PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ december 5.

2 1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK, MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS LAP A pályázó teljes neve Jogi forma, méret Adószám Cégjegyzékszám/vállalkozói ig. szám/regisztrációs szám Pénzforgalmi számlaszám Alapítás időpontja A pályázó székhelye A pályázó levelezési címe A pályázó honlapjának elérhetősége A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Kapcsolattartó személy adatai Minőségügyi tanúsítványai Fő tevékenység (TEÁOR 08) Ágazati besorolás Jelenlegi legfontosabb exportpiacok Tervezett exportpiacok Gazdálkodási adatok Az előző 3 évben csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen igénybe vett támogatások Exportálni kívánt termék, vagy szolgáltatás magyarnak minősül-e? Exportálni kíván termék ágazati besorolása Igénylés módja komplex csomag ( F jogcím)? (igen/nem) KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK Költségkalkulációs adatlap Jogcímhez tartozó árajánlat, megrendelő, számla, egyéb dokumentumok Nyilatkozatok Aláírási címpéldány Jogcímenként és alkalmanként Ft eljárási díj befizetését igazoló dokumentum másolata Jogi státuszt igazoló dokumentum vagy annak másolata Klaszterek esetében SZMSZ és tagjegyzék ELLENŐRZŐ LISTA A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ PÁLYÁZATKEZELÉS A TÁMOGATÁSOK ELBÍRÁLÁSÁNAK FOLYAMATA Érkeztetés Befogadási kritériumok vizsgálata, hiánypótlás Befogadás Tartalmi értékelés Döntés előkészítő Bíráló Bizottsági javaslattétel Döntés TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Támogatási szerződés megkötésének feltételei Támogatási szerződés fontosabb elemei Támogatási szerződés módosítása SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELLENŐRZÉS A PÁLYÁZAT LEZÁRÁSA TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG FOGALOMJEGYZÉK FONTOSABB VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETEI /21

3 1. SZ. MELLÉKLET: PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS LAP MINTA SZ. MELLÉKLET: NYILATKOZAT SZ. MELLÉKLET: EGYÉNI JOGCÍM ADATLAPOK SZ. MELLÉKLET: KOMPLEX JOGCÍM ADATLAPOK /21

4 1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 1.1. Pályázatok benyújtásának, módja, helye és határideje A pályázatok befogadása december 15-től március 15-ig lehetséges. A pályázatok január 1-je és június 30-a közötti időszakban megkezdett akciók megvalósítására vonatkozik. Azon pályázók részére, akik szándéknyilatkozatot nyújtottak be, a pályázatok benyújtásának végső időpontja január 15. A Pályázati felhívás, november 30-tól, a Pályázati útmutató és mellékletei december 5-től a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HITA) és a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a továbbiakban: MAG Zrt.) honlapjáról tölthető le illetve érhető el. A pályázat magyar nyelven, kizárólag az on-line Pályázati regisztrációs lap kitöltésével nyújtható be, mely a oldalon érhető el. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázatot a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, azaz a Pályázati regisztrációs lap minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A nyomtatott formában és az elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen) benyújtott Pályázati regisztrációs lapon található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt tekintendő hitelesnek azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Pályázati regisztrációs lap megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatok dokumentumait fűzés nélkül kérjük benyújtani. A több oldalból álló dokumentumokat kérjük összetűzni, majd az egyes pályázati példányokat külön mappába/genotherm tasakba elhelyezni. A pályázati dokumentáció hitelesítéséül elegendő a Pályázati regisztrációs lap utolsó oldalát, a Költségkalkulációs adatlap(ok)at, valamint a Nyilatkozatokat cégszerűen aláírni. A pályázat a következőket tartalmazza: kitöltött és kinyomtatott Pályázati regisztrációs lap és a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban előírt mellékletek papír alapon, 2 eredeti példányban, a cégszerűen aláírt és beszkennelt Pályázati regisztrációs lap, a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban előírt mellékletek beszkennelve, a költségkalkulációs adatlap MS Excel formátumban, elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen) 2 példányban. Felhívjuk a figyelmet, hogy egy időben több jogcímre való pályázás esetén minden jogcímet külön pályázatként kezelünk, azaz minden kötelező mellékletet minden jogcímhez külön, két példányban kérünk benyújtani. A dokumentumok elektronikus változatát jogcímenként 2 db, tartalmukban mindenben megegyező, CD/DVD lemezre is le kell menteni és a pályázathoz be kell nyújtani. :.(Az A jogcímen belül beadható 3 kiállítási részvétel, 3 pályázatnak számít) Azoknál a dokumentumoknál, ahol az egyik példány eredeti vagy hitelesített, a második példányt fénymásolva Az eredetivel mindenben megegyező felirattal, dátummal és cégszerű aláírással kell benyújtani. Kérjük, jelölje melyik mappába helyezte el az eredeti vagy hitelesített dokumentumot. A pályázatot zárt borítékban, ajánlott küldeményként postai úton a következő címre kell beküldeni MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Kereskedelemfejlesztési pályázat 1539 Budapest, Pf A borítékon, illetve a CD/DVD lemezen fel kell tüntetni a pályázó nevét, a jogcím betűjelét. Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Budapest, Rb.: 684. raktárbérleti címzést kell feltüntetni. 4/21

5 A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség. A pályázat benyújtásának az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtási határidő igazolására a Közreműködő Szervezet a pályázótól bekéri az eredeti ajánlott szelvényt. A támogatást igénylő a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatás nyújtója a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezett nevét, a támogatás tárgyát és összegét nyilvánosságra hozza, valamint a támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és kezelje. A beérkezett pályázati anyagokat a MAG Zrt. bizalmasan kezeli. A Pályázati felhívásnak elválaszthatatlan része a Pályázati útmutató és annak mellékletei, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható: Nemzeti Külgazdasági Hivatal Telefon: Hétfő - Csütörtök: 8:00 16:30 Péntek: 8:00 14: Pályázati regisztrációs lap Az on-line Pályázati regisztrációs lap kérdéseit az 6.1. pontban lévő melléklet tartalmazza. A Pályázati regisztrációs lapot csak on-line, minden kérdés megválaszolásával és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával nyújthatja be. A kitöltött Pályázati regisztrációs lapot két példányban kinyomtatva és cégszerűen aláírva (gazdasági társaságok esetében a cégkivonatban lévő szabályozással megegyező módon) kell csatolni a pályázathoz. (Célszerű ennek a kitöltését hagyni a legvégére, és először a költségkalkulációs lapot (jogcímadatlapot) kitölteni) A Pályázati regisztrációs lapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a MAG Zrt. hiánypótlás, illetve elbírálás nélkül elutasítja és így a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül. A regisztrációs adatlap kitöltésével kapcsolatos javaslatok: A Pályázati regisztrációs lap kitöltésének megkezdése előtt gyűjtse össze az adatlap kérdéseire a választ, töltse ki a jogcím(ek)hez tartozó költségkalkulációs adatlapot. Ha minden adat rendelkezésre áll, akkor kezdjen neki az on-line kitöltésnek. Csak akkor mentse ideiglenesen a kérdőívet, ha az adott oldal minden kérdését megválaszolta! A hiányzó kérdések utólagos kitöltésére nincs lehetőség! A kérdőív ideiglenes mentése esetén címet kell megadni, melyre a rendszer üzenetet küld a folytatáshoz szükséges linkkel. A regisztrációs lap minden kérdésére válaszolva és az utolsó oldalon az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadva a "Pályázat benyújtása" gombra kattintva fog megjelenni a nyomtatandó dokumentum, a jobb felső sarokban pedig megjelenik a "Print" (nyomtatás) felirat és ikon. Egy időben több egyéni (A, B, C, D, E) jogcímre való pályázás esetén minden jogcím adatát kérjük kitölteni a regisztrációs lapon, majd nyomtatáskor jogcímenként 2 példányban kérjük kinyomtatni a kitöltött adatlapot. Minden egyes jogcímet külön pályázatként kell benyújtani! A Pályázati regisztrációs lap kitöltése során fordítson kiemelt figyelmet az alábbiak rövid, tömör megfogalmazására: a pályázó jelenlegi tevékenysége, az exportálni kívánt termék/szolgáltatás bemutatása, az exportstratégia, tervek ismertetése, a támogatandó akció ismertetése, támogatás tervezett felhasználása és az elvárt eredmény. 5/21

6 Kérjük, hogy a Pályázati regisztrációs lap kitöltésénél törekedjen a konkrét megfogalmazásra és a rendelkezésre álló terjedelemben mindazt az információt megadni, ami a pályázat pozitív elbírálásához szükséges lehet. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak hiánytalanul kitöltött pályázatok tartalmi elbírálására van mód! A Pályázati regisztrációs lap egyes pontjainak kitöltése A pályázó teljes neve A cégkivonatban, bírósági nyilvántartás kivonatában szereplő teljes nevet kérjük feltüntetni Jogi forma, méret mikrovállalkozás (10 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 2 millió eurónak megfelelő nettó árbevétel és/vagy mérlegfőösszeg); kisvállalkozás (50 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 10 millió eurónak megfelelő nettó árbevétel és/vagy mérlegfőösszeg); középvállalkozás (250 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 50 millió eurónak megfelelő nettó árbevétel és/vagy legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő mérlegfőösszeg); Adószám A pályázó szervezet adószámát az előírt formátumban (8-1-2 karakter) szükséges megadni Cégjegyzékszám/vállalkozói ig. szám/regisztrációs szám A pályázatot benyújtó gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésének száma, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány száma, társadalmi szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vétel száma Pénzforgalmi számlaszám A pályázó szervezet bankszámlaszáma, amelyre pozitív támogatói döntés esetén a támogatás utalásra kerül. Kérjük 3x8 karakter formátumban megadni a számlaszámot! Alapítás időpontja A pályázat benyújtásának időpontjában jogerősen bejegyzett/nyilvántartásba vett szervezet pályázhat. Az alapítás időpontja gazdasági társaságok esetében a cégkivonatban feltüntetett létesítő okirat kelte. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Pályázati felhívás A pályázó gazdálkodására vonatkozó kizáró okok pontja alapján nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel. A pályázó szervezet (vállalkozás esetében cégkivonatában is feltüntetett) jogelőd cégének alapítási ideje csak abban az esetben vehető figyelembe, amennyiben a pályázó nem rendelkezik egy lezárt üzleti évvel A pályázó székhelye A cégkivonatban, vállalkozói igazolványban, alapszabályban, alapító okiratban szereplő székhely címét kell beírni A pályázó levelezési címe A levelezési cím és a székhely címének egyezése estén nem szükséges ennek a mezőnek a kitöltése. Amennyiben a levelezési cím eltér a székhely címétől, úgy azt a címet kérjük megadni, ahova a hivatalos értesítéseket kéri küldeni A pályázó honlapjának elérhetősége A támogatás odaítélésének előfeltétele, hogy a pályázó saját idegen nyelvű honlappal rendelkezzen, amely részletes tájékoztatást nyújt a pályázó tevékenységéről, termékeiről, elérhetőségi adatairól. 6/21

7 A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Az Aláírási címpéldány -ban megjelölt képviseletre jogosult személy(ek) adatait kell beírni! Figyelem! A pályázathoz csatolandó mellékletként ezen személy(ek) aláírási címpéldányát kérjük benyújtani! Kapcsolattartó személy adatai Kérjük, hogy azt a kollégát jelölje meg, aki a pályázattal kapcsolatban szükség esetén információt tud szolgáltatni. Szervezeti tagság: Szakmai szervezetek felsorolása, ahol tagsággal rendelkeznek. (Ha nem rendelkezik tagsággal n/a kérünk beírni.) Minőségügyi tanúsítványai Már meglévő tanúsítványok felsorolása. (Ha nem rendelkezik minőségügyi tanúsítvánnyal, n/a kérünk beírni.) Fő tevékenység (TEÁOR 08) Legördülő menüből a cégkivonatban, vállalkozói igazolványban szereplő fő tevékenység kiválasztása Ágazati besorolás Legördülő menüből a cégkivonatban, vállalkozói igazolványban, alapító okiratban, alapszabályban szereplő főtevékenység ágazati besorolásának kiválasztása. Szövetségek esetében a képviselt ágazatot kérjük választani Jelenlegi legfontosabb exportpiacok Legördülő menüből ország kiválasztása. Az első 5 legfontosabbat kérjük megjelölni. Ötnél kevesebb megjelölése is lehetséges Tervezett exportpiacok Legördülő menüből ország kiválasztása. Az első 5 legfontosabbat kérjük megjelölni. Ötnél kevesebb megjelölése is lehetséges Gazdálkodási adatok Kérjük, adja meg a évi és évi gazdálkodási adatait az elfogadott éves mérlegbeszámoló/szja bevallás alapján (gazdasági társaság a beszámolót megtalálja oldalon), valamint a évi becsült, évi tervezett gazdálkodási adatait. A pályázathoz nem kérünk kinyomtatott mérlegbeszámolót csatolni! A táblázatban a következő adatokat kérjük megadni: éves átlagos statisztikai állományi létszám, éves nettó árbevétel, vagy adóalapba beszámított bevétel, export értékesítés nettó árbevétele, import értéke, mérleg szerinti adózás előtti eredmény, saját tőke, külföldi tőke aránya. A táblázat kitöltésekor a mezőkbe csak számokat kérünk írni, szóköz, pont, vessző és egyéb írásjel nélkül! Ha az adott évre vonatkozóan nincs adat, ott n/a -t kérünk beírni! A évi becsült és évi tervezett gazdálkodási adatok kitöltése minden esetben kötelező! Az előző 3 évben csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen igénybe vett támogatások A táblázatban fel kell sorolni minden de minimis támogatásnak minősített támogatást, melyet a szervezetnek az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt megítéltek. 7/21

8 Szükséges megadni a támogatás megítélésének időpontját (évszám), a támogatás megnevezését, a megítélt összeget és a kifizetett összeget Exportálni kívánt termék, vagy szolgáltatás magyarnak minősül-e? Magyar terméknek minősül az a termék, melyet Magyarországon állítottak elő és a belföldön hozzáadott érték (anyag, bérköltség, stb.) meghaladja a termelői ár 51%-át. Ha a termék vagy szolgáltatás nem minősül magyar terméknek, támogatás e pályázat keretein belül nem ítélhető meg Exportálni kíván termék ágazati besorolása Legördülő menüből választható ki a pályázat keretén belül exportálni kívánt fő termék ágazati besorolását Igénylés módja komplex csomag ( F jogcím)? (igen/nem) a) IGEN válasz esetén a Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra, vagy régióra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása, azaz az F jogcím megfelelő jogcímelem (FA, FB, FC, FD, FE) adatainak megadása: o Igényelt támogatás összege (Ft) o Akció megnevezése o Helyszín (ország/város) o Kezdő időpont (év/hónap/nap) o Befejező időpont (év/hónap/nap) A mezőket a jogcímelem költségkalkulációs adatlapjában szereplő adatoknak megfelelően kell kitölteni. Az Összesen sor esetében csak a következő mezők kitöltését kérjük: o o o Igényelt támogatások összege. Kezdő időpont: első megrendelés vagy szerződés időpontja. Befejező időpont: teljes kifizetés várható időpontja. b) NEM válasz esetén az egyéni jogcím(ek) adatait kérjük megadni: o Igényelt támogatás összege (Ft) o Megnevezés o Helyszín (ország/város) o Kezdő időpont (év/hónap/nap) o Befejező időpont (év/hónap/nap) Az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása esetén a Pályázat benyújtása gombra kattintva a pályázat elektronikusan regisztrálásra kerül. A megjelenő kitöltött lap jobb felső sarkában lévő Print (nyomtatás) feliratra/ikonra kattintva az adatlap kinyomtatható Kötelezően csatolandó mellékletek Kérjük, hogy a mellékleteket az alább megadott sorrendben csatolják. A kötelezően csatolandó mellékletek bármelyikének hiányában a pályázat nem bírálható el Költségkalkulációs adatlap Az egyes jogcímekhez és jogcímelemekhez a megfelelő költségkalkulációs adatlapot kell kitölteni. a) Egyéni jogcímek esetén: A adatlap: Külföldi kiállításon való részvétel, B adatlap: Nemzetközi szervezeti tagdíj, C adatlap: Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon, D adatlap: Külpiacon létesítendő iroda, bemutatóterem éves bérleti díja, E adatlap: Megfelelőség-tanúsítási eljárás. 8/21

9 Jogcímek Pályázati felhívás pontban felsoroltak Pályázati felhívás , , pontjában felsoroltak Maximálisan adható támogatás (Ft) Beadható pályázatok száma A kötelezően csatolandó mellékleteken kívül jogcímenként szükséges mellékletek Beadáskor A. Külföldi kiállítási részvétel A adatlap - területdíj és kapcsolódó költségek, - katalógusbeiktatás, - regisztrációs költségek, - termék-nagydíj nevezési költsége, - kiállításhoz kapcsolódó konferencia regisztrációs díja - kiállításhoz kapcsolódó idegen nyelvű prospektus és/vagy elektronikus információhordozó legyártatása 80% 70% Részletes árajánlat (vásárigazgatósági jelentkezési lap vagy számla (lehet kifizetett is) vagy vásárigazgatósági igazolás a támogatandó költségekről) - marketing anyag esetén részletes árajánlat - sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezése külpiacon B. Nemzetközi szervezeti tagdíj 60% 50% C. Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon B adatlap - Árajánlat vagy kifizetetlen számla - terembérlet, dekoráció, technikai költségek, tolmács, DM-akció, sajtótájékoztató, szállítmányozás - idegen nyelvű prospektus és/vagy elektronikus információhordozó legyártatása - sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezése külpiacon 60% 50% C adatlap - Árajánlatok a felmerülő költségekről - marketingeszközöknél felsorolt egyéb dokumentumok D. Külpiacon létesítendő iroda, kiállítóterem éves bérleti díja 60% 50% E. Megfelelőség-tanúsítási eljárás 60% 50% D adatlap - Külképviselet támogató levele - Árajánlat - "E" adatlap (lásd. egyéni jogcím) - Külképviselet támogató levele - Árajánlat

10 b) Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra, vagy régióra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása jogcím esetén: FA adatlap: Külföldi kiállításon való részvétel, FB adatlap: Nemzetközi szervezeti tagdíj, FC adatlap: Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon, FD adatlap: Külpiacon létesítendő iroda, bemutatóterem éves bérleti díja, FE adatlap: Megfelelőség-tanúsítási eljárás, F adatlap: Komplex csomag összesítő. Komplex csomag jogcímelemek FA. Külföldi kiállítási részvétel kapcsolódó marketing eszközök FB. Nemzetközi szervezeti tagdíj FC. Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon kapcsolódó marketingeszközök FD. Külpiacon létesítendő iroda, bemutatóterem éves bérleti díja Támogatási intenzitás felsoroltak , , pontban felsoroltak Jogcímelemenként maximálisan adható támogatás F. Komplex jogcímen belül beadható jogcímelemek száma Maximálisan igényelhető összeg 85% 75% Ft korlátlan Ft 75% 65% Ft Ft 75% 65% Ft Ft 75% 65% Ft Ft FE. Megfelelőségtanúsítási eljárás 75% 65% Ft Ft Költségkalkulációs adatlap kitöltése: A kitöltendő Excel fájl fülein találja az egyes adatlapokat. Az adatlapok kitöltendő cellái színezett háttérrel vannak jelölve. A cellák kitöltésekor esetenként legördülő menü tartalmából kell választani. A jogi forma kiválasztása esetén automatikusan kitöltődik a jogcímhez tartozó maximális támogatási intenzitás. Kérjük, figyeljen a maximálisan és minimálisan igényelhető értékhatárokra! A kitöltött költségkalkulációs adatlapot egyéni jogcímek esetében egyenként kérjük lementeni, a fájl csak a kitöltött adatlapot tartalmazza! (A törlendő munkalap fülén jobb egérgombbal kattintunk, majd a Törlés ). Komplex jogcím esetén az jogcímelemek adatlapjai az összesítővel együtt egy Excel fájl különböző fülein legyenek elhelyezve. A kitöltetlen jogcím adatlapokat kérjük törölni. (Jogcím adatlap másolása: a másolandó munkalap fülén jobb egérgombbal kattintunk, majd a Áthelyezés vagy másolás menüpontra kattintunk. A megjelenő ablakban a Legyen másolat jelölőnégyzetet jelöljük be!) A költségkalkulációs adatlapokat kérjük keltezéssel ellátni és cégszerűen aláírni.

11 Jogcímhez tartozó árajánlat, megrendelő, számla, egyéb dokumentumok (a Pályázati felhívás 5.x.4. 1 pontban felsoroltak szerint) A költségkalkulációs adatlapon szereplő tételek sorrendjében csatolandó. Árajánlat: A költségtétel alátámasztására kérjük, hogy csatoljon a pályázat benyújtásakor érvényes, részletes árajánlatot, amely tartalmazza az ajánlattevő megnevezését, aláírását, az ajánlat tárgyának pontos megnevezését, az árajánlat érvényességét és/vagy kiállításának dátumát, az egységárat, a nettó árat, az ÁFA-t és a bruttó árat. Nem magyar nyelvű árajánlatokat le kell fordítani (nem szükséges hiteles fordítás). Amennyiben az árajánlat nem forintban van meghatározva, kérjük, számítsa át forintra a kifizetés időpontjában várható, becsült árfolyammal (a költségkalkulációs adatlappal egyezően). A faxon érkezett, formai követelményeknek megfelelő árajánlat elfogadható. en érkezett árajánlat nem fogadható el Nyilatkozatok Egyetlen fájlban egymás után három nyilatkozatot talál. Kérjük, hogy mind a három nyilatkozatot figyelmesen olvassa el, majd keltezéssel ellátva cégszerűen írja alá! A Nyilatkozat című dokumentum 21. számú pontjában a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat fejlécében kérjük kitölteni a következő adatokat: a pályázó neve, székhelye, cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolvány száma/regisztrációs száma, adószáma, képviselőjének neve. Az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról szóló részben az 1-es vagy 2-es számjegyet tüntesse fel értelemszerűen. A Nyilatkozat című dokumentum 22. számú pontjában a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről közzétételi kérelemben a fejlécben szereplő adatokat is kérjük érintettség, összeférhetetlenség esetén értelemszerűen kitölteni vagy áthúzással jelezni ha egyik sem áll fenn. A Nyilatkozat című dokumentum 23. számú pontjában a pályázó a szervezeti formájának megfelelőt kiválasztva, egy lehetőséget jelöljön meg! Aláírási címpéldány A pályázó hivatalos képviselőjének aláírásmintája a következő dokumentumokkal igazolható: a pályázó hivatalos képviselő aláírási címpéldányának - eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata, vagy a banki aláírás bejelentő karton bank által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta eredeti példánya Jogcímenként és alkalmanként Ft eljárási díj befizetését igazoló dokumentum másolata Az eljárási díj befizetése kizárólag banki átutalással történhet a HITA számlaszám javára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a támogatási jogcím betűjelét (kiállításoknál a rendezvény pontos megnevezését) Jogi státuszt igazoló dokumentum vagy annak másolata Jogi státusz igazolására az alábbiak fogadhatók el: 1 az 5. fejezet x-dik jogcímnek megfelelő 4. alpontja 11/21

12 cégkivonat, a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól bíróság által kiállított kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata; egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány, illetve az arról szóló hatósági igazolás 30 napnál nem régebbi, hitelesített másolata. Működési engedély igazolásként nem fogadható el Klaszterek esetében SZMSZ és tagjegyzék Amennyiben az SZMSZ tartalmazza a tagjegyzéket, elegendő ennek benyújtása Ellenőrző lista a pályázat benyújtásához A pályázat beküldését megelőzően, kérjük, ellenőrizze a pályázat teljességét. A Pályázati regisztrációs lap minden kérdése megválaszolásra került. A kitöltött Pályázati regisztrációs lap ki van nyomtatva. A Pályázati regisztrációs lap utolsó oldalán keltezés fel van tüntetve, cégszerűen alá van írva. A költségkalkulációs adatlap(ok) ki vannak töltve, alá vannak írva, keltezéssel vannak ellátva. Az útmutató 5.x.4. 2 pontjában felsorolt mellékletek (pl. költségeket alátámasztó árajánlat, megrendelő, számla, stb.) csatolva vannak. Az útmutató pontokban felsorolt mellékletek csatolva vannak. Nyilatkozat dokumentum cégszerűen alá van írva, keltezéssel együtt, a Nyilatkozat 23. számú pontjában a pályázó szervezeti formája be van jelölve. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat csatolva van, ezen belül: a nyilatkozat fejlécében ki vannak töltve a következő adatok: a pályázó neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve; az 1-es vagy 2-es számjegy megfelelően fel van tüntetve az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról szóló részben; a nyilatkozat keltezéssel el van látva, cégszerűen alá van írva. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről szóló közzétételi kérelem csatolva van, ezen belül: a nyilatkozat fejlécében ki vannak töltve a következő adatok: a pályázó neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve; amennyiben az érintettség fennáll, a kérelem értelemszerűen ki van töltve vagy ha érintettség nem áll fenn, akkor azt az oldalak áthúzásával a pályázó jelezte; a kérelem keltezéssel el van látva, cégszerűen alá van írva. A PÁLYÁZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA A Pályázati regisztrációs lap 2 eredeti példányban rendelkezésre áll. A kitöltött költségkalkulációs adatlap(ok) 2 példányban rendelkezésre áll(nak). Minden melléklet 2 eredeti példányban rendelkezésre áll. A mellékletek a megadott sorrendben vannak csatolva. A két eredeti pályázati csomag elkülönítve, külön mappában/genotherm tasakban található. A CD/DVD lemez megfelelő példányszámban (2 db) rendelkezésre áll. 2 az 5. fejezet x-dik jogcímnek megfelelő 4. alpontja 12/21

13 A CD/DVD lemez nem üres, a cégszerűen aláírt és beszkennelt Pályázati dokumentációt elektronikus formában tartalmazza. (Minden papír alapon beadásra kerülő dokumentumot rá kell másolni + a költségkalkulációs excel táblázatot is.) A CD/DVD-n elmentett verzió megegyezik a papíron beadott Pályázati regisztrációs lappal. A CD/DVD lemezen jól olvashatóan fel van tüntetve a pályázó neve, a pályázat jogcíme. A borítékon fel van tüntetve a pályázó neve és a jogcím betűjele. KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK árajánlatok, ha már van számla annak másolatai, egyéb dokumentumok (pld. fordítások) Nyilatkozat (1-2/6 oldal) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat (3-4/6 oldal) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről szóló közzétételi kérelem (5-6/6 oldal) a pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya Ft eljárási díj befizetését igazoló dokumentum jogi státusz igazolása (pld. cégkivonat) Klaszterek esetében SZMSZ és tagjegyzék 2. PÁLYÁZATKEZELÉS A HITA a pályázatok kezelési feladataira közreműködő szervezetet (a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.) vesz igénybe, amely az eljárásrendben szabályozott kérdésekben a HITA megbízása alapján jár el A támogatások elbírálásának folyamata A támogatások elbírálásának folyamata magában foglalja a pályázat beérkezésétől a végső döntésről szóló értesítésig tartó pályázatkezelési lépéseket, azaz az érkeztetést, a befogadási kritériumok vizsgálatát, hiánypótlási rendet, a befogadást, tartalmi értékelést, döntés-előkészítő bizottsági javaslattételt, döntést, a pályázó értesítését a döntésről, a döntés közzétételét Érkeztetés A pályázat beérkezésének (érkeztetésének) időpontja az a nap, amikor a pályázat a Közreműködő Szervezethez igazoltan megérkezik. Valamennyi, a megjelölt postafiók címre beérkező pályázatot a Közreműködő Szervezet regisztrál és azonosító jellel lát el. 13/21

14 Befogadási kritériumok vizsgálata, hiánypótlás A pályázati anyag beérkezését követően a Közreműködő Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e a) az alapkritériumoknak, b) a jogosultsági és c) teljességi (formai megfelelőség) feltételeinek. a) Alapkritériumok vizsgálata: A beérkezést követően megvizsgálásra kerülnek az alábbi alapkritériumok: a pályázat a meghatározott példányszámban (2 eredeti papír alapú és 2 db CD/DVD lemezen) került benyújtásra, a Pályázati regisztrációs lap elektronikus formában benyújtásra került, a papír alapon benyújtott Pályázati regisztrációs lap az arra jogosult által a megfelelő módon aláírásra került, a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra, az igényelt támogatás összege eléri a minimálisan igényelhető támogatást ( Ft), a pályázó rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel, a pályázó szervezet rendelkezik saját, működő, idegen nyelvű tartalommal megjelenő honlappal. Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül (ebben a szakaszban hiánypótlásra nincs lehetőség). b) Jogosultsági kritériumok vizsgálata: Amennyiben a benyújtással kapcsolatos fenti feltételek az adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, a pályázat jogosultságát a pályázók köre (Pályázati felhívás 4. pontja) szempontjából vizsgálja meg a Közreműködő Szervezet. Amennyiben a pályázó és a pályázat jogosultsága a pályázók köre tekintetében nem felel meg a pályázati feltételeknek, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül. c) Teljességi kritériumok vizsgálata Amennyiben a jogosultsági feltételek adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, sor kerül a pályázat teljességének vizsgálatára. Ennek keretében vizsgálatra kerül, hogy a Pályázati regisztrációs lap valamennyi pontja maradéktalanul ki van töltve, illetve a pályázó szervezet hivatalos képviselője a nyilatkozatokat ellátta keltezéssel és aláírásával, valamennyi előírt melléklet a Pályázati felhívásban meghatározott tartalommal csatolva van a pályázathoz, az idegen nyelvű mellékletek fordítása csatolva van, az árajánlatok megfelelnek az pontban előírtaknak. A hiánypótlás rendje Amennyiben a pályázó a Pályázati regisztrációs lap valamely pontját nem megfelelően töltötte ki vagy valamely mellékletet nem csatolta és/vagy valamelyik csatolt melléklet nem felel meg a Pályázati útmutatóban előírtaknak, akkor a Közreműködő Szervezet a pályázót kizárólag írásban egy alkalommal, maximum 8 naptári napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti nap (vasárnap és ünnepnapok), akkor a határidő a következő munkanapon jár le. Amennyiben a pályázó nem tesz eleget a hiánypótlási felszólításnak, azaz nem küldi be megfelelően a kért dokumentumokat, vagy elmulasztja a hiánypótlásra biztosított határidőt, az a pályázat pályázati elbírálásból való kizárását eredményezi. 14/21

2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. november 30. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 33/2011. (VIII. 31.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. március 5. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya... 6

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08)

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Pályázati Útmutató 2008. április 1. Fogalmak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a 2007. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a 2007. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a 2007. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Budapest, 2007. március 26. Az ITDH Befektetésösztönzési

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz. Kódszám: KerFejl-2013

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz. Kódszám: KerFejl-2013 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz Kódszám: KerFejl2013 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben