BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOKRA vonatkozó HIRDETMÉNY gazdálkodó és egyéb szervezetek részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOKRA vonatkozó HIRDETMÉNY gazdálkodó és egyéb szervezetek részére"

Átírás

1 BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOKRA vonatkozó HIRDETMÉNY gazdálkodó és egyéb szervezetek részére Hatályos: 20. március hó 6-tól Jelen Hirdetmény a Fix Számlavezetési csomagok (továbbiakban: Csomagok) tartalmát, igénybevételének feltételeit tartalmazza. Jelen Hirdetmény által nem tartalmazott szolgáltatásokra, illetve nem szabályozott kérdésekben a kisvállalkozások részére irányadó bankszámlavezetésre kötött mindenkori Keretszerződésben foglalt előírások, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen Hirdetményben szereplő csomagok kizárólag forint tranzakciók és szolgáltatások díjait szabályozza. A forint bankszámlákat érintő devizaműveletek díjai, valamint az országon kívüli teljesítésre vonatkozó forint fizetési megbízások díjai a Bank Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére kondíciós listában találhatók. A Bank a %-os díjtételt minden Csomag esetében a fizetési művelet összegének alapul vételével számítja fel.. A SprinterNet és Sprinter csomagok díjai: SprinterNet (elektronikus) Csomagok A Csomag elnevezése I. II. III. IV. V. Havi csomagdíj Ft Ft Ft Ft Ft Kedvezményes havi csomagdíj 2, Millió Ft fölötti egyenleg esetén Ft Kedvezményes havi csomagdíj Millió Ft fölötti egyenleg esetén Ft Csomagban foglalt elektronikus eseti utalások (, Bank Üzleti Terminál) első 3 darab első 6 darab első 9 darab első 6 darab első 36 darab Csomagban foglalt pénztári készpénzfelvétel ill. -befizetés darabszáma 2 Csomagban foglalt ATMes készpénzfelvételek száma 3 Csomagban foglalt elektronikus szolgáltatás első 4 darab első 4 darab Csomagban foglalt ingyenes bankkártya Csomagban foglalt maximális havi számlaforgalom (a csomagban foglalt tranzakciók tartoznak bele, azonban az ATM tranzakciók nem képezik a részét a forgalmazási limitnek) Ft Ft Ft Ft Ft H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/

2 Sprinter (papíros) Csomagok A csomag elnevezése I. II. III. IV. V. Havi csomagdíj 3.90 Ft Ft Ft Ft Ft Kedvezményes havi csomagdíj 2, Millió Ft fölötti egyenleg esetén Ft Kedvezményes havi csomagdíj Millió Ft fölötti egyenleg esetén Ft Csomagban foglalt papír alapú eseti utalások első 3 darab első 6 darab első 9 darab első 6 darab első 36 darab Csomagban foglalt pénztári készpénzfelvétel ill. -befizetés darabszáma 2 első 4 darab Csomagban foglalt ATMes készpénzfelvételek száma 3 Csomagban foglalt elektronikus szolgáltatás Csomagban foglalt ingyenes bankkártya Csomagban foglalt maximális havi számlaforgalom (a csomagban foglalt tranzakciók tartoznak bele, azonban az ATM tranzakciók nem képezik részét a forgalmazási limitnek) Ft Ft Ft Ft Ft A eseti utalások darabszámába mind a külső- mind a belsőköri eseti utalások beletartoznak, maximum a forgalmazási limit erejéig a pénztári készpénzes (nem ATM) tranzakciók volumenével együtt. 2 A pénztári tranzakciók számába a pénztári készpénzfelvételek és a pénztári készpénzbefizetések tartoznak bele a Csomagban foglalt forgalmazási limit erejéig az utalási megbízások volumenével együtt. A megadott darabszám a két típusú tranzakcióra együttesen értendő. 3 A Bank a kedvezményt kizárólag a Bankos ATM készpénzfelvételekre érvényesíti. A tranzakció díját a tárgyhónapban* beterheli, majd az ATM készpénzfelvételi kedvezményt a tárgyhónapot követő hónapban, egy összegben, utólagosan jóváírja a pénzforgalmi bankszámlán. 4 A Bank a forgalmazási limitbe a SprinterNet csomagok esetében az ügyfél által elektronikusan indított eseti külső és belső átutalásokat, valamint a pénztári készpénz be- és kifizetéseket, míg a Sprinter csomagok esetében az ügyfél által papír alapon indított eseti külső és belső átutalásokat, valamint a pénztári készpénz be- és kifizetéseket számítja bele. 2. A SprinterNet V. és a Sprinter V. Csomagok esetében a táblázatban foglalt adott összegű havi átlagos látraszóló egyenleg fölött kedvezményt adunk a Havi csomagdíjból. A Bank a havi átlagos számlaegyenleg összegére vonatkozóan a tárgyhónapot* megelőző lezárt hónap havi átlagegyenlegét veszi alapul. A havi átlagos számlaegyenleget a Bank az adott napi záró egyenlegek átlagolásával kapja meg. A kedvezmény a tárgyhónapban automatikusan érvényesül, ha az előző havi átlagegyenleg elérte valamelyik megadott határt. 3. Számlatulajdonos a Bankszámlaszerződésében határozza meg, hogy a Csomagok közül melyiket veszi igénybe. A választott Csomagra a jelen Hirdetményben meghatározott kondíciók vonatkoznak. Számlatulajdonos azonos időben csak egy Csomaggal rendelkezhet. A Csomagok esetében a választott Csomag ismertetett kondíciói kizárólag csak egy, a Bankszámlaszerződésben meghatározott bankszámlára érvényesek. 4. Az. pontban lévő táblázatok tartalmazzák az egyes Csomagok havi díját, továbbá azt, hogy egy adott Csomag keretében a Csomag díjáért tárgyhónapon belül a Számlatulajdonos hány darab, milyen jellegű tranzakciót kezdeményezhet, legfeljebb mekkora összértékhatárig (forgalmazási limit), továbbá az adott Csomag milyen egyéb szolgáltatásokat, kedvezményeket nyújt a Számlatulajdonosnak. A Sprinter és Sprinternet Csomagok díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. 5. Ha a Számlatulajdonos forgalma valamely tárgyhónapban* meghaladja az általa előre választott Csomag feltételei szerinti tranzakciószámot vagy volument, a Bank a többletforgalom után az adott típusú tranzakciókra a 7. pontban meghatározott díjat számítja fel. Továbbá amennyiben olyan fizetési megbízás kerül teljesítésre, amely a választott Csomagban tranzakcióként nem szerepel, úgy az ilyen megbízásokra a Bank szintén a 7. pontban meghatározott díjat számítja fel. 6. Ha a választott Csomagban foglalt fizetési megbízásokból a tárgyhónapon* belül teljesített megbízások együttes összege meghaladja a Csomagnak megfelelő forgalmazási limitet, vagy ha a fizetési megbízások darabszáma meghaladja a Csomagban foglalt ingyenes tranzakciók darabszámát, akkor a tárgyhónapban a forgalmazási limitet vagy a meghatározott darabszámot meghaladó tranzakciókra a Bank a 7. pontban meghatározott díjat számítja fel. Forgalmazási limitet átlépő teljesített megbízás esetén a Bank a limiten belüli részre nem számít fel, míg a limitet meghaladó részre a 7. pontban meghatározott díjat számítja fel. H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/2

3 7. A Csomagok tranzakciós vagy forgalmazási limitének átlépése esetén, a limitet meghaladó fizetési megbízásokra, illetve a választott Csomagban nem limitált fizetési megbízásokra a Bank az alábbi díjakat számítja fel: A SprinterNet I., II., III., IV., V. valamint a Sprinter I., II.,III.,IV.,V., csomagok esetében: Készpénz befizetés pénztáron keresztül 5 Készpénz kifizetés pénztáron keresztül Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus eseti utalási megbízás teljesítése ( és Bank Üzleti Terminál alkalmazásával indított utalások) Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus eseti utalási megbízás teljesítése ( és Bank Üzleti Terminál alkalmazásával indított utalások) SprinterNet I. II. III. IV. SprinterNet V. Sprinter I. II. III. IV. Sprinter V. 0,44% Ft 0,22% Ft 0,44% + 560Ft 0,22% Ft 0,3% + 260Ft 0,5% + 30 Ft 0,24% + 260Ft 0,3% + 260Ft 0,5% + 30 Ft Banknál vezetett Bankszámlára történő papíralapú eseti utalási megbízás 0,32% + 560Ft teljesítése Nem a Banknál vezetett bankszámlára 0,2% Ft 0,4% + 560Ft 0,2% Ft történő papíralapú eseti utalási megbízás 0,4% + 560Ft teljesítése esetén Jóváírási díj nincs nincs nincs nincs 8. A Csomagok minden esetben a legközelebbi tárgyhónap* kezdőnapjától vehetők igénybe. 9. Az. pont meghatározásai alapján az egyes Csomagok tartalmaznak Kártyát illetve a SprinterNet Csomagok szolgáltatást. Ezen szolgáltatások közül érvényes és hatályos szerződés alapján eddig is igénybevett szolgáltatás díját a Csomagra vonatkozó megállapodás hatályba lépését követően a választott Csomag díja jelen Hirdetménynek megfelelően magában foglalja. 0. A Számlatulajdonos jogosult arra, hogy az igénybe vett Csomag helyett áttérjen egy másik Csomagra, vagy visszatérjen a Bank általános Forintszámla vezetésére. A más Csomagra, vagy általános Forintszámla alkalmazására való áttérés. Csomagok közötti váltás bármikor igényelhető. A csomagváltás a váltásra vonatkozó megállapodás érvénybe lépését követő legközelebbi tárgyhónap* első banki napjával történik.. Megszűnés, valamint csomagváltás esetén a korábbi Csomag által tartalmazott szolgáltatások továbbra is igénybe vehetők a választott új Csomagra vonatkozó, vagy az Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére Hirdetmény vagy a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény feltételeinek megfelelően. Az Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére Hirdetmény vagy a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény feltételei vonatkoznak mindazon igénybe vett szolgáltatásokra, melyeket az új Csomag nem tartalmaz, illetve általános forintszámla-vezetésre áttérés esetén mindazon szolgáltatásra, melyek a Számlatulajdonos részéről felmondásra nem kerülnek. 2. Jelen Hirdetmény vonatkozásában új ügyfél az a kisvállalkozás, amely a Banknál pénzforgalmi bankszámlával még nem rendelkezik, vagy a Banknál korábban megnyitott bankszámlájának megszűnése/megszüntetése és a jelen bankszámlanyitás között több, mint 6 (hat) hónap telt el. H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/3

4 BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK (CIVIL CSOMAG) A CIVIL Csomagban rögzített díjtételek igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél az alábbiak közül bármely NON-Profit tevékenységet végezze. (NON-Profit szervezet a KSH statisztikai egységek gazdálkodási forma szerinti osztályozása alapján az 5-ös 6-os gazdasági forma kóddal rendelkező szervezetek.) Havi csomagdíj Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus eseti utalási megbízás teljesítése esetén ( és Bank Üzlet Terminál alkalmazásával indított utalások) Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus eseti utalási megbízás teljesítése esetén ( és Bank Üzlet Terminál alkalmazásával indított utalások) Banknál vezetett Bankszámlára történő papíralapú eseti utalási megbízás teljesítése esetén Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő papíralapú eseti utalási megbízás teljesítése esetén Készpénzfelvétel pénztáron keresztül Készpénzbefizetés pénztáron keresztül** Jóváírási díj 0 Ft 0,24% + 260Ft 0,3% + 260Ft 0,32% + 560Ft 0,4% + 560Ft 0,44% + 560Ft 0,24% + 360Ft A CIVIL Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! A Számlatulajdonos a Bankszámlaszerződésben határozza meg, hogy a Csomagot igénybe veszi. A Civil Csomag esetében a Számlatulajdonos egy időben több CIVIL Csomaggal is rendelkezhet, azaz a Civil Csomagot a Számlatulajdonos több bankszámlájára is be lehet állítani egyidejűleg. A Csomagra vonatkozó egyéb feltételeket a jelen Hirdetmény 0-. pontjai tartalmazzák. BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK (Perfekt Csomag) Havi csomagdíj Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő papíralapú eseti utalási megbízás teljesítése esetén Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus eseti utalási megbízás teljesítése esetén (Üzleti Terminál, alkalmazásával indított utalások) A Banknál vezetett Bankszámlára történő papíralapú eseti utalási megbízás teljesítése esetén A Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus eseti utalási megbízás teljesítése esetén (Üzleti Terminál, alkalmazásával indított utalások) Csomagban foglalt ingyenes bankkártya 399 Ft 0,0% ,24% ,0% ,24% A Perfekt Csomagot a Bank kizárólag a Csomag igénylését megelőzően a Banknál bankszámlával nem rendelkező új ügyfelek számára biztosítja. A Perfekt Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! A fenti kondíciók a Csomag igénylésétől számított 24 (huszonnégy) hónapig érvényesek. A 25. hónap díjelszámolási időszakának* kezdőnapjától a Bank a mindenkori hatályos Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére Hirdetmény vagy a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény kondíciót alkalmazza. A Perfekt Csomagra vonatkozó egyéb feltételeket a jelen Hirdetmény 3., továbbá a 0-2. pontjai tartalmazzák. A Perfekt Csomag díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/4

5 BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK ( E-Csomag) Havi csomagdíj Bankszámlára történő elektronikus eseti utalási megbízás teljesítése esetén ( alkalmazásával indított utalások) Bankszámlára történő papíralapú eseti utalási megbízás teljesítése esetén Készpénzfelvétel pénztáron keresztül Készpénzbefizetés pénztáron keresztül** szolgáltatás díja havonta Csomagban foglalt ingyenes bankkártya A E-csomag esetében az első hat (6) hónap során esedékes havi számlavezetési díj elengedésre kerül. 399 Ft 0,0% ,45% ,45% ,05%+ 25 A E-csomagot a Bank kizárólag a Csomag igénylését megelőzően a Banknál bankszámlával nem rendelkező új ügyfelek számára biztosítja. A E-csomagban rögzített díjtételek igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél szolgáltatásra vonatkozó aláírt és hatályba lépett szerződéssel rendelkezzen. A E-csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal legkésőbb az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! A fenti kondíciók a csomag igénylésétől számított 24 (huszonnégy) hónapig érvényesek. A 25. hónap díjelszámolási időszakának* kezdőnapjától a Bank a mindenkori hatályos Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére Hirdetmény vagy a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény kondíciót alkalmazza. A E-csomagra vonatkozó egyéb feltételeket a jelen Hirdetmény 3., továbbá a 0-2. pontjai tartalmazzák. Ha az ügyfél a Csomag igénylését követően a Banknál vezetett számláját 2 hónapon belül megszünteti úgy a Bank egyszeri 3000,-Ft számlamegszüntetési díjat számít fel, a bankszámla megszüntetésével egyidejűleg. E-csomaghoz Bank Üzleti Terminál szolgáltatás nem igényelhető! A E-csomag díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK (Paragrafus) A Paragrafus Fix Számlavezetési csomag (továbbiakban: Csomag) tartalma és díjai: Havi csomagdíj 800 Ft Számlatulajdonos a Bankszámlaszerződésében határozza meg a választott Paragrafus Csomag igénybevételét. A Paragrafus csomagra vonatkozó egyéb feltételeket jelen Hirdetmény 3., valamint 0-. pontjai tartalmazzák. A Paragrafus Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal legkésőbb az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! A Paragrafus Csomag díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. A Csomag ügyvédi, közjegyzői és végrehajtói irodák, valamint egyéni ügyvédek, közjegyzők és végrehajtók számára vehető igénybe. H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/5

6 BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK (e-paragrafus) Az e-paragrafus számlavezetési Csomag kizárólag ügyvédi, közjegyzői és végrehajtói irodák, valamint egyéni ügyvédek, közjegyzők és végrehajtók számára vehető igénybe.. Az e-paragrafus Számlavezetési Csomag tartalma és díjai:. Havi csomagdíj 399 Ft.2 Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus forint eseti átutalási megbízás teljesítése esetén ( alkalmazásával indított utalások) Díjmentes.3 Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus forint eseti átutalási megbízás teljesítése esetén ( alkalmazásával indított utalások) 0,06% + 55, de maximum Ft 0,5% + 200,.4 Forint készpénzfelvétel pénztáron keresztül de maximum Ft.5 Forint készpénzbefizetés pénztáron keresztül** Könyvelési díj 25.7 szolgáltatás díja Díjmentes.8 Csomagban foglalt ingyenes bankkártya.9 Havi kivonat Díjmentes A Bank könyvelési díjat is felszámít az.3-.5, pontokban meghatározott pénzforgalmi szolgáltatások könyvelésének végrehajtása esetén. A Számlavezetési Csomagban rögzített díjtételek igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél szolgáltatásra vonatkozó aláírt és hatályba lépett szerződéssel rendelkezzen. A Számlavezetési Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal legkésőbb az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! Az e-paragrafus Csomagra vonatkozó egyéb feltételeket a jelen Hirdetmény 3., valamint 0-. pontjai tartalmazzák. Az e-paragrafus Csomag díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK (E-bónusz Csomag) Az E-bónusz Csomagot a Bank kizárólag azon kisvállalkozások számára biztosítja, amelyek szerződéses vagy tagsági jogviszonyuk alapján a Bankkal együttműködési megállapodást kötő valamely vállalkozáshoz, vagy szervezethez kapcsolódnak, valamint a Bank által meghirdetett ajánlási program keretében kötnek szerződést, vagy azon kisvállalkozások számára biztosítja, amelyek tagja vagy vezető tisztségviselője a Banknál Money fix számlacsomaggal (MFX) vagy a Money fix 2 számlacsomaggal (MF2) rendelkező lakossági ügyfélnek, valamint a Banknál Money fix 2 számlacsomagot (MF2) nyitó lakossági ügyfélnek minősül, továbbá minden olyan esetben, ahol a kisvállalkozással kötött bankszámlaszerződés, annak kondíciói tekintetében a jelen Hirdetmény feltételeit rendeli alkalmazni. A Bank kisvállalkozásnak tekint minden olyan vállalkozást (gazdálkodási formára való tekintet nélkül), amely Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámláin 2 hónap alatt bonyolított terhelési forgalma nem haladja meg a 60 millió forintot, illetve forgalmi adatoktól függetlenül valamennyi társasházat. Havi csomagdíj Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus forint eseti utalási megbízás teljesítése esetén (, Bank Üzleti Terminál alkalmazásával indított utalások) Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus forint eseti utalási megbízás teljesítése esetén (, Bank Üzleti Terminál alkalmazásával indított utalás) Bankszámlára történő papíralapú forint eseti utalási megbízás teljesítése esetén Forint készpénzfelvétel pénztáron keresztül Forint készpénzbefizetés pénztáron keresztül** szolgáltatás díja havonta Csomagban foglalt ingyenes bankkártya Az E-bónusz Csomag esetében az első tizenkét hónap során a havi csomagdíj elengedésre kerül. 399 Ft 0,0% ,45% ,45% ,05% + 25 Az E-Bónusz Csomagban rögzített díjtételek igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél szolgáltatásra vonatkozó aláírt és hatályba lépett szerződéssel rendelkezzen. H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/6

7 Az E-bónusz Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal legkésőbb az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! A fenti kondíciók az E-bónusz Csomag igénylésétől számított 24 (huszonnégy) hónapig érvényesek. A huszonötödik hónap díjelszámolási időszakának* kezdőnapjától a Bank a mindenkori hatályos Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére Hirdetmény vagy a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény kondíciót alkalmazza. Az E-bónusz Csomag díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. Az E-bónusz Csomagra vonatkozó egyéb feltételeket jelen Hirdetmény 3., valamint 0-. pontjai tartalmazzák. BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK (WebStart Csomag) A WebStart Csomagot a Bank kizárólag annak igénylését megelőzően a Banknál pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező és maximum év működési múlttal rendelkező kisvállalkozások számára biztosítja. A Bank kisvállalkozásnak tekint minden olyan vállalkozást (gazdálkodási formára való tekintet nélkül), amely Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámláin 2 hónap alatt bonyolított terhelési forgalma nem haladja meg a 60 millió forintot, illetve forgalmi adatoktól függetlenül valamennyi társasházat. Havi kedvezményes csomagdíj Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus forint eseti utalási megbízás teljesítése esetén ( alkalmazásával indított utalások) Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus forint eseti utalási megbízás teljesítése esetén ( alkalmazásával indított utalás) Bankszámlára történő papíralapú forint eseti utalási megbízás teljesítése esetén Forint készpénzfelvétel pénztáron keresztül Forint készpénzbefizetés pénztáron keresztül** szolgáltatás díja havonta Csomagban foglalt ingyenes bankkártya 99 Ft 0,05% ,45% ,22% ,05% + 25 A kedvezmény a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény szerinti számlafenntartási díj összegéhez viszonyítva jelentkezik. A WebStart Csomagban rögzített díjtételek igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél szolgáltatásra vonatkozó aláírt és hatályba lépett szerződéssel rendelkezzen. A WebStart Számlavezetési Csomag igénybevételével egyidejűleg az ügyfél vállalja, hogy pénzforgalmi számláját a számlanyitástól számított 2 évig nem szünteti meg, továbbá hogy amennyiben az ügyfél a NAV (APEH) felé bármely jogcímen fizetésre kötelezett - úgy évente legalább egy NAV (APEH) részére teljesítendő utalását a megnyitott pénzforgalmi bankszámlájáról kezdeményezi a pénzforgalmi számla nyitásától számított 2 éven keresztül! Amennyiben az ügyfél a fenti követelményeknek nem tenne eleget, úgy a Bank fenntartja a jogot, hogy az ügyfél számára a tényleges bankszámlavezetés időtartamától függetlenül a mindenkor hatályos kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény szerinti 6 hónapra eső számlafenntartási díj és a jelen Hirdetményben rögzített, ugyanezen időszakra számított havi kedvezményes csomagdíj különbözetét számolja fel és azt egyösszegben követelje! A WebStart Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal legkésőbb az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! A fenti kondíciók a WebStart Csomag igénylésétől számított 24 (huszonnégy) hónapig érvényesek. A huszonötödik hónap díjelszámolási időszakának* kezdőnapjától a Bank a mindenkori hatályos Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére Hirdetmény vagy a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény kondíciót alkalmazza. A Webstart Csomag díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. A WebStart Csomagra vonatkozó egyéb feltételeket jelen Hirdetmény 3., valamint 0-2. pontjai tartalmazzák. H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/7

8 BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG (Letéti Számlacsomag) Jelen Hirdetmény a Letéti számlavezetési csomag tartalmát, igénybevételének feltételeit tartalmazza. Az Letéti számlavezetési csomag kizárólag ügyvédi, közjegyzői és végrehajtói irodák, valamint egyéni ügyvédek, közjegyzők és végrehajtók számára vehető igénybe.. A forint Letéti számlavezetési csomag tartalma és díjai:. Havi csomagdíj Díjmentes.2 Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus forint eseti átutalási megbízás teljesítése esetén ( alkalmazásával indított átutalások) Díjmentes.3 Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus forint eseti átutalási megbízás teljesítése esetén ( alkalmazásával indított átutalások) 0,06 % + 55, de maximum Ft.4 Forint készpénzfelvétel pénztáron keresztül 0,5 % + 200, de maximum Ft.5 Forint készpénzbefizetés pénztáron keresztül** Könyvelési díj 25.7 Business Mastercard Bankkártya Díjmentes A Bank könyvelési díjat is felszámít az.3-.5, pontokban meghatározott pénzforgalmi szolgáltatások könyvelésének végrehajtása esetén. A forint letéti számla kamata megegyezik a mindenkori hatályos VÁLLALATI FORINT BETÉT HIRDETMÉNY-ben közöltekkel. A letéti számla esetében felmerülő díjak a pénzforgalmi számlán kerülnek felszámításra. A feltételek Giro számmal rendelkező letéti számlák esetében érvényesek. A Számlavezetési Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal legkésőbb az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOK (e-könyvelő csomag) Az e-könyvelő számlavezetési Csomag kizárólag könyvelők, könyvvizsgálók vagy adótanácsadók, valamint könyvelő, könyvvizsgáló vagy adótanácsadó irodák számára vehető igénybe. Az e-könyvelő Csomagot a Bank kizárólag kisvállalkozások számára biztosítja. A Bank kisvállalkozásnak tekint minden olyan vállalkozást (gazdálkodási formára való tekintet nélkül), amely Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámláin 2 hónap alatt bonyolított terhelési forgalma nem haladja meg a 60 millió forintot, illetve forgalmi adatoktól függetlenül valamennyi társasházat.. Az e-könyvelő Csomag tartalma és díjai:. Havi csomagdíj 399 Ft.2 Banknál vezetett Bankszámlára történő elektronikus forint eseti átutalási megbízás teljesítése esetén (, Bank Üzleti Terminál Díjmentes alkalmazásával indított utalások).3 Nem a Banknál vezetett bankszámlára történő elektronikus forint eseti átutalási megbízás teljesítése esetén (, Bank Üzleti Terminál 0, %, minimum 200 alkalmazásával indított utalások).4 Forint készpénzfelvétel pénztáron keresztül 0,22 %, minimum Forint készpénzbefizetés pénztáron keresztül** 0,06 %, minimum 80.6 Belföldi fizetési forgalomból (GIRO) érkező forintösszeg jóváírása forintszámlán Díjmentes.7 szolgáltatás havidíja Díjmentes.8 Csomagban foglalt ingyenes bankkártya H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/8

9 A Számlavezetési Csomagban rögzített díjtételek igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél szolgáltatásra vagy Bank Üzleti Terminál szolgáltatásra vonatkozó aláírt és hatályba lépett szerződéssel rendelkezzen. Bank Üzleti Terminál szolgáltatás díjtételei jelen Hirdetményben nem kerültek külön feltüntetésre, megegyeznek a mindenkori aktuális Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére elnevezésű Hirdetményben közzétett díjakkal. A Számlavezetési Csomag díjtételeinek alkalmazására első alkalommal legkésőbb az igénylést követő banki munkanapon kerülhet sor! Az e-könyvelő Csomagra vonatkozó egyéb feltételeket a jelen Hirdetmény 3., valamint 0-. pontjai tartalmazzák. Az e-könyvelő Csomag díját a Bank minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel. 2 évig NAV (APEH) utalás meghatározott költségvetési célszámlákra: A 2 évig elektronikus eseti utalás NAV (APEH) költségvetési célszámlákra szolgáltatás igénylése csak az E- könyvelő számlacsomag igénylésével egyidejűleg történhet. A NAV (APEH) utalás esetében célszámlaszerződés megkötése kötelező. A utalás csak egy, a célszámlaszerződésben meghatározott pénzforgalmi forint bankszámlát érintő, és a szerződésben meghatározott csatornán vagy Üzleti terminál - indított, kizárólag az alábbiakban felsorolt jogosulti célszámlák javára történő átutalások és azzal összefüggésben felszámított díjak kapcsán áll fenn: Célszámla megnevezése Költségvetési célszámla száma NAV Társasági adó NAV Személyi jövedelemadó NAV Általános forgalmi adó NAV Rehabilitációs hozzájárulás NAV Egészségbiztositási és munkaerőpiaci járulék NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek NAV Egészségügyi hozzájárulás NAV Szakképzési hozzájárulás NAV Innovációs Járulék beszedési számla NAV Start -kártya kedvezményes járulékbefizetések beszedési számla NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla A ség feltétele, hogy a jogosulti célszámlák a tranzakció rögzítésekor a hirdetményben meghatározott módon (2*8 karakter formában) legyenek megadva! A ség érvényességének kezdő időpontja a szerződés aláírását követő legközelebbi díjelszámolási időszak kezdőnapja. A ség a 25. hónap díjelszámolási időszakának kezdőnapját követően megszűnik, és a célszámlaszerződésben érintett bankszámlát érintő tranzakciók tekintetében az Ügyfélre vonatkozó, mindenkor hatályos Banki hirdetmények alkalmazandóak. * A tárgyhónap alapjául vett díjelszámolási időszakot a Bank valamennyi ügyfele részére a megbízások befogadásáról, teljesítés időtartamáról, árfolyamáról szóló Hirdetménye tartalmazza. ** Készpénzbefizetés pénztáron keresztül típusú tranzakció esetén amennyiben a befizetett érme és bankjegy összdarabszáma meghaladja az.000 db-ot, az Általános FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY ügyfelek részére Hirdetmény vagy a Kisvállalkozások részére szóló forintszámla-vezetési Hirdetmény vonatkozó pontjai az irányadók. H-87/20 Közzétételt követően publikus 9/9

Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21.

Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21. Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

Hatályos: 2015. június 2-től (1505) Közzététel napja: 2015. június 1.

Hatályos: 2015. június 2-től (1505) Közzététel napja: 2015. június 1. Hatályos: 2015. június 2-től (1505) Közzététel napja: 2015. június 1. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

kedvezményes pénzforgalmi kondíciók, kedvezményes sávos 2.800 Ft/hó

kedvezményes pénzforgalmi kondíciók, kedvezményes sávos 2.800 Ft/hó Közzététel: 2009. július 31. Hatálybalépés: 2009. július 31. HIRDETMÉNY A mikro- és kisvállalati ügyfélkör 1 forint- és devizaszámlái 2 tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről I. Számlavezetés,

Részletesebben

Premium Banking Kondíciós Lista

Premium Banking Kondíciós Lista Premium Banking Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve 2015. május 15-én 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 2. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK ÉS BANKKÁRTYÁK 7 3. RAIFFEISEN

Részletesebben

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG FHB MAESTRO FHB MAESTRO Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról

Részletesebben

Közzététel: 2015. június 12. Hatályba lépés: 2015. július 1.

Közzététel: 2015. június 12. Hatályba lépés: 2015. július 1. Közzététel: 2015. június 12. Hatályba lépés: 2015. július 1. HIRDETMÉNY A mikro és kisvállalati ügyfélkör forint és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről forgalmi különdíj

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. március 31. napján Hatályos: 2015. április 1-jétől A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről.

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Copyright 2014 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Minden jog 1. v/20140325 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Hirdetmény lakossági ügyfelek részére Lakossági számlavezetés már nem értékesített számlacsomagok

Hirdetmény lakossági ügyfelek részére Lakossági számlavezetés már nem értékesített számlacsomagok Lakossági számlavezetés már nem értékesített számlacsomagok Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Lakossági fizetési számla... 2 Jövedelem feltétel nélküli számlacsomagok... 3 2014.03.17 és 2015.03.02 között

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2013.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2013. K&H Bank Zrt. 095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 ) 328 9000, (06 30) 76 9000 fax: (06 ) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei Hatályos: 2013. június 15. A Lakossági Kamat- és Díjfeltételeknek ez

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés és betételhelyezés esetén alkalmazott kondíciók Érvényes: 2011.08.15. Közzétéve: 2011.06.15. Bizonyos termékek érvényességének

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK)

ÜZLETSZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK) ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK) Lakossági Tempó számlacsomag Lakossági Net számlacsomag Lakossági Prémium Plusz számlacsomag

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

Hirdetmény lakossági ügyfelek részére Lakossági számlavezetés- már nem értékesített számlacsomagok

Hirdetmény lakossági ügyfelek részére Lakossági számlavezetés- már nem értékesített számlacsomagok Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Lakossági fizetési számla... 2 Jövedelem feltétel nélküli számlacsomagok... 3 2014.03.17 és 2015.03.02 között értékesített számlacsomagok (MIN, PLE, OPT)... 3 2013.01.01

Részletesebben

Hatályba lépés napja: 2013. január 15...

Hatályba lépés napja: 2013. január 15... POSTA VÁLLALKOZÁSI SZÁMLAVEZETÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére. Jelen Általános

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. II. Bankszámlák

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. II. Bankszámlák ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről II. Bankszámlák Lakossági Tempó számlacsomag, Lakossági Net számlacsomag, Lakossági Prémium Plusz számlacsomag, Junior forint

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY 1 Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Lakossági fizetési számla, vállalkozói fizetési számlavezetéssel

Részletesebben

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2011. február 03.-tól Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom 1 Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) a számla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK HATÁLYOS: 2010. 03.01-TŐL AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉS A MAGYAR

Részletesebben