TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS"

Átírás

1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS

2 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 AJÁNLÁS A MINDENNAPOS ISKOLAI TESTEDZÉS PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A közoktatási törvény módosítása során az oktatási tárca megteremtette a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás jogszabályi feltételeit. Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal együtt járó technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve a szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető. Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi sajátos egészségügyi és pedagógia szempontoknak kell teljesülniük. Minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás programban. Minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési és légzési rendszer megfelelő terhelése. Minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna. A testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire, és az izomerősítések különböző testhelyzeteire. Minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt, és sikerélményt jelent még az eltérő adottságú tanulóknak is. A testmozgás - program életmód sportokat, életminőség sportokat is megtanít (olyan sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében.) A testmozgás program játékokat és táncokat is tartalmaz.

3 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 531 Órakeret: óra /heti 2 óra/ Témakörök, tartalmak 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Rend Előkészítő és prevenciós Járások, futások, szökdelések, ugrások, dobások Támasz és függő Labdás Küzdő feladatok, játékok Szabadidős sporttevékenység Összesen

4 TESTNEVELÉS ÉS SPORT OSZTÁLY Heti óraszám: 2 óra TÉMAKÖRÖK TÉMÁK 1. - Alapállás. Rendgyakorlato - Testfordulatok helyben ugrással. k - Sorakozás egysoros vonalban. - Sorakozás egyes oszlopban. - Köralakítás kézfogással. - Elhelyezkedés szétszórt alakzatban. 2. Előkészítő és A csont-, az ízület-, az izomrendszer lehetőségét kihasználó ütemű prevenciós utánzással végrehajtható változatos előkészítő szer nélkül és kéziszerekkel. 3. Járások, 3.1. Járások: futások, - Járások helyben és haladással. szökdelések, - Járások rövid és hosszú lépésekkel. ugrások és - Lassú és élénk járás. dobások - Járás lábujjhegyen, sarkon, külső talpélen Futások: - Kötetlen futás, jelre megállás. - Kötetlen futás oda-vissza, körben. - Futás irányváltoztatásokkal, közben hullámvonalban, kanyarodással, tárgykikerüléssel. - Futás tapssal irányított iramban. - Tartós futás 2-4 percig. - Gyors futások különböző kiinduló helyzetekből indulva. - Átfutás lehelyezett tárgyak fölött (bot, kötél, karika stb.) Szökdelések, ugrások: - Szökdelések egy, váltott és páros lábon helyben, továbbhaladással e előre, hátra, oldalra, fordulattal. - Szökdelések, mint előbb meghatározott távolságban. - Szökdelések, mint előbb, lehelyezett tárgyak felett. - Kötélhajtás egy, váltott és páros lábon előre és hátra kettőzéssel is.

5 TESTNEVELÉS ÉS SPORT Támasz és függés 5. Labdás 6. Küzdő feladatok, játékok, szabadidős sporttevékenysé g - Nekifutásból elugrás egy lábról, érkezés páros lábra. - Nyusziugrás, kötetlenül, meghatározott távolságon, versenyre is Dobások: - Hajítási kísérletek újságpapír gombóccal, lufival. - Kislabda hajítás 2 m magas zsinór felett, kivitelezés megkötés nélkül (egykezes, alsó, oldalsó, felső dobás). - Célba dobás. - Helyzetváltoztatás állatmozgást utánozva talajon (kutyafutás, pókjárás, sánta róka járás stb.) - Helyzetváltoztatás padon, kéz- lábtámaszban : négykézláb járással, nyusziugrással, pókjárással. Helyzetváltoztatás rézsútos padon kéz-, lábtámaszban felfelé és lefelé, négykézláb járással, nyusziugrással. - Álló labda megfogása és felemelése. - Labdagurítás zárt lábak közül, terpeszben, egy-egy láb közül, terpeszben, egy-egy láb közül és nyolcas alakban. - Labdagurítás társhoz oda-vissza terpeszülésben ás állásban. - Labdavezetés kézzel, helyben, állásban, guggolásban, ülésben. - Feldobott labda elfogása egy pattanás után, leérkezés előtt Küzdő feladatok - Ne engedd, hogy a társad mélytartásból oldalsó középtartásba emelje a karját! - Ne engedd, hogy a társad a karját oldalsó középtartásból mélytartásba vigye! - Húzd el a fekvőtámaszban lévő társad! - Ki a legény a csárdában? - Vörös pecsenye Játékok, szabadidős sporttevékenység - Mozdulatlanság, szoboralakítás. - Vonatozás. - Futóversenyek. - Egyszerű fogójátékok. - Utolsó pár előre fuss!

6 TESTNEVELÉS ÉS SPORT Cica és egerek. - Hány óra van Farkas apó? - Gyertek haza libuskáim! - Féltek-e a medvétől? - Szökdelő váltók. - Célba dobó versenyek (vízszintes és függőleges cél). - Sor- és váltóversenyek (labdaszállítással, tömött labdával, utánzó mozgásokkal stb.) - Szabadulás a labdától. - Labdaüldözés. - Döngető, több labdával is. - Téli foglalkozások.

7 TESTNEVELÉS ÉS SPORT OSZTÁLY Heti óraszám: 2 óra TÉMAKÖRÖK 1. Rendgyakorlato k 2. Előkészítő és prevenciós 3. Járások, futások, szökdelések, ugrások és dobások. TÉMÁK Mint az 1. osztályban, valamint: - Jelentésadás. - Járás ütemtartással. - Nyitódás-záródás. - Sorakozás kétsoros vonalban. Mint az 1. osztályban, valamint: A legjellegzetesebb testhelyzetek, testtartások, alapformák elsajátítása. Mint az 1. osztályban, valamint: 3.1. Járások: - Járás minden lépésnél lábujjhegyre emelkedéssel. - Járás hátrafelé, ütem és lépéshossz szabályozással. - Járás oldal irányban keresztlépéssel. - Járás magas térddel Futások: - Kötetlen futás meghatározott területen, jelre megállás. - Járásból átmenet futásba majd futásból járásba. - Rajtolás állórajttal indulva. - Rajt versenyek különböző kiinduló helyzetekből. - Futás a lépéshossz jelekhez való igazításával. - Futás térd- és sarokemeléssel. - Tartós futás 3-5 perc. - Fokozó futás egyre növekvő távolságra vonalak közé lépve. - Futóversenyek Szökdelések, ugrások: - Szökdelések egy, váltott és páros lábon előre, hátra, oldalra, adott távolságon egyre kevesebb ugrással, vonalak között, cikkcakk útvonalon. - Kötélhajtás egy, váltott és páros lábon előre és hátra, hajtva, előre,

8 TESTNEVELÉS ÉS SPORT Támasz és függés 5. Labdás 6. Küzdő feladatok, játékok, szabadidős sporttevékenysé g hátra, oldalra (lehunyt szemmel is). - Kötélhajtási kísérletek hármas csoportokban is. - Helyből ugrás egy és két lábról: egy és páros lábra. - Nekifutásból elugrás egy lábról. - Nyusziugrás karikából karikába, távolságnövelés, zsámolyról le-fel.) 3.4. Dobások: - Hajítási kísérletek távolba, ülésből, térdelésből, állásból. - Célba dobási kísérletek függőleges célra. Célba dobási kísérletek vízszintes célra (2 m-es vonal közé vagy karikába). Mint az 1. osztályban, valamint: - Helyzetváltoztatás állatmozgást utánozva talajon (kutyafutás, Átbújások akadályok alatt. - Mászási kísérletek kötélre. - Mászási kísérletek kötélre. - Helyzetváltoztatás rézsútos padon feladatokkal. Mint az 1. osztályban, valamint: - Labdagörgetés ölésben a test körül és a felemelt lábak alatt. - Saját gurított labda felvétele, utána futással. - Saját eldobott labda elfogása utána futással, egy pattintás után, földet érés előtt. - Labda feldobás és elkapás két feladat között (tapsolás, leguggolás, talajraérés, leülés-felállás stb). - Labdaiskola falhoz dobással. - Labdavezetés jobb és bal kézzel (fekvésben, guggolásban stb) továbbhaladással, kötetlenül. - Labdavezetési kísérletek lábbal. - Pingponglabda, tollaslabda levegőben tartása ütögetéssel. Mint az 1. osztályban, valamint: 6.1. Küzdő feladatok - Leülések, felállások párokban. - Hason fekvés, oldalsó középtartásban lévő társ törzsének emelése a talajról, fölötte terpeszállásból, törzsét átölelő fogásnál. - Húzd át, toldd át a határon, párokban: egymással szemben nyújtott

9 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 537 kézfogással, egy irányba nézve, egymásnak háttal állva. - Ne vedd el a lábad! 6.2. Játékok, szabadidős sporttevékenység Mint az 1. osztályban, valamint: - Futóversenyek (10-40 m) - Tűz víz repülő. - Jöjj velem! - Kézfogás a ház. - Őr bácsi. - Sor- és váltóversenyek feladatokkal. - Hányat ütött az óra? - Házatlan mókus. - Szökdelő oszlopok tárgy kerülésével. - Kecskézés. - Ugróiskola. - Ki dob messzebbre? - Szabadulás a labdától (tanteremben lufival). - Ki a legügyesebb a körben? - Pontszerző labdával. - Óriás százlábú. - Adogató versenyek kis távolságra dobással. - Labdacica dobással. - Féllábas. - Vadászok. - Labdahajsza. - Ki céloz a legügyesebben? - Három udvaros döngető (pontszerző). - Téli foglalkozások.

10 TESTNEVELÉS ÉS SPORT OSZTÁLY Heti óraszám: 2 óra TÉMAKÖRÖK TÉMÁK 1. Mint az előző osztályokban, valamint: Rendgyakorlato - Kettős oszlop kialakítása. k - Megindulás, megállás két ütemben. - Testfordulatok sarkon, talpon. - Vonulás lépéstartással. 2. Előkészítő és Mint az előző osztályokban, valamint: prevenciós - Határozott formájú szabad- és kéziszer végeztetése. - Önálló előkészítő mozgás, egyénileg kigondolt kal. 3. Járások, Mint az előző osztályokban, valamint: futások, 3.1. Járások: szökdelések, - Járás behunyt szemmel előre, hátra és oldalra keresztlépéssel. ugrások és - Járás mély térdhajlítással. dobások - Tengerészjárás Futások: - Tartós futás jelzett módon és pályán, jelre feladatokkal 3-6 perc. - Fokozó futás egyre növekvő távolságra vonalak közé lépve. - Futás akadályokon át, fel- és lelépéssel. - Guggoló rajttal rajtversenyek. - Futás szerek felett (pad, labda, szalag), átterpesztése. - Futás párokban 5-6 fős vonalalakban, kijelölt társhoz igazított iramban. - Futás letakart szemmel. - Átfutások két társ által hajtott kötél alatt, felett, hajtással szemben futva, hajtás irányába futva Szökdelések, ugrások: - Szökdelések egy, váltott és páros lábon előre, hátra, oldalra: vonalak közé érkezve egyenlő távolság és egyenletesen változó távolság követése. - Szökdelések helyben és haladással a taps ritmusát követve. - Kötélhajtás egy, váltott és páros lábon szökdeléssel, meghatározott időn át ( mp.)

11 TESTNEVELÉS ÉS SPORT Támasz és függés 5. Labdás - Kötélhajtási kísérletek hármas csoportokban: be- és kiszállási kísérletek mindkét irányban, helyben szökdelő társra rávezetni a hajtott kötelet. - Ugróiskola kötélhajtással. - Felugrások helyben magasabb pont érintésére és szerekre. - Nekifutásból elugrás egy lábról, felfüggesztett tárgy érintése. - Felfutás emelkedő szerekre. - Nyusziugrás adott távolság egyre kevesebb ugrással teljesítve. - Felugrás függésbe, érintő magasságnál kissé magasabb függőszerre Dobások: - Dobások távolba és célba, különböző körméretű és tömegű labdával: zsámolyra, céltárgyra (távolság növelése). - Dobások két kézzel előre és hátra, fej fölött és a lábak között. - Dobási kísérletek az oldalsíkban szerzett lendülettel előre és hátra. Mint az előző osztályokban, valamint: - Mellső és hátsó fekvőtámaszban körző. - Talicskázás, térdnél fogással. - Mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás. - Kötélmászás. - Bordásfalnál mellső függésben haladás oldalirányba. Mint az előző osztályokban, valamint - Labdavezetéssel jobb-bal kézzel helyben és tovább haladással egy lábon szökdelve, szlalomvezetéssel, bekötött szemmel. - Labdavezetés ugróiskolával. - Labdavezetés lábbal: közben haladással, meghatározott területen, az ütközés elkerülésével, társkövetéssel, jelre rálépésnél megállás. - Labdavezetés jobb-bal kézzel, padnál: pad mellett haladva, padra ütögetéssel; padon haladva, a pad mellé ütögetve; a pad fölött átterpesztéssel haladva, padra ütögetéssel. - Rúgási kísérletek falra, felfordított pad lapjára. Visszapattanó labda megállítása, később folyamatos visszarúgás. - Ívelt átadások és elkapások kétkezes alsó elfogással és dobással. Egykezes felső átadás. - Labdavezetés, ütögetés tornabottal.

12 TESTNEVELÉS ÉS SPORT Küzdő feladatok, játékok, szabadidős sporttevékenysé g Mint az előző osztályokban, valamint 6.1. Küzdő feladatok - Önellenállásos kísérletek (csiga-futás,, hajítás és lökés imitációk). - Mögékerülési kísérletek szemből, hátulról történő ölelő fogással. - Kakasviadal. - Lábvívás. - Bot birkózás (két tanuló, a bot mellső középtartásban). - Húzóverseny 3-4 fős csoportokban (a csapat tagjai derékfogással húzzák az ellenfelet) Játékok, szabadidős sporttevékenység Mint az előző osztályokban, valamint - Futóversenyek (10-40 m) hátrafelé és oldalirányba haladással. - Félperces fogó (szökdeléssel is). - Vak fogó. - Skalpvadászat. - Helycsere. - Balatoni halászok (szökdeléssel is). - Üsd a harmadikat, üt a harmadik. - Páros fogó. - Fekete-fehér. - Helyből távolugró verseny. - Kiszorító hajítással, csapatban. - Egyszerű fogyasztó játék. - Tűzharc. - Háromudvaros döngető. - Bombázás. - Sor- és váltóverseny feladatokkal. - Akadályverseny. - Kötélhúzás. - Ki lóg tovább hajlított függésben? - Fogyasztó körben. - Fogyasztó két udvaron. - Zsámolylabda.

13 TESTNEVELÉS ÉS SPORT OSZTÁLY Heti óraszám: 2 óra TÉMAKÖRÖK 1. Rendgyakorlato k 2. Előkészítő és prevenciós 3. Járások, futások, szökdelések, ugrások és dobások. TÉMÁK Mint az előző osztályokban, valamint: - Fejlődések kettős, hármas, négyes oszlopokban, majd szakadozás. Mint az előző osztályokban, valamint: - A legfőbb alapformák, szakkifejezések ismerete, képesség határozott formájú pontos végrehajtására.. Mint az előző osztályokban, valamint: 3.1. Járások: - Ütemtartással járás közben2-4 ütemű karkal - Járásból különböző testhelyzetek felvétele. (guggoló támasz, törökülés stb.) Futások: - Futás közben fejlődések 2-es, 3-as, 4-es oszlopba és szakadozás. - Tartós futás (4-6 perc). - Állórajt szabályos végrehajtása. - Fel és lefutás lépcsőre, lejtőre, majd vissza. - Futásból jelre gyors megállás, majd gyors megindulás. - Futás cikkcakkban jel érintéssel kézzel, lábbal. - Felfutás fokozatosan emelkedő szerekre Szökdelések, ugrások: - Sorozatugrások egy és páros lábon keresztben elhelyezett padokkal (ráés átugrásokkal). - Szökdelések kötél áthajtással a kötél rövidítésével, zsugorhelyzethez közelítve. - Kötélhajtás hármas csoportokban. - Kötélhajtás 4-es csoportokban (kettő hajt, kettő váltakozva vagy együtt szökdel). - Kötélhajtási kísérletek párokban, közös kötéllel: ketten hajtják a kötelet, az egyik befordul, majd kiszáll, utána a másik; egyszerre fordulnak be.

14 TESTNEVELÉS ÉS SPORT Támasz és függés 5. Labdás 6. Küzdő feladatok, játékok, szabadidős - Sorozatugrás (hármas, négyes, ötös) egy és páros lábon. - Oldalazó szökdelésből társhoz igazodva szinkron felugrás a társ magasba nyújtott kezébe tapsolva. - Függésből leugrás (bordásfalról, függő szerről, kötélről) Dobások: - Hajítási kísérletek kidobó állásból befordulással (kislabda hajítás). - Hajítási kísérletek mozgásból (nekilépés, nekifutás). Lökési kísérletek tömött labdával melltől két kézzel, guggolásból előre, felfelé és hátra, egy kézzel válltól. Mint az előző osztályokban, valamint: - Guggoló támaszból a bordásfalnál háttal járás lábakkal kézállás felé és vissza. - Támlázás előre-hátra két párhuzamos magas padon. - Kézállási kísérletek bordásfalnál. - Magas fekvőtámaszban medicinlabdán labdagörgetés előre és hátra. - Húzódzkodás függőállásból kiindulva, gyűrűn v. két kötélen, bordásfalon, korláton, gerendán. - Bordásfalon majomugrás, hátsó lefüggő állásból emelés függésbe. Mint az előző osztályokban, valamint - Labdavezetés mindkét kézzel társhoz igazodva (tükörkép). - Kétkezes mellső átadással adogatás, földre pattintással is. - Adogatás párokban, továbbhaladással: járással, futással. - Labdapasszolás szemben haladó és távolodó társnak. - Társ labdájához igazodás. - Labdavezetés mindkét kézzel, külső jelekhez igazodva. - Fejelési kísérletek. - Kapura dobási, rúgási kísérletek. - Kosárra dobási kísérletek, kétkezes alsó dobással. - A feldobott, földre érő labda elfogása a pattanás pillanatában. Mint az előző osztályokban, valamint 6.1. Küzdő feladatok - Szabadulás csuklón fogásból (az ellenfél hüvelykujja felé húzva a fogott kezet). - Oldalsó leszorítás.

15 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 543 sporttevékenysé g - Legyező. - Kakasviadal. - Grund birkózás. - Szkanderezés két térden. - Kötélhúzás Játékok, szabadidős sporttevékenység Mint az előző osztályokban, valamint - Futóversenyek (20-60 m). - Füle-farka. - Nyúl a bokorban. - Kotló-kánya. - Árok-fogó. - Buzogány fogó. - Keresztező fogó. - Versenyek kettős körben. - Békaviadal. - Ugróversenyek (nekifutásból távol-, magasugrás.) - Helycsere szökdeléssel. - Fogd meg a farkát! (szökdeléssel is). - Ki lök messzebbre? - Kiszorítás lökéssel. - Vadászlabda. - Három udvaros fogyasztó. - Pókfoci. - Ördögszekér. - Üldöző fogó bordásfalon. - Sor- és váltóversenyek feladatokkal. - Labdavezető fogó (kézzel). - Társvadászó váltó. - Bombázó. - Fogyasztó két udvaron. - Tűzharc. - Zsinórlabda. - Pókfoci kispályás foci. - Téli foglalkozás.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességek (erő, ügyesség,

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Testnevel sport 1 8. évfolyam A Testnevel sport műveltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves rzeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-6. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-6. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-6. évfolyam Célok és feladatok Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat

Részletesebben

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV.

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Súlyemelés Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Cél: Legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, és a versengés öröme Becsüljék társaik teljesítményét Alakuljon ki a felelősségtudat,

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 7. évfolyam Heti óraszám : 5 óra Éves óraszám : 180 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László 2 3 Testnevelés

Részletesebben

I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra

I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra TESTNEVELÉS 7. ÉS 8. ÉVFOLYAM Tematikai egység éves óraszám 7.évf.- 8.évf. I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra II. Sportjátékok Kézilabda Labdarúgás Kosárlabda Röplabda 18 18 óra 18 18

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET A műveltségi terület struktúrája A Testnevelés és sport műveltségi területet a testnevelés-elmélet által elfogadott diszciplínáknak megfelelően két művelődési területre

Részletesebben

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok, feladatok, kompetenciák Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. 7-12. évfolyam

Az osztályozó vizsga követelményei. 7-12. évfolyam Az osztályozó vizsga követelményei 7-12. évfolyam 7. évfolyam Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. Mozgások zárt rendben,

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint

Részletesebben

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Testnevelés és sport 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a testnevelés és sport tantárgy oktatása

Részletesebben

Testnevelés és sport

Testnevelés és sport Testnevelés és sport KÉPZÉSI SZAKASZ ALAPOZÓ ORIENTÁLÓ DIFFEREN- CIÁLÓ ÉVFOLYAM 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 5 5 5 5 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 180 180 180 155 Érettségi felkészítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Testnevelés és sport helyi tanterv

Testnevelés és sport helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés és sport helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny, 9/AJTP

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport mozgásos tevékenység lévén ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Hahnné Nagy Anikó

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti

Részletesebben

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport - mozgásos tevékenység lévén - ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával - sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 9.ny. osztály Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 32 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei. Testnevelés és sport

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei. Testnevelés és sport Testnevelés és sport 1 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Célok és feladatok... 4 2.1 Előzmény... 5 2.2 Feltételek, létesítmények... 5 2.3 Eszközök... 5 3 9. évfolyam... 6 3.1 Sportjátékok... 6

Részletesebben

Kézilabda. Cél. Tananyag Követelmény Megjegyzés

Kézilabda. Cél. Tananyag Követelmény Megjegyzés Kézilabda Évfolyam: 1-2. Korosztály: 6-7 évesek Cél Egy labdajáték elsajátításának kezdeti fázisában elképzelhetetlen, hogy egy gyermeknek a felnőttek játékát tanítsuk. Ezt figyelembe véve alapvető, hogy

Részletesebben

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV TESTNEVELÉS HELYI TANTERV 5 8. évfolyam 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 5-6. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2,5 óra Heti óraszám: 5 óra A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben