az Otis Felvonó Kft. negyedévi lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az Otis Felvonó Kft. negyedévi lapja"

Átírás

1 Magyarországon a hatvanas évek végétôl egészen a kilencvenes évek elejéig körülbelül házgyári panellakás készült el. A panellakások tervezésekor és kiala kí - tásakor mind a tizenegy, mind a tizenhat szintes házak esetében már a 60-as években is tipizált felvonó berendezéseket terveztek és építettek be. A beépített felvonóberendezések az alábbi fôbb típusokból kerültek kialakításra: 1960-es évektôl 1973-ig: HAFE (Hajtómû- és Felvonógyár) jellemzô típusa: 450 kg/6 személyes 1974-tôl a 1990-es évek elejéig Ganz (Schindler licence alapján gyártott.) jellemzô típusai: 320 kg/4 személyes 480 kg/6 személyes 500 kg/6 személyes (bútorszállító) Ezeket a berendezéseket a korábbi, MSZ Magyar Szabvány szerint ter - vez ték. Mûszaki méretezési élettartamuk 25 év, de ez a várható életkor is csak az 5 évenként esedékes közép és nagyjavítások elvégzése esetén érvényes. Az ÉMI statisztikája alapján felállított diagramon látható, hogy a Magyarországon üzemelô felvonók 58%-a meghaladja a 20 éves életkort. A 20 év feletti berendezések jelentôs része a panelházakban található. A Magyar Mérnöki Kamara, felismerve az elöregedô felvonó berendezésekben rejlô veszélyforrásokat, a tavalyi évben az Felvonó Kft.-t kérte fel, hogy készítsen egy tanulmányt az elöregedett felvonók energia-hatékony felújításáról, amely tanulmány bekerül a kormány energetikai programjába. az Otis Felvonó Kft. negyedévi lapja Panel Road Show Az elmúlt évben cégünk hatalmas fejlesz tésbe kezdett, melynek célja az volt, hogy a panelházakban üzemelô felvonók cseré jére egy tipizált megoldást dolgozzon ki, mely nagy lehetôséget jelent majd a moder nizációs üzletágunk számára. A Gen2 NOVA berendezés kulcsfontosságú a 2012 évi modernizációs értékesítési tervünk teljesítésében, melybôl az idei évben egység értékesítését szeretnénk megvalósítani végére összeállt a Gen2 NOVA névre keresztelt berendezés, amely a már jól ismert Gen2 család minden innovációját tartalmazza. A berendezés a kor éves 21% éves 30% éves 6% május 18. évfolyam 1. szám igényei nek megfelelôen a korszerû laposköteles hajtással, energia-visszatápláló ReGen Drive egységgel, és LED világítással készül, és esztétikailag is tökéletesen alakítható a megrendelôi igényekhez. A Gen2 NOVA berendezés kulcsfontosságú a 2012 évi modernizációs értékesítési tervünk teljesítésében, melybôl az idei évben egység értékesítését szeretnénk megvalósítani, és az elkövetkezô években eladott berendezések számának folyama tos növekedésével számolunk. A Gen2 NOVA berendezés sikeres beve ze tése, illetve a társasházi piacon való jelenlét erôsítése érdekében cégünk a THT (Társasház Háztartás) szaklappal együtt mûködve országjáró road-show-n vesz részt. A THT a nagyobb városokban a közös képviselôknek, illetve társasház kezelôknek (helyszínenként fô) tart szakmai napot, ahol a jogi tanácsadás mellett, mûszaki és pénzügyi elôadásokat is tartanak a megjelentek számára. Az Felvonó Kft. a Gen2 NOVA berendezést 20 perces szakmai anyaggal mutatja 50 év felett 1% 1 10 éves 29% éves 13% Magyarországi üzemelô felvonók megosz lása életkor szerint ÉMI statisztika alapján

2 Felvonó Kft. Híradó be az érdeklôdôknek ezeken a rendezvényeken. Az elôadás célja felhívni a társasházkezeléssel foglalkozó szakemberek figyelmét, hogy az Otis Felvonó Kft. az elöregedett, korszerûtlen felvonók cseréjére milyen lehetôségeket biztosít. Egyúttal bemutatásra kerülnek az Fel vonó Kft. által kínált rész- és teljes mo - der nizációs lehetôségek, és technikai újítások is. A road show-n a teljes modernizációs érté kesítô csapat részt vesz, Gönczi András, Lencs Antal, Óvári Gábor Pallaghy Botond is tart elôadást. A szakmai elôadáson túl a rendez vé - nye ken bemutatkozó standot is biztosítanak számunkra, ahol az érdeklôdôkkel személyes, és részletes konzultációra, illetve idôpont egyeztetésekre is van lehetôség. A rendezvények helyszínein azt tapasztaljuk, hogy nagy az érdeklôdés a felvonók energiatakarékos felújítása, illetve cseréje iránt, helyszíneként érdeklôdô kéri személyre szabott tanácsadásunkat. A THT road-show alkalmával begyûjtött tapasztalatok és információk alapján egy finanszírozási csomag létrehozásán dolgozunk, hogy berendezéseink könnyebben elérhetôek legyenek társasházak számára. A THT-s rendezvények sikerének hatá sá ra tervezzük, további társasházi közös képviseleteknek és a lakásfenntartó szö vet kezeteknek tartatott rendezvényeken való részvételt, hogy cégünket, termékeinket és szolgáltatásainkat mind szélesebb körben megismerhessék Az Felvonó Kft. célja az iparosított technológiával épült társasházak felvonóinak cseréjével, hogy a lakóközösségek számára a mai kor magas biztonsági, mûszaki, energiatakarékossági és eszté ti - kai követelményeinek és elvárásainak megfelelô berendezést létesítsen, amely hosszú távon biztosítja a lakók kényelmes és biztonságos utazását. Lencs Antal értékesítô Bérkompenzáció január 20.-án több mint féléves kemény lobbizás után megkaptuk az engedélyt a fixáció kivitelezésére, azaz a teljesítménybér alapú dolgozók havidíjas bérbesorolására. Mivel az alapbérváltozás munkaszerződésmódosítással jár, ezért logikusnak tűnt, hogy egyidőben a kormányrendelet szerinti bérkompenzációt is megvalósítsuk. Így a fixáció és a bérkompenzáció mellett egységesíteni tudtuk a munkaszerződéseket is. 35 esetben álltunk át a havidíjas besorolásra és összesen 80 kollégánál módosítottuk a szerződést. A fixáció lezárásval egy nagyon régi igényt tudtunk kielégíteni. A bérmódosítással az alábbi célokat értük el a kollégák közreműködésével: a bruttó bér emelésével megőriztük a 2011-es év nettó bérek értékét mivel 100%-ban megfeleltünk a bérkompenzáció elvárásainak és minden érintettnél kompenzáltunk is (80 fő) így változatlanul résztvehetünk a közbeszerzési pályázatokon állami és uniós pályázatokban résztvehetünk, hogy a tervezett oktatások és tréningek forrását biztosítsuk elértünk egy átlátható, egységes bérbesorolási rendszert, így minden kolléga havibéres besorolású lett, munkakörtől függtelenűl az egységes alapbérrendszer jó alapja a béren kívüli juttatások bevezetésének, bővítésének Mint minden változás, úgy a bérkompenzáció is sok kérdést vetett fel. Az előzetes tájékoztatók és prezentációk nem minden területen tűntek elegendőnek és újabb kérdéseket generáltak. Itt ki szeretném emelni a nyugati csapatot, ahol kifejezetten zökkenőmentessen és fegyelmezetten ment a szerződés aláírás és begyűjtés. Érthető módon a legtöbb kérdés ott volt, ahol a legtöbb órabéres kolléga joggal kívánta megérteni a változás lényegét és célját. Másfelől szeretném jelezni, hogy a hasonló kaliberű változtatásoknál, mind a szakszervezet, mind az üzemi tanács részvétele óriási segítség lenne, mind a kollégák tájékoztatásában, mind a kivitelezésben, de itt egyenlőre semmilyen aktivitás nincs az érdekképviselet részéről. Mindenki közreműködését köszönve és értékelve. Jagudits Ákos HR Vezető 2

3 Kedves Kollégák! Híradó Többetekkel az elmúlt három hónap alatt személyesen is sikerült megismerkednem, de örömmel vettem a lehetôséget, hogy újonnan csatlakozott kollégaként az újságunk hasábjain is bemutatkozhassak. Pályafutásomat a Nivea márkájáról híres Beiersdorf Kft-nél kezdtem, ahol olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy elôször a csapat tagjaként, majd vezetôje - ként részt vettem a kontrolling rendszer kialakításában. A kontrolling csapat volt felelôs a tervezésért, ellenôrzésért és a vezetôi döntésekhez szükséges informá ció - ellátás összehangolásáért. Az osztály fel - adatából adódóan szorosan együtt mûködtünk a társosztályokkal (marketing, értékesítés, logisztika) és a cég szíveként szinte minden területen otthonosan kellett mozognunk ahhoz, hogy a felsô vezetést pontos, célirányos információkkal tudjuk ellátni. Ebbôl a pozícióból nagyon jó rálátásom volt egy hagyományos, jól szervezett FMCG cég mûködésére, és az ottani tapasztalatimat utána még sok-sok évig, sôt a mai napig jól tudom kamatoztatni. Ezután Gillette-nél, mint pénzügyi vezetô folytattam a karrieremet, majd egy osztrák befektetô céghez kerültem, ahol közelrôl pénzügyi szempontból követtem végig a Marriott Szálloda felújítását. Ez az a te rü let, ahol a projekt szemlélethez közelebb kerültem, és talán ez az a tapasztalat, ami legtöbbet segít nekem az Otis mûkö dé sé nek megértésében is. Munkám során sokféle céget és szer ve - zetet láttam, kellett már kontrolling rend - szert kiépítenem, integrált rendszert be ve - zetnem és könyvelési problémákat kijavítani. De ezt mind egyszerre, talán most elôször kell megoldani.azt hiszem a cég jövôje szempontjából a legfontosabb idôszakban csatlakoztam a céghez és sok feladatot kell megoldani ahhoz, hogy egy este úgy dôlhessek hátra, hogy igen, mostantól élvezem a munkám gyümöl csét. De nagyon erôs munícióm van: a szenvedély és a hit. Hiszek magamban és a csapatban, akivel együtt dolgozom (és itt a pénzügyi csapaton kívül az összes ma gyar és regionális kollégát is beleértem) és hiszek abban, hogy közös erôvel és kitar tással komoly eredményeket érhetünk el. A válság javán már túl vagyunk, és sze rintem egy nagyon lassú emelkedési fázis következik látványos változások nélkül a gazdaságban és az iparágban. De ha öt év múlva visszatekintünk, akkor fogjuk igazán tudni értékelni ezt az idôszakot és akkor fogjuk pontosan látni, hogy ez idô alatt merre haladtunk. Sikerült elôrébb kerülnünk és piacvezetô pozícióból nézünk a konkurenciára, vagy szépen elhaladt mellettünk a világ? Így végezetül szenvedélyt, hitet és ki - tartást kívánok mindenkinek és persze magamnak is az elkövetkezô években! Szilvássy Adrienn Gazdasági igazgató Bemutatkozás február 1. óta dolgozom az Otisnál, mint HR Generalista. Szántai Angélát he - lyet tesítem, míg Ô otthon babázik. Itt az Híradóban szeretnék nektek röviden bemutatkozni. Gyôrben születtem, majd 2000-ben köl - töztem Budapestre. Egy menedzserképzôben az Euro-Con tact Business Schoolban dolgoztam elôször Budapesten, ahol képzési és marketing asszisztens voltam hat évig. Itt munka mellett végeztem az Általános Vállalkozási Fôiskolán, HR szakon. Köz ben párhuzamosan a munkahelyemen is elvégeztem a 2 éves általános menedzsment kurzust, ahol szintén több HR tár gyat is tanultam és egy nemzetközi Profes sional Diploma végzettséget szereztem. A HR diploma megszerzése után sikerült elhelyezkednem a Copy General Kftnél HR generalistaként. 4 év 4 hónapot dol goz tam itt, mint egyedüli HR-es, regionális támogatással. Így szinte minden HR terü leten sikerült tapasztalatokat szereznem. Részt vettem a cég teljes szervezeti átalakításában, az átszervezések és a szükséges létszámleépítések megvalósítása után a céges szintû hatékonyabb munka végzés megvalósításban. A munkafolya matok teljes újratervezését végeztük a társosztályok vezetôivel. Ezeket véghez kellett vinni a munkahelyek megôrzése, a versenyképesség megtartása és növelése érdekében. A fentiek mellett feladatom volt az összes napi adminisztráció és a dolgozók HR-t érintô ügyes-bajos dolgainak intézése. Három sikeres Európai Uniós pályázat lebonyolításában vettem részt, melybôl képzéseket és egészségmegôrzô programokat szerveztünk a Copy General dolgozóinak. Új kihívásokat, HR csapatban való mun - kát és szakmai fejlôdési lehetôséget ke - resve találtam rá az hirdetésére melyet megpályáztam és sikerült meg nyer - nem. Fontos számomra, hogy egy HR csapat tagja lehetek és egy olyan nagy múltú és nemzetközi háttérrel rendelkezô cégnél dolgozhatok, mint az. Igyekszem mi hamarabb megismerni mindenkit és minden munkafolyamatot, hogy minden te rü leten tudjak HR támogatást nyújtani számotokra, valamint minél hatékonyabban tudjuk együtt dolgozni a jövôben. Rengeteg feladat, változás, fejlesztés megvalósítása vár ránk, temérdek teendô melyben mindnyájunknak, mindenkinek, a saját területén feladata, felelôssége van, valamint sok közös munka is elôttünk! Örülök, hogy Veletek dolgozhatok! Csiba Lívia HR generalista 3

4 Felvonó Kft. Híradó Conscientia mille testes A lelkiismeret egymaga ezer tanú (Quintilianus) avagy etikai tréningek és éves összeférhetetlenségi nyilatkozatok 2012 Biztos vagyok benne, hogy mindenki szeret nyugodtan aludni. Tudván, hogy a munkájában, vagy a magánéletében is mindenki elôtt átlátható, tiszta döntések mentén, egyenes úton jár. Ehhez a nyugodt álomhoz és a helyes döntésekhez általában sokat segít, ha jól mûködik a lelkiismeretünk. Az sem jó, ha aggályos, az sem, ha túlontúl rugalmas. Legtöbbünk gyermekkorából, a neveltetésébôl hoz ehhez megfelelô alapot. Azonban a vállalatot érintô döntések meghozatalakor nem elégséges a hozott anyag használata. Amikor döntéseket hozunk a vállalat érdekében, kiemelten fontos, hogy maradéktalanul ismerjük, magunkénak tudjuk az UTC- etikai szabályait, irányelveit. El kell kötelezôdnünk a bizalomépítést célzó pozitív magatartás elômozdításáért. Nem gázolhatunk a kollégáink személyiségébe, nem sérthetjük meg a vállalat érdekeit. Ebben nyújt segítséget a vállalat által kiadott Etikai Kódex, mely a kapcsolódó szabályok, elvárások gyûjteménye. Milyen sarokkövek mentén kell mozognunk ehhez a mindennapi munkánk során? Betartjuk a törvényi elôírásokat. Jóhiszemûen cselekszünk. Megvizsgáljuk a döntéseink hatását az érintettekre és tisztességes megoldásokra törekszünk. Az üzletünkben érdekelt személyekkel nyíltan és hatékonyan kommunikálunk. Hitelességünket mindig a bizalom kiépítésével, tiszteletünk kimutatásával igyekszünk elérni. Négy kulcsmondat az egyszerû érthetôséghez: Ne hazudj! Ne csalj! Ne lopj! Ne vesztegess meg senkit! A vállalatcsoport és ezen belül a magyar Felvonó Kft. jó híre (és ezzel az eredményessége is) igazgatóink, tisztviselôink, alkalmazottaink egyéni tettein múlik. Mindannyian személyes felelôsséggel és számonkérhetôséggel tartozunk az Etikai Kódex betartásáért. Az elvárások megismeréséhez és elsajátításához a vállalat igyekszik minden lehetôséget megadni. Ennek egyik fontos eleme a folyamatos és rendszeres etikai képzés. Az online eléréssel rendelkezô kollégáknak jellemzôen online tréningek formájában, a munkaterületen dolgozó kollégák részére személyes, visszatérô oktatások formájában tôl változott az online oldalak elérése. A WHQ a személyre (pozícióra) szabhatóságot tartotta szem elôtt, ezzel is egyszerûsíteni akarván az oktatási rendszert. Ehhez az ESS rendszert kellett felfejleszteni, ebben regisztrálni valamennyi érintett munkavállalót. Sajnos az informatikai rendszer több problémát mutatott, és a kezdeti lépések többünknél nehézségekkel jártak, de köszönhetôen az IT és a HR területek munkatársainak, ezeket a gondokat sikeresen megoldottuk. Az online elérhetôséggel rendelkezô dolgozóknak továbbra is negyedévenként 4 tréning modult kell elvégezni. Az új belépô dolgozóknak 8 modult kell teljesíteni a próbaidô végéig. Fontos, hogy segítséget adjunk a dolgozóinknak az összeférhetetlen tevékenységek kiszûrésében. Ezzel mindenki elkerülheti az Etikai Kódexünk megsértését. Ehhez kiemelt feladat volt a évi online etikai nyilatkozat kitöltése. Remélhetôleg minden érintett munkatársunk túl lesz ezen, mire e sorok az olvasók elé kerülnek. Hasonló nyilatkozatot a munkaterületen dolgozó kollégáknak papír alapon kell majd kitölteniük a II. negyedévben várható etikai oktatások során. A tudás az az eszköz, mely segít a lelkiismeretünk mûködésénél: amikor megismerjük a szabályokat, a lelkiismeretünk is tisztán látja, mi a jó és mi a rossz. A szabályok egyenként, a lelkiismeretünk egy-egy tanújaként állnak mögöttünk a döntéseinknél, és segítenek a megfelelô döntés megtalálásában. Ha valaki mégis bizonytalanságot érez, nem találja a felmerült kérdéseire a választ, a vállalat üzleti etikáért felelôs vezetôjeként mindenki rendelkezésére állok, hogy mindenki segítséget, iránymutatást találjon a helyes válaszok megtalálásához és a nyugodt lelkiismerettel járó nyugodt álomhoz Virág György Barnabás BPO (üzleti etikáért felelôs vezetô) 4

5 Híradó Carpent tua poma nepotes Gyümölcsfádat unokáid fogják élvezni (Vergilius) avagy a nemzetközi biztonságtechnikai auditok tapasztalatai (UCEEA FPA 2012 és UTC AR audit 2012) Tavasz elején a 71 éves édesapám ismét faültetésre adta a fejét. Az építőiparban ledolgozott 54 év után szerencsére jó egészségnek és életkedvnek örvend ehhez. Minek köszönheti az egészségét, aktivitását? Minden nap úgy dolgozott, hogy ne eshessen baja, és este hazaérjen a családjához. Van, akinek ez belülről fakad, van, akit külső ösztökélés vezet a helyes útra. Ilyen nógató eszköz lehet egy-egy audit. Az elmúlt negyedévben két nemzetközi audit csapat is látogatást tett hazánkban, hogy felmérjék a munka-, egészség-, környezet-, és tűzvédelem területen a vállalat felkészültségét. A februári Közép-, és Kelet-európai régió (UCEEA) auditján Paul Hinton vezető auditor (Anglia) mellett Joachim Buchner (Németország) megfigyelőként volt jelen. Ezen audit során kizárólag szerviz tevékenységet tudtak vizsgálni a kollégák. Saját dolgozóknál az elmúlt időszak eredményeihez képes csak 83%-os, a győri alvállalkozóknál viszont 100%-os (!) eredményt tudtunk elérni. Budapesten csak Tasi Péter kolléga ért el 100%-os FPA teljesítményt, gratulálunk neki a szép eredményhez. Azonban az a tény, hogy a többi dolgozó nem érte el a 100%-ot, elgondolkodtatta a vállalat vezetését, miben és miként tudunk még segíteni, hogy a szerelő kollégák jobban lássák és értsék a felvonók karbantartása, javítása során előforduló kockázatokat és jobban tudják, miként lehet kézben tartani a rájuk leselkedő veszélyeket, és megelőzni baleseteket. Több, mozgólépcsős gyakorlati tréninget tartottunk rögtön március elején, melyek pozitív visszajelzései megerősítették azt, hogy érdemes ilyen jellegű továbbképzéseket tartani. A szokásosnál gyengébb eredmény valószínűleg elgondolkodtatta a szerelő kollégákat is és meggyőződésem, hogy többen elővették a mindenkinek személyesen rendelkezésre álló Munkabiztonsági Kézikönyveket. Az ismétlésnek, a bátor kérdezésnek, az egymásra figyelésnek meglett az eredménye, mert a márciusi audit során kellemes meglepetésben lett részünk. Március második felében az tulajdonosától, a UTC-től a világszintű vezetőség képviseletében érkeztek auditor kollégák, az ötévenkénti EHS átvilágításra, az ún. Assurance Review auditra. Paul Banks (Anglia) vezető auditor elsődlegesen az EHS irányítási rendszert vizsgálta, míg társai, Javier Serranos (Spanyolország) és Paulo Balagueiras (Franciaország) a munkaterületi FPA auditokra koncentráltak. Mindhárom auditor több mint 10 év EHS tapasztalattal rendelkezik, és hosszú időt töltöttek korábban munkaterületen. Paulo ráadásul több évet dolgozott hazájában Portugáliában, majd a spanyolországi kitérő után, New Yorki évek után vezetett az útja Franciaországba. Mindegyik országban az EHS területen dolgozott. A hosszú és fárasztó auditnapok után nem várt szép eredmény született: az dolgozók elérték az eddig elérhetetlennek tűnő, hihetetlenül szép 95%-os FPA mutatót! A győri alvállalkozók ismét hozták a 100%- os FPA eredményt! Fenti eredmények ellenére sok tennivaló áll még előttünk. Az EHS irányítási rendszer felülvizsgálata rámutatott jónéhány olyan területre, melyeken még mindig lehet fejleszteni, melyeket még jobbá lehet tenni. Ezen fejlesztések mind-mind a munkaterületen dolgozó szerelő kollégák biztonságát szolgálják: meg kell ismerniük a megújuló eljárásokat, ezért az EHS oktatások és megbeszélések továbbra is kiemelt szerepet kapnak. Az önképzés, az átadott tudásanyag ismétléséhez szeretnénk segítséget nyújtani a majd kiadandó új verziójú Munkabiztonsági kézikönyvekkel. Kiemelten fontos a technológiai ismeretek folyamatosan napra készen tartása a biztonságos munkavégzéshez. A biztonságot veszélyeztető problémák/dilemmák megoldását elősegítendő, ebben az évben is folytatódik a Szerelői Dilemma program. Mindenkinek köszönet szerelőknek és a vezetőiknek egyaránt a biztonság iránt elkötelezett munkavégzésért! Paul Banks vezető auditor megerősítette, MINDIG szem előtt kell tartani a következőket: ha a munkavégzés során olyan dilemma, válaszút elé kerülünk, ahol a biztonságunk kerülhet veszélybe, nincs választási lehetőség: csak a biztonság irányában haladhatunk! Ezért minden szerelőnek és vezetőnek tovább kell dolgozni azon, hogy mindenki, mindenhol, mindenkor biztonságban végezhesse a munkáját és épségben térhessen haza munka után a családjához! Az elmúlt másfél év munkahelyi és közlekedés közbeni eseményei is rámutatnak ennek fontosságára: legyen ez maga az aktív munkavégzés, de akár a munkahelyen, vagy munkahelyek közötti közlekedés kocsival vagy gyalog, vagy a munkába-, és hazamenet. hogy megtapasztalhassuk ma elültetett fák gyümölcsét a jövőben élvező gyermekeink, unokáink mosolyát és örömét! Virág György Barnabás biztonságtechnikai vezető 5

6 Felvonó Kft. Híradó ACE: Kisjavítás számlázása és az ösztönző kifizetésének folyamata (T VSM) Annak érdekében, hogy a kisjavítás számlázása és a kisjavítási ösztönző kifizetésének folyamata egy átlátható, érthető, egyszerű folyamat legyen, április 2-án ACE VSM megbeszélést szerveztünk, ahol felvázoltuk a jelenlegi folyamatot annak hibáival, megalkottuk a jövőbeli folyamatot és hozzá rendeltük a szükséges és elvégzendő feladatokat. Köszönjük, hogy minden érintett részleg képviseltette magát egy-egy kollégával és bízunk benne, hogy a készített akcióterv megvalósítása által mielőbb sikerül fejleszteni a folyamatot. ACE Ezüst audit Céljaink között szerepel, hogy idén megszerezzük az ACE ezüst minősítést, melyhez folyamatos támogatást kapunk Janke Hartmuttól, az UCEEA és Németország minőségügyi menedzserétől. Hartmut április 4-5-én belső auditot tartott pesti irodánkban, feltárta hiányosságainkat és május én ismét meglátogat minket, hogy ellenőrizze, hogy az ACE ezüst szint követelményeinek megfelelünk-e. Az ezüst minősítés megszerzéséhez vezető lépéseket az alábbi táblázat tartalmazza: Részletek a 2011 évi vevőelégedettségi felmérés megjegyzéseiből, ilyennek látnak ügyfeleink: Teljesen elégedett vagyok az önök munkatársának hozzáállásával, munkafegyelmével, szakmai tudásával és segítőkészségével. Bárcsak más területen is így működnének a szolgáltatások! Dr. Nagy József GAK Nonprofit Közhasznú Kft., Gödöllő Karbantartó: Mellár Péter *** A hiba bejelentése után mindig a legrövidebb időn belül teljesítették a hiba kijavítását. Az ellenőrzési felügyelet felvonókönyvbe írt megjegyzéseit figyelembevéve végzik a karbantartást. Dankó Tibor Flandorffer Ignác Szociális Intézet, Sopron Karbantartó: Gombás Ferenc *** A liftet rendszeresen ellenőrzik, a hibákat gyorsan kijavítják, üzemzavar még sose akadályozta a munkát. Pap Lajosné Rentex 95 Kft, Hajdúböszörmény Karbantartó: Józsa Barnabás 6

7 SE: Híradó Hibaelhárítás utáni online véleményfelmérés 2012 januárjától bevezettük a hibaelhárítás utáni online véleményfelmérést. Hibaelhárítás után ügyfeleink, akik az utóbbi 6 hónapban nem vettek részt a felmérésben, ben kapnak egy linket, melyet megnyitva értékelhetik hibaelhárítási szolgáltatásunkat. A visszajelzés aránya az elvártnak megfelelően alakul, jelenleg 27,5%, az eredmények pedig azt tükrözik, hogy ügyfeleink alapvetően meg vannak elégedve a kapott szolgáltatással, Farkas Józsefet és Hamza Ferencet név szerint is említették, mint kimagasló szolgáltatást nyújtó kollégáinkat. Az év területi igazgatósága től a kimagasló szolgáltatás programjának (SE) továbbfejlesztése kapcsán évente díjazásban részesül egy brancs, mely a programhoz kapcsolódó mérőszámok alapján a legkiemelkedőbbnek minősül ben a vevőelégedettségi felmérések mutatói (CSI, NPS) és a felmondási ráta alapján a Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság bizonyult a legjobbnak, így az egész csapat egy kellemes estét tölthetett el egy debreceni étteremben. Ha nem tudod hova mész teljesen mindegy melyik szintet nyomod meg a hívópanelon Annak érdekében, hogy jól működtethessünk egy teljesítmény értékelési és célkitűzési rendszert valóban értenünk kell, hogy mit, miért is teszünk és annak mi a pontos értelme. Túl azon, hogy minden ISO kavalifikáció önmagában olyan követelmény rendszerrel áll elő, ami a teljesítmény mérését elő írja, magának az ACE ezüst fokozat elérésének a minimuma, hogy működtessünk teljesítményértékelési rendszert és a teljesítményt mérjük az egyén, csoport és a szervezet szintjén. A fenti pontoknak kivánunk megfelelni, amikor a tavalyi évet lezárjuk a kollégák PFT értékelésével (online) vagy a kompetencia értékeléssel (papír alapú). Miközben tudjuk, hogy egy átlag magyar ember többnyire azért nem sikeres az életben, mert nincsenek leírt, világos, elérhető, hátáridőhöz kötött életcéljaik (2-3%-os a célkitűzési hajlandóság), addig egy szervezet a versenypiacon nem teheti meg, hogy ne tűzzön ki célokat. Azok a vélt evidenciák, hogy adjunk el vagy modernizáljunk lifteket, azok nem használható célok, ugyanis önmagukban sem nem mérhetők és nem is generálnak egyéni aktivitást, mivel esetlegesek, többnyire a piac diktálta események, amire maximum reagálni tudunk. Cél az, amit magunkra és csapatunkra vonatkoztatva kitűzünk és annak megfelelően mozgósítjuk erőforrásainkat az adott időszakban. De mire is jók a célok? megtudjuk, hogy csapatunkban kik a nyertesek megtudjuk kinél, milyen készséget kell fejleszteni kialakul a személyes felelősségvállalás és elszámolhatóság kultúrája megtudjuk kik érdemelnek jutalmat kimozdítjuk a kollégákat a kényelmi komfortzónájukból, annak érdekében, hogy mind ők, mind a cég fejlődhessen minőségi-mennyiségi alapokon mérhetők és összehasonlíthatók lesznek a teljesítmények De ami, ennél is fontosabb, megtudjuk a közép és felsőveztőkről: Hogy milyen célokat tartanak fontosnak, ami előreviszi a cég életét? (a mai piaci elvárás nem csak a célok elérése, hanem a célelérési képesség pontos előrejelzése) Az egyéni képességek jó ismeretenének tükrében egyénre szabott célokat tűznek e ki? Megteremtik e az új otisos genereációt, azaz kell e HR-nek a piacról toborozni vagy belűlről minden megoldható? Formálják e a teljesítményorientált munkamorált és tudják e a kritikus sikertényezőket? Ápolják e a kapcsolatot a beosztottakkal, hogy minden munkakörbe beépüljön a növekedési - fejlődési hajlandóság? Kiaknázzák e a kollégákban rejlő potenciált? Tudnak e motiválóan értékleni vagy motivációjukat, szakmaszeretetüket folyamatosan átadni? Hogy hisznek e abban, hogy a tehetség gondozása az ő sikerük mércéje? Hogy használnak e igen, de.. szófordulatot? (ami ugye egyenlő a demotiváló nemmel) Mint mindannyian tudjuk és értjük, amit nem mérünk, azt nem is kontrollálunk. Jagudits Ákos HR Vezető 7

8 Felvonó Kft. A svéd magyar sikertörténet Felvonószerelőink Svédországban Híradó Mindössze kilenc millióan élnek ebben a skandináv országban km2-en, melynek felét erdő borítja. A lakosság túlnyomó része az ország déli részén él: Stockholm, Malmö, Göteborg a legnagyobb városok. Az ország gyéren lakott északi, erdős része ma is fakitermeléséről ismert. Az ország termelésének nagy részét azonban már rég nem a fa és a fából készült termékek, hanem a híres svéd acél, motorok, elektronikus és számítástechnikai termékek adják. Az egész világon ismert svéd cégek az IKEA, a Volvo, a Saab mellett az 296 fővel működik az országban. Svédország a jóléti államok mintaállamaként ismert. A svédek büszkék felépített jóléti rendszerükre, és nem szeretnék, hogy bárki megingathassa azt. A többi gazdag országgal ellentétben nem tartanak a kelet-európai munkaerőtől, csak azoktól, akik nem dolgozni, hanem a jóléti rendszert megcsapolni jönnek ide. A dolgos embereket nagyon szívesen látják. A fizikai dolgozókat is jól megfizeti, illetve megbecsüli a svéd társadalom, ami a mindennapokban is igaz, ezt tapasztalták is a kint dolgozó kollégáink. sötétben érnek haza a munkából. Pár éve (2010 óta) foglalkoztat a Svéd Otis magyar kollégákat, lehetőséget adva számunkra, hogy felvonószerelőink külföldi munkatapasztalatra tegyenek szert és világot lássanak. Ezen időszak alatt kialakult egy jó együttműködési kapcsolat a svéd kollégákkal, akik szívesen látják a magyar szakembereket. Mondhatjuk, hogy egy sikertörténet a kialakított munkakapcsolat az Otis életében mindkét fél részéről. Az Svéd NE üzletág asszisztense Anna Hammarström, kivel szinte napi szinten dolgozunk együtt, nagyon lelkesen és pozitívan nyilatkozott a náluk dolgozó magyar kollégákról, amit alább olvashattok is. Arról írt nekünk, hogy nagyon szeretik a magyar kollégákat, akik fantasztikus szerelők, nagyon jó munkát végeznek. Nehezen találnak jó szakembereket Svédországban a munkáikhoz, így nagyon örülnek, hogy náluk dolgozhatnak a magyar felvonószerelők. All the Hungarian mechanics are very nice and always in a good mode. We like them a lot and they are all very very good at work!!there are not that many good mechanics in Sweden to find so we are very happy, that we can have your fantastic mechanics here in Sweden. (Anna Hammarström) A fiúk Stockholmban és Uppsalában dolgoztak az utóbbi időszakban és jelenleg is. Uppsalában jellemzően modernizációs és új szerelés munkák voltak Stockholmban pedig új szerelés. Kugler Zoltán kollégánk legutóbb Stockholmban az Ericsson-nál Hogy valami negatívumot is említsünk Svédországról, a téli időszakban hideg van és hosszúak a sötét napszakok. Kollégáink beszámoltak róla, hogy -20 fok az általános hőmérséklet, és van mikor ennél hidegebb, akár -30 C is lehet, valamint reggel sötétben mennek dolgozni és este A Svéd csapat útra készen Munka közben Kirándulás Uppsalából 8

9 Híradó Kirándulás Uppsalából dolgozott a stockholmi magyar csapattal (a csapat tagok: Juhász Tibor, Erben Dániel, Póta Lajos, Hetényi Mihály, Bíró Ferenc, Gál Mihály voltak), ahol 5 db panoráma liftet szereltek be és egy szabad aknában futó teherliftet is ami egy egyedi és speciális munka volt. Zoltánnak aki itthon szerviz területen dolgozik, nagyon jó és hasznos tapasztalat volt az új szerelésben való részvétel, szakmailag nagyon sokat fejlődött valamint az angol nyelvtudását is tudta fejleszteni, hasonlóan a többi angolul beszélő kollégához. Uppsalában Móricz Károly együtt dolgozott Gál Miklóssal, Póta Lajossal és Hetényi Mihállyal. Volt mikor közvetlen svéd kollégájuk is volt és dolgoztak még itt görögök és angolok is. Legutóbb 5 liftet szereltek fel mint új szerelés, majd 5 régi liftet modernizáltak egy hét szintes lakóházban. A kiküldetés időszakában több magyar kolléga itt dolgozik együtt, egy csapatban először. Így a magyar csapat is összekovácsolódik, megismerik egymást, segítik egymást távol az otthontól. A Svéd Otis havonta egy alkalommal biztosítja számukra a hazalátogatást a kiküldetés időtartam alatt. A kollégák sokat kirándulnak a hétvégeken, szabadidejükben, ebben a gyönyörű, természeti kincsekben, gazdag országban.így a szakmai fejlődés a nyelvtudás fejlődése és a kiemelkedő anyagi juttatások mellett csodás élményekkel gazdagabban térnek haza. Remélem sikerült egy kis bepillantást adnunk a svédországi kiküldésben dolgozó kollégák munkájáról és egy svédközmondással zárom soraim: Amatörer hoppas. Professionella arbetar. Az amatőrök remélnek. A profik dolgoznak. Csiba Lívia HR Generalista Ericsson-Stockholm Területi események Kelet-magyarországon Nagyon nagy a verseny minden területen. Az új és modernizációs berendezések területén a régi erős kapcsolatainknál sem tudunk minden esetben nyerni. Minden ötletet be kell vetni Andrásnak és Gyurinak, hogy a konkurencia alacsony áraival versenyezni tudjuk. Szerviz területen sem jobb a helyzet. A konkurencia a területünkön új üzletkötőket állított be. Jelenleg az új és mod felvonó területen próbálkoznak egyre sikeresebben. A versenyben sikerült megtartani a békéscsabai kórház 28 db. berendezését, sajnos jelentősebb engedménnyel. Sikerült a területek közötti csapatmunkában megtartanunk a Plázákat, sőt még 3 db áruház került az Otis Felvonó Kft. karbantartásába. Minket a Szolnok Pláza érintett. Másik fontos terület, hogy most szervezik át a megyei önkormányzatokat, és az egységekkel kell megkötni a karbantartási szerződést, ezért most sok a névváltozással történő módosítás. Itt is figyelnünk kell, hogy ne veszítsünk felvonót. 9

10 Felvonó Kft. Híradó A karbantartási szerződések kezelése területén március 05. óta segít bennünket Rémiás Péter, akit megkértem hogy írjon magáról, hogy megismerhessük: Sziasztok! Rémiás Péter vagyok, egy új kolléga Miskolcról. Elsősorban szeretném megköszönni az emberbarát, emberközpontú fogadtatást és hogy tagja lehetek egy tradicionális, nagy múltú felvonós csapatnak. Mindent megteszek, hogy munkámmal ezt tovább erősítsem.villamos ipari technikusként végeztem a miskolci Bláthy Ottó Villamos-ipari Műszaki Szakközépiskolában 1989-ben. A gyártás, kereskedelem és vasipar területeken dolgoztam műszaki vezetőként. Felvonókkal 1999-ben kerültem kapcsolatba, ekkor kezdtem a Miskolc-lift Kft-nél, mint felvonó karbantartó, majd 2003-tól karbantartási részlegvezető lett a beosztásom,18 dolgozó és 700 db berendezés koordinálása.13 éves munkaviszonyom során átfogó gyakorlati tapasztalatokat szereztem a felvonók és személyemelők terén, valamint elméleti tapasztalatokat a szakmai továbbképzéseken az ÉMI FMF tanfolyamain. Ami miatt a váltás mellett döntöttem az a reális lehetőség a megmérettetésemre egy szervezett működésű multinacionális felvonós vállalatnál től dolgozom Debrecenben, a Kelet-Magyarországi Területi Igazgatóságon, szerviz üzletkötőként. A beilleszkedésemben, az eligazodáshoz az Otis rendszerében legnagyobb segítség a kollégák maximálisan pozitív hozzáállása. Eddigi tevékenységem során 3 karbantartási szerződést kötöttem, 4 ajánlat az aláírást megelőző egyeztetés előtt áll, valamint igyekszem eredményesen közreműködni a szerződéseknél bekövetkező változások, és a számlázás folyamatosságát biztosító ügyintézésekben. Célom mindkét fél megelégedésére szolgáló kapcsolat kialakítása, ápolása a megrendelőkkel, a meglévő partnerek megtartása, az új lehetőségek kiaknázása, az északi: Heves, Borsod- Abaúj- Zemplén és Szabolcs-Szatmár Bereg megyékben az Otis Felvonó Kft pozíciójának erősítése. A magánéletemről röviden: Elváltam, ezt követően 3 éve párkapcsolatban élek. Előző házasságomból három nagy fiam van, 9, 13 és 16 évesek, ahogy időm engedi (hetente) találkozunk. Hobbim a természet, természetjárás és a zene. Általános iskolában 8 évig trombitálni tanultam, szeretném e tudásomat frissíteni. Terveim hosszú távúak, és remélem, hogy munkám beváltja a hozzám fűzött reményeket. Március éig volt a területünkön EHS AR audit. Az audit során szinte a teljes csapat ellenőrizve lett, és a szerelői csapat nagyon jól teljesített. Az utolsó audit után a portugál auditor elmondta, hogy azt látta a két nap alatt, hogy nem csak az audit alkalmával, hanem folyamatosan az EHS előírásainak megfelelően dolgozunk. Szeretném megköszönni ez alkalommal is a teljes KTI csapat elkötelezettségét a biztonságtechnika és a vállalati előírások betartása iránt. Faragó Imre területi igazgató Változások az informatikai rendszerek támogatásában Tisztelt Kollegák! január 1-től megváltozott az informatikai feladatok ellátása vállalatunknál. A számítástechnikai rendszer üzemeltetését beleértve a hálózatot, hardvereket és szoftvereket egy külső cég a Computer Sciences Corporation, rövidítve a CSC vette át. Mit jelent ez a gyakorlatban? Az eszközöket tekintve: A jövőben a CSC gondoskodik az élettartamuk végét elért, elhasználódott számítógépek cseréjéről. Szintén a CSC feladata a meghibásodott számítógépek, monitorok, perifériák cseréje. Szoftverek tekintetében: A számítógépekre programokat csak a CSC szakemberei telepíthetnek! Az alapszoftverek (Windows, Office) telepítése, beállítása szintén a CSC hatáskörébe tartozik. Az új felhasználók létrehozását, a meglévő felhasználók jogosultságainak módosítását az Otis-tól kapott utasításoknak megfelelően a CSC informatikusai végzik. Ügyfélszolgálat, hibabejelentés: Amennyiben problémátok adódik a számítógép, a Windows és Office programok kezelésével, kérjük, hívjátok a CSC magyar nyelvű ügyfélszolgálatát a os telefonszámon! Amennyiben olyan rendszerrel, programmal kapcsolatos problémátok van, ami speciálisan egy adott Otis munkafolyamat számára készült, (pl E-logistic, SMS stb) forduljatok a szoftver kulcsfelhasználóihoz, vagy a helyi informatikusokhoz. 10

11 Jó tudni: Híradó 2012 áprilisától Erzsébet étkezési utalványra lesz jogosult minden kolléga. Az étkezési jegyeket az országban közel 22 ezer helyen fogadják el a CBA, a Coop, a Reál, az Arzenál, a Tesco és egyéb élelmiszer áruházláncoknál. A részletes felhasználó helyek listáját a honlap elfogadóhely kereső menüpontjában találjátok. Áprilistól elektronikusan küldjük ki a bérpapírokat, azoknak a kollégáknak, akik rendelkeznek céges címmel. A fejlesztés lényege, hogy minél előbb eljusson a kollégákhoz a bérpapír környezetbarát úton. Idén egy eseti dolgozói elégedettség felmérést kezdeményezett a UTC. A felmérés várható időpontja május 15 - június 15 között lesz és tartalmát tekintve rövidebb lesz mint a 2 évente ismétlődő globális alkalmazotti felmérés. A villám felmérés 37 nyelven lesz elérhető beleértve a magyar verziót is, fokuszálva az alábbi témákra: kommunikáció, tréning és fejlesztés, menedzsment gyakorlatok. Ahogy eddig is most anonim lesz a kérdőív, ami kitölthető szabadon, mind az Otis által biztosított asztali gépeken, mind pedig otthonról. A belépés kódjait a területi vezetők fogják központilag megadni. Bármilyen eseménynél, legyen ez munkabaleset, gépkocsibaleset, környezeti káresemény, tűz, vagy súlyos anyagi káresemény, soron kívül értesíteni kell a közvetlen munkahelyi vezetőt és a biztonságtechnikai vezető! Személyi sérülésnél telefonhívással, személyi sérülés nélkül SMS-ben! Jó tudni, hogy amennyiben változnak az adataid, például: lakcímváltozás, új személyi igazolvány, új végzettséget szerzel, gyermeked születik, akkor ezekről az információkról a HR osztályt minden esetben írásban értesíteni kell. Így tudtok pontos, és megfelelő elszámolásokat, juttatásokat és információkat kapni a HR területről. Minden munkavállalónak bármely távollét esetén (pl.: betegszabadság, táppénz, véradás, bírósági kötelezettségek, apanap, rendkívüli szabadság) a távollétet igazoló dokumentumot a hiányzást követő első munkanapon haladéktalanul el kell jutatnia a HR osztályra. Vidékről, azonnal szkennelve kell küldeni mielőtt az eredeti, eljut a HR-e. az Felvonó Kft. negyedévi lapja Felelős kiadó: Lukács Attila Szerkesztő: Richter László Kivitelező: Fólium Nyomda Kft. A kisjavítási munkalapnak minden hónapban van leadási határideje, ami azt jelenti, hogy a később leadott munkalapok a következő hónapban kerülnek fejtésre. Az éves leadási és fejtési határidők összefoglalója: 11

12 Felvonó Kft. Kedves Kollégák! Híradó Ezúton hívunk meg Benneteket és kedves Családtagjaitokat az első, egyben hagyományteremtő kerékpártúrára. A Balaton déli partján tervezünk biciklizni június között. Siófokról indulunk és addig megyünk, ameddig a kedvünk tartja. Eső hétvége (amire nyilván nem kerülhet sor ): július Tekintettel arra, hogy nem mindenki ismeri a saját teljesítőképességét, valamint, hogy ne csak a tekerésből álljon a nap, a szervezők egy előzetes igényfelmérést kívánunk tenni. A budapesti Kollégák a faliújságon feliratkozhatnak, a nem budapesti Kollégák pedig a területi vezetőknél jelentkezhetnek korra, nemre tekintet nélkül. A szakaszok hosszát a jelentkezők ismeretében fogjuk meghatározni. Részvételi feltételek nincsenek. Addig biciklizünk, ameddig eljutunk anélkül, hogy valaki is hullafáradt legyen. Kempingben, sátrakban lenne jó megoldani az éjszakai pihenést. Ha valaki inkább ágyban, puha párnák között kívánja pihentetni a fáradt testrészeket, akkor a bungalókban is megalhat. Olyan kempinget választunk, ahol mindkét lehetőség biztosított. Jó idő esetén a Balatonban is megfürödhetünk. Napközben szendvicseken tengődnénk, estére egy nagy-nagy bográcsban valaki kiélhetné a főzőhajlamát Jelszó a nomádia (tudvalevő, hogy a legyek szerencsét hoznak), de a kempingekben azért van a tisztálkodásra lehetőség. Közös programként élő zene hallgatását gondoltuk Virág Gyuri előadásában. 4-5 főnként egy kísérő gépkocsiban a motyót (szerszámot; pótgumit; sátrat; miegymást) el lehet vitetni a kerékpározástól viszolygó- ámde a társaságot kedvelő kollégákkal/családtagokkal annak érdekében, hogy biciklizés közben ne úgy nézzünk ki, mint a karácsonyfa De komolyra fordítva a szót, javasoljuk azonban a kerékpárokat átnézni/átnézetni kicsit hozzáértővel. Mindenki szeretettel várunk! Kedvcsinálónak, íme egy link, ahova kattintva lehet nézegetni egy nagyon részletes útleírást: Ha nem érünk körbe, úgy jövőre folytatjuk. Faragó/Virág/Pallos Családi örömök az berkeiben :) Hrna Tibornak kislánya született június 28-án! Gönczi Andrásnak kisfia született augusztus 22-én, akit Gönczi Kristóf Andrásnak hívnak! Jagudits Lili Született: február 16. Lili 2500 gramm és 47 cm volt születésekor. Apukája: Jagudits Ákos Pallos Gergely Született: március 07. Gergő 3400 gramm, 50 cm volt születésekor. Apukája: Pallos Gábor Gratulálunk az apukáknak és az anyukának! Szántai Zalán Született: április 12. Zalán 3000 gramm és 51cm volt születésekor. Anyukája: Szántai Angéla 12

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

Colori. Alla base dell identitá Eni. Fenntarthatósági jelentés 2015

Colori. Alla base dell identitá Eni. Fenntarthatósági jelentés 2015 Colori Alla base dell identitá Eni Fenntarthatósági jelentés 2015 I. Institutional & Corporate eni - july 2009 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság K l i n i k a www.computerklinika.hu Computer Klinika info@computerklinika.hu Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Nem elég azt mondani: Megteszek minden tőlem telhetőt. Amire szükség

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás BKF KarrierCentrum KarrierCentrum Szakmai gyakorlat (SZGYN 09/10-1) Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN A PROGRAMRÓL Napjainkban a logisztikai területeken vezetői pozíciót betöltőkre egyre több nem kizárólagos szakmai feladat is hárul, melynek részét képezi

Részletesebben

Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál

Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál Mecséri Ildikó kereskedelmi és minőségirányítási vezető ebolt Kft Minőségirányítás Kinek hasznos a minőségirányítás? Egy bizonyos méret felett fontos A nagy

Részletesebben

Üdvözli Önt a QERDES.COM! Biztosítási Alkusz cégek helyzete és várakozása 2011 Piackutatás eredmény

Üdvözli Önt a QERDES.COM! Biztosítási Alkusz cégek helyzete és várakozása 2011 Piackutatás eredmény Üdvözli Önt a QERDES.COM! Automatizált érdeklődő, ügyfél és panaszkezelés, ügyfélelégedettség mérés többfelhasználós, többnyelvű környezetben. Biztosítási Alkusz cégek helyzete és várakozása 2011 Piackutatás

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Korszerű ügyfélirányítás, ügyfél tájékoztatás

Korszerű ügyfélirányítás, ügyfél tájékoztatás Korszerű ügyfélirányítás, ügyfél tájékoztatás Előadó: Budai Balázs ügyvezető igazgató Bemutatkozás B2Data Szoftverfejlesztő és Informatikai Szolgáltató Kft. 6 év tapasztalat ügyfélhívók terén Budaörs Városháza

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai Vállalat jelen és jövőképe A kérdőív 3 oldalt tartalmaz, összesen 25 kérdésből áll és az alábbi témakörökben keresi a válaszokat: - Vállalata jelen

Részletesebben

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program 2 www.bosch.hu/jobs Junior Managers Program Egyedi karrierlehetőség a Bosch vezető-utánpótlás programjában A Bosch

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching?

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. (ISBN:

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Easy Company termékcsalád. Már 9 900 Ft/hó-tól

Easy Company termékcsalád. Már 9 900 Ft/hó-tól Easy Company termékcsalád Egyszerűbb, gyorsabb adminisztráció Átláthatóbb nyilvántartások Bárhonnan, bármikor elérhető Felhő alapú alkalmazás Felhasználóbarát kezelőfelület Hasznos kimutatások és elemzések

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. technikus. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. technikus. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Mező Ferenc Cím(ek) Zrínyi Miklós utca 24., Kisapostag 2428 Telefonszám(ok) (36-70) 323 95 14 E-mail(ek) Állampolgárság ferencmezo@gmail.com

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Célcsoport: Mikro-, kis-, és középvállalkozások, magánszemélyek. Célcsoport: Mikro-, kis-, és középvállalkozások, magánszemélyek

Célcsoport: Mikro-, kis-, és középvállalkozások, magánszemélyek. Célcsoport: Mikro-, kis-, és középvállalkozások, magánszemélyek Képzési terv a 2010-es évre A képzések célcsoportjai 1. Pályázati szakértő 2. Minősített pályázatíró 3. Certified IT Risk Manager képzés Célcsoport: Képzésünket azon szervezetek rendszergazdáinak, programozóinak,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Kedves Viszonteladó Partnerünk,

Kedves Viszonteladó Partnerünk, Kedves Viszonteladó Partnerünk, A Panda Security 2011. január 15-i dátummal bevezeti a képzés alapú támogatási rendszerét magyarországi viszonteladói számára. Az új rendszerben azokat a viszonteladókat

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Stengl Kereskedelmi és Székhely: 7632 Pécs, Júlia u. 13. IV. em. 13. Tel: 06 30 758 75 16 Fax: 06 72 520 263 Tisztelt leendő Partnerünk! Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. A Stengl Kereskedelmi

Részletesebben

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B r e z s a d AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B ri o Telefon: +36 1 999 6346 +36 1 999 6347 +36 1 999 6348 Fax:

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján Pajor Ferenc National Instruments Hungary Értelmezés. A számítástechnikai vállalatok, egységek, osztályok sikeres működése

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A beszerzési területre újonnan került szakemberek, illetve más funkcionális területről jövő munkatársak számára.

A beszerzési területre újonnan került szakemberek, illetve más funkcionális területről jövő munkatársak számára. BESZERZÉSI ABC A KÉPZÉSRŐL Beszerzési kurzus az alapoktól. Programunk elsősorban a hazai vállalatok tapasztalataira építve, de a nemzetközi tapasztalatokat is felhasználva fogalmaz meg áttekintést a legfontosabb

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Havi felvonó karbantartási szerződés

Havi felvonó karbantartási szerződés Havi felvonó karbantartási szerződés Megrendelő: Budapest, Vállalkozó: Liftmester Kft. Szerződés tárgya: 1131 Budapest, E-mail: info@liftmester.hu Tel: 06/30-2679-976 1 db. 500kg.-os, 6 személyes személyfelvonó

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

ENERGIÁJA VELÜNK TÖBBRE KÉPES!

ENERGIÁJA VELÜNK TÖBBRE KÉPES! ENERGIÁJA VELÜNK TÖBBRE KÉPES! Lenergy Magyarország Kft. 1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9. www.lenergy.hu Tisztelt Meglévő és Leendő Partnereink! Cégünk 2011. novemberében alakult azzal a céllal, hogy

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A továbbképzés részvételi díja: 19.500 Ft/fő a 6 alkalmas szakmai műhelyen

A továbbképzés részvételi díja: 19.500 Ft/fő a 6 alkalmas szakmai műhelyen É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. F E B R U Á R Kedves

Részletesebben

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE Kutatási jelentés KÉSZÍTETTE A VIA PANNONIA KFT. A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL 2015. OKTÓBER 29. Tartalomjegyzék

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez

N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez Melléklet az ADATLAP-hoz N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez Figyelemfelhívás! Figyelem! A NYILATKOZAT-ban adott válaszait a szakértői vizsgálat és a véleményezés folyamán felhasználjuk, mivel

Részletesebben

A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére.

A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére. A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére BEMUTATKOZÁS Hálózatunk első szervezetét 1998-ban a tanúsítási tevékenység iránt fokozódó igények hívták életre,

Részletesebben

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara A Kanadai Kereskedelmi Kamara úgy vállal felelősséget magyarországi jelenlétével, hogy felkészítő és képzési lehetőségeket nyújt, amelyek révén a

Részletesebben

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK Felsőfokú műszaki végzettség (minőségbiztosítási szakiránnyal) Tárgyalóképes angol-, valamint kommunikációképes németnyelv-tudás MS Office ismeret elvárás,

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program

Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program Mert az a lényeg amit az ügyfél tapasztal! Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program TARTALOMJEGYZÉK (oldalszámok) MIRŐL SZÓL AZ IQVÍZ ÜGYFÉLBARÁT SZOLGÁLTATÓK PROGRAM ÉS MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Bemutatkozó anyag, referenciák

Bemutatkozó anyag, referenciák Sales Database Kft. Bemutatkozó anyag, referenciák A cégről A Vállalkozás 2007 óta foglalkozik webes alkalmazás fejlesztéssel, kezdetben egyéni vállalkozásként, majd 2010 óta Sales Database Kft. néven.

Részletesebben

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004.

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. T-Mobile Magyarország - a piacvezető mobil szolgáltató 19.38% 47.19% TMM Pannon Vodafone 33.43% 2004.október 2 Életutunk a technológiai kiválóságtól

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. marketingterve

H.D.Napfény Kft. marketingterve H.D.Napfény Kft. marketingterve Egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet. Budapest - Magyarország fővárosa. 2014-at írunk. Az ország gazdasága folyamatosan változik. Magyarország teljes mértékben

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2 A TARTALOMBÓL: ü Javult az ivóvíz minősége 3 9. oldal A hivatalos átadással befejeződött a Zalavíz

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

INTEGRITÁS MENEDZSMENT TRÉNING Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet

INTEGRITÁS MENEDZSMENT TRÉNING Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet INTEGRITÁS MENEDZSMENT TRÉNING Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet TARTA I SS E G A A legfontosabb ábrák és összefüggések Dr. Pallai Katalin, az Integritás Tudásközpont vezetője

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Hallgató Karrier Iroda és Szolgáltató Központ 2011. 05. 04. Állásbörze a Debreceni Egyetemen együtt a régió diplomás munkaerőpiacáért A Debreceni

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen ZSKF Diploma és Kompetencia Konferencia Budapest, 2012. május.22. Dankó Viktória, Üzletág koordinátor Jabil Magyarország Jabil világszerte 2000-ben alapították Tiszaújvárosban Két telephely: Tiszaújváros/Szombathely

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZZÉTÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2015. május 1. Dokumentum verzió: v3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 A Társaság...

Részletesebben

IQvíz Tanácsadó Kft. Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program

IQvíz Tanácsadó Kft. Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program Tartalomjegyzék MIRŐL SZÓL AZ IQVÍZ ÜGYFÉLBARÁT SZOLGÁLTATÓK PROGRAM? MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI A PROGRAMBAN? AZ IQVÍZ ÜGYFÉLBARÁT SZOLGÁLTATÓK PROGRAM

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály A teljesítmény alapú munkavállalói ösztönzés Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály Az ösztönzésről... Motivációról akkor beszélhetünk,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Az ENERGIA 2011. április 14. Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.eu Tartalom: 1. Miért alakult? 2. Kik a tagjai? 3. Hogyan

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben