ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre)"

Átírás

1 ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) (Székesfehérvár-Budapest vasútvonal Ágnes utca Angyalka utca Ágota utca Budai út Paula utca Elvira utca Eszter utca Éva utca Emma utca Erzsébet utca Edit utca Alsó utca Katalin utca Ilona utca Karolina utca Irén utca Ercsi út 7-es főút elkerülő szakasz Pusztaszabolcs-Budapest vasútvonal Technikus utca Terv utca Tollnok utca Képviselő utca Technikus utca Intéző utca Velencei út Elnök utca Hivatalnok utca Esküdt utca által határolt terület) Rekil Design Bt. Város-Teampannon Kft. Pro Urbe Kft. Környezetterv Kft. KÉSZ Kft december

2 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYEZTETÉSI ANYAG Megbízó: Megbízó képviselői: Generál tervező: Érd MJV Önkormányzat T. Mészáros András polgármester Mártonffy Gábor főépítésze Rekil Design Bt Budapest Gát utca 17. Vezető településrendező tervező: Koszorú Lajos TT /06.. Városrendezés, építészet értékvédelem: Koszorú Lajos Város-Teampannon Kft. Tóth Helga Város-Teampannon Kft. Germán Tibor Város-Teampannon Kft. Kucsora Zita Város-Teampannon Kft. Szőke Tamás KÖTÁG Bt. Szántó Katalin KÖTÁG Bt. Dienes János Rekil Design Bt. Pápay Péter Symbister Zöldfelületek, tájrendezés, környezetvédelem: Lázár Tibor Környezetterv Kft. TT /02 Czotter Dániel Környezetterv Kft. Közlekedés: Szilágyi Tibor Pro Urbe Kft. Imecs Anikó Pro Urbe Kft. Energiaközművek: Hanczár Emőke KÉSZ Kft Víziközművek: Bíró Attila KÉSZ Kft Régészet: Vágner Zsolt József Archeo-Art Bt. 4859/2002 Munkatársak: Sziráki Lili Város-Teampannon Kft. Tornai Mátyás Város és Gazdaság Kft. Koszorú Bálint Város-Teampannon Kft. Konzulensek: Rumi Imre Modulus-R Bt. Nagy Márta szakértő Raab József szakértő A digitális térképek az autocad 2006 és autodesk map 3D 2008 szoftver alkalmazásával készültek. REKIL DESIGN BT. - VÁROS-TEAMPANNON KFT

3 TARTALOMJEGYZÉK 1.Városrendezési koncepció és programjavaslat 1.1 A város és központ fejlesztési környezete Helyzetértékelésnek a programalakítás szempontjából fontos megállapításai A városközpont programjának megalapozása A belváros fejlesztési és szabályozási programja Településszerkezeti tervi módosítása Szabályozási terv módosítása 7 2. Környezetalakítási javaslat Közlekedésfejlesztési program 18 Rajzi munkarészek: Érd Város Központi térsége és szerkezetalakító főbb tengelyei Problématérkép Hatályos településszerkezeti terv kivonata Településszerkezeti terv módosítási javaslat Szabályozási terv Városközpont Szabályozási terv Mihálytelep Szabályozási terv jelmagyarázata Városközponti fejlesztési területek és a funkciók aránya Környezetalakítási javaslat-beépítési javaslat Városközponti beépítés magassági javaslata Velencei úti javasolt metszet Helyi területi védelem határának módosítása Térségi közlekedési kapcsolatok Érd közúthálózati szerkezete Közlekedési program Minta keresztszelvények A digitális térképek az autocad 2006 és autodesk map 3D 2008 szoftver alkalmazásával készültek. REKIL DESIGN BT. - VÁROS-TEAMPANNON KFT

4 KONCEPCIÓ ÉS TERV 1. VÁROSRENDEZÉSI KONCEPCIÓ ÉS JAVASLAT 1.1 A város és központ fejlesztési környezete Érd azon kevés magyar középvárosok közé tartozik, ahol a kedvező térségi fekvésből következően a jelenlegi középtávú időszakban is további dinamikus fejlődéssel, gazdaságában további tőkebeáramlással lehet számolni. Ennek részletesebb kifejtése nélkül az alábbi fő fejlesztést generáló elemeket nevesíti a helyzetfeltárás: A főváros szomszédságában fekszik; A központi régió dinamikusan fejlődő déli zónájának kaputérsége; Budapesti agglomeráció délnyugati szervező központja; Kiváló közúti kapcsolatrendszer; Kiváló vasúti kapcsolatrendszer; Kistérségi központ kb fős vonzáskörzettel; Ezen külső tényezők mellett a fejlődési pálya szempontjából fontos belső adottságok: Növekvő hatvanezer fő feletti lélekszám; Hatékonyságra törekvő várospolitika; Elkerülő utak megléte; M6-os út fejlődést generáló hatását fogadni képes területkínálat; Korszerű intermodális csomópont. Érd a budapesti agglomerációs övezet legnagyobb lélekszámú városa. Közel százezer fős kistérség középfokú központja. Közvetlen vonzáskörzetéhez tartozik Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor és Százhalombatta, sőt bizonyos mértékig a Fejér megyei Martonvásár, Ercsi és Ráckeresztúr is. Százhalombattával oda-vissza ható kapcsolata alakult ki, ami kiterjed intézményellátásra, oktatásra, sportrendezvényekre, munka erőpiaci kapcsolatokra is. Térségi funkcionális kapcsolatok fűzik Budapest XI. és XXII. kerületéhez is. 1.2 A helyzetértékelésnek a programalakítás szempontjából fontos megállapításai A városközpont a sajátos településfejlődés következtében a korábbi székesfehérvári országút mellett alakult ki. Az érdi városközpont perspektívája szempontjából a legnagyobb lépést a városközponton átvezető 70-es út kiváltása jelentette egy dél felőli, a 6-os és a 70-es utak irányába elkerülő útszakasz megépítésével. Az ily módon az átmenő forgalomtól tehermentesített Budai út reális esélyt teremtett Érdnek a városközpont - belváros építési munkálatainak a felgyorsítására, a krónikus központ- és intézményhiány felszámolására. Az utóbbi időszakban megvalósult infrastrukturális fejlesztéseknek intermodális központ építése az új autóbusz végállomással, a vasúti megállók korszerűsítése, Diósdi úti belvárosi közúti aluljáró megépítése köszönhetően Érd belvárosa jelentősen közelebb került a megyei jogú város központjával szemben támasztható igényekhez. A jól kiépített infrastruktúra ugyanis kelendővé teszi itt a területeket, aminek az ingatlanok értékében is meg kell nyilvánulnia. A Belvárosnak a település súlyának megfelelő mielőbbi kiépítése immár elengedhetetlen, történelmi esély, melynek elhalasztása beláthatatlan következményekkel elköltözés, szlömösödés járna Érd város egésze számára. REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 1

5 Azt, hogy a városfejlesztést utolérte és az érdemi városiasodást pedig megelőzte a műszaki infrastruktúra fejlesztése, jól példázza, hogy az M6-os gyorsforgalmi út építése is elérte Érdet, ezzel a város déli határában kínálva új perspektívát a területfejlesztésre, új városi munkahelyek teremtésére. Ez a stratégiai fejlesztési forrás azonban csalóka módon és túlzott intenzitásban - már sok agglomerációs település életét tette tönkre. Érden mértéktartásra ösztönöz az a tény is, hogy a városnak a központban kell befejeznie a városközpont megépítését. Ritka adottság ugyanakkor, hogy az infrastruktúra fejlesztés hála a közelmúlt előrelátó megyei fejlesztéspolitikájának - Érden már nem akadály. Az, hogy lesz-e igazi Belvárosa a városnak, most már csak az érdieken múlik. Az igazi városiasodás pedig önmagában is munkahelyteremtő tényező, ezért a területek igénybevételénél, illetve az erőforrások felhasználásánál prioritást kell élveznie a központ térségének. 1.3 A városközpont programjának megalapozása Érd kialakult településkonglomerátuma, tervezett településszerkezete ismert okokból a spekulációs szempontoknak alárendelten, sőt mindenkit megtévesztve, nem megfelelően tervezett, amelyben a Duna-menti Ófalunak alig lehet köze az M-7 autópályára települt Parkvároshoz, máig nem válhatott klasszikus értelemben vett egységes várostestté. Külön története van a vasút mellé települt Érdligetnek is, és Érd városközpontjának. A város különböző fejlődési ciklusok során eltérő intenzitással folyamatosan, de alapvetően koncepciótlanul fejlődött. A vizsgálatban dokumentált Érd város központi térsége és szerkezetalakító tengelyei című tervlapon jól látható a legutóbbi évek közlekedési fejlesztései hatására kialakuló összefüggő átmenő közúti távolsági forgalomtól mentes térség. Ennek a vasutakkal átszelt-határolt városrésznek lenne egyik fő feladata, hogy jelentős számú intézménynek helyet adó intézményprogrammal feldúsított városközpontként és igazi belvárosként funkcionálisan és városépítészetileg összefogja a szétterült, széteső lakosú kertvárost. A másik feladata, hogy ezen a területen belül egy felelős várospolitika következetes érvényesítésével hosszú és nagytávlatra is biztosítsa azokat a szükséges területeket, melyek nélkül nem valósítható meg Érd minőségi urbanizálódása. Érd Önkormányzata jelenleg körvonalazza hosszú távú jövőképét, amelynek kiemelt eleme a több ütemen keresztül megvalósuló érdi Belváros kialakítása. Érd speciális fejlődése példáján bizonyítható a tény, hogy a falu -tól a nagyvárosig korántsem vezet egyenes út. A városiasodásnak alapvető fázisai maradtak ki, és nem csak a településszerkezet alakulása terén. Az eddigi vizsgálatok, szakkonzultációk és tervelőzmények alapján látható, hogy Érd közösségi létesítményei, intézményi és ellátóhálózata messze elmaradt a ma elvárt érdi igényektől mennyiségében és minőségében is. Az időközben térségközponttá váló megyei jogú városnak tehát tervszerű beavatkozásokkal kell megszüntetnie az ellátási és intézményi hiányokat és meg kell valósítania a településszerkezet és az építészeti környezet új alapokra helyezett formálását is. Érd esetében az eddigi várossá fejlődés folyamata rendkívül költségesen kiépíthető és üzemeltethető várost eredményezett. A várost szerkezetileg kialakultnak kell tekinteni, hiszen az évtized vagy a középtávú ciklus végére megvalósulnak a magisztrális meghatározó közlekedési rendszerek. Számolni kell a szervezetlen-összevissza kertvárosias kiépülés eredményeként meglévő foghíjak beépülésével, ami föltétlenül kedvező szinte minden tekintetben, de még ekkor is nagyon elmaradnak a területek a gazdaságos működtetés küszöbértékeitől. Az extenzív várostest nem sok tartalék fejlesztési lakóterülettel rendelkezik REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 2

6 és központi területe is igen kicsi. Ebből következően a központ kiterjedését és az azon belüli intenzitások lehatárolását a hosszabb távú szempontok kiemelt kezelése mellett kell meghatározni. A helyzetfeltárás és elemzés során megállapítottuk, hogy kertváros ide, kertváros oda, Érden nincs olyan közpark, ami hatvanezer helyi lakos rekreációs igényeit kielégíthetné. Egy kellően méretezett, és legalább 10 hektáros, év alatt megvalósítható sportolási célú és szabadidős funkciót is betöltő Városligetre szükség van. Ennek megvalósítására a Belvárostól északra nincs hely, de megvalósítható a jelenleg kijelölt sportterületen és környékén különleges területnek megtartva. A további jelentős területigénnyel járó intézmények elhelyezése indokolt a városközpontban és Mihálytelepen: (kereskedelmi-szolgáltató területen megengedett ilyen jellegű intézmények elhelyezése is) Rendőrség; Mentőállomás katasztrófavédelem-tűzoltóság; Főiskola vagy kihelyezett egyetemi kar, amihez Érd esetében kollégium is szükséges; A kistérség és a város lélekszáma alapján a kórházi ellátás és az ezzel összefüggő önkormányzati/állami/magán fejlesztések terén a távlatos összehangolás nélkül nagyon zavaros jövőképre számíthat a város, ennek szintén komoly területigénye van; Kutatóhely térségi tudásközpont erősítheti a város vonzerejét; A logisztikához kapcsolódó fehérgalléros munkahelyek irodanegyed létesítése a szűk majdani Belvároson kívül is indokolt; Ifjúsági szórakoztató központ; Kisebb konferenciaközpont szállodával; Előadóterem((színház)); Az elkövetkező évtizedben a szabadidő növekszik és az életmód is várhatóan kedvező irányokba fordul, ami a sport és rekreációs iparágak fellendülését hozza magával, ennek létesítményei jelentős területigénnyel lépnek föl. Ahhoz, hogy egy ilyen városközpont funkciójú térség kellőképpen vonzó legyen az élhetőség és a működőképesség életszerűsége érdekében feltétlenül szükség van intenzív városias lakózónák kialakítására is. Ezek jellegének és ingatlanpiaci szegmenseinek meghatározása részben a további tervezés részben pedig a városi ingatlanfejlesztési politika kérdése. Az önkormányzat eldöntötte, hogy a ma hatályos településszerkezeti terv fő keretein belül kell kidolgozni a szabályozási tervet. Ugyanakkor támogatja, hogy a város szerkezetében kijelölésre kerüljön Érd központi térsége - az úgy nevezett sziget, melyet a pusztaszabolcsi vasútvonal, a 7. sz. főút és az elkerülő út határolnak. A közlekedési folyosók által határolt terület szigetszerű, és a környező homogén városi szövettől is eltér vegyesebb szövetével, összetett funkcióival. Ezen a súlyponti fekvésű területen belül a távolsági utak átmenő forgalmát folyamatosan tovább kell csillapítani a városfejlesztési koncepciónak megfelelően. Ennek szerteágazó szabályozási eszközeit jelentős részben a készülő szabályozási tervben kell megadni. E központi térségben a városfejlesztés célja, hogy mind a hosszabb távú, mind a közeli fejlesztésekkel elsődlegesen a megyei jogú városi és a kistérségi központi szerepkörnek megfelelő intézmények elhelyezését, területigényét kell biztosítsa. Emellett kiemelt cél a helyi lakosok ellátását, és rekreációs igényeit szolgáló vegyes funkciójú településközponti területeken kialakítható létesítmények városias karakterű környezetben való elhelyezése is. REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 3

7 1.4 A belváros fejlesztési és szabályozási programja Részlet a városfejlesztési koncepció városközpontra vonatkozó javaslatából: A városközpont országútból főutca, majd valódi központ. Érd városközpontjának helye a település történeti fejlődésének sajátosságai miatt rögzült a Diósdi út és Budai út keresztezésének környezetében. Helyét főként a fővárossal való vasúti kapcsolat korábbi meghatározó pontjai, az Érd alsó és Érd felső megállók, illetve a két szintbeli átjáró jelölte ki, amik mellé a hetvenes években az autóbusz pályaudvar is megépült. A másik meghatározó történeti körülmény az, hogy a megállók kiépítése idején a település északi határa még a két fontos távolsági út (70-es és 6-os) vonalánál volt, majd fokozatosan ezen országutak mentén, az ott megtelepült intézmények hatására kezdett a város főutcájává válni. A történeti városokban az ilyen átalakulások már a 19. század végén lezajlottak, Érd napjainkban menedzseli ezt a folyamatot. Az európai, de a magyar történeti városok többségében már egy következő folyamat is lezajlott, vagy éppen most zajlik: a központon korábban áthaladó távolsági utakról a forgalom kizárása, de legalább jelentős csillapítása. Ezt a következő lépést mint látni fogjuk központja igazán élhetővé válása érdekében majd Érdnek is meg kell tennie. A legutolsó években Érd központjában igen jelentős olyan fejlesztések történtek, amelyek folytatásával, a még szükséges további beavatkozások összhangjának finom menedzselésével a városközpont valóban méltóvá válhat egy megyei jogú városhoz. A főutca a kétoldali vegyes lakó és intézményi építkezések eredményeként határozottan városiasabbá vált, a házak többségének építészeti minősége is jó, vagy legalább elfogadható. A fő előrelépést azonban három, egymástól részben független, de a rendezési tervi eszközökkel és a helyi koordinációval megvalósult projekt jelentette: a Stop Shop bevásárló központ, amelyhez a P+R parkoló és az autóbusz pályaudvar kapcsolódott, a két vasútállomás korszerűsítése, illetve a Diósdi út két vasútvonal alatti most folyó átvezetése. Közlekedésfejlesztési értelemben megépült az ország egyik legelső intermodális, azaz közlekedési eszközváltásra szolgáló csomópontja, aminek Érden az a különös jelentősége, hogy a környezetileg kedvezőbb kötöttpályás vasúti közcélú közlekedést részesíti előnyben. Az ambiciózus nagy projekt azonban még messze nem tekinthető befejezettnek. Két fő cél irányában szükségesek további fejlesztések: - az intermodális csomópont működőképességének alapvető javítása és - a csomóponthoz kapcsolódó téri rendszereknek a központ kialakítandó köztereihez történő integrálása A két feladat szorosan összefügg egymással. Azt kell megoldani, hogy az egyébként logikusan egymás mellé került létesítmények együttes használatának lehetőségei a jelenlegihez képest jelentősen javuljanak, illetve a közterek olyan kapcsolatai jöjjenek létre, amelyek a központ e területét a használók számára valóban vonzóvá teszik. A településfejlesztési koncepció javaslata az, hogy a város pályázzon a regionális operatív program városrehabilitációra vonatkozó intézkedései keretében központja fejlesztésére. Ennek érdekében elkészült egy olyan dokumentumsorozat, ami költségekkel és ütemezetten tartalmazza a legfontosabb feladatokat, s aminek része egy olyan beépítésikörnyezetalakítási terv is, ami egyértelműen bemutatja a központfejlesztés legfontosabb térbeli és funkcionális feladatait. Ez a Belváros programja. - Hármas, jellegében gyalogos térrendszer létrehozása ajánlott a Művelődési Központ mögötti szabad térség, a volt autóbusz pályaudvar mögötti területek és a létrejött új gyalogos tér szerves összekapcsolásával. REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 4

8 - E megoldás egyszerre szolgáljon a városközpontot használók számára belakható közterekkel, és segítse elő az intermodális központ jelenleginél kedvezőbb működését. E javaslatok a város eddigi központfejlesztési elképzeléseiben a súlypontok kisebb módosítását, eltolását igénylik: - Nem elegendő csak a Budai út városias karakterének további fokozására törekedni, ki kell használni a központ területi kiterjesztéséhez a legújabb fejlesztések által nyújtott lehetőségeket is. Ez utóbbiakat mutatja be a szűken vett Belvárosra vonatkozó területfelhasználási jövőkép. REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 5

9 1.5 Településszerkezeti terv módosítása A jelenleg hatályos Szerkezeti Terv a következőképpen változik az alábbi területfelhasználási egységekben: Városközpont területén Nagyvárosias lakóterület A területfelhasználási egység területe nem változik. Településközpont vegyes területek A szerkezeti tervben meghatározott területek besorolása megmarad és az Intéző, Jegyző Könyvelő utcában, a Hivatalnok utcában, az Ilona utcában és az Ella utcában a kertvárosias lakóterület átsorolásával bővül a területfelhasználási egység. Központi vegyes terület Javasolt az eddig nem használt Központi vegyes terület kijelölése (a településszerkezeti terv nem, de a hatályos Hész-ben az egyik településközpont vegyes övezet központi vegyesnek van elnevezve) a központi fekvésű, jelentős átépüléssel érintett tömbökben, ahol elsősorban központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági funkciók elhelyezése lehetséges. Ezen a területfelhasználási egységen belül lakóépület kivételesen helyezhető el. A központi vegyes területen elhelyezhető továbbá közösségi szórakoztató, kulturális épület, egyházi oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, szolgálati lakások. A szabályozás során az egyes övezetekben lakások elhelyezéséhez meg kell határozni, hogy bizonyos szintszám felett csak lakások létesíthetők, illetve a szintterület azon meghatározott arányát, melyet csak lakás létesítésére lehet felhasználni. Ez a területfelhasználási egység kijelölése a városközpontban azért is indokolt, mert a max. szintterületsűrűségi érték így 2,4-ről 3,5-re emelhető. Ez a változtatás a szabályozási terv övezeti paramétereinek megválasztásánál jelent nagy előnyt, és így válik lehetővé a városképileg is indokolt területeken magasházas beépítés megvalósítása. Zöldterület A belvárosi autómentes zöld közterület kialakítása céljából zöldterület kijelölése indokolt az Alsó és Felső utcák északi szakaszán és a múzeumtól délre (Pelikán sétány), ahol a múzeum fejlesztéssel összefüggően egy tér és parkrendszer alakítandó ki. A zöldfelület bővítés koncepció része a Ritmus áruház területén fásított köztér kialakítása és a Béke téri lakótelep meglévő játszóterének és összefüggő parkolóval nem felszabdalt zöldfelületének védelme és zöldterület besorolása, összesen közel 1,5 hektáros területen. További zöldterület kijelölése indokolt a Budai út mentén a benzinkút mellett, mely terület mostani funkciója, kialakítása is az. Mihálytelep területén A sporttelep környékének különleges területi besorolása megtartandó. A jelenlegi szerkezeti terv, mely nem határozza meg a különleges területek funkcióját, kiegészül a területek funkciócsoportjainak meghatározásával. A sporttelep besorolás kiegészül a különleges rekreációs és rendezvény területi kijelölésével. Ezen a területen a jelenlegi sportterületeknél intenzívebb beépítés lehetőségét biztosítva javasoljuk új különleges-szabadidő központ területfelhasználási egység létrehozását. E területen sport, szabadidő, szálloda, wellness funkciók és kiszolgáló funkcióegyütteseik mellett a városi rendezvényeket befogadó REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 6

10 épületkomplexum, szálloda-panzió-vendéglátás-bemutató-kiállító- és koncertterem, valamint szórakoztató központok építményei helyezhetők el. A Technikus utca és a Tollnok utca közötti különleges terület kisvárosias lakóterületbe átsorolása javasolt, ahol olyan övezeti előírásokat kell kidolgozni, hogy legalább lakás/hektáros sűrűség létre tudjon jönni. Ezzel együtt a Tollnok utca meghosszabbítása javasolt az Ercsi úti csomópontig. A hatályos tervben különleges (temető) tartalék területnek kijelölt 17 hektáros vasúti és vasút melletti terület átsorolása indokolt, mivel a temetőbővítés a meglévő temető mellett valósul meg. A területfelhasználást a környező meglévő és tervezett funkciók egységesítése miatt kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe kell besorolni, továbbá a közlekedési csomópont és a vasút közeli fekvése miatt rendkívül alkalmas a város logisztikai, raktározási funkcióinak elhelyezésére. Az elektromos alállomás távlati kitelepítése utáni területhasznosítási cél meghatározásaként javasolt a jelenleg ipari gazdasági területnek átsorolása kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területté. A Terv utcától Ny-ra fekvő tömbben a most beépítetlen telkek Gip (ipari-gazdasági) besorolását a Terv utca menti telkek esetében a közeli lakóterületek kímélése érdekében indokolt kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területfelhasználásba sorolni, így megelőzni a várható környezeti konfliktusokat. A transzformátor állomástól délre található területeken a szerkezeti terven ábrázolt vezetékek védőtávolsága ill. a vezetékek okozta korlátozás 6,6 hektárt területet érint. Ezért az eddigi városfejlesztési gyakorlat megerősítéseként a szerkezeti terv számol azzal, hogy az elkerülő út és az M6 közös szakaszán kialakult közlekedési folyosó mellé már lassan kialakuló közmű és távvezeték folyosó is kijelölendő. 1.6 A Szabályozási terv módosítása Városközpont A központi-intézményi célterület kis kiterjedésére tekintettel, és a városias lakássűrűség eléréséhez a hatályos tervhez képest a településközpont rehabilitációval érintett fejlesztés területein a beépítés intenzitását javasoljuk növelni magasabb térfalak kialakításával és az építészeti sokszínűség elérésével. A városias beépítésű központi területet a terv kelet-nyugati irányban az Intéző utcától a Budafoki útig, észak-déli irányban pedig a pusztaszabolcsi vasúttól Mihálytelepig javasolja kiterjeszteni. A városias, nagyobb lakássűrűségű beépítés lehetőségét a jelen tervezési határtól, a lakóteleptől délre is célszerű biztosítani a továbbtervezéskor. A differenciálás miatt négy új vegyes építési övezetet határoz meg a terv, melyek közül kettő a jelenlegi Vt-4 övezetnél intenzívebb-magasabb beépítést tesz lehetővé a fontos csomópontokban. A hatályos tervet felülvizsgálva a jelentős fejlesztéssel, átalakítással nem érintett tömbökben a vegyes övezeten belül a koncepció megváltoztatja az övezetet a kialakult állapotra való tekintettel. Ez érinti az Intéző utca és Ercsi út menti vegyes területeket. Az intenzitáshoz és funkcióhoz igazodóan a településközpont vegyes területen zártsorú ill. szabadonálló, központi vegyes területen csak zártsorú, Mihálytelepen a szabadonálló épületelhelyezést kell a szabályozás során előnyben részesíteni. Fontos az építménymagasság differenciált meghatározása. A jelenlegi Hész eddigi öt db Vt övezete mellé további új övezetek létrehozását teszi szükségessé. A Budai út menti F+5 szint épületek mellett javaslatunk szerint az F+6 szint városiasabb környezetet eredményezne és a REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 7

11 felértékelődött ingatlanok fejlesztéséhez is vonzóbb környezetet biztosít. A Budai úti övezetben ezért a 7,5 és18 m építménymagasság közötti ingadozás mérséklése és az építménymagasság növelése szükséges 14 és 20 m közötti értékek meghatározásával. Érd megyei jogú város Budapest Déli Kapujának legnagyobb városa, fontos közlekedési folyosók mellett fekszik, folyamatosan nő a lakosszáma, kevés a munkahely és az intézményhálózat is hiányos. Az érdi belváros nem történelmi városmag, a helyi értékvédelmi terület nem érinti, nincsen védendő településszerkezet, egységes városkép és értékes épületek. A kistérségi központnak ki kell használnia ezeket az előnyöket a környező városokkal szemben, és azt is, hogy Budapesten jelenleg nem lehet magasházakat építeni. E városfejlesztésnek kedvező tényezők mellett természetesen a Belváros építészeti súlyát növelni, egyedi jellegét erősíteni szükséges, mellyel vonzóvá kell tenni a várost a befektetők számára is. Ezért a centrum határait jelző, a városi sziluettet meghatározó és a tájékozódást is segítő szimbólumként megjelenő magasházak elhelyezését javasoljuk a fontos csomópontokban, mint a Kálvin tér és Szabadság tér. Jelen koncepció szerint az F+5 szintszám helyett F+14-16, F+20, F+25 szintszámnak megfelelő építménymagasság növelése indokolt a hangsúlyos terek mellett. Az új beépítésnek a kialakult kertvárosias lakóterülethez illeszkedése biztosítandó, melyet a fokozatos átmeneti építési paraméterek meghatározása is segítheti. Az átmenetet jelentő építménymagasságok az építési övezetek lehatárolása során valósíthatók meg. Az építménymagassággal szorosan összefügg a beépíthetőség és a szintterületi mutató. A szabályozás lényeges feladata a beépítettség és szintterületi mutató differenciált alkalmazása a központ egyes területei besűrítésének optimalizálása érdekében, hogy az átmenet meglegyen a sűrű városi és a kertvárosi (falusias jellegű) beépítés között. Fontos szempont volt a tervezésnél a beépítettség és az építménymagasság közötti összhang megteremtése a városképi szempontból megfelelő tömegarányok létrehozása miatt. Különösen érvényes ez a magasházas (tornyok) beépítésű tömbök esetében. A koncepció szerint célszerű meghatározni a magasház(torony) maximális alapterületét az egy szintre eső optimális nettó irodaterületnek megfelelő 600 m2-ben, az alapterület és a magasság legalább 1:3 arányát, az épület oldalhosszát, bizonyos homlokzatmagasság felett a szintterület nagyságát, hogy vonzó karcsú épületeket tervezzenek. A magasházas tömbökben a max. szintterületi mutatót nem lehet meghatározni. A magasabb épületek szabályozásánál lényeges, hogy a kritikus napszakban is teljesüljenek a benapozásra vonatkozó követelmények, ezért az épületek közötti távolság meghatározása is szükséges. A telken belüli parkolás megoldása miatt a terepszint alatti építési hely a telek egésze, melyet elég a szabályozási előírásokban rögzíteni és így a tervlapon csak a terepszint feletti építési helyet kell ábrázolni. A hiányzó hangsúlyos térfalak kialakítása szükséges az építési hely és építési vonal meghatározásával a fő közlekedési utak mentén. Ezzel egyidejűleg a szabályozási vonallal ki kell alakítani a hiányzó közterületeket és a meglévő közterületek bővítését. Szabályozási vonal szükséges az új csomópontok és a szélesebb gyalogos felületek területbiztosítása érdekében. Új közterület kialakítását a korábbi elképzelések alapján a Pelikán sétány vonalában, de nagyobb szélességgel javasoljuk, illetve a gépjárműforgalom levezetésére az Ercsi és Alsó utca között min. 16 m szélességgel indokolt. A meglévő közterületek közül elsősorban a Budai utat kell szélesíteni, a meglévő keskeny gyalogos sávok és a tervezett kerékpárút miatt. A Szabadság tér környezetében az intenzívebb beépítés indokolja az utak szélesítését, további terek kialakítását. Új intenzívebb kisvárosias beépítést javasolunk a Belváros keleti végén, az Emőke-Ella-Elvíra utcák határolta tömbben is, ahol több kisebb tömb és zegzugos közhasználat céljára kijelölt terület kialakítása a cél. REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 8

12 A fejlesztéssel érintett tömbökben az építési helyeket és építési vonalakat úgy kell meghatározni, hogy a tömb átjárhatósága biztosítható legyen. Az egyes építési vonalakon több épülettömeget javasolunk kialakítani. Ahol indokolt volt, pl. múzeummal szemben, a Kálvin térnél és az Emőke utca mellett az építési helyek megszakadnak, hogy oda épületrész ne kerüljön. Az építési vonalak csak ott vannak meghatározva, ahol az épület határfalának illeszkedniük kell a vonalra. Az árkádos kialakítás lehetőségét az építési vonal nem zárja ki. A belvárosi beépíthető terület növelését a hatályos terv is tartalmazza a Szabadság téren, de a jelenlegi csomópont közepére tervezett intézmény tömb helyett a városképi megjelenés és a forgalombiztonság miatt (a múzeum feltárulása a Velencei útról; az Ercsi út északi továbbvezetése; a kapacitásnak megfelelő nagyságú körforgalom megvalósíthatósága) a tervezett tömb megszüntetése és a csonka tömb kibővítése a cél a közterület igénybevételével. Ezzel a megoldással 2580 m2-re, azaz a felére csökken a beépíthető terület. Fontos eleme a központ szabályozásának a belvárosi zöldfelületek növelése. Ennek egyik eleme fasorok kialakítása és új zöld közterek kialakítása. Ehhez kapcsolódóan az Alsó és Felső utcák északi szakasza, valamint a Pelikán sétány múzeum melletti része olyan városközponti zöldterület besorolást kap, amely a fásított köztér és a gyalogos tér közötti átmenetet jelenti min. 30% többszintes növényzeti fedettséggel és kötelező vízfelületekkel. Ide tartozik az a kívánalom, hogy az Alsó utcai kis patak megtartása és a térbe illesztése a szabályozási terv részét kell képezze. Ez az összefüggő zöld tér szerves kapcsolatban van a múzeum mögötti díszkerttel, annak folytatását jelenti. Az új sétány és park természetesen vizuális kapcsolatban van a templom körüli fásított köztérrel, egy egységet képeznek. Másik meghatározó eleme a koncepciónak a zártsorúan intenzíven, de megszakításokkal árkádosan vagy átjáróval beépített tömbök beépítetlen belső részének parkosítása és megnyitása gyalogos forgalom számára, melyek ugyancsak kapcsolatban kell legyenek a közterületi zöldfelületekkel. A zöldfelület koncepció részét képezi a Béke téri lakótelep meglévő játszóterének és összefüggő parkolóval nem felszabdalt zöldfelületének védelme és közpark-játszótér besorolása, közel 1,5 hektáros területen. A belvárosi miliő kialakításának fontos eleme a biztonságos és vonzó gyalogos közlekedés megteremtése és Érd esetében a jelenleginél nagyobb térnyerés is cél. A magasházak és intézmények mellett szélesebb, nagyvonalú közterületeket kell biztosítani a gyalogos forgalom számára. A gyalogos használat hangsúlyozása, a tömbök átjárhatósága és az intézmények kényelmes megközelíthetősége érdekében a Kálvin téri és Szabadság téri magasházak és új intézmények telke, tömbbelsői gyalogos közforgalom számára látogathatók kell legyenek, ezért azok közhasználat céljára kijelölt területnek vannak szabályozva (fontos gyalogos terek, közkertek kialakítása érdekében). Az átjárhatóságot és gyalogos felületek növelését az árkádos beépítéssel is támogatja a szabályozás. A Belvárosi intézmények, irodák, üzletek, lakások megközelíthetőségéhez szervesen hozzátartozik a gépjárműforgalom és kiszolgálás, árufeltöltés stb. A központi területen, melybe beletartozik a lakótelep is, jelenleg közel 1500 db autó tud parkolni, a parkolóházban pedig 550 db. Mivel a felszíni parkolást a terv vissza szeretné szorítani a gyalogos sétányok közelében, szükség van a közterületeken és a kapcsolódó fejlesztési területeken mélygarázs építésére. Ehhez nyújt segítséget a koncepció szerint is a terek alatti építési lehetőség. A terepszint alatti beépíthetőség az építési telkekre is vonatkozik, a tömbök 100%-ban beépíthetők szint alatt a mélygarázsok megvalósíthatósága miatt. Ebből következik az a javasolt szabályozási előírás is, miszerint a pinceszint, melyet parkoló céljára alakítanak ki, nem számít bele a bruttó szintterület számításba, és ezáltal a szintterületi mutató meghatározásába. Akár mínusz 3-4 szinten is lehet mélygarázst építeni. Igény merült fel a nagyvárosias lakóterületen, a meglévő Béke téri lakótelepen a parkolás megoldására REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 9

13 ugyancsak terepszint alatti mélygarázsban, melyre a terv javaslatot tesz. A lakótelep Kálvin tér felőli és az Emőke utca sarkán a hiányzó térfal pótlására a terv szerinti építési hely szolgál 300 m2-rel. A hatályos Hész 21. -a szerint új épület esetén, a földszinten a fő-, vagy gyűjtő- út felé eső oldalon lakásfunkció nem létesíthető. Ezt jelen koncepcióban úgy egészítjük ki, hogy a városközpontban a központi vegyes övezetben és a Vt-5, Vt-6 településközpont vegyes övezetekben a közterület felé és közhasználat céljára kijelölt terület felé eső oldalon földszinten lakófunkció nem létesíthető. Így ezekben a fő gyalogos tengelyekben az épületek földszinti területeinek hasznosítása üzletként, különféle szolgáltatásként, intézményként történhet. A szabályozási koncepció a jelentős átalakítással érintett területen több régi és városképi szempontból értéktelen építményt, épületet bontásra javasol. A hatályos rendelet szerint helyi védett épületet is érint a közterület kiszabályozás, és így a bontás is. Vizsgálataink szerint ezek az épületek városképi és építészeti szempontból nem képviselnek kiemelkedő értéket, ezért javasoljuk törölni a rendelet 6. sz. mellékletében szereplő következő Alsó és Felső utcai épületeket: Alsó u. 10. sz hrsz., 12. sz hrsz., 16. sz hrsz., Felső u. 8. sz hrsz. A városközpont Budai út menti értékes fejlesztési területeinek egy része és a tervezett kisvárosias tömb helyi védett területbe tartozik, ezért a terv javasolja ezen tömbök kivételét: Budai-Emőke-Ella-Paula, Budai-Ágota, Ercsi-Ilona-Új utca, valamint az Intéző-Tecsnikus- Képviselő-Tollnok utca közötti tömböket érintően. Mivel a legtöbb bontás közterület szabályozás és új intézmény építése miatt válik szükségessé, a kisajátítás jogintézményének alkalmazása egyes fejlesztéssel érintett terület esetében elkerülhetetlen. Hangsúlyozzuk, hogy csak azon ingatlanok esetében válik szükségessé a kisajátítás, ahol közérdekből közterület és intézmény létrehozása a cél. Mihálytelep A hatályos övezetek alkalmazása mellett kisebb övezetmódosításokat javasolunk. A jelenleg Vtt3 jelű változtatási tilalommal érintett sporttelepen az öltözőknek és lelátóknak helyet biztosító övezeti paraméterek szükségesek. Emellett a különleges sportterület övezet több funkciójúvá bővítése e területen lehetővé teszi a sport, szabadidő, szálloda, wellness funkciók és kiszolgáló funkcióegyütteseik mellett a városi rendezvényeket befogadó épületkomplexum, szálloda-panzió-vendéglátás-bemutató-kiállító- és koncertterem valamint szórakoztató központok építményeinek elhelyezését is a hatályos előírások szerint. A Technikus-Tollnok és Intéző utca közötti tervezett kisvárosias lakóterületen a többszintes sorházas, csoportos társasház beépítés támogatandó. Ennek megfelelően egy új kisvárosias övezet került meghatározásra, mely lehetővé teszi a min. F+1+T és a max. F+3 szintszám elérését és így legalább lakás/hektáros sűrűséget. A Vtt4 jelű változtatási tilalommal érintett elektromos alállomáson és környékén a szomszédos területekhez hasonló Gksz-1 övezet alkalmazása javasolt, ahol a legalább 2000 m2 nagyságú telkeken kisebb vállalkozások, telephelyek alakíthatók ki. De emellett elhelyezhető nagyobb területigényű intézmény, szálláshely, vendéglátó egység, kisebb bevásárlóáruház is. A gazdasági funkciójú területen a Délibáb utca-tolmács utca elkerülő út között fekvő tömböt térbeli pozíciója révén indokolt kizárólagosan kereskedelem és üzemanyagtöltő létesítményei számára fenntartani. A jelenleg 17 hektáron kijelölt különleges temető tartalék terület gazdasági területbe való átsorolása (vasút és Tolmács utca között) lehetővé teszi a vasút és az autópálya közelségét kihasználva kimondottan a szállítmányozás, átrakás és raktározás célú telephelyek REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 10

14 elhelyezését nagyobb területű telkeken. A beépítés jellemzően szabadonálló csarnokokkal, raktárépületekkel, irodaházakkal alakítható ki. Itt a megválasztott Gksz-5 övezet beépítésének paraméterei a max. 14 m építménymagasság mellett, 50 %-os beépítés, 30 %-os zöldfelületi arány, 5000 m2 min. telekméret, és 1,5 szintterületi mutató. A szabályozásnál fontos szempont volt itt is a városi környezet zöldfelületeinek növelése, a sivár gazdasági terület fásítással, beültetési kötelezettséggel való megtöltése, ezért szabályozási előírásnak javasoljuk a telkek mentén fasor kialakítását, és a 16 métert elérő közterületeken a kétoldali fasor telepítését. Az elkerülő út mentén és a lakóterületek határán különösen indokolt a védőfásítás. 2. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 2.1 A Magyar Földrajzi Múzeum műemléki környezetének építészeti leírása A múzeum együttesét három oldalról tágas, m széles közterületek határolják (keleti irányban az Alsó utca, északon a térré terebélyesedő Budai út, nyugat felől a Felső utca). Az új szabályozási terv ezt déli irányban egy új közterülettel a már korábbi terveken is megjelenő, a jövőben kiemelkedő városszerkezeti jelentőséggel bíró Pelikán sétánnyal egészíti ki. A beavatkozás eredményeképp a műemléki épületek és a múzeumkert egy új feltárulási iránnyal gazdagodnak. A sétány felől az együttes egy eddig ismeretlen arcát mutatja meg. Emellett az új közterület létesítése új gyalogos megközelítési irányokat is jelent, melyek elősegíthetik az együttes sokrétűbb használatát. Ehhez kapcsolódik a múzeum kerítésével kapcsolatos előírása, mely szerint áttört pálcás kerítésre kell kicserélni a jelenlegi tömör kerítést és biztosítani kell kapukialakítással az átjárást. Az idők folyamán a múzeumkert területére különösebb építészeti és városképi értéket nem képviselő kisebb épületeket, a védett épületekhez csatlakozó épületrészeket emeltek. A szabályozás rendelkezik ezen épületek, épületrészek bontásáról is. A fenti beavatkozások hozzájárulnak a volt Wimpffen-kúria védett épületeinek kiszabadításához, ahhoz, hogy az együttes a közterek tengerében szabadon álló védett szigetként érvényesülhessen. A szabályozás a múzeum tömbjével szomszédos tömbök nagyfokú átépülésével számol. Az új érdi belváros kialakításának jegyében a meglévő, főképp szabadonálló, többnyire 1-2 szintes családiházas környezetet nagyvárosi jellegű, 4-6 szintes zártsorú beépítés váltja. Az új épületek markáns térfalakat alkotnak, melyek a múzeum tömbje körül egy hatalmas négyszögletű térséget határoznak meg. A múzeumtól nyugatra, a Budai út és a Velencei út déli tömbjeinek visszahúzásával létrejövő széles, reprezentatív sugárút fontos vizuális tengely, melynek fókuszpontja a védett múzeumépület. A léptékváltás nyomán a védett épületek igazán súlyponti helyzetbe kerülnek, a nagyvárosi térfalakkal körülhatárolt térség közepén lévő zöld szigetben (múzeumkert) úszó pavilonokként jelennek meg. E szigorú beépítés a szabályozási tervhez készülő beépítési javaslat alapján a múzeumkert déli oldalánál, a műemléki együttes szimmetriatengelyében lazul fel: itt a sétány térré bővülhet, a tér múzeumkerttel szemközti oldalán lehetőség nyílik a múzeum épületével párbeszédet kezdeményező középület elhelyezésére. A beépítés szigorúságát oldja, valamint a belváros átjárhatóságát átláthatóságát fokozhatja az, hogy a szabályozás lehetőséget teremt a zártsorú beépítés megszakítására. Összehangolt fejlesztések nyomán ezáltal lehetőség van újabb vizuális tengelyek kijelölésére. A beépítési javaslat ilyenre tesz javaslatot a Budai úton a múzeum szimmetriatengelyében, rálátást engedve az épület főhomlokzatára a Hivatalnok utca felől. REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 11

15 A szabályozási terv a műemléki környezet egyes tömbjeiben lehetővé teszi magasházak építését. A 20 m-es magasság fölé emelkedő épületrészekre külön előírások készülnek, melyek biztosítják a magasházak kedvező városképi megjelenését (karcsúság). Fontos előírás, hogy ezen épületrészek (tornyok) nem helyezhetőek el az épület múzeum felé néző homlokzatai mentén. 2.2 A városközpont zöldfelületi fejlesztési javaslata A zöldfelületi fejlesztés alapelvei: - a közhasználatú zöldterületek növelése - a meglévő zöldfelületek rendezése, felújítása - az utcák egységes zöldfelületi rendezése A zöldfelületi fejlesztés programja: - a Kálvin tér zöldterületként való rendezése, - a Szabadság tér közlekedési rendezése a zöldfelületek minél nagyobb arányú megőrzésével - a Felső és Alsó utcák szabályozott területén gépjárműforgalomtól mentes zöldterületek kialakítása és ezzel szoros egységben a Múzeum tömbjének zöldfelületként való megnyitása - a tervezett zöldterületek sétánnyal való feltárása - a lakótelep zöldfelületeinek rekonstrukciója, felújítása - az utcák egységes fásítása, a közműhálózatok és az utcák szélességének megfelelő fafajok kiválasztásával. A légvezetékek földkábelbe helyezése után figyelmen kívül lehet hagyni a fafaj magasságát. Érd városközpontjában meghatározó feladat a meglévő zöldterületek megtartása, rekonstrukciója és a lehetőségek szerint további zöldterületek kialakítása. A jelenleg hatályos településszerkezeti terv a városközpontban csak a Kálvin tér templom körüli területén jelölt ki zöldterületet. Jelen tervmódosítás keretében a zöldfelületi rendszer szempontjából meghatározóan fontos új szerkezeti elem a Múzeum tömbjét körülölelő zöldterület fejlesztési javaslat. A Szabadság tér, Alsó utca, Felső utca és a kettőt összekötő sétány zöldterületként való kialakításával és az ezzel szoros egységet képező múzeumkerttel a városközpont reprezentatív parkrendszere alakítható ki. Az igényesen kialakítandó park a sétányrendszer továbbvezetésével szervesen kapcsolható a Béke téri lakótelep zöldfelületeihez. A lakótelep gépjárműforgalomtól mentes összefüggő parkfelületeit a terv olyan zöldterületként szabályozta, ahol meghatározó az itt élők pihenési igényének és a gyermekek játék és mozgás igényének a kielégítése. Ezért a parkrendszer értékes faállományának megtartása mellett indokolt a játszóterek, pihenő területek felújítása. A lakótelep közlekedési felületei, parkolói mintaszerűen fásítottak. Az idős faállomány olyan összefüggő lombfelületet képez, amely a környezet esztétikai szempontok mellett, a levegő védelme (pormegkötés, kondicionáló hatás) mellett a burkolt felületek kedvezőtlen mikroklimatikus hatásait is mérsékli. A hatályos szerkezeti terv szerint a módosítás megtartja a Kálvin tér tervezett zöldterületét. A templom környezetének parkosításával elsősorban a pihenést szolgáló, látványelemekben gazdag közpark kialakítása javasolható. A vasútállomáshoz, autóbusz állomáshoz és a bevásárlóközponthoz kapcsolódóan az Európa tér tervezett közparkja a nagy gyalogos forgalmú térség zöldfelületi jellegű fórumává válhat. A tervezett közparkrendszer is hozzájárulhat ahhoz, hogy élettel teli, városökológiai szempontból is igényes és tartalmas városközpont alakuljon ki. REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 12

16 A városközpont zöldfelületi rendszerének meghatározó elemei a közterületi fasorok is. Városszerkezeti jelentőségűek az Alsó és Felső utcák széles zöldfelületei és fasorai, amelyek egységes parkosítása és fásítása a tervezett közparkok kialakításával együtt szükséges lenne. Ezzel együtt a jelenleg rendezetlen parkolási viszonyok is rendezhetők lennének. A Budai út nagy része helyhiány miatt jelenleg fátlan, fasor csak egy-egy területrészén található. A terv szerinti szabályozási szélesség azonban lehetőséget teremt távlatban akár kétoldali fasor kialakítására is. Erre a városesztétikai szempontok mellett az út viszonylag nagy forgalmából eredő környezetterhelés mérséklése miatt is nagy szükség lenne. A városközpont utcáinak egy része már jelenleg is fásított (Esküdt, Ellenőr, Elnök, Hivatalnok, Ilona, Irén, Katalin utcák) a légvezetékek miatt azonban többnyire csonkoltak, illetve a lakók általi kialakítás miatt nem egységesek, vegyes képet mutatnak. A légvezetékek földbe helyezésével (vagy legalább egy oldalra rendezésével) lehetőség nyílna az utcák egységes fásítására, a fasor hiányok pótlására. Az egyes utcák meglévő, illetve szabályozott szélessége alapján a m közötti szélességű utcák esetében egyoldali, míg a 16 m szélességet elérő utcák esetében kétoldali fasor kialakítása lenne célszerű. A városközpont területének nagy részét már a hatályos terv központi vegyes illetve településközpont vegyes területfelhasználási egységbe sorolta. Ez lehetőséget ad az intenzívebb beépítésre, ami a városközpont esetében indokolható. Ezzel együtt a jelenleg még kertvárosias jellegű beépítés és zöldfelületi karakter is meg fog változni. Ezért is indokolt a zöldterületek védelme, fejlesztése, az utcák intenzív, egységes fásítása. Fontos továbbá, hogy a HÉSZ szerinti telken belül előírt zöldfelületi arányoknak megfelelő parkosított felületek háromszintű zöldfelületként alakuljanak ki. REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 13

17 2.3 Mihálytelep zöldfelületi fejlesztési javaslata A zöldfelületi fejlesztés alapelvei: a meghatározóan kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek zöldfelületekkel történő településszerkezetbe illesztése az összefüggő gazdasági területek zöldfelületekkel történő oldása, a biológiai aktivitás növelése, a környezet terhelésének csökkentése A zöldfelületi fejlesztés programja: kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen az előírt zöldfelületi aránynak megfelelő háromszintű zöldfelületek kialakítása a gazdasági terület közterületeinek intenzív fásítása a sporttelep városi szabadidőközpontként történő rekreációs zöldfelületi jellegű fejlesztése a gazdasági és lakóterületek zöldfelülettel való térbeli elválasztása A Mihálytelep zöldfelületi szempontból meghatározó területfelhasználási egysége a sporttelep, amelyet a már hatályos és a mostani tervmódosítás is különleges területként szabályoz. Ez a terület a város és tágabb térsége lakosságának versenysport és tömegsport igényeit továbbá szabadidős, rekreációs, szórakozási, kulturális igényeit egyaránt szolgálhatja. Ennek érdekében a terület városligetként való zöldfelületbe ágyazott kialakítását javasoljuk. A Mihálytelep többi területrésze kereskedelmi, szolgáltatási célú fejlesztésre nyújt lehetőséget. A gazdasági terület tájba településszerkezetbe illesztése érdekében az egyes tömbhatárok mentén fasor és cserjesor telepítésének kötelezettségét írja elő a terv. A lakóterülettel és a különleges szabadidőközpont területével érintkező telekhatárokon azonban legalább 10 m széles beültetési kötelezettséget ír elő a szabályozási terv, ami legalább két fasor és egy cserjesor kialakítását jelenti. Az M 6 - os autópálya csomópontja és a 7-es főút mentén ugyancsak beültetési kötelezettségez ír elő a szabályozási terv a gazdasági területek takarása érdekében. A telkeken belül kötelezően előírt minimális zöldfelületet háromszintű növényzet telepítésével javasoljuk kialakítani. A területet feltáró közutak tervezett szélessége 16 m vagy annál nagyobb, így kétoldali fasor telepítésére minden új utcában van lehetőség. Ugyancsak kétoldali fasor telepítését javasoljuk az Ercsi út mentén is. 2.4 A biológiai aktivitás érték változásának számítása A biológiai aktivitás érték szinten tartását újonnan kijelölt beépítésre szánt területek esetében kell számítani. Mivel a módosítás csak a már beépített illetve beépítésre szánt területeket érinti, így a vonatkozó jogszabályok szerint a BA érték változását nem kell kiszámítani. Ennek ellenére fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a városközpont területén a módosítás beépítésre szánt területből összesen 3,69 ha zöldterületet jelölt ki, ami a városközpont biológiai aktivitását jelentős mértékben javítja. REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 14

18 2.5 Környezetvédelmi javaslat A városközpont és a Mihálytelep területén olyan ipari létesítmények nem találhatók, illetve a tervezett rendezési tervi módosítás következményeként távlatban sem alakíthatók ki, amelyek a tervezési terület környezetminőségét károsan befolyásolnák, illetve a környező területek hatályos településszerkezeti terv szerinti területfelhasználását korlátoznák. A terület környezetminőségét így a közlekedési eredetű zaj és levegőszennyezés, illetve a fűtési eredetű levegőszennyezés határozza meg. Levegővédelem A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint Érd a Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációhoz tartozó település, ahol a zónacsoportok a szennyező anyagok szerint a következők: Kéndioxid: E Nitrogénoxid: B Szénmonoxid: D Szilárd (PM10) C Benzol: E Talajközeli ózon: B Az egyes zónacsoportok meghatározását a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú melléklete tartalmazza: B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van. D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. Mivel a város területén jelentős légszennyező anyag kibocsátású ipari üzemek nincsenek, így a város levegőminőségét elsősorban a közlekedési eredetű légszennyezés M6, M7 autópálya, 6-os, 7-es főút - határozza meg. A déli elkerülő út megépítésével a városközpont az átmenő forgalomtól mentesült. A tervezési területen a közlekedési eredetű légszennyezés által közvetlenül érintett területek: Velencei út Budai út Budafoki út, Diósdi út, Ercsi út közvetlen térsége. A téli fűtési eredetű levegőszennyezés a gázhálózat kiépítettsége miatt nem nagy volumenű. Érd Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja (PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.) vizsgálati összefoglalója is azt állapította meg, hogy a város területén a közúti közlekedési és a fűtési eredetű légszennyezés határozza meg a levegő minőségét. A városközpontban a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Kormány rendelet szerinti védelmi övezetet igénylő létesítmény csak a Budafoki úti REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 15

19 benzinkút, amelynek a rendelet 2. számú melléklete szerinti védőövezete legalább 50m, legfeljebb 100m. Mivel a benzinkút térsége már beépült, így a védőövezetre vonatkozó korlátozások csak részben érvényesíthetők. A Mihálytelep tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területén jelentős környezetszennyező létesítmények nem alakíthatók ki. Így olyan ipari létesítmények sem létesíthetők, amelyeknek a 21/2001. (II.14.) Kormány rendelet melléklete szerinti védőövezet igénye lenne. Ebből következően olyan üzemi tevékenység nem alakulhat ki a területen, amely a szomszédos telkek területfelhasználását korlátozná. A föld védelme A hatályos településrendezési terv a tervezési területet már beépítésre szánt területként kijelölte és szabályozta. A Mihálytelepi tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen a művelésből való kivonás a föld védelmére vonatkozó jogszabályok szerint ütemezetten, a tényleges igénybevételnek megfelelően történhet. A még mezőgazdasági célú területek rendeltetésszerű használatát a művelésből való kivonásig biztosítani kell. A tervezési területen talajt szennyező létesítmény nem található, illetve nem alakítható ki, így a föld védelmét - ezzel együtt a talajvíz védelmét - a településrendezési terv biztosítja. Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület a tervezési területet nem érinti. A vizek védelme A vizek védelme magában foglalja a felszíni és felszín alatti vizek védelmét egyaránt. A tervezési terület felszíni vizekkel közvetlenül nem érintett. Érd teljes igazgatási területe azonban az OTrT szerinti felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetébe tartozik. Az övezet kijelölésének célja a Duna vízminőségének védelme. A tervezési területről a Duna vízminőségét a csapadékvizek érintik. Mivel a csatornahálózat elválasztott rendszerű, így a csapadékvizek befogadója a vízelvezető árkok rendszerén keresztül a Duna. A felszíni vizek védelme érdekében a területen is alkalmazni kell a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormány rendelet előírásait. A felszín alatti vizek védelme szempontjából kiemelendő, hogy az OTrT Érd közigazgatási területének jelentős részét Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetébe sorolta. Az övezet területét a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve pontosította a vizek védelme érdekében védendő területek övezetével. A tervezési terület ezen övezet területére esik. A kijelölés célja a vízbázisok védelme. Az agglomerációs törvény a beépítésre szánt területre vonatkozóan két fontos szabályt határoz meg: A településrendezési eszközökben - a hidrogeológiai védőterületek kijelöléséig a területfelhasználás feltételeit hidrogeológiai szakvélemény alapján kell meghatározni. Új beépítésre szánt terület igénybevétele csak a csatornázás, a szennyvízelvezetés,- tisztítás és a hulladékártalmatlanítás egyidejű megoldásával engedhető meg. A hatályos településszerkezeti terv a tervezési terület területfelhasználási rendszerét már kijelölte. A törvénnyel összhangban olyan területhasználatot határozott meg, amelyek a felszíni illetve felszín alatti vizekre károsan nem hatnak, mivel jellemzően kommunális szennyvíz keletkezik, illetve keletkezhet a területen. A módosítás keretében a területfelhasználás változásai a felszín alatti és a felszíni vizek védelme szempontjából egyaránt kedvezőek, hiszen a terv továbbra sem ad lehetőséget a vizeket potenciálisan szennyező ipari létesítmények kialakítására. A csatornahálózat a beépített területeken kiépített, az új beépítésre szánt területek kialakításának feltétele a teljes közművesítettség. Így a területen a vizek védelme biztosított. A felszín alatti vizek védelme érdekében alkalmazni kell a 219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet előírásait. REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 16

20 Hulladékgazdálkodás A tervezési területen a lakóterületek túlsúlya illetve kereskedelmi intézményi jellegű beépítés miatt a településközpont területén a kommunális szilárd hulladék a meghatározó, amely a város hulladékszállítási rendszerén belül folyamatosan elszállításra kerül. A tervezett kereskedelmi, szolgáltató területen jelentős szennyező hatású üzemi létesítmény nem alakítható ki. Így ide olyan létesítmény sem kerülhet, amelynek tevékenysége során jelentős mennyiségű hulladék (veszélyes hulladék) keletkezik. Zajvédelem Zajvédelmi szempontból a közlekedési eredetű zaj érinti a tervezési területet. Közúti közlekedés által a Velencei út Budai út Budafoki út és az Ercsi út érintett. A vasúti eredetű zaj a Hivatalnok utcát érinti a tervezési területen. Mivel az utcák már beépítettek, illetve az Ercsi út még beépítetlen szakaszán zajra nem érzékeny gazdasági terület tervezett, így a hatályos szerkezeti tervhez képest a zajvédelmi követelmények érvényesítése miatt a településrendezési terv módosítása nem indokolt. Zajvédelmi szempontból azonban kedvezőbbek a módosítás azon javaslatai, amelyek a forgalmasabb utak mentén a lakóterület helyett egységesen vegyes területet jelölnek ki. Így lehetőség van a közlekedési zajterhelésű utcai fronton a zajra kevésbé érzékeny funkciók (pl. kereskedelem) kialakítására. A közlekedési eredetű zajterhelésen kívül üzemi technológiai eredetű zaj védett területfelhasználást nem érint. Zajvédelmi szempontból alkalmazni kell a 284/2007. (X.29.) Kormány rendeletet, amely a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól rendelkezik. Alkalmazni kell továbbá a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendeletet. Az élővilág védelme Az élővilág védelme szempontjából kiemelendő, hogy a tervezési terület az országos ökológiai hálózat által nem érintett. Védett vagy védelemre érdemes természetes, természetközeli élőhely nincs a területen. A települési környezet védelme szempontjából meghatározóan fontos a városközpont meglévő zöldfelületeinek megtartása illetve zöldfelületi fejlesztése. Az erre vonatkozó javaslatok külön fejezetben találhatók meg. Környezetvédelmi szabályozás Érd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 33/2006. (VI.27.) ÖK számú rendeletének ai a környezet védelmére vonatkozó szabályokat a következő bontásban már tartalmazzák: általános előírások 78. földvédelem 79. vízkészletek minőségvédelme 80. levegőtisztaság - védelem 81. zaj és rezgés elleni védelem 82. élővilág, élőhelyek védelme 83. hulladékgazdálkodás ártalmatlanítás 84. Mivel a városközpont és a Mihálytelep területén a város környezetminőségét kedvezőtlen irányban befolyásoló módosítások nem következnek be a terv módosításával, így a vonatkozó környezetvédelmi előírások módosítást, kiegészítést nem igényelnek. REKIL DESIGN - VÁROS-TEAMPANNON december 17

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS. Hajdúnánás Város Településrendezési tervének évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS. Hajdúnánás Város Településrendezési tervének évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Hajdúnánás Város Településrendezési tervének 2016. évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

(tervezet) 6. A HÉSZ 21. -a a következő rendelkezésekkel egészül ki, egyidejűleg a (2)-(7) bekezdések számozása (4)-(9) bekezdésre módosul:

(tervezet) 6. A HÉSZ 21. -a a következő rendelkezésekkel egészül ki, egyidejűleg a (2)-(7) bekezdések számozása (4)-(9) bekezdésre módosul: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE /2009. ( ) számú rendelete az Érd Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 33/2006. (VI.27.) ÖK. számú rendelet osításáról (tervezet) 1. A HÉSZ 1. (2) bekezdés helyébe

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Az 1491/1-2 és az 1492/1 hrsz-ú telkekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Építészeti, településrendezési és mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Magyarpolány község településrendezési

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

2. A Rendelet 19. (7) bekezdése törlésre kerül.

2. A Rendelet 19. (7) bekezdése törlésre kerül. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(...) önkormányzati rendelete a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló 66/2007. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

I III AI/2A , ,5 13

I III AI/2A , ,5 13 BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, a BÉCSI ÚT GELLÉRI ANDOR ENDRE UTCA (16385/2)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927 Megjegyzés: Jelen összeállítás a 2014. június 26-án csütörtökön, a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalon Rumi Imre kerületi főépítész által bemutatott.ppt

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén Kamaraerdő Érdekvédelmi egyesület képviselőivel 2014. január 24-én történt főépítészi egyeztetésen elhangzottak alapján válaszaink: A terület magánterület, ahol fejlesztési szándék jelentkezett. A TK-GY/3

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Polgár Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 87/2002.(X.03.) sz. határozatával hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete. Többszöri módosítást

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. VÁLLALKOZÁSOK, LAKOSOK KÉRELMEI és POLGÁRMESTERI HIVATALI KEZDEMÉNYEZÉS ALAPJÁN E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S I S Z A K

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben