Dr. Bokor Csaba. Adózás rendje 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Bokor Csaba. Adózás rendje 2012"

Átírás

1 Dr. Bokor Csaba Adózás rendje oldal

2 Tartalomjegyzék Előadó... 4 Bevezető... 4 Képviseleti szabályok... 4 Mulasztási bírság...4 Iratok átvétele...4 Végelszámolás...5 Bejelentés, nyilvántartás... 5 Bejelentés...5 Bejelentendő adatok...5 Munkaerő-kölcsönzés...6 Tényleges üzletvezetés helye...6 Kapcsolt vállalkozás...6 Az egységes ügyfélnyilvántartás...7 Adóregisztrációs eljárás...7 Célja...7 Megtagadási okok...8 Kimentési kérelem...9 Egyéb szabályok...10 Fokozott adóhatósági felügyelet...11 Adószám felfüggesztés törlése...11 Bevallási szabályok Munkáltatói adómegállapítás...12 Egyszerűsített bevallás...12 Nullás nyilatkozat...12 Bevallást helyettesítő nyilatkozat...12 Bevallási késedelem...13 Bevallás pótlása...13 Önellenőrzés...13 Soron kívüli bevallási kötelezettség...13 Felszámolás, végelszámolás...13 Jogutód nélküli megszűnés...14 Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése Fogalom...14 Bejelentés tárgya...14 Adóhiány megfizetése...14 Jegyzőkönyv...15 Díjkötelesség...15 Jogszerűtlen bejelentés...15 Díjfizetés elmaradása...15 Nem megfelelő jegyzőkönyv...15 Nyilvánvalóan téves jogértelmezés...15 Jogkövetkezmények...16 Ellenőrzési szabályok változása Kötelező ellenőrzések...16 Adatgyűjtés...16 Pontosítás felszámolás, végelszámolás esetére oldal

3 Ellenőrzési határidő...17 Szünetelési szabályok...17 Ellenőrzési értesítés...18 Próbavásárlás...18 Idegen nyelvű dokumentumok...19 Iratrendezés...19 Pénztárgép...19 A NAV hivatásos állományú tagja...19 Kiutalás előtti ellenőrzés...19 Becslési szabályok...20 Egyes gazdasági események vizsgálata...20 A hatósági eljárás szabályai Kézbesítési szabályok...20 Illeték kiszabás...20 Tartós feltételes adómegállapítás...21 Felügyeleti intézkedés...21 Jogkövetkezmények Adóbírság...21 Mulasztási bírság...22 Beszámoló közzététele...22 Igazolatlan eredetű áru forgalmazása...22 Iratmegőrzési kötelezettség elmulasztása...22 Iratok, nyilvántartások rendezése...22 Egyéb oldal

4 Dr. Bokor Csaba: Adózás rendje 2012 Kulcsszavak: képviselet, adóregisztrációs eljárás, adószám törlése, fokozott adóhatósági felügyelet, jogkövetkezmények, bevallási szabályok, Publikálva: Dr. Herich Gy. 5percAdo.hu Konferencia Összefoglaló nov.28. teljes terjedelem: 23. oldal PENTA UNIÓ Zrt. Előadó Dr. Bokor Csaba, osztályvezető, NAV Törvényességi és Felügyeleti Főosztály Bevezető Az utóbbi években ilyen mértékű változások az adóigazgatás területén nem születtek. (T/4662. sz. törvényjavaslat) Az idei törvénynek még nincs száma, ugyanis a köztársasági elnök még nem hirdette ki. Kicsit később születtek meg az idei évben Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art) módosításai. Ennek az volt az oka, hogy a korábbi mindenki által jól ismert 45 napos szabály helyett, amit tavaly a választások évében levittek 40 napra, most 30 napnak kell eltelnie a törvény kihirdetése és a törvény hatályba lépése között. Képviseleti szabályok Mulasztási bírság Az állandó képviseletnél lényeges változás az, hogy megszűnik a képviselői felelősség. Erre röviden annyit tudnék mondani, hogy ez a képviselőknek jó, az adózóknak viszont rossz. Korábban meghatalmazásokon vagy megbízási szerződéseken voltak bejelentve az állandón meghatalmazottnak vagy megbízóknak a kötelezettségei. 2 évvel ezelőtt az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon és az ott megjelölt kötelezettségcsoportok kapcsán lehet az állandó képviseletnek a kötelezettségeit bejelenteni. Innentől kezdve természetesen a bejelentett adminisztratív típusú kötelezettség elmulasztása miatt a képviselőt terhelte a felelősség. Ez generálisan meg fog szűnni. Teljesen mindegy, hogy a képviselő késedelmesen, saját hibájából nyújtotta be a bevallást, vagy adott esetben az ő rosszul összeállított áfa-analitikája miatt került sor hibásan az áfa-bevallásnak a kitöltésére. Ez azt fogja eredményezni, hogy innentől kezdve azt a típusú szankciót az adózóval szemben kell alkalmazni. Természetesen ebből kifolyólag viszont az várható, hogy mivel közigazgatási úton a felelősségi szabályok nincsenek tisztázva, várhatóan a kártérítéses ügyek száma nő. Iratok átvétele Régebben a képviseleti jog megszűnésének a bejelentésével az állandó képviselők játszottak. Azon a napon, amikor adott esetben át akarták adni a jegyzőkönyvet vagy a határozatot, meghatalmazást vagy a megbízást, akkor a képviselő közölte, hogy ő ezt nem venné át, és 4. oldal

5 még aznap visszadátumozva postára feladták a képviseleti jogviszony megszüntetésének a bejelentéséről szóló okiratot. Innentől kezdve szigorodik annyival a szabály, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján még az adóhatósági iratok átvételére jogosultnak kell a korábbi képviselőt is tekinteni. Így, ha megtagadja az iratok átvételét, az azt jelenti, hogy a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények beállnak, hiszen megtagadás esetén kézbesítettnek kell tekinteni a hivatalos iratokat. Végelszámolás Vannak ún. törvényen alapuló vagy automatikus képviselet szabályok. Az egyik ilyen, ha a felszámolási eljárás megindul, tehát a felszámolási eljárást megindító végzést közzéteszik, akkor ettől az időponttól számítva a felszámoló kizárólagosan jogosult arra, hogy a cég nevében bármifajta érvényes jognyilatkozatot tegyen. Itt a korábbi ügyvezetőnek természetesen nyilatkozatadási joga is felmerül, de természetesen ezt ő már nem a cég képviseletében teszi meg, innentől kezdve a felszámoló jogosult erre kizárólagosan. Hasonló a helyzet a végelszámolás esetén is. Itt pedig a végelszámoló lesz jogosult az ilyen típusú jognyilatkozatok megtételére. Bejelentés, nyilvántartás Bejelentés Bejelentendő adatok Az újonnan alakuló vállalkozásoknak a jegyzett tőkéjét be kell jelenteni az adóhatósághoz. A külföldi vállalkozásnak a magyarországi fióktelepe esetén az adóhatóság kíváncsi lesz a külföldi vállalkozás adataira is. (Jelenleg illetőségi igazolást kell csatolni alakuláskor. Amikor a cégbejegyzésre kötelezett fióktelepet a cégjegyzékbe felveszik, akkor meg kell mondani, hogy ki is az ő anyavállalata, mert a külföldi vállalkozásnak a részét képezi, még akkor is, ha önállóan cégalanynak minősül, és egyébként üzletszerű vállalkozási tevékenységet folytathat.) A kereskedelmi képviseletről nem rendelkezik a törvény, bár tudjuk, hogy az nem jogosult önálló gazdasági tevékenység folytatására. A különböző foglalkoztatói formáknak a sokszínűségéhez kapcsolódnak bizonyos típusú bejelentési kötelezettségek. Tavalyi év közepétől van az a 3. alkalommal, vagy 3. generációs egyszerűsített foglalkoztatás, valamint van az adórendszeren kívüli foglalkoztatás lehetősége. Ezzel a havi forintos regisztrációs díj. A lényeg, hogy innentől kezdve a munkáltató iskolaszövetkezeteknek is, ha olyan tagjuk van, akik munkát végeznek, akkor hasonlóan a 5. oldal

6 biztosítotti bejelentési szabályokhoz ezeknek az iskolaszövetkezeteknek a tagjaikat be kell jelenteni. Ez egyre inkább elterjedt, ez a diák foglalkoztatás, és most már azt mondhatni, hogy tízezres nagyságrendben veszik igénybe. Ami fontos, hogy a tb. vonatkozásában az ilyen típusú iskolaszövetkezeti tag viszont nem minősül biztosított magánszemélynek. A következő a tényleges üzletvezetés helyének a bejelentése, ha az alapozza meg a belföldi illetőséget. Itt a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények szerinti belföldi illetőség meghatározását kell vizsgálni. A nem magánszemélyek esetén a székhely elv, valamint a tényleges üzletvezetés helye az, ami csatában áll egymással, hogy mi alapozza meg majd a belföldi illetőséget. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvénytől ( Tao tv.) és a vonatkozó egyezményektől függően, ha a tényleges üzletvezetés helye szerint kell a belföldi illetőséget meghatározni, akkor itt majd be kell jelenteni ezeket az adatokat is, hogy a belföldi illetőséget az üzletvezetés helye határozza meg. Munkaerő-kölcsönzés A következő ilyen típusú bejelentés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos bejelentési szabály. Itt egy hármas viszonyrendszer van a foglalkoztatás kapcsán. Van a bérbeadó, bérbevevő, és a munkavállaló. A lényeg, hogy a kölcsönbe vevőnek kell bejelentenie a munkaerő-kölcsönzéssel érintett magánszemélyeket, sőt még a bérbeadó személyét is a bérbevevőnek kell a foglalkoztatás kapcsán jeleznie. Tényleges üzletvezetés helye A tényleges üzletvezetés helyéről már volt szó. A következő az lesz, hogy úgy tűnik, hogy Magyarország is szeretné azt tudni, hogy bár, ha itt van valakinek a székhelye, akkor a tényleges üzletvezetés helyét miért helyezi át külföldre. Innentől kezdve, ha valaki illetőséget azon az okon vált, hogy a tényleges üzletvezetés helyét valamilyen külföldi államba helyezi, akkor ezt szintén be kell jelenteni az adóhatósághoz. Kapcsolt vállalkozás Kapcsolt vállalkozások kapcsán eddig is élő bejelentési szabály, ugye, magát, a kapcsolt vállalkozási minőséget nem kell bejelenteni, viszont az, ha egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló felek között szerződéskötés történik, tehát effektíve gazdasági kapcsolat keletkezik közöttük, akkor ezt a szerződéskötéstől számított 15 napon belül be kell jelenteni. Tekintettel arra, hogy nem volt aktualizálva, nem volt olyan szempontból naprakész az adóhatóság nyilvántartása, hogy viszont azt nem kellett jelezni, ha a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnik, és ebből kifolyólag a kapcsolt vállalkozási hálók nem voltak naprakészek, ezért a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését is be kell jelenteni az állami adóhatósághoz. Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért kell a cégbírósághoz is egy csomó adatot bejelenteni, meg az adóhatósághoz is. Főszabályként az adóhatósághoz csak azokat az adatokat kell bejelenteni, amit a cégbíróság nem tud átadni. 6. oldal

7 Az egységes ügyfélnyilvántartás Integrálódott egymással a vámhatóság és az állami adóhatóság. Az integráció egy több évig tartó folyamat lesz, mert 23 ezer embert nem lehet egyik napról a másikra teljesen homogén körülmények között működtetni. Most jelenleg külön nyilvántartási számok vannak az állami adóhatóságnál, valamint a vámhatóságnál. Van a VPID szám, amit a vámazonosítóként használnak, és van a közösségi vámazonosító, ez az EORI szám lesz. A VPID és az EORI számot is innentől kezdve az állami adóhatóság ki fogja adni adott esetben az adószám kiadásával egyidejűleg. Ami fontos, hogy most még jelenleg alsó és középfokú szinten nincs ilyen szervezeti integráció. Ez azt jelenti, hogy a megyei és a 3 budapesti, valamint a különleges hatáskörű vám- és pénzügyőr igazgatóságok és az adóigazgatóságok, valamint a főigazgatóságok különálló struktúrában mozognak. Itt a vámazonosító kiadása szempontjából ez azt jelenti, hogy az adóhatóság lesz a legszűkebb keresztmetszet, ő minden ilyen eljárást el tud intézni a vámhatóság helyett, viszont fordítva ez nem lesz igaz, tehát a vámhatóságtól ne kérjenek adóazonosító számot, mert nem fog tudni kiadni. Adóregisztrációs eljárás Célja Az idei évben három új jogintézmény kerül a törvénybe. Az első ilyen az adóregisztrációs eljárás. Az adóregisztrációs eljárás elvi oka az, hogy a felszámolás alá került cégek száma magas és folyamatosan nő. Természetesen ez nem jó jelenség, ezt valahol vissza kell fordítani, mert teljesen egyértelmű, hogy a felszámolási eljárások most már a vagyonkimentésen, valamint a tartozás hátrahagyásán és a fizetési kötelezettség alóli kibúváson kívül másra nem igazán jók. Mindenki előtt ismert az a bűvös mondat, hogy adóköteles tevékenység kizárólag adószám birtokában folytatható, innentől kezdve az adóhatóság vizsgálni fogja azt, hogy kinek ad ki adószámot. Ez azt jelenti, hogy az újonnan alakuló vállalkozások esetén (hangsúlyozom, hogy ez csak a cégekre fog vonatkozni, itt az egyablakos rendszerben ez az új típusú szabályozás), amikor benyújtják a cégbejegyzés iránti kérelmet, akkor abban az időpontban rögtön a megfelelő adatok át is mennek az egyablakos rendszeren az adóhatósághoz, és ilyenkor ő meg fogja vizsgálni ezt az újonnan alakuló vállalkozást, hogy meghatározott objektív feltételeknek megfelel-e vagy sem. Ezek az objektív feltételek objektív kizárási feltételek lesznek, amiket, ha a cég teljesít, akkor meg fogja tagadni az adószám kiadását, egyébként pedig kiadja az adószámot. Természetesen ez azt fogja eredményezni, mivel adószám nélkül nem célszerű, ha működik egy cég, hogy a cégbíróság a cégbejegyzés iránti kérelmet is el fogja utasítani. Ez közvetve tehát azt fogja jelenteni, hogy innentől kezdve meghatározott személyi kör nem alapíthat Magyarországon céget. 7. oldal

8 Megtagadási okok Vizsgálni fogják meghatározott személyeknek a jelenlegi, valamint a korábbi cégjogi és adójogi előéletét. Ezek a személyek fontos, hogy vagy tulajdonosi, vagy megfelelő irányítási pozícióban legyenek a társaságnál. Társaságra vonatkozó okok Megtagadásra ad okot, ha a törvényben meghatározott személy, olyan társaság jelenlegi, vagy volt vezető tisztségviselője, tagja amely az adóhatóságnál 180 napon keresztül fennálló, 15 millió, vagy 30 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik feltétel: a jogviszony a 180 nap alatt fennállt, a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül 15 millió, vagy 30 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg, - feltétel: a jogviszony a felszámolás kezdő napját megelőző 180 nap alatt fennállt, társaság adószámát az adóhatóság 5 éven belül az adószám felfüggesztését követően vagy felfüggesztés nélkül törölte, társaság adószámát a törvényben meghatározott személyek személyében történő változás esetén lefolytatandó eljárás során törölte, társaság adószámát fokozott adóhatósági felügyelet alatt törölte. Feltétel: a jogviszony az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján, vagy azt követően fennállt. Ez azt jelenti, ha egy olyan cégben volt tag vagy képviselő, vagy olyan cégben tag vagy képviselő, akinek 15 millió vagy 30 millió forintot meghaladó adótartozása van, és a cég vonatkozásában ez 180 napon át fennáll a kizárás be fog következni. Neki bármilyen típusú jogviszonya keletkezett ez alatt a 180 nap alatt, ez elegendő egyetlen napra is, tehát nem kell itt ezt a feltételt 180 napig vizsgálni. A 15 millió és a 30 millió forint között az elvi elhatárolást az fogja képezni, hogy valaki a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók közé tartozik-e vagy sem. (A legnagyobb adóteljesítményű adózók kapcsán majd történik egy változás, ezt még talán január 1-jéig rendbe fogják tenni. A legnagyobb adózói kategóriánál majd a kötelező ellenőrzések feltétel nélkül nem lesznek értelmezhetőek.) A következő ilyen feltétel a kérelem benyújtását megelőző 5 évre vonatkozik, és itt a jogutód nélküli megszűnést kell vizsgálni. Abban az esetben, ha valaki felszámolási eljárással, vagy felszámolás nélkül szűnt meg jogutód nélkül, és ugyanezt a 15, 30 millió forintos tartozást hagyta maga után, akkor abban az esetben szintén kizáró ok lesz ezeknek a személyeknek a részvétele cégalapításban. Itt a felszámolás kezdő napját megelőző 180 napos időintervallumot kell nézni, hogy neki volt-e ilyen típusú jogviszonya ezzel a társasággal, vagy sem. A következő klasszikus működési hiba az adószám felfüggesztése. Itt is azt kell nézni, hogy ezeknek a személyeknek volt-e közük olyan társasághoz, akiknek az adóhatóság 5 éven belül 8. oldal

9 az adószámát felfüggesztette és aztán törölte, vagy felfüggesztés nélkül törölte. Majd itt az adószám felfüggesztésére vonatkozó szabályok is változnak. A következő hiba, ha a fokozott adóhatósági felügyelet alatt törlik a cégnek, az adózónak az adószámát. Az adószám törlésénél mindig van a határozat, ami elrendeli a törlését. Itt a lényeg az, hogy az inkriminált személynek a tagi vagy tisztségviselői jogviszonyának a határozat meghozatalának napján vagy azt követően fenn kell állnia. Személyekre vonatkozó okok Majd jönnek a törvényben meghatározott vizsgálandó személyek. Őket saját magukat is vizsgálni kell, hogy volt-e a megfelelő összeghatárokat elérő adótartozásuk. Saját maga 180 napon keresztül fennálló, 15 millió, vagy 30 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, az megtagadási ok. A törvényben meghatározott, vizsgálandó személyek: az adózó vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja, kft, zrt. esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, vagy részvényese. Tehát, ha adott esetben cégvezetők, is ilyen cégeknek a részesei voltak, akkor az általuk alapítandó, vagy vezetői tisztséget vállalni kívánó cégeknél majd vizsgálni fogják ezeket a feltételeket. Itt fontos, hogy zrt. esetében, mert a nyílt körűen működő rt-k nem fognak ide tartozni. Kimentési kérelem Azért itt lesz lehetősége az adózónak, hogy reagáljon. Elvileg 1 munkanapja van az adóhatóságnak arra, hogy kiadja a cégbíróságon keresztül az adószámot. Ha nem adja ki, akkor 8 napon belül dönthet arról, hogy miért nem adja ki. Legrosszabb esetben tehát 8 napot kell várni az adószám kiadására, bár akkor már feltehetően valamifajta korlátozás lesz. Kimentési kérelmet lehet előterjeszteni, az adószám megtagadásától számított nyolc napon belül. Sikeres a kimentés, ha az adózó az adótartozását azért nem tudja/tudta kiegyenlíteni, mert megrendelői, vevői nem teljesítettek, a követelések érvényesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, 9. oldal

10 törölt adószámú adózó esetén csak vezető tisztségviselői jogviszonyról volt szó, és mint vezető tisztségviselő a jogszerű működés helyreállítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Tehát az kimentési ok, ha valakinek azért keletkezett adótartozása, mert úgymond körbetartozási láncban vett részt. Ez azt jelenti, hogy a vevői kör a számláit nem egyenlítette ki. Itt még fontos, hogy a ki nem egyenlített számlák értékének el kell érnie az adótartozás mértékét, valamint az is fontos, hogy a követelések érvényesítése érdekében mindent meg kellett tenni. Vagy önálló bírósági végrehajtó útján vagy egyéb módokon. Most már a közjegyzők bocsátják ki elektronikus úton a fizetési meghagyásokat, tehát mindenképpen valamilyen eljárást kell indítani annak érdekében, hogy ezeket a követeléseket úgymond magánjellegű gazdasági kapcsolatokban is érvényesítsék, mert ha valaki ezt nem teszi meg, akkor nem fogják elfogadni kimentési okként az adószám kiadásánál ezt a feltételt. A törölt adószámú adózónál a vezető tisztségviselőknek lesz egy sajátos kimentési viszonya, ugyanis a vezető tisztségviselőknek a cselekvési lehetősége sok esetben korlátozott. Ez azt jelenti, ha pl. a tulajdonosok nem hívják össze az adott társaság taggyűlését, mert mondjuk, elköltözött onnan a cég, és a vezető tisztségviselő nem tudott újabb bérleti szerződést kötni, mert az új székhelyről nem döntöttek, így sok esetben a cégnek úgy függesztik fel adott esetben az adószámát vagy törlik, hogy a vezető tisztségviselőnek semmi köze nem volt hozzá. Ha ő bizonyítja azt, hogy a tagok, vagyis tulajdonosok magatartása vezetett a jogsértés bekövetkeztéhez, akkor szintén ez a kimentési ok meg fog állni, és ő továbbra is lehet olyan társaságnak a vezető tisztségviselője, aminek kiadják az adószámát, tehát nem lesz a tevékenységétől eltiltva. Egyéb szabályok Az egyik az, hogy az adószám megtagadása esetén az előtársasági időszakban egyetemleges a felelősség. Ez a társasági jogi szempontból megvan, de itt adójogi szempontból az Art ezt az egyetemleges felelősségi viszonyt rögzíti. Lesz egy technikai azonosító szám. Ha itt ez az 1 munkanap 8 napos kimentési eljárás összekeveredik, mindenképpen egy technikai azonosítót fognak adni az adózónak, hogy amennyiben teljesítené az adókötelezettségeit bár még nem tudjuk, hogy adunk-e neki adószámot akkor azért beazonosítani valamilyen módon be lehessen. Az adóhatóság, ha valamilyen ok folytán kiadja az adószámot az adózónak úgy, hogy azt nem kellett volna, akkor neki ebben az esetben 1 éve lesz arra, hogy visszamenőlegesen az adószámot visszavonja az adózótól. A vezető tisztségviselők személyében bekövetkező változások esetén a személyi feltételeket majd vizsgálni fogja az adóhatóság. Ez azt jelenti, ha valaki vegytisztán hófehér vezető tisztségviselőkkel alapít egy céget, de utána majd lecseréli olyanokra, ahol már kizáró feltételek következnének be, akkor a kizáró feltételeket az ilyen típusú tisztségviselő cseréknél is vizsgálni kell. Az adóhatóság itt nem meg fogja tagadni az adószám kiadását, hiszen itt már ki van adva, hanem egyszerűen törölni fogja soron kívül az adózó adószámát. 10. oldal

11 Ha valaki nem akarja ezt a procedúrát végigcsinálni, és be akarja magát biztosítani, akkor ebben az esetben lehet kérni egy előzetes igazolást arról, hogy valaki az adóregisztrációs feltételeknek megfelelt. Neki ki fogják adni majd az adószámot, természetesen a megfelelő személyi kör prezentálásával. Az eljárás illetékköteles, forint. Fokozott adóhatósági felügyelet Az adószám kiadását követően kockázatelemzést fog lefolytatni az adóhatóság. A kiválasztott adózók vonatkozásában egy kérdőívet fognak a rendelkezésére bocsátani. Ebben a kérdőívben bizonyos kérdések lesznek, hogy pl. a tevékenység, amire az adózó alakult, az azzal a létszámmal végezhető-e. Az adott esetben, milyen forrásokból akarja finanszírozni a tevékenységét. Természetesen itt lehet banki, stb., különböző hitelfelvételi lehetőségeket benyújtani, vagy azt, hogy valamilyen tőkebevonás valamely másik nagyobb cég részéről, és erről csatolnak egy szándéknyilatkozatot, stb. Meg fogják vizsgálni azt, hogy milyen eszközállománnyal rendelkezi a cég egy-egy adott tevékenység elvégzéséhez. 1 éves időtartamra fogják ezt a fokozott adóhatósági felügyeletet bevezetni. Ennek a fokozott adóhatósági felügyeletnek több következménye lehet. Az egyik az, hogy az adóbevallás ellenjegyzésére, ellenjegyeztetésére kötelezhetik az adótanácsadót, adószakértőt, stb. Nem az adóhatóság kötelez erre az ellenjegyzésre adótanácsadót, adószakértőt, mielőtt bárki megijedne, hanem majd az adózót kötelezik erre, hogy ilyen bevallásokat kell benyújtania. Az áfa-bevallás alapjául szolgáló bizonylatok benyújtása. Ez azt jelenti, hogy ezen 1 éves időtartam alatt lehet kérni a magánszemélyt és a nem magánszemélyt, hogy a bevallás alapjául szolgáló összes bizonylatnak a papír alapon történő másolatát legyen szíves az adóhatóság helyiségébe bevinni. Gyakoribb bevallásra kötelezés. Azt tudjuk, hogy a jelenlegi bevallási gyakoriság áfában úgy van kiépítve, hogy a pozitív módon 1 milliót meghaladó elszámolandó adó lesz az, amit havonta kell bevallani. És vannak a különös bevallási szabályok. A levonás és a visszaigénylési jog gyakorlása van időben eltolva, hiszen költségvetési szempontból ez az üdvözítő megoldás. Elvileg adóhatósági engedéllyel úgymond kedvezményként lehet gyakoribb áfa-bevallási gyakoriságot kérni. Itt szankcióként lesz a fokozott felügyelet keretében gyakoribb bevallásra kötelezés. Adószám felfüggesztés törlése Eddig úgy volt, hogy először volt felfüggesztés, és utána törlés. Most már itt két esetcsoport lesz szűken elválasztva egymástól. Az egyik a felfüggesztési esetkörök, a másik pedig a törlési esetkörök. Ez azt jelenti, hogy természetesen a felfüggesztést innentől kezdve is törlés fogja követni, de most már lesznek olyan tényállások, ahol nem lesz lehetőség felfüggesztésre, azonnali törlés.(1. ábra) 11. oldal

12 1. ábra Adószám, felfüggesztése, törlése 30 napról 15 napra szállítódott le a felfüggesztés ideje, és most már azt jelenti, hogy 15 napon belül fogják törölni az adószámot. A másik a fiktív működést mutató adózók esetén azonnal törlés lesz. Ez azt jelenti, hogy ha valaki olyan székhelyet adott meg, ami nyilvánvalóan fiktív, abban az esetben, ha a cég nevében bejelentett képviselők személyükben fiktív, akkor, ha ilyen jegyeket mutat a cég, akkor azonnali törlés lesz az eredmény. Bevallási szabályok Munkáltatói adómegállapítás A munkáltatónak majd adatot kell szolgáltatnia arról, ha munkáltatói adó-megállapítást választott a vele munkaviszonyban álló magánszemély, az adóévet követő február 12-éig benyújtandó adóbevallásában. Ha a magánszemély munkáltatói adómegállapítást választott, de benyújtja az 53-as bevallását is, az adóhatóság tisztázza a helyzetet az adott magánszeméllyel. Ha nem tudják tisztázni, az adóhatóság az 53-as bevallást nem dolgozza fel. Egyszerűsített bevallás Ez nincs kizárólag csak belföldiekre korlátozva. Ez azt jelenti, hogy külföldi, vagy külföldön tartózkodó személy is kérheti. Az adóhatóságnál meg kell adni vagy a belföldi lakcímet vagy az elektronikus levélcímet. Ha valakinek nincs belföldi levélcíme, akkor az egyszerűsített bevallást majd egy elektronikus levélcímre fogja megküldeni az adóhatóság. Nullás nyilatkozat Havi adó- és járulékbevallásnál a nullás nyilatkozat megtétele kötelező az adott adóévben. Bevallást helyettesítő nyilatkozat Meghatározott időszakra lehet mondani azt, hogy ilyen, olyan bevallást most én nem fogok benyújtani, úgyhogy ne várjátok. Itt jogértelmezési problémák voltak. Ha valaki nem ad be bevallást helyettesítő nyilatkozatot, akkor nullás bevallást továbbra is be kell nyújtania azon időszakok vonatkozásában is, amelyre semmifajta fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Ez 12. oldal

13 azért van, mert az adóhatóságnak tudnia kell, hogy ő most nullás, vagy egyszerűen elfeledkezett a bevallásról. Bevallási késedelem Tavaly jött az a kedvezmény, hogy amennyiben valaki nem tudja május 20-ig benyújtani a bevallását, akkor ilyen, olyan feltételek esetén benyújt egy igazolást, akkor szankciómentesen még szeptember 20-ig benyújthatja, és akkor őt nem bírságolja az adóhatóság előzetesen, stb. Itt az esetkör némileg kiegészült. Bevallási késedelem esetén az igazolási kérelem nem utasítható el, ha a magánszemély külföldről származó jövedelemmel is rendelkezik és a határidő mulasztását azzal menti ki, hogy az adókötelezettségének megállapításához nemzetközi egyezmény, viszonosság, vagy külföldi adójog vizsgálata szükséges. November 20-ra tolódott a határidő, tehát november 20-ig lehet szó arról, hogy valaki nem nyújt be bevallást. Természetesen azt igazolni kell, hogy az iratok a bevallás kitöltéséhez nem állnak rendelkezésre. Bevallás pótlása A bevallás csak az ellenőrzés megkezdéséig, azaz a megbízólevél kézbesítéséig vagy átadásáig pótolható. Önellenőrzés Tavaly módosult az önellenőrzés kapcsán az a szabály, hogy csak az adóhatósághoz beérkezett önellenőrzéseket fogadja el joghatályosként az adóhatóság. Ha az ellenőrzés időpontjáig beérkezik, rendben van, ha nem érkezik, akkor ez az adózónak a saját kockázata. Azért volt erre szükség, hogy ne lehessen úgymond a fiókban előre elkészített önellenőrzésekkel elévültetnie időszakokat, ha indult ellenőrzés. Innentől kezdve arra a szabályra, hogy az önellenőrzés alapjául szolgáló ok észlelésétől számított 15 nap van a nyilvántartásba vételre, kiszámítani a pótlékot, nincs szükség. Teljesen érdektelen, hogy valaki 60, 90, vagy 100 napig végzi ezt a műveletet. Ez a 15 napos szabály megszűnik. Soron kívüli bevallási kötelezettség Felszámolás, végelszámolás A soron kívüli bevallási kötelezettség teljesítésére végelszámolás, felszámolás esetén vonatkozó szabály évről-évre folyamatosan módosul. Az a főszabály, hogy a felszámolás esetén van a felszámolást megelőző időszakot lezáró bevallási pont és van a felszámolást lezáró bevallás. A felszámolás időszakára az általános szabályok szerint kell teljesíteni a 13. oldal

14 kötelezettségeket. Abban az esetben, ha a felszámoláshoz kapcsolódó záró bevallásnak a benyújtása és az általános szabályok szerinti, a felszámolás időszakára eső bevallások benyújtásának időpontjai között eltérések vannak, a záró bevallás benyújtására előírt időpont az irányadó. Tehát a tevékenységet lezáró, illetve záró bevallások határidejével egy időben kell teljesíteni azon bevallásokat is, amelyek vonatkozási időszaka ezen bevallási határidőkben még nem járt le. Jogutód nélküli megszűnés Jogutód nélküli megszűnés esetén a záró bevallás és a megszűnés közötti időszakra még munkabért fizethetnek ki. A munkabérhez kapcsolódó közterhekről a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül kell bevallást tenni. Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése Fogalom Az adózó az adóbevallásában bejelentheti az adóhatóságnak, hogy az adóbevallásban feltüntetett fizetendő vagy visszaigényelhető adó összege azért lehet hibás, mert az adó megállapítása szempontjából meghatározó jogszabályi rendelkezés általa elfogadott értelmezése tévesnek minősülhet. Fel kell tüntetni, hogy mennyi az a fizetendő vagy visszaigényelhető adóösszeg, ami nem egyértelműen meghatározható a téves jogszabályi rendelkezés miatt. Ezt mindig a bevallásban kell megjelölni, és itt a bevallási határidő jogvesztő lesz e tekintetben. Egy már benyújtott alap bevallás kapcsán nem lehet ezt a jogintézményt alkalmazni, önellenőrzés keretében bejelenteni. Az eredeti bejelentés kapcsán is a jogvesztés fennáll. Bejelentés tárgya A legtöbb jogvita összegszerűségében is, és egyébként is az áfához kapcsolódik. De az áfa nem lehet tárgya a bejelentésnek. Ide tartozik még az innovációs járulék, valamint az adókedvezmények érvényesítése, valamint a szokásos piaci ár megállapítása. Ezeken kívül minden más tárgya lehet a bejelentésnek. Adóhiány megfizetése A téves jogszabály értelmezés az adózót nem mentesíti az adóhiány megfizetése alól. Ezt csak ő előre jelzi. Az adóhiányt, ha az adóhatóság azt mondja neki utólagosan, hogy rosszul értelmeztél, akkor meg kell fizetni. Majd itt más szankciók alól lesz kivételre lehetőség. 14. oldal

15 Jegyzőkönyv A bejelentésre az adózó akkor jogosult, ha a bevallás benyújtásának napján megfelelő szakmai végzettségű személlyel ellenjegyeztet egy jegyzőkönyvet, ami alátámasztja a bejelentést. Lényegében le kell írni egy komplex adójogi minősítést, a tényállást, vonatkozó jogszabályi környezetet, azt, hogy miért értelmezi így, és ebből miért adódott végül is ez az álláspont. Jegyzőkönyv benyújtási határideje, a bevallás benyújtásától számított 3 napon belül. Feltételezem, hogy papíron, erről nincs külön szabály. Mert a hitelesség meglehetősen nehézkesen lenne ellenőrizhető. Díjkötelesség A bejelentés díjköteles lesz. A díj a vitatott összeg, teljesen mindegy, hogy visszaigénylés vagy fizetés 0,5 százaléka, de legalább forint, legfeljebb 5 millió forint. Tehát itt lesz egy alsó és egy felső korlát a bejelentésnél. Amennyiben valakinek megállapítják utólag, hogy hibázott, akkor itt természetesen a díjat majd ki kell egészíteni a megállapított adókülönbözetnek a szabályok szerint megállapított összegére. Megfizetés: az adóbevallás benyújtásának napjáig. Jogszerűtlen bejelentés Díjfizetés elmaradása Bizonytalan adójogi helyzetre akkor nem lehet hivatkozni, ha az adózó a díjat az előírt határidőig hiánytalanul nem fizette meg. Ez a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Nem a bevallás esedékességének a napja, hanem az, hogy mikor nyújtja be. Az, hogy határidőben minősül egy 08-as bevallásnak a benyújtása, mondjuk, 8-án, akkor ezt is addig meg kell fizetni, és nem lehet az általános szabályok szerinti 12-ig fizetni ezt a díjat. Az adót meg lehet fizetni, merthogy erről nem rendelkeznek külön. Nem megfelelő jegyzőkönyv A bejelentés, illetve az azt alátámasztó jegyzőkönyv nem felel meg a törvényben foglalt bármely feltételnek. Nyilvánvalóan téves jogértelmezés Az adózó az adóbevallás elkészítése során nyilvánvalóan téves jogértelmezést fogadott el. Néhány támpont belekerült, hogy mi az, amikor nyilvánvalóan téves a jogértelmezés. Az egyik ilyen, amikor az adó mértékét a bevallásban nem megfelelően tüntetik fel. 15. oldal

16 A következő, ha a bíróság által az adózó saját ügyében azonos tényállás mellett már jogerősen elbírált kérdést rögzít a jegyzőkönyvben, és a bejelentés alapjául szolgáló tényállás ilyen jogügyletnek a következménye. Ami ellentétes a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvével, az is téves jogértelmezésnek minősül. Tehát a rendeltetésszerű joggyakorlást kell csak nézni. Jogkövetkezmények Az adózó a bejelentéssel mentesül a téves jogértelmezéssel összefüggő adóhiány alapján kiszabható adóbírság alól. Csak az adóbírságot rögzíti a törvény, ez azt jelenti, hogy késedelmi pótlékot nem. Késedelmi pótlékot, plusz adóhiányt meg kell fizetni. Ha jogszerűtlen a bejelentés az adóhatóság a bejelentést alátámasztó jegyzőkönyvet ellenjegyző ügyvédet, adótanácsadót, adószakértőt vagy okleveles adószakértőt mulasztási bírsággal sújtja. Amennyiben utólag azt állapítja meg az adóhatóság, hogy téves volt, és ezt még egy jogorvoslati eljárásban is az adózó elveszti, akkor mulasztási bírsággal sújtják az ellenjegyző adótanácsadót vagy adószakértőt. A mulasztási bírság adatait az adóhatóság honlapjára kiteszi. Tehát majd lehet tudni, hogy kik azok az adótanácsadók, adószakértők vagy ügyvédek. Ha a jegyzőkönyvben foglaltak megalapozottak, akkor azt majd jelzik a nemzetgazdasági miniszternek. Ellenőrzési szabályok változása Kötelező ellenőrzések A kötelező ellenőrzések köre szűkül, vagy legalábbis részben szűkül. A felszámolás elrendeléséhez kötődő ellenőrzések megszűnnek. Ennek az az elvi indoka, hogy már sokszor a felszámolásban bejelentendő hitelezői igények bejelentésekor lehet tudni, hogy teljesen felesleges bejelenteni a követelést, lefolytatni az ellenőrzést, mert teljesen üres a cég. A legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózóz kötelező ellenőrzése itt annyiban szűnne meg, hogy a es kategória eltűnne. Ez azt jelenti, hogy amikor meg kell határozni a feltételeket, tehát az adóteljesítmény számítási mutatókat november végén, december elején, ami alapján legnagyobb adózónak minősül valaki, mire eljön a január, addigra már ezek változnak. Úgy, hogy ez a es szám innen kikerül. Adatgyűjtés Az ellenőrzésre történő kiválasztáshoz szükséges adatgyűjtés kiszélesedik. Itt a becslési adatbázis létrehozása elsődleges szempont lesz. Mindenfajta, az adózót érintő forgalmi, stb. viszonyokról az adóellenőrök tájékozódhatnak. Ugyanis, a legtöbb esetben, 16. oldal

17 amikor becsülni kell azonos vagy hasonló tevékenységet folytató adózók bevételi adatai alapján, akkor a kiválasztott, úgymond a becslés alapjául szolgáló adózói kör is hamis képet ad. Igazából itt a hasonlítás meglehetősen nehéz, tudjuk, hogy nem a valóságnak megfelelő eredményt hozza. Az adóhatóság majd egy komplex tevékenység becslési adatbázist fog kiépíteni. Ennek keretében nyilvánosan elérhető adatok is gyűjthetők az internetről. Tehát akik különböző közösségi portáloknak a látogatói, tudniuk kell, hogy az adóhatóság adatként felhasználhatja az ott megjelenteket. Pontosítás felszámolás, végelszámolás esetére A bevallások benyújtására, a záró bevallások benyújtására lesz egy végső időpont. Itt több bevallást kell benyújtani az adott kötelezettségek kapcsán. Felszámolást lezáró adóbevallás ellenőrzését a kézhezvételüktől, eltérő időpontban benyújtott bevallások esetén az egyes adókötelezettségekről szóló bevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül kell befejezni. Ha különböző időpontokban nyújtják be a bevallásokat, akkor ettől kell majd számítani a 60 napos határidőt. Végelszámolást lezáró adóbevallás ellenőrzését a kézhezvételüktől, eltérő időpontban benyújtott bevallások esetén a társasági adóbevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül kell befejezni. Felszámolás, végelszámolás esetén a záró adóbevallás önellenőrzésére, kijavítására kerül sor, az ellenőrzési határidőt az önellenőrzés, kijavítás, időpontjától kell számítani. Ha kijavítás kapcsán határozathozatalra kerül sor, az ellenőrzési határidőt a határozat jogerőre emelkedésének időpontjától, vagy a bírósági felülvizsgálat tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedésétől kell számítani. Ellenőrzési határidő További olyan esetkörök lesznek, amelyek okán a meghatározott időtartamokat az ellenőrzési határidőbe nem kell beszámítani. Ha az adózó a megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy együttműködési kötelezettségének megsértésével akadályozza az adóhatóság eljárását, az akadályoztatás időtartama nem fog beleszámítani az ellenőrzési határidőbe, de legfeljebb 90 nap. Tehát 90 napnál többet nem lehet ezen a címen az ellenőrzési határidőbe be nem számítani. Szünetelési szabályok Ügygondnok kirendelése (eltűnő adózók esetében), belföldi jogsegély, szakértő kirendelése esetén szünetel az ellenőrzés határideje. 17. oldal

18 Az ellenőrzés határidejét az ügygondnok kirendelése napjáig, vagy belföldi jogsegély esetén (ilyenkor mindig másik hatóságot keres meg az adóhatóság bizonyos kérdések megválaszolásához) a válasz megérkezéséig, de legfeljebb 30 napig vagy pedig a szakértői vélemény megérkezéséig kell szüneteltetni. Ami fontos, hogy az ellenőrzés határideje bár szünetel, ettől függetlenül a megkereséssel érintett kérdésekben az ellenőrzés folytatható lesz. Ellenőrzési értesítés Megszűnik az ellenőrzési értesítés az ellenőrzésről. Ez azt jelenti, hogy a megbízólevél vagy postai úton, vagy személyes átadásával fog kezdődni az ellenőrzés. Innen indul az ellenőrzési határidő, stb. Külön értesítésre semmilyen úton nem lesz lehetőség, ez az úgymond cselekmény ki fog kerülni. Ez a duplikált értesítési kötelezettség egy alkalomra fog redukálódni. Próbavásárlás A jelenlegi szabályok szerint jogszabálysértés el nem követése esetén is lehetőség van arra, hogy az ellenőrzési jegyzőkönyvet a helyszínen az alkalmazottnak átadják. Ezzel mindig az a probléma, hogy az adott településen lévő vállalkozók már névről ismerik az adóellenőröket. Bevezették a fel nem fedett próbavásárlás lehetőségét. Ha az adóellenőr nem tár fel jogszabálysértést, akkor nem kell felfednie magát, és utólag fogja majd kiküldeni az adóhatóság az írásbeli jegyzőkönyvet, amiből természetesen az ellenőrök nem lesznek beazonosíthatók. Az adóhatóság végezhet majd próbavásárlást internetes értékesítés kapcsán is. Most már több év óta az e-kereskedelem meglehetősen nagy mértéket vett fel. Erre vannak megfelelő oldalak, ahol lehet licitálni használt tárgyakra. A másik pedig az az eset, amikor főleg műszaki, számítástechnikai cikkek esetén már nincs is bolt, csak egy-egy raktárból szállítják ki az árut, nyilvánvalóan ezzel is csökkentve a működési költségeiket. Ezeknél a vásárlásoknál nem a számlaadási kötelezettség az elsődleges szempont, ezek általában inkább az értékesítésre szoktak rámenni. Ez azt jelenti, hogy előre átutalják a pénzt, és kérik, hogy szállítsák ki az árut. Itt a futárt lehet majd elkapni, aki sok esetben nem azonos az értékesítő céggel. Ebben az esetben a futárnak hatósági tanúként kötelező lesz közreműködni a jegyzőkönyvezésben. Ez az egyik. Tehát nem tagadhatja meg. A másik pedig az, hogy fel lehet bontani a csomagot, és meg lehet győződni arról, hogy nem helyeztek el benne számlát. A visszavételi kötelezettség az adózó részéről áll. De természetesen addig nem fogják neki az árut visszaadni, amíg adott esetben, ha az átutalás előzetesen megtörtént, ezt a pénzt nem adja vissza. Ha pedig nem adja vissza, akkor végrehajtási költségként fogják tőle behajtani. A jegyzőkönyvet az adózó részére kézbesítik. 18. oldal

19 Idegen nyelvű dokumentumok Az ellenőrzéshez szükséges idegen nyelvű számla, bizonylat, vagy azt alátámasztó szerződés, dokumentum fordítása csak akkor kérhető, ha az nem angol, német, francia nyelvű. Január 1-jétől él az a jogelv, hogy amennyiben ezen a 3 nyelven vannak rögzítve az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok, természetesen itt nem csak a számlát, stb-t kell figyelembe venni, hanem ilyenek lesznek az egyes, adott esetben több száz oldalas szerződések is, vagy termékleírások, akkor ezeknek a fordítása innentől kezdve nem kérhető. Számla, idegen nyelvű számla hiteles fordítását lehet kérni, egyébként pedig transzferár dokumentáció, stb. fordításáról csak szakfordítást lehet kérni majd az adózótól. Iratrendezés Az iratrendezésnél változik a szabályozási logika. Az iratrendezést az adóhatóság nem engedélyezi, hanem kötelezi arra az adózót (mulasztás estén a kitűzött határidő az ellenőrzési határidőbe nem számít bele.) Pénztárgép Ha az adózó visszaél a pénztárgéppel, akkor azt ott a helyszínen tőle bevonhatják, és természetesen akkor onnantól kezdve majd lehet írni kézzel a nyugtákat. A NAV hivatásos állományú tagja A NAV hivatásos állományú tagja, a pénzügyőr, az ellenőrzési cselekményeknél jelen lehet, és biztosíthatja az eljárás zavartalan lefolytatását. A NAV törvényben szereplő intézkedéseket, az eljárásuk során alkalmazhatják. Ez pedig ott meg van határozva, hogy bilincs, stb. Ez majd a rendőrséget fogja kiváltani. Egyszerűen arról van szó, ha az adóhatósági revizorokat bántani akarják, akkor ebben az esetben beavatkozhatnak. Kiutalás előtti ellenőrzés Kiutalás előtti ellenőrzés estén az adóhatóság jegyzőkönyv alapján dönthet a részösszeg kiutalásáról. Tehát részösszegről is lehet majd kiutalás kapcsán dönteni. Valamint a kamatos szabály is változik. Az 50 százalékot meg nem haladó rész lecsökken 30 százalékra. Tehát amennyiben 30 százalékot meghaladó rész jogosulatlan, onnantól kezdve nincsen kamatfizetési kötelezettsége az adóhatóságnak akkor sem, ha átlépte az ellenőrzésre nyitva álló határidőt, vagyis a napos határidőt. 19. oldal

20 Ha viszont az adóhatóság tudja, hogy x összeg megilleti az adózót, akkor feleslegesen ne tartsa magánál, mert csak neki kell a jegybanki alapkamat kétszeresét fizetnie. Úgyhogy ebben az esetben lehetőség lesz ilyen típusú utalásra. Becslési szabályok A be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának közterhei kapcsán legalább a minimálbér kétszerese az alap. 3 hónapra visszamenőleg lehet törvényi vélelem alapján becsülni. Itt az elfogadott vélelem a minimálbér kétszerese lesz havonta. Egyes gazdasági események vizsgálata Új ellenőrzési formaként megjelenik az egyes gazdasági események vizsgálatára irányuló ellenőrzés. Ez lényegében az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzést akarja egy kicsit mélyebben kiváltani úgy, hogy közben nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot. Itt a különböző láncügyletek kapcsán fontos a másik adózó leellenőrzése vagy a szerződéses partner leellenőrzése. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben is lehet külön ilyen típusú ellenőrzést is kezdeményezni az ellenőrzési partnernél, ha ott utólagos ellenőrzés van folyamatban. Tehát ez az ellenőrzés mindig az adott gazdasági eseményhez kapcsolódik, és a törvény külön felhatalmazást biztosít arra, hogy a NAV nyomozó hatóságának adott esetben az ezekről felvett jegyzőkönyvet az adóhatóság megküldje. A hatósági eljárás szabályai Kézbesítési szabályok Ha valaki ismeretlen helyre költözött, akkor is be fog állni a kézbesítés. Most arra jelenleg nincs szankció, ha valaki nem jelenti be a lakcímének a változását. Illeték kiszabása Illeték kiszabásánál problémát jelentett sokáig, hogy kiszabták a vagyonszerzési illetéket először, utána valamilyen kedvezményt érvényesíteni akartak, vagy mentességet, akkor ott erről még egy külön eljárás indult. Ha valaki nem fizetett, mert lehetett tudni, hogy kevesebb lesz a kötelezettsége, akkor késedelmi pótlékot számoltak fel, stb. Most ezen irányban módosul az Art-nak a megfelelő szabálya. Tehát ha az adózó az illetéket kiszabó határozat jogerőre emelkedését megelőzően az illetékkedvezmény, illetve illetékmentesség érvényesítés iránti kérelmet nyújt be, a határozat nem emelkedik jogerőre, és a kedvezmény, mentesség fennállásáról az állami adóhatóság az illeték kiszabása iránti eljárásban a kibocsátott elsőfokú határozat kiegészítésével dönt. A kiegészített elsőfokú határozat a kiegészítő határozat jogerőre emelkedésével emelkedik jogerőre. Sajnos az Az illetékekről szóló évi XCIII. törvényt (Itv) úgy tűnik, hogy nem módosították még ennek megfelelően. 20. oldal

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Képviseleti szabályok - Állandó meghatalmazott felelőssége - Végelszámoló kötelezettségének kimondása Bejelentési kötelezettség -

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai Az Adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi változásai Módosító törvények 2016. évi C. törvény 2016. évi CIV. törvény 2016. évi CXXI. törvény 2016. évi CXXV. törvény 2016. évi CXXVII. törvény Képviseleti

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig. dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4.

Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig. dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4. Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4. Ellenőrzésre történő kiválasztás Megszűnt a 3 évenkénti kötelező ellenőrzés

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai

HÍRLEVÉL. 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai HÍRLEVÉL 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai 2012 folyamán a gazdasági társaságok működését jelentős mértékben érintő jogszabályi változások lépnek hatályba. Az alábbiakban

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ/Pü szak. Név: Neptun kód: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Adóigazgatásadóellenőrzés 2012/2013. I. félév

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. szeptember 23. Adóhatóság új eszközei Elévülési idő meghosszabítása Adóregisztrációs eljárás

Részletesebben

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők Bary- Gyenge- Joó- Lakatos egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők 1 Az adózók jogait és köteleze

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. Adóalany lehet: az egyéni vállalkozó, Az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

hungary Az adózás rendjéről szóló törvény 2016-os módosításai 2015/2016 Tisztelt Ügyfeleink!

hungary Az adózás rendjéről szóló törvény 2016-os módosításai 2015/2016 Tisztelt Ügyfeleink! OLDAL 1/5 DECEMBER 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban az adózás rendjéről szóló törvény (ART) legfontosabb változásaira szeretnénk felhívni a figyelmüket, amelyek 2016-tól lépnek érvénybe. A jogszabály

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

Az adózás rendje évi XCII. törvény

Az adózás rendje évi XCII. törvény Az adózás rendje 2016 2003. évi XCII. törvény 1 Az adóhatóság átalakulása 1 Az átalakítással az eddigieknél egyszerűbb, átláthatóbb szervezet jött létre. Egy teljes hierarchikus szint, a regionális főigazgatóságok

Részletesebben

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR AZ ART 2016-OS VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A VÁLLALKOZÁSOKRA dr. Fekete Zoltán Titusz Az Art. változásának hatásai a vállalkozásokra - 2016 Adózók minősítésének

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

T/4124. számú. törvényjavaslat

T/4124. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4124. számú törvényjavaslat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Kiemelt ellenőrzési terület

Kiemelt ellenőrzési terület Kiemelt ellenőrzési terület Kapcsolt vállalkozások egyre nagyobb forgalmat bonyolítanak egymás között (nemzeti adóalap védelme); Amennyiben ezek a jogügyletek nem szokásos piaci áron történnek adókülönbözetek

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók ELLENŐRZÉS www.apeh.hu Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében -

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve):

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály 9002 Győr, Honvéd liget 1. Pf.: 56. Tel.: 96/500-100 Fax: 500-523 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása HELYI

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény január 1-től hatályos változásai

Az adózás rendjéről szóló törvény január 1-től hatályos változásai Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-től hatályos változásai 2012. év során történt változtatások Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett Adókötelezettség

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

2016. január 1-től hatályos változásai

2016. január 1-től hatályos változásai Az adózás rendjéről szóló törvény 2016. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Évközi változások - Magánszemélyek adóazonosító jelének megállapítása hivatalból - 2016. július

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Innovációs járulék. (2004. évi XXXIV. KKV tv.) u évi LXXVI. tv. (hatályos től)

Innovációs járulék. (2004. évi XXXIV. KKV tv.) u évi LXXVI. tv. (hatályos től) EGYÉB ADÓK 2015. év Innovációs járulék u 2014. évi LXXVI. tv. (hatályos 2015.01.01-től) u első ízben a 2015-ben kezdődő üzleti év első napján fennálló állapot szerint u mentes (15. (2)) az adó alól a mikro-

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó célja, az önkormányzat illetékességi területén folytatott gazdasági tevékenység megadóztathatóságának biztosítása. Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezhető

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26.

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26. Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. március 26. Tagi kölcsön típusai a nyújtó személye szerint magánszemély belföldi jogi személy külföldi jogi személy Tagi kölcsön típusai a nyújtó

Részletesebben