2006. évi 6. szám április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 6. szám április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 39/2006. (III. 16.) Ö.h. Az Euro-Régió Ház Közhasznú Társaság társasági szerződésének módosításáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Debreceni Repülőtéren a schengeni csatlakozás miatt szükséges fejlesztések elvégzésének támogatásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Polgármesteri Hivatal átszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételéről és az átszervezéshez kapcsolódó belső szabályzatok, utasítások felülvizsgálatáról, aktualizálásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. Városi érdekből bérlőkijelölésre elkülönítendő lakások számának meghatározásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. Debrecen, Piac u. 59., 61. és Miklós u. 5. sz. alatti ingatlanrészek értékesítésre kijelöléséről /2006. (III. 16.) Ö.h. Az Újkerti Közösségi Ház magasabb vezetőjének megbízásáról szóló 79/2002. (V. 16.) Kh. határozat módosításáról 551

2 45/2006. (III. 16.) Ö.h. A 2006/2007. tanévben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamán indítható osztályok számának előzetes megállapításáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására elkülönített központi támogatás igénybevételére pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására célú támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról és a szükséges saját forrás biztosításáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Debrecen Kézilabda Sportjáért Alapítvánnyal kötendő közhasznúsági szerződés elfogadásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. Szándéknyilatkozat a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége megalapításában való részvételről /2006. (III. 16.) Ö.h. Az ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásáról és az ellátási szerződések módosításáról /2006. (III. 16.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról a január 6-9. közötti időszak belvíz elleni védekezés költségeinek támogatására 637 K Ö Z L E M ÉN Y a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által március 16-ai rendes, zárt ülésén hozott határozatokról 53/2006. (III. 16.) Ö.h. Debrecen Város Sajtódíja adományozásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Díszpolgári cím, Pro Urbe és Mecénás-díj adományozása tárgyú napirendi pont esetében ismételt szavazás elrendeléséről 638

3 55/2006. (III. 16.) Ö.h. Díszpolgári cím, Pro Urbe és Mecénás-díj adományozásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Debreceni Ének-zenei - és Kórusműhely Közhasznú Társaság megalapításáról, valamint pályázat kiírásáról a Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátására /2006. (III. 16.) Ö.h. Állattartás korlátozásának előírása elleni fellebbezés elbírálásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 669 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA 60/2006. (IV. 11.) Ö.h évi címzett támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások saját forrásának biztosításáról 670

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 39/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a évi CXLIV. törvény 150. d.) és m.) pontjai, ai, az évi CLIV. törvény, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 10. -a, 20. (1) bekezdése, 21. (2) bekezdés a./ pontja alapján 1./ javasolja az Euro-Régió Ház Kht. taggyűlésének, hogy járuljon hozzá üzletrészének felosztásához az 1. sz. melléklet szerint azzal, hogy javasolja a polgármesternek, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával és hogy nyújtson be vételi ajánlatot a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ,-Ft névértékű üzletrész megvásárlására ,-Ft értékben, melyhez a fedezetet az önkormányzat évi költségvetésének szabad pénzmaradványa terhére biztosítja. 2./ Javasolja a Kht. taggyűlésének, hogy a társaság, valamint a polgármesternek, hogy az önkormányzat a felosztást követően a további ,-Ft értékű üzletrész tekintetében ne éljen elővásárlási jogával, és azt a Debreceni Egyetemnek értékesítse. 3./ Javasolja a Kht. taggyűlésének, hogy az üzletrészek felosztását és az értékesítést követően a 2. számú melléklet szerint módosítsa a Kht. társasági szerződését. 4./ Az 1-3./ pontban foglalt döntések nem teljesülése esetén javasolja a Kht. taggyűlésének, hogy új törzsbetétek befizetésével emelje fel a társaság törzstőkéjét ,-Ft-ról ,-Ft-tal ,-Ft-ra. 5./ Javasolja a polgármesternek, hogy az önkormányzat éljen elsőbbségi jogával a törzsbetétjének arányában, és javasolja a Kht. taggyűlésének, hogy azon tagokat megillető új törzsbetétek esetén, amelyek tekintetében a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal a 3. számú melléklet szerint ossza fel, továbbá javasolja a polgármesternek, jelentse be további törzsbetétek megszerzésére az önkormányzat vételi szándékát oly módon, hogy DMJV Önkormányzata összesen ,-Ft törzsbetéttel rendelkezzen. 6./ Hozzájárul, hogy azon új törzsbetétek tekintetében, melyeknél a tulajdonosok nem éltek elsőbbségi jogukkal a Debreceni Egyetem szerezzen tulajdonjogot oly módon, hogy összesen ,-Ft törzsbetéttel rendelkezzen, és a Kht. tulajdonosi összetétele a 3. számú melléklet szerint kerüljön meghatározásra. 7./ Az 5./ pontban foglalt döntésre tekintettel a törzstőke növeléséhez szükséges ,-Ft fedezetét DMJV Önkormányzata évi költségvetésének szabad pénzmaradványa terhére biztosítja. 8./ Javasolja a taggyűlésnek, hogy a 4-7./ pontban foglalt döntésre tekintettel a 4. számú melléklet szerint módosítsa a Kht. társasági szerződését.

5 9./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1-8./ pontban foglaltaknak megfelelően képviselje az Önkormányzatot a Kht. taggyűlésén. Határidő: a Kht. soron következő taggyűlése Felelős: a polgármester 10./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a törzsbetét ellenértékének biztosításáról gondoskodjon. Határidő: a évi zárszámadás elfogadását követően azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 1. sz. melléklet Euro-Régió Ház Kht. Tulajdonosi kör Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara DMJV Önkormányzat Jelenlegi tulajdonosi arány ,- Ft % Új tulajdonosi kör 50 Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 30 DMJV Önkormányzat H-B K. és Iparkamara értékesítése értékesít ,-Ft Leendő % tulajdonosi arány ,- Ft ,- Ft ,-Ft vétel ,- Ft 32 Cívis Ház Rt ,- 20 Cívis Ház Rt ,- Ft 20 Ft - - Debreceni ,-Ft ,- Ft 24 Egyetem vétel Törzstőke ,- 100 Törzstőke ,- Ft 100 összesen Ft összesen

7 'rrri-, ' rcl 5+4 T{rsas{ei szerz6d6st rn6dosit6 okirat 2. szantfi ntell6klet arncllycl az Eurci-Rdgio I16z Kht tagjai nrodositj.lk Tir.sasdgi szerzodesriket,tl tlr t a s.lgllz.ltllql t: s_4_,po rrtj.r_gz._a liblb k s,z e r i n r n r o d o s u l :\I r lit{ nave.s.:ckheli,e Adri szlirrr.r -l-or zsszirnr. A tau kepvisclojc I)cbreccn Nlee),ei Jtlg[r Vliros Orrkor-rruinvzate 4024 Dcbreccn, I)i:rc rr 2o I s' t009 Kosa Lajos polgdrrnester 2 tag neve Szekhelye. Ado szartra Cegegyzekszanr A tag kepviseloje. Civis I 16z Reszveny.t6rsasag 4024 Debrecen, Iparkanrara u 2 121t I Kovdts Akos P6l vezdrigazgato -l tag neve..sze khelye NyilVintartasba viteli szinr A taa kepviseloje Hajd[-Bihar Megyei Kereskedelmi es Iparkarnara Debrecen, Petofi ter l0 Tpk Miklcissy lierenc elnok l. 1t1.{ llt'r'tt.',\i:r; klr.: l.y'a : A lup I t 6 /rutarozal.tzdntcr.4 tay k,i7 n'i.s,' /ii1t,. J ) a b r e ce r t i Iig.1,tt I t: rtt 4032 I)ebracert, I:,{t,tttatn /Ltr l { l ars.5is sz_c1zo!11s \ro nrja,az a!1 b,b1ak szerint nrcidoslrl..ri. A 1",\GQK 'r.oirzsriit II'I'EI. III'NDEI,KIiZfSRIi It I I)II.I Ii: Az e qve s tasok trtrzsbetctci a krivetkeziik I-)-t:lt,et'ttr [1t:,.+v'ei./rLni I''oros r(rg tir.:.sbttrtrlc -i ,-];'t, (rz(t: 1/tir.ntnttllir't- kett/i.szozt,:ar forirtt, onte 11, peizbeli bcrarbr'ii rill (',)it'is tlti: Ilt. ttt,q tirz.rha/alf e ,-/;t, uzoz Ket/6rtrrllii.frtrirrt, pot:lteli bttt,tltrjl (1il [7.oldil-Brhttr A'lep'et Kere.skedeltni e.s Ipurknilt(7re tog /i)rz.s'bt,tetf tt ,-];t, trztt: Kcttrjmrllro-rtegtsztizazar.frtrirrt, omelyjrarrzbcti baftifltijt till. A Dehreceni Egtalern tag lorz.tbeletjc ,-[;r, azaz Kt:ilrjnrtltrrj-rta,q],zri.szt,zat, fr.trittt, antely penzbeli bete/b6t all larrol+*+tlrz-stieteteik-felet-e-nregallapodas=alai+'as-rt--kt+veto]rarom-{rapop $e}ul +i tae"asag sz-rrrrar a ktilonrnegnyrfott$anksza*rlar.a* telesek-befrzetri.

8 Slr A 2006 rtttstjdrt ntt:gltrt'/ol/ /rtgg1,ii/esut t,llrtr/tit'ozolt ldr:.r/likt:-t:ma/c.t.s.t:/ ttt'irtlttl/ 111grtk rif /orz.sbe/e/iiikcl o tttggtnlla.si htt/tiro:ttt rnt,.gltozatrrldtil.s:trrrttt()1 i, httrtki,e!)o, beliil.fize /ik ht, a 'l-dr.stt.scis hank'ztintld jri,r. I'llqok rrlgzrtik, lrtlgy lta it tilg lr je le n -l-irsli.srii-ti Szcrz-ijrlcstre p r llllrlll yag,\,()rr hoz'z'ai"trrtlasit a trtegltittiroztttt iclcipontig ne,n tcljcsiti. u -l'lrrsa.sag rrgyvczctiilc i0 nal)os lratlirriiij kit[izesivel teljesitesrc f-elhivja A felhi,.'iisbarr rrtalni kr:ll arr.u, lrgqv,i telje-sitcs t'l;rtttlaszt:tsa a tagsligi 'iszonv rrrerlsziirrcsct crcrlrrrinl,czi r\ tcllcsitcsi lrrlliriclil crc.lrrrrirrl'telerr elteltu esrttn u tug ta.qsagi riszrrrr_r,rr ir iutrliiilir ltliirtiir f:iir,.ct,.r Il;1r)()r) tt':r:'--liirik Irrriil lr l'riislrs.irr rrr:r,r,r'zetiijc ir,islrurr f:irir,ll,s t.rg()t.rrt..sitrrlr il./,zirl. ltlrt,,.l lil-'.:iltnirk.i rl of.olo. I I,,.rl.rliri.1og.ril.illi rr,,..r :.,,rlrliirlir s.rrrirri l.ritlrzri. Ii'l 'l ';.,'.'-. : l r r 1 t t i l r l t. r

9 3. sz. melléklet Euro-Régió Ház Kht. Tulajdonosi kör Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara DMJV Önkormányzat Jelenlegi törzsbetét Törzstőke emelés Új tulajdonosi kör ,- Ft 0 Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ,- Ft ,- Ft DMJV Önkormányzat Leendő % tulajdonosi arány ,- Ft ,- Ft 42 Cívis Ház Rt ,- Ft 0 Cívis Ház Rt ,- Ft Debreceni Egyetem Ft Debreceni Egyetem ,- Ft 24 Törzstőke összesen ,- Ft ,- Ft Törzstőke összesen ,- Ft 100

10 t!1tq 4. sz.. ntclleklet Ti rsasi gi szerzcicl 6s I nr6dosit6 okirrt anrelll,sl az Iluro_Regio IIiz Ktrt tag'ai rnodositjik f iirsa.srigi szcrzijdcsliker r\ I.ilrS-'ti_:tSt sr('rlii,l.s { p,r1tj:r..{./ \ -t-i\l(.s{.\ 44. 4l! l; [2!ak 54.eri nt \G 1..\(;.t - rnrirjoslr --- I \t\ AI( NIi\/F] SZF][1l.LYL^t I)..\'t'.\ I I tag nevc Szekhell,c. Ad6 sz6nra Tdrz-sszarn. A tag kepvisel6je l)ebreccn N,legi,ei Jogri \raros Onkorrnarrvzat;r 4024 Debrecen, piac u _2_09 46 I 009 Kosa Lajos polgarrnester j 2 tag ner.e Szekhelye Ado sz6nra Cegf egyzekszarrr A rag kepvisclolc tag neve Szckhe ll'e Nf ilvintarrasba vcrreli szant A tag kcpvisclcryc Cj vi s Hdz l{eszvenl.tarsasdg 4024 Debrecen, Iparka rnari u 2 t2t t I Kovats Akos p6l i,,ezeritazgat6 IJajdu_llihar N{er1,ei Kereskedelnri es Iparkantafa Debrccen, I)ctcifi ter lo Tpk 6 322ltse4 It{iklossl' Ircren c cl rrdk J. /0c ttet,c;,\'zekht:ls'a. A /aplt6 /ro/aro:or :.zdrtrtt tl ttrll A,tltvr.sL/iif,,. D c b ra ct' tt i lip,a t a ttt I)ehrecarr, Iitr1,vtertr lar /. 4 l it6avglrzerzn {cr E=t11ll t.l.ltr ilz a l a tr ULirt.s zerullo_d Ug l- I\1OI),IA. i\z eg1,cs taqok ttirz:brtite i ;i f:ovetkeziik / )t:ltrt:<:t,tr tr,/ttgy,t:r./r.t.t1tr I/,(u'()\ taa /r)r:.sha/alf t tt.t ), o / c:.y : ti : t: : c r fi, t i, t,',', r', r t 1, i, i,), r 6 ":; ;ttr"';; i il} ::;l (,' i t, r..t, t y, i t r',,, i',,,',' r!,iil,,!'r' t! i,' l, li ;';';' :/,"',',,\',\'(.)(). 000,_1tt. (rlttr t\rt1,11f1.ttt r ll ri_ batcthril K t: I t t i tr r i / I till i o.ft.t r I tt t, (r nt L l), 1 tt: r t z h t, I r 1!olt il-tli/rar 14t:gyt:r Kcrt:'skcdt'lnri ( c-r lltuy k(rrt(r'(r ) t rt r r rtr11 / I i i /rtr.z.s.rtcrttrjt: ,-r;/,.fo r r r t t, tt rtt t, 11, p L: t r z b a / i h ct:tr: e t I t ht (j/ d / ',,'r:,'i,i,ii"ri,1:,gv'ctarrr rtt.q titr.;.sht/t:/rt: ,-/-'/, rr:tr: orrtri//rr) fr.t,rrtt. trtttt:r,y;1tt:rr:rtt,rr / r,ilr,l,/.r I l(.i (;l l.\ I I,l.,I:l (;l{)(r/,//ttrl

11 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 40/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján: 1./ támogatja a Schengeni csatlakozással kapcsolatban a Debreceni Repülőtéren elvégzendő építési és eszközbeszerzési fejlesztést. 2./ Javasolja a polgármesternek, hogy az 1./ pontban meghatározott fejlesztési feladathoz a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendeletének 5/XIV.14.2 számú melléklet évi központi költségvetés várható változása miatti tartalékképzés sorában meghatározott céltartalék terhére legfeljebb eft támogatást biztosítson az Airport Debrecen Kft részére. 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a támogatás rendelkezésre bocsátásáról. Határidő: Felelős: a évi költségvetés féléves beszámolójának elfogadását követően azonnal a Gazdálkodási Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 41/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a módosított évi LXV. törvény 35. (2) bekezdésének c.) pontja alapján, figyelemmel az évi LXV. törvény 36. (2) bekezdésének b.) pontjában, a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 78. (2) bekezdés f.) pontjában, az évi XXIII. törvényben, továbbá az évi XXXVIII. törvény 65. -ában és 69. -ában foglaltakra 1./ felkéri a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal átszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételére és az átszervezéshez kapcsolódó belső szabályzatok, utasítások felülvizsgálatára, aktualizálására. Határidő: április 1. Felelős: a jegyző

12 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az átszervezéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosítását készítse elő. Határidő: április 1. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 42/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdése alapján a évben bérbe adható önkormányzati tulajdonú lakásokból, a városi érdekből jelenleg bérlőkijelölésre felhasználható lakásszámot 16 darabban határozza meg. Határidő: december 31. Felelős: a Cívis Ház Rt. vezérigazgatója Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 43/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet a 23. (2) bekezdés a./ pontja és a ai alapján 1./ DMJV Önkormányzata tulajdonát képező a.) Piac u. 59. szám alatt található - földmérési jel elhelyezését biztosító használat jogával terhelt -, 9163 hrsz-on nyilvántartott, 2069 m 2 alapterületű lakóház megnevezésű ingatlanon lévő felépítményben található 26 db, összesen 1496,3 m 2 területű lakástulajdonát, mely a földhivatali nyilvántartásban 542/2069-ed tulajdonrészként került bejegyzésre,

13 b.) Piac u. 61. szám alatt található 9164 hrsz-on nyilvántartott, 1211 m 2 területű, a földhivatali nyilvántartás szerint lakóház megnevezésű - a valóságban irodaház - ingatlan - 641/1211-ed beépítetlen területrészét, - a 9164/A/19 hrsz-ú, 33 m 2 területű iroda megnevezésű társasházi albetét 27/33-ad tulajdonrészét, - a 9164/A/20 hrsz-ú, 19 m 2 területű iroda megnevezésű társasházi albetét 16/19-ed tulajdonrészét, - a 9164/A/21 hrsz-ú, 265 m 2 területű, iroda megnevezésű társasházi albetét 226/265-öd tulajdonrészét, - a 9164/A/22 hrsz-ú, 122 m 2 területű iroda megnevezésű társasházi albetét 103/122-ed tulajdonrészét, - a 9164/A/23 hrsz-ú, 42 m 2 területű iroda megnevezésű társasházi albetét 36/42-ed tulajdonrészét, c.) Miklós u. 5. szám alatt található, 9169 hrsz-on nyilvántartott, 741 m 2 területű, a földhivatali nyilvántartás szerint lakóház, udvar megnevezésű, a valóságban beépítetlen terület 701/741-ed tulajdonrészét együttesen történő értékesítésre kijelöli azzal, hogy az értékesítés módjaként pályáztatást határoz meg a mellékletben foglalt pályázati felhívás szerint. 2./ Az 1./ pontban értékesítésre kijelölt ingatlanok vételárának alsó határaként 333,9 M Ft + 37,1 M Ft Áfa összeget határoz meg azzal, hogy a pályázó az általa megajánlott vételárból 10 M Ft összegű pályázati biztosítékot köteles nyújtani. 3./ Utasítja a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: azonnal a Vagyonkezelési Osztály vezetője 4./ A pályázatra benyújtott ajánlatok véleményezésére bíráló bizottságként kijelöli a Városfejlesztési Bizottságot és a Tulajdonosi Bizottságot. 5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázatok véleményezését követően az ajánlatokat a bíráló bizottság indokolással ellátott javaslatával együtt terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: szeptember 15. Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Debrecen, Piac u. 59.,61. sz. ingatlanrészek és Miklós u. 5. sz. alatti ingatlan értékesítésére Pályázat kiíró szerv neve, címe: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. A pályázat célja: A vételár megfizetésének feltételei: Beépítési kötelezettség: A Piac u. 59. szám alatti 26 db üres lakással és üzletekkel beépített, Piac u. 61. szám alatti, részben felújított irodákkal beépített, részben beépítetlen terület, a Miklós u. 5. szám alatti beépítetlen ingatlanok önkormányzati tulajdonrészének együttes értékesítése, az ingatlanok együttes forgalmi értékének megfelelően minimum 333,9 M Ft + 37,1 M Ft Áfa összegért azzal a céllal, hogy a Piac u. Miklós u. Miklós u. 5., Arany János u. 8. szám alatti tömbfeltáró út Arany János u. által határolt terület a hatályos szabályozási terv szerint átépüljön. Az átépítés során a Piac u. 59. szám alatti helyi egyedi védelem alatt álló épület utcafronti épületszárnyát meg kell tartani és eredeti állapotba helyre kell állítani. A Miklós u. 5. szám alatti ingatlan közterületként szabályozott 291 m 2 területrészét díszburkolattal kell ellátni, és térítésmentesen az Önkormányzat részére le kell adni. A pályázónak az általa megajánlott vételárból 10 MFt összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell az Önkormányzat felé a pályázati anyag részeként. A nyertes pályázó vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor 10 MFt összegű bánatpénzt fizet. A vételár 10 MFt feletti összegét a nyertes pályázónak az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül kell megfizetnie. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a közgyűlési döntést követő 8 napon belül visszafizeti. A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az adásvételi szerződés megkötését követő egy éven belül a pályázat tárgyát képező ingatlanok beépítésére építési engedélyezési terveket készíttet és ezt engedélyezésre benyújtja az I. fokú építési hatósághoz. Vállalnia kell továbbá a pályázónak, hogy az építési engedély végrehajthatóvá válását követő 2 éven belül a beépítést végrehajtja. A beépítési kötelezettség biztosítására az Önkormányzat kötbért határoz meg, úgy, hogy amennyiben a pályázó a beépítési kötelezettségét határidőre nem teljesíti évi 30 M Ft kötbért köteles fizetni.

15 A pályázat jellege: A Részletes pályázati kiírás tartalmazza: A pályázati dokumentáció megvásárolható: Egyéb kikötések: A pályázat nyilvános, egyfordulós. A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek felsorolását, az értékesítésre szánt ingatlanok ismertetését (nyilvántartási adatok, térképmásolatok, szabályozási terv kivonat stb.) az értékesítéssel kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, melyek átvehetők a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály Debrecen, Piac u. 20. I. em. 69. számú szobájában, Ft+ÁFA adatszolgáltatási díj ellenében. A pályázati hirdetmény megjelenését követő 7. nap 12 óráig a fenti címen. A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki - a tömbrehabilitáció megvalósulására olyan tervezési programot csatol, mely illeszkedik a város szerkezet karakteréhez, városképi megjelenéséhez, műszaki tartalmában, korszerűségében megfelel a történelmi városközpont színvonalának, illetve a városfejlesztési koncepcióban megfogalmazott irányelveknek. - a Piac u. 59. szám alatti épület utcafronti részét megtartva a homlokzatot eredeti állapotában visszaállítja. - a Miklós u. 5. szám alatti ingatlant úgy építi be zártsorúan, hogy a kapualj közforgalomnak átadott magánterületként, az udvar 291 m 2 területe közterületként kerül lejegyzésre, illetve a közterületet díszburkolattal látja el, és térítésmentesen az Önkormányzat részére átadja. A pályázat tárgyát képező ingatlanrészekre a Cívis Ház Rt t elővásárlási jog illeti meg. A 9163 hrsz-ú ingatlan tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal javára földmérési jel elhelyezését biztosító használati jog került bejegyzésre. A Piac u szám alatti ingatlanok helyi védettség alatt állnak. A pályázat benyújtásának módja, határideje: Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba A Debrecen, Piac u sz. ingatlanrészek és Miklós u. 5. sz. alatti ingatlan értékesítése feliratú zárt borítékban a pályázati hirdetmény megjelenését követő 28. nap óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével. Borítékbontás kezdete, helye: A pályázat megjelenését követő 28. nap 10 órakor DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba

16 A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályán (4024 Debrecen, Piac u. 20.) történhet a pályázati hirdetmény megjelenését követő 14. nap 9 00 óráig. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfeltevésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat a pályázati hirdetmény megjelenését követő 21. napon megadja. A kiírónak jogában áll a pályázat kiírását kiegészíteni, módosítani, a kérdésekre adott válaszok időpontjáig. Ajánlati kötöttség időtartama: A pályázati hirdetmény megjelenését követő 120 nap. A pályázat eredményéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, mely döntést követő 8 napon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti várhatóan a pályázati hirdetmény megjelenését követő 90 napon belül. Kiíró egyben fenntartja a jogát arra, hogy akár indoklás nélkül is a pályázatot eredménytelennek minősítse. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

17 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 44/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a módosított évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a módosított évi XXXIII. törvény 66. -a alapján, tekintettel a 285/2004. (XII. 16.) Kh. határozatra 1./ az Újkerti Közösségi Ház magasabb vezetőjének megbízásáról szóló 79/2002. (V. 16.) Kh. határozat 1./ pontjának második mondatát április 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: Alapilletményét a H fizetési osztály 11. fizetési fokozatában Ft-ban, további szakképesítés utáni illetményét Ft-ban, összesen kerekítve Ft-ban, garantált összegen felüli illetményét (fenntartói döntése alapuló) Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a mindenkori pótlékalap 225%-ában, azaz Ft-ban, havi illetményét összesen Ft-ban állapítja meg. 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a garantált összegen felüli illetmény megállapításáról szóló értesítés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a munkáltatói intézkedés előkészítéséért: a Humán Főosztály vezetője a munkáltatói intézkedés aláírásáért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése és az évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés c) pontja alapján 1./ előzetesen megállapítja a 2006/2007. tanévre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamán indítandó osztályok számát a melléklet szerint.

18 2./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy a közgyűlési döntésről értesítse az érintett intézmények vezetőit. Határidő: Felelős: azonnal az Oktatási Osztály vezetője 3./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy a beíratást követően a végleges osztályszámokra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: szeptember 1. Felelős: az Oktatási Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

19 A 2006/2007. tanévben indítható első osztályok száma Iskola neve Tervezett első osztályok száma normál Kis létszámú Árpád Vezér Á.I. 3 Bányai J. Á. I. és A.M.I. 2 Benedek E. Á. I. 2 Bocskai I. Á. I. 3 Bolyai J. Á. I. Óvoda és A.M.I. 3 Csapókerti Á. I. 1 Dombostanyai telephely ö * * Dózsa Gy. Á. I. 2 Eötvös U. Á. I. 1 1 Epreskerti Á. I. 2 Fazekas M. Á. I. 2 Gönczy P. Á. I. 2 Hatvani I. Á. I. 3 Hunyadi J. Á. I. 2 Ibolya U. Á. I. 2 József A. Á. I. 2 Karácsony S. Á. I. 2 Halápi tagintézmény ö * * Kazinczy F. Á. I. és A.M.I. 4 1 Kinizsi P. Á. I. 2 Kőrösi Cs. S. Á. I. és Óvoda 1 Lilla Téri Á. I. 2 Lorántffy Zs. Á. I. 1 Műhelytelepi Á. I. 1 1 Nagysándor J. Á. I. 1 Petőfi S. Á. I. és Óvoda 3 Bánki tagintézmény ö * * Szoboszlói Ú. Á. I. 2 Tégláskerti Á. I. és Óvoda 1 ÚNOK Ált. Isk. és Óvoda 2 Vénkerti Á. I. és A.M.I. 4 Vörösmarty M. Á. I. és A.M.I. 2 Önkormányzati fenntartású összesen: 60 3 * Az első évfolyamosok oktatása másik évfolyammal összevont osztályban szerveződik.

20 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására elkülönített központi támogatás igénybe vételére a Csapókerti Közösségi Ház és a Debreceni Művelődési Központ technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása céljából összesen 5 millió Ft saját forrás biztosításával az alábbi megosztás szerint: Csapókerti Közösségi Ház Ft Debreceni Művelődési Központ Ft. 2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres pályázat esetén az 1./ pontban megjelölt saját forrást a pályázati támogatással együtt az intézmények rendelkezésére bocsátja. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy a 1./ pont szerinti saját források összegét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet Kimutatás a beruházási kiadásokról című 5/IV számú mellékletének Pályázandó fejlesztések és Európai Uniós pályázat előkészítése és tervezése ( időszakra vonatkozóan) 33. sora terhére biztosítsa. 4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a pályázat elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: március 25. Felelős: a pályázat aláírásáért: a polgármester a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Kulturális Osztály vezetője 5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a pályázat eredményéről az érintetteket értesítse, valamint a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy eredményes pályázat esetén az elnyert és a 1./ pontban meghatározott saját forrás összegét bocsássa a Csapókerti Közösségi Ház és a Debreceni Művelődési Központ rendelkezésére. Határidő: Felelős: a Magyar Államkincstár tájékoztatóját követően azonnal a Gazdálkodási Főosztály vezetője és a Kulturális Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

21 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 47/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, az évi CXL. törvény 70. (4) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatása célú támogatás elnyerésére a Debreceni Városi Könyvtár (Debrecen, Piac u. 68. sz.) állománygyarapítása céljából, Ft saját forrás biztosításával. 2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a Debreceni Városi Könyvtár beszerzési keretét Ft-tal, mint a pályázat önrészével kiegészíti, s ezt az összeget sikeres pályázat esetén a pályázati támogatással együtt a könyvtár rendelkezésére bocsátja. 3./ Az 1./ pontban megjelölt saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II. 24.) rendelet 5/XIV számú mellékletének Pályázandó fejlesztések és Európai Uniós pályázat előkészítése és tervezése ( időszakra vonatkozóan) 33. sora terhére biztosítja. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester 4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a pályázat elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a pályázat aláírásáért: a polgármester a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Kulturális Osztály vezetője 5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a pályázat eredményéről az érintetteket értesítse, valamint a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy eredményes pályázat esetén a pályázaton az elnyert és a 1./ pontban meghatározott saját forrás összegét a Debreceni Városi Könyvtár rendelkezésére bocsássa. Határidő: Felelős: a Magyar Államkincstár tájékoztatóját követően azonnal a Gazdálkodási Főosztály vezetője és a Kulturális Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva)

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) A Környei Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg: 1. Az Egyesület neve: Környei

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ALAPSZABÁLYA 2 A ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Bükk-térség és az Észak-magyarországi régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az Egyesületet létrehozó Helyi Közösséget

Részletesebben

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület Segítő Alapszabály egységes szerkezetben a 2008. augusztus 6-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal I~.. ( alapítva: 2001. június) Készült a

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS Alapszabály I. Általános bevezetés 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS 2./ Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. 3./ Az Egyesület működési

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható.

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható. Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011 évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések KORTÁRS GASZTRONÓMIAI és KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következőkben állapítja meg: I. fejezet Általános rendelkezések 1) Az

Részletesebben

A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya.

A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya. 1 A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya. 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület 1.2. Rövidített megnevezése: Gázló Egyesület

Részletesebben