Eljárás visszavonása - Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárás visszavonása - Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein"

Átírás

1 Eljárás visszavonása - Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/46 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás Közzététel dátuma: Iktatószám: 3143/2018 CPV Kód: Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem Teljesítés helye: HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás, egészségügy Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem Nemzeti azonosítószám: AK16341 Postai cím: Vasvári Pál utca 4 Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7622 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Zámbó Balázs Telefon: kozbeszerzes@pte.hu Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: 1

2 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.4) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv I.5) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: Oktatás, egészségügy II. szakasz: Tárgy II.1) A beszerzés mennyisége II.1.1) Elnevezés: Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein Hivatkozási szám: 073/2017 II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Rövid meghatározás: Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein 1.rész:Janus Pannonius Klinikai Tömb és Szívgyógyászati Klinika 2.rész:II. sz. Belgyógyászati Klinika 3.rész:Akác utcai telephely 4.rész:Rákóczi-Rét utcai telephely 2

3 5.rész:Bajnok utcai telephely 6.rész:Édesanyák utcai telephely 7.rész:Urológiai Klinika és Fül-Orr-Gége Klinika 8.rész:Fogászati és Szájsebészeti Klinika 9.rész:Foglalkozás egészségügy, Szemészeti Klinika, Mentálhigiénés Intézet 10.rész:Ifjúság úti telephely (BTK-TTK) 11.rész:Szigeti úti telephely 12.rész:Rókus utcai telephely 13.rész:Szántó Kovács János utcai telephely 14.rész:48-as téri épülettömb 15.rész:Damjanich utcai épülettömb 16.rész:Berek utcai épület 17.rész:Alkotmány és Őz utcai épületek 18.rész:Szentágothai János Kutató Központ és Nővérszálló 19.rész:Kollégiumok takarítása (külföldi hallgatók szálláshelyei) 20.rész:Orfűi Mérőtábor időszakos takarítása 21.rész:Szombathely kollégium 22.rész:Szombathely oktatás 23.rész:Szekszárdi telephelyek II.1.6) Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll igen II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: (keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) Meghatározás II.2.1) Elnevezés: Janus Pannonius Klinikai Tömb és Szívgyógyászati Klinika Rész száma: 1. II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: Kiegészítő szójegyzék 3

4 NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Janus Pannonius Klinikai Tömb és Szívgyógyászati Klinika 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Janus Pannonius Klinikai Tömb és Szívgyógyászati Klinika területén. Takarítandó terület jellege: Egészségügyi (Klinikai) terület. Takarítandó terület: m2 (várhatóan: m2/év) A takarítási feladatokat az Ajánlatkérő takarítási feladat és a takarítandó terület jellegétől függően az alábbi kategóriákba sorolta: 1. Folyosó, közlekedő takarítás. 2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő 3. Lépcsőház takarítás. 4. Irodatakarítás. 5. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek 6. Könyvtártakarítás. 7. Vizesblokk takarítása 8. Konyha - Tálaló takarítása 9. Oktató és Előadó terem - Tanterem takarítása 10. Tornaterem - Öltöző takarítása 11. Raktár - Szertár takarítása 12. Raktár fertőtlenítő takarítása 13. Általános Kórterem takarítása 14. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülőszoba, Infektológia, Őrző-megfigyelő) 15. Intenzív kórterem takarítása 16. Műtő nyitó fertőtlenítő takarítása 17. Műtő záró fertőtlenítő takarítása 18. Műtétek közötti takarítás 19. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása 20. Kezelő - Vizsgáló takarítása 21. Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása 22. Laboratórium takarítása 23. Műhely, műszaki helyiségek takarítása 24. Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása 25. Sterilizáló takarítása 26. Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre) 27. Üvegfelületek alpin technológiával történő tisztítása 28. Zárófertőtlenítés (nem műtő területen) 29. Padozat bevonatolása 30. Veszélyes hulladékszállítás 31. Egyszerű rendezvények utáni takarítás 32. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás 33. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok 34. Ügyeletes takarító biztosítása Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően hat kategóriába sorolta: 1. Naponta elvégzendő feladatok 4

5 2. Hetente elvégzendő feladatok 3. Havonta elvégzendő feladatok 4. Negyedévente elvégzendő feladatok 5. Félévente elvégzendő feladatok 6. Évente elvégzendő feladatok Kapcsolódó (speciális) szolgáltatások: üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre), üvegfelületek "alpin" technológiával történő tisztítása, záró fertőtlenítés (nem műtői területen), padozat bevonatolás, veszélyes hulladék szállítás, egyszerű rendezvények utáni takarítás, vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás, ügyeletes takarító biztosítása, mosás. Az egyes feladatok pontos meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (például betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi kritérium 1 Teljesítésbe bevonni kívánt munkairányító 9 2 Zárt rendszerű technológia 4 3 MOP használat 6 4 Takarító gépek használata 4 5 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása 2 6 Környezetbarát termékek használata 3 7 Telefonos ügyfélszolgálat 2 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók ismertetése: Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződésben meghatározott Teljes keretösszeg 70%-át kimerítette (lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30%-ának megfelelő összegig (Opciós keretösszeg). II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: Teljes keretösszeg: nettó Ft, amelyből Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg: nettó Ft Opciós keretösszeg: nettó Ft II.2.1) Elnevezés: II. sz. Belgyógyászati Klinika 5

6 Rész száma: 2. II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem II. számú Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum 7624 Pécs, Pacsirta u. 1. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem 2. II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum területén. Takarítandó terület jellege: Egészségügyi (Klinikai) terület. Takarítandó terület: m2 (várhatóan: m2/év) A takarítási feladatokat az Ajánlatkérő takarítási feladat és a takarítandó terület jellegétől függően az alábbi kategóriákba sorolta: 1. Folyosó, közlekedő takarítás. 2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő 3. Lépcsőház takarítás. 4. Irodatakarítás. 5. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek 6. Vizesblokk takarítása 7. Konyha - Tálaló takarítása 8. Oktató és Előadó terem - Tanterem takarítása 9. Tornaterem - Öltöző takarítása 10. Raktár - Szertár takarítása 11. Raktár fertőtlenítő takarítása 12. Általános Kórterem takarítása 13. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülőszoba, Infektológia, Őrző-megfigyelő) 14. Intenzív kórterem takarítása 15. Műtő nyitó fertőtlenítő takarítása 16. Műtő záró fertőtlenítő takarítása 17. Műtétek közötti takarítás 18. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása 19. Kezelő - Vizsgáló takarítása 20. Laboratórium takarítása 21. Műhely, műszaki helyiségek takarítása 22. Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása 23. Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre) 24. Zárófertőtlenítés (nem műtő területen) 25. Padozat bevonatolása 26. Veszélyes hulladékszállítás 27. Egyszerű rendezvények utáni takarítás 28. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás 29. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok 30. Ügyeletes takarító biztosítása 6

7 Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően hat kategóriába sorolta: 1. Naponta elvégzendő feladatok 2. Hetente elvégzendő feladatok 3. Havonta elvégzendő feladatok 4. Negyedévente elvégzendő feladatok 5. Félévente elvégzendő feladatok 6. Évente elvégzendő feladatok Kapcsolódó (speciális) szolgáltatások: üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre), üvegfelületek "alpin" technológiával történő tisztítása, záró fertőtlenítés (nem műtői területen), padozat bevonatolás, veszélyes hulladék szállítás, egyszerű rendezvények utáni takarítás, vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás, ügyeletes takarító biztosítása, mosás. Az egyes feladatok pontos meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (például betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi kritérium 1 Teljesítésbe bevonni kívánt munkairányító 9 2 Zárt rendszerű technológia 4 3 MOP használat 6 4 Takarító gépek használata 4 5 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása 2 6 Környezetbarát termékek használata 3 7 Telefonos ügyfélszolgálat 2 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók ismertetése: Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződésben meghatározott Teljes keretösszeg 70%-át kimerítette (lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30%-ának megfelelő összegig (Opciós keretösszeg). II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: Teljes keretösszeg: nettó Ft, amelyből Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg: nettó Ft Opciós keretösszeg: nettó Ft II.2.1) 7

8 Elnevezés: Akác utcai telephely Rész száma: 3. II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Akác utcai telephely 7632 Pécs, Akác utca 1. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Akác utcai telephelyén Takarítandó terület jellege: Egészségügyi (Klinikai) terület. Takarítandó terület: m2 (várhatóan: m2/év) A takarítási feladatokat az Ajánlatkérő takarítási feladat és a takarítandó terület jellegétől függően az alábbi kategóriákba sorolta: 1. Folyosó, közlekedő takarítás. 2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő 3. Lépcsőház takarítás. 4. Irodatakarítás. 5. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek 6. Könyvtártakarítás. 7. Vizesblokk takarítása 8. Konyha - Tálaló takarítása 9. Oktató és Előadó terem - Tanterem takarítása 10. Tornaterem - Öltöző takarítása 11. Raktár - Szertár takarítása 12. Raktár fertőtlenítő takarítása 13. Általános Kórterem takarítása 14. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülőszoba, Infektológia, Őrző-megfigyelő) 15. Intenzív kórterem takarítása 16. Műtő nyitó fertőtlenítő takarítása 17. Műtő záró fertőtlenítő takarítása 18. Műtétek közötti takarítás 19. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása 20. Kezelő - Vizsgáló takarítása 21. Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása 22. Laboratórium takarítása 23. Boncterem, halott hűtő takarítása 24. Műhely, műszaki helyiségek takarítása 25. Sterilizáló takarítása 26. Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre) 27. Üvegfelületek alpin technológiával történő tisztítása 28. Zárófertőtlenítés (nem műtő területen) 29. Padozat bevonatolása 30. Veszélyes hulladékszállítás 8

9 31. Egyszerű rendezvények utáni takarítás 32. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás 33. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok 34. Ügyeletes takarító biztosítása Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően hat kategóriába sorolta: 1. Naponta elvégzendő feladatok 2. Hetente elvégzendő feladatok 3. Havonta elvégzendő feladatok 4. Negyedévente elvégzendő feladatok 5. Félévente elvégzendő feladatok 6. Évente elvégzendő feladatok Kapcsolódó (speciális) szolgáltatások: üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre), üvegfelületek "alpin" technológiával történő tisztítása, záró fertőtlenítés (nem műtői területen), padozat bevonatolás, veszélyes hulladék szállítás, egyszerű rendezvények utáni takarítás, vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás, ügyeletes takarító biztosítása, mosás. Az egyes feladatok pontos meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (például betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi kritérium 1 Teljesítésbe bevonni kívánt munkairányító 9 2 Zárt rendszerű technológia 4 3 MOP használat 6 4 Takarító gépek használata 4 5 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása 2 6 Környezetbarát termékek használata 3 7 Telefonos ügyfélszolgálat 2 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók ismertetése: Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződésben meghatározott Teljes keretösszeg 70%-át kimerítette (lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30%-ának megfelelő összegig (Opciós keretösszeg). II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: 9

10 Teljes keretösszeg: nettó Ft, amelyből Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg: nettó Ft Opciós keretösszeg: nettó Ft II.2.1) Elnevezés: Rákóczi-Rét utcai telephely Rész száma: 4. II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Rákóczi-Rét utcai telephely 7623 Pécs, Rákóczi út 2. és 7623 Pécs, Rét utca 2. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Rákóczi-Rét utcai telephelyén. Takarítandó terület jellege: Egészségügyi (Klinikai) terület. Takarítandó terület: m2 (várhatóan: m2/év) A takarítási feladatokat az Ajánlatkérő takarítási feladat és a takarítandó terület jellegétől függően az alábbi kategóriákba sorolta: 1. Folyosó, közlekedő takarítás. 2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő 3. Lépcsőház takarítás. 4. Irodatakarítás. 5. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek 6. Könyvtártakarítás. 7. Vizesblokk takarítása 8. Konyha - Tálaló takarítása 9. Oktató és Előadó terem - Tanterem takarítása 10. Tornaterem - Öltöző takarítása 11. Raktár - Szertár takarítása 12. Raktár fertőtlenítő takarítása 13. Általános Kórterem takarítása 14. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülőszoba, Infektológia, Őrző-megfigyelő) 15. Intenzív kórterem takarítása 16. Műtő nyitó fertőtlenítő takarítása 17. Műtő záró fertőtlenítő takarítása 18. Műtétek közötti takarítás 19. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása 20. Kezelő - Vizsgáló takarítása 21. Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása 22. Laboratórium takarítása 23. Boncterem, halott hűtő takarítása 10

11 24. Műhely, műszaki helyiségek takarítása 25. Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása 26. Sterilizáló takarítása 27. Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre) 28. Üvegfelületek alpin technológiával történő tisztítása 29. Zárófertőtlenítés (nem műtő területen) 30. Padozat bevonatolása 31. Veszélyes hulladékszállítás 32. Egyszerű rendezvények utáni takarítás 33. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás 34. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok 35. Ügyeletes takarító biztosítása Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően hat kategóriába sorolta: 1. Naponta elvégzendő feladatok 2. Hetente elvégzendő feladatok 3. Havonta elvégzendő feladatok 4. Negyedévente elvégzendő feladatok 5. Félévente elvégzendő feladatok 6. Évente elvégzendő feladatok Kapcsolódó (speciális) szolgáltatások: üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre), üvegfelületek "alpin" technológiával történő tisztítása, záró fertőtlenítés (nem műtői területen), padozat bevonatolás, veszélyes hulladék szállítás, egyszerű rendezvények utáni takarítás, vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás, ügyeletes takarító biztosítása, mosás. Az egyes feladatok pontos meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (például betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi kritérium 1 Teljesítésbe bevonni kívánt munkairányító 9 2 Zárt rendszerű technológia 4 3 MOP használat 6 4 Takarító gépek használata 4 5 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása 2 6 Környezetbarát termékek használata 3 7 Telefonos ügyfélszolgálat 2 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók ismertetése: Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződésben meghatározott Teljes keretösszeg 70%-át kimerítette (lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30%-ának 11

12 megfelelő összegig (Opciós keretösszeg). II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: Teljes keretösszeg: nettó Ft, amelyből Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg: nettó Ft Opciós keretösszeg: nettó Ft II.2.1) Elnevezés: Bajnok utcai telephely Rész száma: 5. II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Bajnok utcai telephely (Gyermekgyógyászati Klinika) 7623 Pécs, József Attila utca 7. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Bajnok utcai telephelyén (Gyermekgyógyászati Klinika) Takarítandó terület jellege: Egészségügyi (Klinikai) terület. Takarítandó terület: m2 (várhatóan: m2/év) A takarítási feladatokat az Ajánlatkérő takarítási feladat és a takarítandó terület jellegétől függően az alábbi kategóriákba sorolta: 1. Folyosó, közlekedő takarítás. 2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő 3. Lépcsőház takarítás. 4. Irodatakarítás. 5. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek 6. Könyvtártakarítás. 7. Vizesblokk takarítása 8. Konyha - Tálaló takarítása 9. Oktató és Előadó terem - Tanterem takarítása 10. Tornaterem - Öltöző takarítása 11. Raktár - Szertár takarítása 12. Raktár fertőtlenítő takarítása 13. Általános Kórterem takarítása 14. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülőszoba, Infektológia, Őrző-megfigyelő) 15. Intenzív kórterem takarítása 16. Műtő nyitó fertőtlenítő takarítása 17. Műtő záró fertőtlenítő takarítása 12

13 18. Műtétek közötti takarítás 19. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása 20. Kezelő - Vizsgáló takarítása 21. Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása 22. Laboratórium takarítása 23. Műhely, műszaki helyiségek takarítása 24. Sterilizáló takarítása 25. Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre) 26. Zárófertőtlenítés (nem műtő területen) 27. Padozat bevonatolása 28. Veszélyes hulladékszállítás 29. Egyszerű rendezvények utáni takarítás 30. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás 31. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok 32. Ügyeletes takarító biztosítása Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően hat kategóriába sorolta: 1. Naponta elvégzendő feladatok 2. Hetente elvégzendő feladatok 3. Havonta elvégzendő feladatok 4. Negyedévente elvégzendő feladatok 5. Félévente elvégzendő feladatok 6. Évente elvégzendő feladatok Kapcsolódó (speciális) szolgáltatások: üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre), üvegfelületek "alpin" technológiával történő tisztítása, záró fertőtlenítés (nem műtői területen), padozat bevonatolás, veszélyes hulladék szállítás, egyszerű rendezvények utáni takarítás, vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás, ügyeletes takarító biztosítása, mosás. Az egyes feladatok pontos meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (például betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi kritérium 1 Teljesítésbe bevonni kívánt munkairányító 9 2 Zárt rendszerű technológia 4 3 MOP használat 6 4 Takarító gépek használata 4 5 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása 2 6 Környezetbarát termékek használata 3 7 Telefonos ügyfélszolgálat 2 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen 13

14 Opciók ismertetése: Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződésben meghatározott Teljes keretösszeg 70%-át kimerítette (lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30%-ának megfelelő összegig (Opciós keretösszeg). II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: Teljes keretösszeg: nettó Ft, amelyből Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg: nettó Ft Opciós keretösszeg: nettó Ft II.2.1) Elnevezés: Édesanyák utcai telephely Rész száma: 6. II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Édesanyák utcai telephely (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Onkoterápiás Intézet) 7624 Pécs, Édesanyák útja 17. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Édesanyák utcai telephelyén (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Onkoterápiás Intézet) Takarítandó terület jellege: Egészségügyi (Klinikai) terület. Takarítandó terület: m2 (várhatóan: m2/év) A takarítási feladatokat az Ajánlatkérő takarítási feladat és a takarítandó terület jellegétől függően az alábbi kategóriákba sorolta: 1. Folyosó, közlekedő takarítás. 2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő 3. Lépcsőház takarítás. 4. Irodatakarítás. 5. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek 6. Könyvtártakarítás. 7. Vizesblokk takarítása 8. Konyha - Tálaló takarítása 9. Oktató és Előadó terem - Tanterem takarítása 10. Tornaterem - Öltöző takarítása 11. Raktár - Szertár takarítása 12. Raktár fertőtlenítő takarítása 13. Általános Kórterem takarítása 14. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülőszoba, Infektológia, Őrző-megfigyelő) 14

15 15. Intenzív kórterem takarítása 16. Műtő nyitó fertőtlenítő takarítása 17. Műtő záró fertőtlenítő takarítása 18. Műtétek közötti takarítás 19. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása 20. Kezelő - Vizsgáló takarítása 21. Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása 22. Laboratórium takarítása 23. Műhely, műszaki helyiségek takarítása 24. Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása 25. Sterilizáló takarítása 26. Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre) 27. Üvegfelületek alpin technológiával történő tisztítása 28. Zárófertőtlenítés (nem műtő területen) 29. Padozat bevonatolása 30. Veszélyes hulladékszállítás 31. Egyszerű rendezvények utáni takarítás 32. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás 33. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok 34. Ügyeletes takarító biztosítása Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően hat kategóriába sorolta: 1. Naponta elvégzendő feladatok 2. Hetente elvégzendő feladatok 3. Havonta elvégzendő feladatok 4. Negyedévente elvégzendő feladatok 5. Félévente elvégzendő feladatok 6. Évente elvégzendő feladatok Kapcsolódó (speciális) szolgáltatások: üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre), üvegfelületek "alpin" technológiával történő tisztítása, záró fertőtlenítés (nem műtői területen), padozat bevonatolás, veszélyes hulladék szállítás, egyszerű rendezvények utáni takarítás, vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás, ügyeletes takarító biztosítása, mosás. Az egyes feladatok pontos meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (például betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi kritérium 1 Teljesítésbe bevonni kívánt munkairányító 9 2 Zárt rendszerű technológia 4 3 MOP használat 6 4 Takarító gépek használata 4 5 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása 2 6 Környezetbarát termékek használata 3 15

16 7 Telefonos ügyfélszolgálat 2 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók ismertetése: Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződésben meghatározott Teljes keretösszeg 70%-át kimerítette (lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30%-ának megfelelő összegig (Opciós keretösszeg). II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: Teljes keretösszeg: nettó Ft, amelyből Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg: nettó Ft Opciós keretösszeg: nettó Ft II.2.1) Elnevezés: Urológiai Klinika és Fül-Orr-Gége Klinika Rész száma: 7. II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Urológiai Klinika és Fül-Orr-Gége Klinika 7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Urológiai Klinikáján és Fül-Orr-Gége Klinikán Takarítandó terület jellege: Egészségügyi (Klinikai) terület. Takarítandó terület: m2 (várhatóan: m2/év) A takarítási feladatokat az Ajánlatkérő takarítási feladat és a takarítandó terület jellegétől függően az alábbi kategóriákba sorolta: 1. Folyosó, közlekedő takarítás. 2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő 3. Lépcsőház takarítás. 4. Irodatakarítás. 5. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek 6. Vizesblokk takarítása 7. Konyha - Tálaló takarítása 8. Oktató és Előadó terem - Tanterem takarítása 9. Tornaterem - Öltöző takarítása 16

17 10. Raktár - Szertár takarítása 11. Raktár fertőtlenítő takarítása 12. Általános Kórterem takarítása 13. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülőszoba, Infektológia, Őrző-megfigyelő) 14. Intenzív kórterem takarítása 15. Műtő nyitó fertőtlenítő takarítása 16. Műtő záró fertőtlenítő takarítása 17. Műtétek közötti takarítás 18. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása 19. Kezelő - Vizsgáló takarítása 20. Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása 21. Laboratórium takarítása 22. Műhely, műszaki helyiségek takarítása 23. Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása 24. Sterilizáló takarítása 25. Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre) 26. Zárófertőtlenítés (nem műtő területen) 27. Padozat bevonatolása 28. Veszélyes hulladékszállítás 29. Egyszerű rendezvények utáni takarítás 30. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás 31. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok 32. Ügyeletes takarító biztosítása Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően hat kategóriába sorolta: 1. Naponta elvégzendő feladatok 2. Hetente elvégzendő feladatok 3. Havonta elvégzendő feladatok 4. Negyedévente elvégzendő feladatok 5. Félévente elvégzendő feladatok 6. Évente elvégzendő feladatok Kapcsolódó (speciális) szolgáltatások: üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre), üvegfelületek "alpin" technológiával történő tisztítása, záró fertőtlenítés (nem műtői területen), padozat bevonatolás, veszélyes hulladék szállítás, egyszerű rendezvények utáni takarítás, vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás, ügyeletes takarító biztosítása, mosás. Az egyes feladatok pontos meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (például betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi kritérium 1 Teljesítésbe bevonni kívánt munkairányító 9 2 Zárt rendszerű technológia 4 17

18 3 MOP használat 6 4 Takarító gépek használata 4 5 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása 2 6 Környezetbarát termékek használata 3 7 Telefonos ügyfélszolgálat 2 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók ismertetése: Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződésben meghatározott Teljes keretösszeg 70%-át kimerítette (lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30%-ának megfelelő összegig (Opciós keretösszeg). II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: Teljes keretösszeg: nettó Ft, amelyből Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg: nettó Ft Opciós keretösszeg: nettó Ft II.2.1) Elnevezés: Fogászati és Szájsebészeti Klinika Rész száma: 8. II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinika 7621 Pécs, Dischka Győző utca 5. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján Takarítandó terület jellege: Egészségügyi (Klinikai) terület. Takarítandó terület: m2 (várhatóan: m2/év) A takarítási feladatokat az Ajánlatkérő takarítási feladat és a takarítandó terület jellegétől függően az alábbi kategóriákba sorolta: 1. Folyosó, közlekedő takarítás. 2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő 3. Lépcsőház takarítás. 4. Irodatakarítás. 5. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek 18

19 6. Könyvtártakarítás. 7. Vizesblokk takarítása 8. Konyha - Tálaló takarítása 9. Oktató és Előadó terem - Tanterem takarítása 10. Raktár - Szertár takarítása 11. Raktár fertőtlenítő takarítása 12. Általános Kórterem takarítása 13. Műtő nyitó fertőtlenítő takarítása 14. Műtő záró fertőtlenítő takarítása 15. Műtétek közötti takarítás 16. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása 17. Kezelő - Vizsgáló takarítása 18. Műhely, műszaki helyiségek takarítása 19. Sterilizáló takarítása 20. Zárófertőtlenítés (nem műtő területen) 21. Padozat bevonatolása 22. Veszélyes hulladékszállítás 23. Egyszerű rendezvények utáni takarítás 24. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás 25. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok 26. Ügyeletes takarító biztosítása Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően hat kategóriába sorolta: 1. Naponta elvégzendő feladatok 2. Hetente elvégzendő feladatok 3. Havonta elvégzendő feladatok 4. Negyedévente elvégzendő feladatok 5. Félévente elvégzendő feladatok 6. Évente elvégzendő feladatok Kapcsolódó (speciális) szolgáltatások: üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre), üvegfelületek "alpin" technológiával történő tisztítása, záró fertőtlenítés (nem műtői területen), padozat bevonatolás, veszélyes hulladék szállítás, egyszerű rendezvények utáni takarítás, vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás, ügyeletes takarító biztosítása, mosás. Az egyes feladatok pontos meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (például betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi kritérium 1 Teljesítésbe bevonni kívánt munkairányító 9 2 Zárt rendszerű technológia 4 3 MOP használat 6 4 Takarító gépek használata 4 5 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása 2 19

20 6 Környezetbarát termékek használata 3 7 Telefonos ügyfélszolgálat 2 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók ismertetése: Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződésben meghatározott Teljes keretösszeg 70%-át kimerítette (lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30%-ának megfelelő összegig (Opciós keretösszeg). II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: Teljes keretösszeg: nettó Ft, amelyből Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg: nettó Ft Opciós keretösszeg: nettó Ft II.2.1) Elnevezés: Foglalkozás egészségügy, Szemészeti Klinika, Mentálhigiénés Intézet Rész száma: 9. II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Foglalkozás egészségügy, Szemészeti Klinika, Mentálhigiénés Intézet 7624 Pécs, Nyár u. 8. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Foglalkozás egészségügy, Szemészeti Klinika, Mentálhigiénés Intézetében. Takarítandó terület jellege: Egészségügyi (Klinikai) terület. Takarítandó terület: m2 (várhatóan: m2/év) A takarítási feladatokat az Ajánlatkérő takarítási feladat és a takarítandó terület jellegétől függően az alábbi kategóriákba sorolta: 1. Folyosó, közlekedő takarítás. 2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő 3. Lépcsőház takarítás. 4. Irodatakarítás. 5. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek 6. Vizesblokk takarítása 7. Konyha - Tálaló takarítása 8. Oktató és Előadó terem - Tanterem takarítása 20

21 9. Raktár - Szertár takarítása 10. Raktár fertőtlenítő takarítása 11. Általános Kórterem takarítása 12. Műtő nyitó fertőtlenítő takarítása 13. Műtő záró fertőtlenítő takarítása 14. Műtétek közötti takarítás 15. Kezelő - Vizsgáló takarítása 16. Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása 17. Laboratórium takarítása 18. Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre) 19. Zárófertőtlenítés (nem műtő területen) 20. Veszélyes hulladékszállítás 21. Egyszerű rendezvények utáni takarítás 22. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás 23. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok 24. Ügyeletes takarító biztosítása 25. Textil mosása (pl.: ágynemű, függöny, stb.) Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően hat kategóriába sorolta: 1. Naponta elvégzendő feladatok 2. Hetente elvégzendő feladatok 3. Havonta elvégzendő feladatok 4. Negyedévente elvégzendő feladatok 5. Félévente elvégzendő feladatok 6. Évente elvégzendő feladatok Kapcsolódó (speciális) szolgáltatások: üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre), üvegfelületek "alpin" technológiával történő tisztítása, záró fertőtlenítés (nem műtői területen), padozat bevonatolás, veszélyes hulladék szállítás, egyszerű rendezvények utáni takarítás, vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás, ügyeletes takarító biztosítása, mosás. Az egyes feladatok pontos meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (például betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi kritérium 1 Teljesítésbe bevonni kívánt munkairányító 9 2 Zárt rendszerű technológia 4 3 MOP használat 6 4 Takarító gépek használata 4 5 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása 2 6 Környezetbarát termékek használata 3 7 Telefonos ügyfélszolgálat 2 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 21

22 II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók ismertetése: Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződésben meghatározott Teljes keretösszeg 70%-át kimerítette (lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30%-ának megfelelő összegig (Opciós keretösszeg). II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: Teljes keretösszeg: nettó Ft, amelyből Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg: nettó Ft Opciós keretösszeg: nettó Ft II.2.1) Elnevezés: Ifjúság úti telephely (BTK-TTK) Rész száma: 10. II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti telephely (BTK-TTK) 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti telephelyén (BTK-TTK). Takarítandó terület jellege: Oktatási terület. Takarítandó terület: m2 (várhatóan: m2/év) A takarítási feladatokat az Ajánlatkérő takarítási feladat és a takarítandó terület jellegétől függően az alábbi kategóriákba sorolta: 1. Folyosó, közlekedő takarítás. 2. Lépcsőház takarítás. 3. Irodatakarítás. 4. Könyvtártakarítás. 5. Vizesblokk takarítása 6. Oktató és Előadó terem - Tanterem takarítása 7. Tornaterem - Öltöző takarítása 8. Uszoda takarítása 9. Raktár - Szertár takarítása 10. Műhely, műszaki helyiségek takarítása 11. Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre) 12. Üvegfelületek alpin technológiával történő tisztítása 13. Padozat bevonatolása 22

23 14. Egyszerű rendezvények utáni takarítás 15. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás 16. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok 17. Ügyeletes takarító biztosítása Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően hat kategóriába sorolta: 1. Naponta elvégzendő feladatok 2. Hetente elvégzendő feladatok 3. Havonta elvégzendő feladatok 4. Negyedévente elvégzendő feladatok 5. Félévente elvégzendő feladatok 6. Évente elvégzendő feladatok Kapcsolódó (speciális) szolgáltatások: üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre), üvegfelületek "alpin" technológiával történő tisztítása, záró fertőtlenítés (nem műtői területen), padozat bevonatolás, veszélyes hulladék szállítás, egyszerű rendezvények utáni takarítás, vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás, ügyeletes takarító biztosítása, mosás. Az egyes feladatok pontos meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (például betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi kritérium 1 Teljesítésbe bevonni kívánt munkairányító 9 2 Zárt rendszerű technológia 4 3 MOP használat 6 4 Takarító gépek használata 4 5 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása 2 6 Környezetbarát termékek használata 3 7 Telefonos ügyfélszolgálat 2 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók ismertetése: Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződésben meghatározott Teljes keretösszeg 70%-át kimerítette (lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30%-ának megfelelő összegig (Opciós keretösszeg). II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: 23

24 Teljes keretösszeg: nettó Ft, amelyből Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg: nettó Ft Opciós keretösszeg: nettó Ft II.2.1) Elnevezés: Szigeti úti telephely Rész száma: 11. II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Szigeti úti telephely 7624 Pécs, Szigeti út 12. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: akarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Szigeti úti telephelyén. Takarítandó terület jellege: Oktatási terület. Takarítandó terület: m2 (várhatóan: m2/év) A takarítási feladatokat az Ajánlatkérő takarítási feladat és a takarítandó terület jellegétől függően az alábbi kategóriákba sorolta: 1. Folyosó, közlekedő takarítás. 2. Lépcsőház takarítás. 3. Irodatakarítás. 4. Könyvtártakarítás. 5. Vizesblokk takarítása 6. Konyha - Tálaló takarítása 7. Oktató és Előadó terem - Tanterem takarítása 8. Tornaterem - Öltöző takarítása 9. Uszoda takarítása 10. Raktár - Szertár takarítása 11. Laboratórium takarítása 12. Boncterem, halott hűtő takarítása 13. Műhely, műszaki helyiségek takarítása 14. Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása 15. Kollégiumi szobák, szálláshelyek takarítása 16. Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre) 17. Üvegfelületek alpin technológiával történő tisztítása 18. Padozat bevonatolása 19. Veszélyes hulladékszállítás 20. Egyszerű rendezvények utáni takarítás 21. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás 22. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok 23. Ügyeletes takarító biztosítása Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően hat kategóriába sorolta: 1. Naponta elvégzendő feladatok 24

25 2. Hetente elvégzendő feladatok 3. Havonta elvégzendő feladatok 4. Negyedévente elvégzendő feladatok 5. Félévente elvégzendő feladatok 6. Évente elvégzendő feladatok Kapcsolódó (speciális) szolgáltatások: üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre), üvegfelületek "alpin" technológiával történő tisztítása, záró fertőtlenítés (nem műtői területen), padozat bevonatolás, veszélyes hulladék szállítás, egyszerű rendezvények utáni takarítás, vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás, ügyeletes takarító biztosítása, mosás. Az egyes feladatok pontos meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (például betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi kritérium 1 Teljesítésbe bevonni kívánt munkairányító 9 2 Zárt rendszerű technológia 4 3 MOP használat 6 4 Takarító gépek használata 4 5 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása 2 6 Környezetbarát termékek használata 3 7 Telefonos ügyfélszolgálat 2 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók ismertetése: Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződésben meghatározott Teljes keretösszeg 70%-át kimerítette (lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30%-ának megfelelő összegig (Opciós keretösszeg). II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: Teljes keretösszeg: nettó Ft, amelyből Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg: nettó Ft Opciós keretösszeg: nettó Ft II.2.1) Elnevezés: Rókus utcai telephely 25

26 Rész száma: 12. II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Rókus utcai telephely 7624 Pécs, Rókus utca 2. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Rókus utcai telephelyén. Takarítandó terület jellege: Oktatási terület. Takarítandó terület: m2 (várhatóan: m2/év) A takarítási feladatokat az Ajánlatkérő takarítási feladat és a takarítandó terület jellegétől függően az alábbi kategóriákba sorolta: 1. Folyosó, közlekedő takarítás. 2. Lépcsőház takarítás. 3. Irodatakarítás. 4. Könyvtártakarítás. 5. Vizesblokk takarítása 6. Oktató és Előadó terem - Tanterem takarítása 7. Raktár - Szertár takarítása 8. Műhely, műszaki helyiségek takarítása 9. Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre) 10. Padozat bevonatolása 11. Veszélyes hulladékszállítás 12. Egyszerű rendezvények utáni takarítás 13. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás 14. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok 15. Ügyeletes takarító biztosítása Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően hat kategóriába sorolta: 1. Naponta elvégzendő feladatok 2. Hetente elvégzendő feladatok 3. Havonta elvégzendő feladatok 4. Negyedévente elvégzendő feladatok 5. Félévente elvégzendő feladatok 6. Évente elvégzendő feladatok Kapcsolódó (speciális) szolgáltatások: üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre), üvegfelületek "alpin" technológiával történő tisztítása, záró fertőtlenítés (nem műtői területen), padozat bevonatolás, veszélyes hulladék szállítás, egyszerű rendezvények utáni takarítás, vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás, ügyeletes takarító biztosítása, mosás. Az egyes feladatok pontos meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (például betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli. 26

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok:

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu Ajánlati/részvételi felhívás 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek

Részletesebben

Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein

Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/68 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Szolgáltatásmegrendelés Ajánlati/Részvételi

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Takarítási szolgáltatások 2018/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Pécs: Takarítási szolgáltatások 2018/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1 / 19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153095-2018:text:hu:html Magyarország-Pécs: Takarítási szolgáltatások 2018/S 069-153095 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein-tájékoztató az eljárás eredményéről.

Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein-tájékoztató az eljárás eredményéről. Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein-tájékoztató az eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/208 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Korrigendum 2. - Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein

Korrigendum 2. - Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein Korrigendum 2. - Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/7 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL

Részletesebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Eljárás fajtája:

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Eljárás fajtája: Megállapodás Kőbánya-Kispest állomás területén működő 4 darab mozgólépcső üzemeltetési költségeinek megosztásáról / Megállapodás Bp. Nyugati pu. aluljárójában lévő 3db mozgólépcső üzemeltetési költségeinek

Részletesebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény - PKR üzemeltetési és support szerződés

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény - PKR üzemeltetési és support szerződés Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény - PKR üzemeltetési és support szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/164 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Önkéntes

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/188

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/188 Egységes intézményi szoftverrendszer módosítása, bővítése, működésének támogatása, valamint szoftver-követési, adat-karbantartási, javítási munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/188 Beszerzés

Részletesebben

Új generációs szekvenáló beszerzése, eredmény

Új generációs szekvenáló beszerzése, eredmény Új generációs szekvenáló beszerzése, eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - "A Nemzeti Választási Iroda részére Liferay CMS licenszek és kapcsolódó támogatások beszerzése"

Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Nemzeti Választási Iroda részére Liferay CMS licenszek és kapcsolódó támogatások beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - "A Nemzeti Választási Iroda részére Liferay CMS licenszek és kapcsolódó támogatások beszerzése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/70 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Nyári gumiabroncs beszerzés I. rész eredménytelenné nyilvánítása

Nyári gumiabroncs beszerzés I. rész eredménytelenné nyilvánítása Nyári gumiabroncs beszerzés I. rész eredménytelenné nyilvánítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást

Részletesebben

Tanüzemi gyakorlati képzések megvalósítása a 2016/17 tanévre

Tanüzemi gyakorlati képzések megvalósítása a 2016/17 tanévre Tanüzemi gyakorlati képzések megvalósítása a 2016/17 tanévre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/136 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Árvízvédelmi szakértői tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.

Árvízvédelmi szakértői tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Árvízvédelmi szakértői tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/100 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

Hirdetmény visszavonása - "Gellért Fürdő szolgáltatások bővítése, új Wellness részleg kialakításának tervezése"

Hirdetmény visszavonása - Gellért Fürdő szolgáltatások bővítése, új Wellness részleg kialakításának tervezése Hirdetmény visszavonása - "Gellért Fürdő szolgáltatások bővítése, új Wellness részleg kialakításának tervezése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/115 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Eredménytájékoztató-Irányítási feladatokat ellátó gépkocsi

Eredménytájékoztató-Irányítási feladatokat ellátó gépkocsi Eredménytájékoztató-Irányítási feladatokat ellátó gépkocsi Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/33 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt

Részletesebben

Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése

Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/128 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére vízlikvidálási szolgáltatás

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére vízlikvidálási szolgáltatás A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók részére vízlikvidálási szolgáltatás - 2017 Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/29 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. III. Kollégium épülete Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. III. Kollégium épülete Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről (Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. részére tornaterem és kapcsolódó helyiségek felújítása) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/96 Beszerzés

Részletesebben

Vízszerelési anyagok beszerzése "

Vízszerelési anyagok beszerzése Vízszerelési anyagok beszerzése " Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/247 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Nyílt eljárás Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Könyvbeszerzés a Méliusz Juhász Péter Könyvtár hálózata és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer részére

Könyvbeszerzés a Méliusz Juhász Péter Könyvtár hálózata és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer részére Könyvbeszerzés a Méliusz Juhász Péter Könyvtár hálózata és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer részére -2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/51 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - 11 db KaVo Estetica E30 fogászati kezelőegység beszerzése külső elszívás előkészítéssel

Tájékoztató az eljárás eredményéről - 11 db KaVo Estetica E30 fogászati kezelőegység beszerzése külső elszívás előkészítéssel Tájékoztató az eljárás eredményéről - 11 db KaVo Estetica E30 fogászati kezelőegység beszerzése külső elszívás előkészítéssel Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/166 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Villamos áramszedők beszerzése(bkv Zrt. T-438/17)

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Villamos áramszedők beszerzése(bkv Zrt. T-438/17) Tájékoztató az eljárás eredményéről - Villamos áramszedők beszerzése(bkv Zrt. T-438/17) Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/66 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt

Részletesebben

Munkaruha, védő- ruha és eszköz beszerzése

Munkaruha, védő- ruha és eszköz beszerzése Munkaruha, védő- ruha és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/141 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárás fajtája: A Kbt. 117.

Részletesebben

orvosi ügyelet biztosítása Gyömrőn és Mendén - tájékoztatás az eredményről

orvosi ügyelet biztosítása Gyömrőn és Mendén - tájékoztatás az eredményről orvosi ügyelet biztosítása Gyömrőn és Mendén - tájékoztatás az eredményről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/107 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/107 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Tájékoztató az eljárás eredményéről - Centrál Színház nagytermi hűtőberendezés és kapcsolódó légtechnika hálózat felújítása tervezéssel és kivitelezéssel kompletten Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/107

Részletesebben

WAN/LAN üzemeltetés/2016

WAN/LAN üzemeltetés/2016 WAN/LAN üzemeltetés/2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/136 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Eljárás

Részletesebben

Csomagolóanyag tájékoztató

Csomagolóanyag tájékoztató Csomagolóanyag tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/145 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/95. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/95. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. kulturális és sport rendezvényeinek nyilvántartására, szervezésére és statisztikázására, a sport szállóhoz kapcsolódó szolgáltatások kezelésére alkalmas szoftver beszerzése

Részletesebben

Győr város területén felhasználható fürdő szolgáltatás igénybe vételére 205 db termál fürdőszolgáltatást biztosító bérlet megvásárlása

Győr város területén felhasználható fürdő szolgáltatás igénybe vételére 205 db termál fürdőszolgáltatást biztosító bérlet megvásárlása Győr város területén felhasználható fürdő szolgáltatás igénybe vételére 205 db termál fürdőszolgáltatást biztosító bérlet megvásárlása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/103. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/103. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Tájékoztató az eljárás eredményéről - Az ÁSZ adatvagyonának, valamint informatikai és folyamatszervezési rendszereinek feltérképezése, informatikai tanácsadás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/103 Beszerzés

Részletesebben

A Miskolci Semmelweis Kórház és Oktatókórház részére zárt vérvételi rendszerek beszerzése

A Miskolci Semmelweis Kórház és Oktatókórház részére zárt vérvételi rendszerek beszerzése A Miskolci Semmelweis Kórház és Oktatókórház részére zárt vérvételi rendszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/66 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Halassy Olivér Sportcsarnok felújítása - Mobil lelátó - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Halassy Olivér Sportcsarnok felújítása - Mobil lelátó - Tájékoztató az eljárás eredményéről Halassy Olivér Sportcsarnok felújítása - Mobil lelátó - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/228 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/228 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési EFOP-3.7.1-17-2017-00001 azonosítószámú Aktívan a tudásért című kiemelt projekt keretében általános iskolai felzárkóztató képzésekhez szükséges tankönyv beszerzés- eredménytájékoztató Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

TEE- Épületek bontása

TEE- Épületek bontása TEE- Épületek bontása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Részletesebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Eljárás fajtája:

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Eljárás fajtája: Budapest V. kerület, Mérleg utca 1. szám alatti RTS rendszerű, gépi üzemű mélygarázs karbantartása, műszaki felügyelete és fődarabok cseréje - Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Kivitelezési szerződés keretében csúszdapark fejlesztése a Sárvári Gyógyfürdő Kft. strandterületén.- eredményhirdetmény

Kivitelezési szerződés keretében csúszdapark fejlesztése a Sárvári Gyógyfürdő Kft. strandterületén.- eredményhirdetmény Kivitelezési szerződés keretében csúszdapark fejlesztése a Sárvári Gyógyfürdő Kft. strandterületén.- eredményhirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Picasso - Alakváltozások című kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása

Picasso - Alakváltozások című kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása Picasso - Alakváltozások 1895-1972 című kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - "Takarítógép beszerzés a Budapesti Nagybani Piac Zrt. részére II"

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Takarítógép beszerzés a Budapesti Nagybani Piac Zrt. részére II Tájékoztató az eljárás eredményéről - "Takarítógép beszerzés a Budapesti Nagybani Piac Zrt. részére II" Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/8 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Irodatechnikai eszközök beszerzése és üzemeltetése

Irodatechnikai eszközök beszerzése és üzemeltetése Irodatechnikai eszközök beszerzése és üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/90 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

SE részére KaVo Estetica E30 külső elszívás előkészítéssel fogászati kezelőegységek beszerzése tárgyú eljárás tájékoztatója

SE részére KaVo Estetica E30 külső elszívás előkészítéssel fogászati kezelőegységek beszerzése tárgyú eljárás tájékoztatója SE részére KaVo Estetica E30 külső elszívás előkészítéssel fogászati kezelőegységek beszerzése tárgyú eljárás tájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/109 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás (tájékoztató az eljárás eredményéről)

Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás (tájékoztató az eljárás eredményéről) Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás (tájékoztató az eljárás eredményéről) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

Hegesztés és forrasztás technikai eszközök és anyagok beszerzése

Hegesztés és forrasztás technikai eszközök és anyagok beszerzése Hegesztés és forrasztás technikai eszközök és anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Magyartarka marha vásárlása (1-2. rész).

Tájékoztató az eljárás eredményéről Magyartarka marha vásárlása (1-2. rész). Tájékoztató az eljárás eredményéről Magyartarka marha vásárlása (1-2. rész). Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/58 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Aranyvonat (ereklye szállító vasúti kocsi) átalakítása és felújítása

Aranyvonat (ereklye szállító vasúti kocsi) átalakítása és felújítása Aranyvonat (ereklye szállító vasúti kocsi) átalakítása és felújítása (tájékoztató az eljárás eredményéről) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Adatgyűjtési rendszer átszerelése, pótlása/2016

Adatgyűjtési rendszer átszerelése, pótlása/2016 Adatgyűjtési rendszer átszerelése, pótlása/2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Budapesti Európai Ifjúsági Központ komplex üzemeltetése és karbantartása

Budapesti Európai Ifjúsági Központ komplex üzemeltetése és karbantartása Budapesti Európai Ifjúsági Központ komplex üzemeltetése és karbantartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/151 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - MKB5/2017

Tájékoztató az eljárás eredményéről - MKB5/2017 Tájékoztató az eljárás eredményéről - MKB5/2017 Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/233 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL Eljárás

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztatás

Eljárás eredményéről szóló tájékoztatás Eljárás eredményéről szóló tájékoztatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/32 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Galéria, a Vasarely Múzeum és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum teremfelügyeleti munkáinak elvégzése

A Magyar Nemzeti Galéria, a Vasarely Múzeum és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum teremfelügyeleti munkáinak elvégzése A Magyar Nemzeti Galéria, a Vasarely Múzeum és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum teremfelügyeleti munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/81 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tájékoztató eredményről - 1 db átépített vagy a specifikáció szerint legyártott kisbusz beszerzése

Tájékoztató eredményről - 1 db átépített vagy a specifikáció szerint legyártott kisbusz beszerzése Tájékoztató eredményről - 1 db átépített vagy a specifikáció szerint legyártott kisbusz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 20576/2018 CPV Kód: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Közzététel dátuma: Iktatószám: 20576/2018 CPV Kód: Innovációs és Technológiai Minisztérium MKB16/2018 - Magyarország közigazgatási területén keletkező társított csomagolási hulladék gyűjtése, hasznosítása (kezelési kód: R3, kivéve R12, R13) - Tájékoztató eredményről Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal részére Microsoft Nagyvállalati Szerződés (EA) 2. évének licencszerződése

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal részére Microsoft Nagyvállalati Szerződés (EA) 2. évének licencszerződése Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal részére Microsoft Nagyvállalati Szerződés (EA) 2. évének licencszerződése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/131 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

"HATÁRTALANUL Program " tárgyú Kbt. Harmadik Fejezet, 115. szerinti nyílt eljárás

HATÁRTALANUL Program  tárgyú Kbt. Harmadik Fejezet, 115. szerinti nyílt eljárás "HATÁRTALANUL Program - 2016.11.11-2016.11.15." tárgyú Kbt. Harmadik Fejezet, 115. szerinti nyílt eljárás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/138 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése

60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése 60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/14

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/14 Tájékoztató az eljárás eredményéről a NAV szabadpiacon vételező objektumai számára villamos energia beszerzése 12 hónapra tárgyú közbeszerzési eljárásban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/14 Beszerzés

Részletesebben

Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása, HIM-HF16. kódszámú pályázat keretein belül

Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása, HIM-HF16. kódszámú pályázat keretein belül Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása, HIM-HF16. kódszámú pályázat keretein belül Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/144 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Részletesebben

A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése"

A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/196 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Visszavonás - Takarítási feladatok ellátása

Visszavonás - Takarítási feladatok ellátása Visszavonás - Takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Személygépkocsik beszerzése

Személygépkocsik beszerzése Személygépkocsik beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/144 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárás fajtája: A Kbt. 115. szerinti hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/106. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/106. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Tájékoztató eljárás eredményéről-egységes fővárosi parkolás-irányítási rendszer kialakítása érdekében egyes parkolási létesítmények IKSZR rendszerrel integrált működésének kialakítása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A Gávavencsellői Általános Iskola főzőkonyhájának felújítása - eszközök beszerzése

A Gávavencsellői Általános Iskola főzőkonyhájának felújítása - eszközök beszerzése A Gávavencsellői Általános Iskola főzőkonyhájának felújítása - eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/35 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt

Részletesebben

Szállítási szerződés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából

Szállítási szerződés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából Szállítási szerződés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/55 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - "Síkágyas CNC esztergagép beszerzése"

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Síkágyas CNC esztergagép beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - "Síkágyas CNC esztergagép beszerzése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szakfordítás, tolmácsolás

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szakfordítás, tolmácsolás Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szakfordítás, tolmácsolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Vállalkozási szerződés a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont takarítási feladatainak ellátására

Vállalkozási szerződés a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont takarítási feladatainak ellátására Vállalkozási szerződés a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont takarítási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/38 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszerzése

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszerzése Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/130 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Részletesebben

K1666 Oktató filmek készítése

K1666 Oktató filmek készítése K1666 Oktató filmek készítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - Földgáz energia beszerzés

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - Földgáz energia beszerzés Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - Földgáz energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Mende településen március 1. és az azt megelőző két hétben történt esőzések okozta károk helyreállítása

Mende településen március 1. és az azt megelőző két hétben történt esőzések okozta károk helyreállítása Mende településen 2016. március 1. és az azt megelőző két hétben történt esőzések okozta károk helyreállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/131 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/70 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Rendőr-főkapitányság kezelésében lévő szolgálati járművek üzemeltetéséhez szükséges nyári és téli gumiabroncsok beszerzése

Rendőr-főkapitányság kezelésében lévő szolgálati járművek üzemeltetéséhez szükséges nyári és téli gumiabroncsok beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről-budapesti Rendőr-főkapitányság kezelésében lévő szolgálati járművek üzemeltetéséhez szükséges nyári és téli gumiabroncsok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/7

Részletesebben

24 készlet helikopter-fedélzeti EDR berendezés

24 készlet helikopter-fedélzeti EDR berendezés 24 készlet helikopter-fedélzeti EDR berendezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről-árny a kövön. Ország Lili ( ) életmű kiállítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről-árny a kövön. Ország Lili ( ) életmű kiállítás Tájékoztató az eljárás eredményéről-árny a kövön. Ország Lili (1926-1978) életmű kiállítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/127 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - "Villamos energia beszerzése évre a Budapesti Nagybani Piac Zrt. részére"

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Villamos energia beszerzése évre a Budapesti Nagybani Piac Zrt. részére Tájékoztató az eljárás eredményéről - "Villamos energia beszerzése 2017. évre a Budapesti Nagybani Piac Zrt. részére" Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - "Élelmiszer beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére"

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Élelmiszer beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére Tájékoztató az eljárás eredményéről - "Élelmiszer beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére" Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése

Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/145 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

In vitro fertilisatio eljáráshoz szükséges laboratóriumi vegyszerek beszerzése a TÁMOP A-11/1/KONV pályázat keretében II.

In vitro fertilisatio eljáráshoz szükséges laboratóriumi vegyszerek beszerzése a TÁMOP A-11/1/KONV pályázat keretében II. In vitro fertilisatio eljáráshoz szükséges laboratóriumi vegyszerek beszerzése a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0053 pályázat keretében II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/87 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL Eljárás

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Kaspersky vírusvédelem licenc megújítása az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet számára

Kaspersky vírusvédelem licenc megújítása az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet számára Kaspersky vírusvédelem licenc megújítása az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet számára Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

Kardiológiai osztály felújítása eredmény

Kardiológiai osztály felújítása eredmény Kardiológiai osztály felújítása eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/108 Beszerzés tárgya: A Kbt. 115. szerinti nyílt eljárás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató a HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és Tervezési rendszerének bevezetése tárgyú eljárás eredményéről.

Tájékoztató a HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és Tervezési rendszerének bevezetése tárgyú eljárás eredményéről. Tájékoztató a HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és Tervezési rendszerének bevezetése tárgyú eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/87 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Térfigyelő rendszer kiépítése tisztító célgépekre - tájékoztató az eljárás eredményéről

Térfigyelő rendszer kiépítése tisztító célgépekre - tájékoztató az eljárás eredményéről Térfigyelő rendszer kiépítése tisztító célgépekre - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Napelemes közvilágítási lámpák beszerzése_elj.eredm.táj.

Napelemes közvilágítási lámpák beszerzése_elj.eredm.táj. Napelemes közvilágítási lámpák beszerzése_elj.eredm.táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/232 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt

Részletesebben

Fajtafenntartással kapcsolatos komplex munkálatok

Fajtafenntartással kapcsolatos komplex munkálatok Fajtafenntartással kapcsolatos komplex munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése - eredmény

Földgáz energia beszerzése - eredmény Földgáz energia beszerzése - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/82 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/1 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/1 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gépjármű felelősség- és casco biztosítás nyújtása az Országgyűlés Hivatala és az Országgyűlési Őrség által üzemeltetett gépjárművekre (683/2017) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Atomabszorpciós készülék szállítása a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részére

Atomabszorpciós készülék szállítása a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részére Atomabszorpciós készülék szállítása a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/145 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Megrendelő által biztosított aszfalt, beton és építési törmelék fuvarozási feladatai

Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Megrendelő által biztosított aszfalt, beton és építési törmelék fuvarozási feladatai Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Megrendelő által biztosított aszfalt, beton és építési törmelék fuvarozási feladatai Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Nyírbátor Fürdő bővítése gyerekmedencével.

Nyírbátor Fürdő bővítése gyerekmedencével. Nyírbátor Fürdő bővítése gyerekmedencével. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/153 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/57 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/57 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési FT-1101/KECSKEMÉT/2016 - Multifunkciós betegőrző monitorok beszerzése új intenzív részleg részére megnevezésű közbeszerzési eljárás - eredménytájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/57 Eljárást

Részletesebben

Hajtásrendszerben alkalmazott nyomástechnikai alkatrészek/bosch-rexroth/ beszerzése_tájékoztató az eljárás eredményéről.

Hajtásrendszerben alkalmazott nyomástechnikai alkatrészek/bosch-rexroth/ beszerzése_tájékoztató az eljárás eredményéről. Hajtásrendszerben alkalmazott nyomástechnikai alkatrészek/bosch-rexroth/ beszerzése_tájékoztató az eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/238 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Csehi Kultúrház felújítása - tájékoztató az eljárás eredményéről

Csehi Kultúrház felújítása - tájékoztató az eljárás eredményéről Csehi Kultúrház felújítása - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/223 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele nélkül

Részletesebben

Vállalkozási szerződés a Cívis Ház Zrt. takarítási feladatainak ellátására, 12 hónap időtartamra

Vállalkozási szerződés a Cívis Ház Zrt. takarítási feladatainak ellátására, 12 hónap időtartamra Vállalkozási szerződés a Cívis Ház Zrt. takarítási feladatainak ellátására, 12 hónap időtartamra Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Vető- és fűmag szállítása II.

Vető- és fűmag szállítása II. Vető- és fűmag szállítása II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Részletesebben

A KÖFOP VEKOP azonosító számmal ellátott projekthez kapcsolódóan WIFI hálózati eszközök beszerzése

A KÖFOP VEKOP azonosító számmal ellátott projekthez kapcsolódóan WIFI hálózati eszközök beszerzése A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számmal ellátott projekthez kapcsolódóan WIFI hálózati eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/10 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/135

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/135 Vállalkozási (építési) szerződés keretében a Budapest VIII. ker. Balassa u. 3-5. szám (hrsz.:36190) alatt megvalósítani tervezett Bionikai Innovációs Központ teljes körű kivitelezése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL

Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben