a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T"

Átírás

1 EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 24-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése. 2./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 11/2007. (II.14.) számú rendelet módosítására. 3./ Javaslat a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,1/2007.(ii.01.) számú rendelet módosítására. 4./ Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására. 5./ Javaslat a köztisztaságról, az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről és a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályok megállapításáról, illetve a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló, többször módosított 11/2005. (II.28.) Ök. számú rendelet módosítására. 6./ Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről. A Borsodi Közszolgáltató Kht évi mérlegbeszámolójának, eredménykimutatásának jóváhagyása. A Borsodi Közszolgáltató Kht évi üzleti tervének jóváhagyása, a vízi- Közművek beruházási, felújítási és karbantartási feladatai. 7./ Borsodi Közszolgáltató Kht. Alapító Okirat -ának módosítása. 8./ Tájékoztató a gyermekélelmezés helyzetéről. Beszámoló az önkormányzat intézményein belül a közétkeztetés helyzetéről.

2 2 9./ Beszámoló Edelény város sportkoncepciójának időarányos végrehajtásáról. 1./ Egyebek. Zárt ülés. E d e l é n y, május 24. Hudák Józsefné jegyző távollétében: Méhész Katalin aljegyző

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Bartók Jánosné, Borza Bertalan, Csabai Gyula, Dr.Daher Pierre, Hernádi Attiláné, Kiss András, Lázár István, Lukács András, Magyar Árpádné, Molnár Zoltán, Nagy Béláné, Németh András alpolgármester, Szatmáriné Molnár Éva, Vattay Béla, Vágó Tibor képviselők Igazoltan távol: Varga Ferenc képviselő Tanácskozási joggal jelen volt: Méhész Katalin aljegyző Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda vezetője 1./ Napirendi pontnál: Hudák Józsefné jegyző 6./ és 7./ Napirendi pontnál: Kenézné Fóris Rita Borsodi Közszolgáltató Kht. ügyvezetője Dr.Kapás Katalin Borsodi Közszolgáltató Kht. jogtanácsosa Tímárné Csépány Judit könyvvizsgáló Illésné Dr.Kovács Magdolna könyvelő 100./ sorszámú előterjesztésnél: Gergely Enikő Városgondnokság vezetője Polgármester köszönti a testületi ülésen résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 18 fős testületből 17 fő jelen van. Napirend előtt polgármester az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt néhány eseményről tájékoztatja a testületet. Elmondja, hogy tegnap az Edelényi Városi Televízió vendége volt Gúr Nándor országgyűlési képviselő, aki a kórház kapcsán interjújában azt mondta, hogy nincs miért Edelénynek és környékének problémázni, hiszen megmaradt öt darab intenzív ágy. A félremagyarázás, vagy esetleg véletlen elszólás miatt szeretné hangsúlyozni és kiemelni a város lakosságának pontos tájékoztatása érdekében, hogy ez az öt darab intenzív ágy tüdő intenzív ágy és nem belgyógyászati, ez a kórház belgyógyászati betegeket nem tud fogadni. Véleménye az, hogy a kastéllyal kapcsolatban is volt egy kis csúsztatás, mert eredetileg 120 millió forintot ígért képviselő úr a tetőzet felújítására, s azt mondta, hogy közben valahol eltűnt 80 millió forint. Jelen pillanatban 38 millió forint az a beruházási költség, amely keretében felújításra kerül a kastély épület középső tetőzete.

4 2 Az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményes volt és nem csak a második, hanem első közbeszerzési eljárás is, csak éppen az a kivitelező, aki megnyerte a közbeszerzési eljárást két hét után fel is bontotta a szerződést, mert kiderült, hogy képtelen megcsinálni azt, amit elvállalt. A harmadik téma, amely nem edelényi jelentőségű, de azt gondolja, hogy a napok eseménye folytán szót kell ejteni róla, az a rendőrséggel kapcsolatban kialakult helyzet, ami országos szinten óriási hullámokat vált ki. Úgy gondolja, hogy az Edelényi Rendőrkapitányság minden egyes dolgozója a rendőrtársadalom többségének azon tagjai közé tartozik, aki munkáját tisztességgel, becsülettel, az edelényi és a környékbeli polgárok biztonsága érdekében végzi. E helyről is azt kéri a kapitányság vezetőjétől és minden egyes rendőrétől, hogy ne foglalkozzanak azzal, hogy mit mond a rendőrségről a sajtó, a média és mi történik kormányzati szinten a rendőrséggel, hanem végezzék tovább ugyanúgy tisztességgel és becsülettel munkájukat. Ezt követően a napirendhez módosító javaslatot tesz. Javasolja, hogy a zárt ülés első napirendjeként szereplő, Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló előterjesztést a nyílt ülés első napirendi pontjaként tárgyalja a képviselő-testület, mivel jegyző asszony írásban is hozzájárult a napirend nyílt ülésen való tárgyalásához. A javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester a 103./ sorszámú előterjesztést a főépítész javaslata alapján - javasolja napirendről levenni. Képviselő-testület a javaslatot 16 igen, 1 nem szavazattal elfogadta. Polgármester ezt követően megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány. A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. Polgármester a fenti módosításokkal együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását. Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosításokkal együtt 17 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése. Előadó: polgármester 2./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 11/2007. (II.14.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester

5 3 3./ Javaslat a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.01.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester 4./ Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására. Előadó: polgármester 5./ Javaslat a köztisztaságról, az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről és a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályok megállapításáról, illetve a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló, többször módosított 11/2005. (II.28.) Ök. számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester 6./ Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről. A Borsodi Közszolgáltató Kht évi mérlegbeszámolójának, eredménykimutatásának jóváhagyása. A Borsodi Közszolgáltató Kht évi üzleti tervének jóváhagyása, a vízi- Közművek beruházási, felújítási és karbantartási feladatai. Előadó: Kht. ügyvezetője 7./ Borsodi Közszolgáltató Kht. Alapító Okirat -ának módosítása. Előadó: polgármester 8./ Tájékoztató a gyermekélelmezés helyzetéről. Beszámoló az önkormányzat intézményein belül a közétkeztetés helyzetéről. Előadó: polgármester 9./ Beszámoló Edelény város sportkoncepciójának időarányos végrehajtásáról. Előadó: polgármester 10./ Egyebek. Zárt ülés. 1./ Napirendi pont tárgya: Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 110./ sorszám alatt.)

6 4 Polgármester elmondja, hogy készült egy alap-megállapodás, amelyben jegyző asszonnyal néhány nappal ezelőtt megállapodtak, a tegnapi napon ehhez képest készült egy kiegészítő megállapodás, amely nem került kiosztásra a testület tagjai részére. A kiegészítő megállapodással szemben is - a képviselő-testületi ülés megkezdése előtt - jegyző asszonnyal egy újabb megállapodást kötöttek szóban, amit természetesen el fog mondani, és amennyiben a képviselő-testület ehhez hozzájárul, akkor ezzel a döntéssel megszűnik jegyző asszony munkaviszonya. Ezt követően megkérdezi Hudák Józsefné jegyzőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Hudák Józsefné jegyző elmondja, hogy a megállapodások indítatták arra, hogy itt legyen az ülésen és megerősítse azt, hogy a polgármester úrral történt megállapodás alapján valóban aláírásra került az a közös megállapodás, ami alapján beleegyezett munkaviszonyának megszüntetésébe. Úgy gondolja, hogy meg kell köszönnie valamennyi képviselő tagnak munkája során feléje irányuló segítőkészséget és együttműködést és azt reméli, hogy rossz emléke senkinek nem lesz róla. Az eredeti megállapodással kapcsolatban elmondja, hogy szóbeli megállapodás alapján került rögzítésre és a kiegészítő megállapodás a szóbeli megállapodás néhány pontjára való hivatkozással kerülne hatálytalanításra. Azt kéri az aljegyző asszonytól, hogy a szavazás megtörténte után a kiegészítő megállapodást semmisítsék meg. Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy most hallottak valamit, de a képviselőtestület tagjai nem igazán tudják, hogy miről van szó. Kérdése, hogy meg lehet-e tudni, illetve lehet-e arról beszélni, hogy mi volt az eredeti megállapodás, mi volt a kiegészítő megállapodás és mi volt a ma reggeli szóbeli megállapodás? Polgármester elmondja, hogy kérés nélkül is tájékoztatta volna a képviselőtestületet arról, hogy miben állapodtak meg. Tudnia kell mindenkinek, hogy amikor jegyző asszony amellett, hogy Edelény város jegyzője lett a Többcélú Kistérségi Társulás hivatalának vezetését is ellátta - gyakorlatilag nem túl későbbi időponttól, - munkáltatói jogkörben ő, mint polgármester a bruttó bérét emiatt ,- Ft-tal megemelte. Az eredeti megállapodást, amikor szóban tárgyalták, ez az ügy szóba került. Ennek ellenére az a megállapodás úgy, ahogy írásban rögzítették, az úgy került aláírásra közöttük. Tegnapi napon olyan információk jutottak el hozzá, amelyek alapján jogosan feltételezheti azt, hogy rövidesen a Többcélú Kistérségi Társulás vezetése, vagy elnöksége javaslatot fog tenni, - a társulás pedig minden valószínűséggel jóvá fogja hagyni, - hogy Hudák Józsefné legyen a Kistérségi Hivatal vezetője. Ez, ha július 1-jén bekövetkezik, akkor azt gondolja, hogy Edelény Város Önkormányzata ne fizesse ki azt nyolcszor ,- Ft-ot jegyző asszony részére, amit azért kapott, mert a Kistérségi Hivatalt vezette. Abban az esetben, ha ő valahol máshol gondolja az életútját, akkor ezzel neki nem lett volna semmiféle problémája, így viszont van, és így a korrekt. Ne az edelényi önkormányzat fizesse a plusz ,- Ft-ot nyolcszor, hiszen úgyis azt a munkát fogja ellátni rövidesen. Erről szólt a tegnap készült kiegészítő megállapodás, amely szó szerint a következő:

7 5 Munkáltató és munkavállaló visszavonhatatlanul megállapodnak abban, hogy amennyiben Hudák Józsefné március 1-jéig elnézést kér, de itt az évszám elírásra került, és természetesen a 8 hónap nem 2009.március 1-jéig, hanem március 1-jéig szól tehát március 1-jéig az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás hivatalvezetőjeként kinevezésre vagy megbízásra kerül, abban az esetben azon a napon, amikor a kinevezése, vagy megbízása megtörténik, 9 x ,- Ftot, összesen ,- Ft + járulékait Edelény Város Önkormányzat részére egy összegben visszafizeti, mivel a jelenleg érvényes bruttó illetményében, mint Edelény Város Önkormányzat jegyzője részesül havi ,- Ft-os emelésben, a polgármester munkáltatói jogkörében hozott döntése alapján, mert ellátta a Kistérségi Hivatal vezetését is. Ez volt a tegnapi állapot és most az ülés megkezdése előtt abban állapodtak meg szóban, hogy kiveszik a munkáltatói jogkörben ,- Ft-tal megemelt összeget, amit a Kistérségi Hivatal vezetéséért kapott, így a jegyzői illetményének megfelelő, azaz bruttó 10 x ,- Ft jutalomban részesítik. A javaslata tehát az, hogy 10x ,- Ft jutalomban részesüljön Hudák Józsefné. Hudák Józsefné jegyző úgy gondolja, hogy fontos megemlíteni, hogy addig, amíg az illetménykiegészítést kapta, ezt járulékaival együtt utólag a kistérségi társulás költségvetése minden hónapban megtérítette az önkormányzatnak, tehát ez nem az önkormányzat költségvetését terhelő összeg volt. A másik az, hogy a szóbeli megállapodás előtt polgármester úrral ez a két variáció volt, vagy 8 havi ebben a formában, vagy 10 havi a most előterjesztett formában. Azt gondolja, hogy mindenki úgy ismerte meg, hogy ő a kompromisszumkeresés és a megoldások híve. Véleménye szerint mindkét fél számára az lenne a megnyugtató megoldás, ha a két variáció közül az utóbb előterjesztett kerülne elfogadásra a kiegészítő megállapodás nélkül. Ragaszkodik a kiegészítő megállapodás megsemmisítéséhez, hiszen mindkét fél aláírta és jól tudják, hogy a jogi utak kiszámíthatatlanok, ezért legyen védett a dologban mind a két fél. Polgármester felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy a testületnek a fedezet biztosításra van jogosultsága, a megállapodás többi pontja a polgármester hatáskörébe tartozik. Lukács András képviselő elmondja, hogy a munkáltató kezdeményezésére kerül sor a közös megegyezéssel történő közszolgálati jogviszony megszüntetésére. Kérdése, hogy a munkáltató milyen indokok alapján kezdeményezte ezt? Tudja, hogy nem kell megindokolni a nagy nyilvánosság előtt, de úgy gondolja, hogy a képviselőtestületnek joga van tudni, hogy mik voltak azok az indokok, amelyek miatt a közszolgálati jogviszony megszüntetésére sor kerül. Polgármester a kérdés megválaszolása előtt megkérdezi Hudák Józsefné jegyzőt, hogy továbbra is hozzájárul-e a napirend nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. Hudák Józsefné jegyző válasza, hogy igen.

8 Polgármester megkérdezi, hogy a képviselők részéről van-e további kérdés. 6 Csabai Gyula képviselő úgy gondolja, hogy ez az egész ügy kezd kutyakomédiára hasonlítani, amelynek szenvedő alanya a jegyző asszony. Polgármester úr az, aki megtakarításról beszél, hogy ne fizessenek ki többet, holott nagyon jól tudják, hogy polgármestersége alatt küldtek el köztisztviselőket esetleg azért, mert polgármester úr nem volt megelégedve a munkájukkal, vagy személyes egyéb ügyek alapján politikai döntéseket hozott, akiknek az önkormányzat több tízmillió forintot fizetett ki, amely a város kasszáját terhelte. Hivatkozik polgármester úr a kiegészítő megállapodás kapcsán bizonyos információkra. Kérdése, hogyan hivatkozhat ilyen információkra, és hogyan mehet elébe dolgoknak? Azt gondolja, hogy nem lehet senkinek a jó szándékát megkérdőjelezni, ha esetleg mégis úgy dönt a jegyző asszony, hogy munkát vállal a kistérségnél. Ez legyen az ő problémája. Az információkra való hivatkozásnál megjegyzi, hogy tegnap polgármester úr ott sem volt a társulás elnökségi ülésén. Szerinte ezt az ügyet mindenképpen megnyugtatóan kell lezárni, hogy senkiben ne maradjon tüske és köszönjék meg jegyző asszony munkáját. Borza Bertalan képviselő kérdése a megállapodás 4. pontjával kapcsolatos, mely arról szól, hogy az illetménye alapján végkielégítésnek megfelelő összeget fizet ki jutalomként. Ismeretei szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény megszabja a végkielégítésnek a mértékét, melytől akkor lehet eltérni, ha a kollektív szerződés külön szabályozza, de mivel itt nincs, marad a törvény. Ugyanez a törvény meghatározza azt is, hogy mennyi felmondási időt kell kifizetni a dolgozónak. Ezek szerint ezt úgy kell értelmezni, hogy ezen felül van a jutalom megnevezve, vagy a törvény szerint járó illetményt nevezik jutalomnak. A megfogalmazás véleménye szerint így pontatlan. Dr.Daher Pierre képviselő véleménye az, hogy megszületett egy közös megállapodás és egyetértés, ezért nem kellene tovább ragozni ezt a témát. Baricska Jánosné képviselő kérdése Csabai Gyula képviselő úrhoz, hogy ott volt a társulás elnökségi ülésén, mert úgy mondta el, mintha ott lett volna? Csabai Gyula képviselő örülne, ha az előző kérdésre kapna válszt, de egyébként az édesapja a társulásnak az elnökhelyettese, aki ott volt. Kérdése, hogy polgármester úr ott volt-e? Németh András alpolgármester elmondja, hogy az elnökségi ülésen jelen volt, amely határozatképtelen volt. Az elnökségi ülést megtartották információs jelleggel, ahol jegyző asszony mostani dolgáról egyetlen egy szó sem esett addig, amíg be nem fejeződött és az ülésről ki nem jött. Megjegyezte, hogy a köztisztviselőknek a munkáltatója soha sem volt a polgármester, mely szerinte így helyes. Egy köztisztviselőnek, egy vezetőnek a munkáltatója, mindig a hivatalnak a vezetője, és a hivatalnak a vezetője a jegyző.

9 Polgármester úgy gondolja, hogy alpolgármester úr utolsó mondatában minden benne van, amelyre felhívja Csabai Gyula képviselő úr figyelmét. 7 A feltett kérdésre válaszát ott kezdi, hogy tegnap nem volt semmiféle elnökségi ülés a kistérségben, így nem tudja, hogy akkor miről beszélnek. Nem hivatkozott az elnökségi ülésre egy szóval sem, azt mondta, hogy olyan információk jutottak birtokába, amelyek alapján azt gondolta, hogy ezt a pontot mindenképpen tisztázni kell. Igaz, amit jegyző asszony mondott, hogy azt a ,- Ft-ot, amiért a Kistérségi Hivatal vezetését is ellátta, azt a társulás minden hónapban az önkormányzat részére megfizette. Hudák Józsefné mint Edelény város jegyzője ,- Ft havi bruttó bérezésben részesül és azért emelte meg ,- Ft-tal a bérét, mert a kistérséget is ellátta. Azt gondolja, hogy innentől kezdve az a korrekt, hogy ha a jegyzői bérénél maradnak, a havi ,- Ft-nál. Nem akarja jegyző asszony életútját befolyásolni, oda megy dolgozni természetesen, ahová kíván, de ha olyan eset állna elő, - és miért ne állhatna elő, hogy július 1-jétől azt mondja a kistérség, hogy Hudák Józsefnét akarják hivatalvezetőnek, - akkor milyen alapon fizeti ki Edelény Város Önkormányzata a 8x ,- Ft-ot, amikor ugyanazt a munkát fogja ellátni. Azt gondolja, hogy ebből a szempontból ez a korrekt eljárás. Hudák Józsefné jegyző szeretne pontosítani, hiszen arról szólt a megállapodás, hogy a jelenlegi bruttó besorolási bére mínusz ,- Ft, tehát ,- Ft-tal kevesebb, mert nem biztos, hogy ugyanaz, amit polgármester úr előbb említett, mert eltérített bérének 20 %-a vagy kevesebb, vagy több, mint ,- Ft. Polgármester elmondja, hogy nem fillére pontosan mondta jegyzői bérét, annyit tud, hogy a Kistérségi Hivatal vezetésért ,- Ft-os bért kapott. A határozati javaslatot most kívánja ismertetni, amelyben pontosan megjelölik az összeget. Ezt követően Lukács András képviselő kérdésére válaszolva azt tudja mondani, hogy a munkáltató volt olyan bátor, hogy kezdeményezte a jegyző asszony munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. E mögött az esett mögött túl nagy dolgokat nem kell keresni. Azt gondolja, hogy jegyző asszony is az utóbbi egy esztendőben talán már a lelke mélyén egy más feladatot célzott meg. Ő is egyetértett a lelke mélyén azzal, hogy esetleg más feladatban gondolkodik a továbbiakban. Voltak apró-cseprő nézeteltéréseik a hivatalon belül, amelyekben nem értettek egyet és úgy látták mind a ketten jobbnak, hogy ha azt a közös munkát, amelyet Edelény város érdekében végeznek, ezentúl nem közösen, hanem esetleg más-más csatornákon keresztül fognak végezni Edelényért, illetve a térség javáért. Ennyi a történet lényege és érdemi része. Megkérdezi Csabai Gyula képviselő urat, hogy honnan veszi azt, hogy több tíz millió forintot fizettek ki köztisztviselőknek? Kéri, hogy bizonyítsa be és ne neki, hanem a televíziót nézőknek. Nem neki kell bebizonyítani, mert tudja, hogy mennyit fizettek ki, és képviselő úr ebben hazudik. Az a kutyakomédia, amit ebben a városban, a testületben és ebben az országban művelnek, azokat az un. baloldalon kell keresni a mai világban. A megállapodás 4./ pontjával kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy ez a pont azt tartalmazza, hogy munkáltató a munkavállaló részére 8 havi megállapodáskor érvényes bruttó illetménye alapján számított végkielégítésnek megfelelő összeget fizet ki jutalomként. Mivel közös megegyezésről van szó, és a munkáltató kezdeményezte a közszolgálati jogviszony megszüntetését, ezért nem végkielégítés jár.

10 8 Természetesen a jegyző asszonynak elismerve az eddig végzett munkáját immáron nem 8, hanem 10 havi alapilletménynek megfelelő összegű jutalomban részesül. Ha a munkáltató részéről felmondás lenne, akkor nincs jutalom, hanem csak 8 havi végkielégítés és 6 havi felmentési bér. Itt erről szó sincs, nincs felmentési bér, sem végkielégítés, hanem van illetményének megfelelő 10 havi jutalom. Szerinte ez a pont nem érthető félre, ezt a megállapodást jegyző asszony készítette, ezért úgy gondolja, hogy jogilag megállja helyét. Lukács András képviselő elmondja, hogy kimerítő választ kapott a kérdésére, hogy a munkáltató kezdeményezésére miért került sor a közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére. Polgármester úr mondta, hogy voltak apró-cseprő véleményeltérések. Ez valóban megnyugtató, hogy ennek eredményeként a város az elmúlt 5 év alatt a második jegyzőjét fogyasztja el. Úgy hiszi, hogy a korrektséghez annyi hozzátartozik, hogy hiába voltak nekik is képviselőként, illetve jegyzőként bizonyos kérdésekben eltérő véleményük, ezért, mint a képviselő-testület egyik tagja és legyenek pontosak, hogy a munkáltató a képviselő-testület, csak a polgármester képviseli, - nem merte volna kezdeményezni a munkaviszony megszüntetését, de neki nem is voltak olyan feltételezései, hogy esetleg máshol szeretne dolgozni, ilyenből nem indult volna ki. Képviselőként és magánemberként is szeretné megköszönni Hudák Józsefné jegyzőnek az elmúlt időszakban végzett munkáját, és azt a korrekt magatartását, amellyel meggyőződése szerint mindig azért küzdött és azért adott információkat, hogy jogszerűen működjön a képviselő-testület, és a hivatal. Voltak valóban olyan személyi döntések, amelyekre nem tapsolt senki, főleg az érintettek nem. Amire képviselőtársa utalt, ezzel kapcsolatban a következő képviselő-testületi ülésen pontos forintokat fog mondani, hogy mennyibe került azoknak a köztisztviselőknek az elmenetele, és szándékosan nem mond eltávolítást akik Edelény Város Önkormányzatától az elmúlt 4-5 évben távoztak, de biztos abban, hogy jelentős nagyságrendet képvisel. A határozati javaslatot az elmondott indokok alapján támogatni nem fogja, de tudomásul veszi jegyző asszonynak azt a döntését, hogy ilyen körülmények között nem szívesen maradna itt, ezért tartózkodni fog a szavazásnál. Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy számára Lukács András képviselő véleménye nem hiteles az országos politika és baloldali politikusként, és utalt rá, hogy már második miniszterelnöke van a szocialistáknak, a minisztereket aprócseprő dolgok végett cserélik. Tehát neki nem hiteles az, amit itt elmondott. Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy a kérdést nem véletlenül tette fel, és úgy gondolja el tudta olvasni és jól is értelmezte, csak szerette volna, hogy ha már nyíltan tárgyalják, akkor mások számára egyértelmű legyen, hogy amennyiben a munkáltató felmondással szünteti meg a munkaviszonyt, akkor a munkáltató sokkal előnytelenebb anyagi helyzetbe kerül, mint jelenlegi formájában.

11 Polgármester elmondja, hogy örült a kérdés feltevésének és biztos volt abban is, hogy képviselő úr érti, hogy miről van szó, mert egyébként 14 havi járandóság illette volna meg jegyző asszonyt. 9 Ezt követően, - mivel több helyről hallotta, - kérdést tesz fel jegyző asszonynak, hogy előfordult-e olyan az alatt az idő alatt, amíg jegyző volt Edelény városban, hogy olyan dolgot akart rákényszeríteni, illetve aláíratni, amely törvénytelen volt, amelyre azt mondta, hogy nem szabad aláírni? Fordult-e elő ilyen? Hudák Józsefné jegyző válaszában elmondja, hogy az, aki őt ismeri, tudja, hogy a törvényességre törekszik, és ha ilyen lett volna, akkor ragaszkodott volna ahhoz, hogy mint munkáltató írásban tegye meg és annak függvényében ír alá. Természetesen, mint ahogyan elhangzott a korábbiakban, a véleményét mindig megmondta, nem titkolta el, segítőszándékkal tette, polgármester úr belátása szerint döntött annak meghallgatása, vagy meg nem hallgatása révén. Végezetül megköszöni valamennyi képviselőnek a hozzáállását a munkájához, és az ilyen formában történő meghallgatását. Elmondja, hogy öt év kihagyással ebben a hivatalban dolgozott, a telefonközponttól kezdve a ranglétrát bejárva és most 22 éves munkaviszonya szűnik meg június 30-án. Azt gondolja, hogy valamilyen módon Szendrőnél közelebb áll hozzá Edelény, - és ha az a feltételezés netán valóvá válik, amiről polgármester úr beszélt, ami még teljesen nyitott, - az biztos, hogy mindig is Edelény és az egész Bódva-völgye és a kistérség érdekeinek megfelelően fogja azt a munkát végezni, ami ezzel kapcsolatos és őt semmiféle olyan jellegű dolog nem vezéreli, ami esetleg ártana, vagy ezzel ellentétes lenne. Polgármester a maga részéről szeretné megköszönni azt a két és féléves együttműködést, amikor közösen vezették a várost. Az gondolja, hogy ebben az elmúlt időszakban nagyságrendekkel több volt a pozitívum, mint esetleg a negatívum. Azt kívánja, hogy az új beosztásában, új munkahelyén ugyanilyen lelkiismeretesen tevékenykedjen majd, mint tette azt Edelény város jegyzőjeként. Ezt követően az alábbiakban ismerteti azt a határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testületnek elfogadásra javasol: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez június 30. napjával június 1-jétől június 30. napjáig a munkavégzés alól mentesíti. A munkavégzés alóli mentesítés időtartamára Hudák Józsefnét átlagkereset illeti meg. Képviselő-testület Hudák Józsefné jegyző munkáját megköszöni és 10 havi bruttó illetményének megfelelő jutalom kifizetéséhez a évi költségvetésében a fedezetet biztosítja. Ebből a bruttó illetményből ,- Ft-tal minden hónapban csökkenti a kifizetett jutalom összegét. A megállapodásban foglaltakat a képviselőtestület tudomásul veszi. Méhész Katalin aljegyző a határozati javaslathoz pontosítást tesz. Felhívja a figyelmet arra, hogy a határozati javaslatnak része a megállapodás, melynek a 4-es

12 pontja módosul. A határozati javaslatba az kerül be, hogy a megállapodás 4. pontjának a módosításával fogadja el. 10 Hudák Józsefné jegyző úgy gondolja, hogy miután mindannyiuk érdeke, hogy jogszerű és támadhatatlan dolog legyen, ezért véleménye szerint a polgármester úr által felolvasott nyilatkozatot neki el kell fogadnia, mert megállapodás van két fél között. Neki nyilatkoznia kell jegyzőkönyvben, hogy ezt így elfogadja. Polgármester ennek alapján megkérdezi jegyző asszonyt, hogy elfogadja-e a nyilatkozatot? Hudák Józsefné jegyző a nyilatkozatot elfogadja. Polgármester elmondja, hogy ezek után a megállapodás 4. pontjában történik a módosítás, értelemszerűen 8 havi helyett 10 havi szerepel és itt is a mínusz ,- Ft. Ezt követően szavazásra bocsátja a megállapodás 4. pontjának előbbiekben ismertetett módosítását. Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta. Polgármester a megállapodást a módosítással együtt elfogadásra javasolja. Képviselő-testület a megállapodást a módosítással együtt 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta. Polgármester a határozati javaslatot az ismertetett formában elfogadásra javasolja. Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta,majd meghozta az alábbi határozatot: 93/2007.(V.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT Tárgy: Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez június 30. napjával, június 1. napjától június 30. napjáig a munkavégzés alól mentesíti. A munkavégzés alóli mentesítés időtartamára Hudák Józsefnét

13 átlagkereset illeti meg. 11 Képviselő-testület Hudák Józsefné jegyző munkáját megköszöni és 10 havi bruttó illetményének megfelelő jutalom kifizetéséhez a évi költségvetésében a fedezetet biztosítja, a közszolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló Megállapodás -ban foglaltakat a 4./ pontjának módosításával együtt - tudomásul veszi. Határidő: azonnal, illetve június 30. Felelős: polgármester 2./ Napirendi pont tárgya: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 11/2007. (II.14.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 94./ sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Hernádi Attiláné Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen felvetődött a tankönyvtámogatással kapcsolatos kérdés, hogy lesz-e lehetőség újakat felvenni, illetve utólag módosítani a létszámkeretet, mivel most még nem ismert a végleges létszám és tudott dolog, hogy folyamatosan változik a létszám, nem tudják pontosan, hogy kik lesznek jogosultak tankönyvtámogatásra. Száz Attiláné osztályvezető válasza, hogy még adhatnak be pótigényt tankönyvtámogatásra, amelyre július 31-ig van lehetőség, ezt követően viszont nincs. Kiss András Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a fejlesztési céltartalékból 5 millió forint helyett 8 millió forint kerüljön átcsoportosításra a belvárosi járdák felújítására.

14 Polgármester a bizottság módosító javaslatával egyetért, melyet úgy javasol módosítani, hogy a járdák felújítására 8 millió forint kerüljön átcsoportosításra a fejlesztési céltartalékból. 12 Ezt követően a bizottság javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja, mely szerint a fejlesztési céltartalékból 5 millió forint helyett 8 millió forint kerüljön átcsoportosításra a belvárosi járdák felújítására. Képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Csabai Gyula képviselő a szavazásnál nem volt jelen) elvetette. Polgármester szavazásra bocsátja azt a módosító javaslatot, mely szerint a fejlesztési céltartalékból 8 millió forintot csoportosít át a járdák felújítására. Képviselő-testület a módosító javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta (Csabai Gyula képviselő a szavazásnál nem volt jelen). Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 3./ Napirendi pont tárgya: 16/2007.(V.24.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 11/2007. (II.14.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Javaslat a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.01.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 95./ sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Polgármester elmondja, hogy az SZMSZ módosítására azért van szükség, mert a Közigazgatási Hivatal törvényességi szempontból kifogásolta. Kiemelte, hogy akkor, amikor néhány hónappal ezelőtt a testület módosította az SZMSZ-t, a szocialista

15 frakció sok módosító javaslatot terjesztett be, de ezek közül a módosító javaslatok közül a Közigazgatási Hivatal részéről egyetlen egy sem került be. Ezt követően a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta következő rendeletét: 13 17/2007.(V.25.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 1/2007. (II.01.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3./ Napirendi pont tárgya: Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 96./ sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Méhész Katalin aljegyző a rendelet-tervezethez pontosítást tesz. A 14. oldalon az intézményi térítési díjnál az apartmanhoz helytelenül került a ,- Ft. Kéri ezt az összeget megcserélni a ,- Ft-os összeggel. Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Molnár Zoltán képviselő a rendelet-tervezet 11. d./ pontjával kapcsolatos kérdése, hogy valóban biztosított-e a városban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás? Kérdése továbbá, hogy jól értelmezi-e a rendelet-tervezet azon részét, mely szerint az Időskorúak Szociális Otthonában az apartmanban, tehát a magasabb szolgáltatást nyújtó részlegben ,- Ft/hó a térítési díj, míg a nem emelt szintű szolgáltatást nyújtó részlegnél ,- Ft/hó, tehát a magasabb szolgáltatásért kell magasabb térítési díjat fizetni? Méhész Katalin aljegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak a fő feletti települések esetében elő van írva a évi III. törvény módosítása révén azok a szolgáltatások, amelyeket kötelező biztosítania kell. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is az önkormányzatnak egy olyan feladata, amit kötelező az év végéig megoldani. Ezt a testület korábban már tárgyalta, amikor ennek a jelzőrendszernek a működését egy cég bemutatta. A Családsegítő Intézmény azon dolgozik, hogy a jelzőrendszernek a kiépítése megvalósuljon. A rendeletben ennek szerepelnie kell, mert a szabályozás nem lehet ellentétes a szociális törvény

16 rendelkezéseivel. Az intézményi térítési díjjal kapcsolatban elmondja, hogy megváltozott az intézményi térítési díj számításának az alapj, emiatt az emelt szintű ellátásnál kevesebbek kell fizetni, mint az általános ellátást nyújtó intézmény esetében. 14 Polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület nem régen módosította a szociális igazgatásról szóló rendeletét, és e rendelet módosítására is a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele miatt kerül sor újból, másrészről jogszabályi változások is történtek. Ezt követően a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 18/2007.(V.25.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKO- DÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4./ Napirendi pont tárgya: Javaslat a köztisztaságról, az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről és a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályok megállapításáról, illetve a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló, többször módosított 11/2005. (II.28.) Ök. számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 97./ sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta következő rendeletét:

17 5./ Napirendi pont tárgya: 15 18/2007.(V.25.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A KÖZTISZTASÁGRÓL, AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉRŐL ÉS A HÁZTARTÁSI TEVÉKENYSÉGGEL OKOZOTT LÉGSZENNYEZÉSRE VONATKOZÓ EGYES SAJÁTOS SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL, ILLETVE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL, ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS ELHELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2005. (II.28.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről. A Borsodi Közszolgáltató Kht évi mérlegbeszámolójának, eredménykimutatásának jóváhagyása. A Borsodi Közszolgáltató Kht évi üzleti tervének jóváhagyása, a víziközművek beruházási, felújítási és karbantartási feladatai. Előadó: Kht. ügyvezetője (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 98./ és 98/1. sorszám alatt.) Polgármester a napirend felett a vitát megnyitja. Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy a vízi-közművek üzemeltetésével kapcsolatban korábban is azt kérte, hogy forintálisan is jelöljék meg, hogy pl. mennyibe kerül egy felújítás, javítás, üzemzavar elhárítás. Azt kéri, hogy a következő anyagban összegszerűen is szerepeljen. Borza Bertalan képviselő a 98./ számú előterjesztéshez az alábbi kérdések tette fel. Mennyi a víz- és csatornadíj hátralék összege? A lejárt hitelességű vízmérőknek az aránya mennyi? Történt-e esetleg a számviteli fegyelem nem teljes körű betartásával szolgáltatás nyújtása? Ha igen, volt-e ennek valamilyen következménye? A 98/1-es előterjesztéshez kapcsolódó kérdése, hogy a rövid lejáratú kötelezettségeknek az aránya a tavalyihoz képest nőtt, ennek mi volt az oka? A mérleg szerinti eredmény veszteséget mutat. Úgy gondolja, hogy a könyvelést végző cég év közben adott a vezetőnek gazdasági információkat. Kérdése, hogy ügyvezető asszony milyen intézkedéseket tett menet közben a várható negatív eredmény csökkentésére?

18 Kenézné Fóris Rita Borsodi Közszolgáltató Kht. ügyvezetője arra a felvetésre, hogy nem költségelték be az egyéb felújítási és karbantartási feladatokat, elmondja, hogy évi feladatoknál a vízhálózati csomóponti aknákban a tolózár cseréjére kerül sor, 1 db tolózárnak a cseréje ,- Ft, 30 db tolózár cseréjét tervezik. A bekötő vezetékek cseréje, hogy mennyibe fog kerülni, pontosan nem lehet megmondani, de itt is kb ,- Ft-tal kell számolni. 16 A Lévay úton az acélcső rekonstrukciója kb ,- Ft-ba fog kerülni. A régi kisvasúti hídon lévő acélcső vezeték rekonstrukciója kb ,- Ft. Lejárt hitelességű órák cseréjével kapcsolatban elmondja, hogy 1000 órának a cseréjét ütemezték be, melynek a költsége 5 millió forintot jelent. A tűzcsap és a közkutak karbantartása és javítása is szerepel a feladatok között, egy darabnak a javítása ,- Ft. A beszámolóban említést tett arról, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hálózati veszteség csökkentésére. A legutóbbi beszámoláskor is szólt arról, hogy ennek érdekében szükséges egy mérőműszernek a beszerzése, ami kb. 1,6 millió forintba kerül. Megemlítette a feladatok között a szennyvízátemelők szivattyúinak a cseréjét is, amely egy nagyobb tételt jelent, 3 millió forint két db szivattyúnak a beszerzése. A mérlegbeszámolóval kapcsolatban kiegészítésül elmondja, hogy a tárgyi eszközök értéke a 2005-ös évben 29 millió forint volt, 2006-ban 57 millió forint. Azt lehet mondani, hogy ez az érték megduplázódott. A mérleg főösszeg 75 millió forintról 107 millió forintra módosult. A kötelezettségeknél arról szólt, hogy van rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeik. Ez utóbbihoz tartozik a lízingelt gépjárművek és munkagépek, a rövid lejáratúba a hitelkeretük, a szállítói kötelezettség, amely 17 millió forint, az ÁFA 2,8 millió forint, a bér ,- Ft, a TB ,- Ft és 6,3 millió forint a hosszú lejáratú kötelezettségekből át kell csoportosítani a számviteli törvény szerint a rövid lejáratú kötelezettségekhez. A 2005-ös évhez viszonyítva évben megnőttek az építőipari és vállalkozás jellegű feladataik, ezáltal szükségessé vált a munkagépek és tehergépjármű állománynak a bővítése is. Beszerzésre került egy Volvó típusú árokásó gép, Iveco önrakodós tehergépjármű, egy rézsükasza és még lehetne tovább sorolni, mert az a céljuk, hogy növeljék az eszközparkot, hogy a város érdekét szolgáló feladatokat el tudják látni. Ezáltal csökkent az érték is, amely 2005-ben 4,7 millió forint volt, 2006-ban 11,5 millió forint és mivel bővült az ágazat is, pl. a temetkezési tevékenységgel, így növelni kellett a munkavállalók állandó létszámát, így kevesebb volt a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak száma, akiknek a bére 70 és 90 %-ban támogatott. Ha megnézik a 2005-ös és 2006-os évet, 6,9 millió forintos növekedést mutat és, ha ehhez hozzáveszik a 8,5 millió forint támogatást, ami most elmaradt, ez 16 millió forint körül van. A 16 millió forinthoz pedig, ha hozzáveszik a 2005-ös év nyereségét, a 9 millió forintot, akkor a kettő közötti különbség kiteszi a 7,5 millió forintos veszteséget, ami a mérlegbeszámolóból is látható. Csabai Gyula képviselő azt kéri ügyvezető asszonytól, hogy 2006-ban a víziközműveken elvégzett javításokról, karbantartásokról, felújítási munkákról kapjon egy kimutatatást, amely mellett összeg is szerepeljen. Borza Bertalan képviselő kifogásolta, hogy nem kapott minden feltett kérdésére választ. A vízmérő órákkal kapcsolatban nem azt kérdezte, hogy a Kht. hány darabot kíván cserélni, hanem azt, hogy mennyi a lejárt hitelességű vízmérők aránya, mert

19 nem biztos, hogy megegyezik a kettő egymással. A 98-as számú előterjesztéssel kapcsolatban azt kérdezte, hogy mekkora a víz- és csatornadíj hátralék összege. A következő az volt, hogy a lejárt hitelességű vízmérők aránya mennyi. Kérdés volt az is, hogy történt-e számviteli fegyelem nem teljes betartása nélkül szolgáltatás a lakosság körében. A 98/1. számú előterjesztéssel kapcsolatban feltett kérdésére csak részben kapott választ. 17 Ez a kérdés úgy szólt, hogy évközben a vezető felé nyújtott gazdasági információk alapján szükségesnek látta-e és tett-e intézkedéseket a várható negatív eredmények csökkentése érdekében. Kenézné Fóris Rita Borsodi Közszolgáltató Kht. ügyvezetője a víz- és csatornadíj hátralékkal kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy a hátralék összege ,- Ft. Pontos választ nem tud arra, hogy mennyi a városban a lejárt hitelességű vízórák aránya. A harmadik kérdésre vonatkozóan elmondja, hogy volt korábban olyan eset, illetve feltételezés, hogy egy elvégzett munkáért nem adtak ki számlát. Meg tudja mutatni, hogy azt a bizonyos számlát elkészítették és meg is kapta az érintett. Illésné Dr.Kovács Magdolna könyvelő elmondja, hogy évközben folyamatos tájékoztatást kap a Kht. gazdálkodásáról, de miután ügyvezető asszony pontosan elmondta, hogy az értékcsökkenés dupla növekedése, másrészt a támogatás csökkenése okozza az eredménynek a romlását, illetve vitte át veszteségbe a Kht-t, így különösebb gazdasági szigorításokra nem kerülhetett sor. Ügyvezető asszony háromnegyedévtől szigorított be annyira, hogy folyamatosan figyeli a beérkező számláknak a tartalmát, nem mondja azt, hogy minden számlát tud ellenőrizni, de szúrópróbaszerűen nagyon odafigyel a gazdálkodásra, egyébként a könyvelő iroda folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodás állásáról. Valamennyi bizottság javasolja a 98./ és 98/1. számú előterjesztések határozati javaslatainak elfogadását. Kiss András képviselő arról szólt, hogy annak idején, amikor az önkormányzat létrehozta a Kht-t 10 millió forintos törzstőkével, tudták, hogy ez nem valami sok, és talán jobban ki kellett volna stafírungozni ahhoz, hogy meg tudjanak indulni és az első perctől gondtalanul tudjanak működni. Véleménye szerint a képviselő-testület elé tárt adatok bizonyítják, hogy mindent megtesz a Kht. vezetése azért, hogy fejlesszék a céget és a kibővített tevékenységüket el tudják látni, amit néha kényszerből is tenniük kell, hiszen újabb feladatok ellátásával bízták meg, emellett fejleszteni is kellett a gépparkot. Véleménye szerint, ha megnézik a banki műveleteket, picit visszaköszön az alultőkésítettség akkor, amikor a folyószámlahitelnél elég magas kamatokat kell fizetnie a Kht-nak azért, hogy a pénzügyi dolgait rendezni tudja. Vattay Béla képviselő elmondja, hogy szeretne számadatokat látni, mert tulajdonképpen a víz- szennyvízhálózat üzemeltetése nyereséges. A beszámolóban megfogalmazásra került, hogy a hálózaton azonnali beavatkozás szükséges és nagy hangsúlyt kell fektetni a hálózati veszteség csökkentésére. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a 2007-es költség-ráfordításoknál ez nem látható. Nem látható az, hogy be volna tervezve egy szakasz is 25 vagy 30 millióval, úgy gondolja, hogy az

20 üzleti tervben ilyeneknek kellene szerepelnie. Elmondja, hogy köbméterenként 126 Ft-tal fizetnek többet a vízért a hálózati veszteség miatt. Szerinte, ha egy mód és lehetőség van, akkor azon kívül, hogy most a fejlesztésre, pályázati pénzre nincs lehetőség, akkor is próbáljanak meg közösen gondolkodni, hogy ne legyen 25 millió forintos hálózati veszteség, ezért valamilyen szinten el kellene kezdeni a hálózat felújítását a városban. 18 Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsági ülésen ő tette fel azt a kérdést ügyvezető asszonynak, hogy 2007-ben milyen fejlesztés szeretnének végrehajtani ez az üzleti terv mellékletében szerepel, - ennek a forrásoldala hol van a költségráfordításnál. Ezen az ülésen a bizottság részletes választ kapott, amelyen Vattay Béla képviselő úr is jelen volt. Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy azért tette fel azt a kérdést, hogy mennyi a lejárt hitelességű vízmérőknek az aránya, mert gyakorlatilag ez a számlázásnak az egyik alapja. Ez a követelés szempontjából meghatározó, mert nagyon sok jogvitára ad lehetőséget, mert ha átalányt fog a fogyasztó fizetni, akkor azt mi alapján állapítják meg, ha nem ismeri el a mérő szerinti vízfogyasztást és kiszámlázott értéket. Úgy gondolja, hogy ez mindenképpen befolyásolja a kintlévőséget, annak nagyságrendjét. Az írásos anyagból és a válaszokból arra lehet következtetni, hogy jelenleg egyharmada a lejárt hitelességű vízmérőknek az aránya. Nem olyan régen a Kht. kiküldött a lakosságnak egy adatlapot, amely arról szólt, hogy a fogyasztást igénybevevő nyilatkozzon, hogy van-e szerződése a Kht-val, ha van, azt mikor kötötte, mikor járt le a vízmérőnek a hitelessége, milyen típusú a mérő és hogy milyen óraálláson áll. Több idős ember kereste meg azzal, hogy nem tud lemenni az aknába, akkor most mit tegyen. Tehát ebből arra is lehet következtetni, hogy ez a nyilvántartás állomány sajnos még mindig nincs rendben, mert ha rendben volna, akkor adatokat közölnek és annak az ellenőrzését kérik, és nem adatszolgáltatást kérnek. A 98/1-es előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy abban biztos volt, hogy ügyvezető asszony a gazdasági részéről rendszeres jelentést kap, hiszen ez személyes dolog, amit el lehet várni. Ebből a jelentésből viszont ki kellene, hogy tűnjön az is, hogy melyik az a tevékenység, amely nyereséget hoz, és melyik az, amely veszteséges, hol kell beavatkozni a rendszerbe, mert köztevékenységről beszélnek akkor, amikor eredményről beszélnek, víz- és csatornadíj feltehetően nyereséget hoz, van köztisztasági tevékenység, parkfenntartás, temetkezési szolgáltatás, ezeknél hol van probléma, bevétel, kiadás oldalon? Melyikhez kell hozzányúlni, ha magas a költség, meg kell nézni, hogy miért magas. Ezekre vonatkozóan semmit nem talált az anyagban. Polgármester elmondja, hogy a Kht. alapításakor is tudták, hogy kevés a 10 millió forint törzstőke, ezt tudják most is. Úgy gondolja, hogy egyet fog érteni a képviselőtestület, hogy a legközelebbi alkalommal, amikor plusz fejlesztési forráshoz fognak jutni, - ami reményeik szerint rövidesen bekövetkezik, az talán már a jövő havi ülésen, vagy a féléves beszámoló alkalmával - javaslatot fog tenni a Kht-nál a törzstőke emelésére. Az, hogy milyen mértékű legyen ez az emelés, függ attól, hogy milyen forrásokhoz tudnak hozzájutni. Tudják, hogy a Kht. nagyon nehéz körülmények között indult, ezt orvosolták néhány hónap elteltével, aminek szerves része volt az ügyvezető váltás is. Azóta, - nem mondja azt, hogy tökéletesen

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az Izsó Miklós Gimnázium,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Uradalmi pince és borház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az önkormányzat tulajdonát

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Központi orvosi ügyelet

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ ÉMOP-4.3.1/A-11 - Nevelési

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 2-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T Zárt ülés: 1. A Hulladékszállítási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. február 15-én megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. február 15-én megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. 1 EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. február 15-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Városi Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

a) Tárgysorozata b) Jegyzőkönyve c) Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a) Tárgysorozata b) Jegyzőkönyve c) Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 82-13/2014. SZENDRŐLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS LÁDBESENYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 24. napján megtartott együttes rendkívüli nyílt ülésének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-18/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. július 12. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 12-én 18.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november5.-én, a Közösségi Házban 17 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben