közterület felügyelő: Czeller Zoltán polgármester A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. Kasziba Sándor városgazdálkodási iroda vezető

4 4. oldal HUNYADI NÉPE január Bál ismét az összefogás erejével A dietetikus tanácsai Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület ebben az évben már harmadik alkalommal rendezte meg azt a bált, amely ismét egy nemes cél megvalósításáért szerveződött. Első alkalommal a játszótér megépítése volt a cél, amelyért a jánoshalmi emberek készek voltak összefogni. A játszótér még abban az évben el is készült. Második alkalommal a rendőrség és a polgárőrség munkájának megsegítése volt a célunk. Szintén jelentős mértékben tudtuk támogatni a két szervezetet. Ebben az évben miután az egyesület szociális feladatokat ellátó tagjai többször is kapcsolatba kerültek olyan családokkal ahol a gyerekek teljesen árvák, úgy éreztük meg kell szólítanunk a város minden lakóját azért, hogy legalább egy kismértékben érezhető legyen a szolidaritás a bajba jutottak felé. Ezért döntöttünk úgy, hogy a bál célja ebben az évben az árván maradt gyermekek támogatása legyen. Csak úgy, mint az előző két alkalommal egyesületünk tagjai felkeresték barátaikat, ismerőseiket, az intézményeket, a vállalkozásokat, a kereskedelmi egységeket. Szívet melengető volt a fogadtatás, mert nagyon sokan segítettek adományaikkal, támogatói jegy vásárlásával, különböző felajánlásokkal, szervező munkával stb. Közel kétszáz ember tisztelte meg jelenlétével bálunkat, amelyhez a helyszínt a Korzó étterem biztosította. Taskovics Klára felajánlása által egy vándorserleg adományozása indult útjára annak a közösségnek a számára, amelyik a legnépesebb csapattal van jelen a bálon. Ebben az évben ezt a serleget Petróczky Ferenc barátainak és munkatársainak közössége nyerte, akik közel negyven fővel voltak jelen rendezvényünkön. Köszönjük a felajánlást és az aktív részvételt. A műsorban jánoshalmi óvodások, fiatalok és pedagógusok szerepeltek. Így elsőként a Szent Anna Katolikus Általános Óvoda Iskola és Diákotthon óvodásai léptek fel Szent Erzsébet életéről készült jelenettel. Felkészítőjük Csizovszki Lászlóné volt. A zenei részben fellépett Kovács Andrea, aki zongorán kísérte Buzder Mónika, Bányai Eszter énekét. Czeller Ágnes zongorán, Király Vivien és Bányai Gábor szintetizátoron játszott,felkészítő tanáruk Iván Sándorné volt. Köszönjük, hogy vállalták a szereplést és megörvendeztették szívünket játékukkal. A bál bevételéből 15 árván maradt gyermeket tudtunk segíteni. Az adomány átadására december 18-án került sor, amikor mindenkit meghívtunk az alkotóházba, hogy személyes kapcsolat is létrejöhessen az egyesület tagjai és az adományozottak között. Az átadáson minden család megjelent és a beszélgetések alkalmával az egyesület jelenlevő tagjaiban megerősödött, az az elhatározás, hogy továbbra is felelősséget vállaljunk a gyermekek megsegítését illetően. A bál megszervezése nem kis feladatot jelentett az egyesület tagjai és minden segítő számára. De ismét megbizonyosodhattunk arról, hogy a jánoshalmi emberek jó cél érdekében képesek összefogni és együttműködni. Reméljük, hogy a rendezvényen mindenki jól érezte magát és a társadalmi felelősség vállalás szép példája egyre többünket ösztönöz majd a továbbiakban arra, hogy együtt sok helyi probléma megoldhatóvá váljon! Minden segítőnknek, támogatónknak köszönjük az áldozatos munkát, az adományokat, a tombolatárgyakat. Támogatóink: Univer Péküzem, Szakál Béláné, Szűcs Imréné, Kiss Péterné, Bányai Gábor elnök úr, Agócs Máténé, Mészáros Sándorné, Ozorák Lászlóné, Lakatos Csaba, Lakatos Erika, Turiné Nagy Gizella, Görhöny Kati, Dági József, Árpás László, Nikli Károly, Radvánszki Ferenc, Diósi János, Benkő Gyógyszertár, Juhász Imre, Rendek Magdolna, Agroprodukt Kft, Városházi Gyógyszertár, Ivanics Mihályné, Szauter Erzsébet, Gyöngyösy Balázs, Dobos Károlyné, Faragó Tibor, Dági József, Móricz Tibor, Taskó savanyúság, Kunvin Kft-Ádám Gyula, Dr.Mosonyi Ágota, Dr.Kövecs Ágnes, Henerári Etelka. Tombolával támogattak: Dági József autósbolt, Somogyiné Sági Piroska, Szabó Gábor, Ottné Magdi, Városgazda Kft, Zsebi László és neje, Majer Tamásné, Deákfalvi Mónika, Ádám Józsefné, Rátai család, Henerári Etelka, Dobos Károly, Tusor Mária, Goods üzlet, Kicsi- Ricsi diszkont, Bányai Gábor, Csapó Tibor, Lakatos László, Benkő Patika, Szakál Zsuzsa, Gáspár Zsolt, Gavlikné Marika, Jacsó család, Martinek Erzsike, Zsebi Tünde, Vancsura család, Juhász család, Felső-Bácskai Műmalom, Ozorák László, Andris József, Bácsgépker Kft, Nagy István, Dági József, Farkas László, Pelikán Kft, Csimáné Marika, Alternatív klub, Toppert család, Szakál Lajos, Nagy István(virágbolt), Ádám Gyula, Komáromi Lajos, Rab Zoltán, Dudás Mária, Agócs Jánosné, Hugyi Mihályné, Gyurcsik Ottó, Szűcs Károlyné, Palkó Lászlóné, Polyák Gizella, Malustyik család, Czeller család, Alternatív klub. ÖFJE Étel-italszínezés A magas koleszterinszint csak egy a veszélyeztető tényezők közül a túlsúly, a mozgáshiány, a dohányzás, a magas vérnyomás, cukorbetegség, a gyógyszer-mellékhatások, a stressz, az egyéb környezeti tényezők, valamint az öröklött tulajdonságok mellett. A tartósan fennálló magas vérzsírszint valóban jelentősen megnöveli az érelmeszesedés, kockázatát, amelynek folyományai az agyvérzés, a szívinfarktus, az érszűkületes láb egyre súlyosabb fájdalmai és egyéb súlyos, halálos vagy riasztó következményekkel járó betegségek sora. Tény azonban az is, hogy a dolog nem olyan egyszerű, hogy ha kevesebb zsírt, ezen belül koleszterint eszünk, akkor automatikusan kevesebb lesz belőle a vérszérumban, azaz az említett betegségek simán elkerülhetők. A vérünkben keringő koleszterinnek csupán nagyjából egyharmada származik a felvett táplálékból, kétharmada saját gyártmány, sejtjeinkben készül. Naponta mintegy két gramm koleszterint készítenek sejteink. Először is tisztáznunk kell, hogy koleszterinre mindenkinek szüksége van. A koleszterin ugyanis a sejtmembránok (a sejtfal alkotóeleme), a szteroid hormonok, az epesavak esszenciális alkotóeleme. A táplálékkal felvett zsírok a gyomorba, majd a vékonybélbe jutnak. Itt emésztőenzimek hatására alkotórészeikre bomlanak, és mint glicerin és zsírsav szívódnak fel. A vékonybél hámsejtjeiben összeszerelődnek ún. kilomikronná, bejutnak a véráramba, itt újabb enzimek hatására bomlanak, majd a májba kerülnek. Sejtjeinkben készülő: a májban ún. VLDL (alacsony sűrűségű) lipoprotein képződik, mely a vérbe jutva, többször módosulva LDL-részecskévé alakul. Az LDL-részecske már igen nagy mennyiségben tartalmaz koleszterint. Az LDL feladata, hogy a perifériás szöveteket és az érfalat ellássa koleszterinnel. Laboreredmény 1.Összkoleszterin: a vérben található koleszterin-frakciók összessége. Koleszterin-frakciók: triglicerid, HDL, LDL. kívánatos érték: <5.2 mmol/ l,határérték: mmol/l,magas rizikó >6,2 mmol/l 2.Triglycerid: a szervezet fő energiaforrása, a felesleg a zsírszövetben raktározódik. A vér trigliceridszintjét meghatározzák: a táplálékkal bevitt triglicerid, az elfogyasztott szénhidrát (mely az anyagcsere folyamán trigliceriddé képes alakulni), és a zsírszövetből felszabaduló zsírsavak mennyisége. kívánatos értéke:<1,7 mmol/l 3.LDL-cholesterin:a májban termelődik, koleszterint szállít az extrahepatikus (májon kívüli) sejtekhez - rossz koleszterin kívánatos értéke: <3.4 mmol/l 4.HDL-cholesterin: jó koleszterin - a perifériás sejtekből a májba szállítja a felesleges koleszterint kívánatos értéke:férfi ak esetében: mmol/l, nőknél: mmol/l Tennivalók Először is időnként ellenőriztetni kell a koleszterinszintet, emelkedett szérum-koleszterin érték esetén pedig nyomára kell bukkanni az oknak. Ehhez mindenképpen orvoshoz kell fordulni, és elengedhetetlen a koleszterinszegény táplálkozás, a koleszterin-bevitel csökkentése. Az orvos szükség esetén gyógyszeres kezelést javasol, de mindenki magának is orvosa lesz, ha sikerül úgy megváltoztatnia életmódját, hogy nem csak a súlyos betegségek veszélyét hárítja el, még élvezetessé is tudja tenni az életmódreformot. Faragóné Hován Éva dietetikus A város képviseletében Operában a Tanoda A Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány keretében működő Tanoda december16- án Operaház-látogatást szervezett Budapestre. A fagyos hidegben negyven diák és felnőtt várakozott az Alkotóház előtt a busz érkezését várva. A Tanoda programjában szerepelt a karácsony tiszteletére tartott gyerek koncert és Csajkovszkij Diótörőjének megtekintése. A megérkezést követően, először, a gyerekeknek rendezett karácsonyi előadáson, Mozart Varázsfuvolájából és Csajkovszkij Diótörőjéből hallhattak részleteket. A fiatalok csillogó szemmel, lenyűgözve figyelték a varázslatot, amely a színpadon történt. A koncert után minden gyerek ajándékot kapott a rendezvény szervezőitől. A karácsonyi hangulatot emelte az Operaház előterében feldíszített karácsonyfa, majd az utcára kilépve a belváros hangulata. Az ebéd befejeztével buszkirándulás keretében a gyerekek gyönyörködhettek Budapest szépségében, megtekinthették az ország karácsonyfáját. Visszatérve az Operaházhoz elérkezett a nap csúcspontja a Diótörő balettelőadásának megtekintése. Az előadás története, színpadi díszlet, a hangzás és a mozgás harmóniája, mindannyiunkat lelkileg feltöltött, a karácsony utáni vágyakozást keltette. Hiszem, hogy, az előttünk álló ünnepek, megértéséhez, szebbé tételéhez Csajkovszkij Diótörője minden ember számára ma is gazdag útravalóul szolgál. Nagy István szeptemberében,- Jánoshalma - Város is képviseltette magát Vitéz Nagybányai Horty Miklós sírboltjának koszorúzásánál. Vitéz Horváth Ferenc Hagyományőrző Nemzetőr Ezredes személyében. RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett neve: BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET A kedvezményezett adószáma: Kedvezményezett címe: 6440 Jánoshalma, Kossuth u.1. Telefon száma: 77/ Cím: Jánoshalma Halasi út 1 Tel: Fax: Hilti gépkölcsönző és Villanyszerelési segéd anyagok! Rendelhető: Méretpontos minőségi üléshuzat, autó szőnyeg, csomagtér tálca!

5 2011. január HUNYADI NÉPE folytatás az 1. oldalról 2011-es polgármesteri program Útfelújítások 2011-ben a tervek szerint megvalósul az Erdő, a Kürt, az Orczy, és a Terézhalmi utcák teljes, a Kazinczy utca részleges aszfaltozása. Az eredetileg őszére tervezett útfelújítások a kivitelezőre kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelensége, és megismétlése miatt húzódtak az idei évre. A laktanyához érkező kerékpárút első szakasza, a Vízműtől a laktanyáig épül meg 2011-ben. Fontosak ezek a beruházások abból a szempontból, hogy a város külterületi részein valósulnak meg. Ezek a tények teszik nyilvánvalóvá, hogy az Önkormányzat nem csak a városközpontra és az ott élő lakosok kényelmére fordít figyelmet. Ivóvíz-minőség javító program: Jánoshalma Város Képviselő-testületének tervei között szerepel a lakosság számára az egészséges ivóvíz biztosítása. A évi EU csatlakozás szigorúbb előírásokat ró ránk a vízminőség szempontjából, mint amit a meglévő víztisztító tud, elsősorban az arzén vonatkozásában.mivel ez önkormányzati alapfeladat is egyben, évek óta keressük a megoldást a város ivóvizének az EU normák szerinti megfelelő szintű arzén mentesítésére. A Dél-Alföldi Ivóvízminőség javító program keretein belül nyílt erre a legkorábbi és legkézenfekvőbb lehetőség. A pályázatunk kidolgozás alatt áll, remélhetőleg 2011-ben lehetőség nyílik a beadására annak érdekében, hogy ezt a célkitűzésünket is meg tudjuk valósítani. Oktatási Intézmények felújítása A képviselő-testület továbbra is kiemelt fontossággal kezeli az oktatási intézményeinkben dolgozó pedagógusok és diákok ideális munka és tanulási körülményeinek megteremtését. Többszöri próbálkozás után 2010-ben pályázati siker koronázta az erre vonatkozó törekvéseket ben kerül sor a város legnagyobb oktatási intézményének, az Általános Iskola és a Diákélelmezési Konyha infrastrukturális felújítására. A külső homlokzati felújítás mellett a fűtés-korszerűsítés, és a nyílászárók cseréje, valamint a vizesblokkok felújítása is megtörténik. A Diákélelmezési Konyha homlokzati elemeinek felújítása mellett a konyhatechnológia korszerűsítésére is megtörténik, az elavult eszközök szerepét teljes egészében újak veszik át. A fejlesztés megvalósítása nem zavarja az oktatást, ütemezése a nyári szünet idejére tervezett. Városkép A városgazdálkodási feladatok terén az elmúlt 4 év városfejlesztési stratégiáját kívánom folytatni. Alapvető cél, a közterek rendjének, tisztaságának megőrzése, városunk továbbra is legyen gondozott és ápolt, vonzó az ide látogató idegenek és vendégek számára. A Városgazda Kft. vezetősége és munkatársai partnerként állnak az Önkormányzat mellett a városban eddig elhanyagolt, sáros, gazos utcasarkok rendezésében, és a parkok szépségének megőrzésében, a parkosításban, térkövezésben. A tél elmúltával a Városközpont felújítási pályázat keretében a Halasi és a Bajai utcákban megkezdődik a házak előtti fák kivétele. Lakossági Fórumokon az érintett ingatlanok tulajdonosaival szeptember hónapban egyeztetésre került a munkálatok ütemezése és kivitelezése. (Azokkal a lakosokkal, tudtunk egyeztetni, akik az Önkormányzat meghívásának eleget téve eljöttek a 3 estén át tartó lakossági fórumokra.) Közel 1000 facsemetét ültetünk a kivett fák helyére, ezzel egységes, szép utcakép kialakítása a célunk. Tanuszoda és Sportcsarnok működtetése: Kiemelt feladatként jelölöm meg a tanuszoda minél költségtakarékosabb működtetését. A Képviselő-testület a decemberi ülésén 2011-re is üzemszünetet határozott meg a Városgazda Kft. mint működtető felé, 3 téli hónap időtartamára. Szociális ellátások Szociális intézményünkben, a Pelikán Kft-ben több, országos elismerésnek számító pályázati program működik. (Alternatív Klub, Alternatív+ program) Továbbra is célunk ezzel, hogy szakmai elismerést szerezzünk a városnak, valamint a pályázatokon folytatás az 1. oldalról Kinek adja Jézus ezt a békét? Azoknak, akik hisznek Benne, akik szeretik Őt, akik ragaszkodnak Isten törvényeihez! S mi űzi el az emberi lelkekből a békét? A bűn! A világon elhatalmasodott a gonoszság, a bűn. A sátán nagyon arat a mai emberek között. Az istentagadás, az istentelenség eluralkodott az emberi szívek felett. Így hát nem is csodálkozhatunk azon, ha nincs békesség az emberi szívekben, nincsen béke a családokban, s nincsen megértés a társadalomban. - Izajás próféta világosan hirdette: non est pax impis ( Nincsen békességük az istenteleneknek. ) Iz 49,22. A bűn tönkreteszi a fiatalság életét, feldúlja a családok békéjét, és nyomorba dönti a nemzeteket! A betlehemi pusztában a pásztorok tüzet gyújtottak. Ez a tűz védte őket és a nyájukat az éjszaka sötétjében. De ez a tűz világított is nekik, és melegítette őket. Ez a tűz jelképezi az Istenbe vetett hitünket, mely bevilágítja számunkra is életünk útját, amikor tanácstalanul, kétkedő lélekkel, vagy hitetlenül járjuk azt! A mai napon tüzet gyújthatunk mi is! A hit és ékesség tüzét! - Nekünk, keresztény embereknek az a feladatunk, hogy hitünk és jócselekedeteink által világítsunk mások számára is! Szívünk legyen mindig nyitott Isten üzenetének meghallgatására és továbbadására! Tegyünk úgy, mint az első keresztények tették: törekedjünk arra, hogy jobbak legyünk a pogányoknál, a hitetlen embereknél! Legyünk a krisztusi igazságok hordozói a mai közöm- nyert összegek ésszerű felhasználásával az intézmény működési költségeit csökkentsük. Kötelességünk gondoskodni az idősekről, elesettekről, ezt továbbra is legfontosabb feladatunknak tekintjük. A kormány felhívása szerint az önkormányzatoknak kiemelt figyelmet kell fordítani a szegénység, különösen pedig a gyermekszegénység elleni küzdelemre, és a foglalkoztatáspolitikára. A Jánoshalmi Kistérségnek 400 millió forintos pályázata áll kidolgozás alatt ebben a témakörben. A pályázat beadására első negyedévben kerülhet sor, célkitűzésként jelölöm meg a pályázati források lehívását től a közfoglalkoztatás rendszere új szisztéma szerint történik, a foglalkoztatásról szóló rendelkezések alkalmazása folyamatban van. Év közben a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán dolgozó munkatársak és a Munkaügyi Kirendeltség vezetése folyamatos kapcsolatot tartanak a foglalkoztatás részleteivel kapcsolatban. Gazdaságélénkítés Mindenekelőtt le kell szögeznem, hogy nem tartom jelentéktelen dolognak napjainkban Jánoshalmán gazdaságélénkítésről egyáltalán szót ejteni. Még inkább jelentőséget kap a téma, ha a megvalósítás kezdete belátható közelségbe kerül. Az, hogy idáig eljutottunk, annak köszönhető, hogy a Képviselő-testület közötti években kiemelt fontossággal kezelte a város bevételeinek növelését előirányzó beruházásokat. Természetesen szem előtt tartottuk, hogy mindenkinek jó érzés felújított építmények között, és gondozott természeti környezetben élni. Fontos volt fejleszteni a lakossági szolgáltatásokat az oktatás, az egészségügy, a szociális szféra területén. Megújult a Főtér, a Piactér, megépült az új Egészségügyi Központ, jónéhány épület felújításra került és kerül, aszfaltozzuk a földes utakat, a konfortérzetünkhöz ez is hozzá tartozik. Tudvalevő, hogy az Uniós források célzottan erre voltak fordíthatók, és más célra nem. A legnagyobb jelentőség mégis a gazdaság élénkítésére vonatkozó törekvéseknek tulajdonítható, amelyek a többi beruházással szinte egyszerre valósulnak meg. Köztudott, hogy csaknem húsz éve már megszűnő vállalkozások, az ipari tevékenység beszűkülése volt jellemző a Jánoshalma gazdaságára, ezen a téren a fordulat évének nevezhető. A pozitív változások terveit az alábbiakban ismertetem. Iparterület fejlesztése: A volt Laktanya alap infrastruktúra kialakítására vonatkozó fejlesztése 2011-ben kezdődik meg. A víz-és szennyvízhálózat kialakítása, az áram a gáz bekötése történik meg az eddig elhanyagolt területekre. A pályázat keretében megvalósul a laktanya középső útjának felújítása is, az itt földterületet vásárló vállalkozók közművesített telkeket kapnak. Mint arról már szó esett, 2010-ben három terület került értékesítésre, Haris József Tüzép, az Univer Zrt. sütőüzem, Pekk Antal és Tamás Gábor pálinkafőző és gyümölcsfelvásárló üzem céljaira vásároltak meg területeket. A közművesítés a tervek szerint még ebben az évben befejeződik, a vállalkozások erre építhetik fel tevékenységüket. Legfontosabb célkitűzésem ezen a téren, hogy további területek kerüljenek értékesítésre. Szennyvíz beruházás folytatása A pályázat 2. fordulójára vonatkozó pályázati anyag elkészült, 2010-ben beadásra került. Amennyiben a pályázatunk nyer, akkor az előzetes ütemterv alapján 2011-ben már elkezdődhet a mintegy 3,2 milliárd forint pályázati forrást magában foglaló, ezzel Jánoshalma eddigi legnagyobb volumenű beruházását magáénak tudható beruházás első üteme. A pályázat keretein belül a szennyvíztisztító telep korszerűsítése és megközelítőleg 40km hosszú szennyvízhálózat kiépítésére kerülhet sor. Az Önkormányzat nem adta át külföldi, vagy vidéki cégeknek üzemeltetésre a közműveket, (annak ellenére, hogy volt rá jelentkező) továbbra is a Városgazda Kft-t kívánja megbízni a szennyvíz és vízi közmű üzemeltetésével, ezért a városnak jelent bevételt a megnövekedett kapacitás. 5. oldal Az Önkormányzat terveiben további pályázati források lehívása szerepel, a FIDESZ kormány által életre hívott, január közepén kiírásra kerülő Új Széchenyi Terv keretein belül. Célterületnek elsőként a megújuló energiák hasznosítására vonatkozó pályázatok kerültek megjelölésre. Ezzel az a tervünk, hogy a napjainkra rendkívül drága fosszilis energiákkal szemben, alternatív energiaforrásokat vegyünk igénybe, és az intézményeink működtetési költségeit csökkentsük. Pénzügy A pénzügyi válság még tart, ezzel számolni kell, az önkormányzati intézmények rentábilis működtetése, a kötvényforrás kezelése az év kiemelt feladata az Önkormányzat számára. Az intézményeink működtetése mindaddig nehézségekbe fog ütközni, amíg a normatívák keretösszege évről-évre nominálisan csökken, az ehhez társuló infl ációból eredő reálérték csökkenés miatt kevesebb pénzből kell gazdálkodni, mint az előző évben. Ez a tendencia elérkezhet ahhoz a ponthoz, hogy a város csak a kötelező feladatokat fogja tudni fi nanszírozni. Ezért kap kiemelt fontosságot az Önkormányzat bevételeinek növelése 2011-ben. Jánoshalma Város Önkormányzata előtt között 5-6 milliárd forintnyi fejlesztés megvalósítása áll. Ez megkülönböztetett figyelmet, és pénzügyi fegyelmet igényel, mert ilyen jelentőségteljes időszak még nem volt a város történetében. Az intézmények hatékony működtetése mellett egyértelmű célkitűzés a fenntartható fejlődés megvalósítása. Sport-és civil szervezetek támogatása A város pénzügyi lehetőségeihez mérten továbbra is támogatni kívánom a sport és a civil szervezeteket, különösen azokat, akik aktívan bekapcsolódnak a város életébe, színvonalas műsoraikkal színesítik programjainkat, megőrizve szép hagyományainkat, eredményeinket. Képviselő-testületi munka A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag elfogadták az indítványomat, miszerint 2011-től újra kerüljenek visszaállításra a képviselői körzetek. Köztudott, hogy mióta a lakosság száma Jánoshalmán lakos alá csökkent, az egyes körzeteknek nincs személyes képviselete. Mostantól már kivitelezhetetlen, hogy a régi, megszokott rendszerben lépjen életbe ez az intézkedés, mert közben a Képviselők száma lényegesen kevesebb lett. Ezek a körzetek megegyeznek a választások alkalmával kijelölt szavazókörzetekkel. A Képviselők elsősorban ezekhez a körzetekhez tartozó utcákban lakók képviseletében járnak el, évente, és szükségszerűen lakossági fórumokat fognak tartani az érintettek számára. Forduljanak hozzájuk bizalommal! Önkormányzati Képviselő Körzet száma Körzet címe Ágoston István 4 Hunyadi Utcai Iskola Csizovszki László 2 Petőfi utcai Óvoda Gáspár Zsolt 5 Központi Óvoda Kiss György 8 Pelikán Kft. Bajai utca 4. Komáromi Lajos 6 Sportcsarnok Kovács József 7 Városi Diákotthon Madarász Attila 1 Batthyány utcai Óvoda Szakál Lajos 3 Szakmunkásképző Intézet Tisztelt Jánoshalmiak! Polgármesteri programom megvalósításához továbbra is számítok, a Jánoshalmi Emberek támogatására, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézményekben dolgozók, a pártokban és civil szervezetekben tevékenykedők együttműködésére. Munkánk eredményes végzéséhez minden segítő szándékú, építő jellegű véleményt köszönettel elfogadok. bös és elvilágiasodott életben! Hiszen még ma is oly nehezen nyílnak meg az iskolák kapui Krisztus előtt. Még ma is oly sokan akarják vallástalanul nevelni gyermekeiket. Elzárják előlük a krisztusi hit fényét, a lelki béke és boldogság útját, - Pedig Krisztus világosan megmondta: Békét adok nektek, az én békémet adom nektek, nem miként a világ adja. Jn. 14,27. Nekünk nem kell a világ békéje, mely lelki romlásba viszi az embereket. Nekünk Krisztus békéje kell, mert ebből a békéből nő ki a megértés, az egymásra találás és szeretet virága. Csakis ez a béke segítheti elő a szívek békéjét, a családok és nemzetek békéjét, az emberek egymásra találását. - Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban - figyelmez- Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere Új évi köszöntő a béke jegyében tet mindnyájunkat Szent Pál apostol. Fü.4,7. - A lélek békéje nélkül nem lehet bensőséges kapcsolatunk Istennel. Szívleljük meg Ady Endre szavait, aki így sóhajt fel: Uram, láss meg Te is engemet: mindennek vége, vége. Békíts ki Magaddal, magammal hiszen Te vagy a béke! Drága jó testvérek! Ha úgy érzitek, hogy eddig távol voltatok Istentől, ebben az újesztendőben törekedjetek arra, hogy közel kerülhessetek Istenhez, hogy kibéküljetek Vele! Keressétek hát a Krisztussal való találkozást nemcsak az otthoni imádságban, hanem ünnepnapokon itt a templomban, hogy valóra válhasson éltetekben Jézus ígérete: Boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hívatnak! (Mt. 5,9.) - Éljetek úgy, ahogyan Isten fiaihoz illik, hogy valóra válhasson mindnyájunk kérése: Adj Uram boldog újesztendőt a Te népednek! Ámen! Nagyidai Zsolt plébános

6 A mezőgazdasági szakképző HUNYADI hírei NÉPE 6. oldal január Házi Szakma Kiváló Tanulója verseny november A gyakorlati feladatok között szerepelt: Erőgép javítása, beállítása, (1. kép) Munkagép javítása, beállítása, (2. kép) Mezőgazdasági anyagmozgatógép karbantartása, üzemeltetése, (3., 5. kép) Az idei tanévtől az eddigiektől eltérően az FVM Vidékfejlesztési Nemzeti Szakképzési Intézete (VKSzI) helyett, a Magyar Agrárkamara hirdette meg és írta ki a mezőgazdasági képzést folytató iskolák számára a Szakma Kiváló Tanulója (SzKTV) országos elméleti és gyakorlati szakmai versenyt. Iskolánk tanulói a megmérettetésen mindig szép eredményeket érnek el. Az országos döntőre 2011 áprilisában kerül sor Baktalórántházán, ahol végzős tanulóink növénytermesztési gépüzemeltető gépkarbantartó szakmában mérkőznek meg. Intézetünkben a versenyzők kiválasztása házi versenyen történik, ahol a feladatok hasonlóak és a pontozás pedig megegyezik, az agrárkamara által a döntőben alkalmazottakkal. Iskolánkban a házi döntőre november végén került sor, ahol az utolsó éves növénytermesztő gépüzemeltető, gépkarbantartó szakmát tanuló diákjaink először elméletből mérték össze tudásukat, majd az itt legjobb eredményt elért négy tanulónk, Csaplár Péter, Csengődi János, Csonka Gábor, Martinek László november 24.-én gyakorlatban is megmérkőzött. A résztvevők között a próbatételek során kialakult a verseny szellem és igyekeztek a legjobb tudásuk szerint elvégezni a feladatokat. 5. Önjáró betakarítógép javítása, beállítása, (4. kép) Munkagép gépüzemeltetésből, adott parcella felszántása. (6., 7. kép) Az első helyezett Csonka Gábor és a második helyezést megszerző Csaplár Péter versenyzőink február 25.-én elméleti elődöntőre utaznak Piliscsabára. A két diák felkészítése 2011 januárjától kezdve történik, amelyet az elméleten tanító tanárok tervszerűen végeznek. Bízunk benne, hogy a felkészítésünknek eredménye lesz, és a hagyományoknak megfelelően diákjaink az elődöntőn kivívják az országos döntőbe való szereplés jogát. Újabb fejlesztések szakképzési támogatásból Iskolánknak több mezőgazdasági, ipari termelést és mezőgazdasági gépkereskedelmi tevékenységet folytató partnere van. Az említett vállalkozások minden évben a számukra kötelezően a szakképzési támogatási alapba fizetendő összeget intézményünknek ajánlják fel. Az átutalt pénzösszeget teljes egészében a szakmai oktatás fejlesztésére fordítjuk év végén a támogatás nagy részéből -14 millió forintból - tudtuk oktatásunk szakmai feltételrendszerét fejleszteni. A beruházásoknál célunk volt, hogy az általunk oktatott minden szakma képzési feltételein javítsunk. A támogatásból a következő oktatási célt szolgáló termelő eszközöket sikerült megvásárolnunk: AXIAL Kft-től (Baja): Lézeres univerzális futómű beállító erőgépekhez, stroboszkóp lámpás mérőműszer OTTO és Diesel motorok vizsgálatához, szemnedvesség mérő, magasnyomású mosó, akkumulátortöltő, elektromos mérőműszerek és villamos kézi szerszámgépek. A vásárolt eszközöket a bemutatással és a használatuk betanításával egybekötve adták át a kft szakemberei. HUNTACO Zrt-től (Budaörs): Altalajlazítót, szerelőmotort, DORKER Kft-től (Baja): MTZ erőgépet, A Himel kft-től: Digitális vezérlésű kalapácsos darálót és takarmánykeverőt. Minden minket támogató vállalkozásnak köszönjük, hogy segítségükkel hozzájárultak az iskola technikai fejlődéséhez. Bízunk benne, hogy a vásárolt eszközökkel a mezőgazdasági gépésztechnikus, a növénytermesztő gépész és a gazdaképzésben oktatott tanulóink megismerhetik a legújabb gépeket és berendezéseket. Reményeink szerint a legfrissebb ismeretek birtokában továbbra is keresettek lesznek a munkaerőpiacon munkavállalóként, és eredményesek lehetnek saját, vagy családi vállalkozásukban. Kasziba Gábor Szakmai mk. vez. Szalagavató képekben Kávéval a civilizációs ártalmak ellen! Hozza magát csúcsformába egészséges kávéval. Ingyenes kávékóstolás és tájékoztató minden szerdán 9-12 ig az OTP melletti ruhásboltban.

7 2011. január HUNYADI NÉPE És megint a faültetésről Hat-hét évvel ezelőtt kaptam kanadai barátaimtól egy icike-picike fenyő csemetét. Elültettem, elneveztem barátságfának. Kicsi a világ, Kanadában is vannak barátaim. Lassan növő fa, az udvaromat díszíti. Igazából az akácot szeretem. Ültettem is vagy kettőezer darabot. Erdészeti dolgozóktól kértem tanácsot, természetesen a szomszédaimnak is szóltam. Úgy jöttek ki a sorok, hogy másfél méterre a határtól. Egyik szomszéd mondja: Csak ültessed Balázs!, másik mondja: kicsit közel ültettem, ezzel el is lett intézve a dolog. Gyönyörűek lettek a fák, bizonyára a kanadaiak többet hallottak Tagoréról. Én sem hallottam sokat, annyit tudok, hogy Balatonfüreden van a Tagore sétány, és híres államférfiak szoktak oda fát ültetni. Ha a miniszterek is ültetnek, akkor miért ne ültessen az egyszerű ember is. Tagorénak van egy híres mondása: ha egy fát ültettél, érdemes volt élned. Ismertem egy fát szerető embert, szám szerint tudta, hogy hány alma-körte-szilvafát ültetett, úgy három-négyszáz darab csemetére emlékszem. Tudok olyan helyet, ahol réztábla van téve az alábbi felirattal: Az utókornak ültette S.M. Szelídgesztenye fáról van szó, ami egy lassan növő fa. Ő is hallott Tagoréról. Itt nálunk az van, ha csak kettő és fél méterre ültettél, már baja van a szomszédnak. Meg aztán árnyékol is, ahol fény van, ott van árnyék is, meg aztán pereskedni kell, mert talán a gyökerek is átmennek a szomszédba. Egyszer már hallottam a fülemüle-perről. Valakitől hallottam, hogy nyolc méterre kell ültetni a szomszédtól. Ha van háromszáz négyszögöl üres területed, nem tudsz ültetni, mert nyolc méter innen, nyolc méter onnan, nincs is terület. Mások úgy gondolkodnak, hogy minek ültessek, mikor úgy is ellopják. Ez ugyanaz: nem megyünk ki az utcára, mert elüt az autó. Ki kell menni az utcára is, ha élni akarunk. Talán a kétszeri tárcsázás a parlagfű miatt, már ki is adná a facsemeték árát. Nem beszélve arról, hogy a fa oxigént ad, ami az életünkhöz szükséges. Különben már a kerítést is kitalálták, így is védekezhetünk a fatolvajok ellen. Csak ennyit akartam. Balázs János Jánoshalma Város Önkormányzata Pályázatot ír ki A Jánoshalma, Kálvária utca 1/A. szám alatti Fecskeház 2 db lakásának bérletére Lakások adatai: - 1 db lakás földszint 2. szám alatt 36 m 2-1 db lakás II. emelet 5 szám alatt 28 m 2 A lakásokban történő elhelyezési feltételek: 1./ Házastársi vagy élettársi közösség. 2./ Házastársak egyike legalább 2 éve életvitelszerűen Jánoshalmán lakik, vagy 3 éve munkahellyel ren delkezik. 3./ Kérelem benyújtásakor a házastársak (élettársak) egyike sem töltötte be 35-ik életévét. 4./ Nem rendelkezik beköltözhető lakással 5./ Vállalják lakáshelyzetük 5 éven belüli megoldását és elő-takarékossági szerződést kötnek, havi Ft. összegben. 6./ Kereső tevékenységet folytatnak vagy valamelyik oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói. A pályázatok benyújtási határideje: január :00 óra. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal 20. számú irodájában lehet leadni zárt borítékban, A borítékon Fecskeház megjelölést kérünk alkalmazni. Érdeklődni személyesen vagy telefonon, Ádám Tamás vezető-főtanácsosnál a 11 számú irodában, telefonon a 77/ /120 számon lehet. Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Iroda Gazdakör Gyümölcsés Szőlőtermesztők Egyesületének 2011-es évi rendezvényei A Klubnapok: helye az Egyesület Székháza, vasárnaponként 15 órakor Január: 16-án, 30-án Február: 13-á n, Február 19-én és 26-án lesz a 21. Felső Bácskai Borverseny! Március: 13-án, 27-én Április: 10-én Május: 8-án, 22-én Május 25.-én Orbán-nap! Június: 12-én, 19-én Július: 10-én, 24-én Augusztus: 14-én, 28-án Szeptember: 11-én, 25-én Szüreti Napok! szeptember Október: 9-én, 23-án November: 6-án 20-án Márton napi Újbor Ünnep! november 12. December: 4-én, 18-án Kérjük Gazdatársainkat, hogy a klubnapokon lehetőség szerint vegyenek részt, mert ott tájékoztatást kaphatnak a különböző szakmai kérdésekről. Békés, Boldog Új Évet kíván minden Gazdatársának az Egyesület Választmánya! Tökfesztiválon Temerinben Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében három testvérváros (Temerin, Szenttamás és Jánoshalma) támogatott közös pályázaton nyert pénzt rendezvények szervezésére. Ennek a sorozatnak volt nyitó rendezvénye a Jánoshalmán megrendezett a Bácskai Szüreti Napok rendezvény-sorozat. A temeriniek három rendezvény, a tökfesztivál, a borverseny és a babfesztivál (szervezői a Kertbarátkör és a Vodomar Öko Központ) megtartására nyertek uniós támogatást. Az őszi tökfesztiválon Jánoshalmát a Gazdakör is képviselte. A résztvevők megcsodálhatták a délvidéki töktermések gazdaságát, sok színűségét és azt is, hogy mennyi mindent lehet készíteni belőlük. Köszönjük a felvételt Farkas Lászlónak a Gazdakör alelnökének Felhívás! január 20-án 16 óra 30 perckor a Gazdakör Székházában Növénvvédelmi tanfolyam indul. Ezen a tanfolyamon az úgynevezett Zöld könyv megújítása is lehetséges. Kérjük Gazdatársainkat, hogy e tanfolyamon vegyenek részt, mert most sok növény védőszert kivonnak a forgalomból. Itt ezen a tanfolyamon választ kapunk arra, hogy mivel helyettesítsük a megszokott és eddig használt növénvvédő-szereinket. Felhívunk Mindenkit arra, hogy ismeretségi körükben lévő gazdálkodó társaikat is hívják erre a tanfolyamra. Meghívó A Felső-Bácskai borok 21. nemes versenyét rendezi meg Jánoshalmán a Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete. Borverseny ideje: február 19. (szombat) 9-17 óra Verseny helye: Gazdakör Székháza Nevezés feltételei: - nevezési díj : 800 Ft/minta - bormintát egységes üvegben kell leadni - egy mintából két üveggel, fajta megjelöléssel ellátva Üveg felvehető és egyben leadható: az Egyesület Székházában (Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7.) február 18.(péntek) 9-17 óráig Eredményhirdetés: február 26-án 16 órakor a Korzó Étteremben Bácskossuthfalvi (Vajdasági) pálinka-bemutató és kóstoló 18 órától - 19 óráig Utána vacsora, zene, tánc, tombola (Belépő ára: 3500 Ft/fő) Jegyek elővételben kaphatók február 25-ig: Dági József Jánoshalma, Jókai M. u. 55. tel: 77/ ; 06-70/ Farkas László Jánoshalma, Széchenyi u. 9. tel: 06-20/ Szeretettel várunk minden érdeklődőt a borversenyre, az eredményhirdetésre és az azt követő vacsorára! Gazdakör Gyümölcs- Felső-Bácskai és Szőlőtermesztők Hegyközség Egyesülete 7. oldal Szakellátás rendelési idők A szakrendelésekre előjegyzések a következő telefonszámokon kérhetők: 06/ ; 06/ Dr. Dénes Enikő (gyermekgyógyászat) Dr. Horváth Katalin (gyermekgyógyászat) Dr. Gősi Gabriella (pszichiátria) Dr. Rácz-Nagy Ágnes (pszichiátria) Dr. Király Ibolya (belgyógyászat) Dr. Urfi László (traumatológia) Dr. Gregó Sándor (fül-orr gégészet) Dr. Kasza Attila (radiológia) Dr. Kasza Attila (ultrahang) Dr. Jerémiás Attila (neurológia) Dr. Varga Imre (sebészet) Dr. Illés János (urológia) Dr. Szabó Tamás ( reumatológia) Dr. Kellner Barnabás (szülészet-nőgyógyászat) Röntgen Dr. Vass Zoltán (Szemészet) Dr. Jókai István (ortopédia) Dr. Király Ibolya (diabetológia) Dr. Kishonti Attila (szülészet-nőgyógyászat) Dr. Papp László (sebészet) 9, , , Alapellátás rendelési idők Dr. Csoboth Johanna Dr. Gregó Sándor Dr. Kishonti Attila Dr. Tompa László Dr. Horváth Katalin Tanácsadás Dr. Dénes Enikő Tanácsadás Tanácsadás Dr. Halász András Dr. Katona Zsuzsanna

8 A Hunyadi HUNYADI Iskola NÉPE hírei 8. oldal január Adventi korcsolyázás Matekverseny december 16-án hagyományaikhoz híven korcsolyázni voltak a Hunyadisok Szegeden. A többórás kellemes sportoláson sok volt a visszatérő résztvevő, akik szívesen segítettek a kezdeti körökben az első fecskéknek. Korcsolyázás után a Dóm téren, az adventi vásáron gyönyörködtünk a kínálatban, játszottak a szalma-labirintusban, és egy-egy apró ajándékot is vettek a gyerekek családtagjaiknak. Kellemesen elfáradva, tele élményekkel érkeztünk haza december 8-án tartottuk a felső tagozatos iskolai matematika versenyt. Változatos, érdekes logikai és számelméleti feladatokat kellett megoldani a résztvevőknek. Örülünk, hogy sok tanuló érezte fontosnak, hogy megmérettesse matematikai tudását. A helyezések: 5. évfolyam: I. Beretka Gellért 5. G Kiss Gabriella 5. G II. Szakáll Luca 5. G 6. évfolyam: I. Dági Alexandra 6. b Német Gina 6. b II. Zentay Viktor 6. c 7. évfolyam: I. Somogyi Dávid 7. a II. Lencse Petra 7. b Blahó Barnabás 7. a 8. évfolyam: I. Szabó Martin 8. b II. Gyetvai Fanni 8. b Matúz Boglárka 8. b Mesemondó verseny december 7-én a hatodikos évfolyam legszebben mesélő tanulói gyűltek össze közös meseolvasásra. A kellemes délutánon kiderült, hogy kik mondanak legszebb kiejtéssel, legszórakoztatóbban mesét, kik azok, akik el tudják varázsolni egyéniségükkel, ízes beszédükkel a hallgatóságot. A verseny helyezettjei: 1. Dudás Henrietta 6. d 2. Zentay Viktor 6. c 3. Balázsics Lili 6. a Informatikai fejlesztések a Hunyadiban A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2010 májusában megjelentette az Informatikai Fejlesztési Feladatok Támogatása elnevezésű pályázatát, melyre az iskolát fenntartó Jánoshalma Város Önkormányzata nyújtott be támogatási igényt. Októberben a minisztérium honlapjára felkerültek a fenntartók által nyert összegek és elszámolási feltételek. A megnyert támogatási összegből az Önkormányzat az iskola által használt Magiszter Iskolaadminisztrációs Rendszert, 12 db számítógépet és 1 db notebookot vásárolt. A gépek az általános iskolás diákok munkáját segítik. Guba-party Az 1988 óta tartó hagyomány ben sem szakadt meg. December 14-én rendezte meg a Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium a guba-partyt. Az iskola nyugalmazott pedagógusai és a jelenlegi dolgozók közösen ünnepeltek. A műsort ez alkalommal az intézmény humán munkaközössége készítette és rendhagyó módon a tanárok saját maguk adták elő. Váci Mihály, Nagy László és Kosztolányi Dezső sorainak hangulatát kivetített képek tették még hatásosabbá. Az előadást az általános iskola és a gimnázium énekkarának vidám éneke tette még színesebbé. A megható műsor után, stílusosan, diós, illetve mákos gubát fogyaszthattak a jelenlévők. Pásztorjáték a sportcsarnokban December 14-én a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban került megrendezésre az Idősek Karácsonya elnevezésű ünnepség. Iskolánkat a Szálláskeresők nevű betlehemes csoport képviselte. Különösen nagy szeretettel készültek a gyerekek erre az alkalomra, hiszen sokuk nagymamája, nagypapája is a nézők között volt. A Hunyadi Iskola betlehemes csoportja a Kerek Világ Alapítvány és Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által meghirdetett pályázaton vesz részt a betlehemes játékával. A csoport feladata, hogy lakóhelyén minél több alkalommal és több fórumon szerepeljen előadásával. Fellépéseivel járuljon hozzá a település karácsonyi készülődéséhez, elevenítse fel ezt a népszokást. A csoport tagjai között alakuljon ki építő, segítő, baráti kapcsolat. Lehetőség szerint gyűjtsön a csoport adományt, amit az alapítvány humanitárius célokra, beteg gyermekek támogatására fordít. A fellépésekről dokumentáció készül /fényképek, vélemények, videó, újságcikk/, melyet az alapítvány véleményez. Az így elért eredmény alapján alakul ki a versenyben részt vevő csoportok sorrendje. Csoportunk most 8.a, 7.b és 2.a osztályos diákokból szerveződött. Felkészítőik: Lógó Tiborné, Halászné Geiger Mária és Bunyevácz Hajnalka. Iskolánk két csoportja két évvel ezelőtt is részt vett ezen a pályázaton, és elnyertük a fődíjat, egy horvátországi tengerparti nyaralást. Közlekedési verseny November 26-án, mint minden évben, most is megtartottuk az országos közlekedési verseny iskolai fordulóját. A negyedik évfolyamon 15, a nyolcadikon 11 tanuló töltötte ki a tesztlapokat. Az első helyezettek képviselhetik iskolánkat a megyei versenyen. A negyedikesek közül Zentay Klaudia 4.c, a nyolcadikosok közül Rácskai Dávid 8.a érte el a legjobb eredményt. Gratulálunk teljesítményükhöz. Adventi csoda a Gimi-Galériában A karácsony várásának csodájához járultak hozzá iskolánk alsó tagozatos diákjai a GIMI-GALÉRIA kiállításával. Régi karácsonyi képeslapokat gyűjtöttek, és ezekből varázsoltak kiállítást a gimnázium folyosójára. A versenyre ösztönzően hatott a legtöbb üdvözlőlapot gyűjtőkre a fődíj, egy torta is, amit két osztályunk is elnyert a kimagaslóan sok képeslap összegyűjtéséért. Díjazott osztályok az 1.a és 3.b lett. A közel 800 db-os gyűjtemény január 6-ig áll nyitva az érdeklődők részére. Tájékoztatjuk Önöket, hogy ettől az évtől kezdve a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Művelődési Központ, könyvtár, művészeti iskola) az Interneten is elérhető: Honlapunkon friss kulturális információkkal, aktuális programajánlóval, a könyvtár online katalógusával várjuk az érdeklődőket.

9 2011. január HUNYADI NÉPE 9. oldal Szalagavató a gimnáziumban A világ forgatagában kulcsszerepet játszik az a kis szalag, melyet az érettségi előtt álló diákok blúzára, illetve zakójuk hajtókájára december 3-án feltűztek. A szalagon lévő két évszám, mely viselője életének meghatározó négy illetve öt évét jelzi, kifejezi a reményt a tanulásról, a munkáról, az életről. De beszél ez a kis szalag a szülők gyermekkel kapcsolatos álmairól is. A szalagot viselő diákokról messziről látható, hogy érettek a megmérettetésre, melyet talán irigyelnek az utánuk következők. Somogyiné Sági Piroska igazgatóaszszony ünnepi köszöntőjében arra kérte az érettségi előtt álló diákokat, hogy az életben legyenek kitartóak, állhatatosak, céltudatosak. Az igazgatónő köszöntő szavait az est egyik fénypontja, a szalagok feltűzése követte. A 13. N osztály irodalmi összeállítással kedveskedett a nagyszámban megjelent közönségnek, a 12. osztály pedig az elmúlt évek feledhetetlen pillanatait kiragadva alkotott műsort, majd az évfolyam diákjai egy-egy szál rózsával köszönték meg tanáraiknak az áldozatos munkát. Az ünnepség második felében a táncé és a szórakozásé volt a főszerep. Ezt követően a Korzó étteremben folytatódott a szalagavató bál közös vacsorával és táncmulatsággal. Róth Zsolt 13. n Közalkalmazotti karácsony a Hunyadiban! Projekt TÁMOP-száma: 3.2.9/B-08/ A filmeket az interjúkról 27 diák készítette. Hat vezető tanár vett részt az interjúk előkészítésében december 31-ig 61 interjú készült el. Az interjúk változatos témákban készültek a 45 előtti időszak, 56, vallási élet, cserkészek, padlássöprés, cselédkönyvesek stb. témákat érintették. Az interjúalanyok örömmel tettek eleget a kéréseknek. A generációk közt híd épült, a éves diákok tisztelettudóan, okosan, értelmesen, illemtudóan figyelték, kérdezték az interjú alanyokat. Az Emlékpontok projekt óriási érték lesz településünkön, köszönhető mindez az eredményes TÁMOP projektnek. Iskolánk büszke arra, hogy a felnövekvő nemzedéket érdekli a múlt, fegyelmezetten, tisztelettudóan képesek meghallgatni az interjúkat. Az Emlékpontok teamje hamarosan hozzákezd az eddig Pályázati hírek elkészült anyag szakmai, adatkezelési és technikai szempontokat érvényesítő ellenőrzéséhez. Amennyiben mindent rendben találnak, 30 napon belül az interjú elfogadása megtörténik. A TÁMOP /A pedagógus továbbképzés Négy kollégánk közül két fő a Szegedi Tudományegyetem mesterképzésén sikeresen veszi a félévi akadályokat, 2 fő a Budapesti Műszaki Egyetem vezetőképző kurzusán a félév utolsó vizsgája előtt áll. Ez a projekt nagymértékben hozzájárult a normatívával 2010-ben nem finanszírozott pedagógus továbbképzéshez. A pályázott összeg lehetővé tette, hogy az útiköltségek, szállásdíjak, egyetemi jegyzetek ne a továbbtanuló pedagógust terheljék. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

10 A Szent Annában HUNYADI történt NÉPE 10. oldal január Adventi gyertyagyújtás az ovisokkal Az adventi időszakban, az óvodai csoportokban történt gyertyagyújtás mellett, egy közös koszorún is meggyújtjuk az adventi gyertyát, intézményünk spirituális vezetőjével Nagyidai Zsolt plébános atyával. Zsolt atya a gyermekek figyelmét a koszorúra irányítva, elmagyarázta, hogy mit is jelent, mit is jelképez számunkra a kör alakú koszorú. A kerek koszorú, a soha véget nem érés, az örökkévalóság szimbóluma. Isten soha véget nem érő szeretetére utal, amelyet értünk a földre küldött, nekünk ajándékozott fiában mutatott meg. Az Ő születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka az ádvent. A gyermekek is átélik, a felkészülés időszakát, készítik a lelküket az igazi ünneplésre, melyet jócselekedetek formájában élnek meg. Isten felé viszont szeretetből, jócselekedeteket gyűjtenek, melyeket lelkesen soroltak a plébános atyának. Majd felcsendült a közös imádság, és a közös éneklés, mely meghittséget varázsolt közénk, az összetartozás élményét, hogy mindannyian egy nagy család része vagyunk, Istennek a gyermekei. Taskovics Ágnes óvodapedagógus Cipősdoboz akció Az ünnepek közeledtével igyekszünk mindig felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy sok kisgyerek sajnos olyan szegénységben él, hogy egyáltalán nem jut édességhez, még Mikuláskor sem. A beszélgetéseket követően fogalmazódott meg bennünk az elképzelés, hogy jó lenne Mikulás alkalmával minél több gyereknek örömet szerezni egy kis ajándékkal. Abban is biztosak voltunk, hogy iskolánk tanulói is boldogok lennének, ha megtapasztalnák az ajándékozás örömét. A gondolatot tett követte. A szülők tájékoztatását követően, kollégáink segítségével meghirdettük iskolánkban a cipősdoboz akciót, melynek lényege a következő volt: Egy üres cipősdobozt kellett megtölteni édességgel, esetleg más apró ajándékokkal. A doboz tartalmának összeállításakor csak azt kellett szem előtt tartani, hogy lányt vagy kisfiút szeretnének-e megajándékozni. Arra kértük tanulóinkat, hogy a dobozba tegyenek egy kis levelet, melyben röviden bemutatkoznak az ismeretlen megajándékozottnak, és írják le a címüket is. A megtöltött dobozra rá kellett írni, hogy hány éves lánynak vagy fiúnak szánják. Az akció meghirdetése után tanulóink egy része lázas készülődésbe kezdett. Megpróbálták kitalálni, vajon minek örülne a távoli ismeretlen? Végül szinte minden dobozba került valami apró játék vagy csecsebecse is az édességen kívül. Az elkészült dobozokat az osztályfőnökök gyűjtötték össze. A csomagok továbbküldését már az Magyar Máltai Szeretetszolgálat jánoshalmi csoportja intézte. Reméljük, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, idén is sok kisgyermeket tudtunk megörvendeztetni, abban viszont biztosak vagyunk, hogy diákjaink gazdagodtak az ajándékozás öröme által. Komplex ellenőrzés és értékelés A közoktatási intézmények átfogó ellenőrzésére és értékelésére hazánkban a mai napig nincs kidolgozott rendszer. Bár a évi LXXIX. törvény 102 (2) d) alapján a fenntartó négyévenként legalább egy alkalommal - ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, azonban ennek gyakorlati megvalósulása országos szinten még nagyon hiányos. A katolikus oktatás sokat tett azért, hogy ezt a hiányt megszüntesse, és példát mutatva élenjárjon. A katolikus intézményekben 2001 óta komplex intézményellenőrzési és értékelési program alapján végzik el a fent említett törvényben foglalt fenntartói feladatot. Ennek tükrében került sor intézményünkben november ig a visszatérő komplex intézményellenőrzésre és értékelésre. A nevelőtestület és a szakértők részéről több hetes felkészülési munka és a helyszíni vizsgálat eredményeként januárban várható a végleges intézményi értékelés. Csizovszki Lászlóné közoktatási szakértő Lelki nap az iskolában A közelgő karácsony, az adventi időszak egyik jellemzője a várakozás. Várjuk az Úr Jézus születésének ünnepét. Helyet készítve annak, aki közénk jött, emberré lett. Helyet, elsősorban a szívünkben, hogy az érkező Isten Fiának helye, jó helye legyen. Hogyan készültek diákjaink az ünnepre? Adventi koszorút készítettek, részt vettek a Roráte szentmiséken, adventi vállalásokat tettek, majd december 17-én iskolánkban két vendég atya vezetésével lelkinapon való részt vétellel segítették szívük készületét. A kisebbekhez Kalocsáról Sebők Norbert atya, a nagyobbakhoz Nemesnádudvarról Vincze Attila atya érkezett. Alsó tagozatosaink a csoportos foglalkozásokon az adventi koszorú színeiről beszélgettek, majd egy betlehemet készítettek. Felsőseink az önző óriás történetén keresztül a belső értékekről elmélkedtek. A délelőtt folyamán a gyermekek, osztályfőnökeik irányításával kötetlen hangulatú, családias légkörben technikai, irodalmi tevékenységekkel töltötték az időt, majd a kápolnában bűnbánati liturgián vettek részt, ahol gyónási lehetőség is biztosítva volt számukra. A nap szentmisével zárult. Köszönet az atyáknak a tanításért, köszönet, hogy megosztották tapasztalataikat, gondolataikat velünk. Szente Mariann,,Közlekedésbiztonsági Nap A Mezőgazdasági Szakképző Iskola december 2-án,,Közlekedési Nap ot hirdetett. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola tanulóit is meghívták a versenyre, ahova 10 fős csapatokat vártak. Összesen 5 csapat jelentkezett, s a mi voltunk a legfiatalabb résztvevők. A kerékpáros csapatverseny mellett a programban szerepeltek rendőrök és mentősök bemutatói, előadás a közlekedési szabályok változásairól, drogprevenció és KRESZ totó. Ezen a délutánon sok új dolgot láthattunk és próbálhattunk ki, s nem utolsó sorban annak is örülhettünk, hogy nekünk, a legfiatalabbaknak a 2. helyet sikerült megszereznünk a kerékpáros versenyben, s két tanulónk még különdíjat is kapott: Simon Imre , Zadravecz Tamás Ft-os KRESZ utalványt. Gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez! Nemes Brigitta Lelki nap pedagógusoknak Intézményünk pedagógusai november 27-én szombaton adventi lelki napra utaztak el Kalocsára. A hideg, hópelyhes délelőttöt szentmisével kezdtük, melyet dr. Bábel Balázs érsek úr celebrált. Elmélkedett többek között az ifjúság kötelességérzetének hiányairól, a felnőttek iránti tisztelet fellazulásáról valamint, a karácsony elanyagiasításáról is. Be kell látnunk, gyakran valóban a lényeg veszik el, hiszen egy keresztény család számára a kis Jézus megszületése, a karácsony a legszebb és legfontosabb ünnep. Nem az ajándék, nem is a szépen feldíszített fenyőfa, hanem lelkünk tisztasága, a család együttléte, a szeretet lángjának fellobbanása adhatja meg ennek az ünnepnek a varázsát! Ezután a szép bevezető gondolatok után meghallgattuk Horváth-Dori Tamás a győri bencés gimnázium igazgatójának előadását, aki a mai társadalom fegyelem és szigor nélküli neveléséről beszélt. Továbbá a különféle összehasonlítások (pl. két testvér) nevelő célzatú megnyilvánulásait is bemutatta. Megosztotta az intézmény igazgatása közben szerzett tapasztalatait. Ez az adventi időszakot megelőző délelőtt, nemcsak egyfajta lelki feltöltődést adott számunkra, de segített abban is, hogy még több szeretettel, türelemmel tudjunk fordulni a körülöttünk élők felé. Csimáné Balázs Zsuzsanna Mikulás az iskolába December 6-án intézményünkbe is ellátogatott Miklós püspök, a szegények védelmezője és jótevője. Kicsik és nagyok egyaránt nagy izgalommal várták a nagyszakállút. Először óvodánk gyermekeit ajándékozta meg a szeretet csomagjaival, majd az iskolások kerültek sorra. A gyerekek egy-egy mondókával, énekkel, verssel köszöntötték Miklós püspököt, aki egész évi megfigyeléseiből merítve megdicsérte vagy éppen megdorgálta a gyerekeket érdemeik szerint. Reméljük jövőre is ellátogat hozzánk! Ezúton is szeretnénk ünnepünk szebbé tételéért minden kedves segítő felnőttnek köszönetet mondani, különösen azoknak a szülőknek, akik a püspök úr útját egyengették! Csimáné Balázs Zsuzsanna Usziban Iskolánk diákjai keddenként 14:30 és 15:30 között a délutáni tömegsport foglalkozások keretein belül úszni járhatnak a Városi Tanuszodába. A részvétel ingyenes, köszönhetően Jánoshalma Város Önkormányzata támogatásának, az uszodabelépőre nyert Ft-os pályázati pénznek. Alkalmanként fő gyakorolhatja a különböző úszásnemeket, illetve játszhatnak különböző játékokat. Komáromi Róbert Futsal Iskolánk 7-8. osztályos fiú focicsapata december 2-án csütörtökön délután részt vett a Kiskunmajsán megrendezett diákolimpia IV. korcsoportos futsal teremlabdarúgás selejtezőjén. Sajnos a csapatunk nem volt teljes, sok beteg gyerek nem tudott eljönni, így nem jutottunk tovább, de gazdagodtunk tapasztalatokban és emberi kapcsolatokban. Komáromi Róbert Szakmai nap az iskolában Iskolánkban december 8-án került megrendezésre az Apáczai Kiadó szakmai bemutatója. Elsőként Radóczné Bálint Ildikó tankönyvszerző színvonalas irodalom óráját tekinthették meg az érdeklődők az 5. osztályban. A tanárnő hatalmas szakmai tudása, tapasztalata tükröződött óravezetéséből. Jó szervezőkészségével az osztály tanulóit csoportokban foglalkoztatta, különböző kooperatív technikák alkalmazásával. Arra ösztönözte a gyerekeket, hogy dolgozzanak, játszanak együtt, segítség egymást. Gondosan ügyelt arra, hogy megtartsa és teljesítse a tanulókkal közösen vállalt megállapodásokat. A jól motivált gyerekek figyelmét az egész óra folyamán fenntartotta. A tanulók játékos feladatok segítségével, minimális íráshasználattal rendszerezhették a mesékről szerzett hatalmas tudásukat. Leginkább az izgalmas drámajátékokban fokozódott aktivitásuk. Szívesen hallgatták azokat a zenéket, amelyek hangulata szorosan kapcsolódott a megismert mesékhez. A tanítási óra után Radóczné Bálint Ildikó bemutatta az 5. osztályos irodalom könyv felépítését, szerkezetét. Tankönyvszerzőként és gyakorló tanárként is a különböző kompetenciák fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta ki. A szakmai nap lezárásaként Vékony Viktor szakreferens egy olyan technikai eszközt mutatott be, amellyel az Apáczai Tankönykiadó Magyar termék nagydíjat nyert. A camboard egy mobil technika, amely egy infra kamerából, egy infra tollból áll. Előnye, hogy használata során növelhető az interaktívvá tehető felületek nagysága. E technika alkalmazásával az érdeklődők gyakorlati útmutatót kaptak az interaktív tananyag felhasználásához. A szakmai nap lehetőséget adott arra, hogy a nagy számú szakmai közönség olyan hasznos információkkal, ötletekkel gazdagodjon, amelyekkel bizonyosan színesebbé tehetik a mindennapi pedagógiai munkájukat. Völgyesiné Marancsik Tünde és Haugné Szatmári Lívia Csuszka a jégen Megjött a tél, itt az ideje a téli sportoknak. Robi bácsinak köszönhetően újra lehetőségünk adódott a bajai műjégpályát kipróbálni. Egy busznyi bátor, ügyesebbnél ügyesebb gyerek vette birtokba a pályát. Élveztük a siklást, próbálgattuk képességeinknek határait, így bizony ki többször, ki kevesebbszer hol térden, hol fenékkel a jégen landolt. Az esések senkit nem keserítettek el, újra talpra álltunk és vidám lelkesedéssel csúsztunk tovább a jégen. Este kellemes fáradsággal tértünk nyugovóra. Az élmény olyan mély volt, hogy akadt kisgyermek, aki még álmában is folytatta a korcsolyázást. Izgalommal várjuk a következő csúszkálási lehetőséget. Kasziba Magdolna Szent Miklós püspök érkezése a Szent Anna Katolikus óvodában Már korán reggel, az örömtől, a várakozástól izgatottan érkeztek a gyerekek, hogy találkozhassanak Szent Miklós püspökkel, aki nekik hozza az ajándékot. Ki is volt ez az ajándékozó szent? Réges -régen Kis - Ázsiában, Mira nevű városában élt egy pap. Kezdetben, nagy titokban segítette az akkori igen szegény embereket. Több történetet is tudunk róla, köztük a legismertebb a három szegény lány története. Szent Miklós püspök az éj leple alatt aranyat dobott be a nyitott ablakon keresztül, amiből a szegény ember férjhez tudta adni őket egy kis hozománnyal, mert akkor, a nélkül nem mehetett férjhez egy lány sem, így megmenekültek a szégyentől, a koldulástól. Halála után, az Ő emlékére a felnőttek kezdték csak megajándékozni egymást, majd később alakult ki, hogy a gyermekek kapjanak a névnapján ajándékot. Ez az ünnep segítsen bennünket abban, hogy észre tudjuk venni környezetünkben a másik embert, annak bánatát, örömeit, a felebarátot lássunk benne. Tudjunk mi is nyitott, őszinte szívvel segíteni azokon, akikkel mindennapjaink során találkozunk, minden előítélet, számítás, előnyszerzés reménye nélkül.. Miskolczi Józsefné Adventi koszorúkészítés az Óvodában Ismét elrepült egy év, ám a decemberi hűvös téli napokban a karácsonyi ünnepkör melege is elérkezett hozzánk. Akárhogyan is telt az év, ilyenkor az emberek szívében mégis békesség, sze-

11 2011. január HUNYADI NÉPE 11. oldal Kedves Szülők! Az ön gyermeke szeptemberben kezdi iskolai tanulmányait? Kukucskáló címmel nyílt napokat tartunk a Szent Anna Katolikus Iskolában, melyekre szeretettel várjuk Önt gyermekével együtt! Január 08. Repüljünk el az Óperencián túlra angol és német nyelvi foglalkozást tart Január 15-én 14 órától Rugóláb Olimpia játékos mozgásra hívja a gyerekeket Völgyesiné Marancsik Tünde, Kuklis Andrea és Haugné Szatmári Lívia Január 22.-én 14 órától Varázskezek Kézműves foglalkozást tart Kovács Ágota, Nemes Brigitta és Csimáné Balázs Zsuzsanna. Január órától Síppal, dobbal, nádi hegedűvel Énekes, hangszeres játékos foglalkozásra várja a gyerekeket Mészáros Gábor, Horváthné Kocsis Tünde, Takács Lajosné és Csofcsics Erika Reményeink szerint ezeken a szombatokon gyermekeik megélhetik a játékos tanulás örömeit, és Önökkel együtt betekintést nyerhetnek iskolánk életébe, megismerkedhetnek pedagógusainkkal folytatás az 1. oldalról retet és áhítat költözik. Bár a 21. század ünneplési szokásai, hagyományai már korántsem mindenkinél ugyanazt a szellemi, vallási tartalmat hordozzák, mint egykor, de az összetartozás, az ünnepi várakozás - illetve a szeretetteljes odaadás igénye máig a legtöbb családban megmaradt. Mindehhez a katolikus óvodában számos olyan program várta a családokat, ahol kicsik és nagyok együtt készülhettek Jézus születésének ünnepére a beteljesülés varázslatos pillanataira. Hagyományainkhoz híven az egyik ilyen közös programunk az adventi koszorú készítése volt, amelyre a családok apraja-nagyja szívesen ellátogatott. Öröm és izgalom járta át a kicsi lelkeket, hiszen ezek a hetek ráhangolnak karácsony ünnepére, mert várjuk az eljövetelt. Nagy odaadással, lelkesedéssel készültek az adventi díszek, dolgoztak a szorgos kis kezek, hogy majd az ünnepi asztalokon méltó helyet foglalhassanak el az örökkévalóságot jelképező koszorúk. Cziptákné Bányai Orsolya február 9-én 15:30 órai kezdettel Ének-zene oktatás a 21. században címmel Pajor Márta, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar tanára tart előadást iskolánkban. Pajor Márta, a Kodály-koncepció híveként több évet tanított külföldön, így Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban és az idei tanévben Japánban is. Az érdekesnek ígérkező, gyakorlati ötletekkel átszőtt rendezvényre várunk minden érdeklődő óvodapedagógust, tanítót és zenével foglalkozó szakembert. Kettős állampolgárság Nagyon sokan vannak még mindig, akik azt vallják, hogy számukra nincs jelentősége, hiszen mindegy, hogy az ember micsoda. Nem mindegy, mert akkor nincs viszonyítási alapja, légüres térben érezheti magát. Most ennek a lehetőségét kaptuk meg, hogy érzelmileg azonosulhatunk, meg tudjuk magyarázni önmagunknak, hogy miért nézünk magyar tévéműsorokat, miért olvasunk magyarul, és miért akarjuk magyar iskolába járatni gyermekeinket. Családunkban persze ez eddig sem volt kérdés. Zsenge ifjúkoromban én is, és kedves férjem is megismertük és megszerettük a magyar népdalokat és ezzel együtt mindazt, ami ehhez a kultúrához kapcsolódik. Három gyermekünket nem kellett különösebben nevelni, a szellemiség talán az, ami észrevétlenül átragadt rájuk is. Számtalan, gyakran mosolyt fakasztó megnyilvánulásuk volt, attól kezdve, hogy a Nemzeti dalt 5 évesen olvasgatták, mondogatták, a Kossuth-nótát vagy a Himnuszt dudorászták itthon, vagy meglepődve kiáltottak föl Magyarországon, hogy, nicsak, itt mindenki magyarul beszél, vagy 3 évesen fölismerte a magyar nemzeti lobogót a közhivatal homlokzatán Magyarországon. Amellett, hogy szívderítő, sokszor szívbemarkoló is volt, mivel nem nagyon tudtuk megmagyarázni, hogy ezt otthon miért nem látják, amikor mi is, ott is magyarok vagyunk. Sokáig folytathatnám, de nem teszem, fontos, nagyon fontos, hogy legyen magyar állampolgárságunk. Néhány évvel ezelőtt még az útlevél is fontos lett volna, mára már jelentéktelen számunkra a magyar útlevél, hiszen most már mi is utazhatunk vízum nélkül. Néhány évvel ezelőtt lényegesen megkönnyítette volna az életünket egy magyar útiokmány, mára ennek is esetleg érzelmileg van jelentősége. Talán a fiatalok számára más szempont is fontos, hogy munkát vállalhatnak, tanulhatnak az Európai Únióban, de ehhez is elsősorban pénz kell, amiből egyre kevesebb jut errefelé is. De örömmel hallottam, hogy a vajdasági magyarok olyan nagy számban igényeltek időpontokat, hogy már csak tavasszal tudják fogadni az újonnan jelentkezőket a konzulátuson. Bizonyára sokan, hozzánk hasonlóan valahol Magyarországon, testvérvárosokban adják át igénylésüket, hogy a közvetlen fizikai ottléttel, találkozással is feltöltődjenek érzelmileg. Szeretném hinni és remélni, hogy hamarosan kimutatható lesz az asszimiláció csökkenése a kettős állampolgárság megszerzése után. Jó egészséget és Isten áldását kérjük naprólnapra mindazokra, akik segítették, támogatták számunkra, határon túl élő magyarok számára a magyar állampolgárságot. Szabó Gabriella Befejeződött az őszi forduló a megyei kézilabda bajnokságban, ahol a lányok az 5. helyet szerezték meg. Tabella: 1. Kiskunhalas : Kiskunmajsa : Kiskőrös : Lajosmizse : JÁNOSHALMA : Nemesnádudvar : Kalocsa : Tiszakécske : Baja : Csávoly : Kisszállás : Kiskunfélegyh : Bácsalmás :277 2 A megyei bajnokság góllövőlistáján is jó szerepelnek a lányok, mivel 160 versenyző közül csak a jánoshalmi lányokból 4-en is az első 20 között jeleskednek. Góllövőlista : 1. Csősz Szilvia KIskunhalas BARNA BRIGITTA JÁNOSHALMA 12 94! 15. Dudás Kata " Ádám Ágnes " Taskovics Dóra " Király tanyán évzáró vacsorával kedveskedett a házigazda Király Sándor. A talpalávalót Lódri Feri és zenekara húzta hajnalig. Megérdemelt pihenőjét tartja a csapat 2011.január 18.-ig Igen fontos szakosztályunknak az utánpótlás szervezése. A Hunyadi Általános Iskolával közösen indítottuk el 2 csoportban, korosztályonként a munkát. A Mikó Irén Emléktornán már bemutatkoztak a szárnyaikat bontogató serdülő csapatok. A torna I. Bácsbokod II. Jánoshalma III. Nemesnádudvar KÉZILABDA HÍRADÓ! IV. Rém A serdűlő csapattagjai: Buzder Renáta, Szekeres Melitta, Gilicze Stella, Taskovics Renáta, Szulcsán Anna, Lukács Kamilla, Madarász Dóra, Rabb Mónika, Lódri Fanni, Hornyák Nikolett. Sajnos a bajnoki rendszerben még nem indulnak, mert nincs kapusunk, de reméljük rövidesen ez is megoldódik. A serdülők mellett elindítottuk a osztályosok csoportját, melyben még várjuk az új csapattagokat. Ezek a kislányok nagyon kitartóak, fegyelmezettek, és igen nagy szorgalommal járnak edzésre: Hering Brigitta,Bozóki Eszter,Kiss Anna Vaski Virág,Vaski Csenge, Herczeg Éva, Újhelyi Lili, Bényi Luca. A Mikó Irén Emléktornán különdíjat kapott: Gilicze Stella serdülő, Vaski Virág, Herczeg Éva, Bozóki Eszter GRATULÁLUNK NEKIK! Köszönöm a felnőtt csapat jó munkáját, a serdülők szorgalmát és a kicsik példamutató tevékenységét, a SZURKOLÓ-TÁBOR biztatását és természetesen az Agroprodukt Kft, a Trigo- Fix Kft, a Benkő Patika, és Bányai Gábor elnök úr segítségét. Kívánok mindenkinek jó egészséget, örömökben gazdag új évet! Rátai Róbertné Az ízek minősége A minőség íze Kóstolja meg termékeinket! Savanyúságaink megvásárolhatóak Petróczky Ferenc vállalkozó üzleteiben : (Dózsa Gy. u. 75, Kálvária u. 4., Rákóczi u. 12, Téglagyár u. 32.) valamint a Fajsziék boltjában a Bálvány utcában

12 12. oldal HUNYADI NÉPE január A hírei Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Bajai út 66. (vízmű) Telefon: 06-77/ Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő, szerda, péntek óra között, Kedd óra között Csütörtök szünnap Köszönjük minden Érdekeltnek a évben tanúsított együttműködést! Továbbra is köthető LTP szerződés, mellyel részletekben fizetheti meg kötelezettségét. Az Érdekeltségi hozzájárulás évi befizetéseiről év elején minden Érdekeltet levélben értesítünk. Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen a határidő betartásával szíveskedjenek a hozzájárulás összegét befizetni. Kérdés esetén szíveskedjenek irodánkat felkeresni, vagy a fenti telefonszámon érdeklődni. Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll rendelkezésükre minden kérdésben. JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT BOR A MINDENNAPOKRA! H-6440 Já nos hal ma, Ba jai u. 66. Tel.: 77/ , 30/ internet: Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa: hétfő, szerda, péntek , kedd, csütörtök TÁJÉKOZTATJUK FOGYASZTÓINKAT AZ ALÁBBIAKRÓL: Vízóra állás bejelentése az alábbiak szerint lehetséges: o Telefonon: 77/ (üzenetrögzítőre is a nap 24 órájában) o A fenti címre. o Személyesen az ügyfélszolgálati irodában JÖN A TÉLI HIDEG IDŐ! ÜGYELJÜNK A FAGYMENTESÍTÉSRE! Jól zárjuk el a kerti- és fagycsapokat! Minden ebből adódó vízelfolyás a fogyasztót terheli!! január hónapban a vízmérő leolvasására a téli hideg idő miatt nem kerül sor, ezért felajánljuk Fogyasztóinknak a fenti lehetőségeket a vízóra állásának bejelentésére. Ennek határideje Akitől eddig az időpontig nem kapunk óraállást annak az időszaki vízfogyasztását az előző 365 nap fogyasztása alapján becsüljük meg ben az első leolvasás március hónapban lesz. Benzinkút Kínálat: BENZIN DÍZEL AUTÓGÁZ Jánoshalma Bajai u. 51/B. sz. alatt Nyitva tartás: H P Szo: V Elérhetőségeink: 0630/ Egyéb szolgáltatások: Bankkártya elfogadás Autópálya matrica Telefon feltöltés (vezetékes is) SPORTCSARNOK ÉS TANUSZODA! Továbbra is tart a téli kupa, várunk minden érdeklődőt. A nagysikerű szilveszteri focikupa ismét megszervezésre került. Köszönjük a részvételt! A tanuszoda műszaki üzemszünetet tart től ig. A bérletek érvényesek maradnak! SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG A : SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN a 77/ as telefonon, naponta ÓRÁIG Ne utazzon máshová, nézzen be hozzánk! MTZ alkatrészek és tárcsa alkatrészek Motoros fűrész alkatrészek (lánc, vezető, csillagkerék stb. a piacos fűrészkehez is egyes alkatrészek kaphatóak) Kerti munkagépek (marók, fűnyírók, motoros kaszák) és alkatrészeik kaphatóak. Vékony, vastag különböző fajta tűzifa köbméterre, vágottan és szállítva kapható! Jánoshalma Kisfaludy utca 63 Tel: 77/ vagy A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí zá sá ból december hónapjában a kö vet ke ző elhunytak kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el: Kolompár Ibolya (Edi) élt: 44 évet Vén Ferencné sz.:halasi Ilona élt: 51 évet Majer Sándorné sz.:fehér Mária élt: 79 évet Somoskövi Mihályné sz.: Kalmár Ilona élt: 58 évet Horváth István (Bőgős) élt: 66 évet Tatai Jenő élt: 57 évet Sándor József élt: 84 évet Rencsár István élt: 62 évet Kolompár Ilona Győrfy Ferencné sz.: Engi Amália Tóth Dezsőné sz.: Tóth Mária Halász Sándorné sz.: Lábodi Margit Mohai Lászlóné sz.: Apró Franciska Virág Mihályné sz.: Szabó Franciska élt: 53 évet élt: 84 évet élt: 86 évet élt: 86 évet élt.: 68 évet élt: 81 évet Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik! A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán, te me té sén meg je len tek, sír juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek, s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek. Csényi Lász ló üg y ve ze tő Víz, gáz és központi fűtés szerelés Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA új gázkészülékek beüzemelése: KISS ATTILA gázszerelő mester Cím: Jánoshalma, Bem J. u Tel.: ÉPÜ LET- BONTÁST tör me lék szál lí tást, föld ki eme lé si mun kát, alap ki ásást, ho mok ra ko dást szál lí tás sal rö vid ha tár idő re, vagy azon nal ra vál la lok Pal kó Lász ló kő mű ves vál lal ko zó Já nos hal ma, Dió fa u. 10. Tel.: 77/ Mo bil: 30/ Eg észségfelmérés diagnosztikával! 60 perces vizsgálat 100 %-os kimutatás, szervekre bontva Gyors, kényelmes és fájdalommentes Gyógyszer, vitamin, más anyagok szervezetre gyakorolt tesztje Góckutatás, okok felderítése A betegségeket jobb megelőzni, mint kezelni! Bejelentkezés: / ÉTI gázkazán eladó. Érd: 06-20/ Temetkezési vállalkozás Hűtőgép automata mosógép javítás klímaszerelés Csiszár Zoltán Jánoshalma Vörösmarty u. 12. T: január hónapban nem lesz Or szágos Kirakodó Vásár Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából december hónapban a következő elhunytak temetésén működött közre: Bakos Józsefné sz. Gömöri Viktória (1917) Ádám Ferencné sz. Fekete Etelka (1921) Ádám Béláné sz. Nagy Veronika (1921) Kovács Pálné sz. Kiss Rita (1962) id. Bodrogi Miklós (1928) Stibrik Ferenc (1944) Jegyezd meg jól: ma szürke szók ezek, De élni fognak, hogyha én nem élek S lesznek, ha nem leszek. (Karinthy Frigyes) Nagy Zsolt ügyvezető

13 2011. január HUNYADI NÉPE Hírek a jánoshalmi Futball Club életéről 13. oldal Szilveszteri Pezsgő(s) Torna AHOGY IGÉRTÉK LETT FOLYTATÁS a Tömeg(ek) Sport(ja) állt a VASTAPSSAL szemben!! december 4.-én került sor a Városi Sportcsarnok névadó ünnepségére. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a JFC kezdeményezésére a Sportcsarnokot városunk szülöttéről a 77-szeres válogatott labdarúgóról, Dr. Fenyvesi Mátéról nevezte el. Az ünnepségen megjelentek a sportegyesület jelenlegi és korábbi sportolói, sportvezetői, edzői, az intézmények vezetői és a Képviselő-testület tagjai. Nagy örömünkre a névadó Dr. Fenyvesi Máté is részt vett a rendezvényen, őt virágcsokorral és emléklappal tiszteltük meg. Az eseménnyel egyidőben került sor a III. Dr. Fenyvesi Máté Meghívásos Serdülő Teremlabdarúgó Tornára. A tornát Ádám Gyula a JFC elnöke nyitotta meg. A Hunyadi János Általános Iskola diákjai verssel és sportbemutatóval színesítették a névadó ünnepséget. Az ünnepi beszédet Czeller Zoltán polgármester úr és Horváth József nyugalmazott tanár úr egymást kiegészítve, közösen mondták el. Az ünnepség a Sportcsarnok előterében a JFC által állított emléktábla leleplezésével folytatódott. A névadó ünnepség végén került sor a Sportcsarnok új nevének felavatására. A meghívottak ezután egy állófogadáson vettek részt. A III. Dr. Fenyvesi Máté Meghívásos Serdülő Teremlabdarúgó Tornán a JFC serdülő csapatának eredményei a következők: Jánoshalmi FC Érsekcsanád 0 : 1 Jánoshalmi FC Bácsbokod 1 : 0 Gólszerző: Gilicze Márk Jánoshalmi FC Grund FC 0 : 1 Jánoshalmi FC Mélykút 0 : 0 A torna végeredménye: 1. Grund FC 2. Érsekcsanád 3. Jánoshalmi FC 4. Mélykút 5. Bácsbokod A torna legjobb kapusa: Bencsik Máté Mélykút A torna gólkirálya: Rudolf Krisztián Grund FC A legjobb mezőnyjátékos: Vida Krisztián Bácsbokod A vándorserleget immár 2. alkalommal a Grund FC nyerte el, melyet a névadó Dr. Fenyvesi Máté adott át. A tornát színesítette a Kecskeméti TE serdülő csapata is, mely bemutató mérkőzést játszott a torna válogatottjával. Az eredmény 2 : 0 lett a KTE javára december 10.-én került sor a Korzó Étteremben a JFC őszi szezonzáró közgyűlésére. A közgyűlésen az Elnökség beszámolt az évi rendes közgyűlés óta végzett munkáról. Sor került a labdarúgó csapatok 2010/2011-es bajnokság őszi szezonjának értékelésére. Az értékelésen az Elnökség kiemelte, hogy az Egyesület csapatai az utóbbi 4 év legeredményesebb őszi szezonját zárta, hiszen a serdülő csapat csoportjában az 1. helyen, a felnőtt csapat a 2. helyen, a nők pedig a 3. helyen várhatják a tavaszi folytatást. A közgyűlés egy vacsora elfogyasztásával fejeződött be. Tájékoztatás! január-február hónapban a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban a következő teremlabdarúgó tornákra kerül sor, amelyeken a JFC csapatai is szerepelni fognak: január 22.-én (szombat) a BKMLSZ által rendezendő Megyei Ifjúsági Teremlabdarúgó Torna selejtezőjére január 23.-án (vasárnap) a BKMLSZ által rendezendő Megyei Serdülő Teremlabdarúgó Torna selejtezőjére január 29.-én (szombat) a BKMLSZ által rendezendő Megyei Ifjúsági Teremlabdarúgó Torna döntőjére február 5.-én (szombat) a JFC által rendezendő XXXI. Hunyadi János Meghívásos Felnőtt Teremlabdarúgó Tornájára február 12.-én (szombat) a JFC által rendezendő XXXI. Majoros Aladár Ifjúsági Teremlabdarúgó Tornájára. Minden futball iránt érdeklődőt szeretetettel várunk a teremlabdarúgó mérkőzésekre. A belépés díjtalan! Hajrá JFC! Ádám Gyula JFC elnök A sporthíd tovább épült, már a KISTÉRSÉG is több csapattal kopogtatott, Újjá szerveződött, valamint vadonatúj csapatok is leadták nevezésüket az óév búcsúztató teremlabdarúgó tornára. Jánoshalma városa újfent otthont adott a már méltán népszerűvé vált Szilveszteri Tornának... Az, hogy rekordok dőltek, szinte már kötelező, vagy már csak simán természetes, hiszen a parketta (küzdőtér) és a lelátó estéről-estére zsúfolásig megtelt. Aki ott volt... hát persze, hogy láthatta a napi történéseket, legfeljebb állva szurkolta végig kedvenc csapata mérkőzését, mert ülőhely már aligha akadt, ha későn jött. Szilveszter van. Tavaly írtuk: reméljük, az idei megmérettetésen is sokan fogják rúgni a lasztit! Most sem állítjuk, hogy minden képzeletet felül múlt a részvétel, de mi tagadás a tornát megszervező Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok munkatársainak öröm volt látni, hogy a mozogni vágyok tábora tovább nőtt. Már kétszázan is voltak a focisták (de inkább egy-két fővel talán még többen is), meg ha úgy tetszik, csordultig töltötték a lelátókat estéről-estére, na meg persze a légteret is a tapsoló tomboló, üvöltő szurkolók. A csapatok is kitettek magukért,, egyszóval: volt szenzációs győzelem, meglepő eredmény, bombagól, potyagól, vagyis minden fűszer megtalálható volt a Tornán. A gólszüret újra megérlelte termését melynek az eredménye, ha úgy tetszik a pezsgő gólgyümölcse, 512 rúgott és 381 kapott gól. Ez is jelzi, hogy a csapatok a tréfát már csak anyukával (anyós) merték bevállalni, mert az ellenfelek nem voltak annyira elnézőek, mint a mama...!!!! Ragozni tovább!! Mit??? egy híján húsz... Megint jött 19!!!! csapat, akik megint egy félvárosnyi embert csaltak be a Sporiba. Megint, tettek egy ígéretet :- Az ÓÉV már csak ilyen, gondolhatnánk, a fogadalmak idején:- JÖVÜNK... LESZ FOLYTATÁS!!! A Szilveszteri Kupa végeredménye Helyezés Csapat neve Csapatvezető I. kolb - ÁSZOK DOSZPOD JÓZSEF II. WHITE LAKE TÓTH JÓZSEF III. DEPORSZÍVÓ NYAKONRÚGLAK FARAGÓ RONALD IV. CRANK HORVÁTH ÁDÁM V. FRÖCCS FC. FENYVESI CSABA VI. SZEXI CSOKOLÁD ifj. MOLOS TAMÁS VII. JÓ AZ X HUSZÁR ALEXANDRA VIII. TRÉ A BRÉ ÉDES GÁBOR IX. PACAL FC. BURAI GÁBOR X. DRINK TEAM GYETVAI GERGŐ XI. FOTEX TÓTH PIMPI MILÁN XII. SZIRT-FA KASZIBA PÉTER XIII. KÖMÉNYMAGOK TERNER DÁVID XIV. DÁRIDÓ FC. LÓDRI FERENC XV. CSAK ÚGY FC. VARGA MÁRKÓ XVI. JÓBARÁTOK NAGY TORMA ZOLTÁN XVII. SÖRDÖGÖK SZILASI GÁBOR XVIII. ALKESZKOSZ TÓTH VIKTOR XIX ALL-IN SÁGODI DÁNIEL A díjátadás örömteli perceinek krónikájához azért az mindenképpen hozzátartozik, hogy jelenlétükkel megtisztelték valamint tevőlegesen is hozzájárultak a torna díjazottjainak elismerésében. Czeller Zoltán polgármester úr, Szakál Lajos önkormányzati képviselő, a Művelődési.Oktatási. Sport Bizottság elnöke, Juhász Zsolt a Városgazda Kft. ügyvezető igazgatója közel egy óra hoszszáig osztották a csapat, és az egyéni különdíjakat. A torna legjobb kapusa: ODROBINA ZOLTÁN (WHITE LAKE) A torna legjobb mezőnyjátékosa : FENYVESI FERENC (kolb-ászok) A torna gólkirálya SZABÓ (kolb-ászok) KORNÉL Gál László edző visszatekintése a női labdarúgócsapat 2010-es évére Városunk női futballcsapata a három megyét tömörítő Regionális Keresztpályás Bajnokságban indult a 2009/2010-es bajnoki évben. A regionális bajnokságban a 3., a megyei bajnokságban a 2. helyezést szerezte meg. Ez számunkra nagy dolog, mert a csapatunk életkorának átlaga inkább ifjúsági korú, mint felnőtt. A nyári rövid pihenő után nagy lelkesedéssel fogtunk neki a 2010/2011-es versenyévnek. Sajnos előkészületi mérkőzést anyagi okok miatt nem tudtunk női csapattal játszani. A hírek azért érkeztek a leendő ellenfeleinkről. Kiskunhalasra igazolt a teljes előző évi géderlaki bajnokcsapat. Pálmonostor komplett csapatot vásárolt. A mi lehetőségeink ezekhez képest említésre sem méltóak. Az induló bajnokságban az NB II-es Kiskunhalas és az NB I-es Kiskunfélegyháza futsal játékosai is szerepelnek. 12 csapat vesz részt a bajnokságon. Rendkívül nehéz volt a sorsolásunk, de a csapatunk 120%-on teljesített. Az ősz folyamán lejátszott 11 mérkőzésből 8 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség a mérleg. Erre az eredményre rendkívül büszke a csapat mind a 18 játékosa, a segítőink és én magam is. Az elért eredmények mellett jó volt tapasztalni, hogy a játékosok létszáma folyamatosan nőtt. A mi mérkőzéseinken van messze a legtöbb néző, akik vidékre is elkísérnek bennünket. Azt hiszem, az őszi szezon 3. helyezésével kijelenthetjük, a mi csapatunknak van a legjobb utánpótlása, akik a felnőtt bajnokságban edződnek. A pihenőidő alatt teremtornán vettünk részt 2 csapattal Géderlakon. Rajtunk kívül Katymár, Kalocsa, Dusnok csapatai szerepeltek. A 2 csapat indítása csak részsikereket hozott. A Rózsaszín Krokodiloknak keresztelt csapat 4., míg az Üvegtigriseknek nevezett csapat 1. helyezést ért el kapott gól nélkül. A torna gólkirálynője a JFC-s Patocskai Rita lett 8 góllal. Bízom benne, hogy hasonló sikereket ér el a női labdarúgó csapat a 2011-es évben is. Minden szurkolónak és támogatónak boldog új évet kívánunk! Gál László Étkezzen a Gála Étteremben!... aki három hatost dob, annak mi fizetjük a számláját!... ha január február hónnapban étkezése Ft felett van, akkor még FT értékű családi étkezési utalványt is nyerhet! Sorsolás március 5-én (szombaton) a Nőnapi Bálon a Gála Étteremben Érdelődni telefonon: 06-30/ vagy 06-77/

14 14. oldal HUNYADI NÉPE január Eljárás indult Z. T. bejelentése alapján lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki december 05-én 08 óra és december 07-én 08 óra 30 perc közötti időintervallumban Jánoshalma, Mátyás utcai - lakatlan - lakásába ajtóbefeszítés módszerével behatolt, majd a lakásból egy gáztűzhelyt, egy kályhát, valamint egy tárcsás mosógépet tulajdonított el kb forint értékben. A rongálással okozott kár kb forint. Eljárás indult B. R. jánoshalmi lakos feljelentése alapján lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki október 6-án Jánoshalmán a Magyar utca 20. szám alatti társas ház lépcsőházából eltulajdonított egy babakocsit kb forint értékben. A babakocsit a Jánoshalma Rendőrőrs nyomozói az elkövetőnél lefoglalták, így a kár megtérült. B. Á. jánoshalmi lakos feljelentést tett édesapja B. J. jánoshalmi lakos ellen, aki december 8-án 14:órakor a Jánoshalma, Árpád utcában az úton egyszer megütötte a sértettet. B. Á. a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A keletkezett iratokat illetékességből megküldtük a Kiskunhalasi Városi Bíróságnak. Eljárás indult Sz. I. jánoshalmi lakos feljelentése alapján lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki e és december 10-e közötti időintervallumban Jánoshalmán az Erzsébet téri lakatlan ház zárt kamrájából - feltehetően lopott, vagy saját kulcs használatával - eltulajdonította K.P. Jánoshalma Vadgalamb utcai lakos STIHL MS-281 típusú motoros láncfűrészét kb forint értékben. Eljárás indult a Btk (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő kisebb értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt B. J. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki december 15-én 11 óra 30 perc körül a Jánoshalma, Béke téren lévő Római Katolikus Plébánia előterében hagyott nyitott táskájából eltulajdonított 1 db LG KE 970 típusú, IMEI számú mobiltelefont. A telefonon kb. 14 ezer forint lebeszélhetőség volt. A lopással okozott kár kb ,- forint. L. J. kunfehértói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki december 8-án 12 óra és december 16-án reggel 8 óra között a bejelentő Kéleshalom, IV. Körzeti tanyájába lakatlefeszítések módszerével behatolt és onnan különböző használati eszközöket, kézi szerszámokat, kályha füstcsövet, szeszes italt tulajdonított el kb. 15 ezer forint értékben. A lopással okozott kár kb ,- forint, a rongálással okozott kár kb. 5000,- forint. Á. A. telefonon tett bejelentést december 16-án 23:33 órakor, miszerint a Jánoshalma, Rákóczi utca 2. HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za tá nak lap ja Meg je le nik: ha von ta Ki ad ja: Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta Fe le lős ki adó: Czeller Zoltán polgármester Szerkeszti a Szer kesz tő bi zott ság A szerkesztésért felel: Ágoston István a Szerkesztőbizottság elnöke. A szer kesz tő ség cí me: 6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. Levélcím: Jánoshalma, Jókai u Összeállította: Blázsik Sándor Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt. Ké szült: Kó pia Kft. nyomdájában, Kis kun ha lason Rendőrségi hírek szám alatt található és S. L. jánoshalmi lakos tulajdonában lévő -Turkáló- ruházati üzlet ablakát ismeretlen tettes betörte és a helyiségből forint készpénzt valamint ruhákat tulajdonított el. Lopási kár: kb forint. Rongálási kár: kb forint. Az elkövetőt, R. M. kiskunhalasi lakost a Jánoshalma Rendőrőrs nyomozói rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették, aki jelenleg előzetes letartóztatásban van. A Btk (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés b. pont I. fordulata szerint minősülő - figyelemmel a (2) bekezdés II. fordulat d. pontrakisebb értékre elkövetett lopás bűntettének gyanúja miatt eljárás indult T. J. Jánoshalma, Sas utcai lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen aki december 15-én 19 óra és december 16-án reggel 7 óra közötti időben a Kunvitis Kft. Jánoshalma, Hajósi úti telephelyére kerítésbontás módszerével behatolt és onnan különböző gépipari alkatrészeket, hajtásházat, 2 db motorhűtőt valamint gépipari hulladék vasakat tulajdonított el összesen kb forint. értékben. Btk (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő csalás vétségének gyanúja miatt eljárás indult K. M. G. mélykúti lakos bejelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki december 17.-én 10:00 óra és 14:00 óra között a mobiltelefon számán többször felhívta és a T Mobile mobiltelefon szolgáltató képviselőjének kiadva magát meggyőzte arról, hogy nagy összeget nyert, melynek átvételéhez 10 db mobiltelefon feltöltő kártyát kell vásárolnia és azok titkos kódját be K. M. G. összesen forint értékben vásárolt mobiltelefon feltöltő kártyát, melyek titkos kódjait az ismeretlen telefonálónak bediktálta. - Neki ezen alkalomból külön gratulálunk!!!!. kell diktálnia. Eljárás indult B. I. jánoshalmi lakos feljelentése alapján, aki december 18-án 19:30 és december 19-én reggel 7 óra közötti időben kerítésmászás módszerével behatolt a Jánoshalma, Szabadka utcai lakóház udvarára, és az ott lévő záratlan ólból eltulajdonított 24 db 2-4 m hosszú akác oszlopot és 5 q akác ágfa tűzifát. A bűncselekménnyel okozott kár: forint. Az elkövető L. Á. jánoshalmi lakos, akinek még több bűncselekmény elkövetéséért is felelnie kell. M. Cs. jánoshalmi lakos telefonon tett bejelentést december 20-án 17 órakor, miszerint a Jánoshalma, Hold utcai lakóházba december 19-én a reggeli óráktól a mai nap 17 óráig terjedő időben ismeretlenek a bejárati ajtót felfeszítették, és az épületben kutatást végeztek, miközben megrongáltak néhány berendezési tárgyat. A lakóházból eltulajdonítottak 1 db. kabátot. Lopási kár: kb forint. Rongálási kár: kb forint. A Btk, (1) bekezdésébe ütköző és a szerint minősülő közokirattal visszaélés vétségének gyanúja miatt eljárás indult L. K. jánoshalmi lakos feljelentése alapján tett ismeretlen tettes ellen, aki december 19-én 18:30 és 20:30 óra közötti időben a lakóháza előtt, az utcán parkoló személygépkocsija bal első ajtaját ismeretlen módszerrel, rongálás nélkül kinyitotta és a kesztyűtartó alatti tárolóból eltulajdonította a pénztárcáját a benne lévő irataival, és a bankkártyájával együtt. Az elkövető fiatalkorú K. N. jánoshalmi lakos. A Btk (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő kisebb értékre elkövetett lopás vétségének gyanúja miatt eljárás indult N. M. jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki év szeptember hónap közepe és december 20-a között a lakóháza hálószobájában lévő dobozból ismeretlen módszerrel eltulajdonított 2 db. csillag mintás aranygyűrűt forint. értékben. A Btk (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés b. pont I. fordulata szerint minősülő - figyelemmel a (2) bekezdés II. fordulat d. pontra/re - kisebb értékre elkövetett betöréses lopás bűntette kísérletének megalapozott gyanúja miatt L. L. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki december 07. és december 20.14:00 óra közötti időben a Jánoshalma, Bernáth Zoltán utcai lakatlan házba ajtóbefeszítés módszerével behatolt, ott kutatást végzett, azonban semmit nem tulajdonított el. A rongálással okozott kár kb forint. A cselekmény elkövetésével gyanúsíthatóak: B.J. és A rendőrőrs indokolt esetben az alábbi telefonszámon hívható éjjel nappal : 06-20/ K.R. jánoshalmi lakosok. A Btk (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés b. pont I. fordulata szerint minősülő - figyelemmel a (2) bekezdés II. fordulat d. pontra/re - kisebb értékre elkövetett betöréses lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt D. C. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2010.november 1. és november 0 közötti időben a jánoshalmi lakatlan házába ajtóbefeszítés módszerével behatolt és onnan televíziót, számítógépet, edényeket, hulladék vasat, tűzifát, Simson segédmotor-kerékpárt tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott kár kb forint. A cselekmény elkövetésével B.J. jánoshalmi lakos gyanúsítható, akitől a lopott tárgyak lefoglalásra kerültek. Eljárás indult Sz. I. T. jánoshalmi lakos feljelentése alapján lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki ősz elejétől december 22-ig eltelt időben - ajtóbefeszítés módszerével - behatolt a feljelentő Jánoshalma, Bajai utcai lakóházba és onnan 100 liter vörösbort tulajdonított el kb forint értékben. A rongálással okozott kár kb forint. Az elkövető L. Á. jánoshalmi lakos, akinek több bűncselekmény elkövetése is a terhére róható. Btk (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő kisebb értékre elkövetett lopás vétségének gyanúja miatt eljárás indult F. B. jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettesek (3 fő) ellen, akik december 24.-én kb. 11:30 óra körüli időben megjelentek a feljelentő lakóházánál és azt állították, hogy rendőrök, tolvajt fogtak és ellenőrizni kell, hogy az idős sértettnek megvan-e a pénze. Miután a sértett a lakásába beengedett az elkövetők közül két férfit, nekik a pénzét megmutatta, és azok eközben a figyelmét elterelve forint készpénzét eltulajdonították, majd a helyszínről egy ismeretlen rendszámú szürke színű Opel típusú gépkocsival eltávoztak. A Btk (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő kisebb értékre elkövetett lopás vétségének gyanúja miatt eljárás indult G. M., jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki december 28-án 18:30 óra és 19:30 óra közötti időben a Jánoshalma Bernáth Zoltán utca 1. sz. alatti sportcsarnokban a lelátón őrizetlenül hagyott kabátjából eltulajdonította a mobiltelefonját forint. értékben. A Jánoshalma Rendőrőrsön folyamatban volt ügyek egy részén is látszik, hogy időnként a későbbi sértett szinte felkínálja értékeit az elkövetőnek. Kérjük a lakosságot, hogy ne hagyják értékeiket őrizetlenül. Nincs az a rövid idő még a boltba, ismerőshöz való belépés 1-2 perce sem ami ne lenne elegendő ahhoz, hogy például a kerékpáron őrizetlenül hagyott táskát, vagy magát a lezáratlan kerékpárt a tolvaj el ne vigye. A korábbiakban a posta munkatársai segítségével és ezen újság hasábjain is tájékoztattuk a lakosságot az utazó bűnözők módszereiről. Sajnos ezek a gátlástalan emberek mind újabb és újabb történetet találnak ki hogy megtévesszék a jóhiszemű idős embereket. Az utóbbi időben már nemcsak a polgármesteri hivatal alkalmazottjának, áram- vagy gázszolgáltató munkatársának, hanem árvízkárosultnak is kiadják magukat. Továbbra is az a kérésünk, hogy idegent ne engedjenek be a házukba csak akkor ha megfelelően leellenőrizték személyazonosságukat, meggyőződtek nem rossz szándékkal érkeztek Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét az utazó és házaló faárusoktól ne vegyenek fát, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján sok idős embert károsítottak meg, hiszen nem a megrendelt minőségű és mennyiségű tüzelő ill. fa leszállítására került sor. Ne váljon bűncselekmény áldozatává! OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI? Min dent egy he lyen? Tér jen be hoz zánk! 2 l-es Cola 59,- Ft 2 l-es PEPSI Cola 220,- Ft 0,5 l-es dobozos sör 99,- Ft Eduscho Dupla 250 g-os 299,- Ft Az akció ideje: január 8-tól január 21-ig, illetve a készlet erejéig tart Petróczky Fe renc forrás: Jánoshalma Rendőrőrs Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12., Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk! Lapunk legközelebb február 4-én jelenik meg Japán masszázs! Kezelés és tanfolyamok, Szalai Csaba Koppány természetgyógyász / Szépségpatika Miskolczi Nóra Fodrász, pedikűrös, talpmasszőr Jánoshalma, Remete u. 43. Időpont egyeztetés alapján Tel: 06-70/ Elfekvő autó és traktor alkatrészek, tartozékok, felszerelések (MTZ,IFA,UAZ,ZUK,LADA, stb.) csapágy, szimering,ékszij. Jánoshalma, Czobor u. 21. Tel: 06-70/ közterület-felügyelő Or vo si ügye let Csak SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES eset ben ve he tő igény be! Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te. Ideje: munkanap okon: du. 17 órá tól másnap reg gel 7 órá ig tart. Hét vé gén és ün nep nap okon: pén te ken ill. az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. He lye: Or vo si ren de lő Já nos hal ma, Rá kó czi u. 7. Te le fon: (06) 77/ Ügyeleti beosztás JANUÁR, 7. Dr. Csoboth Johanna, 8. Dr. Faddi Zoltán, 9. Dr. Faddi Zoltán, 10. Dr. Kishonti Attila, 11. Dr. Vándor Ilona, 12. Dr. Gregó Sándor, 13. Dr. Faddi Zoltán, 14. Dr. Csoboth Johanna, 15. Dr. Ország Orsolya, 16. Dr. Ország Orsolya, 17. Dr. Kishonti Attila, 18. Dr. Csoboth Johanna, 19. Dr. Gregó Sándor, 20. Dr. Faddi Zoltán, 21. Dr. Tompa László, 22. Dr. Vándor Ilona, 23. Dr. Vándor Ilona, 24. Dr. Kishonti Attila, 25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. Gregó Sándor, 27. Dr. Faddi Zoltán, 28. Dr. Mikó Attila, 29. Dr. Csoboth Johanna, 30. Dr. Csoboth Johanna, 31. Dr. Tompa László FEBRUÁR: 1. Dr. Vándor Ilona, 2. Dr. Gregó Sándor, 3. Dr. Faddi Zoltán, 4. Dr. Kishonti Attila, 5. Dr. Ország Orsolya, Anya köny vi hí rek 2010 december hónapban születettek Balázs Ramóna (Anyja neve: Takács Tímea), Hugyi Lőrinc (an.: Vancsura Krisztina), Blahó Csenge Mirtill (an.: Koszorús Gabriella), Balázs Kevin Márk (an.: Kolompár Henrietta), Varga Árpád (an.: Sere Csilla), Kisföldi Anasztázia (an.: Szabó Csilla), Pető Zoltán (an.: Hevesi Andrea), Fenyvesi Dorina (an.: Sándor Anna) házasságot nem kötöttek

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Minden Kedves Olvasónknak Boldog Új Évet Kívánunk! HUNYADI NÉPE Újévi köszöntő Nagyidai Zsolt plébános gondolatai VI. Pál pápa 1971. január elsejét a Béke Napjának nyilvánította. A béke Isten ajándéka,

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2016 május Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya a magyar

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi utca 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-5/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. április 20-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

"A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. TIOP 3.4.2-08/1-2008-0113 "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg." TIOP-3.4.2-08/1-2008-0113 "A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

K I V O N A T. A végrehajtott módosításokat a 2015. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása során a 2.1.2 számú mellékleten át kell vezetni.

K I V O N A T. A végrehajtott módosításokat a 2015. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása során a 2.1.2 számú mellékleten át kell vezetni. 130/2015.(VIII.18.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetés fejlesztési és általános tartalékát

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi éves fejlesztési terv 3 I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi Éves Fejlesztési Terve a 2014-2019.

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 4/2016. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 24. 1 TARTALOMJEGYZÉK 24/2016.(IV.6.)

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. december 14-i ülésére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE 5 8/&/5~ Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető ülésre! Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén.

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. A 2009. évben az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint a Környezet és Energia Operatív Program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!!

TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!! TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!! Szánti Istvánné, Sárosdiné Horváth Márta Egyetemi okleveles ápoló, OKJ ápoló Fejér Megyei Szent György Kórház, II.Járóbeteg Szakrendelő Székesfehérvár 2012. Fejér

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola)

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola) 1. Szerződés tárgya: Támogatás nyújtása az E.MTE-1904 Labdarúgó Szakosztály 2011. évi működéséhez Támogató: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Támogatott fél megnevezése: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Sajtóiroda ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Szeptember 1-jén az általános és középfokú oktatási intézményekben 1.416.337 tanuló kezdi el az új tanévet. Köztük várhatóan 102.861 első osztályos kisdiák és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése A projekt azonosító száma: 8583073882 A kivitelezés ideje: 2014. 03. 12. 2014. 09. 30. A kedvezményezett neve és elérhetősége: Balatonfűzfőért Alapítvány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző.

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző. Jegyzőkönyv Készült: 2009.június 18-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 873/2011. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben