Manna. Akarom, tisztulj meg! III. évf szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja január-február. E havi igénk:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Manna. Akarom, tisztulj meg! III. évf. 1-2. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. január-február. E havi igénk:"

Átírás

1 Manna III. évf szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Akarom, tisztulj meg! És lőn, hogy mikor az egyik városban vala, ím vala ott egy poklossággal teljes ember: és mikor meglátta Jézust, arcra borulva kéré Őt, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem! Jézus pedig kinyújtván kezét, illeté ezt mondván: Akarom, tisztulj meg! És azonnal eltávozék tőle a bélpoklosság. (Lk 5:12-13) Igen, Ő rég akarja tisztulásod. Akard te is, most már csak rajtad áll! Ne menj tehát tovább, míg meg nem áldott, akard! S nem űz többé a rút halál! Megújult lelked úgy szabadon szárnyal. Ó, mondd ki hát, míg kér az alkalom, bűnbánó szívvel, igaz akarással: A k a r o m! Szörnyű betegség Észrevétlen őröl Nem fáj, de bensőd halálba halad! Vedd észre hát az Orvos közeléről sokáig titkolt poklosságodat; képmutató lelkednek sok fekélyét, mely észrevétlen fertőz másokat, tetted s szavadnak éles ellentétét, míg testet ölt sok bűnös gondolat. Egy szót kiálts, ha más ezer letorkol, míg gyógyulásra hív az alkalom, hisz Életed függ most egyetlen szótól: A k a r o m! Nincs, nincs kivétel senki, senki, hidd el, ma minden ember így, vagy úgy beteg. Imádkozzunk örök, könyörgő hittel, imádkozzunk, nyomorgó emberek, mint akit az idő legjobban sürget, mint haldokló az életért remeg! Hozzuk hamar hát haldokló hitünket, kár minden percért, mely meddőn pereg! Ne szégyelljünk szívünkből sírni könnyet, zokogva kérni, bátran, szabadon, őszintén szóljunk egy szót csak, ne többet: A k a r o m! Akarom azt, hogy más legyen a lelkem, halál helyett én élni akarok, és akarom, hogy Szentlelked vezessen, lemosva rólam minden salakot! S a Te szavadat zengje gyenge lelkem, örök visszhangként, drága Hatalom, a Te hiteddel minden alku ellen: A k a r o m! A k a r o m! A k a r o m! Balogh Miklós E havi igénk: igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. (2Pt 3,14) A év elején vagyunk még, így jogos váradalom az, hogy ezeken a hasábokon valamilyen előretekintő, bíztató gondolatokat vessünk papírra, felhívásként, mintegy szent fogadalomtételre, azok megvalósítására. Remélem, a következő sorok végkicsengése valóban bátorító lesz de egy kicsit másként, mint ahogy megszoktuk. Túl sok minden történt, történik ugyanis velünk ahhoz, hogy szó nélkül elmenjünk az események mellett. Az újévkor szokásos módon fogadkozni persze lehet, még az sem biztos, hogy haszontalan, hiszen köztünk talán még van az adott szónak becsülete (?!), ösztönző lehet egy Isten előtt tett újévi vállalás a kitűzött lelki célok megvalósítása érdekében. Mérni ugyan majdnem lehetetlen a teljesítést, hiszen hitéletünknek nincs számszerűsíthető folyó fizetési mérlege, és inflációja sem vagy ha mégis, akkor sem mérhető módon. Ugyanígy, gyülekezeti életünk lelkisége sem mérhető számokban, hiszen bár taglétszámunk matematikailag mindenki számára értelmezhető adat, biztos, hogy nem tükrözi pontosan azt, hogy valójában hányan is vagyunk. Másik példát hozva: bár adakozásunk mértéke is számokban fejezhető ki (sokat ki is fejez ), az özvegyaszszony két fillérjének története legalábbis óvatosságra int bennünket az egyértelműnek vélt párhuzamok megvonása tekintetében. És folytathatnánk a sort gyülekezet-látogatottsági adatokkal, statisztikai kimutatásokkal, melyek ugyan valamennyit jeleznek abból, hogy kik vagyunk, de hitbeli fejlődésünk mérésére legfeljebb csak áttételesen és korlátozott módon alkalmazhatók. Mindezzel persze nem azt akarom mondani, hogy ne legyünk többen, hogy ne adakozzunk többet! Legyünk és tegyük! ezeket is,

2 M A N N A meg minden mást is, ami számszerűsíthető adatként is pozitív csak kezeljük óvatosan a számokat! Még nehezebb kézzelfogható módon programmá tenni, célként kitűzni és majd év végén lemérni jellemünk egyegy területének fejlődését. Persze jól tudjuk, hogy mi az eredmény, ha engedjük magunkat Isten világosságával átvilágítani, hogy a test cselekedeteit cselekedtük, vagy pedig a Lélek gyümölcsét teremtük? Nőttél-e gyermekem? kérdezte tőlünk Isten a költő szavain keresztül az óévi istentiszteleten, és ha a válasz talán nem is adható meg egy sommás igennel vagy nemmel, azért a szívünk mélyén mindannyian tisztában vagyunk lelki magasságunkkal A címoldalon levő költeményen keresztül pedig Jézus parancsolja meg nekünk: Akarom, tisztulj meg! és biztosan nem kell napokig törni a fejünket, vajon érinti-e életünk valamely területét ez a parancs. Annál is inkább, mert és itt hadd kanyarodjak vissza a gondolatmenet elejére itt vannak azok az események, amelyek Advent után is figyelmeztetnek arra, hogy mindennek a vége közel van (1Pt 4,7). Most már nemcsak hallanotok kell földrengésekről, ahogy Jézus figyelmeztette tanítványait, hanem már érezzük is azt, mint ahogy közülünk is sokan érezték ezt szilveszter délutánján. Ezen a télen eddig csak néhány napig volt havas a táj, a több mint két hónapja tartó téli meleg (meg a napi tucatnyi szakértői elemzés) figyelmeztet arra, hogy valami nincs rendben a földgolyón a klímával és nem Isten állította el a termosztátot... Ha nem is rendített meg bennünket az orkánszerű szél jöveteléről szóló híradás, de tagadhatatlan, hogy befolyásolta érzéseinket, gondolatainkat, programjainkat. Előtte néhány nappal pedig egy tulajdonképpen fiatalember testvérünk hagyott itt bennünket, váratlanul Közben naponta jönnek hírek a gázról, olajról, gyógyszerekről mintha recsegnének az ember által jól felépített társadalom és gazdaság eresztékei. Kapkodjuk a fejünket és értetlenül állunk a jelenségek előtt. Egy jól kivehető, biztos pont azért még maradt: Jézus Krisztus. Ő a mi Kősziklánk, Menedékünk, aki Péter apostolon keresztül üzeni: Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben! (2Pt 3,11 14). Ádány Mihály (IMA)HÁZUNK TÁJÁN December 26-án délelőtt ismét a vidám gyermekhangoké volt a főszerep imaházunkban. A szokásos karácsonyi alkalmunkon arról győződhettünk meg, hogy a gyermekek is komolyan veszik az Úr Jézus születésére való emlékezést, és ezt korcsoportok szerint különféle módon, de nagy szeretettel osztották meg a jelenlevőkkel. A gyermekkórus pedig szép karácsonyi énekekkel örvendeztette meg a hallgatóságot. 2

3 Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2006-ban 1994 áprilisában jelent meg utoljára ilyen összegzés az akkori gyülekezeti újságunkban, a Budai Őrállóban, melyben számadást készítettünk a gyülekezetben folyó munkáról és azokról a testvérekről, akik ezeket a szolgálatokat végzik. 13 év elteltével ismét aktuálisnak gondoltuk, hogy újra megtegyük ezt. A szolgálati területek csoportosítása is követi az akkori felosztást, persze a részterületeken vannak változások. Mi a célunk mindezzel? Először is az, hogy ne csak nekünk, vezetőknek, hanem mindnyájunknak rálátásunk legyen a különféle területeken folyó munkára. Bizonyosra vesszük, hogy azok a testvérek, akik a nevesített szolgálatokban ügyködnek, természetes dolognak tartják, hogy az Úr népe javára dolgoznak. Hiszen tudjuk az Igéből, hogy ha mindent megtettünk, ami a dolgunk, akkor is csak haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. (Lukács 17,10). Mindez nem zárja ki és nem teszi fölöslegessé a köszönetet, melyet ilyen módon is szeretnénk kifejezni nekik és kérjük, hogy továbbra is buzgólkodjanak a gyülekezeti munkában. A másik ok, hogy akik még nem találták meg a saját adottságaiknak megfelelő szolgálati területet, azoknak lehetőségük legyen átnézni a listát, és megimádkozva megkeresni azt a helyet, ahol bekapcsolódhatnának a munkavégzésbe. Elöljáróság: Lelkipásztor: Dr. Almási Tibor Gyülekezetvezetők: Ádány Mihály presbiter, Gulyás Jenő presbiter Diakónusok: Ádány Ferenc, Fejős Gábor, Kiss Pál, Mikes Benjámin, dr. Novák Péter, Nagy János, Zákány Gábor Elöljárók: dr. Novák Péterné, Gulyás Csaba, Kiss Zoltán, Nagy Zsolt, Zsigovics Géza Az elöljáróságnak nem aktív tagjai, de a gyülekezeti szolgálatban részt vevő felavatott testvérek: Bartha Gábor presbiter, Csepei Géza diakónus, Kőszegi József presbiter I. Tanítás 1. Igehirdetés: Dr. Almási Tibor, Ádány Mihály, Csepei Géza, Gulyás Jenő, Kőszegi József, Nagy János, Nagy Péter, dr. Szakács Imre, Tóth Péter 2. Imaóravezetők: Dr. Almási Tibor, Ádány Béla, ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Ádány Mihály, Bartha Gábor, id. Boda Mihály, Csepei Géza, Erdő Zoltán, Gulyás Jenő, Kiss Pál, Kőszegi József, Lázár Attila, Móré Sándor, Nagy Gergely, Nagy János, Nagy Péter, Nagy Zsolt, dr. Novák Péter, Tóth Péter, Zákány Gábor, Zsigovics Géza 3. Vasárnapi iskola: Óvodások: Gulyásné Ádány Tímea, Vadas Márta, Gulyás Csaba A felsoroltakon kívül is biztos vannak még olyan szolgálatok, amelyeket el kellene végeznünk a gyülekezetben keressük ebben közösen Isten vezetését! Gyülekezetünk vezetősége is folyamatosan napirenden tartja ezt a kérdést. Mivel hibátlan listát szinte lehetetlen készíteni, ezért kérjük, hogy azok, akik most véletlenül kimaradtak a felsorolásból, de ők is valamelyik terület munkatársai közé tartoznak, feltétlenül jelezzék azt nekünk. Természetesen tudjuk, hogy vannak olyan testvérek, akik az itt nevesített szolgálatokon kívül más területeken munkálkodnak, például a beteglátogatásban, vagy az idősek szállításában, vagy hogy üdülési beutalót szereznek valakiknek a gyülekezetből, és még sorolhatnánk. Ezenkívül nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik, ha máshogy nem is, de csendeskamrájukban rendszeresen közbenjárnak a gyülekezetért. Ezek a szolgálatok is éppen olyan fontosak a testvéri közösség jó működéséhez, mint az alábbi felsorolásban szereplők nekik is köszönjük a szolgálatukat! Feladatunk tehát, hogy az eddigi szolgálatokat lelkiismeretesen és kitartóan folytassuk, illetve megtaláljuk a fehér foltokat, és azokat felszámolva tudjunk Isten dicsőségére szolgálni. Ehhez kérjük jó Atyánk áldását. Ádány Mihály és Gulyás Jenő gyülekezetvezetők Kisiskolások: Nagy Jánosné, Gulyás Kinga Nagy iskolások: Kmety Ottóné, Kiss Pálné 4. Ifjúsági vezető: Nagy Péter 5. Közösségépítés: Nyugdíjasok imaórája: vezető: Kőszegi József Mamakör: vezető: Sonkolyné Nagy Ágnes Gyermeknyaraltatás: szervező: Kiss Pálné II. Pásztori munka lelkigondozás: Dr. Almási Tibor, Ádány Mihály, Gulyás Jenő +esetileg mindazok, akik felvállalják mások lelki problémáit III. Misszió 1. Kamaraerdő: rendszeres részt vevők: Ádány Béla, ifj. Ádány Béla, Ádány Béláné, Ádány Erzsébet, Ádány Ferenc, Ádány Mihályné, Bartha Gábor, Bányai Jozefina, Bodáné Uri Ibolya, Gulyás Csaba, Kálmán Imréné, Lukács Edit, Simon Lászlóné, Tapasztó Istvánné, Tóth Péter, Tóthné Jusztin Anikó, Uri Erika, Uri Ildikó, Uri Melinda, Uri Imre, özv. Uri Imréné 2. Gyerekklub: felelős: Nagy Jánosné, Zsigovics Gézáné évi segítők: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Ádány Judit, Ádány Orsolya, Boda Mihály, Bodáné Uri Ibolya, Bodó Dániel, Gulyás Csaba, Gulyás Jenő, 3

4 Gulyás Kinga, Gulyás Zsombor, Gulyásné Ádány Tímea, Jenei Péter, Juhász Béla, Kálmán Imréné, Kiss Pálné, Lukács Edit, Nagy Gergely, Nagy János, Nagy Péter, Nagy Zsolt, Pintér Tibor, Sonkoly Eszter, Sonkoly Tamás, Sztasákné Gulyás Boglárka, Tóth Péter, Tóthné Jusztin Anikó, Uri Erika, Uri Ildikó, Uri Imre, Vadas Márta, Zsigovics Géza + gyermekeink énekszolgálata IV. Ének-zene 1. Orgonisták: Almási Kornél, Gulyás Csaba, Lukács Edit 2. Énekkar:vezető karmester: Almási Kornél karvezető: Gulyás Csaba szoprán: Almásiné Nemeshegyi Gyopár, Balázs Enikő, Bencsik Krisztina, Bencsikné Bódi Zsuzsa, Boda Gábriel, Bódiné Mikes Judit, Kiss Ágnes, Mikes Benjáminné, Simon Lászlóné, Sztasák Mihályné, Takáchné Bódi Zsanett, Zsigovics Virág alt: Ádány Szilvia, Gulyásné Ádány Tímea, Kiss Pálné, Nagy Viola, Sztasákné Gulyás Boglárka, Vadas Márta, Zákány Etelka, Zákány Gáborné tenor: Almási Kornél, Barabás László, Fejős Gábor, Gulyás Csaba, Nagy Zsolt, Zákány Gábor basszus: Ádány Béla, Ádány Ferenc, Gulyás Zsombor, Nagy János,Tóth Péter 3. Gyermekénekeltetés: Almási Kornél, Almásiné Nemeshegyi Gyopár + a gyerekek 4. Fúvószenekar: Ádány Béla, ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Barabás László, Gulyás Csaba V. Diakóniai szolgálatok 1. A gyülekezet szociális feladatainak felelőse: dr. Novák Péterné 2. Gazdasági feladatok: könyvelés: Gulyás Jenő pénztáros: Zákány Gábor, segítő: Zákány Gáborné pénztárellenőrök: dr. Novák Péter, Gyöngyösi Jánosné misszióadomány-beszedők: Ádány Béláné, Ádány Mihályné, Bartha Gáborné, Kőszegi József, Zákány Gábor 3. Házgondnok: Kiss Pál segítők: Ökrös Sándor, Nagy Zsolt (építkezés, belsőépítészet) karbantartók: Bencsik István, Juhász Béla, Zsigovics Géza gondnok: Zsigovics Gézáné 4. Ajtónállók, perselyezők: id. Ádány Mihály, dr. Novák Péter, Kiss Pál, Kőszegi József, Mikes Benjámin, Zsigovics Géza istentiszteleti hirdetések: dr. Novák Péter 5. A gyülekezet technikai feladatait ellátók: hangerősítés: ifj. Ádány Béla, Gulyás Csaba, Gulyás Zsombor, ifj. Zákány Gábor hangfelvétel és kazettamisszió: Uri Erika, ifj. Ádány Béla CD-készítés: ifj. Ádány Béla videofelvétel: Gulyás Zsombor fényképezés: Pethő László, Zsigovics Géza 6. Gyülekezeti adminisztrációs és szervezési feladatok: Ádány Mihály, Gulyás Jenő, Zsigovics Gézáné jegyző: Nagy János 7. Sajtótevékenység: könyvterjesztés, könyvtár, Békehírnök-terjesztés: Ökrös Sándor, Ökrös Sándorné gyülekezeti honlap: ifj. Ádány Béla, Gulyás Zsombor, Kiss Zoltán, Nagy János, ifj. Zákány Gábor, Zsigovics Géza gyülekezeti újság: szerkesztés: Ádány Judit és Nagy János állandó munkatársak: Lukács Edit, Sztasákné Gulyás Boglárka, Tarsoly Mariann, Zsigovics Géza, Zsigovics Gézáné utcai faliújság: Sonkoly Eszter, Sonkolyné Nagy Ágnes 8. Vendéglátás felelőse: Zákány Gáborné 9. Vasárnap délutáni szolgálatok előkészítése: felelős: Nagy János Almásiné Nemeshegyi Gyopár, ifj Ádány Béla, Gyöngyösi Jánosné, Kiss Pálné, Uri Erika, Vadas Márta 10.Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: Bartha Gábor, Kőszegi József, Kőszegi Józsefné, Magyar Sándor, Sonkoly Eszter, Sonkolyné Nagy Ágnes 11. Szeretetvendégség: felelős: Sztasák Mihályné Sztasák Mihály, Kiss Ágnes, Kiss Pálné, Lukács Edit Simon Lászlóné (+a süteményt hozó testvérek) karácsonyi csomagok: idősek: dr. Novák Péterné gyerekek: Ádány Judit, Zsigovics Gézáné 12. Dekoráció: virág: Nagy Jánosné, Nagyné Nikodém Gabriella hálaadónapi oltár: Pomázi Lászlóné 13. A gyülekezeti ház nagytakarításában évben részt vettek: Ádány Béla, ifj. Ádány Béla, Ádány Béláné, Bencsik István, Gulyás Jenő, Illés Károlyné, Jenei Péter, Juhász Béla, Kiss Pálné, Kiss Sándorné, Lukács Edit, Mikes Benjámin, dr. Novák Péter, dr. Novák Péterné, Rück Sándor, Simon Lászlóné, Sztasák Mihályné, Uri Ildikó, Zákány Etelka, Zsigovics Géza, Zsigovics Gézáné VI. Külső kapcsolatok 1. Aliansz és ökumenikus kapcsolatok: Ádány Mihály 2. Polgármesteri Hivatal Egyházügyi Osztály: Ádány Mihály, Zsigovics Gézáné 3. Békehírnök: Nagy János 4. Baptifon-Pannon GSM: Kiss Zoltán 4

5 AKTUÁLIS A föld meghódítása Kizsákmányolás helyett sáfárkodnunk kell! Mottó: Isten, hadd dicsőítselek Téged azzal, hogy teremtésednek rám bízott parányi pontját szebbé teszem, elárasztom a földi létet fénnyel melegséggel és boldogsággal. (Dr. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus részlet). Kellemetlen igazság Ez a címe annak az amerikai dokumentumfilmnek, amelyet Al Gore, volt alelnök globális felmelegedésről tartott előadásai alapján állított össze a rendező. A tavaly november közepe óta nálunk is látható mozifilmben Al Gore nyomatékosan hangsúlyozza véleményét, miszerint az emberiség egy időzített bombán ücsörög. Ha a Földön dolgozó tudósok túlnyomó többségének igaza van, csak tíz évünk maradt, hogy megakadályozzunk egy óriási katasztrófát, amely egész bolygónk klímarendszerét örvényszerű pusztítássá változtatja, extrém időjárást, árvizet, aszályt, járványokat és halálos hőhullámokat szabadít ránk, nagyobbakat mindennél, amit valaha megtapasztaltunk. Ezt a katasztrófát mi magunk fogjuk előidézni. Ebben a gondolatébresztő, döbbenetes alkotásban Gore és az ő utazó globális felmelegedés műsora lebilincselő módon, kertelés nélkül közli a felkavaró igazságot a világméretű vészhelyzetről az átlagemberekkel, mielőtt még túl késő lenne. Többé nem engedhetjük meg magunknak, hogy a klímaváltozást politikai kérdésnek tekintsük: ez a legnagyobb morális kihívás, mellyel civilizációnk szembenéz. Hazai tükör A fent leírtak valóságát hazánkban, a saját bőrünkön is tapasztaljuk egyre fokozódó mértékben. A tavalyi hosszú, forró nyár hőmérsékleti rekordjai minden korábbi nyarakét felülmúlták. A meleg, száraz ősz gyakorlatilag csak január végén adta át helyét a télnek, 26-án, szombaton esett először a hó. A szokatlanul enyhe időjárás hatására az élővilágban zavarok mutatkoztak: a növények rügyezni kezdtek és kivirágoztak, a máskor téli álmot alvó állatok fennmaradtak, egyes költöző madarak nem repültek el délre. Időnként hatalmas erejű orkánok söpörnek végig Európán emberéleteket kioltva és mérhetetlen károkat okozva. Miközben írom e sorokat, már tudható, hogy az aznapi szélviharban Magyarországon húsz ember sérült meg, valamint az is, hogy a madárinfluenzában elpusztult libákból kimutatták a H5N1-es vírus emberre veszélyes változatát. S ha csak egy-két hónapot megyünk vissza az időben, jónéhány botrányt vagyunk kénytelenek felidézni emlékezetünkben: a lejárt szavatosságú, átcímkézett élelmiszerek garmadája és a több mint ötezer tonna illegális szemét egyaránt Nyugatról érkezett. Látszólag ez utóbbiaknak semmi köze a klímaváltozás jelenségéhez, de csak látszólag! Hiszen a globalitás leegyszerűsítve éppen azt jelenti, hogy Földünk olyan kicsivé zsugorodott, mint egy falu, amelyben minden összefügg mindennel Felelős uralkodás Vajon hogyan és mikor rontottuk el? A környezetvédő mozgalmak már több évtizede kongatják a vészharangot, intéseiknek azonban eddig alig volt foganatja. Közismertté vált szlogenjük Földünket nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kölcsönöztük. fontos szerepet tölt be a következő nemzedék iránti felelősség vállalásában. Hívő emberként azonban egy lépéssel tovább kell mennünk, s ezért oda kell fordulnunk a Bibliához, amelyben Mózes első könyve rávilágít a vészjósló jelenség genezisére. Isten a saját képére teremtett emberre rábízta a nagy kultúrparancs teljesítését: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen! (1Móz 1,28). És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. (1Móz 2,15). Isten felelős uralkodást, bölcs sáfárkodást várt a teremtés koronájától. A bűneset azonban tönkretette Isten és az ember kapcsolatát. Elhomályosult az istenképűség, s a föld meghódítása az évezredek során kizsákmányolássá torzult. A természet rendjébe való komolyabb beavatkozás a XVIII. században, az ipari forradalommal vette kezdetét, majd folytatódott a tudományos-technikai eszközök szédületes fejlődésével. Sokáig úgy tűnt, hogy a természet regeneráló képessége határtalan. Aztán a XX. század második felében egyre szaporodtak az intő jelek. A légkörbe kibocsátott károsanyag-mennyiség évrőlévre növelte a hőmérsékletet. Ma már egyre többen felismerik, hogy a huszonnegyedik órában vagyunk. Sürgős cselekvésre van szükség! A jobbítás érdekében megvan a feladata a kormányoknak, de megvan az egyéneknek is. Nekünk, hívő embereknek akiknek az újjászületésben helyreállt az Istennel való kapcsolatunk példát kell mutatnunk a sáfárkodásban a magunk területén, a teremtés parányi pontján! Fájdalmában nyög és sóhajtozik a teremtett világ, miközben sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését (Rm 8,18 25). Ne okozzunk csalódást! Kolozs Nagy János 5

6 BIZONYSÁGTÉTEL A meg nem hallgatott imádság Ifjabb koromban így tekintettem én is azokra az ostromló kéréseimre, amelyekre nem kaptam választ, vagy ha egészen másképp alakultak körülöttem az események, mint ahogyan azt korábban elterveztem. Egyszer egy rádióműsorban hallottam az állatok lelkivilágáról egy elemzést. Itt a macskákról egy érdekes megfigyelés hangzott el. Ezek az állatok úgy gondolják, minden értük van. Az embert is csak úgy megtűrik a házban, hisz mégiscsak kényelmesebb, ha van, aki enni ad és még meg is simogat. Rádöbbentem, hogy gyakorta az emberek felfogása is hasonlóan eltorzult. A római korban is gyakorolt sokistenhit igen praktikusnak tűnt. Minden istenségnek megvolt a szakirányú feladatköre, így mint egy SZTK-ban lehetett tudni, hogy egy adott megoldandó problémával hová, melyik szakrendelésre lehet fordulni. Az oltárra letett vizitdíj ellenében aztán joggal várta bajai orvoslását. Ha az mégis elmaradt, a dühödt ember káromlásaival halmozta el süket fülű segítőjét. Sajnos a ma embere is ugyanolyan, mint 2-3 ezer évvel ezelőtt élt elődje. Az Istenhez való kötődést nem az iránta érzett szeretet motiválja, hanem önmaga bebiztosítása. Természetesen Ő jónak és gonosznak egyaránt ad e földi életben, de mégsem tekinthetünk úgy rá, mint a bálványokra, amiket a remélt segítségért tisztelnek. Hadd éljek egy vicces hasonlattal: Isten nem egy szolgáltató automata, ahol bedobom az ötvenest és jön a kávé, ha pedig nem adja ki, idegesen belerúgok, mire az ijedtében mindjárt ötöt ad, (csak pohár nélkül) de még az összes kiskanalat és a visszajárót is kidobja, csak hogy az elektronikus életét mentse a feldühödött ügyfelével szemben. Ha tehát rendeződik tudatunkban státuszunk kérdése, látjuk, hogy a világ alkotója a teremtő Isten és mi a teremtményei vagyunk. Ő az Úr és mi vagyunk érette. De egy dolog mégis a teremtett világ fölé emel minket, az ugyanis, hogy a saját Lelkével elevenített meg bennünket. Isteni lélek lakozik bennünk, de szabad akaratunk van dönteni, hogy az örökkévalóságban jelenlé-tében vagy nélküle szeretnénk élni. Számára igenis fontosak vagyunk, ezért kezdettől fogva odaszánta egyszülött fiát, az Úr Jézust érettünk. Tudom, nem mondtam új dolgot ezzel a rövid felvezetéssel a testvéreknek, de szívet melengető érzés Isten nagyságáról és szeretetéről beszélni és éreztetni, hogy aki Őreá bízta életét, nincs miért aggódnia a jövő felől. Meg nem hallgatott imádság? Nála biztos, hogy nincs ilyen! Ha csak egyszer is bármit kérünk, arról ő biztosan tud. Szerencsénk, hogy nem egy szolgáltató Istenünk van, mert Ő nem egy tehetetlen bálvány, tehát kéréseinket azonnal teljesíteni tudná. De sokan járnának kolbásszal az orrukon, mint abban a bizonyos mesében, ha gépiesen mindenkinek mindent megadna! Hála legyen végtelen szeretetének hogy előre látja kérésünk lehetséges következményét, helyettünk is mérlegel, és azt teljesíti, ami javunkat szolgálja. Akaratos gyermek módjára azonban nála is ki lehet követelni sok mindent, de ezt senkinek sem ajánlom. Ha hívő lelkülettel visszatekintünk életünk korábbi éveire, abban is igazolva láthatjuk a gondviselést, hogy nem mindig az általunk imába foglalt kérések teljesültek. Jó is úgy emlékezni ezen imákra, hogy hozzáfűztük: mindazonáltal legyen meg a Te akaratod. Tudom, ezt abban a gyötrelmes pillanatban nehéz kimondani, de megéri. Most pedig amikor én is eltűnődöm saját életem felett, igen, ott vannak azok az imák, kérések, amiket Isten saját terve szerint felülírt. Ezek közül most egyet megosztanék testvéreimmel. Katona voltam, amikor elkezdtem udvarolni egy hívő lánynak. Lelkileg felemelő volt. Csakhamar komoly szándék fogalmazódott meg bennem. Szőttem az élettel kapcsolatos terveket és alig vártam, hogy elérkezzen a leszerelés napja. Ekkor már több mint fél éve találkozgattunk és családja is nagyon ragaszkodott hozzám. Próbáltam igékkel is igazolni, hogy kapcsolatunk Istentől való és semmilyen más alternatíva nem volt számomra elfogadható. Érzelmeim ugyan nem találtak maradéktalanul viszonzásra, de én csak azzal törődtem, hogy mennyire szeretek, ez volt minden imám tárgya. Eljött a nagy nap, a leánykérés. A válasz szinte leforrázott. Nem kívánom hosszan ecsetelni ezen pillanatokat, de emlékszem, hogy mentem haza az autóval és legszívesebben meghaltam volna. Még hetekkel később is, amikor ismerőseim kérdezgették, hogy mikor lesz az eljegyzés, amivel akaratukon kívül, de további gyötrelmeket okoztak nekem. Pedig mennyit imádkoztam ezért a lányért! Kissé sértődött voltam az Úr felé, megfosztva éreztem magam, de nem perlekedtem vele. Továbbiakban nem is kerestem új utakat életemre vonatkozóan, egyszerűen Istenre bíztam azt. Megnyerte a jót, aki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól! (Péld 18,22) Több mint húsz év telt el azóta. Tizenhét éve élek boldog házasságban Eszterrel, akit Isten személyre szólóan nekem teremtett. Ma már világosan látom, aki házasodik, élet-halál kérdésében dönt. Ezt a lépésemet már nem én irányítottam. Ajándékot kaptam, az életet. Zákány Zoltán 6

7 Egy barát Fejős Gábor emlékére Több mint fél év telt el azóta, hogy Gabi elment közülünk. Akkor még képtelen lettem volna arra, hogy leírjam ezeket a gondolataimat. Hónapokig nem bírtuk meghallgatni sem a Férfikar, sem a Központi Énekkar kazettáit, CD-it, mert mindegyikről Gabi hangját hallottuk. Most már néha elővesszük a közösen átélt élményeinket megörökítő videofelvételeket, fényképeket. Barátságunk több mint 35 éve kezdődött, amikor fiatal házasként idekerültek a Budai Gyülekezetbe. Közös hitünk, közös érdeklődésünk hamar összehozott bennünket. Tudtunk együtt imádkozni, együtt sírni és együtt nevetni. Mi is velük együtt izgultunk és imádkoztunk, amikor a szívműtétje volt, éreztük, hogy Istennek még vannak tervei vele. Nagyon sokat voltunk együtt, gyermekeink szinte testvérként nőttek fel. A közös bel- és külföldi nyaralások felejthetetlen élmények számunkra. Később, mikor a gyerekek kirepültek a családi fészekből, ugyanúgy megmaradtak ezek a közös programok. Gyakran elkísértük szolgáló útjaira is. Csodálatos volt közösen átélni Isten vezetését és nagyságát. Egyik közös nyaralásunk alkalmával Jordániában voltunk, és elmentünk a varázslatosan szép Petra városába. Itt, a színházterem romjain állva, a 40 C fokos hőségben kérésemre elénekelte a Nagy Istenem kezdetű éneket. Most is könnybe lábadt szemmel tudok csak visszaemlékezni arra a csodálatos pillanatra. Vagy arra, amikor a sivatagban szinte csak kéznyújtásnyira volt tőlünk a csillagos ég, és olyan közel éreztük magunkat Istenhez. Persze voltak nehéz időszakok is. A balesetét követően is tudta, hogy a jó Atya megsegíti őt, és hogy ránk is mindenben számíthat. Isten adott neki időt, és ő igyekezett kihasználni ezt a lehető legjobb módon, ahogy egészségi állapota engedte, sőt néha még azon is túl. Mindig vidám, jókedvű és mosolygós volt. Amikor az utolsó kórházi benntartózkodásakor meglátogattuk, férjem imádkozott érte, elbúcsúztunk. Ő átölelt és őszinte egyszerűséggel csak ennyit mondott: Szeretlek. Akkor még nem tudtam, nem tudhattam de talán ő már érezte hogy ez volt az utolsó baráti ölelése. Hálás vagyok Istennek, hogy a barátom, barátunk lehetett. Igaz, hogy hiányzik kedves, mosolygós lénye, de már megértettem, hogy ő nem itthagyott bennünket, hanem csak előre ment. Gyöngyösi Jánosné, Rózsika Biztos Szikla Klub IMAHÁZUNK TÁJÁN Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. (Máté 7: 24-25). Január elején indult útjára gyülekezetünkben ez a klub, melyet péntek délutánonként tartanak lelkes testvéreink. Így hétről-hétre, a mindennapi, a fiatalokat körülvevő élethelyzeteket az ő nyelvükön feldolgozva hirdethetik a jó hírt a tini korosztálynak. Imádkozzunk egyrészt a részt vevő gyerekekért, hogy a fenti igevers az ő életükben is valóság legyen, másrészt az alkalom vezetőiért, hogy munkájuk ne legyen hiábavaló. IFIszilveszter 2006 utolsó napján az ifjúság együtt töltötte a szilveszter éjszakáját. Nagyon jól éreztük magunkat, jó volt a hangulat. Sokat játszottunk. A játékok mókásak és nagyon izgalmasak voltak. Az egyik arról szólt, hogy szinkronizálni kellett a kis jeleneteket, amiket előadtunk. Nagyon sokat nevettünk. Játszottunk olyan játékot is, ami egy TV-ben szereplő műsort utánoz. Ez a játék volt az Áll az alku. Évi vezetésével megtanultunk zenére egy olyan koreográfiát, ami egy sütisütést utánoz. Ez is nagyon vicces volt. Az új évbe egy Peti által vezetett beszélgetéssel mentünk át. A beszélgetés témája az öröm volt. Ezután imádkoztunk is. Két filmet is megnéztünk immár 2007-ben. A második film végére már hajnal volt. Csodálkoztam is rajta, hogy hogyan maradtam fenn ennyi ideig. Aztán amikor már fél 7 lett, nagyon elálmosodtam és lefeküdtem. De úgy éreztem, soha nem volt még senkinek ennél jobb szilvesztere. Ádány Szilvia 7

8 ISMERJÜK EGYMÁST? Mostani interjúnkban a Mikes házaspár életének eseményei közé tekinthetünk be. A kérdések ugyan nem túl változatosak, de a válaszok igen, hiszen jó Atyánk minden gyermekének az életében máshogy munkálkodik, máshogy egyengeti útját. Kedves invitálás előzte meg ezt a beszélgetést, és egy cseppet sem csalódtam az ott tartózkodásom alatt, hiszen megint átélhettem a mások életére való rácsodálkozást. Az meg csak hab volt a tortán, hogy egy üveg házi körtebefőttel és egy csomag finom almás lepénnyel távoztam, amit nagy szeretettel átadva kaptam ajándékba. Ezzel a szeretettel ajánlom testvéreimnek ezt a beszélgetést. Kérlek, beszéljetek szüleitekről, arról, hogy milyen családba születtetek, hogyan teltek a gyermekéveitek? Benjámin: július 29-én születtem a gödöllői szülőotthonban, első fiúgyermekként, hívő baptista családba. Utánam még két fiú testvérem született. Édesapám, Mikes András asztalos volt, édesanyám Katona Teréz. Ő háztartásbeliként otthon dolgozott a három gyermekre. Gyermekéveimet Pécelen éltem meg. Nehéz idők jártak akkortájt. Egyik emlékem ebből az időből, hogy a polgári iskolában egyik délelőtt az osztályterem ablakából néztük a Liberátorok (USA-gépek) kötelékrepülését. Majd később 8 hétig állóháború folyt a községtől 6-8 kmre. Azután átvonult rajtunk a front, a maga összevisszaságával. Gyermekfejjel át kellett élnem a sok sebesült vagy halott katona látványát, az éjszakát nappallá tevő sztálingyertyák fényét, a bombázást, a pincében töltött éjszakákat is. Az Úr azonban megőrizte családunkat. Márta: Én június 12-én születtem Szokolyán, a hívő baptista Varga család három lánygyermeke közül elsőként. Édesapám, Varga Sándor cséplőgép-tulajdonos volt, édesanyám, Szabó Julianna pedig varrónő volt. Gyermekéveimről csodálatos emlékeim vannak. A házunk mindenki előtt nyitva volt, mindig volt vendégünk, főleg a gyülekezetbe jövő vendégek (teológusok), akik sokszor egész nyáron nálunk szálltak meg. Ezt én gyerekfejjel nagyon szerettem. Mindig énekeltünk, zengett a ház az énekszótól. Nagyon jó visszaemlékeznem az akkori évekre. Milyen volt akkoriban a péceli és a szokolyai gyülekezet, hogy emlékeztek, milyen volt az ifjúsági élet? Benjámin: Emlékeim szerint a testvériség összetartó volt, és pezsgő élet folyt a gyülekezetben. A háború előszele, maga a háború, és azt követő önkényuralom ellenére sem állt meg a gyülekezeti élet. Kevésszer fordult elő, hogy ne tudtunk volna elmenni a közösségbe. A gyülekezetünk egy régi villaszerű épületben volt, ez volt átalakítva imaháznak. Ezt 1941 júliusában lebontották. 9 évesen én is pucoltam, hordtam a téglákat, amiket beépítettek az új imaházba. Még ez év novemberében megnyithattuk új gyülekezeti otthonunkat. Az új imaház, Isten gondoskodó kegyelme folytán átvészelte a háborút. A gyülekezetből viszont sajnos 7 fiatalember vesztette életét. Nagy vesztesége volt ez a gyülekezetnek ben ifj. Udvarnoki András után Nagy József testvér lett a lelkipásztorunk, aki nagy lendületet adott a gyülekezeti életnek, különösen az ifjúsági munkának. Egymás után jöttek létre a különböző alakulatok: fiúkör, leánykör, önképzőkör, nőegylet. Az énekkari és fúvószenekari munka is új lendületet kapott. Az utánpótlás a vasárnapi iskola Sion apró népe néven hintette az igemagot sokunk szívébe. A fúvószenekarban én is nagy lelkesedéssel játszottam. Óriási élmény volt 1948-ban, a baptista misszió 75 éves fennállása jegyében, Tahiban megrendezett ünnepség. A fóti, a soltvadkerti, a kiskőrösi és a péceli összevont fúvószenekar körbejárta a tábort, és az Egy juhocskát tudok én kezdetű éneket fújtuk a végtelenségig. Mindezek mellett, mint fiatalok mi is játszottunk, fociztunk, az akkor divatba jött röplabdázást űztük, kirándultunk, sakkoztunk. (Jó, hogy akkor még nem volt TV.) Hálás vagyok Istennek azért, hogy nem voltam 4-5 évvel idősebb, mert akkor talán engem is elsodort volna a háború. Márta: A gyülekezetünk olyan volt, mint egy nagy család. Örömeivel, bánataival, gondjaival együtt. Nagyon sok drága élményem van abból az időből. Az ifjúság szinte csak a Varga unokákból állt. Nagyon szerettük egymást, hétköznap, vasárnap együtt voltunk. Minden vasárnap szavaltunk, énekeltünk. Azt tudom mondani erről az időszakról, hogy komolyan vettük ifjan is a hívő életet, de nagyon vidámak voltunk. A hívő családban felnövő gyerekeknek is meg kell hozniuk személyes döntésüket Jézus Krisztus mellett. Hogyan történt ez veletek, hol és ki által merítkeztetek be? Benjámin: Mint hívő szülők gyermeke és kiskorom óta gyülekezetbe járó vasárnapi iskolás, belenevelődtem a közösségi életbe. Amikor aztán az értelmem is kezdett érlelődni, akkor az igehirdetéseket már nemcsak hallgattam, hanem érteni is kezdtem. Próbáltam ezeket a dolgokat megélni is. Nagy József testvér egyszer az 1Kir 18. része alapján szólt a prédikációjában. Ebben a részben Illés próféta legyőzi a Baál papjait. A 21. versben mondja Izráel népének, hogy Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt.ezt az igeverset aktualizálva kérdezte a péceli gyülekezetet, hogy meddig sántikál kétfelé? Ez az ige nagyon megragadott engem, és Isten segítségével döntésre jutottam május 16-án, pünkösdkor volt az alámerítésem Pécelen, amikor is 18-an merítkeztünk be Nagy József testvér által. Márta: Tahiban történt a döntésem, több fiatal testvéremmel együtt ben merítkeztem be Újpesten, ahol 24-en vettünk részt az alámerítésen, Herjeczki András (sógorom) és Kovács Géza lelkipásztor testvérek által. Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be miután a gyülekezet tagjai lettetek, ezek hogyan változtak az évek során? Benjámin: Már a döntésem előtt több mindenben résztvettem, de miután átéltem a megtérés csodáját, változott a hozzáállásom. Komolyabban vettem a szolgálataimat, job- 8

Manna. Ne félj! Légy erős és bátor! Józsué 1,1 9

Manna. Ne félj! Légy erős és bátor! Józsué 1,1 9 Manna IV. évf. 1-2. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel (1Tim 6,6) A nyereség Biztos, hogy ami fénylik, mind arany? Annak van többje, kinek többje"

Részletesebben

MANNA. Teremtél-e? Ne félj!

MANNA. Teremtél-e? Ne félj! VII. évf. 1-2. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Teremtél-e? Azért vagy itt, hogy hivatásod töltsd be. Isten sokáig vár a jó gyümölcsre. Míg napjaid a semmibe peregnek, hány gondja, kínja vár az embereknek,

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

Manna. Adjatok hálát az Istennek mindenkor, mindenért (Efézus 5,20) 100. hálaadó zsoltár

Manna. Adjatok hálát az Istennek mindenkor, mindenért (Efézus 5,20) 100. hálaadó zsoltár Manna III. évf. 10. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 100. hálaadó zsoltár Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal. Tudjátok meg, hogy

Részletesebben

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014.

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014. MANNA X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 90 éves a Budai Baptista Gyülekezet Otthonom Otthonom a templom. Ajtaján belépve mindig hazaérek. Ismerősen csendül fülembe az ének. Mintha minden

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

A SZENTENDREI BAPTISTA GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL

A SZENTENDREI BAPTISTA GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL 1 Antal László: FÉL ÉVSZÁZAD A SZENTENDREI BAPTISTA GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL JUBILEUMI KIADVÁNY 2005 2 AJÁNLÓ SOROK Örömmel fogadom el a felkérést, hogy ajánló sorokat írjak szentendrei gyülekezetünk monográfiájához!

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV 2005. I. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: Átírt oldal Megtorpant a világ 4 Sík Sándor: Legyen jobb

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben