ELNÖKI ÉS FŐTITKÁRI KÖZÖS BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELNÖKI ÉS FŐTITKÁRI KÖZÖS BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 B U D A P E S T I E L N Ö K Ü G Y V É D I É S F K A M A R A Ő T I T K Á R ELNÖKI ÉS FŐTITKÁRI KÖZÖS BESZÁMOLÓ A KAR HELYZETÉRŐL, AZ ELNÖKSÉG, A VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÉS A HIVATAL 1. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BUDAPEST, 11. FEBRUÁR 5. H-155 Budapest, Szalay u Tel.: Fax:

2 TARTALOM Tempora mutantur Folytatódó pénzügyi és gazdasági válság Gyökeres átalakulások a fejlett országok ügyvédi társadalmaiban Itthon Változó versenykörnyezet és ügyféligények Változó ügyfélmagatartás Fények és árnyak Elektronikus ügyintézés, e-archiválás alá eső irat-és ügytípusok ma és holnap A biztosabb ügyvédi jövő: a jog uralma és a jogbiztonság szolgálata... 1 A jogszabályi környezet változásai Felgyorsuló jogalkotás Polgári Törvénykönyv hatálybalépésének elhalasztása Gyorsító csomagok Adójogszabályok Elektronikus fizetési meghagyás A kötelező ügyvédi közbeszereztetés eltörlése Módosult az ügyvédi törvény Önszabályozás Ügyvédjelölti képzés - új oktatási koncepció kell, ez országos kérdés Ügyvédi levéltár Informatikai biztos Kamarai választások Budapest Országos kamarai választások Létszámhelyzet A teljes nyilvántartotti létszám Ügyvédek Alkalmazott ügyvédek Európai közösségi jogászok Ügyvédjelöltek Külföldi jogi tanácsadók Ügyvédi irodák Megszűnések Lemondás, szünetelés, tevékenységfolytatás... 1 Érdekvédelem... 1 (a) Jogalkotás... 1 (b) Bírói, ügyészi jogalkalmazás... 1 (c) Cégügyek... (d) Ingatlanügyek... (e) Fővárosi börtönökben az ügyvédi beszélőket segítő honlap-felület A tavalyi év legjelentősebb projekt-kihívásai... (a) Elektronikus archiválás és adatbiztonság...

3 (b) Kirendelési díj-előlegezés... 3 (c) Áttérés az elektronikus közigazgatási ügyintézésre... 3 (d) Belső ügyirat digitalizálás A büntető kirendelések problematikája A jogi segítségnyújtói rendszer Gazdálkodás Személyi változások A gazdálkodás alapelvei és céljai Források Behajtások Fizetési felszólítások Kintlévőségek Tartalék Tagdíjak... 7 (a) A tagdíj összegének alakulása az elmúlt 5 esztendőben... 7 (b) A 6-1 között lecsökkentett tagdíjak... 7 (c) A 1 évi negyedéves tagdíj 6-hoz képest 6,4%-reál-csökkentést mutat... 8 (d) Az elnökség tagdíjhatározata... 8 (e) Egyéni tagdíjkedvezmények Pénzügyeink átláthatósága... 8 (a) A változások köre és módszertana... 8 (b) Tiszteletdíjak, jutalmak... 8 (c) Munkavállalók természetbeni juttatásai... 9 (d) Megbízási és vállalkozói szerződések és díjak Elnökség Rendszeres elnökségi ülések munkatervek Határozatok A bizottságok Nemzetközi kapcsolatok Bizottsága Oktatási Bizottság (a) A bizottság szervezeti munkája (b) Ügyvédiskola A Továbbképzési biztos tevékenysége (a) Az ügyvédjelölti oktatás átalakítása (b) A más pályáról érkezők oktatásáról és beszámolási kötelezettségéről (c) Ügyvédi továbbképzés Összeférhetetlenségi Bizottság Felvételi Bizottság Etikai Bizottság A Fegyelmi Bizottság Ellenőrző Bizottság A Kamara hivatala Hivatalvezetői munkaértekezletek Vezetőségi ülések

4 1.3 Állományértekezletek, alkalmazottak foglalkoztatása Az igazgatási és más titkári ügyek... 4 (a) A közigazgatási ügyek, elektronikus ügyintézés... 4 (b) A jelölti jogviszony megszűnése nyilvántartásával kapcsolatos nehézségek (c) Tagság igazgatási úton történő törlése (d) Irodagondnoki kirendelések (e) Az ügyvédi tevékenység szervezeti formáit érintő igazgatási ügyek (f) Az ügyvédi igazolványok (g) Igazolások kiadása (h) Panaszügyek titkári szakban (i) A pénzmosás elleni ügyvédi kötelezettségekkel összefüggő teendők (j) Elektronikus aláírások (k) TAKARNET-hozzáférések (l) Egyéb jellemző adatok 1-ben Büntető- és etikai ügyek ügyvédek ellen Szolgáltatások Pesti Ügyvéd Honlap Elektronikus hírlevél Központi postafiók - avocat.hu Könyvtár Kamarai rendezvények, konferenciák Kamarai adótanácsadás PenalNET program Számítógép-használat és hálózatnélküli internet-elérés a kamarában Nemzetközi kapcsolatok Közélet Vörösiszap-katasztrófa Rendezvények a kamarában Társasági élet Sportélet Nyugdíjasaink Infrastruktúra A volt Budakörnyéki ÜMK és a volt Ínségkonyha helyiségei megvásárlása (a) Előzmények (b) Korábbi ingatlanvásárlások a házban A pince átalakítása irattári célokra Zárszó

5 Tisztelt Hölgyeink és Uraink, Tisztelt Kollégák! Ha bárki megkérdez öt ügyvédet, miben látja a mai ügyvédtársadalom legégetőbb nehézségeit, négytől valószínűleg a következő választ kapja: a létszámhelyzet, azaz az ügyvédi túlnépesedettség; az ügyfelek megnövekedett árérzékenysége, azaz az ügyfelek szegénysége és az ügyvédek elszegényedése; a kontárok felvirágzása a cégalapítás, ingatlanügyek terén, azaz az ügyvédek piacvesztései; az ügyvédeket sújtó adminisztratív és költségterhek felszaporodása; az ügyvédi morál nem megfelelő szintje; a jog és az intézményrendszerek kiszámíthatatlansága. A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke és főtitkára e problémákra is kitekintve - közösen tájékoztatja Önöket a 1. év fontosnak tartott eseményeiről, az elnökség, a választott tisztviselők és a hivatal munkájáról. Területükről külön beszámolókban szólnak az egyes bizottsági elnökök is. A közgyűlésen szóbeli beszámolóink tehát e dokumentum anyagait felhasználják és az elnöki, illetve a főtitkári szóbeli beszámoló ehhez képest kiegészítő jellegű lehet. Köszönjük kartársaink bizalmát, aggódó és néha kritikus, de mindig konstruktív támogatását. Köszönjük az elnökségnek és a ciklus választott tisztségviselőinek az odaadó segítséget, a kamara többi segítőjének és munkatársának a fegyelmezett, hatékony munkát! 5

6 TEMPORA MUTANTUR Folytatódó pénzügyi és gazdasági válság A globális pénzügyi és gazdasági válság harmadik esztendejében tart a fokozott árérzékenység azaz, alacsonyabb díjakért és többet kell dolgozni. A remélt gazdasági fellendülés még késik. Fogyasztói infláció nőtt, a gazdasági növekedés1 lassan emelkedik Fogyasztói infláció 4,9 4, 3,3 Gazdasági növekedés 1,1 3,1 4, Munkát hozott a kormányváltás és a felgyorsított jogi átalakítás egyes következményei: a létszámleépítések, személycserék, az óriási hatékonysággal működő törvénygyár. A tavalyihoz képest megnőtt az új cégalapítások, de a bezárások száma is. A válság és a politika tehát mozgást idéz elő, amelyben az ügyvédek részvétele elkerülhetetlen. Lássuk ügyvédeink jelentősebb ügyforrásait. Van olyan, amely ellenoldali pozíció folytán több ügyvédé is (szerződések, perek), van, ahol nincs mindenütt ügyvéd (fmh, hagyaték). Ügytípus Éves ügyszám Ügyvéd szereplők Az ügyszámra vonatkozó információ forrása Bírósági ügy érkezések ,5-szeres OITH 1816/1 Fizetési meghagyás, országosan: ,55 OITH 1816/1 Cégbíróság országosan, érdemi: 334 1,95 KIM Céginf. Oszt szeres VM Földügyi Főoszt Ellenjegyzést igénylő ingatlanügy GVH eljárások 4 3-szoros becslés Fogyasztóvédelem 5 1-szeres becslés 1-szeres nincs adat Egyéb közigazgatási eljárások 1 Hagyatéki eljárások 118, MOKK Közbeszerzési ügyek 1,8-szoros becslés 6

7 Az ügyvédi tevékenység terei ennél természetesen szélesebbek (a nemzetközi, vállalati és a hatósági eljárást nem igénylő ügyeket még becsülni sem tudjuk és az állami nyilvántartásokból sem állapíthatók meg bizonyossággal a tényleges ügyszámok). A bíróságokhoz 1 első félévében az előző évi időszakkal összehasonlítva 9,7 %-kal több ügy érkezett, ami a korábbi évekhez viszonyítva jelentős növekedés. Azóta ezt a tendenciát növelhették a szabálysértési ügyek is. Hasonló tendenciákat látunk szinte az összes ügycsoportban, ami arra utal, hogy 1-ben az ügyvédi piac ügyvolumene nőtt. 1. Gyökeres átalakulások a fejlett országok ügyvédi társadalmaiban.3 A nemzetközi ügyvédvilág is szédítő gyorsasággal változik. Az Egyesült Királyságban a jogi szolgáltatásokról szóló törvény (Legal Services Act) 9. március 31-ével lehetővé tette, hogy ügyvédi irodákban nem ügyvédek is tulajdonosok (partnerek) lehessenek (Legal Disciplinary Partnership). Már az első évben 13 nagyobb ügyvédi iroda alakult át. 11 októberében egy még radikálisabb változás következik: az alternatív üzleti struktúra (Alternative Business Structure) formájában, ami külső befektető számára teremti meg a részvényesi befektetés lehetőségét. A top 1 ügyvédi iroda %-a gondolja, hogy nyilvános részvénykibocsátás alanyává kíván válni, további 43 % pedig kockázati tőkebefektető után néz. Nem csak a nagy, hanem a középméretű irodák is külföldön akarnak terjeszkedni (ügyfeleiket nyilván országunkba is követni kívánják), ehhez szükségük lesz a finanszírozásra. Lord Justice Jackson 1. január 14-én napvilágot látott jelentése nyomán további törvényhozási változások várhatók: az ügyküldési (ügynöki díjat) teljesen tiltani kívánja és korlátozásokat javasolt a sikerdíjak terén. Gyorsan terjed az online, bármikor elérhető ( non stop 4/7 ) alapú modell, ami a kicsi ügyvédi irodák körében is népszerű: növelik kínálatukat és azonnal hozzáférhetők. Globális jelenség a költségtakarékos virtuális ügyvédi irodák megjelenése, amelyek távszolgáltatást ajánlanak és rezsiközösségeket alkotva közösen vesznek igénybe műszaki, könyvelési és más szolgáltatásokat. Ügyfelnyomásra több a fix díjas megbízás panaszkodik a top 1 angol iroda 6%-a. Növekszik a jogérvényesítő (behajtó) gazdasági társaságok (Claim Management Companies) száma, melyeket egy külön hatóság regisztrál és ellenőriz. A banki és társasági jogi területeket a válság visszavetette, a többit nem érintette, a büntető területeken növekedés történt. Az angol jogi piac 1-ben %-ot nőtt, 11-re,8%-os növekedést prognosztizálnak. A jogi szolgáltatási piac Angliában a nem ügyvédek (lásd 1.4. pont) előtt bizonyos határterületeken nyitott (liberalizált), de saját szakmai önszabályozó testületeiket ki kell alakítaniuk, amelyeket az ügyvédi szervezetetekkel együtt közös önszabályozó testületekbe soroltak és akik felelősek saját tagjaik 3 Forrás: OIT Forrás: IRN Research The UK Legal Market April 1. 7

8 1.3 Itthon Itthon véget ért a nagy nemzetközi irodák kivonulása, aki nem ment, az marad is. Új, nagy létszámú ügyvédi hazai együttműködések tűntek fel, közöttük olyan is, amely a TávolKelet befektetőire (Kína) és az onnan érkező ügyféligényekre koncentrál. Az idegen nyelvtudással és nemzetközi ügyvédirodai ismerettel rendelkező közepes és kisebb praxisok hálózatosodása tovább folytatódik. Eltérően a korábban ismert nemzetközi ügyvédi hálózatok sajátosságaitól, tovább szaporodnak az ügyküldési (nem profitközösségi) ügyvédi és a multidiszciplináris hálózatos együttműködések. 1.4 Változó versenykörnyezet és ügyféligények Tovább erősödik a jogi képviseletet felpuhító, a tanácsadók-szolgáltatók (cégalapítást szervező társaságok, könyvelők, cégszolgáltatók, ingatlanirodák, ingatlanközvetítők, hiteltanácsadók, közbeszerzési tanácsadók, családjogi mediációs irodák, magánnyomozók) dominálta tanácsadó-ügyvédi együttműködések. Kétségtelen, hogy a szakmaközi együttműködések valós ügyféligényeken alapulnak, munkát és tapasztalatot hoznak kollegáinknak és többségükben etikai, ügyfélvédelmi kifogás alá nem esnek. De sajnos sok esetben átcsúsznak kontárkodásba is, amit kiszolgáltatott, vagy lelkiismeretlen ügyvédek támogatnak is. Ügyfél- és hivatásvédelmi okokból nem tűrhetjük és szemlélhetjük tétlenül az olyan törekvéseket, melyek a jogügyletek biztonságát ezen belül különösen az ügyvédi titkot, a jogügylet-biztonsági és pénzmosással szembeni előírások megtartását sértik, vagy amelyek az ügyvédekkel szembeni tisztességtelen versenyelőnyöket, vagy egyes ügyvédi rétegek kiszolgáltatottságát használják ki. 1-ben az elnökség bizottságot hozott létre e jelenségcsoport vizsgálatára és megkezdődött a konkrét ügyek feltárása. Ennek nyomán egyes hatóságokkal szakmai konzultációkat kezdtünk, amelynek célja e jelenségek káros tartalmainak kiszűrése. 1.5 Változó ügyfélmagatartás Az internet-felhasználás további terjedése és különösen a közösségi oldalak használata az életforma és a vásárlási szokások soha nem látott átalakulását idézi elő itthon is. A fogyasztói szokások átalakulása elérte az ügyvédi szolgáltatásokat is. Az úgynevezett gyorsan mozgó fogyasztási cikkek (FMCG) vásárlásával kapcsolatos fogyasztói szokások átalakulásának viszonylag széles szakirodalma van. Az innen származó kutatási eredményekből tudjuk, hogy az internet elterjedés növekedésével párhuzamosan az online vásárlási kedv is folyamatosan nő, ami azt jelentheti, hogy hazánkban egy éven belül már közel 1.5. ember fogja rendszeresen használni az internetet vásárlásra. A telefonforradalom, a közösségi internet oldalak elterjedése bevonta a teljes fiatal korosztályt, megkísérti a nagyszülők társadalmát és túllépett a középrétegeken. A válság hatására csökken a fogyasztási kedv és nő az árérzékenység, ami az internetes vásárlásokra is hatással lesz. Az online vásárlók száma rohamosan növekszik és körükben az árak előzetes összehasonlíthatósága a választást megelőzőleg az egyik legfontosabb szempont.4 4 Barcza Enikő (Kutató Centrum): Fogyasztók a neten. Offline és online vásárlási szokások közötti kapcsolatok. 8

9 Magunk is tapasztaljuk, hogy jogi kérdésekről már az ügyvédhez fordulás előtt interneten tájékozódnak az ügyfelek, és inkább a nehezebben eldöntendő kérdések megválaszolását várják tőle. A világhálón óriási mennyiségű jogi tanulmány, cikk, jogszabály és konkrét szerződési, okirati tartalom vált elérhetővé, amiből az ügyfelek maguk merítenek és saját, vagy kontárok által létrehozott, félkész jogi termékekkel keresik fel az ügyvédet. A kisvállalkozások is gyakran először maguk próbálkoznak az okiratok fabrikálásával. Amiről tévesen azt gondolják, hogy nem tartalmaz jogászi hozzáadott értéket (iratmintás cégalapítás, adásvételi, vagy más köznapi szerződések, okiratok) azt kontároktól is elfogadják, és ezzel fokozzák saját jogbiztonsági kockázataikat. Viszont az ügyvédeknek is meg kell érteniük, hogy a kontárok által a versenyelőnyök folytán olcsóbban nyújtott jogi szolgáltatásokkal szemben a csak ügyvéd által elérhető jogbiztonsági értékekért lehet magasabb munkadíjat kérni és nem szabad a kontárságban versenyezni. Az ügyfelek tehát az olcsóbb kategóriákat keresik, ami egyszerre hozhat lehetőséget a pályakezdőknek, fiataloknak és jelenthet fenyegetést az idősebb ügyvédek praxisaira. 1.6 Fények és árnyak Általánosságban kijelenthető, hogy az ügyvéd-ügyvéd közötti olló tovább nyílott. Néhány nagy iroda a válságra gyorsan reagálva növelte létszámát, ki tudta használni az országosan növekvő ügyvolument. A középmezőny átrendeződött és megerősödött, de növekedhetett a leszakadók száma, aránya. Továbbra is az idősebb ügyvédi korosztályokat és a lakossági ügyfélkörrel rendelkezőket sújtotta inkább visszaesés, míg az informatikailag gyakorlottabb, idegen nyelveket beszélő kollegák nagyobb része jobban birkózik a nehézségekkel. Ma a szegény, elesett ügyvéd már inkább budapesti, mint vidéki jelenség. Az alkotmányos okoknál fogva normatíve nem korlátozható magas létszám is elősegítette, hogy a hagyományos, azaz társasági jogi, lakossági, ingatlan és családjogi praxisokat folytató ügyvédek, illetve bizonyos földrajzi területek ügyvédjei (peremkerületek) helyzete tovább romlott. A létszámnövekedés ugyanakkor már tavaly is lassult, mára a kar létszáma inkább stagnál. A kamarának nem lehet és nincs is szándéka senki kiszorítására, intézkedései kizárólag az ügyfelek és ügyvédek érdekeit egyaránt védő szolgáltatási biztonság fokozását szolgálhatják. Ennek fő eszköze a minőségbiztosítás és annak hagyományos területei: az ügyvédi biztosítás fedezeteinek növelése, ügyfélvédelmi rendszerek megteremtése, az ügyvédi továbbképzés támogatása, az ügyvédek működését segítő metodikák kifejlesztése és az okiratbiztonságban a közjegyzői szint elérése (a közokiratiság nélkül). Általánosságban viszont kijelenthető, hogy a budapesti kar szakmai ereje nemzetközi összehasonlításban változatlanul erős, ami a magasabb létszám és a szélesebb elterjedésű nemzetközi metodikák, jobb szaknyelvi színvonal és a jó nemzetközi elismertség, és a változó környezethez történő gyors reagáló készség eredménye. Példátlan gyorsasággal és fegyelemmel tért át az ügyvédség az elektronikus cégeljárásra, e tapasztalat nyomán sikerrel szerezte meg az elektronikus fizetési meghagyások piacának 55%-át. Az elektronikus felhasználó és a jogügylet-biztonsági feladatokkal szívesebben megbirkózó ügyvédek pozíciói erősödhetnek, romolhat a változatlan ügyvédkedés fenntarthatóságában reménykedőké. 9

10 1.7 Elektronikus ügyintézés, e-archiválás alá eső irat-és ügytípusok ma és holnap Az elektronikus jövő nem puszta stratégiák és tervek halmaza, hanem jórészt hatályos jog is. Az elektronikus ügyvédi jövő ügyfélbázisunk és létalapunk, a gazdasági nyomásra megkezdődött és nem visszafordítható globális jelenség. Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy pár éven belül elektronikus kártya, okiratalkotás és elektronikus archiválás nélkül nem lesz ügyvédkedés, azaz teljességgel megváltoznak a jogügylet-biztonsági (okiratelőállítási és megőrzési) szabályok és ügyvédi érdekek. Az iratmegőrzési kötelezettséget nem egy központi, világos norma írja elő, hanem az egyes irattípusokhoz kötődő külön szabályok, ezért azok időtartama igen változatos. Az elektronikussá átalakított iratokra ugyanez áll. A fő megőrzési szempont azonban az ügyvéd érdeke, illetve kockázata. Példaként: míg az olyan irattípusok esetében, ahol közhitelű nyilvántartás is tárolja az elektronikus iratot (cégbíróság, elektronikus fizetési meghagyás bizonyos iratai), ez a kockázat alacsony. A most, vagy a közeljövőben belépő elektronikus ügyintézési fajtáknál általában ilyen állami tárolás nem lesz. Ma mindenki számára természetes, hogy egy peres aktában elhelyezi az ellenfél iratát. Ezzel bizonyítható, hogy annak mi a tartalma. Ha elektronikus iratokat kapunk majd, a papír alapon megőrzött nyomatra támaszkodni már kockázat, az nem bizonyít iratazonosságot. Ezért az ügyvéd saját védelmében- az ellenérdekű fél iratainak archiválására is rákényszerül. Ügyintézési típus Cégeljárás Norma 6. évi V. tv. Hatály hatályos Kézbesítés (benyújtás) módja, alternatívái ügyvédi e- kártya az OCCSZ az átvétel elisme-rése után kézbesíti (letölthető) magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) Megőrzés helye Cégbíróság OCCSZ Megőrzés kötelező vagy célszerű időtart. ügyvéd korlátlan (mivel okirat) ügyvéd, közjegyzői nyilvántartás korlátlan (mivel okirat) ügyvédi elektronikus kártya Fizetési meghagyás 9. évi L. tv. hatályos magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) Egyéb őrzési hely közhit. nyilvántartás? Megjegyzés (a rendelkezés lényege) van Kizárólagos eljárási mód. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárások nincs ellenfél irata is őrizendő Kivéve természetes személyek. 1

11 Ügyintézési típus Norma Hatály Megőrzés helye Megőrzés kötelező vagy célszerű időtart. magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató) magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) ügyvéd, bíróság korlátlan (mivel okirat) magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) ügyvéd, bíróság korlátlan (mivel okirat) TAKARNET csak az ügyvéd korlátlan (mivel okirat) ügyvéd, állami elektr. kézbesítési szolgáltató korlátlan (mivel okirat) Kézbesítés (benyújtás) módja, alternatívái "e-per"#1 Pp. 394/B "e-per"# Pp. 394/C. Földhivatali "ehiteles" iratok 1997.CXLI. tv 4. () Inytv. e-tértivevény [csak elvi határidő] magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) Cstv. 6. (5) magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) ügyvéd, bíróság korlátlan (mivel okirat) magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) ügyvéd, bíróság korlátlan (mivel okirat) magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) ügyvéd, bíróság korlátlan (mivel okirat) Csődeljárás Csődeljárás Cstv. 7. (5) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jellegű beruházások 6. évi LIII. törvény Ngbtv. 8. ()-() Ügyvédi kamarai közigazgatási ügyek Üt.1.AB. Ket.1. (3) d) magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) kérelmező ügyvéd, Kamara korlátlan (mivel okirat) Egyéb őrzési hely közhit. nyilvántartás? nincs ellenfél iratai is őrizendők! nincs ellenfél iratai is őrizendők! Megjegyzés (a rendelkezés lényege) megyei hatáskörbe tartozó polg. perek minden gazdálkodási szervezet egymás közötti pere van nincs ellenfél iratai is őrizendők! nincs ellenfél iratai is őrizendők! nincs ellenfél iratai is őrizendők! nincs ellenfél iratai is őrizendők! nincs, de a kamara is nyilvántart ha nem tartozik egyéb iratkör alá (pl. e-hatósági eljárás esetén) bíróság- felek közötti írásbeli közlések, term. személyek kiv. Bizonyos formanytatványok term. szem-k kiv. keresetlevél benyújtása és kézbesítés Ügyvédi (+jelölt, alk. ügyvéd EKJ, stb.) státus ügyek elektrsan is intézhetőek 11

12 A holnap, még a leghagyományosabb ügyvédi tevékenységek körében is az elektronikus ügyvédkedés kényszerét hozza. A bíróságok látható berzenkedése e folyamatot lassíthatja, de nem állíthatja meg. Az ügyvédeknek pedig éppen hagyományos piacaik megőrzése érekében érdekük e változás fő sodrában erős csapásokkal előre evezni. 1.8 A biztosabb ügyvédi jövő: a jog uralma és a jogbiztonság szolgálata A költségtakarékossági szempontok, a szolgáltató állam eszméjének megvalósítása, az uniós kötelezettségeink egyöntetűen abba az irányba mutatnak, hogy az állam a közte és a polgárai közötti kapcsolatot egyre magasabb mértékben fogja automatizálni. Ez kihívás és kockázat is. Az ügyvéd ma még jogtechnikai kapu a lakosság és a vállalkozások számára, de a lakosság és az állam technikai lehetőségei is bővülnek és tőlünk független kapuk nyílnak. Az ügyvéd szerepe a jövőben nem szorítkozhat egy technikai összekötőére. Ugyanis az helyettesíthető és leváltható, mint arra már ma is tömeges kísérleteket látunk a nem ügyvédi cégalapítások és más kontárkodások területén. Ez a fenyegetés az elektronikus eljárások gyors ütemű szaporodásával csak nőhet, és egyaránt érinti kedvezőtlenül a jogbiztonságra szoruló ügyfeleket és a magasabb költségeik folytán versenyhátrányba kerülő nagyobb ügyvédi csoportokat. A fő veszélyeztetettek az elektronikus felhasználástól idegenkedő, földrajzi helyzetüknél, egyéni attitűdjüknél fogva, vagy hagyományos ügyfélkörüknél fogva hátrányos helyzetben levő ügyvédek. A fokozódó technikai egyszerűsödés tetten érhető a lakosság informatikai ellátottságának javulásában, az állami elektronikus ügyintézési képességek bővülésében, de a jogi szempontból releváns nyilatkozatok elkészítésének automatizálásában is (lásd a már hagyományosnak mondható mintaszerződéseket és az egyre szélesebb körben működő, az adott polgár igényeire szabott, a jognyilatkozatok szerkesztését támogató webes alkalmazásokat, stb.) A korlátozott jogi szakértelmet igénylő, számos aspektusában ügyviteli jellegű feladatok körében de a klasszikus ügyvédi területeken is - egyre fokozódni fog az ügyvédekre gyakorolt piaci nyomás. E körben a versenytárs nem a többi ügyvéd, de nem is a közjegyző lesz, hanem más, alapvetően informatikai szolgáltatást is nyújtó, akár hazai, akár közösségi (akár azon túli) piaci vállalkozás. Köztük több olyan, amely előbb kerül kapcsolatba az ügyféllel, mint mi: például a könyvelő, vagy az ingatlanközvetítő. Ha nem világos az ügyféltársadalom számára, hogy miért előnyös a költségigényes ügyvédi közreműködés, akkor az ügyvédség előbb-utóbb egyre több különleges jogosítványát és ügyfelét veszti el. A technikai egyszerűsödés miatt az ügyvéd által hozzáadott értéknek is meg kell változnia: a technikai képességek (irat készítése, irat átalakítása, elektronikus aláírás és időbélyegzés) helyett a szakmai hozzáértésen keresztül elért közbizalmi szerepre helyeződhet a hangsúly. Ha az ügyvéd szerepe abból is áll, hogy benne az állam és a polgár is fokozottabban megbízik, akkor az ügyvédség számára az automatizálódó ügyintézés nem veszélyt, hanem piacainak védelmét és hosszú távú lehetőséget rejt. Az elektronikusan intézett állami ügyek száma ugyanis várhatóan nem csak volumenében fog nőni, hanem olyan ügyekben is lehetővé válik az állam-polgár közötti interakció, amely eddig a magas tranzakciós költségek miatt a hagyományos ügyintézés terén nem jöhetett létre. 1

13 Ahhoz, hogy helyzetünk, ügyfélkörünk, jogi munkánk ne változzék, tehát nekünk magunknak kell gyökeresen megváltoznunk. A szerepváltozással természetesen együtt fog járni, hogy az ügyvédség és a latin típusú közjegyzőség feladata is közeledik egymáshoz. Ebben az összehasonlításban az ügyvédség csak akkor állhatja meg a helyét, ha mind az állam, mind a polgárok számára legalább a közjegyzőséggel azonos szintű biztonsági követelményeket tud teljesíteni, és mégis érvényesíteni tudja a nagyobb szolgáltatási piacon belüli versenyből fakadó előnyeit (magasabb színvonalú kiszolgálás, tanácsadási képesség, egyediesített szolgáltatás)...1 A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI Felgyorsuló jogalkotás Az új Parlament intenzív jogalkotásba kezdett, mely tartalmazta a rendkívüli adók kivetését, a társasági adó csökkentését, olyan rendkívüli intézkedések bevezetését, amelyek lehetővé teszik, hogy a kormány rendkívüli körülmények (pl. természeti katasztrófák) esetén ideiglenesen átvegye a vállalatok irányítását a károk enyhítése érdekében. Bővítették a pénzügyi jelentések elektronikus úton történő közzétételét, korlátozták az Alkotmánybíróság hatáskörét. A továbbiakban kiemeljük leglényegesebb fejleményeket.. Polgári Törvénykönyv hatálybalépésének elhalasztása A Magyar Parlament közel 1 éven átívelő előkészítést követően 9-ben elfogadta az új Polgári Törvénykönyvet. 1 márciusában külön törvényt fogadtak el annak két szakaszos hatálybalépéséről és végrehajtásáról. E szerint a Ptk. külön lépett volna hatályba: az Első Könyv (bevezető rendelkezések, általános jogelvek) és a Második Könyv (Személyek joga: jogképesség: személyiségi jogok védelme) 1. május 1-én,, míg a Ptk. többi része 11. január 1-től. A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága szerint azonban a Polgári Törvénykönyvet hatályba léptető törvényt, mivel az új szabályok alkalmazásának előkészítésére biztosított határidő túl rövid volt, illetve a Ptk. egyes könyveinek eltérő időpontokban történő hatálybalépése ártana a jogbiztonságnak. A választásokat követően a kormány kijelentette, hogy a Polgári Törvénykönyv átfogó felülvizsgálatot igényel. A Parlament 11-ben készül elfogadni a felülvizsgált kódexet..3 Gyorsító csomagok A Parlament az eljárások meggyorsítása érdekében mind a Polgári Perrendtartást mind a büntetőeljárási törvényt módosította. A polgári eljárások során kötelező jogi képviseletet a korábbiaknál több ügytípusra előírta. Ilyen eljárásoknál lerövidül a kereset illetőleg viszontkereset módosítására nyitva álló határidő. Gazdasági társaságok számára ismét kötelező lesz a bírósági eljárást megelőzően megkísérelni a vita rendezését, és végül közigazgatási perekben főszabály szerint a szóbeli meghallgatás mellőzésével fognak határozni. A büntető eljárásokban, a módosított szabályok lehetővé teszik a bíróság számára a tárgyalás tartása nélküli ítélethirdetést, ha a vádlott nem szándékozik jelen lenni a tárgyaláson. A módosítás a védelem jelentétét a tárgyaláson, a tárgyalást elmulasztó és helyettesítéséről helyettesítő ügyvéd bevonásával nem gondoskodó ügyvéd szankcionálásával igyekszik biztosítani. 13

14 .4 Adójogszabályok Az Alkotmánybíróság ugyan nem találta alkotmányellenesnek a "tevékenységre jellemző kereset" intézményét, de a Budapesti Ügyvédi Kamara által az Alkotmánybírósághoz benyújtott normakontroll kérelemben megfogalmazott kritika nem maradt hatás nélkül. A pénzügyi tárca az idei törvények módosítása során e kérdés kapcsán teljes egészében magáévá tette szakmai álláspontunkat és a nem kellően normavilágos jogintézményeket kiiktatta a magyar jogrendből. A változások nem egyformán érintik karunkat. A kisebb jövedelműeket hátrányosabban, a nagyobb jövedelműeket ösztönzően..5 Elektronikus fizetési meghagyás A fizetési meghagyások közjegyzői hatáskörbe kerülése egybeesett egy újabb elektronikus eljárási forma kialakításával. Bár nemzetközi összehasonlításban példátlanul rövid idő állt rendelkezésre a bevezetéshez és a már előtesztelt rendszert érték az utolsó hónapban jogszabály-módosítások, az átállás a vártnál kevesebb nehézséggel járt. Az ügyvédek e-cégeljárásban szerzett rutinja és a két kamara közötti forró drót is közrejátszhatott abban, hogy az év végére az esetek döntő többségében zökkenőmentesen folytak az eljárások. A közjegyzők átlagosan 3 munkanap alatt kibocsátották a meghagyásokat és az év végére már tömegesen indultak el a végrehajtások. A MOKK tájékoztatása szerint az ügyek 55%ában ügyvédi képviselet mellett jártak el..6 A kötelező ügyvédi közbeszereztetés eltörlése A szabad ügyvédválasztás elvének e korábbi sérelme nem az ügyvédség egészét, hanem a közpénzfelhasználói ügyfélkört érintette leginkább hátrányosan. A korábbi Parlament 8-tól vezette be az ügyvédek kötelező közbeszereztetését bizonyos értékhatár felett, illetve az uniós értékhatár felett pedig általános jelleggel. Mivel a Kbt. egyértelműen a legalacsonyabb árat nevesíti nyerési kritériumként, a közpénzfelhasználók elestek a fegyveregyenlőség elvétől és attól a lehetőségtől, hogy megfelelő minőségbiztosítású, szakmai tapasztalatú, tesztelt eredményességű ügyvédeket válasszanak ki például jogvitáik intézéséhez. Míg az ellenfél hozzáfért az általa legalkalmasabbnak ítélt ügyvédi szolgáltatásokhoz, a közpénzfelhasználó kénytelen volt a legolcsóbbat foglalkoztatni. Természetesen ügyvédet ügyvéddel versenyeztetni továbbra is lehet, ha a megbízónak ez az érdeke, a különbség csak annyi, hogy nem köteles a versenyeztetés merev, a szellemi szabadfoglalkozásúakra nem alkalmazható és nem hatékony módozatát alkalmazni. Reméljük, hogy a közszféra nem fog a ló túlsó oldalára átesni és nem visszaélés-szerűen él ezzel a szabadsággal. A kamara nem az ügyvédek referencia- és szakértelem alapú versenye ellen, hanem a közbeszereztetés erre alkalmatlan módszertana ellen küzdött..7 Módosult az ügyvédi törvény Az ügyvédekről szóló évi XI. törvény módosítására 1 végén került sor a kamarai tagság megszerzésének feltételeivel kapcsolatosan. 11. január 1-jétől kezdődően további feltétellel bővült a kamarai tagság megszerzésének eljárása. Azon jelöltek számára, akik teljes jogú tagjai szeretnének lenni a Magyar Ügyvédi Kamarának: a kamarai tagság kérelmezése előtt kötelező a legalább 1 éves ügyvédjelöltként történő munkavégzés a 3 éves gyakorlati idő alatt, illetve alkalmazott ügyvédként történő munkavégzés a 14

15 szakvizsgát követően. Ez a szabály a gyakorlatban azon jogászok felvételét szabályozza, akik korábban a jogi hivatás más területén dolgoztak (pl. közigazgatás). A kamara által ésszerűtlennek és diszkriminatívnak ítélt 3 fős jelöltfoglalkoztatási korlátozást a Parlament eltörölte. A teljesen formális, és semmiféle konkrét jelöltképzési haszonnal nem járó korlátozás egy évvel korábbi bevezetése egy ésszerűtlen adminisztrációs terhet rótt az ügyvédekre és a Kamarákra egyaránt. A nagy létszám folytán a Budapesti Ügyvédi Kamaránál milliós nagyságrendű költséget emésztett fel, minden gyakorlati haszon nélkül ÖNSZABÁLYOZÁS Ügyvédjelölti képzés - új oktatási koncepció kell, ez országos kérdés A 1 szeptemberében Siófokon tartott ügyvédkongresszus kiemelt témája volt az a jelöltoktatás és az ügyvédtovábbképzés. A jelöltoktatás terén a szabályozás országos feladat. Az Üt. 11. (1) bekezdés n) pontja ad felhatalmazást a szabályzat megalkotására, országos szintű szabályozási kötelezettséget teremtve. A területi kamarák ilyen hatáskörrel nem rendelkeznek. Emiatt nincs arra sem lehetőség, hogy az országos szabály csupán keretfeltételeket határozzon meg, amelyeket a területi kamarák töltenek fel tartalommal. Azt azonban indokolt biztosítani, hogy a területi kamara határozza meg a területén folyó képzés végrehajtásának feltételeit. Ezért az országos szabályzatnak kell erre vonatkozó felhatalmazást tartalmaznia. A konferenciára a Magyar Ügyvédi Kamara téziseket és szabályzat-tervezetet is előterjesztett, amiről a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségében hosszas és alapos vita folyt, erre álláspontokat összehasonlító anyagot készítettünk. A kongresszuson derült fény az igazságügyi tárca szakvizsgarendszer átalakítási szándékára. Ezért ezt a fontos feladatot és az elvégzett szakmai munkát ismét a fagyasztóba helyeztük és reméljük, hogy az hamarosan ismét felmelegíthető lesz. 3. Ügyvédi levéltár Ugyancsak Siófokon tárgyaltuk a Magyar Ügyvédi Kamara központi irattárának kialakítását, illetve a köziratok és ügyvédi magániratok kezelését érintő teendőkről, szabályozókról szóló szabályozási anyagot. A szabályozandó és főleg megoldandó kérdéskör a kamarák hivatali iratainak kezelése és az egyes ügyvédi praxisok iratainak sorsa. Mindkét anyag esetében gondoskodni kell a papír-alapú és az elektronikus (digitális) iratmegőrzésekről. Az erősen szabályozott jogi környezettel átfont tematika ugyan a nagy viták folytán még nem jutott el egy tárgyalható normaszövegig, de mindenképpen üdvözlendő a nívós szakmai előkészítés megtörténte és a szabályozási munka elindulása. 3.3 Informatikai biztos A jövő alapkérdései között kell kezelnünk az informatikai kérdéseket. Az ezzel kapcsolatos önszabályozás java még előttünk áll. Az elnök a kamara stratégia informatikai feladataival kapcsolatos szakértői feladatokra felkérte kamarai biztosul dr. Homoki Péter ügyvédet, szabályozási szakjogászt. Szerepe kiterjedt az informatikai tárgyú beszerzésekkel kapcsolatos ajánlatkérési kiírások, versenyeztetések tartalmi összeállítására, a bírálatokban való részvételre, a kamarai szolgáltatói oldalak szoftverkínálatának összehasonlíthatóvá tételére, az elektronikus archiválással kapcsolatos honlap-tájékoztató elkészítésére és 15

16 karbantartására, ügyvédek számára szóló, az e-archiválással és e-iratkezeléssel kapcsolatos tájékoztató előadások megtartására, a kamara e-arhiválási és adatbiztonsági ügyekben kialakítandó feladataival kapcsolatos elemzések és kutatások elvégzésére, a kamara jövőbeli elektronikus közigazgatási és bírósági ügyekkel összefüggő feladatai azonosítására, egy emelt jogbiztonságú ügyvédi irat-előállítási rendszer elméleti alapjainak kidolgozására, a Magyar Ügyvédi Kamara ügyvédi iratkezelési szabályozásával kapcsolatos koncepció véleményezésére, más jogszabálytervezetek véleményezésére, de kérésünkre részt vett az EU "Find a Lawyer" ügyvédkereső rendszerének megalapozásában is. Kimagasló teljesítménye külön közgyűlési megemlítést és nyilvános köszönetet érdemel! KAMARAI VÁLASZTÁSOK Budapest Az éves közgyűlést követően, 1. február 6-7-én zajlottak le a budapesti területi kamarai választások. Az elnökségbe közvetlenül 15 főt választottak be: B. Szabó Gábor Bálint Ákos György Balogh Béla Bita Judit Buczkó Péter Burai-Kovács János Fülöp László Germus Gábor Grespik László Járai Gábor Kicherer V. Tamás Limbach Viktória Orosz Balázsné Patay Géza Sziklai János Elnökké újraválasztották Réti Lászlót, fegyelmi főmegbízottá Probstner Ilonát. A főtitkár Kiss Pál lett. Elnökhelyettesek: Bérczes Róbert, Kovács Kázmér, Köves Péter, Szecskay András Titkári megbízatást nyertek: Bálint Szilvia, S.Szabó Péter, Fegyelmi megbízottak: Goda Gyula, Horváth István, Tóth M. Gábor, akik egyúttal az elnökségnek hivatalból is tagjai. Papp Géza. Subasicz Éva, Gyalog Balázs, Prandler János, A bizottságok élén csak egy változás történt (Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága). bizottság neve Fegyelmi Bizottság Felvételi Bizottság Ellenőrző Bizottság Etikai Bizottság Összeférhetetlenségi Bizottság Oktatási Bizottság Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke Fekete Tamás Pap Judit Dobozy Gábor Galli István Kratochwill György Hidasi Gábor Jásdi Attila 16

17 4. Országos kamarai választások A területi kamarák küldötteinek részvételével 1. április 19-én zajlottak le a Magyar Ügyvédi Kamara választásai. Elnökké újraválasztották Bánáti Jánost. A Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettesei lettek Kovács Kázmér, Szecskay András és Szűcs Andrea és más fontos tisztséget is elnyertek budapesti kollegák LÉTSZÁMHELYZET A teljes nyilvántartotti létszám A létszámhelyzet alakulását a pénzügyi válság mellett nagyban érintették a parlamenti és önkormányzati választások. A létszámnövekedés ezzel együtt tovább lassult. Az új felvételek száma 8-ban 415, 9-ben 383, 1-ben 45 fő volt. Ennek a regisztrációs és a negyedéves tagdíj volumenére van negatív kihatása. A teljes nyilvántartott létszám 11. február 1-jén 8589 (tavaly: 848) fő, az aktív 757 (tavaly: 7543) fő. Az aktív létszám növekedése tehát gyakorlatilag leállt. Típus Ügyvéd Alkalmazott ügyvéd Külföldi jogi tanácsadó EU közösségi jogász Alkalmazott EU közösségi j. Ügyvédjelölt Összesen: 5. Teljes létszám Nő Férfi Szünetel Felfüggesztve Beteg Aktív Ügyvédek Növekszik a nők aránya különösen az alacsonyabb korosztályokban. A volt ügyvédjelöltekből lett új ügyvédek aránya idén csak 46,7% volt, szemben a tavalyi kb. 6%-kal. A választások és az Üt. változása, ami előírta az egy éves megelőző ügyvédjelölti vagy alkalmazott ügyvédi munkaviszonyt, valószínűleg megemelték az új bejegyzések számát és ezért jövőre az új felvételek számának további csökkenésével kell számolnunk. ügyvédi bejegyzés Új bejegyzés (más pályáról) ebből férfi ebből nő Jelöltből lett ügyvéd ebből férfi ebből nő összesen % ,9% 5,% 1,7% 46,7%,% 6,7% 17

18 ügyvédi bejegyzés Alkalmazott ügyvédből ebből férfi ebből nő Bejegyzés újra ebből férfi ebből nő ÖSSZESEN: ebből férfi % ebből nő összesen % ,7%,7%,% 1,5%,5% 1,% 1,% 48,4% 51,6% Ötven év felettiek teszik ki a kar 35 %-át. A korfa két alacsonyabb és legalsó ágai azt mutatják, hogy a természetes folyamatok eredményeképpen is csökkenni fog arányuk, de félő, hogy a piacok és az ügyféligények rendkívül gyors átalakulása őket állítja a legnagyobb kihívások elé. Esetükben súlyos következménnyel jár a kamarai szociális gondoskodási rendszer teljes hiánya és az ügyvédi magánnyugdíjpénztár marginális súlya és ők szorulnának rá a legjobban a felzárkóztató képzésekre (nyelv, internethasználat). Ügyvédek életkori adatai 3 évig között 36-4 között között 46-5 között 51-6 között 61-7 között 71-8 között 81-9 között 9 év felett ÖSSZESEN: 5.3 Nő Férfi 45% 54% 61% 59% 56% 5% 6% 66% 9% 5% 56% ÖSSZESEN: 55% 46% 39% 41% 44% 5% 4% 34% 1% 5% 44% % 1% 18% 13% 8% % 1% 3% 1% % 1 % 5 év alatti % 5 év feletti % Alkalmazott ügyvédek Az alkalmazott ügyvédi státus presztízsének növekedése együtt jár a létszám növekedésével. Kiemelkedő számban (arányuknál nagyobb mértékben) képviseltetik magukat a kitűnő és jeles eredménnyel szakvizsgázottak között. A 4 fős összlétszámon belül 9 fő a tavaly felvettek száma. Itt a jelöltből felvettek aránya csaknem kétszeres az ügyvédekéhez képest. A hölgyek pedig több mint kétszer annyian vannak, mint a férfiak. 18

19 Alkalmazott ügyvédi bejegyzés Új bejegyzés (más pályáról) ebből férfi ebből nő Jelöltből ebből férfi ebből nő Ügyvédből ebből férfi ebből nő ÖSSZESEN: ebből férfi ebből nő 5.4 összesen % ,% 5,6% 14,4% 77,8% 3,3% 54,4%,% 1,1% 1,1% 1,% 3,% 7,% Európai közösségi jogászok A létszámuk 134 fő (13 aktív), döntő többségük (1 fő) férfi. Számuk az idén 99 fővel nőtt, ami egyedi jelenség következménye. Egy neves francia iroda valamennyi tagja regisztráltatta magát Budapesten, megváltozott stratégiájuk szellemében. 5.5 Ügyvédjelöltek Az ügyvédjelölteknél a hölgyek vannak többségben 4 óta. A jelöltek összlétszáma 8 óta folyamatosan csökken. Ügyvédjelöltek Nő % Férfi % ÖSSZESEN: % 88 4% % % % % % 69 4% február -ai állapot 135 6% 698 4% 1733 Az új felvetteken belül is azonos a nők arányszáma: Ügyvédjelölti bejegyzések Új bejegyzés ebből férfi ebből nő Bejegyzés újra (más pályáról) ebből férfi ebből nő ÖSSZESEN: ebből férfi ebből nő összesen: % ,7% 38,% 58,4% 3,3% 1,6% 1,8% 1,% 39,8% 6,% 19

20 További szemléltető adatok: hónap Átjegyzés Törlés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Törlés Törlés Törlés alkalmazott munkaviszony szakvizsga Szakvizsgára ügyvéddé megszüntetés letétele felterjesztve válás miatt miatt Külföldi jogi tanácsadók Számuk stagnált, észlelhető létszámmozgás nem volt. 5.7 Ügyvédi irodák Változatlanul az egyéni praxisok száma a döntő és meghatározó (89,1%). Kamaránk a kis ügyvédek kamarája, az ő szolgálatukat kell fókuszban tartanunk. működési forma darab Ügyvédi működési entitások összesen ,% Társas irodák Egyszemélyes irodák Egyéni ügyvédek Egyszemélyes ügyvédi működések összesen: Alirodák száma ,8% 48,% 41,% 89,% Társas ügyvédi irodák tagok száma szerinti bontásban 1-5 fős irodák 6-1 fős irodák fős irodák 15 fő felett %

ELNÖKI ÉS FŐTITKÁRI KÖZÖS BESZÁMOLÓ

ELNÖKI ÉS FŐTITKÁRI KÖZÖS BESZÁMOLÓ É S F Ő T T K Á R ELNÖK ÉS FŐTTKÁR KÖZÖS BESZÁMOLÓ AZ ELNÖKSÉG, A VÁLASZTOTT TSZTSÉGVSELŐK ÉS A HVATAL 2009. ÉV MUNKÁJÁRÓL A LÁTHATÓ KAMARA PROGRAMJÁNAK ELSŐ 4 ÉVÉNEK VÉGÉN BUDAPEST, 2010. FEBRUÁR H -

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198 TA RTALOM Gaál Nóra Nagy Andrea Beszámoló a civil szervezetekkel összefüggő szakmai kerekasztal megbeszélésről... 1 Kiss István A Miskolci Törvényszéken nyilvántartott civil szervezetek számadatai és a

Részletesebben

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE TÁJÉKOZTATÓ

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE TÁJÉKOZTATÓ A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE 7156/2005/19. OIT Hiv. TÁJÉKOZTATÓ A BÍRÓSÁGOK ÁLTALÁNOS HELYZETÉRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Budapesti Ügyvédi Kamara részére 2012. február verzió: 1.3 Testületi döntést előkészítő bizalmas anyag, üzleti titok! 2 / 167 Dokumentum kontroll Projekt

Részletesebben

VII. kerület, Dob utca 75-81.

VII. kerület, Dob utca 75-81. VII. kerület, Dob utca 75-81. Főigazgatói ajánlás Tisztelt Olvasó! Tisztelettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága megalakulásának 15 éves évfordulójára készült kiadványt. Az

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

Beszámoló az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tevékenységérõl

Beszámoló az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tevékenységérõl Beszámoló az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tevékenységérõl 2007 J/5016 Beszámoló az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tevékenységérõl 2007 Országgyûlési Biztos Hivatala 2008 Minden

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu

MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu 2008. 1. szám Fôbb támogatóink: Vállalkozók Napja 2007. december 7. 2007. december 7-én, immár 9. alkalommal adta át a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) az ország legkiválóbbjainak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről 1 MAGYAR BANKSZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2011. július 2 Tartalomjegyzék I. SZABÁLYOZÁSI, ÖNSZABÁLYOZÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK... 4 1 A lakáshitelezéssel kapcsolatos

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS KÁLLAY LÁSZLÓ, KISSNÉ KOVÁCS ESZTER, KŐHEGYI KÁLMÁN Szerzők: Kállay László Kissné Kovács Eszter Kőhegyi Kálmán Magyar Gazdaságelemző Intézet kallay.laszlo@gazdasagelemzo.hu kovacs.eszter@gazdasagelemzo.hu

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

Beszámolója. a 2013. évi tevékenységéről J/13824. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Beszámolója. a 2013. évi tevékenységéről J/13824. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2013. évi tevékenységéről J/13824 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Budapest, 2014 Bevezető Az Országgyűlés Magyarország

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

Augusztus Szeptember. Tájékoztató a VOSZ Elnökségének szeptemberi ülésérôl VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.

Augusztus Szeptember. Tájékoztató a VOSZ Elnökségének szeptemberi ülésérôl VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. AUG. SZEPT. 16. ÉVF. 5. SZÁM Tájékoztató a VOSZ Elnökségének szeptemberi ülésérôl Megyei Prima Díj átadás Szolnokon Élénk az érdeklôdés

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XIV. évfolyam 2012. szám

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XIV. évfolyam 2012. szám Posta szakmai folyóirat XIV. évfolyam 2012. 1. szám Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL Tájékoztatók a 2011. november 4-5-i Országos Postás Konferencia második munkanapjáról

Részletesebben

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 5. szám A tartalomból... Fontos érték a kiszámíthatóság Interjú Christopher Mattheisennel, a JVSZ új elnökével

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben