az Otis Felvonó Kft. negyedévi lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az Otis Felvonó Kft. negyedévi lapja"

Átírás

1 Magyarországon a hatvanas évek végétôl egészen a kilencvenes évek elejéig körülbelül házgyári panellakás készült el. A panellakások tervezésekor és kiala kí - tásakor mind a tizenegy, mind a tizenhat szintes házak esetében már a 60-as években is tipizált felvonó berendezéseket terveztek és építettek be. A beépített felvonóberendezések az alábbi fôbb típusokból kerültek kialakításra: 1960-es évektôl 1973-ig: HAFE (Hajtómû- és Felvonógyár) jellemzô típusa: 450 kg/6 személyes 1974-tôl a 1990-es évek elejéig Ganz (Schindler licence alapján gyártott.) jellemzô típusai: 320 kg/4 személyes 480 kg/6 személyes 500 kg/6 személyes (bútorszállító) Ezeket a berendezéseket a korábbi, MSZ Magyar Szabvány szerint ter - vez ték. Mûszaki méretezési élettartamuk 25 év, de ez a várható életkor is csak az 5 évenként esedékes közép és nagyjavítások elvégzése esetén érvényes. Az ÉMI statisztikája alapján felállított diagramon látható, hogy a Magyarországon üzemelô felvonók 58%-a meghaladja a 20 éves életkort. A 20 év feletti berendezések jelentôs része a panelházakban található. A Magyar Mérnöki Kamara, felismerve az elöregedô felvonó berendezésekben rejlô veszélyforrásokat, a tavalyi évben az Felvonó Kft.-t kérte fel, hogy készítsen egy tanulmányt az elöregedett felvonók energia-hatékony felújításáról, amely tanulmány bekerül a kormány energetikai programjába. az Otis Felvonó Kft. negyedévi lapja Panel Road Show Az elmúlt évben cégünk hatalmas fejlesz tésbe kezdett, melynek célja az volt, hogy a panelházakban üzemelô felvonók cseré jére egy tipizált megoldást dolgozzon ki, mely nagy lehetôséget jelent majd a moder nizációs üzletágunk számára. A Gen2 NOVA berendezés kulcsfontosságú a 2012 évi modernizációs értékesítési tervünk teljesítésében, melybôl az idei évben egység értékesítését szeretnénk megvalósítani végére összeállt a Gen2 NOVA névre keresztelt berendezés, amely a már jól ismert Gen2 család minden innovációját tartalmazza. A berendezés a kor éves 21% éves 30% éves 6% május 18. évfolyam 1. szám igényei nek megfelelôen a korszerû laposköteles hajtással, energia-visszatápláló ReGen Drive egységgel, és LED világítással készül, és esztétikailag is tökéletesen alakítható a megrendelôi igényekhez. A Gen2 NOVA berendezés kulcsfontosságú a 2012 évi modernizációs értékesítési tervünk teljesítésében, melybôl az idei évben egység értékesítését szeretnénk megvalósítani, és az elkövetkezô években eladott berendezések számának folyama tos növekedésével számolunk. A Gen2 NOVA berendezés sikeres beve ze tése, illetve a társasházi piacon való jelenlét erôsítése érdekében cégünk a THT (Társasház Háztartás) szaklappal együtt mûködve országjáró road-show-n vesz részt. A THT a nagyobb városokban a közös képviselôknek, illetve társasház kezelôknek (helyszínenként fô) tart szakmai napot, ahol a jogi tanácsadás mellett, mûszaki és pénzügyi elôadásokat is tartanak a megjelentek számára. Az Felvonó Kft. a Gen2 NOVA berendezést 20 perces szakmai anyaggal mutatja 50 év felett 1% 1 10 éves 29% éves 13% Magyarországi üzemelô felvonók megosz lása életkor szerint ÉMI statisztika alapján

2 Felvonó Kft. Híradó be az érdeklôdôknek ezeken a rendezvényeken. Az elôadás célja felhívni a társasházkezeléssel foglalkozó szakemberek figyelmét, hogy az Otis Felvonó Kft. az elöregedett, korszerûtlen felvonók cseréjére milyen lehetôségeket biztosít. Egyúttal bemutatásra kerülnek az Fel vonó Kft. által kínált rész- és teljes mo - der nizációs lehetôségek, és technikai újítások is. A road show-n a teljes modernizációs érté kesítô csapat részt vesz, Gönczi András, Lencs Antal, Óvári Gábor Pallaghy Botond is tart elôadást. A szakmai elôadáson túl a rendez vé - nye ken bemutatkozó standot is biztosítanak számunkra, ahol az érdeklôdôkkel személyes, és részletes konzultációra, illetve idôpont egyeztetésekre is van lehetôség. A rendezvények helyszínein azt tapasztaljuk, hogy nagy az érdeklôdés a felvonók energiatakarékos felújítása, illetve cseréje iránt, helyszíneként érdeklôdô kéri személyre szabott tanácsadásunkat. A THT road-show alkalmával begyûjtött tapasztalatok és információk alapján egy finanszírozási csomag létrehozásán dolgozunk, hogy berendezéseink könnyebben elérhetôek legyenek társasházak számára. A THT-s rendezvények sikerének hatá sá ra tervezzük, további társasházi közös képviseleteknek és a lakásfenntartó szö vet kezeteknek tartatott rendezvényeken való részvételt, hogy cégünket, termékeinket és szolgáltatásainkat mind szélesebb körben megismerhessék Az Felvonó Kft. célja az iparosított technológiával épült társasházak felvonóinak cseréjével, hogy a lakóközösségek számára a mai kor magas biztonsági, mûszaki, energiatakarékossági és eszté ti - kai követelményeinek és elvárásainak megfelelô berendezést létesítsen, amely hosszú távon biztosítja a lakók kényelmes és biztonságos utazását. Lencs Antal értékesítô Bérkompenzáció január 20.-án több mint féléves kemény lobbizás után megkaptuk az engedélyt a fixáció kivitelezésére, azaz a teljesítménybér alapú dolgozók havidíjas bérbesorolására. Mivel az alapbérváltozás munkaszerződésmódosítással jár, ezért logikusnak tűnt, hogy egyidőben a kormányrendelet szerinti bérkompenzációt is megvalósítsuk. Így a fixáció és a bérkompenzáció mellett egységesíteni tudtuk a munkaszerződéseket is. 35 esetben álltunk át a havidíjas besorolásra és összesen 80 kollégánál módosítottuk a szerződést. A fixáció lezárásval egy nagyon régi igényt tudtunk kielégíteni. A bérmódosítással az alábbi célokat értük el a kollégák közreműködésével: a bruttó bér emelésével megőriztük a 2011-es év nettó bérek értékét mivel 100%-ban megfeleltünk a bérkompenzáció elvárásainak és minden érintettnél kompenzáltunk is (80 fő) így változatlanul résztvehetünk a közbeszerzési pályázatokon állami és uniós pályázatokban résztvehetünk, hogy a tervezett oktatások és tréningek forrását biztosítsuk elértünk egy átlátható, egységes bérbesorolási rendszert, így minden kolléga havibéres besorolású lett, munkakörtől függtelenűl az egységes alapbérrendszer jó alapja a béren kívüli juttatások bevezetésének, bővítésének Mint minden változás, úgy a bérkompenzáció is sok kérdést vetett fel. Az előzetes tájékoztatók és prezentációk nem minden területen tűntek elegendőnek és újabb kérdéseket generáltak. Itt ki szeretném emelni a nyugati csapatot, ahol kifejezetten zökkenőmentessen és fegyelmezetten ment a szerződés aláírás és begyűjtés. Érthető módon a legtöbb kérdés ott volt, ahol a legtöbb órabéres kolléga joggal kívánta megérteni a változás lényegét és célját. Másfelől szeretném jelezni, hogy a hasonló kaliberű változtatásoknál, mind a szakszervezet, mind az üzemi tanács részvétele óriási segítség lenne, mind a kollégák tájékoztatásában, mind a kivitelezésben, de itt egyenlőre semmilyen aktivitás nincs az érdekképviselet részéről. Mindenki közreműködését köszönve és értékelve. Jagudits Ákos HR Vezető 2

3 Kedves Kollégák! Híradó Többetekkel az elmúlt három hónap alatt személyesen is sikerült megismerkednem, de örömmel vettem a lehetôséget, hogy újonnan csatlakozott kollégaként az újságunk hasábjain is bemutatkozhassak. Pályafutásomat a Nivea márkájáról híres Beiersdorf Kft-nél kezdtem, ahol olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy elôször a csapat tagjaként, majd vezetôje - ként részt vettem a kontrolling rendszer kialakításában. A kontrolling csapat volt felelôs a tervezésért, ellenôrzésért és a vezetôi döntésekhez szükséges informá ció - ellátás összehangolásáért. Az osztály fel - adatából adódóan szorosan együtt mûködtünk a társosztályokkal (marketing, értékesítés, logisztika) és a cég szíveként szinte minden területen otthonosan kellett mozognunk ahhoz, hogy a felsô vezetést pontos, célirányos információkkal tudjuk ellátni. Ebbôl a pozícióból nagyon jó rálátásom volt egy hagyományos, jól szervezett FMCG cég mûködésére, és az ottani tapasztalatimat utána még sok-sok évig, sôt a mai napig jól tudom kamatoztatni. Ezután Gillette-nél, mint pénzügyi vezetô folytattam a karrieremet, majd egy osztrák befektetô céghez kerültem, ahol közelrôl pénzügyi szempontból követtem végig a Marriott Szálloda felújítását. Ez az a te rü let, ahol a projekt szemlélethez közelebb kerültem, és talán ez az a tapasztalat, ami legtöbbet segít nekem az Otis mûkö dé sé nek megértésében is. Munkám során sokféle céget és szer ve - zetet láttam, kellett már kontrolling rend - szert kiépítenem, integrált rendszert be ve - zetnem és könyvelési problémákat kijavítani. De ezt mind egyszerre, talán most elôször kell megoldani.azt hiszem a cég jövôje szempontjából a legfontosabb idôszakban csatlakoztam a céghez és sok feladatot kell megoldani ahhoz, hogy egy este úgy dôlhessek hátra, hogy igen, mostantól élvezem a munkám gyümöl csét. De nagyon erôs munícióm van: a szenvedély és a hit. Hiszek magamban és a csapatban, akivel együtt dolgozom (és itt a pénzügyi csapaton kívül az összes ma gyar és regionális kollégát is beleértem) és hiszek abban, hogy közös erôvel és kitar tással komoly eredményeket érhetünk el. A válság javán már túl vagyunk, és sze rintem egy nagyon lassú emelkedési fázis következik látványos változások nélkül a gazdaságban és az iparágban. De ha öt év múlva visszatekintünk, akkor fogjuk igazán tudni értékelni ezt az idôszakot és akkor fogjuk pontosan látni, hogy ez idô alatt merre haladtunk. Sikerült elôrébb kerülnünk és piacvezetô pozícióból nézünk a konkurenciára, vagy szépen elhaladt mellettünk a világ? Így végezetül szenvedélyt, hitet és ki - tartást kívánok mindenkinek és persze magamnak is az elkövetkezô években! Szilvássy Adrienn Gazdasági igazgató Bemutatkozás február 1. óta dolgozom az Otisnál, mint HR Generalista. Szántai Angélát he - lyet tesítem, míg Ô otthon babázik. Itt az Híradóban szeretnék nektek röviden bemutatkozni. Gyôrben születtem, majd 2000-ben köl - töztem Budapestre. Egy menedzserképzôben az Euro-Con tact Business Schoolban dolgoztam elôször Budapesten, ahol képzési és marketing asszisztens voltam hat évig. Itt munka mellett végeztem az Általános Vállalkozási Fôiskolán, HR szakon. Köz ben párhuzamosan a munkahelyemen is elvégeztem a 2 éves általános menedzsment kurzust, ahol szintén több HR tár gyat is tanultam és egy nemzetközi Profes sional Diploma végzettséget szereztem. A HR diploma megszerzése után sikerült elhelyezkednem a Copy General Kftnél HR generalistaként. 4 év 4 hónapot dol goz tam itt, mint egyedüli HR-es, regionális támogatással. Így szinte minden HR terü leten sikerült tapasztalatokat szereznem. Részt vettem a cég teljes szervezeti átalakításában, az átszervezések és a szükséges létszámleépítések megvalósítása után a céges szintû hatékonyabb munka végzés megvalósításban. A munkafolya matok teljes újratervezését végeztük a társosztályok vezetôivel. Ezeket véghez kellett vinni a munkahelyek megôrzése, a versenyképesség megtartása és növelése érdekében. A fentiek mellett feladatom volt az összes napi adminisztráció és a dolgozók HR-t érintô ügyes-bajos dolgainak intézése. Három sikeres Európai Uniós pályázat lebonyolításában vettem részt, melybôl képzéseket és egészségmegôrzô programokat szerveztünk a Copy General dolgozóinak. Új kihívásokat, HR csapatban való mun - kát és szakmai fejlôdési lehetôséget ke - resve találtam rá az hirdetésére melyet megpályáztam és sikerült meg nyer - nem. Fontos számomra, hogy egy HR csapat tagja lehetek és egy olyan nagy múltú és nemzetközi háttérrel rendelkezô cégnél dolgozhatok, mint az. Igyekszem mi hamarabb megismerni mindenkit és minden munkafolyamatot, hogy minden te rü leten tudjak HR támogatást nyújtani számotokra, valamint minél hatékonyabban tudjuk együtt dolgozni a jövôben. Rengeteg feladat, változás, fejlesztés megvalósítása vár ránk, temérdek teendô melyben mindnyájunknak, mindenkinek, a saját területén feladata, felelôssége van, valamint sok közös munka is elôttünk! Örülök, hogy Veletek dolgozhatok! Csiba Lívia HR generalista 3

4 Felvonó Kft. Híradó Conscientia mille testes A lelkiismeret egymaga ezer tanú (Quintilianus) avagy etikai tréningek és éves összeférhetetlenségi nyilatkozatok 2012 Biztos vagyok benne, hogy mindenki szeret nyugodtan aludni. Tudván, hogy a munkájában, vagy a magánéletében is mindenki elôtt átlátható, tiszta döntések mentén, egyenes úton jár. Ehhez a nyugodt álomhoz és a helyes döntésekhez általában sokat segít, ha jól mûködik a lelkiismeretünk. Az sem jó, ha aggályos, az sem, ha túlontúl rugalmas. Legtöbbünk gyermekkorából, a neveltetésébôl hoz ehhez megfelelô alapot. Azonban a vállalatot érintô döntések meghozatalakor nem elégséges a hozott anyag használata. Amikor döntéseket hozunk a vállalat érdekében, kiemelten fontos, hogy maradéktalanul ismerjük, magunkénak tudjuk az UTC- etikai szabályait, irányelveit. El kell kötelezôdnünk a bizalomépítést célzó pozitív magatartás elômozdításáért. Nem gázolhatunk a kollégáink személyiségébe, nem sérthetjük meg a vállalat érdekeit. Ebben nyújt segítséget a vállalat által kiadott Etikai Kódex, mely a kapcsolódó szabályok, elvárások gyûjteménye. Milyen sarokkövek mentén kell mozognunk ehhez a mindennapi munkánk során? Betartjuk a törvényi elôírásokat. Jóhiszemûen cselekszünk. Megvizsgáljuk a döntéseink hatását az érintettekre és tisztességes megoldásokra törekszünk. Az üzletünkben érdekelt személyekkel nyíltan és hatékonyan kommunikálunk. Hitelességünket mindig a bizalom kiépítésével, tiszteletünk kimutatásával igyekszünk elérni. Négy kulcsmondat az egyszerû érthetôséghez: Ne hazudj! Ne csalj! Ne lopj! Ne vesztegess meg senkit! A vállalatcsoport és ezen belül a magyar Felvonó Kft. jó híre (és ezzel az eredményessége is) igazgatóink, tisztviselôink, alkalmazottaink egyéni tettein múlik. Mindannyian személyes felelôsséggel és számonkérhetôséggel tartozunk az Etikai Kódex betartásáért. Az elvárások megismeréséhez és elsajátításához a vállalat igyekszik minden lehetôséget megadni. Ennek egyik fontos eleme a folyamatos és rendszeres etikai képzés. Az online eléréssel rendelkezô kollégáknak jellemzôen online tréningek formájában, a munkaterületen dolgozó kollégák részére személyes, visszatérô oktatások formájában tôl változott az online oldalak elérése. A WHQ a személyre (pozícióra) szabhatóságot tartotta szem elôtt, ezzel is egyszerûsíteni akarván az oktatási rendszert. Ehhez az ESS rendszert kellett felfejleszteni, ebben regisztrálni valamennyi érintett munkavállalót. Sajnos az informatikai rendszer több problémát mutatott, és a kezdeti lépések többünknél nehézségekkel jártak, de köszönhetôen az IT és a HR területek munkatársainak, ezeket a gondokat sikeresen megoldottuk. Az online elérhetôséggel rendelkezô dolgozóknak továbbra is negyedévenként 4 tréning modult kell elvégezni. Az új belépô dolgozóknak 8 modult kell teljesíteni a próbaidô végéig. Fontos, hogy segítséget adjunk a dolgozóinknak az összeférhetetlen tevékenységek kiszûrésében. Ezzel mindenki elkerülheti az Etikai Kódexünk megsértését. Ehhez kiemelt feladat volt a évi online etikai nyilatkozat kitöltése. Remélhetôleg minden érintett munkatársunk túl lesz ezen, mire e sorok az olvasók elé kerülnek. Hasonló nyilatkozatot a munkaterületen dolgozó kollégáknak papír alapon kell majd kitölteniük a II. negyedévben várható etikai oktatások során. A tudás az az eszköz, mely segít a lelkiismeretünk mûködésénél: amikor megismerjük a szabályokat, a lelkiismeretünk is tisztán látja, mi a jó és mi a rossz. A szabályok egyenként, a lelkiismeretünk egy-egy tanújaként állnak mögöttünk a döntéseinknél, és segítenek a megfelelô döntés megtalálásában. Ha valaki mégis bizonytalanságot érez, nem találja a felmerült kérdéseire a választ, a vállalat üzleti etikáért felelôs vezetôjeként mindenki rendelkezésére állok, hogy mindenki segítséget, iránymutatást találjon a helyes válaszok megtalálásához és a nyugodt lelkiismerettel járó nyugodt álomhoz Virág György Barnabás BPO (üzleti etikáért felelôs vezetô) 4

5 Híradó Carpent tua poma nepotes Gyümölcsfádat unokáid fogják élvezni (Vergilius) avagy a nemzetközi biztonságtechnikai auditok tapasztalatai (UCEEA FPA 2012 és UTC AR audit 2012) Tavasz elején a 71 éves édesapám ismét faültetésre adta a fejét. Az építőiparban ledolgozott 54 év után szerencsére jó egészségnek és életkedvnek örvend ehhez. Minek köszönheti az egészségét, aktivitását? Minden nap úgy dolgozott, hogy ne eshessen baja, és este hazaérjen a családjához. Van, akinek ez belülről fakad, van, akit külső ösztökélés vezet a helyes útra. Ilyen nógató eszköz lehet egy-egy audit. Az elmúlt negyedévben két nemzetközi audit csapat is látogatást tett hazánkban, hogy felmérjék a munka-, egészség-, környezet-, és tűzvédelem területen a vállalat felkészültségét. A februári Közép-, és Kelet-európai régió (UCEEA) auditján Paul Hinton vezető auditor (Anglia) mellett Joachim Buchner (Németország) megfigyelőként volt jelen. Ezen audit során kizárólag szerviz tevékenységet tudtak vizsgálni a kollégák. Saját dolgozóknál az elmúlt időszak eredményeihez képes csak 83%-os, a győri alvállalkozóknál viszont 100%-os (!) eredményt tudtunk elérni. Budapesten csak Tasi Péter kolléga ért el 100%-os FPA teljesítményt, gratulálunk neki a szép eredményhez. Azonban az a tény, hogy a többi dolgozó nem érte el a 100%-ot, elgondolkodtatta a vállalat vezetését, miben és miként tudunk még segíteni, hogy a szerelő kollégák jobban lássák és értsék a felvonók karbantartása, javítása során előforduló kockázatokat és jobban tudják, miként lehet kézben tartani a rájuk leselkedő veszélyeket, és megelőzni baleseteket. Több, mozgólépcsős gyakorlati tréninget tartottunk rögtön március elején, melyek pozitív visszajelzései megerősítették azt, hogy érdemes ilyen jellegű továbbképzéseket tartani. A szokásosnál gyengébb eredmény valószínűleg elgondolkodtatta a szerelő kollégákat is és meggyőződésem, hogy többen elővették a mindenkinek személyesen rendelkezésre álló Munkabiztonsági Kézikönyveket. Az ismétlésnek, a bátor kérdezésnek, az egymásra figyelésnek meglett az eredménye, mert a márciusi audit során kellemes meglepetésben lett részünk. Március második felében az tulajdonosától, a UTC-től a világszintű vezetőség képviseletében érkeztek auditor kollégák, az ötévenkénti EHS átvilágításra, az ún. Assurance Review auditra. Paul Banks (Anglia) vezető auditor elsődlegesen az EHS irányítási rendszert vizsgálta, míg társai, Javier Serranos (Spanyolország) és Paulo Balagueiras (Franciaország) a munkaterületi FPA auditokra koncentráltak. Mindhárom auditor több mint 10 év EHS tapasztalattal rendelkezik, és hosszú időt töltöttek korábban munkaterületen. Paulo ráadásul több évet dolgozott hazájában Portugáliában, majd a spanyolországi kitérő után, New Yorki évek után vezetett az útja Franciaországba. Mindegyik országban az EHS területen dolgozott. A hosszú és fárasztó auditnapok után nem várt szép eredmény született: az dolgozók elérték az eddig elérhetetlennek tűnő, hihetetlenül szép 95%-os FPA mutatót! A győri alvállalkozók ismét hozták a 100%- os FPA eredményt! Fenti eredmények ellenére sok tennivaló áll még előttünk. Az EHS irányítási rendszer felülvizsgálata rámutatott jónéhány olyan területre, melyeken még mindig lehet fejleszteni, melyeket még jobbá lehet tenni. Ezen fejlesztések mind-mind a munkaterületen dolgozó szerelő kollégák biztonságát szolgálják: meg kell ismerniük a megújuló eljárásokat, ezért az EHS oktatások és megbeszélések továbbra is kiemelt szerepet kapnak. Az önképzés, az átadott tudásanyag ismétléséhez szeretnénk segítséget nyújtani a majd kiadandó új verziójú Munkabiztonsági kézikönyvekkel. Kiemelten fontos a technológiai ismeretek folyamatosan napra készen tartása a biztonságos munkavégzéshez. A biztonságot veszélyeztető problémák/dilemmák megoldását elősegítendő, ebben az évben is folytatódik a Szerelői Dilemma program. Mindenkinek köszönet szerelőknek és a vezetőiknek egyaránt a biztonság iránt elkötelezett munkavégzésért! Paul Banks vezető auditor megerősítette, MINDIG szem előtt kell tartani a következőket: ha a munkavégzés során olyan dilemma, válaszút elé kerülünk, ahol a biztonságunk kerülhet veszélybe, nincs választási lehetőség: csak a biztonság irányában haladhatunk! Ezért minden szerelőnek és vezetőnek tovább kell dolgozni azon, hogy mindenki, mindenhol, mindenkor biztonságban végezhesse a munkáját és épségben térhessen haza munka után a családjához! Az elmúlt másfél év munkahelyi és közlekedés közbeni eseményei is rámutatnak ennek fontosságára: legyen ez maga az aktív munkavégzés, de akár a munkahelyen, vagy munkahelyek közötti közlekedés kocsival vagy gyalog, vagy a munkába-, és hazamenet. hogy megtapasztalhassuk ma elültetett fák gyümölcsét a jövőben élvező gyermekeink, unokáink mosolyát és örömét! Virág György Barnabás biztonságtechnikai vezető 5

6 Felvonó Kft. Híradó ACE: Kisjavítás számlázása és az ösztönző kifizetésének folyamata (T VSM) Annak érdekében, hogy a kisjavítás számlázása és a kisjavítási ösztönző kifizetésének folyamata egy átlátható, érthető, egyszerű folyamat legyen, április 2-án ACE VSM megbeszélést szerveztünk, ahol felvázoltuk a jelenlegi folyamatot annak hibáival, megalkottuk a jövőbeli folyamatot és hozzá rendeltük a szükséges és elvégzendő feladatokat. Köszönjük, hogy minden érintett részleg képviseltette magát egy-egy kollégával és bízunk benne, hogy a készített akcióterv megvalósítása által mielőbb sikerül fejleszteni a folyamatot. ACE Ezüst audit Céljaink között szerepel, hogy idén megszerezzük az ACE ezüst minősítést, melyhez folyamatos támogatást kapunk Janke Hartmuttól, az UCEEA és Németország minőségügyi menedzserétől. Hartmut április 4-5-én belső auditot tartott pesti irodánkban, feltárta hiányosságainkat és május én ismét meglátogat minket, hogy ellenőrizze, hogy az ACE ezüst szint követelményeinek megfelelünk-e. Az ezüst minősítés megszerzéséhez vezető lépéseket az alábbi táblázat tartalmazza: Részletek a 2011 évi vevőelégedettségi felmérés megjegyzéseiből, ilyennek látnak ügyfeleink: Teljesen elégedett vagyok az önök munkatársának hozzáállásával, munkafegyelmével, szakmai tudásával és segítőkészségével. Bárcsak más területen is így működnének a szolgáltatások! Dr. Nagy József GAK Nonprofit Közhasznú Kft., Gödöllő Karbantartó: Mellár Péter *** A hiba bejelentése után mindig a legrövidebb időn belül teljesítették a hiba kijavítását. Az ellenőrzési felügyelet felvonókönyvbe írt megjegyzéseit figyelembevéve végzik a karbantartást. Dankó Tibor Flandorffer Ignác Szociális Intézet, Sopron Karbantartó: Gombás Ferenc *** A liftet rendszeresen ellenőrzik, a hibákat gyorsan kijavítják, üzemzavar még sose akadályozta a munkát. Pap Lajosné Rentex 95 Kft, Hajdúböszörmény Karbantartó: Józsa Barnabás 6

7 SE: Híradó Hibaelhárítás utáni online véleményfelmérés 2012 januárjától bevezettük a hibaelhárítás utáni online véleményfelmérést. Hibaelhárítás után ügyfeleink, akik az utóbbi 6 hónapban nem vettek részt a felmérésben, ben kapnak egy linket, melyet megnyitva értékelhetik hibaelhárítási szolgáltatásunkat. A visszajelzés aránya az elvártnak megfelelően alakul, jelenleg 27,5%, az eredmények pedig azt tükrözik, hogy ügyfeleink alapvetően meg vannak elégedve a kapott szolgáltatással, Farkas Józsefet és Hamza Ferencet név szerint is említették, mint kimagasló szolgáltatást nyújtó kollégáinkat. Az év területi igazgatósága től a kimagasló szolgáltatás programjának (SE) továbbfejlesztése kapcsán évente díjazásban részesül egy brancs, mely a programhoz kapcsolódó mérőszámok alapján a legkiemelkedőbbnek minősül ben a vevőelégedettségi felmérések mutatói (CSI, NPS) és a felmondási ráta alapján a Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság bizonyult a legjobbnak, így az egész csapat egy kellemes estét tölthetett el egy debreceni étteremben. Ha nem tudod hova mész teljesen mindegy melyik szintet nyomod meg a hívópanelon Annak érdekében, hogy jól működtethessünk egy teljesítmény értékelési és célkitűzési rendszert valóban értenünk kell, hogy mit, miért is teszünk és annak mi a pontos értelme. Túl azon, hogy minden ISO kavalifikáció önmagában olyan követelmény rendszerrel áll elő, ami a teljesítmény mérését elő írja, magának az ACE ezüst fokozat elérésének a minimuma, hogy működtessünk teljesítményértékelési rendszert és a teljesítményt mérjük az egyén, csoport és a szervezet szintjén. A fenti pontoknak kivánunk megfelelni, amikor a tavalyi évet lezárjuk a kollégák PFT értékelésével (online) vagy a kompetencia értékeléssel (papír alapú). Miközben tudjuk, hogy egy átlag magyar ember többnyire azért nem sikeres az életben, mert nincsenek leírt, világos, elérhető, hátáridőhöz kötött életcéljaik (2-3%-os a célkitűzési hajlandóság), addig egy szervezet a versenypiacon nem teheti meg, hogy ne tűzzön ki célokat. Azok a vélt evidenciák, hogy adjunk el vagy modernizáljunk lifteket, azok nem használható célok, ugyanis önmagukban sem nem mérhetők és nem is generálnak egyéni aktivitást, mivel esetlegesek, többnyire a piac diktálta események, amire maximum reagálni tudunk. Cél az, amit magunkra és csapatunkra vonatkoztatva kitűzünk és annak megfelelően mozgósítjuk erőforrásainkat az adott időszakban. De mire is jók a célok? megtudjuk, hogy csapatunkban kik a nyertesek megtudjuk kinél, milyen készséget kell fejleszteni kialakul a személyes felelősségvállalás és elszámolhatóság kultúrája megtudjuk kik érdemelnek jutalmat kimozdítjuk a kollégákat a kényelmi komfortzónájukból, annak érdekében, hogy mind ők, mind a cég fejlődhessen minőségi-mennyiségi alapokon mérhetők és összehasonlíthatók lesznek a teljesítmények De ami, ennél is fontosabb, megtudjuk a közép és felsőveztőkről: Hogy milyen célokat tartanak fontosnak, ami előreviszi a cég életét? (a mai piaci elvárás nem csak a célok elérése, hanem a célelérési képesség pontos előrejelzése) Az egyéni képességek jó ismeretenének tükrében egyénre szabott célokat tűznek e ki? Megteremtik e az új otisos genereációt, azaz kell e HR-nek a piacról toborozni vagy belűlről minden megoldható? Formálják e a teljesítményorientált munkamorált és tudják e a kritikus sikertényezőket? Ápolják e a kapcsolatot a beosztottakkal, hogy minden munkakörbe beépüljön a növekedési - fejlődési hajlandóság? Kiaknázzák e a kollégákban rejlő potenciált? Tudnak e motiválóan értékleni vagy motivációjukat, szakmaszeretetüket folyamatosan átadni? Hogy hisznek e abban, hogy a tehetség gondozása az ő sikerük mércéje? Hogy használnak e igen, de.. szófordulatot? (ami ugye egyenlő a demotiváló nemmel) Mint mindannyian tudjuk és értjük, amit nem mérünk, azt nem is kontrollálunk. Jagudits Ákos HR Vezető 7

8 Felvonó Kft. A svéd magyar sikertörténet Felvonószerelőink Svédországban Híradó Mindössze kilenc millióan élnek ebben a skandináv országban km2-en, melynek felét erdő borítja. A lakosság túlnyomó része az ország déli részén él: Stockholm, Malmö, Göteborg a legnagyobb városok. Az ország gyéren lakott északi, erdős része ma is fakitermeléséről ismert. Az ország termelésének nagy részét azonban már rég nem a fa és a fából készült termékek, hanem a híres svéd acél, motorok, elektronikus és számítástechnikai termékek adják. Az egész világon ismert svéd cégek az IKEA, a Volvo, a Saab mellett az 296 fővel működik az országban. Svédország a jóléti államok mintaállamaként ismert. A svédek büszkék felépített jóléti rendszerükre, és nem szeretnék, hogy bárki megingathassa azt. A többi gazdag országgal ellentétben nem tartanak a kelet-európai munkaerőtől, csak azoktól, akik nem dolgozni, hanem a jóléti rendszert megcsapolni jönnek ide. A dolgos embereket nagyon szívesen látják. A fizikai dolgozókat is jól megfizeti, illetve megbecsüli a svéd társadalom, ami a mindennapokban is igaz, ezt tapasztalták is a kint dolgozó kollégáink. sötétben érnek haza a munkából. Pár éve (2010 óta) foglalkoztat a Svéd Otis magyar kollégákat, lehetőséget adva számunkra, hogy felvonószerelőink külföldi munkatapasztalatra tegyenek szert és világot lássanak. Ezen időszak alatt kialakult egy jó együttműködési kapcsolat a svéd kollégákkal, akik szívesen látják a magyar szakembereket. Mondhatjuk, hogy egy sikertörténet a kialakított munkakapcsolat az Otis életében mindkét fél részéről. Az Svéd NE üzletág asszisztense Anna Hammarström, kivel szinte napi szinten dolgozunk együtt, nagyon lelkesen és pozitívan nyilatkozott a náluk dolgozó magyar kollégákról, amit alább olvashattok is. Arról írt nekünk, hogy nagyon szeretik a magyar kollégákat, akik fantasztikus szerelők, nagyon jó munkát végeznek. Nehezen találnak jó szakembereket Svédországban a munkáikhoz, így nagyon örülnek, hogy náluk dolgozhatnak a magyar felvonószerelők. All the Hungarian mechanics are very nice and always in a good mode. We like them a lot and they are all very very good at work!!there are not that many good mechanics in Sweden to find so we are very happy, that we can have your fantastic mechanics here in Sweden. (Anna Hammarström) A fiúk Stockholmban és Uppsalában dolgoztak az utóbbi időszakban és jelenleg is. Uppsalában jellemzően modernizációs és új szerelés munkák voltak Stockholmban pedig új szerelés. Kugler Zoltán kollégánk legutóbb Stockholmban az Ericsson-nál Hogy valami negatívumot is említsünk Svédországról, a téli időszakban hideg van és hosszúak a sötét napszakok. Kollégáink beszámoltak róla, hogy -20 fok az általános hőmérséklet, és van mikor ennél hidegebb, akár -30 C is lehet, valamint reggel sötétben mennek dolgozni és este A Svéd csapat útra készen Munka közben Kirándulás Uppsalából 8

9 Híradó Kirándulás Uppsalából dolgozott a stockholmi magyar csapattal (a csapat tagok: Juhász Tibor, Erben Dániel, Póta Lajos, Hetényi Mihály, Bíró Ferenc, Gál Mihály voltak), ahol 5 db panoráma liftet szereltek be és egy szabad aknában futó teherliftet is ami egy egyedi és speciális munka volt. Zoltánnak aki itthon szerviz területen dolgozik, nagyon jó és hasznos tapasztalat volt az új szerelésben való részvétel, szakmailag nagyon sokat fejlődött valamint az angol nyelvtudását is tudta fejleszteni, hasonlóan a többi angolul beszélő kollégához. Uppsalában Móricz Károly együtt dolgozott Gál Miklóssal, Póta Lajossal és Hetényi Mihállyal. Volt mikor közvetlen svéd kollégájuk is volt és dolgoztak még itt görögök és angolok is. Legutóbb 5 liftet szereltek fel mint új szerelés, majd 5 régi liftet modernizáltak egy hét szintes lakóházban. A kiküldetés időszakában több magyar kolléga itt dolgozik együtt, egy csapatban először. Így a magyar csapat is összekovácsolódik, megismerik egymást, segítik egymást távol az otthontól. A Svéd Otis havonta egy alkalommal biztosítja számukra a hazalátogatást a kiküldetés időtartam alatt. A kollégák sokat kirándulnak a hétvégeken, szabadidejükben, ebben a gyönyörű, természeti kincsekben, gazdag országban.így a szakmai fejlődés a nyelvtudás fejlődése és a kiemelkedő anyagi juttatások mellett csodás élményekkel gazdagabban térnek haza. Remélem sikerült egy kis bepillantást adnunk a svédországi kiküldésben dolgozó kollégák munkájáról és egy svédközmondással zárom soraim: Amatörer hoppas. Professionella arbetar. Az amatőrök remélnek. A profik dolgoznak. Csiba Lívia HR Generalista Ericsson-Stockholm Területi események Kelet-magyarországon Nagyon nagy a verseny minden területen. Az új és modernizációs berendezések területén a régi erős kapcsolatainknál sem tudunk minden esetben nyerni. Minden ötletet be kell vetni Andrásnak és Gyurinak, hogy a konkurencia alacsony áraival versenyezni tudjuk. Szerviz területen sem jobb a helyzet. A konkurencia a területünkön új üzletkötőket állított be. Jelenleg az új és mod felvonó területen próbálkoznak egyre sikeresebben. A versenyben sikerült megtartani a békéscsabai kórház 28 db. berendezését, sajnos jelentősebb engedménnyel. Sikerült a területek közötti csapatmunkában megtartanunk a Plázákat, sőt még 3 db áruház került az Otis Felvonó Kft. karbantartásába. Minket a Szolnok Pláza érintett. Másik fontos terület, hogy most szervezik át a megyei önkormányzatokat, és az egységekkel kell megkötni a karbantartási szerződést, ezért most sok a névváltozással történő módosítás. Itt is figyelnünk kell, hogy ne veszítsünk felvonót. 9

10 Felvonó Kft. Híradó A karbantartási szerződések kezelése területén március 05. óta segít bennünket Rémiás Péter, akit megkértem hogy írjon magáról, hogy megismerhessük: Sziasztok! Rémiás Péter vagyok, egy új kolléga Miskolcról. Elsősorban szeretném megköszönni az emberbarát, emberközpontú fogadtatást és hogy tagja lehetek egy tradicionális, nagy múltú felvonós csapatnak. Mindent megteszek, hogy munkámmal ezt tovább erősítsem.villamos ipari technikusként végeztem a miskolci Bláthy Ottó Villamos-ipari Műszaki Szakközépiskolában 1989-ben. A gyártás, kereskedelem és vasipar területeken dolgoztam műszaki vezetőként. Felvonókkal 1999-ben kerültem kapcsolatba, ekkor kezdtem a Miskolc-lift Kft-nél, mint felvonó karbantartó, majd 2003-tól karbantartási részlegvezető lett a beosztásom,18 dolgozó és 700 db berendezés koordinálása.13 éves munkaviszonyom során átfogó gyakorlati tapasztalatokat szereztem a felvonók és személyemelők terén, valamint elméleti tapasztalatokat a szakmai továbbképzéseken az ÉMI FMF tanfolyamain. Ami miatt a váltás mellett döntöttem az a reális lehetőség a megmérettetésemre egy szervezett működésű multinacionális felvonós vállalatnál től dolgozom Debrecenben, a Kelet-Magyarországi Területi Igazgatóságon, szerviz üzletkötőként. A beilleszkedésemben, az eligazodáshoz az Otis rendszerében legnagyobb segítség a kollégák maximálisan pozitív hozzáállása. Eddigi tevékenységem során 3 karbantartási szerződést kötöttem, 4 ajánlat az aláírást megelőző egyeztetés előtt áll, valamint igyekszem eredményesen közreműködni a szerződéseknél bekövetkező változások, és a számlázás folyamatosságát biztosító ügyintézésekben. Célom mindkét fél megelégedésére szolgáló kapcsolat kialakítása, ápolása a megrendelőkkel, a meglévő partnerek megtartása, az új lehetőségek kiaknázása, az északi: Heves, Borsod- Abaúj- Zemplén és Szabolcs-Szatmár Bereg megyékben az Otis Felvonó Kft pozíciójának erősítése. A magánéletemről röviden: Elváltam, ezt követően 3 éve párkapcsolatban élek. Előző házasságomból három nagy fiam van, 9, 13 és 16 évesek, ahogy időm engedi (hetente) találkozunk. Hobbim a természet, természetjárás és a zene. Általános iskolában 8 évig trombitálni tanultam, szeretném e tudásomat frissíteni. Terveim hosszú távúak, és remélem, hogy munkám beváltja a hozzám fűzött reményeket. Március éig volt a területünkön EHS AR audit. Az audit során szinte a teljes csapat ellenőrizve lett, és a szerelői csapat nagyon jól teljesített. Az utolsó audit után a portugál auditor elmondta, hogy azt látta a két nap alatt, hogy nem csak az audit alkalmával, hanem folyamatosan az EHS előírásainak megfelelően dolgozunk. Szeretném megköszönni ez alkalommal is a teljes KTI csapat elkötelezettségét a biztonságtechnika és a vállalati előírások betartása iránt. Faragó Imre területi igazgató Változások az informatikai rendszerek támogatásában Tisztelt Kollegák! január 1-től megváltozott az informatikai feladatok ellátása vállalatunknál. A számítástechnikai rendszer üzemeltetését beleértve a hálózatot, hardvereket és szoftvereket egy külső cég a Computer Sciences Corporation, rövidítve a CSC vette át. Mit jelent ez a gyakorlatban? Az eszközöket tekintve: A jövőben a CSC gondoskodik az élettartamuk végét elért, elhasználódott számítógépek cseréjéről. Szintén a CSC feladata a meghibásodott számítógépek, monitorok, perifériák cseréje. Szoftverek tekintetében: A számítógépekre programokat csak a CSC szakemberei telepíthetnek! Az alapszoftverek (Windows, Office) telepítése, beállítása szintén a CSC hatáskörébe tartozik. Az új felhasználók létrehozását, a meglévő felhasználók jogosultságainak módosítását az Otis-tól kapott utasításoknak megfelelően a CSC informatikusai végzik. Ügyfélszolgálat, hibabejelentés: Amennyiben problémátok adódik a számítógép, a Windows és Office programok kezelésével, kérjük, hívjátok a CSC magyar nyelvű ügyfélszolgálatát a os telefonszámon! Amennyiben olyan rendszerrel, programmal kapcsolatos problémátok van, ami speciálisan egy adott Otis munkafolyamat számára készült, (pl E-logistic, SMS stb) forduljatok a szoftver kulcsfelhasználóihoz, vagy a helyi informatikusokhoz. 10

11 Jó tudni: Híradó 2012 áprilisától Erzsébet étkezési utalványra lesz jogosult minden kolléga. Az étkezési jegyeket az országban közel 22 ezer helyen fogadják el a CBA, a Coop, a Reál, az Arzenál, a Tesco és egyéb élelmiszer áruházláncoknál. A részletes felhasználó helyek listáját a honlap elfogadóhely kereső menüpontjában találjátok. Áprilistól elektronikusan küldjük ki a bérpapírokat, azoknak a kollégáknak, akik rendelkeznek céges címmel. A fejlesztés lényege, hogy minél előbb eljusson a kollégákhoz a bérpapír környezetbarát úton. Idén egy eseti dolgozói elégedettség felmérést kezdeményezett a UTC. A felmérés várható időpontja május 15 - június 15 között lesz és tartalmát tekintve rövidebb lesz mint a 2 évente ismétlődő globális alkalmazotti felmérés. A villám felmérés 37 nyelven lesz elérhető beleértve a magyar verziót is, fokuszálva az alábbi témákra: kommunikáció, tréning és fejlesztés, menedzsment gyakorlatok. Ahogy eddig is most anonim lesz a kérdőív, ami kitölthető szabadon, mind az Otis által biztosított asztali gépeken, mind pedig otthonról. A belépés kódjait a területi vezetők fogják központilag megadni. Bármilyen eseménynél, legyen ez munkabaleset, gépkocsibaleset, környezeti káresemény, tűz, vagy súlyos anyagi káresemény, soron kívül értesíteni kell a közvetlen munkahelyi vezetőt és a biztonságtechnikai vezető! Személyi sérülésnél telefonhívással, személyi sérülés nélkül SMS-ben! Jó tudni, hogy amennyiben változnak az adataid, például: lakcímváltozás, új személyi igazolvány, új végzettséget szerzel, gyermeked születik, akkor ezekről az információkról a HR osztályt minden esetben írásban értesíteni kell. Így tudtok pontos, és megfelelő elszámolásokat, juttatásokat és információkat kapni a HR területről. Minden munkavállalónak bármely távollét esetén (pl.: betegszabadság, táppénz, véradás, bírósági kötelezettségek, apanap, rendkívüli szabadság) a távollétet igazoló dokumentumot a hiányzást követő első munkanapon haladéktalanul el kell jutatnia a HR osztályra. Vidékről, azonnal szkennelve kell küldeni mielőtt az eredeti, eljut a HR-e. az Felvonó Kft. negyedévi lapja Felelős kiadó: Lukács Attila Szerkesztő: Richter László Kivitelező: Fólium Nyomda Kft. A kisjavítási munkalapnak minden hónapban van leadási határideje, ami azt jelenti, hogy a később leadott munkalapok a következő hónapban kerülnek fejtésre. Az éves leadási és fejtési határidők összefoglalója: 11

12 Felvonó Kft. Kedves Kollégák! Híradó Ezúton hívunk meg Benneteket és kedves Családtagjaitokat az első, egyben hagyományteremtő kerékpártúrára. A Balaton déli partján tervezünk biciklizni június között. Siófokról indulunk és addig megyünk, ameddig a kedvünk tartja. Eső hétvége (amire nyilván nem kerülhet sor ): július Tekintettel arra, hogy nem mindenki ismeri a saját teljesítőképességét, valamint, hogy ne csak a tekerésből álljon a nap, a szervezők egy előzetes igényfelmérést kívánunk tenni. A budapesti Kollégák a faliújságon feliratkozhatnak, a nem budapesti Kollégák pedig a területi vezetőknél jelentkezhetnek korra, nemre tekintet nélkül. A szakaszok hosszát a jelentkezők ismeretében fogjuk meghatározni. Részvételi feltételek nincsenek. Addig biciklizünk, ameddig eljutunk anélkül, hogy valaki is hullafáradt legyen. Kempingben, sátrakban lenne jó megoldani az éjszakai pihenést. Ha valaki inkább ágyban, puha párnák között kívánja pihentetni a fáradt testrészeket, akkor a bungalókban is megalhat. Olyan kempinget választunk, ahol mindkét lehetőség biztosított. Jó idő esetén a Balatonban is megfürödhetünk. Napközben szendvicseken tengődnénk, estére egy nagy-nagy bográcsban valaki kiélhetné a főzőhajlamát Jelszó a nomádia (tudvalevő, hogy a legyek szerencsét hoznak), de a kempingekben azért van a tisztálkodásra lehetőség. Közös programként élő zene hallgatását gondoltuk Virág Gyuri előadásában. 4-5 főnként egy kísérő gépkocsiban a motyót (szerszámot; pótgumit; sátrat; miegymást) el lehet vitetni a kerékpározástól viszolygó- ámde a társaságot kedvelő kollégákkal/családtagokkal annak érdekében, hogy biciklizés közben ne úgy nézzünk ki, mint a karácsonyfa De komolyra fordítva a szót, javasoljuk azonban a kerékpárokat átnézni/átnézetni kicsit hozzáértővel. Mindenki szeretettel várunk! Kedvcsinálónak, íme egy link, ahova kattintva lehet nézegetni egy nagyon részletes útleírást: Ha nem érünk körbe, úgy jövőre folytatjuk. Faragó/Virág/Pallos Családi örömök az berkeiben :) Hrna Tibornak kislánya született június 28-án! Gönczi Andrásnak kisfia született augusztus 22-én, akit Gönczi Kristóf Andrásnak hívnak! Jagudits Lili Született: február 16. Lili 2500 gramm és 47 cm volt születésekor. Apukája: Jagudits Ákos Pallos Gergely Született: március 07. Gergő 3400 gramm, 50 cm volt születésekor. Apukája: Pallos Gábor Gratulálunk az apukáknak és az anyukának! Szántai Zalán Született: április 12. Zalán 3000 gramm és 51cm volt születésekor. Anyukája: Szántai Angéla 12

hírgetmondó online hírújság

hírgetmondó online hírújság hírgetmondó online hírújság SZERKESZTŐK: Csepeli Dóra, Csóka Krisztina Munkatársak: Bencsik Roland, Cser Orsolya, Fazekas Attila, Rácz Attila, Ridács Tibor, Zdolik Krisztina Grafikus tervező: Bohati Bence

Részletesebben

hírgetmondó online hírújság

hírgetmondó online hírújság tartalom KÖSZÖNTŐ 3 hírgetmondó online hírújság SIKERTÖRTÉNET 4 Tanácsadóink sikertörténetei hogy jobban megismerjük egymást! SZERKESZTŐK: HÍREK - ENERGETIKA 8 Naprakész információk, vélemények energetikusainktól.

Részletesebben

A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus)

A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus) A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus) Tartalomjegyzék Mészáros Sándorra emlékezünk 1 Sikerekben gazdag évet zárt az MVM Ovit Zrt. 2 Az Igazgatóság közleményei 3 Projektjeinkrôl

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

tavaszi energiamegtakarítási 2012. tavasz www.getenergy.hu Tóth Zoltán, Varga Ádám Kovácsné Csorba Jolán, Mizsák Péter

tavaszi energiamegtakarítási 2012. tavasz www.getenergy.hu Tóth Zoltán, Varga Ádám Kovácsné Csorba Jolán, Mizsák Péter 1 2012. tavasz www.getenergy.hu hírgetmondó o n l i n e h í r ú j s á g Interjú: Tóth Zoltán, Varga Ádám Sikertörténet: Kovácsné Csorba Jolán, Mizsák Péter AKTUALITÁSOK: Get Energy Akadémia 2012 Virtuális

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Vállalati Felelôsségvállalási Jelentés

Vállalati Felelôsségvállalási Jelentés TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Vállalati Felelôsségvállalási Jelentés a 2008/2009. üzleti évrôl 3köszöntô 4 PILLANATKÉP 6 Vállalati felelôsségvállalás: célunk, elveink, megközelítésünk 6 A Tesco-Global Áruházak

Részletesebben

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás?

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás? Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard 11. oldal Látogatás a jövő egyetemén Informatikai

Részletesebben

Üzleti és társadalmi felelősségvállalási jelentés

Üzleti és társadalmi felelősségvállalási jelentés Üzleti és társadalmi felelősségvállalási jelentés 2013 1 1 bevezető 2 Kedves Olvasó! A tavalyi üzleti és társadalmi felelősségvállalási jelentésünk bevezetőjét úgy kezdtem, hogy 2012 a rekordok éve volt.

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 2. szám 2006. 2004. FEBRUÁR október KEZDŐDIK A KÉPZÉSI SOROZAT Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel A tudás alapú társadalom, valamint a

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 5. szám A tartalomból... Fontos érték a kiszámíthatóság Interjú Christopher Mattheisennel, a JVSZ új elnökével

Részletesebben

www.pwc.com/hu/hu/alumni/ Circle We never let you go A PwC Magyarország alumni hírlevele

www.pwc.com/hu/hu/alumni/ Circle We never let you go A PwC Magyarország alumni hírlevele www.pwc.com/hu/hu/alumni/ Circle We never let you go A PwC Magyarország alumni hírlevele Köszöntő Újdonságok és mérföldkövek mi történt velünk az elmúlt fél évben? Kedves PwC-alumnik! Ősz eleji Alumni

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről 2009. I. negyedév. XXIV. évfolyam 1. szám 2009. I. negyedév Tartalom A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Jankó Gábor PR-vezető

Részletesebben

MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI?

MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI? MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI? Az egyik ismerősöm mesélte néhány hete, hogy vásárolni akartak, de nem tudtak. Mi is történt? Az elmúlt hétvégén négy munkatársammal konferencián

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december MELLÉKLET ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december A Szociális Expo a szociális munka napját kísérő országos rendezvény, amely alkalmat ad arra, hogy a szociális

Részletesebben

Télből, vagy télbe? Tartalomból: Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa. XX. évfolyam 2. szám Alapítás éve: 1892 2010.

Télből, vagy télbe? Tartalomból: Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa. XX. évfolyam 2. szám Alapítás éve: 1892 2010. Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XX. évfolyam 2. szám Alapítás éve: 1892 2010. február Télből, vagy télbe? Fotó: Bálint István Megállapodtunk Kongresszus éve Román vendégek A regisztrációs

Részletesebben

online Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal MAGYARORSZÁG rovattal! Munkatársainkra építünk Megújultak a B.

online Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal MAGYARORSZÁG rovattal! Munkatársainkra építünk Megújultak a B. rovattal! online MAGYARORSZÁG A B. Braun csoport belső lapja 1. szám 2012. április Top story Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal 16-17. oldal Hírek Munkatársainkra építünk

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS PÁLYA 2006 MÁJUS 1

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS PÁLYA 2006 MÁJUS 1 PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP és ÁLLÁSBÖRZE 2009. április 24. PÁLYA 2006 MÁJUS 1 Tartalom DR. SZABÓ SZILVIA Az önéletrajzból kitűnik, hogy az elmúlt

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

50 éves a Zalavíz Zrt.

50 éves a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 50 éves a Zalavíz Zrt. Beszélgetés dr. Burján Richárd elnök.vezérigazgatóval A térség legnagyobb önkormányzati

Részletesebben

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

Értékteremtés felelősséggel

Értékteremtés felelősséggel B. Braun Magyarország Értékteremtés felelősséggel CSR-beszámoló 2012 Bevezető Bevezető Cégcsoportunk 174 éves múltja úgy hisszük, önmagáért beszél. E közel két évszázad alatt a B. Braun egy német kisvárosi

Részletesebben

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK Köszönjük! MIRE SZÁMÍTHAT, KEDVES OLVASÓ? AKTUÁLIS Elôzô lapszámunkban különös figyelmet fordítottunk az uniós pályázati lehetôségekre, áttekintettük az uniós források rendszerét, s némi segítséget próbáltunk

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2006/6. OVIT HÍRADÓ "A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. /Robi, egy 7 éves kisgyerek/ Tartalomjegyzék Vezérigazgatói

Részletesebben

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt.

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt. Fenntarthatósági 2010/2011 jelentés Tesco-Global Áruházak Zrt. 4 Vezérigazgatói köszöntő 6 A Tesco Magyarországon 6 köszöntő Tartalomjegyzék 8 20 12 Vállalati felelősség a Tescónál Vállalati értékeink

Részletesebben

Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008. Good Food, Good Life

Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008. Good Food, Good Life Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008 Good Food, Good Life 1. Köszöntô 2 Tartalom 2. A jelentésrôl 2 3. A cégrôl 4 3.1. Küldetés és értékek 9 3.2. Szervezeti ábra és

Részletesebben