PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ december 5.

2 1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK, MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS LAP A pályázó teljes neve Jogi forma, méret Adószám Cégjegyzékszám/vállalkozói ig. szám/regisztrációs szám Pénzforgalmi számlaszám Alapítás időpontja A pályázó székhelye A pályázó levelezési címe A pályázó honlapjának elérhetősége A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Kapcsolattartó személy adatai Minőségügyi tanúsítványai Fő tevékenység (TEÁOR 08) Ágazati besorolás Jelenlegi legfontosabb exportpiacok Tervezett exportpiacok Gazdálkodási adatok Az előző 3 évben csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen igénybe vett támogatások Exportálni kívánt termék, vagy szolgáltatás magyarnak minősül-e? Exportálni kíván termék ágazati besorolása Igénylés módja komplex csomag ( F jogcím)? (igen/nem) KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK Költségkalkulációs adatlap Jogcímhez tartozó árajánlat, megrendelő, számla, egyéb dokumentumok Nyilatkozatok Aláírási címpéldány Jogcímenként és alkalmanként Ft eljárási díj befizetését igazoló dokumentum másolata Jogi státuszt igazoló dokumentum vagy annak másolata Klaszterek esetében SZMSZ és tagjegyzék ELLENŐRZŐ LISTA A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ PÁLYÁZATKEZELÉS A TÁMOGATÁSOK ELBÍRÁLÁSÁNAK FOLYAMATA Érkeztetés Befogadási kritériumok vizsgálata, hiánypótlás Befogadás Tartalmi értékelés Döntés előkészítő Bíráló Bizottsági javaslattétel Döntés TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Támogatási szerződés megkötésének feltételei Támogatási szerződés fontosabb elemei Támogatási szerződés módosítása SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELLENŐRZÉS A PÁLYÁZAT LEZÁRÁSA TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG FOGALOMJEGYZÉK FONTOSABB VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETEI /21

3 1. SZ. MELLÉKLET: PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS LAP MINTA SZ. MELLÉKLET: NYILATKOZAT SZ. MELLÉKLET: EGYÉNI JOGCÍM ADATLAPOK SZ. MELLÉKLET: KOMPLEX JOGCÍM ADATLAPOK /21

4 1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 1.1. Pályázatok benyújtásának, módja, helye és határideje A pályázatok befogadása december 15-től március 15-ig lehetséges. A pályázatok január 1-je és június 30-a közötti időszakban megkezdett akciók megvalósítására vonatkozik. Azon pályázók részére, akik szándéknyilatkozatot nyújtottak be, a pályázatok benyújtásának végső időpontja január 15. A Pályázati felhívás, november 30-tól, a Pályázati útmutató és mellékletei december 5-től a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HITA) és a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a továbbiakban: MAG Zrt.) honlapjáról tölthető le illetve érhető el. A pályázat magyar nyelven, kizárólag az on-line Pályázati regisztrációs lap kitöltésével nyújtható be, mely a oldalon érhető el. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázatot a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, azaz a Pályázati regisztrációs lap minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A nyomtatott formában és az elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen) benyújtott Pályázati regisztrációs lapon található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt tekintendő hitelesnek azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Pályázati regisztrációs lap megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatok dokumentumait fűzés nélkül kérjük benyújtani. A több oldalból álló dokumentumokat kérjük összetűzni, majd az egyes pályázati példányokat külön mappába/genotherm tasakba elhelyezni. A pályázati dokumentáció hitelesítéséül elegendő a Pályázati regisztrációs lap utolsó oldalát, a Költségkalkulációs adatlap(ok)at, valamint a Nyilatkozatokat cégszerűen aláírni. A pályázat a következőket tartalmazza: kitöltött és kinyomtatott Pályázati regisztrációs lap és a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban előírt mellékletek papír alapon, 2 eredeti példányban, a cégszerűen aláírt és beszkennelt Pályázati regisztrációs lap, a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban előírt mellékletek beszkennelve, a költségkalkulációs adatlap MS Excel formátumban, elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen) 2 példányban. Felhívjuk a figyelmet, hogy egy időben több jogcímre való pályázás esetén minden jogcímet külön pályázatként kezelünk, azaz minden kötelező mellékletet minden jogcímhez külön, két példányban kérünk benyújtani. A dokumentumok elektronikus változatát jogcímenként 2 db, tartalmukban mindenben megegyező, CD/DVD lemezre is le kell menteni és a pályázathoz be kell nyújtani. :.(Az A jogcímen belül beadható 3 kiállítási részvétel, 3 pályázatnak számít) Azoknál a dokumentumoknál, ahol az egyik példány eredeti vagy hitelesített, a második példányt fénymásolva Az eredetivel mindenben megegyező felirattal, dátummal és cégszerű aláírással kell benyújtani. Kérjük, jelölje melyik mappába helyezte el az eredeti vagy hitelesített dokumentumot. A pályázatot zárt borítékban, ajánlott küldeményként postai úton a következő címre kell beküldeni MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Kereskedelemfejlesztési pályázat 1539 Budapest, Pf A borítékon, illetve a CD/DVD lemezen fel kell tüntetni a pályázó nevét, a jogcím betűjelét. Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Budapest, Rb.: 684. raktárbérleti címzést kell feltüntetni. 4/21

5 A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség. A pályázat benyújtásának az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtási határidő igazolására a Közreműködő Szervezet a pályázótól bekéri az eredeti ajánlott szelvényt. A támogatást igénylő a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatás nyújtója a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezett nevét, a támogatás tárgyát és összegét nyilvánosságra hozza, valamint a támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és kezelje. A beérkezett pályázati anyagokat a MAG Zrt. bizalmasan kezeli. A Pályázati felhívásnak elválaszthatatlan része a Pályázati útmutató és annak mellékletei, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható: Nemzeti Külgazdasági Hivatal Telefon: Hétfő - Csütörtök: 8:00 16:30 Péntek: 8:00 14: Pályázati regisztrációs lap Az on-line Pályázati regisztrációs lap kérdéseit az 6.1. pontban lévő melléklet tartalmazza. A Pályázati regisztrációs lapot csak on-line, minden kérdés megválaszolásával és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával nyújthatja be. A kitöltött Pályázati regisztrációs lapot két példányban kinyomtatva és cégszerűen aláírva (gazdasági társaságok esetében a cégkivonatban lévő szabályozással megegyező módon) kell csatolni a pályázathoz. (Célszerű ennek a kitöltését hagyni a legvégére, és először a költségkalkulációs lapot (jogcímadatlapot) kitölteni) A Pályázati regisztrációs lapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a MAG Zrt. hiánypótlás, illetve elbírálás nélkül elutasítja és így a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül. A regisztrációs adatlap kitöltésével kapcsolatos javaslatok: A Pályázati regisztrációs lap kitöltésének megkezdése előtt gyűjtse össze az adatlap kérdéseire a választ, töltse ki a jogcím(ek)hez tartozó költségkalkulációs adatlapot. Ha minden adat rendelkezésre áll, akkor kezdjen neki az on-line kitöltésnek. Csak akkor mentse ideiglenesen a kérdőívet, ha az adott oldal minden kérdését megválaszolta! A hiányzó kérdések utólagos kitöltésére nincs lehetőség! A kérdőív ideiglenes mentése esetén címet kell megadni, melyre a rendszer üzenetet küld a folytatáshoz szükséges linkkel. A regisztrációs lap minden kérdésére válaszolva és az utolsó oldalon az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadva a "Pályázat benyújtása" gombra kattintva fog megjelenni a nyomtatandó dokumentum, a jobb felső sarokban pedig megjelenik a "Print" (nyomtatás) felirat és ikon. Egy időben több egyéni (A, B, C, D, E) jogcímre való pályázás esetén minden jogcím adatát kérjük kitölteni a regisztrációs lapon, majd nyomtatáskor jogcímenként 2 példányban kérjük kinyomtatni a kitöltött adatlapot. Minden egyes jogcímet külön pályázatként kell benyújtani! A Pályázati regisztrációs lap kitöltése során fordítson kiemelt figyelmet az alábbiak rövid, tömör megfogalmazására: a pályázó jelenlegi tevékenysége, az exportálni kívánt termék/szolgáltatás bemutatása, az exportstratégia, tervek ismertetése, a támogatandó akció ismertetése, támogatás tervezett felhasználása és az elvárt eredmény. 5/21

6 Kérjük, hogy a Pályázati regisztrációs lap kitöltésénél törekedjen a konkrét megfogalmazásra és a rendelkezésre álló terjedelemben mindazt az információt megadni, ami a pályázat pozitív elbírálásához szükséges lehet. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak hiánytalanul kitöltött pályázatok tartalmi elbírálására van mód! A Pályázati regisztrációs lap egyes pontjainak kitöltése A pályázó teljes neve A cégkivonatban, bírósági nyilvántartás kivonatában szereplő teljes nevet kérjük feltüntetni Jogi forma, méret mikrovállalkozás (10 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 2 millió eurónak megfelelő nettó árbevétel és/vagy mérlegfőösszeg); kisvállalkozás (50 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 10 millió eurónak megfelelő nettó árbevétel és/vagy mérlegfőösszeg); középvállalkozás (250 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 50 millió eurónak megfelelő nettó árbevétel és/vagy legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő mérlegfőösszeg); Adószám A pályázó szervezet adószámát az előírt formátumban (8-1-2 karakter) szükséges megadni Cégjegyzékszám/vállalkozói ig. szám/regisztrációs szám A pályázatot benyújtó gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésének száma, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány száma, társadalmi szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vétel száma Pénzforgalmi számlaszám A pályázó szervezet bankszámlaszáma, amelyre pozitív támogatói döntés esetén a támogatás utalásra kerül. Kérjük 3x8 karakter formátumban megadni a számlaszámot! Alapítás időpontja A pályázat benyújtásának időpontjában jogerősen bejegyzett/nyilvántartásba vett szervezet pályázhat. Az alapítás időpontja gazdasági társaságok esetében a cégkivonatban feltüntetett létesítő okirat kelte. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Pályázati felhívás A pályázó gazdálkodására vonatkozó kizáró okok pontja alapján nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel. A pályázó szervezet (vállalkozás esetében cégkivonatában is feltüntetett) jogelőd cégének alapítási ideje csak abban az esetben vehető figyelembe, amennyiben a pályázó nem rendelkezik egy lezárt üzleti évvel A pályázó székhelye A cégkivonatban, vállalkozói igazolványban, alapszabályban, alapító okiratban szereplő székhely címét kell beírni A pályázó levelezési címe A levelezési cím és a székhely címének egyezése estén nem szükséges ennek a mezőnek a kitöltése. Amennyiben a levelezési cím eltér a székhely címétől, úgy azt a címet kérjük megadni, ahova a hivatalos értesítéseket kéri küldeni A pályázó honlapjának elérhetősége A támogatás odaítélésének előfeltétele, hogy a pályázó saját idegen nyelvű honlappal rendelkezzen, amely részletes tájékoztatást nyújt a pályázó tevékenységéről, termékeiről, elérhetőségi adatairól. 6/21

7 A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Az Aláírási címpéldány -ban megjelölt képviseletre jogosult személy(ek) adatait kell beírni! Figyelem! A pályázathoz csatolandó mellékletként ezen személy(ek) aláírási címpéldányát kérjük benyújtani! Kapcsolattartó személy adatai Kérjük, hogy azt a kollégát jelölje meg, aki a pályázattal kapcsolatban szükség esetén információt tud szolgáltatni. Szervezeti tagság: Szakmai szervezetek felsorolása, ahol tagsággal rendelkeznek. (Ha nem rendelkezik tagsággal n/a kérünk beírni.) Minőségügyi tanúsítványai Már meglévő tanúsítványok felsorolása. (Ha nem rendelkezik minőségügyi tanúsítvánnyal, n/a kérünk beírni.) Fő tevékenység (TEÁOR 08) Legördülő menüből a cégkivonatban, vállalkozói igazolványban szereplő fő tevékenység kiválasztása Ágazati besorolás Legördülő menüből a cégkivonatban, vállalkozói igazolványban, alapító okiratban, alapszabályban szereplő főtevékenység ágazati besorolásának kiválasztása. Szövetségek esetében a képviselt ágazatot kérjük választani Jelenlegi legfontosabb exportpiacok Legördülő menüből ország kiválasztása. Az első 5 legfontosabbat kérjük megjelölni. Ötnél kevesebb megjelölése is lehetséges Tervezett exportpiacok Legördülő menüből ország kiválasztása. Az első 5 legfontosabbat kérjük megjelölni. Ötnél kevesebb megjelölése is lehetséges Gazdálkodási adatok Kérjük, adja meg a évi és évi gazdálkodási adatait az elfogadott éves mérlegbeszámoló/szja bevallás alapján (gazdasági társaság a beszámolót megtalálja oldalon), valamint a évi becsült, évi tervezett gazdálkodási adatait. A pályázathoz nem kérünk kinyomtatott mérlegbeszámolót csatolni! A táblázatban a következő adatokat kérjük megadni: éves átlagos statisztikai állományi létszám, éves nettó árbevétel, vagy adóalapba beszámított bevétel, export értékesítés nettó árbevétele, import értéke, mérleg szerinti adózás előtti eredmény, saját tőke, külföldi tőke aránya. A táblázat kitöltésekor a mezőkbe csak számokat kérünk írni, szóköz, pont, vessző és egyéb írásjel nélkül! Ha az adott évre vonatkozóan nincs adat, ott n/a -t kérünk beírni! A évi becsült és évi tervezett gazdálkodási adatok kitöltése minden esetben kötelező! Az előző 3 évben csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen igénybe vett támogatások A táblázatban fel kell sorolni minden de minimis támogatásnak minősített támogatást, melyet a szervezetnek az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt megítéltek. 7/21

8 Szükséges megadni a támogatás megítélésének időpontját (évszám), a támogatás megnevezését, a megítélt összeget és a kifizetett összeget Exportálni kívánt termék, vagy szolgáltatás magyarnak minősül-e? Magyar terméknek minősül az a termék, melyet Magyarországon állítottak elő és a belföldön hozzáadott érték (anyag, bérköltség, stb.) meghaladja a termelői ár 51%-át. Ha a termék vagy szolgáltatás nem minősül magyar terméknek, támogatás e pályázat keretein belül nem ítélhető meg Exportálni kíván termék ágazati besorolása Legördülő menüből választható ki a pályázat keretén belül exportálni kívánt fő termék ágazati besorolását Igénylés módja komplex csomag ( F jogcím)? (igen/nem) a) IGEN válasz esetén a Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra, vagy régióra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása, azaz az F jogcím megfelelő jogcímelem (FA, FB, FC, FD, FE) adatainak megadása: o Igényelt támogatás összege (Ft) o Akció megnevezése o Helyszín (ország/város) o Kezdő időpont (év/hónap/nap) o Befejező időpont (év/hónap/nap) A mezőket a jogcímelem költségkalkulációs adatlapjában szereplő adatoknak megfelelően kell kitölteni. Az Összesen sor esetében csak a következő mezők kitöltését kérjük: o o o Igényelt támogatások összege. Kezdő időpont: első megrendelés vagy szerződés időpontja. Befejező időpont: teljes kifizetés várható időpontja. b) NEM válasz esetén az egyéni jogcím(ek) adatait kérjük megadni: o Igényelt támogatás összege (Ft) o Megnevezés o Helyszín (ország/város) o Kezdő időpont (év/hónap/nap) o Befejező időpont (év/hónap/nap) Az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása esetén a Pályázat benyújtása gombra kattintva a pályázat elektronikusan regisztrálásra kerül. A megjelenő kitöltött lap jobb felső sarkában lévő Print (nyomtatás) feliratra/ikonra kattintva az adatlap kinyomtatható Kötelezően csatolandó mellékletek Kérjük, hogy a mellékleteket az alább megadott sorrendben csatolják. A kötelezően csatolandó mellékletek bármelyikének hiányában a pályázat nem bírálható el Költségkalkulációs adatlap Az egyes jogcímekhez és jogcímelemekhez a megfelelő költségkalkulációs adatlapot kell kitölteni. a) Egyéni jogcímek esetén: A adatlap: Külföldi kiállításon való részvétel, B adatlap: Nemzetközi szervezeti tagdíj, C adatlap: Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon, D adatlap: Külpiacon létesítendő iroda, bemutatóterem éves bérleti díja, E adatlap: Megfelelőség-tanúsítási eljárás. 8/21

9 Jogcímek Pályázati felhívás pontban felsoroltak Pályázati felhívás , , pontjában felsoroltak Maximálisan adható támogatás (Ft) Beadható pályázatok száma A kötelezően csatolandó mellékleteken kívül jogcímenként szükséges mellékletek Beadáskor A. Külföldi kiállítási részvétel A adatlap - területdíj és kapcsolódó költségek, - katalógusbeiktatás, - regisztrációs költségek, - termék-nagydíj nevezési költsége, - kiállításhoz kapcsolódó konferencia regisztrációs díja - kiállításhoz kapcsolódó idegen nyelvű prospektus és/vagy elektronikus információhordozó legyártatása 80% 70% Részletes árajánlat (vásárigazgatósági jelentkezési lap vagy számla (lehet kifizetett is) vagy vásárigazgatósági igazolás a támogatandó költségekről) - marketing anyag esetén részletes árajánlat - sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezése külpiacon B. Nemzetközi szervezeti tagdíj 60% 50% C. Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon B adatlap - Árajánlat vagy kifizetetlen számla - terembérlet, dekoráció, technikai költségek, tolmács, DM-akció, sajtótájékoztató, szállítmányozás - idegen nyelvű prospektus és/vagy elektronikus információhordozó legyártatása - sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezése külpiacon 60% 50% C adatlap - Árajánlatok a felmerülő költségekről - marketingeszközöknél felsorolt egyéb dokumentumok D. Külpiacon létesítendő iroda, kiállítóterem éves bérleti díja 60% 50% E. Megfelelőség-tanúsítási eljárás 60% 50% D adatlap - Külképviselet támogató levele - Árajánlat - "E" adatlap (lásd. egyéni jogcím) - Külképviselet támogató levele - Árajánlat

10 b) Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra, vagy régióra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása jogcím esetén: FA adatlap: Külföldi kiállításon való részvétel, FB adatlap: Nemzetközi szervezeti tagdíj, FC adatlap: Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon, FD adatlap: Külpiacon létesítendő iroda, bemutatóterem éves bérleti díja, FE adatlap: Megfelelőség-tanúsítási eljárás, F adatlap: Komplex csomag összesítő. Komplex csomag jogcímelemek FA. Külföldi kiállítási részvétel kapcsolódó marketing eszközök FB. Nemzetközi szervezeti tagdíj FC. Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon kapcsolódó marketingeszközök FD. Külpiacon létesítendő iroda, bemutatóterem éves bérleti díja Támogatási intenzitás felsoroltak , , pontban felsoroltak Jogcímelemenként maximálisan adható támogatás F. Komplex jogcímen belül beadható jogcímelemek száma Maximálisan igényelhető összeg 85% 75% Ft korlátlan Ft 75% 65% Ft Ft 75% 65% Ft Ft 75% 65% Ft Ft FE. Megfelelőségtanúsítási eljárás 75% 65% Ft Ft Költségkalkulációs adatlap kitöltése: A kitöltendő Excel fájl fülein találja az egyes adatlapokat. Az adatlapok kitöltendő cellái színezett háttérrel vannak jelölve. A cellák kitöltésekor esetenként legördülő menü tartalmából kell választani. A jogi forma kiválasztása esetén automatikusan kitöltődik a jogcímhez tartozó maximális támogatási intenzitás. Kérjük, figyeljen a maximálisan és minimálisan igényelhető értékhatárokra! A kitöltött költségkalkulációs adatlapot egyéni jogcímek esetében egyenként kérjük lementeni, a fájl csak a kitöltött adatlapot tartalmazza! (A törlendő munkalap fülén jobb egérgombbal kattintunk, majd a Törlés ). Komplex jogcím esetén az jogcímelemek adatlapjai az összesítővel együtt egy Excel fájl különböző fülein legyenek elhelyezve. A kitöltetlen jogcím adatlapokat kérjük törölni. (Jogcím adatlap másolása: a másolandó munkalap fülén jobb egérgombbal kattintunk, majd a Áthelyezés vagy másolás menüpontra kattintunk. A megjelenő ablakban a Legyen másolat jelölőnégyzetet jelöljük be!) A költségkalkulációs adatlapokat kérjük keltezéssel ellátni és cégszerűen aláírni.

11 Jogcímhez tartozó árajánlat, megrendelő, számla, egyéb dokumentumok (a Pályázati felhívás 5.x.4. 1 pontban felsoroltak szerint) A költségkalkulációs adatlapon szereplő tételek sorrendjében csatolandó. Árajánlat: A költségtétel alátámasztására kérjük, hogy csatoljon a pályázat benyújtásakor érvényes, részletes árajánlatot, amely tartalmazza az ajánlattevő megnevezését, aláírását, az ajánlat tárgyának pontos megnevezését, az árajánlat érvényességét és/vagy kiállításának dátumát, az egységárat, a nettó árat, az ÁFA-t és a bruttó árat. Nem magyar nyelvű árajánlatokat le kell fordítani (nem szükséges hiteles fordítás). Amennyiben az árajánlat nem forintban van meghatározva, kérjük, számítsa át forintra a kifizetés időpontjában várható, becsült árfolyammal (a költségkalkulációs adatlappal egyezően). A faxon érkezett, formai követelményeknek megfelelő árajánlat elfogadható. en érkezett árajánlat nem fogadható el Nyilatkozatok Egyetlen fájlban egymás után három nyilatkozatot talál. Kérjük, hogy mind a három nyilatkozatot figyelmesen olvassa el, majd keltezéssel ellátva cégszerűen írja alá! A Nyilatkozat című dokumentum 21. számú pontjában a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat fejlécében kérjük kitölteni a következő adatokat: a pályázó neve, székhelye, cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolvány száma/regisztrációs száma, adószáma, képviselőjének neve. Az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról szóló részben az 1-es vagy 2-es számjegyet tüntesse fel értelemszerűen. A Nyilatkozat című dokumentum 22. számú pontjában a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről közzétételi kérelemben a fejlécben szereplő adatokat is kérjük érintettség, összeférhetetlenség esetén értelemszerűen kitölteni vagy áthúzással jelezni ha egyik sem áll fenn. A Nyilatkozat című dokumentum 23. számú pontjában a pályázó a szervezeti formájának megfelelőt kiválasztva, egy lehetőséget jelöljön meg! Aláírási címpéldány A pályázó hivatalos képviselőjének aláírásmintája a következő dokumentumokkal igazolható: a pályázó hivatalos képviselő aláírási címpéldányának - eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata, vagy a banki aláírás bejelentő karton bank által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta eredeti példánya Jogcímenként és alkalmanként Ft eljárási díj befizetését igazoló dokumentum másolata Az eljárási díj befizetése kizárólag banki átutalással történhet a HITA számlaszám javára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a támogatási jogcím betűjelét (kiállításoknál a rendezvény pontos megnevezését) Jogi státuszt igazoló dokumentum vagy annak másolata Jogi státusz igazolására az alábbiak fogadhatók el: 1 az 5. fejezet x-dik jogcímnek megfelelő 4. alpontja 11/21

12 cégkivonat, a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól bíróság által kiállított kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata; egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány, illetve az arról szóló hatósági igazolás 30 napnál nem régebbi, hitelesített másolata. Működési engedély igazolásként nem fogadható el Klaszterek esetében SZMSZ és tagjegyzék Amennyiben az SZMSZ tartalmazza a tagjegyzéket, elegendő ennek benyújtása Ellenőrző lista a pályázat benyújtásához A pályázat beküldését megelőzően, kérjük, ellenőrizze a pályázat teljességét. A Pályázati regisztrációs lap minden kérdése megválaszolásra került. A kitöltött Pályázati regisztrációs lap ki van nyomtatva. A Pályázati regisztrációs lap utolsó oldalán keltezés fel van tüntetve, cégszerűen alá van írva. A költségkalkulációs adatlap(ok) ki vannak töltve, alá vannak írva, keltezéssel vannak ellátva. Az útmutató 5.x.4. 2 pontjában felsorolt mellékletek (pl. költségeket alátámasztó árajánlat, megrendelő, számla, stb.) csatolva vannak. Az útmutató pontokban felsorolt mellékletek csatolva vannak. Nyilatkozat dokumentum cégszerűen alá van írva, keltezéssel együtt, a Nyilatkozat 23. számú pontjában a pályázó szervezeti formája be van jelölve. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat csatolva van, ezen belül: a nyilatkozat fejlécében ki vannak töltve a következő adatok: a pályázó neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve; az 1-es vagy 2-es számjegy megfelelően fel van tüntetve az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról szóló részben; a nyilatkozat keltezéssel el van látva, cégszerűen alá van írva. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről szóló közzétételi kérelem csatolva van, ezen belül: a nyilatkozat fejlécében ki vannak töltve a következő adatok: a pályázó neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve; amennyiben az érintettség fennáll, a kérelem értelemszerűen ki van töltve vagy ha érintettség nem áll fenn, akkor azt az oldalak áthúzásával a pályázó jelezte; a kérelem keltezéssel el van látva, cégszerűen alá van írva. A PÁLYÁZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA A Pályázati regisztrációs lap 2 eredeti példányban rendelkezésre áll. A kitöltött költségkalkulációs adatlap(ok) 2 példányban rendelkezésre áll(nak). Minden melléklet 2 eredeti példányban rendelkezésre áll. A mellékletek a megadott sorrendben vannak csatolva. A két eredeti pályázati csomag elkülönítve, külön mappában/genotherm tasakban található. A CD/DVD lemez megfelelő példányszámban (2 db) rendelkezésre áll. 2 az 5. fejezet x-dik jogcímnek megfelelő 4. alpontja 12/21

13 A CD/DVD lemez nem üres, a cégszerűen aláírt és beszkennelt Pályázati dokumentációt elektronikus formában tartalmazza. (Minden papír alapon beadásra kerülő dokumentumot rá kell másolni + a költségkalkulációs excel táblázatot is.) A CD/DVD-n elmentett verzió megegyezik a papíron beadott Pályázati regisztrációs lappal. A CD/DVD lemezen jól olvashatóan fel van tüntetve a pályázó neve, a pályázat jogcíme. A borítékon fel van tüntetve a pályázó neve és a jogcím betűjele. KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK árajánlatok, ha már van számla annak másolatai, egyéb dokumentumok (pld. fordítások) Nyilatkozat (1-2/6 oldal) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat (3-4/6 oldal) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről szóló közzétételi kérelem (5-6/6 oldal) a pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya Ft eljárási díj befizetését igazoló dokumentum jogi státusz igazolása (pld. cégkivonat) Klaszterek esetében SZMSZ és tagjegyzék 2. PÁLYÁZATKEZELÉS A HITA a pályázatok kezelési feladataira közreműködő szervezetet (a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.) vesz igénybe, amely az eljárásrendben szabályozott kérdésekben a HITA megbízása alapján jár el A támogatások elbírálásának folyamata A támogatások elbírálásának folyamata magában foglalja a pályázat beérkezésétől a végső döntésről szóló értesítésig tartó pályázatkezelési lépéseket, azaz az érkeztetést, a befogadási kritériumok vizsgálatát, hiánypótlási rendet, a befogadást, tartalmi értékelést, döntés-előkészítő bizottsági javaslattételt, döntést, a pályázó értesítését a döntésről, a döntés közzétételét Érkeztetés A pályázat beérkezésének (érkeztetésének) időpontja az a nap, amikor a pályázat a Közreműködő Szervezethez igazoltan megérkezik. Valamennyi, a megjelölt postafiók címre beérkező pályázatot a Közreműködő Szervezet regisztrál és azonosító jellel lát el. 13/21

14 Befogadási kritériumok vizsgálata, hiánypótlás A pályázati anyag beérkezését követően a Közreműködő Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e a) az alapkritériumoknak, b) a jogosultsági és c) teljességi (formai megfelelőség) feltételeinek. a) Alapkritériumok vizsgálata: A beérkezést követően megvizsgálásra kerülnek az alábbi alapkritériumok: a pályázat a meghatározott példányszámban (2 eredeti papír alapú és 2 db CD/DVD lemezen) került benyújtásra, a Pályázati regisztrációs lap elektronikus formában benyújtásra került, a papír alapon benyújtott Pályázati regisztrációs lap az arra jogosult által a megfelelő módon aláírásra került, a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra, az igényelt támogatás összege eléri a minimálisan igényelhető támogatást ( Ft), a pályázó rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel, a pályázó szervezet rendelkezik saját, működő, idegen nyelvű tartalommal megjelenő honlappal. Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül (ebben a szakaszban hiánypótlásra nincs lehetőség). b) Jogosultsági kritériumok vizsgálata: Amennyiben a benyújtással kapcsolatos fenti feltételek az adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, a pályázat jogosultságát a pályázók köre (Pályázati felhívás 4. pontja) szempontjából vizsgálja meg a Közreműködő Szervezet. Amennyiben a pályázó és a pályázat jogosultsága a pályázók köre tekintetében nem felel meg a pályázati feltételeknek, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül. c) Teljességi kritériumok vizsgálata Amennyiben a jogosultsági feltételek adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, sor kerül a pályázat teljességének vizsgálatára. Ennek keretében vizsgálatra kerül, hogy a Pályázati regisztrációs lap valamennyi pontja maradéktalanul ki van töltve, illetve a pályázó szervezet hivatalos képviselője a nyilatkozatokat ellátta keltezéssel és aláírásával, valamennyi előírt melléklet a Pályázati felhívásban meghatározott tartalommal csatolva van a pályázathoz, az idegen nyelvű mellékletek fordítása csatolva van, az árajánlatok megfelelnek az pontban előírtaknak. A hiánypótlás rendje Amennyiben a pályázó a Pályázati regisztrációs lap valamely pontját nem megfelelően töltötte ki vagy valamely mellékletet nem csatolta és/vagy valamelyik csatolt melléklet nem felel meg a Pályázati útmutatóban előírtaknak, akkor a Közreműködő Szervezet a pályázót kizárólag írásban egy alkalommal, maximum 8 naptári napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti nap (vasárnap és ünnepnapok), akkor a határidő a következő munkanapon jár le. Amennyiben a pályázó nem tesz eleget a hiánypótlási felszólításnak, azaz nem küldi be megfelelően a kért dokumentumokat, vagy elmulasztja a hiánypótlásra biztosított határidőt, az a pályázat pályázati elbírálásból való kizárását eredményezi. 14/21

15 Amennyiben a benyújtott pályázat tartalma ellentmondó, illetve egyes részletei tekintetében tisztázásra szorul, a Közreműködő Szervezet írásbeli formában (ideértve a telefaxot és az elektronikus levelet is) tisztázó kérdést intézhet a Pályázóhoz Befogadás Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat figyelembe véve megfelel a jogosultság és teljesség feltételeinek, a pályázat befogadásra kerül. A befogadás tényéről a Közreműködő Szervezet a pályázót írásban értesíti. Az értesítés tartalmazza: a pályázat beérkezésének időpontját, a pályázat azonosító jelét, a pályázat befogadásának tényét és időpontját. Figyelem! A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai megfelelőségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését! Tartalmi értékelés A tartalmi értékelés elemzése annak megállapítására irányul, hogy a pályázatban szereplő információk az elbíráláshoz szükséges részletességgel rendelkezésre állnak-e. A pályázatok értékelését a HITA végzi. Amennyiben a pályázat szakmai és pénzügyi tartalmának vizsgálata során azt állapítja meg, hogy a pályázatban szereplő információk az elbíráláshoz szükséges részletességgel nem állnak rendelkezésre, a pályázót egy alkalommal, maximum 3 napos határidő kitűzésével a pályázata tartalmi kiegészítésére hívhatja fel. Amennyiben a kért adatokat a pályázó nem küldi meg határidőben, akkor a HITA a rendelkezésre álló dokumentumok alapján fogja a pályázatot értékelni. A HITA a Pályázati felhívás pontjában felsorolt főbb bírálati szempontok alapján elvégzi a benyújtott pályázat szakmai és pénzügyi értékelését Döntés előkészítő Bíráló Bizottsági javaslattétel A HITA döntés-előkészítő javaslattétel céljából Bíráló Bizottságot (továbbiakban BB) hoz létre. A BB a Pályázati felhívás pontjában felsorolt főbb szempontrendszer, valamint a BB tagok értékelése alapján alakítja ki javaslatát. A pályázatok elbírálása szakaszosan történik. A BB a Pályázati felhívás feltételei alapján alakítja ki javaslatát. A BB szavazással határoz a döntési javaslatról. A BB határozatát az összes tag több mint felének egybehangzó szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A BB döntési javaslatot tesz: a) a pályázat igényelt támogatással egyező összegű támogatására, vagy b) a pályázat csökkentett támogatási összeggel és/vagy összköltséggel történő támogatására, vagy c) a pályázat elutasítására. A HITA a BB ülését követően elkészíti a döntési javaslatot Döntés A pályázatokról a BB javaslata alapján a Döntéshozó a pályázatok befogadásától számított 90 napon belül dönt. Amennyiben a pályázati keret nem elegendő a beérkezett támogatási igények kielégítésére, a HITA forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja. A pályázó a döntést követő 15 napon belül értesítést kap a pályázati bírálat eredményéről. 15/21

16 A pályázatokra vonatkozó támogató döntés annak meghozatalát követő 5 munkanapon belül kerül közzétételre az NGM, valamint a HITA honlapján a kedvezményezett neve, a támogatás tárgya és összege feltüntetésével Támogatási szerződés Támogatási szerződés megkötésének feltételei A támogatásról szóló pozitív döntést követően a HITA támogatási szerződést köt a pályázóval, mint a kedvezményezettel. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett az előírásoknak megfelelően és határidőre teljesítse a szerződéskötéshez szükséges feltételeket. Nem köthető támogatási szerződés azzal a pályázó szervezettel: a) amely a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; b) amely csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll; c) amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, ha jogszabály, a pályázati felhívás, vagy a támogató úgy rendelkezett, hogy a támogatási igény benyújtásának feltétele a támogatás igénylőjének köztartozás-mentessége; d) amely a Közpénztv. 6. -a alapján nem részesíthető költségvetésből nyújtott támogatásban; e) amely a jogszabályban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; f) amely nem felel meg az Áht ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. A Közreműködő Szervezet a kedvezményezett részére a szerződés megkötésének feltételeiről szóló levéllel egyidejűleg megküldi a támogatási szerződést is. A kedvezményezett a szerződés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az általa cégszerűen aláírt szerződést a Közreműködős Szervezet részére megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a kedvezményezett mulasztásából a fenti határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet ának (8) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási döntés érvényét veszti Támogatási szerződés fontosabb elemei a. a támogatás összege, a támogatási arány, a támogatott jogcím, a felhasználás feltételei és követelményei; b. a támogatás folyósításának módja az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) szerint a kölcsönös teljesítések tárgyi és pénzügyi ütemezése; c. az ellenőrzési jogosultság és az Ámr ának (1)-(4) bekezdései szerinti elállási jogok elfogadása; d. a vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy hibás teljesítése esetére irányadó jogkövetkezmények, beszámoltatás, az Ámr ában foglaltak szerint; e. az elállás joga és a visszafizetés feltételei, az Ámr ának (4) szerint; f. a szerződésszerű teljesítést biztosító mellékkötelezettségek; g. a Pályázati felhívásban megjelölt és az ajánlati kötöttség folytán a támogatási szerződés részévé váló egyéb feltételek és rendelkezések; h. a támogatási szerződés lezárásával és az elszámolással kapcsolatos kötelezettségek és kellékek; i. a felek megnevezése és aláírása, a támogatási szerződés kelte. 16/21

17 A kedvezményezett köteles a pályázatában megadottak és a támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően végrehajtani az akciót. Amennyiben a kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a HITA jogosult a támogatás csökkentésére, visszavonására, a szerződéstől való elállásra Támogatási szerződés módosítása Kedvezményezettnek a szerződésmódosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva kell a HITA részére előterjesztenie. Kedvezményezett kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződésmódosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződésmódosítás keretében sor kerülhet a támogatási cél megvalósulását nem veszélyeztető határidő-módosítás, a Felek adataiban bekövetkezett változás, a feladat költségvetésének módosulása miatt. Nincs helye szerződésmódosításnak, ha a módosítás (tartalma szerint, illetőleg többszöri módosítás esetén a módosítások összességében) jogszabályba ütközne. Amennyiben a szerződésmódosítást a Kedvezményezett kezdeményezi, a szerződésmódosítási kérelmet köteles a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mellékletét képező, Támogatási szerződésmódosítási kérelem című adatlap kitöltésével és a HITA részére történő megküldésével benyújtani. Az elszámolási határidő módosítására vonatkozó kérelmet az elszámolási határidő lejártát legalább 15 nappal megelőzően kell a HITA-hoz benyújtani Szakmai és pénzügyi elszámolás Az elszámolást a kedvezményezettnek kell kezdeményeznie a Támogatási szerződés megkötését, illetve az akció befejezését követően a szerződésben foglalt határidőben a számlák és a kapcsolódó dokumentumok benyújtásával. Az elszámolást egy példányban a HITA-hoz kell beküldeni. Jelen pályázati felhívás keretében nincs lehetőség előleg igénybevételére. A támogatás folyósítása utólagosan, egy összegben a teljesítés igazolása mellett, a támogatási döntés kedvezményezettje nevére szóló számlákon és a kifizetést igazoló dokumentumokon alapuló elszámolás alapján történik. A pénzügyi és szakmai beszámoló tartalma A pénzügyi elszámolás feltételeiről szóló levél és a benyújtandó dokumentumok mintája a kedvezményezett részére a Támogatási szerződés megkötését követően kerül megküldésre. Az akció teljesüléséről szóló beszámoló két részből áll az alábbiak szerint: 1) A rendezvény megvalósítását szakmailag alátámasztó dokumentumok: a jogcímhez tartozó, a Pályázati felhívás 5.x.5. 3 pontjában meghatározottak szerint kell benyújtani. 2) A rendezvény megvalósítását pénzügyileg alátámasztó dokumentumok: cégszerűen aláírt rendelkező levél, melyben fel kell tüntetni a támogatási szerződés számát és a cég bankszámlaszámát; aláírásra jogosult személy által cégszerűen aláírt számlaösszesítő; költségkalkulációban szereplő költségelemekre vonatkozó, jogszabályok által előírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő (klaszterek esetében a pályázó klasztermenedzser szervezet nevére kiállított) részletes számlák eredetivel megegyező hiteles másolata, melyek rávezetve tartalmazzák: a támogatási szerződés iktatószámát és a támogatási szerződés alapján fizetendő összeget, 3 az 5. fejezet x-dik jogcímnek megfelelő 5. alpontja 17/21

18 2.4. Ellenőrzés a számlán szerepelnie kell a kontírozásnak, a könyvelő aláírásának és a könyvelés dátumának; szolgáltatás igénybevétele esetében a megrendelő, a szerződés, vagy a teljesítésigazolás hiteles másolatát; pénzügyi okmányok ((banki átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum a pályázó által hitelesített, idegen nyelvű dokumentum esetén magyar nyelvű fordítással is ellátott másolatai); nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn a költségvetés alrendszereiből juttatott valamely támogatás alapján szerződéses kötelezettségük, illetve ezeket maradéktalanul teljesítették, a pályázat benyújtását megelőző három évben csekély összegű támogatás jogcímén igénybevett támogatások mértéke nem haladta meg a jogszabályban előírt összeget. a Nyilatkozatot az aláírásra jogosult személynek cégszerűen kell aláírnia. az elszámolás benyújtásának napjától számítottan 30 napnál nem régebbi NAV igazolást arról, hogy nincs lejárt és esedékes tartozása vagy a Köztartozásmentes adózói adatbázisba való regisztráció adatlapja (az igazolást elegendő másolatban megküldeni.) A költségvetési forrásokból származó támogatások kedvezményezettje köteles az ellenőrzés érdekében az Állami Számvevőszék, a kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, valamint a HITA, vagy általa megbízott szakdiplomata vizsgálatát lehetővé tenni. Az Áht a alapján az arra feljogosított szervezetek az akció bármelyik szakaszában ellenőrzést végezhetnek. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát követően, a költségvetésből nyújtott támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor kerülhet sor. Az ellenőrök a vizsgálat során a pályázattal és a támogatással összefüggő bármely dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. A helyszíni szemle, illetve helyszíni ellenőrzés alkalmával jegyzőkönyv készül, amit az ellenőrök és a kedvezményezett hivatalos képviseletére jogosult személy, vagy meghatalmazottja ír alá. A kedvezményezett vállalja, hogy a támogatási szerződés tárgyát képező akció költségeire és a folyósított támogatásra vonatkozó dokumentációt az ellenőrzés céljára elkülönítetten tartja nyilván, és az elszámolás dokumentációit a Támogatási szerződésben meghatározott időpontig megőrzi. A támogatás felhasználásával és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül, és az ehhez kapcsolódó szankciót vonja maga után A pályázat lezárása A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, amennyiben az akció a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a HITA és a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, valamint a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatásfelhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént. A pénzügyi és szakmai beszámoló jelen pályázati konstrukció esetében egyúttal záró beszámolónak is minősül. 18/21

19 3. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG A támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően megvalósuló, külföldi kiállításon való részvétel és a cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató esetében készült marketingeszközön kötelező feltüntetni: a megjelenés évét, Published with the support of HITA szöveget, a HITA logóját (letölthető a honlapjáról). A HITA támogatói logója a HITA honlapján ( a Szolgáltatások/Pályázat menüpontban letölthető. 19/21

20 4. FOGALOMJEGYZÉK A Pályázati regisztrációs adatlapban, a Pályázati felhívásban és Pályázati útmutatóban található néhány fogalom definíciója: Akció: tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási határidővel rendelkező elképzelés. Cégszerű aláírás: A cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik. Célelőirányzat (előirányzat): a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény mellékletében tételesen meghatározott, valamely konkrét feladat vagy cél megvalósítására, elősegítésére rendelt, bevételekből, kiadásokból, illetve adott esetben állami támogatásból álló költségvetési tétel. Csődeljárás: olyan eljárás, amelynek során az adós a csődegyezség megkötése érdekében fizetési haladékot fizetési haladékot kap és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. Elbírálásból való kizárás: adott pályázatnak a bírálat eljárásának folyamatából történő kirekesztése a pályázó által elkövetett valamely lényeges formai, tartalmi, vagy eljárási hiba, hiányosság következtében. Eljárásrend: eljárásrend alatt jelen összefüggésben a HITA-nak, vagy az általa megbízott Közreműködő Szervezeteknek a pályázati rendszer működtetésével összefüggő valamennyi eljárási cselekményeinek összességét értjük. Felróhatóság: a pályázó a Támogatási szerződés teljesítése során nem úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Felszámolási eljárás: olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők kielégítést nyerjenek. Hiánypótlás: amennyiben a pályázó a Pályázati regisztrációs lapot nem megfelelően tölti ki, illetve a pályázat valamely mellékletét nem megfelelően vagy nem nyújtja be, lehetséges annak hiánypótlása a hiánypótlási felszólításban meghatározott határidőn belül. Kedvezményezett: a támogatásban részesült pályázó, akivel a Közreműködő Szervezet az HITA megbízásából Támogatási Szerződést köt. Köztartozás: törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették. Köztartozás az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti. Melléklet: a pályázatban rögzített, egyes tényt (tényeket) alátámasztó, és így a pályázat elbírálását megalapozó dokumentum. Pályázat: a pályázó által benyújtott dokumentumok összessége (Pályázati regisztrációs lap, valamint mellékletek), amelyek alapját képezik az akció bírálatának. Pályázat benyújtásának időpontja: a pályázatot tartalmazó boríték, csomag postán történő feladásának napja. Pályázati felhívás: e dokumentumban kerül közzétételre a HITA által meghatározott pályázati konstrukció. Pályázati regisztrációs lap: e dokumentum tartalmazza a pályázó, valamint az akció adatait, valamint a pályázat egyes részeinek vagy egészének bemutatását. A dokumentum kitöltése a pályázó feladata. 20/21

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013 Kitöltési segédlet a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához Kódszám: KerFejl-2013 A Projekt Adatlapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a Lebonyolító

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő);

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő); PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megszervezésének támogatására (Pályázat kódja: SPO-SE-08) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 Budapest, József A. u.

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) Önkormányzati Rendelete keretében támogatott új munkahelyek létrehozása című pályázati

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Együtt a sikeres projektzárásért!

Együtt a sikeres projektzárásért! Együtt a sikeres projektzárásért! OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása, feladatai Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. Tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK TÁJÉKOZTATÓ A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK - A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 KERESKEDŐI REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK A Kereskedők

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 1 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITIRING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A VIII. kerületben szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytató egységek támogatására 1 TARTALOM A PÁLYÁZAT CÉLJA... 3 A

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Útmutató. a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázat beszámolójához

Útmutató. a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázat beszámolójához Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázat beszámolójához 1.Bevezetés Az útmutató segítséget nyújt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

III. A pályázat benyújtására jogosultak neve és címe Pályázatot nyújthatnak be a Njtv. 117. -a szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok.

III. A pályázat benyújtására jogosultak neve és címe Pályázatot nyújthatnak be a Njtv. 117. -a szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium meghívásos pályázati felhívása országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 2012. évi támogatására (Kategória kódja: NEMZ-ORSZ-12) A Közigazgatási

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! A Minta regisztrációs adatlap szervezetek részére

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: meghívás a berlini Künstlerhaus Bethanien 3 hónapos alkotómunka programjára 2012. szeptember 15. és 2012. december 15.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa.

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa. Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott nyílt és meghívásos pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben