2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj"

Átírás

1 XIX. évfolyam SZEPTEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Fődi Anita Ruzsa jegyzője Lábecz László címzetes főjegyző úr márciusi nyugdíjba vonulása után jegyzői állás betöltésére pályázatot írt ki a képviselőtestület. Az első forduló érvénytelensége után, július 26-án a képviselő-testület rendkívüli ülésén a jelenlévők egyhangú s z a v a z a t á v a l F ő d i A n i t a pályázatát támogatta. Mindezek értelmében augusztus 15-től Ruzsa község jegyzője Fődi Anita. Az elmúlt időszakban dr Sugár Anita Üllés község jegyzője töltötte be helyettesítőként a jegyzői állást. Pontos, precíz munkáját ezúton is köszönöm mind a képviselő-testület, mind a polgármesteri hivatal dolgozói nevében. Augusztus 15-től a jegyző fogadóórái az alábbiak szerint alakulnak: Hétfő-kedd- Szerda: 8-12 óra, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8-11 óra Sánta Gizella - polgármester TÁJÉKOZTATÁS A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS RENDSZERÉNEK MÓDOSULÁSÁRÓL A lakásfenntartási támogatás rendszerszerű átalakítására az energiatámogatással kapcsolatos kormányzati döntésekkel összhangban kerül sor. Több ponton módosul a lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszere szeptember 1-jétől. A módosítás főbb elemei az alábbiak: A jogosultsági jövedelemhatárt az öregségi nyugdíjminimum 250%-ában határozza meg, mely jelenleg ,-Ft. A jövedelemszámítás alapja, a háztartás fogyasztási egysége lesz. Vizsgálni kell az igénylők vagyoni helyzetét. A támogatást elsősorban természetben kell nyújtani, a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. További felvilágosítást a hivatalban kaphatnak Varga Rozália igazgatási ügyintézőtől. Fődi Anita - jegyző Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj Ruzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/2004. (IV.2.) rendelet 3. -a értelmében Ruzsa Közszolgálatáért díj köztisztviselő részére július 1-én, Köztisztviselők napján adományozható. E rendelet alapján július 1-én Ruzsa Közszolgálatáért Díjjal ismertem el Rózsa Szilveszterné munkáját,mindezt az alábbiakkal indokolom: Rózsa Szilveszterné Kisguczi Mária (szül.: Szeged, január 12-én an.: Börcsök Piroska) Ruzsa, Napsugár u. 47. szám alatti lakos június 27-én kezdte közszolgálati pályáját Ruzsa Község Polgármesteri Hivatalánál. A pénzügyi gazdálkodási területen először helyettesítő, majd július 16-tól határozatlan időre kinevezett pénzügyi előadóként májusában kiváló minősítéssel közigazgatási alapvizsgát tett. Munkaköréhez az előírt szakképesítéssel már munkába lépésekor rendelkezett, de fontosnak tartotta szakmai ismeretei folyamatos bővítését évben államháztartási szakon mérlegképes könyvelő szakképesítést szerzett februárjától az ECDL számítógép kezelői tanfolyam 7 modulja elvégzésének eredményeként Európai Számítógép-használói Jogosítvánnyal rendelkezik. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos ismereteit önképzéssel folyamatosan fejleszti, a munkaterületét érintő jogszabályok mellett a jogi iránymutatásokat, állásfoglalásokat, közleményeket is figyelemmel kíséri. Munkája a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező önkormányzati és intézményi beruházásokhoz, felújításokhoz és a működéshez kapcsolódó számlák banki átutalása, a bankszámlákon bonyolódó kiadási és bevételi forgalom kontírozó könyvelése, az ÁFA bevallás elkészítése, bevételek kiszámlázása és egyéb nyilvántartási feladatok ellátása nagy odafigyelést, pontosságot követel meg. Alapossága, pontos, precíz munkavégzése a Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzések, könyvvizsgálói auditok során is visszaigazolást nyert. Munkaterületén megnyilvánuló igényessége, pontossága, szorgalma, felelősségérzete és segítőkészsége alapjelleméből fakad, melyért munkatársai is elismerik és szeretik. Korrekt munkakapcsolatot alakított ki az intézmények vezetőivel és dolgozóival. Nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat követeléseinek pontos nyilvántartására, kiszámlázására és a hátralékok behajtására. A Vízmű- Üzemeltetési Intézmény Vezetőjével együttműködve, a kialakított információszolgáltatási rendszer eredményeként szép eredményeket értek el a korábban jelentős összegű díjhátralék behajtása terén. Sánta Gizella - polgármester

2 A rekultiváció elkezdődött A Szegedi Regionális Hulladékkezelési Program, Hulladéklerakók Rekultivációja című - KEOP /2F/ azonosító számú projekt - megvalósítási szakaszába lépett: több helyen is megkezdődött a bezárt hulladéklerakók felszámolása és rekultivációja. A kivitelező augusztus első hetében Bordány, Forráskút, Szatymaz, Üllés, Zsombó településeken kezdte meg a rekultivációs munkálatokat. A tervek szerint a következő hetekben Algyőn, Bakson, Mórahalmon, Pusztamérgesen, Ruzsán és Zákányszéken folytatódnak a munkálatok. A 2012 őszén befejeződő, mintegy 2,7 milliárd forintos összköltségű beruházás során 26 település 27 hulladéklerakóján közel 414 ezer 840 négyzetméter területet rekultiválnak. Végleges rekultivációt végeznek az alábbi településeken: Algyő, Ásotthalom, Balotaszállás, Bordány, Csengele, Deszk, Forráskút, Kelebia, Kistelek, Kiszombor, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös régi, Öttömös új, Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó. Balástyán, Domaszéken és Szatymazon részleges elszállítást, majd végleges rekultivációt végeznek, Bakson és Dócon pedig rostálással való felszámolásra kerül sor. Az ide vonatkozó európai uniós előírásoknak megfelelően a korábban bezárásra került hulladéklerakókat rekultiválni kell annak érdekében, hogy a telep bezárását követően környezeti kockázatuk minimálisra csökkenjen. Az európai uniós támogatással, a Kohéziós Alap finanszírozásával megvalósuló projekt kedvezményezettje a Dél-alföldi Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás. A projektben a települési önkormányzatokat önrész nem terheli. A kivitelezést az AS Szeged Konzorcium (vezető: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft., tag: SWIETELSKY Magyarország Kft.) végzi. A mérnöki feladatokat az EUCON Konzorcium (vezető: EUROUT Kft.), a projektmenedzsmenti feladatokat a Technoplus Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft. látja el, míg a PR-feladatokért a Factory Creative Studio Kft. felel. Ruzsán négyzetméternyi terület vár rekultivációra. A helyben történő rekultiváció során a lerakott hulladékot a helyszínen áthalmozzák, vagyis kisebb területre rendezik, felszínét tömörítik, ezáltal a rekultivációs réteget ezen a kisebb területen készítik el. Végleges záróréteget alakítanak ki, melynek az a célja, hogy megakadályozza a csapadékvíz bejutását a hulladéktestbe, illetve a csurgalékvíz képződését és a környezetbe való kijutását. A végleges zárórétegrendszerrel ellátott lerakókat így a ruzsait is meghatározott rendben látják el különböző rétegekkel: a rendezett hulladéktestre 30 centiméteres magasságban tiszta talaj kerül, ez az úgynevezett kiegyenlítő réteg. Erre fedőréteget raknak, amely 40 centiméter magas tiszta és 30 centiméter magas humuszos talajból áll. Végül erre kerül rá az úgynevezett vegetációs réteg, vagyis a rekultivációt füvesítéssel fejezik be. Tájékoztató a évi népszámlálásról Tisztelt Lakosság! A Központi Statisztikai Hivatal fontos feladata, hogy 10 évente számba veszi az ország népességét, lakásállományát. A népszámlálás kiterjed a Magyar Köztársaság területén élő vagy átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra; a Magyar Köztársaság területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó EGT állampolgárokra, harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre, valamint az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre, lakott egyéb lakóegységekre és a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre. Ennek megfelelően a Magyar Köztársaság területén október 1. és október 31. között népszámlálásra kerül sor a október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével, melyről a évi népszámlálásról szóló évi CXXXIX. törvény rendelkezik. A népszámlálási törvény értelmében az adatszolgáltatás a szenzitív adatokra vonatkozó kérdések kivételével KÖTELEZŐ! A kijelölt számlálóbiztosok fogják a lakosság részére a kérdőívek egy-egy példányát és a kitöltést segítő útmutatót eljuttatni. Ezek megválaszolására, kitöltésére több lehetőség is adott: 1) A kérdések megválaszolhatóak ezen alkalommal elsőként elektronikus úton is, interneten keresztül. Ehhez a honlapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy egyedi kód megadásával lehetővé válik a népszámlálási kérdőívcsomag online felületen történő kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód a Lakáskérdőív első oldalán, az Azonosító és Internetes belépési kód mezőben található. Az internetes oldalon október között fogadnak adatokat, ezt követően már NINCS lehetőség a kérdőívek online kitöltésére! 2) A kérdések megválaszolhatóak úgy is, hogy a kérdőíveket saját maguk töltik ki. Amennyiben az adatszolgáltatói csomagban található egy darab személyi kérdőív nem elegendő az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez, számlálóbiztosaink ellátják Önöket a megfelelő mennyiségű kérdőívvel. Ezt követően kérjük, hogy a kitöltött papír kérdőíveket a kapott borítékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak adják át. A papír alapon történő önkitöltésre az online adatszolgáltatással megegyezően október 1-16-ig van lehetőség! 3) A kérdések megválaszolhatóak a számlálóbiztosnak is, aki október 1. és október 31. között felkeresi Önt. Kérjük, ehhez a borítékban található kérdőíveket őrizze meg! A népszámlálás során a személy családi és utónevét a népszámlálási kérdőíven felvenni nem szabad, a felvett adatokat az adatvédelmi törvény szigorú szabályait betartva, bizalmasan kezeljük, s kizárólag statisztikai célra kerülnek felhasználásra! A népszámlálással kapcsolatos egyéb részletes információk megtalálhatóak településünk honlapján (www.ruzsa.hu), illetve a internetes oldalon! Kérjük a Tisztelt Lakosság együttműködését a évi népszámlálás sikeres végrehajtásához! Sánta Gizella - polgármester Ruzsa, augusztus 16. Fődi Anita - jegyző

3 Jól érezték magukat az 50 felettiek Kirándulás Szőregre, a Rózsafesztiválra! Június 25-én délután érkezésünkkor elsősorban a Művelődési Házban népművészeti kiállításokat tekintettük meg, például a Péntek György: Szőregi életképek című fotókiállítását. Ezt követően a rózsák tere Szent Katalin templom mellett különböző kulturális műsorokat láthattunk: pl. a helyi néptánc csoport fellépését. A nap folyamán megnéztük a felvonulást, ahol a majorettesek, kerékpárosok, különböző gépjárművek vonultak fel, melyek rengeteg rózsacsokorral voltak feldíszítve. Többek között itt láthattuk a magyar koronát, amit szintén rózsákból állítottak össze. Lehetőség nyílt arra, hogy a virágsziget kertészetben is szétnézzünk és különböző virágokat is vásárolhassunk. A Gondozási Központ klubtagjai nevében szeretnék köszönetet mondani az intézményben dolgozóknak, hogy megszervezték nekünk a június án megrendezett Szőregi rózsafesztiválra való eljutásunkat. Pónusz Istvánné - klubtag Felmászott és ledöntötte Augusztus 8.-án reggelre megrongálták a Szent Erzsébet sétányon álló Szent István szobrot. Sokan döbbenten kérdezték, hogy ki tehette és vajon miért? Az elkövetőt megtalálták. A fiatal fiú beismerte tettét és a következő pár sorral szeretne elnézést kérni mind az Önkormányzattól mind a község lakosságától. A szobrot azóta helyreállították, a több mint százezer forintos kárt a fiú családja megtérítette. Egy 16 éves fiú vagyok. Augusztus 7.-én a Ruzsai búcsú estéjén heccből fel akartam mászni a Szent István szoborra. Sajnos ledőlt a szobor. Nagyon megijedtem és így utólag rossz belegondolni hogy mi történik ha rám, vagy másra esik rá.még így is úgymond "szerencsésen" úsztam meg az egészet,de ez nem azt jelenti, hogy nem bánom amit tettem. Elég nagy anyagi károkat szenvedett az önkormányzat és én is. A legrosszabb az egészben, hogy lelkiismeretfurdalásom van mindazért mert kárt okoztam, és mert sokan csalódtak bennem. Az összes hozzám hasonló korúnak szeretném üzenni, hogy: ilyen vagy ehhez hasonló tetteket NE hajtsanak végre, és NE is akarják kipróbálni. Utólag is szeretnék bocsánatot kérni mindazoktól akiket felkavart ez az eset, akinek a munkáját tönkretettem és azoktól akik támogatták a szobor létrejöttét. 16 éves ruzsai fiú Figyelem! Aikido klub indul Aikido klub indul gyerekeknek és felnőtteknek minden csütörtökön tól a művelődési házban. Az aikidó gyakorlati technikái a kifinomult mozgáson, az ellenfél erejének érzékelésén és elvezetésén, valamint annak szétszórásán vagy az ellenfélre való visszafordításán alapulnak. Az Alapító (Uesiba Morihei) megfogalmazása szerint az aikidó egy olyan Út, amellyel le tudjuk győzni a konfliktusokat magunkban, és amellyel békét teremthetünk a Világegyetemben. Ennek megfelelően az aikidó gyakorlása során nem létezik ellenfél vagy ellenség, hanem partner van, akit vezetnünk és irányítanunk kell. A gyakorlónak tehát nem a pusztításra, hanem minden esetben az építő jellegű konfliktuskezelésre kell törekednie. Kortól és nemtől függetlenül mindenki járhat erre a küzdősportra. Egyetlen feltétel a kényelmes, sportos öltözék. Az oktatás díjmentes! 1. alkalom: óra Mindenkit szeretettel várunk! Vörös Tiborné - igazgató

4 X. Ruzsai Focibajnokság A Ruzsai Ifjúsági Önkormányzat megszűnésével kisebb-nagyobb változásokkal, de július 16-án X. alkalommal is megrendezésre került a ruzsai focibajnokság, ami ugyan nem kimondottan ifjúsági és nem kimondottan amatőr, de változatlan előkészületek és lebonyolítás mellett zajlott. 17 csapat jelentkezett, a helyi csapatok mellett jelentős számú csapat érkezett Szegedről és a környékbeli településekről, találkozhattunk mórahalmi, üllési, forráskúti, bordányi, öttömösi, kübekházi, pusztaszeri, zákányszéki és kiskunhalasi játékosokkal is. Örömünkre szolgált, hogy egy év kihagyása után ismét köszönthettük testvértelepülésünk, Feketics - Bácsfeketehegy csapatát. A sorsolást követően 13 óra 35 perckor elkezdődtek a mérkőzések, az I. kategóriában 2 pályán - 2 csoportban, míg a Hobbi kategóriában induló csapatok egy pályán küzdöttek a dobogóért egészen az esti órákig. A pihenő csapatok sem unatkoztak, hiszen az idei évben is a focibajnoksággal párhuzamosan zajlott a Ruzsai Sörfesztivál, ahol délutántól kulturális és egyéb programok színesítették a napot, amely az eredményhirdetést követően jó hangulatú koncerttel és hajnalig tartó bulival zárult. Visszatérve az eredményekre most is három különdíj került kiosztásra, melyet a bírók javaslata alapján osztottunk ki: Legjobb női játékos: Dömötör Mária, a Fóbiások csapatából Legjobb férfi játékos: Nyári László, az Apokalipszis csapatából Legjobb kapus: Grezsa Imre, a Fapuma csapatából. A különdíjak kiosztása után hirdettük ki a csapatok közötti versengés végeredményét, mely a következők szerint alakult ki: HOBBY KATEGÓRIÁBAN: I. KATEGÓRIÁBAN: 1. helyezett: Öttömös 1. helyezett: Apokalipszis Csapattagok: Wolford Dóra, Csapattagok: Jáger Csaba, Simon Ildikó, Sulyok Diána, Jáger Dávid, Simon Norbert, Szabó Roland, Szekeres Masa Richárd, Fodor János, Dénes, Rózsa Krisztián, Galvácsi Endre, Veress Gábor, Bata Tamás, Veres Csaba, Bata Zoltán, Nyári László, Tóth Veres János. Roland. 2. helyezett: Fóbiások 2. helyezett: Fapuma Csapattagok: Csonka Judit, Csapattagok: Grezsa Imre, Dömötör Mária, Börcsök Borbély István, Reich Attila, István, Figura Zoltán, Reich Péter, Papp László, Kovács István, Papp Zsolt, Pavelka Balázs, Dénes Tornyai Jenő, Szabó D. Balázs, Bozsó Balázs, Török Krisztián, Szabó Krisztián, Norbert, Deák Gábor. Szabó Zoltán. 3. helyezett: Feketics 3. helyezett: Tancsik Team Csapattagok: Losonci Sándor, II. Kiss Zoltán, Kiss Endre, Kiss Csapattagok: Juhász Róbert, Tamás Ferenc, Erzsébet, Farkas Andrea, Losonci Balázs, Losonci Tancsik Attila, Ménesi István, Tamás, Erdélyi András, Tarkó Farkas Péter, Miklós Dávid, Dávid, Harangozó István. Trényi Károly, Apjok Ferenc. Itt szeretnénk megköszönni támogatóinknak és a szervezésben közreműködőknek a segítséget, amely a rendezvény sikeres lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges volt: Ruzsai Sportegyesület; Ruzsai Teleház; Ruzsa Presszó; Maróti Heg-Szi Kft., Üllés; és végül de nem utolsósorban a leköszönt Ruzsai Ifjúsági Önkormányzat tagjainak! Ezúton is gratulálunk a csapatoknak, várjuk őket és a trónkövetelőket jövőre is, bízunk abban, hogy a játékosok, a szurkolók és a kilátogatók egyaránt jól érezték magukat! Sánta Gizella - polgármester

5 Tanyafejlesztési program Szeptember 1-től pályázható a Tanyafejlesztési program. A támogatás két kört érint. Egyik a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések 90 %-os támogatottsággal. Pályázni lehet: - tanyai termékek piacra jutásának elősegítése, - a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése, - a villany nélküli tanyák energiaellátását megújuló energiaforrásokkal biztosító önkormányzati fejlesztés, - a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, - tanyagondnoki szolgáltatások fejlesztése célokra. A másik a tanyagazdaságok fejlesztésére 75 %-os támogatással: - tanyai lakóépületek felújítása, - gazdálkodási célú épületek felújítása, építése, - gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése, - karám, kerítés létesítése, felújítása, - vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése, - tanyagazdaságok megújuló energetikai megújítása - állatállomány kialakítása, bővítése célokra. A pályázatokat a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet címére kell benyújtani szeptember 30-áig. Összesen 825 millió forint áll rendelkezésre és elképzelések szerint évente egyre növekvő összeggel kívánja támogatni a kormányzat a tanyákat. A részleteket a 81/2011.(VIII.11.) VM rendelet tartalmazza. További információkkal forduljanak a kamarai tanácsadói irodába a Teleházba kedden és szerdai napokon. Fackelmann István - kamarai tanácsadó Falugazdász hírei - A vidékfejlesztési miniszter 64/2011. (VII.11.) sz. rendelete értelmében zöldség- és gyümölcsféleségeket kizárólag regisztrált élelmiszer vállalkozó értékesíthet közvetlenül a fogyasztók, vagy viszonteladók részére. Ez a regisztráció a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. címre való elküldésével lehetséges. A nyilvántartásba vételért díjat kell fizetni. A bejelentkezés mindenki számára kötelező, aki éves szinten 2 tonnát meghaladó mennyiségben értékesít zöldséget, gyümölcsöt. Elmulasztása esetén a bírság 50-től 200 ezer Ft összeg lehet. A határidő augusztus 15. volt, de azt követően is javaslom a bejelentkezést megtenni. - Az őszi vetések tervezésekor feltétlenül javaslom a vetésváltásra vonatkozó előírások megtartását. E szabályokat a Ruzsai Hírek júniusi számában foglaltam össze - Nem kell már útvonalengedélyt kérni a 2,55 méternél szélesebb mezőgazdasági gépek közlekedéséhez. Akit érint ez, annak célszerű az új szabályokkal részletesen megismerkedni. - Szeptember 1-jétől ismét a korábbi ügyfélfogadási rend áll vissza: Ruzsa: hétfő, csütörtök, péntek Pusztamérges: kedd Öttömös: szerda augusztus Fődi Imre falugazdász 0630/ XVII. Ruzsai Kerékpárverseny Időpontja: szeptember 10. /esőnap szept. 24./ Az eredményhirdetés és tombolasorsolás A verseny útvonala: Ruzsa - Pusztamérges - Öttömös a futamok befejeztével 13 órakor a Ruzsa helyszínen! Táv: 22 km Indulás: 10 órakor További futamok: Nevezni versenykerékpár és citybike kivételével minden Turista-futam: Azok számára, akik letekernék a 22km-es típusú kerékpárral lehet szeptember 10-én távot, de verseny nélkül, a mozgás örömére egy kötetlen (szombaton) reggel 9:00-9:45-ig a Művelődési Házban és jó hangulatú kerékpározás keretében. (Ruzsa, Tömörkény tér 1.) érvényes személyi- vagy Falu-futam: Azoknak a gyermekeknek és nem diákigazolvány bemutatásával és a nevezési díj gyermekeknek egyaránt, akik ilyen hosszú távon nem befizetésével. próbálnák ki magukat, de lenne kedvük a községben Nevezési díj :15 éves korig: 300,-Ft 15 év felett: 500,-Ft kerékpározva összegyűjteni az előre meghatározott A kategóriákon kívüli futamok nevezési díja: 300,-Ft állomásokon a garantált ajándékhoz szükséges Versenyek a következő női és férfi kategóriákban pecséteket. indulnak: Ovi-futam: Hogy azok a gyerekek se unatkozzanak, I. Kategória: év akiket a forgalmas utcákra még nem engedhetünk ki, II. Kategória év ugyanakkor lenne kedvük aktívan a szabadban tölteni ezt III. Kategória év a kellemesnek ígérkező délelőttöt. IV. Kategória év V. Kategória év A versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet: VI. Kategória év Tel.: vagy , VII. Kategória év VIII. Kategória 55 év felett Az első három helyezett díjazásban részesül és minden A verseny ideje alatt salátabár és egészségsátor várja az résztvevő tombolasorsoláson vesz részt, melyen az érdeklődőket! ajándékok között több kerékpár is kisorsolásra kerül. Mindenkit szeretettel várunk! Sánta Gizella - polgármester és a szervezők

6 10 évesek lettünk A Ruzsai Teleház már 10 éve, hogy megnyitotta kapuit. Az évek során igyekezett az igényeknek megfelelően fejlődni, modernizálódni. A 10 éves fennállást július 29-én ünnepeltük meg. A délelőtt folyamán ingyen internettel vártuk a házba betérőket, majd 13 órakor Vörös Tiborné a Teleházat működtető Intelligens Faluért Egyesület alelnöke hivatalosan is megnyitotta a rendezvényt. Körünkben üdvözölhettük Takács Ágnest, a Teleház Kht. Felügyelő Bizottságának tagját is, aki néhány mondatban ismertette a Teleházak működésének lényegét és gratulált, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére már 10 éve működünk. A megnyitó után felszeltük a tortát, majd kezdetét vette a vetélkedő, mellyel a hozzánk ellátogató gyermekeket vártuk. Játék formájában ismerkedtünk Ruzsával, hallás alapján kellett zenéket felismerni, valamint Meseországba repített minket a Mesevilág játék. Közben a Teleház udvarán már lázasan folytak az esti disco előkészületei. Épült a sátor, szerelték a hangosítást. Este nyolc órakor pedig megnyitottuk a kapukat. Nagy várakozás után kilenc órakor színpadra lépett a veszprémi fiúcsapat a Hősök. Brash, Eckü és Mentha hiphop zenéjükkel megalapozta az est jó hangulatát. Bár a nagy kertnek köszönhetően kicsit elveszett a tömeg, de aki itt volt, az nagyon jól érezte magát. Végül hajnal fél négykor hallgattak el a hangfalak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Vörös Tibornénak és a művelődési háznak, akik az esti koncertet és a hajnalig tartó discot finanszírozták, Ollmann Attilának, aki sátrával támogatta rendezvényünket, a Vízmű dolgozóinak, aki lázasan segítettek felépíteni a sátrat, végül de nem utolsó sorban Zombori Gábornak, aki vendéglátó egységével kipakolt és nem hagyta, hogy a kilátogatók szomjazzanak. Vetró Klára - teleházi ügyintéző Meghívó rendezvényeinkre 50 felettiek klubja Szeretettel várunk mindenkit az 50 felettiek klubjának összejövetelére szeptember 09-én 18 órára a művelődési házba. Program: - Mária napi köszöntő - vacsora /falunapi főzőversenyen elnyert étkezési utalvány felhasználása/ Várjuk a jelenlegi és új tagok jelentkezését is! Négyeshatár találkozó Szeretettel várunk mindenkit a szeptember 30-án 10 órakor tartandó Négyeshatár találkozóra a Ruzsa, Öttömös, Pusztamérges és Balotaszállás határvonalán húzódó emlékműnél. Program: - Ruzsa kulturális műsora - ebéd Idősek Napja Szeretettel várunk mindenkit az Idősek napjára a művelődési házba október 02-án (vasárnap) órára. Program: - Szegedi Nemzeti Színház műsora A műsorban fellépnek: Vizsolyi Lívia, Varga Laura, Taletovics Milán és a Szegedi Nemzeti Színház művészei Szeretettel várjuk kedves vendégeinket. Zene Világnapja Szeretettel meghívjuk a művelődési házban a Zene világnapja alkalmából megrendezésre kerülő Liszt Ferenc emlékünnepségre október órától. Program: - Liszt Ferencre emlékezünkhíres műveiből válogatás hallható a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek előadásában. - Kiállítás megnyitója a Zene világnapjára hirdetett rajzversenyre beérkező művekből. Szeretettel várunk mindenkit!

7 Újabb ruzsai siker a Nemzetközi Diákolimpián A ruzsai Börcsök Bence, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium t a n u l ó j a, j ú l i u s á b a n ezüstérmet szerzett a Thaiföldön rendezett 42. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián. A tizenkettedik osztályos tanuló, aki decemberében már ezüstérmet szerzett a Dél-koreai Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián, ismét bizonyította, hogy a községünkből továbbtanuló fiatalok képesek megállni helyüket az országos, sőt a nemzetközi tanulmányi versenyeken is. A versenyt Thaiföld fővárosában, Bangkokban rendezték meg. Bangkok, vagy thai nyelven Krung Thep - Az angyalok városa az ország legnagyobb települése - több mint 9 millió lakossal. A város a bővizű Csaophraja folyó partján fekszik, a hatalmas Sziámi-öböl északi ívétől néhány kilométerre - beceneve Kelet Velencéje. A magyar csapat kiválasztása és felkészülése a korábbi évekéhez hasonlóan történt. A Budapesten, Szegeden, Pécsett és Miskolcon is működő olimpiai előkészítő szakkörök legjobbjai és a különböző országos versenyek korábbi nyertesei április végén háromnapos válogatóversenyen, az immár tizedik alkalommal megrendezett Kunfalvi Rezső Emlékversenyen mérték össze tudásukat. Így alakult ki az idei ötfős csapat: A csapat számára a végső felkészítés jelentős lépése volt az immár 14. alkalommal megrendezett Román-Magyar Előolimpiai Fizika Verseny, melynek idén Szatmárnémeti adott otthont. Az öt diákból, két csapatvezetőből és egy megfigyelőből álló magyar csapat július 9-én Zürichen keresztül repült Bangkokba. Az elméleti fordulóra az ünnepélyes megnyitó után, július 12-én került sor, a kísérleti forduló pedig egy pihenőnap közbeiktatásával, július 14-én zajlott le. Néptánc oktatás kicsiknek és nagyoknak Kezdődik a néptánc oktatás kicsiknek és nagyoknak a művelődési házban. Próbák: - Gyerekeknek /6-12 év/ minden kedden órakor - 12 év felett és felnőtteknek minden kedden 18 órakor 1. próba: mindenkinek án órakor Új koreográfiával, új csoporttal, új fellépési lehetőségekkel várjuk a néptáncot kedvelő régi és új táncosokat! Az ötórás elméleti fordulóban három feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak. Az első feladatban a Napból, a Földből és egy műholdból álló rendszer mozgását kellett vizsgálni. A második feladatban egy elektromosan feltöltött szappanbuborék levegőben történő lebegésének feltételét kellett megadniuk a versenyzőknek. A harmadik, Rutherford születésének 100. évfordulójára készült feladat pedig töltött ionok semleges atomokon való szóródásával foglalkozott. A mérési forduló első részében a digitális tolómérő működési elvével ismerkedhettek meg a diákok. A második részben pedig egy ún. mechanikai fekete doboz paramétereit kellett kreatív módon, egyszerű méréssorozattal meghatározni. A thaiföldi rendezők mind a szakmai, mind a szabadidős programok lebonyolítását rendkívül nagy odaadással végezték, mindenki abszolút biztonságban tölthette napjait Bangkokban. Egy teljes napos kirándulás keretében meglátogatták például a Toey-Ngam Beach-et, Sattahipben, ami egy csodálatosan szép tengeröblöt jelent. Láthatták, hogyan védik és szaporítják a tengeri teknősöket ezen a haditengerészeti bázison, sőt maguk is engedhettek a vízbe kicsiny teknős porontyokat. Egy másik alkalommal meglátogatták a Rose Garden nevű szabadtéri múzeumot, ahol elefántos bemutatót is láthattak. Érdekes volt megismerniük, hogyan készül a selyemfonál a selyemhernyók gubójából. Börcsök Bence december 06-án sikeresen felvételizett a Cambridge-i egyetem természettudományi szakára. Mint elmondta, az anyagszerkezet kutatása különösen vonzó számára például a fullerének, a nanocsövek vagy a grafén vizsgálata. Szívből kívánjuk, hogy Bence a továbbiakban egyetemistaként, majd kutatóként is tovább öregbítse térségünk és településünk jó hírét a világban. Dr Bánfi Tamás Újra indulnak tanfolyamaink Citeraoktatás Újra indul szeptembertől a citeraoktatás a művelődési házban. Próbák: minden kedden 18 órától 1. próba: óra Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését is! Gerinctorna Újra indul szeptembertől a gerinctorna a művelődési házban Minden hétfőn 16 órától 1. alkalom: óra Várjuk új tagok jelentkezését is! Jóga Szeptembertől újra indulnak a Jóga órák a művelődési házban. Minden hétfőn és csütörtökön órától 1. alkalom: óra Minden mozogni vágyót szeretettel várunk! Női torna Szeptembertől újra indul a Női torna a művelődési házban. Minden hétfőn és szerdán órától 1. alkalom: óra Várunk minden mozogni vágyót!

8 Központi orvosi ügyeleti beosztás szeptemberben Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Csütörtök Dr Hézsai Klára 16. Péntek Dr Bánfi Tamás 2. Péntek Dr Vereczkei Csaba 17. Szombat Dr Joó András Dr Hézsai Klára 3. Szombat Dr Csonka Erika Dr Bakos János 18. Vasárnap Dr Joó András Dr Hézsai Klára 4. Vasárnap Dr Csonka Erika, Dr Bakos János 19. Hétfő Dr Bakos János 5. Hétfő Dr Joó András 20. Kedd Dr Hegedűs Zoltán 6. Kedd Dr Hézsai Klára 21. Szerda Dr Bánfi Tamása 7. Szerda Dr Vereczkei Csaba 22. Csütörtök Dr Joó András 8. Csütörtök Dr Csonka Erika 23. Péntek Dr Hézsai Klára 9. Péntek Dr Bakos János 24. Szombat Dr Vereczkei Csaba Dr Csonka Erika 10. Szombat Dr Hegedűs Zoltán, Dr Bánfi Tamás 25. Vasárnap Dr Vereczkei Csaba Dr Csonka Erika 11. Vasárnap Dr Hegedűs Zoltán Dr Bánfi Tamás 26. Hétfő Dr Bánfi Tamás 12. Hétfő Dr Vereczkei Csaba 27. Kedd Dr Joó András 13. Kedd Dr Csonka Erika 28. Szerda Dr Hézsai Klára 14. Szerda Dr Bakos János 29. Csütörtök Dr Vereczkei Csaba 15. Csütörtök Dr Hegedűs Zoltán 30. Péntek Dr Csonka Erika Orvosi - és járóbeteg ellátás Ruzsán Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: 0620/ Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Pszichiátria Dr Galsi Gabriella Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Rendelési időben: 0662/ Laboratórium Dr Veréb Ilona Tömörkény tér / / 15-ös mellék Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: hétfő óra Szerda óra Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Kedd óra Kedd, Csütörtök vérvétel Péntek vérvételi eredmény kiadás Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H-P : 8-12 óra H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi Tamás, Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra

9 Hirdetések, közérdekű információk Anyakönyvi hírek Ruzsán Megérkeztünk án Simon Máriának és Deák Zoltánnak Márk án Pál Andreának és Barabás Zoltánnak Dorina én Szűcs Hajnalkának és Sólya Zoltánnak Rebeka én Dobó Erikának és Papp Lászlónak Adrienn án Himer Gabriellának és Tatár Gábornak Panna nevű gyermeke született. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! Halálozás Oláh József Márton Gézáné szül.: Borbély Ilona Tóth Lajosné szül.: Samu Ilona Gizella elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak. Rendőrségi ügyelet Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: 0662/ Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) TV JAVÍTÁS helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro - és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: Komlós László: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u. 53. További szolgáltatások: ź Villámsújtás esetén szakvélemény készítése ź Digitális földi sugárzás (MinDig TV) vételére alkalmas LCD televíziók, dekóderek (Set-Top Boxok) és antennák forgalmazása, beüzemelése Földmérés! ź megosztások, telekhatár kitűzések, ź épületfeltüntetés, ź szolgalmi jog bejegyzés, ź művelési ág változás, Elérhetőségünk: ź személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) ź telefon: / ź fax: ź weboldal: ź ź levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a Ultrahang vizsgálat szervezése Mely szerveket vizsgálja a szakorvos? Komplex has (máj, epeutak, epehólyag, hasnyálmirigy, lép, vesék, hasi nagyerek), kismedence (húgyhólyag, nők esetében méh és petefészkek, férfiak esetében prosztata, ondóhólyagok), pajzsmirigy ultrahangos vizsgálata. Vizsgálatot végző orvos: Dr. Zagorac Nikola radiológus szakorvos Vizsgálat ideje: 2011.szeptember 23. péntek Vizsgálat helye: Egészségház Labor szakrendelő Ruzsa, Tömörkény tér 8-9. Vizsgálat díja: Hasi és kismedencei ultrahang: Ft Pajzsmirigy ultrahang: Ft Amennyiben a két vizsgálatot együtt kéri a páciens: Ft. Időpont kérés: Egészségügyi és Családgondozó Központ, Ruzsa, Szegedi u.8. Telefon: 06-30/ , munkanapokon 8-16 óra között. Burgonyanap Szeretettel várjuk szeptember 03-án 14 órakor a művelődési házban tartandó Burgonyanapra. Program: - szakmai előadások - burgonyás ételek kóstolója és versenye - táncház

10 Hirdetések, közérdekű információk RUZSA HÚSBOLT SZEPTEMBERI AKCIÓ!!! PULYKA HÚSOSCSONT: 199 FT/KG CSIRKE PECSENYECOMB: 625 FT/KG SERTÉS VELŐ: 750 FT/KG MALAC COMB: 890 FT/KG Az akció érvényes ig vagy a készlet erejéig. Az árak forintban értendők és tartalmazzák az áfát. További termékeink: Friss csirke, pulyka, kacsa, liba, kakas, tyúk, marha, birka, bárány, sült fokhagymás császárszalonna, libatepertő, sertés tepertő, pörc, füstölt húsok, sós és füstölt szalonna, csont nélküli füstölt házisonka, disznósajt, hurka, kolbász, házimájas, olajok, mangalica-, liba-, sertészsírok, fűszerek, konzervek, savanyúságok. Vállaljuk ballagások, konyhák, éttermek, összejövetelek igény szerinti hús előkészítését kedvezményes árakon. Nyitva tartás: Kedd Szerda, csütörtök Péntek: Szombat: Vasárnap és hétfőn: ZÁRVA Ticket Restaurant Chéque déjeuner Puebla Sodexo Pass utalvány elfogadó hely. Lakossági Apró Ruzsai ház 3 szobás, összkomfortos, két fajta fűtéssel, nagy terasszal, aknás garázzsal, fenyőerdő mellett eladó. Központ 5 perc. Érd.: 0662/ , 0662/ Dózsa Gy. utca 11. szám alatti kertes, összkomfortos, vegyes tüzelésű családi ház eladó. Ár: 5,9 m Ft. Szeged és környéki ingatlan csere is érdekel. Érd.: 0670/ Ruzsa központjában kiadó családi ház, nagy kerttel. Érd.: vagy -ben: Egyedülálló pénzügyi lehetőség vállalkozóknak és bárkinek. Ismerje meg. Ruzsán a falu központjában összkomfortos, kétszintes (1+2-es) társasházi lakás garázzsal, pincével, konvektoros gázfűtéssel KIADÓ esetleg ELADÓ! Ugyanitt személygépkocsi is (Suzuki Ignis 1300 cm3) benzines, újszerű állapotban (4 éves, 6500 km-t futott) ezüstmetál színben ELADÓ! Érd.: 0630/ KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET Simon Tamás - Thomas hús Húsáru Kis-és Nagykereskedés Ruzsa, Felszabadulás u. 9. Tel.: 30/ GYÖNGYI OPTIKA Ruzsán a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idején Kínálatunkból: ź keretek 20-40% engedménnyel ź tovább folytatódik a fényre sötétedő lencsék akciója ź iskolakezdésre gyermeklencsék 30% engedménnyel JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK!! Tel.: 0630/ KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS szeptember 09., szeptember 23. (A fent említett napokon reggel 6.00-ig kell a szemetet kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 17órától másnap reggel 07óráig. Hétvégén: pénteken 17órától hétfő reggel 07óráig. Tűz vagy katasztrófa esetén értesítendő Elérhetőségünk: Vezetékes telefonon: vagy a 105-a tűzoltóság segélyhívószáma. Mobiltelefonról történő hívás esetén a 105-ös segélyhívás a Szeged Városi Tűzoltóság ügyeletére érkezik, ezért mobiltelefonról a ös telefonszámot célszerű tárcsázni! RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Planet Corp. Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám 1 XV. évfolyam 1. szám 2007. J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 29-én tartott rendes ülésén először a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló

Részletesebben

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY 1 XV. évfolyam 5. szám 2007. M Á J U S Anyák Napja alkalmából minden kedves Édesanyát köszöntünk magam és Ruzsa Község Képviselô--testülete nevében. Sánta Gizella- polgármester Anyák napjára Sebesen suhanó

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település XXII. 6. SZÁM 2012. szeptember ÉVFOLYAM A falu, ahol élünk.. Az utóbbi idõben sok minden szárnyra kapott a település életével, jelenével, jövõjével kapcsolatban. Nem csoda ez, hiszen a folyamatos változás,

Részletesebben

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19.

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19. BALÁSTYAI ÚJSÁG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP XVI. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER Az Integrált Szociális Intézmény működéséről A szociális feladatok hatékony elvégzésére az önkormányzat 2005-ben intézményt

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

KalárisNEWS. Jelzöm. Errõl olvashatnak

KalárisNEWS. Jelzöm. Errõl olvashatnak KalárisNEWS Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa Hírek, pillanatképek Mártély életébõl... V. évf. 8. szám 2011. augusztus Indul az új tanév a mártélyi iskolában Jelzöm PB

Részletesebben

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 6. SZÁM 2013. JÚNIUS ÁRA: 100 FT Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban Egyesületünk táncosai és a szülők sem panaszkodhatnak, volt részünk bőven az

Részletesebben

Sokan használják az új kerékpártárolókat

Sokan használják az új kerékpártárolókat ,, Bordány Község Önkormányzatának lapja Megjelenik 1991 óta Ingyenes, havonta megjeleno kiadvány XXIII. évfolyam 7. 1. szám 2013. július január Már a Zákányszéki úti buszmegálló mellett is le lehet zárni

Részletesebben

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS Mórahalmi XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS ÁRA: 100 Ft Katolikus szertartással szenteltek fel imatermet a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Fogyatékos Személyek Részlegében, 2008. december 20-án.

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot XXV. 5. SZÁM 2015. június ÉVFOLYAM AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot június elsejével. Az immár

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben