Szakmai vitaanyag 1-4. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai vitaanyag 1-4. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB"

Átírás

1 1. osztály TÉMA- CSOPORT Bevezető órák Isten-én Ki vagyok én Istennek? Teremtett világ Teremtés ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Isten hozott! Ismerkedés, csoportalakítás, helyszín, a hittanóra rendjének megismerése 2 Ismerkedő játékok 3 Isten szeret engem Jézus megáldja a gyermekeket (Mk 10,13-16) 4 Honnan jöttél? Kire hasonlítasz? Hogy hívnak? Neved a családban 5 Hol, mikor születtél? Kihez tartozol? Kik a szüleid? Van-e testvéred? Milyen voltál kiskorodban? Milyen vagy most? Mennyit változtál? Ne félj,... (Ézs 43,1) (Tükörbe nézünk) Vajon mi lesz ebből a gyermekből? (Lk 1,66b) 6 Isten teremtett, Isten gyermeke vagy Az ember teremtése (1Móz 2,7) 7 Mit szeretsz magadon, mit nem? Milyennek látnak mások? Öröm, szomorúság, félelem Drágának tartalak és becsesnek, szeretlek téged (Ézs 43,4) 8 Isten ismer Tenyerembe véstelek (Ézs 49,16a) 10 A teremtett világ szépsége Séta a természetben 11 Ki teremtette a világot? Teremtés I. 12 Ki teremtette a világot? Teremtés II. 13 Isten szereti a világot, fenntartja az életet Noé (Kitekintés: milyen sokféle megjelenése van az életnek)

2 Isten-én Ki Isten nekem? Egyház Templom, Ünnepek Emberi kapcsolataim Család 14 Születés és elmúlás, kezdet és vég, élet és halál Akkor majd táncolva örül Isten népe (Jer 31,13) 15 Isten országa A mustármag és a kovász (Mt 13,31-32) 16 Evangélikusok vagyunk Erős vár a mi Istenünk (Zsolt 46), Luther rózsa 17 Otthonom a templom a hely tisztelete, viselkedés, szokások Templomlátogatás, illetve alternatív megoldás hideg esetére 18 Mi történik a templomban? Berendezési tárgyak és funkcióik I. 19 Mi történik a templomban? Berendezési tárgyak és funkcióik II. 20 Szimbólumok, kegytárgyak, színek, oltárterítő 21 Várakozás Az igazak várakozása örömre fordul (Péld 10,28a) 22 Ádvent... Királyod érkezik hozzád... (Zak 9,9) 23 Karácsony Szálláskeresés (énektanulás is) (Lk 2,1-7) 24 Hogyan fogadhatom be Jézust? Betlehemkészítés 25 Karácsony Pásztorok, angyalok (énektanulás is) (Lk 2,8-20) 26 Megajándékozottak vagyunk A Teremtő és az ember (Zsolt 8) 27 Karácsonyi készülődés, barkácsolás, idősek látogatása, stb. 28 Otthonom, családom, családi szokások Énekek, karácsonyi elbeszélések 29 Milyen lehetett Jézus otthona és családja? Kortörténet alapján 30 Mit jelent neked az ünnep? Családi ünneplés Elmegyek hozzád... (2Móz 20,24b) 31 Jézus családjával ünnepel A 12 éves Jézus a templomban, Atyám házában (Lk 2,41-52) Ádvent, Karácsony

3 Én Ki vagyok én? Társadalom Közösség Egyház Ünnepek Isten-én Ki Isten nekem? 32 Meg vagyok keresztelve Isten gyermekeinek neveznek minket..: (1Jn 3,1) 33 Találkozhatom, beszélhetek Istennel imádság Kérjetek és adatik... (Mt 7,7) 34 Találkozhatom, beszélhetek Istennel ének Énekeljetek az Úrnak... (Zsolt 96,1) 35 Isten szól hozzánk figyelj szavaimra (Péld 4,20-22; Zsolt 119,105) 36 Közösségben Jézussal Mária és Márta (Lk 10,38-42) 37 Ünnep: vasárnap, pihenőnap Szenteld meg az ünnepnapot! (2Móz 20,8) 38 Elfogadás Zákeus (Lk 19,1-10) 39 Barátság mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást (1Jn 4,11) 40 Szükségünk van egymásra A béna meggyógyítása (Lk 5,17-26) 41 Irgalmasság Az irgalmas samaritánus (Lk 10,25-37) 42 Hála A tíz leprás (Lk 17,11-19) 43 Helyem a csoportban Ti vagytok a föld sója (Mt 5,13) 44 Biztonság óvta, mint a szeme fényét (5Móz 32,10b-11) 45 Böjt A földbe esett búzaszem (Jn 12,20-26) 46 Nagypéntek Jézus meghalt értünk (Mk 15 kivonata) 47 Húsvét Jézus feltámadása (Mt 28,1-10) 48 Húsvét Húsvéti terepasztal készítése 49 A feltámadt Jézus az életünk hordozója Jézus a szőlőtő (Jn 15,1-8) Teremtett világ 50 Séta a természetben II. A teremtett világ szépsége, a megújuló élet Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni (Ézs 43,19) Böjt, Nagyhét, Húsvét

4 Milyennek teremtette Isten a világot? Egyház Miről szól a legfontosabb könyv? 51 Óvjuk a teremtett világot hogy művelje és őrizze (1Móz 2,15) 52 Isten akkor is gondot visel, amikor a természet másképp működik Illés és a hollók, Illés a sareptai özvegynél (1Kir 17) 53 Jézus úr a természet erői felett Jézus lecsendesíti a tengert (Lk 8,22-25) 54 Hol van most Jézus? Mennybemenetel (Lk 24,50-53) Mennybemenetel, Pünkösd 55 Keresztények vagyunk Isten nagy családja 56 Biblia I. 57 Biblia II. 58 Érted is, amit olvasol? Az etióp kincstárnok megtérése (ApCsel 8,26-40) 59 Jézus munkálja köztünk a közösséget Jézus a jó Pásztor (Jn 10,11) 60 Jézus megkeresi az elveszettet Az elveszett bárány (Mt 18,11-14)

5 2. osztály TÉMA- CSOPORT Isten-én Hogyan szól hozzám Isten? Hogyan szólok én hozzá? Én Milyen vagyok én? Isten-én Hogyan szól hozzám Isten? Hogyan szólok én hozzá? ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Beszélhetek Istennel, imádságok (Zsolt 5,4 vagy Zsolt 54,4) 2 Kiben bízhatok, bizalomjátékok (Zsolt 37,5) 3 Isten szól Ábrahám Ábrahám elhívása 4 Isten ígér Lót elválik Ábrahámtól 5 Könyörgés, imádság Ábrahám könyörög Sodomáért 6 Kiknek lehet szüksége az én imádságomra? (betegek, sérültek, szomorú gyerekek, emberek stb.), hálaadás 7 Isten szól és cselekszik Isten megáldja Ábrahámot, fia születik, az áldások ismétlése 8 Könnyelműség, harag, csalás Jákób Ézsau és Jákób 9 Szenttel való találkozás Jákób lajtorjája

6 Én Milyen vagyok én? Isten-én Hogyan szól hozzám Isten? Hogyan szólok én hozzá? Emberi kapcsolataim Szabályok, büntetések Én Milyen vagyok én? 10 Megbocsátás Jákób Lábánnál, az elnyert áldás, kibékülés Ézsauval 11 Hogyan találkozhatok Istennel? (Isten szava, a Biblia, a természet szépsége, lelkiismeret) Isten bölcsességének dicsérete (1Móz 1,31a; Rm 11,33-35) 12 Isten szól hozzám (Zsolt 19,8-11) csendgyakorlatok, 13 Én is szólhatok Istenhez (Zsolt 119,16) imádságírás, énekek 14 Az egész teremtett világ dicséri az Urat (Zsolt 96,11-12) 15 Helyünk és feladatunk a világban (1Móz 1, 28b) Mindez felelősséggel is jár 16 Kire hallgatok? (Zsolt 1,1-3) 17 Bűn és büntetés A bűneset 18 Összefogás - jó vagy rossz ügy érdekében? Bábel tornya 19 Öröm és bánat A tékozló fiú 20 Lustaság Elmentem a lusta ember földje mellett (Péld 6,6; 24,30-34) 21 Isten számára értékes vagyok A búza és a konkoly (Mt 13,24-30) 22 Hála és köszönet (Zsolt 136, 1-9) imádságok Isten-én 23 Gondoskodás A mezők liliomai (Mt 6,25-34) 24 Jézus követése A gazdag ifjú (Mt 19,16-26) 25 Bizalom és követés Jézus elhívja tanítványait Vers

7 Társadalom Ünnepek Világvallások Kereszténység felekezetek Emberi kapcsolataim Csoport, közösség 26 Hozok-e gyümölcsöt? Isten újabb esélyt ad A terméketlen fügefa (Lk 13,6-9) 27 Isten szeret (Jn 3,16) 28 Ádventi hagyományok, énekek Ádventi koszorú, Ék 131, 137, Kire várunk? Jézus születésének ígérete 30 Karácsony Jézus születésének ígérete (Lk 1,26-38) 31 Karácsony 32 Karácsony Mária és Erzsébet találkozása (Lk 1,39-45) 33 Karácsonyi szokások karácsonyfa, betlehemes 34 Karácsonyi készülődés barkácsolás 35 Kik ünneplik még Jézus születését? Keresztény felekezetek 36 Kik ünneplik még Jézus születését? Keresztény felekezetek 37 Tekintély 4. parancsolat 38 Tekintély a kortárs csoportban Zebedeus fiai Látogatás református, katolikus templomban, vagy filmrészletek 39 Vannak, akik mások segítségre szorulnak A vak Bartimeus parafrázis 40 Hazugság 8. parancsolat 41 Irigység, harag Káin és Ábel (1Móz 4) mese / történet 42 Irigység, harag József Józsefet eladják testvérei

8 43 Tehetség mások szolgálatában, és hazugság Potifárnál Társadalom Ünnepek, anyanyelv, nemzet, haza 44 Tehetség mások szolgálatában A fáraó álma 45 Összetartás A testvérek Egyiptomban 46 Összetartás Benjaminnal Egyiptomban 47 Megbocsátás József megbocsát testvéreinek 48 Megbocsátás a hétköznapokban (Mt 18, 21-22) 49 Emberi kapcsolatok József élete társasjáték 50 Virágvasárnap Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11) 51 Nagycsütörtök Az utolsó vacsora (Lk 22,7-23) 52 Nagyhét Jézus Pilátus előtt, ítélet, Barabbás 53 Nagyhét Jézus a Golgotán, Jézus szavai, a két lator 54 Húsvét Jézus feltámadása, (Jn 20,1-10) 55 Hogyan találkozhatok ma Jézussal? Emmausi tanítványok (Lk 24,13-35) 56 Anyanyelvünk Más nyelvű és anyanyelvű Bibliák 57 Pünkösd A pünkösdi történet Isten-én 58 Isten megszólít Sámuel elhívása 59 Isten cselekszik Jézus Én-vagyok mondásai: élet kenyere (Jn

9 Hogyan szól 60 6,35-40), világ világossága (Jn 8,12), az út, az igazság és az élet (Jn 14,6)

10 3. osztály TÉMA- CSOPORT Teremtett világ Milyen világot teremtek én magam körül? ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Bevezetés, ráhangolódás. Miről tanulunk? Zsolt 1,3 Könyvjelző készítése 2 A Teremtő Isten és a teremtett világ igen jó... (1Móz 1,31; Zsolt 136,1-9) 3 Felelősek vagyunk érte? Kultúrparancs, úrrá tetted kezed alkotásain (1Móz 1,28; Zsolt 8) 4 Hálaadás a teremtett világért, az életért, az ételért A teremtő és megtartó Isten (Zsolt 104) Luther, Kis Káté: 1. hitágazat és 4. kérés magyarázatából részlet 5 Nézzünk körül a teremtett világban! Zsolt 92,5-6 Képmeditácó 6 Felelőtlenség, bűn, pusztuló világ, félelem a jövőtől Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. (Zsolt 14,1b) 7 Tegyük szebbé a világot! Gyakorlati óra: Luther és az almafa, faültetés, szemétszedés, kertgondozás stb. 8 Beszélgetés Istennel és egymással Jézus tanít az imádkozásról (Mt 6,5-6) Imádság 9 Gépek között élünk: áldás vagy átok? Megnyugvás Istenben (Zsolt 62) PC, mobiltelefon 10 Isten kezében vagyunk Isten az őriző (Zsolt 121) Társadalom 11 Népcsoportok, kisebbségek Mózes élete Mózes születése (2Móz 1; 2,1-10)

11 Társadalmi együttélés 12 Engedelmesség Mózes elhívása (2Móz 2,11-25; 3-4) 13 Mikor, miben, hogyan számíthatok a testvéremre? Mit jelent a hatalom? Mózes és Áron a fáraónál, csapások (2Móz 5,1-5; 6,1-13; 7-10) 14 Isten vezeti népét Szabadulás Egyiptomból (2Móz 11-14) 15 Elégedettség, elégedetlenkedés. Mire van szükségem? Megérkezés a Sínai hegyhez: Mára, fürjek, manna, vízfakasztás, Jetró tanácsa (2Móz 15,20-27; 16,1-15; 17,1-7; 18,1-12; 19) 16 Szabályok Tízparancsolat 1. kőtábla (2Móz 20,1-11) 17 Szabályok Tízparancsolat 2. kőtábla (2Móz 20, 12-17) 18 Hűség, hűtlenség, engedelmesség Aranyborjú, Mózes összetöri a kőtáblákat, új kőtáblák, a Szövetség ládája (2Móz 32; 34,1-9; 37,1-9) Kis Káté 19 Tízparancsolat a mindennapokban Szeretet kettős parancsa (Mt 22,37-39)

12 Egyház Milyen az élet az egyházon belül? 20 Páska ünnep Emlékezés, kikerülés, páska ünnep, kivonulás (5Móz 16,1-3) Tradíció, kortörténet 21 Evangélikus gyülekezethez tartozom Erős vár a mi Istenünk (Zsolt 46) Köszönés, Luther rózsa, EÉ Mit jelent Isten szolgálatában állni? Missziói parancs (Mt 28,16-20) Szemelvények egy misszionárius életéből 23 Bátorság Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Rm 8,31) Ha Ő velünk, ki ellenünk, az ÚR a mi oltalmunk. (EÉ 254, 1. versszak) 24 Hűség, állhatatosság múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság (1Jn 2,8) 25 Hogyan lehetek Isten munkatársa? Mit jelent a szeretetszolgálat? Aranyszabály ( Mt 7,12), (Mt 18,5) A sötétség elmúljon, a hit fénye ragyogjon. (EÉ 131, 4. versszak) 26 Kit választok példaképemnek? Történetek magyar evangélikus eleinkről, híres evangélikusok egykor és ma 27 Mit jelent az, hogy Krisztusban egymás testvérei vagyunk? Ökumenikus témájú hittanóra: ismerjük meg egymást! (ApCsel 2,42-47) 28 Gyakorlati óra: Segítsünk! Kórház (gyerekosztály), szeretetotthon látogatása Közös imádságok, énekek

13 Emberi kapcsolataim Ki a barátom? és szolgálat 29 Kirekesztés, előítélet Jézus mivel a szálláson nem volt számukra hely (Lk 2,7) (Ismétlés: Jézus születése) 30 Miért jó a sokféleség? Jézus tanítványai, 72 tanítvány kiküldése (Lk 10,1-2), Jézust követő asszonyok (Lk 8,1-3) 31 Ki az idegen? Kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása (Lk 7,1-10) 32 Versengés, konfliktus Ki a legnagyobb? (Lk 22,24-27) 33 Árulás, konfliktus, hazugság Júdás árulása (Mt 26,14-16; 27,47-51) 34 Hazugság, tagadás, lelkiismeret Péter tagadása (Lk 22,54-62) 35 Felelősség Jézus megfeszítése, halála, Mária és János, íme a te fiad, íme a te anyád (Jn 19, ) 36 Hiszem, ha látom? Jézus megjelenik a tanítványoknak, Jézus és

14 Én Hol vannak a határaim? Tamás (Jn 20,19-29) 37 A reménység nekem azt jelenti... Mennybemenetel (ApCsel 1,8-14) 38 Összetartás, közösség Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. (Mt 18,20) 39 Merek-e vallást tenni? Péter vallástétele (Mt 16,13-16) 40 Mire tesz képessé a bizalom? Jézus a tengeren jár (Mt 14,22-36) Péter 41 Mit adhatok én? Péter meggyógyítja a sántát (ApCsel 3,1-10) 42 Álom és valóság Péter megszabadul a börtönből (ApCsel 12,5-18) 43 Képes vagyok-e megváltozni? Pál Pál megtérése I. (ApCsel 9,1-9) 44 Elhiszem, hogy más is változhat? Pál megtérése II. (ApCsel 9,10-25) 45 Egészség, betegség Pál meggyógyít egy sántát Lisztrában (ApCsel 14,8-10) 46 Ki segít legyőzni a félelmeimet? Pál hajótörése és (Ismétlés: Csodálatos halfogás)

15 Isten-én Életem Istené. Mit jelent mindez? Egyéb: Ünnepek 47 Mi a hitvallás? megmenekülése (Apcsel 27,9-44) Első hitvallások: Péter vallástétele, ICHTYS, PX, Apostoli Hitvallás 48 Mindenható és gondviselő Atya (Mk 10,27; Zsolt Első hitágazat: Atya 68,20) Ki nekem Isten? 49 Teremtő Isten Teremtéstörténetek (1Móz 1-2) 50 Fiú (Jn 3,16) Második hitágazat: 51 Ki nekem Jézus? A Megváltó Jézus itt élt Jézus élete a négy evangéliumban: rendszerezés közöttünk 52 Megtartó Szentlélek Harmadik hitágazat: 53 Ki nekem a Szentlélek? A Lélek munkája: gyülekezet épül 54 Lélek gyümölcsei (Gal 5,22-23) (Jn 14,26) Egyház, szentek közössége, bűnbocsánat, test feltámadása, örök élet Szeretet, testvériség és közösség (ApCsel 2,37-47) 55 Ádvent Próféciák, eljövetel, várakozás (Ézs 7,14; Mik 5,1; Zak 9,9) 56 Karácsony 1. Isten szól Józsefhez 1. (Mt 1,20-21) 57 Karácsony 2. A napkeleti bölcsek (Mt 2,1-12) 58 Karácsony 3. Isten szól Józsefhez 2. (Mt 2,13; Mt 2,20) (Karácsony utáni morzsaszedegetés ) 59 Böjt és Nagyhét Böjti énekek, passiótörténet olvasása, a Nagyhét eseményei énekekben, képekben, zenében, Az egyházi évnek megfelelő időpontban tartandó órák

16 versekben 60 Húsvét Krisztus feltámadásának tanúi (Zsolt 118,24; 1Kor 15,3-7)

17 4. osztály TÉMA- CSOPORT Isten-én Én Mi az életem célja, értelme? ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Ki vagyok én Isten szemében? A nagy vacsora (Lk 14,15-24) 2 Ki vagyok én Isten szemében? A saját képmására teremtett (1Móz 1,27) 3 Ki vagyok én, milyen ajándékokkal? A talentumok példázata (Mt 25,14-23) 4 Isten azt nézi, ami a szívben van Dávid kiválasztása (1Sám 16,1-13) 5 Kihívások, hit, képességeim, határaim Dávid és Góliát (1Sám 17) 6 Barátság Dávid és Jónátán (1Sám 18,1-5) 7 Önérvényesítés önbíráskodás nélkül Dávid Dávid és Saul (1Sám 26, 2Sám 9) 8 Hűség az ígéretekhez, hatalommal élés Dávid valóban király lesz, Mefibóset Dávid asztalánál (2Sám 9) 9 Elbukás és felismerése, bűnbánat és bűnbocsánat elfogadása, megbocsátás magunknak és másoknak 10 Vágyak, álmok Dávid és Betsabé (2Sám 11, Zsolt 51) Salamon király lesz (2Krón 1,7-12) 11 Hol lakik az Isten? Salamon Salamon templomot épít. Éden, szent sátor, templom, Ti vagytok (1Kir 9,1-9; 1Kir 6) Egyház 12 Reformáció Luther: rend az egyházban, rend a családban Isten erős vár, bástya, menedék (Ézs 26,1-3; Zsolt 9,10-11) 13 Isten irgalma Az igaz ember hitből él (Hab 2,4; Zsid 10,38)

18 Teremtett világ Mi lesz akkor, amikor vége van? Isten-én Fejlődik a hitem? 14 Üdvtörténeti áttekintés: a helyette szenvedő A bűnbaktól az Isten bárányáig (Jn 1,29) (szemelvények a Koldus és királyfi filmből) 15 A keresztény közösség jellemzői Adománygyűjtés és Lídia (ApCsel 11,10; 16,9-15) 16 Közösség és szolgálat Lábmosás (Jn 13,1-10) és úrvacsora (Lk 22,7-23) 17 Gyász, halál, veszteség: Jézus Úr a halál fölött is. A naini ifjú feltámasztása (Lk 7,12-15) 18 A halál innen nézve Verseny a hervadhatatlan koszorúért (1Kor 9,24) Isten kegyelmes ígérete az örök életre (1Tim 6,12) 19 Jézus rést ütött a halálon, utat nyitott az örök élet felé A templom kárpitja kettéhasadt (Lk 23,44-46) 20 Van fullánkja számunkra? Halál, hol a te fullánkod? 1Kor 15,5 21 Kétségbeesés, düh, elkeseredés ahogy mi látjuk, és ahogyan Isten 22 Miben hiszek? Istennek hiszek, vagy magamnak? (babonák, stb) 23 Vállalom önmagam, alkalmazkodom de milyen határig? Próféták Jeremiás: Istenhez viszem ügyemet (Jer 11,20; Zsolt 28,1-2; 4,2-4; 77) Jónás könyve A hitükhöz hű fiúk (Dán 1; Zsolt 119; 105) 24 Hitem határai? A tüzes kemencében sem egyedül: de ha nem tenné is (Dán 2-3; Zsolt 91) 25 Isten uralkodik a teremtett világon Mindig van remény? Ruth könyve 26 Hinni és engedelmeskedni. Mit jelent az, hogy meg A poklos Naamán gyógyulása (2Kir Kiegészítő anyag: a halottaknapi készülődés részeként Jeremiás a régi tankönyvből

19 Egyház Ünnepek vagyok keresztelve? 5,1-9) 27 Mi van a templomban? Kép: oltár (emlékeztet Isten tetteire) oltárt épített (1Móz 12,7; 13,4; 33,20), forgatta szívében (Lk 2,19.51) 28 Ádventi készülődés Kép: gyertya A világ világossága (Jn 8,12; Mt 5,14) (Betlehemi láng története) 29 Advent négy vasárnapjának üzenete Kép: színek 30 Küldetésben Kép: angyal Hogyan szólhat hozzánk Isten? Én is lehetek küldött? 31 Istenkeresés, spiritualitás 32 Jézus, a földre jött Isten Kép: csillag Ki vette észre és ki nem? Kép: karácsonyfa ( örökzöld, ideje korán kivágatott, közénk jött az otthonából ) 33 Isten ajándéka Kép: ajándék (a mi ajándékunk a születésnaposnak és egymásnak) Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt (Zsolt 130,6) (Lk 1, ; Zsid 13,2) (Mt 2,1-12) szolgai formát vett fel... (Fil 2,5-8) Jó ajándék a mennyei Atyától (Mt 7,11, 1Móz 17,2; Mt 2,11) Isten-én 34 Hála, dicséret, Istenre hagyatkozás Mária éneke, Zakariás éneke (Lk 1, ) 35 Hogyan készüljünk mi Jézus érkezésére? Hogyan készítsünk mi utat másoknak? Keresztelő János, az útkészítő, az utolsó próféta (Lk 3,1-18) 36 A kísértéseink, próbáink megerősítenek? Jézus szolgálatának kezdete, Jézus megkísértése

20 (Lk 4,1-13) 37 Jézus az életigenlő A kánai menyegző (Jn 2,1-12) 38 Isten mindent odaadott értem? (értékrend, értékválság) A szántóföldbe rejtett kincs, az igazgyöngy, a magvető (Mk 4,1-21; Mt 13,44-46) 39 Elveszettség és lehetőségeink. Isten keres. A magvető (Mk 4,1-20) 40 Bizalom, hit A kősziklára épített ház (Mt 7,24-27) 41 Mi pedig hogyan imádkozzunk? Kérjetek és adatik... (Mt 7,7-11) 42 Amikor Isten azt mondja, nem! Pál, tövis adatott a testembe, elég neked az én kegyelmem (2Kor 12,7-10) 43 A szeretet Jézus fogalmai szerint Arról ismerik meg őket, hogy mennyire szeretik egymást Az új parancsolat (1Kor 13; Máté 22,36-39; Jn13,34) 44 Szeretetszolgálat, adakozás, cselekvő hit, szeretetnyelvek Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal (1Jn 3,18) Emi Sc. misszionárius története (részlet) Emberi kapcsolatok Szeretet 45 Szeretetszolgálat, kinek lehetnék az embere? Jézus beteget gyógyít a Betesda tavánál, Nincs emberem (Jn 5,1-9) 46 Engedelmesség, Isten felé Tizenkét éves Jézus a templomban (Lk 2,41-52) 47 Életszakaszok, az életkorok feladatai törekvés, szülők iránti tisztelet Imádság, mint szolgálat, és hálaadás, mint erőforrás Simeon és Anna (Lk 2,21-40) 48 Válás, erkölcs, új esély, Jézus befogad a közösségbe A samáriai asszony (Jn 4)

21 Társadalom Társadalmi egyenlőtlensége k Egyház Ünnepek 49 A kicsi is számít? (a legkisebb is számít, takarékosság, a javak megbecsülése, pazarlás elutasítása) 50 Igazságosság, méltányosság, Isten gazdagsága és kegyelme Az ötezer ember megvendégelése ( szedjétek össze a felesleges darabokat ) (Mt 14,13-21) A szőlőmunkások példázata (Mt 20,1-16), Gonosz szolga (Mt 18,23-35) 51 Isten gondot visel ránk, teremtésvédelem Verebek és hajszálak (Mt 10,29-30) 52 Szegénység, gazdagság, felelősség, társadalmi különbségek, önzés, telhetetlenség, megelégedés Gazdag és Lázár (Lk 16,20-31) 53 Kirekesztés, közbenjárás A pogány asszony hite (Mt 15,21-28) 54 Előítéletek, sztereotípiák Péter Kornéliusz házában, Nincs többé pogány (ApCsel 10) 55 A böjti vasárnapok üzenete: önként vállalt lemondás Most felmegyünk Jeruzsálembe (Lk 18,31-34) 56 Isten tervének elfogadása Jézus halála, Arimátiai József (Jézus titkos tanítványa), Jézus temetése (Jn 19,38-42) 57 A csend napja (nagyszombat) Légy csendben és várj az Úrra (Zsolt 37,7; Jer sir 3,26) 58 Isten megújító szeretetének kiábrázolása a teremtett világban 59 A missziókról, misszionáriusok élete, tanulságok, támogatási lehetőségek Magdalai Mária és kérdés Péterhez (és hozzánk) (Jn 20,11-18, Jn 21,15-17) Ígéret (ApCsel 1,1-8), cselekvő szeretet (Mt 25,31-46) 60 Megértés, újra egyesült közösség, közös nyelv Pünkösd, a fordított Bábel (ApCsel 2,1-12) (hernyó, báb, lepke - örök élet) (Bruchko, Tűzszekerek filmrészlet)

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

Szakmai vitaanyag 9-12. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Szakmai vitaanyag 9-12. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 9. osztály TÉMA- CSOPORT Emberi kapcsolataim Ki a barátom? Egyház ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Közösség Krisztus teste és tagjai (1Kor 12,12-31) 2 Közösség áldásai...egy szívvel, egy lélekkel (ApCsel 2,46-47)

Részletesebben

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2 RPI kód: GYÜL09 Sukorói Református Missziói Egyházközség 8096 Sukoró, Fő u. 66. Sukorói Református Missziói Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható

Részletesebben

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

M E G I S M E R É S E

M E G I S M E R É S E AZ ÚJSZÖVETSÉG M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV i.e. 6/5 Jézus születése 26 Jézus szolgálatának kezdete 30 Jézus halála és feltámadása 42-44 a Jeruzsálemi keresztényüldözés 46-48 Pál első missziós

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

Kincsesláda. Tanári kézikönyv

Kincsesláda. Tanári kézikönyv Kincsesláda Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2014 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta Bereczky Judit Szabóné Mátrai Marianna Szerzők Kodácsy-Simon Eszter Lacknerné Puskás

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17)

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2009. ja nu ár 18-25. 2009... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) TAR TA LOM 3 Elõszó, köszöntõ a magyar kiadáshoz 5 Út mu ta tó az Ima hét szer ve zõi szá má ra

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Alsó tagozat 2013. március TARTALOMJEGYZÉK KATOLIKUS HITTAN... 2 REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN... 11 MAGYAR NYELV ÉS

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Tartalom. Ajánlás 3 Témasorozat az evangélikus gyülekezeti munkaprogramokhoz 5 Kincsek a mélyben a szerkesztők előszava 11

Tartalom. Ajánlás 3 Témasorozat az evangélikus gyülekezeti munkaprogramokhoz 5 Kincsek a mélyben a szerkesztők előszava 11 14 :15 tartalom.qxd 2009.07.26. 17:26 Page 511 Ajánlás 3 Témasorozat az evangélikus gyülekezeti munkaprogramokhoz 5 Kincsek a mélyben a szerkesztők előszava 11 GYÜLEKEZETI BIBLIAÓRÁK 15 A gyülekezeti bibliaórák

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám Velünk az Isten Karácsonyra készülve bizonyára sokan újraolvassák Máté vagy Lukács evangéliumának kezdetét, amelyekben Jézus Krisztus születéséről

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

IMA HÉT. 2015. január 18 25. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7

IMA HÉT. 2015. január 18 25. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7 IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2015. január 18 25. 2015 Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7 TAR TA LOM 3 Köszöntô a magyar kiadáshoz 6 Bevezetés a 2015-ös témához 12 A 2015-ös imahét anyagának

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben