Karakteralkotás a VIII. Mentálcsavar Találkozóra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karakteralkotás a VIII. Mentálcsavar Találkozóra"

Átírás

1 Karakteralkotás a VIII. Mentálcsavar Találkozóra HASZNÁLHATÓ SZABÁLYKÖNYVEK Elsı Törvénykönyv; Második Törvénykönyv; Harcosok, Barbárok és Gladiátorok Kézikönyve; Papok és Paplovagok Kézikönyve I-II.; Summarium (ork, kasztok); Új Tekercsek (fajok, kasztok, fegyverek); Ynevi kóborlások (mágia, mérgek, tetoválások, csatlósok) Bestiárium (csatlósok) Internetes szabálykiegészítések (lista a karakteralkotás végén) Ynev Lovagjai (http://magus.rpg.hu/letoltesek/kiegesz/ynev_lovagjai.zip) Ynev Fejvadászai (http://magus.rpg.hu/letoltesek/kiegesz/ynev_fejvadaszai.zip) FONTOS! A karakter elıtörténete hozzájárul a játékos egyéni pontjainak elbírálásához és a legkésıbb a játék napjára el kell készülnie. Mindazok, akik egy héttel a verseny elıtt leadják elıtörténetüket, Tp-vel lesznek gazdagabbak, melyet a szintjük meghatározásán kívül minden egyébre elkölthetnek. KARAKTERALKOTÁS A játékosoknak Tp-bıl kell összeállítaniuk a kívánt karakterüket az alábbi módon: Kiválasztja a fajt, egy ahhoz tartozó kasztot, és hogy mennyi pontból kívánja meghatározni induló képességeit (amibe a faji módosító még azon felül számít) és elkölti az ezekért fizetendı pontokat A fennmaradó pontokból szintet lép, ahányat a kaszttáblázat alapján léphet. Ezek után meghatározza az induló felszerelést, az örökségeket, a mágikus tárgyakat, a mérgeket és a karakter hírnevét és ha kedve tartja, vásárol magának néhány csatlóst is. Végül a maradék Tp felét (lefelé kerekítve) megkapja ezüstben, amibıl felszerelheti karakterét ruházattal, használati tárgyakkal, esetleg fegyverekkel. A pénzt csapatként is el lehet költeni, a karakterlapon ezt fel kell tüntetni. A karakteralkotás során felmerülı dobások esetében minden k6-os dobás ötnek számolandó, minden k10-es dobás pedig nyolcnak. 1, Fajok Tp értékei 1. kategória (1000 Tp): ember 2. kategória (2000 Tp): udvari ork, törpe, félelf, vad ork 3. kategória (3000 Tp): elf, gnóm, goblin 4. kategória (4000 Tp): dzsenn, khál 5. kategória (5000 Tp): wier Ahogy látható, amund fajú karakter nem indítható. A gnóm és goblin fajok képzettség-könnyítéseit az I. táblázat tartalmazza A kiválasztott faj képességmódosítóit hozzá kell adni a képességpontok elosztása utáni értékekhez, mert abban azok nincsenek benne.

2 2, Kasztok Tp értékei 1. kategória (1000 Tp): szerzetes, amazon 2. kategória (2000 Tp): harcos, gladiátor, lovag, bajvívó, barbár, tolvaj, pap, ork sámán 3. kategória (3000 Tp): fejvadász, paplovag, harcmővész, boszorkánymester, tőzvarázsló, illuzionista, ork énekmondó, vágytáncos 4. kategória (4000 Tp): bárd, nomád sámán, pszi-mester, csatamágus 5. kategória (5000 Tp): kardmővész, boszorkány, varázsló A HBG iskoláinak harcosai és gladiátorai illetve az YL lovagjai a 2. kategóriába tartoznak egyetlen kivételtıl eltekintve: a sirenari erdıjáró a 3. kategóriába számolandó. A papok közül Adron, Arel, Doldzsah, Kyel papjai a 3. kategóriába számolandók. A paplovagok közül Darton paplovagjai nem indíthatók (a modul még elıttük játszódik). A fejvadász csak az ET alapján megalkotva tartozik a 3. kategóriába; az YF kasztjai, amennyiben a karakter 5. Tsz-nél alacsonyabb, a 4. kategóriába, amennyiben pedig 5 vagy magasabb, az 5. kategóriába tartoznak. A harcmővész választhat magának küzdıstílust a Rúna I/4 számából is. A Sum illetve az ÚT kasztjainak induló képzettségeit a II. táblázatban találjátok A versenyen van mód többkasztú karakterek indítására is. A többkasztúság ténye önmagában is egy bizonyos mennyiségő Tp-be kerül ennek elköltése után kell a két különbözı kaszt Tpköltségét is elkölteni. Ezek mellett az alábbi szabályokat kell még figyelembe venni: Váltott kaszt (2000 Tp) esetén a leváltott kaszt szintjét úgy kell meghatározni, mintha az három szinttel magasabb volna (azaz mintha nem vesztett volna 3 Tapasztalati szintet többkasztúvá válásnál). Emlékeztetıül: a váltott kaszt azon alapszik, hogy az eredeti kaszt tudásanyagához a karakter alapvetıen már nem nyúl, azaz ha van bármi más út egy probléma megoldásához, azt választja ez a szerepjátékban kell, hogy megnyilvánuljon! Ikerkaszt (3000 Tp) esetén a Tp-ket az MT-ben szereplı szabályok alapján kell elosztani, amelynek talán legfontosabb karakteralkotási vonzata az, hogy egy adott szint Tpminimumának kétszeresét kell ráfordítani a szintlépésre. Emlékeztetıül: az ikerkasztú karakter mindkét kasztjának tudásanyagát használja, ezért 0 induló Kp-val és 1 Kp/szinttel rendelkezik! Isteni indíttatású többkasztúság (4000 Tp) alkalmával, mint amilyet Alborne Tanítói, Doldzsah papjai, Morgena áttérített hívei illetve Domvik inkvizítorainak esetén figyelhetünk meg, a karakter nem veszíti el elızı kasztjának tudását vagy szenved bármiféle gátat ezért kell kifizetni a legtöbb Tp-t érte, de ezért jár ez a legtöbb bónusszal. Bár nem elsısorban szakrális eredető többkasztúságról beszélhetünk, mégis ebbe a kategóriába tartoznak az ordani Sogron Útját járó tőzvarázslók és a tarini racklalovasok is. 3, Elosztható Képességpont csoportok 1. kategória (0000 Tp): 135 elosztható pont (13,5 átlag) 1. kategória (1000 Tp): +10 pont (14,5 átlag) 2. kategória (2500 Tp): +20 pont (15,5 átlag) 3. kategória (4000 Tp): +30 pont (16,5 átlag) A karakterek tehát alaphelyzetben bírnak egy elég jó átlaggal, amelyet további pontok rááldozásával tovább erısíthetnek.

3 A Pszi használatához 12-es Intelligencia, Akaraterı és Asztrál kell, az ork harcosnál, gladiátornál és tolvajnál pedig 15-ös Intelligencia, 12-es Akaraterı és 14-es Asztrál. Azokkal a fegyverekkel, amelyek egy körben több támadásra adnak lehetıséget csak 16-os ügyesség és gyorsaság esetén van mód egynél többször támadni, kivéve ha a karakter a Harcos Fıkasztba tartozik (ekkor ld. MT) A Képességpontokat pontokat a következı 10 alapképesség között kell elosztani: Erı, Gyorsaság, Ügyesség, Állóképesség, Egészség, Szépség, Intelligencia, Akaraterı, Asztrál és Érzékelés. 4, Kasztok induló felszerelése Harcos: ami az adott alkasztnál meghatározásra kerül (ld. HGB) Gladiátor: iskolájának megfelelı fegyverek (2) és vért Fejvadász: klánjának megfelelı fegyver (2) és vért Lovag: két tetszıleges fegyver, egy pajzs, 40 arany értékő vért, utazó ló Barbár: egy kétkezes vagy két egykezes fegyver Amazon: emrelin kard (predoci egyenes kard) Bajvívó: rapír (tırkard) Tolvaj: egy egykezes vagy két dobófegyver Bárd: a választott hangszer (Hatalom hangszere) Pap: szent szimbólum (esetleg vértezet) Paplovag: szent szimbólum és egy egyházának megfelelı fegyver, vért és pajzs Szerzetes: rendjének megfelelı fegyver Nomád sámán: egy tárgy, amit az adott szinten képes elkészíteni Vágytáncos: egy félig áttetszı selyemruha Harcmővész: egy választott fegyver (Rúna II/1) Kardmővész: Slan-kard, kardmővész vért Boszorkány: egy tárgy, amit az adott szinten képes elkészíteni Boszorkánymester: egy tárgy, amit az adott szinten képes elkészíteni Tőzvarázsló: lángkard és lángtır Varázsló: iskolájának megfelelı bot 3. Tsz-en (Rúna II/4) Pszi-mester: egy szellemi frissesség itala Illuzionista: egy egykezes vagy két dobófegyver Csatamágus: egy adagnyi manaforrás (pl.: hatalom itala) Ork énekmondó: szent dob Ork sámán: egy fegyver Minden itt fel nem sorolt felszerelési tárgyat (pl. ruházat) a játékos a már leírt módon, a fel nem használt Tp-k alapján vásárolhat meg. A megfelelı elıtörténettel megörökölt tárgyakról, a mérgekrıl és a varázstárgyakról lentebb olvashatsz.

4 5, Örökség A játékosok mindegyikének van módja arra, hogy amennyiben megfelelı elıtörténetet biztosít mellé jó elıre (azaz legalább egy héttel a verseny elıtti hétvégén), a karaktere ıseitıl megörököljön valamilyen tárgyat, legyen bár az mágikus (rúnakard) vagy természetes (acél teljes lemezvértezet), egyszer használható (méreg, varázsital), aktiválható (amulett) vagy feltölthetı (drágaköves győrő). Minden karakter csak egy tárgyat örökölhet, amelynek használatára csak ı jogosult a játék elején tehát mindenképpen az ı birtokában kell lennie. Az örökölt tárgyat a karakteralkotás kezdetekor birtokolt Tp-bıl kell megvenni, csakúgy, mint a fajt vagy a kasztot a következı módon: meg kell határozni a tárgy árát aranyban, mintha vásárolná a karakter, majd ezt kell megszorozni öttel. Példa: Tolvaj karakterünkkel egy 20 karátos, manával feltöltött, 5E láthatatlanná tevı (okozás) krizoprázos győrőt akarunk megörököltetni. A krizopráz minden karátja 5 aranyba kerül de a kı természetesen anyagköltség, így nem kell a végén megszorozni 1,5-tel, mint a legtöbb varázstárgyat. Nem akarjuk, hogy a kı csak egyszer használatos legyen. Ennek a kınek az ára 20x5(a 20 karátos tiszta kı) + [100(átlényegítés)+20(karát)]x1,5 = 280 arany. Vásárolva ez 2800 ezüst, ami 5600 ráfordított Tp-t igényelne. Örökölve azonban kedvezıbb a helyzet: 280x5 = 1400 Tp. 6, Mérgek Minden méregnek van egy keverési nehézsége, amely a méreg különbözı attribútumainak függvénye és a méreg adagonkénti jellemzıje. A méregkeverési nehézséget úgy lehet meghatározni, hogy a méreg attribútumai által meghatározott nehézségi pontokat összeszorozzuk. A nehézségi pontok az alábbiak szerint alakulnak: Szint a méreg minden egyes szintje 1 pont Hatóidı: azonnali 5; gyors 4; lassú 3; nagyon lassú 2 Hatás 1 : Fp-vesztés #k6 #; #k10 #x1,5; alvás 1; émelygés 2; görcs 3; kábulat 3 rosszullét 3; bódulat 3; bénultság 4; ájulás 5; halál 6 Idıtartam 1 : egyszeri 1; gyors 2; közepes 3; lassú 4; maradandó 5 Hatás 2 : Fp-vesztés #k6 #x2; #k10 #x3; alvás 1; émelygés 4; görcs 9; kábulat 9; rosszullét 9; bódulat 9; bénultság 16; ájulás 25; halál 36 Idıtartam 2 : egyszeri 1; gyors 4; közepes 9; lassú 16; maradandó 25 Típus: étel/ital ½; légi ½; fegyver 1; kontakt 3; több komponens (átlagos+1); 1 A célpont sikertelen Méregellenállás-próbát tett; 2 A célpont sikeres Méregellenállás-próbát tett A méreg keverési nehézsége egyenlı a kereskedelmi árral, ez utóbbit ezüstben értve. Azok a karakterek, akik bírnak a Méregkeverés/semlegesítés képzettséggel és a fenti mérget elkészítik, azoknak csak az alapanyagok költségével kell számolni, amelynek ára a nehézség felével egyenlı. A Herbalizmus képzettség Mesterfoka a költség harmadára javítja a felezıt. A Méregkeverés/semlegesítés képzettséggel Alapfokon bíró karakterek induláskor annyi adag méreg elkészítéséhez bírnak ingyenesen alapanyaggal, ahányadik Tapasztalati szintőek a Mesterfokú képzettség birtokosai ennek kétszeresével.

5 7, Varázstárgyak A varázslatokat alkalmazó kasztok tagjainak legtöbbje képes valamilyen varázstárgyat elkészíteni. Ennek karakteralkotási költségeit úgy lehet meghatározni, hogy a készíteni kívánt tárgy Mana-pont-költségét megszorozzuk a készítı kasztjából és a varázstárgy fajtájából eredı szorzóval, majd a kapott eredményt megháromszorozzuk (kerekítés a matematika szabályai szerint a végén) és ezt az értéket levonjuk a Tp-kbıl. Ezt követıen pedig a tárgy készítési költségével megrövidítjük a fennmaradó Tp-k meghatározta vagyont. Kasztszorzók Típusszorzók Bárd 1,25 Varázsital 1,25 Pap 1,25 Amulett 1,75 Boszorkány 1,75 Varázstekercs 1,5 Boszorkánymester 1,5 Rúnatárgy 2 Nomád sámán 1,5 Tetoválás 1,5 Varázsló 2 Példa: Boszorkány karakterünk el kívánja készíteni kasztjának legkedvesebb varázstárgyát, egy Hatalom amulettet úgy, hogy az az összes Mana-pontjának, azaz 63 Mp-nek a tárolására alkalmas legyen. A tárgy készítésének Tp-költsége: 63(Mp)x1,75(boszorkány)x1,75(amulett)x3 = 579 Tp. Vásárolva 94 arany 7 ezüst volna, amelynek értéke 1894 Tp. Példa: Varázsló karakterünk meg kívánja lepni magát egy Mély tarisznyával. A tárgy készítésének Tp-költsége: 51(Mp)x2(varázsló)x2(rúnatárgy)x3 = 612 Tp. Vásárolva 80 arany 5 ezüst volna, melynek értéke 1610 Tp. A mágikus tárgy ára vásárolva a készítési költség és a készítés Mana-pont-igényének összege szorozva 1,5-tel aranyban. 8, Hírnév A kalandozók többsége általában a boldog névtelenség homályába szeret burkolózni de mindig vannak olyanok, akik kiránthatják ıket onnan, míg némelyek szabályosan fel akarnak tőnni, híresnek lenni. Erre való ez a karakteralkotási pont. Minden 20 Tp rááldozásával 1% Hírnév-pontra tehetünk szert így kapva egy alapszázalékot, amelyre a KM minden olyan esetben dob, amikor emberünket felismerhetik. Az, hogy a karakter mit tesz ezért vagy ez ellen és ez miben nyilvánul meg illetve hogy a leleplezıdésnek, felismertetésnek milyen következményei vannak, az már a játék résztvevıinek dolga.

6 9, Kísérık, követık A karakteralkotás lehetıvé teszi a játékosok számára, hogy feláldozva karakterük néhány tapasztalati szintjét, értékes illetve kevésbé értékes követıkhöz jussanak, akik NJK-ként kísérik a csapatot, barátként vagy szövetségesként mőködnek, testırök vagy életerı-források a boszorkánymesterünk számára, netán fegyvertársa paplovagunknak. Az NJK-ként kezelendı, aktív kísérık értékeinek és elıtörténetének kidolgozása a csapat feladata, nem pedig a késıbbi mesélıé. Áruk úgy határozható meg, hogy az NJK kasztjának Tp-költségének felét (2. pont) megszorozzuk a Tapasztalati szintjével, majd 1.x-szel, ahol x a faj Tp-költségének ezrede, majd a képességátlagának századával. Egy karaktert legfeljebb egy NJK kísérhet, függetlenül annak képességeitıl. Példa: Egy 5. szintő wier Darton-pap 13,5-ös tulajdonságátlaggal 5 (szint) x 1000 (kaszt fele) x 1,5 (wier) x 1,35 (átlag) = Tp. A mellékszereplıként kezelendı, általában passzív, a karakterekhez nagymértékben lojális kísérık értékei elıre meg vannak határozva, amelyeket az YK lapjain találtok. Ezek költségei alább olvashatók. Egy karaktert legfeljebb annyi csatlós kísérhet, amennyinek összesített ára nem nagyobb a tapasztalati szintjének ezerszeresénél. Evezıs (harcban használhatatlan) 10 Tp Matróz (Yk, Tharr szerzetes harcértékei; 1 kis fegyver) 150 Tp Tharr-szerzetes (Yk) 250 Tp Rıtcsuklyás (Yk; egy kis fegyver) 500 Tp Zsoldos (Yk; Tharr-szerzetes értékei; +10 minden harcértékre, 2 fegyver) 300 Tp Példa: Egy 6. szintő Tharr-papot legfeljebb 6000 Tp-nyi árú lény kísérhet. Vásárol is magának 1 rıtcsuklyást és 11 szerzetest, összesen 2750 Tp költségen. A kísérık és követık különlegessége, hogy árukat csapatszinten is el lehet költeni ekkor a csapat minden tagjának karakterlapján fel kell tüntetni, hogy ki hány Tp-t különített el a megvásárlásukhoz. 10, Hajók A VIII. Mentálcsavar Találkozó kalandmodulja egy részben nem titkoltan vízen fog játszódni, így annak, hogy a karaktereknek hogyan lehet saját hajójuk, külön bekezdést szentelünk. Matróz Típus Ár STP min (ideális) Evezıs Terhelés Sebesség Hírnév Gallo 200 a 45 2(15) Iburn 250 a 100 2(20) Gálya 300 a 350 5(50) Karvel 300 a 140 8(150) Galeasz 800 a 650 8(80) Galleon 1800 a (400)

7 Hajót az Öröklés (lásd az 5, Öröklés pontot) szabályai szerint lehet vásárolni, ám erre és legénységére (matrózokra és evezısökre) az egész csapat áldozhat Tp-ibıl, nem kizárólag egy személy. A hajón automatikusan található annyi matróz, amennyi a kezeléséhez feltétlenül szükséges (tehát amennyi a táblázat minimum értékénél szerepel), de evezısöket teljes egészében a karaktereknek kell megvásárolniuk. Nem szükséges annyi evezıst vásárolni, mint a táblázatban feltüntetett érték, ám kevesebb evezıs arányosan kisebb sebességet fog tudni produkálni. A hajók evezıvel való mozgatásához legalább annyi evezıs kell, mint a táblázatban szereplı érték harmada. Ahogy a táblázatból is kiolvasható, a hajók jellegzetességük miatt növelik a hajó tisztjeinek (kapitány, tisztek, kormányos, fedélzetmester) hírnevét. A hajók fegyverzetét aszerint lehet meghatározni, hogy a hajó hány fedélzettel bír és egy fedélzeten mekkora szabad terület van a fegyvereknek. Ez utóbbiban nyújt segítséget az alábbi táblázat. Típus Hely Gallo 4 Iburn 10 Gálya 10 Karvel 10 Galeasz 30 Galleon 34 A hajók fegyverei annyiszor száz Tp-be kerülnek, amekkora a táblázatban szereplı Helyigény értéke. A fegyverek értékeirıl az ET és az ÚT nyújt tájékoztatást. Fegyverzet Helyigény Nehéz nyílpuska 0,5 Shadoni páncéltörı 1 Nyílvetı 2 Dárdavetı (ballista) 2 Vágóorr 2 Tőzköpı 3 Naftavetı 4 Pattantyú 5 Katapult 5

8 11, Internetes szabály-kiegészítések Csatamágus (Ramses) Vágytáncos (Magyar Gergely) Nıi fegyverek (Magyar Gergely) Fémek megmunkálása (Cargo) 12, Megjegyzések Papokat és Paplovagokat kérjük a PPK I-II szerint kidolgozni Pszi-mestereket, Illuzionistákat, Ork énekmondókat és sámánokat, Csatamágusokat illetve Vágytáncosokat kérjük a késıbbi táblázatok szerint kidolgozni Minden kalandozó 5-ös (anyanyelvi) szinten beszéli hazája és 4-es (társalgási) szinten beszéli az aszisz nyelvet.

9 I. táblázat: Párosítható Fajok és Kasztok Kaszt Dzsenn Ember Elf Félelf Khál Törpe U.ork Wier Gnóm Goblin Ork Harcos I I I I I I I I I I I Gladiátor I I KM I KM I I N I I I Fejvadász N I KM KM KM N KM KM N I N Lovag KM I N KM I N N I N N N Tolvaj I I N I N I I I I I I Bárd I I I I N N N N N N N Pap N I N N N N KM KM N N KM Paplovag N I N N N N N KM N N N Harcmővész N I N I N N N N N N N Kardmővész N I N I N N N N N N N Boszorkány N I N KM N N N I N N N Boszorkánymester N I N KM N N I I I I KM Tőzvarázsló N I N N N N N N N N N Varázsló I I I I N I N KM N N N Nomád Sámán N I N N N N N I N N N Szerzetes N I N N N N N KM N N N Amazon N I N N N N N N N N N Barbár N I N N N N N N N N N Bajvívó I I N KM N N KM I N N N Pszi-mester N I N KM N N N N N N N Illúzionista N I N I N N N KM N N N Ork énekmondó N KM N N N N N N N N I Ork sámán N KM N N N N N N N N I Csatamágus N I N N N N N I N N N Vágytáncos N I N KM N N N I N N N

10 II. Táblázat: Kasztok képességeinek minimum és maximum értékei Kaszt Erı Állóképesség Gyorsaság Ügyesség Egészség Szépség Intelligencia Akaraterı Asztrál Harcos 13/20 9/20 8/20 8/20 11/20 6/18 6/18 8/18 6/18 Gladiátor 13/20 13/20 8/20 8/20 11/20 8/18 6/18 6/18 6/18 Fejvadász 8/18 13/20 13/20 9/18 11/20 6/18 6/18 6/18 6/18 Lovag 13/20 9/20 6/18 6/18 11/20 8/20 8/18 9/18 6/18 Tolvaj 6/18 6/18 9/20 13/20 6/18 8/18 8/18 6/18 6/18 Bárd 9/18 8/18 9/20 9/18 8/18 13/20 9/18 8/18 9/18 Pap 8/18 8/18 6/18 6/18 9/18 11/20 9/18 9/20 13/20 Paplovag 9/20 9/18 6/18 6/18 11/20 9/18 8/18 9/18 13/18 Harcmővész 9/18 13/18 15/20 13/18 11/20 6/18 6/18 13/18 9/18 Kardmővész 9/18 9/18 13/20 15/20 9/18 6/18 8/18 13/18 9/18 Boszorkány 6/18 6/18 8/18 9/18 8/18 15/20 8/18 8/18 13/20 Boszorkánymester 6/18 6/18 9/18 13/20 8/18 6/18 8/18 8/18 13/18 Tőzvarázsló 8/18 8/18 6/18 6/18 8/18 6/18 8/18 8/18 8/18 Varázsló 6/18 6/18 6/18 6/18 6/18 6/18 13/20 13/20 13/20 Nomád Sámán 6/18 8/18 6/18 6/18 7/16 6/18 8/18 13/20 9/20 Szerzetes 8/18 13/18 8/18 8/18 6/18 6/18 8/18 13/20 13/20 Amazon 8/18 8/18 9/18 9/18 8/18 9/18 6/18 8/18 6/18 Barbár 15/20 15/20 9/18 8/18 11/20 6/18 6/18 8/18 6/17 Bajvívó 8/18 6/18 9/20 9/20 6/18 6/18 6/18 6/18 13/18 Pszi-mester 6/18 6/18 6/18 6/18 6/18 6/18 13/20 13/20 13/20 Illúzionista 8/18 8/18 9/20 9/18 8/18 13/20 9/18 8/18 9/18 Ork énekmondó 9/20 9/20 6/18 9/18 9/18 6/18 13/18 6/18 9/18 Ork sámán 9/18 9/20 6/18 8/18 9/18 6/18 8/18 13/18 11/20 Csatamágus 6/18 6/18 6/18 6/18 6/18 6/18 13/20 13/20 13/20 Vágytáncos 6/18 6/18 8/18 9/18 8/18 15/20 8/18 8/18 13/20 A táblázatban foglaltak az ember fajú karakterekre vonatkoznak tehát a faji módosítókkal együtt számolva kaphatjuk meg a nem ember fajú karakterünkre a végleges értékeket.

11 III. Táblázat: A gnóm és a goblin képzettség-engedményei Gnóm Fegyverismeret Földharc Szakma Értékbecslés Csomózás Csapdaállítás Mechanika Alkímia Csapdafelfedezés Zárnyitás Goblin Ökölharc Fegyverdobás Földharc Dorbézolás Értékbecslés Hangutánzás Hamiskártya Kocsmai verekedés Hátbaszúrás Piszkos csel Futás Csapdaállítás Csomózás Álcázás/álruha Mászás Lopózás Rejtızés Csapdafelfedezés Zárnyitás A táblázat képzettségeit a Kp-követelmény 75%-ért (lefelé kerekítve) sajátíthatják el. IV. Táblázat: Pszi-mesteri képzettségek: Pszi Siopa 1 2 nyelv, 5, 4 Írás/olvasás Álcázás/álruha Etikett Lélektan Legendaismeret Történelemismeret TSZ 3. Lélektan Mf 5. Álcázás/álruha Mf 8. Etikett Mf V. Táblázat: Illuzionista képzettségek 2 fegyver 1 fegyver dobása Lélektan Kultúra Dorbézolás Hamiskártya Tánc Álcázás/álruha Értékbecslés Kocsmai ver. Mászás 15% Esés 5% Ugrás 10% Zsebmetszés 10% Lopózás 10% Rejtızködés 15% TSZ 2. Zsonglırködés 3. Hátbaszúrás 4. Dorbézolás Mf 5. Hamiskártya Mf 6. Álcázás/álruha Mf Szintenként további 30%-t kap, amelybıl a képzettségek egyikére maximum 10%-ot tehet szintenként 1 Siopa-pszi: Pszi-pont alap: 9; Pszi-pont/Tsz: 8; Az Új Tekercsek szerint meghatározott diszciplínákat ismeri, csak nem kell megkülönböztetni az alap és a titkos alkalmazásokat.

12 VI. táblázat: Ork énekmondó képzettségek VII. táblázat: Ork sámán képzettségek 3 fegyverhasználat 2 nyelvtudás, 3,2 Legendaismeret (ork) Történelemismeret (ork) Törzsi etikett Éneklés/zenélés (dob) Ökölharc Vallásismeret (ork) 2 fegyverhasználat 1 nyelvtudás, 3 Legendaismeret (ork) Történelemismeret (ork) Törzsi etikett Méregkeverés/seml. Ökölharc Vallásismeret (ork) VIII.1. táblázat: Csatamágus karakteralkotás Erı 3k6 Ké 2 Állóképesség 3k6 Té 15 Ügyesség 3k6 (2x) Vé 70 Gyorsaság 3k6 (2x) Cé 0 Egészség 3k6 Hm/szint 4 (1) Szépség 3k6 Ép 2 Intelligencia 1k6+12+kf Fp 5 Akaraterı 1k6+12+kf Fp/szint 1k6+2 Asztrál 1k6+12+kf Kp 8 Kp/szint 10 Szintlépés boszorkány Mp/szint 9 VIII.2. táblázat: Csatamágus képzettségek 1 fegyverhasználat 2 nyelv ismerete (5, 4) Írás/olvasás Sebgyógyítás Hadvezetés Alkímia Térképészet Pszi Kyr metódus Tsz 3. Élettan 4. Herbalizmus 6. Alkímia Mf 6. Térképészet Mf 8. Hadvezetés Mf 9. İsi nyelv ismerete VIII.3. táblázat: Csatamágusi mágia Papi mágia: Általános varázslatok: Mágia észlelése; Mágia szétoszlatása Kis Arkánum Litániái: Gyógyítás; Veszély észlelése Kis Arkánum Rituáléi: Villámcsapás Nagy Arkánum Litániái: Elemi lények szólítása Boszorkánymágia: Tőzmágia: Tőzgejzír; Lángoszlopok; Villámszórás Térmágia: Hasadék Boszorkánymesteri mágia: Elemi mágia Természeti mágia Tőzvarázslói mágia: Alapvetı varázslatok Varázslói mágia: Elemi mágia és Formázások Jelmágia: Varázskörök, Varázsjelek Térmágia: Távolbahatás Egyéb mágikus módszerek Egyedi csatamágusi mágia

13 IX.1. táblázat: Vágytáncos képzettségek Fegyverhasználat (körömgyősző) Pszi Írás-olvasás Vallásismeret (Tharr) Tánc Mf Éneklés/zenéles Mf Szexuális kultúra* Mf Irodalom Legendaismeret Lélektan Etikett Heraldika Hangutánzás Színészet Kötéltánc 40% Kultúra (toroni) Helyismeret * Szexuális kultúra képzettségük különleges. Soha nem adják férfinak magukat, csupán a csábítás, a szerelem mővészetének minden olyan formájával tisztában vannak, ami még nem lépi át ezt a határt. Mindehhez mesteri szinten értenek. A vágytáncos minden Tapasztalati Szinten kap 5%-ot, amit tetszés szerint oszthat el százalékos képzettségei között. Tsz 2. Nyelvtudás, 3 2. Etikett Mf 3. Éneklés-zenélés Mf 3. Heraldika Mf 4. Lélektan Mf 5. Színészet Mf 6. Hangutánzás Mf 7. Pszi Mf 8. Legendaismeret Mf IX.2. táblázat: Méregbanya képzettségek Méregkeverés Alkímia Herbalizmus Mf Mf Mf A vágytáncossal illetve a méregbanyával kapcsolatban minden további kérdést illetıen Magyar Gergely Kalandozók.hu-n is megtalálható Vágytáncos címő irománya a mérvadó.

Ha bármilyen észrevételed van a táblázattal kapcsolatban, írj! sufnee@freemail.hu

Ha bármilyen észrevételed van a táblázattal kapcsolatban, írj! sufnee@freemail.hu Bajvívó Faj: ember, félelf, kyr-vérű Jellemző: Tudat 2+, Gyorsaság 2+ Képzettségek: Akrobatika 6+, Ismeret Etikett 6+, Ismeret Nemesség 4+, Ismeret Párbajozás 6+ Képességek: Nagyvilági Kapcsolatok, Fegyverforgatás

Részletesebben

TT2014 - Karakteralkotás avagy mindent egy felhőtlen játékélményért.

TT2014 - Karakteralkotás avagy mindent egy felhőtlen játékélményért. TT2014 - Karakteralkotás avagy mindent egy felhőtlen játékélményért. Előszó A karakteralkotás során minden játékosának egy karaktert kell megalkotnia a rendelkezésére álló pontkeretből. A kalandozók jól

Részletesebben

M.A.G.U.S. Iskolaalkotó metódus

M.A.G.U.S. Iskolaalkotó metódus ISKOLAALKOTÓ METÓDUS (1.21 verzió) Figyelem! A most következő két (Összetett illetve Egyszerűsített) eljárás segítségével nem minden esetben az ÚTK-ban megjelent KAP értékeket kapja az azt alkalmazó, lévén

Részletesebben

Kalandozok.hu. Pszionista

Kalandozok.hu. Pszionista MAGUS Kalandozok.hu Pszionista Shadon birodalmának titkos fegyvere a pszionisták zárt, titkos csoportja. Yneven csak Shadon földjén van pszionista nevelő kolostor. Csak az erkölcsi tisztaságáról híres

Részletesebben

Karakterlap. M.A.G.U.S. avagy a kalandorok krónikái. Név Kaszt Faj. Nem Bőr szín Szem szín Haj szín. Magasság Súly Valós kor Látszó.

Karakterlap. M.A.G.U.S. avagy a kalandorok krónikái. Név Kaszt Faj. Nem Bőr szín Szem szín Haj szín. Magasság Súly Valós kor Látszó. Karakterlap M.A.G.U.S. avagy a kalandorok krónikái Név Kaszt Faj Nem Bőr szín Szem szín Haj szín Magasság Súly Valós kor Látszó. kor Család, törzs, klán Indítás dátuma Év Hó Nap Ismertetőjel Kalandmester

Részletesebben

NJK statisztikák. Fegyver Tám./kör KÉ TÉ VÉ CÉ sebzés Fegyver nélkül 1x 25 50 110 5 k3+3 Csatabárd (egykezes, kétélű) 2x 30 62 111 k10+3

NJK statisztikák. Fegyver Tám./kör KÉ TÉ VÉ CÉ sebzés Fegyver nélkül 1x 25 50 110 5 k3+3 Csatabárd (egykezes, kétélű) 2x 30 62 111 k10+3 NJK statisztikák Crut Vasilios A Törpe fogadós 13 Képzettség pakk: Fp 55 Ökölharc: Af Kocsmai verekedés: Af Erő 17 Értékbecslés: Mf Ügyesség 15 Birkózás: Af 4 nyelvismeret: Af Gyorsaság 15 1 fegyverhasználat:

Részletesebben

Mentalista *varázshasználó fokaszt+ (Kasztok) Amon

Mentalista *varázshasználó fokaszt+ (Kasztok) Amon Mentalista *varázshasználó fokaszt+ (Kasztok) Amon A pszi. Sokan, sokféleképpen határozzák meg, hogy mi is az. Mindenesetre az egyik legmagasabb szintu tudomány. Ha a mágia terén a Varázsló a mester, akkor

Részletesebben

Rúnamágiával készült varázstárgyak

Rúnamágiával készült varázstárgyak MAGUS Kalandozok.hu Varázstárgyak Rúnamágiával készült varázstárgyak A tudás kardja Mana pont: 81 Elkészítési ár: 6 arany + a fegyver ára Aki ezt a hosszúkardot a kezébe veszi, az képessé válik a forgatására,még

Részletesebben

Szárnyatlan Pegazus M.A.G.U.S. Karakteralkotás

Szárnyatlan Pegazus M.A.G.U.S. Karakteralkotás Szárnyatlan Pegazus M.A.G.U.S. Karakteralkotás Tartalom 1. ELŐTÖRTÉNET 2 2. KARAKTERALKOTÁS MENETE 2 2.1. KASZTOK 2 2.2. FAJOK 4 2.3. KÉPESSÉGEK 4 3. KASZTOK ALAPFELSZERELÉSE 5 4. EGYÉB SZABÁLYOK 8 5.

Részletesebben

MAGUS - karakteralkotás kezdőknek

MAGUS - karakteralkotás kezdőknek MAGUS Kalandozok.hu MAGUS - karakteralkotás kezdőknek Jelen írás elsősorban kezdő játékosoknak szól, akik Ynev ellentmondásosságában is csodálatos világán kívánnak felejthetetlen kalandokat átélni, elsősorban

Részletesebben

Elfek Könyve. (http://magus.rpg.hu)

Elfek Könyve. (http://magus.rpg.hu) Elfek Könyve (http://magus.rpg.hu) Az elf nép Az elf nép rövid, átfogó történelme A könnyűléptű nép, legendái szerint, ők érkeztek legelsőnek Ynev földjére. Történetükben, egy nagy forgatag repítette őket

Részletesebben

Wier. Korkategóriák: Választható kasztok. Különleges képességek: Tulajdonságok

Wier. Korkategóriák: Választható kasztok. Különleges képességek: Tulajdonságok MAGUS Kalandozok.hu Wier Leírás: Bizonyos szempontból nem tekinthetőek külön fajnak, nincs társadalmuk, kultúrájuk, emberként élnek, igazi kilétüket titkolva. Idővel megejtően szép férfivá vagy nővé serdülnek,

Részletesebben

Kalandozok.hu. Kotariai hegyivadász

Kalandozok.hu. Kotariai hegyivadász MAGUS Kalandozok.hu Kotariai hegyivadász Hegyivadászok, vagy hozzájuk hasonlító harcosok szinte minden vidékén megtalálhatók Ynevnek, ahol magas, nehezen járható hegyeken, vagy amellett élnek emberek,

Részletesebben

M.A.G.U.S. puska 0.71 verzió http://www.szerepjatek.tk

M.A.G.U.S. puska 0.71 verzió http://www.szerepjatek.tk M.A.G.U.S. puska 0.71 verzió http://www.szerepjatek.tk Copyright c Ivanov Péter, 2000 2002 1. Fegyverek és páncélok 1.1. Szúró- és vágófegyverek Név Tám/Kör Sebzés KÉ TÉ VÉ Súly Ár shadleki buzogány 1

Részletesebben

DUNGEONS & DRAGONS. Konverziós segédlet

DUNGEONS & DRAGONS. Konverziós segédlet DUNGEONS & DRAGONS Konverziós segédlet BEVEZETÉS... 2 A KORÁBBI KIADÁSOK KARAKTEREI... 2 Szint és tapasztalat...2 Újdonságok a kettős- és többkasztúsággal kapcsolatban...2 Néhány régi kifejezés új neve...3

Részletesebben

A Játékos Karakterek leírása

A Játékos Karakterek leírása A Játékos Karakterek leírása Fra Heriblad 5. TSZ szerzetes (pyarronita) Faj: ember (predoci) Jellem: Rend, Élet Vallás: pyarronita irányzat Erő: 14 Ügyesség: 13 Intelligencia: 19 Állóképesség: 17 Egészség:

Részletesebben

KÉPESSÉGEK ELŐFELTÉTEL(EK) KÉPESSÉG FAJTÁK HARCOS BÓNUSZ KÉPESSÉGEK VARÁZSTÁRGY ALKOTÓ KÉPESSÉGEK

KÉPESSÉGEK ELŐFELTÉTEL(EK) KÉPESSÉG FAJTÁK HARCOS BÓNUSZ KÉPESSÉGEK VARÁZSTÁRGY ALKOTÓ KÉPESSÉGEK KÉPESSÉGEK ELŐFELTÉTEL(EK) Egyes képességek előfeltételekkel rendelkeznek. A karakterednek rendelkeznie kell a megadott tulajdonságértékkel, kasztjellemzővel, képességgel, képzettséggel, alap támadás bónusszal

Részletesebben

A varázsló kaszt - Dorani varázslórend

A varázsló kaszt - Dorani varázslórend MAGUS Kalandozok.hu A varázsló kaszt - Dorani varázslórend Gondolkodásmód Büszke, nyugodt emberek, akik a tanulás hosszú évei alatt megszabadultak negatív érzelmeik jelentős részétől. Bosszú, harag, hatalomvágy

Részletesebben

Új halál varázslatok. Kis Arkánum

Új halál varázslatok. Kis Arkánum Papi mágia Új halál varázslatok Az itt leirt varazslatok meg nem veglegesek, nem teszteltek, csak izelitoul szolgalnak a teljes mubol, amely rovidesen "megjelenik". Lien Ar Raven A Vérkesztyû, a Vérkitörés

Részletesebben

TT2005 - Karakteralkotási rendszer avagy Antitápoljunk!

TT2005 - Karakteralkotási rendszer avagy Antitápoljunk! TT2005 - Karakteralkotási rendszer avagy Antitápoljunk! Előszó Ez a karakteralkotási rendszer nem akarja kijavítani a MAGUS hibáit, és nem akar tökéletes karakteralkotási rendszert modellezni. Ez a rendszer

Részletesebben

Dungeon Twister - Paladinok és Sárkányok

Dungeon Twister - Paladinok és Sárkányok Dungeon Twister - Paladinok és Sárkányok Figyelem: Ahhoz, hogy ezt a kiegészítőt használni tudd, szükséged lesz egy Dungeon Twister alapcsomagra. Tartalom: 8 négyzet alakú szoba 2 szett token (mindkét

Részletesebben

Szerzetesrendek Shadonban

Szerzetesrendek Shadonban MAGUS Kalandozok.hu Szerzetesrendek Shadonban Előszó helyett Amikor anno sok éve megjelent a 2. Törvénykönyv, tartalmazott két kasztot, amit azóta sem sokan használnak (persze tisztelet a kivételnek).

Részletesebben

A TUDÓK ÉS A TÖRPE ÓMÁGIA HÁZI KIEGÉSZÍTŐ A M.A.G.U.S. SZEREPJÁTÉK ELSŐ TÖRVÉNYKÖNYVÉHEZ EROMO

A TUDÓK ÉS A TÖRPE ÓMÁGIA HÁZI KIEGÉSZÍTŐ A M.A.G.U.S. SZEREPJÁTÉK ELSŐ TÖRVÉNYKÖNYVÉHEZ EROMO A TUDÓK ÉS A TÖRPE ÓMÁGIA HÁZI KIEGÉSZÍTŐ A M.A.G.U.S. SZEREPJÁTÉK ELSŐ TÖRVÉNYKÖNYVÉHEZ EROMO 1 TARTALOMJEGYZÉK A TUDÓKRÓL... 3 A KŐATYA PAPJAINAK MÁGIÁJA... 5 A KŐ NYELVÉNEK HATALOMIGÉI... 7 ANYAGTEREMTÉS...

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

TT2015 - Karakteralkotás avagy a hősök helyett a világ fog beszélni

TT2015 - Karakteralkotás avagy a hősök helyett a világ fog beszélni TT2015 - Karakteralkotás avagy a hősök helyett a világ fog beszélni Előszó Fontos megjegyeznünk, hogy az idei tábor kalandmoduljának gyökerei a tavalyi tábor történetéhez vezethetők vissza, így amennyiben

Részletesebben

KM 100 szabályrendszer. / tömör verzió /

KM 100 szabályrendszer. / tömör verzió / KM 100 szabályrendszer / tömör verzió / Nonprofit szabályrendszer a M* világához Ailtas, 2009 Creative Commons License Ezen dokumentum maga, továbbá részletei, vagy másolatai kizárólag a Creative Commons

Részletesebben

NyT2013 - Versenyszabályzat avagy mindenki NJK-ként születik

NyT2013 - Versenyszabályzat avagy mindenki NJK-ként születik NyT2013 - Versenyszabályzat avagy mindenki NJK-ként születik Előszó A Nyári Tábor karakteralkotása idén sem lesz átlagos. Még a megszokottnál is nagyobb taktikázásra lesz módotok a verseny ezen szakaszában!

Részletesebben

Megjegyzés: ez a cikk nem az Új Tekercsek hasábjain napvilágot. látott Szimbólummágia nevű képzettség részletes kifejtése, hanem a

Megjegyzés: ez a cikk nem az Új Tekercsek hasábjain napvilágot. látott Szimbólummágia nevű képzettség részletes kifejtése, hanem a Szimbólummágia (RPG-cikk) Marduk Megjegyzés: ez a cikk nem az Új Tekercsek hasábjain napvilágot látott Szimbólummágia nevű képzettség részletes kifejtése, hanem a témát reményeim szerint objektíven bemutató

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

Lovagrendek Yneven. Az Erigowi Vörös lovag képzettségei első szinten:

Lovagrendek Yneven. Az Erigowi Vörös lovag képzettségei első szinten: Lovagrendek Yneven HERCEGI VÖRÖS LOVAGREND A lovagrend nevébol is kihallható, hogy vezetoje a mindenkori herceg, aki egyben Vörös Hadúr rangot is visel, övéi közt az elsot. A lovagrend tagjai kivétel nélkül

Részletesebben

A Lovag, mint kaszt. Harcérték

A Lovag, mint kaszt. Harcérték A kapitány egy oszlopnak tántorodott, de tüstént visszanyerte egyensúlyát, és dühtől parázsló szemmel ismét támadásra indult, vadul cikázó pengéje nem hagyott kétséget gyilkos szándéka felől. Gorduin,

Részletesebben

M.A.G.U.S. KÖZPONTI KARAKTERALKOTÁS VII.MENTÁLCSAVAR TÁBOR

M.A.G.U.S. KÖZPONTI KARAKTERALKOTÁS VII.MENTÁLCSAVAR TÁBOR M.A.G.U.S. KÖZPONTI KARAKTERALKOTÁS VII.MENTÁLCSAVAR TÁBOR 2013. JÚLIUS 25-29. TISZALÚC BEVEZETŐ Mint látni fogjátok, táborunk idei karakteralkotása alapvetően eltér a korábbi megoldásoktól és feltehetőleg

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pszi Mester II. Képességek

Pszi Mester II. Képességek Felrakta: Tronix Kidolgozta: (ismeretlen) Forrás oldal: (ismeretlen) Pszi Mester II. A kaszt tagjai csak emberek lehetnek. Ôk tagjai egy kb.500 tagúszektának, akik megtalálták az ôsi Kyrek pszi használatának

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete A reklámhordozókról és a reklámokról Módosítva: 10/2011. (IV.11.), 32/2011. (XII.13.), 23/2012. (V.11.), Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

KARAKTERALKOTÁS AZ V. MENTÁLCSAVAR TÁBORRA ÉSZAK-YNEV, EDIOMAD, JUODMOLIS VÁROSA P.SZ. 3710

KARAKTERALKOTÁS AZ V. MENTÁLCSAVAR TÁBORRA ÉSZAK-YNEV, EDIOMAD, JUODMOLIS VÁROSA P.SZ. 3710 KARAKTERALKOTÁS AZ V. MENTÁLCSAVAR TÁBORRA ÉSZAK-YNEV, EDIOMAD, JUODMOLIS VÁROSA P.SZ. 3710 BEVEZETŐ A Quiron-tenger nyugati partvidékén húzódó hegylánc vén rögeit langyos esők mossák, düledező sziklatornyai

Részletesebben

Ynev lovagjai. A Lovag, mint kaszt. Harcérték

Ynev lovagjai. A Lovag, mint kaszt. Harcérték MAGUS Kalandozok.hu Ynev lovagjai A Lovag, mint kaszt A lovagok azon nemesi származású harcosok, akiket gyermekkoruktól fogva a kaszt megkövetelte kívánalmaknak megfelelően neveltek. Olykor persze az is

Részletesebben

MÁGIA VARÁZSLATOK LÉTREHOZÁSA VARÁZSLATVÁLASZTÁS ÖSSZPONTOSÍTÁS

MÁGIA VARÁZSLATOK LÉTREHOZÁSA VARÁZSLATVÁLASZTÁS ÖSSZPONTOSÍTÁS MÁGIA Egy varázslat egy egyszeri mágikus hatás. A varázslatoknak két típusa van: az varázslói (a bárdok, mágusok és varázslók használják) és az papi (a papok, druidák és a nagy hatalmú lovagok és vándorok

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

1. Szervezeti felépítés

1. Szervezeti felépítés AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 2008. üzleti évi kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. Rendeletnek

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Raiffeisen Direkt: 06-40-48-48-4 8 F ı v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0 1-1 0-0 4 1 0 4 2 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A Ügyszám: Vj-19/2011. A Gazdasági Versenyhivatal a Groupama Garancia Biztosító Zrt. és a Magyar Ingatlanszövetség eljárás alá vont vállalkozások

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.479/17/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Az egyenértékő kúposság

Az egyenértékő kúposság Az egyenértékő kúposság Daczi László fımérnök P.V.Ü.Á. PLF TEO 2009. november 21. Az elıadás tartalma: - az e.k. fogalma - az e.k.elıírása az ÁME-kben - a VMMSZK anyaga - az e.k-ra vonatkozó számítások,

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Chalydonia RPG, PBM alpha version

Chalydonia RPG, PBM alpha version Történelem Chalydonia egy önálló szigetország, nem messze A fő és egyetlen nagy kontinenstől Pagande-tól. A szigetország létrejötte önmagába képez egy régi legendát ami több mint 100 éves múlttal rendelkezik

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-162/2008/043. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a JYSK Kereskedelmi Kft. Budapest és a JYSK Holding A/S Dánia ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása,

Részletesebben

Varázslók - avagy a mozaikmágia útjai

Varázslók - avagy a mozaikmágia útjai MAGUS Varázslók - avagy a mozaikmágia útjai Kalandozok.hu Sajnos a mai napig nem jelent meg hivatalos, átfogó M* kiegészítő a mozaikmágiát használó varázslókról, a különböző rendekről, iskolákról, a speciális

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet

44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérıl, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról A villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

M.A.G.U.S. KÖZPONTI KARAKTERALKOTÁS VIII.MENTÁLCSAVAR TÁBOR

M.A.G.U.S. KÖZPONTI KARAKTERALKOTÁS VIII.MENTÁLCSAVAR TÁBOR M.A.G.U.S. KÖZPONTI KARAKTERALKOTÁS VIII.MENTÁLCSAVAR TÁBOR 2014. JÚLIUS 24-28. TISZALÚC BEVEZETŐ Mint látni fogjátok, táborunk idei karakteralkotása nagyban hasonlít az előző évi táboréra, alapvetően

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11.

KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11. KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11.8 Tartalom 1.Helyzetértékelés 2.KEOP determinációk (belsı

Részletesebben

Veterán íjász... 21 Elit íjász... 21 Jóság lovagja... 21 Nomádok... 22 Nomád felderítő... 22 Nomád harcos... 23 Nomád sámán... 23 Nomád törzsfő...

Veterán íjász... 21 Elit íjász... 21 Jóság lovagja... 21 Nomádok... 22 Nomád felderítő... 22 Nomád harcos... 23 Nomád sámán... 23 Nomád törzsfő... Mithrill Bestiárium TARTALOMJEGYZÉK Állatok...5 Farkas...5 Hiéna...5 Kígyó...6 Krokodil...6 Kutya...7 Ló...7 Macska...7 Medve...8 Oroszlán...8 Pók...9 Reu...9 Skorpió...9 Tigris... 10 Vadászsólyom... 10

Részletesebben

Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010.

Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010. Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010. 1. feladat tengeren léket kapott egy hajó, de ezt csak egy óra múlva vették észre. Ekkorra már 3 m 3 víz befolyt a

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl Pécs, 2003. február 14. Dr. Iványi Ildikó igazgató Tartalomjegyzék I. A JELENTÉS ÉRTÉKELİ TÁBLÁZATAI II. EGYES TÁBLÁZATOKHOZ FŐZÖTT

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató. ügyfelei számára

Tájékoztató. ügyfelei számára Tájékoztató az e-szignó Hitelesítés Szolgáltató ügyfelei számára Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.7 Verzió: 3.2 Elsı verzió hatályba lépése: 2005. április 1. Biztonsági besorolás: NYILVÁNOS Jóváhagyta:

Részletesebben

3. ALKALOM. Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS

3. ALKALOM. Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS 3. ALKALOM Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS Felsorolás jelölés és számozás A felsorolás készítése bekezdés

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 92. szakaszának 2. bekezdése (A Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10., 101/10., 101/11., 93/2012., 62/13.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

Az Ellana-papnő. A Lótusz leányai. Ellana szolgálólányai

Az Ellana-papnő. A Lótusz leányai. Ellana szolgálólányai Szomjúhozónak a hó szép nyáron, a téli hajósnak szép, ha a csillagokon látja, hogy itt a tavasz. S legszebb az, mikor egy takaró borul a szeretőkre, s áldva nagy Ellanát, Összefonódik a pár. E szavakkal

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Fakó ígéret A III. FANFÁR A HŐSÖKÉRT TAVASZI TÁBOR VERSENYMODULJA 4-6. SZINTŰ KALANDOZÓK SZÁMÁRA

Fakó ígéret A III. FANFÁR A HŐSÖKÉRT TAVASZI TÁBOR VERSENYMODULJA 4-6. SZINTŰ KALANDOZÓK SZÁMÁRA Fakó ígéret A III. FANFÁR A HŐSÖKÉRT TAVASZI TÁBOR VERSENYMODULJA 4-6. SZINTŰ KALANDOZÓK SZÁMÁRA ÍRTA: Gulandro HELYSZÍN: Észak-Ynev; Tiadlan délkeleti határvidéke; Senninkai városa IDİPONT: P.sz. 3709.;

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Házilagos lıszerszerelés és újratöltés

Házilagos lıszerszerelés és újratöltés 1. Változat Házilagos lıszerszerelés és újratöltés Jogszabályi ismeretek 1. Mely jogszabályok rendelkeznek a lıszerek házilagos szerelésének szabályairól? - a 2004. évi XXIV. törvény a lıfegyverekrıl és

Részletesebben

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e a közterület használatról és rendjérıl (egységes szerkezetben) Gara község közigazgatási területén lévı közterületek

Részletesebben

Védelem bónusz. A kaszt védelem bónusz

Védelem bónusz. A kaszt védelem bónusz Védelem bónusz A normál D&D szabályok szerint a karakterek szintjük emelkedésével egyre jártasabbak lesznek a támadásban, de a támadások elkerülésében nem. A védelem tekintetében a karakterek páncélokra

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.. A prioritások

Részletesebben