...Eljött az idő: visznek katonának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "...Eljött az idő: visznek katonának"

Átírás

1 ...Eljött az idő: visznek katonának 101 MAGYAR KATONADAL A NAGY HÁBORÚ IDEJÉBŐL Válogatta Szalay Olga Készült az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének anyaga alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megbízásából 2014

2 Kottagrafika: Meszéna Beáta A címkép Hadtörténeti Intézet és Múzeum Szalay Olga MTA BTK ZTI Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2

3 3

4 A VÁLOGATÁSRÓL Egy katonadal-gyűjtemény összeállításánál a legfontosabb szempont a szöveg, hiszen a katonadalt elsősorban a szöveg teszi azzá. Ismeretes, hogy a szövegeket legtöbbször meglévő dallamokra húzzák rá a korábbi katonaszövegekben szereplő nevek, helyszínek megváltoztatásával. Máskor a lakodalmi dalok adaptációjára ismerünk rá: így lesz például a menyasszony búcsúztatóból katonakísérő. Jelen gyűjtemény válogatási szempontjai a következők: A válogatás döntő részét az 1914 és 1918 között, a Nagy Háborúval egyidőben gyűjtött népdalok teszik ki. Közülük is kiemelkednek Bartók és Kodály laktanyai gyűjtései, amelyek helyszíni lejegyzések, hiszen ehhez fonográfot nem használtak. Az előbbieket kiegészítik olyan helyekről való dalok, ahonnan csak a háború utáni gyűjtések vannak (pl. Gyimes, Moldva, de e dalok adatközlői a Nagy Háború idején legény-, leánykorúak voltak - amikor tudvalevően egy-egy énekes repertoár alapvetően kialakul. A harmadik szempontnak megfelelően nem hagytunk ki néhány emblematikus, de régebbi gyűjtésekből való idősebb adatközlőtől való dalt. Ezek egy része elvileg még megszólalhatott a Nagy Háború idején, más részük viszont olyan ritkaság, amit éppen emiatt érdemes továbbörökíteni. A válogatásban találkoznak a közösen énekelt, a katonaság által országszerte elterjesztett dalok az egyes régiesebb vidékek, pl. Csík, Gyimes hagyományos előadású, kevesek által ismert, régi dalaival. A katonadal-repertoárban tehát a régi stílus dalai, régi és új stílusok közötti formációk és a kiforrott új stílus minden jegyét magukon viselő dalok egyaránt benne foglaltatnak. A katonadal-válogatás így vegyes képet nyújt, azonban az élő népzene képe is ilyen. Egyértelműen kizárhatók csak a 48-as dalok voltak. A háborúval szinte egyidős új stílusú vagy ahhoz közelítő dalok nyers, dokumentatív értéke olykor nagyobb, mint a művészi - ezek a későbbi gyűjtésekből zenei és szövegi szempontból is kiforrottabb formában köszönnek vissza, azonban a válogatásból a gyűjtés későbbi időpontja miatt kiestek. A háborúval egyidős, első érzelmi töltettel keletkezett dalok szövegi megfogalmazása és a rímek összehangolása kívánni valót hagy, a dallam kevésbé, de ott is tetten érhetők a régi hagyományból az új stílusba való átmenet jegyei. Gyengeségeik dacára úgy érezzük, hogy a háború valóságát és vele az éneklés belső igényét, sőt szükségletét jobban megjelenítik, mint a kiforrott dallamok és szövegek. A dalokat azonban a terjeszthetőség szűrőjén is át kellett engedni. A dalok után több-kevesebb sikerrel a dalok tematikáját is megemlítjük. A katonaélet főbb témakörei és mozzanatai: sorozás (bíró, főorvos, orvosi vizsgálat), bevonulás (búcsú, elválás, utazás, hajlevágás), kaszárnyaélet (panaszok a bánásmódra, katonai kiképzés, büntetés, az ellátás, kantin, a fegyvernemek tréfás dicsérete vagy vetélkedése ), menetelés (főként nagy szótagszámú, egyenletes lépéstartást szolgáló dalok bármelyik tematikával kapcsolódhatnak), háború (csatazaj, fegyverek, mások halála és a saját halál víziója, bajtársi segítség témái, a ló szerepe, a kórház, sebesülés, orvosi kezelés tematikái), a szabadság, leszerelés témaköre A háború érzelmi hullámai: eufórikustól a reménytelenig (sosem lesz vége), az uralkodóhoz való viszony megéneklésében is tükröződnek: apaképtől egészen a gúnyig. A kezdősorok abc-rendjébe rakott dalok után feltüntetjük a gyűjtési adatokat, ez alapján a dal kötődését az öt dialektusterület valamelyikéhez (Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély, Moldva Bukovina). A laktanyák esetében ez nem egyértelmű, hiszen nem mindig a közvetlen környékről kerültek oda a katonák. A forrás címszó alatt az első dallam és a hozzávaló szöveg felhasznált forrását adjuk meg (KR = Kodály-Rend; BR = Bartók-Rend; Lsz = Leltári szám, MF = fonográffelv. száma) Ez a cél az, hogy akit a dal a népszerű közlésnél mélyebben érdekel, utána tudjon nézni. A közlésnél ugyanis a dialektus olykor köznyelvire kellett átírni, egyes díszítéseket és variánsokat el kellett hagyni. Szövegmagyarázat címszóval megadjuk a folklorizálódott katonai műszavak és néhány népi kifejezés, hagyomány magyarázatát. A népzenében járatosabbak a dalok zenei adatait is megtalálják minden egyes dalnál. 4

5 1. A GŐZÖSNEK NYOLC KEREKE 2. Idegen föld: az én hazám, Minden asszony: édesanyám. Minden kislány: feleségem, Kivel a világom élem. 3. Fekete-tenger közepén A kedvemet viszi a szél. Viszi-viszi messze tájra, Oroszország határára. Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus 10. Forma: ABCD Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) laktanya, Sorvégző: 4 (5) 4 Énekelte: Vizes Mátyás 30 éves honvéd, Sarud (Heves) a lábadozó osztagból Szótagszám: Dialektus: Felföld, közismert Tematika: bevonulás, katonaélet általában Forrás: KR

6 2. A HARCTÉREN VAN EGY SZOMORÚ FŰZFA bajnét: (n Bajonette) a puska csövére is erősíthető rövid, nyeles, szurony vagy rohamkés, amelyet közelharc esetén levéve, külön is lehetett használni. Magyarországon 1867 óta volt használatban. Gyűjtő: Bartók Béla, július. Forma: ABBvA Helység: Körösladány (Békés vm.) Sorvégző: 1 (5) 4 Énekelte: Kerekes Júlia, 17 éves Szótagszám: ad Tematika: háború, halál, bajtárs Dialektus: Alföld Forrás: BR

7 3. A HUSZÁRKATONA 2. s A gyalogkatona, Mikor masírodzik, Bakkancsára teként, S nagyot kárinkodik. 3. Ám az ebadtának Mért rövid a szára? Sárba, vízbe jártam, Megmerült a lábam. 4. Verje meg az Isten A mészáros karját, Meért vágta vót le Kicsi borjú lábát. 5. Kicsi borjú immár Nem tud lábán járni, S szegény katonának Hátán kell hordozni. hátán kell hordozni: ti. a borjúbőr háti táskát, ami a baka menetfelszereléséhez tartozott masírodzik: (n marschieren) menetel kárinkodik: káromkodik Gyűjtő: Jagamas János, február. Forma:ABBC Helység: Gyimesközéplok (Csík vm.) Sorvégző: 5 (b3) b3 Énekelte: Gábor Istvánné Gábor Erzsébet, 78 éves Szótagszám: Tematika: baka-huszár nóta Dialektus: Erdély Forrás: Romániai magyar népdalok No

8 4. A KÖZKÓRHÁZ KÖRÖS-KÖRÜL KAVICSOS 2. Kilenc óra, csengetnek a vizitre, Főorvos úr siet az emeletre, Felveszi a vizitáló kabátját, Úgy hallgatja a betegek panaszát. 3. Négy ablaka van a műtőszobának, Amelyikbe beteget vizitálnak, Sírnak-rínak, keseregnek szegények, Mikor a műtőasztalhoz elérnek. 4. Főorvos úr, a mindenit magának, Egye meg a sűrűjét a zupának! Ettem már én majd két éve eleget, Főorvos úr, eresszen el, ha lehet. 5. Vitéz baka, azt az egyet nem lehet, Most írjuk a katonai receptet, Ezer forint kevés volna kiváltni, Vitéz baka, itt kell neked meghalni. 6. Veszek lovat, tizennégyet, feketét, Felszántatom a közkórház elejét, Vetek bele piros pünkösdi rózsát, Hadd szagolják azt a beteg katonák. lápisz pokolkő, a sebek kezelésére, égetésére használatos ezüst-nitrát (latin: lapis) zupa: (rántott) leves (= német Suppe) vizitál: beteget vizsgál Gyűjtő: Kodály Zoltán, január 3. Forma: ABCCv Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 5 (5) 4 Énekelte: Boros Mari 13 éves Szótagszám: Tematika: kórház, sebesülés Dialektus: Alföld Forrás: KR

9 5. ADDIG ISZOM, MÍG AZ ERSZÉNYEM BÍRJA 2. Addig megyek, míg a szememmel látok, Míg egy sűrű erdőre nem találok. Sűrű erdő közepében 34-es baka-kaszárnya, Abba vagyok háborúig bezárva. kantin: a laktanyában működő kisebb bolt, italmérés baka:gyalogos közlegény Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: AA 5 A 5 +ba Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelték: évesek, a cs. és kir. 34-es közös gyalogezredből Szótagszám: Dialektus: Felföld Tematika: kaszárnyaélet Forrás: KR

10 6. ADRIAI TENGER VIZE, NE HÁNYD A HULLÁMOT 2. Isten veled, kis bajnétom, fegyver, patrontáska, Már én többet nem pucollak, egyen meg a rozsda. Viselem a kis kalapom, nem is szalutálok, Várnak engem odahaza a szép magyar lányok. kis bajnét: (n. Bajonette) a puska csövére erősíthető vékony, nyeles rohamkés, amit külön is lehet fegyverként használni patrontáska: a derékszíjra fűzhető bőr lőszerttartó táska kiskalapom : Állandósult összetétel. A kalap a férfiak állandó viselete volt már kora fiatalságuktól kezdve, így a civil élet, ennél fogva a szabad élet jelképe is volt. Gyűjtő: Szomjas-Schiffert György, Forma: ABCA Helység: Kiskunhalas (Pest vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: Kucsora Sándor, 40éves Szótagszám: (ad 14) Tematika: leszerelés Dialektus: Alföld Helyszín: Adriai tenger, Dél-Dalmácia Forrás: Hej! Cserényem előtt... No

11 7. ÁLDJA MEG AZ ISTEN 2. Húsz évig neveli Világ pompájára, Húsz éves korába Öltözteti gyászba. 3. Szólnak ott az ágyúk, Csattognak a kardok, Lelkem, édesanyám, Most mindjárt meghalok. 4. Hogyha a nagy Isten Rajtunk nem könyörül, A vitézek közül Meg egy sem menekül. 5. Éltemet áldozom Az magyar hazáért, Véremet kiontom Az magyar nemzetért. 6. Ne félj Magyarország, Isten vigyáz reád, Ellenség kezibe Nem adja határát. 7. Nohát, pajtás, ássál Sírt én kardhegyemmel, Takard bé szememet Az én zsebkendőmmel. 8. Ások, pajtás, ások Az én kardhegyemmel, Bétakarom szemed Az én zsebkendőmmel. 9. Nohát, pajtás, írd meg, Hol történt halálom, Hol nyugszik a testem Idegen országon. 10. Kedves édesapám, Tehozzád fordulok, Katonalétemre Utoljára szólok. 11. Ki levelem kapja, Jajszóval olvassa, Én édesanyámnak Bánatját újítja. Gyűjtő: Bartók Béla, Forma: ABCD Helység: Csíkvacsárcsi (Csík) Sorvégző: VII (b3) 7 Énekelte: idősebb asszony Szótagszám: Tematika: csata, hazaszeretet, halál, bajtárs Dialektus: Erdély Forrás: KR 8587; MF 1016c 11

12 8. ÁLL A HAJÓ A TENGER KÖZEPÉBEN 2. Besorozták már az új regrutákat, Fel is tűzték a nemzetiszín szalagot. A szalagja a földet éri, jaj de szomorúan végignézi: Hogy kell ezt az öt-hat évet szolgálni. regruta: újonc nemzetiszín szalag: a sorozásnál beváltak kalapjára tűzték Gyűjtő: Kodály Zoltán, október 6. Forma: AA 5 BA Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.), laktanya Sorvégző: 1 (5) 3 Énekelte: Józsa István (19) Szilágyperecsen (Szilágy) a 32. honvéd gyalogezredből Szótagszám: Dialektus: Alföld, közismert Tematika: sorozás, bevonulás Forrás: KR

13 9. ANYÁM, ANYÁM, KEDVES ÉDESANYÁM 2. Ne vigyenek engem katonának, Meghasad a szíve a babámnak. Meghasad a babám gyenge szíve, Ha engemet elrabolnak tőle. 3. Még ezerkilencszáztizennégyben Gyászba borult Magyarország népe, Ferenc Jóska, sej-haj, háborút indított, Sok jó édesanyát, de megszomorított. 4. Anyám, anyám, kedves édesanyám, Szedje össze minden civil ruhám. Szedje össze, zárja el a láda fenekére, Sej, három évig nem öltözök bele. három év: az előírt szolgálati kötelezettség ideje a közös hadseregnél 1912-ig, azután már csak a huszároknál volt ennyi. Gyűjtő: Jagamas János, szeptember Forma: ABBA Helység: Feketelak (Szolnok-Doboka vm.) Sorvégző: 1 (5) 2 Énekelte: Kiss Ferenc, 63 éves Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás, háború Dialektus: Erdély Forrás: Romániai magyar népdalok, No

14 10. ANYÁM, ANYÁM, KEDVES ÉDESANYÁM, CSAK EGY KÉRÉSEM VOLNA 2. Édes anyám, a kedves édes anyám kiállott a kapuba, Úgy siratja, aj de úgy siratja, hogy a fia katona. Ne sírj, anyám, nem vagyok én abban az első, Hazajövök, hogyha meg nem halok valahol a harcmezőn. Gyűjtő: Bartók Béla, augusztus. Forma: AABA Helység: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.) Sorvégző: 1 (1) 4 Énekelte: a 22. honvéd-pótzászlóalj I. és II. század legénysége Szótagszám: Tematika: bevonulás, búcsú Dialektus: Erdély Forrás: KR

15 11. ARRÓL ALÓL KÉKEN BÉBORULT AZ ÉG 2. Kitöltöttem három évet, hat napot, Kapitány úr, szalutálni nem fogok. Szalutáljon az a bundás regruta, Kinek hátra harminchat kis hónapja. bundás regruta: az újonc gúnyos neve, akinek a borjúbőr hátitáskájáról még le sem kopott a borjú szőre. három év: az előírt szolgálati kötelezettség ideje a közös hadseregnél 1912-ig, azután már csak a huszároknál volt ennyi. Gyűjtő: Bartók Béla, Forma: AABC Helység: Körösfő (Kolozs vm.) Sorvégző: 1 (1) b3 Énekelte: fiatal leány Szótagszám: Tematika: leszerelés Dialektus: Erdély Forrás: BR 4933; MF 791a 15

16 12. AZ A BAJOM, BÉSOROZOTT A NÉMET 2. Azt gondoltam, nem kellek katonának, Gondját viselem az édesanyámnak, De már látom, nem viselem szegénynek, Oltalmára bízom a jó Istennek. 3. Édesanyám, kend nevelt fel engemet, Mégsem tudja az én bús életemet. Ha kend tudná az én bús életemet, Éjjel-nappal siratgatna engemet. 4. Huszár vagyok, nem pocsolyakerülő, Oldalamra nem illik a gyíkleső. Nem hurcolom senki tehene bornyát, Nyergelek egy hatszáz pengős paripát. 5. Huszár vagyok, nem Molinári-baka, Rám illik a sárga zsinóros ruha, Most paszultam októbernak elején, Leng a virág rezes csákóm tetején. 6. Kengyelvasam, zablavasam, de rozsdás, No, de sebaj, kipucolja a bundás, Kipucolja azt a bundás regruta, Akinek még három éve van hátra. 7. Kapitány úr, ha kihúzza a kardját, Kolonába állítja a századját. Én is oda állok a jobbszárnyára, Kapitány úr eresszen szabadságra. 8. Kapitány úr, én is rapportra várok, Szabadságos könyvemért szalutálok. Mert már nekem kitelt három esztendő, Odahaza vár a régi szerető. 9. Kapitány úr, álljon a front elébe, Vezessen az ezredes úr elébe. Hadd lásson meg utoljára bennünket, Adja ki a szabadságos könyvünket. gyíkleső: vékony egyenes kard, díszkard, de a bajonett gúnyneveként is ismert. bornyú, borjú: a gyalogos katona hátizsákja, amelyet a borjak lábáról lenyúzott bőrből készítettek baka: gyalogos közkatona paszul: (n. passend? passlich) sorozásnál megfelelő, bevált? bundás regruta: az újonc gúnyos neve, akinek a borjúbőr hátizsákjáról még le sem kopott a kisborjú szőre. kolonába: (n. Kolonne) oszlopba rapport: jelentéstétel Molinári-baka: az ezredtulajdonos nevét viselő szegedi 38-as közös gyalogezred tagja front: arcvonal rezes csákó: réz csákórózsával díszített csákó Gyűjtő: Kodály Zoltán, 1916, október 5. Forma: ABCD Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 5 (b3) b3 Énekelte: Balogh Erzsi, 21 éves Szótagszám: Tematika: katonaélet általában, sorozás, Dialektus: Alföld, közismert 16

17 kaszárnyaélet, Forrás: BR AZ ÉJSZAKA DE SZOMORÚT ÁLMODTAM 2. Őrmester úr, mitől véres a lába, Talán bizony ellőtték a csatába? Ellőtték a jobb lábamat hajlásban, Meg kell halni, fiaim, a csatában! 3. Szőke kislány, mit viszel a kosárba? Orvosságot viszek én a csatába. Ellőtték a régi babám jobb kezét, Arra viszem, bekötözöm a sebét. 4. Szerbiában, ha elesik egy baka, Nem borul ott senki az ő sírjára. Majd ráborul sírjára egy szerb kislány, Még az ég is gyöngyharmatot hullajt rá. Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABBAv Helység: Ránkfüred (Abaúj-Torna vm.) laktanya Sorvégző: 1 (5) 4 Énekelte: katona Szótagszám: Tematika:háború, sebesülés, Ferenc Jóska Dialektus: Felföld Forrás: KR

18 14. AZ ÉN LOVAM, KIS PEJLOVAM, ESZTRA A NYEREG RAJTA 2. Az én lovam, kis pejlovam, esztra a nyereg rajta, Ha felülök a hátára, bevágtatok vásárhelyi csárdába. Kocsmárosné, arra kérem, ej-haj, a legszebbik leányát, Gyújtson gyertyát, de vesse meg az ágyat ennek a szép 22-ős bakának. esztra nyereg: extra nyereg, külön nyereg, maga vette, saját tulajdona kis pejlovam (állandósult szókapcsolat): a huszár állandó társa, olykor emberi hangon szól, emberi módon viselkedik. Gyűjtő: Bartók Béla, augusztus. Forma: AABC Helység: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), laktanya Sorvégző: 1 (1) 8 Énekelte: 22-es honvéd pótzászlóalj I. és II. század legénysége Szótagszám: Tematika: katonaélet általában Dialektus: Erdély Helyszín: Orosz-Lengyelország Forrás: KR

19 15. AZÉRT, HOGY ÉN HUSZÁR VAGYOK, KINCSEM, RÓZSÁM, GALAMBOM abfűrol: (n abführen) leadja a felszerelést, leszerel Gyűjtő: Kodály Zoltán, 1905 Forma: ABBA Helység: Zsigárd (Pozsony vm.) Sorvégző: 1 (5) 1 Énekelte: ismeretlen Szótagszám: Tematika: huszárélet Dialektus: Felföld Forrás: Kodály-Vargyas No

20 16. AZT GONDOLTAM, NEM KELLEK KATONÁNAK 2. Kiskalapom felakasztom a szegre, Három évig nem teszem a fejemre. Felteszem a negyedik év elején, Szabadságos virág lesz a tetején. 3. Játszik a szél az akácfa levéllel, Én is játszok a régi szeretőmmel. Játszok, bizony, úgyse soká játszok már, Ferenc Jóska katonája vagyok már! Szövegmagyarázat kiskalapom : Állandósult összetétel. A kalap a férfiak állandó viselete volt már kora fiatalságuktól kezdve, így a civil élet, ennél fogva a szabad élet jelképe is volt. három évig: az előírt szolgálati kötelezettség ideje a közös hadseregnél 1912-ig, azután már csak a huszároknál volt ennyi. Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABCD Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) laktanya Sorvégző: 3 (5) 9 Énekelték: 12-es közös huszárok, többen Tyukodból (Szatmár) Szótagszám: Tematika: sorozás Dialektus: Alföld Forrás: KR

21 17. BUDAPESTI KASZÁRNYÁRA RÁSZÁLOTT EGY GÓLYA * A pozsonyi kikötőben van egy hadihajó, A négy sarkán, a négy sarkán nemzeti lobogó. Őszi szellő fújja, hazafelé hajtja, A pozsonyi öreg bakák mennek haza rajta. regruta: újonc katona öreg baka: leszerelés előtt álló, idejét letöltött katona Gyűjtő: Kenyeres Lajos, december 10. Forma: AABA Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 1 (1) 2 Énekelte: Kenyeres Imréné Kőrösi Zsuzsánna, 44 éves Szótagszám: Tematika: kaszárnyaélet, leszerelés Dialektus: közismert Forrás: Lsz

22 18. BÚZA, BÚZA, BÚZA, DE SZÉP TÁBLA BÚZA elmasírozni: (n Marschieren) menetelni, katonásan elvonulni Gyűjtő: Kodály Zoltán, Forma: AABA Helység: Gice (Gömör vm.) Sorvégző: 1 (1) 1 Énekelték: legények Szótagszám: Tematika: sorozás Műfaj: menetdal Dialektus: Felföld Forrás: KR

23 19. CSERNOVICI KASZÁRNYA, BÁDOGOS A TETEJE 2. Csernovici kaszárnya, bádogos a teteje, De sok szegény legénynek benn van a levele. Lám az enyim nincs benne, itt van a zsebembe, Háromévi szenvedésem van bele jegyezve. 3. Csernovici temető, rácsos a kapuja, 10-es huszár holttestét most viszik be rajta. Kis pejlova siratja: hol van a gazdája? Csernovici temetőbe nyugszik a sírjába. háromévi: a kötelező hadiszolgálat ideje 1912 előtt. Gyűjtő: Bartók Béla, április. Forma: ABBA Helység: Felsőiregh (Tolna) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: legény Szótagszám: Tematika: kaszárnyaélet, ló, halál Dialektus: Dunántúl Forrás: BR

24 20. ÉDESANYÁM, BE SZÉPEN FELNEVELTÉL 2. Huszár vagyok, szeretem a lányokat, Megölelem, csókolom a szájokat. Huszár vagyok, szeretem a lányokat, Megölelem, csókolom a szájokat. Gyűjtő: Bartók Béla, április. Forma: ABCD Helység: Székelyvaja (Maros-Torda) Sorvégző: 5 (4) b3 Énekelte: asszony Szótagszám: Tematika: bevonulás Dialektus: Erdély Forrás: KR

25 21. ÉDESANYÁM FIA VOLTAM EDDIG 2. Lányok, a legényt megbecsüljétek, Ha beteg is, gondját viseljétek. Mert ha egyszer megfújják a marsot, Mi elmegyünk, ti meg ittmaradtok. mars: (n Marsch) az indulót fújó trombitajel Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABCD Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.), laktanya Sorvégző: #7 (5) 3 Énekelte: a 15. vadász-ezred legénysége Szótagszám: Tematika: bevonulás Dialektus: Felföld Forrás: KR

26 22. ÉDESANYÁM, HOL VAN AZ AZ ÉDES TÉJ 2. Mikor engem a főorvos vizitál, Veregeti a vállamat, meg-megáll, No, te fiú, jó leszel katonának, Még pedig egy 32-ős bakának. 3. Besorozott katonának a német, Most tapodom azt a tizennyolc évet, Most vagyok az élet legszebb sorába, Felöltözök abb a szürke ruhába. vizitálás: az orvosi vizsgálat főorvos: a sorozóbizottságnak előírás szerint tiszti főorvos is tagja volt. szürke ruha: a katonák ún. csukaszürke vagy tábori szürke egyenruhája tizennyolc évet: a háború alatt a hadkötelesek életkorának alsó határa lejjebb tolódott Gyűjtő: Kodály Zoltán, október 4. Forma: ABCD Helység: Nagyszalonta (Bihar) laktanya Sorvégző: 7 (b3) 4 Énekelte: Józsa István (19), és többen 32. honvéd gyalogezredből Szótagszám: Dialektus: Erdély Tematika: sorozás Forrás: BR

27 23. EJ-HAJ, KICSI VOLTAM, MÉGIS KATONA LETTEM kicsi voltam: a sorozásnál csak a 152 cm-nél magasabbakat vették csak be Gyűjtő: Martin György, Kallós Zoltán, Forma: ABBA Helység: Gyimesközéplok Ugrapataka (Csík vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: Ambrus András Kukulác 65 éves Szótagszám: Tematika: sorozás, Ferenc Jóska Dialektus: Erdély Forrás: Mikor a Gyimesben jártam... No

28 24. EL KELL MENNI KATONÁNAK, EL Gyűjtő: Kodály Zoltán, Forma: ABBA Helység: Menyhe (Nyitra) Sorvégző: 1 (2) 1 Énekelte: ismeretlen Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás Dialektus: Felföld Forrás: KR

29 25. ELLŐTTÉK A JOBBKAROMAT, FOLYIK PIROS VÉREM 2. Hideg szél fúj, édesanyám, hozza ki a kendőm, Még az éjjel fölkeresem a régi szeretőm. Kiállok a kapujába, Kibeszélem ott magamat véle utoljára. szanitéc: egészségügyi osztaghoz tartozó katona, sebesültvivő, tábori segélyhez vagy kórház kisegítő beosztottja. Gyűjtő: Bartók Béla, április. Forma: AABA Helység: Besztercebánya (Zólyom vm.), laktanya Sorvégző:1 (1) 11 Énekelte: a 16. honvédpótzászlóalj legénysége Szótagszám: Tematika: háború, sebesülés, katonaélet Dialektus: Felföld, közismert Forrás: KR

30 26. ELMÚLT A TÉL, KISANGYALOM, TAVASZ AKAR LENNI 2. Esteledik, alkonyodik, haza kéne mennem, Ettől a szép barna lánytól búcsúmat kell vennem. Búcsúzom a babámtól, a jó édes anyámtól, Testvéreim, jó pajtásim, el kell masíroznom! elmasírozik: (n marschieren) menetel, katonásan elvonul Gyűjtő: Bartók Béla, július. Forma: AABA Helység: Gyula (Békés vm.) Sorvégző: 1 (1) 8 Énekelték: legények Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás Dialektus: Alföld Forrás: KR

31 27. ELRABOLTA FERENC JÓZSEF TŐLEM A KEDVESEM 2. Azt mondja a vadgalamb a gerlicemadárnak, Elvitték a szeretőmet Bécsbe, katonának. Igazsága van annak a gerlicemadárnak, Szíve volna a babámnak, nem szeretne százat. Gyűjtő: Kodály Zoltán, október 8. Forma: ABBA Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: Balog Erzsi, 21 éves Szótagszám: ad Tematika: elválás, Ferenc Jóska Dialektus: Alföld Forrás: KR

32 28. ELSŐ FERENC JÓZSEF MOST JÖTT KI A MISÉRŐL 2. A muszka cár fellovagolt Moszkvába, Egyenesen az imádságos házába. Azt kérdezte az Istentől, sej, haj magától: Van-e még a 15-ös vadászból? 3. Erre a Jóisten azt felelte a cárnak: Add meg magad a 15-ös vadásznak! Még egy tizenötös vadász lesz a világon, Addig a muszka nem lesz Magyarországon! Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABBA Helység: Kassa (Abaúj-Torna), laktanya Sorvégző: 1 (5) 8 Énekelte: 15. vadász-zászlóalj Szótagszám: Tematika: Ferenc József, Jóisten, ellenfél, cár Dialektus: Felföld, közismert Forrás: KR

33 29. ÉN FELETTEM HIÁBA DÖRÖG AZ ÉG 2. Egyet-kettőt füttyentett a masina, Gyere velem, babám, ki a vasútra! Nem mehetek, rózsám, szívem meghasad: Egyedül kell visszajönnöm magamnak. masina: gőzmozdony komisz: (n Kommiss ) katonai ellátmányból származó Gyűjtő: Bartók Béla, augusztus. Forma: ABBA Helység: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.) laktanya Sorvégző: 1 (2) 2 Énekelte: a 22. honvéd pótzászlóalj I. és II. század legénysége Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás Dialektus: Erdély, közismert Forrás: BR

34 30. ESIK AZ ESŐ, ÁZIK A HEVEDER 2. Megjött a levél fekete pecséttel, Megjött a muszka százezer legénnyel. Négyszáz ágyúval áll a harc mezején, Így hát, jó anyám, elmasírozok én. 3. Sírhat-ríhat már az az édesanya, Kinek a fiát viszik háborúba, Kezét vagy lábát golyó ellövi, Szegény meg sem hal, máris eltemetik. 4. Jön egy kapitány piros pejparipán, Kardja megvillan a jobbik oldalán. Kardja megvillan, az ágyú elrobban, Szép piros vérem a földre kiloccsan. 5. Kedves pajtásom, kösd be a sebemet, Vagy vedd fegyvered, lőj agyon engemet, Vagy vedd szuronyod, szegezd a szívemnek: Ne hagyj sokáig szenvedni engemet. karabély: főként lovassági rövid puska, súlya 2 kg-től fölfelé volté. elmasírozik: (n marschieren) menetel, katonásan elvonul Gyűjtő: Bartók Béla, augusztus Forma: ABBA Helység: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: a 22. honvéd pótzászlóalj I. és II. századának legénysége Szótagszám: Dialektus: közismert Tematika:háború, sebesülés, bajtárs Forrás: KR

35 31. ESIK, ESŐ, ESIK, SZÉP CSENDESEN ESIK Gyűjtő: Dincsér Oszkár, 1938.június.13. Forma: AAb+bA Helység: Rimóc (Nógrád vm.) Sorvégző: 1 (1) 8 Énekelte: Holecz Rózsi (1922), Kis Bözsi "Parti"(1920), Kobela Mari "Bornya" (1922), Percze Bözsi "Pajka" (1920) Szótagszám: Dialektus: Felföld Tematika: kaszárnyaélet Forrás: Gr. 49Aa 35

36 32. ESTE KÉSŐN RAGYOGNAK FEL ODAFENN A CSILLAGOK 2. Vigyenek be, őrmester úr, azt az egyet nem bánom, Tíz nap egyes hat órai rövid vasat kiállok. Mert már nékem, mert már nékem letelt két kis esztendő, Vár már engem odahaza kökényszemű szerető. egyes, egyes áristom: magánzárka két kis esztendő: 1912 után 2 év a hadiszolgálati ideje Gyűjtő:Bartók Béla, április. Forma: ABBA Helység: Besztercebánya (Zólyom vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: a 16. honvéd pótzászlóalj legénysége Szótagszám: Tematika: kaszárnyaélet, büntetés Dialektus: Felföld Forrás: KR

37 33. EZ A VÁROS, EZ A VÁROS, DE NAGY SZOMORÚSÁG Gyűjtő: Kodály Zoltán, január 3. Forma: ABBA Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 1 (5) 4 Énekelte: 13 éves gyerekek Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás Dialektus: Alföld, közismert Forrás: BR

38 34. FELSŐLOKI KASZÁRNYA, ZSINDELYES A TETEJE 2. Felsőloki kaszárnya, sűrű ablak sorjában, 28-as bús regruta bezárva. Szépek a fák, virágoznak ideki, Te meg, nyári szeretőm, a kapuba gyere ki. bokréta: a sorozásnal beváltak kalapját díszítette Gyűjtő: Martin György, Kallós Zoltán, Forma: ABBA Helység: Gyimesfelsőlok Ugrapataka (Csík vm.) Sorvégző: 1 (5) 7 Énekelte: Baczoni Fülöp, 58 éves Szótagszám: Tematika: bevonulás, kaszárnyaélet Dialektus: Erdély Forrás: Mikor a Gyimesben jártam No

39 35. FERENC JÓSKA, HA BEVETTÉL HUSZÁRNAK 2. El kell menni katonának messzire, Itt kell hagyni a szeretőm, nincs kire. Terád hagyom, legkedvesebb pajtásom, Viseld gondját, míg a császárt szolgálom! 3. Ferenc Jóska, ha bevettél huszárnak, Viseld gondját az én édes anyámnak, Mert ha gondját nem viseled szegénynek, Nem szolgálok, csak a csillagos égnek. Gyűjtő: Bartók Béla, Forma: ABBA Helység: Ipolyvisk (Hont vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: egy leány Szótagszám: Tematika: Ferenc Jóska, bevonulás, elválás Dialektus: Felföld Forrás: KR

40 36. FERENC JÓSKA KIÁLLOTT A KAPUBA 2. Ferenc Jóska tíz szivart szí el egy nap, De most a tíz helyébe csak kettőt kap. A többit pedig félreteszi bújába, bújába, de bújába, Elküldi a bakának a táborba. 3. Ferenc Jóska öreg már a csatára, Rábízta a 16-os bakára Meg is tesszük jó királyunk kedvére, kedvére, de kedvére, Muszkát teszünk a szuronyunk hegyére. * 4. Károly király őfelsége nagyon bús, A konyháján kifogyott a fogolyhús. No, de sebaj, ismét foglyot ebédel, ebédel, Küldünk neki muszka foglyot ezrével. regruta: újonc baka: gyalogos katona Gyűjtő: Bartók Béla, április. Forma: A A A+b A Helység: Besztercebánya (Zólyom vm.) laktanya Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: Kovács Lajos, 24 éves őrmester, Pinc (Nógrád vm.) a honvéd pótzászlóaljból Szótagszám: Dialektus: Felföld Tematika: Ferenc Jóska, Károly király, ellenség Forrás: BR

41 37. FERENC JÓSKA TÁBORÁBA 2. Ne karéjozz, magyar huszár, Mert leesel róla, Nincsen itt a te édesanyád, Sej, aki megsiratna! 3. Ne sirasson engem senki, Jól vagyok tanítva, Sem lépésbe, de sem mars-marsba, Sej, le nem esek róla. 4. Mert a huszár a nyeregbe Bele van teremve, Mint a rozmaring a jó földbe, Sej, belegyökerezve. karéjoz: (n Karriere reiten) n sebes vágtában lovagol (ez a ló leggyorsabb menetmódja) mars-mars: (n Marsch-Marsch) lépésben lovagol Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABCD Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) laktanya Sorvégző: 1 (5) V Énekelték: többen a Nyírségből, évesek, az 5. honvéd-huszárezredből Szótagszám: Dialektus: Alföld, közismert Tematika: huszárélet dicsérete, Ferenc Jóska Forrás: KR

42 38. FERENC JÓSKA, SEJ-HAJ, AZT ÍRTA A LEVÉLBEN Ferenc Jóska, sej, haj, azt írta a levélbe, Orosz király, ne vess búzát a földbe! Orosz király, ne vess búzát a földbe, Jön a honvéd, sej-haj, kigázolja belőle! A muszkának, sej, haj, üres a tarisznyája, Vágyakozik egy kis magyar gulyásra. Gulyásleves, sej, haj, komisz marci hozzája: Ilyent eszik, sej, haj, a király katonája. 4. Az orosz cár, sej, haj, kiállott a harctérre, Föltekintett a csillagos egekre, És azt mondá maradék seregének: Nyomjátok meg, sej, haj, most vagy soha, legények! komisz marci: (n Kommiss) katonai ellátmányból származó kenyér Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABBA Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) laktanya Sorvégző: 1 (5) 8 Énekelte: a honvéd lábadozó osztag legénysége Szótagszám: Tematika: a honvéd dicsérete, Ferenc Jóska, muszka cár Dialektus: Felföld Forrás: KR

43 39. GALÍCIA KÖZEPIBE 2. Kihajlottak az ablakba, arózsa nyílik csákójukba, Rózsa nyílik, szegfű hajlik, Szeretőmnek szava hallik. 3. De mihaszna szava hallik, Ha énvélem nem lakhatik, El kell mennem arra helyre, Hol a főd vérrel van fedve. 4. Bárcsak porval bétakarnák, Kutyák, hollók ne hordoznák, Pejparipák ne tapodnák, Pejparipák ne tapodnák. * 1. Haj, Csík, Gyergyó meg Háromszék, Haj, utána Udvarhelyszék, Kirukkut már egész helség Sok anyának keserűség. 2. Megverik a gyászos dobot, El kell menni hosszú útra, Hosszú útra bújdosásra, Egyik országbúl a másra. 3. Úgy elmegyek arra helyre, Melyről madár sem jön ide. Én sem jövök többé ide, Én sem jövök többé ide. 4. Hazám, hazám, csendes hazám, Bárcsak határát láthatnám! Látom füstjét, de csak elig, Hogy az égen lengedezik. 5. Kedvem csak születik s meghal, Minden jó reménység megcsal, Mindég gyászos napom derül, S minden jó elkerül. kirukkut (kirukkolt): (n ausrücken) kivonult Gyűjtő: Bodon Pál, Forma: ABCC Helység: Csíkmadaras (Csík vm.) Sorvégző: 8 (b3) 4 Énekelte: ismeretlen Szótagszám: Tematika: katonakísérő, keserves Dialektus: Erdély Helyszín: Galícia Forrás: MNT VI. No

Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított.

Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított. Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított. Anyám, anyám, kedves, édesanyám! De szomorú vasárnap virradt

Részletesebben

Katonadalok és az első világháború

Katonadalok és az első világháború SZABÓ DÁNIEL Katonadalok és az első világháború Zsibbaszd el magad, Zsibbaszd el magad, Ha senki sincs, ki elzsibbasszon Zsibbaszd el magad. (Katonadal a szerző katonakorából, 1973) A katonadalok integráns

Részletesebben

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK!

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK! A JÓ LOVAS KATONÁNAK A jó lovas katonának, de jól vagyon dolga, Eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja, Hej, élet, be gyöngy élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret.

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

NÉPI FELJEGYZÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL

NÉPI FELJEGYZÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL BIHARY LAJOS: NÉPI FELJEGYZÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL Bihari Lajos, e sorok Írójának édesapja, 1891. december 2l-én Nagyar községbeh Szatmár megyében született szegényparaszti sorban élő kisnemesi családban.

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

ki magamnak, de be kellett látnom, hogy pólyásokat nem szokás feleségül venni. Nem maradt más megoldás, mint az emeleti kislány,

ki magamnak, de be kellett látnom, hogy pólyásokat nem szokás feleségül venni. Nem maradt más megoldás, mint az emeleti kislány, Sebõk Éva Hó-ha! Virágon, kacagóka, gyere ki a hóba, rétek havába, nagy telek tavába, bele-belehempergõzni vajba-tejbe, tollpehelybe, púpos szappanhabba, havak habjába, hableány hajába, tiszta patyolatba,

Részletesebben

OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés)

OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés) LÁSZLÓ GÉZA OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés) Bevezetés Osváth Pál 1831. január 4-én született a Bihar vármegyei Kismarján, csengerújfalusi Osváth

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Botos László olvasókönyve Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz

Botos László olvasókönyve Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Szerkesztette Botos László Magyarságtudományi Intézet Groton, NY 2014 Botos László, 2014 Magyarságtudományi

Részletesebben

Jeles András A NAP MÁR LEMENT" Misztérium-játék

Jeles András A NAP MÁR LEMENT Misztérium-játék Jeles András A NAP MÁR LEMENT" Misztérium-játék 1991 Néhány megjegyzés Az itt következő szöveg - mint minden teátrális megjelenítésre váró matéria - az olvasó számára többé-kevésbé érdekes vagy érdektelen

Részletesebben

Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat

Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat 2009. I. MIKSZ Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat Mór, I. évfolyam 1. szám - 2009. december Nagy F. Luca: Téli táj Gergye László: Pince utca régen 1 MIKSZ 2009. I. Gergye László: Pince utca

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

A BÁBAKÉPZŐ INTÉZET SZÜLÉSZETÉTŐL AZ EGYETEMI KATEDRÁIG

A BÁBAKÉPZŐ INTÉZET SZÜLÉSZETÉTŐL AZ EGYETEMI KATEDRÁIG BOGNÁR SÁNDOR A BÁBAKÉPZŐ INTÉZET SZÜLÉSZETÉTŐL AZ EGYETEMI KATEDRÁIG (Önéletrajzi elbeszélések) SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest, 2011 SZENT ISTVÁN TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Búcsúzunk az iskolától, ki erre, ki arra indul mától. Vár a pihenés, vár a szünet, helyettünk ír a nap arany betûket.

Búcsúzunk az iskolától, ki erre, ki arra indul mától. Vár a pihenés, vár a szünet, helyettünk ír a nap arany betûket. GYERMEKIRODALMI LAP XLIV. ÉVFOLYAM 512. SZÁM 2000. JÚNIUS Búcsúzunk az iskolától, ki erre, ki arra indul mától. Vár a pihenés, vár a szünet, helyettünk ír a nap arany betûket. Szilágyi Domokos FODOR SÁNDOR

Részletesebben

E fiúból pap lesz, akárki meglássa 1

E fiúból pap lesz, akárki meglássa 1 E fiúból pap lesz, akárki meglássa 1 Városmajor, 2005. január 4. I. ISKOLA A FOLYÓPARTON Hatvanadik születésnapomon megköszöntöttek testvéreim a Bokorban. A tósztot egy nálam 15 évvel volt fiatalabb férfiú

Részletesebben

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE Szerkesztette: Huszár János Apáczai-díjas történelemtanár Pápa, 1998. A PÁPAI JÓKAI KÖR KIADVÁNYA 6. Szaktanácsadó: Dr. Hermann István A címlapot tervezte: Lóky

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám A Verslista 14. születésnapi találkozóján Budapesten, 2014 őszén A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám Sodrásban 2014 antológia bemutatója Műsor előtt Bp., 2014. 12. 13. Sodrásban 2014 antológia bemutatója

Részletesebben

Jó Pajtás Jó Pajtás 2 3

Jó Pajtás Jó Pajtás 2 3 2 Egy öreg fa históriája 3 Kérdezik kollégáim: miért ezt az öreg fát választottam az idei naptár-poszter háttérképéül? Nos, pont ilyennek látom a hatvanéves, szebb és csúnyább időket egyaránt megélt t

Részletesebben

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

Új kiadás Sámuel első könyve

Új kiadás Sámuel első könyve 1 Új kiadás Sámuel első könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben