DaF-tervezet Alsó tagozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DaF-tervezet Alsó tagozat"

Átírás

1 Deutsche Schule Budapest DaF-tervezet Alsó tagozat A német mint idegen nyelv (DaF Deutsch als Fremdsprache) oktatása az osztályokban

2 Tartalom 1. Kommunikációs részkompetenciák Hallás utáni / vizuális értés Beszélgetésben való részvétel Összefüggő beszéd Olvasás utáni szövegértés Szövegalkotás Közvetítés Rendelkezésre álló nyelvi eszközök Kiejtés/ intonáció Helyesírás (ortográfia) Szókincs Nyelvtan Szövegek és média oldal

3 1. Kommunikációs részkompetenciák 1.1. Hallás utáni / vizuális értés A diákok az 1. osztály elvégzése után képesek megérteni lassú beszédben, tisztán artikuláltan elhangzó ismert szavakat, egyszerű mondatokat és rövid összefüggő szövegeket, melyek saját magukra, a családjukra, illetve mindennapi életük és környezetük konkrét dolgaira vonatkoznak. egy bizonyos ideig mások mondandójára összpontosítani, rövid, egyértelműen megfogalmazott, a mindennapi kommunikáció során átadott egyszerű tartalmak lényegét megérteni, megérteni és megválaszolni személyüket érintő kérdéseket (pl. Életkor, lakhely, származás, hobbik, család), megérteni és végrehajtani egyszerű utasításokat tanórák keretein belül és általában az iskolai élet során, számukra ismert verseket és énekeket megérteni és visszaadni. A diákok a 2. osztály elvégzése után képesek megérteni gyakran használatos szavakat, különálló mondatokat és rövid összefüggő szövegeket életkoruknak megfelelő, érdekes témákban, viszonylag lassú beszéd és tiszta artikuláció esetén. Ehhez alapvető értési stratégiákat sajátítanak el (globális hallás utáni / vizuális értés valamint szelektív információ kivonás). hosszabb ideig mások mondandójára összpontosítani és lényeges összefüggéseket, fontos részleteket is megérteni a mindennapi kommunikáció során, legyen szó a családról, barátokról, az iskoláról vagy a szabadidőről, megérteni és megválaszolni egy előkészített témához kapcsolódó kérdéseket valamint megérteni és követni utasításokat, magyarázatokat a tanórákon illetve hétköznapi helyzetekben, tájékozódni hétköznapi helyzetekben (pl. telefonálás vagy bevásárlás során, postán) és kéréseket és kérdéseket megfogalmazni az általános beszélgetési szabályoknak megfelelően. A diákok még segítségre szorulnak a gördülékeny párbeszéd kialakításában. A diákok a 4. osztály elvégzése után saját korcsoportjuk számára érdekes témákban megértik a releváns szavakat, mondatokat illetve összefüggő szövegeket. Képesek a főbb információk mellett részleteket is megérteni (globális és részletes hallás utáni értés) 2. oldal

4 sztenderd nyelvváltozat használata esetén. A médiából szintén ki tudják szűrni a számukra érdekes, lényeges információkat (szelektív hallás utáni / vizuális értés). a helyzetnek megfelelően az adott beszélgetőpartnerre összpontosítani, megértésre törekedni, hétköznapi beszélgetéseket követni és ezekbe bekapcsolódni, amennyiben ismert témákról illetve eseményekről van szó, megérteni részletesebb feladatokat, utasításokat és magyarázatokat a tanórák során, tájékozódni hétköznapi helyzetekben (pl. telefonálás vagy bevásárlás során, postán), reagálni a másik félre és kéréseket, kérdéseket megfogalmazni az általános beszélgetési szabályoknak megfelelően, nyilvános bemondásokat és hirdetéseket/bejelentéseket megérteni és számukra releváns információkat ezekből kiszűrni, valamint ismerőt témákkal foglalkozó rádió- és tévéfelvételek, játék- és dokumentumfilmek legfontosabb mondanivalóit kiszűrni és megérteni feltéve, hogy többször meghallgathatják, ill. megnézhetik ezeket Beszélgetésben való részvétel A diákok az 1. osztály elvégzése után némi készüléssel, egyszerű mondatokat alkotva, közvetlenül tudnak beszélgetni ismerős témákról és emberekről, valamint feltalálják magukat konkrét, hétköznapi helyzetekben egyszerű kérdéseket megfogalmazva. bemutatkozni és nagyon röviden saját élményekről beszélni, használni a szokványos köszönési és búcsúzási szófordulatokat, röviden hozzászólni ismerős témákhoz, tetszést, ill. nemtetszést kinyilvánítani, megnevezni általuk különösen szeretett, ill. egyáltalán nem kedvelt dolgokat, bocsánatot/elnézést kérni, mások bocsánatkérésére reagálni, alapvető érzelmeket megnevezni és ezekről másokkal beszélgetni, kívánságaikat/vágyaikat röviden megfogalmazni. A beszélgetőpartner (tanár) segít megfogalmazni azt, amit a diákok mondani próbálnak. A diákok a 2. osztály elvégzése után tudnak beszélgetni egyszerű, megszokott helyzetekben ismert témákról és tevékenységekről valamint kérdéseket tesznek fel - mindezt egyszerű nyelvezetet használva. bemutatkozni és családjukat is bemutatni, 3. oldal

5 mesélni saját élményeikről és tapasztalataikról, röviden körülírni szokásokat, mindennapos tevékenységeket, elfoglaltságokat, informálni másokat tervekről és megállapodásokról saját véleményüket megfogalmazni, ill. mások álláspontjára reagálni, egyszerű nyelvezetet használva, megnevezni és elmagyarázni általuk különösen szeretett, ill. egyáltalán nem kedvelt dolgokat, megindokolni saját érzelmeiket, megfogalmazni kívánságokat és kéréseket valamint betartani az általános beszélgetési szabályokat. A diákok még segítségre szorulnak a gördülékeny párbeszéd kialakításában. A diákok a 4. osztály elvégzése után már külön felkészülés nélkül részt tudnak venni ismerős, számukra érdekes témákban folytatott beszélgetésekben és megnyilvánulásaikat az adott szituációhoz igazítják. ismerős témákról, személyes érdeklődési körükről beszélgetni, részletesen mesélni saját élményeikről és tapasztalataikról, megfogalmazni saját céljaikat, terveiket és álmaikat, egyszerű mondatokkal, alapvető demokratikus viselkedésmódban, egy adott témával kapcsolatban saját véleményüket megfogalmazni, ill. mások álláspontjára reagálni, kifejezni saját érzelmeiket, beszélni általuk különösen szeretett, ill. egyáltalán nem kedvelt dolgokról és reagálni mások hasonló megnyilvánulásaira, érthetően, tisztán megfogalmazni kívánságaikat és kéréseiket, betartani az általános beszélgetési szabályokat. A diákok önállóan tudnak beszélgetést kezdeményezni és folytatni Összefüggő beszéd A diákok az 1. osztály elvégzése után egyszerű, begyakorolt mondatokkal körül tudnak írni bizonyos dolgokat, személyeket és eseményeket közvetlen környezetükből. Mondataik általában célzott összekötés nélkül követik egymást. 4. oldal

6 bemutatkozni, tájékoztatást adni barátaikról és családjukról, valamint röviden beszélni bizonyos eseményekről, begyakorolt szófordulatok segítségével hogylétükről beszámolni, alapvető nyelvi eszközökkel körülírni a mindennapos iskolai történéseket, szabadidős szokásaikról/elfoglaltságaikról beszélni, megnevezni általuk különösen szeretett, ill. egyáltalán nem kedvelt dolgokat. A diákok még gyakran tartanak szünetet beszéd közben a megfelelő szavakon / kifejezéseken, illetve a kiejtés módján gondolkodva. A diákok a 2. osztály elvégzése után egyszerű, összefüggő mondatokkal rövid, begyakorolt párbeszédeket tudnak folytatni egy számukra érdekes témában, egyszerű összetett mondatokat, mondatkapcsolatokat alkotva. röviden beszámolni eseményekről és eredményekről, körülírni mindennapos tevékenységeket, saját élményeikről beszélni, apró szerepjátékokat kialakítani, rövid történeteket logikusan összefüggően elmesélni, egyszerű nyelvi eszközöket használni mondandójuk rendszerezéséhez, mondandójukat gesztikulációval és tudatos hangsúlyozással kísérni. A diákok olykor szünetet tartanak beszéd közben, melyek során a megfelelő szavakon / kifejezéseken, az adott fogalmazáson gondolkodnak a minél érthetőbb beszéd érdekében. A diákok a 4. osztály elvégzése után, felkészülést követően beszélni tudnak érdeklődési körüket érintő témákról és saját tapasztalataikról, tudják értékelni azokat. Történeteket tudnak mesélni és logikus összefüggésben/sorrendben beszélnek saját élményeikről. az adott helyzetnek megfelelően használni a sztenderd nyelvezetet és egyre folyékonyabban beszélni, illetve egy adott témáról szóló, hosszabb, strukturált, előre begyakorolt prezentációt tartani, beszélni saját tapasztalataikról és élményeikről, körülírva érzéseiket és reakcióikat, 5. oldal

7 tanári segítséggel szituációs játékokat, eljátszandó jeleneteket kialakítani média bevonásával is, hosszabb történeteket mesélni az események logikus sorrendjét betartva, röviden összefoglalni egy könyv vagy film cselekményét, strukturálni mondandójukat, pl. bevezető és lezáró szófordulatokkal, kiemelni különösen fontos dolgokat megfelelő gesztikuláció, mimika és hangsúlyozás segítségével. A diákok rövid szüneteket tartanak, melyek során nyelvhelyességi és szóhasználati szempontok alapján átgondolják, illetve kijavítják mondandójukat, főleg hosszabb szabad beszéd esetén Olvasás utáni szövegértés Az 1. osztály diákjait nem alfabetizáljuk. A 2. osztály elvégzése után a diákok ismerik a betűket (nyomtatott és folyóírásban is). Próbálkoznak a hangok betűkhöz társításával, valamint szavak hangegységekre történő lebontásával. Felismerik a szavakat alkotó kezdő, belső, valamint záró hangokat, szavakat alkotnak hangokból (szószintézis), illetve szavakat bontanak le hangokra (szóanalízis). A diákok képességeinek fejlesztése játékos módon zajlik. A diákok a 4. osztály elvégzése után szinte teljesen önállóan olvasnak és értenek meg olyan témájú szövegeket, melyek érdeklődési körükhöz, saját élményeikhez, tapasztalataikhoz kapcsolódnak. felolvasni hosszabb szövegeket megfelelő, a szövegek értelmét formáló hangsúlyozással, megérteni verseket, dalokat, valamint életkoruknak megfelelő formára adaptált elbeszélő és drámai szövegeket, megérteni egyszerű személyes üzeneteket (pl. sms, , üdvözlőlap, meghívó) és válaszolni rájuk, elolvasni egyszerű nyelvezetű személyes üzeneteket (rövid levelek köszönetmondás, bocsánatkérés, időpont megbeszélés, válasz egyszerű kérdésekre), szinte teljesen önállóan megérteni és befogadni hosszabb irodalmi szövegek (gyermek- és ifjúsági irodalom) témáját, cselekményét, szereplőit és hangulatát, 6. oldal

8 elolvasni és megérteni hosszabb, összetettebb szakszövegeket ismerős témákról, önállóan elolvasni és követni bonyolultabb feladatleírásokat, megérteni részletesebb összefoglalókat egész tanórák és egyes feladatok eredményeiről, önállóan információkhoz jutni koruknak megfelelő szakkönyvekből, újságokból és az internetről, koruknak megfelelő szóróanyagok (brosúrák, prospektusok) lényegét megérteni és bennük fontos részleteket felismerni, saját maguk által választott, életkoruknak megfelelő szövegeket önálló szótárhasználat segítségével elolvasni, megérteni és bemutatni, befogadni egyre több olvasás utáni értést szolgáló stratégiát és a megfelelő stratégiával megközelíteni egy adott szöveget (kritikus hozzáállás, értékelés/bírálás, élvezeti cél) 1.5. Szövegalkotás Az 1. osztály diákjait nem alfabetizáljuk. A diákok a 2. osztály elvégzése után az ábécé betűit folyóírással le tudják írni. olvashatóan, folyóírással leírni az egyes betűket, egyszerű mondatokat írni, egyszerű nyelvezetet használva beszámolni eseményekről és élményekről, egyszerű mondatokkal körülírni tárgyakat, személyeket és érzéseket, rövid szöveges formában beszámolni hobbijaikról és érdeklődési körükről, illetve kérdéseket feltenni ilyen témában, kiegészíteni/kitölteni egy megadott szövegkeretet (pl. személyes adatlap életkorral, testmagassággal, szemszínnel stb.). A diákok a 4. osztály elvégzése után összefüggő szövegek megfogalmazásában egyre önállóbbak. Az ismerős témában történő szövegalkotás során szövegeiket bekezdések használatával logikailag és időrendileg is strukturálják. folyóírással egyre könnyebben, folyamatosabban írni, 7. oldal

9 személyes üzeneteket (leveleket) megfogalmazni és saját élményeiket, tapasztalataikat, érzéseiket és reakcióikat körülírni és megindokolni, összefüggően beszámolni eseményekről és élményekről, valamint részletekben is érthetően leírni személyeket, tárgyakat, tényállásokat, történeteket írni különböző, előre megadott elemekből kiindulva (képsorozat, történet kezdete, címszavak), saját ötleteiket szavakba önteni a tanár segítségével, illetve vele közösen szövegalkotási segédleteket készíteni (ötletgyűjtemény, szófelhő, szöveg minta), ezeket önállóan használni, szövegekkel egyre inkább önállóan dolgozni (bővíteni, rövidíteni, elemeiket átrendezni) kreatív módon használni kézírásukat asztalkártyák, szókártyák, személyes adatlap, plakát készítésénél Közvetítés 1. osztály A diákok egyes szavakat és egyszerű, gyakran használatos mondatokat/szófordulatokat le tudnak fordítani németről a saját anyanyelvükre. 2. osztály A diákok érthetően vissza tudják adni ismerős, mindennapi helyzetekben németül elhangzó rövid szóbeli megnyilvánulások, illetve szövegek lényegét saját anyanyelvükön. Kulcsszavak segítségével németül is el tudnak mondani egyszerű dolgokat, melyeket eredetileg anyanyelvükön fogalmaztak meg. 4. osztályig A diákok a mindennapi kommunikáció és a tanórák során, a kölcsönös támogatás értelmében közvetíteni tudják a tartalmakat a két nyelv között mindkét irányban, részben akár le is tudják ezeket fordítani. A közvetített információk részleteikben is érthetők. A diákok adott esetben kiegészítő megjegyzéseket is hozzá tudnak fűzni, melyek segítenek a teljes megértésben. Irodalmi szövegek esetében gyakran szó szerint fordítanak. 8. oldal

10 2. Rendelkezésre álló nyelvi eszközök 2.1. Kiejtés/ intonáció A diákok az 1. osztály elvégzése után alapvető kiejtési és intonációs mintákat érthetően használnak. A diákok a 2. osztály végén általában véve helyesen alkalmazzák a különböző kiejtési és intonációs mintákat, azonban nem kizárt az anyanyelv érezhetősége beszédükön. A diákok a 2. osztály végén túlnyomó részt helyesen alkalmazzák a különböző kiejtési és intonációs mintákat, így autentikus szituációkban német anyanyelvűek is gond nélkül megértik őket. A diákok kiejtésük és intonációjuk segítségével (pl. szünet, hanglejtés, beszédsebesség, kulcsszavak kihangsúlyozása) strukturálják beszédüket és képesek megkülönböztetni a sztenderd nyelvet a dialektusoktól Helyesírás (ortográfia) A diákok a 2. osztály elvégzése után általános biztossággal rendelkeznek az alapvető produktív kommunikációs struktúrák helyesírásával. formálisan helyesen, folyóírással leírni az ábécé betűit az írás során betartani formális rendet adott témákhoz begyakorolt szavakat túlnyomórészt helyesen leírni az esetek többségében helyesen használni az alapvető írásjeleket (pont, kérdőjel, felkiáltójel) A diákok a 4. osztály elvégzése után többnyire helyesen írják az elsajátított szókincs szavait, mely tartalmazza a leggyakrabban használatos német szavakat és folyamatosan bővül témák, illetve szócsaládok szerint. adott esetben ismeretlen szavakat ismerős, szokványos minta szerint használni szavakat helyesen elválasztani önállóan gyakorolni olyan szavakat, melyek leírása nehézséget okoz nekik, melyek írásos használatát viszont fontosnak ítélik bizonyos helyesírási szempont szerint szavakat gyűjteni és a tanár segítségével szabályszerűségeket felismerni szótárakat / szakkönyveket használni 9. oldal

11 2.3. Szókincs A diákok az 1. osztály elvégzése után rendelkeznek egy olyan alapszókinccsel, melynek segítségével alapvető kommunikációs igények szerint meg tudják értetni magukat a mindennapokban. Ez első sorban a tanórai beszédre és meghatározott, általános kommunikációs szituációkra vonatkozik. A diákok a 2. osztály elvégzése után a rendelkezésükre álló, funkcionálisan és tematikailag bővült szókincsüket megfelelően és érthetően tudják használni ismerős témákban és ismerős helyzetekben történő kommunikáció során. Ide értendő egyrészt a tanóra, másrészt a kommunikáció bizonyos mindennapi helyzetekben és másokkal történő kooperáció során. A diákok a 4. osztály elvégzése után egy olyan szókinccsel rendelkeznek, melynek használatával ki tudják elégíteni saját kommunikációs igényeiket, valamint meg tudják értetni magukat a mindennapi kommunikáció során. Ez alatt az iskolai tanóra mellett az ismerős témákban folytatott beszélgetések, illetve a kooperatív, eszmecserén alapuló közös munka értendő Nyelvtan A diákok az 1. osztály elvégzése után egyszerű, ismerős helyzetekben túlnyomó részt helyesen alkalmazzák az elsajátított nyelvtani alapokat. megnevezni és körülírni személyeket, tényeket, tárgyakat, foglalkozásokat és eseményeket, igenlő és tagadó kijelentéseket, kérdéseket és felszólításokat megfogalmazni, saját élményeikről, őket érintő eseményekről címszavakban mesélni, valamint egyszerű formában kívánságokat kifejezni és érdeklődést mutatni A diákok az 2. osztály elvégzése után egyszerű, ismerős helyzetekben túlnyomó részt helyesen alkalmazzák az elsajátított, immár bővebb nyelvtani tudásukat. cselekmények időtartamát, ismétlődését és sorrendjét kifejezni, tiltásokat és engedélyeket, felszólításokat, kéréseket, kívánságokat, elvárásokat és kötelezettségeket kifejezni, mesélni eseményekről jelen, múlt és jövő időben, összefüggésekre rámutatni, felismerni az elsajátított nyelvtani elemeket és struktúrákat, valamint megérteni egyszerűen megfogalmazott nyelvtani szabályokat. 10. oldal

12 A diákok a 4. osztály végeztével mélyen elsajátították a gyakran használatos nyelvtani struktúrákat és ez alapján oly annyira tudatosan használják a német nyelvet, hogy képesek például saját magukat kijavítani. megfogalmazni feltételezéseket és feltételeket, valamint további módozatokban kifejezni magukat információt közvetíteni szó szerint és lényeg szerint egyaránt egy mondaton belül tér- és időbeli, valamint logikus összefüggéseket felismerni és önállóan megfogalmazni cselekményeket és eseményeket aktív és passzív módozatban kifejezni értelmesen használni bizonyos szakkifejezéseket nyelvi szabályszerűségeket és kivételes, különleges eseteket felismerni és elmagyarázni 3. Szövegek és média A diákok az 1. osztály elvégzése után megértik a nekik felolvasott, jelen időben írt, képes könyvek szövegét. A diákok a 2. osztály elvégzése után meg tudják nevezni és körül tudják írni elbeszélő szövegek főszereplőit, valamint megértik és követni tudják a cselekmény egyes lépéseit (pl. válaszolnak ilyen kérdésekre, képeket társítanak a szöveghez, stb.). Át tudnak alakítani, illetve ki tudnak egészíteni egyszerű szövegeket, továbbá képesek őket szerepjáték formájában vagy összefüggő szövegként előadni. A diákok a 4. osztály elvégzése után önállóan el tudnak olvasni és meg tudnak érteni teljes, összefüggő szövegeket, továbbá gyerekműsorokat és filmeket különböző témákban. Rendszeresen használják az internetet információgyűjtésre, mind a tanórákhoz, mind tanórákon kívüli helyzetekben. Képesek önállóan eket, illetve számítógépen rövid szövegeket írni. célzottan információt keresni szövegekben, illetve szövegekre irányuló kérdéseket megválaszolni, egyszerű feltételezéseket megfogalmazni egy szöveg lehetséges folytatását illetően, különböző médiákból (könyvek, újságok, hangkazetták, filmek) ihletet meríteni önálló szövegalkotáshoz, elgondolkodáshoz, 11. oldal

13 egyszerű feladatleírásokat önállóan elolvasni, megérteni és a feladatot ez alapján elvégezni. 12. oldal

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

CAMBRIDGE VIZSGÁK. 2014. október 7. György Mariann, British Council

CAMBRIDGE VIZSGÁK. 2014. október 7. György Mariann, British Council 2014. október 7. CAMBRIDGE VIZSGÁK Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola, Dob utca György Mariann, British Council Mi az a KER? Közös Európai Referenciakeret A2 alapozó

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8 Összefoglaló táblázatok a portugál nyelv középszintű szóbeli vizsga értékeléséhez A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja középszinten.

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei ECL nyelvvizsga A2 Szint 2. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez 57 1. Belépőfokú (A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga 1.1. Az A2 szintű

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei ECL nyelvvizsga A2 szint 1. Belépőfokú (A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga 1.1. Az A2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben,

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

A mérés tárgya A feladatok leírása Max. pont Idő Olvasott szöveg 1.1 Általános szövegértési feladat. Címek hozzárendelése. összefüggő szöveghez.

A mérés tárgya A feladatok leírása Max. pont Idő Olvasott szöveg 1.1 Általános szövegértési feladat. Címek hozzárendelése. összefüggő szöveghez. TELC Vizsgaleírás A mérés tárgya A feladatok leírása Max. pont Idő Olvasott szöveg 1.1 Általános szövegértési értése feladat. Címek hozzárendelése összefüggő szöveghez. 1.2 Szövegértési feladat felelet-

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet Angol Nyelvi Alapvizsga Az Angol Nyelvi Alapvizsga a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzóés olvasott szöveg értése) való jártasságát, valamint nyelvhelyességét méri. A vizsga

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet Angol Nyelvi Alapvizsga Az Angol Nyelvi Alapvizsga a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzóés olvasott szöveg értése) való jártasságát, valamint nyelvhelyességét méri. A vizsga

Részletesebben

Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. _ KÉPZÉSI PROGRAM

Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. _ KÉPZÉSI PROGRAM Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 039 C2 szint 1.2. OKJ azonosító nem releváns 1.3. 1.4. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS. Nyelvvizsga elnevezése. Nyelvvizsga típusa és nyelve. Nyelvvizsga szintjei. Elérhetőségek

VIZSGALEÍRÁS. Nyelvvizsga elnevezése. Nyelvvizsga típusa és nyelve. Nyelvvizsga szintjei. Elérhetőségek VIZSGALEÍRÁS Nyelvvizsga elnevezése LanguageCert IESOL (Reading and Writing) írásbeli nyelvvizsga LanguageCert IESOL (Listening and Speaking) szóbeli nyelvvizsga Nyelvvizsga típusa és nyelve A Vizsgaközpont

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

Orosz C2 1 1 099 C1 szint E-000490/2014/C003

Orosz C2 1 1 099 C1 szint E-000490/2014/C003 Alternative English School Nyelviskola Akkreditált Vizsgahely Felnőttképzési intézmény, Eng. sz.: E-000490/2014 Nyelviskolák Szakmai Egyesületének Minősített és Ajánlott Nyelviskolája Kecskemét, Kőhíd

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

Készítette: Örmény Katalin szaktanácsadó

Készítette: Örmény Katalin szaktanácsadó Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet. A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról hatályos 2017. január 2-ától.

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Középkerti Általános Iskola - Hajdúböszörmény. A továbbhaladás feltételei tantárgyanként. Magyar nyelv és irodalom 1-8.

Középkerti Általános Iskola - Hajdúböszörmény. A továbbhaladás feltételei tantárgyanként. Magyar nyelv és irodalom 1-8. Középkerti Általános Iskola - Hajdúböszörmény A továbbhaladás feltételei tantárgyanként Magyar nyelv és irodalom 1-8. 1. évfolyam: érthetően beszéljen. Szóbeli utasításokat, magyarázatokat értsen meg.

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Intenzív Nyelviskola Kft. 1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 15. fszt. 2. E-000479/2014 KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program E-000479/2014/C001

Intenzív Nyelviskola Kft. 1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 15. fszt. 2. E-000479/2014 KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program E-000479/2014/C001 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 048 - KER C1-es szint 1.2. OKJ azonosító nem releváns 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Angol C2 1 1 048 számú

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

6 + 2 kakukktojás. 16 100 perc. 1 + 3 variáció. 32 60 perc

6 + 2 kakukktojás. 16 100 perc. 1 + 3 variáció. 32 60 perc A C szint Magyarországon a felsőfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsga során nem lehet szótárt használni. A vizsgán ceruzával kell írni. A

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Angol C2 1 1 039 C2 szint E-000490/2014/C001

Angol C2 1 1 039 C2 szint E-000490/2014/C001 Alternative English School Nyelviskola Akkreditált Vizsgahely Felnőttképzési intézmény, Eng. sz.: E-000490/2014 Nyelviskolák Szakmai Egyesületének Minősített és Ajánlott Nyelviskolája Kecskemét, Kőhíd

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

CORVINUS NYELVVIZSGAKÖZPONT Corvinus Általános Nyelvvizsga

CORVINUS NYELVVIZSGAKÖZPONT Corvinus Általános Nyelvvizsga CORVINUS NYELVVIZSGAKÖZPONT 2016. Vizsgázói visszajelzések A VIZSGÁZTATÓK KEDVESEK, SEGÍTÕKÉSZEK, A VIZSGÁZÓ LEGJOBB TUDÁSÁT HOZZÁK A FELSZÍNRE. A VIZSGÁK AZ ELÉRHETÕ MINTÁKNAK MEGFELELÕEK VOLTAK, ÍGY

Részletesebben