ELNÖKI ÉS FŐTITKÁRI KÖZÖS BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELNÖKI ÉS FŐTITKÁRI KÖZÖS BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 B U D A P E S T I E L N Ö K Ü G Y V É D I É S F K A M A R A Ő T I T K Á R ELNÖKI ÉS FŐTITKÁRI KÖZÖS BESZÁMOLÓ A KAR HELYZETÉRŐL, AZ ELNÖKSÉG, A VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÉS A HIVATAL 1. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BUDAPEST, 11. FEBRUÁR 5. H-155 Budapest, Szalay u Tel.: Fax:

2 TARTALOM Tempora mutantur Folytatódó pénzügyi és gazdasági válság Gyökeres átalakulások a fejlett országok ügyvédi társadalmaiban Itthon Változó versenykörnyezet és ügyféligények Változó ügyfélmagatartás Fények és árnyak Elektronikus ügyintézés, e-archiválás alá eső irat-és ügytípusok ma és holnap A biztosabb ügyvédi jövő: a jog uralma és a jogbiztonság szolgálata... 1 A jogszabályi környezet változásai Felgyorsuló jogalkotás Polgári Törvénykönyv hatálybalépésének elhalasztása Gyorsító csomagok Adójogszabályok Elektronikus fizetési meghagyás A kötelező ügyvédi közbeszereztetés eltörlése Módosult az ügyvédi törvény Önszabályozás Ügyvédjelölti képzés - új oktatási koncepció kell, ez országos kérdés Ügyvédi levéltár Informatikai biztos Kamarai választások Budapest Országos kamarai választások Létszámhelyzet A teljes nyilvántartotti létszám Ügyvédek Alkalmazott ügyvédek Európai közösségi jogászok Ügyvédjelöltek Külföldi jogi tanácsadók Ügyvédi irodák Megszűnések Lemondás, szünetelés, tevékenységfolytatás... 1 Érdekvédelem... 1 (a) Jogalkotás... 1 (b) Bírói, ügyészi jogalkalmazás... 1 (c) Cégügyek... (d) Ingatlanügyek... (e) Fővárosi börtönökben az ügyvédi beszélőket segítő honlap-felület A tavalyi év legjelentősebb projekt-kihívásai... (a) Elektronikus archiválás és adatbiztonság...

3 (b) Kirendelési díj-előlegezés... 3 (c) Áttérés az elektronikus közigazgatási ügyintézésre... 3 (d) Belső ügyirat digitalizálás A büntető kirendelések problematikája A jogi segítségnyújtói rendszer Gazdálkodás Személyi változások A gazdálkodás alapelvei és céljai Források Behajtások Fizetési felszólítások Kintlévőségek Tartalék Tagdíjak... 7 (a) A tagdíj összegének alakulása az elmúlt 5 esztendőben... 7 (b) A 6-1 között lecsökkentett tagdíjak... 7 (c) A 1 évi negyedéves tagdíj 6-hoz képest 6,4%-reál-csökkentést mutat... 8 (d) Az elnökség tagdíjhatározata... 8 (e) Egyéni tagdíjkedvezmények Pénzügyeink átláthatósága... 8 (a) A változások köre és módszertana... 8 (b) Tiszteletdíjak, jutalmak... 8 (c) Munkavállalók természetbeni juttatásai... 9 (d) Megbízási és vállalkozói szerződések és díjak Elnökség Rendszeres elnökségi ülések munkatervek Határozatok A bizottságok Nemzetközi kapcsolatok Bizottsága Oktatási Bizottság (a) A bizottság szervezeti munkája (b) Ügyvédiskola A Továbbképzési biztos tevékenysége (a) Az ügyvédjelölti oktatás átalakítása (b) A más pályáról érkezők oktatásáról és beszámolási kötelezettségéről (c) Ügyvédi továbbképzés Összeférhetetlenségi Bizottság Felvételi Bizottság Etikai Bizottság A Fegyelmi Bizottság Ellenőrző Bizottság A Kamara hivatala Hivatalvezetői munkaértekezletek Vezetőségi ülések

4 1.3 Állományértekezletek, alkalmazottak foglalkoztatása Az igazgatási és más titkári ügyek... 4 (a) A közigazgatási ügyek, elektronikus ügyintézés... 4 (b) A jelölti jogviszony megszűnése nyilvántartásával kapcsolatos nehézségek (c) Tagság igazgatási úton történő törlése (d) Irodagondnoki kirendelések (e) Az ügyvédi tevékenység szervezeti formáit érintő igazgatási ügyek (f) Az ügyvédi igazolványok (g) Igazolások kiadása (h) Panaszügyek titkári szakban (i) A pénzmosás elleni ügyvédi kötelezettségekkel összefüggő teendők (j) Elektronikus aláírások (k) TAKARNET-hozzáférések (l) Egyéb jellemző adatok 1-ben Büntető- és etikai ügyek ügyvédek ellen Szolgáltatások Pesti Ügyvéd Honlap Elektronikus hírlevél Központi postafiók - avocat.hu Könyvtár Kamarai rendezvények, konferenciák Kamarai adótanácsadás PenalNET program Számítógép-használat és hálózatnélküli internet-elérés a kamarában Nemzetközi kapcsolatok Közélet Vörösiszap-katasztrófa Rendezvények a kamarában Társasági élet Sportélet Nyugdíjasaink Infrastruktúra A volt Budakörnyéki ÜMK és a volt Ínségkonyha helyiségei megvásárlása (a) Előzmények (b) Korábbi ingatlanvásárlások a házban A pince átalakítása irattári célokra Zárszó

5 Tisztelt Hölgyeink és Uraink, Tisztelt Kollégák! Ha bárki megkérdez öt ügyvédet, miben látja a mai ügyvédtársadalom legégetőbb nehézségeit, négytől valószínűleg a következő választ kapja: a létszámhelyzet, azaz az ügyvédi túlnépesedettség; az ügyfelek megnövekedett árérzékenysége, azaz az ügyfelek szegénysége és az ügyvédek elszegényedése; a kontárok felvirágzása a cégalapítás, ingatlanügyek terén, azaz az ügyvédek piacvesztései; az ügyvédeket sújtó adminisztratív és költségterhek felszaporodása; az ügyvédi morál nem megfelelő szintje; a jog és az intézményrendszerek kiszámíthatatlansága. A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke és főtitkára e problémákra is kitekintve - közösen tájékoztatja Önöket a 1. év fontosnak tartott eseményeiről, az elnökség, a választott tisztviselők és a hivatal munkájáról. Területükről külön beszámolókban szólnak az egyes bizottsági elnökök is. A közgyűlésen szóbeli beszámolóink tehát e dokumentum anyagait felhasználják és az elnöki, illetve a főtitkári szóbeli beszámoló ehhez képest kiegészítő jellegű lehet. Köszönjük kartársaink bizalmát, aggódó és néha kritikus, de mindig konstruktív támogatását. Köszönjük az elnökségnek és a ciklus választott tisztségviselőinek az odaadó segítséget, a kamara többi segítőjének és munkatársának a fegyelmezett, hatékony munkát! 5

6 TEMPORA MUTANTUR Folytatódó pénzügyi és gazdasági válság A globális pénzügyi és gazdasági válság harmadik esztendejében tart a fokozott árérzékenység azaz, alacsonyabb díjakért és többet kell dolgozni. A remélt gazdasági fellendülés még késik. Fogyasztói infláció nőtt, a gazdasági növekedés1 lassan emelkedik Fogyasztói infláció 4,9 4, 3,3 Gazdasági növekedés 1,1 3,1 4, Munkát hozott a kormányváltás és a felgyorsított jogi átalakítás egyes következményei: a létszámleépítések, személycserék, az óriási hatékonysággal működő törvénygyár. A tavalyihoz képest megnőtt az új cégalapítások, de a bezárások száma is. A válság és a politika tehát mozgást idéz elő, amelyben az ügyvédek részvétele elkerülhetetlen. Lássuk ügyvédeink jelentősebb ügyforrásait. Van olyan, amely ellenoldali pozíció folytán több ügyvédé is (szerződések, perek), van, ahol nincs mindenütt ügyvéd (fmh, hagyaték). Ügytípus Éves ügyszám Ügyvéd szereplők Az ügyszámra vonatkozó információ forrása Bírósági ügy érkezések ,5-szeres OITH 1816/1 Fizetési meghagyás, országosan: ,55 OITH 1816/1 Cégbíróság országosan, érdemi: 334 1,95 KIM Céginf. Oszt szeres VM Földügyi Főoszt Ellenjegyzést igénylő ingatlanügy GVH eljárások 4 3-szoros becslés Fogyasztóvédelem 5 1-szeres becslés 1-szeres nincs adat Egyéb közigazgatási eljárások 1 Hagyatéki eljárások 118, MOKK Közbeszerzési ügyek 1,8-szoros becslés 6

7 Az ügyvédi tevékenység terei ennél természetesen szélesebbek (a nemzetközi, vállalati és a hatósági eljárást nem igénylő ügyeket még becsülni sem tudjuk és az állami nyilvántartásokból sem állapíthatók meg bizonyossággal a tényleges ügyszámok). A bíróságokhoz 1 első félévében az előző évi időszakkal összehasonlítva 9,7 %-kal több ügy érkezett, ami a korábbi évekhez viszonyítva jelentős növekedés. Azóta ezt a tendenciát növelhették a szabálysértési ügyek is. Hasonló tendenciákat látunk szinte az összes ügycsoportban, ami arra utal, hogy 1-ben az ügyvédi piac ügyvolumene nőtt. 1. Gyökeres átalakulások a fejlett országok ügyvédi társadalmaiban.3 A nemzetközi ügyvédvilág is szédítő gyorsasággal változik. Az Egyesült Királyságban a jogi szolgáltatásokról szóló törvény (Legal Services Act) 9. március 31-ével lehetővé tette, hogy ügyvédi irodákban nem ügyvédek is tulajdonosok (partnerek) lehessenek (Legal Disciplinary Partnership). Már az első évben 13 nagyobb ügyvédi iroda alakult át. 11 októberében egy még radikálisabb változás következik: az alternatív üzleti struktúra (Alternative Business Structure) formájában, ami külső befektető számára teremti meg a részvényesi befektetés lehetőségét. A top 1 ügyvédi iroda %-a gondolja, hogy nyilvános részvénykibocsátás alanyává kíván válni, további 43 % pedig kockázati tőkebefektető után néz. Nem csak a nagy, hanem a középméretű irodák is külföldön akarnak terjeszkedni (ügyfeleiket nyilván országunkba is követni kívánják), ehhez szükségük lesz a finanszírozásra. Lord Justice Jackson 1. január 14-én napvilágot látott jelentése nyomán további törvényhozási változások várhatók: az ügyküldési (ügynöki díjat) teljesen tiltani kívánja és korlátozásokat javasolt a sikerdíjak terén. Gyorsan terjed az online, bármikor elérhető ( non stop 4/7 ) alapú modell, ami a kicsi ügyvédi irodák körében is népszerű: növelik kínálatukat és azonnal hozzáférhetők. Globális jelenség a költségtakarékos virtuális ügyvédi irodák megjelenése, amelyek távszolgáltatást ajánlanak és rezsiközösségeket alkotva közösen vesznek igénybe műszaki, könyvelési és más szolgáltatásokat. Ügyfelnyomásra több a fix díjas megbízás panaszkodik a top 1 angol iroda 6%-a. Növekszik a jogérvényesítő (behajtó) gazdasági társaságok (Claim Management Companies) száma, melyeket egy külön hatóság regisztrál és ellenőriz. A banki és társasági jogi területeket a válság visszavetette, a többit nem érintette, a büntető területeken növekedés történt. Az angol jogi piac 1-ben %-ot nőtt, 11-re,8%-os növekedést prognosztizálnak. A jogi szolgáltatási piac Angliában a nem ügyvédek (lásd 1.4. pont) előtt bizonyos határterületeken nyitott (liberalizált), de saját szakmai önszabályozó testületeiket ki kell alakítaniuk, amelyeket az ügyvédi szervezetetekkel együtt közös önszabályozó testületekbe soroltak és akik felelősek saját tagjaik 3 Forrás: OIT Forrás: IRN Research The UK Legal Market April 1. 7

8 1.3 Itthon Itthon véget ért a nagy nemzetközi irodák kivonulása, aki nem ment, az marad is. Új, nagy létszámú ügyvédi hazai együttműködések tűntek fel, közöttük olyan is, amely a TávolKelet befektetőire (Kína) és az onnan érkező ügyféligényekre koncentrál. Az idegen nyelvtudással és nemzetközi ügyvédirodai ismerettel rendelkező közepes és kisebb praxisok hálózatosodása tovább folytatódik. Eltérően a korábban ismert nemzetközi ügyvédi hálózatok sajátosságaitól, tovább szaporodnak az ügyküldési (nem profitközösségi) ügyvédi és a multidiszciplináris hálózatos együttműködések. 1.4 Változó versenykörnyezet és ügyféligények Tovább erősödik a jogi képviseletet felpuhító, a tanácsadók-szolgáltatók (cégalapítást szervező társaságok, könyvelők, cégszolgáltatók, ingatlanirodák, ingatlanközvetítők, hiteltanácsadók, közbeszerzési tanácsadók, családjogi mediációs irodák, magánnyomozók) dominálta tanácsadó-ügyvédi együttműködések. Kétségtelen, hogy a szakmaközi együttműködések valós ügyféligényeken alapulnak, munkát és tapasztalatot hoznak kollegáinknak és többségükben etikai, ügyfélvédelmi kifogás alá nem esnek. De sajnos sok esetben átcsúsznak kontárkodásba is, amit kiszolgáltatott, vagy lelkiismeretlen ügyvédek támogatnak is. Ügyfél- és hivatásvédelmi okokból nem tűrhetjük és szemlélhetjük tétlenül az olyan törekvéseket, melyek a jogügyletek biztonságát ezen belül különösen az ügyvédi titkot, a jogügylet-biztonsági és pénzmosással szembeni előírások megtartását sértik, vagy amelyek az ügyvédekkel szembeni tisztességtelen versenyelőnyöket, vagy egyes ügyvédi rétegek kiszolgáltatottságát használják ki. 1-ben az elnökség bizottságot hozott létre e jelenségcsoport vizsgálatára és megkezdődött a konkrét ügyek feltárása. Ennek nyomán egyes hatóságokkal szakmai konzultációkat kezdtünk, amelynek célja e jelenségek káros tartalmainak kiszűrése. 1.5 Változó ügyfélmagatartás Az internet-felhasználás további terjedése és különösen a közösségi oldalak használata az életforma és a vásárlási szokások soha nem látott átalakulását idézi elő itthon is. A fogyasztói szokások átalakulása elérte az ügyvédi szolgáltatásokat is. Az úgynevezett gyorsan mozgó fogyasztási cikkek (FMCG) vásárlásával kapcsolatos fogyasztói szokások átalakulásának viszonylag széles szakirodalma van. Az innen származó kutatási eredményekből tudjuk, hogy az internet elterjedés növekedésével párhuzamosan az online vásárlási kedv is folyamatosan nő, ami azt jelentheti, hogy hazánkban egy éven belül már közel 1.5. ember fogja rendszeresen használni az internetet vásárlásra. A telefonforradalom, a közösségi internet oldalak elterjedése bevonta a teljes fiatal korosztályt, megkísérti a nagyszülők társadalmát és túllépett a középrétegeken. A válság hatására csökken a fogyasztási kedv és nő az árérzékenység, ami az internetes vásárlásokra is hatással lesz. Az online vásárlók száma rohamosan növekszik és körükben az árak előzetes összehasonlíthatósága a választást megelőzőleg az egyik legfontosabb szempont.4 4 Barcza Enikő (Kutató Centrum): Fogyasztók a neten. Offline és online vásárlási szokások közötti kapcsolatok. 8

9 Magunk is tapasztaljuk, hogy jogi kérdésekről már az ügyvédhez fordulás előtt interneten tájékozódnak az ügyfelek, és inkább a nehezebben eldöntendő kérdések megválaszolását várják tőle. A világhálón óriási mennyiségű jogi tanulmány, cikk, jogszabály és konkrét szerződési, okirati tartalom vált elérhetővé, amiből az ügyfelek maguk merítenek és saját, vagy kontárok által létrehozott, félkész jogi termékekkel keresik fel az ügyvédet. A kisvállalkozások is gyakran először maguk próbálkoznak az okiratok fabrikálásával. Amiről tévesen azt gondolják, hogy nem tartalmaz jogászi hozzáadott értéket (iratmintás cégalapítás, adásvételi, vagy más köznapi szerződések, okiratok) azt kontároktól is elfogadják, és ezzel fokozzák saját jogbiztonsági kockázataikat. Viszont az ügyvédeknek is meg kell érteniük, hogy a kontárok által a versenyelőnyök folytán olcsóbban nyújtott jogi szolgáltatásokkal szemben a csak ügyvéd által elérhető jogbiztonsági értékekért lehet magasabb munkadíjat kérni és nem szabad a kontárságban versenyezni. Az ügyfelek tehát az olcsóbb kategóriákat keresik, ami egyszerre hozhat lehetőséget a pályakezdőknek, fiataloknak és jelenthet fenyegetést az idősebb ügyvédek praxisaira. 1.6 Fények és árnyak Általánosságban kijelenthető, hogy az ügyvéd-ügyvéd közötti olló tovább nyílott. Néhány nagy iroda a válságra gyorsan reagálva növelte létszámát, ki tudta használni az országosan növekvő ügyvolument. A középmezőny átrendeződött és megerősödött, de növekedhetett a leszakadók száma, aránya. Továbbra is az idősebb ügyvédi korosztályokat és a lakossági ügyfélkörrel rendelkezőket sújtotta inkább visszaesés, míg az informatikailag gyakorlottabb, idegen nyelveket beszélő kollegák nagyobb része jobban birkózik a nehézségekkel. Ma a szegény, elesett ügyvéd már inkább budapesti, mint vidéki jelenség. Az alkotmányos okoknál fogva normatíve nem korlátozható magas létszám is elősegítette, hogy a hagyományos, azaz társasági jogi, lakossági, ingatlan és családjogi praxisokat folytató ügyvédek, illetve bizonyos földrajzi területek ügyvédjei (peremkerületek) helyzete tovább romlott. A létszámnövekedés ugyanakkor már tavaly is lassult, mára a kar létszáma inkább stagnál. A kamarának nem lehet és nincs is szándéka senki kiszorítására, intézkedései kizárólag az ügyfelek és ügyvédek érdekeit egyaránt védő szolgáltatási biztonság fokozását szolgálhatják. Ennek fő eszköze a minőségbiztosítás és annak hagyományos területei: az ügyvédi biztosítás fedezeteinek növelése, ügyfélvédelmi rendszerek megteremtése, az ügyvédi továbbképzés támogatása, az ügyvédek működését segítő metodikák kifejlesztése és az okiratbiztonságban a közjegyzői szint elérése (a közokiratiság nélkül). Általánosságban viszont kijelenthető, hogy a budapesti kar szakmai ereje nemzetközi összehasonlításban változatlanul erős, ami a magasabb létszám és a szélesebb elterjedésű nemzetközi metodikák, jobb szaknyelvi színvonal és a jó nemzetközi elismertség, és a változó környezethez történő gyors reagáló készség eredménye. Példátlan gyorsasággal és fegyelemmel tért át az ügyvédség az elektronikus cégeljárásra, e tapasztalat nyomán sikerrel szerezte meg az elektronikus fizetési meghagyások piacának 55%-át. Az elektronikus felhasználó és a jogügylet-biztonsági feladatokkal szívesebben megbirkózó ügyvédek pozíciói erősödhetnek, romolhat a változatlan ügyvédkedés fenntarthatóságában reménykedőké. 9

10 1.7 Elektronikus ügyintézés, e-archiválás alá eső irat-és ügytípusok ma és holnap Az elektronikus jövő nem puszta stratégiák és tervek halmaza, hanem jórészt hatályos jog is. Az elektronikus ügyvédi jövő ügyfélbázisunk és létalapunk, a gazdasági nyomásra megkezdődött és nem visszafordítható globális jelenség. Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy pár éven belül elektronikus kártya, okiratalkotás és elektronikus archiválás nélkül nem lesz ügyvédkedés, azaz teljességgel megváltoznak a jogügylet-biztonsági (okiratelőállítási és megőrzési) szabályok és ügyvédi érdekek. Az iratmegőrzési kötelezettséget nem egy központi, világos norma írja elő, hanem az egyes irattípusokhoz kötődő külön szabályok, ezért azok időtartama igen változatos. Az elektronikussá átalakított iratokra ugyanez áll. A fő megőrzési szempont azonban az ügyvéd érdeke, illetve kockázata. Példaként: míg az olyan irattípusok esetében, ahol közhitelű nyilvántartás is tárolja az elektronikus iratot (cégbíróság, elektronikus fizetési meghagyás bizonyos iratai), ez a kockázat alacsony. A most, vagy a közeljövőben belépő elektronikus ügyintézési fajtáknál általában ilyen állami tárolás nem lesz. Ma mindenki számára természetes, hogy egy peres aktában elhelyezi az ellenfél iratát. Ezzel bizonyítható, hogy annak mi a tartalma. Ha elektronikus iratokat kapunk majd, a papír alapon megőrzött nyomatra támaszkodni már kockázat, az nem bizonyít iratazonosságot. Ezért az ügyvéd saját védelmében- az ellenérdekű fél iratainak archiválására is rákényszerül. Ügyintézési típus Cégeljárás Norma 6. évi V. tv. Hatály hatályos Kézbesítés (benyújtás) módja, alternatívái ügyvédi e- kártya az OCCSZ az átvétel elisme-rése után kézbesíti (letölthető) magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) Megőrzés helye Cégbíróság OCCSZ Megőrzés kötelező vagy célszerű időtart. ügyvéd korlátlan (mivel okirat) ügyvéd, közjegyzői nyilvántartás korlátlan (mivel okirat) ügyvédi elektronikus kártya Fizetési meghagyás 9. évi L. tv. hatályos magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) Egyéb őrzési hely közhit. nyilvántartás? Megjegyzés (a rendelkezés lényege) van Kizárólagos eljárási mód. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárások nincs ellenfél irata is őrizendő Kivéve természetes személyek. 1

11 Ügyintézési típus Norma Hatály Megőrzés helye Megőrzés kötelező vagy célszerű időtart. magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató) magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) ügyvéd, bíróság korlátlan (mivel okirat) magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) ügyvéd, bíróság korlátlan (mivel okirat) TAKARNET csak az ügyvéd korlátlan (mivel okirat) ügyvéd, állami elektr. kézbesítési szolgáltató korlátlan (mivel okirat) Kézbesítés (benyújtás) módja, alternatívái "e-per"#1 Pp. 394/B "e-per"# Pp. 394/C. Földhivatali "ehiteles" iratok 1997.CXLI. tv 4. () Inytv. e-tértivevény [csak elvi határidő] magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) Cstv. 6. (5) magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) ügyvéd, bíróság korlátlan (mivel okirat) magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) ügyvéd, bíróság korlátlan (mivel okirat) magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) ügyvéd, bíróság korlátlan (mivel okirat) Csődeljárás Csődeljárás Cstv. 7. (5) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jellegű beruházások 6. évi LIII. törvény Ngbtv. 8. ()-() Ügyvédi kamarai közigazgatási ügyek Üt.1.AB. Ket.1. (3) d) magyarorszag.hu (állami elektronikus kézbesítési szolgáltató, ÜGYFÉLKAPU) kérelmező ügyvéd, Kamara korlátlan (mivel okirat) Egyéb őrzési hely közhit. nyilvántartás? nincs ellenfél iratai is őrizendők! nincs ellenfél iratai is őrizendők! Megjegyzés (a rendelkezés lényege) megyei hatáskörbe tartozó polg. perek minden gazdálkodási szervezet egymás közötti pere van nincs ellenfél iratai is őrizendők! nincs ellenfél iratai is őrizendők! nincs ellenfél iratai is őrizendők! nincs ellenfél iratai is őrizendők! nincs, de a kamara is nyilvántart ha nem tartozik egyéb iratkör alá (pl. e-hatósági eljárás esetén) bíróság- felek közötti írásbeli közlések, term. személyek kiv. Bizonyos formanytatványok term. szem-k kiv. keresetlevél benyújtása és kézbesítés Ügyvédi (+jelölt, alk. ügyvéd EKJ, stb.) státus ügyek elektrsan is intézhetőek 11

12 A holnap, még a leghagyományosabb ügyvédi tevékenységek körében is az elektronikus ügyvédkedés kényszerét hozza. A bíróságok látható berzenkedése e folyamatot lassíthatja, de nem állíthatja meg. Az ügyvédeknek pedig éppen hagyományos piacaik megőrzése érekében érdekük e változás fő sodrában erős csapásokkal előre evezni. 1.8 A biztosabb ügyvédi jövő: a jog uralma és a jogbiztonság szolgálata A költségtakarékossági szempontok, a szolgáltató állam eszméjének megvalósítása, az uniós kötelezettségeink egyöntetűen abba az irányba mutatnak, hogy az állam a közte és a polgárai közötti kapcsolatot egyre magasabb mértékben fogja automatizálni. Ez kihívás és kockázat is. Az ügyvéd ma még jogtechnikai kapu a lakosság és a vállalkozások számára, de a lakosság és az állam technikai lehetőségei is bővülnek és tőlünk független kapuk nyílnak. Az ügyvéd szerepe a jövőben nem szorítkozhat egy technikai összekötőére. Ugyanis az helyettesíthető és leváltható, mint arra már ma is tömeges kísérleteket látunk a nem ügyvédi cégalapítások és más kontárkodások területén. Ez a fenyegetés az elektronikus eljárások gyors ütemű szaporodásával csak nőhet, és egyaránt érinti kedvezőtlenül a jogbiztonságra szoruló ügyfeleket és a magasabb költségeik folytán versenyhátrányba kerülő nagyobb ügyvédi csoportokat. A fő veszélyeztetettek az elektronikus felhasználástól idegenkedő, földrajzi helyzetüknél, egyéni attitűdjüknél fogva, vagy hagyományos ügyfélkörüknél fogva hátrányos helyzetben levő ügyvédek. A fokozódó technikai egyszerűsödés tetten érhető a lakosság informatikai ellátottságának javulásában, az állami elektronikus ügyintézési képességek bővülésében, de a jogi szempontból releváns nyilatkozatok elkészítésének automatizálásában is (lásd a már hagyományosnak mondható mintaszerződéseket és az egyre szélesebb körben működő, az adott polgár igényeire szabott, a jognyilatkozatok szerkesztését támogató webes alkalmazásokat, stb.) A korlátozott jogi szakértelmet igénylő, számos aspektusában ügyviteli jellegű feladatok körében de a klasszikus ügyvédi területeken is - egyre fokozódni fog az ügyvédekre gyakorolt piaci nyomás. E körben a versenytárs nem a többi ügyvéd, de nem is a közjegyző lesz, hanem más, alapvetően informatikai szolgáltatást is nyújtó, akár hazai, akár közösségi (akár azon túli) piaci vállalkozás. Köztük több olyan, amely előbb kerül kapcsolatba az ügyféllel, mint mi: például a könyvelő, vagy az ingatlanközvetítő. Ha nem világos az ügyféltársadalom számára, hogy miért előnyös a költségigényes ügyvédi közreműködés, akkor az ügyvédség előbb-utóbb egyre több különleges jogosítványát és ügyfelét veszti el. A technikai egyszerűsödés miatt az ügyvéd által hozzáadott értéknek is meg kell változnia: a technikai képességek (irat készítése, irat átalakítása, elektronikus aláírás és időbélyegzés) helyett a szakmai hozzáértésen keresztül elért közbizalmi szerepre helyeződhet a hangsúly. Ha az ügyvéd szerepe abból is áll, hogy benne az állam és a polgár is fokozottabban megbízik, akkor az ügyvédség számára az automatizálódó ügyintézés nem veszélyt, hanem piacainak védelmét és hosszú távú lehetőséget rejt. Az elektronikusan intézett állami ügyek száma ugyanis várhatóan nem csak volumenében fog nőni, hanem olyan ügyekben is lehetővé válik az állam-polgár közötti interakció, amely eddig a magas tranzakciós költségek miatt a hagyományos ügyintézés terén nem jöhetett létre. 1

13 Ahhoz, hogy helyzetünk, ügyfélkörünk, jogi munkánk ne változzék, tehát nekünk magunknak kell gyökeresen megváltoznunk. A szerepváltozással természetesen együtt fog járni, hogy az ügyvédség és a latin típusú közjegyzőség feladata is közeledik egymáshoz. Ebben az összehasonlításban az ügyvédség csak akkor állhatja meg a helyét, ha mind az állam, mind a polgárok számára legalább a közjegyzőséggel azonos szintű biztonsági követelményeket tud teljesíteni, és mégis érvényesíteni tudja a nagyobb szolgáltatási piacon belüli versenyből fakadó előnyeit (magasabb színvonalú kiszolgálás, tanácsadási képesség, egyediesített szolgáltatás)...1 A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI Felgyorsuló jogalkotás Az új Parlament intenzív jogalkotásba kezdett, mely tartalmazta a rendkívüli adók kivetését, a társasági adó csökkentését, olyan rendkívüli intézkedések bevezetését, amelyek lehetővé teszik, hogy a kormány rendkívüli körülmények (pl. természeti katasztrófák) esetén ideiglenesen átvegye a vállalatok irányítását a károk enyhítése érdekében. Bővítették a pénzügyi jelentések elektronikus úton történő közzétételét, korlátozták az Alkotmánybíróság hatáskörét. A továbbiakban kiemeljük leglényegesebb fejleményeket.. Polgári Törvénykönyv hatálybalépésének elhalasztása A Magyar Parlament közel 1 éven átívelő előkészítést követően 9-ben elfogadta az új Polgári Törvénykönyvet. 1 márciusában külön törvényt fogadtak el annak két szakaszos hatálybalépéséről és végrehajtásáról. E szerint a Ptk. külön lépett volna hatályba: az Első Könyv (bevezető rendelkezések, általános jogelvek) és a Második Könyv (Személyek joga: jogképesség: személyiségi jogok védelme) 1. május 1-én,, míg a Ptk. többi része 11. január 1-től. A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága szerint azonban a Polgári Törvénykönyvet hatályba léptető törvényt, mivel az új szabályok alkalmazásának előkészítésére biztosított határidő túl rövid volt, illetve a Ptk. egyes könyveinek eltérő időpontokban történő hatálybalépése ártana a jogbiztonságnak. A választásokat követően a kormány kijelentette, hogy a Polgári Törvénykönyv átfogó felülvizsgálatot igényel. A Parlament 11-ben készül elfogadni a felülvizsgált kódexet..3 Gyorsító csomagok A Parlament az eljárások meggyorsítása érdekében mind a Polgári Perrendtartást mind a büntetőeljárási törvényt módosította. A polgári eljárások során kötelező jogi képviseletet a korábbiaknál több ügytípusra előírta. Ilyen eljárásoknál lerövidül a kereset illetőleg viszontkereset módosítására nyitva álló határidő. Gazdasági társaságok számára ismét kötelező lesz a bírósági eljárást megelőzően megkísérelni a vita rendezését, és végül közigazgatási perekben főszabály szerint a szóbeli meghallgatás mellőzésével fognak határozni. A büntető eljárásokban, a módosított szabályok lehetővé teszik a bíróság számára a tárgyalás tartása nélküli ítélethirdetést, ha a vádlott nem szándékozik jelen lenni a tárgyaláson. A módosítás a védelem jelentétét a tárgyaláson, a tárgyalást elmulasztó és helyettesítéséről helyettesítő ügyvéd bevonásával nem gondoskodó ügyvéd szankcionálásával igyekszik biztosítani. 13

14 .4 Adójogszabályok Az Alkotmánybíróság ugyan nem találta alkotmányellenesnek a "tevékenységre jellemző kereset" intézményét, de a Budapesti Ügyvédi Kamara által az Alkotmánybírósághoz benyújtott normakontroll kérelemben megfogalmazott kritika nem maradt hatás nélkül. A pénzügyi tárca az idei törvények módosítása során e kérdés kapcsán teljes egészében magáévá tette szakmai álláspontunkat és a nem kellően normavilágos jogintézményeket kiiktatta a magyar jogrendből. A változások nem egyformán érintik karunkat. A kisebb jövedelműeket hátrányosabban, a nagyobb jövedelműeket ösztönzően..5 Elektronikus fizetési meghagyás A fizetési meghagyások közjegyzői hatáskörbe kerülése egybeesett egy újabb elektronikus eljárási forma kialakításával. Bár nemzetközi összehasonlításban példátlanul rövid idő állt rendelkezésre a bevezetéshez és a már előtesztelt rendszert érték az utolsó hónapban jogszabály-módosítások, az átállás a vártnál kevesebb nehézséggel járt. Az ügyvédek e-cégeljárásban szerzett rutinja és a két kamara közötti forró drót is közrejátszhatott abban, hogy az év végére az esetek döntő többségében zökkenőmentesen folytak az eljárások. A közjegyzők átlagosan 3 munkanap alatt kibocsátották a meghagyásokat és az év végére már tömegesen indultak el a végrehajtások. A MOKK tájékoztatása szerint az ügyek 55%ában ügyvédi képviselet mellett jártak el..6 A kötelező ügyvédi közbeszereztetés eltörlése A szabad ügyvédválasztás elvének e korábbi sérelme nem az ügyvédség egészét, hanem a közpénzfelhasználói ügyfélkört érintette leginkább hátrányosan. A korábbi Parlament 8-tól vezette be az ügyvédek kötelező közbeszereztetését bizonyos értékhatár felett, illetve az uniós értékhatár felett pedig általános jelleggel. Mivel a Kbt. egyértelműen a legalacsonyabb árat nevesíti nyerési kritériumként, a közpénzfelhasználók elestek a fegyveregyenlőség elvétől és attól a lehetőségtől, hogy megfelelő minőségbiztosítású, szakmai tapasztalatú, tesztelt eredményességű ügyvédeket válasszanak ki például jogvitáik intézéséhez. Míg az ellenfél hozzáfért az általa legalkalmasabbnak ítélt ügyvédi szolgáltatásokhoz, a közpénzfelhasználó kénytelen volt a legolcsóbbat foglalkoztatni. Természetesen ügyvédet ügyvéddel versenyeztetni továbbra is lehet, ha a megbízónak ez az érdeke, a különbség csak annyi, hogy nem köteles a versenyeztetés merev, a szellemi szabadfoglalkozásúakra nem alkalmazható és nem hatékony módozatát alkalmazni. Reméljük, hogy a közszféra nem fog a ló túlsó oldalára átesni és nem visszaélés-szerűen él ezzel a szabadsággal. A kamara nem az ügyvédek referencia- és szakértelem alapú versenye ellen, hanem a közbeszereztetés erre alkalmatlan módszertana ellen küzdött..7 Módosult az ügyvédi törvény Az ügyvédekről szóló évi XI. törvény módosítására 1 végén került sor a kamarai tagság megszerzésének feltételeivel kapcsolatosan. 11. január 1-jétől kezdődően további feltétellel bővült a kamarai tagság megszerzésének eljárása. Azon jelöltek számára, akik teljes jogú tagjai szeretnének lenni a Magyar Ügyvédi Kamarának: a kamarai tagság kérelmezése előtt kötelező a legalább 1 éves ügyvédjelöltként történő munkavégzés a 3 éves gyakorlati idő alatt, illetve alkalmazott ügyvédként történő munkavégzés a 14

15 szakvizsgát követően. Ez a szabály a gyakorlatban azon jogászok felvételét szabályozza, akik korábban a jogi hivatás más területén dolgoztak (pl. közigazgatás). A kamara által ésszerűtlennek és diszkriminatívnak ítélt 3 fős jelöltfoglalkoztatási korlátozást a Parlament eltörölte. A teljesen formális, és semmiféle konkrét jelöltképzési haszonnal nem járó korlátozás egy évvel korábbi bevezetése egy ésszerűtlen adminisztrációs terhet rótt az ügyvédekre és a Kamarákra egyaránt. A nagy létszám folytán a Budapesti Ügyvédi Kamaránál milliós nagyságrendű költséget emésztett fel, minden gyakorlati haszon nélkül ÖNSZABÁLYOZÁS Ügyvédjelölti képzés - új oktatási koncepció kell, ez országos kérdés A 1 szeptemberében Siófokon tartott ügyvédkongresszus kiemelt témája volt az a jelöltoktatás és az ügyvédtovábbképzés. A jelöltoktatás terén a szabályozás országos feladat. Az Üt. 11. (1) bekezdés n) pontja ad felhatalmazást a szabályzat megalkotására, országos szintű szabályozási kötelezettséget teremtve. A területi kamarák ilyen hatáskörrel nem rendelkeznek. Emiatt nincs arra sem lehetőség, hogy az országos szabály csupán keretfeltételeket határozzon meg, amelyeket a területi kamarák töltenek fel tartalommal. Azt azonban indokolt biztosítani, hogy a területi kamara határozza meg a területén folyó képzés végrehajtásának feltételeit. Ezért az országos szabályzatnak kell erre vonatkozó felhatalmazást tartalmaznia. A konferenciára a Magyar Ügyvédi Kamara téziseket és szabályzat-tervezetet is előterjesztett, amiről a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségében hosszas és alapos vita folyt, erre álláspontokat összehasonlító anyagot készítettünk. A kongresszuson derült fény az igazságügyi tárca szakvizsgarendszer átalakítási szándékára. Ezért ezt a fontos feladatot és az elvégzett szakmai munkát ismét a fagyasztóba helyeztük és reméljük, hogy az hamarosan ismét felmelegíthető lesz. 3. Ügyvédi levéltár Ugyancsak Siófokon tárgyaltuk a Magyar Ügyvédi Kamara központi irattárának kialakítását, illetve a köziratok és ügyvédi magániratok kezelését érintő teendőkről, szabályozókról szóló szabályozási anyagot. A szabályozandó és főleg megoldandó kérdéskör a kamarák hivatali iratainak kezelése és az egyes ügyvédi praxisok iratainak sorsa. Mindkét anyag esetében gondoskodni kell a papír-alapú és az elektronikus (digitális) iratmegőrzésekről. Az erősen szabályozott jogi környezettel átfont tematika ugyan a nagy viták folytán még nem jutott el egy tárgyalható normaszövegig, de mindenképpen üdvözlendő a nívós szakmai előkészítés megtörténte és a szabályozási munka elindulása. 3.3 Informatikai biztos A jövő alapkérdései között kell kezelnünk az informatikai kérdéseket. Az ezzel kapcsolatos önszabályozás java még előttünk áll. Az elnök a kamara stratégia informatikai feladataival kapcsolatos szakértői feladatokra felkérte kamarai biztosul dr. Homoki Péter ügyvédet, szabályozási szakjogászt. Szerepe kiterjedt az informatikai tárgyú beszerzésekkel kapcsolatos ajánlatkérési kiírások, versenyeztetések tartalmi összeállítására, a bírálatokban való részvételre, a kamarai szolgáltatói oldalak szoftverkínálatának összehasonlíthatóvá tételére, az elektronikus archiválással kapcsolatos honlap-tájékoztató elkészítésére és 15

16 karbantartására, ügyvédek számára szóló, az e-archiválással és e-iratkezeléssel kapcsolatos tájékoztató előadások megtartására, a kamara e-arhiválási és adatbiztonsági ügyekben kialakítandó feladataival kapcsolatos elemzések és kutatások elvégzésére, a kamara jövőbeli elektronikus közigazgatási és bírósági ügyekkel összefüggő feladatai azonosítására, egy emelt jogbiztonságú ügyvédi irat-előállítási rendszer elméleti alapjainak kidolgozására, a Magyar Ügyvédi Kamara ügyvédi iratkezelési szabályozásával kapcsolatos koncepció véleményezésére, más jogszabálytervezetek véleményezésére, de kérésünkre részt vett az EU "Find a Lawyer" ügyvédkereső rendszerének megalapozásában is. Kimagasló teljesítménye külön közgyűlési megemlítést és nyilvános köszönetet érdemel! KAMARAI VÁLASZTÁSOK Budapest Az éves közgyűlést követően, 1. február 6-7-én zajlottak le a budapesti területi kamarai választások. Az elnökségbe közvetlenül 15 főt választottak be: B. Szabó Gábor Bálint Ákos György Balogh Béla Bita Judit Buczkó Péter Burai-Kovács János Fülöp László Germus Gábor Grespik László Járai Gábor Kicherer V. Tamás Limbach Viktória Orosz Balázsné Patay Géza Sziklai János Elnökké újraválasztották Réti Lászlót, fegyelmi főmegbízottá Probstner Ilonát. A főtitkár Kiss Pál lett. Elnökhelyettesek: Bérczes Róbert, Kovács Kázmér, Köves Péter, Szecskay András Titkári megbízatást nyertek: Bálint Szilvia, S.Szabó Péter, Fegyelmi megbízottak: Goda Gyula, Horváth István, Tóth M. Gábor, akik egyúttal az elnökségnek hivatalból is tagjai. Papp Géza. Subasicz Éva, Gyalog Balázs, Prandler János, A bizottságok élén csak egy változás történt (Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága). bizottság neve Fegyelmi Bizottság Felvételi Bizottság Ellenőrző Bizottság Etikai Bizottság Összeférhetetlenségi Bizottság Oktatási Bizottság Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke Fekete Tamás Pap Judit Dobozy Gábor Galli István Kratochwill György Hidasi Gábor Jásdi Attila 16

17 4. Országos kamarai választások A területi kamarák küldötteinek részvételével 1. április 19-én zajlottak le a Magyar Ügyvédi Kamara választásai. Elnökké újraválasztották Bánáti Jánost. A Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettesei lettek Kovács Kázmér, Szecskay András és Szűcs Andrea és más fontos tisztséget is elnyertek budapesti kollegák LÉTSZÁMHELYZET A teljes nyilvántartotti létszám A létszámhelyzet alakulását a pénzügyi válság mellett nagyban érintették a parlamenti és önkormányzati választások. A létszámnövekedés ezzel együtt tovább lassult. Az új felvételek száma 8-ban 415, 9-ben 383, 1-ben 45 fő volt. Ennek a regisztrációs és a negyedéves tagdíj volumenére van negatív kihatása. A teljes nyilvántartott létszám 11. február 1-jén 8589 (tavaly: 848) fő, az aktív 757 (tavaly: 7543) fő. Az aktív létszám növekedése tehát gyakorlatilag leállt. Típus Ügyvéd Alkalmazott ügyvéd Külföldi jogi tanácsadó EU közösségi jogász Alkalmazott EU közösségi j. Ügyvédjelölt Összesen: 5. Teljes létszám Nő Férfi Szünetel Felfüggesztve Beteg Aktív Ügyvédek Növekszik a nők aránya különösen az alacsonyabb korosztályokban. A volt ügyvédjelöltekből lett új ügyvédek aránya idén csak 46,7% volt, szemben a tavalyi kb. 6%-kal. A választások és az Üt. változása, ami előírta az egy éves megelőző ügyvédjelölti vagy alkalmazott ügyvédi munkaviszonyt, valószínűleg megemelték az új bejegyzések számát és ezért jövőre az új felvételek számának további csökkenésével kell számolnunk. ügyvédi bejegyzés Új bejegyzés (más pályáról) ebből férfi ebből nő Jelöltből lett ügyvéd ebből férfi ebből nő összesen % ,9% 5,% 1,7% 46,7%,% 6,7% 17

18 ügyvédi bejegyzés Alkalmazott ügyvédből ebből férfi ebből nő Bejegyzés újra ebből férfi ebből nő ÖSSZESEN: ebből férfi % ebből nő összesen % ,7%,7%,% 1,5%,5% 1,% 1,% 48,4% 51,6% Ötven év felettiek teszik ki a kar 35 %-át. A korfa két alacsonyabb és legalsó ágai azt mutatják, hogy a természetes folyamatok eredményeképpen is csökkenni fog arányuk, de félő, hogy a piacok és az ügyféligények rendkívül gyors átalakulása őket állítja a legnagyobb kihívások elé. Esetükben súlyos következménnyel jár a kamarai szociális gondoskodási rendszer teljes hiánya és az ügyvédi magánnyugdíjpénztár marginális súlya és ők szorulnának rá a legjobban a felzárkóztató képzésekre (nyelv, internethasználat). Ügyvédek életkori adatai 3 évig között 36-4 között között 46-5 között 51-6 között 61-7 között 71-8 között 81-9 között 9 év felett ÖSSZESEN: 5.3 Nő Férfi 45% 54% 61% 59% 56% 5% 6% 66% 9% 5% 56% ÖSSZESEN: 55% 46% 39% 41% 44% 5% 4% 34% 1% 5% 44% % 1% 18% 13% 8% % 1% 3% 1% % 1 % 5 év alatti % 5 év feletti % Alkalmazott ügyvédek Az alkalmazott ügyvédi státus presztízsének növekedése együtt jár a létszám növekedésével. Kiemelkedő számban (arányuknál nagyobb mértékben) képviseltetik magukat a kitűnő és jeles eredménnyel szakvizsgázottak között. A 4 fős összlétszámon belül 9 fő a tavaly felvettek száma. Itt a jelöltből felvettek aránya csaknem kétszeres az ügyvédekéhez képest. A hölgyek pedig több mint kétszer annyian vannak, mint a férfiak. 18

19 Alkalmazott ügyvédi bejegyzés Új bejegyzés (más pályáról) ebből férfi ebből nő Jelöltből ebből férfi ebből nő Ügyvédből ebből férfi ebből nő ÖSSZESEN: ebből férfi ebből nő 5.4 összesen % ,% 5,6% 14,4% 77,8% 3,3% 54,4%,% 1,1% 1,1% 1,% 3,% 7,% Európai közösségi jogászok A létszámuk 134 fő (13 aktív), döntő többségük (1 fő) férfi. Számuk az idén 99 fővel nőtt, ami egyedi jelenség következménye. Egy neves francia iroda valamennyi tagja regisztráltatta magát Budapesten, megváltozott stratégiájuk szellemében. 5.5 Ügyvédjelöltek Az ügyvédjelölteknél a hölgyek vannak többségben 4 óta. A jelöltek összlétszáma 8 óta folyamatosan csökken. Ügyvédjelöltek Nő % Férfi % ÖSSZESEN: % 88 4% % % % % % 69 4% február -ai állapot 135 6% 698 4% 1733 Az új felvetteken belül is azonos a nők arányszáma: Ügyvédjelölti bejegyzések Új bejegyzés ebből férfi ebből nő Bejegyzés újra (más pályáról) ebből férfi ebből nő ÖSSZESEN: ebből férfi ebből nő összesen: % ,7% 38,% 58,4% 3,3% 1,6% 1,8% 1,% 39,8% 6,% 19

20 További szemléltető adatok: hónap Átjegyzés Törlés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Törlés Törlés Törlés alkalmazott munkaviszony szakvizsga Szakvizsgára ügyvéddé megszüntetés letétele felterjesztve válás miatt miatt Külföldi jogi tanácsadók Számuk stagnált, észlelhető létszámmozgás nem volt. 5.7 Ügyvédi irodák Változatlanul az egyéni praxisok száma a döntő és meghatározó (89,1%). Kamaránk a kis ügyvédek kamarája, az ő szolgálatukat kell fókuszban tartanunk. működési forma darab Ügyvédi működési entitások összesen ,% Társas irodák Egyszemélyes irodák Egyéni ügyvédek Egyszemélyes ügyvédi működések összesen: Alirodák száma ,8% 48,% 41,% 89,% Társas ügyvédi irodák tagok száma szerinti bontásban 1-5 fős irodák 6-1 fős irodák fős irodák 15 fő felett %

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

"Arhitel" a bizalom biztonsága. Ügyvédként megmaradni - a biztonsági matrica alapú ügyvédi szakokirati rendszer ésszerősége

Arhitel a bizalom biztonsága. Ügyvédként megmaradni - a biztonsági matrica alapú ügyvédi szakokirati rendszer ésszerősége "Arhitel" a bizalom biztonsága Ügyvédként megmaradni - a biztonsági matrica alapú ügyvédi szakokirati rendszer ésszerősége Réti László ügyvéd Kecskemét, 2011. november 11. 2015.03.03. ARHITEL - a bizalom

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi

Részletesebben

Elektronikus cégeljárás

Elektronikus cégeljárás Elektronikus cégeljárás Szilágyi Károly Szilágyi Ügyvédi Iroda Elektronikus cégeljárás XI. Infokommunikációs Szakmai Nap - Elektronikus eljárások PTE ÁJK, 2010.04.16. Áttekintő Jogszabályi háttér Cégnyilvántartás

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251 Ikt.szám: IV.315/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának vezetője a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő választókerületek

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat Szám: 20391/2015 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetési lehetőségeinek kibővítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A Bük által nyújtott szolgáltatás jellege tartalma ingyenes piaci értéke hozzáférhetőség. ügyvédeknek és könyvelőiknek. szakmai szakmai konzultáció x

A Bük által nyújtott szolgáltatás jellege tartalma ingyenes piaci értéke hozzáférhetőség. ügyvédeknek és könyvelőiknek. szakmai szakmai konzultáció x B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A A SZOLGÁLTATÓ KÖZTESTÜLET A Bük által nyújtott szolgáltatás jellege tartalma ingyenes piaci értéke hozzáférhetőség Állandó adótanácsadó ügyvédeknek és könyvelőiknek

Részletesebben

Kihívások és újdonságok a pénzügyigazdasági szakértők munkájában. Ügyvédi szemmel

Kihívások és újdonságok a pénzügyigazdasági szakértők munkájában. Ügyvédi szemmel Kihívások és újdonságok a pénzügyigazdasági szakértők munkájában Budapest 2015. április 1. Ügyvédi szemmel dr. Réti László Magyar Ügyvédi Kamara: elnökhelyettes és a Törvényelőkészítő és elvi Bizottság

Részletesebben

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl A nemfizetés megoldásának lehetıségei Eszköz Fizetési felszólítás Szolgáltatás korlátozása Követelés értékesítése Fizetési meghagyás és

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) tevékenységének a bemutatása (különös tekintettel az áldozatsegítésre,

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó 1 Az előadás célja A jogi alapok áttekintése és rendszerezése Az ELO Iratkezelő Modul - magyarországi jogszabályi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Püspökladányi Víziközmű Társulat Elnökétől 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. E L Ő T E R J E S Z T É S a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda

Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda Tisztelt Látogató! Kérje ingyenes jogi hírlevelünket! Feliratkozás: hirlevel@mkpartners.eu Ügyvédi irodánkat a Budapesti Ügyvédi Kamara 2460 szám alatt vette nyilvántartásba. Az alapító, Dr. Maráczi Zsolt

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában dr. Kása Karolina, osztályvezető, NRSZH Siófok, 2013. május 16. 4. Az Igénybevevői Nyilvántartás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2012 Ügyvezető igazgatói utasítás Hatályba lépés időpontja: felszámolói névjegyzékre kerülés napja Érvényes: Visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119034-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 80-119034

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ARANYTARTALÉK KFT. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. október 8-tól... ügyvezető igazgató 1 1. Az Ellenőrző Bizottság működésének célja: Az Ellenőrző Bizottságot a Magyar Aranytartalék

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK Dr. Lukács Tibor Főtitkár Közbeszerzési Hatóság Szabályozási háttér A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági elnökök és tagok, valamint a gazdasági tanácsnok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? )

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Gósz Zoltán hivatalvezető GISopen Székesfehérvár, 2012. március 12-14. Az előadás vázlata Vállalkozóból kormánytisztviselő. Kezdeti tervek, elképzelések.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit Változások 2013. ban Új Alapító Okirat (2012.? 2011.?) Új kuratórium Közhasznúság bejegyzése (2013. április 27.) Kötelező önállóság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött

Részletesebben

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 9/2014. (VII. 4.) OBH utasítása

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. EGYSZERŰ ÁLLAM 2012.09.06.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. EGYSZERŰ ÁLLAM 2012.09.06. 1 VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. A vállalkozások adminisztrációs költsége Uniós összehasonlításban is magas, MOon nem csökken, inkább növekszik 2 Adminisztrációs teher az adminisztrációs költségek

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak felügyelési tapasztalatai Konzultáció a pénztári jogszabályok változásáról 2008. 03. 05.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak felügyelési tapasztalatai Konzultáció a pénztári jogszabályok változásáról 2008. 03. 05. Az egészség- és önsegélyező pénztárak felügyelési tapasztalatai Konzultáció a pénztári jogszabályok változásáról 2008. 03. 05. Fülöp Tamás Pénztárak felügyeleti főosztálya Felügyelési stílus Helyszíni

Részletesebben