2006. évi 6. szám április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 6. szám április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 39/2006. (III. 16.) Ö.h. Az Euro-Régió Ház Közhasznú Társaság társasági szerződésének módosításáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Debreceni Repülőtéren a schengeni csatlakozás miatt szükséges fejlesztések elvégzésének támogatásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Polgármesteri Hivatal átszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételéről és az átszervezéshez kapcsolódó belső szabályzatok, utasítások felülvizsgálatáról, aktualizálásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. Városi érdekből bérlőkijelölésre elkülönítendő lakások számának meghatározásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. Debrecen, Piac u. 59., 61. és Miklós u. 5. sz. alatti ingatlanrészek értékesítésre kijelöléséről /2006. (III. 16.) Ö.h. Az Újkerti Közösségi Ház magasabb vezetőjének megbízásáról szóló 79/2002. (V. 16.) Kh. határozat módosításáról 551

2 45/2006. (III. 16.) Ö.h. A 2006/2007. tanévben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamán indítható osztályok számának előzetes megállapításáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására elkülönített központi támogatás igénybevételére pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására célú támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról és a szükséges saját forrás biztosításáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Debrecen Kézilabda Sportjáért Alapítvánnyal kötendő közhasznúsági szerződés elfogadásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. Szándéknyilatkozat a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége megalapításában való részvételről /2006. (III. 16.) Ö.h. Az ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásáról és az ellátási szerződések módosításáról /2006. (III. 16.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról a január 6-9. közötti időszak belvíz elleni védekezés költségeinek támogatására 637 K Ö Z L E M ÉN Y a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által március 16-ai rendes, zárt ülésén hozott határozatokról 53/2006. (III. 16.) Ö.h. Debrecen Város Sajtódíja adományozásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Díszpolgári cím, Pro Urbe és Mecénás-díj adományozása tárgyú napirendi pont esetében ismételt szavazás elrendeléséről 638

3 55/2006. (III. 16.) Ö.h. Díszpolgári cím, Pro Urbe és Mecénás-díj adományozásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A Debreceni Ének-zenei - és Kórusműhely Közhasznú Társaság megalapításáról, valamint pályázat kiírásáról a Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátására /2006. (III. 16.) Ö.h. Állattartás korlátozásának előírása elleni fellebbezés elbírálásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról /2006. (III. 16.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 669 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA 60/2006. (IV. 11.) Ö.h évi címzett támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások saját forrásának biztosításáról 670

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 39/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a évi CXLIV. törvény 150. d.) és m.) pontjai, ai, az évi CLIV. törvény, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 10. -a, 20. (1) bekezdése, 21. (2) bekezdés a./ pontja alapján 1./ javasolja az Euro-Régió Ház Kht. taggyűlésének, hogy járuljon hozzá üzletrészének felosztásához az 1. sz. melléklet szerint azzal, hogy javasolja a polgármesternek, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával és hogy nyújtson be vételi ajánlatot a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ,-Ft névértékű üzletrész megvásárlására ,-Ft értékben, melyhez a fedezetet az önkormányzat évi költségvetésének szabad pénzmaradványa terhére biztosítja. 2./ Javasolja a Kht. taggyűlésének, hogy a társaság, valamint a polgármesternek, hogy az önkormányzat a felosztást követően a további ,-Ft értékű üzletrész tekintetében ne éljen elővásárlási jogával, és azt a Debreceni Egyetemnek értékesítse. 3./ Javasolja a Kht. taggyűlésének, hogy az üzletrészek felosztását és az értékesítést követően a 2. számú melléklet szerint módosítsa a Kht. társasági szerződését. 4./ Az 1-3./ pontban foglalt döntések nem teljesülése esetén javasolja a Kht. taggyűlésének, hogy új törzsbetétek befizetésével emelje fel a társaság törzstőkéjét ,-Ft-ról ,-Ft-tal ,-Ft-ra. 5./ Javasolja a polgármesternek, hogy az önkormányzat éljen elsőbbségi jogával a törzsbetétjének arányában, és javasolja a Kht. taggyűlésének, hogy azon tagokat megillető új törzsbetétek esetén, amelyek tekintetében a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal a 3. számú melléklet szerint ossza fel, továbbá javasolja a polgármesternek, jelentse be további törzsbetétek megszerzésére az önkormányzat vételi szándékát oly módon, hogy DMJV Önkormányzata összesen ,-Ft törzsbetéttel rendelkezzen. 6./ Hozzájárul, hogy azon új törzsbetétek tekintetében, melyeknél a tulajdonosok nem éltek elsőbbségi jogukkal a Debreceni Egyetem szerezzen tulajdonjogot oly módon, hogy összesen ,-Ft törzsbetéttel rendelkezzen, és a Kht. tulajdonosi összetétele a 3. számú melléklet szerint kerüljön meghatározásra. 7./ Az 5./ pontban foglalt döntésre tekintettel a törzstőke növeléséhez szükséges ,-Ft fedezetét DMJV Önkormányzata évi költségvetésének szabad pénzmaradványa terhére biztosítja. 8./ Javasolja a taggyűlésnek, hogy a 4-7./ pontban foglalt döntésre tekintettel a 4. számú melléklet szerint módosítsa a Kht. társasági szerződését.

5 9./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1-8./ pontban foglaltaknak megfelelően képviselje az Önkormányzatot a Kht. taggyűlésén. Határidő: a Kht. soron következő taggyűlése Felelős: a polgármester 10./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a törzsbetét ellenértékének biztosításáról gondoskodjon. Határidő: a évi zárszámadás elfogadását követően azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 1. sz. melléklet Euro-Régió Ház Kht. Tulajdonosi kör Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara DMJV Önkormányzat Jelenlegi tulajdonosi arány ,- Ft % Új tulajdonosi kör 50 Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 30 DMJV Önkormányzat H-B K. és Iparkamara értékesítése értékesít ,-Ft Leendő % tulajdonosi arány ,- Ft ,- Ft ,-Ft vétel ,- Ft 32 Cívis Ház Rt ,- 20 Cívis Ház Rt ,- Ft 20 Ft - - Debreceni ,-Ft ,- Ft 24 Egyetem vétel Törzstőke ,- 100 Törzstőke ,- Ft 100 összesen Ft összesen

7 'rrri-, ' rcl 5+4 T{rsas{ei szerz6d6st rn6dosit6 okirat 2. szantfi ntell6klet arncllycl az Eurci-Rdgio I16z Kht tagjai nrodositj.lk Tir.sasdgi szerzodesriket,tl tlr t a s.lgllz.ltllql t: s_4_,po rrtj.r_gz._a liblb k s,z e r i n r n r o d o s u l :\I r lit{ nave.s.:ckheli,e Adri szlirrr.r -l-or zsszirnr. A tau kepvisclojc I)cbreccn Nlee),ei Jtlg[r Vliros Orrkor-rruinvzate 4024 Dcbreccn, I)i:rc rr 2o I s' t009 Kosa Lajos polgdrrnester 2 tag neve Szekhelye. Ado szartra Cegegyzekszanr A tag kepviseloje. Civis I 16z Reszveny.t6rsasag 4024 Debrecen, Iparkanrara u 2 121t I Kovdts Akos P6l vezdrigazgato -l tag neve..sze khelye NyilVintartasba viteli szinr A taa kepviseloje Hajd[-Bihar Megyei Kereskedelmi es Iparkarnara Debrecen, Petofi ter l0 Tpk Miklcissy lierenc elnok l. 1t1.{ llt'r'tt.',\i:r; klr.: l.y'a : A lup I t 6 /rutarozal.tzdntcr.4 tay k,i7 n'i.s,' /ii1t,. J ) a b r e ce r t i Iig.1,tt I t: rtt 4032 I)ebracert, I:,{t,tttatn /Ltr l { l ars.5is sz_c1zo!11s \ro nrja,az a!1 b,b1ak szerint nrcidoslrl..ri. A 1",\GQK 'r.oirzsriit II'I'EI. III'NDEI,KIiZfSRIi It I I)II.I Ii: Az e qve s tasok trtrzsbetctci a krivetkeziik I-)-t:lt,et'ttr [1t:,.+v'ei./rLni I''oros r(rg tir.:.sbttrtrlc -i ,-];'t, (rz(t: 1/tir.ntnttllir't- kett/i.szozt,:ar forirtt, onte 11, peizbeli bcrarbr'ii rill (',)it'is tlti: Ilt. ttt,q tirz.rha/alf e ,-/;t, uzoz Ket/6rtrrllii.frtrirrt, pot:lteli bttt,tltrjl (1il [7.oldil-Brhttr A'lep'et Kere.skedeltni e.s Ipurknilt(7re tog /i)rz.s'bt,tetf tt ,-];t, trztt: Kcttrjmrllro-rtegtsztizazar.frtrirrt, omelyjrarrzbcti baftifltijt till. A Dehreceni Egtalern tag lorz.tbeletjc ,-[;r, azaz Kt:ilrjnrtltrrj-rta,q],zri.szt,zat, fr.trittt, antely penzbeli bete/b6t all larrol+*+tlrz-stieteteik-felet-e-nregallapodas=alai+'as-rt--kt+veto]rarom-{rapop $e}ul +i tae"asag sz-rrrrar a ktilonrnegnyrfott$anksza*rlar.a* telesek-befrzetri.

8 Slr A 2006 rtttstjdrt ntt:gltrt'/ol/ /rtgg1,ii/esut t,llrtr/tit'ozolt ldr:.r/likt:-t:ma/c.t.s.t:/ ttt'irtlttl/ 111grtk rif /orz.sbe/e/iiikcl o tttggtnlla.si htt/tiro:ttt rnt,.gltozatrrldtil.s:trrrttt()1 i, httrtki,e!)o, beliil.fize /ik ht, a 'l-dr.stt.scis hank'ztintld jri,r. I'llqok rrlgzrtik, lrtlgy lta it tilg lr je le n -l-irsli.srii-ti Szcrz-ijrlcstre p r llllrlll yag,\,()rr hoz'z'ai"trrtlasit a trtegltittiroztttt iclcipontig ne,n tcljcsiti. u -l'lrrsa.sag rrgyvczctiilc i0 nal)os lratlirriiij kit[izesivel teljesitesrc f-elhivja A felhi,.'iisbarr rrtalni kr:ll arr.u, lrgqv,i telje-sitcs t'l;rtttlaszt:tsa a tagsligi 'iszonv rrrerlsziirrcsct crcrlrrrinl,czi r\ tcllcsitcsi lrrlliriclil crc.lrrrrirrl'telerr elteltu esrttn u tug ta.qsagi riszrrrr_r,rr ir iutrliiilir ltliirtiir f:iir,.ct,.r Il;1r)()r) tt':r:'--liirik Irrriil lr l'riislrs.irr rrr:r,r,r'zetiijc ir,islrurr f:irir,ll,s t.rg()t.rrt..sitrrlr il./,zirl. ltlrt,,.l lil-'.:iltnirk.i rl of.olo. I I,,.rl.rliri.1og.ril.illi rr,,..r :.,,rlrliirlir s.rrrirri l.ritlrzri. Ii'l 'l ';.,'.'-. : l r r 1 t t i l r l t. r

9 3. sz. melléklet Euro-Régió Ház Kht. Tulajdonosi kör Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara DMJV Önkormányzat Jelenlegi törzsbetét Törzstőke emelés Új tulajdonosi kör ,- Ft 0 Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ,- Ft ,- Ft DMJV Önkormányzat Leendő % tulajdonosi arány ,- Ft ,- Ft 42 Cívis Ház Rt ,- Ft 0 Cívis Ház Rt ,- Ft Debreceni Egyetem Ft Debreceni Egyetem ,- Ft 24 Törzstőke összesen ,- Ft ,- Ft Törzstőke összesen ,- Ft 100

10 t!1tq 4. sz.. ntclleklet Ti rsasi gi szerzcicl 6s I nr6dosit6 okirrt anrelll,sl az Iluro_Regio IIiz Ktrt tag'ai rnodositjik f iirsa.srigi szcrzijdcsliker r\ I.ilrS-'ti_:tSt sr('rlii,l.s { p,r1tj:r..{./ \ -t-i\l(.s{.\ 44. 4l! l; [2!ak 54.eri nt \G 1..\(;.t - rnrirjoslr --- I \t\ AI( NIi\/F] SZF][1l.LYL^t I)..\'t'.\ I I tag nevc Szekhell,c. Ad6 sz6nra Tdrz-sszarn. A tag kepvisel6je l)ebreccn N,legi,ei Jogri \raros Onkorrnarrvzat;r 4024 Debrecen, piac u _2_09 46 I 009 Kosa Lajos polgarrnester j 2 tag ner.e Szekhelye Ado sz6nra Cegf egyzekszarrr A rag kepvisclolc tag neve Szckhe ll'e Nf ilvintarrasba vcrreli szant A tag kcpvisclcryc Cj vi s Hdz l{eszvenl.tarsasdg 4024 Debrecen, Iparka rnari u 2 t2t t I Kovats Akos p6l i,,ezeritazgat6 IJajdu_llihar N{er1,ei Kereskedelnri es Iparkantafa Debrccen, I)ctcifi ter lo Tpk 6 322ltse4 It{iklossl' Ircren c cl rrdk J. /0c ttet,c;,\'zekht:ls'a. A /aplt6 /ro/aro:or :.zdrtrtt tl ttrll A,tltvr.sL/iif,,. D c b ra ct' tt i lip,a t a ttt I)ehrecarr, Iitr1,vtertr lar /. 4 l it6avglrzerzn {cr E=t11ll t.l.ltr ilz a l a tr ULirt.s zerullo_d Ug l- I\1OI),IA. i\z eg1,cs taqok ttirz:brtite i ;i f:ovetkeziik / )t:ltrt:<:t,tr tr,/ttgy,t:r./r.t.t1tr I/,(u'()\ taa /r)r:.sha/alf t tt.t ), o / c:.y : ti : t: : c r fi, t i, t,',', r', r t 1, i, i,), r 6 ":; ;ttr"';; i il} ::;l (,' i t, r..t, t y, i t r',,, i',,,',' r!,iil,,!'r' t! i,' l, li ;';';' :/,"',',,\',\'(.)(). 000,_1tt. (rlttr t\rt1,11f1.ttt r ll ri_ batcthril K t: I t t i tr r i / I till i o.ft.t r I tt t, (r nt L l), 1 tt: r t z h t, I r 1!olt il-tli/rar 14t:gyt:r Kcrt:'skcdt'lnri ( c-r lltuy k(rrt(r'(r ) t rt r r rtr11 / I i i /rtr.z.s.rtcrttrjt: ,-r;/,.fo r r r t t, tt rtt t, 11, p L: t r z b a / i h ct:tr: e t I t ht (j/ d / ',,'r:,'i,i,ii"ri,1:,gv'ctarrr rtt.q titr.;.sht/t:/rt: ,-/-'/, rr:tr: orrtri//rr) fr.t,rrtt. trtttt:r,y;1tt:rr:rtt,rr / r,ilr,l,/.r I l(.i (;l l.\ I I,l.,I:l (;l{)(r/,//ttrl

11 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 40/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján: 1./ támogatja a Schengeni csatlakozással kapcsolatban a Debreceni Repülőtéren elvégzendő építési és eszközbeszerzési fejlesztést. 2./ Javasolja a polgármesternek, hogy az 1./ pontban meghatározott fejlesztési feladathoz a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendeletének 5/XIV.14.2 számú melléklet évi központi költségvetés várható változása miatti tartalékképzés sorában meghatározott céltartalék terhére legfeljebb eft támogatást biztosítson az Airport Debrecen Kft részére. 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a támogatás rendelkezésre bocsátásáról. Határidő: Felelős: a évi költségvetés féléves beszámolójának elfogadását követően azonnal a Gazdálkodási Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 41/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a módosított évi LXV. törvény 35. (2) bekezdésének c.) pontja alapján, figyelemmel az évi LXV. törvény 36. (2) bekezdésének b.) pontjában, a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 78. (2) bekezdés f.) pontjában, az évi XXIII. törvényben, továbbá az évi XXXVIII. törvény 65. -ában és 69. -ában foglaltakra 1./ felkéri a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal átszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételére és az átszervezéshez kapcsolódó belső szabályzatok, utasítások felülvizsgálatára, aktualizálására. Határidő: április 1. Felelős: a jegyző

12 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az átszervezéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosítását készítse elő. Határidő: április 1. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 42/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdése alapján a évben bérbe adható önkormányzati tulajdonú lakásokból, a városi érdekből jelenleg bérlőkijelölésre felhasználható lakásszámot 16 darabban határozza meg. Határidő: december 31. Felelős: a Cívis Ház Rt. vezérigazgatója Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 43/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet a 23. (2) bekezdés a./ pontja és a ai alapján 1./ DMJV Önkormányzata tulajdonát képező a.) Piac u. 59. szám alatt található - földmérési jel elhelyezését biztosító használat jogával terhelt -, 9163 hrsz-on nyilvántartott, 2069 m 2 alapterületű lakóház megnevezésű ingatlanon lévő felépítményben található 26 db, összesen 1496,3 m 2 területű lakástulajdonát, mely a földhivatali nyilvántartásban 542/2069-ed tulajdonrészként került bejegyzésre,

13 b.) Piac u. 61. szám alatt található 9164 hrsz-on nyilvántartott, 1211 m 2 területű, a földhivatali nyilvántartás szerint lakóház megnevezésű - a valóságban irodaház - ingatlan - 641/1211-ed beépítetlen területrészét, - a 9164/A/19 hrsz-ú, 33 m 2 területű iroda megnevezésű társasházi albetét 27/33-ad tulajdonrészét, - a 9164/A/20 hrsz-ú, 19 m 2 területű iroda megnevezésű társasházi albetét 16/19-ed tulajdonrészét, - a 9164/A/21 hrsz-ú, 265 m 2 területű, iroda megnevezésű társasházi albetét 226/265-öd tulajdonrészét, - a 9164/A/22 hrsz-ú, 122 m 2 területű iroda megnevezésű társasházi albetét 103/122-ed tulajdonrészét, - a 9164/A/23 hrsz-ú, 42 m 2 területű iroda megnevezésű társasházi albetét 36/42-ed tulajdonrészét, c.) Miklós u. 5. szám alatt található, 9169 hrsz-on nyilvántartott, 741 m 2 területű, a földhivatali nyilvántartás szerint lakóház, udvar megnevezésű, a valóságban beépítetlen terület 701/741-ed tulajdonrészét együttesen történő értékesítésre kijelöli azzal, hogy az értékesítés módjaként pályáztatást határoz meg a mellékletben foglalt pályázati felhívás szerint. 2./ Az 1./ pontban értékesítésre kijelölt ingatlanok vételárának alsó határaként 333,9 M Ft + 37,1 M Ft Áfa összeget határoz meg azzal, hogy a pályázó az általa megajánlott vételárból 10 M Ft összegű pályázati biztosítékot köteles nyújtani. 3./ Utasítja a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: azonnal a Vagyonkezelési Osztály vezetője 4./ A pályázatra benyújtott ajánlatok véleményezésére bíráló bizottságként kijelöli a Városfejlesztési Bizottságot és a Tulajdonosi Bizottságot. 5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázatok véleményezését követően az ajánlatokat a bíráló bizottság indokolással ellátott javaslatával együtt terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: szeptember 15. Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Debrecen, Piac u. 59.,61. sz. ingatlanrészek és Miklós u. 5. sz. alatti ingatlan értékesítésére Pályázat kiíró szerv neve, címe: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. A pályázat célja: A vételár megfizetésének feltételei: Beépítési kötelezettség: A Piac u. 59. szám alatti 26 db üres lakással és üzletekkel beépített, Piac u. 61. szám alatti, részben felújított irodákkal beépített, részben beépítetlen terület, a Miklós u. 5. szám alatti beépítetlen ingatlanok önkormányzati tulajdonrészének együttes értékesítése, az ingatlanok együttes forgalmi értékének megfelelően minimum 333,9 M Ft + 37,1 M Ft Áfa összegért azzal a céllal, hogy a Piac u. Miklós u. Miklós u. 5., Arany János u. 8. szám alatti tömbfeltáró út Arany János u. által határolt terület a hatályos szabályozási terv szerint átépüljön. Az átépítés során a Piac u. 59. szám alatti helyi egyedi védelem alatt álló épület utcafronti épületszárnyát meg kell tartani és eredeti állapotba helyre kell állítani. A Miklós u. 5. szám alatti ingatlan közterületként szabályozott 291 m 2 területrészét díszburkolattal kell ellátni, és térítésmentesen az Önkormányzat részére le kell adni. A pályázónak az általa megajánlott vételárból 10 MFt összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell az Önkormányzat felé a pályázati anyag részeként. A nyertes pályázó vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor 10 MFt összegű bánatpénzt fizet. A vételár 10 MFt feletti összegét a nyertes pályázónak az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül kell megfizetnie. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a közgyűlési döntést követő 8 napon belül visszafizeti. A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az adásvételi szerződés megkötését követő egy éven belül a pályázat tárgyát képező ingatlanok beépítésére építési engedélyezési terveket készíttet és ezt engedélyezésre benyújtja az I. fokú építési hatósághoz. Vállalnia kell továbbá a pályázónak, hogy az építési engedély végrehajthatóvá válását követő 2 éven belül a beépítést végrehajtja. A beépítési kötelezettség biztosítására az Önkormányzat kötbért határoz meg, úgy, hogy amennyiben a pályázó a beépítési kötelezettségét határidőre nem teljesíti évi 30 M Ft kötbért köteles fizetni.

15 A pályázat jellege: A Részletes pályázati kiírás tartalmazza: A pályázati dokumentáció megvásárolható: Egyéb kikötések: A pályázat nyilvános, egyfordulós. A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek felsorolását, az értékesítésre szánt ingatlanok ismertetését (nyilvántartási adatok, térképmásolatok, szabályozási terv kivonat stb.) az értékesítéssel kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, melyek átvehetők a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály Debrecen, Piac u. 20. I. em. 69. számú szobájában, Ft+ÁFA adatszolgáltatási díj ellenében. A pályázati hirdetmény megjelenését követő 7. nap 12 óráig a fenti címen. A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki - a tömbrehabilitáció megvalósulására olyan tervezési programot csatol, mely illeszkedik a város szerkezet karakteréhez, városképi megjelenéséhez, műszaki tartalmában, korszerűségében megfelel a történelmi városközpont színvonalának, illetve a városfejlesztési koncepcióban megfogalmazott irányelveknek. - a Piac u. 59. szám alatti épület utcafronti részét megtartva a homlokzatot eredeti állapotában visszaállítja. - a Miklós u. 5. szám alatti ingatlant úgy építi be zártsorúan, hogy a kapualj közforgalomnak átadott magánterületként, az udvar 291 m 2 területe közterületként kerül lejegyzésre, illetve a közterületet díszburkolattal látja el, és térítésmentesen az Önkormányzat részére átadja. A pályázat tárgyát képező ingatlanrészekre a Cívis Ház Rt t elővásárlási jog illeti meg. A 9163 hrsz-ú ingatlan tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal javára földmérési jel elhelyezését biztosító használati jog került bejegyzésre. A Piac u szám alatti ingatlanok helyi védettség alatt állnak. A pályázat benyújtásának módja, határideje: Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba A Debrecen, Piac u sz. ingatlanrészek és Miklós u. 5. sz. alatti ingatlan értékesítése feliratú zárt borítékban a pályázati hirdetmény megjelenését követő 28. nap óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével. Borítékbontás kezdete, helye: A pályázat megjelenését követő 28. nap 10 órakor DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba

16 A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályán (4024 Debrecen, Piac u. 20.) történhet a pályázati hirdetmény megjelenését követő 14. nap 9 00 óráig. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfeltevésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat a pályázati hirdetmény megjelenését követő 21. napon megadja. A kiírónak jogában áll a pályázat kiírását kiegészíteni, módosítani, a kérdésekre adott válaszok időpontjáig. Ajánlati kötöttség időtartama: A pályázati hirdetmény megjelenését követő 120 nap. A pályázat eredményéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, mely döntést követő 8 napon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti várhatóan a pályázati hirdetmény megjelenését követő 90 napon belül. Kiíró egyben fenntartja a jogát arra, hogy akár indoklás nélkül is a pályázatot eredménytelennek minősítse. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

17 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 44/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a módosított évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a módosított évi XXXIII. törvény 66. -a alapján, tekintettel a 285/2004. (XII. 16.) Kh. határozatra 1./ az Újkerti Közösségi Ház magasabb vezetőjének megbízásáról szóló 79/2002. (V. 16.) Kh. határozat 1./ pontjának második mondatát április 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: Alapilletményét a H fizetési osztály 11. fizetési fokozatában Ft-ban, további szakképesítés utáni illetményét Ft-ban, összesen kerekítve Ft-ban, garantált összegen felüli illetményét (fenntartói döntése alapuló) Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a mindenkori pótlékalap 225%-ában, azaz Ft-ban, havi illetményét összesen Ft-ban állapítja meg. 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a garantált összegen felüli illetmény megállapításáról szóló értesítés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a munkáltatói intézkedés előkészítéséért: a Humán Főosztály vezetője a munkáltatói intézkedés aláírásáért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése és az évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés c) pontja alapján 1./ előzetesen megállapítja a 2006/2007. tanévre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamán indítandó osztályok számát a melléklet szerint.

18 2./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy a közgyűlési döntésről értesítse az érintett intézmények vezetőit. Határidő: Felelős: azonnal az Oktatási Osztály vezetője 3./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy a beíratást követően a végleges osztályszámokra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: szeptember 1. Felelős: az Oktatási Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

19 A 2006/2007. tanévben indítható első osztályok száma Iskola neve Tervezett első osztályok száma normál Kis létszámú Árpád Vezér Á.I. 3 Bányai J. Á. I. és A.M.I. 2 Benedek E. Á. I. 2 Bocskai I. Á. I. 3 Bolyai J. Á. I. Óvoda és A.M.I. 3 Csapókerti Á. I. 1 Dombostanyai telephely ö * * Dózsa Gy. Á. I. 2 Eötvös U. Á. I. 1 1 Epreskerti Á. I. 2 Fazekas M. Á. I. 2 Gönczy P. Á. I. 2 Hatvani I. Á. I. 3 Hunyadi J. Á. I. 2 Ibolya U. Á. I. 2 József A. Á. I. 2 Karácsony S. Á. I. 2 Halápi tagintézmény ö * * Kazinczy F. Á. I. és A.M.I. 4 1 Kinizsi P. Á. I. 2 Kőrösi Cs. S. Á. I. és Óvoda 1 Lilla Téri Á. I. 2 Lorántffy Zs. Á. I. 1 Műhelytelepi Á. I. 1 1 Nagysándor J. Á. I. 1 Petőfi S. Á. I. és Óvoda 3 Bánki tagintézmény ö * * Szoboszlói Ú. Á. I. 2 Tégláskerti Á. I. és Óvoda 1 ÚNOK Ált. Isk. és Óvoda 2 Vénkerti Á. I. és A.M.I. 4 Vörösmarty M. Á. I. és A.M.I. 2 Önkormányzati fenntartású összesen: 60 3 * Az első évfolyamosok oktatása másik évfolyammal összevont osztályban szerveződik.

20 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására elkülönített központi támogatás igénybe vételére a Csapókerti Közösségi Ház és a Debreceni Művelődési Központ technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása céljából összesen 5 millió Ft saját forrás biztosításával az alábbi megosztás szerint: Csapókerti Közösségi Ház Ft Debreceni Művelődési Központ Ft. 2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres pályázat esetén az 1./ pontban megjelölt saját forrást a pályázati támogatással együtt az intézmények rendelkezésére bocsátja. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy a 1./ pont szerinti saját források összegét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet Kimutatás a beruházási kiadásokról című 5/IV számú mellékletének Pályázandó fejlesztések és Európai Uniós pályázat előkészítése és tervezése ( időszakra vonatkozóan) 33. sora terhére biztosítsa. 4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a pályázat elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: március 25. Felelős: a pályázat aláírásáért: a polgármester a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Kulturális Osztály vezetője 5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a pályázat eredményéről az érintetteket értesítse, valamint a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy eredményes pályázat esetén az elnyert és a 1./ pontban meghatározott saját forrás összegét bocsássa a Csapókerti Közösségi Ház és a Debreceni Művelődési Központ rendelkezésére. Határidő: Felelős: a Magyar Államkincstár tájékoztatóját követően azonnal a Gazdálkodási Főosztály vezetője és a Kulturális Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

21 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 47/2006. (III. 16.) határozata A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, az évi CXL. törvény 70. (4) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatása célú támogatás elnyerésére a Debreceni Városi Könyvtár (Debrecen, Piac u. 68. sz.) állománygyarapítása céljából, Ft saját forrás biztosításával. 2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a Debreceni Városi Könyvtár beszerzési keretét Ft-tal, mint a pályázat önrészével kiegészíti, s ezt az összeget sikeres pályázat esetén a pályázati támogatással együtt a könyvtár rendelkezésére bocsátja. 3./ Az 1./ pontban megjelölt saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II. 24.) rendelet 5/XIV számú mellékletének Pályázandó fejlesztések és Európai Uniós pályázat előkészítése és tervezése ( időszakra vonatkozóan) 33. sora terhére biztosítja. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester 4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a pályázat elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a pályázat aláírásáért: a polgármester a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Kulturális Osztály vezetője 5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a pályázat eredményéről az érintetteket értesítse, valamint a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy eredményes pályázat esetén a pályázaton az elnyert és a 1./ pontban meghatározott saját forrás összegét a Debreceni Városi Könyvtár rendelkezésére bocsássa. Határidő: Felelős: a Magyar Államkincstár tájékoztatóját követően azonnal a Gazdálkodási Főosztály vezetője és a Kulturális Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 39/2006. (III. 16.) Ö.h. Az Euro-Régió

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

Javaslat a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének bejegyzésére és alapszabályának módosítására.

Javaslat a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének bejegyzésére és alapszabályának módosítására. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo: 12.106/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Melléklet: Alapszabály tervezet Javaslat a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei 1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Magyar Vadászgörény Klub 2./ Az Egyesület rövid neve: MVK 3./ Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Ferret Club 4./ Az

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉGET. A MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben