hírmondó AUGUSZTUS Együtt az ország, ismét együtt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2011. AUGUSZTUS Együtt az ország, ismét együtt"

Átírás

1 HALÁSZTELKI Bár az államalapítás tényét a köztudat I. (Szent) István király személyéhez köti, méltánytalanság lenne megfeledkezni Géza fejedelemről, kinek felismerése nélkül nem ünnepelhetnénk a magyar állam születésnapját esztendőről esztendőre augusztus 20- án. Az augsburgi és a merseburgi vereség után a kalandozó magyarság még Bizánc ellen próbálta fenntartani zsákmányszerző életmódját, azonban 972- ben újabb vereség következett. A fejedelmi címet ekkor elnyerő Géza rögtön felfigyelt a bizánci császár lányának és a német-római császár fiának házasságában rejlő stratégiai veszélyre. A római esküvő után hazatérő Nagy Ottó német-római császárt Sankt Gallenben keresték fel Géza követei. A magyarok fejedelme csupán térítőpapokat kért, s a béke jeleként lemondott a Lajtán túli területekről. A magyarság megsemmisítésének birodalmi tervei ezzel kudarcot vallottak. A következő esztendőben a keresztyén uralkodók quedlinburgi gyűlésére azonban Géza a meghívás ellenére nem utazott el, küldött viszont maga helyett 12 primatest. Jelezve ezzel, hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Együtt az ország, ismét együtt hogy a magyarság a keresztyén Európához tartozik, de alávetettséget, vazallitást nem tűr el. Ezt a határozott politikát követte Géza akkor is, mikor fia számára a császár vetélytársának [Civakodó Henrik] lányát, Gizellát kérte feleségül. Ugyanezen szempontból értelmezhető István lépése is, ki a koronát II. Szilveszter pápától, s nem III. Ottó császártól kérte. Az államalapítás előzményének tekinthető lépésektől kezdődően végigkíséri nemzetünk sorsát az identitás megőrzésének és az idegen befolyásnak a küzdelme. Az évezredes múltra visszatekintő magyar állam története azt a tanulságot közvetíti a XXI. század számára, hogy csak az önmaga erejében, tehetségében, munkájában bízó generációk írhatják saját jövőjüket. Az aktuális nemzetközi érdekszövetségek soha nem virágoztatták fel hazánkat. Ha azonban együtt az ország, együtt a nemzet érdekeinket képviselni tudjuk, nagy eséllyel felvirágzás következhet. A másik nagy tanulsága államalapításunk történetének az, hogy soha nem szabad figyelmen kívül hagyni a lelki tényezőket. A pogány magyarság fennmaradása, megújulása csak a keresztyénség összetartó erejével, azzal együtthatásban vált valósággá. A XII. századra már a keresztyén hit egységesítette a Kárpát-medence lakosságát. Ezt az egységet szándékoztak lerombolni a XX. század társadalom világmegváltó mozgalmai. A XXI. század első évtizedében jelentkező gazdasági-társadalmi válságának leküzdése is az államalapítás két tényezője önazonosságunk megőrzése, s a keresztyén összetartozás (szolidaritás) erősítése révén lehetséges. Egyre több jel mutatja: ismét együtt az ország. Papp Kornél Új testvérvárosunk: Oggiono Halásztelek legújabb testvérvárosa az olaszországi Oggiono. A szerződést júniusban írták alá a városok polgármesterei. Noha évekkel ezelőtt létrejött egy barátsági és partnerségi kapcsolat immáron ünnepélyes keretek között, pecsét is került a szerződésekre. Oggiono most is kitett magáért! Vendéglátóink nemcsak figyelmesek és odaadóak voltak, hanem végig gondoskodtak az önkormányzat által delegáltak szórakozásáról, kulturális és kulináris értelemben egyaránt. A négy nap alatt a fő hangsúly azonban a halásztelki és oggionói önkormányzat közötti kapcsolat szorosabbra fűzésén volt, hiszen az idei találkozón a két település végre aláírta a testvérvárosi megállapodást. Természetesen már évekkel ezelőtt létrejött egy barátsági és partnerségi kapcsolat közöttük, mégis a mostani szerződéssel ért be a folyamat igazán. Mindez nagy örömmel töltötte el a projekten dolgozókat, hiszen a szerződéskötés bebizonyította, hogy igenis érdemes belevágni egy nehéznek tűnő, sok munkával járó feladatba. Az összejövetelen nemcsak a két Folytatás a 4. oldalon.

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Ülésezett a Képviselő- Testület Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkarendjétől eltérve jú1ius 14-én ülésezett. június 9-i testületi ülés napirendjéről a belső ellenőr és a A könyvvizsgáló véleményének a meghallgatása után lekerült a évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló. A hibák kijavítása után július 14- én a Képviselő-testület érdemben tárgyalhatta az előterjesztést. A zárszámadást végül eft bevételi és eft kiadási főösszeggel fogadták el, de a zárszámadás beterjesztésére a jogszabályban rögzített határidő figyelmen kívül hagyásával került sor. A Képviselő-testület számára súlyos örökséget jelent az előző ciklus végének negatív költségvetési tartaléka, amely -115,872 eft. A Képviselő-testület módosította évi költségvetési rendeletét, és a központosított állami támogatások és egyéb bevételek változása miatt a bevételi és a kiadási főösszeget egyaránt eft-tal, megemelte. Halásztelek Város Önkormányzata évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét egyaránt eft-ban állapította meg. A testület jóváhagyta a belső ellenőr évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló jelentést, és elfogadta Halásztelek Város Önkormányzatának pénzügyi átvilágításáról szóló könyvvizsgálói jelentést. A Pénzügyi Bizottság kezdeményezésére a évi zárszámadáshoz készült könyvvizsgálói jelentésben, valamint a Primor Audit Könyvelőés Könyvvizsgáló Kft. átvilágítási jelentésében foglalt megállapítások alapján intézkedési terv készült, amelynek alapján nagyobb biztonsággal zárhatók ki a feltárt pénzügyi szabálytalanságok. A Képviselő-testület jóváhagyta a Hunyadi Mátyás ÁMK intézményi minőségirányítási programját. A képviselők tárgyalásra alkalmatlannak tartották a Hunyadi-komplex szakmai, tanügy-igazgatási ellenőrzéséről szóló szakértői jelentést, mivel a pedagógiai szakértő nem teljesítette vállalt feladatát, mert a megadott ellenőrzési szempontok töredékére adott választ. A Képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg és tudomásul vette a Tündérkert Óvoda nevelési programjának utólagos szakértői véleményezését, mivel a szakértő észrevételeinek megfelelően az intézmény átdolgozta programját. A képviselők jóváhagyták mindkét intézmény beszámolóját a 2010/11. tanítási/nevelési évben végzett munkáról. A Képviselő-testület megtárgyalta a Süni Magánóvoda Nonprofit Kft. kérelmét az önkormányzattal júliusában kötött közoktatási megállapodás módosítására. A kezdeményezés indoka az volt, hogy az óvodába korábban beíratott 5 gyermek érte el a három éves kort, az óvodaváltás pedig törést okozhatott volna nevelésükben. Az Oktatási Bizottság elnökének indítványára hosszútávra szóló megoldás született: a szerződés hatályát meghoszszabbították, ezzel lehetővé vált, hogy a jelenleg a magánóvodába járó gyermekek mindvégig ingyenes ellátásban részesülhessenek. A szocialista képviselők javaslatára ismét foglalkozott a Testület a Lámpás Református Óvoda elhelyezésére szolgáló ingatlan bérleti szerződésével, azonban azt nem módosította, így elhárult az akadály az egyházi fenntartású óvoda továbbműködése elől. Egyhangú határozattal fogadták el a képviselők a Polgármesteri Hivatal évi hatósági munkájáról szóló tájékoztatót. A Képviselő-testület 3 kivett útként nyilvántartott földrészlet önkormányzati tulajdonba vételéről döntött. Sor került a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására tett előterjesztés elfogadására. A Testület, a Vöröskereszt helyi alapszervezetének kérelmére január 31-ig ingyenesen biztosítja a Dózsa György utca 1. szám alatti irodát, melyet 2010 decemberétől használnak. A Képviselő-testület megválasztotta az Ügyrendi, Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság külsős bizottsági tagjának Németh Csabát. Adónem Építményadó Halásztelek Város Adóügyi Irodájának tájékoztatása Soron következő adófizetési határidők Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén Telekadó Gépjárműadó Talajterhelési díj Befizetési határidő (számlaszámokkal) csütörtök, szeptember 15, szeptember szeptember szeptember Befizetési haráridő lejárt (2011. március 31.) Megjegyzés második félévi összeg, az évközben kiadott határozat esetében a jogerőre emelkedést követő 15.nap előleg második félévi összege második félévi összeg, az évközben kiadott határozat esetében a jogerőre emelkedést követő 15.nap második félévi összeg, az év közben kiadott határozat esetében jogerőre emelkedést követő 15. nap egyenlegközlő alapján hátralék rendezési kötelezettség Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a határidő elmulasztása esetén, adófizetési kötelezettségét késedelmi pótlék megfizetése mellett teljesítheti. Továbbiakban tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a nagyobb összegű adónemfizetés esetén végrehajtási eljárás megindítását kezdeményezzük.

3 ÖNKORMÁNYZAT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 az Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterve szeptemberre Szeptember 15. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester évi költségvetési rendelet III. sz. módosítása. Előterjesztés: Szentgyörgyi József polgármester Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozásról. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester évi költségvetési koncepció előkészítése Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester Közlemény GÁZÁRTÁMOGATÁS évre ez év szeptember 30-ig igényelhető a nagycsaládosok részére gázárkedvezmény a Magyar Államkincstárnál. A nagycsaládosok akik három vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt évre, amennyiben erre irányuló kérelmüket szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához. A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi gázszámla másolatával igényelhető. Társasházban élőknek nem kell számlát mellékelni. A hiánypótlás elkerülése érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban élők közül annak kell benyújtani, akinek a nevére a számla szól. Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az érintett családoknak, valamint letölthető a Kincstár honlapjáról ( továbbá beszerezhető a megyei igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is. A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center ( , , , ) munkatársai rendelkezésére állnak. Meghívó HALÁSZTELKI POFONOK Szeretettel meghívjuk augusztus 20-án 11 órától kezdődő Halásztelki Pofonok címmel megrendezésre kerülő ökölvívó versenyünkre. Ez a rendezvény a Halásztelki Önkormányzat által megrendezésre kerülő augusztus 20-i ünnepség része. Szeretettel várunk minden box és sportkedvelő nézőt, vagy bárkit, akit érdekel a sport. Ez a verseny színvonalas meccsekkel szeretné megmutatni Halásztelek polgárainak és a meghívott vendégeknek a Halásztelki Box Club tehetségeit. A fő mérkőzést két egykori szupernehézsúlyú olimpikon vívja meg, az ökölvívás szerelmeseinek ez igazi csemege lesz. Szervezők: Halásztelek Város Önkormányzata, és a Halásztelki Box Club Halásztelek Város Jegyzője 2314 HALÁSZTELEK, Posta köz 1. Tel.: (24) ; (24) Tel./Fax: (24) Honlap: ÁRVERÉSI HÍRDETMÉNY Halásztelek Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíti a tulajdonában lévő Merkúr utca 22. szám alatti belterületi építési telket. Az ingatlan adatai: Halásztelek, Merkúr utca 22. sz. 3086/4 hrsz-ú 708 m 2 alatti kiszabályozott belterületi közművesítetlen építési telek. Az ingatlan kikiáltási ára: ,- Ft + ÁFA, azaz ,- Ft Licitlépcső: ,- Ft. Árverés ideje: szeptember 22-én 10 óra. Árverés helye: Közösségi Ház (2314 Halásztelek, Szent László tér 1.) Minden liciten résztvevőnek a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzként kell az Önkormányzat számláján letétbe helyezni, amely összeg, sikeres licit esetén foglalónak minősül. A befizetett összeg a liciten nem nyert pályázók részére az árverés után visszafizetésre kerül. A licit győztese az lesz, aki az ingatlanra a legmagasabb vételárat ajánlja. A licitre az árverés napjáig 8.30 óráig lehet jelentkezni a Polgármesteri Hivatal pénztárában (2314 Halásztelek Posta köz 1.) Az ingatlanok vételárát készpénzben kell kiegyenlíteni az adásvételi szerződés aláírásával egy időben, az árverést követő 8 napon belül. További információval a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján Tóth Viktor irodavezető áll az érdeklődők rendelkezésére a következő telefonszámokon: (24) /121-es mellék, a (24) es melléken, vagy személyesen ügyfélfogadási időben (2314 Halásztelek, Posta köz 4. I. em. 6.) F E L H Í V Á S! Baloghné dr. Nagy Edit sk. jegyző Felhívjuk a tisztelt halásztelki kis- és középvállalkozások figyelmét, hogy városunkról színes, nívós térképkiadvány készül, amelynek hirdetési felületét a helyi vállalkozások reklámjával szeretnénk színesíteni! Kérjük, hogy amennyiben szeretné cégének termékeiről vagy szolgáltatásairól szóló értesítést eljuttatni partnereinkhez vagy akár közvetlenül a lakossághoz, keresse a Polgármesteri Hivatal munkatársát hivatali időben a következő elérhetőségeken: Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadó Tel: , Hagyományunkhoz híven idén is megrendezzük a SZÜRETI FELVONULÁST szeptember 24-én (szombaton) Halásztelken! Indulás a Szent László térről órakor. Várjuk a civil szervezetek jelentkezését a megállóhelyek kialakításához, vendéglátás szervezéséhez, valamint a lovas felvonulás résztvevőit is a következő elérhetőségeken augusztus 31-ig: Tel: vagy Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadónál

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HELYI Folytatás az 1. oldalról. főszereplő vett részt, hanem a szászországi Leisnig Halásztelek és Oggiono közös testvérvárosa, valamint az olasz város görög, spanyol katalán kapcsolatai is. A megérkezés estéjén a vendégek az oggionoi önkormányzat különösen díszes és mediterrán hangulatú, olasz stílusú festményekkel díszített tanácstermében üdvözölték egymást, majd ugyanitt került sor másnap az egyes önkéntes szervezetek bemutatkozására, amelyen városunkat a Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület és az Összefogás Halásztelekért Egyesület képviselte. A többi ország önkéntesei is beszéltek feladatukról, küldetésükről. A civil szervezetek előadása után következett a testvérvárosi szerződés megkötése, melyet Szentgyörgyi József halásztelki és Roberto Paolo Ferrari olasz polgármester írt alá. A jeles alkalomra városunk Ferrarinak és a leisnigi polgármesternek, Tobias Gothnak fénykép kollázsokat ajándékozott, amelyek az előző testvérvárosi találkozók jókedvű pillanatait tartalmazta. A szűk négy nap során vendéglátóink változatos programokkal kedveskedtek: megnéztük Oggiono utcáit, színes házait, részt vettünk egy szentmisén, és jóízűeket ettünk az olasz és egyéb mediterrán ételekből. Külön kuriózum volt, hogy egyik este egy vadászház udvarában a helyi zenekar koncertje a testvérvárosok himnuszával kezdődött. Ezt követően pedig a híres olasz zeneszerző, Verdi egy-egy szerzeménye csendült fel, és még a Walt Disney Szépség és a szörnyeteg rajzfilmjének zenéjét is felevenítették. Zárásképp az elegáns Bartelli Villában néztünk körül, majd a Barro-hegyi Természetvédelmi Park gondosan ápolt növényeit vettük szemügyre. A hegy tetejéről fantasztikus kilátás nyílt Lombardia régió ékességére, a Comói-tóra. Az utolsó este, vacsora után a testvérvárosok egy-egy hazai dalt adtak elő. A nyelvi nehézségek ellenére a kommunikációs gátakat mégis sikerült lebontani azzal, hogy a hozzájuk tartozó tánclépéseket mindenki megpróbálta utánozni. A halásztelki delegáció a Nád a házam teteje kezdetű nótát adta elő, melynek angolra fordított szövege és humoros mozdulatai különösen a Rászállott a cinege sornál a többi testvérvárost is jókedvre derítette. Halásztelek tehát egy újabb néppel, egy újabb ország kultúrájával, újabb programsorozattal és lehetőséggel lesz gazdagabb, hiszen most mi következünk, mint vendéglátó. Bízunk benne, ha az olaszok hozzánk látogatnak ismét hiszen már jártak Halásztelken, sikerül viszonozni azt a szeretetet, amit tőlük kaptunk ez alatt a pár nap alatt. Szabó Dénes Bódy Géza MARIKA NÉNI 95 ÉVES LETT augusztus 5-én köszöntötte a Polgármesteri Hivatal Konta Jánosnét Marika nénit abból az alkalomból, hogy betöltötte a 95. életévét. Az intézmány nevében Baloghné Dr. Nagy Edit jegyző és Tomcsányi Edit ügyintéző valamint a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság nevében Végváriné Nyíri Lídia elnök vett részt a családias megemlékezésen. Konta Jánosné Kneitner Mária augusztus 6-án született Kunszentmiklóson. Édesapja mezőgazdasági munkás volt, édesanyja háztartásbeli. Három gyermeket neveltek fel, Marika néni volt a legidősebb ban a család Halásztelekre költözött, majd a kapott földet művelték ban 17 évesen ment férjhez, Konta Jánoshoz, aki bognár volt. Házasságukból 10 gyermek született, de sajnos kettőt betegség következtében elvesztettek. A 8 gyermeket sok nehézség árán, de becsülettel felnevelték. Először a mezőgazdaságban dolgozott, majd három évig az autógyárban. Ezt követően a helyi óvodában, mint vezető szakácsné látta el a gyermekeket finom falatokkal től tölti a nyugdíjas éveit. Gyermekei mellett, 12 unoka és 15 dédunoka köszöntötte Marika nénit. Kistérségi Nyugdíjas Találkozó Halásztelken Halásztelki Nyugdíjas Egyesület június 18-án rendezte meg a VI. A Kistérségi Nyugdíjas Találkozót a környező települések nyugdíjas klubjainak részvételével. A rendezvényt mint házigazda, Igaz Tibor önkormányzati képviselő nyitotta meg. Nagy örömünkre idén is sokan elfogadták a meghívásunkat és fellépéseikkel szórakoztatták a jelenlévő közönséget igen nagy sikerrel. Részt vettek: Apaj Tavaszváró, Áporka Őszidő, Csepel Radnóti Műv. Ház, Dunaharaszti Őszirózsa, Felsőpakony Darumadár, Tököl Gyöngyvirág, Ráckeve Őszidő, Szigetcsép Szivárvány, Szigethalom Nyugdíjas Baráti Kör, Szigetszentmiklós Lila Akác, Taksony Sváb Baráti Kör, Halásztelek Nyugdíjas Baráti Kör nevű egyesületek. Vidámsággal, jó hangulatban telt el a nap a közel 350 ember jól érezte magát. Tombola után a vendégek Ádám György zenéjére fáradhatatlanul ropták a táncot a Hunyadi Mátyás ÁMK aulájában. Külön köszönet Szentgyörgyi József polgármesternek, hogy átvállalta a bérleti díj költségét és megrendezhettük rendezvényünket az aulában! Kiss Józsefné elnök

5 HITÉLET HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 5 Augusztusi kenyérszentelés Változás a református gyülekezet életében Változás következett be a református közösség életében: a 2006 márciusa óta Halásztelken szolgáló Thuróczy István lelkipásztor nyugalomba vonulása után, június 27-től Hantos Péter ócsai lelkipásztor vezeti az egyházközség életét. A gyülekezeti szolgálatokat változatlan rendben Végh Gizella beosztott lelkipásztor látja el, aki elérhető a lelkészi hivatalban (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 17.) hétfőnként óra, szerdánként óra között, valamint a 06-30/ telefonszámon. Egyházaink ősi szokása a Szent István királyunk ünnepén, augusztus 20-án, történő kenyérszentelés. Egyfelől az aratások teljes befejeződését követő első nagy ünnep, az új búzából készült új kenyér megáldása és jelképes szétosztása, másfelől a nemzet létbiztonsága, megélhetése, a kenyere kerül ilyenkor előtérbe. Nemzetünk léte nemcsak a mi munkánk eredménye, hanem annak legfőbb feltétele Isten áldása. Ilyenkor a közös kenyérszenteléseken Jézus kenyércsodáját szoktuk olvasni a Bibliából. Öt kenyeret és két halat megáldva ötezernél is több embert lá- következő tanévtől új képzési A formákkal bővül az oktatás a 40 éves Bocskai István Református Középiskolában. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Dunaújvárosi Főiskolával néhány közkedvelt felsőfokú (OKJ) szakma képzésére. A multimédia, logisztika, terméktervezés olyan területei a gazdaságnak, amelyek jelen vannak közvetlen környezetünkben is. Így a felsőfokú szakmák iránt érdeklődők joggal remélhetik, hogy eredményes vizsga után sikerülhet e régióban elhelyezkedniük. tott el Jézus élelemmel. Nekünk sem kell félnünk a jövőtől. Amink van azt az Úr megáldja és megsokasítja, hogy az bőségben legyen. Ilyen értékeink nemcsak anyagi jellegűek, hanem érzelmi és lelki kincsek is lehetnek. Vigyük Krisztus elé azokat, ahogyan első nagy királyunk is tette. Magát a magyar hazát ajánlotta fel, kérve Isten és égi édesanyánk áldó szeretetét és oltalmát örök időkre nemzetünkre. Görög katolikus egyházunk ősi szokása a kenyéráldás, amit lítiának nevezünk. Ilyenkor a lítiás asztalkán nemcsak az öt kis kenyér, hanem búza, bor és olaj is van. Ezeket együtt áldjuk meg templomainkban és osztjuk szét a hívek között. Magyar nemzetünk e szertartást már Kisázsiában is ismerte és a Bizáncban képzett papjainkkal együtt végezte. Nekünk görög katolikus magyaroknak különösen szívet melengető érzés Szent István királyra gondolni, akinek koronáján és koronázó palástján ikonjaink láthatók. Akinek szülei és rokonsága zöme a mi szertartásaink szerint imádkoztak. Aki tudta, hogy csak a Krisztust követő magyar nemzet maradhat meg a történelem könyörtelen harcai után, ahogyan a hitében gazdagodó ember tudja túlélni a megrázkódtatásokat. Augusztus 20-án is jó magyarnak és kereszténynek lenni. Gábor atya OKTATÁS Felsőfokú szakképzés a Bocskaiban A felsőfokú szakképzés viszonylag új, azonban ígéretes képzési forma, amely gyakorlatorientált képzést nyújt az érettségivel rendelkezőknek. Nagy előnye, hogy elvégzése után több lehetőség közül választhat a fiatal: a megszerzett tudás és tapasztalat birtokában munkát vállalhat, vagy tovább léphet a felsőfokú alapképzésbe. A felsőfokú szakképzés egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy az alapszakokhoz hasonlóan ez a képzési forma is érettségire épül, de csak kétéves. A szakképzések többsége államilag támogatott, így állami finanszírozással két év alatt piacképes tudást és szakképzettséget szerezhet a hallgató. Ráadásul ezzel nem veszíti el a támogatott diplomához való jogot, hiszen a felsőfokú szakképzést követően erre továbbra is jogosult. A képzés hallgatói jogviszonyt biztosít annak minden kedvelt hozadékával (pl. utazási, kulturális kedvezmények). A felsőfokú szakképzés nagy előnye, hogy ha a hallgató végzés után tovább szeretne lépni a felsőoktatásba, a felsőfokú szakképzés során tanult tárgyai beszámíthatók lesznek a későbbi tanulmányokba. Több felsőoktatási intézmény vizsgálatai tanúsítják, hogy azok a hallgatók, akik felsőfokú szakképzés után kezdték meg tanulmányaikat, többnyire átlag felett teljesítenek. Természetesen képzéseinkre nem csak iskolánk tanulói jelentkezhetnek. Szeretettel várjuk Halásztelek és a kistérség tanulni vágyó diákjait is. Az új szakmákkal kapcsolatban további részletek olvashatók iskolánk honlapján: Králik Dénes

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HELYTÖRTÉNET A templomépítő Májusban tartott emlékezetes gyémántmiséje után Szenderffy Ferencet, huszonkét esztendőn keresztül itt szolgált római katolikus plébánosunkat kérdeztem életéről, halásztelki emlékeiről, a híres római katolikus fatemplom építéséről. Negyven éve, 1971-ben kerültem ide lelkésznek a Fejér megyei Pátkáról meséli a 84 esztendős Ferenc atya. Igazából hazajöttem, mert Csepelen nőttem fel, jártam iskolába, lettem cserkész, majd fiatal papként öt évig Tökölön voltam káplán. Milyen körülmények fogadták Halásztelken? Kápolnaként a Bátki-kocsmából átalakított vályogépület szolgált a főút és a Kossuth Lajos utca sarkán, egy ideiglenes oltár-tákolmánnyal. A plébánosi lakás a söntésből kialakított A Bátki-vendéglőből átalakított kápolna szoba volt. A főúton éppen a kápolna előtt állt meg a busz, a misére is behallatszott, amikor az Ikarusok becsapkodták az ajtajaikat. Az elődöm, Dombi Ferenc plébános már tett lépéseket egy új templom megtervezésére, össze is gyűjtött erre tízezer forintot. Abban az időben nem lehetett egyszerű egy templomépítés engedélyeztetése. Nekem öt évig tartott, amíg kijártam. Az egyik hivatal ezt mondta, a másik azt, amikor végképp meguntam, bejelentetlenül elmentem Miklós Imre egyházügyi államtitkárhoz, becsöngettem hozzá. A titkárát küldte le, aki azt mondta, van maguknak templomuk, csak akkor építhetnek újat, ha A kitámasztott fal a buszmegállóban Ferenc atya a papi otthonban az épület életveszélyessé válik. Értettem a szóból. Felmentem a padlásra és kihúztam három-négy ácskapcsot a gerendázatból. Erre az épület megroggyant, a falak megrepedtek. Jelentettem a tanácsházán, hogy ilyen állapot állt elő, s mivel a főút járdája a fal mellett halad, nem vállalhatunk felelősséget az életveszélyes helyzetért. Kaptam egy szigorú felszólítást, ezer forint büntetést kilátásba helyezve, hogy azonnal támasszam ki a falakat. Az akkori építésügyi előadó készségesen segített megoldani az alapos kitámasztást, ami az egész járdát elfoglalta. Attól kezdve viszont a gyalogosoknak, gyerekeknek csak a kocsiút felé lehetett kikerülni a kápolnát, ami végképp tarthatatlan volt. Miért nem ugyanazon a helyen épült fel az új templom? A járási párttitkár, Cservenka Ferencné hallani sem akart róla, hogy a főúton legyen. Bundev Todorov Ivánnéval, az új halásztelki tanácselnökkel, aki mindenben segített, egy hónapig jártuk a mellékutcákat, kelettől nyugatig, az alvégtől a felvégig, hogy megfelelő nagyságú és elhelyezkedésű telket találjunk. A rendelkezések szerint sem az új telek, sem az új épület nem lehetett egyetlen négyzetméterrel sem nagyobb a réginél. A Bátkikocsma telke eredetileg háromszáz négyszögöles volt, de az alapító elődöm, Csíkos Ferenc lelkész előrelátóan vett hozzá még háromszázat. Illetve, azt sem volt olyan egyszerű, mert az egyház nem vásárolhatott területet. Viszont örökölhetett! Így ráíratta két idős apáca nevére, azok pedig végrendelkeztek a javunkra. Így találtunk rá a mai szép Kisgyár utcai telekre, amelyet bolgárok kínáltak eladásra. Akkor az még egy ritkás beépítésű terület volt az Erkel utcai oldalon nem is voltak házak -, viszont közel esett a tanácsházához, gyárhoz, orvosi rendelőhöz, iskolához, óvodához, postához. És pontosan az akkori, négyzet alakú Halásztelek átlóinak a metszéspontjában feküdt. Ha Cservenkáné tudta volna, milyen jót tett velünk Innentől kezdve tehát zöld útja volt az építkezésnek? Nem éppen. Nekünk még a telek átírására sem volt pénzünk. Azt úgy sikerült megoldani, hogy a bolgártelket a tanácselnök asszony közbenjárására a megyei tanács vásárolta meg és cserélte el a két ingatlant, nem kellett átírást fizetni. Az egyházügyi államtitkárságon ezek után azt kérdezték: de miből akarjuk felépíteni? Van rá pénzünk? Mert addig nem adják ki az elvi építési engedélyt, amíg azt nem igazoljuk. Gyűjtenünk nem volt szabad. Elfogadni igen. Egy buzgó hívünk, idős halásztelki asszony, akinek Svájcba disszidált a fia és ő két évente kapott hozzá útlevelet, Zürichben járva elmesélte ezt a történetet a magyar misén az ottani papnak, aki szintén innen disszidált a hetvenes évek elején. Ő rögtön azt kérdezte: hát miért nem írunk az Európai Egyházi Katolikus Segélyszervezetnek? Az már sokszor segített az elnyomott keleti egyházaknak. Én ezt eleinte csak amolyan öregasszonyos beszédnek vettem, aztán egy hét múlva mégis írtam egy levelet, mondván, mit veszíthetek. Jött a válasz: továbbküldik a kérésünket a nyugatnémet központba. Izgatott várakozással teltek a napok, majd megjött a határozat Königsteinből: elfogadták a kérést és húszezer dollárt küldenek. Felhívtam az államtitkárságot, egyből meglett az engedély. Beadtuk a terveket, aláírták. A dollárt, amelynek az árfolyama akkor 30 Ft volt, nekünk 14 Ft-al fizették ki De indulási tőkének mégiscsak megfelelt. Miért éppen Csete György, a később nemzetközileg is híressé vált építész kapta a tervezési megbízást? Kiírtunk egy pályázatot, négyen indultak rajta. A feladat nagyon különleges volt. Mindent a Bátki-kocsma alapterületének megfelelő 150 négyzetméteres, családi háznyi alapterületben kellett megoldani, és nem lehetett a templom mellett külön épületben plébániát és hittantermet tervezni. Én úgy gondoltam, az egyházi hagyományok szerint, hogy első a templom, én meg majd csak lakom valahol. A tököli plébános, Ágh Kálmán figyelmeztetett: először lakni kell a papnak, aztán jöhet a többi. Csete György találta meg a megoldást. Kerek, 150 négyzetméteres pincét tervezett, abban helyezte el a közösségi teret, hittantermet. Fölötte, körsánccal félig takarva hogy ne zavarja a templom látványát helyezkedett el a plébánia. A harmadik, legfelső szint lett a félgömb alakú templom, amelynek az átmérőjét két és fél méterrel megnövelte, így az építmény gomba alakban kiszélesedett, és az alapterülete több mint kétszáz négyzetméterre nőtt. Ezt fedte be az organikus építészetben is egyedülálló körív-gerendás kupolaszerkezettel. Amikor megláttam a statikus Dulánszki Jenő makettjét, azt mondtam: vagy ezt, vagy semmit. Csak apróbb változtatásokat kértem. Eredetileg ő el akarta takarni belülről a gerendákat egy gömbhéj alakú lambériázással, én beszéltem rá, hogy lambériát csak a közökbe tegyünk és mutassuk meg a szépséges gerenda-szerkezetet. Beleegyezett. A két bejárati ajtót is én találtam ki. Akármilyen, tetővel fedett külső bejárati építmény elrontotta volna a kupola látványát. Azt javasoltam, bontsuk meg a gömbhéjat. Csapágyazva, függőleges tengelyen forogjon az ajtó, félig kifelé, félig befelé. Már csak meg kellett valósítani 1978-ban kezdődött az építkezés. Meddig volt elég a pénz? Csak az alsó szintre, éppen csak ki tudtunk jönni a föld alól. Lefedtük, leszigeteltük a pincét és egy fillérünk sem maradt. Gondoltam, ha egyszer adtak, hátha még egyszer adnak. De úgy éreztem, a második kéréshez már ki kell mennem Svájcba személyesen. Behívattak a Pest megyei rendőrkapitányságra az Aradi utcába. Elmondták, hogyan kell viselkedni egy magyarnak Svájcban, és majd ha visszajöttem, beszélgetni fogunk. Biztosítva láthatták, hogy visszajövök, mert az apám még élt, levágott fél lábbal és megvakulva, nekem kellett gondoznom, így kaptam pap létemre útlevelet. Svájcban találkoztam az illetékessel, hajlandó volt segíteni, és újra kaptunk húszezer dollárt. Folytathattuk az építkezést. Hogyan sikerült vállalkozót találni az addig ismeretlenül nagy, 18 méteres fesztávolságú ragasztott gerenda kupolaszerkezet megépítésére? Három-négy neves ácsmestert is

7 HELYTÖRTÉNET HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 7 Templomavatás, november 19. felkerestem, de el sem tudták képzelni, hogy ez megvalósítható. A földön összeragaszthatnak akármekkora íveket, de ki lesz az, aki ezeket felállítja és összerakja kupolává? Csete György a Velencei-tónál talált egy faipari üzemet. Az üzemmérnök azt mondta a rajzokra: uram, mi azért vagyunk itt, hogy a megrendelőket kiszolgáljuk. De nem talál Magyarországon olyan ácsot, aki ezt összerakja. Apostol Tamásnak hívták az illetőt. Mondtam Csetének, erre ő: menj vissza hozzá, és mondd meg, fordítsa meg a nevét: Tamás apostol. Hitetlen Tamás. Ő is kétkedő volt, aztán amikor látta a feltámadt Krisztust, mégis hitt benne, és meghalt érte. Elvállalta. Ács viszont még mindig nem akadt. Az unokaöcsémhez, Steer Antalhoz is elvittem a rajzokat: segíts, nem találok ácsot. Ő akkor a Csepel Vas- és Fémművek osztályvezetője volt, de az eredeti szakmája mintakészítő asztalos, ami nagy precizitást igénylő szakma. Gyermekkorában a nagyapja asztalosműhelyében is sok fogást ellesett. Azt mondta: ha én ezt bárkivel felépíttetem, ő oda nem teszi be a lábát. El sem tudta képzelni, hogy deszkadarabokból összeragasztott ilyen hatalmas ívek megálljanak a saját lábukon. Aztán amikor leszállították az elkészült fatartókat, eljött. Mondtam neki: Anti, Szemes Lajos templomatya átadja a terveket Szakos Gyula püspöknek csak arra kérlek, csináld meg az ívek találkozási pontjain a csapolási helyeket. Ő: rendben, de csak ha a statikusmérnök minden csapolásról milliméter pontos rajzot csinál. Csete erre azt mondta: semmi probléma, megrajzolja, sőt kemény kartonból sablonokat készít, minden egyes bemetszéshez, hiszen ahány bemetszés, annyiféle szögben állt. Anti még mindig kételkedett, de olyan pontosan dolgozott, ahogy csak tudott. Aztán amikor kész lett mind a harminckét hatalmas ív, azt mondta: segítek összerakni. Nagy nap lehetett Nyolc méter magas ácsolatot készítettünk a fatartók összeillesztéséhez, a mérnök milliméter pontosan bejelölte, hová kell betámasztani az íveket. Pünkösd szombatján jött egy Kato Berger daru és egyetlen óra alatt felrakta az alsó sort, estére pedig felépült az egész kupolaszerkezet. Utána többen is lelkesen dicsérték, hogy milyen ügyes kezű ács volt, aki ezt öszszeállította. Mondtam nekik, ezt ács nem is látta Hogyan folytatódott ezután a munka? Minden nap én nyitottam és zártam a munkahelyet. Sosem húzódzkodtam a fizikai munka elől, itt megtanultam falazni, ácsolni, festeni, szigetelni. Elvállaltam bármit, amit más nem vállalt el. A kupola belsejét hatszáz négyzetméteren kőzetgyapottal kellett szigetelni, fej felett kellett dolgozni és közben hullott belőle az áldás. Elektromos szórópisztollyal kellett festeni az egészségtelen Xylamon gombaölővel az ablaktalan kupolatetőben, ahol kánikulában hatvan fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Kezdetben öt percenként le kellett másznom a nyolc méter magasságból. Aztán megszoktam. A segédek, társadalmi munkások azt mondták, bármi mást elvállalnak, csak ezt ne kelljen. Nem lehetett szájmaszkot használni, mert nem kaptam volna levegőt. Kesztyűt sem, mert akkor nem éreztem volna, mivel dolgozom. Talán a hitem és a Jóisten védett meg attól, hogy nem szenvedtem egészségkárosodást. A belső lambériázást és a külső rézlemez-borítást aztán szakemberek végezték. Mikor jött el az átadás ünnepe és kik vettek részt rajta? Szent Erzsébet napján, november 19-én szenteltük. Rengetegen voltunk, az oltárdobogóig álltak az emberek. Szakos Gyula püspök szentelte fel a templomot és az oltárt. Neki Szemes Lajos templomatya adta át ünnepélyesen a terveket, aki hihetetlen erejű és munkabírású segítőnk volt, ezért is említem név szerint, de nagyon hosszú lenne a lista, ha mindenkit fel akarnék sorolni. Az Állami Egyházügyi Hivataltól egy főelőadó érkezett, ott voltak az egyházkerület papjai, kedves barátaim. A tanácselnök asszony mondott ünnepi beszédet. A televízió nem jött ki, nem volt divat templomszentelésekről tudósítani, csak az Új Ember katolikus hetilapban jelent meg egy tudósítás. Mi lett a régi főúti kápolnával? Négy nappal az új templom felszentelése előtt, vasárnap este tartottam ott az utolsó misét. Ahogy elment a gyülekezet, és bementem a sekrestyébe, nagy robajt hallottam. Visszarohantam, hát a stukatúr-mennyezetnek egy szekrényajtó nagyságú része rászakadt az oltárra. Percekkel azelőtt még ott álltam A Gondviselés akarata volt, hogy az utolsó pillanatig kitartson. A kápolnát ezután lebontották. Két kis része tovább él az új templomban: egy vörösmárvány darab lett az alapkő és a kápolna Szent Erzsébet szobra, ami az új templomnak az egyik legkedvesebb dísze. Csete György építészmérnök 1937-ben született Szentesen. Kossuth-, Ybl- és Prima Primissima Díjas, a Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme kitüntetés birtokosa. A magyar organikus építészet egyik közéleti szerepet is vállaló elindítója. A halásztelki Szent Erzsébet templom az első igazán nagy munkája volt, amelyet olyan világhírű épületek követtek, mint az Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark (Erdők temploma, Világmagyarság háza, Mamutfenyőház) és életének csúcsteljesítménye, a debreceni Tégláskert református temploma, amelyet 2005-ben szenteltek fel. *** Beszélgetésünk véget ért. Csend telepszik a szobára, a székesfehérvári római katolikus papi otthon cellájára, ahogy Ferenc atya az ódon épület kényelmes lakrészét nevezi, ahová viszszavonult öreg napjaira. Valamikor, kispapként ezt is a két kezével építette tól ide járt a szemináriumi papnevelő intézetbe. Az akkori, hatalmas, mosdó nélküli boltíves tömeghálótermeket kispap társaival alakították át a mai lakrészekké. Akkor még nem tudta, hogy magának is építi ben szentelték pappá. A legnehezebb időkben. Kispap éveiben verték szét Mindszenthy bíboros miséjét a városligeti Regnum Marianum templomnál. A rádióban hallgatták a pert, tudták, hogy vége a régi világnak. Őt és társait június helyett már áprilisban felszentelték, mert a püspökök féltek, nem lesz több pappá szentelés. Nehéz volt emberséggel végigcsinálni az olykor annyira embertelen huszadik századot. Hetvenöt évesen, utolsó szolgálati helyéről, Kelenvölgyből és Budafokról ment nyugdíjba 2002-ben. Érezte, sajnálták, hogy elment Halásztelekről. Ő is szerette Halásztelket. Úgy kívánja, hogy majd ide temessék, a szülei sírjába. Hálás a sorsnak, hogy megérte a gyémántmisét. Minden nap lesétál a papi otthonnal egybeépült majd háromszáz éves karmelita templomba, felnéz a csodálatos mennyezeti freskók szentjeire és angyalaira. Elidőz legkedvesebb képe, a Maulbertsch által festett Szent József halála előtt, ahol Jézus az ujjával az égbe mutatja az utat. Ez volt az ő életének a célja is, ezért építette a halásztelki templomot, erről beszélt a gyémántmisén megjelent tömegnek. Utat mutatni az ég felé. Holakovszky László

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ KULTÚRA Tisztelt halásztelki olvasók! múltkori felkérésünk könyvek gyűjtésére Illyés Gyula rácegresi szülőháza A részére sikerrel járt. Szép számmal kaptunk ajándékokat, s ezeket Pünkösdkor elvittük a rácegresi könyvtárba. Örömmel fogadták és köszönik. Százötven irodalmi értékkel bíró mese, szépirodalom, vers, lexikon, útleírás kelt útra, hogy méltó helyén, a kicsi falu könyvtárában megtalálja új helyét. A kísérő levél, amelyet részükre otthagytunk, alább olvasható. Van még száz könyv, amit máskor, máshová ajándékozunk. Köszönjük a Halmai, Király, Kovács, Inczédi, Kindili, Kiss, Holakovszky, dr. Vaszilev, Balogh, Bódi, Ungi, Antal, Pach családoknak és az ÁMK könyvtárának. Óváry Géza és családja Végül egy Kölcsey Ferenc idézetet küldünk mindenkinek. Mint üres beszédű társalkodót: úgy kerüld a tartalmatlan könyvet. Tisztelt rácegresi olvasók! Egyéni kezdeményezésünk, hogy töltsük fel az üresen tátongó könyvtári polcokat, sikerült. Egy felhívás Halásztelek olvasói felé, és az ötlet megvalósult. Ma elhoztunk 150 db könyvet. Van közte lexikon, mesekönyv, irodalom. És amire a legbüszkébbek vagyunk, Illyés Gyula műveiből 11 kötet. A helye itt van, ahol az író született, ahonnan olyan sokat merített gyerekkorából. Szeretnénk, ha a leendő olvasók felfedeznék a csodálatos helyet, ahol élnek, a múló időt, mert a jövőt csak a múltunk ismeretében élhetjük. Tisztelettel a helynek, és köszönettel a tizennégy magánszemélynek, valamint a halásztelki ÁMK könyvtárának a kilenc Illyés Gyula kötetért. Halásztelek, Pünkösd Kórustalálkozó a MalonyaY-Kastélyban Szent László napi ünnepség keretében június 26-án a Bel Canto kórus meghívására Halásztelekre érkező kórusok örömmel adtak műsort az érdeklő- A dők számára. Dunavarsányból a Kantátika Férfikar, Szigetszentmiklósról a Szent Erzsébet Egyházi Kórus valamint Male Hudebni Druzseni Kórus egyenesen a csehországi Ruszinov városából. Meghitt hangulatot varázsoltak a résztvevők a klasszikus zeneművek előadásával. Halásztelek Város Képviselő-testülete nevében köszöntötte a rendezvény résztvevőit Papp Kornél képviselő, az Oktatási, Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke. Megköszönte a kórusok részvételét és elismeréssel szólt a kiváló szervezőmunkáról, amelyet a Halásztelki Zenebarátok Közhasznú Egyesületének és kiemelten Perecsényi Zsuzsanna zenepedagógusnak köszönhettünk. A barátságos találkozó fénypontja volt az a kivételes pillanat, mikor a kórusok együttes szerepléssel énekeltek a kastélykertben a helyszínen kézhez kapott kottából. A vendégek tiszteletére a találkozón rendezett állófogadáson a bordalok is előkerültek, szinte versenypárbaj alakult ki estére a kórusok között, kinek repertoárja bírja tovább. Sajnálhatja, aki kihagyta, a rendezvény jó hírét a résztvevők magukkal vitték a többi településre, s reméljük, jövőre ismét találkozunk a dalos ajkú kórustagokkal! GOMBOLD ÚJRA Május 8-án rendezték meg a Szépművészeti Múzeumban a GOM- BOLD ÚJRA országos ruhatervező verseny divatbemutatóját. A résztvevők három kategóriában mérhették össze kreativitásukat: látványruha, hordható ruha és kiegészítők. A bírálók a magyar népviseletet legötletesebben, legizgalmasabban újraálmodó több mint 400 pályázó közül válogatták ki azt a 35 tervezőt, akiknek kollekcióját érdemesnek találták bemutatni a nagyközönségnek, professzionális körülmények között, nem akármilyen környezetben. A kiválasztottak között volt a halásztelki Stoffán Linda (képünkön), aki kiemelkedett kollekciójának XXI. századi menyecskék eredetiségével, hordhatóságával. Akik pedig közelebbről is szeretnék megtekinteni e ruha-remekeket, augusztusban a Mesterségek ünnepén tehetik meg augusztus ig a Budavári Palotában. Prodán Anna Lámpás Református Óvoda

9 OKTATÁS HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 9 Halásztelek gyerekeink szemével A szülőföld mindannyiunk számára meghatározó, a ház, a falu vagy a város, ahol felnőttünk. A gyerekkori emlékek végigkísérik egész életünket, és ezekből későbbi életünk során erőt meríthetünk, lélekben újra töltekezhetünk. Milyen emlékképeket visznek majd magunkkal a gyerekeink, milyen jövőt terveznek Halászteleknek ezekre a kérdésekre kaptunk válaszokat jó néhány hunyadis diáktól. A településünk névfelvételének 60. évfordulója kapcsán ugyanis Halásztelek múlt jelen jövő címmel pályázatot írt ki a Hunyadi ÁMK vezetősége. Több tucatnyi értékes irodalmi és képzőművészeti pályamunka érkezett a bírálóbizottságokhoz, melyek munkáját nagy örömünkre Óváryné Mizsei Zsuzsanna és Óváry Géza szakavatott észrevételei segítették. Köszönjük! A jutalmakat Bundev Todorov Ivánnétól, a verseny fővédnökétől vehették át a győztesek. Az irodalmi pályázat díjazottai: az alsós korcsoportban 1. hely Glotz Adél 4.a, 2. hely: Juhász Anita 4.b, dícséretben részesült Bereczki Kincső Réka 3.a és Varga Zsófia 4.b; a felsősök közül 1. hely: Mizik Anna Éva 6.b, 2. hely: Takaró Éva 7.a; dícséretben részesült Csernus Anna Boglárka 5.a és Kiss Rebeka 7.b osztályos tanuló. A legjobb képzőművészeti munkák alkotói az alsósok közül: 1. hely: Kis Csanád Manó 4.b (aki a zsűri különdíjában is részesült) és Györök Bendegúz 4.b, 2. hely: Miheller Zsófia és Takaró Nóra 4.b, 3. hely: Ökrös Alexandra 4.a; a felsős korosztályból 1. hely: Komornik Antal 7.b, 2. hely: Marinkás Melitta 5.b, 3. hely: Tar Nikolett 7.b osztályos diák. Gratulálunk valamennyi fiatal alkotónak! Hely hiánya miatt csak rövid ízelítőt adhatunk az elkészült munkákból, reméljük, az újság olvasóinak így is szép perceket szerezve. 40 éves a középfokú oktatás Halásztelken Nem fejeződött be az építkezés 1971 augusztusában, így a tanévkezdésre csak október elején került sor így emlékezik Bundev Todorov Ivánné, aki az első pedagógusok egyikeként Tiszabercelről érkezett tanítani a középiskolába. A halásztelki középiskolai oktatás kezdetét az jelentette, hogy döntés született a Pest Megyei Mezőgazdasági és Szakmunkásképző Intézet Vasadról történő áttelepítésről, az építkezés azonban csúszott. (A kollégium átadására csak az iskola megnyitása után 10 hónappal került sor.) Kezdetben a zöldségtermesztés, valamint a gyümölcs- és szőlőtermesztés szakmákat lehetett Halásztelken elsajátítani. Az 1970-es években a 3 nap elmélet és a 3 nap gyakorlat váltotta egymást, majd a következő évtizedben a szabad szombat bevezetésével az 1 hét elméletet követte az 1 hét gyakorlat. Az intézmény vezetését előbb Petik István ( ), majd Laczi László ( ), Fekete János ( ) és Papp Zoltán ( ) látta el ben elindult a három évfolyamos szakmunkásképzés mellett a négy évfolyamos szakközépiskolai képzés (általános kertész), s az intézmény a Pest Megyei Kertészeti Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola nevet vette fel. Pontosan 20 esztendővel ezelőtt, 1991 májusában az önkormányzati rendszer kiépülésének részeként került az Intézmény Halásztelek nagyközség fenntartásába, s ekkor került sor az első halásztelki érettségi vizs- gára is. Az elméleti képzés létszámának gyarapodása következtében a középiskola épülete pedig egy új emelettel gazdagodott. Az önkormányzati fenntartás időszakában kétszer változott az intézmény elnevezése: Halásztelki Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola [1997 a szakmunkásképzés fogalmának változása miatt], Halásztelki Kertészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium [1998 a levelező gimnáziumi oktatás indulása miatt]. Az önkormányzati fenntartás időszakában az intézmény vezetését Vajda Ferencné ( ), majd Pintér Bálint ( ), Nagy Magdolna ( ) és Tarcsi Géza ( ) látta el. Az önkormányzat a pénzügyi ellehetetlenülés következtésben 1999-ben olyan megoldást keresett az intézmény számára, mely biztosítja a középiskola fejlődését, ugyanakkor mentesíti a település lakóit a fenntartással járó anyagi terhek viselésétől, ráadásul a várossá nyilvánítás eljárásában biztosítja az előnyt Halásztelek számára. E kezdeményezést nyitottan egyedül a Tököl-Halásztelki Református Egyházközség fogadta. A képviselőtestület végül szinte teljes egyhangúsággal, 11 igen (Stoffán Antal polgármester, Dragovics János, dr. Fodor József, dr. Füredi Béla, Istenes Miklós, Popov Szimeonov Trifonné, Sallai Gyuláné, Szabó Tibor, Tarcsi Géza, Török Istvánné, Zsinkó Ferenc) szavazattal 2 tartózkodás (Bodogán Sándor, Urbán Miklós) mellett hozta meg. A halásztelki középiskola történetének harmadik szakasza az anyagi konszolidációval és a képzési rendszer átalakításával kezdődött, amely megalapozta a további fejlődést ben elindul a nappali tagozatos gimnázium, valamint a szakközépiskola 9. évfolyamán a szakmai alapozó képzés informatikából ban a szakiskola szakképzési évfolyamán megjelenik az első informatikai szakma, ugyanebben az évben sor kerül a kollégiumépület részleges emeletráépítésére ben a gimnázium bővült nyelvi előkészítő évfolyammal, így a 2011/12. tanévben a gimnázium már 13. évfolyammal is rendelkezni fog ben indul meg az alapfokú művészetoktatás, sor kerül a középiskolaépület belső tereinek átalakítására, a teljes akadálymentesítésre, Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából a harangláb avatására, s az iskola újraalapításának 10. évfordulója alkalmából Bocskai István szobrának avatására [Bundev Todorov Ivánné ajándéka]. A tanulói létszám ben már meghaladja a működési engedélyben meghatározott maximumot, a 430 főt. Időközben 2004-ben általános iskolával, 2006-ban pedig óvodával bővül a halásztelki egyházi oktatás. Az egyházi fenntartás időszakában a képzés bővülésével többször is változott az intézmény elnevezése: Halásztelki Református Agrárium ( ), Halásztelki Református Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium ( ), Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, [2009-től Alapfokú Művészetoktatási Intézmény] és Kollégium (2004-). Az egyházi fenntartás időszakában az intézmény vezetését Fegyó Tibor (1999), Bereczky Zoltán (2000), majd Papp Kornél (2000-) látta el. A középiskola diáksága és nevelőtestülete a 40 esztendős múltra október között ünnepi rendezvényekkel emlékezik meg. P. K. Tanévkezdés a Hunyadi ÁMK-ban szeptember 1-jén 9 órakor tanévnyitó ünnepséggel kezdjük a 2011/12-es tanévet. Ez a tanév rendhagyó lesz azért, mert először az intézmény életében nemcsak az első osztályosok számára jelenti az iskolai élet kezdetét a csengőszó, hanem a most induló gimnázium 9. évfolyamos tanulóinak is. Az esti gimnázium tanévnyitójára ugyanezen a napon 17 órakor kerül sor. Az esti gimnáziumba még van lehetőség beiratkozásra 9., 10., és 11. évfolyamba. Minden kicsi és nagy diákunkat szeretettel várjuk a szeptemberi tanévkezdésre. Napközibe jelentkezés és szeptember hónapra étkezés befizetése augusztus én 7 órától 17 óráig lehetséges a pénztárban. A tankönyvek átvételére augusztus 20-át követően lesz lehetőség. Az ezzel kapcsolatos információk az iskola honlapján ( illetve hirdetőtáblánkon olvashatók. Hunyadi ÁMK Általános Iskolájában a es tanévben A négy első osztály indul 23 fős átlaglétszámmal, két osztály iskolaotthonos, két osztály pedig a hagyományos (délelőtt tanítási órák, délután napközis foglalkozás) oktatási formában. Az intézményben beindul a nappali rendszerű gimnáziumi oktatás is, a 9. osztályba 27 tanuló nyert felvételt. Az esti gimnáziumban a 9., a 10. és a 11. évfolyamon 1-1 osztály indítását tervezzük. Mindhárom évfolyamba lehet jelentkezni, a feltétel: betöltött 18. életév és a megfelelő előképzettséget igazoló iskolai bizonyítványok bemutatása. Az osztályok legalább 28 fő tanuló megléte esetén indulnak. Jelentkezési lap letölthető az intézmény honlapjáról: Érdeklődni a es telefonszámon lehet. A jelentkezés folyamatos. IMPRESSZUM Halásztelki Hírmondó Halásztelek Város Önkormányzatának hivatalos lapja. Az Önkormányzat megbízásából kiadja a Navigar Kft. Főszerkesztő: Bódy Géza. Szerkesztőbizottság: Fekete Violetta, Holakovszky László, Papp Kornél, Prodán Gábor. Tervezőszerkesztő: Halmai Csaba. Szerkesztőség címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. cím: A szerkesztőség fenntartja magának a kéziratok rövidítésének jogát, az írás tartalmáért a szerző felel. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A Halásztelki Hírmondó bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Halásztelki Hírmondó-ra hivatkozva lehet. Halásztelek Város Önkormányzatának elérhetősége: 2314 Halásztelek, Posta Köz 1. Tel.: , A Halásztelki Hírmondó szerkesztősége a Titkárságra várja az olvasói leveleket, megkereséseket. ISSN: Megjelenik 3500 példányban.

10 10 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ PROGRAM M0 látogatóközpont Az M0 útgyűrű Déli szektor M6 autópálya 51. sz. főút ( km sz.) közötti szakaszának építése iránt érdeklődők számára rendelkezésre áll a beruházás látogató központja a vállalkozói konzorcium telephelyéül szolgáló irodaház. A látogatóközpont címe címe: 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc u Megközelíthető: gépkocsival és tömegközlekedéssel, a Csepeli HÉV végállomásától a 38 és 138 BKV- autóbuszokkal a Hárosi iskola megállóig utazva. A korábbiakhoz hasonlóan a látogató központ főként az építékezés iránt érdeklődők számára ad lehetőséget a projekt megismerésére. A munkák előrehaladását szemléltető fotókat, ill. az építő konzorciumban résztvevő vállalkozók tevékenységét mutatjuk be tablókon és vetített képes előadásokon. Nyitvatartás hétköznapokon szerda kivételével 9-16 óráig. Elsősorban csoportokat várunk, előzetes bejelentkezés alapján, egyeztetett időpontban! Egyéni látogatókat is fogadunk, számukra hétfőnként 14 és péntekenként 10 órakor biztosítunk lehetőséget a bemutatónk megtekintésére, szervezett vagy spontán alakuló csoportokban. A látogató központ az építési területtől minimum három kilométerre található, innen közvetlenül nem látható az építés helyszíne, ezért a látogatókkal a bejelentkezéskor egyeztetjük a megközelítés módját is. Felhívjuk figyelmüket, hogy a munkaterületre csak felnőttek (16 év felettiek) léphetnek be, védőfelszerelésben, megfelelő ruházatban és cipőben, önmaguk épségéért felelősséget vállalva és a balesetvédelmi szabályokat betartva! A látogatás díjtalan! A bejelentkezés, egyeztetés történhet telefonon: , illetve ben: mail.datanet.hu IV. HALÁSZTELKI MESENAPOK október 1-2. Pályázati felhívás! Madarak voltunk, földre szálltunk... Eleink a madarakat az emberek iránti isteni szeretet megtestesítőinek tartották. Ki ne hallott volna a magyarság mítikus totemmadaráról, védelmezőjéről, a turulmadárról? A világon nekünk vannak a legszebb madaras népmeséink! A pelikánmadár, mely a szülői szeretet és az önfeláldozás, a griff mely a földi hatalom és az égi energia, az erő, a bölcsesség, az emberi és isteni természet egyesülését szimbolizálja, aki hátán hozza vissza a mesehőst a másik világról. A galamb, mely a lélek, a szelídség, a béke szimbóluma lett, már nem csak a mesékben és még sorolhatnánk! Induljunk új utakra! Fedezzünk fel eddig nem ismert meséket, s képzeletetek segítségével jelenítsétek meg azokat! Várunk: - képzőművészeti alkotásokat gyermekektől és felnőttektől - örömmel fogadjuk kulturális programok pályaműveit - tetszés szerinti anyagból (agyag, fa, textil, papír drót, stb.) és technikával készült madarakat - a IV. Mesenapokkal kapcsolatos látványterveket - madarakkal kapcsolatos fotókat, melyek kapcsolódnak a mesenapok szellemiségéhez - biztatunk minden madárszerető óvodai- és iskolai osztályközösséget: pályázzanak és készítsék el mesés madáretetőjüket - várunk madarakkal kapcsolatos népművészeti tárgyakat. A pályamunkákat szeptember 12-ig várják a Mesemátkák: Holakovszkyné Bense Aliz és Jelencsik Valéria (Hunyadi Mátyás Általános Iskola) Prodán Gáborné (Bocskai István Református Általános Iskola és Gimnázium, Lámpás Református Óvoda) Nagy Gabriella és Fekete Violetta (Tündérkert Óvoda) A Hunyadi ÁMK Hangversenytermének augusztusi programja A II. zenei tábor zárókoncertje augusztus 19-én, pénteken órától. Zongoraavató koncert augusztus 25-én, vasárnap órától Kéry Tamás zongoraművész Liszt-estje, közreműködik: Gál-Benedek Mária énekművész. Jótékonysági NÓTAEST! Halásztelken a Sportcentrumban szeptember 17-én szombaton órai kezdettel Tóth Gyuláné Matild rákos beteg gyógykezelésére! Adományokat a helyszínen és a számlaszámon is elfogadunk. Fellépő művészek: Straub Dezső (színész), Madarász Katalin (nóta és cigánydalok), B. Tóth Magda (nótaénekes), Erdős Melinda (nóta és operett énekes), Kremzner József (operett énekes), Balogh Tünde (cigánydal énekes), Koltai Katalin (operett énekes), Pásztorka Sándor (nótaénekes, műsorvezető szervező) Kísér: Berki Béla és népi zenekara. Jegyek: elővételben 1300 Ft, helyszínen: 1600 Ft. Kérjük a jóérzésű emberek segítségét!

11 SPORT Éremeső a karate Európa Bajnokságról Július 2-án nem volt valami meleg, de annál inkább izzott a levegő a tatabányai Sportcsarnokban. Már reggel 9 órakor tomboltak a nézők a hazai versenyzőkért. formagyakorlatokkal kezdtek a A versenyzők. A kezdeti bizonytalanságok után a 8-9 éves korosztályban meg is születtek az első eredmények: Mones Omyd és Szőllősi Patrik formagyakorlatban III. helyezést értek el. Ebéd után a legkisebb korosztállyal megkezdődtek a küzdelmek. Omyd és Patrik simán eljutottak a döntőig, ahol egymással kellett megküzdeniük. Ez a legnagyobb kihívás a versenysportban minden versenyző rémálma. Végül Omyd győzött 2:0 arányban, így Mones Omyd az I. helyezést, Szőllősi Patrik pedig a II. helyezést érte el. Ugyanebben a korosztályban Miheller András a III. helyért kapott ki, mint legfiatalabb versenyző. Innentől kezdve elindult a lavina: Gonzálesz-Lennert Dániel a III. helyért kapott ki a éves korosztályban -34 kg-ban. Ugyanebben a súlycsoportban Dolezsál Richárd a II. helyezést, Pintér Dániel az I. helyezést érte el. Forrai Soma eggyel magasabb súlycsoportban III. helyezést, Kandev Angel a nehéz súlyban I. helyezést ért el. A lányoknál Végh Dorka III. helyezést ért el, Miheller Zsófia pedig a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Tóth Viktória a éves lányoknál a III. helyért küzdhetett, ahol sajnos alul maradt. Horváth Krisztián a kadet korosztályban ezüstérmet szerzett. A felnőtt kategóriában Humpok Dávid simán jutott el a döntőig, ahol ugyancsak simán 8:0 arányban, időn belül győzte le ellenfelét és a dobogó legfelső fokára állhatott. A gyerekek az elmúlt fél évben nagyon keményen dolgoztak, és sok versenyről hoztak haza érmet. Biztos voltam benne, hogy hasonlóan jól sikerül az Európa Bajnokság is a számukra. Elmondhatatlanul boldoggá tettek a gyerekek, hiszen ez számomra is dicsőség: 6 arany, 3 ezüst és 4 bronzérem! Sokat köszönhetek a szülőknek is, és ezúton szeretnék köszönetet mondani Halásztelek Város Önkormányzatának támogatásáért. A gyerekekre még nagyon sok munka vár, de legalább ugyanannyi érem és siker is! Hegedűs Nikolett edző HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ GYÁ S Z Mély szomorúsággal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, minden rokonnal, baráttal, ismerőssel, hogy türelemmel és méltósággal viselt súlyos betegség után, 84 éves korában, augusztus 4-én elhunyt BAGÓ LAJOS gyémánt diplomás szarvasi gazdász Aranydiplomás kertészmérnök, Halásztelek Városért Érdemérem kitüntetettje. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Török István életének 74. évében június 16-án elhunyt. Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek, akik elkísérték őt utolsó útjára a halásztelki temetőbe. Török Istvánné és családja MEGOLDÁS SZIGET SZERVÍZ ÉS ALKATRÉSZBOLT Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb. Üzletünkben: mikró, porszívó stb. javítása Alkatrészcserénél 1 év garancia! Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok H-P 8-17, SZ , JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÁS INGYENES! Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve! Fül-orr-gégészeti magánrendelés Dr. Pozsár István. Elérhetőség: Kisgyár utca 2., minden csütörtökön 16:30-tól 19:30-ig, és minden páros szombaton óráig. Telefon: 20/ SPORTOLÓINK: Miheller András, Mones Omyd, Szőllősi Patrik, Végh Dorka, Miheller Zsófia, Pintér Dániel, Dolezsál Richárd, Gonzálesz-Lennert Dániel, Forrai Soma, Kandev Angel, Tóth Viktória, Horváth Krisztián, Humpok Dávid. EK FELVÉTELE: POLGÁRMESTERI HIVATAL TITKÁRSÁG, 2314 HALÁSZTELEK, POSTA KÖZ 1., Biztonsági Szolgálat MEGLÉVŐ RIASZTÓRENDSZERÉNEK TÁVFELÜGYELE- TÜNKHÖZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁSA ÉS TÁVFEL- ÜGYELETI DÍJA 6 HÓNAPIG: 0 Ft. MEGLÉVŐ RIASZTÓ RENDSZERÉNEK VAGY ÁLTALUNK TELEPÍTETT RIASZTÓRENDSZERÉNEK CSATLAKOZTATÁSI ÉS TÁVFELÜGYELETI DÍJA 6 HÓNAPIG: 0 Ft. A RENDSZERBE ÁLLÍTÁST KÖVETŐ FÉL ÉV INGYENES! HÍVJON, ÉRDEKLŐDJÖN, TELEFONÁLJON! Lávaköves masszázs Lomi-lomi masszázs Fej-, has- és hátmasszázs Kínai masszázs akupresszúra biorezonanciás állapotfelmérés Fülakupunktúra Köpölyözés Fül- és testgyertyázás Moxa Dohányzás leszoktatás Egészségpénztár elfogadóhely Bejelentkezés: 70/ , 70/ Halásztelek, Kossuth u. 1., emelet Épület- és bútorasztalos! Faház, gépkocsibeálló, pergola, szaletli, lépcső, szauna, konyhabútorok, beépített szekrények, stb. készítése , , Parkettázást, csiszolást, lakkozást, PVC szőnyegpadló és laminált padlófektetést vállalok ASZTALOS Egyedi bútorkészítés ALMÁSKERT BISZTRÓ Halásztelek, II. Rákóczi F. út

12

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t o k

H a t á r o z a t k i v o n a t o k H a t á r o z a t k i v o n a t o k Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 68/2011. (III.24.) számú Képviselő-testület határozata:

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére 125/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 26-i testületi ülésére Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012. Száma: 881-27/2012. 199/2012.(VII.31.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. f.a. egyszerűsített éves beszámolóját

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan)

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan) 19 92 REFORMÁTUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 15. tel./fax: 82/511-487 igazgató: 82/411 005 e-mail: titkarsag@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu honlap: www.lozsu.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. július 16-án, 18.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Közösségi Ház hivatalos helyisége

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2017/2018. tanévre Kedves Érettségiző! A Nyíregyházi SZC Széchenyi

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 2016. október 28-tól olvasható a következő linken: http://www.mig.hu/hu/felveteli/ (1)

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat január 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2009. (I.23.) sz. határozat

Kivonat a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat január 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2009. (I.23.) sz. határozat Kivonat a i Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 23-i ülésének 1/2009. (I.23.) sz. határozat A i Német Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2009. (I.12.) OTB. hat.

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2009. (I.12.) OTB. hat. HATÁROZAT KIVONAT Készült: 2009. január 12-én az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság (a továbbiakban OTB) rendes, nyílt ülésén. Az OTB határozatképes, jelen van 6 fő bizottsági tag. Tárgy: Napirendi pontok

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

Javaslat. közművelődési intézményvezetők megbízására

Javaslat. közművelődési intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat közművelődési intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Becsei Dénes ágazatvezető Tóth

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t 2011. szeptember 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: 2011. évi költségvetési rendelet II. módosítása 167/2011.(IX.14.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. június 08-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/2017. 8. OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK 2016.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 2016.10.31. Az általános

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI MUNKATERVE Elfogadta a képviselő-testület 106/2016. (XII.21.) önkormányzati határozatával 2 2017. január 18. (szerda) 17,00 óra. 1. Recsk

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben