...Eljött az idő: visznek katonának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "...Eljött az idő: visznek katonának"

Átírás

1 ...Eljött az idő: visznek katonának 101 MAGYAR KATONADAL A NAGY HÁBORÚ IDEJÉBŐL Válogatta Szalay Olga Készült az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének anyaga alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megbízásából 2014

2 Kottagrafika: Meszéna Beáta A címkép Hadtörténeti Intézet és Múzeum Szalay Olga MTA BTK ZTI Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2

3 3

4 A VÁLOGATÁSRÓL Egy katonadal-gyűjtemény összeállításánál a legfontosabb szempont a szöveg, hiszen a katonadalt elsősorban a szöveg teszi azzá. Ismeretes, hogy a szövegeket legtöbbször meglévő dallamokra húzzák rá a korábbi katonaszövegekben szereplő nevek, helyszínek megváltoztatásával. Máskor a lakodalmi dalok adaptációjára ismerünk rá: így lesz például a menyasszony búcsúztatóból katonakísérő. Jelen gyűjtemény válogatási szempontjai a következők: A válogatás döntő részét az 1914 és 1918 között, a Nagy Háborúval egyidőben gyűjtött népdalok teszik ki. Közülük is kiemelkednek Bartók és Kodály laktanyai gyűjtései, amelyek helyszíni lejegyzések, hiszen ehhez fonográfot nem használtak. Az előbbieket kiegészítik olyan helyekről való dalok, ahonnan csak a háború utáni gyűjtések vannak (pl. Gyimes, Moldva, de e dalok adatközlői a Nagy Háború idején legény-, leánykorúak voltak - amikor tudvalevően egy-egy énekes repertoár alapvetően kialakul. A harmadik szempontnak megfelelően nem hagytunk ki néhány emblematikus, de régebbi gyűjtésekből való idősebb adatközlőtől való dalt. Ezek egy része elvileg még megszólalhatott a Nagy Háború idején, más részük viszont olyan ritkaság, amit éppen emiatt érdemes továbbörökíteni. A válogatásban találkoznak a közösen énekelt, a katonaság által országszerte elterjesztett dalok az egyes régiesebb vidékek, pl. Csík, Gyimes hagyományos előadású, kevesek által ismert, régi dalaival. A katonadal-repertoárban tehát a régi stílus dalai, régi és új stílusok közötti formációk és a kiforrott új stílus minden jegyét magukon viselő dalok egyaránt benne foglaltatnak. A katonadal-válogatás így vegyes képet nyújt, azonban az élő népzene képe is ilyen. Egyértelműen kizárhatók csak a 48-as dalok voltak. A háborúval szinte egyidős új stílusú vagy ahhoz közelítő dalok nyers, dokumentatív értéke olykor nagyobb, mint a művészi - ezek a későbbi gyűjtésekből zenei és szövegi szempontból is kiforrottabb formában köszönnek vissza, azonban a válogatásból a gyűjtés későbbi időpontja miatt kiestek. A háborúval egyidős, első érzelmi töltettel keletkezett dalok szövegi megfogalmazása és a rímek összehangolása kívánni valót hagy, a dallam kevésbé, de ott is tetten érhetők a régi hagyományból az új stílusba való átmenet jegyei. Gyengeségeik dacára úgy érezzük, hogy a háború valóságát és vele az éneklés belső igényét, sőt szükségletét jobban megjelenítik, mint a kiforrott dallamok és szövegek. A dalokat azonban a terjeszthetőség szűrőjén is át kellett engedni. A dalok után több-kevesebb sikerrel a dalok tematikáját is megemlítjük. A katonaélet főbb témakörei és mozzanatai: sorozás (bíró, főorvos, orvosi vizsgálat), bevonulás (búcsú, elválás, utazás, hajlevágás), kaszárnyaélet (panaszok a bánásmódra, katonai kiképzés, büntetés, az ellátás, kantin, a fegyvernemek tréfás dicsérete vagy vetélkedése ), menetelés (főként nagy szótagszámú, egyenletes lépéstartást szolgáló dalok bármelyik tematikával kapcsolódhatnak), háború (csatazaj, fegyverek, mások halála és a saját halál víziója, bajtársi segítség témái, a ló szerepe, a kórház, sebesülés, orvosi kezelés tematikái), a szabadság, leszerelés témaköre A háború érzelmi hullámai: eufórikustól a reménytelenig (sosem lesz vége), az uralkodóhoz való viszony megéneklésében is tükröződnek: apaképtől egészen a gúnyig. A kezdősorok abc-rendjébe rakott dalok után feltüntetjük a gyűjtési adatokat, ez alapján a dal kötődését az öt dialektusterület valamelyikéhez (Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély, Moldva Bukovina). A laktanyák esetében ez nem egyértelmű, hiszen nem mindig a közvetlen környékről kerültek oda a katonák. A forrás címszó alatt az első dallam és a hozzávaló szöveg felhasznált forrását adjuk meg (KR = Kodály-Rend; BR = Bartók-Rend; Lsz = Leltári szám, MF = fonográffelv. száma) Ez a cél az, hogy akit a dal a népszerű közlésnél mélyebben érdekel, utána tudjon nézni. A közlésnél ugyanis a dialektus olykor köznyelvire kellett átírni, egyes díszítéseket és variánsokat el kellett hagyni. Szövegmagyarázat címszóval megadjuk a folklorizálódott katonai műszavak és néhány népi kifejezés, hagyomány magyarázatát. A népzenében járatosabbak a dalok zenei adatait is megtalálják minden egyes dalnál. 4

5 1. A GŐZÖSNEK NYOLC KEREKE 2. Idegen föld: az én hazám, Minden asszony: édesanyám. Minden kislány: feleségem, Kivel a világom élem. 3. Fekete-tenger közepén A kedvemet viszi a szél. Viszi-viszi messze tájra, Oroszország határára. Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus 10. Forma: ABCD Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) laktanya, Sorvégző: 4 (5) 4 Énekelte: Vizes Mátyás 30 éves honvéd, Sarud (Heves) a lábadozó osztagból Szótagszám: Dialektus: Felföld, közismert Tematika: bevonulás, katonaélet általában Forrás: KR

6 2. A HARCTÉREN VAN EGY SZOMORÚ FŰZFA bajnét: (n Bajonette) a puska csövére is erősíthető rövid, nyeles, szurony vagy rohamkés, amelyet közelharc esetén levéve, külön is lehetett használni. Magyarországon 1867 óta volt használatban. Gyűjtő: Bartók Béla, július. Forma: ABBvA Helység: Körösladány (Békés vm.) Sorvégző: 1 (5) 4 Énekelte: Kerekes Júlia, 17 éves Szótagszám: ad Tematika: háború, halál, bajtárs Dialektus: Alföld Forrás: BR

7 3. A HUSZÁRKATONA 2. s A gyalogkatona, Mikor masírodzik, Bakkancsára teként, S nagyot kárinkodik. 3. Ám az ebadtának Mért rövid a szára? Sárba, vízbe jártam, Megmerült a lábam. 4. Verje meg az Isten A mészáros karját, Meért vágta vót le Kicsi borjú lábát. 5. Kicsi borjú immár Nem tud lábán járni, S szegény katonának Hátán kell hordozni. hátán kell hordozni: ti. a borjúbőr háti táskát, ami a baka menetfelszereléséhez tartozott masírodzik: (n marschieren) menetel kárinkodik: káromkodik Gyűjtő: Jagamas János, február. Forma:ABBC Helység: Gyimesközéplok (Csík vm.) Sorvégző: 5 (b3) b3 Énekelte: Gábor Istvánné Gábor Erzsébet, 78 éves Szótagszám: Tematika: baka-huszár nóta Dialektus: Erdély Forrás: Romániai magyar népdalok No

8 4. A KÖZKÓRHÁZ KÖRÖS-KÖRÜL KAVICSOS 2. Kilenc óra, csengetnek a vizitre, Főorvos úr siet az emeletre, Felveszi a vizitáló kabátját, Úgy hallgatja a betegek panaszát. 3. Négy ablaka van a műtőszobának, Amelyikbe beteget vizitálnak, Sírnak-rínak, keseregnek szegények, Mikor a műtőasztalhoz elérnek. 4. Főorvos úr, a mindenit magának, Egye meg a sűrűjét a zupának! Ettem már én majd két éve eleget, Főorvos úr, eresszen el, ha lehet. 5. Vitéz baka, azt az egyet nem lehet, Most írjuk a katonai receptet, Ezer forint kevés volna kiváltni, Vitéz baka, itt kell neked meghalni. 6. Veszek lovat, tizennégyet, feketét, Felszántatom a közkórház elejét, Vetek bele piros pünkösdi rózsát, Hadd szagolják azt a beteg katonák. lápisz pokolkő, a sebek kezelésére, égetésére használatos ezüst-nitrát (latin: lapis) zupa: (rántott) leves (= német Suppe) vizitál: beteget vizsgál Gyűjtő: Kodály Zoltán, január 3. Forma: ABCCv Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 5 (5) 4 Énekelte: Boros Mari 13 éves Szótagszám: Tematika: kórház, sebesülés Dialektus: Alföld Forrás: KR

9 5. ADDIG ISZOM, MÍG AZ ERSZÉNYEM BÍRJA 2. Addig megyek, míg a szememmel látok, Míg egy sűrű erdőre nem találok. Sűrű erdő közepében 34-es baka-kaszárnya, Abba vagyok háborúig bezárva. kantin: a laktanyában működő kisebb bolt, italmérés baka:gyalogos közlegény Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: AA 5 A 5 +ba Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelték: évesek, a cs. és kir. 34-es közös gyalogezredből Szótagszám: Dialektus: Felföld Tematika: kaszárnyaélet Forrás: KR

10 6. ADRIAI TENGER VIZE, NE HÁNYD A HULLÁMOT 2. Isten veled, kis bajnétom, fegyver, patrontáska, Már én többet nem pucollak, egyen meg a rozsda. Viselem a kis kalapom, nem is szalutálok, Várnak engem odahaza a szép magyar lányok. kis bajnét: (n. Bajonette) a puska csövére erősíthető vékony, nyeles rohamkés, amit külön is lehet fegyverként használni patrontáska: a derékszíjra fűzhető bőr lőszerttartó táska kiskalapom : Állandósult összetétel. A kalap a férfiak állandó viselete volt már kora fiatalságuktól kezdve, így a civil élet, ennél fogva a szabad élet jelképe is volt. Gyűjtő: Szomjas-Schiffert György, Forma: ABCA Helység: Kiskunhalas (Pest vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: Kucsora Sándor, 40éves Szótagszám: (ad 14) Tematika: leszerelés Dialektus: Alföld Helyszín: Adriai tenger, Dél-Dalmácia Forrás: Hej! Cserényem előtt... No

11 7. ÁLDJA MEG AZ ISTEN 2. Húsz évig neveli Világ pompájára, Húsz éves korába Öltözteti gyászba. 3. Szólnak ott az ágyúk, Csattognak a kardok, Lelkem, édesanyám, Most mindjárt meghalok. 4. Hogyha a nagy Isten Rajtunk nem könyörül, A vitézek közül Meg egy sem menekül. 5. Éltemet áldozom Az magyar hazáért, Véremet kiontom Az magyar nemzetért. 6. Ne félj Magyarország, Isten vigyáz reád, Ellenség kezibe Nem adja határát. 7. Nohát, pajtás, ássál Sírt én kardhegyemmel, Takard bé szememet Az én zsebkendőmmel. 8. Ások, pajtás, ások Az én kardhegyemmel, Bétakarom szemed Az én zsebkendőmmel. 9. Nohát, pajtás, írd meg, Hol történt halálom, Hol nyugszik a testem Idegen országon. 10. Kedves édesapám, Tehozzád fordulok, Katonalétemre Utoljára szólok. 11. Ki levelem kapja, Jajszóval olvassa, Én édesanyámnak Bánatját újítja. Gyűjtő: Bartók Béla, Forma: ABCD Helység: Csíkvacsárcsi (Csík) Sorvégző: VII (b3) 7 Énekelte: idősebb asszony Szótagszám: Tematika: csata, hazaszeretet, halál, bajtárs Dialektus: Erdély Forrás: KR 8587; MF 1016c 11

12 8. ÁLL A HAJÓ A TENGER KÖZEPÉBEN 2. Besorozták már az új regrutákat, Fel is tűzték a nemzetiszín szalagot. A szalagja a földet éri, jaj de szomorúan végignézi: Hogy kell ezt az öt-hat évet szolgálni. regruta: újonc nemzetiszín szalag: a sorozásnál beváltak kalapjára tűzték Gyűjtő: Kodály Zoltán, október 6. Forma: AA 5 BA Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.), laktanya Sorvégző: 1 (5) 3 Énekelte: Józsa István (19) Szilágyperecsen (Szilágy) a 32. honvéd gyalogezredből Szótagszám: Dialektus: Alföld, közismert Tematika: sorozás, bevonulás Forrás: KR

13 9. ANYÁM, ANYÁM, KEDVES ÉDESANYÁM 2. Ne vigyenek engem katonának, Meghasad a szíve a babámnak. Meghasad a babám gyenge szíve, Ha engemet elrabolnak tőle. 3. Még ezerkilencszáztizennégyben Gyászba borult Magyarország népe, Ferenc Jóska, sej-haj, háborút indított, Sok jó édesanyát, de megszomorított. 4. Anyám, anyám, kedves édesanyám, Szedje össze minden civil ruhám. Szedje össze, zárja el a láda fenekére, Sej, három évig nem öltözök bele. három év: az előírt szolgálati kötelezettség ideje a közös hadseregnél 1912-ig, azután már csak a huszároknál volt ennyi. Gyűjtő: Jagamas János, szeptember Forma: ABBA Helység: Feketelak (Szolnok-Doboka vm.) Sorvégző: 1 (5) 2 Énekelte: Kiss Ferenc, 63 éves Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás, háború Dialektus: Erdély Forrás: Romániai magyar népdalok, No

14 10. ANYÁM, ANYÁM, KEDVES ÉDESANYÁM, CSAK EGY KÉRÉSEM VOLNA 2. Édes anyám, a kedves édes anyám kiállott a kapuba, Úgy siratja, aj de úgy siratja, hogy a fia katona. Ne sírj, anyám, nem vagyok én abban az első, Hazajövök, hogyha meg nem halok valahol a harcmezőn. Gyűjtő: Bartók Béla, augusztus. Forma: AABA Helység: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.) Sorvégző: 1 (1) 4 Énekelte: a 22. honvéd-pótzászlóalj I. és II. század legénysége Szótagszám: Tematika: bevonulás, búcsú Dialektus: Erdély Forrás: KR

15 11. ARRÓL ALÓL KÉKEN BÉBORULT AZ ÉG 2. Kitöltöttem három évet, hat napot, Kapitány úr, szalutálni nem fogok. Szalutáljon az a bundás regruta, Kinek hátra harminchat kis hónapja. bundás regruta: az újonc gúnyos neve, akinek a borjúbőr hátitáskájáról még le sem kopott a borjú szőre. három év: az előírt szolgálati kötelezettség ideje a közös hadseregnél 1912-ig, azután már csak a huszároknál volt ennyi. Gyűjtő: Bartók Béla, Forma: AABC Helység: Körösfő (Kolozs vm.) Sorvégző: 1 (1) b3 Énekelte: fiatal leány Szótagszám: Tematika: leszerelés Dialektus: Erdély Forrás: BR 4933; MF 791a 15

16 12. AZ A BAJOM, BÉSOROZOTT A NÉMET 2. Azt gondoltam, nem kellek katonának, Gondját viselem az édesanyámnak, De már látom, nem viselem szegénynek, Oltalmára bízom a jó Istennek. 3. Édesanyám, kend nevelt fel engemet, Mégsem tudja az én bús életemet. Ha kend tudná az én bús életemet, Éjjel-nappal siratgatna engemet. 4. Huszár vagyok, nem pocsolyakerülő, Oldalamra nem illik a gyíkleső. Nem hurcolom senki tehene bornyát, Nyergelek egy hatszáz pengős paripát. 5. Huszár vagyok, nem Molinári-baka, Rám illik a sárga zsinóros ruha, Most paszultam októbernak elején, Leng a virág rezes csákóm tetején. 6. Kengyelvasam, zablavasam, de rozsdás, No, de sebaj, kipucolja a bundás, Kipucolja azt a bundás regruta, Akinek még három éve van hátra. 7. Kapitány úr, ha kihúzza a kardját, Kolonába állítja a századját. Én is oda állok a jobbszárnyára, Kapitány úr eresszen szabadságra. 8. Kapitány úr, én is rapportra várok, Szabadságos könyvemért szalutálok. Mert már nekem kitelt három esztendő, Odahaza vár a régi szerető. 9. Kapitány úr, álljon a front elébe, Vezessen az ezredes úr elébe. Hadd lásson meg utoljára bennünket, Adja ki a szabadságos könyvünket. gyíkleső: vékony egyenes kard, díszkard, de a bajonett gúnyneveként is ismert. bornyú, borjú: a gyalogos katona hátizsákja, amelyet a borjak lábáról lenyúzott bőrből készítettek baka: gyalogos közkatona paszul: (n. passend? passlich) sorozásnál megfelelő, bevált? bundás regruta: az újonc gúnyos neve, akinek a borjúbőr hátizsákjáról még le sem kopott a kisborjú szőre. kolonába: (n. Kolonne) oszlopba rapport: jelentéstétel Molinári-baka: az ezredtulajdonos nevét viselő szegedi 38-as közös gyalogezred tagja front: arcvonal rezes csákó: réz csákórózsával díszített csákó Gyűjtő: Kodály Zoltán, 1916, október 5. Forma: ABCD Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 5 (b3) b3 Énekelte: Balogh Erzsi, 21 éves Szótagszám: Tematika: katonaélet általában, sorozás, Dialektus: Alföld, közismert 16

17 kaszárnyaélet, Forrás: BR AZ ÉJSZAKA DE SZOMORÚT ÁLMODTAM 2. Őrmester úr, mitől véres a lába, Talán bizony ellőtték a csatába? Ellőtték a jobb lábamat hajlásban, Meg kell halni, fiaim, a csatában! 3. Szőke kislány, mit viszel a kosárba? Orvosságot viszek én a csatába. Ellőtték a régi babám jobb kezét, Arra viszem, bekötözöm a sebét. 4. Szerbiában, ha elesik egy baka, Nem borul ott senki az ő sírjára. Majd ráborul sírjára egy szerb kislány, Még az ég is gyöngyharmatot hullajt rá. Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABBAv Helység: Ránkfüred (Abaúj-Torna vm.) laktanya Sorvégző: 1 (5) 4 Énekelte: katona Szótagszám: Tematika:háború, sebesülés, Ferenc Jóska Dialektus: Felföld Forrás: KR

18 14. AZ ÉN LOVAM, KIS PEJLOVAM, ESZTRA A NYEREG RAJTA 2. Az én lovam, kis pejlovam, esztra a nyereg rajta, Ha felülök a hátára, bevágtatok vásárhelyi csárdába. Kocsmárosné, arra kérem, ej-haj, a legszebbik leányát, Gyújtson gyertyát, de vesse meg az ágyat ennek a szép 22-ős bakának. esztra nyereg: extra nyereg, külön nyereg, maga vette, saját tulajdona kis pejlovam (állandósult szókapcsolat): a huszár állandó társa, olykor emberi hangon szól, emberi módon viselkedik. Gyűjtő: Bartók Béla, augusztus. Forma: AABC Helység: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), laktanya Sorvégző: 1 (1) 8 Énekelte: 22-es honvéd pótzászlóalj I. és II. század legénysége Szótagszám: Tematika: katonaélet általában Dialektus: Erdély Helyszín: Orosz-Lengyelország Forrás: KR

19 15. AZÉRT, HOGY ÉN HUSZÁR VAGYOK, KINCSEM, RÓZSÁM, GALAMBOM abfűrol: (n abführen) leadja a felszerelést, leszerel Gyűjtő: Kodály Zoltán, 1905 Forma: ABBA Helység: Zsigárd (Pozsony vm.) Sorvégző: 1 (5) 1 Énekelte: ismeretlen Szótagszám: Tematika: huszárélet Dialektus: Felföld Forrás: Kodály-Vargyas No

20 16. AZT GONDOLTAM, NEM KELLEK KATONÁNAK 2. Kiskalapom felakasztom a szegre, Három évig nem teszem a fejemre. Felteszem a negyedik év elején, Szabadságos virág lesz a tetején. 3. Játszik a szél az akácfa levéllel, Én is játszok a régi szeretőmmel. Játszok, bizony, úgyse soká játszok már, Ferenc Jóska katonája vagyok már! Szövegmagyarázat kiskalapom : Állandósult összetétel. A kalap a férfiak állandó viselete volt már kora fiatalságuktól kezdve, így a civil élet, ennél fogva a szabad élet jelképe is volt. három évig: az előírt szolgálati kötelezettség ideje a közös hadseregnél 1912-ig, azután már csak a huszároknál volt ennyi. Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABCD Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) laktanya Sorvégző: 3 (5) 9 Énekelték: 12-es közös huszárok, többen Tyukodból (Szatmár) Szótagszám: Tematika: sorozás Dialektus: Alföld Forrás: KR

21 17. BUDAPESTI KASZÁRNYÁRA RÁSZÁLOTT EGY GÓLYA * A pozsonyi kikötőben van egy hadihajó, A négy sarkán, a négy sarkán nemzeti lobogó. Őszi szellő fújja, hazafelé hajtja, A pozsonyi öreg bakák mennek haza rajta. regruta: újonc katona öreg baka: leszerelés előtt álló, idejét letöltött katona Gyűjtő: Kenyeres Lajos, december 10. Forma: AABA Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 1 (1) 2 Énekelte: Kenyeres Imréné Kőrösi Zsuzsánna, 44 éves Szótagszám: Tematika: kaszárnyaélet, leszerelés Dialektus: közismert Forrás: Lsz

22 18. BÚZA, BÚZA, BÚZA, DE SZÉP TÁBLA BÚZA elmasírozni: (n Marschieren) menetelni, katonásan elvonulni Gyűjtő: Kodály Zoltán, Forma: AABA Helység: Gice (Gömör vm.) Sorvégző: 1 (1) 1 Énekelték: legények Szótagszám: Tematika: sorozás Műfaj: menetdal Dialektus: Felföld Forrás: KR

23 19. CSERNOVICI KASZÁRNYA, BÁDOGOS A TETEJE 2. Csernovici kaszárnya, bádogos a teteje, De sok szegény legénynek benn van a levele. Lám az enyim nincs benne, itt van a zsebembe, Háromévi szenvedésem van bele jegyezve. 3. Csernovici temető, rácsos a kapuja, 10-es huszár holttestét most viszik be rajta. Kis pejlova siratja: hol van a gazdája? Csernovici temetőbe nyugszik a sírjába. háromévi: a kötelező hadiszolgálat ideje 1912 előtt. Gyűjtő: Bartók Béla, április. Forma: ABBA Helység: Felsőiregh (Tolna) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: legény Szótagszám: Tematika: kaszárnyaélet, ló, halál Dialektus: Dunántúl Forrás: BR

24 20. ÉDESANYÁM, BE SZÉPEN FELNEVELTÉL 2. Huszár vagyok, szeretem a lányokat, Megölelem, csókolom a szájokat. Huszár vagyok, szeretem a lányokat, Megölelem, csókolom a szájokat. Gyűjtő: Bartók Béla, április. Forma: ABCD Helység: Székelyvaja (Maros-Torda) Sorvégző: 5 (4) b3 Énekelte: asszony Szótagszám: Tematika: bevonulás Dialektus: Erdély Forrás: KR

25 21. ÉDESANYÁM FIA VOLTAM EDDIG 2. Lányok, a legényt megbecsüljétek, Ha beteg is, gondját viseljétek. Mert ha egyszer megfújják a marsot, Mi elmegyünk, ti meg ittmaradtok. mars: (n Marsch) az indulót fújó trombitajel Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABCD Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.), laktanya Sorvégző: #7 (5) 3 Énekelte: a 15. vadász-ezred legénysége Szótagszám: Tematika: bevonulás Dialektus: Felföld Forrás: KR

26 22. ÉDESANYÁM, HOL VAN AZ AZ ÉDES TÉJ 2. Mikor engem a főorvos vizitál, Veregeti a vállamat, meg-megáll, No, te fiú, jó leszel katonának, Még pedig egy 32-ős bakának. 3. Besorozott katonának a német, Most tapodom azt a tizennyolc évet, Most vagyok az élet legszebb sorába, Felöltözök abb a szürke ruhába. vizitálás: az orvosi vizsgálat főorvos: a sorozóbizottságnak előírás szerint tiszti főorvos is tagja volt. szürke ruha: a katonák ún. csukaszürke vagy tábori szürke egyenruhája tizennyolc évet: a háború alatt a hadkötelesek életkorának alsó határa lejjebb tolódott Gyűjtő: Kodály Zoltán, október 4. Forma: ABCD Helység: Nagyszalonta (Bihar) laktanya Sorvégző: 7 (b3) 4 Énekelte: Józsa István (19), és többen 32. honvéd gyalogezredből Szótagszám: Dialektus: Erdély Tematika: sorozás Forrás: BR

27 23. EJ-HAJ, KICSI VOLTAM, MÉGIS KATONA LETTEM kicsi voltam: a sorozásnál csak a 152 cm-nél magasabbakat vették csak be Gyűjtő: Martin György, Kallós Zoltán, Forma: ABBA Helység: Gyimesközéplok Ugrapataka (Csík vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: Ambrus András Kukulác 65 éves Szótagszám: Tematika: sorozás, Ferenc Jóska Dialektus: Erdély Forrás: Mikor a Gyimesben jártam... No

28 24. EL KELL MENNI KATONÁNAK, EL Gyűjtő: Kodály Zoltán, Forma: ABBA Helység: Menyhe (Nyitra) Sorvégző: 1 (2) 1 Énekelte: ismeretlen Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás Dialektus: Felföld Forrás: KR

29 25. ELLŐTTÉK A JOBBKAROMAT, FOLYIK PIROS VÉREM 2. Hideg szél fúj, édesanyám, hozza ki a kendőm, Még az éjjel fölkeresem a régi szeretőm. Kiállok a kapujába, Kibeszélem ott magamat véle utoljára. szanitéc: egészségügyi osztaghoz tartozó katona, sebesültvivő, tábori segélyhez vagy kórház kisegítő beosztottja. Gyűjtő: Bartók Béla, április. Forma: AABA Helység: Besztercebánya (Zólyom vm.), laktanya Sorvégző:1 (1) 11 Énekelte: a 16. honvédpótzászlóalj legénysége Szótagszám: Tematika: háború, sebesülés, katonaélet Dialektus: Felföld, közismert Forrás: KR

30 26. ELMÚLT A TÉL, KISANGYALOM, TAVASZ AKAR LENNI 2. Esteledik, alkonyodik, haza kéne mennem, Ettől a szép barna lánytól búcsúmat kell vennem. Búcsúzom a babámtól, a jó édes anyámtól, Testvéreim, jó pajtásim, el kell masíroznom! elmasírozik: (n marschieren) menetel, katonásan elvonul Gyűjtő: Bartók Béla, július. Forma: AABA Helység: Gyula (Békés vm.) Sorvégző: 1 (1) 8 Énekelték: legények Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás Dialektus: Alföld Forrás: KR

31 27. ELRABOLTA FERENC JÓZSEF TŐLEM A KEDVESEM 2. Azt mondja a vadgalamb a gerlicemadárnak, Elvitték a szeretőmet Bécsbe, katonának. Igazsága van annak a gerlicemadárnak, Szíve volna a babámnak, nem szeretne százat. Gyűjtő: Kodály Zoltán, október 8. Forma: ABBA Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: Balog Erzsi, 21 éves Szótagszám: ad Tematika: elválás, Ferenc Jóska Dialektus: Alföld Forrás: KR

32 28. ELSŐ FERENC JÓZSEF MOST JÖTT KI A MISÉRŐL 2. A muszka cár fellovagolt Moszkvába, Egyenesen az imádságos házába. Azt kérdezte az Istentől, sej, haj magától: Van-e még a 15-ös vadászból? 3. Erre a Jóisten azt felelte a cárnak: Add meg magad a 15-ös vadásznak! Még egy tizenötös vadász lesz a világon, Addig a muszka nem lesz Magyarországon! Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABBA Helység: Kassa (Abaúj-Torna), laktanya Sorvégző: 1 (5) 8 Énekelte: 15. vadász-zászlóalj Szótagszám: Tematika: Ferenc József, Jóisten, ellenfél, cár Dialektus: Felföld, közismert Forrás: KR

33 29. ÉN FELETTEM HIÁBA DÖRÖG AZ ÉG 2. Egyet-kettőt füttyentett a masina, Gyere velem, babám, ki a vasútra! Nem mehetek, rózsám, szívem meghasad: Egyedül kell visszajönnöm magamnak. masina: gőzmozdony komisz: (n Kommiss ) katonai ellátmányból származó Gyűjtő: Bartók Béla, augusztus. Forma: ABBA Helység: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.) laktanya Sorvégző: 1 (2) 2 Énekelte: a 22. honvéd pótzászlóalj I. és II. század legénysége Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás Dialektus: Erdély, közismert Forrás: BR

34 30. ESIK AZ ESŐ, ÁZIK A HEVEDER 2. Megjött a levél fekete pecséttel, Megjött a muszka százezer legénnyel. Négyszáz ágyúval áll a harc mezején, Így hát, jó anyám, elmasírozok én. 3. Sírhat-ríhat már az az édesanya, Kinek a fiát viszik háborúba, Kezét vagy lábát golyó ellövi, Szegény meg sem hal, máris eltemetik. 4. Jön egy kapitány piros pejparipán, Kardja megvillan a jobbik oldalán. Kardja megvillan, az ágyú elrobban, Szép piros vérem a földre kiloccsan. 5. Kedves pajtásom, kösd be a sebemet, Vagy vedd fegyvered, lőj agyon engemet, Vagy vedd szuronyod, szegezd a szívemnek: Ne hagyj sokáig szenvedni engemet. karabély: főként lovassági rövid puska, súlya 2 kg-től fölfelé volté. elmasírozik: (n marschieren) menetel, katonásan elvonul Gyűjtő: Bartók Béla, augusztus Forma: ABBA Helység: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: a 22. honvéd pótzászlóalj I. és II. századának legénysége Szótagszám: Dialektus: közismert Tematika:háború, sebesülés, bajtárs Forrás: KR

35 31. ESIK, ESŐ, ESIK, SZÉP CSENDESEN ESIK Gyűjtő: Dincsér Oszkár, 1938.június.13. Forma: AAb+bA Helység: Rimóc (Nógrád vm.) Sorvégző: 1 (1) 8 Énekelte: Holecz Rózsi (1922), Kis Bözsi "Parti"(1920), Kobela Mari "Bornya" (1922), Percze Bözsi "Pajka" (1920) Szótagszám: Dialektus: Felföld Tematika: kaszárnyaélet Forrás: Gr. 49Aa 35

36 32. ESTE KÉSŐN RAGYOGNAK FEL ODAFENN A CSILLAGOK 2. Vigyenek be, őrmester úr, azt az egyet nem bánom, Tíz nap egyes hat órai rövid vasat kiállok. Mert már nékem, mert már nékem letelt két kis esztendő, Vár már engem odahaza kökényszemű szerető. egyes, egyes áristom: magánzárka két kis esztendő: 1912 után 2 év a hadiszolgálati ideje Gyűjtő:Bartók Béla, április. Forma: ABBA Helység: Besztercebánya (Zólyom vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: a 16. honvéd pótzászlóalj legénysége Szótagszám: Tematika: kaszárnyaélet, büntetés Dialektus: Felföld Forrás: KR

37 33. EZ A VÁROS, EZ A VÁROS, DE NAGY SZOMORÚSÁG Gyűjtő: Kodály Zoltán, január 3. Forma: ABBA Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 1 (5) 4 Énekelte: 13 éves gyerekek Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás Dialektus: Alföld, közismert Forrás: BR

38 34. FELSŐLOKI KASZÁRNYA, ZSINDELYES A TETEJE 2. Felsőloki kaszárnya, sűrű ablak sorjában, 28-as bús regruta bezárva. Szépek a fák, virágoznak ideki, Te meg, nyári szeretőm, a kapuba gyere ki. bokréta: a sorozásnal beváltak kalapját díszítette Gyűjtő: Martin György, Kallós Zoltán, Forma: ABBA Helység: Gyimesfelsőlok Ugrapataka (Csík vm.) Sorvégző: 1 (5) 7 Énekelte: Baczoni Fülöp, 58 éves Szótagszám: Tematika: bevonulás, kaszárnyaélet Dialektus: Erdély Forrás: Mikor a Gyimesben jártam No

39 35. FERENC JÓSKA, HA BEVETTÉL HUSZÁRNAK 2. El kell menni katonának messzire, Itt kell hagyni a szeretőm, nincs kire. Terád hagyom, legkedvesebb pajtásom, Viseld gondját, míg a császárt szolgálom! 3. Ferenc Jóska, ha bevettél huszárnak, Viseld gondját az én édes anyámnak, Mert ha gondját nem viseled szegénynek, Nem szolgálok, csak a csillagos égnek. Gyűjtő: Bartók Béla, Forma: ABBA Helység: Ipolyvisk (Hont vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: egy leány Szótagszám: Tematika: Ferenc Jóska, bevonulás, elválás Dialektus: Felföld Forrás: KR

40 36. FERENC JÓSKA KIÁLLOTT A KAPUBA 2. Ferenc Jóska tíz szivart szí el egy nap, De most a tíz helyébe csak kettőt kap. A többit pedig félreteszi bújába, bújába, de bújába, Elküldi a bakának a táborba. 3. Ferenc Jóska öreg már a csatára, Rábízta a 16-os bakára Meg is tesszük jó királyunk kedvére, kedvére, de kedvére, Muszkát teszünk a szuronyunk hegyére. * 4. Károly király őfelsége nagyon bús, A konyháján kifogyott a fogolyhús. No, de sebaj, ismét foglyot ebédel, ebédel, Küldünk neki muszka foglyot ezrével. regruta: újonc baka: gyalogos katona Gyűjtő: Bartók Béla, április. Forma: A A A+b A Helység: Besztercebánya (Zólyom vm.) laktanya Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: Kovács Lajos, 24 éves őrmester, Pinc (Nógrád vm.) a honvéd pótzászlóaljból Szótagszám: Dialektus: Felföld Tematika: Ferenc Jóska, Károly király, ellenség Forrás: BR

41 37. FERENC JÓSKA TÁBORÁBA 2. Ne karéjozz, magyar huszár, Mert leesel róla, Nincsen itt a te édesanyád, Sej, aki megsiratna! 3. Ne sirasson engem senki, Jól vagyok tanítva, Sem lépésbe, de sem mars-marsba, Sej, le nem esek róla. 4. Mert a huszár a nyeregbe Bele van teremve, Mint a rozmaring a jó földbe, Sej, belegyökerezve. karéjoz: (n Karriere reiten) n sebes vágtában lovagol (ez a ló leggyorsabb menetmódja) mars-mars: (n Marsch-Marsch) lépésben lovagol Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABCD Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) laktanya Sorvégző: 1 (5) V Énekelték: többen a Nyírségből, évesek, az 5. honvéd-huszárezredből Szótagszám: Dialektus: Alföld, közismert Tematika: huszárélet dicsérete, Ferenc Jóska Forrás: KR

42 38. FERENC JÓSKA, SEJ-HAJ, AZT ÍRTA A LEVÉLBEN Ferenc Jóska, sej, haj, azt írta a levélbe, Orosz király, ne vess búzát a földbe! Orosz király, ne vess búzát a földbe, Jön a honvéd, sej-haj, kigázolja belőle! A muszkának, sej, haj, üres a tarisznyája, Vágyakozik egy kis magyar gulyásra. Gulyásleves, sej, haj, komisz marci hozzája: Ilyent eszik, sej, haj, a király katonája. 4. Az orosz cár, sej, haj, kiállott a harctérre, Föltekintett a csillagos egekre, És azt mondá maradék seregének: Nyomjátok meg, sej, haj, most vagy soha, legények! komisz marci: (n Kommiss) katonai ellátmányból származó kenyér Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABBA Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) laktanya Sorvégző: 1 (5) 8 Énekelte: a honvéd lábadozó osztag legénysége Szótagszám: Tematika: a honvéd dicsérete, Ferenc Jóska, muszka cár Dialektus: Felföld Forrás: KR

43 39. GALÍCIA KÖZEPIBE 2. Kihajlottak az ablakba, arózsa nyílik csákójukba, Rózsa nyílik, szegfű hajlik, Szeretőmnek szava hallik. 3. De mihaszna szava hallik, Ha énvélem nem lakhatik, El kell mennem arra helyre, Hol a főd vérrel van fedve. 4. Bárcsak porval bétakarnák, Kutyák, hollók ne hordoznák, Pejparipák ne tapodnák, Pejparipák ne tapodnák. * 1. Haj, Csík, Gyergyó meg Háromszék, Haj, utána Udvarhelyszék, Kirukkut már egész helség Sok anyának keserűség. 2. Megverik a gyászos dobot, El kell menni hosszú útra, Hosszú útra bújdosásra, Egyik országbúl a másra. 3. Úgy elmegyek arra helyre, Melyről madár sem jön ide. Én sem jövök többé ide, Én sem jövök többé ide. 4. Hazám, hazám, csendes hazám, Bárcsak határát láthatnám! Látom füstjét, de csak elig, Hogy az égen lengedezik. 5. Kedvem csak születik s meghal, Minden jó reménység megcsal, Mindég gyászos napom derül, S minden jó elkerül. kirukkut (kirukkolt): (n ausrücken) kivonult Gyűjtő: Bodon Pál, Forma: ABCC Helység: Csíkmadaras (Csík vm.) Sorvégző: 8 (b3) 4 Énekelte: ismeretlen Szótagszám: Tematika: katonakísérő, keserves Dialektus: Erdély Helyszín: Galícia Forrás: MNT VI. No

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Kossuth Lajos táborában

Kossuth Lajos táborában Kossuth Lajos táborában Negyvennyolcas dalok Összeállította: Katona Tamás RUBICON A Rubicon 1998/6. számának melléklete TARTALOM 5. Felszántom a császár udvarát 6. Cserebogár, sárga cserebogár 7. Töltik

Részletesebben

Sárgán virágzik a repce, rajtam a nagyvilág nyelve, I: száradjon el a repce levele, hej, csak ne legyen rajtam a világ nyelve :I

Sárgán virágzik a repce, rajtam a nagyvilág nyelve, I: száradjon el a repce levele, hej, csak ne legyen rajtam a világ nyelve :I 32-es baka vagyok én, kék parolin mosolyog a módom tetején, nincs még sarzsim, de holnapra lesz, a hadnagy a galléromra csillagokat tesz. Ferenc Jóska adta ezt a mundért rám, nincsen lovam, de víg vagyok

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

MULATÓS NÓTÁK, CSÁRDÁSOK, HALLGATÓK: A 46-os sárga villamoson. A faluba nincs több kislány. A horgosi csárda. A lányok a lányok egyveleg

MULATÓS NÓTÁK, CSÁRDÁSOK, HALLGATÓK: A 46-os sárga villamoson. A faluba nincs több kislány. A horgosi csárda. A lányok a lányok egyveleg MULATÓS NÓTÁK, CSÁRDÁSOK, HALLGATÓK: A 46-os sárga villamoson A faluba nincs több kislány A horgosi csárda A lányok a lányok egyveleg A rátóti legények A régi mániám A szegedi csikós A szeretőm Dunántúli

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

(A '48-49-es szabadságharc "dicsőséges" tavaszi hadjáratának emléknapjaira)

(A '48-49-es szabadságharc dicsőséges tavaszi hadjáratának emléknapjaira) (A '48-49-es szabadságharc "dicsőséges" tavaszi hadjáratának emléknapjaira) A jó lovas katonának de jól vagyon dolga, Eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja. Paripáját megforgatja, elmegyen dolgára,

Részletesebben

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK!

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK! A JÓ LOVAS KATONÁNAK A jó lovas katonának, de jól vagyon dolga, Eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja, Hej, élet, be gyöngy élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret.

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Népzene 2. dalok 2012/2013 Pte-Mk Halmos Béla kurzusa

Népzene 2. dalok 2012/2013 Pte-Mk Halmos Béla kurzusa Népzene 2. dalok 2012/2013 Pte-Mk Halmos Béla kurzusa A mérai hegytetőn A mérai hegytetőn Ott lakik a, ott lakik a szeretőm. Fehér kendőt lobogtat, Engem oda, engem oda csalogat. Ne csalogass engemet,

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK

VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK Vajdakamarási Általános Iskola 2007. ELŐSZÓ 2006. november 13-17. között a Vajdakamarási Általános Iskolában megünnepeltük a magyar népdal és népköltészet hetét. Ennek

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Fülöp Duó Buli Band Mulatós zenelista

Fülöp Duó Buli Band Mulatós zenelista Fülöp Duó Buli Band Mulatós zenelista A babám fekete romalány A börtön árnyékában áll egy lány A börtön rácsos ablakán A cigányok sátora A házunk tetején zsup fedél van A menyasszony akkor sír A nógrádi

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Népi és cserkész játékok szövege

Népi és cserkész játékok szövege Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Csapatfejlesztés Népi és cserkész játékok szövege A KMCSSZ alakuló csapatainak Marshall Tamás csapatfejlesztési vezetőtiszt és Tózsa Mikolt Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas

Részletesebben

Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt,

Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt, 2 3 4 Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt, magában foglalva két világháborút és a háborúkhoz kapcsolódó sorsdöntő eseményeket. A fenti korszakot

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I

GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I 112 ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya, ég, El ne aludjék! Aki lángot akar látni, Mind leguggolják! 113 GOMBOLYAG CÉRNA, FAGGYÚGYERTYA Gombolyag

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re Csukáné Klimó Mária Március 15-re A fiúk egyik oldalon, a lányok a másikon félkörben állnak. A fiúk a dal ütemére táncolják a lengetőt: jobb lábbal helyben lépés értékben + jobb lábon helyben ugrás, a

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Háromszéki magyar népköltészet

[Erdélyi Magyar Adatbank] Háromszéki magyar népköltészet [Erdélyi Magyar Adatbank] H E L Y N É V M U T A T Ó Tartalmazza a faluk nevét betűrendben, mindenik falu után fölsorolva az onnan közölt népköltészeti alkotások sorszámát, kivéve a táncszókat, közmondásokat

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

DALCSOKROK I. Szigetközi dalcsokor Általmennék én a Dunán... Kék ibolya, levendula, mandula, Ezüstgyűrű gyémántköve nem tiszta, Ezüstgyűrű gyémántköve nem tiszta, Viselje el aki bemocskolta. Szövegváltozat:

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1.

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. A párválasztó játékok között a párválasztó körjátékokat, a leánykérő játékokat és a párválasztó társasjátékokat találjuk. Az óvodában a leggyakrabban használt

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem.

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

HAGYOMÁNY CD szövegkönyv

HAGYOMÁNY CD szövegkönyv RÉGI SZERETİMÉRT MIT NEM CSELEKEDNÉK Régi szeretımért mit nem cselekednék Régi szeretımért mit nem cselekednék Dunából a vizet kanállal kimerném Ájnánáná Ha a Duna vize mind tintává válnék Ha a Duna vize

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN!

Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN! Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN! * Ennek a műnek értékét, becsét, használhatóságát egyes lapjaink

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra,

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra, Csalóka Péter Vót egyszer egy dologkerülő ember, kiment az erdőbe, nekidőt egy fának, a fa görbe vót, oszt úgy tett, mintha támasztotta vóna, hogy le ne dőjjön. Arra megyen két katona lóháton, osztan odaköszönnek

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

JEGYZETEK Dunántúli dalok (001 036): 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

JEGYZETEK Dunántúli dalok (001 036): 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 JEGYZETEK Dunántúli dalok (001 036): 001_ AP_17090c (Ha lemegyek én a kertbe kaszálni). 002_ AP_ 17090d (Szerelem, szerelem). 003_ AP_17090f (Picin tinó, nagy a járom). Bodza Klára Paksa Katalin: Magyar

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 19. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. Dallam lejegyzése

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Balog Gyula Kónya CSÁSZÁR MUNDÉRJÁBAN. (Katonadalok)

Balog Gyula Kónya CSÁSZÁR MUNDÉRJÁBAN. (Katonadalok) Balog Gyula Kónya Sándor CSÁSZÁR MUNDÉRJÁBAN (Katonadalok) Ez a százegy katonanóta nem igényelhet, de nem is igényel semmiféle zeneszakértői méltatást, mert a leírójuk minden, csak nem szakértő. Hogy micsoda?

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Virágok a nép lelkéből

Virágok a nép lelkéből Virágok a nép lelkéből B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Elfeledett mesék, népmesék, dalok, népdalok, virágénekek, mondások, közmondások találós kérdések az 1930-as évekből Előszó helyett

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova.

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova. 1. Ziki-zaka zakatol, ez a vonat valahol. Én vagyok a vasutas, te meg leszel az utas. 2. Süss fel nap, fényes nap. Kertek alatt a ludaim megfagynak. 3. Sétálunk, sétálunk egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 2. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 18. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Népdaltanítás szerepe a tanítóképzésben

Népdaltanítás szerepe a tanítóképzésben Várszeginé Gáncs Erzsébet Népdaltanítás szerepe a tanítóképzésben A tanítóképzés feladatai között kiemelt szerepet kap a tanítójelöltek zenei műveltségének szélesítése, elmélyítése. Kodály Zoltán szavait

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

,,Én, Werner Sándor, kvietált honvédhadnagy az Úr 1900. esztendejében Kladovka Máriát, azt a nőt, akit legszebbnek tartottam és leginkább szerettem,

,,Én, Werner Sándor, kvietált honvédhadnagy az Úr 1900. esztendejében Kladovka Máriát, azt a nőt, akit legszebbnek tartottam és leginkább szerettem, ,,Én, Werner Sándor, kvietált honvédhadnagy az Úr 1900. esztendejében Kladovka Máriát, azt a nőt, akit legszebbnek tartottam és leginkább szerettem, és aki törvénytelen, de igazi fiút szült nekem, bár

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme SCHUMANN HEINE Dichterliebe Op.48 A költő szerelme Dichterliebe A költő szerelme, Op. 48 1. A csodás május hónapban, Amikor a rügyek mind fakadtak, Akkor szívemben Fölébredt a szerelem. A csodás május

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós Pázmány Péter és Zrínyi Miklós A MAGYAR BAROKK JELES KÉPVISELŐI Javasolt feldolgozási idő: 150 perc 1. Szólások és közmondások! Pázmány Péter beszédeit gyakran szólásokkal tarkította. Az alábbiakban közreadunk

Részletesebben