Szakmai vitaanyag 1-4. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai vitaanyag 1-4. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB"

Átírás

1 1. osztály TÉMA- CSOPORT Bevezető órák Isten-én Ki vagyok én Istennek? Teremtett világ Teremtés ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Isten hozott! Ismerkedés, csoportalakítás, helyszín, a hittanóra rendjének megismerése 2 Ismerkedő játékok 3 Isten szeret engem Jézus megáldja a gyermekeket (Mk 10,13-16) 4 Honnan jöttél? Kire hasonlítasz? Hogy hívnak? Neved a családban 5 Hol, mikor születtél? Kihez tartozol? Kik a szüleid? Van-e testvéred? Milyen voltál kiskorodban? Milyen vagy most? Mennyit változtál? Ne félj,... (Ézs 43,1) (Tükörbe nézünk) Vajon mi lesz ebből a gyermekből? (Lk 1,66b) 6 Isten teremtett, Isten gyermeke vagy Az ember teremtése (1Móz 2,7) 7 Mit szeretsz magadon, mit nem? Milyennek látnak mások? Öröm, szomorúság, félelem Drágának tartalak és becsesnek, szeretlek téged (Ézs 43,4) 8 Isten ismer Tenyerembe véstelek (Ézs 49,16a) 10 A teremtett világ szépsége Séta a természetben 11 Ki teremtette a világot? Teremtés I. 12 Ki teremtette a világot? Teremtés II. 13 Isten szereti a világot, fenntartja az életet Noé (Kitekintés: milyen sokféle megjelenése van az életnek)

2 Isten-én Ki Isten nekem? Egyház Templom, Ünnepek Emberi kapcsolataim Család 14 Születés és elmúlás, kezdet és vég, élet és halál Akkor majd táncolva örül Isten népe (Jer 31,13) 15 Isten országa A mustármag és a kovász (Mt 13,31-32) 16 Evangélikusok vagyunk Erős vár a mi Istenünk (Zsolt 46), Luther rózsa 17 Otthonom a templom a hely tisztelete, viselkedés, szokások Templomlátogatás, illetve alternatív megoldás hideg esetére 18 Mi történik a templomban? Berendezési tárgyak és funkcióik I. 19 Mi történik a templomban? Berendezési tárgyak és funkcióik II. 20 Szimbólumok, kegytárgyak, színek, oltárterítő 21 Várakozás Az igazak várakozása örömre fordul (Péld 10,28a) 22 Ádvent... Királyod érkezik hozzád... (Zak 9,9) 23 Karácsony Szálláskeresés (énektanulás is) (Lk 2,1-7) 24 Hogyan fogadhatom be Jézust? Betlehemkészítés 25 Karácsony Pásztorok, angyalok (énektanulás is) (Lk 2,8-20) 26 Megajándékozottak vagyunk A Teremtő és az ember (Zsolt 8) 27 Karácsonyi készülődés, barkácsolás, idősek látogatása, stb. 28 Otthonom, családom, családi szokások Énekek, karácsonyi elbeszélések 29 Milyen lehetett Jézus otthona és családja? Kortörténet alapján 30 Mit jelent neked az ünnep? Családi ünneplés Elmegyek hozzád... (2Móz 20,24b) 31 Jézus családjával ünnepel A 12 éves Jézus a templomban, Atyám házában (Lk 2,41-52) Ádvent, Karácsony

3 Én Ki vagyok én? Társadalom Közösség Egyház Ünnepek Isten-én Ki Isten nekem? 32 Meg vagyok keresztelve Isten gyermekeinek neveznek minket..: (1Jn 3,1) 33 Találkozhatom, beszélhetek Istennel imádság Kérjetek és adatik... (Mt 7,7) 34 Találkozhatom, beszélhetek Istennel ének Énekeljetek az Úrnak... (Zsolt 96,1) 35 Isten szól hozzánk figyelj szavaimra (Péld 4,20-22; Zsolt 119,105) 36 Közösségben Jézussal Mária és Márta (Lk 10,38-42) 37 Ünnep: vasárnap, pihenőnap Szenteld meg az ünnepnapot! (2Móz 20,8) 38 Elfogadás Zákeus (Lk 19,1-10) 39 Barátság mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást (1Jn 4,11) 40 Szükségünk van egymásra A béna meggyógyítása (Lk 5,17-26) 41 Irgalmasság Az irgalmas samaritánus (Lk 10,25-37) 42 Hála A tíz leprás (Lk 17,11-19) 43 Helyem a csoportban Ti vagytok a föld sója (Mt 5,13) 44 Biztonság óvta, mint a szeme fényét (5Móz 32,10b-11) 45 Böjt A földbe esett búzaszem (Jn 12,20-26) 46 Nagypéntek Jézus meghalt értünk (Mk 15 kivonata) 47 Húsvét Jézus feltámadása (Mt 28,1-10) 48 Húsvét Húsvéti terepasztal készítése 49 A feltámadt Jézus az életünk hordozója Jézus a szőlőtő (Jn 15,1-8) Teremtett világ 50 Séta a természetben II. A teremtett világ szépsége, a megújuló élet Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni (Ézs 43,19) Böjt, Nagyhét, Húsvét

4 Milyennek teremtette Isten a világot? Egyház Miről szól a legfontosabb könyv? 51 Óvjuk a teremtett világot hogy művelje és őrizze (1Móz 2,15) 52 Isten akkor is gondot visel, amikor a természet másképp működik Illés és a hollók, Illés a sareptai özvegynél (1Kir 17) 53 Jézus úr a természet erői felett Jézus lecsendesíti a tengert (Lk 8,22-25) 54 Hol van most Jézus? Mennybemenetel (Lk 24,50-53) Mennybemenetel, Pünkösd 55 Keresztények vagyunk Isten nagy családja 56 Biblia I. 57 Biblia II. 58 Érted is, amit olvasol? Az etióp kincstárnok megtérése (ApCsel 8,26-40) 59 Jézus munkálja köztünk a közösséget Jézus a jó Pásztor (Jn 10,11) 60 Jézus megkeresi az elveszettet Az elveszett bárány (Mt 18,11-14)

5 2. osztály TÉMA- CSOPORT Isten-én Hogyan szól hozzám Isten? Hogyan szólok én hozzá? Én Milyen vagyok én? Isten-én Hogyan szól hozzám Isten? Hogyan szólok én hozzá? ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Beszélhetek Istennel, imádságok (Zsolt 5,4 vagy Zsolt 54,4) 2 Kiben bízhatok, bizalomjátékok (Zsolt 37,5) 3 Isten szól Ábrahám Ábrahám elhívása 4 Isten ígér Lót elválik Ábrahámtól 5 Könyörgés, imádság Ábrahám könyörög Sodomáért 6 Kiknek lehet szüksége az én imádságomra? (betegek, sérültek, szomorú gyerekek, emberek stb.), hálaadás 7 Isten szól és cselekszik Isten megáldja Ábrahámot, fia születik, az áldások ismétlése 8 Könnyelműség, harag, csalás Jákób Ézsau és Jákób 9 Szenttel való találkozás Jákób lajtorjája

6 Én Milyen vagyok én? Isten-én Hogyan szól hozzám Isten? Hogyan szólok én hozzá? Emberi kapcsolataim Szabályok, büntetések Én Milyen vagyok én? 10 Megbocsátás Jákób Lábánnál, az elnyert áldás, kibékülés Ézsauval 11 Hogyan találkozhatok Istennel? (Isten szava, a Biblia, a természet szépsége, lelkiismeret) Isten bölcsességének dicsérete (1Móz 1,31a; Rm 11,33-35) 12 Isten szól hozzám (Zsolt 19,8-11) csendgyakorlatok, 13 Én is szólhatok Istenhez (Zsolt 119,16) imádságírás, énekek 14 Az egész teremtett világ dicséri az Urat (Zsolt 96,11-12) 15 Helyünk és feladatunk a világban (1Móz 1, 28b) Mindez felelősséggel is jár 16 Kire hallgatok? (Zsolt 1,1-3) 17 Bűn és büntetés A bűneset 18 Összefogás - jó vagy rossz ügy érdekében? Bábel tornya 19 Öröm és bánat A tékozló fiú 20 Lustaság Elmentem a lusta ember földje mellett (Péld 6,6; 24,30-34) 21 Isten számára értékes vagyok A búza és a konkoly (Mt 13,24-30) 22 Hála és köszönet (Zsolt 136, 1-9) imádságok Isten-én 23 Gondoskodás A mezők liliomai (Mt 6,25-34) 24 Jézus követése A gazdag ifjú (Mt 19,16-26) 25 Bizalom és követés Jézus elhívja tanítványait Vers

7 Társadalom Ünnepek Világvallások Kereszténység felekezetek Emberi kapcsolataim Csoport, közösség 26 Hozok-e gyümölcsöt? Isten újabb esélyt ad A terméketlen fügefa (Lk 13,6-9) 27 Isten szeret (Jn 3,16) 28 Ádventi hagyományok, énekek Ádventi koszorú, Ék 131, 137, Kire várunk? Jézus születésének ígérete 30 Karácsony Jézus születésének ígérete (Lk 1,26-38) 31 Karácsony 32 Karácsony Mária és Erzsébet találkozása (Lk 1,39-45) 33 Karácsonyi szokások karácsonyfa, betlehemes 34 Karácsonyi készülődés barkácsolás 35 Kik ünneplik még Jézus születését? Keresztény felekezetek 36 Kik ünneplik még Jézus születését? Keresztény felekezetek 37 Tekintély 4. parancsolat 38 Tekintély a kortárs csoportban Zebedeus fiai Látogatás református, katolikus templomban, vagy filmrészletek 39 Vannak, akik mások segítségre szorulnak A vak Bartimeus parafrázis 40 Hazugság 8. parancsolat 41 Irigység, harag Káin és Ábel (1Móz 4) mese / történet 42 Irigység, harag József Józsefet eladják testvérei

8 43 Tehetség mások szolgálatában, és hazugság Potifárnál Társadalom Ünnepek, anyanyelv, nemzet, haza 44 Tehetség mások szolgálatában A fáraó álma 45 Összetartás A testvérek Egyiptomban 46 Összetartás Benjaminnal Egyiptomban 47 Megbocsátás József megbocsát testvéreinek 48 Megbocsátás a hétköznapokban (Mt 18, 21-22) 49 Emberi kapcsolatok József élete társasjáték 50 Virágvasárnap Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11) 51 Nagycsütörtök Az utolsó vacsora (Lk 22,7-23) 52 Nagyhét Jézus Pilátus előtt, ítélet, Barabbás 53 Nagyhét Jézus a Golgotán, Jézus szavai, a két lator 54 Húsvét Jézus feltámadása, (Jn 20,1-10) 55 Hogyan találkozhatok ma Jézussal? Emmausi tanítványok (Lk 24,13-35) 56 Anyanyelvünk Más nyelvű és anyanyelvű Bibliák 57 Pünkösd A pünkösdi történet Isten-én 58 Isten megszólít Sámuel elhívása 59 Isten cselekszik Jézus Én-vagyok mondásai: élet kenyere (Jn

9 Hogyan szól 60 6,35-40), világ világossága (Jn 8,12), az út, az igazság és az élet (Jn 14,6)

10 3. osztály TÉMA- CSOPORT Teremtett világ Milyen világot teremtek én magam körül? ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Bevezetés, ráhangolódás. Miről tanulunk? Zsolt 1,3 Könyvjelző készítése 2 A Teremtő Isten és a teremtett világ igen jó... (1Móz 1,31; Zsolt 136,1-9) 3 Felelősek vagyunk érte? Kultúrparancs, úrrá tetted kezed alkotásain (1Móz 1,28; Zsolt 8) 4 Hálaadás a teremtett világért, az életért, az ételért A teremtő és megtartó Isten (Zsolt 104) Luther, Kis Káté: 1. hitágazat és 4. kérés magyarázatából részlet 5 Nézzünk körül a teremtett világban! Zsolt 92,5-6 Képmeditácó 6 Felelőtlenség, bűn, pusztuló világ, félelem a jövőtől Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. (Zsolt 14,1b) 7 Tegyük szebbé a világot! Gyakorlati óra: Luther és az almafa, faültetés, szemétszedés, kertgondozás stb. 8 Beszélgetés Istennel és egymással Jézus tanít az imádkozásról (Mt 6,5-6) Imádság 9 Gépek között élünk: áldás vagy átok? Megnyugvás Istenben (Zsolt 62) PC, mobiltelefon 10 Isten kezében vagyunk Isten az őriző (Zsolt 121) Társadalom 11 Népcsoportok, kisebbségek Mózes élete Mózes születése (2Móz 1; 2,1-10)

11 Társadalmi együttélés 12 Engedelmesség Mózes elhívása (2Móz 2,11-25; 3-4) 13 Mikor, miben, hogyan számíthatok a testvéremre? Mit jelent a hatalom? Mózes és Áron a fáraónál, csapások (2Móz 5,1-5; 6,1-13; 7-10) 14 Isten vezeti népét Szabadulás Egyiptomból (2Móz 11-14) 15 Elégedettség, elégedetlenkedés. Mire van szükségem? Megérkezés a Sínai hegyhez: Mára, fürjek, manna, vízfakasztás, Jetró tanácsa (2Móz 15,20-27; 16,1-15; 17,1-7; 18,1-12; 19) 16 Szabályok Tízparancsolat 1. kőtábla (2Móz 20,1-11) 17 Szabályok Tízparancsolat 2. kőtábla (2Móz 20, 12-17) 18 Hűség, hűtlenség, engedelmesség Aranyborjú, Mózes összetöri a kőtáblákat, új kőtáblák, a Szövetség ládája (2Móz 32; 34,1-9; 37,1-9) Kis Káté 19 Tízparancsolat a mindennapokban Szeretet kettős parancsa (Mt 22,37-39)

12 Egyház Milyen az élet az egyházon belül? 20 Páska ünnep Emlékezés, kikerülés, páska ünnep, kivonulás (5Móz 16,1-3) Tradíció, kortörténet 21 Evangélikus gyülekezethez tartozom Erős vár a mi Istenünk (Zsolt 46) Köszönés, Luther rózsa, EÉ Mit jelent Isten szolgálatában állni? Missziói parancs (Mt 28,16-20) Szemelvények egy misszionárius életéből 23 Bátorság Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Rm 8,31) Ha Ő velünk, ki ellenünk, az ÚR a mi oltalmunk. (EÉ 254, 1. versszak) 24 Hűség, állhatatosság múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság (1Jn 2,8) 25 Hogyan lehetek Isten munkatársa? Mit jelent a szeretetszolgálat? Aranyszabály ( Mt 7,12), (Mt 18,5) A sötétség elmúljon, a hit fénye ragyogjon. (EÉ 131, 4. versszak) 26 Kit választok példaképemnek? Történetek magyar evangélikus eleinkről, híres evangélikusok egykor és ma 27 Mit jelent az, hogy Krisztusban egymás testvérei vagyunk? Ökumenikus témájú hittanóra: ismerjük meg egymást! (ApCsel 2,42-47) 28 Gyakorlati óra: Segítsünk! Kórház (gyerekosztály), szeretetotthon látogatása Közös imádságok, énekek

13 Emberi kapcsolataim Ki a barátom? és szolgálat 29 Kirekesztés, előítélet Jézus mivel a szálláson nem volt számukra hely (Lk 2,7) (Ismétlés: Jézus születése) 30 Miért jó a sokféleség? Jézus tanítványai, 72 tanítvány kiküldése (Lk 10,1-2), Jézust követő asszonyok (Lk 8,1-3) 31 Ki az idegen? Kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása (Lk 7,1-10) 32 Versengés, konfliktus Ki a legnagyobb? (Lk 22,24-27) 33 Árulás, konfliktus, hazugság Júdás árulása (Mt 26,14-16; 27,47-51) 34 Hazugság, tagadás, lelkiismeret Péter tagadása (Lk 22,54-62) 35 Felelősség Jézus megfeszítése, halála, Mária és János, íme a te fiad, íme a te anyád (Jn 19, ) 36 Hiszem, ha látom? Jézus megjelenik a tanítványoknak, Jézus és

14 Én Hol vannak a határaim? Tamás (Jn 20,19-29) 37 A reménység nekem azt jelenti... Mennybemenetel (ApCsel 1,8-14) 38 Összetartás, közösség Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. (Mt 18,20) 39 Merek-e vallást tenni? Péter vallástétele (Mt 16,13-16) 40 Mire tesz képessé a bizalom? Jézus a tengeren jár (Mt 14,22-36) Péter 41 Mit adhatok én? Péter meggyógyítja a sántát (ApCsel 3,1-10) 42 Álom és valóság Péter megszabadul a börtönből (ApCsel 12,5-18) 43 Képes vagyok-e megváltozni? Pál Pál megtérése I. (ApCsel 9,1-9) 44 Elhiszem, hogy más is változhat? Pál megtérése II. (ApCsel 9,10-25) 45 Egészség, betegség Pál meggyógyít egy sántát Lisztrában (ApCsel 14,8-10) 46 Ki segít legyőzni a félelmeimet? Pál hajótörése és (Ismétlés: Csodálatos halfogás)

15 Isten-én Életem Istené. Mit jelent mindez? Egyéb: Ünnepek 47 Mi a hitvallás? megmenekülése (Apcsel 27,9-44) Első hitvallások: Péter vallástétele, ICHTYS, PX, Apostoli Hitvallás 48 Mindenható és gondviselő Atya (Mk 10,27; Zsolt Első hitágazat: Atya 68,20) Ki nekem Isten? 49 Teremtő Isten Teremtéstörténetek (1Móz 1-2) 50 Fiú (Jn 3,16) Második hitágazat: 51 Ki nekem Jézus? A Megváltó Jézus itt élt Jézus élete a négy evangéliumban: rendszerezés közöttünk 52 Megtartó Szentlélek Harmadik hitágazat: 53 Ki nekem a Szentlélek? A Lélek munkája: gyülekezet épül 54 Lélek gyümölcsei (Gal 5,22-23) (Jn 14,26) Egyház, szentek közössége, bűnbocsánat, test feltámadása, örök élet Szeretet, testvériség és közösség (ApCsel 2,37-47) 55 Ádvent Próféciák, eljövetel, várakozás (Ézs 7,14; Mik 5,1; Zak 9,9) 56 Karácsony 1. Isten szól Józsefhez 1. (Mt 1,20-21) 57 Karácsony 2. A napkeleti bölcsek (Mt 2,1-12) 58 Karácsony 3. Isten szól Józsefhez 2. (Mt 2,13; Mt 2,20) (Karácsony utáni morzsaszedegetés ) 59 Böjt és Nagyhét Böjti énekek, passiótörténet olvasása, a Nagyhét eseményei énekekben, képekben, zenében, Az egyházi évnek megfelelő időpontban tartandó órák

16 versekben 60 Húsvét Krisztus feltámadásának tanúi (Zsolt 118,24; 1Kor 15,3-7)

17 4. osztály TÉMA- CSOPORT Isten-én Én Mi az életem célja, értelme? ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Ki vagyok én Isten szemében? A nagy vacsora (Lk 14,15-24) 2 Ki vagyok én Isten szemében? A saját képmására teremtett (1Móz 1,27) 3 Ki vagyok én, milyen ajándékokkal? A talentumok példázata (Mt 25,14-23) 4 Isten azt nézi, ami a szívben van Dávid kiválasztása (1Sám 16,1-13) 5 Kihívások, hit, képességeim, határaim Dávid és Góliát (1Sám 17) 6 Barátság Dávid és Jónátán (1Sám 18,1-5) 7 Önérvényesítés önbíráskodás nélkül Dávid Dávid és Saul (1Sám 26, 2Sám 9) 8 Hűség az ígéretekhez, hatalommal élés Dávid valóban király lesz, Mefibóset Dávid asztalánál (2Sám 9) 9 Elbukás és felismerése, bűnbánat és bűnbocsánat elfogadása, megbocsátás magunknak és másoknak 10 Vágyak, álmok Dávid és Betsabé (2Sám 11, Zsolt 51) Salamon király lesz (2Krón 1,7-12) 11 Hol lakik az Isten? Salamon Salamon templomot épít. Éden, szent sátor, templom, Ti vagytok (1Kir 9,1-9; 1Kir 6) Egyház 12 Reformáció Luther: rend az egyházban, rend a családban Isten erős vár, bástya, menedék (Ézs 26,1-3; Zsolt 9,10-11) 13 Isten irgalma Az igaz ember hitből él (Hab 2,4; Zsid 10,38)

18 Teremtett világ Mi lesz akkor, amikor vége van? Isten-én Fejlődik a hitem? 14 Üdvtörténeti áttekintés: a helyette szenvedő A bűnbaktól az Isten bárányáig (Jn 1,29) (szemelvények a Koldus és királyfi filmből) 15 A keresztény közösség jellemzői Adománygyűjtés és Lídia (ApCsel 11,10; 16,9-15) 16 Közösség és szolgálat Lábmosás (Jn 13,1-10) és úrvacsora (Lk 22,7-23) 17 Gyász, halál, veszteség: Jézus Úr a halál fölött is. A naini ifjú feltámasztása (Lk 7,12-15) 18 A halál innen nézve Verseny a hervadhatatlan koszorúért (1Kor 9,24) Isten kegyelmes ígérete az örök életre (1Tim 6,12) 19 Jézus rést ütött a halálon, utat nyitott az örök élet felé A templom kárpitja kettéhasadt (Lk 23,44-46) 20 Van fullánkja számunkra? Halál, hol a te fullánkod? 1Kor 15,5 21 Kétségbeesés, düh, elkeseredés ahogy mi látjuk, és ahogyan Isten 22 Miben hiszek? Istennek hiszek, vagy magamnak? (babonák, stb) 23 Vállalom önmagam, alkalmazkodom de milyen határig? Próféták Jeremiás: Istenhez viszem ügyemet (Jer 11,20; Zsolt 28,1-2; 4,2-4; 77) Jónás könyve A hitükhöz hű fiúk (Dán 1; Zsolt 119; 105) 24 Hitem határai? A tüzes kemencében sem egyedül: de ha nem tenné is (Dán 2-3; Zsolt 91) 25 Isten uralkodik a teremtett világon Mindig van remény? Ruth könyve 26 Hinni és engedelmeskedni. Mit jelent az, hogy meg A poklos Naamán gyógyulása (2Kir Kiegészítő anyag: a halottaknapi készülődés részeként Jeremiás a régi tankönyvből

19 Egyház Ünnepek vagyok keresztelve? 5,1-9) 27 Mi van a templomban? Kép: oltár (emlékeztet Isten tetteire) oltárt épített (1Móz 12,7; 13,4; 33,20), forgatta szívében (Lk 2,19.51) 28 Ádventi készülődés Kép: gyertya A világ világossága (Jn 8,12; Mt 5,14) (Betlehemi láng története) 29 Advent négy vasárnapjának üzenete Kép: színek 30 Küldetésben Kép: angyal Hogyan szólhat hozzánk Isten? Én is lehetek küldött? 31 Istenkeresés, spiritualitás 32 Jézus, a földre jött Isten Kép: csillag Ki vette észre és ki nem? Kép: karácsonyfa ( örökzöld, ideje korán kivágatott, közénk jött az otthonából ) 33 Isten ajándéka Kép: ajándék (a mi ajándékunk a születésnaposnak és egymásnak) Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt (Zsolt 130,6) (Lk 1, ; Zsid 13,2) (Mt 2,1-12) szolgai formát vett fel... (Fil 2,5-8) Jó ajándék a mennyei Atyától (Mt 7,11, 1Móz 17,2; Mt 2,11) Isten-én 34 Hála, dicséret, Istenre hagyatkozás Mária éneke, Zakariás éneke (Lk 1, ) 35 Hogyan készüljünk mi Jézus érkezésére? Hogyan készítsünk mi utat másoknak? Keresztelő János, az útkészítő, az utolsó próféta (Lk 3,1-18) 36 A kísértéseink, próbáink megerősítenek? Jézus szolgálatának kezdete, Jézus megkísértése

20 (Lk 4,1-13) 37 Jézus az életigenlő A kánai menyegző (Jn 2,1-12) 38 Isten mindent odaadott értem? (értékrend, értékválság) A szántóföldbe rejtett kincs, az igazgyöngy, a magvető (Mk 4,1-21; Mt 13,44-46) 39 Elveszettség és lehetőségeink. Isten keres. A magvető (Mk 4,1-20) 40 Bizalom, hit A kősziklára épített ház (Mt 7,24-27) 41 Mi pedig hogyan imádkozzunk? Kérjetek és adatik... (Mt 7,7-11) 42 Amikor Isten azt mondja, nem! Pál, tövis adatott a testembe, elég neked az én kegyelmem (2Kor 12,7-10) 43 A szeretet Jézus fogalmai szerint Arról ismerik meg őket, hogy mennyire szeretik egymást Az új parancsolat (1Kor 13; Máté 22,36-39; Jn13,34) 44 Szeretetszolgálat, adakozás, cselekvő hit, szeretetnyelvek Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal (1Jn 3,18) Emi Sc. misszionárius története (részlet) Emberi kapcsolatok Szeretet 45 Szeretetszolgálat, kinek lehetnék az embere? Jézus beteget gyógyít a Betesda tavánál, Nincs emberem (Jn 5,1-9) 46 Engedelmesség, Isten felé Tizenkét éves Jézus a templomban (Lk 2,41-52) 47 Életszakaszok, az életkorok feladatai törekvés, szülők iránti tisztelet Imádság, mint szolgálat, és hálaadás, mint erőforrás Simeon és Anna (Lk 2,21-40) 48 Válás, erkölcs, új esély, Jézus befogad a közösségbe A samáriai asszony (Jn 4)

21 Társadalom Társadalmi egyenlőtlensége k Egyház Ünnepek 49 A kicsi is számít? (a legkisebb is számít, takarékosság, a javak megbecsülése, pazarlás elutasítása) 50 Igazságosság, méltányosság, Isten gazdagsága és kegyelme Az ötezer ember megvendégelése ( szedjétek össze a felesleges darabokat ) (Mt 14,13-21) A szőlőmunkások példázata (Mt 20,1-16), Gonosz szolga (Mt 18,23-35) 51 Isten gondot visel ránk, teremtésvédelem Verebek és hajszálak (Mt 10,29-30) 52 Szegénység, gazdagság, felelősség, társadalmi különbségek, önzés, telhetetlenség, megelégedés Gazdag és Lázár (Lk 16,20-31) 53 Kirekesztés, közbenjárás A pogány asszony hite (Mt 15,21-28) 54 Előítéletek, sztereotípiák Péter Kornéliusz házában, Nincs többé pogány (ApCsel 10) 55 A böjti vasárnapok üzenete: önként vállalt lemondás Most felmegyünk Jeruzsálembe (Lk 18,31-34) 56 Isten tervének elfogadása Jézus halála, Arimátiai József (Jézus titkos tanítványa), Jézus temetése (Jn 19,38-42) 57 A csend napja (nagyszombat) Légy csendben és várj az Úrra (Zsolt 37,7; Jer sir 3,26) 58 Isten megújító szeretetének kiábrázolása a teremtett világban 59 A missziókról, misszionáriusok élete, tanulságok, támogatási lehetőségek Magdalai Mária és kérdés Péterhez (és hozzánk) (Jn 20,11-18, Jn 21,15-17) Ígéret (ApCsel 1,1-8), cselekvő szeretet (Mt 25,31-46) 60 Megértés, újra egyesült közösség, közös nyelv Pünkösd, a fordított Bábel (ApCsel 2,1-12) (hernyó, báb, lepke - örök élet) (Bruchko, Tűzszekerek filmrészlet)

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 5. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV

EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV 7. osztály Órakeret: 72 óra Tankönyv: Tanuló közösségben, A konfirmációi oktatás kézikönyve, Luther Kiadó, Budapest, 2008; Biblia, Evangélikus Énekeskönyv, Zarándokének

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Hitoktató neve: Busa Zsuzsanna busa.zsuzsanna@gmail.com T.: 06 70 670 7337 A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Általános megközelítés 1. Didaktikai irány A pünkösdi hitoktatás sajátos tematikus alapja

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

1. Féltőn szerető Isten (Memoriter: Tízparancsolat) Ó ra sz á m. Az óra címe. A központi ige

1. Féltőn szerető Isten (Memoriter: Tízparancsolat) Ó ra sz á m. Az óra címe. A központi ige 1. Féltőn szerető Isten (Memoriter: Tíz) Ó ra sz á m Az óra címe A központi ige Igehely Az óra célja 1. Bevezetés Kognitív cél: egym mélyebb, Isten féltő szeretetének tudatosíta Emocionális cél: fontosság,

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Szakmai vitaanyag 9-12. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Szakmai vitaanyag 9-12. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 9. osztály TÉMA- CSOPORT Emberi kapcsolataim Ki a barátom? Egyház ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Közösség Krisztus teste és tagjai (1Kor 12,12-31) 2 Közösség áldásai...egy szívvel, egy lélekkel (ApCsel 2,46-47)

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tartalom. Ajánlás 3 Témasorozat az evangélikus gyülekezeti munkaprogramokhoz 5 Kincsek a mélyben a szerkesztők előszava 11

Tartalom. Ajánlás 3 Témasorozat az evangélikus gyülekezeti munkaprogramokhoz 5 Kincsek a mélyben a szerkesztők előszava 11 14 :15 tartalom.qxd 2009.07.26. 17:26 Page 511 Ajánlás 3 Témasorozat az evangélikus gyülekezeti munkaprogramokhoz 5 Kincsek a mélyben a szerkesztők előszava 11 GYÜLEKEZETI BIBLIAÓRÁK 15 A gyülekezeti bibliaórák

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

REFORMÁTUS HITTAN. 1-8. évfolyam. 1. Isten tenyerén Kéz (fészket formáló) Isten szeretetének lényege: az elfogadottság élménye.

REFORMÁTUS HITTAN. 1-8. évfolyam. 1. Isten tenyerén Kéz (fészket formáló) Isten szeretetének lényege: az elfogadottság élménye. REFORÁTUS HITTAN -8. évfolyam É V CÍ SZIBÓLU VEZÉRFONAL. Isten tenyerén Kéz (fészket formáló) Isten szeretetének lényege: az elfogadottság élménye.. Istennel az úton Kis kéz a nagyban Isten vezetést kínál

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Tételsor a IX. osztályos diákok számára

Tételsor a IX. osztályos diákok számára Tételsor a IX. osztályos diákok számára 1. Ábrahám meghívása és Kánaánba való utazása 2. A királyok hadjárata és Ábrahám találkozása Melkizedekkel 3. A szövetség megerősítése Ábrahámmal 4. Az Ábrahámmal

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Hitoktató neve: Busa Zsuzsanna busa.zsuzsanna@gmail.com T.: 06 70 670 7337 A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Általános megközelítés 1. Didaktikai irány A pünkösdi hitoktatás sajátos tematikus alapja

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve

A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve Könyvek a magyar református nevelésrôl 4. A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve I. kötet 1-8. évfolyam Református

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A Katolikus Egyház Katekizmusában a következő szerepel az őrangyalok szerepéről: 336. A gyermekkortól fogva, egészen a halál pillanatáig az emberi életet is körülveszik

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Az Országba vezető királyi út

Az Országba vezető királyi út XII. évfolyam különszám 2014. április Az Országba vezető királyi út A Szent napokban a Szentírás olyan közeggé válik, amelyen keresztül találkozunk Istenünkkel. Kinyilatkoztatják számunkra, hogy Isten

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2 RPI kód: GYÜL09 Sukorói Református Missziói Egyházközség 8096 Sukoró, Fő u. 66. Sukorói Református Missziói Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben