BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOKRA vonatkozó HIRDETMÉNY gazdálkodó és egyéb szervezetek részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOKRA vonatkozó HIRDETMÉNY gazdálkodó és egyéb szervezetek részére"

Átírás

1 BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOKRA vonatkozó HIRDETMÉNY gazdálkodó és egyéb szervezetek részére Hatályos: 20. március hó 6-tól Jelen Hirdetmény a Fix Számlavezetési csomagok (továbbiakban: Csomagok) tartalmát, igénybevételének feltételeit tartalmazza. Jelen Hirdetmény által nem tartalmazott szolgáltatásokra, illetve nem szabályozott kérdésekben a kisvállalkozások részére irányadó bankszámlavezetésre kötött mindenkori Keretszerződésben foglalt előírások, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen Hirdetményben szereplő csomagok kizárólag forint tranzakciók és szolgáltatások díjait szabályozza. A forint bankszámlákat érintő devizaműveletek díjai, valamint az országon kívüli teljesítésre vonatkozó forint fizetési megbízások díjai a Bank Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére kondíciós listában találhatók. A Bank a %-os díjtételt minden Csomag esetében a fizetési művelet összegének alapul vételével számítja fel.. A SprinterNet és Sprinter csomagok díjai: SprinterNet (elektronikus) Csomagok A Csomag elnevezése I. II. III. IV. V. Havi csomagdíj Ft Ft Ft Ft Ft Kedvezményes havi csomagdíj 2, Millió Ft fölötti egyenleg esetén Ft Kedvezményes havi csomagdíj Millió Ft fölötti egyenleg esetén Ft Csomagban foglalt elektronikus eseti utalások (, Bank Üzleti Terminál) első 3 darab első 6 darab első 9 darab első 6 darab első 36 darab Csomagban foglalt pénztári készpénzfelvétel ill. -befizetés darabszáma 2 Csomagban foglalt ATMes készpénzfelvételek száma 3 Csomagban foglalt elektronikus szolgáltatás első 4 darab első 4 darab Csomagban foglalt ingyenes bankkártya Csomagban foglalt maximális havi számlaforgalom (a csomagban foglalt tranzakciók tartoznak bele, azonban az ATM tranzakciók nem képezik a részét a forgalmazási limitnek) Ft Ft Ft Ft Ft H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/

2 Sprinter (papíros) Csomagok A csomag elnevezése I. II. III. IV. V. Havi csomagdíj 3.90 Ft Ft Ft Ft Ft Kedvezményes havi csomagdíj 2, Millió Ft fölötti egyenleg esetén Ft Kedvezményes havi csomagdíj Millió Ft fölötti egyenleg esetén Ft Csomagban foglalt papír alapú eseti utalások első 3 darab első 6 darab első 9 darab első 6 darab első 36 darab Csomagban foglalt pénztári készpénzfelvétel ill. -befizetés darabszáma 2 első 4 darab Csomagban foglalt ATMes készpénzfelvételek száma 3 Csomagban foglalt elektronikus szolgáltatás Csomagban foglalt ingyenes bankkártya Csomagban foglalt maximális havi számlaforgalom (a csomagban foglalt tranzakciók tartoznak bele, azonban az ATM tranzakciók nem képezik részét a forgalmazási limitnek) Ft Ft Ft Ft Ft A eseti utalások darabszámába mind a külső- mind a belsőköri eseti utalások beletartoznak, maximum a forgalmazási limit erejéig a pénztári készpénzes (nem ATM) tranzakciók volumenével együtt. 2 A pénztári tranzakciók számába a pénztári készpénzfelvételek és a pénztári készpénzbefizetések tartoznak bele a Csomagban foglalt forgalmazási limit erejéig az utalási megbízások volumenével együtt. A megadott darabszám a két típusú tranzakcióra együttesen értendő. 3 A Bank a kedvezményt kizárólag a Bankos ATM készpénzfelvételekre érvényesíti. A tranzakció díját a tárgyhónapban* beterheli, majd az ATM készpénzfelvételi kedvezményt a tárgyhónapot követő hónapban, egy összegben, utólagosan jóváírja a pénzforgalmi bankszámlán. 4 A Bank a forgalmazási limitbe a SprinterNet csomagok esetében az ügyfél által elektronikusan indított eseti külső és belső átutalásokat, valamint a pénztári készpénz be- és kifizetéseket, míg a Sprinter csomagok esetében az ügyfél által papír alapon indított eseti külső és belső átutalásokat, valamint a pénztári készpénz be- és kifizetéseket számítja bele. 2. A SprinterNet V. és a Sprinter V. Csomagok esetében a táblázatban foglalt adott összegű havi átlagos látraszóló egyenleg fölött kedvezményt adunk a Havi csomagdíjból. A Bank a havi átlagos számlaegyenleg összegére vonatkozóan a tárgyhónapot* megelőző lezárt hónap havi átlagegyenlegét veszi alapul. A havi átlagos számlaegyenleget a Bank az adott napi záró egyenlegek átlagolásával kapja meg. A kedvezmény a tárgyhónapban automatikusan érvényesül, ha az előző havi átlagegyenleg elérte valamelyik megadott határt. 3. Számlatulajdonos a Bankszámlaszerződésében határozza meg, hogy a Csomagok közül melyiket veszi igénybe. A választott Csomagra a jelen Hirdetményben meghatározott kondíciók vonatkoznak. Számlatulajdonos azonos időben csak egy Csomaggal rendelkezhet. A Csomagok esetében a választott Csomag ismertetett kondíciói kizárólag csak egy, a Bankszámlaszerződésben meghatározott bankszámlára érvényesek. 4. Az. pontban lévő táblázatok tartalmazzák az egyes Csomagok havi díját, továbbá azt, hogy egy adott Csomag keretében a Csomag díjáért tárgyhónapon belül a Számlatulajdonos hány darab, milyen jellegű tranzakciót kezdeményezhet, legfeljebb mekkora összértékhatárig (forgalmazási limit), továbbá az adott Csomag milyen egyéb szolgáltatásokat, kedvezményeket nyújt a Számlatulajdonosnak. A Sprinter és Sprinternet Csomagok díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. 5. Ha a Számlatulajdonos forgalma valamely tárgyhónapban* meghaladja az általa előre választott Csomag feltételei szerinti tranzakciószámot vagy volument, a Bank a többletforgalom után az adott típusú tranzakciókra a 7. pontban meghatározott díjat számítja fel. Továbbá amennyiben olyan fizetési megbízás kerül teljesítésre, amely a választott Csomagban tranzakcióként nem szerepel, úgy az ilyen megbízásokra a Bank szintén a 7. pontban meghatározott díjat számítja fel. 6. Ha a választott Csomagban foglalt fizetési megbízásokból a tárgyhónapon* belül teljesített megbízások együttes összege meghaladja a Csomagnak megfelelő forgalmazási limitet, vagy ha a fizetési megbízások darabszáma meghaladja a Csomagban foglalt ingyenes tranzakciók darabszámát, akkor a tárgyhónapban a forgalmazási limitet vagy a meghatározott darabszámot meghaladó tranzakciókra a Bank a 7. pontban meghatározott díjat számítja fel. Forgalmazási limitet átlépő teljesített megbízás esetén a Bank a limiten belüli részre nem számít fel, míg a limitet meghaladó részre a 7. pontban meghatározott díjat számítja fel. H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/2

3 7. A Csomagok tranzakciós vagy forgalmazási limitének átlépése esetén, a limitet meghaladó fizetési megbízásokra, illetve a választott Csomagban nem limitált fizetési megbízásokra a Bank az alábbi díjakat számítja fel: A SprinterNet I., II., III., IV., V. valamint a Sprinter I., II.,III.,IV.,V., csomagok esetében: Készpénz befizetés pénztáron keresztül 5 Készpénz kifizetés pénztáron keresztül Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus eseti utalási megbízás teljesítése ( és Bank Üzleti Terminál alkalmazásával indított utalások) Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus eseti utalási megbízás teljesítése ( és Bank Üzleti Terminál alkalmazásával indított utalások) SprinterNet I. II. III. IV. SprinterNet V. Sprinter I. II. III. IV. Sprinter V. 0,44% Ft 0,22% Ft 0,44% + 560Ft 0,22% Ft 0,3% + 260Ft 0,5% + 30 Ft 0,24% + 260Ft 0,3% + 260Ft 0,5% + 30 Ft Banknál vezetett Bankszámlára történő papíralapú eseti utalási megbízás 0,32% + 560Ft teljesítése Nem a Banknál vezetett bankszámlára 0,2% Ft 0,4% + 560Ft 0,2% Ft történő papíralapú eseti utalási megbízás 0,4% + 560Ft teljesítése esetén Jóváírási díj nincs nincs nincs nincs 8. A Csomagok minden esetben a legközelebbi tárgyhónap* kezdőnapjától vehetők igénybe. 9. Az. pont meghatározásai alapján az egyes Csomagok tartalmaznak Kártyát illetve a SprinterNet Csomagok szolgáltatást. Ezen szolgáltatások közül érvényes és hatályos szerződés alapján eddig is igénybevett szolgáltatás díját a Csomagra vonatkozó megállapodás hatályba lépését követően a választott Csomag díja jelen Hirdetménynek megfelelően magában foglalja. 0. A Számlatulajdonos jogosult arra, hogy az igénybe vett Csomag helyett áttérjen egy másik Csomagra, vagy visszatérjen a Bank általános Forintszámla vezetésére. A más Csomagra, vagy általános Forintszámla alkalmazására való áttérés. Csomagok közötti váltás bármikor igényelhető. A csomagváltás a váltásra vonatkozó megállapodás érvénybe lépését követő legközelebbi tárgyhónap* első banki napjával történik.. Megszűnés, valamint csomagváltás esetén a korábbi Csomag által tartalmazott szolgáltatások továbbra is igénybe vehetők a választott új Csomagra vonatkozó, vagy az Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére Hirdetmény vagy a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény feltételeinek megfelelően. Az Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére Hirdetmény vagy a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény feltételei vonatkoznak mindazon igénybe vett szolgáltatásokra, melyeket az új Csomag nem tartalmaz, illetve általános forintszámla-vezetésre áttérés esetén mindazon szolgáltatásra, melyek a Számlatulajdonos részéről felmondásra nem kerülnek. 2. Jelen Hirdetmény vonatkozásában új ügyfél az a kisvállalkozás, amely a Banknál pénzforgalmi bankszámlával még nem rendelkezik, vagy a Banknál korábban megnyitott bankszámlájának megszűnése/megszüntetése és a jelen bankszámlanyitás között több, mint 6 (hat) hónap telt el. H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/3

4 BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK (CIVIL CSOMAG) A CIVIL Csomagban rögzített díjtételek igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél az alábbiak közül bármely NON-Profit tevékenységet végezze. (NON-Profit szervezet a KSH statisztikai egységek gazdálkodási forma szerinti osztályozása alapján az 5-ös 6-os gazdasági forma kóddal rendelkező szervezetek.) Havi csomagdíj Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus eseti utalási megbízás teljesítése esetén ( és Bank Üzlet Terminál alkalmazásával indított utalások) Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus eseti utalási megbízás teljesítése esetén ( és Bank Üzlet Terminál alkalmazásával indított utalások) Banknál vezetett Bankszámlára történő papíralapú eseti utalási megbízás teljesítése esetén Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő papíralapú eseti utalási megbízás teljesítése esetén Készpénzfelvétel pénztáron keresztül Készpénzbefizetés pénztáron keresztül** Jóváírási díj 0 Ft 0,24% + 260Ft 0,3% + 260Ft 0,32% + 560Ft 0,4% + 560Ft 0,44% + 560Ft 0,24% + 360Ft A CIVIL Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! A Számlatulajdonos a Bankszámlaszerződésben határozza meg, hogy a Csomagot igénybe veszi. A Civil Csomag esetében a Számlatulajdonos egy időben több CIVIL Csomaggal is rendelkezhet, azaz a Civil Csomagot a Számlatulajdonos több bankszámlájára is be lehet állítani egyidejűleg. A Csomagra vonatkozó egyéb feltételeket a jelen Hirdetmény 0-. pontjai tartalmazzák. BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK (Perfekt Csomag) Havi csomagdíj Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő papíralapú eseti utalási megbízás teljesítése esetén Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus eseti utalási megbízás teljesítése esetén (Üzleti Terminál, alkalmazásával indított utalások) A Banknál vezetett Bankszámlára történő papíralapú eseti utalási megbízás teljesítése esetén A Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus eseti utalási megbízás teljesítése esetén (Üzleti Terminál, alkalmazásával indított utalások) Csomagban foglalt ingyenes bankkártya 399 Ft 0,0% ,24% ,0% ,24% A Perfekt Csomagot a Bank kizárólag a Csomag igénylését megelőzően a Banknál bankszámlával nem rendelkező új ügyfelek számára biztosítja. A Perfekt Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! A fenti kondíciók a Csomag igénylésétől számított 24 (huszonnégy) hónapig érvényesek. A 25. hónap díjelszámolási időszakának* kezdőnapjától a Bank a mindenkori hatályos Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére Hirdetmény vagy a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény kondíciót alkalmazza. A Perfekt Csomagra vonatkozó egyéb feltételeket a jelen Hirdetmény 3., továbbá a 0-2. pontjai tartalmazzák. A Perfekt Csomag díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/4

5 BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK ( E-Csomag) Havi csomagdíj Bankszámlára történő elektronikus eseti utalási megbízás teljesítése esetén ( alkalmazásával indított utalások) Bankszámlára történő papíralapú eseti utalási megbízás teljesítése esetén Készpénzfelvétel pénztáron keresztül Készpénzbefizetés pénztáron keresztül** szolgáltatás díja havonta Csomagban foglalt ingyenes bankkártya A E-csomag esetében az első hat (6) hónap során esedékes havi számlavezetési díj elengedésre kerül. 399 Ft 0,0% ,45% ,45% ,05%+ 25 A E-csomagot a Bank kizárólag a Csomag igénylését megelőzően a Banknál bankszámlával nem rendelkező új ügyfelek számára biztosítja. A E-csomagban rögzített díjtételek igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél szolgáltatásra vonatkozó aláírt és hatályba lépett szerződéssel rendelkezzen. A E-csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal legkésőbb az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! A fenti kondíciók a csomag igénylésétől számított 24 (huszonnégy) hónapig érvényesek. A 25. hónap díjelszámolási időszakának* kezdőnapjától a Bank a mindenkori hatályos Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére Hirdetmény vagy a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény kondíciót alkalmazza. A E-csomagra vonatkozó egyéb feltételeket a jelen Hirdetmény 3., továbbá a 0-2. pontjai tartalmazzák. Ha az ügyfél a Csomag igénylését követően a Banknál vezetett számláját 2 hónapon belül megszünteti úgy a Bank egyszeri 3000,-Ft számlamegszüntetési díjat számít fel, a bankszámla megszüntetésével egyidejűleg. E-csomaghoz Bank Üzleti Terminál szolgáltatás nem igényelhető! A E-csomag díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK (Paragrafus) A Paragrafus Fix Számlavezetési csomag (továbbiakban: Csomag) tartalma és díjai: Havi csomagdíj 800 Ft Számlatulajdonos a Bankszámlaszerződésében határozza meg a választott Paragrafus Csomag igénybevételét. A Paragrafus csomagra vonatkozó egyéb feltételeket jelen Hirdetmény 3., valamint 0-. pontjai tartalmazzák. A Paragrafus Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal legkésőbb az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! A Paragrafus Csomag díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. A Csomag ügyvédi, közjegyzői és végrehajtói irodák, valamint egyéni ügyvédek, közjegyzők és végrehajtók számára vehető igénybe. H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/5

6 BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK (e-paragrafus) Az e-paragrafus számlavezetési Csomag kizárólag ügyvédi, közjegyzői és végrehajtói irodák, valamint egyéni ügyvédek, közjegyzők és végrehajtók számára vehető igénybe.. Az e-paragrafus Számlavezetési Csomag tartalma és díjai:. Havi csomagdíj 399 Ft.2 Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus forint eseti átutalási megbízás teljesítése esetén ( alkalmazásával indított utalások) Díjmentes.3 Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus forint eseti átutalási megbízás teljesítése esetén ( alkalmazásával indított utalások) 0,06% + 55, de maximum Ft 0,5% + 200,.4 Forint készpénzfelvétel pénztáron keresztül de maximum Ft.5 Forint készpénzbefizetés pénztáron keresztül** Könyvelési díj 25.7 szolgáltatás díja Díjmentes.8 Csomagban foglalt ingyenes bankkártya.9 Havi kivonat Díjmentes A Bank könyvelési díjat is felszámít az.3-.5, pontokban meghatározott pénzforgalmi szolgáltatások könyvelésének végrehajtása esetén. A Számlavezetési Csomagban rögzített díjtételek igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél szolgáltatásra vonatkozó aláírt és hatályba lépett szerződéssel rendelkezzen. A Számlavezetési Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal legkésőbb az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! Az e-paragrafus Csomagra vonatkozó egyéb feltételeket a jelen Hirdetmény 3., valamint 0-. pontjai tartalmazzák. Az e-paragrafus Csomag díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK (E-bónusz Csomag) Az E-bónusz Csomagot a Bank kizárólag azon kisvállalkozások számára biztosítja, amelyek szerződéses vagy tagsági jogviszonyuk alapján a Bankkal együttműködési megállapodást kötő valamely vállalkozáshoz, vagy szervezethez kapcsolódnak, valamint a Bank által meghirdetett ajánlási program keretében kötnek szerződést, vagy azon kisvállalkozások számára biztosítja, amelyek tagja vagy vezető tisztségviselője a Banknál Money fix számlacsomaggal (MFX) vagy a Money fix 2 számlacsomaggal (MF2) rendelkező lakossági ügyfélnek, valamint a Banknál Money fix 2 számlacsomagot (MF2) nyitó lakossági ügyfélnek minősül, továbbá minden olyan esetben, ahol a kisvállalkozással kötött bankszámlaszerződés, annak kondíciói tekintetében a jelen Hirdetmény feltételeit rendeli alkalmazni. A Bank kisvállalkozásnak tekint minden olyan vállalkozást (gazdálkodási formára való tekintet nélkül), amely Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámláin 2 hónap alatt bonyolított terhelési forgalma nem haladja meg a 60 millió forintot, illetve forgalmi adatoktól függetlenül valamennyi társasházat. Havi csomagdíj Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus forint eseti utalási megbízás teljesítése esetén (, Bank Üzleti Terminál alkalmazásával indított utalások) Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus forint eseti utalási megbízás teljesítése esetén (, Bank Üzleti Terminál alkalmazásával indított utalás) Bankszámlára történő papíralapú forint eseti utalási megbízás teljesítése esetén Forint készpénzfelvétel pénztáron keresztül Forint készpénzbefizetés pénztáron keresztül** szolgáltatás díja havonta Csomagban foglalt ingyenes bankkártya Az E-bónusz Csomag esetében az első tizenkét hónap során a havi csomagdíj elengedésre kerül. 399 Ft 0,0% ,45% ,45% ,05% + 25 Az E-Bónusz Csomagban rögzített díjtételek igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél szolgáltatásra vonatkozó aláírt és hatályba lépett szerződéssel rendelkezzen. H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/6

7 Az E-bónusz Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal legkésőbb az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! A fenti kondíciók az E-bónusz Csomag igénylésétől számított 24 (huszonnégy) hónapig érvényesek. A huszonötödik hónap díjelszámolási időszakának* kezdőnapjától a Bank a mindenkori hatályos Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére Hirdetmény vagy a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény kondíciót alkalmazza. Az E-bónusz Csomag díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. Az E-bónusz Csomagra vonatkozó egyéb feltételeket jelen Hirdetmény 3., valamint 0-. pontjai tartalmazzák. BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK (WebStart Csomag) A WebStart Csomagot a Bank kizárólag annak igénylését megelőzően a Banknál pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező és maximum év működési múlttal rendelkező kisvállalkozások számára biztosítja. A Bank kisvállalkozásnak tekint minden olyan vállalkozást (gazdálkodási formára való tekintet nélkül), amely Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámláin 2 hónap alatt bonyolított terhelési forgalma nem haladja meg a 60 millió forintot, illetve forgalmi adatoktól függetlenül valamennyi társasházat. Havi kedvezményes csomagdíj Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus forint eseti utalási megbízás teljesítése esetén ( alkalmazásával indított utalások) Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus forint eseti utalási megbízás teljesítése esetén ( alkalmazásával indított utalás) Bankszámlára történő papíralapú forint eseti utalási megbízás teljesítése esetén Forint készpénzfelvétel pénztáron keresztül Forint készpénzbefizetés pénztáron keresztül** szolgáltatás díja havonta Csomagban foglalt ingyenes bankkártya 99 Ft 0,05% ,45% ,22% ,05% + 25 A kedvezmény a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény szerinti számlafenntartási díj összegéhez viszonyítva jelentkezik. A WebStart Csomagban rögzített díjtételek igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél szolgáltatásra vonatkozó aláírt és hatályba lépett szerződéssel rendelkezzen. A WebStart Számlavezetési Csomag igénybevételével egyidejűleg az ügyfél vállalja, hogy pénzforgalmi számláját a számlanyitástól számított 2 évig nem szünteti meg, továbbá hogy amennyiben az ügyfél a NAV (APEH) felé bármely jogcímen fizetésre kötelezett - úgy évente legalább egy NAV (APEH) részére teljesítendő utalását a megnyitott pénzforgalmi bankszámlájáról kezdeményezi a pénzforgalmi számla nyitásától számított 2 éven keresztül! Amennyiben az ügyfél a fenti követelményeknek nem tenne eleget, úgy a Bank fenntartja a jogot, hogy az ügyfél számára a tényleges bankszámlavezetés időtartamától függetlenül a mindenkor hatályos kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény szerinti 6 hónapra eső számlafenntartási díj és a jelen Hirdetményben rögzített, ugyanezen időszakra számított havi kedvezményes csomagdíj különbözetét számolja fel és azt egyösszegben követelje! A WebStart Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal legkésőbb az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! A fenti kondíciók a WebStart Csomag igénylésétől számított 24 (huszonnégy) hónapig érvényesek. A huszonötödik hónap díjelszámolási időszakának* kezdőnapjától a Bank a mindenkori hatályos Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére Hirdetmény vagy a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény kondíciót alkalmazza. A Webstart Csomag díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. A WebStart Csomagra vonatkozó egyéb feltételeket jelen Hirdetmény 3., valamint 0-2. pontjai tartalmazzák. H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/7

8 BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG (Letéti Számlacsomag) Jelen Hirdetmény a Letéti számlavezetési csomag tartalmát, igénybevételének feltételeit tartalmazza. Az Letéti számlavezetési csomag kizárólag ügyvédi, közjegyzői és végrehajtói irodák, valamint egyéni ügyvédek, közjegyzők és végrehajtók számára vehető igénybe.. A forint Letéti számlavezetési csomag tartalma és díjai:. Havi csomagdíj Díjmentes.2 Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus forint eseti átutalási megbízás teljesítése esetén ( alkalmazásával indított átutalások) Díjmentes.3 Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus forint eseti átutalási megbízás teljesítése esetén ( alkalmazásával indított átutalások) 0,06 % + 55, de maximum Ft.4 Forint készpénzfelvétel pénztáron keresztül 0,5 % + 200, de maximum Ft.5 Forint készpénzbefizetés pénztáron keresztül** Könyvelési díj 25.7 Business Mastercard Bankkártya Díjmentes A Bank könyvelési díjat is felszámít az.3-.5, pontokban meghatározott pénzforgalmi szolgáltatások könyvelésének végrehajtása esetén. A forint letéti számla kamata megegyezik a mindenkori hatályos VÁLLALATI FORINT BETÉT HIRDETMÉNY-ben közöltekkel. A letéti számla esetében felmerülő díjak a pénzforgalmi számlán kerülnek felszámításra. A feltételek Giro számmal rendelkező letéti számlák esetében érvényesek. A Számlavezetési Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal legkésőbb az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK (e-könyvelő csomag) Az e-könyvelő számlavezetési Csomag kizárólag könyvelők, könyvvizsgálók vagy adótanácsadók, valamint könyvelő, könyvvizsgáló vagy adótanácsadó irodák számára vehető igénybe. Az e-könyvelő Csomagot a Bank kizárólag kisvállalkozások számára biztosítja. A Bank kisvállalkozásnak tekint minden olyan vállalkozást (gazdálkodási formára való tekintet nélkül), amely Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámláin 2 hónap alatt bonyolított terhelési forgalma nem haladja meg a 60 millió forintot, illetve forgalmi adatoktól függetlenül valamennyi társasházat.. Az e-könyvelő Csomag tartalma és díjai:. Havi csomagdíj 399 Ft.2 Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus forint eseti átutalási megbízás teljesítése esetén (, Bank Üzleti Terminál Díjmentes alkalmazásával indított utalások).3 Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus forint eseti átutalási megbízás teljesítése esetén (, Bank Üzleti Terminál 0, %, minimum 200 alkalmazásával indított utalások).4 Forint készpénzfelvétel pénztáron keresztül 0,22 %, minimum Forint készpénzbefizetés pénztáron keresztül** 0,06 %, minimum 80.6 Belföldi fizetési forgalomból (GIRO) érkező forintösszeg jóváírása forintszámlán Díjmentes.7 szolgáltatás havidíja Díjmentes.8 Csomagban foglalt ingyenes bankkártya H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/8

9 A Számlavezetési Csomagban rögzített díjtételek igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél szolgáltatásra vagy Bank Üzleti Terminál szolgáltatásra vonatkozó aláírt és hatályba lépett szerződéssel rendelkezzen. Bank Üzleti Terminál szolgáltatás díjtételei jelen Hirdetményben nem kerültek külön feltüntetésre, megegyeznek a mindenkori aktuális Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére elnevezésű Hirdetményben közzétett díjakkal. A Számlavezetési Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal legkésőbb az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! Az e-könyvelő Csomagra vonatkozó egyéb feltételeket a jelen Hirdetmény 3., valamint 0-. pontjai tartalmazzák. Az e-könyvelő Csomag díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. 2 évig NAV (APEH) utalás meghatározott költségvetési célszámlákra: A 2 évig elektronikus eseti utalás NAV (APEH) költségvetési célszámlákra szolgáltatás igénylése csak az E- könyvelő számlacsomag igénylésével egyidejűleg történhet. A NAV (APEH) utalás esetében célszámlaszerződés megkötése kötelező. A utalás csak egy, a célszámlaszerződésben meghatározott pénzforgalmi forint bankszámlát érintő, és a szerződésben meghatározott csatornán vagy Üzleti terminál - indított, kizárólag az alábbiakban felsorolt jogosulti célszámlák javára történő átutalások és azzal összefüggésben felszámított díjak kapcsán áll fenn: Célszámla megnevezése Költségvetési célszámla száma NAV Társasági adó NAV Személyi jövedelemadó NAV Általános forgalmi adó NAV Rehabilitációs hozzájárulás NAV Egészségbiztositási és munkaerőpiaci járulék NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek NAV Egészségügyi hozzájárulás NAV Szakképzési hozzájárulás NAV Innovációs Járulék beszedési számla NAV Start -kártya kedvezményes járulékbefizetések beszedési számla NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla A ség feltétele, hogy a jogosulti célszámlák a tranzakció rögzítésekor a hirdetményben meghatározott módon (2*8 karakter formában) legyenek megadva! A ség érvényességének kezdő időpontja a szerződés aláírását követő legközelebbi díjelszámolási időszak kezdőnapja. A ség a 25. hónap díjelszámolási időszakának kezdőnapját követően megszűnik, és a célszámlaszerződésben érintett bankszámlát érintő tranzakciók tekintetében az Ügyfélre vonatkozó, mindenkor hatályos Banki hirdetmények alkalmazandóak. * A tárgyhónap alapjául vett díjelszámolási időszakot a Bank valamennyi ügyfele részére a megbízások befogadásáról, teljesítés időtartamáról, árfolyamáról szóló Hirdetménye tartalmazza. ** Készpénzbefizetés pénztáron keresztül típusú tranzakció esetén amennyiben a befizetett érme és bankjegy összdarabszáma meghaladja az.000 db-ot, az Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére Hirdetmény vagy a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény vonatkozó pontjai az irányadók. H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/9

BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOKRA vonatkozó HIRDETMÉNY KISVÁLLALKOZÁSOK részére

BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOKRA vonatkozó HIRDETMÉNY KISVÁLLALKOZÁSOK részére BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOKRA vonatkozó HIRDETMÉNY KISVÁLLALKOZÁSOK részére Hatályos: 2014. január 31-től Jelen Hirdetmény a Fix Számlavezetési csomagok (továbbiakban: Csomagok) tartalmát, igénybevételének

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI Számlacsomag neve Számlavezetés

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI ERSTE Bank Hungary Zrt. Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény 5. számú melléklet LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI Közzététel: 2015. március 31. Hatályos: 2015. április 1. napjától Ügyvédi, közjegyzői,

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet I. Forint pénzforgalmi

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata Érvényes: 2015. április 01től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15től Forgalmi jutalék Külső köri papíros alapú megbízás

Részletesebben

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉS Érvényes 2015.szeptember 01-től Az Ön vállalkozásának leginkább megfelelő számlavezetési csomagot nyújtjuk. A számlavezetési

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása.

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 1/12 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 5/2013.01.24. számú ülés nélküli Eszköz

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 A hirdetmény módosítás oka: Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra, a Bank@Work Prémium számlacsomag neve Prémium számlacsomagra módosul.

Részletesebben

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla ERSTE MUNKAVÁLLALÓI BANKSZÁMLÁK DÍJAI ÉS JUTALÉKAI Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1-től A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv.-ben előírt tájékoztatási

Részletesebben

Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: Látra szóló 0,25% (0,25%)

Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: Látra szóló 0,25% (0,25%) Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: éves kamat (EBKM) Látra szóló 0,25% (0,25%) Látra szóló MiaManó Perselyszámla esetén 3,00% (3,04%) Egyszeri illetve folyamatos

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE. Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig

Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE. Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig A hirdetményben található valamennyi számlacsomagban elhelyezett összeg az OBA által 100 000

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról II. Lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok JUTALÉK MÉRTÉKE Alap számla Elektronikus Internetbank + SMS szolgáltatás + 1 db MC Standard főkártya)* Aktív számla¹ Prémium számla¹ Aranykor számla²

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.05.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.05.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/8. számú melléklet FHB Kamathozó Csatolt Megtakarítási Betétszámához (2011. március 31-ig FHB Csatolt Megtakarítási Betétszámla) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-tıl I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00%

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min.

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min. NEM ÉRTÉKESÍTETT FORINT PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLACSOMAGOK DÍJAI Közzététel: 2015. szeptember 1. napján Hatályos: 2015. szeptember 2. napjától A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.

Részletesebben

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 29. napján a jelen Hirdetmény módosításra került; - az OBA betétbiztosítással

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet Sajóvölgye Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉY VÁLTOZÁSRÓL, DÍJMÓDOSÍTÁSRÓL Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel történt,

Részletesebben

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Allianz Allianz Bank Bank Zrt. Zrt. Tel.: Tel.: 06-40-421-421 Swift: 1/6 1. Feltételes

Részletesebben

I. 2015. május 15-i hatállyal az alábbiakban megjelölt számlacsomagokat a továbbiakban a Bank nem forgalmazza:

I. 2015. május 15-i hatállyal az alábbiakban megjelölt számlacsomagokat a továbbiakban a Bank nem forgalmazza: Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., továbbiakban: a Bank) módosítja az alábbiakban megjelölt lakossági Kondíciós Listáit tekintettel

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági bankszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % Látra szóló

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó bankkártyákról 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II.

Részletesebben

Hatályos 2014. február 1- jétől

Hatályos 2014. február 1- jétől Díjtétel Standard Komfort számla (elektronikus számla) Dinamikus számla (elektronikus számla) SZÁMLAVEZETÉS Számlanyitás Törzsbetét Társas vállalkozó 30 00 Törzsbetét Egyéni vállalkozás 10 00 Törzsbetét

Részletesebben

Nem értékesített bankszámlák

Nem értékesített bankszámlák RSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény.3. sz. melléklet Nem értékesített bankszámlák folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról Közzététel:

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes.

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes. Tájékoztató a havi 2 díjmentes készpénzfelvételről, a nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról, valamint a bankkártya napi készpénzfelvételi limitének alapbeállításáról Érvényes: 2015. január 9-től A pénzforgalmi

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint számlavezetési Hirdetménye Hatályos: 2015. május 13-tól LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLAVEZETÉS LAKOSSÁGI SZÁMLÁK DÍJAK STANDARD FOLYÓSZÁMLA PRÉMIUM (Maestro vagy Visa Online

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata Érvényes: 2013. július 25-től Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00% 1 2013.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 01. KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 01. TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAG A Takarék kiváltó számlacsomagra

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számla kamata

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számla kamata 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számla kamata Érvényes: 2013. július 25. Éves kamat EBKM Látra szóló pénzforgalmi számla 0% 0,00% Alapítványok, szakszervezetek, polgárőrség látra

Részletesebben

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI I. Számlacsomagok I./1. Üzleti Plusz számlacsomag jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások számára Számlacsomag tartalma MC Electronic Business bankkártya + Netbank + SMS Havi egyenlegértesítő díja

Részletesebben

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2011.01.17. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2011. 03.21-től Már nem igényelhető,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

Budapest Bank Money+ Privát Banki Szolgáltatások

Budapest Bank Money+ Privát Banki Szolgáltatások Hirdetmény érvényes: 2009.11.09 Budapest Bank Money+ Privát Banki Szolgáltatások MONEY+ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉNEK FELTÉTELEI A Budapest Bank Money+ szolgáltatásait a Budapest Bank Nyrt. ügyfele veheti

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

Hirdetmény. a lakossági számlavezetésről. Hatályos: 2014. március 14-től

Hirdetmény. a lakossági számlavezetésről. Hatályos: 2014. március 14-től Hirdetmény a lakossági számlavezetésről Hatályos: 2014. március 14-től Jelen hirdetménymódosítás az ügyfél számára kedvező módosítást tartalmaz. Standard, Prémium, Extra, Junior, Diák, Nyugdíjas számlacsomagok

Részletesebben

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19. napjától Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Hirdetmény. a lakossági számlavezetésről. Hatályos: 2015. június 1-től Közzétéve: 2015. június 1.

Hirdetmény. a lakossági számlavezetésről. Hatályos: 2015. június 1-től Közzétéve: 2015. június 1. Hirdetmény a lakossági számlavezetésről Hatályos: 2015. június 1-től Közzétéve: 2015. június 1. Jelen hirdetménymódosítást a Hirdetmény 5. Bankszámla kivonatra vonatkozó rendelkezésekben történt módosítás

Részletesebben

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015. KONDÍCIÓS LISTA Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015. Érvényben: 2015. április 1-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2015.04.01-től kedvezményes

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Lakossági forint számlacsomagok Számlacsomag neve STANDARD ELEKTRONIKUS Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó 24 18 Törzsbetét

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

JUBILEUM 2 BETÉT. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29-től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK. HŰSÉG BETÉT Forintban

JUBILEUM 2 BETÉT. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29-től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK. HŰSÉG BETÉT Forintban Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK Feltételek: JUBILEUM 2 BETÉT minimum: 50 000 Ft maximum: 500 000 000 Ft nap Jubileum 2 Betétben

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2015. május 15.-től (1503), közzététel napja 2015. május 15. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben