hírmondó AUGUSZTUS Együtt az ország, ismét együtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2011. AUGUSZTUS Együtt az ország, ismét együtt"

Átírás

1 HALÁSZTELKI Bár az államalapítás tényét a köztudat I. (Szent) István király személyéhez köti, méltánytalanság lenne megfeledkezni Géza fejedelemről, kinek felismerése nélkül nem ünnepelhetnénk a magyar állam születésnapját esztendőről esztendőre augusztus 20- án. Az augsburgi és a merseburgi vereség után a kalandozó magyarság még Bizánc ellen próbálta fenntartani zsákmányszerző életmódját, azonban 972- ben újabb vereség következett. A fejedelmi címet ekkor elnyerő Géza rögtön felfigyelt a bizánci császár lányának és a német-római császár fiának házasságában rejlő stratégiai veszélyre. A római esküvő után hazatérő Nagy Ottó német-római császárt Sankt Gallenben keresték fel Géza követei. A magyarok fejedelme csupán térítőpapokat kért, s a béke jeleként lemondott a Lajtán túli területekről. A magyarság megsemmisítésének birodalmi tervei ezzel kudarcot vallottak. A következő esztendőben a keresztyén uralkodók quedlinburgi gyűlésére azonban Géza a meghívás ellenére nem utazott el, küldött viszont maga helyett 12 primatest. Jelezve ezzel, hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Együtt az ország, ismét együtt hogy a magyarság a keresztyén Európához tartozik, de alávetettséget, vazallitást nem tűr el. Ezt a határozott politikát követte Géza akkor is, mikor fia számára a császár vetélytársának [Civakodó Henrik] lányát, Gizellát kérte feleségül. Ugyanezen szempontból értelmezhető István lépése is, ki a koronát II. Szilveszter pápától, s nem III. Ottó császártól kérte. Az államalapítás előzményének tekinthető lépésektől kezdődően végigkíséri nemzetünk sorsát az identitás megőrzésének és az idegen befolyásnak a küzdelme. Az évezredes múltra visszatekintő magyar állam története azt a tanulságot közvetíti a XXI. század számára, hogy csak az önmaga erejében, tehetségében, munkájában bízó generációk írhatják saját jövőjüket. Az aktuális nemzetközi érdekszövetségek soha nem virágoztatták fel hazánkat. Ha azonban együtt az ország, együtt a nemzet érdekeinket képviselni tudjuk, nagy eséllyel felvirágzás következhet. A másik nagy tanulsága államalapításunk történetének az, hogy soha nem szabad figyelmen kívül hagyni a lelki tényezőket. A pogány magyarság fennmaradása, megújulása csak a keresztyénség összetartó erejével, azzal együtthatásban vált valósággá. A XII. századra már a keresztyén hit egységesítette a Kárpát-medence lakosságát. Ezt az egységet szándékoztak lerombolni a XX. század társadalom világmegváltó mozgalmai. A XXI. század első évtizedében jelentkező gazdasági-társadalmi válságának leküzdése is az államalapítás két tényezője önazonosságunk megőrzése, s a keresztyén összetartozás (szolidaritás) erősítése révén lehetséges. Egyre több jel mutatja: ismét együtt az ország. Papp Kornél Új testvérvárosunk: Oggiono Halásztelek legújabb testvérvárosa az olaszországi Oggiono. A szerződést júniusban írták alá a városok polgármesterei. Noha évekkel ezelőtt létrejött egy barátsági és partnerségi kapcsolat immáron ünnepélyes keretek között, pecsét is került a szerződésekre. Oggiono most is kitett magáért! Vendéglátóink nemcsak figyelmesek és odaadóak voltak, hanem végig gondoskodtak az önkormányzat által delegáltak szórakozásáról, kulturális és kulináris értelemben egyaránt. A négy nap alatt a fő hangsúly azonban a halásztelki és oggionói önkormányzat közötti kapcsolat szorosabbra fűzésén volt, hiszen az idei találkozón a két település végre aláírta a testvérvárosi megállapodást. Természetesen már évekkel ezelőtt létrejött egy barátsági és partnerségi kapcsolat közöttük, mégis a mostani szerződéssel ért be a folyamat igazán. Mindez nagy örömmel töltötte el a projekten dolgozókat, hiszen a szerződéskötés bebizonyította, hogy igenis érdemes belevágni egy nehéznek tűnő, sok munkával járó feladatba. Az összejövetelen nemcsak a két Folytatás a 4. oldalon.

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Ülésezett a Képviselő- Testület Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkarendjétől eltérve jú1ius 14-én ülésezett. június 9-i testületi ülés napirendjéről a belső ellenőr és a A könyvvizsgáló véleményének a meghallgatása után lekerült a évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló. A hibák kijavítása után július 14- én a Képviselő-testület érdemben tárgyalhatta az előterjesztést. A zárszámadást végül eft bevételi és eft kiadási főösszeggel fogadták el, de a zárszámadás beterjesztésére a jogszabályban rögzített határidő figyelmen kívül hagyásával került sor. A Képviselő-testület számára súlyos örökséget jelent az előző ciklus végének negatív költségvetési tartaléka, amely -115,872 eft. A Képviselő-testület módosította évi költségvetési rendeletét, és a központosított állami támogatások és egyéb bevételek változása miatt a bevételi és a kiadási főösszeget egyaránt eft-tal, megemelte. Halásztelek Város Önkormányzata évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét egyaránt eft-ban állapította meg. A testület jóváhagyta a belső ellenőr évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló jelentést, és elfogadta Halásztelek Város Önkormányzatának pénzügyi átvilágításáról szóló könyvvizsgálói jelentést. A Pénzügyi Bizottság kezdeményezésére a évi zárszámadáshoz készült könyvvizsgálói jelentésben, valamint a Primor Audit Könyvelőés Könyvvizsgáló Kft. átvilágítási jelentésében foglalt megállapítások alapján intézkedési terv készült, amelynek alapján nagyobb biztonsággal zárhatók ki a feltárt pénzügyi szabálytalanságok. A Képviselő-testület jóváhagyta a Hunyadi Mátyás ÁMK intézményi minőségirányítási programját. A képviselők tárgyalásra alkalmatlannak tartották a Hunyadi-komplex szakmai, tanügy-igazgatási ellenőrzéséről szóló szakértői jelentést, mivel a pedagógiai szakértő nem teljesítette vállalt feladatát, mert a megadott ellenőrzési szempontok töredékére adott választ. A Képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg és tudomásul vette a Tündérkert Óvoda nevelési programjának utólagos szakértői véleményezését, mivel a szakértő észrevételeinek megfelelően az intézmény átdolgozta programját. A képviselők jóváhagyták mindkét intézmény beszámolóját a 2010/11. tanítási/nevelési évben végzett munkáról. A Képviselő-testület megtárgyalta a Süni Magánóvoda Nonprofit Kft. kérelmét az önkormányzattal júliusában kötött közoktatási megállapodás módosítására. A kezdeményezés indoka az volt, hogy az óvodába korábban beíratott 5 gyermek érte el a három éves kort, az óvodaváltás pedig törést okozhatott volna nevelésükben. Az Oktatási Bizottság elnökének indítványára hosszútávra szóló megoldás született: a szerződés hatályát meghoszszabbították, ezzel lehetővé vált, hogy a jelenleg a magánóvodába járó gyermekek mindvégig ingyenes ellátásban részesülhessenek. A szocialista képviselők javaslatára ismét foglalkozott a Testület a Lámpás Református Óvoda elhelyezésére szolgáló ingatlan bérleti szerződésével, azonban azt nem módosította, így elhárult az akadály az egyházi fenntartású óvoda továbbműködése elől. Egyhangú határozattal fogadták el a képviselők a Polgármesteri Hivatal évi hatósági munkájáról szóló tájékoztatót. A Képviselő-testület 3 kivett útként nyilvántartott földrészlet önkormányzati tulajdonba vételéről döntött. Sor került a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására tett előterjesztés elfogadására. A Testület, a Vöröskereszt helyi alapszervezetének kérelmére január 31-ig ingyenesen biztosítja a Dózsa György utca 1. szám alatti irodát, melyet 2010 decemberétől használnak. A Képviselő-testület megválasztotta az Ügyrendi, Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság külsős bizottsági tagjának Németh Csabát. Adónem Építményadó Halásztelek Város Adóügyi Irodájának tájékoztatása Soron következő adófizetési határidők Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén Telekadó Gépjárműadó Talajterhelési díj Befizetési határidő (számlaszámokkal) csütörtök, szeptember 15, szeptember szeptember szeptember Befizetési haráridő lejárt (2011. március 31.) Megjegyzés második félévi összeg, az évközben kiadott határozat esetében a jogerőre emelkedést követő 15.nap előleg második félévi összege második félévi összeg, az évközben kiadott határozat esetében a jogerőre emelkedést követő 15.nap második félévi összeg, az év közben kiadott határozat esetében jogerőre emelkedést követő 15. nap egyenlegközlő alapján hátralék rendezési kötelezettség Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a határidő elmulasztása esetén, adófizetési kötelezettségét késedelmi pótlék megfizetése mellett teljesítheti. Továbbiakban tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a nagyobb összegű adónemfizetés esetén végrehajtási eljárás megindítását kezdeményezzük.

3 ÖNKORMÁNYZAT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 az Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterve szeptemberre Szeptember 15. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester évi költségvetési rendelet III. sz. módosítása. Előterjesztés: Szentgyörgyi József polgármester Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozásról. Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester évi költségvetési koncepció előkészítése Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester Közlemény GÁZÁRTÁMOGATÁS évre ez év szeptember 30-ig igényelhető a nagycsaládosok részére gázárkedvezmény a Magyar Államkincstárnál. A nagycsaládosok akik három vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt évre, amennyiben erre irányuló kérelmüket szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához. A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi gázszámla másolatával igényelhető. Társasházban élőknek nem kell számlát mellékelni. A hiánypótlás elkerülése érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban élők közül annak kell benyújtani, akinek a nevére a számla szól. Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az érintett családoknak, valamint letölthető a Kincstár honlapjáról (www.allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhető a megyei igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is. A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center ( , , , ) munkatársai rendelkezésére állnak. Meghívó HALÁSZTELKI POFONOK Szeretettel meghívjuk augusztus 20-án 11 órától kezdődő Halásztelki Pofonok címmel megrendezésre kerülő ökölvívó versenyünkre. Ez a rendezvény a Halásztelki Önkormányzat által megrendezésre kerülő augusztus 20-i ünnepség része. Szeretettel várunk minden box és sportkedvelő nézőt, vagy bárkit, akit érdekel a sport. Ez a verseny színvonalas meccsekkel szeretné megmutatni Halásztelek polgárainak és a meghívott vendégeknek a Halásztelki Box Club tehetségeit. A fő mérkőzést két egykori szupernehézsúlyú olimpikon vívja meg, az ökölvívás szerelmeseinek ez igazi csemege lesz. Szervezők: Halásztelek Város Önkormányzata, és a Halásztelki Box Club Halásztelek Város Jegyzője 2314 HALÁSZTELEK, Posta köz 1. Tel.: (24) ; (24) Tel./Fax: (24) Honlap: ÁRVERÉSI HÍRDETMÉNY Halásztelek Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíti a tulajdonában lévő Merkúr utca 22. szám alatti belterületi építési telket. Az ingatlan adatai: Halásztelek, Merkúr utca 22. sz. 3086/4 hrsz-ú 708 m 2 alatti kiszabályozott belterületi közművesítetlen építési telek. Az ingatlan kikiáltási ára: ,- Ft + ÁFA, azaz ,- Ft Licitlépcső: ,- Ft. Árverés ideje: szeptember 22-én 10 óra. Árverés helye: Közösségi Ház (2314 Halásztelek, Szent László tér 1.) Minden liciten résztvevőnek a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzként kell az Önkormányzat számláján letétbe helyezni, amely összeg, sikeres licit esetén foglalónak minősül. A befizetett összeg a liciten nem nyert pályázók részére az árverés után visszafizetésre kerül. A licit győztese az lesz, aki az ingatlanra a legmagasabb vételárat ajánlja. A licitre az árverés napjáig 8.30 óráig lehet jelentkezni a Polgármesteri Hivatal pénztárában (2314 Halásztelek Posta köz 1.) Az ingatlanok vételárát készpénzben kell kiegyenlíteni az adásvételi szerződés aláírásával egy időben, az árverést követő 8 napon belül. További információval a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján Tóth Viktor irodavezető áll az érdeklődők rendelkezésére a következő telefonszámokon: (24) /121-es mellék, a (24) es melléken, vagy személyesen ügyfélfogadási időben (2314 Halásztelek, Posta köz 4. I. em. 6.) F E L H Í V Á S! Baloghné dr. Nagy Edit sk. jegyző Felhívjuk a tisztelt halásztelki kis- és középvállalkozások figyelmét, hogy városunkról színes, nívós térképkiadvány készül, amelynek hirdetési felületét a helyi vállalkozások reklámjával szeretnénk színesíteni! Kérjük, hogy amennyiben szeretné cégének termékeiről vagy szolgáltatásairól szóló értesítést eljuttatni partnereinkhez vagy akár közvetlenül a lakossághoz, keresse a Polgármesteri Hivatal munkatársát hivatali időben a következő elérhetőségeken: Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadó Tel: , Hagyományunkhoz híven idén is megrendezzük a SZÜRETI FELVONULÁST szeptember 24-én (szombaton) Halásztelken! Indulás a Szent László térről órakor. Várjuk a civil szervezetek jelentkezését a megállóhelyek kialakításához, vendéglátás szervezéséhez, valamint a lovas felvonulás résztvevőit is a következő elérhetőségeken augusztus 31-ig: Tel: vagy Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadónál

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HELYI Folytatás az 1. oldalról. főszereplő vett részt, hanem a szászországi Leisnig Halásztelek és Oggiono közös testvérvárosa, valamint az olasz város görög, spanyol katalán kapcsolatai is. A megérkezés estéjén a vendégek az oggionoi önkormányzat különösen díszes és mediterrán hangulatú, olasz stílusú festményekkel díszített tanácstermében üdvözölték egymást, majd ugyanitt került sor másnap az egyes önkéntes szervezetek bemutatkozására, amelyen városunkat a Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület és az Összefogás Halásztelekért Egyesület képviselte. A többi ország önkéntesei is beszéltek feladatukról, küldetésükről. A civil szervezetek előadása után következett a testvérvárosi szerződés megkötése, melyet Szentgyörgyi József halásztelki és Roberto Paolo Ferrari olasz polgármester írt alá. A jeles alkalomra városunk Ferrarinak és a leisnigi polgármesternek, Tobias Gothnak fénykép kollázsokat ajándékozott, amelyek az előző testvérvárosi találkozók jókedvű pillanatait tartalmazta. A szűk négy nap során vendéglátóink változatos programokkal kedveskedtek: megnéztük Oggiono utcáit, színes házait, részt vettünk egy szentmisén, és jóízűeket ettünk az olasz és egyéb mediterrán ételekből. Külön kuriózum volt, hogy egyik este egy vadászház udvarában a helyi zenekar koncertje a testvérvárosok himnuszával kezdődött. Ezt követően pedig a híres olasz zeneszerző, Verdi egy-egy szerzeménye csendült fel, és még a Walt Disney Szépség és a szörnyeteg rajzfilmjének zenéjét is felevenítették. Zárásképp az elegáns Bartelli Villában néztünk körül, majd a Barro-hegyi Természetvédelmi Park gondosan ápolt növényeit vettük szemügyre. A hegy tetejéről fantasztikus kilátás nyílt Lombardia régió ékességére, a Comói-tóra. Az utolsó este, vacsora után a testvérvárosok egy-egy hazai dalt adtak elő. A nyelvi nehézségek ellenére a kommunikációs gátakat mégis sikerült lebontani azzal, hogy a hozzájuk tartozó tánclépéseket mindenki megpróbálta utánozni. A halásztelki delegáció a Nád a házam teteje kezdetű nótát adta elő, melynek angolra fordított szövege és humoros mozdulatai különösen a Rászállott a cinege sornál a többi testvérvárost is jókedvre derítette. Halásztelek tehát egy újabb néppel, egy újabb ország kultúrájával, újabb programsorozattal és lehetőséggel lesz gazdagabb, hiszen most mi következünk, mint vendéglátó. Bízunk benne, ha az olaszok hozzánk látogatnak ismét hiszen már jártak Halásztelken, sikerül viszonozni azt a szeretetet, amit tőlük kaptunk ez alatt a pár nap alatt. Szabó Dénes Bódy Géza MARIKA NÉNI 95 ÉVES LETT augusztus 5-én köszöntötte a Polgármesteri Hivatal Konta Jánosnét Marika nénit abból az alkalomból, hogy betöltötte a 95. életévét. Az intézmány nevében Baloghné Dr. Nagy Edit jegyző és Tomcsányi Edit ügyintéző valamint a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság nevében Végváriné Nyíri Lídia elnök vett részt a családias megemlékezésen. Konta Jánosné Kneitner Mária augusztus 6-án született Kunszentmiklóson. Édesapja mezőgazdasági munkás volt, édesanyja háztartásbeli. Három gyermeket neveltek fel, Marika néni volt a legidősebb ban a család Halásztelekre költözött, majd a kapott földet művelték ban 17 évesen ment férjhez, Konta Jánoshoz, aki bognár volt. Házasságukból 10 gyermek született, de sajnos kettőt betegség következtében elvesztettek. A 8 gyermeket sok nehézség árán, de becsülettel felnevelték. Először a mezőgazdaságban dolgozott, majd három évig az autógyárban. Ezt követően a helyi óvodában, mint vezető szakácsné látta el a gyermekeket finom falatokkal től tölti a nyugdíjas éveit. Gyermekei mellett, 12 unoka és 15 dédunoka köszöntötte Marika nénit. Kistérségi Nyugdíjas Találkozó Halásztelken Halásztelki Nyugdíjas Egyesület június 18-án rendezte meg a VI. A Kistérségi Nyugdíjas Találkozót a környező települések nyugdíjas klubjainak részvételével. A rendezvényt mint házigazda, Igaz Tibor önkormányzati képviselő nyitotta meg. Nagy örömünkre idén is sokan elfogadták a meghívásunkat és fellépéseikkel szórakoztatták a jelenlévő közönséget igen nagy sikerrel. Részt vettek: Apaj Tavaszváró, Áporka Őszidő, Csepel Radnóti Műv. Ház, Dunaharaszti Őszirózsa, Felsőpakony Darumadár, Tököl Gyöngyvirág, Ráckeve Őszidő, Szigetcsép Szivárvány, Szigethalom Nyugdíjas Baráti Kör, Szigetszentmiklós Lila Akác, Taksony Sváb Baráti Kör, Halásztelek Nyugdíjas Baráti Kör nevű egyesületek. Vidámsággal, jó hangulatban telt el a nap a közel 350 ember jól érezte magát. Tombola után a vendégek Ádám György zenéjére fáradhatatlanul ropták a táncot a Hunyadi Mátyás ÁMK aulájában. Külön köszönet Szentgyörgyi József polgármesternek, hogy átvállalta a bérleti díj költségét és megrendezhettük rendezvényünket az aulában! Kiss Józsefné elnök

5 HITÉLET HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 5 Augusztusi kenyérszentelés Változás a református gyülekezet életében Változás következett be a református közösség életében: a 2006 márciusa óta Halásztelken szolgáló Thuróczy István lelkipásztor nyugalomba vonulása után, június 27-től Hantos Péter ócsai lelkipásztor vezeti az egyházközség életét. A gyülekezeti szolgálatokat változatlan rendben Végh Gizella beosztott lelkipásztor látja el, aki elérhető a lelkészi hivatalban (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 17.) hétfőnként óra, szerdánként óra között, valamint a 06-30/ telefonszámon. Egyházaink ősi szokása a Szent István királyunk ünnepén, augusztus 20-án, történő kenyérszentelés. Egyfelől az aratások teljes befejeződését követő első nagy ünnep, az új búzából készült új kenyér megáldása és jelképes szétosztása, másfelől a nemzet létbiztonsága, megélhetése, a kenyere kerül ilyenkor előtérbe. Nemzetünk léte nemcsak a mi munkánk eredménye, hanem annak legfőbb feltétele Isten áldása. Ilyenkor a közös kenyérszenteléseken Jézus kenyércsodáját szoktuk olvasni a Bibliából. Öt kenyeret és két halat megáldva ötezernél is több embert lá- következő tanévtől új képzési A formákkal bővül az oktatás a 40 éves Bocskai István Református Középiskolában. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Dunaújvárosi Főiskolával néhány közkedvelt felsőfokú (OKJ) szakma képzésére. A multimédia, logisztika, terméktervezés olyan területei a gazdaságnak, amelyek jelen vannak közvetlen környezetünkben is. Így a felsőfokú szakmák iránt érdeklődők joggal remélhetik, hogy eredményes vizsga után sikerülhet e régióban elhelyezkedniük. tott el Jézus élelemmel. Nekünk sem kell félnünk a jövőtől. Amink van azt az Úr megáldja és megsokasítja, hogy az bőségben legyen. Ilyen értékeink nemcsak anyagi jellegűek, hanem érzelmi és lelki kincsek is lehetnek. Vigyük Krisztus elé azokat, ahogyan első nagy királyunk is tette. Magát a magyar hazát ajánlotta fel, kérve Isten és égi édesanyánk áldó szeretetét és oltalmát örök időkre nemzetünkre. Görög katolikus egyházunk ősi szokása a kenyéráldás, amit lítiának nevezünk. Ilyenkor a lítiás asztalkán nemcsak az öt kis kenyér, hanem búza, bor és olaj is van. Ezeket együtt áldjuk meg templomainkban és osztjuk szét a hívek között. Magyar nemzetünk e szertartást már Kisázsiában is ismerte és a Bizáncban képzett papjainkkal együtt végezte. Nekünk görög katolikus magyaroknak különösen szívet melengető érzés Szent István királyra gondolni, akinek koronáján és koronázó palástján ikonjaink láthatók. Akinek szülei és rokonsága zöme a mi szertartásaink szerint imádkoztak. Aki tudta, hogy csak a Krisztust követő magyar nemzet maradhat meg a történelem könyörtelen harcai után, ahogyan a hitében gazdagodó ember tudja túlélni a megrázkódtatásokat. Augusztus 20-án is jó magyarnak és kereszténynek lenni. Gábor atya OKTATÁS Felsőfokú szakképzés a Bocskaiban A felsőfokú szakképzés viszonylag új, azonban ígéretes képzési forma, amely gyakorlatorientált képzést nyújt az érettségivel rendelkezőknek. Nagy előnye, hogy elvégzése után több lehetőség közül választhat a fiatal: a megszerzett tudás és tapasztalat birtokában munkát vállalhat, vagy tovább léphet a felsőfokú alapképzésbe. A felsőfokú szakképzés egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy az alapszakokhoz hasonlóan ez a képzési forma is érettségire épül, de csak kétéves. A szakképzések többsége államilag támogatott, így állami finanszírozással két év alatt piacképes tudást és szakképzettséget szerezhet a hallgató. Ráadásul ezzel nem veszíti el a támogatott diplomához való jogot, hiszen a felsőfokú szakképzést követően erre továbbra is jogosult. A képzés hallgatói jogviszonyt biztosít annak minden kedvelt hozadékával (pl. utazási, kulturális kedvezmények). A felsőfokú szakképzés nagy előnye, hogy ha a hallgató végzés után tovább szeretne lépni a felsőoktatásba, a felsőfokú szakképzés során tanult tárgyai beszámíthatók lesznek a későbbi tanulmányokba. Több felsőoktatási intézmény vizsgálatai tanúsítják, hogy azok a hallgatók, akik felsőfokú szakképzés után kezdték meg tanulmányaikat, többnyire átlag felett teljesítenek. Természetesen képzéseinkre nem csak iskolánk tanulói jelentkezhetnek. Szeretettel várjuk Halásztelek és a kistérség tanulni vágyó diákjait is. Az új szakmákkal kapcsolatban további részletek olvashatók iskolánk honlapján: Králik Dénes

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HELYTÖRTÉNET A templomépítő Májusban tartott emlékezetes gyémántmiséje után Szenderffy Ferencet, huszonkét esztendőn keresztül itt szolgált római katolikus plébánosunkat kérdeztem életéről, halásztelki emlékeiről, a híres római katolikus fatemplom építéséről. Negyven éve, 1971-ben kerültem ide lelkésznek a Fejér megyei Pátkáról meséli a 84 esztendős Ferenc atya. Igazából hazajöttem, mert Csepelen nőttem fel, jártam iskolába, lettem cserkész, majd fiatal papként öt évig Tökölön voltam káplán. Milyen körülmények fogadták Halásztelken? Kápolnaként a Bátki-kocsmából átalakított vályogépület szolgált a főút és a Kossuth Lajos utca sarkán, egy ideiglenes oltár-tákolmánnyal. A plébánosi lakás a söntésből kialakított A Bátki-vendéglőből átalakított kápolna szoba volt. A főúton éppen a kápolna előtt állt meg a busz, a misére is behallatszott, amikor az Ikarusok becsapkodták az ajtajaikat. Az elődöm, Dombi Ferenc plébános már tett lépéseket egy új templom megtervezésére, össze is gyűjtött erre tízezer forintot. Abban az időben nem lehetett egyszerű egy templomépítés engedélyeztetése. Nekem öt évig tartott, amíg kijártam. Az egyik hivatal ezt mondta, a másik azt, amikor végképp meguntam, bejelentetlenül elmentem Miklós Imre egyházügyi államtitkárhoz, becsöngettem hozzá. A titkárát küldte le, aki azt mondta, van maguknak templomuk, csak akkor építhetnek újat, ha A kitámasztott fal a buszmegállóban Ferenc atya a papi otthonban az épület életveszélyessé válik. Értettem a szóból. Felmentem a padlásra és kihúztam három-négy ácskapcsot a gerendázatból. Erre az épület megroggyant, a falak megrepedtek. Jelentettem a tanácsházán, hogy ilyen állapot állt elő, s mivel a főút járdája a fal mellett halad, nem vállalhatunk felelősséget az életveszélyes helyzetért. Kaptam egy szigorú felszólítást, ezer forint büntetést kilátásba helyezve, hogy azonnal támasszam ki a falakat. Az akkori építésügyi előadó készségesen segített megoldani az alapos kitámasztást, ami az egész járdát elfoglalta. Attól kezdve viszont a gyalogosoknak, gyerekeknek csak a kocsiút felé lehetett kikerülni a kápolnát, ami végképp tarthatatlan volt. Miért nem ugyanazon a helyen épült fel az új templom? A járási párttitkár, Cservenka Ferencné hallani sem akart róla, hogy a főúton legyen. Bundev Todorov Ivánnéval, az új halásztelki tanácselnökkel, aki mindenben segített, egy hónapig jártuk a mellékutcákat, kelettől nyugatig, az alvégtől a felvégig, hogy megfelelő nagyságú és elhelyezkedésű telket találjunk. A rendelkezések szerint sem az új telek, sem az új épület nem lehetett egyetlen négyzetméterrel sem nagyobb a réginél. A Bátkikocsma telke eredetileg háromszáz négyszögöles volt, de az alapító elődöm, Csíkos Ferenc lelkész előrelátóan vett hozzá még háromszázat. Illetve, azt sem volt olyan egyszerű, mert az egyház nem vásárolhatott területet. Viszont örökölhetett! Így ráíratta két idős apáca nevére, azok pedig végrendelkeztek a javunkra. Így találtunk rá a mai szép Kisgyár utcai telekre, amelyet bolgárok kínáltak eladásra. Akkor az még egy ritkás beépítésű terület volt az Erkel utcai oldalon nem is voltak házak -, viszont közel esett a tanácsházához, gyárhoz, orvosi rendelőhöz, iskolához, óvodához, postához. És pontosan az akkori, négyzet alakú Halásztelek átlóinak a metszéspontjában feküdt. Ha Cservenkáné tudta volna, milyen jót tett velünk Innentől kezdve tehát zöld útja volt az építkezésnek? Nem éppen. Nekünk még a telek átírására sem volt pénzünk. Azt úgy sikerült megoldani, hogy a bolgártelket a tanácselnök asszony közbenjárására a megyei tanács vásárolta meg és cserélte el a két ingatlant, nem kellett átírást fizetni. Az egyházügyi államtitkárságon ezek után azt kérdezték: de miből akarjuk felépíteni? Van rá pénzünk? Mert addig nem adják ki az elvi építési engedélyt, amíg azt nem igazoljuk. Gyűjtenünk nem volt szabad. Elfogadni igen. Egy buzgó hívünk, idős halásztelki asszony, akinek Svájcba disszidált a fia és ő két évente kapott hozzá útlevelet, Zürichben járva elmesélte ezt a történetet a magyar misén az ottani papnak, aki szintén innen disszidált a hetvenes évek elején. Ő rögtön azt kérdezte: hát miért nem írunk az Európai Egyházi Katolikus Segélyszervezetnek? Az már sokszor segített az elnyomott keleti egyházaknak. Én ezt eleinte csak amolyan öregasszonyos beszédnek vettem, aztán egy hét múlva mégis írtam egy levelet, mondván, mit veszíthetek. Jött a válasz: továbbküldik a kérésünket a nyugatnémet központba. Izgatott várakozással teltek a napok, majd megjött a határozat Königsteinből: elfogadták a kérést és húszezer dollárt küldenek. Felhívtam az államtitkárságot, egyből meglett az engedély. Beadtuk a terveket, aláírták. A dollárt, amelynek az árfolyama akkor 30 Ft volt, nekünk 14 Ft-al fizették ki De indulási tőkének mégiscsak megfelelt. Miért éppen Csete György, a később nemzetközileg is híressé vált építész kapta a tervezési megbízást? Kiírtunk egy pályázatot, négyen indultak rajta. A feladat nagyon különleges volt. Mindent a Bátki-kocsma alapterületének megfelelő 150 négyzetméteres, családi háznyi alapterületben kellett megoldani, és nem lehetett a templom mellett külön épületben plébániát és hittantermet tervezni. Én úgy gondoltam, az egyházi hagyományok szerint, hogy első a templom, én meg majd csak lakom valahol. A tököli plébános, Ágh Kálmán figyelmeztetett: először lakni kell a papnak, aztán jöhet a többi. Csete György találta meg a megoldást. Kerek, 150 négyzetméteres pincét tervezett, abban helyezte el a közösségi teret, hittantermet. Fölötte, körsánccal félig takarva hogy ne zavarja a templom látványát helyezkedett el a plébánia. A harmadik, legfelső szint lett a félgömb alakú templom, amelynek az átmérőjét két és fél méterrel megnövelte, így az építmény gomba alakban kiszélesedett, és az alapterülete több mint kétszáz négyzetméterre nőtt. Ezt fedte be az organikus építészetben is egyedülálló körív-gerendás kupolaszerkezettel. Amikor megláttam a statikus Dulánszki Jenő makettjét, azt mondtam: vagy ezt, vagy semmit. Csak apróbb változtatásokat kértem. Eredetileg ő el akarta takarni belülről a gerendákat egy gömbhéj alakú lambériázással, én beszéltem rá, hogy lambériát csak a közökbe tegyünk és mutassuk meg a szépséges gerenda-szerkezetet. Beleegyezett. A két bejárati ajtót is én találtam ki. Akármilyen, tetővel fedett külső bejárati építmény elrontotta volna a kupola látványát. Azt javasoltam, bontsuk meg a gömbhéjat. Csapágyazva, függőleges tengelyen forogjon az ajtó, félig kifelé, félig befelé. Már csak meg kellett valósítani 1978-ban kezdődött az építkezés. Meddig volt elég a pénz? Csak az alsó szintre, éppen csak ki tudtunk jönni a föld alól. Lefedtük, leszigeteltük a pincét és egy fillérünk sem maradt. Gondoltam, ha egyszer adtak, hátha még egyszer adnak. De úgy éreztem, a második kéréshez már ki kell mennem Svájcba személyesen. Behívattak a Pest megyei rendőrkapitányságra az Aradi utcába. Elmondták, hogyan kell viselkedni egy magyarnak Svájcban, és majd ha visszajöttem, beszélgetni fogunk. Biztosítva láthatták, hogy visszajövök, mert az apám még élt, levágott fél lábbal és megvakulva, nekem kellett gondoznom, így kaptam pap létemre útlevelet. Svájcban találkoztam az illetékessel, hajlandó volt segíteni, és újra kaptunk húszezer dollárt. Folytathattuk az építkezést. Hogyan sikerült vállalkozót találni az addig ismeretlenül nagy, 18 méteres fesztávolságú ragasztott gerenda kupolaszerkezet megépítésére? Három-négy neves ácsmestert is

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

hírmondó 2013. OKTÓBER

hírmondó 2013. OKTÓBER HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

hírmondó 2013. JÚNIUS

hírmondó 2013. JÚNIUS HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a ÁRVÍZ 2013 Légifotónk az elöntés első napján készült, köszönjük

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Üllői. Mire költene, ha képviselő lenne? Ülésteremből jelentjük. A városi könyvtár hírei. Új vezetőségi tag az Üllői SE-nél. Szépkorúak köszöntése Ù

Üllői. Mire költene, ha képviselő lenne? Ülésteremből jelentjük. A városi könyvtár hírei. Új vezetőségi tag az Üllői SE-nél. Szépkorúak köszöntése Ù Árpád-díjasunk Az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola zenetagozata 2013 decemberében ünnepelte indulásának 55. évfordulóját, melyre ünnepi koncerttel és az intézmény saját alapítású elismerésének, az

Részletesebben

hírmondó Szállj költemény, szólj költemény

hírmondó Szállj költemény, szólj költemény HALÁSZTELKI hírmondó 2011. ÁPRILIS H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a kellemes HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! Pillanatkép a múltból Páratlanul

Részletesebben

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri köszöntő M 2012-es évben jelentős fejlesztésekre és változásokra nem lesz lehetőségünk, elsődleges

Részletesebben

hírmondó 2011. NOVEMBER talán vége a dugóknak

hírmondó 2011. NOVEMBER talán vége a dugóknak HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Gerincút-átadás, talán vége a dugóknak Leleplezésre váró közlekedési tábla a Tesco előtti Gerincút-elágazásnál

Részletesebben

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság 2011. december www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 10. szám Testületi ülés Portré Továbbra is legfontosabb

Részletesebben

hírmondó 2013. JANUÁR

hírmondó 2013. JANUÁR HALÁSZTELKI 2013 januárjától országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdte meg a működését. Az ügyintézés sokkal korszerűbb és hatékonyabb lett közölte Szigetszentmiklóson

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk! XII. évfolyam 2-3.szám 2007. december Ébredj fel, aki alszol, és felragyog néked a Krisztus. A Szentírás tanít bennünket mint mindenkor - így a szárnyas idő adventjében. Az ének is felrázni akar: Emeljük

Részletesebben

BÚCSÚZOTT A SZERENCSI PLÉBÁNOS

BÚCSÚZOTT A SZERENCSI PLÉBÁNOS XXVI. év fo lyam 13. szám 2011. augusztus 12. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu sms: 06-20/940-2066 köz éle ti lap meg je le nik két he ten te szerencsen és kör nyé kén BÚCSÚZOTT A SZERENCSI PLÉBÁNOS

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 29. szám 2011. szeptember 8.

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 29. szám 2011. szeptember 8. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás,

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Régi vágyunk válhat valóra

Régi vágyunk válhat valóra XXII. évfolyam 5. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2011. május Régi vágyunk válhat valóra Feszültség, baleset, tragédia. Mindez együtt jellemzi az 51-es főút Taksony-dunavarsányi csomópontját.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben