...Eljött az idő: visznek katonának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "...Eljött az idő: visznek katonának"

Átírás

1 ...Eljött az idő: visznek katonának 101 MAGYAR KATONADAL A NAGY HÁBORÚ IDEJÉBŐL Válogatta Szalay Olga Készült az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének anyaga alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megbízásából 2014

2 Kottagrafika: Meszéna Beáta A címkép Hadtörténeti Intézet és Múzeum Szalay Olga MTA BTK ZTI Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2

3 3

4 A VÁLOGATÁSRÓL Egy katonadal-gyűjtemény összeállításánál a legfontosabb szempont a szöveg, hiszen a katonadalt elsősorban a szöveg teszi azzá. Ismeretes, hogy a szövegeket legtöbbször meglévő dallamokra húzzák rá a korábbi katonaszövegekben szereplő nevek, helyszínek megváltoztatásával. Máskor a lakodalmi dalok adaptációjára ismerünk rá: így lesz például a menyasszony búcsúztatóból katonakísérő. Jelen gyűjtemény válogatási szempontjai a következők: A válogatás döntő részét az 1914 és 1918 között, a Nagy Háborúval egyidőben gyűjtött népdalok teszik ki. Közülük is kiemelkednek Bartók és Kodály laktanyai gyűjtései, amelyek helyszíni lejegyzések, hiszen ehhez fonográfot nem használtak. Az előbbieket kiegészítik olyan helyekről való dalok, ahonnan csak a háború utáni gyűjtések vannak (pl. Gyimes, Moldva, de e dalok adatközlői a Nagy Háború idején legény-, leánykorúak voltak - amikor tudvalevően egy-egy énekes repertoár alapvetően kialakul. A harmadik szempontnak megfelelően nem hagytunk ki néhány emblematikus, de régebbi gyűjtésekből való idősebb adatközlőtől való dalt. Ezek egy része elvileg még megszólalhatott a Nagy Háború idején, más részük viszont olyan ritkaság, amit éppen emiatt érdemes továbbörökíteni. A válogatásban találkoznak a közösen énekelt, a katonaság által országszerte elterjesztett dalok az egyes régiesebb vidékek, pl. Csík, Gyimes hagyományos előadású, kevesek által ismert, régi dalaival. A katonadal-repertoárban tehát a régi stílus dalai, régi és új stílusok közötti formációk és a kiforrott új stílus minden jegyét magukon viselő dalok egyaránt benne foglaltatnak. A katonadal-válogatás így vegyes képet nyújt, azonban az élő népzene képe is ilyen. Egyértelműen kizárhatók csak a 48-as dalok voltak. A háborúval szinte egyidős új stílusú vagy ahhoz közelítő dalok nyers, dokumentatív értéke olykor nagyobb, mint a művészi - ezek a későbbi gyűjtésekből zenei és szövegi szempontból is kiforrottabb formában köszönnek vissza, azonban a válogatásból a gyűjtés későbbi időpontja miatt kiestek. A háborúval egyidős, első érzelmi töltettel keletkezett dalok szövegi megfogalmazása és a rímek összehangolása kívánni valót hagy, a dallam kevésbé, de ott is tetten érhetők a régi hagyományból az új stílusba való átmenet jegyei. Gyengeségeik dacára úgy érezzük, hogy a háború valóságát és vele az éneklés belső igényét, sőt szükségletét jobban megjelenítik, mint a kiforrott dallamok és szövegek. A dalokat azonban a terjeszthetőség szűrőjén is át kellett engedni. A dalok után több-kevesebb sikerrel a dalok tematikáját is megemlítjük. A katonaélet főbb témakörei és mozzanatai: sorozás (bíró, főorvos, orvosi vizsgálat), bevonulás (búcsú, elválás, utazás, hajlevágás), kaszárnyaélet (panaszok a bánásmódra, katonai kiképzés, büntetés, az ellátás, kantin, a fegyvernemek tréfás dicsérete vagy vetélkedése ), menetelés (főként nagy szótagszámú, egyenletes lépéstartást szolgáló dalok bármelyik tematikával kapcsolódhatnak), háború (csatazaj, fegyverek, mások halála és a saját halál víziója, bajtársi segítség témái, a ló szerepe, a kórház, sebesülés, orvosi kezelés tematikái), a szabadság, leszerelés témaköre A háború érzelmi hullámai: eufórikustól a reménytelenig (sosem lesz vége), az uralkodóhoz való viszony megéneklésében is tükröződnek: apaképtől egészen a gúnyig. A kezdősorok abc-rendjébe rakott dalok után feltüntetjük a gyűjtési adatokat, ez alapján a dal kötődését az öt dialektusterület valamelyikéhez (Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély, Moldva Bukovina). A laktanyák esetében ez nem egyértelmű, hiszen nem mindig a közvetlen környékről kerültek oda a katonák. A forrás címszó alatt az első dallam és a hozzávaló szöveg felhasznált forrását adjuk meg (KR = Kodály-Rend; BR = Bartók-Rend; Lsz = Leltári szám, MF = fonográffelv. száma) Ez a cél az, hogy akit a dal a népszerű közlésnél mélyebben érdekel, utána tudjon nézni. A közlésnél ugyanis a dialektus olykor köznyelvire kellett átírni, egyes díszítéseket és variánsokat el kellett hagyni. Szövegmagyarázat címszóval megadjuk a folklorizálódott katonai műszavak és néhány népi kifejezés, hagyomány magyarázatát. A népzenében járatosabbak a dalok zenei adatait is megtalálják minden egyes dalnál. 4

5 1. A GŐZÖSNEK NYOLC KEREKE 2. Idegen föld: az én hazám, Minden asszony: édesanyám. Minden kislány: feleségem, Kivel a világom élem. 3. Fekete-tenger közepén A kedvemet viszi a szél. Viszi-viszi messze tájra, Oroszország határára. Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus 10. Forma: ABCD Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) laktanya, Sorvégző: 4 (5) 4 Énekelte: Vizes Mátyás 30 éves honvéd, Sarud (Heves) a lábadozó osztagból Szótagszám: Dialektus: Felföld, közismert Tematika: bevonulás, katonaélet általában Forrás: KR

6 2. A HARCTÉREN VAN EGY SZOMORÚ FŰZFA bajnét: (n Bajonette) a puska csövére is erősíthető rövid, nyeles, szurony vagy rohamkés, amelyet közelharc esetén levéve, külön is lehetett használni. Magyarországon 1867 óta volt használatban. Gyűjtő: Bartók Béla, július. Forma: ABBvA Helység: Körösladány (Békés vm.) Sorvégző: 1 (5) 4 Énekelte: Kerekes Júlia, 17 éves Szótagszám: ad Tematika: háború, halál, bajtárs Dialektus: Alföld Forrás: BR

7 3. A HUSZÁRKATONA 2. s A gyalogkatona, Mikor masírodzik, Bakkancsára teként, S nagyot kárinkodik. 3. Ám az ebadtának Mért rövid a szára? Sárba, vízbe jártam, Megmerült a lábam. 4. Verje meg az Isten A mészáros karját, Meért vágta vót le Kicsi borjú lábát. 5. Kicsi borjú immár Nem tud lábán járni, S szegény katonának Hátán kell hordozni. hátán kell hordozni: ti. a borjúbőr háti táskát, ami a baka menetfelszereléséhez tartozott masírodzik: (n marschieren) menetel kárinkodik: káromkodik Gyűjtő: Jagamas János, február. Forma:ABBC Helység: Gyimesközéplok (Csík vm.) Sorvégző: 5 (b3) b3 Énekelte: Gábor Istvánné Gábor Erzsébet, 78 éves Szótagszám: Tematika: baka-huszár nóta Dialektus: Erdély Forrás: Romániai magyar népdalok No

8 4. A KÖZKÓRHÁZ KÖRÖS-KÖRÜL KAVICSOS 2. Kilenc óra, csengetnek a vizitre, Főorvos úr siet az emeletre, Felveszi a vizitáló kabátját, Úgy hallgatja a betegek panaszát. 3. Négy ablaka van a műtőszobának, Amelyikbe beteget vizitálnak, Sírnak-rínak, keseregnek szegények, Mikor a műtőasztalhoz elérnek. 4. Főorvos úr, a mindenit magának, Egye meg a sűrűjét a zupának! Ettem már én majd két éve eleget, Főorvos úr, eresszen el, ha lehet. 5. Vitéz baka, azt az egyet nem lehet, Most írjuk a katonai receptet, Ezer forint kevés volna kiváltni, Vitéz baka, itt kell neked meghalni. 6. Veszek lovat, tizennégyet, feketét, Felszántatom a közkórház elejét, Vetek bele piros pünkösdi rózsát, Hadd szagolják azt a beteg katonák. lápisz pokolkő, a sebek kezelésére, égetésére használatos ezüst-nitrát (latin: lapis) zupa: (rántott) leves (= német Suppe) vizitál: beteget vizsgál Gyűjtő: Kodály Zoltán, január 3. Forma: ABCCv Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 5 (5) 4 Énekelte: Boros Mari 13 éves Szótagszám: Tematika: kórház, sebesülés Dialektus: Alföld Forrás: KR

9 5. ADDIG ISZOM, MÍG AZ ERSZÉNYEM BÍRJA 2. Addig megyek, míg a szememmel látok, Míg egy sűrű erdőre nem találok. Sűrű erdő közepében 34-es baka-kaszárnya, Abba vagyok háborúig bezárva. kantin: a laktanyában működő kisebb bolt, italmérés baka:gyalogos közlegény Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: AA 5 A 5 +ba Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelték: évesek, a cs. és kir. 34-es közös gyalogezredből Szótagszám: Dialektus: Felföld Tematika: kaszárnyaélet Forrás: KR

10 6. ADRIAI TENGER VIZE, NE HÁNYD A HULLÁMOT 2. Isten veled, kis bajnétom, fegyver, patrontáska, Már én többet nem pucollak, egyen meg a rozsda. Viselem a kis kalapom, nem is szalutálok, Várnak engem odahaza a szép magyar lányok. kis bajnét: (n. Bajonette) a puska csövére erősíthető vékony, nyeles rohamkés, amit külön is lehet fegyverként használni patrontáska: a derékszíjra fűzhető bőr lőszerttartó táska kiskalapom : Állandósult összetétel. A kalap a férfiak állandó viselete volt már kora fiatalságuktól kezdve, így a civil élet, ennél fogva a szabad élet jelképe is volt. Gyűjtő: Szomjas-Schiffert György, Forma: ABCA Helység: Kiskunhalas (Pest vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: Kucsora Sándor, 40éves Szótagszám: (ad 14) Tematika: leszerelés Dialektus: Alföld Helyszín: Adriai tenger, Dél-Dalmácia Forrás: Hej! Cserényem előtt... No

11 7. ÁLDJA MEG AZ ISTEN 2. Húsz évig neveli Világ pompájára, Húsz éves korába Öltözteti gyászba. 3. Szólnak ott az ágyúk, Csattognak a kardok, Lelkem, édesanyám, Most mindjárt meghalok. 4. Hogyha a nagy Isten Rajtunk nem könyörül, A vitézek közül Meg egy sem menekül. 5. Éltemet áldozom Az magyar hazáért, Véremet kiontom Az magyar nemzetért. 6. Ne félj Magyarország, Isten vigyáz reád, Ellenség kezibe Nem adja határát. 7. Nohát, pajtás, ássál Sírt én kardhegyemmel, Takard bé szememet Az én zsebkendőmmel. 8. Ások, pajtás, ások Az én kardhegyemmel, Bétakarom szemed Az én zsebkendőmmel. 9. Nohát, pajtás, írd meg, Hol történt halálom, Hol nyugszik a testem Idegen országon. 10. Kedves édesapám, Tehozzád fordulok, Katonalétemre Utoljára szólok. 11. Ki levelem kapja, Jajszóval olvassa, Én édesanyámnak Bánatját újítja. Gyűjtő: Bartók Béla, Forma: ABCD Helység: Csíkvacsárcsi (Csík) Sorvégző: VII (b3) 7 Énekelte: idősebb asszony Szótagszám: Tematika: csata, hazaszeretet, halál, bajtárs Dialektus: Erdély Forrás: KR 8587; MF 1016c 11

12 8. ÁLL A HAJÓ A TENGER KÖZEPÉBEN 2. Besorozták már az új regrutákat, Fel is tűzték a nemzetiszín szalagot. A szalagja a földet éri, jaj de szomorúan végignézi: Hogy kell ezt az öt-hat évet szolgálni. regruta: újonc nemzetiszín szalag: a sorozásnál beváltak kalapjára tűzték Gyűjtő: Kodály Zoltán, október 6. Forma: AA 5 BA Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.), laktanya Sorvégző: 1 (5) 3 Énekelte: Józsa István (19) Szilágyperecsen (Szilágy) a 32. honvéd gyalogezredből Szótagszám: Dialektus: Alföld, közismert Tematika: sorozás, bevonulás Forrás: KR

13 9. ANYÁM, ANYÁM, KEDVES ÉDESANYÁM 2. Ne vigyenek engem katonának, Meghasad a szíve a babámnak. Meghasad a babám gyenge szíve, Ha engemet elrabolnak tőle. 3. Még ezerkilencszáztizennégyben Gyászba borult Magyarország népe, Ferenc Jóska, sej-haj, háborút indított, Sok jó édesanyát, de megszomorított. 4. Anyám, anyám, kedves édesanyám, Szedje össze minden civil ruhám. Szedje össze, zárja el a láda fenekére, Sej, három évig nem öltözök bele. három év: az előírt szolgálati kötelezettség ideje a közös hadseregnél 1912-ig, azután már csak a huszároknál volt ennyi. Gyűjtő: Jagamas János, szeptember Forma: ABBA Helység: Feketelak (Szolnok-Doboka vm.) Sorvégző: 1 (5) 2 Énekelte: Kiss Ferenc, 63 éves Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás, háború Dialektus: Erdély Forrás: Romániai magyar népdalok, No

14 10. ANYÁM, ANYÁM, KEDVES ÉDESANYÁM, CSAK EGY KÉRÉSEM VOLNA 2. Édes anyám, a kedves édes anyám kiállott a kapuba, Úgy siratja, aj de úgy siratja, hogy a fia katona. Ne sírj, anyám, nem vagyok én abban az első, Hazajövök, hogyha meg nem halok valahol a harcmezőn. Gyűjtő: Bartók Béla, augusztus. Forma: AABA Helység: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.) Sorvégző: 1 (1) 4 Énekelte: a 22. honvéd-pótzászlóalj I. és II. század legénysége Szótagszám: Tematika: bevonulás, búcsú Dialektus: Erdély Forrás: KR

15 11. ARRÓL ALÓL KÉKEN BÉBORULT AZ ÉG 2. Kitöltöttem három évet, hat napot, Kapitány úr, szalutálni nem fogok. Szalutáljon az a bundás regruta, Kinek hátra harminchat kis hónapja. bundás regruta: az újonc gúnyos neve, akinek a borjúbőr hátitáskájáról még le sem kopott a borjú szőre. három év: az előírt szolgálati kötelezettség ideje a közös hadseregnél 1912-ig, azután már csak a huszároknál volt ennyi. Gyűjtő: Bartók Béla, Forma: AABC Helység: Körösfő (Kolozs vm.) Sorvégző: 1 (1) b3 Énekelte: fiatal leány Szótagszám: Tematika: leszerelés Dialektus: Erdély Forrás: BR 4933; MF 791a 15

16 12. AZ A BAJOM, BÉSOROZOTT A NÉMET 2. Azt gondoltam, nem kellek katonának, Gondját viselem az édesanyámnak, De már látom, nem viselem szegénynek, Oltalmára bízom a jó Istennek. 3. Édesanyám, kend nevelt fel engemet, Mégsem tudja az én bús életemet. Ha kend tudná az én bús életemet, Éjjel-nappal siratgatna engemet. 4. Huszár vagyok, nem pocsolyakerülő, Oldalamra nem illik a gyíkleső. Nem hurcolom senki tehene bornyát, Nyergelek egy hatszáz pengős paripát. 5. Huszár vagyok, nem Molinári-baka, Rám illik a sárga zsinóros ruha, Most paszultam októbernak elején, Leng a virág rezes csákóm tetején. 6. Kengyelvasam, zablavasam, de rozsdás, No, de sebaj, kipucolja a bundás, Kipucolja azt a bundás regruta, Akinek még három éve van hátra. 7. Kapitány úr, ha kihúzza a kardját, Kolonába állítja a századját. Én is oda állok a jobbszárnyára, Kapitány úr eresszen szabadságra. 8. Kapitány úr, én is rapportra várok, Szabadságos könyvemért szalutálok. Mert már nekem kitelt három esztendő, Odahaza vár a régi szerető. 9. Kapitány úr, álljon a front elébe, Vezessen az ezredes úr elébe. Hadd lásson meg utoljára bennünket, Adja ki a szabadságos könyvünket. gyíkleső: vékony egyenes kard, díszkard, de a bajonett gúnyneveként is ismert. bornyú, borjú: a gyalogos katona hátizsákja, amelyet a borjak lábáról lenyúzott bőrből készítettek baka: gyalogos közkatona paszul: (n. passend? passlich) sorozásnál megfelelő, bevált? bundás regruta: az újonc gúnyos neve, akinek a borjúbőr hátizsákjáról még le sem kopott a kisborjú szőre. kolonába: (n. Kolonne) oszlopba rapport: jelentéstétel Molinári-baka: az ezredtulajdonos nevét viselő szegedi 38-as közös gyalogezred tagja front: arcvonal rezes csákó: réz csákórózsával díszített csákó Gyűjtő: Kodály Zoltán, 1916, október 5. Forma: ABCD Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 5 (b3) b3 Énekelte: Balogh Erzsi, 21 éves Szótagszám: Tematika: katonaélet általában, sorozás, Dialektus: Alföld, közismert 16

17 kaszárnyaélet, Forrás: BR AZ ÉJSZAKA DE SZOMORÚT ÁLMODTAM 2. Őrmester úr, mitől véres a lába, Talán bizony ellőtték a csatába? Ellőtték a jobb lábamat hajlásban, Meg kell halni, fiaim, a csatában! 3. Szőke kislány, mit viszel a kosárba? Orvosságot viszek én a csatába. Ellőtték a régi babám jobb kezét, Arra viszem, bekötözöm a sebét. 4. Szerbiában, ha elesik egy baka, Nem borul ott senki az ő sírjára. Majd ráborul sírjára egy szerb kislány, Még az ég is gyöngyharmatot hullajt rá. Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABBAv Helység: Ránkfüred (Abaúj-Torna vm.) laktanya Sorvégző: 1 (5) 4 Énekelte: katona Szótagszám: Tematika:háború, sebesülés, Ferenc Jóska Dialektus: Felföld Forrás: KR

18 14. AZ ÉN LOVAM, KIS PEJLOVAM, ESZTRA A NYEREG RAJTA 2. Az én lovam, kis pejlovam, esztra a nyereg rajta, Ha felülök a hátára, bevágtatok vásárhelyi csárdába. Kocsmárosné, arra kérem, ej-haj, a legszebbik leányát, Gyújtson gyertyát, de vesse meg az ágyat ennek a szép 22-ős bakának. esztra nyereg: extra nyereg, külön nyereg, maga vette, saját tulajdona kis pejlovam (állandósult szókapcsolat): a huszár állandó társa, olykor emberi hangon szól, emberi módon viselkedik. Gyűjtő: Bartók Béla, augusztus. Forma: AABC Helység: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), laktanya Sorvégző: 1 (1) 8 Énekelte: 22-es honvéd pótzászlóalj I. és II. század legénysége Szótagszám: Tematika: katonaélet általában Dialektus: Erdély Helyszín: Orosz-Lengyelország Forrás: KR

19 15. AZÉRT, HOGY ÉN HUSZÁR VAGYOK, KINCSEM, RÓZSÁM, GALAMBOM abfűrol: (n abführen) leadja a felszerelést, leszerel Gyűjtő: Kodály Zoltán, 1905 Forma: ABBA Helység: Zsigárd (Pozsony vm.) Sorvégző: 1 (5) 1 Énekelte: ismeretlen Szótagszám: Tematika: huszárélet Dialektus: Felföld Forrás: Kodály-Vargyas No

20 16. AZT GONDOLTAM, NEM KELLEK KATONÁNAK 2. Kiskalapom felakasztom a szegre, Három évig nem teszem a fejemre. Felteszem a negyedik év elején, Szabadságos virág lesz a tetején. 3. Játszik a szél az akácfa levéllel, Én is játszok a régi szeretőmmel. Játszok, bizony, úgyse soká játszok már, Ferenc Jóska katonája vagyok már! Szövegmagyarázat kiskalapom : Állandósult összetétel. A kalap a férfiak állandó viselete volt már kora fiatalságuktól kezdve, így a civil élet, ennél fogva a szabad élet jelképe is volt. három évig: az előírt szolgálati kötelezettség ideje a közös hadseregnél 1912-ig, azután már csak a huszároknál volt ennyi. Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABCD Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) laktanya Sorvégző: 3 (5) 9 Énekelték: 12-es közös huszárok, többen Tyukodból (Szatmár) Szótagszám: Tematika: sorozás Dialektus: Alföld Forrás: KR

21 17. BUDAPESTI KASZÁRNYÁRA RÁSZÁLOTT EGY GÓLYA * A pozsonyi kikötőben van egy hadihajó, A négy sarkán, a négy sarkán nemzeti lobogó. Őszi szellő fújja, hazafelé hajtja, A pozsonyi öreg bakák mennek haza rajta. regruta: újonc katona öreg baka: leszerelés előtt álló, idejét letöltött katona Gyűjtő: Kenyeres Lajos, december 10. Forma: AABA Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 1 (1) 2 Énekelte: Kenyeres Imréné Kőrösi Zsuzsánna, 44 éves Szótagszám: Tematika: kaszárnyaélet, leszerelés Dialektus: közismert Forrás: Lsz

22 18. BÚZA, BÚZA, BÚZA, DE SZÉP TÁBLA BÚZA elmasírozni: (n Marschieren) menetelni, katonásan elvonulni Gyűjtő: Kodály Zoltán, Forma: AABA Helység: Gice (Gömör vm.) Sorvégző: 1 (1) 1 Énekelték: legények Szótagszám: Tematika: sorozás Műfaj: menetdal Dialektus: Felföld Forrás: KR

23 19. CSERNOVICI KASZÁRNYA, BÁDOGOS A TETEJE 2. Csernovici kaszárnya, bádogos a teteje, De sok szegény legénynek benn van a levele. Lám az enyim nincs benne, itt van a zsebembe, Háromévi szenvedésem van bele jegyezve. 3. Csernovici temető, rácsos a kapuja, 10-es huszár holttestét most viszik be rajta. Kis pejlova siratja: hol van a gazdája? Csernovici temetőbe nyugszik a sírjába. háromévi: a kötelező hadiszolgálat ideje 1912 előtt. Gyűjtő: Bartók Béla, április. Forma: ABBA Helység: Felsőiregh (Tolna) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: legény Szótagszám: Tematika: kaszárnyaélet, ló, halál Dialektus: Dunántúl Forrás: BR

24 20. ÉDESANYÁM, BE SZÉPEN FELNEVELTÉL 2. Huszár vagyok, szeretem a lányokat, Megölelem, csókolom a szájokat. Huszár vagyok, szeretem a lányokat, Megölelem, csókolom a szájokat. Gyűjtő: Bartók Béla, április. Forma: ABCD Helység: Székelyvaja (Maros-Torda) Sorvégző: 5 (4) b3 Énekelte: asszony Szótagszám: Tematika: bevonulás Dialektus: Erdély Forrás: KR

25 21. ÉDESANYÁM FIA VOLTAM EDDIG 2. Lányok, a legényt megbecsüljétek, Ha beteg is, gondját viseljétek. Mert ha egyszer megfújják a marsot, Mi elmegyünk, ti meg ittmaradtok. mars: (n Marsch) az indulót fújó trombitajel Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABCD Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.), laktanya Sorvégző: #7 (5) 3 Énekelte: a 15. vadász-ezred legénysége Szótagszám: Tematika: bevonulás Dialektus: Felföld Forrás: KR

26 22. ÉDESANYÁM, HOL VAN AZ AZ ÉDES TÉJ 2. Mikor engem a főorvos vizitál, Veregeti a vállamat, meg-megáll, No, te fiú, jó leszel katonának, Még pedig egy 32-ős bakának. 3. Besorozott katonának a német, Most tapodom azt a tizennyolc évet, Most vagyok az élet legszebb sorába, Felöltözök abb a szürke ruhába. vizitálás: az orvosi vizsgálat főorvos: a sorozóbizottságnak előírás szerint tiszti főorvos is tagja volt. szürke ruha: a katonák ún. csukaszürke vagy tábori szürke egyenruhája tizennyolc évet: a háború alatt a hadkötelesek életkorának alsó határa lejjebb tolódott Gyűjtő: Kodály Zoltán, október 4. Forma: ABCD Helység: Nagyszalonta (Bihar) laktanya Sorvégző: 7 (b3) 4 Énekelte: Józsa István (19), és többen 32. honvéd gyalogezredből Szótagszám: Dialektus: Erdély Tematika: sorozás Forrás: BR

27 23. EJ-HAJ, KICSI VOLTAM, MÉGIS KATONA LETTEM kicsi voltam: a sorozásnál csak a 152 cm-nél magasabbakat vették csak be Gyűjtő: Martin György, Kallós Zoltán, Forma: ABBA Helység: Gyimesközéplok Ugrapataka (Csík vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: Ambrus András Kukulác 65 éves Szótagszám: Tematika: sorozás, Ferenc Jóska Dialektus: Erdély Forrás: Mikor a Gyimesben jártam... No

28 24. EL KELL MENNI KATONÁNAK, EL Gyűjtő: Kodály Zoltán, Forma: ABBA Helység: Menyhe (Nyitra) Sorvégző: 1 (2) 1 Énekelte: ismeretlen Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás Dialektus: Felföld Forrás: KR

29 25. ELLŐTTÉK A JOBBKAROMAT, FOLYIK PIROS VÉREM 2. Hideg szél fúj, édesanyám, hozza ki a kendőm, Még az éjjel fölkeresem a régi szeretőm. Kiállok a kapujába, Kibeszélem ott magamat véle utoljára. szanitéc: egészségügyi osztaghoz tartozó katona, sebesültvivő, tábori segélyhez vagy kórház kisegítő beosztottja. Gyűjtő: Bartók Béla, április. Forma: AABA Helység: Besztercebánya (Zólyom vm.), laktanya Sorvégző:1 (1) 11 Énekelte: a 16. honvédpótzászlóalj legénysége Szótagszám: Tematika: háború, sebesülés, katonaélet Dialektus: Felföld, közismert Forrás: KR

30 26. ELMÚLT A TÉL, KISANGYALOM, TAVASZ AKAR LENNI 2. Esteledik, alkonyodik, haza kéne mennem, Ettől a szép barna lánytól búcsúmat kell vennem. Búcsúzom a babámtól, a jó édes anyámtól, Testvéreim, jó pajtásim, el kell masíroznom! elmasírozik: (n marschieren) menetel, katonásan elvonul Gyűjtő: Bartók Béla, július. Forma: AABA Helység: Gyula (Békés vm.) Sorvégző: 1 (1) 8 Énekelték: legények Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás Dialektus: Alföld Forrás: KR

31 27. ELRABOLTA FERENC JÓZSEF TŐLEM A KEDVESEM 2. Azt mondja a vadgalamb a gerlicemadárnak, Elvitték a szeretőmet Bécsbe, katonának. Igazsága van annak a gerlicemadárnak, Szíve volna a babámnak, nem szeretne százat. Gyűjtő: Kodály Zoltán, október 8. Forma: ABBA Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: Balog Erzsi, 21 éves Szótagszám: ad Tematika: elválás, Ferenc Jóska Dialektus: Alföld Forrás: KR

32 28. ELSŐ FERENC JÓZSEF MOST JÖTT KI A MISÉRŐL 2. A muszka cár fellovagolt Moszkvába, Egyenesen az imádságos házába. Azt kérdezte az Istentől, sej, haj magától: Van-e még a 15-ös vadászból? 3. Erre a Jóisten azt felelte a cárnak: Add meg magad a 15-ös vadásznak! Még egy tizenötös vadász lesz a világon, Addig a muszka nem lesz Magyarországon! Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABBA Helység: Kassa (Abaúj-Torna), laktanya Sorvégző: 1 (5) 8 Énekelte: 15. vadász-zászlóalj Szótagszám: Tematika: Ferenc József, Jóisten, ellenfél, cár Dialektus: Felföld, közismert Forrás: KR

33 29. ÉN FELETTEM HIÁBA DÖRÖG AZ ÉG 2. Egyet-kettőt füttyentett a masina, Gyere velem, babám, ki a vasútra! Nem mehetek, rózsám, szívem meghasad: Egyedül kell visszajönnöm magamnak. masina: gőzmozdony komisz: (n Kommiss ) katonai ellátmányból származó Gyűjtő: Bartók Béla, augusztus. Forma: ABBA Helység: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.) laktanya Sorvégző: 1 (2) 2 Énekelte: a 22. honvéd pótzászlóalj I. és II. század legénysége Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás Dialektus: Erdély, közismert Forrás: BR

34 30. ESIK AZ ESŐ, ÁZIK A HEVEDER 2. Megjött a levél fekete pecséttel, Megjött a muszka százezer legénnyel. Négyszáz ágyúval áll a harc mezején, Így hát, jó anyám, elmasírozok én. 3. Sírhat-ríhat már az az édesanya, Kinek a fiát viszik háborúba, Kezét vagy lábát golyó ellövi, Szegény meg sem hal, máris eltemetik. 4. Jön egy kapitány piros pejparipán, Kardja megvillan a jobbik oldalán. Kardja megvillan, az ágyú elrobban, Szép piros vérem a földre kiloccsan. 5. Kedves pajtásom, kösd be a sebemet, Vagy vedd fegyvered, lőj agyon engemet, Vagy vedd szuronyod, szegezd a szívemnek: Ne hagyj sokáig szenvedni engemet. karabély: főként lovassági rövid puska, súlya 2 kg-től fölfelé volté. elmasírozik: (n marschieren) menetel, katonásan elvonul Gyűjtő: Bartók Béla, augusztus Forma: ABBA Helység: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: a 22. honvéd pótzászlóalj I. és II. századának legénysége Szótagszám: Dialektus: közismert Tematika:háború, sebesülés, bajtárs Forrás: KR

35 31. ESIK, ESŐ, ESIK, SZÉP CSENDESEN ESIK Gyűjtő: Dincsér Oszkár, 1938.június.13. Forma: AAb+bA Helység: Rimóc (Nógrád vm.) Sorvégző: 1 (1) 8 Énekelte: Holecz Rózsi (1922), Kis Bözsi "Parti"(1920), Kobela Mari "Bornya" (1922), Percze Bözsi "Pajka" (1920) Szótagszám: Dialektus: Felföld Tematika: kaszárnyaélet Forrás: Gr. 49Aa 35

36 32. ESTE KÉSŐN RAGYOGNAK FEL ODAFENN A CSILLAGOK 2. Vigyenek be, őrmester úr, azt az egyet nem bánom, Tíz nap egyes hat órai rövid vasat kiállok. Mert már nékem, mert már nékem letelt két kis esztendő, Vár már engem odahaza kökényszemű szerető. egyes, egyes áristom: magánzárka két kis esztendő: 1912 után 2 év a hadiszolgálati ideje Gyűjtő:Bartók Béla, április. Forma: ABBA Helység: Besztercebánya (Zólyom vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: a 16. honvéd pótzászlóalj legénysége Szótagszám: Tematika: kaszárnyaélet, büntetés Dialektus: Felföld Forrás: KR

37 33. EZ A VÁROS, EZ A VÁROS, DE NAGY SZOMORÚSÁG Gyűjtő: Kodály Zoltán, január 3. Forma: ABBA Helység: Nagyszalonta (Bihar vm.) Sorvégző: 1 (5) 4 Énekelte: 13 éves gyerekek Szótagszám: Tematika: bevonulás, elválás Dialektus: Alföld, közismert Forrás: BR

38 34. FELSŐLOKI KASZÁRNYA, ZSINDELYES A TETEJE 2. Felsőloki kaszárnya, sűrű ablak sorjában, 28-as bús regruta bezárva. Szépek a fák, virágoznak ideki, Te meg, nyári szeretőm, a kapuba gyere ki. bokréta: a sorozásnal beváltak kalapját díszítette Gyűjtő: Martin György, Kallós Zoltán, Forma: ABBA Helység: Gyimesfelsőlok Ugrapataka (Csík vm.) Sorvégző: 1 (5) 7 Énekelte: Baczoni Fülöp, 58 éves Szótagszám: Tematika: bevonulás, kaszárnyaélet Dialektus: Erdély Forrás: Mikor a Gyimesben jártam No

39 35. FERENC JÓSKA, HA BEVETTÉL HUSZÁRNAK 2. El kell menni katonának messzire, Itt kell hagyni a szeretőm, nincs kire. Terád hagyom, legkedvesebb pajtásom, Viseld gondját, míg a császárt szolgálom! 3. Ferenc Jóska, ha bevettél huszárnak, Viseld gondját az én édes anyámnak, Mert ha gondját nem viseled szegénynek, Nem szolgálok, csak a csillagos égnek. Gyűjtő: Bartók Béla, Forma: ABBA Helység: Ipolyvisk (Hont vm.) Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: egy leány Szótagszám: Tematika: Ferenc Jóska, bevonulás, elválás Dialektus: Felföld Forrás: KR

40 36. FERENC JÓSKA KIÁLLOTT A KAPUBA 2. Ferenc Jóska tíz szivart szí el egy nap, De most a tíz helyébe csak kettőt kap. A többit pedig félreteszi bújába, bújába, de bújába, Elküldi a bakának a táborba. 3. Ferenc Jóska öreg már a csatára, Rábízta a 16-os bakára Meg is tesszük jó királyunk kedvére, kedvére, de kedvére, Muszkát teszünk a szuronyunk hegyére. * 4. Károly király őfelsége nagyon bús, A konyháján kifogyott a fogolyhús. No, de sebaj, ismét foglyot ebédel, ebédel, Küldünk neki muszka foglyot ezrével. regruta: újonc baka: gyalogos katona Gyűjtő: Bartók Béla, április. Forma: A A A+b A Helység: Besztercebánya (Zólyom vm.) laktanya Sorvégző: 1 (5) 5 Énekelte: Kovács Lajos, 24 éves őrmester, Pinc (Nógrád vm.) a honvéd pótzászlóaljból Szótagszám: Dialektus: Felföld Tematika: Ferenc Jóska, Károly király, ellenség Forrás: BR

41 37. FERENC JÓSKA TÁBORÁBA 2. Ne karéjozz, magyar huszár, Mert leesel róla, Nincsen itt a te édesanyád, Sej, aki megsiratna! 3. Ne sirasson engem senki, Jól vagyok tanítva, Sem lépésbe, de sem mars-marsba, Sej, le nem esek róla. 4. Mert a huszár a nyeregbe Bele van teremve, Mint a rozmaring a jó földbe, Sej, belegyökerezve. karéjoz: (n Karriere reiten) n sebes vágtában lovagol (ez a ló leggyorsabb menetmódja) mars-mars: (n Marsch-Marsch) lépésben lovagol Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABCD Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) laktanya Sorvégző: 1 (5) V Énekelték: többen a Nyírségből, évesek, az 5. honvéd-huszárezredből Szótagszám: Dialektus: Alföld, közismert Tematika: huszárélet dicsérete, Ferenc Jóska Forrás: KR

42 38. FERENC JÓSKA, SEJ-HAJ, AZT ÍRTA A LEVÉLBEN Ferenc Jóska, sej, haj, azt írta a levélbe, Orosz király, ne vess búzát a földbe! Orosz király, ne vess búzát a földbe, Jön a honvéd, sej-haj, kigázolja belőle! A muszkának, sej, haj, üres a tarisznyája, Vágyakozik egy kis magyar gulyásra. Gulyásleves, sej, haj, komisz marci hozzája: Ilyent eszik, sej, haj, a király katonája. 4. Az orosz cár, sej, haj, kiállott a harctérre, Föltekintett a csillagos egekre, És azt mondá maradék seregének: Nyomjátok meg, sej, haj, most vagy soha, legények! komisz marci: (n Kommiss) katonai ellátmányból származó kenyér Gyűjtő: Kodály Zoltán, augusztus. Forma: ABBA Helység: Kassa (Abaúj-Torna vm.) laktanya Sorvégző: 1 (5) 8 Énekelte: a honvéd lábadozó osztag legénysége Szótagszám: Tematika: a honvéd dicsérete, Ferenc Jóska, muszka cár Dialektus: Felföld Forrás: KR

43 39. GALÍCIA KÖZEPIBE 2. Kihajlottak az ablakba, arózsa nyílik csákójukba, Rózsa nyílik, szegfű hajlik, Szeretőmnek szava hallik. 3. De mihaszna szava hallik, Ha énvélem nem lakhatik, El kell mennem arra helyre, Hol a főd vérrel van fedve. 4. Bárcsak porval bétakarnák, Kutyák, hollók ne hordoznák, Pejparipák ne tapodnák, Pejparipák ne tapodnák. * 1. Haj, Csík, Gyergyó meg Háromszék, Haj, utána Udvarhelyszék, Kirukkut már egész helség Sok anyának keserűség. 2. Megverik a gyászos dobot, El kell menni hosszú útra, Hosszú útra bújdosásra, Egyik országbúl a másra. 3. Úgy elmegyek arra helyre, Melyről madár sem jön ide. Én sem jövök többé ide, Én sem jövök többé ide. 4. Hazám, hazám, csendes hazám, Bárcsak határát láthatnám! Látom füstjét, de csak elig, Hogy az égen lengedezik. 5. Kedvem csak születik s meghal, Minden jó reménység megcsal, Mindég gyászos napom derül, S minden jó elkerül. kirukkut (kirukkolt): (n ausrücken) kivonult Gyűjtő: Bodon Pál, Forma: ABCC Helység: Csíkmadaras (Csík vm.) Sorvégző: 8 (b3) 4 Énekelte: ismeretlen Szótagszám: Tematika: katonakísérő, keserves Dialektus: Erdély Helyszín: Galícia Forrás: MNT VI. No

Kossuth Lajos táborában

Kossuth Lajos táborában Kossuth Lajos táborában Negyvennyolcas dalok Összeállította: Katona Tamás RUBICON A Rubicon 1998/6. számának melléklete TARTALOM 5. Felszántom a császár udvarát 6. Cserebogár, sárga cserebogár 7. Töltik

Részletesebben

(A '48-49-es szabadságharc "dicsőséges" tavaszi hadjáratának emléknapjaira)

(A '48-49-es szabadságharc dicsőséges tavaszi hadjáratának emléknapjaira) (A '48-49-es szabadságharc "dicsőséges" tavaszi hadjáratának emléknapjaira) A jó lovas katonának de jól vagyon dolga, Eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja. Paripáját megforgatja, elmegyen dolgára,

Részletesebben

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK!

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK! A JÓ LOVAS KATONÁNAK A jó lovas katonának, de jól vagyon dolga, Eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja, Hej, élet, be gyöngy élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret.

Részletesebben

VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK

VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK Vajdakamarási Általános Iskola 2007. ELŐSZÓ 2006. november 13-17. között a Vajdakamarási Általános Iskolában megünnepeltük a magyar népdal és népköltészet hetét. Ennek

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt,

Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt, 2 3 4 Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt, magában foglalva két világháborút és a háborúkhoz kapcsolódó sorsdöntő eseményeket. A fenti korszakot

Részletesebben

DALCSOKROK I. Szigetközi dalcsokor Általmennék én a Dunán... Kék ibolya, levendula, mandula, Ezüstgyűrű gyémántköve nem tiszta, Ezüstgyűrű gyémántköve nem tiszta, Viselje el aki bemocskolta. Szövegváltozat:

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem.

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított.

Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított. Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított. Anyám, anyám, kedves, édesanyám! De szomorú vasárnap virradt

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 18. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

50 Népdal. 50 MP3 ének a KMCSSZ honlapján van: > GYÛJTEMÉNYEK > népdalok. Cs. III. Kötelezõ népdalai a Jubileumi táborra: 2005

50 Népdal. 50 MP3 ének a KMCSSZ honlapján van: > GYÛJTEMÉNYEK > népdalok. Cs. III. Kötelezõ népdalai a Jubileumi táborra: 2005 50 Népdal Cs III Kötelezõ népdalai a Jubileumi táborra: 2005 50 MP3 ének a KMCSSZ honlapján van: > GYÛJTEMÉNYEK > népdalok 1 A csitári hegyek alatt A csitári hegyek alatt, régen leesett a hó Azt hallottam

Részletesebben

A Baranta Nemzeti Edzőtábor Baranta Találkozó 2013- Felcsút-Szúnyogpuszta Hétfő

A Baranta Nemzeti Edzőtábor Baranta Találkozó 2013- Felcsút-Szúnyogpuszta Hétfő A Baranta Nemzeti Edzőtábor Baranta Találkozó 2013- Felcsút-Szúnyogpuszta Hétfő sz.: Időpont Napirendi pont Témakörök Felelős, Foglalkozásvezető 1. 06.00-06.20 Ügyeletes szolgálatok eligazítása - Őrség

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Gyere velem a vásárba!

Gyere velem a vásárba! Gyere velem a vásárba! Apa Andris fiam, milyen nap van ma? 1. gyerek Vasárnap. Az ám! De milyen vasárnap? 2. gyerek Hát vásárnap! Méghozzá a szomszéd faluban, Reziben! 1. gyerek Mihály-napi vásár! Jaj,

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A böcsületes? Azt, a becsületes nevét kérem. Hát a szegény, megbódogút apám után Szénégető János lenne. Anyja neve? Hát Juliska. Milyen Juliska?

A böcsületes? Azt, a becsületes nevét kérem. Hát a szegény, megbódogút apám után Szénégető János lenne. Anyja neve? Hát Juliska. Milyen Juliska? Gubera Jó reggelt aggyon Isten! Jó reggelt. Jó hejjen járok? Fogságba vótam, s az asszony felküdött Pestre, mer aszt mogya, hogy itt a fogságért lehet szőnyeget kapni. Ojjan úriasat. Nem jó mán neki a

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások Locsolóvers Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! bar, görény, egyensúly, nyuszi, merkaptán, gáz, turbina Megoldások BrO2KKO2Li Látod azt a szép kis nyuszit?

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

TÁNC 9. Tekeredik a kígyó játék - TRADICIONÁLIS 10. Dunántúli ugrós és csárdás - TRADICIONÁLIS 11. Megy a gőzös játék - TRADICIONÁLIS

TÁNC 9. Tekeredik a kígyó játék - TRADICIONÁLIS 10. Dunántúli ugrós és csárdás - TRADICIONÁLIS 11. Megy a gőzös játék - TRADICIONÁLIS KONCERT 1. Három szabó legények - TRADICIONÁLIS 2. Játékos hangszerbemutató - TRADICIONÁLIS 3. Virágéknál ég a világ - TRADICIONÁLIS 4. Badacsonyi szőlőhegyen - TRADICIONÁLIS 5. Hull a szilva a fáról -

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tiszteletére rendezett akadályverseny feladatai (közös játék) 12 fős csapatokkal Az iskolai verseny ideje: 2015. március 10. kedd 9 óra Szervező:

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA!

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Avagy : Egy késői utazás a Mezőkövesdi repülőtérre 2012 decemberében módomban állt megtekintenem a Mezőkövesdi repülőteret, amely egykor a Varsói Szerződés tartalék repülőtere volt.

Részletesebben

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8.

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. KÉPES KRÓNIKÁK fény MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. 2 Tisztelt Díszvendégeink, tisztelt Hagyományőrzők, tisztelt Soproni Polgárok! Erőt, tisztességet! Hadd üdvözöljem ezzel a huszárköszönéssel a megjelenteket,

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld töredékes, gyorsan átalakuló tánchagyományában a többi

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Pfaff László vagyok, 65 éves nyugdíjas. 1966-67-ben voltam előfelvételis vegyi- sugárfelderítő Hódmezővásárhelyen. Szakaszparancsnokom Cserhalmi Mihály fhdgy., aki vezérőrnagyként

Részletesebben

A karádi faluvégen. A karádi faluvégen, sej, haj, lulu-lulu-lárom, Leányvásár lesz a héten, sej, haj, lulu-lulu-lárom.

A karádi faluvégen. A karádi faluvégen, sej, haj, lulu-lulu-lárom, Leányvásár lesz a héten, sej, haj, lulu-lulu-lárom. A csitári hegyek alatt A csitári hegyek alatt régen leesett a hó. Azt hallottam, kisangyalom, véled esett el a ló. Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet? Így hát, kedves kisangyalom, nem lehetek a tied.

Részletesebben

Az élet vigyen. Elindulni nehéz

Az élet vigyen. Elindulni nehéz Az élet vigyen Elindulni nehéz Hogy az élet könnyő nehéz elhinnem Én nem a te tüzednél melegszem Gyere kérlek a küszöbrıl indul az utad Én szabad vagyok te is légy szabad Mert valaki mindig ki akar ütni

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás tásba 149/2009 tásba BE Balog Antalné 2009.03.11. Földeák, Vásárhelyi u. 51 címe (több helyszín esetében a címek): Földeák, Vásárhelyi u 51. illetve az ----- Módosításának --- 63359763 Napi/heti tartási

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE!

KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE! KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE! 49 ITT ÜLTETTEM EGY SZEM BORSÓT Itt ültettem egy szem borsót, Itt kelt ki, Te meg, pajtás, eredj ki! 50 KIS SÁMLI, NAGY SÁMLI Kis sámli, nagy sámli,

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

MEGJELENT AZ ESTERHÁZY PÁL ALAPÍTVÁNY 2014-ES ASZTALI ÉS FALINAPTÁRA.

MEGJELENT AZ ESTERHÁZY PÁL ALAPÍTVÁNY 2014-ES ASZTALI ÉS FALINAPTÁRA. MEGJELENT AZ ESTERHÁZY PÁL ALAPÍTVÁNY 2014-ES ASZTALI ÉS FALINAPTÁRA. AZ ALAPÍTVÁNY A NAPTÁR KIADÁSÁVAL A NAGY VILÁGÉGÉS KITÖRÉSÉNEK KÖZELI, 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL AZ I. VILÁGHÁBORÚ MAGYAR HŐSEIRE,

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Megállj, farkas, majd megbánod! A kopogóst még eljárod.

Megállj, farkas, majd megbánod! A kopogóst még eljárod. A HAMIS FURULYA Itt a mese a markomba Gabi, ne légy oly goromba! Minek csípted meg a Lajkót? Tedd le, Jutka, a szakajtót! Ez a Borcsa suttog egyre, Nem is viszem ki a hegyre. Gallér híján, köpönyeg, Nem

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Betlehemes* Magyarszováton

Betlehemes* Magyarszováton Betlehemes* Az erdélyi típusú betlehemes hosszabb lélegzetű, minisztériumszerű, liturgikus és epikus elemekkel átszőtt 12-20 szereplős játék. Rendszerint elő- és utójátéka is van, előadása különösen nagy

Részletesebben