Legyetek éberek. Rózsa Huba

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Legyetek éberek. Rózsa Huba"

Átírás

1 Legyetek éberek Ádvent első vasárnapjának evangéliumában (Mt 24, 37-44) Jézus világ végéről mondott beszédének egy részét olvassuk, melyben második eljövetelének váratlanságára, és egyben a készenlétre figyelmezteti hallgatóit. Az ádvent nemcsak visszaemlékezés az üdvtörténet nagy eseményére, Isten Fia világba lépésére, hanem reményteli jövőbe-tekintés is a vele való találkozásra. Az ádvent (a latin adventus szóból, jelentése eljövetel) Jézus első eljövetelének emlékét és második eljövetelének várakozását hordozza. A múlt és a jövő találkozása az egyházi év liturgikus keretében egyben felhívás a jelenben élő kereszténynek. Jézus üdvösséget hozott az emberiség számára és megígérte ennek az üdvösségnek teljes kibontakozását a végidőkben, de elnyeréséhez feltételeket állított: a cselekedetekben gazdag evangéliumi életet. Jelen emberi életünk Istentől kapott lehetőség, hogy felelősséggel készüljünk Jézus eljövetelére, amely mindegyikünk sorsát elkerülhetetlenül lezáró esemény. Jézus, figyelmeztetésül egy példát állít az üdvtörténetből hallgatói elé: Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé idejében történt. A vízözön előtti napokban ettek-ittak férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába s jött a vízözön és el nem sodorta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az Emberfiának eljövetelekor is. Óvni akar attól, hogy semmivel sem törődve feloldódjunk az élet hétköznapi dolgaiban, elfeledve Istentől üdvösségre rendelt hivatásunkat. Isten szava nem közömbös, hanem életbevágó dolog, mint ezt Noé napjai igazolják: Noé megmenekült, kortársai elvesztek. Az Emberfia-Jézus eljövetele is életsorsokat meghatározó esemény, minthogy vele véget ér a tanúságtevés ideje és ki-ki, számadással tartozik cselekedeteiről. Üdvösségre és kárhozatra választja el egymástól, a mindennapok teendőiben összekötött embereket. Ha ketten lesznek a mezőn az egyiket fölveszik a másikat otthagyják. Ezért van különös súlya az ide kapcsolódó figyelmeztetésnek: Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. A történelem beteljesedését jelentő pillanat ideje bizonytalan, és Jézus beszéde óta nemzedékek hosszú sora távozott e világból anélkül, hogy részese lett volna ígéretének. Éberségük és jótettekben gazdag keresztény életük mégsem volt hiábavaló, mert számikra földi életük tartama határolja le az előkészület idejét és a feltámadáskor Jézus második eljövetelekor ezzel állnak az üdvözítő elé. Ezért senki sem utasíthatja elé könnyelműen az éberségre szóló felhívást. Lehet, hogy földi életünkben mi sem érjük el a nagy napot, de keresztény tanúságtevésünkért, a történelmet lezáró eseményekben a feltámadásra hívó isteni szó Jézus jobbjára állít. Ádventben az üdvösségünket hozó betlehemi jászolhoz sietünk, amely arra int, hogy méltó keresztény élettel vegyük komolyan a Jézus mennybemenetelénél elhangzott figyelmeztetést: Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, mint szemetek láttára a mennybe ment (ApCsel 1,11) Rózsa Huba

2 Isten jelenléte a színházban A csepeli amatőr színjátszó társulat, a Sekrestye Színpad 10. születésnapját ünnepelte november 24-én, vasárnap, melyre egy különleges ünnepi gálaműsorral készültek. Csak erre az alkalomra állt össze egy olyan csapat, melyben régi és új tagok is képviseltették magukat. A fergeteges előadás telt házat vonzott. Fantasztikus szórakozásban lehetett része mindenkinek, aki november 24-én ellátogatott a Sekrestye Színpad 10. évfordulója alkalmából megrendezett Jubileumi Gálaműsorra. A társulat 2003-ban alakult egy színházat kedvelő baráti társaságból, mára a szenvedélyükké vált az emberek kulturális szórakoztatása. A csoport egy közösséggé kovácsolódott össze az elmúlt évek alatt, és tehetségük is egyre jobban kibontakozott, számos sikert tudhatnak magukénak. A társulat vezetője, Sztancsikné Losonci Tímea szerint a céljuk az Isteni Ige hirdetése, Szent Pál apostol szavait követve: A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából (Rómaiaknak 10,17), a Sekrestye Színpad ezt a színház eszközeivel teszi. - Azt szerettük volna, és ma is az a célunk, hogy ezt az ÜZENETET, amellyel reményeink szerint egy-egy színdarab megnézése után kicsit több -ként mehet haza a Kedves Néző, színvonalas, látványos, élvezhető formában közvetítsük, és, mint a templom sekrestyéje, ahol a liturgiára hangolódunk, előadásaink lelki előkészületet nyújtsanak! Követni szeretnénk, Karol Vojtila, a későbbi II. János Pál pápa szavait: A színház az élet lelkiismerete! - Hogy fér össze a színház világa a templom, a vallás világával? - A vallás legfőbb feladata példát mutatni, az embereket az üdvösség útjára vezetni, amit mi színészi eszközökkel próbálunk megvalósítani. A színházban egy olyan világot mutatunk meg a nézőknek, amely az ő számukra is elérhető, egy erkölcsi utat, és egy célt, mellyel boldogabb életre van kilátásuk. És miért ne játszanánk, ha ezzel mást boldoggá tehetünk? Egyrészt a pillanatnyi élmény miatt, amelyet a színház okoz, másrészt azért az élményért és értékért, amit az előadás után a néző hazavisz. A célunk az, hogy megmutassuk az embereknek, sosincs késő jobbá tenni a világot, és ezt kicsiben kell kezdeni. A 10 éves jubileumi előadásra a nagy nehézségeket leküzdve egy kétórás gálaműsort állítottak össze, melyben megmutatták azt, hogy keresztény értékeket képviselve is lehet nagyszerűen szórakozni. Komoly témákról is szó esett, mint a szeretet, a keresztény hit értéke, az élet sorsfordító eseményei, de könnyed hangulatú humoreszkek és zenei produkciók is a repertoárra kerültek. - Hogy ment a felkészülés az előadásra? - Tavasz óta folytak az előkészületek, de a gyakorlati próbák szeptemberben kezdődtek. Kevés volt ugyan az idő, igyekeztünk kihozni a lehető legtöbbet ebből az estéből. Meg akartuk mutatni a Sekrestye Színpad múltját és jelenét, melyhez nagyon sok embert kellett összefogni, hogy hatékony legyen a munka. - Nagyszerű volt az előadás. Úgy gondolom sikerült elérniük a céljukat. Hogy érezték Önök magukat a színpadon? - Fantasztikus élmény volt ott állni és látni a kemény munka gyümölcsét. A nézői visszajelzések az egyes számok közötti vastaps számunkra bíztatást adott. Ennek az estének két célja volt. Az egyik, hogy megmutassuk honnan és hova jutottunk, hogy a közönséggel együtt ünnepelhessük a születésnapunkat, másrészt azonban az, hogy a színészek olyan produkciókat vihessenek színpadra, melyekkel kifejezhetik önmagukat, megmutathatják tehetségüket, ezért mindenki maga választotta ki a produkcióját, melyet aztán egy kerek egésszé gyúrtunk. A Sekrestye Színpad azonban tovább folytatja az ünneplést, december 1-én, 18 órakor a csepeli Kisboldogasszony Templomban (Szent Imre tér) Istennek adnak hálát énekeikkel, melyre minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. És remélik, hogy a jövőben is kellőképpen méltón és sikerekben gazdagon adhatják az emberek tudtára Isten üzenetét, és dolgozhatnak a világ szebbé tételén. (Bővebb információ: Vértes Zsuzsanna

3 Templomi illemszabályok Minden emberi együttlét két barát közt, családban, iskolában a grundon vagy az üzletben alapvető szabályok közt folyik. Ezek a közösen elfogadott szabályok nem korlátozni, hanem segíteni akarnak abban, hogy az együttlét mindenki számára jó legyen. Most néhány templomi illemszabályt vegyünk sorra, amelyek már több templom hirdetőtábláján is olvashatók. - Légy pontos, ne késs el a miséről aki elkésik, csak fél szívvel tud jelen lenni. - A templomba lépve csukd be az ajtót magad után ( halkan) télen a kinti hideg miatt, nyáron a külső zaj miatt. - A templomokban ne zajongjunk, fedetlen testtel ne lépjünk be, - Amit meg akarsz beszélni mással, a templomon kívül beszéld meg beszélgetésetek zavarja a többi ember imádságát. - Ne a pad szélére ülj, hogy a később érkező is be tudjon ülni a padba. - Ne a leghátsó sorba ülj vagy az oszlop mögé állj a szentmisén Jézus szeretne veled közeli barátságba kerülni. - A kóruson túl nagy a kísértés, hogy támaszkodva- könyökölve, külső szemlélőként figyeld a misét ha lehet, a padokban helyet foglalva kapcsolódj be a közösségbe. - A mise alatt ne imádkozz mást, ne rózsafüzérezz, ne olvasgass újságot. - A közös, énekben figyelj elsősorban a kántorra, majd a többi hívőre, így kapcsolódj be. Próbáld szívből imádkozni a szentmise imádságait. - Prédikáció alatt ne nézegesd az órádat a leglaposabb szentbeszédben is van egy gondolat, amit Jézus neked szán. ˇ A perselybe lejárt pénzérmét, gombot dobni Istennel szemben sértés. - A kiengesztelődéskor a melletted állóval bátran fogj kezet, szívedben igazán bocsáss meg mindenkinek. - A szentáldozáskor kettes sorban menj áldozni, de ne a sor közepén és ne a soron keresztül menj vissza a helyedre. - A szentáldozás és a mise után maradj egy kicsit kettesben Jézussal pár perc ima bensőséges találkozás az Úrral. - Térdhajtásod legyen a szeretet jele Isten előtt ne sajnáld a térdedet letenni a földre, vagy akinek ez nehéz, rendesen vessen keresztet, hogy ez is imádság legyen. - Térdelés után ne porolgasd nagy mozdulatokkal a ruhádat, Krisztus ennél nagyobb áldozatot hozott érted. - A mise után ne menekülj a többiek elől, merj köszönni és a köszönést elfogadni, szóba állni másokkal Krisztus szeretetében összetartozunk. - A szentmise után őrizd az örömöt a szívedben. (Forrás: Laudetur.hu)

4 A Plébánia hírei Tisztelettel és szeretettel hirdetjük a hittanórák rendjét. (A vastagon szedett időpontok az órarendbe beiktatott hittanórákat jelzik.) Eötvös József Általános 1. osztály: Csütörtök 13:45-14: osztály: Péntek 12:50-13: osztály: Péntek 13:45-14:30 5. osztály: Csütörtök 11:00-11:45 5. osztály: Csütörtök 12:50-13:35 Kölcsey Ferenc Általános 1. osztály: Kedd 09:00-09: osztály: Szerda 14:15-15: osztály: Szerda 15:00-15:45 5. osztály: Kedd 08:00-8:45 Széchenyi István Ált. Isk. 1. osztály Hétfő 10:55-11: osztály Kedd 13:45-14:30 Katona József Általános 1. osztály Kedd 10:00-10: osztály Péntek 15:00-15:45 5. osztály Péntek 12:55-13:40 Kazinczy Ferenc Általános 1. osztály szerda 12:25-13: osztály szerda :10 5. osztály: szerda 11:25-12:10 Lajtha László Általános 1. osztály: Csütörtök 12:00-12:45 5. osztály: Csütörtök 13:00-13:45 Móra Ferenc Általános 1. osztály csütörtök 9:00-9: osztály csütörtök 15:15-16:00 5. osztály csütörtök 8:00-8:45 Karácsony Sándor Általános 1. osztály: Péntek 12:05-12: Hétfő 15:00-15:45 5. osztály: Péntek 11:05-11:50

5 A megkeresztelt gyermekek szüleinek lelkiismeretbeli kötelessége gondoskodni arról, hogy gyermekük hittan oktatásban részesüljön, hiszen gyermekeik vallásos nevelését már a házasságkötéskor és a kereszteléskor is megígérték. A hitoktatás fő célja a gyermekek vallásos életre való nevelése. Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy imájukkal, és a rendelkezésükre álló lehetőségükkel támogassák a hitoktatás ügyét. Ezzel is kifejezhetjük Isten iránti szeretetünket és a Katolikus Egyház iránti hűségünket. Az ádventi időben minden reggel 6 órakor roráte szentmisét tartunk. Hétköznapokon este nem lesz szentmise. A gyermekek vidám Mikulás délutánja december 8-án lesz, a pontos kezdési időpontot a szentmise hirdetéséből tudhatjuk meg. Idős és magányos testvéreink karácsonyi ünnepe december 15.-én, Ádvent 3. vasárnapján délután 2 órakor lesz a Szent Imre Házban. Minden kedves idős testvérünket szeretettel várunk. A rendezvényen fellép az idén 10 éves fennállását ünneplő Sekrestye Színpad. December 24-én délután 2 órakor pásztorjáték lesz a templomban, amelyre szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt. Ünnepi miserend: December 24.-én 23 órakor nyitjuk a templomot, pontban éjfélkor kezdődik a szentmise. A szentmise befejezését követően lehet szentáldozáshoz járulni. December 25.-én és 26-án ünnepi miserendet tartunk. (7, 8, 9, 10, 1/2 12 és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék.) December 31.-én este 6 órakor tarjuk év végi hálaadó szentmisénket, megköszönjük Istennek, hogy megőrzött minket az elmúlt évben január 1. Szűz Mária Isten Anyaságának főünnepe. Parancsolt ünnep, szentmisén való részvétel kötelező. Ünnepi miserendet tartunk. Szeretettel hívjuk azokat a jegyespárokat, akik évben szeretnének templomunkban házasságot kötni. Január 10.-én az este 6 órakor kezdődő szentmise után, (fél 7-kor) szíveskedjenek jelentkezni, a templom hittantermében. Minden lényeges dolgot megbeszélünk a házasságkötésre való felkészüléssel kapcsolatosan. Felhívjuk a temettető hozzátartozók figyelmét, hogy amennyiben katolikus temetési szertartást kérnek, mindig a plébániákon, személyesen intézzék azt. Így elkerülhetjük azt, hogy esetleg engedéllyel nem rendelkező civil személy (katolikus liturgikus ruhába öltözve!) végezze el az elhunytak temetési szertartását. A temetési szertartás megbeszélése személyes természetű dolog, ne bízzuk annak elintézését a temetkezési vállalkozóra. Minden kedves testvérünknek Istentől megáldott, karácsonyt és áldott új esztendőt kívánunk.

A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk

A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk Örvendezzünk mindnyájan az Úrban Mindenszenteket ünnepelve Tizenegyedik szám 2007. november Szerkeszti:

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

MUSTÁRMAG MINDENKINEK VAN HELYE. Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25.

MUSTÁRMAG MINDENKINEK VAN HELYE. Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25. MUSTÁRMAG Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25. MINDENKINEK VAN HELYE A 2015. évi Krisztus-hívők egységéért végzett imádságok mottója,

Részletesebben

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki L Á N C S Z E M Összekötő kapocs Isten és az emberek között Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia lapja 2010. december KARÁCSONY Alapítva 1990 Karácsonyok Egyedül ülök a szobában. Kinézek az ablakon. Nagy

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 5. (48. sz.) Veni Sancte PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu HALADJATOK EGYRE ELŐBBRE! Egy tartalmas nyár után Istennek legyen

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. Jöjj el, Uram Jézus! Kitekintő. Az Adventről. 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám

Egyházközségi Híradó. Jöjj el, Uram Jézus! Kitekintő. Az Adventről. 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám Kitekintő Körbeért az esztendőben Hónapsoroló című rovatunk. Új sorozat indul tehát: a váci

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Küldetésünk a világban Ferenc pápa "Az Örömhír öröme" kezdetű apostoli buzdítása alapján

Küldetésünk a világban Ferenc pápa Az Örömhír öröme kezdetű apostoli buzdítása alapján Újlaki Hangok www.ujlakitemplom.hu 2014. június Küldetésünk a világban Ferenc pápa "Az Örömhír öröme" kezdetű apostoli buzdítása alapján Ferenc pápa olyan korban írta apostoli buzdítását, amelyben az emberek

Részletesebben

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2010. december Ingyenes kiadvány IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Mikor lesz végre karácsony? Diákkoromban többször hallottam egy első hallásra hihető, ám mégis dőre állítást:

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok 2011 KARÁCSONY Karácsonyi készülődés Az Egyház karácsony szent ünnepén, mikor tetőfokára hág az ünnepi hangulat, mikor mindenki elérzékenyedik, arra irányítja figyelmünket, hogy a karácsony mértéktelen

Részletesebben

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2014. 12. 24. - XXIV. ÉVF. 7. SZ. Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

VI. évfolyam 10. szám 2012. október

VI. évfolyam 10. szám 2012. október HÍRLEVÉL VI. évfolyam 10. szám 2012. október Szent István Király Plébánia, Pomáz Hírek, közlemények, sajtófigyelő, közösségeink élete, felhívások, lelki írások. Köszöntő Kedves Pomázi Hívek! Ebben a hónapban

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben