Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014 Jóváhagyta : Szency Sándor elnök Hatályos: március 15.

2 A fenntartó adatai: Megnevezése: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Székhelye: 1111 Budapest, Budafoki u. 34/B. Nyilvántartási szám: A Magyarországi Baptista Egyház KIM nyilvántartási száma: 00013/2012. Adószám: Bankszámla száma: Számlavezető bank: Statisztikai számjele: UniCredit Bank Hungary Zrt A fenntartó képviseletére jogosult Szenczy Sándor Képviselet jogcíme: elnök Az intézmény adatai: Az intézmény neve: Baptista Szeretetszolgálat, Napközi Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye Az intézmény típusa: Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye Az intézmény férőhelye: 15 fő Az intézmény székhelye: 9029 Győr, Ladik u. 27. Az intézmény nyitva tartása: hétfőtől péntekig Az intézményt a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy külön egységeként, annak szervezeti, szakmai és gazdasági irányítása alapján működteti. Munkáltatói joggal az intézmény vezetője felett a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy elnöke rendelkezik. 1. A szolgáltatás célja, feladata A Napközi célja, feladata hogy az általa gondozott pszichiátriai betegek (a továbbiakban ellátottak) integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe, valamint új kapcsolatokat és új kapcsolatrendszereket alakítsanak ki. Ennek érdekében a gondozás és a komplex pszichoszociális rehabilitáció minden formáját az ellátottak a napközi területén vehetik igénybe. Az intézmény segítséget nyújt az ellátottak számára egészségi és pszichés állapotuk javításában, meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában, a szociális és mentális gondozásukban és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva. 2. A szolgáltatás szakmai tevékenysége, a megvalósítandó program bemutatása, nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek A szolgáltatások személyes gondoskodást nyújtó nappali intézményben kerülnek megszervezésre. Ennek keretében elősegíti:

3 - az ellátottak szükségleteinek, problémáinak és céljainak meghatározását, - a személyes célok elérését akadályozó problémák megoldását, - az ellátottak és kezelőorvosaikkal egyetértésben mindezek alapján személyre szabott, rehabilitációs program kidolgozását. Az elvesztett készségek, képességek újra-aktiválása (rehabilitáció és reszocializáció) az alábbi területeken történhet: - önállóság/önellátás a mindennapokban, - az emberi kapcsolatok ápolása, fenntartása, új kapcsolatok kialakítása, - a tanulás képessége, - a munka végzésének pozitív, tehermentes gondolata, - az érdekérvényesítés és a saját jogok ismerete, - a szabadidő értelmes eltöltése, ami megvalósulhat egyéni program (egyéni esetkezelés) illetve az ellátottak igényei alapján szervezett csoportos foglalkozások (szociális csoportmunka) keretében, - kommunikációs készségek. A Napközi programjai között olyan foglalkozások, csoportfoglalkozások, szabadidős tevékenységek találhatóak, amelyek az ellátott rehabilitációját segítik elő, és amelyek önkéntesen vehetők igénybe. Az intézményünk célja egy megtartó, támogató közeg teremtése, amelynek keretében a pszichiátriai problémákra jellemző elmagányosodás feloldható, a hospitalizációs hatások enyhíthetők, a kórházi visszaesések gyakorisága és tartama csökkenthető, az elvesztett szociális és kommunikációs (kapcsolatteremtési, kapcsolattartási, együttműködési és konfliktus-kezelési) készségek rehabilitálhatóak, az ellátottak önértékelése és problémamegoldó, érdekérvényesítési képességei erősíthetőek. Az ellátás kulcsszava tehát a közösség-orientáltság. Ebben a közegben újabb kapcsolatok, ismeretségek születhetnek, amelyek segítségével egy idő után a Napközi már csak egy állomás lesz a napi/heti programban. A Napközi tehát egy viszonylag védett hely, ahonnan tovább lehet lépni a társadalom felé. Az intézmény közvetlenül segíti elő az ellátottak pszichés védelmét, biztonságérzetét, megerősödését, önállóságát, önbizalmát, ez által támogatja az aktív társadalmi életbe való visszatérésüket. A Napközi lehetőséget biztosít az ellátottak igényei alapján az öntevékenységre, önsegítésre épülve - rendszeres kulturális, művészeti, tájékoztató, képzési, kreatív, szabadidős programok, sportfoglalkozások, csoportok és hasonló jellegű alkalmi rendezvények szervezésére. Ami a szervezést illeti, ebbe igyekszik bevonni az ellátottakat is. Lehetőség nyílik továbbá a legkülönfélébb nappali tevékenységek végzésére. Ezek egy része strukturálatlan szabadidős programok (zenehallgatás, videózás, újságolvasás, kötetlen beszélgetések, társasjáték stb.), másrészt az ellátottak önellátását, önállóságát segítő lehetőségek: mosás, vasalás, mosogatás, zuhanyozás, hajvágás, borotválkozás, közös főzés, ételmelegítés; telefonos ügyintézés, valamint személyes segítség nyújtás a hivatalos ügyek intézésében, leegyeztetésében, iratok, dokumentumok beszerzésében, kitöltésében, stb. A Napközi egyéb szolgáltatásokkal is rendelkezésre áll az ellátottak számára. Folyamatosan kapcsolatban van a kezelőorvosokkal, akikkel rendszeresen konzultál az ellátottakat érintő változásokról, ezt követően, ha szükséges, új gondozási terv készül. Ide tartoznak még a gyógyszereléssel kapcsolatos kérdések, az egyes tünetek, változások megbeszélése, az ellátottak egészségügyi kezelésekről szóló felvilágosítása, konzultáció a hozzátartozókkal.

4 Az intézmény azokat a pszicho-szociális intervenciós módszereket alkalmazza, amelyek a család, illetve az ellátott más, természetes segítőinek (pl. barátok, szomszédok, munkatársak, lakótársak, stb.) segítő erejére építenek olyan módon, hogy közben segítenek a családi terhek csökkentésében és a legeredményesebb szolgáltatást nyújtják az ellátott számára. A jól működő intézményi szolgáltatás hatására a betegség során a relapszusok (visszaesések) száma csökkenthető, és a betegség lefolyása kevesebb problémát jelenthet az ellátott, illetve szociális környezete számára. Az intézmény életében, programjaiban való részvétel során várható, hogy a szolgáltatást igénybe vevők visszailleszkednek a közösségbe, a társadalomnak integrált és teljes jogú tagjai maradnak. A szociális és mentális gondozás során, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításával egészségi, és pszichés állapotuk javul; meglévő képességeik és készségeik kibontakoznak, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásához és problémáik megoldásához készségekre, jártasságra tesznek szert, megszűnhet a betegségükkel együtt járó stigmatizáció, mindezek által reális esély mutatkozhat a munka világába való visszailleszkedésükre is. A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott támogatást kínál, amely az ellátottak autonómiájának visszaállításával nagymértékben épít az aktív és felelős részvételükre. Intézményünkben lehetőség nyílik az ellátottak számára napi egyszeri meleg étel elfogyasztására, amit igény szerint, térítési díj ellenében az intézmény rendel meg. Az ebéd minimum két fogásból álló, - szükség szerint diétás - meleg étel. A szolgáltatás helyszíne: 9029 Győr, Ladik u. 27. Az intézmény a város egy jól megközelíthető pontján helyezkedik el, igazodva ezzel a szakmai célkitűzésekhez. A helységek berendezése otthonos, a nappali elfoglaltságok és a speciális szociális szolgáltatások sajátosságaihoz igazodik. A szolgáltatás kialakításánál szempont a medikalizált formák kerülése, a hely szellemisége a napi aktív közösségi életvitelhez igazodik, a berendezési tárgyak és eszközök is ezt sugallják. Az intézményben egészségügyi tevékenység nem folyik. 3. A feladatellátás szakmai tartalma Egyéni segítő beszélgetés: Az egyéni beszélgetés az ellátott igényeinek, aktuális mentális állapotának megfelelő rendszerességgel történik, az erre a célra kialakított pihenő szobában, előzően egyeztetett időpontban vagy akár spontán módon is. Az egyéni foglalkozás alkalmával fogalmazzuk meg az aktuális problémát, annak okokozati vonatkozásait, majd meghatározzuk a könnyen elérhető személyes célt, amely elősegíti a pozitív irányú változást. A beszélgetés keretein belül zajlik az életvezetési tanácsadás, aminek alapja az önellátásra való képesség javítása, fenntartása. Igény szerint érintjük a következő témaköröket; álláskeresés, önéletrajz-írás, munkahelyi problémák, munkahely megtartás, pénzkezelés, párkapcsolati tanácsadás, információ nyújtás egészségügyi és szociális szolgáltatásokról, hatékony szabadidő szerevezett eltöltésének segítése. Önismereti csoportfoglalkozás: A csoportfoglalkozások célja, hogy lehetőséget teremtsünk a mindennapokban előforduló, lelki-érzelmi nehézségek, elakadások és konfliktusok

5 átgondolására és megbeszélésére. Célunk a reális önismeret kialakítása, az én kép formálása, identitás pontosítása, a kiegyensúlyozottabb, teljesebb, boldogabb élet megélésének érdekében. A foglalkozás őszinte bizalomra és feszültségmentes kommunikációra épül, hiszen nem kritikákat, negatív észrevételeket fogalmazunk meg, hanem pozitív megerősítéseket, észrevételeket teszünk. Éljünk egészségesebben! 1 : Az edukációs foglalkoztató program lényege, hogy ellátottaink vásárlási és étkezési szokásai tudatosabbá váljanak, ezzel javítva egészségügyi állapotukat, valamint életminőségüket. A program lehetőséget nyújt mozgásgyakorlatok bemutatására, amely kiváló lehetőség a gyógyszeres kezelés okozta túlsúly ledolgozásában, gyakorlatok elsajátításában. A gyakorlatok otthon is elvégezhetőek, tovább fejleszthetőek. A játék során megismerkednek különféle receptekkel, melyek új ötleteket, praktikákat mutatnak be a tudatos táplálkozással kapcsolatban. Film klub: Heti rendszerességgel vetítünk ellátottaink számára filmet. Ezek általában tematikusak, előre megbeszélt témához kapcsolódnak (pl.: ünnep, kirándulás, élethelyzet), gyakran ellátottaink javasolják. Figyelünk arra, hogy az aktuális film mindenki számára élvezhető, mindenki állapotának megfelelő, ugyanakkor gondolatébresztő és szórakoztató legyen. Encounter tréning: A pszichoterápiában kidolgozott módszer lényege a szituációk, különböző helyzetgyakorlatokon keresztül történő átélése, a keletkező érzelmek, élmények kifejezése, megosztása és értelmezése. A csoporttagoktól kapott reakciók, visszajelzések egy mélyebb szintű önismeretet eredményeznek. Elsősorban a személyiség fejlesztésére, az önismeret és a társas létezés tökéletesítésére, az önkifejezés felszabadítására és alkotói kibontakoztatására irányuló módszer. Ezek a csoportok nem annyira a személyiség mélyebb rétegeinek feltárását, értelmezését, mint inkább a személyközi érintkezések keltette élmények megragadhatóságát, kommunikációba vonását célozzák meg. Az encounter csoportok a pszichoterápiás gyógyító munkát és a személyiségfejlesztést célul tűző legkülönbözőbb csoportmódszerek több évtizedes fejlődésének eredményei. Ennek nyomán folyamatosan magukba olvasztották mindazon elemeket, csoporttechnikákat, amelyek már megelőzően kialakultak, s alkalmazásuk eredményesnek bizonyult. Mai formájában ezért az "encounter csoport" kifejezés inkább gyűjtőnév, melynek pontos körülhatárolása nehéz. Szabadidős program: Célunk elsősorban a hasznosan eltöltött szabadidő iránti igény kialakítása és növelése. Fontos, hogy megtanulják a felgyülemlett feszültséget levezetni, képesek legyenek a stresszes helyzeteken hatékonyan felülemelkedni, ezzel megakadályozván pszichés állapotuk romlását. Gyakori tapasztalatunk, hogy tétlenül telnek el kisebb nagyobb időszakok, melyek egyhangúvá teszik a mindennapokat. Ezzel szemben egy jól kiválasztott program örömmel, életerővel töltheti fel ellátottainkat. képesség-fejlesztő társasjátékok (pl.: szókirakó, puzzle/makett, ország város) szabadtéri programok, játékok (pl.: szalonnasütés, bográcsozás, tollaslabda, ping-pong, íjászat) kulturális programok (pl.: győri rendezvények, városnézés, fagyizás, kiállítás, mozi, színház) kertészkedés, ház körüli teendők kirándulások (pl.: Bükkszentmárton, Veszprém, Balatonfüred, Tihany, Bakony) Ünnepkörökhöz kapcsolódó programok 1 Edukációs Foglalkoztató Program mentális betegséggel élő páciensek részére, Lilly Hungária Kft

6 Kreatív kézműves foglalkozások: Bizonyított tény, hogy az alkotó tevékenység, mint az önkifejezés egy fajtája, közvetlenül is hat a pszichiátriai betegekre, csökkenti a bennük lévő feszültséget. Az emberi beszédközlés során gyakran fontos jelentések kifejezésére nincs szavunk, mert hiányzik vagy kevésnek bizonyul a szándékolt üzenet kifejezésére. Ilyenkor a szó helyére a művészetterápiában a festés, rajzolás, stb. lép. Célunk elsősorban nem kimagasló művészeti alkotások létrehozása, hanem az, hogy a csoport tagjai megpróbálják ily módon kifejezni magukat. A foglalkozásoktól várt eredményként kommunikációs fejlődés és a külvilág felé fokozódó nyitottság figyelhető meg. Ez a folyamat persze egyéntől függő időtartamot fog igénybe venni. 4. Más intézményekkel történő együttműködés módja Fontosnak tartjuk a folyamatos és zökkenőmentes szakmai együttműködést a minél színvonalasabb ellátás érdekében, ezért együttműködünk több, Győr városában működő szociális és egészségügyi ellátást biztosító intézménnyel. Szoros kapcsolatot ápolunk helyi részönkormányzatunkkal, akikre bármilyen kérdésben támaszkodhatunk. A sikeres álláskeresés érdekében kapcsolatunk van a Munkaügyi Központtal, állásközvetítő irodákkal. A változatos program lehetőségeket szem előtt tartva Civil szervezetekkel vettünk fel a kapcsolatot. Az elmúlt évek során egyéni vállalkozók is hozzájárultak újabb programok biztosításához. 5. Ellátottak köre, ellátandó célcsoport jellemzői Az intézmény mentális, pszichiátriai problémával élő győri és Győr területén élő lakosoknak nyújt szociális szolgáltatásokat. Ellátási területe: Győr város közigazgatási területe. Ellátottak köre: orvos által az ellátás igénybe vételére alkalmasnak nyilvánított pszichiátriai betegségben szenvedők. Az ellátásba bevonható pszichiátriai betegek többsége családi környezetben él, rehabilitációs illetve rokkantsági ellátásban részesülnek. A család és szűkebb környezetük támogató hátteret biztosíthatnak számukra. Az intézmény létrejötte óta segíti a pszichiátriai problémákkal élők pszicho-szociális fejlődését, önmaguk elfogadását, megoldást jelent az izolálódás ellen, mindennapi elfoglaltságot biztosít, lelki támaszt nyújt, valamint a közvetlen családi környezetet tehermentesíti. Az ellátás iránt érdeklődők korosztály szerinti megoszlása vegyes, kissé eltolódik a középkorúak irányába, nagy többségükben férfiak. 6. Az ellátás igénybevételének a módja, térítési díj, jogviszony megszűnése, megszüntetése A szolgáltatás igénybevétele önkéntes alapon történik. Az intézményben az ellátottak személyi térítési díj fizetésre kötelezettek, amelynek összegét a Fenntartó állapítja meg. A személyi térítési díj a vonatkozó jogszabályok alapján az ellátott jövedelmi viszonyaira tekintettel, a terhelhetőséget figyelve kerül megállapításra a későbbiekben részletezettek szerint. A személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhető, a külön jogszabály szerinti, alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért.

7 A szolgáltatás igénybevételének feltétele az ellátott és az intézmény munkatársai által közösen kialakított együttélési szabályok elfogadása és betartása, amelyeket írásos formában elsődlegesen a Házirend, továbbá a jogviszonyra vonatkozó Megállapodás tartalmaz. Utóbbit az intézményvezető írásban köt meg az intézményi jogviszony létesítésekor az ellátottal, vagy annak törvényes képviselőjével. A nappali ellátást, mint szolgáltatást személyesen, a Napközi (9029 Győr, Ladik utca 27.) nyitvatartási ideje alatt kezdeményezhetik az igénylők. Az ellátás iránti igényt, az első beszélgetés után (rövid életútinterjú, illetve szolgáltatás bemutatása) írásban kell benyújtani az intézményvezetőhöz, aki a lehető leghamarabb de a visszaérkezett iratokat követő legfeljebb 5 munkanapon belül - dönt a felvételről. A pozitív elbírálás feltétele a lakhely szerinti jogosultság, valamint pszichiáter szakorvos által kiadott szakvélemény arra vonatkozóan, hogy a kérelmező közösségben történő rehabilitációra alkalmas. A szakvéleménynek tartalmaznia kell a korábbi pszichiátriai anamnézist, gyógyszeres kezelést. Az ehhez szükséges adatlapot az intézményvezető a kérelem benyújtásával egy időben átnyújtja a kérelmezőnek. A megállapodás megkötéséig javasolt a Napközi életében való betekintés a kérelmező részéről. A könnyebben történő beilleszkedés érdekében lehetőséget biztosítunk az ismerkedésre az ellátottakkal, a Napközi programjainak keretein belül. Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénylésekor, valamint más alapszolgáltatás igénylése esetén ezen szolgáltatások igénybevételéről. Az ellátás igénybevételéről az intézményvezető és az ellátást igénylő - vagy az ellátást igénylő törvényes képviselője - írásbeli megállapodást kötnek. Amennyiben a szociális szolgáltatásra irányuló kérelem elutasításra került; az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntése ellen, a közléstől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. Az intézmény szolgáltatásaiért térítési díjat kell fizetni a megállapodásban rögzített feltételekkel. A térítési díjat az Szt-ben meghatározottak szerint a) az ellátást igénybe vevő jogosult, b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy) köteles megfizetni.

8 Különös méltánylást érdemlő esetben, kizárólag az intézményvezető döntése alapján ingyenes ellátásban részesíthető az az ellátott, aki jövedelemmel nem rendelkezik. A kötelezett által fizetendő térítési díj, azaz a személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla. A személyi térítési díj a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az arról szóló intézményi értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj fenntartó által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme a) olyan mértékben csökken, hogy az Szt-ben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat a számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének a) 15%-át a nappali ellátás, b) 30%-át a nappali ellátás és ott étkezés igénybevételekor. A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a fenti %-os terhelhetőséget nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot. Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését is. Biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

9 A személyi térítési díjat a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselő; egyéb esetben a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes személy fizeti meg az intézménynek. Az ellátottól, törvényes képviselőjétől, hozzátartozójától [Ptk. 8:1. (1) bekezdés 2. pont], az ellátott tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles személytől, valamint a térítési díjat megfizető személytől a térítési díjon kívül más jogcímen a szociális szolgáltatásért az intézmény, a fenntartó vagy egy harmadik személy számára pénzbefizetés vagy más vagyoni előny nyújtása nem kérhető. Az intézményi jogviszony megszűnik: az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, a jogosult halálával, a határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, a jogosult, illetve törvényes képviselőjének kérelmére. Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult a házirendet megsérti, amennyiben a térítési díjat az ellátott nem fizeti meg és arra a fenntartó által méltányolható indok nem merül fel. Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt. A fenntartó döntése bírói úton támadható meg, amelyről a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot hoz. 7. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja Annak érdekében, hogy az intézmény szolgáltatásait a lakosság körében megismertessük, szoros kapcsolatot tartunk az önkormányzattal, a szociális szolgáltatókkal, a háziorvosokkal, partnerszervezetekkel. Ezen felül, időszakosan szórólapokon ismertetjük ellátási feladatainkat, elérhetőségeinket. Az intézmény az általa nyújtott szolgáltatásokat, az igénybevételi lehetőségeket a lakosság számára elérhető módon és helyen nyilvánosságra hozza, és kialakítja a kapcsolatot azokkal a helyi, kistérségi, járási, megyei, esetleg országos intézményekkel, szervezetekkel és szakemberekkel, akikkel együttműködésben a feladatok hatékonyabban és szakszerűbben oldhatók meg. A szolgáltatások közzétételének módja, formái: o szórólapok, o hon-lap, o helyi sajtó közreműködése, o érdek-képviseleti szervek és civil szervezetek tájékoztatása, o házi orvosok tájékoztatása, o egészségügyi-, szociális intézmények értesítése,

10 o rendezvények. Intézményünk működéséről, szolgáltatásairól prospektust készítettünk, amelyet több, a pszichiátriai betegséggel kapcsolatban álló szolgáltatóhoz rendszeresen eljuttatunk. Megtalálhatóak vagyunk internetes felületen, továbbá az ellátásunkat érintő szakmai rendezvényeken is megjelenünk. Intézményünk szolgáltatásait Győrben a Ladik utca 27. szám alatt vehetik igénybe az ellátottak a nyitva tartás ideje alatt, itt tudnak személyesen kapcsolatba lépni a munkatársakkal, hétfőtől péntekig között, illetve azon túl telefonos elérhetőséget biztosítunk. 8. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Az intézmény a szolgáltatását úgy szervezi, hogy figyelemmel van mind az ellátottak, mind a munkatársak jogainak védelmére. Az intézmény a működését az ellátotti jogok kiemelt szem előtt tartásával végzi, amelyek különösen a következők: - Az ellátottainknak joguk van szociális helyzetükre, egészségi és mentális állapotukra tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségleteik, speciális helyzetük, állapotuk alapján az egyéni ellátásra, szolgáltatásra. - Az egyenlő bánásmód követelményét megtartjuk. - Figyelemmel vagyunk az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különösen az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra. - Az ellátottainkat megilleti személyes adataiknak védelme, valamint a magánélettel kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető biztosítja, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybevevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybevevő szociális rászorultságának tényére. Az ellátott és hozzátartozója, valamint az ellátottak érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal élhet az intézmény vezetőjénél - az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségének megszegése esetén, vagy - az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében. A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül értesíteni a panasztevőt az elé terjesztett panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjaira is. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. Amennyiben az ellátást igénybevevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek megkeresésére, az

11 intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából. Az ellátottjogi képviselő elérhetősége az intézmény faliújságján került kifüggesztésre. Feladatai: a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybevevőket érintő jogokról, b) segíti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában, c) segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában, d) a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során írásbeli meghatalmazás alapján képviselheti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét, e) az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során, f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére, g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél, h) amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felé, i) a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja. Az intézmény vezetője, ha az ellátást igénybe vevő gondnokság alá helyezése szükséges, intézkedést kezdeményez a lakóhely szerint illetékes gyámhivatalnál. Az ellátott jogosult megismerni a róla készült dokumentációban szereplő adatokat. A szolgáltatást igénybevevőnek joga van arra, hogy az ellátásban részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Joga van arról nyilatkozni, hogy kiket zár ki adatai részleges vagy teljes megismeréséből. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az igénybevevő felmentést adott vagy jogszabály az adatszolgáltatásának kötelezettségét írja elő. A szolgáltatást igénybevevő alapvető joga, emberi méltóságának és alkotmányos jogainak tiszteletben tartása, a diszkriminációs megkülönböztetés nélküli bánásmód! A szolgáltatás munkatársának joga, hogy a szakmailag elfogadott módszerek, és a hatályos jogszabályi keretek között válassza meg adott esetben alkalmazandó segítségnyújtási formát. Joga van megtagadni az ellátást, ha az igénybevevő problémája nem a szolgálat kompetenciájába tartozik, az általa kért szolgáltatás jogszabályba vagy szakmai/etikai szabályba ütközik, az ellátotthoz fűződő személyes kapcsolata miatt; ha az ellátott

12 együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, ha saját életét és testi épségét az ellátott ellátása veszélyezteti. A szolgáltatás munkatársa, a szolgáltatást igénybevevő ellátását csak akkor tagadhatja meg, ha az igénybevevő egészségi, pszichés állapotát károsan nem befolyásolja, kivéve, ha az a közösségre nézve veszélyeztető magatartást hordoz magába. A szolgáltatás munkatársa köteles tevékenységét a hatályos jogszabályok és a szakmai szabályok szerint végezni; tiszteletben tartani az igénybevevő személyiségét, jogait és önrendelkezését; figyelembe venni egyéni igényeit, szükségleteit, aktuális állapotát, életkorát, képességeit és készségeit. A szolgáltatást végzőknek joguk van a munkavégzésükhöz kapcsolódó megbecsülést megkapni, emberi jogaik tiszteletben tartásához, valamint munkájuk elismeréséhez.

13 1. Megállapodás 2. Házirend 3. Szervezeti és Működési Szabályzat Mellékelt dokumentumok:

14 MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki út 34/b.) által fenntartott Baptista Szeretetszolgálat, Napközi Pszichiátriai Betegek Nappali Intézmény Vezetője (Győr, Ladik u. 27.), másrészről Név:... Születéskori név:.. Anyja neve: Születési hely, idő:... Állandó lakcím:.. Tartózkodási cím:.. TAJ száma:... mint ellátást igénybevevő (továbbiakban: Ellátott) között, illetve (ha szükséges) az ellátást igénybevevő törvényes képviselője/ gondnoka: Név:.. Születéskori név:.. Lakcím:.. Telefonszám:.. (továbbiakban törvényes képviselő) között, a mai napon az alábbiak szerint: 1. Szolgáltatás igénybevétele: Az Ellátott által, év... hó...napján előterjesztett kérelme, és annak benyújtott mellékletei alapján az intézmény biztosítja a nappali ellátást, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét. 2. Az ellátás időtartama: Az ellátás kezdetének időpontja: 20...év...hó..nap. Az ellátás időtartama (aláhúzással jelölve): határozott időtartamú 20...év..hó...napjáig, határozatlan idejű.

15 3. A megállapodás keretében igénybe vehető szolgáltatások: A nappali intézmény az ellátást igénybe vevő részére napközbeni ellátást biztosít, amely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: - napi egyszeri meleg étkeztetés, - pszichiáter által biztosított tanácsadás, - pszichés mentális és szociális gondozás, - szakemberek által szervezet szabadidős programok, - egyéni esetkezelés, szociális ügyintézés. Az intézmény által nyújtott alapfeladaton túli szolgáltatások formáját, körét és azok térítési díját a Házirend szabályozza. Az intézményi térítési díj összege mindenkor az adott tárgyév Térítési díj szabályzatban kerül meghatározásra, ennek módosításáról minden esetben tájékoztatást nyújt az intézmény. A térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, illetve az ellátás megszűnése esetén az ott tartózkodás utolsó napján kell megfizetni az intézmény felé, kiállított számla alapján. A fizetendő terítési díj összegéről és azok változásairól az intézményvezető a szolgáltatás megkezdésekor írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét. Az ellátás igényének változását egy munkanappal előbb óráig kell bejelenteni. Az személyi térítési díj mellett, eseti térítési díj kérhető a külön jogszabály szerinti alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért. Ennek esetei: - kulturális programok (pl. zenés műsorok megtekintése, kiállítások, színházi előadások, koncertek, stb.), - kirándulásokon való részvétel. Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézmény vezetője 15 napos határidő megjelölésével a befizetésre kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a megjelölt határidőre nem történik meg a befizetés teljesítése, ismételt írásban történő felszólítás kerül kiküldésre. Amennyiben ezek után is eredménytelen a felhívás, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, címét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, majd ezzel egyidejűleg tájékoztatja a fenntartót. 4. Tájékoztatás: Az Ellátott/ törvényes képviselője kijelenti, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt az intézmény vezetője tájékoztatást adott: a. az általa biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, b. az Intézmény által vezetett nyilvántartásokról, c. a panaszjog gyakorlásáról, az ellátottjogi képviselő nevéről, elérhetőségéről, ügyfélfogadás rendéről, d. az intézményi térítési díj/ és az önköltség összegéről, e. az Intézmény ellátási területéről, az intézményvezető elérhetőségéről. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel van az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra.

16 5. Megállapodás megszűnéséről és megszüntetéséről: A jogviszony megszűnik, ha a megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője vagy a fenntartó felmondja. Jelen megállapodás megszűnésének feltételei: a) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, b) a felek közös megegyezésével, c) az Intézmény jogutód nélküli megszűnésével, d) a szolgáltatást igénybe vevő halálával. Jelen megállapodás felmondását az Ellátott/törvényes képviselője indoklás nélkül is kezdeményezheti. Az intézményvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha az Ellátott: - részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn, - elköltözik az Intézmény ellátási területéről, - veszélyezteti az Intézmény munkatársainak egészségét, testi épségét, vagy nem együttműködő az ellátása során. Amennyiben a megállapodás felmondásának jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője vitatja, kérheti a bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz. A felmondási idő 15 nap, kivéve, ha az Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését. A jogviszony megszüntetéséről az intézményvezető megbízása alapján a telephely vezetője írásos értesítés küld. Ha az Intézmény által kezdeményezett megszüntetéssel az Ellátott/törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Intézmény fenntartójához fordulhat. 6. Panaszok kezeléséről Az Ellátott/ törvényes képviselő panaszával az Intézmény vezetőjéhez fordulhat. Amennyiben nevezett a panaszt, annak benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki, az igénylő az intézmény Fenntartójához (Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, 1111 Budapest, Budafoki út 34/B.) fordulhat jogorvoslatért. A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Az ellátottat panaszai kezelésében, előterjesztésében az ellátottjogi képviselő is segítheti, a képviselő elérhetőségéről az intézményvezető az ellátás kezdetekor ad tájékoztatást. 7. Személyes adatok kezeléséről Az Intézmény az ellátott adatait jogszabályi előírások szerint tartja nyilván, az adatokat az titkosan kezeli. Az Ellátott/törvényes képviselő a Megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulási jogáról, valamint a szolgáltatás igénybevételével járó adatnyilvántartási kötelezettségről tájékoztatásban részesült. Az ellátott jelen megállapodás aláírásával hozzájárul, hogy az Intézmény az ellátáshoz kapcsolódó adatait az országos igénybevevői nyilvántartásban (KENYSZI) rögzítse és kezelje, személyes adatiról hivatalos

17 megkeresés esetén adatot szolgáltasson, az együttműködés során tudomására jutott különleges adatait a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje. Az Ellátott/törvényes képviselője köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben beállt változásról, a bekövetkezéstől számított legkésőbb 15 napon belül az Intézményt tájékoztatni. 8. Egyéb rendelkezések A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és ahhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. Alulírott (Ellátott/ törvényes képviselő) kijelentem, hogy a biztosított nappali ellátás igénybevételének feltételeiről, tartalmáról, a vezetett nyilvántartásokról, a szolgáltatást igénybe vevő jogairól és kötelezettségeiről, a panaszjog gyakorlásának módjáról, az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről, az ellátás megszűnésének eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem. Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Alulírott Ellátott/törvényes képviselő a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem. Kelt:. Ellátást igénylő / törvényes képviselője Intézményvezető

18 HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat, Napközi Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye Kedves Ellátottaink, Hozzátartozók, Munkatársak, Látogatók! Kérjük Önöket, hogy ezen házirendet, amely az intézmény életének fontos meghatározója, szíveskedjenek elolvasni, megismerni és egy olyan eszköznek tekinteni, amely intézményünkben az élet békés, családias jellegének biztosítására hivatott. A Baptista Szeretetszolgálat, mint fenntartó nemcsak a Magyarországi Baptista Egyház gyülekezeteihez tartozó, krízishelyzetbe került családoknak, egyéneknek biztosít menedéket, segítséget, hanem gyülekezeti hovatartozástól és vallási meggyőződéstől függetlenül lehetőségeihez mérten mindenki számára otthont és támogatást nyújt. Meggyőződésünk, hogy hitünkkel, odafigyelésünkkel és szakértelmünkkel képesek leszünk elősegíteni az arra rászorulók életminőségének javítását. Az intézmény a szolgáltatásai által sem tud megoldani minden problémát, de enyhíti a rászorulók mindennapi nehézségeit, emberséggel, keresztényi törődéssel, szakszerű szervezeti működésével és rendjével együtt. Humanitárius és erkölcsi fejlődést elősegítő körülményeket és gondoskodást nyújtunk ellátottaink számára. Tiszteletben tartjuk az alapszolgáltatásokat igénybe vevő ellátottak lelkiismereti szabadságát és vallási meggyőződését. Az intézmény által megbízott lelkipásztorok és munkatársak által az ellátottak igényeinek megfelelően az intézmény vezetésével történő egyeztetés alapján biztosítjuk a lelki gondozás, az életvezetési és egyéb tanácsadás igénybevételének lehetőségét. Az intézményi ellátás célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló gondozást, ehhez szükséges szolgáltatásokat nyújtson minden ellátott számára. A Házirend olyan szabályokat tartalmaz, amelyek megtartása az ellátottakra és a munkatársakra nézve egyaránt kötelező, továbbá kérjük az intézményünkbe látogatókat is, hogy azt fogadják el. A dokumentum célja, hogy szabályozza az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét, a szolgáltatások ellenőrizhetőségét, az ellátottak és dolgozók kapcsolatát, a humánus és demokratikus együttélés szükséges normáit, a személyi és intézményi vagyon védelmét, valamint az érdekképviselet módját, s ezzel is biztosítsa az intézményben élők számára a nyugodt, békés légkört, védje az egyéni és közösségi érdekeket. Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel: Szenczy Sándor elnök

19 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Az intézmény Házirendje a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint végrehajtási rendeletei alapján készült. A fenntartó adatai: Megnevezése: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Típusa: Székhelye: egyházi fenntartó 1111 Budapest, Budafoki u. 34/B. Nyilvántartási szám: Magyarországi Baptista Egyház KIM nyilvántartási száma: 00013/2012. Adószám: Bankszámla száma: Számlavezető bank: Statisztikai számjele: UniCredit Bank Hungary Zrt A fenntartó képviseletére jogosult Szenczy Sándor Képviselet jogcíme: elnök Kapcsolattartó elérhetősége: Az intézmény székhelye: 9029 Győr Ladik utca. 27. Nyitva tartás: hétfőtől- péntekig: ig, hétvégén és ünnepnapokon: zárva. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, foglalkozásokon, programokon való részvételre. A nappali intézményben a személyes gondoskodás keretében a következő szolgáltatások vehetők igénybe: pszichés, mentális és szociális gondozás, fürdés, mosás, étkezés, szakemberek és az ellátottak által szervezett szabadidős programok, egészségügyi felvilágosító tevékenység, konzultációs lehetőség, egyéni esetkezelés, szociális ügyintézés, pl. munkahelykeresés elősegítése, hivatalos ügyek intézésében nyújtott segítség, önszerveződések támogatása, egyszeri meleg étkezés biztosítása, telefonálási lehetőség munkakeresésre, családdal történő kapcsolattartásra, internet, számítógép használat. Az alapfeladatot meghaladó szolgáltatások köre: Kirándulások szervezése Kulturális programok szervezése Az alapfeladatokhoz nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítés kérhető az ellátást igénybe vevőtől.

20 Étkeztetés szabályai: Az intézmény napi egyszeri meleg étkezést biztosít, melyet az intézmény étkezés céljára kijelölt helyiségében lehet elfogyasztani. A közös étkeztetés minden nap kor történik. Az ebéd napi szállítással érkezik az intézménybe. Ellátottainknak mindig csütörtökön kell leadni a következő heti ebéd rendelésüket, melyet a kifüggesztett étlap és megrendelőlap segítségével módjukban áll elkészíteni. A megrendelés változtatására két munkanapot megelőzően van lehetőség, ilyen esetben az intézményvezető közben járását kell kérni. Térítési díj szabályai: A fizetendő térítési díjat minden hónap 15-ig az előre kijelölt pénztári napon kell befizetni az intézmény pénztárosánál. Az aktuális térítési díj összege a Térítési díj szabályzat alapján kerül kiszámításra, melynek változásáról mindenkit egy hónappal a változás előtt kiértesítünk. Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. ALAPVETŐ SZABÁLYOK 1. A nappali ellátás ellátottainak, valamint az alkalmazottaknak az egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére kell, hogy épüljön, amely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és az elvárható határokig a tolerancia. 2. A nappali ellátás ellátottainak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és az ellátottak egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi tulajdonának kölcsönös tiszteletben tartására. 3. A nappali ellátás valamennyi ellátottjával szembeni elvárás, hogy az intézmény által nyújtott ellátást az intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt az általános jogi- és szokásnormák betartása mellett, a társadalmilag elfogadott, pozitív értékrend figyelembevételével, lehetőség szerint a többi ellátott nyugalmának megzavarása nélkül vegye igénybe. 4. Egészségvédelmi okokból az intézmény épületeibe bármilyen állatot bevinni, tartani csak meghatározott feltételek mellett, az intézmény vezetőjének írásos engedélyével lehet. 5. A dohányzásra vonatkozó szabályokat az intézmény területén valamennyi, az intézményben tartózkodó személynek (ellátott, munkatárs, látgatók, stb.) be kell tartania. 6. A nappali ellátásban az alkoholfogyasztás tiltott. 7. A megfelelő működés érdekében kérjük a takarékosság szabályainak betartását. 8. Az intézmény minden tartozéka az ellátottak kényelmét szolgálja, azok hanyagságból, vagy szándékosan történő megrongálása, eltulajdonítása anyagi kártérítési felelősségre vonással jár.

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR Őszi Napfény Idősek Otthona Cím: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Tel: 06-34/352-128 ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR HÁZIRENDJE Készült: 2011. Október Hatályba lépés ideje: 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Házirend

Részletesebben

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9.

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. Tartalom I. Az intézményi jogviszony keletkezése II. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje III. Az ellátásban részesülő személyek,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010.

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Budapest Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata...4 2. A közösségi addiktológiai

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona www.idosekotthonaveresegyhaz.hu A Házirend a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény, valamint a

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai program 2011. 1 A közösségi ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása,

Részletesebben

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Napközi Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 20. Tel: 06/ 33 501 160 Email: szentrita@invitel.hu Szakmai Program

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011.

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011. Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu HÁZIREND

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2014. február 1.

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2014. február 1. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv

Fenntartó: Felügyeleti szerv Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. A Házirend kiterjed

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS

FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS 1 FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS 8513. Mihályháza Jókai u. 2. Tel./Fax.: 89/346-066 E-mail: fixpontof@invitel.hu FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás J E G Y Z Ö K Ö N Y V E a 2014.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben