EdTWIN Projekt EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Gy r EdTWIN Projekt EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYTEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR EdTWIN Koordinációs és Információs Központ (KIK) 9022 Gy r, Türr István út 5. STADTSCHULRAT FÜR WIEN EUROPA BÜRO Bildungscentrum (BiC) 1080 Wien, Auerspergstraße EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM Magyarország: Görcsné Dr. Muzsai Viktória PhD projektkoordinátor Dr. L rincz Ildikó PhD kari projektfelel s Szilágyi Magdolna operatív tanácsadó Sipos Judit alprogram koordinátor Kardosné Kovács Eszter projektasszisztens Erd s Adrienn pályázati referens Vadász Jen né pénzügyi referens Nagy Mónika sajtó- és honlapreferens Ring Ferenc médiareferens Ausztria: FI. Mag. Dr. Franz Schimek projektvezet Dipl Päd. Bernhard Seckl projektkoordinátor Mag. Petra Feichtinger projektkoordinátor Mag. Agnes Szelp projektasszisztens Szilvia Mentsik BA projektasszisztens Denisa Papankova pénzügyi referens

2

3 Német nyelvtanulás/tanítás dinamikusan Deutschlernen/lehren dynamisch Kézikönyv Multimédia Projekt DVD-hez Handbuch zum DVD Multimedia Projekt EdTWIN Projekt CentroLING program/ EdTWIN Projekt CentroLING Programm Győr Bécs, 2011

4 Német nyelvtanulás/tanítás dinamikusan Deutschlernen/lehren dynamisch Kézikönyv Multimédia Projekt DVD-hez Handbuch zum DVD Multimedia Projekt EdTWIN Projekt CentroLING program/programm Győr, 2011 Alkotószerkesztők/Redakteur: Görcsné Dr. PhD Muzsai Viktória, Szilágyi Magdolna Lektorok/Lektoren: Dr. Heike Silvert német nyelvi lektor, NYME AK Győr Kis Zita Drs, Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest Sipos Judit Drs, Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs Nagy Mónika sajtó- és honlapreferens, NYME AK Győr Közreműködő alkotók/mitwirkende Autoren: Oktatók/DozentInnen: Aubrevielle, Stefan lektor, NYME AK Győr Görcsné Dr. PhD Muzsai Viktória egyetemi docens, NYME AK Győr Horváth Viktorné nyelvtanár, NYME AK Győr Neumyer-El-Bakri, Silvia tréner, nyelvtanár, Europa Büro Bécs Szilágyi Magdolna főiskolai docens, NYME AK Győr Vargáné Frank Kriszta nyelvtanár, Öveges József Gyakorló Iskola Győr Hallgatók/Studierende: Beke Piroska tanító, NYME AK, Hartmann Gabriella tanító, NYME AK, Hideg Zsófia tanító, NYME AK, Horváth Nóra tanító, NYME AK, Jánosa Dóra tanító, NYME AK, Kiss Napsugár Vivien tanító, NYME AK Kovács Orsolya tanító, NYME AK, Kovács Petra tanító, NYME AK, Szita Eszter tanító, NYME AK Tanulók: NYME Apáczai Csere János Kar Öveges József Gyakorló Iskola, 2.abc Multimédia tanácsadó: Ring Ferenc kari médiareferens Borítóterv: Borbély Károly Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Felelős kiadó: Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi rektorhelyettes Nyomda: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. ISBN Győr, 2011

5 ELŐSZÓ Kedves Olvasó! A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszéke húszéves fennállása óta folyamatosan segíti és műveli is az innovatív gondolatok születését, majd azok megvalósulását. Fejlesztő munkánkat már a kezdetektől (1990-es évek) támogatták a hazánkban működő külképviseletek, kulturális intézetek. Különösen hasznos gyakorlati útmutatást nyújtottak számunkra (a földrajzi közelség okán is) az osztrák partnerintézmények, elsősorban a Pädagogische Akademie des Bundes in Wien, Pädagogische Akademie in der Steiermark, Pädagogische Akademie im Burgenland, akiknek ezúton is kifejezzük köszönetünket. Ezen elméleti és gyakorlati támogatások is hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény első, 1996-os akkreditációjában a német nyelv szakos tanítóképzés komplex területe kiváló minősítést kapott, ezzel is megerősítve a tanító szak általánosan kiváló akkreditációját. A tanszékhez kötődő német nyelvszakos tanító, majd német mint idegen nyelv műveltségterület hallgatói rendszeresen részt vettek a tanszék által anyanyelvi tanárokkal szervezett kommunikációs vagy élménypedagógiai tréningeken. Tanszékünk pedagógiai koncepciója és gyakorlata az elméleti megalapozás mellett minden vonatkozásban előtérbe helyezi a tapasztalati tudásszerzést. Ennek jegyében szerveztük meg osztrák partnereinknél hallgatóink hospitálását. A napi gyakorlatban megismert reformpedagógiai lehetőségeket magunk is egyre részletesebben beépítettük tanterveinkbe, tantárgyi tartalmainkba. A turizmus-vendéglátás szak idegen nyelvi szükségletei a szaknyelvi képzés területén új szempontokkal és elemekkel gazdagították tanszékünk képzési palettáját. Tanszékünk mindenfajta nyelvi képzésben irányadónak tekinti a Közös Európai Referenciakeret (KER 2000) ajánlásait, amelyek alapvetően a tartalom és kompetencia alapú (CLIL=Conten tand Language Integrated Learning) nyelvi közvetítésre és többnyelvűségre, az interkulturális tanulásra, a használható nyelvtudásra helyezik a hangsúlyt a korszerű információs-kommunikációs (IKT) és prezentációs technikák előtérbe helyezésével. Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk. (Simone Weil) A tanító szak iránt az utóbbi években megfigyelhető csökkenő érdeklődés újabb módszerek, eljárások keresésére, kidolgozására ösztönzött bennünket. Stefan Aubreville, német anyanyelvi lektorunk fáradságot nem ismerő lelkesedésével kialakítottuk az Unterrichtsatelier nevet viselő nyelvi műhelyünket, német szakos oktatóink aktív közreműködésével pedig új tanítási tartalmakat (pl. országismeret játékosan, ifjúsági nyelv) és korszerű tanulásszervezési formákat (pl. mikrotanítás) alkalmazunk a kurzusokon. Az EDTWIN projekt (Ikerkapcsolatok az Oktatásban, AT-HU Határon Átnyúló Együttműködési Program ) anyagi támogatásával pedig lehetőség is nyílt arra, hogy a hallgatókkal éveken át kidolgozott, kipróbált ötleteket, módszereket, lehetőségeket egy multimédiás DVD-n rögzítsük. A Multimédia Projekt című 660 perces módszertani-didaktikai felvételünk reményeink szerint érdeklődésre tarthat számot a német nyelv tanulása-tanítása iránt érdeklődők körében. A Multimédia projekt című DVD-hez összeállított Német nyelvtanulás/tanítás dinamikusan című kézikönyvet, amelyet a kedves Olvasó kezében tart, azzal a szándékkal adjuk közre, hogy kiegészítő-, és háttéranyagokkal támogassuk az elektronikusan rögzített tartalmak használatba vételét. Ezúton fejezzük ki köszönetünket a projektben közreműködőknek: Stefan Aubreville lektornak, Szilágyi Magdolna, Görcsné Dr. Muzsai Viktória oktatóknak, Horváth Viktorné és Vargáné Frank Krisztina nyelvtanároknak, bécsi partnerünk, Silvia Neumyer-El-Bakri trénernek, Ring Ferenc multimédia tanácsadónak, valamint a 2010/11. tanév IV. évfolyam tanító szakos hallgatóinak, és az Öveges József Gyakorló Általános Iskola tanulóinak. Valamennyi érdeklődő Olvasónknak hasznos és kellemes perceket, órákat kívánunk közreadott munkáink megismeréséhez és használatához, azzal a megjegyzéssel, hogy a felvételek nem tökéletes stúdiókörülmények között, hanem a napi munka gyakorlatában készültek, és elsősorban a gyakorló tanárok számára kínálnak a tanórai munkához ötleteket, megoldásokat október A szerkesztők

6 VORWORT Veerhrte(r) LeserIn! Seit dem zwanzigjährigen Bestehen des Institutslehrstuhls für Fremdsprachen und Literatur des Apáczai Fachbereichs der NYME fördert und pflegt dieser kontinuierlich die Generierung von innovativem Gedankengut und später bei deren Umsetzung. Unsere Entwicklungsarbeit wurde von Anfang an (in den 90-er Jahren) durch die bei uns betriebenen Außenvertretungen und Kultureinrichtungen unterstützt. Als besonders nützlich erwiesen sich für uns die praktischen Hinweise, die wir (aus Gründen der geographischen Nähe) auch von unseren österreichischen Partnerinstitutionen erhielten, hier in erster Linie von der Pädagogischen Akademie des Bundes in Wien, der Pädagogischen Akademie in der Steiermark und der Pädagogischen Akademie im Burgenland, denen wir auf diesem Wege unseren Dank aussprechen möchten. Diese theoretische und praktische Unterstützung trug auch dazu bei, dass das Institut in der ersten Akkreditierung im Jahre 1996 auf dem Komplex-Gebiet der Pädagogikausbildung im Fach Deutsche Sprache eine hervorragende Qualifizierung erhielt und damit die allgemein hervorragende Akkreditierung des Pädagogenfaches verstärkte. Die Studierenden der sich an den Lehrstuhl knüpfenden Fächer Lehrer der Deutschen Sprache und Bildungsgebiet Deutsch als Fremdsprache nahmen regelmäßig an durch den Lehrstuhl und muttersprachlichen Lehrern organisierten kommunikations- oder erlebnispädagogischen Trainings teil. Die pädagogische Konzeption und Praxis unseres Lehrstuhles stellt - neben der theoretischen Fundierung - in jeder Hinsicht die praktische Erfahrungsgewinnung in den Vordergrund. Unter diesem Vorzeichen organisierten wir unseren Studierenden auch bei unseren österreichischen Partnern Praktikumsplätze. Die aus der täglichen Praxis gewonnenen Möglichkeiten der Reformpädagogik integrieren wir auch hier bei uns in unsere Lehrpläne und den Inhalt der Lehrfächer. Die fremdsprachenbezogenen Bedürfnisse des Faches Fremdenverkehr und Hotelwesen hat die Ausbildungspalette unseres Lehrstuhls auf dem Gebiet der Fachsprachenausbildung mit neuen Gesichtspunkten und Elementen bereichert. Bei den verschiedenen Fremdsprachausbildungen betrachtet unser Lehrstuhl die Empfehlungen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER 2000) als Richtlinie. Darin wird die Betonung grundsätzlich auf eine inhalts- und kompetenzbasierte Sprachvermittlung (CLL=Content Language Learning), Vielsprachigkeit, Interkulturelles Lernen und anwendbares Sprachwissen gelegt, wobei moderne Wir müssen noch lernen, uns danach zu sehnen, was uns gehört (Simone Weil) Informations-Kommunikations- (IKT) und Präsentantionstechniken in den Vordergrund gestellt werden. In den letzten Jahren haben uns bei der fallenden Tendenz im Fach Padagogik neue Methoden, Anfragen zur Ausarbeitung von Prozessen stimuliert. Mit der unermüdlichen Begeisterung von Stefan Aubreville, unserem Lektor mit deutscher Muttersprache, haben wir das Unterrichtsatelier -Sprachatelier ausgestaltet und mit der Mitwirkung unserer Deutschlehrer neue Lehrinhalte (beispielsweise Landeskunde spielerisch, Jugendsprache) und moderne Lernorganisationsformen (z.b. Mikorunterricht) in den Kursen eingesetzt. Mit der materiellen Förderung durch das EDTWIN Projekt (Zwillingskontakte in der Bildung, AT-HU Grenzübergreifendes Kooperationsprogramm ) eröffnete sich für uns auch die Möglichkeit, die mit unseren Studierenden über die Jahre hinweg überarbeiteten, ausprobierten Ideen, Methoden und Möglichkeiten auf einer Multimedia-DVD festzuhalten. Wir hoffen mit unseren 660 minütigen methodisch-didaktischen Aufnahmen unter dem Titel Multimédia Projekt für die im Kreise der bezüglich Lernen-Lehren der Deutschen Sprache Interessierten Interessantes bereitzuhalten. Das unter dem Titel Multimediaprojekt auf DVD übertragene Handbuch mit dem Titel Deutschlernen/lehren - dynamisch, das die/der veerhrte LeserIn in Händen hält, haben wir mit der Absicht veröffentlicht, den Einsatz des elektronisch gespeicherten Inhalts mit Ergänzungs- und Hintergrundmaterialien zu unterstützen. Auf diesem Wege möchten wir den im Projekt Mitwirkenden unseren Dank aussprechen: dem Lektor Stefan Aubreville, den Dozentinnen Szilágyi Magdolna, Görcsné Dr. Muzsai Viktória, den Sprachlehrerinnen Horváth Viktorné und Vargáné Frank Krisztina, der Trainerin und Wiener Partnerin Silvia Neumyer-El-Bakri, dem Multimediaberater Ring Ferenc, sowie unseren Pädagogik-Studierenden der Jahrgangsstufe IV. im Studienjahr 2010/11 und den Schülern der Öveges József Übungsschule. Den geneigten LeserInnen wünschen wir nützliche und angenehme Minuten, Stunden bei der Aneignung und Anwendung unseren veröffentlichten Arbeiten, dies mit dem Hinweis, dass die Aufnahmen nicht unter perfekten Studiobedingungen, sondern in der täglichen Praxis zustande kamen und in erster Linie den praktizierenden LehrerInnen Ideen und Lösungen für deren Unterrichtsarbeit anbieten. Oktober 2011 Die Herausgeber

7 TARTALOM/INHALTVERZEICHNIS DVD INHALT/DVD TARTALOM A.) KOMMUNIKATIONSSPIELE KOMMUNIKÁCIÓS JÁTÉKOK Mein... Stuhl ist frei - Kommunikationsspiel als interaktives Wörterlexikon Mellettem a... szék szabad Kommunikációs játék mint interaktív szótár 2. Ich packe meine Tasche... Kommunikationsspiel im Unterrichtsalltag Bepakolok a táskámba - kommunikációs játék a tanítás mindennapjaiban 3. Datum, Uhrzeit und Zahlen Kommunikationsspiel für den Sprachalltag Dátum, óra időpont, számok Kommunikációs játék a nyelvi hétköznapokra 4. Das Schachspiel Logische Demokratie erfahren und erspielen A sakkjáték tapasztalat és játék a logikus demokrácia tanulásához 5. Vorstellungsspiel intensiver Dialog Bemutatkozás intenzív párbeszéd Führung/Vezeti: Aubreville, Stefan HINTERGRUND-, UND HILFEMATERIALIEN HÁTTÉRANYAGOK, SEGÉDLETEK 1. Aubreville, Stefan Das Sprach- und Unterrichtsatelier in Győr...8 Győri nyelvi és oktatási műhely 2. Ich packe meine Tasche...14 Bepakolok a táskámba DEUTSCHLERNEN/LEHREN DYNAMISCH Handbuch zum DVD Multimedia Projekt 7

8 Stefan Aubreville 1. Das Sprach- und Unterrichtsatelier in Győr Győri nyelvi és oktatási műhely...azok közül, akik tanulmányaikban elő tudják segiteni a magyar ifjúságot, én a legkisebb, de azok közül, akik elő akarják segíteni, a legnagyobb vagyok....among those who are able to help the youth in their education I am the smallest, but among those with the disere to help, I am the greatest. Unter denjenigen, welche die ungarische Jugend in ihrem Wissen zu fördern vermögen, bin ich gewiss der Geringste, unter denen hinwieder, die sie fördern wollen, bin ich wohl der Willigste. Apaczai Csere János Der Wunsch des Gründungsvaters der Universität in Györ die Jugend fördern zu wollen ist auch oberste Maxime des Sprach- und Unterrichtsateliers, wenngleich sich die Förderung nicht nur auf Jugendliche der ungarischen Nation bezieht. Einen mehrsprachigen Zugang zur Welt des Wissens zu schaffen in Verbindung mit vielfältigen Ideen auch aus dem Bereich der bildendenden Künste ist der Schwerpunkt des Ateliers. Dabei den unterschiedlichsten Bedürfnissen der Lernenden gerecht zu werden, ist die hohe Kunst und Gebot der Stunde zugleich und so ist das Bewusstsein der eigenen bescheidenen Fähigkeiten vielfach hilfreicher, als das Vermögen einer Vielzahl von Kompetenzen. Die Fähigkeit der realistischen Einschätzung der eigenen Kompetenzen und die der Lernenden scheint dringlicher, als die Festlegung normativer Fähigkeiten und Fertigkeiten. So erhalten auch integrative Konzepte den Vorrang, die der plurikulturellen Wirklichkeit im System Schule gerecht werden können. Der Begriff Atelier als Künstlerwerkstatt ist aus dem Französischem aus dem 18. Jahrhundert entlehnt und stammt ursprünglich vom altfranzösischem Wort astelier und bedeutet einen Haufen von Holzspänen aus dem Arbeitsraum des Zimmermanns. Ein Raum, in dem Ideen für die Praxis umgesetzt werden, Reparaturen vorgenommen und veraltete Möbel restauriert werden. So gilt es aus einem Haufen von Ideen diejenigen auszuwählen und so zu verändern, dass sie den eigenen Bedürfnissen der Schulrealität entsprechen können. Und wo gehobelt wird, fallen bekanntlich Späne und so gilt es die Verfahrensweisen behutsam zu verbessern, um nicht zu große Verluste zu erzeugen und um der Lernentwicklung der Kinder förderlich zu sein. Ungeachtet dieses Wunsches wird es immer Reibungsverluste geben, die wiederum zielgerichtet eingesetzt, auch einen pädagogischen Sinn erhalten können. So lässt die Arbeit mit der Marionette Apaczai dem Sprachlernenden eine Vielzahl von Fehlern zu, da es ja die Marionette ist, die den Sprachfehler begeht und die Identität des Sprechers vorerst im Verborgenem hält. So trainiert der Lernende zugleich kommunikatives Sprechverhalten und Verhaltensregeln, die ihm in der Sprachrealität von großem Nutzen sein können. Da Sprache auch immer Ausdruck der Persönlichkeit ist, gilt es ein besonderes Augenmerk auf die Gesamtheit der Lernenden und ihrer Fähigkeiten zu legen. In diesem Sinne sieht sich das Sprach- und Unterrichtsatelier auch als Künstlerwerkstatt, in der viele Sinne fächerübergreifend geschult werden sollen. Die Ideen aus dem Sprach- und Unterrichtsatelier sind für die Unterrichtspraxis entwickelt und zum einen Teil Auftragsarbeiten und zum anderen Teil die kreative Umsetzungen verschiedener Sprach- und Unterrichtskünstler. Im Fokus steht immer die sprachliche und persönliche Weiterentwicklung der Lernenden und in Bezug auf die persönliche Entwicklung liegt ein Vergleich zur Freinet-Pädagogik nahe. Die Herstellung von Materialien für und im Unterricht in Kooperation der Lehrenden und Lernenden mit weitestgehendem selbstbestimmten Anteilen und freien Entfaltungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Unterrichtsfächern und Gegenständen sind hier mögliche Parallelen. Jedoch sind der freien Entfaltung auch Grenzen gesetzt, da versucht wird auch Inhalte der Curricula und Lehrpläne zu berücksichtigen und die Entscheidungen nicht einem Klassenrat zu überlassen. Vielmehr stehen integrative 8 NÉMET NYELVTANULÁS/TANÍTÁS - DINAMIKUSAN Kézikönyv Multimédia Projekt DVD-hez

9 Unterrichtsideen im Vordergrund, die helfen den Schulalltag zu bereichern und den Kindern individuelle Lernfortschritte zu ermöglichen. Die Schaffenskraft eines jeden Einzelnen entscheidet darüber wie effektiv oder pädagogisch wertvoll die entstandenen Kunstwerke sind und so sind Überforderungen und Unterforderungen mehr ein sichtbarer selbstgewählter Leistungsparameter, der eine ehrliche und faire Leistungseinschätzung der Kompetenzen ermöglicht. Der Wunsch tätig zu werden und in eigenen selbstbestimmten Schritten zu lernen, also einem individuellen Lernfortschritt zu leisten war und ist auch in Zukunft Ziel des Ateliers und Hoffnung zugleich, ein tolerantes Selbstbewusstsein zu schaffen in einer Realität, in der nur all zu häufig ein Wettkampf aus fragwürdigen Kompetenzen existiert. Im Bewusstsein dieser Herausforderung sind die Ideen im Sprach- und Unterrichtsatelier als Experiment anzusehen, welche einer beständigen Weiterentwicklung unterliegen und einer ebenso beständigen Kritik aus der Praxis. Das Bemühen und der Versuch in welchem Maße auch immer ein Kunstwerk zu schaffen, ist schon Grund genug die Kreativität und die Motivation als Motor der Lernentwicklung anzusehen. Wie nun dies im Sprach- und Unterrichtsatelier in Györ konkret umgesetzt wurde, sollen die Beschreibung der Entwicklung, der Funktionsweise und des Ateliers mit einigen Beispiele zeigen. Entwicklung des Ateliers: Das Sprach- und Unterrichtsatelier Györ ist seit 2006 an der NYME-Universität der pädagogischen Fakultät entstanden. Der ursprüngliche Grund war eine Annäherung der Ausbildung an den Universitäten mit der Unterrichtswirklichkeit in den Schulen. Kurz gefasst eine Annäherung von Theorie und Praxis, von Ausbildung und Beruf und von Fortbildung und Schulrealität. Diese Annäherung bedeutete auch einen administrativen Balanceakt, der hier aber nicht weiter beschrieben wird, aber sicher bei einer Einrichtung und einem Versuch ein Atelier zu errichten, Beachtung finden muss. So sollte vorweg geklärt werden wie groß der Anteil der Ausbildung sprachlich oder didaktisch sein soll oder inwieweit sich diese Bereiche überschneiden sollen. Mit der Zeit kristallisierte sich mehr und mehr heraus, das die Arbeiten im Atelier einen großen universellen Charakter besitzen sollten, jedoch beim Einsatz im Unterricht sehr häufig den vorliegenden Bedingungen angepasst werden mussten. So waren flexible Formen und Bedingungen gefragt und es galt Räume und Zeiten zu schaffen, die der Arbeit im Atelier dienlich waren. Dadurch entstand vorrangig ein Seminarraum, der mit Ideen und Ausstellungsmaterialen angereichert wurde, die Grundlage für die Weiterentwicklung und Abänderung für eigene Zwecke zuließen. So wurden immer wieder erneut Planungsmodelle entwickelt, um vorrangig Sprachunterricht und Sprachförderung zu analysieren und zu erproben, aber auch um pädagogische und didaktische Einblicke zu ermöglichen. Durch die Auftragsarbeiten im Sprach- und Unterrichtsatelier entstanden beständig konkrete Materialien für den Schulalltag, die je nach Möglichkeiten der Organisation in der Ausbildung der Studierenden in den Schulen erprobt worden sind. Nach dieser Erprobungsphase gab es eine Evaluation der Unterrichtserfahrungen und einen Abgleich mit den Werten und dem Wissen aus der Theorie. So galt Belege zu recherchieren und theoretische Gedanken mit praktischen Beispielen und deren Variationsmöglichkeiten zu dokumentieren. Diese Arbeiten wurden dann auch in den Räumen der Universität ausgestellt und diskutiert. So entwickelte und veränderte sich das Sprach- und Unterrichtsatelier fortwährend und es kamen immer Möglichkeiten dieses auch fächerübergreifend und interdiziplinär zu versuchen und zu erforschen. Die Arbeiten und Ergebnisse der Studierenden wurden so auch mit europäischen Comenius-projekten verknüpft und DEUTSCHLERNEN/LEHREN DYNAMISCH Handbuch zum DVD Multimedia Projekt 9

10 so bildete sich ein noch größerer Wirkungs- und Erprobungskreis und eine breite Evaluationsfläche. So zum Beispiel im europäischen Comeniusprojekt VISEUS. Funktionsweise des Ateliers: Der Schwerpunkt des Sprach- und Unterrichtsateliers in Györ liegt auf dem realen Experiment im Unterrichtsalltag. So werden Sorgen und Probleme aus der Praxis aufgegriffen, analysiert und individuelle Lösungsvorschläge erarbeitet und erprobt. Also wird von der Praxis ausgehend eine theoretische Durchleuchtung vorgenommen und Lösungsvorschläge zurück für die Praxis erprobt und weiterentwickelt. Im weiteren soll dieses Vorgehen hier kurz PTP - Methode genannt werden, das meint von der Praxis in die Theorie und zurück zur Praxis. Die weiteren Analysen und Ansätze zur Evaluation sind ebenso bedeutsam für eine wirkliche Weiterentwicklung, werden hier aber kurz dargestellt durch einen einfachen Durchlauf der PTP-Methode. So soll das Atelier Raum und Zeit bieten, interkulturelle Begegnungen zu ermöglichen und vom Austausch zu profitieren. Die konkrete Umsetzung eines Sprach- und Unterrichtsateliers ist abhängig von den gegebenen Räumlichkeiten und einer Grundausstattung. Ebenso sind natürlich zeitliche und personelle Ressourcen wichtig. Aber den Kern kann schon ein normaler Klassenraum oder geeigneter Fachraum bieten. Die Ideen sollen eben in allen normalen Klassenräumen ausprobiert werden können oder sich in dass Schulumfeld bzw. in eine Institutionsumgebung anpassen können. In der Entstehung des Ateliers gab es immer wieder viele Veränderungen und Umänderungen. Gerade diese Flexibilität ist aber auch notwendig, wenn man den unterschiedlichen und sehr individuellen Bedürfnissen aus der Praxis gerecht werden will. So gilt es auch personelle Chancen auszuloten und Weiterentwicklungen in allen Bereichen zu ermöglichen und ebenso Konfliktmanagement zu betreiben zwischen sich widerstrebenden Ideen und Vorstellungen. Eben bekannte Probleme aus Innovationen und bewährten Traditionen, die sich nicht widersprechen müssen, sondern oft vielfältige Synergieeffekte erzielen lassen. Eben diese Annäherung bedarf auch einer realistischen Planung und Ausdauer. In diesem Sinne entstand neben dem Atelier auch ein Team zum Bildungs- und Erziehungsmanagement, welches immer die Fortbildung aller am Projektbeteiligten im Fokus hat. Dieses Team ist dann auch eine erste innere Evaluation, welche die Effektivität der eingesetzten Materialien prüfen soll, aber auch Hilfen beim Aufbau weiterer Kompetenzen, eben auch des eigenen Bewusstseins der Kompetenzen, beim Lehrpersonal geben sollte. So entwickelte sich das Sprach- und Unterrichtsatelier immer weiter und wurde durch seine Akteure beständig weiterentwickelt und verändert. So kam es nicht nur einmal vor, dass nach einer langen Phase der Weiterentwicklung man sich wieder am Ausgangspunkt befand. Vielleicht ist aber eben dies auch die Schwierigkeit im Bildungsalltag die komplexen Vorgänge zu analysieren und weiterzuentwickeln. Für alle Projekte galt und gilt aber der Grundsatz, was man nicht erprobt oder erproben darf, lässt sich beschwerlich auch nur weiter entwickeln. Nur durch Bewusstwerdung des Lernvorganges wird der Pädagoge befähigt zielgerichtete Verbesserungsversuche unternehmen zu können. Dabei kommt es wie zu Beginn mit den Worten von Àpaczai erwähnt nicht nur auf vorhandene Fähigkeiten an, sondern vor allem auf den Wunsch diese beständig zu erproben und auszubauen, um der Jugend erzieherisch dienlich zu sein. Kein Rezept dieses Ateliers ist für die Ewigkeit geschaffen und unterliegt der ständigen Veränderung und der individuellen Ausprägung der Probanden, wenngleich viele Ideen einen sehr hohen universellen Charakter besitzen. Es gehört sicherlich auch zur hohen Kunst der Bildung Methoden und Materialien zu erschaffen, die über einen langen Zeitraum ihren Wert erhalten oder aber durch Veränderungen eine neue Perspektive erlangen. So gilt es beständig den Begriff des Schaffens innerhalb des Sprach- und Unterrichtsateliers zu fördern, um verständlich werden zu lassen, das es um des Schaffens willens geschieht und nicht nur um des Produktwillens, welches jedoch ein temporäres Beispiel dieses Schaffensprozesses ist. Nicht nur einmal wird 10 NÉMET NYELVTANULÁS/TANÍTÁS - DINAMIKUSAN Kézikönyv Multimédia Projekt DVD-hez

11 auch den Künstlern im Atelier klar werden, dass die Erinnerung an den Erschaffungsprozess nicht nur vom Glanz des Kunstwerkes abhängt, sondern auch vom Bewusstsein der vollbrachten Mühen und Arbeiten und von der Erkenntnis der Unbeständigkeit des Kunstwerkes im Wandel der Zeit oder aber vom Verharren des Ruhmes jenes gleichen. Durch die verschiedenen Aufträge und Ideen entstanden und entstehen fortwährend Überschneidungen in vielen Bereichen. So sind Begriffe und Inhalte aus Methodik, Didaktik, Fachdidaktik, Pädagogik, Linguistik mehrfach und in unterschiedlicher Ausprägung miteinander verknüpft und bilden ein schier undurchdringliches Gebilde. Die Trennung der Bereiche ist oft in der Schulpraxis eine eher umständliche Analyse und im Wirkungskreis der Lernenden oft nicht erkennbar. Um ein wenig Licht in dieses Gebilde zu bringen sollen folgende Beispiele aus dem Atelier dienen: Beispiel 1.): Binnendifferenziertes dramenpädagogisches Literaturprojekt aus dem DaF-Bereich am Beispiel Die kleine Hexe von Ottfried Preußler. den anderen Studierenden vorstellen. Durch die Aufbereitung des Kapitels zu einem dramenpädagogischem Vortrag entstanden Drehbücher, Hintergrundbilder, Stabpuppen und weitere Requisiten und die kommunikativen Kompetenzen wuchsen so auf vielfältige Art und Weise. Das freie Sprechen und der freie Vortrag nur mit Hilfe der Requisiten zu jedem entsprechendem Kapitel waren Herausforderung und Leistungsparameter zugleich. Die Aufmerksamkeit der Zuhörer war gekoppelt durch Aufgaben zu jedem Kapitel und dem Interesse den Gesamtzusammenhang herzustellen. So galt es auch für die Vortragenden die Übergänge zu finden und den Anschluss zu den unterschiedlichen Kapiteln verständlich zu machen. Hierbei waren erneut eine Vielzahl von kommunikativen Kompetenzen und fremdsprachlichen Neuerungen oder Wiederholungen erforderlich. Die plastische Bearbeitung und das Erstellen der dramenpädagogischen Requisiten waren zugleich auch theoretische Qualifikation aus dem Bereich des Lernens mit allen Sinnen. Das die termingerechte Vorbereitung der Kapitel ein Problem darstellte, wurde durch Abschriften der Kapitel und Vertretungen abgefedert und zeigte sich später eher als detektivische Aufgabe und kommunikative Herausforderung seitens der Studierenden und Schüler. Ebenso war somit eine Basisdokumentation für alle Ausgangspunkt dieses Projektes war der Bestand der Schulbibliothek und der Wunsch eine Ganzschrift im Unterricht zu verwirklichen. So galt es das Problem zu lösen, dass der Literaturbestand der Schulbibliothek nur wenige Exemplare bot und auch der finanzielle Rahmen keine weiteren Anschaffungen ermöglichte. Ebenso bestand der Wunsch seitens der Ausbildung der Universität, die kommunikativen Kompetenzen der Studierenden zu erweitern. So entstand die Idee, die Lektüre als Wanderlektüre einzusetzen und sich so von Kapitel zu Kapitel durchzuarbeiten. Jeder Studierende sollte so ein Kapitel lesen und mit der Hilfe eines Kartontheaters DEUTSCHLERNEN/LEHREN DYNAMISCH Handbuch zum DVD Multimedia Projekt 11

12 Beteiligten gegeben. Wie in der Abbildung zu sehen ist, war es immer möglich einen Überblick über die letzten drei Kapitel zu erhalten, um den Zusammenhang der Kapitel herstellen zu können. Nach dem ersten Durchlauf der Kapitel an der Universität, galt es nun diese Idee dem Schulalltag anzupassen und zu erproben. So entstanden binnendifferenzierte textentlastete Kapitel, die noch dazu mit Bildern versehen worden sind zum besseren Textverständnis und auch zur sinnerfassenden Überprüfung der einzelnen Kapitel. Die Probanden musste Skizzen anfertigen oder Zeichnungen vollenden, die sichtbar werden lassen inwieweit der Text verstanden worden ist. Ebenso galt es Aufgaben zu jedem Kapitel zu entwickeln, die das Textverständnis prüfen, die Sprachfähigkeiten erweitern, integrative Grammatik ermöglichen, Ideen zum Lesetagebuch fördern, Vortragsfähigkeiten schulen und nicht zuletzt Aufgaben, die den Forderungen aus den Lehrplänen entsprachen. Diese Erarbeitung mit Schülern führte zu Analysedaten, die nun wiederum genutzt werden konnten um die Materialien individueller oder universeller zu gestalten. So entstand zum vorläufigem Abschluss des Projektes eine Arbeitsmappe, die nun an Interessierte weitergereicht werden kann und so eine langfristige Perspektive für den Unterricht erhält. Wie schon zuvor angesprochen sind Teile des Unterrichtsmateriales in verschiedenen Fächern von unterschiedlichen Lehrkräften durchgeführt worden und die Affinität zu den Fächern der bildendenden Künste ist dabei sehr groß. So entstanden die Bühnenbilder und Stabpuppen im Kunstunterricht und die Vertonung einiger Textpassagen wurden im Musikunterricht erarbeitet. Beispiel 2.): Zweisprachiges jahrgangübergreifendes multimediales Literaturprojekt am Beispiel Emil und die Detektive nach Erich Kästner Gemäß der PTP Methode kam der Wunsch aus der Praxis des Sprachunterrichtes ein Paradebeispiel für einen zweisprachigen Literaturunterricht zu erstellen, welches in unterschiedlichen Jahrgangsstufen möglichst multimedial einsetzbar ist. Da der Lehrplan sowohl des muttersprachlichen als auch des fremdsprachlichen Unterrichts eine eigenständige Lektürenauswahl zuließ, fiel die Wahl auf Emil und die Detektive, da sowohl das Buch als auch das Filmmaterial existierte. Nun galt es Unterrichtsmaterialien zu planen und zu entwerfen, die möglichst dem Lehrplan, den Wünschen der Lehrer und den didaktischen Grundüberlegungen des Ateliers entsprachen. Zuerst wurde die Lektüre zweisprachig für den Unterricht aufbereitet und ähnlich wie im Beispiel der Kleinen Hexen in verschiedene Kapitel unterteilt. Hierzu wurden zweisprachige Arbeitsmaterialien mit der Hilfe der älteren Jahrgangsstufen der Schule und den Studierenden der Universität erstellt und im Unterricht erprobt. Hierzu zählten auch textentlastete Zusammenfassungen der Kapitel, Leseaufgaben in Puzzleform, Fragen zum Text, binnendifferenzierte Zeichenaufgaben, usw. Im weiteren galt es die Materialien für den Einsatz unterer Jahrgangsstufen aufzubereiten und im Unterricht zu erproben und weiter zu entwickeln. Hier entstanden dann in Zusammenarbeit mit den Schülern Arbeitsmaterialien, die für den Grundschulbereich geeigneter sind und auch den Schülern einen binnendifferenzierten zweisprachigen Zugang ermöglichten. Hierzu zählten vor allem auch zweisprachige Arbeitsanweisungen und zweisprachige mediale Mittel. In diesem Sinne waren die zweisprachigen DVD Filme ein sehr gut Recherchemöglichkeit und gern genutztes Medium, um die gestellten Anforderungen erfüllen zu können. So zum Beispiel galt es Phantombilder zu erstellen und zu bezeichnen, die passend zu den Hauptfiguren der Lektüre waren. Hierzu zählten dann auch Aufgaben wie Personenbeschreibungen, Tagebuchführung, Stadtplanskizzen, usw. Darauf erfolgte die Bearbeitung und Entwicklung medialer Unterrichtsmaterialien, die sowohl zweisprachig als auch jahrgangsübergreifend eingesetzt werden können. So galt es das unterschiedliche zweisprachige Filmmaterial so zu bearbeiten, dass auch dieses ähnlich wie die unterschiedlichen Kapitel der Lektüren in einzelne Sequenzen für den Unterricht unterteilt wurden. Hier war allein schon der Vergleich der drei unter- 12 NÉMET NYELVTANULÁS/TANÍTÁS - DINAMIKUSAN Kézikönyv Multimédia Projekt DVD-hez

13 schiedlichen Filme aus verschiedenen Jahrzehnten ein fast eigenes Unterrichtsprojekt und bot vielfältige Kommunikationsanlässe und Aufgabengebiete. Das Ziel dieser medialen Überarbeitung war ein vielseitiges Erlernen zu ermöglichen, welches nicht nur viele Sinne anspricht, sondern darüber hinaus einen möglichst aktiven Umgang mit den Materialien ermöglicht. Ein Beispiel hierfür war die Erstellung von eigenen Audiomaterialien, um so auch die Aussprache und das Hörverständnis zu verbessern. So wurden Audioaufnahmen in allen Altersstufen vorgenommen, die später zum Beispiel als Hörspiel oder Hörpuzzle eingesetzt werden konnten. Den Abschluss dieses Projektes bildete eine Ausstellung in der Schule und in der Universität, um im Sinne einer Atelier-Ausstellung einer breiteren Öffentlichkeit diese Materialien zu präsentieren. Auch in Emil- Projekt wurde fächerübergreifend gearbeitet und die Hilfe aus dem Bereich der Kunst und der Informatik/Technik war unabdingbarer Bestandteil zur Herstellung der Materialien. Zusammenfassung: Die Erfahrung aus den Projekten zeigte, dass die Annäherung von Schule und Universität in Zusammenarbeit mit dem Sprachund Unterrichtsatelier Atelier in vielfacher Hinsicht Früchte trug, die die Erwartungen weit übertrafen. Die Einbindung der Studierenden und der Schüler in dem mehrsprachigen Entstehungsprozess und die Teamarbeit der Pädagogen in den unterschiedlichen Fächern stellten eine intensive Auseinandersetzung mit den multikulturellen Thematiken dar und boten eine breite Fläche zum Verständnis und zur Verständigung. Da die Materialien noch immer genutzt werden, ist auch die Frage der Effektivität und Ökonomie mehr als zufriedenstellend beantwortet worden und die Sorge inwieweit diese Unterrichtsmaterialien den Lehrplänen entsprechen wird den Worten von Apaczai überlassen:...unter denen hinwieder, die sie fördern wollen, bin ich wohl der Willigste. DEUTSCHLERNEN/LEHREN DYNAMISCH Handbuch zum DVD Multimedia Projekt 13

14 Ich packe meine Tasche Ich packe meinen Koffer Ich packe mein Etui Ich packe meine Sachen und nehme xy mit. und nehme xy,... xy,..., xy... und xy mit. und nehme unbestimmter Artikel xy mit. und nehme ein/eine/einen xy mit. 14 NÉMET NYELVTANULÁS/TANÍTÁS - DINAMIKUSAN Kézikönyv Multimédia Projekt DVD-hez

15 DVD INHALT/DVD TARTALOM B.) LITERATURPROJEKTE IRODALMI PROJEKTEK Die kleine Hexe Literaturprojekt als binnendifferenziertes Kartontheater A kis boszorkány Irodalmi projekt mint belülről differenciált bábszínház 2. Emil und die Detektive Bilinguales Literaturprojekt Emil és a detektívek Kétnyelvű irodalmi projekt 3. Das Ritterplakat Helden und Rittersagen für den Unterricht plakatiert A lovagi plakát Hősök és lovagi mondák a tanításhoz 4/1. Literatur, die lebt Literaturprojekt anhand dramenpädagogischer Beispiele I. Élő irodalom irodalmi projekt drámapedagógiai példák segítségével I. 4/2. Literatur, die lebt Literaturprojekt anhand dramenpädagogischer Beispiele II. Élő irodalom irodalmi projekt drámapedagógiai példák segítségével II. 5. Das kleine Gespenst - Vielfältiger Literaturunterricht A kis kísértet sokrétű irodalomtanítás Führung /Vezeti: Aubreville, Stefan HINTERGRUND-, UND HILFEMATERIALIEN HÁTTÉRANYAGOK, SEGÉDLETEK 1. Literaturprojekte...16 Irodalmi projektek 2. a.) Emil und die Detektive...18 Emil és a detektívek 2. b.) Der Roman...21 A regény 2. c.) Die Verfolgung der Spur...22 A nyom követése 2. d.) Der Autor...23 A szerző 2. e.) Der Detektiv-Koffer...24 A detektívbőrönd 2. f.) Phantombilder...24 Fantomképek 3. Das Ritterplakat...25 Arbeitskarten zu den Rittergeschichten Feladatlapok a lovagi történetekhez DEUTSCHLERNEN/LEHREN DYNAMISCH Handbuch zum DVD Multimedia Projekt 15

16 LITERATURPROJEKTE Entwicklung einer Hörbibliothek zur Reihe Junge Bibliothek der Süddeutschen Zeitung zur Integration und Position der deutschen Sprache in Europa. Didaktisch-methodisches Projektmodell am Beispiel Die kleine Hexe von Ottfried Preußler in Zusammenarbeit mit der der Lehrerausbildung am Bildungszentrum. Didaktisches Unterrichtsprojekt zur Reihe bildende Künste, Stichwort Sinne, Der vergessene taktile Sinn, am Beispiel eines Parcours zur Schulung der Sinne. Methodisch geschichtliches Projektmodell Plakativer Unterricht zur Recherche, Rhetorik und wissenschaftlicher Arbeit am Beispiel der Rittersagen und Opern nach Richard Wagner Parzival, Lohengrin und Tannhäuser. Lyrikprojekt zur Landeskunde und Rhetorik verknüpft mit dem Ansatz innovativer Mediendidaktik am Beispiel Nis Randers nach Otto Ernst Didaktisch-methodisches Unterrichtsprojekt zur Reihe bildende Künste, Stichwort Kunst am Beispiel eines interaktiven Gemäldes. Dramenpädagogisches Projektmodell verknüpft mit dem Ansatz innovativer Mediendidaktik am Beispiel klassischer Literatur wie Faust nach Johann Wolfgang von Goethe, Kleider machen Leute nach Gottfried Keller, Nathan der Weise nach Gotthold Ephraim Lessing und Wilhelm Tell nach Friedrich Schiller Zweisprachiges musikalisches Projektmodell Klassische Liedkultur oder didaktisch-methodisches Unterrichtsprojekt zur Reihe bildende Künste, Stichwort Musik Kannonische Sprachkultur mit Beispielen wie die Europahymne nach Beethoven und Schiller, Guten Abend gute Nacht nach Brahms und Clemens von Brentano. Bildungstheoretisches Projekt zur Demokratieerziehung Logik der Demokratie- Schach, Königin der Spiele. Didaktisches Projekt Fachliteratur begreifbar machen mit Beispielen von Dr. Heinz Klippert, Prof. Dr. Hilbert Meyer. 16 NÉMET NYELVTANULÁS/TANÍTÁS - DINAMIKUSAN Kézikönyv Multimédia Projekt DVD-hez

17 DEUTSCHLERNEN/LEHREN DYNAMISCH Handbuch zum DVD Multimedia Projekt 17

18 Erik Kästner: Emil és a detekvítek Erich Kästner: Emil und die Detektive I. FEJEZET Emil segít fejet mosni Emil Tischbein a főszereplő. Az ő anyukája fodrász. Emil elutazik Berlinbe a rokonaihoz. Bepakolták a koffert. Tischbein asszony levelet küld a testvérének. Kimentek az állomásra. I. KAPITEL Emil hilft Köpfe waschen Die Hauptperson ist Emil Tischbein. Seinez Mutter ist Friseuerin. Emil wird nach Berlin zu seiner Verwandten fahren. Der Koffer ist gepackt. Frau Tischbein gibt ihm einen Brief für ihre Schwester mit. Sie sind zum Bahnhof gegangen. II. FEJEZET Jeschke, a rendőr őrmester nem szólal meg Tischbeinné és fia a pályaudvar előtt kiszállt. Jeschke őrmester ott állt. Emil félt, mert Jeschke őrmester meglátta, mikor egy szobrot kifestett a parkban. Emil azt hitte, hogy az őrmester elmeséli az anyukájának a történteket, de az őrmester hallgatott. II. KAPITEL Wachtmeister Jeschke bleibt stumm Auf dem Bahnhofsplatz stiegen Frau Tischbein und ihr Sohn aus. Da war der Polizeiwachtmeister Jeschke. Emil hat Angst gehabt, weil er das Denkmal bemalt hatte und Jeschke ihn dabei erblickte. Emil glaubte, dass Jeschke mit Frau Tischbein gesprochen hatte. Aber er sagte nichts. III. FEJEZET Úton Berlin felé Emil felszáll a vonatra, mert a nagymamájához utazik Berlinbe. A fülkében szimpatikus emberek ültek. Az egyik férfi megkínálta Emilt csokival, majd bemutatkozott Grundeis néven. Később a többiek leszálltak, csak Emil és Grundeis maradt a fülkében. Emilt folyamatosan ellenőrizte, hogy megvan még-e a pénze, közben szemlélte a tájat és próbált nem elaludni. III. KAPITEL Die Reise nach Berlin Emil fährt mit dem Zug nach Berlin, weil seine Oma wohnt in Berlin. Im Abteil sitzen nette Leute und Emil trif mit Herr Grundeis. Später bleib Emil mit Herr Grundeis im Abteil. Grundeis schlief, Emil wurde auch müde und dann schlief er auch. IV. FEJEZET Egy álom, amelyben sokat futkosnak Ez a fejezet Emil álmáról szól, miután elaludt a vonaton. Ebben az álomban a vonatot 9 ló húzta. Miután Emil kiugrott a vonatablakon, majd felmászott a 200 emeletes ház tetejére, leugrott a zsebkendővel a feje fölött. A fejezet végén felébredt és nem találta a pénzét. IV. KAPITEL Ein Traum, in dem viel gerannt wird Dieses Kapitel handelt von Emil s Traum, nachdem er im Zug eingeschlafen war. In diesem Traum ist der Zug von 9 Pferden gezogen worden. Nachdem Emil durch das Fenster des Zuges gesprungen war, ist er auf den Wohnblock mit 200 Stockwerken geklettert. Dann ist er mit seinem Taschentüchen über seinem Kopf gesprungen. Am Ende des Kapitels ist er aufgewacht und er fand sein Geld nicht mehr. V. FEJEZET Hol száll ki Emil? Emil felébredt a vonaton és észrevette, hogy már nincs ott a rabló és a pénze is eltűnt. Eldöntötte, hogy megkeresi őt. Leszállt a vonatról és meglátta a rablót a tömegben. V. KAPITEL Emil steigt an der falschen Station aus Emil ist im Zug aufgewacht und er hat bemerkt, dass der Dieb nicht mehr dort war. Sein Geld hat er auch verloren. Er hat entschieden, dass er den Dieb suchen möchte. Emil stieg aus dem Zug aus und er erblickte den Dieb zwischen vielen anderen Leuten. 18 NÉMET NYELVTANULÁS/TANÍTÁS - DINAMIKUSAN Kézikönyv Multimédia Projekt DVD-hez

19 VI. FEJEZET A 177-es villamos Emil követte a rablót a villamosra, de rejtőzködnie kellett. Később felszállt a kalauz, a jegyeket kérte. Emil megijedt, mert nem volt nála jegy, sem pénz. A kalauz le akarta szállítani Emilt a járműről, de egy utas kifizette a jegyét. Így Emil tovább követhette a tolvajt. VI. KAPITEL Sraßenbahn Linie 177 Emil folgte dem Dieb auf die Sraßenbanh, aber er musste sich verstecken. Später stieg der Schaffner ein und er kontrollierte die Fahrscheinen. Emil hatte Angst, weil er keinen Fahrschein hatte. Der Schaffner würde ihn zwingen aus der Sraßenbahn auszussteigen, aber ein Fahrgast kaufte Emil ein Fahrschein und Emil konnte weiterfahren. VII. FEJEZET Nagy izgalom a Schumann utcában A nagymama és Pony Hütchen, az unokahúg a pályaudvaron várt Emilre. Már 18:20 perc volt. A nagymama nyugtalan volt. A vonat már megérkezett, de Emil nem szállt le róla. A nagymama és Pony úgy gondolták, hogy Emil a következő vonattal utazik Berlinbe. Otthon reménykedtek, hogy Emil hamarosan megérkezik. VII. KAPITEL Große Aufregung in der Schumannstrasse Die Großmutter und Pony Hütchen, seine Kusine warteten am Bahnhof auf Emil. Es war schon 18:20 Uhr. Die Großmutter war unruhig. Der Zug ist längst rein aber Emil ist nicht ausgestiegen. Die Großmutter und Pony Hütchen haben gedacht, dass Emil mit dem nächsten Zug nach Berlin fahren werde. Sie sind nach Hause gegangen und hofften, dass Emil mit dem nächsten Zug kommen werde. VIII. FEJEZET A látóhatáron feltűnik a dudás gyerek Emil követte Grundeis urat. A keménykalapos egy kávéház teraszára ült le. Emil egy újságosbódé mögül figyelte. Egyszer csak feltűnt Emil mögött egy fiú, dudával a kezében. Emil elmesélte neki a dolgot és jó barátok lettek. Gusztáv összehívta a barátait, hogy segítsenek. Addig Emil figyelte a keménykalapost. VIII. KAPITEL Der Junge mit der Hupe taucht auf Emil folgte Herrn Grundeis. Ez setzte sich auf die Terasse vor einem Kaffeehaus. Emil beobachtete ihn hinter dem Zeitungskiosk. Plötzlich erschien eine Junge mit einer Hupe hinter Emil. Er erzählte ihm, was mit ihm geschach und sie wurden Freunde. Gustav rief seine Freunde zusammen, um zu helfen. Solange beobachtete Emil Herr Grundeis weiter. IX. FEJEZET A detektívek gyűlése A detektívek a parkban gyülekeztek. A professzor a detektívek vezetője. Keddnek haza kellett mennie, mert őt hívják, ha valami történik. Kedd felírta a telefonszámát és szétosztotta. IX. KAPITEL Die Detektive versammeln sich Die Detektive haben sich im Park versammelt. Ein Professor ist der Häuptling der Detektive. Der kleine Dienstag musste nach Hause gehen, weil sie ihn anrufen würden, sobald etwas passieren wird. Der kleine Dienstag hatte die Telefonnummer aufgeschrieben und verteilt. X. FEJEZET Üldözés taxin A detektívek követték Grundeist, elbújtak egy bódé mögé, onna figyelték Grundeist. Grundeis beült egy taxiba. A detektívek követték őt. Ők is taxival mentek. A detektívek őrséget állítottak fel a Hotel elé. X. KAPITEL Einen Autodroschke wird verfolgt Die Detektive folgten Herrn Grundeis und versuchten sich hinter einem Kiosk zu verstecken. Herr Grundeis nahm dann ein Taxi und fuhr davon. Die Detektive folgten ihm. Sie fuhren auch mit einem Taxi. XI. FEJEZET Kém lopódzik a szállodába Emil, Gustav és Professor beszélgetnek. Emil úgy gondolja, hogy egy fiúnak a Hotelben is kell lennie. Az egyik társuk bement a hotelbe és segítséget kért a fiútól, aki a liftnél állt. DEUTSCHLERNEN/LEHREN DYNAMISCH Handbuch zum DVD Multimedia Projekt 19

20 XI. KAPITEL Ein Spion schleicht ins Hotel Emil, Gustav und der Professor sprachen miteinander. Emil meinte, dass ein Junge im Hotel sein müsste. Ein Junge istdann ins Hotel gegangen und er bat einen Jungen, der bei dem Fahrstuhl stand, um Hilfe. XII. FEJEZET Egy liftes gyerek zöld egyenruhában Ez a jelenet a hotelnál játszódik. Gusztáv a hotelban kémkedett, míg a többiek kint várták. Egyszer csak megjelent egy fiú zöld egyenruhában. Ő volt Gusztáv. Elmesélte, hogy átvette a munkát a liftes fiútól, hogy figyelhesse Grundeis urat. Megbeszélték, hogy mindenki hazamegy, de másnap 8-kor a hotel előtt találkoznak. XII. KAPITEL Ein grüner Liftboy entpuppt sich Dieses Kapitel spielt vor dem Hotel. Gustav spionierte im Hotel und die anderen warteten auf ihn. Plötzlich erschien eine Junge in einer grünen Uniform. Es war Gustav. Er erzählte, dass er die Arbeit von dem Jungen im Lift übernahm. So konnte er Herrn Grundeis beobachten. Sie beschprachen, dass alle nach Hause gehen, und sie sich morgen um 8 Uhr vor dem Hotel treffen werden. XIII. FEJEZET A tolvaj díszkíséretben részesül Grundeis úr reggel, amikor kinézett az ablakon, látta, hogy sok gyerek áll a ház előtt. Később Grundeis kijött a szállodából, majd a gyerekek követték őt. A tolvaj megpillantott egy bankot és bement. Emil és Gusztáv eldöntötték, hogy a tolvaj után mennek. XIII. KAPITEL Herr Grundeis kriegt eine Ehrenwache Als Herr Grundeis aus dem Fenster schaute, sah er, dass viele Kinder vor dem Hotel standen. Später ist Herr Grundeis aus dem Hotel herausgekommen und die Kinder folgten ihm. Der Dieb erblickte eine Bank und er ist dann hineingegangen. Emil und Gustav haben entschieden, dass sie dem Dieb folgen. XIV. FEJEZET Mire jó a gombostű? Amikor Gusztáv és a Professzor belépett a bankba, a keménykalapos egy pénztárfülkénél állt, mely fölött egy tábla volt: Pénz be- és kifizetés. Emil elmondta a pénztárosnak, hogy Grundeis ellopta a pénzét. Erre volt bizonyítéka: gombostűvel tűzte a zsebéhez a pénzt. A tolvaj a rendőrrel távozott az őrszobára. XIV. KAPITEL Stecknadeln haben auch ihr gutes Als Gustav und der Professor die Bank betraten, stand der Mann im steifen Hut an einem Schalter, an dem ein Schild hing: Ein- und Auszahlungen. Emil sagte dem Kassierer, dass Grundeis sein Geld stahl. Emil hatte einen Beweis: Er steckte das Geld mit einer Stecknadel an die Tasche an. Der Dieb musste mit dem Polizist zur Wache gehen. XV. FEJEZET Emil a főkapitányságon Ez a fejezet a főkapitányságon játszódik. Emil és társai a rabló meghallgatásán vesznek részt. Ezután Emilt elviszik Lurje úrhoz, aki beszélget vele és visszaadja a pénzét. Interjút készítenek vele, majd az egyik riporter, aki korábban kifizette Emil jegyét a villamoson, elviszi a gyerekeket cukrászdába. Kifaggatja Emiléket, majd Emilnek megmutatja a nyomdát és hazaküldi taxival. XV. KAPITEL Emil besucht das Polizeipräsidium Im Polizeipräsidium, reden die Polizei mit dem Dieb und mit Emil. Emil bekomme seines Geld zurück. Die Zeitungschreiber machen dort Interview mit Emil dann in der Konditorei auch. Emil geht nach Hause mit Taxi. XVI. FEJEZET A felügyelő újra jelentkezik Miután a gyerekek elfogták a rablót, Emil a nagymamájához utazott. Ott Ponyval az utcán bicikliztek, mikor jött egy rendőr, akitől Emil 1000 márkát kapott jutalmul. XVI. KAPITEL Der Kriminalkomissar lässt grüssen Nach der Nacht fassten die Kinder den Räuber, Emil fuhr zu seiner Großmutter. Dort fuhren Emil und Pony auf der Straße Rad. Ein Polizist kam, von ihm bekam Emil 1000 Mark als Belohnung. 20 NÉMET NYELVTANULÁS/TANÍTÁS - DINAMIKUSAN Kézikönyv Multimédia Projekt DVD-hez

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie- und Han dels kam mer Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus August 2007 4 Konkrete Lösungen gefragt Interview mit dem Präsidenten des

Részletesebben

Übersetzungswerkstatt. Ein praxisorientiertes Übungsbuch

Übersetzungswerkstatt. Ein praxisorientiertes Übungsbuch Übersetzungswerkstatt Ein praxisorientiertes Übungsbuch ÜBERSETZUNGSWERKSTATT Ein praxisorientiertes Übungsbuch Csatár Péter Farkas Orsolya Iványi Zsuzsanna Molnár Anna Barna János Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN

RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN CHANCEN RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN S. 73 BERUFE Welche Schattenseite die Frauenquote gerade für die Frauen selbst haben kann, zeigen die Erfahrungen anderer Länder S. 89 LESERBRIEFE S. 90 DIE

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 30. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM

EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Gy r EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYTEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR EdTWIN Koordinációs és Információs Központ

Részletesebben

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft III. évfolyam, 2011. 4. szám Soha többé. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykanizsán. A ckö 1994. óta minden évben megrendezi kegyeleti programját, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-ról

Részletesebben

S árospataki F üzetek

S árospataki F üzetek Sárospataki Füzetek A KIADVÁNY SZERZŐI/AUTHORS: Barnóczki Anita Tiszáninneni Református Egyházkerület, Sárospatak Bartha Ákos Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen Busch, Eberhard Georg-August-Universität

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek

Részletesebben

TV-Werbeland Ungarn. MÁV-Privatisierung. EU-Kommissar Kovács: Verhaltenes Wachstum trotz Rabattschlacht. Fairer Steuerwettbewerb nützt allen

TV-Werbeland Ungarn. MÁV-Privatisierung. EU-Kommissar Kovács: Verhaltenes Wachstum trotz Rabattschlacht. Fairer Steuerwettbewerb nützt allen Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Werbeland Ungarn: Das Fernsehen nimmt heute nahezu die Hälfte aller Werbeeinnahmen in Ungarn ein, doch auch die Online-Werbung ist auf dem

Részletesebben

Interview mit Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. Interview mit dem neuen Präsidenten Tamás Vahl. Märkte und Trends, Kinderkrankheiten und Chancen

Interview mit Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. Interview mit dem neuen Präsidenten Tamás Vahl. Märkte und Trends, Kinderkrankheiten und Chancen Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Juni 2007 Interview mit Bundesumweltminister Sigmar Gabriel Märkte und Trends, Kinderkrankheiten und Chancen Interview mit dem neuen Präsidenten

Részletesebben

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat?

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat? magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche?

Részletesebben

GÓLYAHÍR. TARTALOM 2. old.: A Nemzetiségi és Falunapok. 2010. augusztus, XI. évfolyam 3. szám

GÓLYAHÍR. TARTALOM 2. old.: A Nemzetiségi és Falunapok. 2010. augusztus, XI. évfolyam 3. szám A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja Nekem a Balaton Az indulás július 12-én reggel 6:27-kor elég korainak tûnt. Mindenki kábán és résnyire nyílt szemekkel foglalta el a helyét a vonaton. Az ötórás

Részletesebben

Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010

Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010 Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010 A budapesti Goethe Intézet 2010-ben újra meginvitál művészeket, hogy a Ráday utca 58. szám alatt állítsák ki munkáikat. Míg a 2008-as Művészet vendégségben

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken!

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken! www.ungarn-in-berlin.de 15. szám, ára: 1,50 euró 2002. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Idei koncerteseményünk: Bródy János! Kockázatok És Mellékhatások 2002. november 9., Collgeium Hungaricum:

Részletesebben

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység magazin Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie-und Han dels kam mer Német-Magyar Gazdaság A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja 6 2015 02 11 Interview: Péter Kásler Interjú:

Részletesebben

Umwelttechnologien Ungarn investiert in die Zukunft

Umwelttechnologien Ungarn investiert in die Zukunft Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Umwelttechnologien Ungarn investiert in die Zukunft August 2008 4 Interview: Wirtschaftsminister Bajnai zu Beschleunigung, Dialog und Strukturpolitik

Részletesebben

Vorwort. studio d Információk a tankönyvrôl. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga!

Vorwort. studio d Információk a tankönyvrôl. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga! studio d A Deutsch als Fremdsprache für Anfänger Herausgegeben von Hermann Funk Im Auftrag des Verlages erarbeitet von Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme sowie Oliver Bayerlein In Zusammenarbeit

Részletesebben

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos » 11 Oldal» Seite» Nyílt nap Jánossomorján» Tag der offenen Tür in Jánossomorja A Leier cégcsoport 2005. évben megvásárolta a Frigyes laktanyát, hogy a mûemlék épületegyüttesbõl 25 milliárd» Vízióból valóság

Részletesebben

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró XVI. évfoly olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Grußwort des Botschafters der Republik Ungarn vom 16. April 2010 Lieber Herr Vorsitzender

Részletesebben

Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány

Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány ÉVES JELENTÉS 2011 TARTALOMJEGYZÉK Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány alapelvei 3 Támogatandó tevékenység 3 Cím, elérhetőség 3 1. A KURATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE 4 1.1. Az Alapítvány

Részletesebben

HiB Hamlet in Budapest. Hamlet in Berlin Hamlet Budapesten. Hamlet Berlinben

HiB Hamlet in Budapest. Hamlet in Berlin Hamlet Budapesten. Hamlet Berlinben HiB Hamlet in Budapest. Hamlet in Berlin Hamlet Budapesten. Hamlet Berlinben HiB Hamlet in Budapest. Hamlet in Berlin Hamlet Budapesten. Hamlet Berlinben Werkstatt Műhely der Internationalen Heiner Müller

Részletesebben

Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter. press. Kiskunlacházi és hajdúszoboszlói

Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter. press. Kiskunlacházi és hajdúszoboszlói Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter press VI. évfolyam 1. szám 2008. szeptember EUROPAN 2008 díj Europaforum Burgenland Preis Europan 2008 folytatás a 3. oldalon

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés WOMIT MAN HEUT NOCH GELD VERDIENT A MAGYARORSZÁGI MICE-PIAC JELLEMZŐI

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident

Részletesebben

und des Bürgertums,hier vor allembeamte, Industrielleund AspektedesungarischenHistorismusinderArchitektur Amagyarhistorizmusaspektusaiazépítészetben

und des Bürgertums,hier vor allembeamte, Industrielleund AspektedesungarischenHistorismusinderArchitektur Amagyarhistorizmusaspektusaiazépítészetben AspektedesungarischenHistorismusinderArchitektur Diedeutsch-ungarischenBeziehungeninderzweiten Hälftedes19.Jahrhunderts DieBeziehungenzwischenDeutschenundUngarnhabeneine lange Tradition. Zwischen beiden

Részletesebben

Tartalmazott szócikkek Erfasste Fachausdrücke:

Tartalmazott szócikkek Erfasste Fachausdrücke: Kétnyelvű szakmai szószedet magyar-német Tartalmazott szócikkek Zweisprachiges Lexikon der Fachausdrücke Deutsch-Ungarisch Erfasste Fachausdrücke: 1. attribúció Attribution 2. autizmus Autismus 3. BTM-

Részletesebben

MI A KREAT V NYELVTANULAS?

MI A KREAT V NYELVTANULAS? Kedves Nyelvtanulol MI A KREAT V NYELVTANULAS? On valoszinuleg klv6ncsi, mi a fo kulonbs6g a "hagyomanyos" nyelvtanul6si modszerek 6s az 6ltalam kifejlesztett KreatlvNyelvtanul6s kozott, hiszen a kozelj6voben

Részletesebben