2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj"

Átírás

1 XIX. évfolyam SZEPTEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Fődi Anita Ruzsa jegyzője Lábecz László címzetes főjegyző úr márciusi nyugdíjba vonulása után jegyzői állás betöltésére pályázatot írt ki a képviselőtestület. Az első forduló érvénytelensége után, július 26-án a képviselő-testület rendkívüli ülésén a jelenlévők egyhangú s z a v a z a t á v a l F ő d i A n i t a pályázatát támogatta. Mindezek értelmében augusztus 15-től Ruzsa község jegyzője Fődi Anita. Az elmúlt időszakban dr Sugár Anita Üllés község jegyzője töltötte be helyettesítőként a jegyzői állást. Pontos, precíz munkáját ezúton is köszönöm mind a képviselő-testület, mind a polgármesteri hivatal dolgozói nevében. Augusztus 15-től a jegyző fogadóórái az alábbiak szerint alakulnak: Hétfő-kedd- Szerda: 8-12 óra, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8-11 óra Sánta Gizella - polgármester TÁJÉKOZTATÁS A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS RENDSZERÉNEK MÓDOSULÁSÁRÓL A lakásfenntartási támogatás rendszerszerű átalakítására az energiatámogatással kapcsolatos kormányzati döntésekkel összhangban kerül sor. Több ponton módosul a lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszere szeptember 1-jétől. A módosítás főbb elemei az alábbiak: A jogosultsági jövedelemhatárt az öregségi nyugdíjminimum 250%-ában határozza meg, mely jelenleg ,-Ft. A jövedelemszámítás alapja, a háztartás fogyasztási egysége lesz. Vizsgálni kell az igénylők vagyoni helyzetét. A támogatást elsősorban természetben kell nyújtani, a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. További felvilágosítást a hivatalban kaphatnak Varga Rozália igazgatási ügyintézőtől. Fődi Anita - jegyző Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj Ruzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/2004. (IV.2.) rendelet 3. -a értelmében Ruzsa Közszolgálatáért díj köztisztviselő részére július 1-én, Köztisztviselők napján adományozható. E rendelet alapján július 1-én Ruzsa Közszolgálatáért Díjjal ismertem el Rózsa Szilveszterné munkáját,mindezt az alábbiakkal indokolom: Rózsa Szilveszterné Kisguczi Mária (szül.: Szeged, január 12-én an.: Börcsök Piroska) Ruzsa, Napsugár u. 47. szám alatti lakos június 27-én kezdte közszolgálati pályáját Ruzsa Község Polgármesteri Hivatalánál. A pénzügyi gazdálkodási területen először helyettesítő, majd július 16-tól határozatlan időre kinevezett pénzügyi előadóként májusában kiváló minősítéssel közigazgatási alapvizsgát tett. Munkaköréhez az előírt szakképesítéssel már munkába lépésekor rendelkezett, de fontosnak tartotta szakmai ismeretei folyamatos bővítését évben államháztartási szakon mérlegképes könyvelő szakképesítést szerzett februárjától az ECDL számítógép kezelői tanfolyam 7 modulja elvégzésének eredményeként Európai Számítógép-használói Jogosítvánnyal rendelkezik. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos ismereteit önképzéssel folyamatosan fejleszti, a munkaterületét érintő jogszabályok mellett a jogi iránymutatásokat, állásfoglalásokat, közleményeket is figyelemmel kíséri. Munkája a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező önkormányzati és intézményi beruházásokhoz, felújításokhoz és a működéshez kapcsolódó számlák banki átutalása, a bankszámlákon bonyolódó kiadási és bevételi forgalom kontírozó könyvelése, az ÁFA bevallás elkészítése, bevételek kiszámlázása és egyéb nyilvántartási feladatok ellátása nagy odafigyelést, pontosságot követel meg. Alapossága, pontos, precíz munkavégzése a Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzések, könyvvizsgálói auditok során is visszaigazolást nyert. Munkaterületén megnyilvánuló igényessége, pontossága, szorgalma, felelősségérzete és segítőkészsége alapjelleméből fakad, melyért munkatársai is elismerik és szeretik. Korrekt munkakapcsolatot alakított ki az intézmények vezetőivel és dolgozóival. Nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat követeléseinek pontos nyilvántartására, kiszámlázására és a hátralékok behajtására. A Vízmű- Üzemeltetési Intézmény Vezetőjével együttműködve, a kialakított információszolgáltatási rendszer eredményeként szép eredményeket értek el a korábban jelentős összegű díjhátralék behajtása terén. Sánta Gizella - polgármester

2 A rekultiváció elkezdődött A Szegedi Regionális Hulladékkezelési Program, Hulladéklerakók Rekultivációja című - KEOP /2F/ azonosító számú projekt - megvalósítási szakaszába lépett: több helyen is megkezdődött a bezárt hulladéklerakók felszámolása és rekultivációja. A kivitelező augusztus első hetében Bordány, Forráskút, Szatymaz, Üllés, Zsombó településeken kezdte meg a rekultivációs munkálatokat. A tervek szerint a következő hetekben Algyőn, Bakson, Mórahalmon, Pusztamérgesen, Ruzsán és Zákányszéken folytatódnak a munkálatok. A 2012 őszén befejeződő, mintegy 2,7 milliárd forintos összköltségű beruházás során 26 település 27 hulladéklerakóján közel 414 ezer 840 négyzetméter területet rekultiválnak. Végleges rekultivációt végeznek az alábbi településeken: Algyő, Ásotthalom, Balotaszállás, Bordány, Csengele, Deszk, Forráskút, Kelebia, Kistelek, Kiszombor, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös régi, Öttömös új, Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó. Balástyán, Domaszéken és Szatymazon részleges elszállítást, majd végleges rekultivációt végeznek, Bakson és Dócon pedig rostálással való felszámolásra kerül sor. Az ide vonatkozó európai uniós előírásoknak megfelelően a korábban bezárásra került hulladéklerakókat rekultiválni kell annak érdekében, hogy a telep bezárását követően környezeti kockázatuk minimálisra csökkenjen. Az európai uniós támogatással, a Kohéziós Alap finanszírozásával megvalósuló projekt kedvezményezettje a Dél-alföldi Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás. A projektben a települési önkormányzatokat önrész nem terheli. A kivitelezést az AS Szeged Konzorcium (vezető: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft., tag: SWIETELSKY Magyarország Kft.) végzi. A mérnöki feladatokat az EUCON Konzorcium (vezető: EUROUT Kft.), a projektmenedzsmenti feladatokat a Technoplus Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft. látja el, míg a PR-feladatokért a Factory Creative Studio Kft. felel. Ruzsán négyzetméternyi terület vár rekultivációra. A helyben történő rekultiváció során a lerakott hulladékot a helyszínen áthalmozzák, vagyis kisebb területre rendezik, felszínét tömörítik, ezáltal a rekultivációs réteget ezen a kisebb területen készítik el. Végleges záróréteget alakítanak ki, melynek az a célja, hogy megakadályozza a csapadékvíz bejutását a hulladéktestbe, illetve a csurgalékvíz képződését és a környezetbe való kijutását. A végleges zárórétegrendszerrel ellátott lerakókat így a ruzsait is meghatározott rendben látják el különböző rétegekkel: a rendezett hulladéktestre 30 centiméteres magasságban tiszta talaj kerül, ez az úgynevezett kiegyenlítő réteg. Erre fedőréteget raknak, amely 40 centiméter magas tiszta és 30 centiméter magas humuszos talajból áll. Végül erre kerül rá az úgynevezett vegetációs réteg, vagyis a rekultivációt füvesítéssel fejezik be. Tájékoztató a évi népszámlálásról Tisztelt Lakosság! A Központi Statisztikai Hivatal fontos feladata, hogy 10 évente számba veszi az ország népességét, lakásállományát. A népszámlálás kiterjed a Magyar Köztársaság területén élő vagy átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra; a Magyar Köztársaság területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó EGT állampolgárokra, harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre, valamint az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre, lakott egyéb lakóegységekre és a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre. Ennek megfelelően a Magyar Köztársaság területén október 1. és október 31. között népszámlálásra kerül sor a október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével, melyről a évi népszámlálásról szóló évi CXXXIX. törvény rendelkezik. A népszámlálási törvény értelmében az adatszolgáltatás a szenzitív adatokra vonatkozó kérdések kivételével KÖTELEZŐ! A kijelölt számlálóbiztosok fogják a lakosság részére a kérdőívek egy-egy példányát és a kitöltést segítő útmutatót eljuttatni. Ezek megválaszolására, kitöltésére több lehetőség is adott: 1) A kérdések megválaszolhatóak ezen alkalommal elsőként elektronikus úton is, interneten keresztül. Ehhez a honlapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy egyedi kód megadásával lehetővé válik a népszámlálási kérdőívcsomag online felületen történő kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód a Lakáskérdőív első oldalán, az Azonosító és Internetes belépési kód mezőben található. Az internetes oldalon október között fogadnak adatokat, ezt követően már NINCS lehetőség a kérdőívek online kitöltésére! 2) A kérdések megválaszolhatóak úgy is, hogy a kérdőíveket saját maguk töltik ki. Amennyiben az adatszolgáltatói csomagban található egy darab személyi kérdőív nem elegendő az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez, számlálóbiztosaink ellátják Önöket a megfelelő mennyiségű kérdőívvel. Ezt követően kérjük, hogy a kitöltött papír kérdőíveket a kapott borítékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak adják át. A papír alapon történő önkitöltésre az online adatszolgáltatással megegyezően október 1-16-ig van lehetőség! 3) A kérdések megválaszolhatóak a számlálóbiztosnak is, aki október 1. és október 31. között felkeresi Önt. Kérjük, ehhez a borítékban található kérdőíveket őrizze meg! A népszámlálás során a személy családi és utónevét a népszámlálási kérdőíven felvenni nem szabad, a felvett adatokat az adatvédelmi törvény szigorú szabályait betartva, bizalmasan kezeljük, s kizárólag statisztikai célra kerülnek felhasználásra! A népszámlálással kapcsolatos egyéb részletes információk megtalálhatóak településünk honlapján (www.ruzsa.hu), illetve a internetes oldalon! Kérjük a Tisztelt Lakosság együttműködését a évi népszámlálás sikeres végrehajtásához! Sánta Gizella - polgármester Ruzsa, augusztus 16. Fődi Anita - jegyző

3 Jól érezték magukat az 50 felettiek Kirándulás Szőregre, a Rózsafesztiválra! Június 25-én délután érkezésünkkor elsősorban a Művelődési Házban népművészeti kiállításokat tekintettük meg, például a Péntek György: Szőregi életképek című fotókiállítását. Ezt követően a rózsák tere Szent Katalin templom mellett különböző kulturális műsorokat láthattunk: pl. a helyi néptánc csoport fellépését. A nap folyamán megnéztük a felvonulást, ahol a majorettesek, kerékpárosok, különböző gépjárművek vonultak fel, melyek rengeteg rózsacsokorral voltak feldíszítve. Többek között itt láthattuk a magyar koronát, amit szintén rózsákból állítottak össze. Lehetőség nyílt arra, hogy a virágsziget kertészetben is szétnézzünk és különböző virágokat is vásárolhassunk. A Gondozási Központ klubtagjai nevében szeretnék köszönetet mondani az intézményben dolgozóknak, hogy megszervezték nekünk a június án megrendezett Szőregi rózsafesztiválra való eljutásunkat. Pónusz Istvánné - klubtag Felmászott és ledöntötte Augusztus 8.-án reggelre megrongálták a Szent Erzsébet sétányon álló Szent István szobrot. Sokan döbbenten kérdezték, hogy ki tehette és vajon miért? Az elkövetőt megtalálták. A fiatal fiú beismerte tettét és a következő pár sorral szeretne elnézést kérni mind az Önkormányzattól mind a község lakosságától. A szobrot azóta helyreállították, a több mint százezer forintos kárt a fiú családja megtérítette. Egy 16 éves fiú vagyok. Augusztus 7.-én a Ruzsai búcsú estéjén heccből fel akartam mászni a Szent István szoborra. Sajnos ledőlt a szobor. Nagyon megijedtem és így utólag rossz belegondolni hogy mi történik ha rám, vagy másra esik rá.még így is úgymond "szerencsésen" úsztam meg az egészet,de ez nem azt jelenti, hogy nem bánom amit tettem. Elég nagy anyagi károkat szenvedett az önkormányzat és én is. A legrosszabb az egészben, hogy lelkiismeretfurdalásom van mindazért mert kárt okoztam, és mert sokan csalódtak bennem. Az összes hozzám hasonló korúnak szeretném üzenni, hogy: ilyen vagy ehhez hasonló tetteket NE hajtsanak végre, és NE is akarják kipróbálni. Utólag is szeretnék bocsánatot kérni mindazoktól akiket felkavart ez az eset, akinek a munkáját tönkretettem és azoktól akik támogatták a szobor létrejöttét. 16 éves ruzsai fiú Figyelem! Aikido klub indul Aikido klub indul gyerekeknek és felnőtteknek minden csütörtökön tól a művelődési házban. Az aikidó gyakorlati technikái a kifinomult mozgáson, az ellenfél erejének érzékelésén és elvezetésén, valamint annak szétszórásán vagy az ellenfélre való visszafordításán alapulnak. Az Alapító (Uesiba Morihei) megfogalmazása szerint az aikidó egy olyan Út, amellyel le tudjuk győzni a konfliktusokat magunkban, és amellyel békét teremthetünk a Világegyetemben. Ennek megfelelően az aikidó gyakorlása során nem létezik ellenfél vagy ellenség, hanem partner van, akit vezetnünk és irányítanunk kell. A gyakorlónak tehát nem a pusztításra, hanem minden esetben az építő jellegű konfliktuskezelésre kell törekednie. Kortól és nemtől függetlenül mindenki járhat erre a küzdősportra. Egyetlen feltétel a kényelmes, sportos öltözék. Az oktatás díjmentes! 1. alkalom: óra Mindenkit szeretettel várunk! Vörös Tiborné - igazgató

4 X. Ruzsai Focibajnokság A Ruzsai Ifjúsági Önkormányzat megszűnésével kisebb-nagyobb változásokkal, de július 16-án X. alkalommal is megrendezésre került a ruzsai focibajnokság, ami ugyan nem kimondottan ifjúsági és nem kimondottan amatőr, de változatlan előkészületek és lebonyolítás mellett zajlott. 17 csapat jelentkezett, a helyi csapatok mellett jelentős számú csapat érkezett Szegedről és a környékbeli településekről, találkozhattunk mórahalmi, üllési, forráskúti, bordányi, öttömösi, kübekházi, pusztaszeri, zákányszéki és kiskunhalasi játékosokkal is. Örömünkre szolgált, hogy egy év kihagyása után ismét köszönthettük testvértelepülésünk, Feketics - Bácsfeketehegy csapatát. A sorsolást követően 13 óra 35 perckor elkezdődtek a mérkőzések, az I. kategóriában 2 pályán - 2 csoportban, míg a Hobbi kategóriában induló csapatok egy pályán küzdöttek a dobogóért egészen az esti órákig. A pihenő csapatok sem unatkoztak, hiszen az idei évben is a focibajnoksággal párhuzamosan zajlott a Ruzsai Sörfesztivál, ahol délutántól kulturális és egyéb programok színesítették a napot, amely az eredményhirdetést követően jó hangulatú koncerttel és hajnalig tartó bulival zárult. Visszatérve az eredményekre most is három különdíj került kiosztásra, melyet a bírók javaslata alapján osztottunk ki: Legjobb női játékos: Dömötör Mária, a Fóbiások csapatából Legjobb férfi játékos: Nyári László, az Apokalipszis csapatából Legjobb kapus: Grezsa Imre, a Fapuma csapatából. A különdíjak kiosztása után hirdettük ki a csapatok közötti versengés végeredményét, mely a következők szerint alakult ki: HOBBY KATEGÓRIÁBAN: I. KATEGÓRIÁBAN: 1. helyezett: Öttömös 1. helyezett: Apokalipszis Csapattagok: Wolford Dóra, Csapattagok: Jáger Csaba, Simon Ildikó, Sulyok Diána, Jáger Dávid, Simon Norbert, Szabó Roland, Szekeres Masa Richárd, Fodor János, Dénes, Rózsa Krisztián, Galvácsi Endre, Veress Gábor, Bata Tamás, Veres Csaba, Bata Zoltán, Nyári László, Tóth Veres János. Roland. 2. helyezett: Fóbiások 2. helyezett: Fapuma Csapattagok: Csonka Judit, Csapattagok: Grezsa Imre, Dömötör Mária, Börcsök Borbély István, Reich Attila, István, Figura Zoltán, Reich Péter, Papp László, Kovács István, Papp Zsolt, Pavelka Balázs, Dénes Tornyai Jenő, Szabó D. Balázs, Bozsó Balázs, Török Krisztián, Szabó Krisztián, Norbert, Deák Gábor. Szabó Zoltán. 3. helyezett: Feketics 3. helyezett: Tancsik Team Csapattagok: Losonci Sándor, II. Kiss Zoltán, Kiss Endre, Kiss Csapattagok: Juhász Róbert, Tamás Ferenc, Erzsébet, Farkas Andrea, Losonci Balázs, Losonci Tancsik Attila, Ménesi István, Tamás, Erdélyi András, Tarkó Farkas Péter, Miklós Dávid, Dávid, Harangozó István. Trényi Károly, Apjok Ferenc. Itt szeretnénk megköszönni támogatóinknak és a szervezésben közreműködőknek a segítséget, amely a rendezvény sikeres lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges volt: Ruzsai Sportegyesület; Ruzsai Teleház; Ruzsa Presszó; Maróti Heg-Szi Kft., Üllés; és végül de nem utolsósorban a leköszönt Ruzsai Ifjúsági Önkormányzat tagjainak! Ezúton is gratulálunk a csapatoknak, várjuk őket és a trónkövetelőket jövőre is, bízunk abban, hogy a játékosok, a szurkolók és a kilátogatók egyaránt jól érezték magukat! Sánta Gizella - polgármester

5 Tanyafejlesztési program Szeptember 1-től pályázható a Tanyafejlesztési program. A támogatás két kört érint. Egyik a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések 90 %-os támogatottsággal. Pályázni lehet: - tanyai termékek piacra jutásának elősegítése, - a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése, - a villany nélküli tanyák energiaellátását megújuló energiaforrásokkal biztosító önkormányzati fejlesztés, - a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, - tanyagondnoki szolgáltatások fejlesztése célokra. A másik a tanyagazdaságok fejlesztésére 75 %-os támogatással: - tanyai lakóépületek felújítása, - gazdálkodási célú épületek felújítása, építése, - gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése, - karám, kerítés létesítése, felújítása, - vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése, - tanyagazdaságok megújuló energetikai megújítása - állatállomány kialakítása, bővítése célokra. A pályázatokat a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet címére kell benyújtani szeptember 30-áig. Összesen 825 millió forint áll rendelkezésre és elképzelések szerint évente egyre növekvő összeggel kívánja támogatni a kormányzat a tanyákat. A részleteket a 81/2011.(VIII.11.) VM rendelet tartalmazza. További információkkal forduljanak a kamarai tanácsadói irodába a Teleházba kedden és szerdai napokon. Fackelmann István - kamarai tanácsadó Falugazdász hírei - A vidékfejlesztési miniszter 64/2011. (VII.11.) sz. rendelete értelmében zöldség- és gyümölcsféleségeket kizárólag regisztrált élelmiszer vállalkozó értékesíthet közvetlenül a fogyasztók, vagy viszonteladók részére. Ez a regisztráció a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. címre való elküldésével lehetséges. A nyilvántartásba vételért díjat kell fizetni. A bejelentkezés mindenki számára kötelező, aki éves szinten 2 tonnát meghaladó mennyiségben értékesít zöldséget, gyümölcsöt. Elmulasztása esetén a bírság 50-től 200 ezer Ft összeg lehet. A határidő augusztus 15. volt, de azt követően is javaslom a bejelentkezést megtenni. - Az őszi vetések tervezésekor feltétlenül javaslom a vetésváltásra vonatkozó előírások megtartását. E szabályokat a Ruzsai Hírek júniusi számában foglaltam össze - Nem kell már útvonalengedélyt kérni a 2,55 méternél szélesebb mezőgazdasági gépek közlekedéséhez. Akit érint ez, annak célszerű az új szabályokkal részletesen megismerkedni. - Szeptember 1-jétől ismét a korábbi ügyfélfogadási rend áll vissza: Ruzsa: hétfő, csütörtök, péntek Pusztamérges: kedd Öttömös: szerda augusztus Fődi Imre falugazdász 0630/ XVII. Ruzsai Kerékpárverseny Időpontja: szeptember 10. /esőnap szept. 24./ Az eredményhirdetés és tombolasorsolás A verseny útvonala: Ruzsa - Pusztamérges - Öttömös a futamok befejeztével 13 órakor a Ruzsa helyszínen! Táv: 22 km Indulás: 10 órakor További futamok: Nevezni versenykerékpár és citybike kivételével minden Turista-futam: Azok számára, akik letekernék a 22km-es típusú kerékpárral lehet szeptember 10-én távot, de verseny nélkül, a mozgás örömére egy kötetlen (szombaton) reggel 9:00-9:45-ig a Művelődési Házban és jó hangulatú kerékpározás keretében. (Ruzsa, Tömörkény tér 1.) érvényes személyi- vagy Falu-futam: Azoknak a gyermekeknek és nem diákigazolvány bemutatásával és a nevezési díj gyermekeknek egyaránt, akik ilyen hosszú távon nem befizetésével. próbálnák ki magukat, de lenne kedvük a községben Nevezési díj :15 éves korig: 300,-Ft 15 év felett: 500,-Ft kerékpározva összegyűjteni az előre meghatározott A kategóriákon kívüli futamok nevezési díja: 300,-Ft állomásokon a garantált ajándékhoz szükséges Versenyek a következő női és férfi kategóriákban pecséteket. indulnak: Ovi-futam: Hogy azok a gyerekek se unatkozzanak, I. Kategória: év akiket a forgalmas utcákra még nem engedhetünk ki, II. Kategória év ugyanakkor lenne kedvük aktívan a szabadban tölteni ezt III. Kategória év a kellemesnek ígérkező délelőttöt. IV. Kategória év V. Kategória év A versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet: VI. Kategória év Tel.: vagy , VII. Kategória év VIII. Kategória 55 év felett Az első három helyezett díjazásban részesül és minden A verseny ideje alatt salátabár és egészségsátor várja az résztvevő tombolasorsoláson vesz részt, melyen az érdeklődőket! ajándékok között több kerékpár is kisorsolásra kerül. Mindenkit szeretettel várunk! Sánta Gizella - polgármester és a szervezők

6 10 évesek lettünk A Ruzsai Teleház már 10 éve, hogy megnyitotta kapuit. Az évek során igyekezett az igényeknek megfelelően fejlődni, modernizálódni. A 10 éves fennállást július 29-én ünnepeltük meg. A délelőtt folyamán ingyen internettel vártuk a házba betérőket, majd 13 órakor Vörös Tiborné a Teleházat működtető Intelligens Faluért Egyesület alelnöke hivatalosan is megnyitotta a rendezvényt. Körünkben üdvözölhettük Takács Ágnest, a Teleház Kht. Felügyelő Bizottságának tagját is, aki néhány mondatban ismertette a Teleházak működésének lényegét és gratulált, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére már 10 éve működünk. A megnyitó után felszeltük a tortát, majd kezdetét vette a vetélkedő, mellyel a hozzánk ellátogató gyermekeket vártuk. Játék formájában ismerkedtünk Ruzsával, hallás alapján kellett zenéket felismerni, valamint Meseországba repített minket a Mesevilág játék. Közben a Teleház udvarán már lázasan folytak az esti disco előkészületei. Épült a sátor, szerelték a hangosítást. Este nyolc órakor pedig megnyitottuk a kapukat. Nagy várakozás után kilenc órakor színpadra lépett a veszprémi fiúcsapat a Hősök. Brash, Eckü és Mentha hiphop zenéjükkel megalapozta az est jó hangulatát. Bár a nagy kertnek köszönhetően kicsit elveszett a tömeg, de aki itt volt, az nagyon jól érezte magát. Végül hajnal fél négykor hallgattak el a hangfalak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Vörös Tibornénak és a művelődési háznak, akik az esti koncertet és a hajnalig tartó discot finanszírozták, Ollmann Attilának, aki sátrával támogatta rendezvényünket, a Vízmű dolgozóinak, aki lázasan segítettek felépíteni a sátrat, végül de nem utolsó sorban Zombori Gábornak, aki vendéglátó egységével kipakolt és nem hagyta, hogy a kilátogatók szomjazzanak. Vetró Klára - teleházi ügyintéző Meghívó rendezvényeinkre 50 felettiek klubja Szeretettel várunk mindenkit az 50 felettiek klubjának összejövetelére szeptember 09-én 18 órára a művelődési házba. Program: - Mária napi köszöntő - vacsora /falunapi főzőversenyen elnyert étkezési utalvány felhasználása/ Várjuk a jelenlegi és új tagok jelentkezését is! Négyeshatár találkozó Szeretettel várunk mindenkit a szeptember 30-án 10 órakor tartandó Négyeshatár találkozóra a Ruzsa, Öttömös, Pusztamérges és Balotaszállás határvonalán húzódó emlékműnél. Program: - Ruzsa kulturális műsora - ebéd Idősek Napja Szeretettel várunk mindenkit az Idősek napjára a művelődési házba október 02-án (vasárnap) órára. Program: - Szegedi Nemzeti Színház műsora A műsorban fellépnek: Vizsolyi Lívia, Varga Laura, Taletovics Milán és a Szegedi Nemzeti Színház művészei Szeretettel várjuk kedves vendégeinket. Zene Világnapja Szeretettel meghívjuk a művelődési házban a Zene világnapja alkalmából megrendezésre kerülő Liszt Ferenc emlékünnepségre október órától. Program: - Liszt Ferencre emlékezünkhíres műveiből válogatás hallható a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek előadásában. - Kiállítás megnyitója a Zene világnapjára hirdetett rajzversenyre beérkező művekből. Szeretettel várunk mindenkit!

7 Újabb ruzsai siker a Nemzetközi Diákolimpián A ruzsai Börcsök Bence, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium t a n u l ó j a, j ú l i u s á b a n ezüstérmet szerzett a Thaiföldön rendezett 42. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián. A tizenkettedik osztályos tanuló, aki decemberében már ezüstérmet szerzett a Dél-koreai Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián, ismét bizonyította, hogy a községünkből továbbtanuló fiatalok képesek megállni helyüket az országos, sőt a nemzetközi tanulmányi versenyeken is. A versenyt Thaiföld fővárosában, Bangkokban rendezték meg. Bangkok, vagy thai nyelven Krung Thep - Az angyalok városa az ország legnagyobb települése - több mint 9 millió lakossal. A város a bővizű Csaophraja folyó partján fekszik, a hatalmas Sziámi-öböl északi ívétől néhány kilométerre - beceneve Kelet Velencéje. A magyar csapat kiválasztása és felkészülése a korábbi évekéhez hasonlóan történt. A Budapesten, Szegeden, Pécsett és Miskolcon is működő olimpiai előkészítő szakkörök legjobbjai és a különböző országos versenyek korábbi nyertesei április végén háromnapos válogatóversenyen, az immár tizedik alkalommal megrendezett Kunfalvi Rezső Emlékversenyen mérték össze tudásukat. Így alakult ki az idei ötfős csapat: A csapat számára a végső felkészítés jelentős lépése volt az immár 14. alkalommal megrendezett Román-Magyar Előolimpiai Fizika Verseny, melynek idén Szatmárnémeti adott otthont. Az öt diákból, két csapatvezetőből és egy megfigyelőből álló magyar csapat július 9-én Zürichen keresztül repült Bangkokba. Az elméleti fordulóra az ünnepélyes megnyitó után, július 12-én került sor, a kísérleti forduló pedig egy pihenőnap közbeiktatásával, július 14-én zajlott le. Néptánc oktatás kicsiknek és nagyoknak Kezdődik a néptánc oktatás kicsiknek és nagyoknak a művelődési házban. Próbák: - Gyerekeknek /6-12 év/ minden kedden órakor - 12 év felett és felnőtteknek minden kedden 18 órakor 1. próba: mindenkinek án órakor Új koreográfiával, új csoporttal, új fellépési lehetőségekkel várjuk a néptáncot kedvelő régi és új táncosokat! Az ötórás elméleti fordulóban három feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak. Az első feladatban a Napból, a Földből és egy műholdból álló rendszer mozgását kellett vizsgálni. A második feladatban egy elektromosan feltöltött szappanbuborék levegőben történő lebegésének feltételét kellett megadniuk a versenyzőknek. A harmadik, Rutherford születésének 100. évfordulójára készült feladat pedig töltött ionok semleges atomokon való szóródásával foglalkozott. A mérési forduló első részében a digitális tolómérő működési elvével ismerkedhettek meg a diákok. A második részben pedig egy ún. mechanikai fekete doboz paramétereit kellett kreatív módon, egyszerű méréssorozattal meghatározni. A thaiföldi rendezők mind a szakmai, mind a szabadidős programok lebonyolítását rendkívül nagy odaadással végezték, mindenki abszolút biztonságban tölthette napjait Bangkokban. Egy teljes napos kirándulás keretében meglátogatták például a Toey-Ngam Beach-et, Sattahipben, ami egy csodálatosan szép tengeröblöt jelent. Láthatták, hogyan védik és szaporítják a tengeri teknősöket ezen a haditengerészeti bázison, sőt maguk is engedhettek a vízbe kicsiny teknős porontyokat. Egy másik alkalommal meglátogatták a Rose Garden nevű szabadtéri múzeumot, ahol elefántos bemutatót is láthattak. Érdekes volt megismerniük, hogyan készül a selyemfonál a selyemhernyók gubójából. Börcsök Bence december 06-án sikeresen felvételizett a Cambridge-i egyetem természettudományi szakára. Mint elmondta, az anyagszerkezet kutatása különösen vonzó számára például a fullerének, a nanocsövek vagy a grafén vizsgálata. Szívből kívánjuk, hogy Bence a továbbiakban egyetemistaként, majd kutatóként is tovább öregbítse térségünk és településünk jó hírét a világban. Dr Bánfi Tamás Újra indulnak tanfolyamaink Citeraoktatás Újra indul szeptembertől a citeraoktatás a művelődési házban. Próbák: minden kedden 18 órától 1. próba: óra Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését is! Gerinctorna Újra indul szeptembertől a gerinctorna a művelődési házban Minden hétfőn 16 órától 1. alkalom: óra Várjuk új tagok jelentkezését is! Jóga Szeptembertől újra indulnak a Jóga órák a művelődési házban. Minden hétfőn és csütörtökön órától 1. alkalom: óra Minden mozogni vágyót szeretettel várunk! Női torna Szeptembertől újra indul a Női torna a művelődési házban. Minden hétfőn és szerdán órától 1. alkalom: óra Várunk minden mozogni vágyót!

8 Központi orvosi ügyeleti beosztás szeptemberben Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Csütörtök Dr Hézsai Klára 16. Péntek Dr Bánfi Tamás 2. Péntek Dr Vereczkei Csaba 17. Szombat Dr Joó András Dr Hézsai Klára 3. Szombat Dr Csonka Erika Dr Bakos János 18. Vasárnap Dr Joó András Dr Hézsai Klára 4. Vasárnap Dr Csonka Erika, Dr Bakos János 19. Hétfő Dr Bakos János 5. Hétfő Dr Joó András 20. Kedd Dr Hegedűs Zoltán 6. Kedd Dr Hézsai Klára 21. Szerda Dr Bánfi Tamása 7. Szerda Dr Vereczkei Csaba 22. Csütörtök Dr Joó András 8. Csütörtök Dr Csonka Erika 23. Péntek Dr Hézsai Klára 9. Péntek Dr Bakos János 24. Szombat Dr Vereczkei Csaba Dr Csonka Erika 10. Szombat Dr Hegedűs Zoltán, Dr Bánfi Tamás 25. Vasárnap Dr Vereczkei Csaba Dr Csonka Erika 11. Vasárnap Dr Hegedűs Zoltán Dr Bánfi Tamás 26. Hétfő Dr Bánfi Tamás 12. Hétfő Dr Vereczkei Csaba 27. Kedd Dr Joó András 13. Kedd Dr Csonka Erika 28. Szerda Dr Hézsai Klára 14. Szerda Dr Bakos János 29. Csütörtök Dr Vereczkei Csaba 15. Csütörtök Dr Hegedűs Zoltán 30. Péntek Dr Csonka Erika Orvosi - és járóbeteg ellátás Ruzsán Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: 0620/ Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Pszichiátria Dr Galsi Gabriella Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Rendelési időben: 0662/ Laboratórium Dr Veréb Ilona Tömörkény tér / / 15-ös mellék Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: hétfő óra Szerda óra Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Kedd óra Kedd, Csütörtök vérvétel Péntek vérvételi eredmény kiadás Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H-P : 8-12 óra H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi Tamás, Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra

9 Hirdetések, közérdekű információk Anyakönyvi hírek Ruzsán Megérkeztünk án Simon Máriának és Deák Zoltánnak Márk án Pál Andreának és Barabás Zoltánnak Dorina én Szűcs Hajnalkának és Sólya Zoltánnak Rebeka én Dobó Erikának és Papp Lászlónak Adrienn án Himer Gabriellának és Tatár Gábornak Panna nevű gyermeke született. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! Halálozás Oláh József Márton Gézáné szül.: Borbély Ilona Tóth Lajosné szül.: Samu Ilona Gizella elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak. Rendőrségi ügyelet Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: 0662/ Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) TV JAVÍTÁS helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro - és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: Komlós László: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u. 53. További szolgáltatások: ź Villámsújtás esetén szakvélemény készítése ź Digitális földi sugárzás (MinDig TV) vételére alkalmas LCD televíziók, dekóderek (Set-Top Boxok) és antennák forgalmazása, beüzemelése Földmérés! ź megosztások, telekhatár kitűzések, ź épületfeltüntetés, ź szolgalmi jog bejegyzés, ź művelési ág változás, Elérhetőségünk: ź személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) ź telefon: / ź fax: ź weboldal: ź ź levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a Ultrahang vizsgálat szervezése Mely szerveket vizsgálja a szakorvos? Komplex has (máj, epeutak, epehólyag, hasnyálmirigy, lép, vesék, hasi nagyerek), kismedence (húgyhólyag, nők esetében méh és petefészkek, férfiak esetében prosztata, ondóhólyagok), pajzsmirigy ultrahangos vizsgálata. Vizsgálatot végző orvos: Dr. Zagorac Nikola radiológus szakorvos Vizsgálat ideje: 2011.szeptember 23. péntek Vizsgálat helye: Egészségház Labor szakrendelő Ruzsa, Tömörkény tér 8-9. Vizsgálat díja: Hasi és kismedencei ultrahang: Ft Pajzsmirigy ultrahang: Ft Amennyiben a két vizsgálatot együtt kéri a páciens: Ft. Időpont kérés: Egészségügyi és Családgondozó Központ, Ruzsa, Szegedi u.8. Telefon: 06-30/ , munkanapokon 8-16 óra között. Burgonyanap Szeretettel várjuk szeptember 03-án 14 órakor a művelődési házban tartandó Burgonyanapra. Program: - szakmai előadások - burgonyás ételek kóstolója és versenye - táncház

10 Hirdetések, közérdekű információk RUZSA HÚSBOLT SZEPTEMBERI AKCIÓ!!! PULYKA HÚSOSCSONT: 199 FT/KG CSIRKE PECSENYECOMB: 625 FT/KG SERTÉS VELŐ: 750 FT/KG MALAC COMB: 890 FT/KG Az akció érvényes ig vagy a készlet erejéig. Az árak forintban értendők és tartalmazzák az áfát. További termékeink: Friss csirke, pulyka, kacsa, liba, kakas, tyúk, marha, birka, bárány, sült fokhagymás császárszalonna, libatepertő, sertés tepertő, pörc, füstölt húsok, sós és füstölt szalonna, csont nélküli füstölt házisonka, disznósajt, hurka, kolbász, házimájas, olajok, mangalica-, liba-, sertészsírok, fűszerek, konzervek, savanyúságok. Vállaljuk ballagások, konyhák, éttermek, összejövetelek igény szerinti hús előkészítését kedvezményes árakon. Nyitva tartás: Kedd Szerda, csütörtök Péntek: Szombat: Vasárnap és hétfőn: ZÁRVA Ticket Restaurant Chéque déjeuner Puebla Sodexo Pass utalvány elfogadó hely. Lakossági Apró Ruzsai ház 3 szobás, összkomfortos, két fajta fűtéssel, nagy terasszal, aknás garázzsal, fenyőerdő mellett eladó. Központ 5 perc. Érd.: 0662/ , 0662/ Dózsa Gy. utca 11. szám alatti kertes, összkomfortos, vegyes tüzelésű családi ház eladó. Ár: 5,9 m Ft. Szeged és környéki ingatlan csere is érdekel. Érd.: 0670/ Ruzsa központjában kiadó családi ház, nagy kerttel. Érd.: vagy -ben: Egyedülálló pénzügyi lehetőség vállalkozóknak és bárkinek. Ismerje meg. Ruzsán a falu központjában összkomfortos, kétszintes (1+2-es) társasházi lakás garázzsal, pincével, konvektoros gázfűtéssel KIADÓ esetleg ELADÓ! Ugyanitt személygépkocsi is (Suzuki Ignis 1300 cm3) benzines, újszerű állapotban (4 éves, 6500 km-t futott) ezüstmetál színben ELADÓ! Érd.: 0630/ KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET Simon Tamás - Thomas hús Húsáru Kis-és Nagykereskedés Ruzsa, Felszabadulás u. 9. Tel.: 30/ GYÖNGYI OPTIKA Ruzsán a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idején Kínálatunkból: ź keretek 20-40% engedménnyel ź tovább folytatódik a fényre sötétedő lencsék akciója ź iskolakezdésre gyermeklencsék 30% engedménnyel JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK!! Tel.: 0630/ KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS szeptember 09., szeptember 23. (A fent említett napokon reggel 6.00-ig kell a szemetet kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 17órától másnap reggel 07óráig. Hétvégén: pénteken 17órától hétfő reggel 07óráig. Tűz vagy katasztrófa esetén értesítendő Elérhetőségünk: Vezetékes telefonon: vagy a 105-a tűzoltóság segélyhívószáma. Mobiltelefonról történő hívás esetén a 105-ös segélyhívás a Szeged Városi Tűzoltóság ügyeletére érkezik, ezért mobiltelefonról a ös telefonszámot célszerű tárcsázni! RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Planet Corp. Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám XIX. évfolyam 2. szám 2011. FEBRUÁR Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, Mig egy kerékfogát ujítni kell /Madách/ Nyáron történt megbetegedésemet követően

Részletesebben

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap Csongrád kerület, I. ügyeleti körzet: Csongrád augusztus 3. augusztus 6. Dr. Lovászi Zsolt Tel.:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú KEOP 1.1.1/B pályázattal

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

A támogatás jellege és célterületei

A támogatás jellege és célterületei A támogatás jellege és célterületei (1) Az e rendelet szerinti támogatás vissza nem térítendő támogatás. (2) Támogatás vehető igénybe a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Gósz Zoltán hivatalvezető. Földügyi Napok Békéscsaba, november

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Gósz Zoltán hivatalvezető. Földügyi Napok Békéscsaba, november Mi újság a szomszédban? (Csongrád megyei helyzetkép) Gósz Zoltán hivatalvezető Alig több, mint egy év telt el azóta, hogy a járási rendszer létrejöttével kapcsolatos első szakmai benyomásainkat itt Békéscsabán

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2.

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. TANYAPROGRAM PÁLYÁZAT! 2015. július 15-től!!! Bővebben személyesen: Dr. Fröschl-Nagy Péter Jegyző Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 76-575-100/116 A támogatás jellege és célterületei (1) Az e rendelet

Részletesebben

Bordány Nagyközség Polgármesterétől T/123/2015.

Bordány Nagyközség Polgármesterétől T/123/2015. Bordány Nagyközség Polgármesterétől T/123/2015. Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény vagyonfelosztási szerződéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselők! Bordány Nagyközség a

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Csongrád Megyei Igazgatóság Megyei Hivatalos Értesítő

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Csongrád Megyei Igazgatóság Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Csongrád Megyei Igazgatóság Tel.: +36-62-426-940 Fax.: +36-62-426-182 Bankszámla szám: 11707024-20480765 Levelezési cím: 6725 Szeged Szél u. 2 Számlázási cím: 1112 Budapest,

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5.

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5. TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI 2011-2014 Szarvas, 2014. szeptember 5. Szabó Tibor, szaktanácsadó Kecskeméti Főiskola Területi Szaktanácsadó Központ Tanyafejlesztési Program A Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

1. sz. melléklet. Küldöttválasztás május 25. Képviseleti területek

1. sz. melléklet. Küldöttválasztás május 25. Képviseleti területek 6701 Szeged, Cserzy M. u. 30/a Pf.: 518. 1. sz. melléklet Küldöttválasztás 2011. május 25. Képviseleti területek Küldöttek által képviselt területek 2011 2016. Homokhátság területén Sorsz. Név Cím Képviselt

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás. Dr. Szentgyörgyi Pál önkormányzati képviselő

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás. Dr. Szentgyörgyi Pál önkormányzati képviselő Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Dr. Szentgyörgyi Pál önkormányzati képviselő A Társulás 2008. a Társulás megalakulása megoldandó probléma A települési szilárdhulladék-lerakókkal kapcsolatos

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

EGY LAPPAL MÁSOK ELŐTT

EGY LAPPAL MÁSOK ELŐTT EGY LAPPAL MÁSOK ELŐTT hatékony hirdetés = szórólap terjesztés Világbajnok lapterjesztés! Tisztelt Ügyfelünk! Cégünk 2007-óta foglalkozik szórólapok postaládába történő terjesztésével. Csongrád, Békés

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29.

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29. Kedves Tarokk Barátok! Örömmel tudatom Veletek, hogy idén immáron 8. alkalommal rendezzük meg Szilvásváradon a hagyományos Gibás Imre tarokkkupát, illetve természetesen csatlakozunk az Országos tarokkverseny

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program

A Tanyafejlesztési Program A Tanyafejlesztési Program V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2016. május 17. A 2016. évi Tanyafejlesztési Program indító

Részletesebben

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! XVII.. évfolyam 1. szám 2009. J A N U Á R Adjék Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét, kamarát, sonkát, kolbászt, szalonnát, gond ne bántsa a gazdát! Adjék

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Minden nap: 7 00-14 00

Minden nap: 7 00-14 00 SZAKRENDELÉS RENDELÉSI IDŐ ORVOS LABOR II. emelet 38. sz. tel: 49/505-317 kód: 051125011 Minden nap: 7 00-14 00 Dr. Szoboszlay István SPORTORVOSI II. emelet 36. sz. tel: 49/505-312 1 / 24 kód: 051126020

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 1-16/2011. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam XIX. évfolyam 2011. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Ruzsa Község Önkormányzata t á r s u l á s k e r e t é b e n e l l á t o t t Képviselő-testület a pályázatot

Részletesebben

A várható finanszírozási ütemezés az alábbiak szerint alakul:

A várható finanszírozási ütemezés az alábbiak szerint alakul: Ikt.sz.: 414-2/2015/U1 Tárgy: Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP- 1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Mórahalmi Járási Hivatal 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Elérhetőségek: Tel: 62/681-350 Fax: 62/681-369 E-mail: vezeto@morahalomjaras.csmkh.

Mórahalmi Járási Hivatal 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Elérhetőségek: Tel: 62/681-350 Fax: 62/681-369 E-mail: vezeto@morahalomjaras.csmkh. Mórahalmi Járási Hivatal 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Elérhetőségek: Tel: 62/681-350 Fax: 62/681-369 E-mail: vezeto@morahalomjaras.csmkh.hu Dr. Szántó Mária 62/681-350 (titkárság) szanto.maria@morahalomjaras.csmkh.hu

Részletesebben

Pályázatok évben Röszke Községben

Pályázatok évben Röszke Községben RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Pályázat célja Röszke-Domaszék szennyvíztisztító telep korszerűsítése A Röszkei Általános Iskola felújítása, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése Kulturális

Részletesebben

TÉLI SPORTNAP VERSENYKIÍRÁS 24. KIDS-KUPA ORSZÁGOS EVEZŐS ERGOMÉTERES VERSENY, MINI RÖPLABDA TORNA, SAKK VERSENY, GRUNDBIRKÓZÁS, FEKVENYOMÓ VERSENY

TÉLI SPORTNAP VERSENYKIÍRÁS 24. KIDS-KUPA ORSZÁGOS EVEZŐS ERGOMÉTERES VERSENY, MINI RÖPLABDA TORNA, SAKK VERSENY, GRUNDBIRKÓZÁS, FEKVENYOMÓ VERSENY TÉLI SPORTNAP VERSENYKIÍRÁS 24. KIDS-KUPA ORSZÁGOS EVEZŐS ERGOMÉTERES VERSENY, MINI RÖPLABDA TORNA, SAKK VERSENY, GRUNDBIRKÓZÁS, FEKVENYOMÓ VERSENY 1. A verseny célja: A katolikus iskolák tanulóinak versengése

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program 2016

Tanyafejlesztési Program 2016 Tanyafejlesztési Program 2016 Háda Attila Elemér Főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2016. április 27. Homokháti tanyák ivóvíz ellátásáért projekt-záró értékelése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása

VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza, 2015. május 16. Minden életjelenség mozgásban nyilvánul meg. Változtasd meg a mozgásod, megváltozik az életed! A verseny megnevezése: VII. MediBall

Részletesebben

Miskolci Barátság Maraton 2015 - Versenykiírás

Miskolci Barátság Maraton 2015 - Versenykiírás Miskolci Barátság Maraton 2015 - Versenykiírás Futónaptár.hu A Miskolci Barátság Maraton A verseny ideje: 2015. október 25., vasárnap (a belvárosban!) A verseny célja: Az egészség megőrzését szolgáló rendszeres

Részletesebben

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Csongrád megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Algyő 400 Ft/nm 10 MFt nettó 200 Ft/nap 2% 1.000 Ft/nap árbevétel alatt: 1.000 Ft/fö 10 MFt feletti árbevétel esetén: 2.000

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő 2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2014 Szervező intézmény A tavalyi rendezvény sikerére alapozva a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása

I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása 1. A verseny célja A sportág, ezen belül az amatőr strandröplabda népszerűsítése. A röplabda szerelmeseinek könnyen elérhető, szabadidősport

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program

A Tanyafejlesztési Program A Tanyafejlesztési Program Háda Attila osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2015. április 23. HELYI TERMÉK-HAGYOMÁNY, HÁLÓZAT AVAGY FIATAL KUTATÓK VIDÉKEN, MEZŐTÚR A Program

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Közösségi Szolgálat Partnereink

Közösségi Szolgálat Partnereink ÁGOTA Alapítvány (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány) 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29. III. em. 301-303. Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u. 17.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA Ügyiratszám: 59364-2/2015. Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról Ügyintéző: Márton Mónika Melléklet: - Tel.: +36 (62) 680-188 Hiv. szám: - H I R

Részletesebben

IX. MOGYI TRIATLON VERSENY 2014. JÚNIUS 21-22, BAJA

IX. MOGYI TRIATLON VERSENY 2014. JÚNIUS 21-22, BAJA IX. MOGYI TRIATLON VERSENY 2014. JÚNIUS 21-22, BAJA 2014. június 21. szombat TIGRA Triatlon Magyar Nagydíj sprint futam Versenyiroda nyit: 12.30 órakor Összes nő futama + Amatőr és elit felnőtt nők sprint

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Nincs 46/ / 1262 mellék. Diósgyőri Rend.intézet Kartonozó 46/ / / 2351 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Nincs 46/ / 1262 mellék. Diósgyőri Rend.intézet Kartonozó 46/ / / 2351 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program

A Tanyafejlesztési Program A Tanyafejlesztési Program Szabó Mátyás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2015. március 12. Tanyavilág 2020 szakmai műhelykonferencia, Szentkirály A Program előzményei,

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE sorszám Címe Telefon, Fax E-mail cím, Honlap FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

XXII. TISZA TRIATLON FORNETTI TRIATLON MAGYAR NAGYDíJ TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

XXII. TISZA TRIATLON FORNETTI TRIATLON MAGYAR NAGYDíJ TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Időpont: 2013. május 18. szombat XXII. TISZA TRIATLON FORNETTI TRIATLON MAGYAR NAGYDíJ TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő (3580 Tiszaújváros, Szederkényi

Részletesebben

R E N D E L É S I I D Ő K

R E N D E L É S I I D Ő K Osztály 10 ágyas nappali kórház (kezelések) Dr. Csüllög Etelka Belgyógyászat Dr. Jermendy György Dr. Beke Judit Sebészet Dr. Kiss István Dr. Kökényesi Imre R E N D E L É S I I D Ő K Rendelési idő Hétfő

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Barna Károly Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Iktatószám: 500-8/2015/U1 Melléklet:

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS HOMOKHÁTI MACCABI KUPA 3 NAPOS NEMZETKÖZI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓVERSENY VILÁGRANGLISTA FUTAM

VERSENYKIÍRÁS HOMOKHÁTI MACCABI KUPA 3 NAPOS NEMZETKÖZI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓVERSENY VILÁGRANGLISTA FUTAM VERSENYKIÍRÁS HOMOKHÁTI MACCABI KUPA 3 NAPOS NEMZETKÖZI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓVERSENY VILÁGRANGLISTA FUTAM MÓRAHALOM BALOTASZÁLLÁS 2014. JÚNIUS 7 9. (szombat hétfő) Rendező: Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-57/2015. Tárgy: Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Részletesebben

Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány, Fő út 4. Jászivány Község Önkormányzat falugondnoki szolgálatának szakmai programja 1. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadott 59/2012.(VI.27.)

Részletesebben

XVII. évfolyam. 3. szám

XVII. évfolyam. 3. szám XVII. évfolyam 3. szám 2009. M Á R C I U S Mi a Ő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás, Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás. Ő őrzi első lépteink,

Részletesebben

XVII. évfolyam. 2. szám

XVII. évfolyam. 2. szám XVII. évfolyam 2. szám 2009. F E B R U Á R RUZSAI SIKER A NEMZETKÖZI DIÁKOLIMPIÁN A ruzsai Börcsök Bence, a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium tanulója, 2008. decemberében ezüstérmet szerzett a Dél-Koreában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÜLÉS ÜLÉS MEGHÍVÓ A DIABETOLÓGIA ÉS HATÁRTERÜLETEINEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A DIABETOLÓGIA ÉS HATÁRTERÜLETEINEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

TUDOMÁNYOS ÜLÉS ÜLÉS MEGHÍVÓ A DIABETOLÓGIA ÉS HATÁRTERÜLETEINEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A DIABETOLÓGIA ÉS HATÁRTERÜLETEINEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A DIABETOLÓGIA A DIABETOLÓGIA ÉS HATÁRTERÜLETEINEK ÉS HATÁRTERÜLETEINEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI AKTUÁLIS KÉRDÉSEI TUDOMÁNYOS ÜLÉS ÜLÉS BAJA 2011. JÚNIUS 3 5. BAJA 2011. június 3 5. MEGHÍVÓ A DIABETOLÓGIA ÉS

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

XXIV. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

XXIV. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG XXIV. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Időpont: 2015. május 23. szombat Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) Program: 11:00 - Versenyiroda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben