KÁNYÁDI SÁNDOR: TÉLUTÓ. Február 2. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁNYÁDI SÁNDOR: TÉLUTÓ. Február 2. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJA"

Átírás

1 2013. Február Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIX. évfolyam 2. szám KÁNYÁDI SÁNDOR: TÉLUTÓ Enged a Küküllő: helyen-helyen kásás, jégtörő csákányát próbálgatja Mátyás. Legelőbb a gáton mélyeszti a jégbe, pillogatva buggyan ki a víz a fényre. Bajszot pödörint egy tavalyi fűszálból, óvatos egérként lesurran a gátról. Előbb cincogatva, aztán kacarászva, zendít a Küküllő csengő csobogásra. S mintha valahol már furulya is szólna: ébrednek a fűzfák nagyokat nyújtózva GYÁRFÁS ENDRE: FÖRGETEGES EZ A BÁL Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban! Förgeteges ez a bál, még a ház is muzsikál. Kéménykürtőn hosszan kürtöl, nagybőgőzik pincemélyből, cimbalmozik betongerendáin, gitározik tévéantennáin. Az eresze csikorgató, az ajtaja tárogató, Ég a kisze, lánggal ég, bodor füstje felszáll, tavaszodik kék az ég, meleg a napsugár. Mire füstje eloszlik, a hideg köd szétfoszlik, egész kitavaszodik. Február 2. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJA URUNK BEMUTATÁSÁ-nak ünneplése a IV. századtól kezdve általános volt. A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében. A római katolikus vallás GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY néven ünnepli ezt a napot. Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket is. József és Mária ez alkalommal mutatta be áldozatként a két gerlicét vagy galambfiókát. Ekkor szentelték az Úrnak az elsőszülött fiút. Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban előírt vallásos cselekmény volt. Az elsőszülött fiúgyermeket Istennek szentelték a szülők. A Kivonulás könyve előírja az elsőszülött bemutatását és megváltását a templomban. Az ókori Rómában tavaszkezdő nap volt, fáklyás engesztelő körmenetet tartottak, amelyben a pogány rómaiak körbejárták a város bálványszobrait. Ennek megkeresztelése a gyertyás körmenet ezen a napon. A szentmise a gyertyák megszentelésével kezdődik, majd a gyertyás körmenet következik. Mint az ünnep neve is elárulja, ilyenkor szoktak gyertyát szenteltetni a katolikus falvakban. A hagyományos, magyar paraszti társadalomban a szentelt gyertya a bölcsőtől a koporsóig elkísérte az embereket. Keresztelésig az újszülött mellett világított, hogy a pogánykát ki ne cseréljék a gonosz, rossz szellemek. Amikor a fiatal anya először ment a templomba az ún. egyházkelőre vagy avatásra, szintén szentelt gyertyát vitt a kezében. Gyertyát égettek a súlyos beteg mellett, szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe, hogy annak fényénél múljon ki a világból (Tápiószentmárton; Gulyás É. 1985: 835). Szentelt gyertya égett a halott mellett is. Mindenszentek napján és halottak napján, de más nagyobb ünnepeken, húsvétkor és karácsonykor is meggyújtották. Ugyancsak az egész nyelvterületen elterjedt hiedelem volt, hogy vihar, égzengés, villámlás és jégeső ellen szentelt gyertyát kell gyújtani. Valószínűleg hasonló védelmi célzattal falaztak szentelt gyertyát az épülő házba is. A Szeged vidékiek a szentelésről hazatérve a kilincsre is helyeztek egy kis darabot a gyertyából, hogy békesség legyen a házban. A gyümölcsfákat is megveregették a szentelt gyertyával, hogy bőven teremjenek (Bálint S. 1980b: 246). A szentelt gyertyát a sublótban, ládafiában tartották, vagy szalaggal átkötve a falra helyezték. Turán például a belüknél összekötött gyertyákat a szentképre akasztották. Az Ipoly vidéki falvakban többnyire három gyertyát szenteltettek meg, a kisebbet égzengéskor, viharkor vették elő, a nagyobbak közül az egyiket a nagybeteg vagy a haldokló kezébe adták. Ugyancsak általánosan elterjedt időjárás- és termésjósló hiedelmek kapcsolódnak ehhez a naphoz. Közismert a medvével való jóslás: ha ezen a napon kisüt a nap, és a medve meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, és még negyven napig tart a hideg. Általában úgy vélik, hogy ha február 2-án jó idő van, akkor későn tavaszodik. Ellenkező esetben a Mura-vidéken úgy tartották Gyertyaszentelőkor, ha esik a hó, fúj a szél, Nem tart sokáig a tél. (Penavin 1988: 45). {7-121.} A Drávaszögben a tél várható hosszára jósoltak oly módon, hogy gyertyát szúrtak a földbe. Amilyen mélyen a sárba lehet a gyertyát dugni, olyan mélyen fog még megfagyni a föld vélték (Lábadi 1988a: 295). Közismert regula: Ha fénylik gyertyaszentelő, az isiket szedd elő! azaz még fűteni kell. Az időjárással összefüggésben a várható termésre is jósoltak. Például a szlavóniai magyarok ezen a napon esőt vártak a jó termés reményében. A Bács megyei Topolyán úgy tartották, hogy minél hosszabb jégcsapok lógnak e napon az ereszről, annál hoszszabb kukoricacsövek teremnek majd. Jászdózsán úgy mondták: Ha gyertyaszentelő fényes, akkor szűk termés lesz! Tokodi Kopogtató

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK POLGÁRMESTERI ESEMÉNYNAPLÓ Január 8. A VÁTI szakembereivel részletesen áttekintettük a településrendezési eszközeink szükséges változásait. Január 9. Az iskolától, az önkormányzathoz átvett technikai személyzettel beszéltük meg a változással járó feladatokat. Péliföld-Szentkereszten megalakítottuk - önkormányzatok, civil szervezetek - a Gerecse Natúrparkot. Január 10. Munkahelyi értekezletet tartottunk a i hivatal dolgozóinak. A Mesevár Óvoda vezetőjével egyeztettük a projektnyitó rendezvénnyel kapcsolatos teendőket. A Vállalkozók Klubja évnyitó rendezvényét tartottuk az Alkotóházban. Január 14. A minimálbér emelése miatt szükséges átsorolásokat intéztük a hivatalban. Délután rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntöttünk a kantin bérbeadásáról. Tekintettel arra, hogy egyedül a jelenlegi bérlő TRIP-TREND Kft. adott be hiánytalan pályázatot, vele kötünk bérleti szerződést. Január 15. A Fészek Klub vezetőjével tárgyaltunk a hivatalban közös feladatainkról. A január 26-ára tervezett disznóvágás résztvevőivel egyeztettünk a teendőkről, a hivatalban. Január 18. Egy nagy teherautó tűzifát hozattunk a Bajnai Erdészettől. Az ingyenes szállítást köszönjük Farkas Lajos helyi vállalkozónak, aki már nem először tett bizonyságot a köz iránti önzetlenségéről. Január 21. Egy környékbeli hulladékszállító céggel tárgyaltunk esetleges együttműködé-sünkről. Jegyző úrral egyeztettük soros teendőinket. Soltész Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa tájékoztatott az ebszőnyi gyermekeknek hirdetett alkotói pályázatról, és más terveikről. Délután képviselőtársaimmal egyeztettük az idei év rendezvénytervét. Január 22. A Széchenyi terv KEOP "Intézmények energetikai fejlesztése" c. pályázatunk bár megfelelt a követelményeknek, forráshiány miatt nem részesült támogatásban. Természetesen februárban élünk az újra megnyíló pályázati lehetőséggel. Délután az üveggyári nyugdíjas klub összejövetelén vettem részt. Január 23. A "Falumegújítás" pályázatunkkal kapcsolatos helyszíni szemle volt, ahol előbb a hivatal padlásán tekintették meg az esőfogó edények működését, majd pedig a fenti játszóteret. Sárisápon részt vettem a határon átnyúló, fejlesztéseket célzó projekt nyitórendezvényén. A fogorvosi ellátás lehetséges megoldásairól tárgyaltunk partnerekkel a hivatalban. Január 24. Tatán a városháza dísztermében részt vettem a "Kerékpáros barát település", valamint a "Kerékpáros barát munkahely" országos verseny eredményhirdetésén. Tokod önkormányzata az utóbbi kategóriában elért első helyével, az elismerő oklevél mellett elnyerte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által felajánlott "Gepida" túrakerékpárt. Délután a képviselő-testület bizottságai üléseztek, megtárgyalva a következő testületi ülés előterjesztéseit. Január 26. A múlt évben megkezdett hagyományt folytatva, önkormányzatunk ebben az évben is megrendezte a falusi disznóvágást, és az azzal járó disznótort a ban. A böllér munkák főnöke Smidróczki József, a konyhafőnök Kolbert János volt, akik egyegy jól képzett, szorgos csapattal nagyszerű munkát végeztek. Civil szervezeteink is kitettek magukért, a Faluközösség jól szervezett folyamatos műszakban szorgoskodott ahol szükség volt rá, a Gazdakör kitartóan állta a hidegpróbát reggeltől, estig. A finom disznótoros vacsorát követő nótázáshoz Kolbert Sándor szolgáltatta a harmonika muzsikát. Mindez persze úgy jöhetett létre, hogy György Attila, és Hundzsa László helyi vállalkozók adták a hízókat, Mátyus Sámuelék a zöldség és savanyúságféléket, Resszer Gábor a sütéshez a kemencéit, a Gonda család pedig a tésztát a leveshez. A finom süteményeket Györgyné Aranka és Jámborné Marika sütötték. Minden adományozónak, közreműködőnek, segítőnek és szervezőnek köszönöm a rendezvény sikeréhez való hozzájárulását. Fontos azonban még valamiről beszélni, ami a következő napon történt: Ica, és Márti megszervezték a hatókörükbe tartozó gyermekek, és fiatalok megvendégelését a disznótoros ételekből. Legnagyobb örömünkre, több mint nyolcvan helybéli fiatalt tudtunk vendégül látni, így ők sem maradtak ki semmi jóból. Január 28. A képviselő-testület rendes ülése 16 órakor kezdődött a tanácsteremben. Az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló i, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői tájékoztatót követően, az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. fordulós tárgyalása következett. A képviselői indítványokat befogadva, a végleges költségvetés-tervezet a februári ülésen kerül a testület elé. Módosítottuk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendeletet. Elfogadtuk az önkormányzat évi rendezvény naptárát. Bérbe adtuk a Tokod-Üveggyári Liszt Ferenc Művelődési Ház büféjét, ami reményeink szerint új színt visz a településrész közösségi életébe. A hozott határozatok és a rendelet hamarosan elérhető lesz a település honlapján. Január 29. Az előző napi ülés történéseit a jegyző úr ismertette a hivatal munkatársaival, értekezlet keretében. Az ifjúsági Klubnak szereztünk be egy-két szükséges eszközt. Január 31. A "Minőségi nevelés a Mesevár Óvodában" nevezetű projekt nyitó rendezvényét tartottuk a Sportcsarnokban. A rendezvény nagy érdeklődést váltott ki, hiszen a pályázaton elnyert 29,5 millió forint nagy lehetőség óvodánknak a minőségi fejlesztésre. A rendezvényen köszönthettük dr. Völner Pál államtitkár urat, kerületünk országgyűlési képviselőjét, Simon Géza urat, a Megyei Közgyűlés alelnökét, Török Ádám urat, a Megyei Kormányhivatal főigazgatóját, a környék számos településének ét, intézményvezetőket, szülőket, nagyszülőket, pedagógusainkat, és legfőképpen az óvodásokat, akikért az egész van. A Kolompos együttes zenéjére az ovisok szép táncokkal örvendeztettek meg bennünket, amibe a végén államtitkár urat, és engem is bevontak. A programot a szépen feldíszített óvodában rendezett fogadással zártuk. A munka azonban most kezdődik, amihez sok sikert kívánunk Papné Szaló Ilona óvodavezető asszonynak, és munkatársainak. Még az est folyamán, az Alkotóházban alkalmam volt köszönteni hivatali elődömet Pánczél Mihály urat, és a társaságában összegyűlt környékbeli nyugalmazott eket. Tartalmas nap volt. TOKOD A GERECSE NATÚRPARK RÉSZE január 9-én a Don Bosco Szalézi Társaság rendházában írtuk alá a Gerecse Natúrpark alapító okiratát. A szövetség huszonkilenc önkormányzat és húsz civil szervezet összefogásával jött létre. A natúrpark alapvető célja, hogy a Gerecse-hegység területén és az ahhoz csatlakozó peremterületeken (Duna-völgy, Által-ér völgye, kisalföldi löszvidék, Keleti-Gerecse) elősegítse a fenntartható, és értékőrző tájhasználati formákat, egységes arculatot és marketing támogatást teremtsen a tájra jellemző Tokodi Kopogtató - 2 -

3 helyi termékekhez és szolgáltatásokhoz. Célja továbbá hogy a környezeti nevelés- oktatás eszközeivel, a zöldturizmus különböző formáinak támogatásával, a hazai natúrpark mozgalom ügyének felkarolásával hozzájáruljon a természeti és kulturális értékek, hagyományok megőrzéséhez. A natúrpark névhasználati cím adományozó ünnepségét február 1-jén Tatán tartottuk az Eötvös József Gimnázium patinás dísztermében. A cím használatára jogosító okleveleket dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter adta át a csatlakozó települések - köztük Tokod - einek, és a civil szervezetek képviselőinek. TERMELŐI PIAC 2013 Tavaly ősszel elindítottuk a helyi termelői piacot az öreg iskola udvarán azért, hogy a termelők-kertészkedők a megtermelt felesleget helyben értékesíthessék, a vevők pedig friss, helyben termelt jó minőségű termékekhez juthassanak. Vásárlói oldalról nagy volt az érdeklődés, eladók viszont nem jöttek árúikkal. A helyi termelői piacot kora tavasszal ismét megnyitja az Önkormányzat. Piacunkra szeretettel várjuk a termékeiket (palánta, zöldség, gyümölcs, virág, méz, sajt, tojás, füstöltáru...) értékesíteni szándékozó helyi őstermelőket és kistermelőket. Aki kedvet érez az árusításhoz és nem rendelkezik őstermelői vagy kistermelői igazolvánnyal, a kiváltásához Önkormányzatunk segítséget nyújt. Érdeklődni, jelentkezni lehet az Alkotóházban személyesen, vagy a +36/ ös telefonszámon Radovics Georginánál, aki tájékoztatást és segítséget nyújt az igazolvány kiváltásával kapcsolatban. A megtermelt termékek mellett, idén tavasszal az otthon feleslegessé vált holmik árusítására is lehetőség lesz, bolhapiac jelleggel. Az árusításból származó jövedelem évi forintig adómentes! A termelői piacon helypénzt nem kérünk. Bízunk abban, hogy felkeltettük az érdeklődést, és lesz vállalkozó szellemű helyi lakos, akivel együtt tudunk dolgozni a helyi piac fellendülése érdekében. FELHÍVÁS! TEMETŐ-LÁTOGATÓ JÁRAT INDÍTÁSA ÜVEGGYÁRI LAKOSOK RÉSZÉRE Tokod Nagyközség Önkormányzata, legalább öt fő jelentkezése esetén, hetente egy alkalommal biztosítaná üveggyári lakosai részére az önkormányzati autót, hogy könnyebben eljussanak a temetőbe szeretteik sírjához. Aki szeretné igénybe venni a segítséget, jelezze Hársfai Zoltánné felé, a 06 33/ as telefonszámon. Tisztelettel: TISZTELT ÜGYFELEINK! január 1-jével megalakult és elkezdte működését az Esztergomi Járási Hivatal. A Járási Hivatal törzshivatalának és kirendeltségeinek címei és elérhetőségei: Esztergomi Járási Hivatal A Törzshivatal ügyfélfogadási ideje: Hétfő: Szerda: és Péntek: Az Okmányiroda (Esztergom) elérhetőségei: Telefon: 33/ Fax: 33/ Az Okmányiroda (Esztergom) ügyfélfogadási ideje: Hétfő: és Szerda és Csütörtök: és Dorogi Kirendeltség Cím: 2510-Dorog, Hantken Miksa u. 8. Telefon: 33/ , 33/ , 33/ , Fax: 33/ A Kirendeltség ügyfélfogadási ideje: Hétfő: és Szerda: és Csütörtök: és Péntek: Az Okmányiroda (Dorog) elérhetőségei: Telefon: 33/ , 33/ , 33/ , Fax: 33/ Az Okmányiroda (Dorog) ügyfélfogadási ideje: Hétfő: és Szerda: és Csütörtök: és Péntek: január 1-jétől a Járási Hivatal a következő ügyekben áll az ügyfelek rendelkezésére: okmányirodai feladatok útlevél-igazgatás, gépjármű- nyilvántartás egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek egyes szociális igazgatási ügyek családtámogatási ügyek köznevelési feladatok egyes kommunális típusú ügyek (pl. temetőengedélyezés) menedékjogi ügyek egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése állategészségügyi feladatok szabálysértési feladatok A jegyző hatásköréből a Járási Hivatalhoz kerülő feladat- és hatáskörökről a márciusi Kopogtatóban részletes tájékoztatást nyújtunk. Az Esztergomi Járási Hivatal ügysegédje, Vachaja Ildikó minden kedden 8.00 órától óráig tart ügyfélfogadást Tokod Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 1. számú irodájában. Az ügysegéd a járási hivatalokhoz került hatósági feladatok ügymenetéről nyújt tájékoztatást, illetve segíti az ügyfeleket az ügyintézésben (kérelem benyújtása, tájékoztatás). Tokod, február 5. Tóth Gábor jegyző Cím: 2500 Esztergom, Bottyán János u. 3. Telefon: 33/ , 33/ , 33/ , 33/ , 33/ Fax: 33/ NE FELEDKEZZEN EL SZERETTEI NYUGHELYÉNEK ÚJRAVÁLTÁSÁRÓL! HIRDETMÉNY (MÁSODIK MEGJELENÉS) A Tokod Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévő Tokod, Kossuth Lajos utca 215/9 helyrajzi számú temetőben Tokodi Kopogtató

4 található december 1-je előtti érvényességi idővel rendelkező temetkezési helyek újraváltására hívja fel a hozzátartozók figyelmét. A Tokod, Kossuth Lajos utca 215/9 helyrajzi szám alatt található temetőben a temetkezési helyek közel negyedének a használati ideje lejárt, azokat, az érvényben lévő rendelkezésekben biztosított jogkörünknél fogva újraváltásra meghirdetjük. Felkérjük a Tisztelt Hozzátartozók figyelmét, hogy akik a lejárt temetkezési helyeket újra kívánják váltani, fáradjanak be a LÉTHÉ Temetkezési Kft. irodájába az érvényességi idő utolsó napjáig. Az érvényességi idő lejárta esetén pedig haladéktalanul keressék fel a LÉTHÉ Temetkezési Kft. kirendeltségeit. A LÉTHÉ Temetkezési Kft. irodáinak elérhetősége: 1. Esztergom, Malonyai utca 8/a, Nyitva: munkanapokon óráig Fax/telefon: (33) , 2. Dorog, Mária út 31/b, Nyitva: munkanapokon óráig telefon: 06 (33) , cím: Honlap: A koporsós sírhelyek lejárati ideje eltérő megállapodás hiányában az utolsó koporsós temetéstől számított 25 év, vagy az újraváltási számlán megjelölt dátum. Az urnafülkék, urnasírok, urnakripták esetén eltérő megállapodás hiányában az első urna elhelyezésétől számít a 10 éves használati idő. Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy lehetőségeikhez mérten próbálják meg rövid határidőn belül felkeresni a LÉTHÉ Temetkezési Kft. irodáit, mert - a temető telítettségére tekintettel - lejárat után az újra nem váltott temetkezési helyeket június 1. napjától kezdődően megszüntetjük és értékesíthetjük. Tokod, január 22. PORTRÉ ECSET NÉLKÜL TARCSAI LÁSZLÓ TOKOD SE TECHNIKAI VEZETŐJÉRŐL Nagy kincse az embernek a szeretet, amely minden körülmények között hat és senki sem veheti azt el. Bölcsen mondotta róla egy tudós, hogy az életünk alapdallama. A szeretet átsegít nehézségeken, bízni tanít, kiűzi az előítéletet, öröm és boldogság forrása, sok mindenhez köt és köthet bennünket. Köt embertársainkhoz, tárgyakhoz, a természethez, de a munkavégzéshez is. Elképzeljük, hogy milyen munkában szeretnénk dolgozni, az viszont nem mindig sikerül, de akkor is megtaláljuk, ha másként nem mai szóval mondva hobbiként azt, amit szeretünk csinálni, és így is kiteljesedhet az emberi élet. Példa erre mostani beszélgető partnerem TARCSAI LÁSZLÓ élete is, aki alázattal, önzetlen szeretettel szolgálja már több évtizede a tokodi labdarúgó sportágat. Mondja el Laci, hogy kik a szülei és mit tud származásukról? Édesapám Tarcsai János Gyarmat-pusztáról került Tokodra tól az üveggyárban dolgozott, majd bányász lett és vájárként fejtette a szenet Erzsébet aknán, nyugdíjazásáig ben 77 évesen elhunyt. Édesanyám leánykor neve: Cserni Erzsébet. Tőle tudom, hogy apai ágon az ősei a felvidéken Trencsén megyében éltek, ükapja ott foltozta és drótozta az edényeket. Tokodon hol élt és kikből állt a Tarcsai család? Az Egyházvölgyben éltünk, annak a legmagasabb pontján lévő házban, mindaddig, amíg 1953-ban az édesapám a bányától lakást kapott az Erzsébet Kolóniában a mai Pozsonyi utcában. Szüleim első gyermeke János volt, Tokodi Kopogtató aki 61 évesen öt évvel ezelőtt meghalt. Következő testvérem László, ő mindössze 3 hónapot élt június 2-án születtem én Dorogon és kaptam elhunyt kistestvérem után a László nevet. Utánam született két öcsém, Ferenc, aki a Sashegy utcában, és István aki a Kolóniában él. KISZ-es kora óta ismerem Önt Laci és mindig bicegve járt és jár ma is. Megkérdezhetem, hogy baleset, vagy más az oka mozgáskorlátozottságának? Nem baleset az oka, hanem azt 3 hónapos koromban egy rettenetes vírusos járványos betegség a gyermekparalízis okozta amely a jobb lábszáram izombénulását idézte elő. Szüleim és az orvos mindent megtettek gyógyulásomért, de az érintett izmok véglegesen megbénultak. Három éves koromig szinte járni sem tudtam, akkor kaptam járógépet és azóta is járógéppel tudok járni. Ez a járvány 1957-ben okozta a legtöbb megbetegedést, 2334-en lettek áldozatai országunkban köztük olyanok is, akiknek a légzőszervei bénultak meg, ők egész életüket vastüdőben élték től értek el e téren a jó eredményeket, a Sabin-vakcina alkalmazásával. E kis kitérő után meséljen a gyermekkoráról. Betegségem miatt az óvoda kimaradt az életemből, az iskola viszont már része volt ben írattak be az első osztályba, ahol Kovács Gézától tanultam meg az írástolvasást az Öreg iskolában. A felsőben a történelem, az irodalom és a földrajz voltak a kedvenc tantárgyaim, és e tárgyak tanárai pedig Kovács Géza és Húber Andrásné voltak az általam legkedveltebb tanárok. No meg nagyon szerettem Seres tanító bácsi növénytan óráit. Az általános iskolát a Béke utcai új iskolában fejeztem be 1963-ban. A két iskola közül melyik volt a kedvesebb? Az Öreg. Annak ellenére, hogy több gyaloglást igényelt, mint az új de meghittebbnek, bensőségesebbnek éreztem. Kérem árulja el, alkalmaztak-e testi fenyítést a tanítók? Igen. Magam is részese voltam. Az első pofont Kovács Gézától kaptam, akit mégis nagyra becsültem. A körmössel is megismerkedtem a matek tanárnő és Seres tanító bácsi kezéből. Visszagondolva rá, megérdemeltem. Volt elképzelése a továbbtanulást illetően? Igen, volt. Elsődlegesen technikumba szerettem volna menni, de gyenge fizikumomra tekintettel nem mehettem. Az esztergomi Közgazdasági Középiskolába felvettek volna, de kollégiumba kellett volna lakni és oda azért nem mentem. Így aztán a 8. osztály befejezése után fél évig otthon voltam, majd Papp Sándor felvett a Tsz. gombüzemébe. Pár év múlva elvégeztem a hegesztő tanfolyamot és hegesztőként dolgoztam tovább. 28 éves munkaviszony után a Tsz. Felszámolási időszakában rokkant nyugdíjba mentem. Megkérdezhetem, hogy mi a családi állapota? november 9-ig nőtlen volt, ez időtől nős vagyok. Évek óta ismertem Kovács Katalint, 25 évig együtt dolgoztunk a Tsz. Gombüzemében. Kati 2011-ben jött a Lukácsi Máté kultúrotthonba dolgozni, ahol én a sport területén tevékenykedem, és az ismeretség elmélyülésével házasságot kötöttünk, és együtt folytatjuk az életünket feleségem Széchenyi utcai lakásában. Szavahihető emberektől jutott el hozzám az a hír, hogy Ön Laci évtizedeken át anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szeretetből dolgozik a tokodi fociért, focistákért. Hogy is van ez, hol a gyökere a foci iránti szeretetének? A sport iránti szeretetem gyermekkoromban gyökerezik. 7-8 éves koromban már nagyon érdekelt egyik ága, a futball. Az Erzsébet aknai focicsapat drukkere voltam. Ügyes focistákat láttam játszani, többek között Kolbert Toncsit, Pap Matyi bácsit, Robotka Ferit. A bátyám az Erzsébet-i ifiben, majd az Ebszőny-i ifiben játszott, ha máshová mentek focizni sokszor magukkal vittek. Nagyon kedvesen hívott Pánczél Elemér is. Felnőtt koromban látva a foci iránti rajongásomat 1976-ban Szabó Nándi bácsi beajánlott a

5 tokodi Tsz. Sportegyesület labdarúgó szakosztályába intézőnek. Pánczél Misi bácsi az SE elnöke örömmel fogadott. A Tsz. felbomlásai időszakában megszűnt az egyesület, viszont megalakult a Tokodi-i SE elnöke Kerekes Gábor és ott folytattam intézői tevékenységemet, és végzem ma is technikai vezető elnevezéssel feladataimat, amelyeknek gerince: a játékosokkal kapcsolatos átigazolások igazolások rendezése az illetékesekkel, edzőmérkőzések lekötése, okiratok-jegyzőkönyvek kitöltése, játékvezetők fogadása. Kisgyermekektől kezdve a felnőtteken át személlyel foglalkozom ténylegesen szeretettel, ellenszolgáltatás nélkül immár 37 éve. Különösen szeretem a gyermekeket és a velük való foglalkozásokat, nagyon jólesik viszont szeretetük. Jelenleg felnőtt, előkészítő, serdülő és ifi csapata van az egyesületnek. Kitűnő edzőkkel dolgoztam, külön megemlítem Schalk Károlyt, akivel közel 20 éven keresztül. Valamikor pedig Keserű Ferenccel az utánpótlásedzőjével, és még korábban Nagy Attila bácsival. Remek focisták voltak: Tokodi Ferenc, Szoboszlai Lajos, Papp József, Turcsányi László, akik később Tatabányára kerültek. Külön kiemelem Farszki Tibort, aki Tatabányára meg Dorogra került. Egyébként minden korosztályban voltak kiváló játékosok. Ki a jelenlegi edzője a felnőtt csapatnak, és hol állnak a megyei mezőnyben? A nyergesújfalui Varga Sándor az edző és megyei szinten a csapat az I. osztályba tartozik, negyedik helyen van. Egyszóval helytállt a csapat 2012-ben. A legnagyobb gondot az utánpótlás felhozatala okozta. Van-e valami a labdarúgás terén, amit Ön szerint másként kellene csinálni? Sajnálatos, hogy a foci, azaz a játékos is áru lett, már a kis faluban is. Ezt nem tartom helyesnek. Viszont amíg a kis faluban az utánpótlás nem oldódik meg, addig e téren nem várható változás. Milyen elismerésben volt része a Tsz-nél, és hogy van ez a sportban végzett munkája terén? A Tsz-ben elismerték a munkámat, még Kiváló Dolgozó kitüntetéssel is. Igaz, hogy a sportnál hobbiként végzett munkában lakóhelyem és a labdarúgás szeretete az ösztönzőm, mégis az fáj legjobban, hogy az új tornacsarnok átadási ünnepségére meg sem hívtak. Az egyik évben községi alapítású kitüntetésre javasolták személyemet is, de nem kaptam meg. Mert tudtam a javaslatról megkérdeztem : Azért mert kolóniási vagyok? A válasz fejbólintás volt. Igazán szomorú dolog, hogy még most a 21. században is jelen van Tokodon némelyekben a múltnak ez a fajta kísértése, az előítélet. Laci! Kit tart ön minden idők legjobb labdarúgójának? Az Argentin Messit a Barcelona labdarúgóját. A sport szeretete mellett van-e más kedvtelése is? Változatlanul gyűjtöm a labdarúgó mezeket. Boldog ember Ön Laci? Igen, mert testi sérülésem ellenére nem vagyok elveszett ember, nem ért lenézés az emberek részéről. A labdarúgás által sok helyre eljutottam országunkba, és határainkon túlra is. Feleségemben megtaláltam szerető társamat. Úgy érzem, eddigi életem folyamán elértem minden vágyamat. Mi a véleménye Tokod nagyközségről? Szépen fejlődik és szépül, de fejlesztése terén sürgető feladat az Erzsébet-i Kolónia és az Egyházvölgy szennyvízelvezetésének megoldása és útjainak aszfaltozása. A fiataloknak pedig azt mondom, hogy ne adják el magukat. A játék és akik játékukat nézik, azok kedvéért dolgozzanak, illetve focizzanak, mert a labdarúgás a világ legszebb sportja. Tokod labdarúgóinak sok sikert kívánok, hogy játékukat a szurkolók sokáig és örömmel tudják élvezni. Csatlakozva ehhez a kívánsághoz mondjuk együtt, hogy HAJRÁ TOKOD! Köszönöm a beszélgetést. Soós Rezsőné INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL TÁMOP / Minőségi nevelés a Mesevár Óvodában Minőségi nevelés a Mesevár Óvodában c. projekt nyitórendezvénye január 31-én du. 4 órától volt a sportcsarnokban 274 fő részvételével. Elfogadták meghívásunkat: Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkát, Simon Géza a megyei közgyűlés alelnöke, Török Ádám a megyei kormányhivatal főigazgatója, községek ei, óvodavezetői, Tokod község képviselői, külső bizottsági tagok, civil szervezetek vezetői, intézményvezetők, LAMARAN pályázatíró KFT képviselői, szülők és gyerekek. Összesen 274 regisztrált vendég énekelte együtt a Himnuszt, majd meghallgatta Dr. Völner Pál államtitkár, köszöntőjét, Papné Szaló Ilona szakmai tájékoztatóját, és az óvodások verses üdvözletét. Ezután a Kolompos együttes kíséretében az óvodások néptánccsoportja örvendeztette meg a résztvevőket, végül táncra hívták a vendégeket és táncházzal zárták a programot. A gyerekeket a sportcsarnokban kínáltuk süteménnyel, üdítővel, vendégeinket az óvodában fogadtuk. A résztvevők elismeréssel illették rendezvényünket, jó érzésekkel köszönték meg a vendéglátást. Február hónapban a projekt támogatásával szülői fórumot szervezünk egyéni képességfejlesztés differenciált nevelés címmel. Felkért előadó: Dr. Duró Zsuzsa gyermekpszichológus, tehetségfejlesztési szakértő. Erre a programra várjuk a szülőket, és az érdeklődő kollégákat. KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK FELHÍVÁS! Papné Szaló Ilona projektmenedzser BABAVARRÓ SZAKKÖR INDUL ÜVEGGYÁRBAN! Felhívom az üveggyári lakosok figyelmét, hogy megfelelő érdeklődés esetén babavarró szakkört szeretnénk indítani a Liszt Ferenc Művelődési Házban! Jelentkezni, érdeklődni a szakkörvezetőnél: Csipke Ferencnénél a telefonszámon lehet. Az első megbeszélés: március 4-én hétfőn 16 órakor a Liszt Ferenc Művelődési Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Radovics Georgina szervező MIKROCHIP Január elsejétől minden négy hónaposnál idősebb kutyát kötelező mikrochippel megjelölni és az országos adatbázisban regisztrálni, az életbe lépett kormányrendelet alapján. A jogszabálytól a törvényhozók a kóbor ebek számának radikális csökkenését várják. A mikrochip kapszula a kutyák bőre alá kerül beadásra, mint egy védőoltás. Nincs káros hatással az állat egészségére, szövetbarát anyagból készül. Kedvezményes chipbeültetés háznál is! Az akció még tart, éljenek a lehetőséggel! Dr. Bereczky Zoltán állatorvos Tel: 06-30/ Tokodi Kopogtató

6 2013. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS FONTOSABB VÁLTOZÁSAIRÓL Rendezvény Időpont Helyszín Újévi disznóvágás Január 26. szombat Farsangtemetés Február 12. kedd 16 óra Nagyvölgy Március 15-ei Március 15. péntek ünnepség 16 óra Helyi borverseny Március 16. szombat Hősök Napja Május 24. péntek 17 óra Hősök szob. Templom Kinizsi 100 Május 25. szombat Nagyvölgy Gyereknap Május 25. szombat 15 óra Szent Orbán nap Május 26. Orbán kápolna vasárnap15 óra Pedagógusnap, Május 31. Semmelweis nap péntek 16 óra Sportcsarnok Nyitott pincék Június 22. szombat Pincék Köztisztviselők napja Július 1. vasárnap - Római fesztivál Falunap Mazsorett fesztivál Szüreti felvonulás Idősek napja Október 23-i forradalom és szabadságharc ünnepe Szent Márton nap Adventi kézműves játszóház Adventi vásár Falukarácsony Július péntek, szombat Augusztus 17. szombat Augusztus 18. vasárnap 15 óra Augusztus 19. hétfő 9 óra Szeptember 14., 15. szombat, vasárnap Szeptember 21. szombat Október 15. kedd 15 óra Október 23. szerda 16 óra November 11. hétfő 17 óra December 7. szombat 15 óra December 8., 15. Vasárnap 14 óra December 22. vasárnap 16 óra SZŰRŐVIZSGÁLATTAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Alkotóház, Várbereki erőd Főzőverseny, Gyerek horgászverseny Mesterségek Ünnepe, Tokodról elszármazottak Ebszőnybányai tó Sportcsarnok Sportcsarnok Iskola aulája Községháza előtt Községháza előtt Azok a Tokod településen lakó év közötti hölgyek, akik az elmúlt két esztendőben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton, január hónapban névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra A vizsgálat időpontja: február között a behívólevélen megadott időpontban A vizsgálat a Lukácsi Máté Művelődési Háznál álló szűrőbuszon történik. Törődjünk egészségünkkel és vegyünk részt a szűrővizsgálaton! A földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok január 1-jével megváltoztak, illetve február 1-jével változni fognak. Közlemény. A termőföldről szóló törvény február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára. A magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját (személyi szám) és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját (törzsszám) kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé. Ezen rendelkezés a december 31-ig földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználókra vonatkozik. Adatszolgáltatási kötelezettségüknek március 30. napjáig azonosító adatközlési adatlapon tehetnek eleget, melyet a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ez a kötelezően használandó adatlap a földhivatalok hivatalos honlapjáról (www.foldhivatal.hu) a nyomtatványok menüpontból letölthető. Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes akkor, ha azzal együtt változás bejelentésére nem kerül sor. Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak. A földhivatal földhasználati bírsággal sújthatja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget január 1-jével a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld kivéve az erdő művelési ágú területek használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé. A használat, a használatban bekövetkezett változás, valamint a használat megszűnése bejelentésekor a magánszemély földhasználók kötelesek megadni az eddigi adatokon túl a személyi azonosítójukat és az állampolgárságukat, a gazdálkodó szervezet földhasználók pedig a statisztikai azonosítójukat, illetve cégek esetében a cégjegyzékszámukat. Kötelező a formanyomtatvány használata a földhasználatban bekövetkezett változásoknak, illetve a használat megszűnésének bejelentésekor is. Az új formanyomtatványok szintén a honlapról tölthetők le, és ezeket január 1-jével kell használni, de kötelező használni azon folyamatban lévő eljárásokban, ahol a bejelentés már megtörtént a földhivatal felé, de a használat bejegyzésére, a változás átvezetésére vagy a használat törlésére nem került sor december 31-ig, valamint a megismételt eljárásokban február 1-jét követően a cégek esetében a cégkivonat benyújtása nem kötelező; az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás-mintát pedig csak akkor kötelező benyújtani a földhivatalhoz, ha azt a cégjegyzék nem tartalmazza. Az azonosító adatok kötelező bejelentése a földhasználati nyilvántartás országos személyi adatbázisa létrehozásának, illetve a július 1-jét követően új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő szolgáltatásának lehetőségét készíti elő. Az összesítő a földhasználó által az ország egész területén használt egyes földterületek területét és aranykorona értékét tartalmazza majd jogcímenkénti bontásban, illetve országosan összesítve, megjelölve a használt földterületek fekvése szerint illetékes földhivatalokat is. A földhasználati összesítő igénylésére a földhasználó is jogosult lesz, annak érdekében, hogy mint hatósági bizonyítványt becsatolhassa, azt felhasználhassa az őt érintő eljárásokban. Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája Tokodi Kopogtató - 6 -

7 ANYANYELVRŐL MÁSKÉPP ( MI NŐK EGYMÁS KÖZT.) Anyanyelvünk érték. Egyedülálló. Generációk folyamában az aktuális korszellem hatására csiszolódott, egyszerűsödött, kopott. Napjainkban tapasztaljuk, hogy bekerült a hétköznapi nyelvezetbe több olyan szó, amely nélkülözhető volna. Rossz beidegződés? Megszokás..? viszont káros. Leginkább a gyermekek számára. Az Ő világuk olyan, amilyet mi felnőttek teremtünk számukra. Ha elfogadjuk egymástól a káromkodást az éppen olyan, mintha a szépen gondozott kertünkbe hagynánk beleszórni a gyom magvakat. Kertünket megvédjük kerítéssel, kutyával stb. De a köztünk élő nyelvezetet hogyan védhetnénk meg? Ez egy HELYZET. Amelyért közösen tennünk kellene valamit. Minden ember szeretetre méltó csecsemőként születik. Anyanyelvünk is arra való, hogy a türelem és a szeretet közvetítője legyen s ápoljuk, gondozzuk, mint a gyermeket vagy mint a kertet. Gyermekeink felelőssége kisebb, mint a miénk vagy a legidősebb korosztályé. Tudjuk azt is, hogy egy káromkodás feszültség oldás is, tehát ha innen nézzük testi épség védelmét látja el. Ám testünk vezére a szellem károsodik s velünk együtt a gyermekeké is. Érdemes tehát közös célul kitűzni, hogy féken tartjuk indulatainkat. Segítsünk egymásnak ebben! Elsősorban fogadjuk el, hogy felnőtt emberek TÚLZOTT FE- SZÜLTSÉG alatt vannak, amikor káromkodnak. S fogadjuk el, hogy a káromkodás nem megoldás és hogy korlátozni kell, mert vannak olyan közismert szabados kifejezések, amelyek már szinte a köszönés szintjére emelkedtek a kapcsolat teremtésben és észre sem veszik. Férfiak is gondolják meg! De. Kedves Anyák! Mi soha nem mondhatunk ki trágár szavakat! Harag húzódik meg e szavak mögött? Vagy már megszoktuk? Gondolkodjunk el rajta! Változtathatunk rajta? Változtass Kérlek! Magad miatt is! Gyermekeidért! Szép anyanyelvünkért! Közösségünkért! Lakóhelyünk nyelvezetének tisztántartása érdekében. Nem utolsó sorban NŐISÉGÜNK LÉNYEGÉNEK MEGŐRZÉSÉÉRT! Beszéljünk a haragról, mely nélkül nem élhetünk, hisz jel az emberi kapcsolatokban. Sérelmet jelez. Erkölcsi értékünk jele. Gondolkodjunk el közösen a nehézségeken! Elvégre nem léphetünk túl ÉRTÉKEINKEN egy káromkodással! Ha nehézségeid vannak és nincs kivel megbeszélned írjál! Levelezési rovatunkba írhatsz név nélkül is. Nehézségeinket a szeretet szemüvegén keresztül nézve együtt sikerülhet megoldani! Tanuljunk egymástól! Az anyanyelvünkön, az anyanyelvünkért, szűkebb s tágabb közösségünkért. Egymásért! Levelezési rovatunk jeligéje: Abigél Válassz Te is jeligét s írjál!!! Mi válaszolunk: Kardos Mihály, plébános Faragó Ferencné, nyugdíjas óvónő Tóth Mártonné, nyugdíjas kereskedő A jeligés leveleket a következő címre várjuk: A leveleket a Római Katolikus Templomban elhelyezett gyűjtődobozon keresztül is eljuttathatja a címzettekhez. Válaszlevelet jeligés formában a levél írója által megjelölt helyen lehet átvenni. Farszki Tibor tevékenységét, aki több éven keresztül segítette a vezetőség munkáját. Labdarúgó csapat január közepén kezdte meg az alapozást, az iskola tornatermében, a játékosok szép számmal megjelentek. Februárban négy edzőmérkőzést szeretnénk játszani, ha az időjárás megengedi. Szeretnénk új játékosokat is igazolni Tóth Péter a Zoltek SE-ből, Szatyina Zoltán a Gyermely csapatából érkezne. Kívánok szurkolóink nevében is sok sikert és minél jobb szereplést a tavaszi fordulóban. Tarcsai László technikai vez TAVASZI FORDULÓ MÉRKŐZÉSEI Ford. Dátum Ifi Felnőtt 1. márc Esztergom Tokod 2. márc Tokod Vértessz. 3. márc Zsámbék Tokod 4. márc Tokod Kecskéd 5. márc Oroszlány Tokod 6. ápr Ete Tokod 7. ápr Tokod Környe 8. ápr Bana Tokod 9. ápr. 28. Szabad Szabad 10. máj Zoltek Tokod 11. máj Tokod Ács 12. máj Nagyigmánd Tokod 13. máj Tokod Tát 14. jún Tardos Tokod 15. jún Tokod Bábolna PROGRAMAJÁNLÓ Tokod Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját a tokodi könyvtárban február 26-án (kedd) 16 órakor megrendezésre kerülő vetített képes előadásra. MUNKÁCSY: KRISZTUS-TRILÓGIÁJA első darabja I. KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT (1881) Előadó dr. Reisinger János irodalomtörténész MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! SPORTHÍREK Tóth Mártonné PÜNKÖSDI SZENTMISE CSÍKSOMLYÓN TOKOD SE HÍREI - TISZTELT SZURKOLÓINK A 2013-ban új vezetőséggel kezdjük meg a tavaszi fordulót. Bízunk benne, hogy az új vezetőség több pályázatot kíván benyújtani és sikeresen megnyerni, és munkájával hozzájárul a szakosztály működéséhez. Szeretném bemutatni a vezetőséget: Kerekes Gábor, Tolnai Iván, Olléné Kerekes Anna, Petróczi Gabriella, Berdó László, Manga Gyula, Manga Zsolt és Kiss László. Kívánok munkájukhoz sok sikert és jó egészséget. Megköszönjük Igaz magyarok, hithű katolikusok találkozóhelyére zarándokutat szervez a Tokodi Egyházközösség. Távolság: 800 km (Erdély) Program menet: május 17-én (péntek) 03 órakor indulás Tokodról a Községháza elől Tokodi Kopogtató

8 Tokod-Nagyvárad-Királyhágó-Segesvár érintésével az esti órákban megérkezés Homoródalmásra, Tokod testvértelepülésére. Közös vacsora, házaknál elszállásolás. 18-án (szombat) ébresztő, reggeli, indulás a csíksomlyói szentmisére. Esti órákban vissza Homoródalmásra, ott közös vacsora. 19-én (vasárnap) ébresztő, reggeli indulás haza, Székelyudvarhely-Farkaslaka-Korond-Kolozsvár érintésével. Hazaérkezés 20-án Pünkösd hétfőn a hajnali órákban. A felajánlott program költsége: fő részvételével Ft. Jelentkezés (foglaló befizetésével Ft) március 15-ig. Érdeklődni Tillmann Bélánál (06-30/ ) és Robotka Lászlónál (06-30/ ) lehet. Adjunk hálát a Babbamáriának, hogy megtehetjük ezt a szép, lélekemelő utat! Dicsértessék! Egyházközösség ANYAKÖNYVI HÍREK Sok szeretettel köszöntjük január hóban született gyermekeket! Hugyecz Arnold és Pelle Szilvia gyermeke Posár Richárd és Csurgó Viktória gyermeke Szatai Zsolt és Macskó Rozália gyermeke Gratulálunk a szülőknek! KÖNYVAJÁNLÓ Csongor Réka Laura Fájó szívvel búcsúzunk január hóban elhunyt lakosainktól: Róth Károlyné Pánczél Árpádné Tállai Sándorné Nyugodjanak békében! Láthatatlan híd Amit lerombol a történelem, fölépíti a szerelem András építészhallgatóként éppoly hirtelen csöppen a 30-as évek Párizsi bohéméletébe, amilyen önkéntelenül ragadja később magával a századközép világégése, hogy munkatáborról munkatáborra sodródva, küszködve kapaszkodjon az egyetlen szerelembe: élete legnagyobb ajándékába Klára még szinte gyermek, mikor az erősödő szélsőséges eszmék Magyarországáról saját sorstragédiája után Párizsba kénytelen menekülni, egyik pillanatról a másikra felnőtté válva, hogy ott megismerje Andrást, és életük egymáséba gubancolódjon Tamás és Ibolya a háború gyermekei; miközben szüleik a földi poklokkal csatáznak értük és egymásért, mindnyájuk túléléséért, ők olyan emlékekre tesznek szert, melyek generációk sorsában hagynak kitörölhetetlen nyomot, amit nem moshat el sem az óceánnyi távolság, sem a részvétlen idő Julie Orringer regénye, a Láthatatlan híd magával sodor és felkavar, kétségbe ejt és megvigasztal, elveszi és visszaadja az életbe és az emberségbe vetett hitünket. Arról mesél, amiről csak a fontos könyvek tudnak: hogy minden ember egyedi és megismételhetetlen és szükségünk van valakire a boldogsághoz és a boldoguláshoz Trükkláda szülőknek - Tippek és ötletek, melyek könnyebbé és boldogabbá teszik a család mindennapjait Mi lenne, ha a fogmosás elszánt kis ellenzőjével egyszer kipróbáltatnánk a bolond fogkefét? Vagy ha a megrögzött zöldséggyűlölővel együtt paprikát rágcsálva ádáz cápává változnánk? A Trükkláda szülőknek című könyv bemutatja azokat a gyakorlati tippeket és ötleteket, melyet sokat tapasztalt anyukák és apukák gyűjtöttek össze az igazán nehéz, ugyanakkor meglehetősen gyakori helyzetek kezelésére. Külön fejezet foglalkozik a fürdőszobában előforduló hisztikkel, az ágyba könyörgés procedúrájával, az utazás alatti trükkök tárházával vagy akár az ebédlőasztal körül bevethető cselek listájával is. Vannak természetesen általános receptek és ötletek, ezeket nemcsak egy-egy adott helyzet alkalmával használhatjuk, hanem hosszú távon segítik a felfordulások elkerülését. Jól bevált nevelési tippek és ötletek és trükkök gyűjteményét tartja kezében az Olvasó, melyek könynyebbé és boldogabbá teszik a család mindennapjait és segítenek túllendülni a nehéz pillanatokon! Forrás: Internet FELKÉRÉS TÁNCRA! Csizmahíja Néptánc Csoport tárt karokkal vár minden néptáncolni vágyó 18 év feletti leányt és legényt. Ha van kedved megismerni a néptánc szépségét jelentkezz bátran.. Amit garantálunk: jó hangulatú próbák, remek oktatók és egy kis kikapcsolódás. Várunk szerdánként 19 órától Tokodon a ban! Érdeklődni a helyszínen vagy Süvegesné Vass Juditnál lehet a 30/ telefonszámon. Csizmahíja Néptánc Csoport MOZGÓ HÚSBOLT Januártól a friss húsárut házhoz hozzuk Önnek! Kínálatunk: - Tőkehúsok - Szárnyasok - Házi jellegű füstöltáruk nagy választékban Tokodra érkezünk Minden héten csütörtökön: Köztársaság u Üveggyári Műv. Ház Rendelést felveszünk: Motil Tamás: 06-30/ Tokod Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Főszerkesztő: Süvegesné Ifjú Ildikó Szerkesztő: Bérces Jánosné Elérhetőségek: Tel.: Web: Készült a Spori Print V. nyomdában, 1600 példányban Kérjük adója 1 %-ával támogassa a Tokod Nagyközségért Alapítványt. Adószám: Tokodi Kopogtató - 8 -

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a január 26-ai rendes képviselő-testületi ülés napirendjét:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a január 26-ai rendes képviselő-testületi ülés napirendjét: 1/2015. (I. 26.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. január 26-ai rendes képviselő-testületi ülés napirendjét: 1. Tájékoztató az előző ülés óta

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06 Felismerve, hogy a Gerecse tágabb térségében fellelhető számos természeti és építészeti-kulturális érték, hagyomány megőrzéséhez, fenntartható fejlesztéséhez olyan térségi szintű, járásokon is átívelő,

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén. 3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének 2016. február 17-én tartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

1. Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés egyszerűsítésének lényeges elemei:

1. Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés egyszerűsítésének lényeges elemei: Gazdálkodók figyelmébe A 2013. január 1-jét követően kiállított igazolványok legfeljebb a kiállítás évétől kezdődően számított harmadik adóév utolsó napjáig hatályosak (ezt követően bármilyen továbbérvényesítés,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály. Az üzemeltető adatai

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály. Az üzemeltető adatai Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3194 igazgatas@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 TISZTELT ÜGYFELÜNK! KITÖLTÉS ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT ( 4. OLDAL)! Tisztelt

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben