Zenefogyasztási szokások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zenefogyasztási szokások"

Átírás

1 Zenefogyasztási szokások, a komolyzenei koncertek látogatottsága, a fiatalok hangverseny-látogatási szokásai, a Művészetek palotája közönsége (A szonda Ipsos kutatási eredményeinek összefoglalása) Zenefogyasztási szokások A felnőtt magyar lakosság elsősorban a hagyományos elektronikus médiumokon keresztül találkozik zenével. A megkérdezettek közel kilenctizede a rádiók adásait hallgatva jut zenei élményhez. míg a televízió-csatornákon keresztül a lakosság csaknem négyötöde kerül kapcsolatba muzsikával. A közösségi terek és a kulturális intézmények lényegesen kevesebb emberhez juttatják el a zene élményét. Ugyanez igaz az egyelőre kevésbé elterjedt új elektronikus médiumra, az internetre is. A lakosság szűk egyharmadáról mondható csak el, hogy közintézményekben, kulturális rendezvényeken éppúgy hallgat zenét, mint az elektronikus médiumokon keresztül. Elsősorban a fiatalokra - közülük is különösen a tanulókra -, a diplomásokra, a vezető beosztásban dolgozókra, a szellemi munkát végző alkalmazottakra jellemző, hogy közösségi tereken, intézményekben, szórakozó- és vendéglátóhelyeken, fesztiválokon is találkoznak zenével. Ezekben a csoportokban a megkérdezettek több mint fele fogyaszt" zenét így is. De szinte minden második budapesti megkérdezettről is elmondható ugyanez. A megkérdezettek alig háromnegyede tud valamire asszociálni a komolyzenével és a könnyűzenével kapcsolatban. A komolyzenével kapcsolatos asszociációk elsősorban a muzsikával kapcsolatos objektív tényekre vonatkoznak, és csak másodsorban érzésekre, szubjektív viszonyulásokra. A könnyűzenével kapcsolatos asszociációk is többnyire a zenével kapcsolatos objektív tényekre vonatkoznak, de a leggyakoribb választípusba ez esetben a kérdezett pozitív érzéseit, viszonyulását kifejező feleletek tartoznak (pl. szórakozás, buli, lazítás). A zenei stílusok, irányzatok közül a könnyűzene a legnépszerűbb. Öt felnőtt magyarországi lakosból csaknem négy szereti a könnyűzenét, illetve annak valamilyen válfaját. De a megkérdezettek több mint fele kedveli a magyar népzenét (is), és csaknem ennyien nyilatkoztak úgy, hogy szívesen hallgatnak operettet, musicalt. A lakosság közel négytizede kedvel valamilyen világzenei áramlatot. A komolyzene a felnőtt lakosság 28 százaléka számára vonzó ennyien állították, hogy szeretik, hallgatják az ebbe a kategóriába sorolható zenei műveket. A dzsessz kedvelőinek tábora is népes, minden negyedik megkérdezett szereti az ilyen jellegű zenét. A komolyzenén belül az egyházi zene a lakosság egyötöde számára vonzó alternatíva. Ezzel szemben az alternatív zenét alig egytizedennyien kedvelik. A felnőtt lakosság több mint kétharmada a hazai zenét részesíti előnyben a külföldivel szemben, míg ellenkező véleményt csak 20 százaléknyian fogalmaztak meg. A lakosság nagyobbik része, 63 százaléka csak privát szférájában hallgat zenét, és három megkérdezettből csak egy olyan akadt, aki otthonából kimozdulva találkozik zenei élményekkel. Még kisebb azok aránya, akik rendszeresen járnak zenei programokra. A felnőtt lakosság több mint fele soha nem járt még zenei rendezvényen. További 13 százalék azok aránya, akik ugyan voltak már ilyen programon, de nem mondhatják el magukról, hogy évente legalább egyszer zenei rendezvényen vesznek részt. A lakosság szűk egytizede, 9 százaléka is csak évente jut el valamilyen koncertre vagy más zenei rendezvényre. Az ennél gyakrabban, vagyis évente többször zenei rendezvényt látogatók aránya összesen is csak bő egynegyed, 26 százalék. Legnagyobb részük, a felnőtt lakosság 16 százaléka évente többször, de nem túl gyakran jut el zenei rendezvényekre. Kéthavonta, 1

2 illetve havonta a megkérdezettek 4-4 százaléka jut el ilyen eseményre, míg 1-1 százalékuk még ennél is gyakrabban, hetente vagy legalábbis havonta többször vesz részt zenei rendezvényeken. Azok aránya, akik ennél is gyakrabban, azaz hetente többször látogatnak zenei programokat, elenyésző. A zenei programok rendszeres látogatói elsősorban a fiatalok, a diplomások, a tanulók, a vezető beosztásban, illetve a beosztottként szellemi munkát végzők közül kerülnek ki. Akik évente többször jutnak el zenei rendezvényekre, 46 százalékban nem tudták megmondani, hogy az év melyik időszakában járnak gyakrabban zenei programokra. Akik mégiscsak meg tudták jelölni az év egy részét, azok többnyire, 45 százalékban a nyári időszakot említették. Akik egyáltalán voltak már bármilyen zenei rendezvényen, leginkább az előadótól és a zenei stílustól tették függővé. hogy milyen programot választanak. De ez nem jelenti azt, hogy a program körülményei közömbösek lennének. Akik részt vettek már valamilyen zenei programon. rendezvényen, többnyire szabadtéri rendezvényeket, fesztiválokat látogattak, vagy legalábbis ilyen típusú rendezvényeket is. A zenei rendezvényen részt vevő megkérdezettek csaknem háromnegyede számolt be erről, ami a teljes népességre vetítve 35 százaléknak felel meg, vagyis a felnőtt népesség bő egyharmada volt valamilyen fesztivál, szabadtéri rendezvény keretei között zenei programon. Minden más rendezvényhelyszínt lényegesen kevesebben említettek. A második helyen a különböző típusú Vendéglátóhelyek szerepelnek, éttermek, kávéházak, kocsmák, pubok. amelyeket a zenei programok látogatóinak 44 százaléka említett meg olyan helyszínként, ahol az elmúlt év során valamilyen zenei programon vett részt. Kultúrházban, művelődési otthonban vagy közösségi házban a zenei programok látogatóinak 37 százaléka volt valamilyen zenei programon az elmúlt évben. Oktatási intézményben, iskolában 32 százalékuk hallgatott meg valamilyen zenei produkciót, míg színházban 31 százalékuk részesült zenei élményben. Hangversenyteremben már csak a zenei programok résztvevőinek 15 százaléka volt az elmúlt évben, míg Operában még kevesebben, 7 százaléknyian. E két helyszín közé ékelődtek be említettségi arányuk alapján az egyesületek, nonprofit szervezetek minta zenefogyasztás közösségi helyszínei. A lakosság véleménye szerint elsősorban a zene élvezete, másodsorban a művelődés, kulturálódás lehetősége vezeti az embereket komolyzenei hangversenyekre. Minden más tényező szerepét lényegesen kisebbnek ítélik a megkérdezettek. A lakosság többsége több forrásból is tájékozódik zenei rendezvényekről, de az elektronikus médiumok, azon belül is a televízió kiemelkedő szerepét semmilyen más médium nem tudja átvenni. A felnőtt magyar lakosság közel egyötöde, 18 százaléka gyűjt zenei felvételeket. De ennél lényegesen többen, 70 százaléknyian vannak azok, akik rendelkeznek valamilyen hanghordozóval - többnyire kazettával vagy CD-vel. A zenei rendezvények látogatóinak relatív többsége nem költött számottevő összeget a zenei rendezvényeken való részvételre. Négytizedük kevesebb, mint 3000 forintot fordított rá, háromtizedük forintot. míg forintnál többet összesen 23 százalékuk költött zenei programokon való részvételre tavaly az ilyen programok látogatói közül. Az emberek zenéhez való viszonyát nagymértékben befolyásolja zenei képzettségük, zenével kapcsolatos múltbéli vagy jelenlegi aktivitásuk. A felnőtt lakosság bő negyede. 27 százaléka számolt be arról. hogy élete során az átlagosnál szorosabb. aktív kapcsolatba került a zenével. A megkérdezettek 9 százaléka járt zenei általános vagy középiskolába. tagozatos osztályba, vett vagy vesz órákat zenetanáról. 24 százaléknyian számoltak be arról. hogy részt vettek, részt vesznek egy zenekar vagy énekkar tevékenységében. Míg 1 százaléknyian egyéb aktív módon kerültek vagy vannak kapcsolatban a zenével. A zenével való aktív kapcsolat különböző formái sok esetben együtt járnak: a zenei képzésben részesültek közel háromnegyede volt zenekar vagy énekkar tagja, esetleg az ma is. 2

3 A komolyzenei koncertek látogatottsága, a fiatalok hangverseny-látogatási szokásai A kutatásból kiderült, hogy a résztvevők szabadidő-eltöltési szokásaiban nagy szerepet játszik a zenehallgatás és a koncertlátogatás, ez utóbbin belül főleg a könnyűzenei koncertek preferenciájával találkoztunk. A zenehallgatás szervesen hozzátartozik a kérdezettek mindennapjaihoz, az többek számára a munka és a tanulás során aláfestésként szolgál, ami gyakran lendületet ad a kevésbé kedvelt teendők elvégzéséhez is; főként szórakozást és kikapcsolódást jelent. Zenei ízlés A zenei ízlés változatosságot mutatott, de a kérdezettek közül mindenki a könnyűzenén belül választott magának kedvenc stílusirányzatot, mint például a pop és a rock. A komolyzenekedvelő résztvevők érdeklődésük hátterében egyrészt a családban szerzett zenei élményeket jelölték meg, másrészt a baráti társaság motiváló erejét hangsúlyozták. A komolyzene szeretetét életkori sajátosságnak is tartották, a komolyzene hallgatása többeknél a kor előrehaladtával és a felnőtté válással" automatikus igénnyé vált. A komolyzenét a kérdezettek egy része szívesebben hallgatja otthon, nyugodt körülmények között, mert így kötetlenebbül élvezhetik, mint egy hangverseny keretében. A komolyzene megítélése A zenei műfajok megszemélyesítésekor a komolyzenét olyan, 50-es éveiben járó, tapasztalt személyként képzelték el a fókuszcsoport tagjai, aki erkölcsi tartással rendelkezik, és intellektuálisan a legtöbb műfaj felett áll. A projekciókból kiderült, hogy a komolyzenéhez némi távolságtartással viszonyulnak a résztvevők, ami főleg azzal magyarázható, hogy ez a műfaj a konzervatív társadalmi normákat jeleníti meg számukra. A komolyzenére adott spontán reakciók főleg pozitívak voltak, amelyekből kiderült, hogy a komolyzenének presztízse van a számukra. Egy komolyzenei mű az érzelmek széles skáláját képes kifejezni, amelyet a legfőbb értékének tartottak a csoporttagok. A komolyzene nehezebb befogadhatóságának említésekor felmerült, hogy annak oka a szükséges háttértudás. E nélkül nem mindenki számára élvezhető, továbbá sokan a komolyzenei rendezvények formális kereteivel nem tudtak azonosulni (öltöny, nyakkendő, néma csend), ezért maradnak távol a hangversenyektől. Szerintük a komolyzene másik hátránya, hogy hallgatása teljes odafigyelést kíván, ezért más tevékenység nem végezhető közben, tehát nem alkalmas - az egyébként számukra fontos - háttérzene céljára. A könnyűzene megítélése A könnyűzenét nap mint nap hallgatják a résztvevők, amelyhez leggyakoribb forrás a rádió vagy az otthoni számítógép. A legtöbben ezt a stílust jelölték meg a felszabadult, kötetlen kikapcsolódás kellékeként. A könnyűzene pozitívumai, hogy szinte valamennyi élethelyzetben élvezhető, hallgatása nem követel sem passzivitást (táncolni, tapsolni, italozni is lehet közben), sem teljes kötöttséget, dallamai egyszerűek. ami alkalmassá teszi azokat az éneklésre egy zeneileg képzetlen személy esetében is. A könnyűzene fő negatívuma a sablonosság, az egyszerű szöveg és dallamvilág, valamint a felejthetőség. Komolyzene és könnyűzene összehasonlítása A komolyzene es a könnyűzene összehasonlításából kiderült, hogy a komolyzenét értékesebb műfajnak percipiálták a válaszadók, a könnyűzenét viszont népszerűbbnek tartották, 3

4 amelynek hátterében főként a könnyűzene köré épülő társas összejövetelek oldottabbnak érzékelt légköre áll. Míg a könnyűzenét sokan az üzlettel és a gyors pénzszerzéssel kapcsolták össze, a komolyzene számukra az örökéletű művészetet képviselte. Dzsessz A dzsesszt Magyarországon kevésbé elterjedt zenei irányzatként értékelték a csoporttagok, ugyanis szerintük az európai kultúra nagyobb súlyt helyez a komolyzenei nevelésre. A dzsessz műfaját a spontaneitás és a szabadság életérzésével társították, amelyet a zene hangulata és a dzsesszkoncertek kontextusa idézett elő a válaszadókban. A dzsessz negatívumai között tartották számon, hogy egyes művek túl bonyolult hangzásúak egy átlagos hallgató számára. A komolyzenei program sikerének titka A legfontosabb szempont a komolyzenei események kiválasztásakor az előadó ismertsége, a darab népszerűsége, ezenkívül egy olyan személy vagy média ajánlása, akinek/amelynek ízlésében megbíznak, vagy olyan társ, aki hajlandó elkísérni őket az adott koncertre. A kellő presztízzsel bíró vagy szokatlansága miatt vonzó helyszín szintén kedvet teremthet a koncertlátogatáshoz. Egy komolyzenei program sikerének titka a válaszadók szerint a kellő időben elinduló, és több csatornán futó reklámkampány, a neves előadók és ismert, populáris művek, a szabadtéri helyszín, vagy egy olyan épület, amely presztízzsel bír a látogatók számára. és a megfizethető árú belépőjegy (ne haladja meg az 5000 forintot). Összességében a kutatásból leszűrhető. hogy a fiatalok számára a komolyzene értéket képvisel, és elismeréssel adóznak a műfaj előtt, még akkor is, ha néhányan közülük kevésbé érzik közel magukhoz. A kínálat megítélése A budapesti résztvevők elégedettek a komolyzenei élettel a fővárosban, inkább világhírű pop- és rockegyüttesek koncertjeiből szerveznének többet. A vidéki résztvevők mind a komolyzenei, mind a könnyűzenei koncertek kínálatát kevésnek találták az év folyamán. A vidéki városokban tartott zenei rendezvények szezonális érzésén változtatni lehetne. A vidéki csoporttagok részéről felmerült az igény, hogy egész évben rendszeresen szervezzenek zenei rendezvényeket stílustól függetlenül, hiszen a kisebb városokban nagyon kevés lehetőség nyílik az igényes szórakozásra. Javaslatok Bár a résztvevők attitűdje egyértelműen pozitív, ajánljuk a komolyzenei koncertek szervezésekor azokat az előadásokhoz köthető előnyöket hangsúlyozni, amelyek a fiatalok számára vonzerőt jelenthetnek: egy ismert popénekes vagy médiaszemélyiség ajánlása; a helyszín előnyeinek ismertetése; az averziót kiváltó elemek tompítása (ne legyen kötelező" az öltöny és a nyakkendő) az előadókkal történő interakció lehetőségének hangsúlyozása; a helyszínen történő más jellegű rendezvények: például kiállítások egyidejű szervezése, korhű ételek felszolgálása. 4

5 A Művészetek Palotája (MÜPA) közönségének körében végzett közvélemény-kutatás tapasztalatai A MÜPA közönsége Az iskolai végzettség terén természetesen különbség van a lakosság és a MÜ PA közönségének összetétele között. 8 általánost végzett alig került a mintába, míg a diplomások országos súlyukhoz képest majdnem ötször annyian vannak. Szintén sokkal nagyobb - négyszeres - a budapestiek aránya a kérdezettek közt, mint az országos súlyuk. A többi településen, de leginkább a községekben lakók aránya pedig alacsonyabb. mint a magyar felnőtt lakosságban. Hangverseny-látogatási szokások A MÜPA-ba látogatók nagy többsége (70 százalék) komolyzenei programok iránt érdeklődik. A második leggyakrabban látogatott stílus a dzsessz (60 százalék). A többi zenei stílus jóval kisebb arányban képviselteti magát. Tehát a máshol, máskor meghallgatott koncertek is a mostani hangversenyek stílusából kerültek ki. A koncertterem méretének megítélése A nagy koncerttermeket kedveli a MÜPA közönségének több mint fele (57 százalék). Fele ennyien (29 százalék) a kisebb koncerttermet - mint amilyen a Zeneakadémián is található - részesítik előnyben. A kérdezettek között alig voltak olyanok, akik kamaraterembe (5 százalék) vagy egy lakásba, szalonba (2 százalék) mennek legszívesebben koncertre. 4 százalék azt válaszolta, hogy az előadott műtől, annak műfajától függ. milyen helyszínen jobb azt meghallgatni. A közönség egyértelműen előnyben részesíti a zenehallgatás olyan formáját, amikor a művészi alkotásnak nemcsak fül-, hanem szemtanúja is lehet (88 százalék). A közönség összetétele A MÜPA közönsége leginkább (házas)párokból és közeli barátokból áll. Egy koncert élményét a kérdezettek több mint fele (59 százalék) általában párjával, házastársával osztja meg, s ugyanennyien (56 százalék) egy barátot vagy közeli ismerőst visznek el. Azt, hogy kivel mennek az emberek hangversenyre, nem befolyásolja az, hogy hány évesek, milyen az iskolai végzettségük, vagy hol laknak. A hangverseny-látogatás céljai, okai A szórakozás. kikapcsolódás. a zenei élmény vonzza a legtöbb embert a hangversenyekre, koncertekre. A MÜPA közönségének 94 százaléka adott ilyen értelmű választ. A második leggyakoribb ok a műveltség szélesítése, a kulturálódás (60 százalék). Nincs összefüggésben a szocio-demográfiai csoportokhoz tartozás sem a koncertlátogatási motivációval. A programokról való tájékozódás 5

6 A programokról ismerősök révén, a személyes kapcsolati háló segítségével értesült a két vizsgált előadás közönségének egynegyede (26 százalék). Ugyanennyien (25 százalék) vannak azok, akik a MÚPA honlapján vagy más Online programmagazinban találkoztak a koncertekkel. A hangverseny-látogatás gyakorisága A MÜPA közönségének relatív többsége, 47 százaléka legalább havonta egyszer ellátogat valamilyen zenei programra, rendezvényre. 20 százalék még ennél is gyakrabban, legalább hetente egyszer hallgat zenét közösségi térben. A közönség majd egésze. 95 százaléka pedig évente többször, legalább félévente jár koncertre. A magyar lakossághoz képest a l\/iüpa közönsége négyszer Olyan gyakran jár koncertre ( évente többször : lakosság [25 százalék], MÜPA [95 százalék]). A MÜPA épülete tetszik Kérdezettjeink több mint felének (54 százalék) nagyon tetszik az épület, s további 31 százalék is elégedettséget fejezte ki. Ha a kapott eredményeket egy fokú skálára transzformáljuk, akkor 84 pontot kapunk, ami erős jó osztályzatnak felel meg. A MÜPA mint intézmény A MÜPA közönsége egyértelműen biztos abban, hogy szükség volt a Művészetek Palotája mint intézmény létrehozására (,,igen": 98 százalék). A közönség tulajdonképpen egyöntetűen tetszését fejezte ki: majdnem háromnegyedének (71 százalék) nagyon tetszik az intézmény, s további 23 százalék is pozitívan nyilatkozott róla. Ha a kapott eredményeket ismét fokú skálára vetítjük, 93 pontot kapunk, ami egyértelmű 5-ös osztályzatnak felel meg. A MÜPA hatása Nem változtatott a MÜPA-ban megkérdezett közönség több mint felének (52 százalék) hangverseny-látogatási szokásain az, hogy megnyílt az intézmény, több mint négytizedük (43 százalék) azonban azóta gyakrabban jár koncertre, amióta megnyílt a Művészetek Palotája. Összességében megállapíthatjuk, hogy az aktívabb hangverseny-látogatók koncertlátogatási szokásait nagyobb mértékben befolyásolja a MÜPA létrejötte. Más rendezvényhelyszínek látogatottsága A MÜPA közönsége ha nem a Palotába látogat leggyakrabban a Zeneakadémián hallgat meg hangversenyt (57 százalék). Jóval kevesebben, 21 százaléknyian említettek pubot, kocsmát vagy mozit, színházat. Az Operaházba 14 százalék szokott menni előadást megtekinteni. Minél idősebb valaki, annál valószínűbb, hogy a Zeneakadémiára látogat. A pubok és más szórakozóhelyek a fiatalok körében átlagon felül népszerűek (43 százalék). Minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál kevésbé valószínű, hogy pubba vagy klubba megy zenei rendezvényre. A városban lakók körében átlagon felüli a pubot, klubot látogatók aránya. Más stílus mérsékelt változás Bizonyos fokig azt is megváltoztatta a MÜPA, hogy mit hallgatnak az emberek. Több mint egyharmaduk (38 százalék) váltott jegyet az intézmény megnyitása óta olyan stílusú 6

7 koncertre is. amilyenen korábban még sosem járt. A megkérdezettek fele (59 százalék) azonban hű maradt eddigi zenehallgatási szokásaihoz. 7

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15%

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15% A NINCSDE KAMPÁNY ÉRTÉKELÉSE LAKOSSÁGI KUTATÁS KÉSZÜLT A MÉDIAUNIÓ SZÁMÁRA 8%-al többen emlékeznek az elmúlt idıszakból egészséges életmóddal kapcsolatos hirdetésre, mint az idén januárban. Ez a növekedés

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Győri Lóránt, Mikolai Júlia

Győri Lóránt, Mikolai Júlia És mégis ifjúságkutatás? Közönség és kultúrafogyasztás a Művészetek Völgyében Előadók: Győri Lóránt és Mikolai Júlia Készítette: Antók Péter, Bak Anita, Győri Lóránt, Hordósy Rita, Mikolai Júlia Előzmények

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Millennium Intézet Alapítvány Vezető kutatók: Éliás Zsuzsanna Némethy Szabolcs Megrendelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 T A R

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Nők testképe, önértékelése és elégedettsége életmódjával

Nők testképe, önértékelése és elégedettsége életmódjával Nők testképe, önértékelése és elégedettsége életmódjával Schmidt Judit, Kovács Ildikó, Arató Györgyi, Pénzes Veronika, Lelovics Zsuzsanna Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet Egészséges

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények az önkormányzati médiáról 2012. július 3. Készítette: Domokos Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS VÁROSA A KÜLFÖLDI HALLGATÓK SZEMÉVEL M. Császár Zsuzsanna Wusching Á. Tamás Füzesi Zsuzsanna Faubl Nóra NEMZETKÖZI HALLGATÓK A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN A PTE NEMZETKÖZI

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai

Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai Széchenyi István Egyetem, Marketing és Menedzsment Tanszék Empirikus kutatás Térszerkezet, gazdasági potenciál, munkaerőpiac, innováció, humán szolgáltatások,

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK21 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG TARTALOM A minta leírása, szocio-demográfiai összetevõk...243 Alapvetõ statisztikai adatok...243 A vajdasági régiókon belül a települések

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

A fiatalok kultúrája, művelődési szokásai

A fiatalok kultúrája, művelődési szokásai Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Magyarország kultúrája a XXI. század elején dr. Agárdi Péter rلegyetemi tan,csc.habil kvezet tanszé,zetigazgat inté A fiatalok kultúrája,

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július Budapest, 1999. augusztus Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni Mit gondolnak a magyarok a gyógyíthatatlan betegségekről, hol töltenék el életük utolsó szakaszát; mitől félnek leginkább, s mennyire ismerik az emberek a

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

TÁRKI elemzések 2000. Tavaszi Fesztivál

TÁRKI elemzések 2000. Tavaszi Fesztivál TÁRKI elemzések 2000 Tavaszi Fesztivál Tavaszi Fesztivál - 2 - TÁRKI Rt. A tanulmányt készítette: Csizér Kata Társadalomkutatási Intézet Rt. TÁRKI Budapest, XI. Budaörsi út 45. Tel.: 309-7676 Fax: 309-7666

Részletesebben

Szerzõ: Vizi István 1

Szerzõ: Vizi István 1 A magyar lakosság aktív turizmussal kapcsolatos preferenciái és az aktív turisztikai tevékenységek intenzitása Szerzõ: Vizi István 1 Jelen kutatás közvetlen elõzménye a Magyar Turizmus Rt. megbízásából

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE Európai Szociális Alap A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 azonosító számú,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Friss metszetek a kortárs magyar kultúrát elemző művelődésszociológiai kutatásokból

Friss metszetek a kortárs magyar kultúrát elemző művelődésszociológiai kutatásokból Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar IKV0101-L Magyarország kultúrája a XXI. század elején Agárdi Péter egyetemi tanár Friss metszetek a kortárs magyar kultúrát elemző

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Free-Mail User Report 1 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Kutatási ismertető 01. január KutatóCentrum Online Piackutató 1036 Budapest, Lajos utca 103. I. emelet Tel.:+36

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

A Facebook nem politikai csodafegyver

A Facebook nem politikai csodafegyver A Facebook nem politikai csodafegyver a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének legfrissebb elemzése Készült: 01. december 18. 1 01. december 18. A FACEBOOK NEM POLITIKAI CSODAFEGYVER Választók a Facebook on

Részletesebben

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó Kft. Soltvadkert Város Önkormányzata 6230

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében. Gyorgyovich Miklós

Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében. Gyorgyovich Miklós Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében Gyorgyovich Miklós Áttekintett kutatások az önkéntesség tükrében Ifjúság2008 gyorsjelentés (2008) A magyar önkéntesek motivációinak kutatása (2009) A NIS első

Részletesebben

eredmények Nemdohányz tulajdonosainak körébenk

eredmények Nemdohányz tulajdonosainak körébenk Közvélemény-kutatási eredmények Nemdohányz nyzók k védelmv delméről l szóló törvényjavaslat hatása, annak megítélése a vendégl glátóhelyek tulajdonosainak körébenk Kutatási módszertanm A Századvég telefonos

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

BUDAPEST PARK TÁMOGATÓI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK 2016. SZEZON (2016. ÁPRILIS 30 OKTÓBER 1.)

BUDAPEST PARK TÁMOGATÓI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK 2016. SZEZON (2016. ÁPRILIS 30 OKTÓBER 1.) BUDAPEST PARK TÁMOGATÓI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK 2016. SZEZON (2016. ÁPRILIS 30 OKTÓBER 1.) A BUDAPEST PARK A FŐVÁROS LEGNAGYOBB SZABADTÉRI KONCERT- ÉS ÉLMÉNYKÖZPONTJA 165 zenekar / 50 DJ 330 000 látogató

Részletesebben

Kollégisták SZTE 2011. Szeged 2012

Kollégisták SZTE 2011. Szeged 2012 Kollégisták SZTE 2011 Szeged 2012 Kollégisták SZTE 2011 Kutatásunkban azt kívántuk feltárni, hogy mi jellemzi a kollégista egyetemi hallgatók életvilágát, szabadidő eltöltési szokásait, kortársi szocializációját,

Részletesebben

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését A fővárosiak többsége nem ért egyet a Fidesz szimbolikus intézkedéseivel. Az ingatlanadó több kerületben történt bevezetése a legnépszerűtlenebb, a dohányzási

Részletesebben

Dr. Szarvák Tibor PhD Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény Magyar Szociológiai Társaság Konferenciája, 2008.

Dr. Szarvák Tibor PhD Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény Magyar Szociológiai Társaság Konferenciája, 2008. Agóra projekt Szolnokon, avagy térteremtés a kultúrában és a városfejlesztésben Dr. Szarvák Tibor PhD Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény Magyar Szociológiai Társaság Konferenciája,

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A CIB Bank imázsa. Esettanulmány. ny gemiusadhoc

A CIB Bank imázsa. Esettanulmány. ny gemiusadhoc A CIB Bank imázsa Esettanulmány ny gemiusadhoc 2006. március, Magyarország Tartalom Bevezetés.... 3 A kutatás célja...... 9 A kutatás módszertana.......... 11 Összefoglalás......... 16 Vélemények a bankokról...........

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Fűszer-fogyasztás és élelmiszerbiztonsági. országaiban. Szűcs Viktória, Harangozó Júlia, Szabó Erzsébet

Fűszer-fogyasztás és élelmiszerbiztonsági. országaiban. Szűcs Viktória, Harangozó Júlia, Szabó Erzsébet Fűszer-fogyasztás és élelmiszerbiztonsági vonatkozásai EU országaiban Szűcs Viktória, Harangozó Júlia, Szabó Erzsébet Bevezetés A fűszerek otthoni felhasználása nagy népszerűségnek örvend, valamint egyre

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4

Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4 Magyar Gábor BME DE! 2012 NJSZT 2 DE! 2012 NJSZT 3 Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4 Új termékek: senior telefonok DE! 2012 NJSZT 5 DE! 2012 NJSZT 6 A több-képernyős

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Összefoglaló jelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

HALLGATÓK A VILÁGHÁLÓN HATÁRON INNEN ÉS TÚL STUDENTS ON THE INTERNET IN BOTH SIDES OF THE BORDER

HALLGATÓK A VILÁGHÁLÓN HATÁRON INNEN ÉS TÚL STUDENTS ON THE INTERNET IN BOTH SIDES OF THE BORDER HALLGATÓK A VILÁGHÁLÓN HATÁRON INNEN ÉS TÚL STUDENTS ON THE INTERNET IN BOTH SIDES OF THE BORDER Fináncz Judit, financzjudit@yahoo.com Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Közművelődési Tanszék

Részletesebben

A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei. Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011.

A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei. Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011. 1 A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011. április-május Készítette: Koltay Elvira 2 I. A válaszadókról Az

Részletesebben

ODE Dohányzás Monitor

ODE Dohányzás Monitor ODE Dohányzás Monitor Az Országos Dohányfüstmentes Egyesület Magyar Gallup Intézet támogatásával végzett monitoring vizsgálatai (02 04 06-07) Az ODE Az a legnagyobb tagsággal rendelkező, 1987 óta működő

Részletesebben

Kutatási jelentés 2006. január 22.

Kutatási jelentés 2006. január 22. FÖLDRAJZI MOBILITÁS BUDAPESTEN Kutatási jelentés 00. január. TARTALOMJEGYZÉK. ÖSSZEFOGLALÁS.... A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI.... A KUTATÁS MÓDSZERTANA.... MUNKAHELYRE MENET.... MUNKÁJUK SORÁN VIDÉKRE UTAZÓK

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben