Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS"

Átírás

1 Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004

2 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette Esztergályos Jenõ Raktári szám: AP 109 A kiadó a kiadói jogot fenntartja APÁCZAI Kiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ ; Fax: 95/ Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Gyôr

3 3 17. hét 1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az i vagy az í hangot! 2. Pótold a hiányzó ékezeteket! vll-lám, nyll, hld, lr, lng, szlv, kocsl, tlz, klncs, lj 3. Folytasd a sorok írását! 4. Olvasd fel hangosan a nyelvtörõt! Ti-mi kin-cse tíz ki-csi pin-tye. 5. Kösd össze a képeket a megfelelõ számmal!

4 17. hét 1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az u-ú vagy az ü-û hangot! 4 u-ú ü-û 2. Pótold a hiányzó ékezeteket! u-ú ut, ujj, kut, tyuk, nyul, haty-tyu, fi-u, ka-pu, á-gyu 3. Folytasd a sorok írását! ü-û ur-ha-jó, u-veg, fu-rész, tuz, tun-dér, re-pu-lõ, gyu-ru, fé-su, kesz-tyu 4. Olvasd fel hangosan a nyelvtörõt! Für-ge ür-ge fü-le szür-ke. Egy kur-ta far-kú tö-rök tyúk a kõ-kút kö-rül fut. 5. Írd be a hiányzó számokat! 6. Folytasd a sorozatot! 0, 2, 4, 6, 8,,,,,, 1, 3, 5, 7, 9,,,,,

5 5 17. hét 1. Melyik kép nevében hallod az m vagy az n hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Másold le a szavakat írott betûkkel! mér rém kan-na név vén züm-mög 4. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Ti-mi ma-ma ma na-ran-csot vett. 5. Hasonlítsd össze! Írd be a hiányzó számokat, tedd ki a megfelelõ jelet! 6. Színezd azonos színûre az egyenlõket!

6 17. hét 1. Olvasd el a verset, majd oldd meg a feladatot! Csukás István: Hideg szél fúj 6 Hideg szél fúj, hogy az ember majd megdermed. Kinek jó ez? Csak a kövér hóembernek! Szeme szénbõl, az orra meg paprikából, lába nincs, de minek is, ha úgysem táncol? Ütött-kopott rossz fazék a tökfedõje, megbecsüli, hiszen jó lesz még jövõre. Seprûnyél a nagyvilági sétapálca, el is menne, ha tudna, vele bálba. Ilyen õ, az udvarunkon nagy gavallér, bár rajta csak ujjal rajzolt az inggallér. Mégse fázik, mikor minden majd megdermed, el is mennék, ha lehetne, hóembernek! Keretezd be, mit láttál a vers alapján a hóemberen! szén, répa, paprika, kiscsizma, fazék, seprûnyél, krumpli, seprû 2. Kösd össze az egyenlõket!

7 7 17. hét Keresd meg és karikázd be azt a labdát, amelyikbõl három van a képen! Minden sorban elbújt egy gyümölcs neve. Keresd meg, majd színezd ki soronként más színnel a négyzeteket! Melyik a kakukktojás (másmilyen, mint a többi)? Színezd ki!

8 18. hét 1. Melyik kép nevében melyik hangot hallod? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 2. Pótold a hiányzó betûket! p-pp na, sza an, cse, ka a 8 borí ék, mo or, ke õ, cson 3. Olvasd el a mondókát, tornáztasd meg az ujjaidat! Hüvelykujjam almafa, mutatóujjam megrázta, középsõ ujjam felszedte, 4. Folytasd a sorok írását! t-tt gyûrûsujjam hazavitte, a kisujjam mind megette, megfájdult a hasa tõle. 5. Végezd el a számításokat! 6. Írj a képrõl összeadásokat!

9 9 18. hét 1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod a c hangot! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! A pol-con egy pi-ci po-cok mo-co-rog. 4. Végezd el a számításokat! 5. Írj a képrõl összeadásokat, kivonásokat!

10 18. hét Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az o-ó vagy az ö-õ hangot! o-ó ö-õ 2. Pótold a hiányzó ékezeteket! o-ó ora, ol, orr, gomb, pok, csonak, roka, hajo, lo 3. Folytasd a sorok írását! ö-õ oz, ov, ot, kor, rendor, korte, felho, fedo, lépcso 4. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Öt csökönyös kölyöktücsök ötvenöt törött köcsög között sündörög. 5. Írd be a hiányzó számokat! 6. Folytasd a láncszámolást!

11 11 1. Olvasd el a mesét, majd oldd meg a feladatokat! 18. hét A farkas meg a sün Egyszer a farkas meg a sün barátságot kötöttek. A sün megkérdezte újdonsült barátját: Hányféle cselt tudsz? Százat meg egy felet válaszolta a farkas, aztán õ is megkérdezte: Hát te hányfélét tudsz? Ó, csak egy felecskét felelte szerényen a sün. Mendegéltek tovább. Estére egy faluba értek. Találtak egy pincét, telis-tele volt élelemmel. Lemásztak és addig ettek, míg csak jól nem laktak. Ekkor így szólt a sün a farkashoz: Kuporodj csak le egy kicsit, hadd másszak fel a fejedre! Körül szeretnék nézni. A farkas lekuporodott, a sün felmászott a hátára. Jól elrúgta magát, és így sikerült a pincelyukon át kijutnia. Mikor kinn volt, így szólt a farkashoz: Majd csak kimászol te is valahogy! Hiszen te sokkal eszesebb vagy nálam. Te több cselt tudsz, én meg csak egy árva felecskét, mégis kijutottam. Azzal otthagyta a pórul járt farkast. Hányféle cselt tudott a sün? Húzd alá a helyes választ! Százat meg egy felet. Csak egy felecskét. Ötvenet meg egy felet. Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket! Bemásztak egy pincébe. A farkas és a sün barátságot kötött. A farkas pórul járt. Megbeszélték, hányféle cselt ismernek. 2. Pótold a kép alapján a hiányzó számokat!

12 18. hét 12 Vezesd az egérkét a sajthoz! Írd be a gyümölcsök nevét a megfelelõ sorba, s egy újabb gyümölcs nevét kapod megfejtésül! Folytasd a színezést a felismert szabály szerint!

13 13 1. Melyik kép nevében hallod az a vagy az á hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 19. hét 2. Folytasd a sorok írását! 3. Melyik szó nem tartozhat a képhez? Keretezd be! csahol harap nyikorog nyílik zár virágzik nyávog ugat küszöb kilincs 4. Írd be a hiányzó számokat, kösd össze az egyenleteket a megfelelõ képpel! 5. Milyen számjegy bújik elõ a varázsló barlangjából?

14 19. hét Melyik kép nevében hallod a d vagy a b hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Írd a vonalra, mit látsz a képeken! 4. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Barna dombon dongó dobol. 5. Számolj, írd be a hiányzó számokat! 6. Mely számok teszik igazzá a nyitott mondatot? Karikázd be!

15 hét 1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az r hangot! 2. Olvasd el, végezd el! Ujjaimat csukom, nyitom, nagyujjamat hátradugom. Ujjaimat terpesztgetem, párosával is szétteszem! Csukom, nyitom, hányszor tudom? Végül ökölbe húzom. Lassan nyitom, gyorsan csukom. Lassan nyitom, gyorsan csukom. Újból nyitom, félúton abbahagyom. Távcsõ lesz belõle, nem is egy, hanem négy. Legközelebb tovább is mondom még! 3. Folytasd a sorok írását! 4. Végezd el a mûveleteket!

16 19. hét Olvasd el a mesét, végezd el a feladatokat! Milenko Ratkovic: A tarka pillangó A fehér pillangók családjában egy furcsa kis pillangó született. Színtelen volt a szárnya. A szülei sajnálkoztak rajta: Szegény kis pillangónk, de nehéz sorod lesz! Mindenki megvetéssel néz majd rád színtelen szárnyad miatt. A pillangók körülvették új barátjukat, és valamennyien csodálkoztak furcsa külsején. Valaki kitalálta, hogy veszélyes betegségben szenved, és ezért senki sem akart játszani vele. Az elhagyott pillangó sokáig búsult. A virágok voltak egyetlen barátai. Tanácsot kért tõlük, hogyan fesse be a szárnyát. Az ibolya ezt mondta: Én adok neked egy kis kék színt, de ez kevés lesz a nagy szárnyaidnak. A piros májusi rózsa így szólt: Én is adok neked egy kicsit az én színembõl. Ha szükséged van egy kis fehérre is, azt meg én adhatok neked jelentkezett a fehér tulipán. A különféle színû virágok befestették a pillangó szárnyát, így az szép tarka lett. A többi lepke pedig csak csodálkozott. Senki nem tudta, hogy õ volt a színtelen szárnyú pillangó. A virágok pedig boldogan várták, és édes nektárral kínálgatták. Karikázd be a helyes válasz betûjelét! Kik voltak a pillangó barátai? & & Milyen színeket kapott a pillangó? & & & Húzd alá a szövegben, hogyan sajnálkoztak a kis pillangó szülei! 2. Írd be a számházakba a hiányzó számokat!

17 hét Mit visz a hajó, ha csak olyan dolgot szállít, aminek a nevében van b hang? Karikázd be! Színezd ki a meserészletet ábrázoló rajzot! Minden tükörképben van egy-egy hiba. Rajzold meg és színezd ki a hiányzó részletet!

18 20. hét Melyik kép nevében hallod a v vagy az f hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Melyik szó nem tartozik a képhez? Keretezd be! kéreg fa robog vonat levél ág zakatol fut fal lomb dudál ugrál 4. Írd be a hiányzó számokat! 5. Petinek 12 autója van, Zolinak 4-gyel több. Hány autója van Zolinak? Egészítsd ki a rajzot, számolj, válaszolj!

19 19 1. Melyik kép nevében hallod az e vagy az é hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 2. Folytasd a sorok írását! 20. hét 3. Pótold a hiányzó írott kisbetûket! 4. Számolj, írd be a hiányzó számokat! 5. Folytasd a sorozatot!

20 20. hét Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az l hangot! 2. Pótold a hiányzó betût! l-ll épcsõ, vi a, o ó, repü õ, e em, to, csi ag, szõ õ, há ó 3. Olvasd el, végezd el! Tovább is mondom még: Ha szél fújja, Tenyered az arcod felé néz, ujjaidat mozgatja s a kisujjadnál összeér. jobbra, balra, szerteszét, Tenyeredet befordítod, de az ujjad mindig összeér! nagyujjadat behúzod. Lebontjuk a sátracskát, Négy ujjad fenn összeér, lerázzuk az ujjacskát. s a sátor máris kész. 4. Folytasd a sorok írását! 5. Írd be a hiányzó számokat!

21 21 1. Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat! A bölcs öszvér Volt egyszer egy öszvér, aki azt gondolta, hogy õ a legokosabb teremtés a világon. Az öszvér egyszer betévedt egy kertbe. Látja, hogy az erõs almafákon apró, piros almák teremnek, a fa alatt pedig vékony indákon, óriási dinnyék érnek. Milyen ostobán rendezték el ezt a világot! mondta. Bízták volna csak rám, a bölcs öszvérre, én mindent másképp csináltam volna! Meghallotta ezt az almafán üldögélõ veréb, s megkérdezte: Ha meg nem sértelek, mi az, ami nem nyerte meg a tetszésedet? Hát nem látod? szólt az öszvér. Ezen a nagy fán akkora almák teremnek, mint egy kisgyermek ökle, azokat az öszvérfej nagyságú dinnyéket meg alig bírják a vékony indák. Az volna a helyes dolog, ha a nagy almafán akkora alma teremne, mint a dinnye, a gyenge indákon meg olyan kis dinnyék nõnének, mint az alma! így szólt az öszvér, aztán vakarni kezdte az oldalát az almafa törzsén. Abban a pillanatban leesett egy alma, s nagyot koppant az öszvér fején. Iá-iá-iá! Jaj, szegény fejem! ordított az öszvér. Nagyot nevetett a veréb. Látod, te bölcs mondta, mégis jó, hogy az alma nem akkora, mint a dinnye, mert különben kereshetnéd most a fejed! Iga-az az öszvér csak ennyit mondott, és gyorsan elhordta az irháját az almafa alól. Sorold fel a történet szereplõit! Mit gondolt magáról az öszvér? Húzd alá a szövegben! 2. Számolj! 20. hét

22 20. hét 22 Állítsd helyes sorrendbe a betûket, majd színezd ki a képeket a megoldás szerint! Válaszolj a kérdésre! Öt apró eltérés van a két kép között. Keresd meg õket, majd pótold a hiányzó részleteket!

23 hét 1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod a h hangot! 2. Olvasd el, végezd el! Öt ujjamat lógatom, dolgozzatok nógatom! Kisujjam, te kelj fel, gyûrûsujjam bújj el! Mutató és középsõ ujjam sétára fel! Tíz lépés elõre, utána hátra indulj el! Ha visszaértél, jutalmul megpihenhet minden ujj. 3. Folytasd a sorok írását! 4. Írd be a hiányzó számokat!

24 21. hét Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az j hangot! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Másold le a szavakat írott betûkkel! jég ajtó majom fej olaj varjú 4. Írd be a hiányzó számokat! 5. Számolj!

25 25 1. Melyik kép nevében hallod a g vagy a k hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 21. hét 2. Folytasd a sorok írását! 3. Melyik szó nem tartozhat a képhez? Keretezd be! kerékpár kerék liszt kenyér bicikli küllõkemence pék lámpa füstöl doboz sül 4. Írd be a hiányzó számokat! 5. Számolj!

26 21. hét Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat! Az asztal álma A madarak elköltöztek az erdõbõl, még a cinkék és a varjak is koldulni mentek a városba, csak a láthatatlan szárnyú szél röpködött a didergõ fák között. Egyik hajnalon aztán leesett az elsõ hó, s az õzek és a szarvasok hangos sírással siratták a messzi tengereken is túl járó nyarat. A fák nem búsultak, õk tudták, hogy nem lesz így örökké, nemsokára kitavaszodik, rügyet, virágot, lombot hajtanak, s visszatérnek hozzájuk a madarak is. De egyszer mégis megrémültek. Favágók jöttek az erdõbe, s kivágták a legöregebb fákat. A többiek megsiratták õket, aztán élték tovább szép erdei életüket. Csak egy fiatal tölgyfa szomorkodott továbbra is, az õ sudár bátyját is elvitték a favágók. Nem is hallott róla semmi hírt sokáig, mígnem tavasszal egy hazatérõ cinke reászállott, és így szólt: Nagy hírt hozok neked! A városban bekopogtam egy ablakon egy kis morzsáért, s ott láttam a szobában a te szép bátyádat! Megismertem, pedig már nincsenek lombjai, ágai, szekrény lett belõle A cinke elhallgatott. A fiatal tölgyfa ettõl kezdve csak arra vágyott, bárcsak õt is elvinnék a favágók, talán újra találkozhatna a bátyjával Ezt álmodta az asztal, s ezt álmodja õ minden éjszaka, mert õ volt a fiatal tölgyfa, s beteljesedett az álma: örökké itt élhet bátyja, a szekrény mellett. Miért szomorkodott a fiatal tölgyfa? Húzd alá a helyes választ! a) Mert vége lett a tavasznak. c) Mert elköltöztek a madarak. b) Mert a bátyját elvitték a favágók. Mire vágyott a fiatal tölgyfa? Húzd alá a választ a szövegben! 2. Számolj! 3. Folytasd a sorozatot!

27 hét Melyik képnek nincsen párja? Kösd össze a párokat, keretezd be a megoldást! Színezd ki a képet az eredményeknek megfelelõen! Válaszolj a kérdésre! Kandúr Karcsi egerekre vadászott. 8 egeret szeretett volna fogni, de ha kettõvel többet fogott volna, mint amennyit fogott, akkor is kettõvel kevesebb lett volna nyolcnál. Hány egeret csípett el Kandúr Karcsi?

28 22. hét Melyik kép nevében hallod a gy vagy a ty hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! A gyerekek gyurmából tyúkot gyúrtak. 4. Írd be a hiányzó számokat!

29 hét 1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod a ny hangot! 2. Olvasd el, végezd el! Tenyeremet összeteszem, ujjaimat terpesztgetem. Behúzom és kinyújtom, nagyujjamnál kifordítom. Integetek vele négyszer, mondókámnak így lesz vége. 3. Folytasd a sorok írását! 4. Írd be a hiányzó számokat!

30 22. hét Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az ly hangot! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Pótold a hiányzó írott kisbetûket! 4. Számolj! 5. Nagymama kosarában 9 db banán és 5-tel több narancs van. Hány db narancs van a kosárban? Fejezd be a rajzot, számolj, válaszolj a kérdésre!

31 31 1. Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat! A kiskutya meg a szamár A szamár megirigyelte a kiskutya módját: neki szabad volt a legszebb szobába bemenni, a legszebb vánkosra ráfeküdni, s egész nap csak heverészett, nem dolgozott semmit mégis mindennek a javát kapta. Neki meg csak kóró s tüske jut! Egy nap meg is kérdezte a kutyát: Mondd, te kutya, miért szeret úgy téged a gazdasszony? Mert tudok farkat csóválni, két lábon szolgálni felelte a kiskutya. Na, ez nem nehéz dolog, majd én is megpróbálom mondta a szamár. Aztán csak térült-fordult a konyha körül, s mikor éppen nyitva volt az ajtó, besomfordált. A gazdasszony éppen kevert-kavart valamit a tûzhelyen, nem vett észre semmit. De hamarosan volt mit észrevenni! A szamár két lábra állt a háta mögött, a farkát billegette, a lábát nyújtogatta, hogy tenyerest adjon. S mivel ugatni nem tudott hatalmasat iázott. A gazdasszony úgy megijedt, hogy egyszerre három tányért tört össze. Aztán fogta a porolópálcát, és kiverte a szamarat a konyhából. Szegény szamár máig is töri a fejét, hogy miért kapott õ verést azért, amiért a kutyának dicséret jár. Sorold fel a szereplõket! Miért kapott ki a szamár? Húzd alá a helyes választ! a) Mert hatalmasat iázott. b) Mert leverte a tányért. c) Mert megijesztette a gazdasszonyt. 2. Pótold a hiányzó számokat! 22. hét

32 22. hét 32 Merre vezet az út a várba? Keresd meg! Melyik két tárgyból van ugyanannyi a képen? Számold meg, majd írd a négyzetekbe, mennyit számoltál! Ha összeadod a számokat, megtudod, hány évesek a számgyerekek!

33 33 1. Melyik kép nevében hallod a s vagy a sz hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 23. hét 2. Folytasd a sorok írását! 3. Melyik szó nem tartozhat a képhez? Keretezd be! számok siet melegít süt ketyeg késik fényes szikrázik zakatol ébreszt szárít hût 4. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Síneken száguld a sebes vonat. 5. Írd be a hiányzó számokat! 6. Folytasd! Merre száll a kismadár, ha mindig a 3-mal többet érõ fa felé repül? Jelöld az útját!

34 23. hét Melyik kép nevében hallod a z vagy a zs hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Kerek zsemlebelet ettem reggel eperdzsemmel. 4. Alkoss szavakat az összekeveredett betûkbõl! Írd le! zít zsri ívz mlezse 5. Gyakorold a számolást! 6. Folytasd a szabály szerint, színezd ki soronként a megfelelõ négyzeteket!

35 hét 1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod a cs hangot! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Csupa csöpp, csali csöpp, csak ide csöpörög. Csípd csak meg, csapd csak meg, vacsorára edd csak meg! 4. Másold le a szavakat írott betûkkel! csepp fröccsen dicsér öcsém 5. Melyik több? Mennyivel?

36 23. hét Olvasd el a verset, oldd meg a feladatokat! Beney Zsuzsa: Mese Elindultam, elindultam zöld mezõre, ágas-bogas, szárnyas-árnyas nagy erdõbe. Erdõ mélyén, vad bozótban eltévedtem, nagy sokára ezüstpatak, cérnapatak-partra leltem. Ezüsthangon a patak is sírt mellettem, ezüstkönny pengett a fákon énfölöttem. Halak úsztak, bámultak, nem segítettek, nyuszik, õzek néztek, haza nem vezettek, Patakparton sehol hídra róka szagolt, kérdezgette nem találtam bagoly bátya: könnyem hullott, gyomrom korgott, Mért nem maradtál, kislány, a fájt a lábam. puha ágyba, mért indultál álmodban fehér mezõre, ágas-bogas, szárnyas-árnyas hold-erdõbe? Mirõl szólt a vers? Húzd alá a helyes választ! a) Egy kislány elcsavargásáról. c) Egy kislány álmáról. b) Egy kisfiú álmáról. Húzd alá, mely állatokkal találkozott a kislány álmában! hal, farkas, nyúl, rigó, õz, róka, harkály, bagoly 2. Színezd ugyanolyan színûre az egyenlõket!

37 hét Karikázd be, melyik kutyusra gondoltam! Alatta és fölötte pillangó, elõtte egér, mögötte cica van. Milyen szám jön ki a bûvös gépezetbõl? Milyen minta következik? Rajzold meg!

38 24. hét 1. Írd át, másold le! Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le! 4. Kisbetû? Nagybetû? Pótold! 5. Írd be a hiányzó számokat!

39 1. Írd át, másold le! hét 2. Írd be a hiányzó betûket! 3. Másold le a mondatokat! 4. Alkoss a betûkbõl neveket! Segít a nagybetû! 5. Számolj! 11 6 = 11 4 = 11 2 = 11 8 = 11 5 = 11 7 =

40 24. hét 1. Olvasd fel hangosan! 40 almát rágtam sárga madár fáradtság kacsát láttam száraz nadrág lábasát Annát várta hármas lakás nyárfaág Tamás bátyja százast talált szárazság 2. Kösd össze a mondatot a megfelelõ képpel! Ági könyvet olvas. Vince autóval játszik. 3. Másold le a fenti mondatokat! 4. Pótold a hiányzó betût! a-a v-v 5. Írd be a hiányzó számokat!

41 41 1. Olvasd el a történetet, felelj a kérdésekre! 24. hét Vígh Anna: A lusta róka Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lusta róka. Ez a róka olyan lusta volt, hogy néha még a szeme is kiszáradt, mert a pislogást is túlságosan fárasztó elfoglaltságnak találta. Egész nap az árnyékban heverészett, ott múlatta az idõt tétlenül. Egyik délelõtt, ahogy feküdt és nézelõdött, borzasztóan megéhezett. Finom, ínycsiklandozó nyúlpecsenyérõl álmodozott éppen, amikor csodák csodája, elébe toppant egy nyuszi. Mondta is neki a róka: De jó, hogy erre jöttél, úgyis éppen nyúlcombra fájt a fogam. A nyuszi azonban jól ismerte a róka tunyaságát, s így felelt neki: Hidd el, róka koma, rosszul járnál velem. Én olyan fürge vagyok, hogy napnyugtáig kergethetnél, akkor sem érnél utol. De ha most kinyitod a szádat, és megvárod, míg a sült galamb belerepül, sokkal kevesebb munka árán is jóllakhatsz. Tetszett a rókának az ötlet, hiszen így még a lompos farkát sem kellett megmozdítania az ebéd megszerzéséért. Nagyra tátotta hát a száját, és várta, várta az érkezõ sült galambot. Helyette azonban egy kósza dongó szállt a szájába, és jól megszúrta a róka nyelvét. A nyuszi egy bokor mögött kacagott a pórul járt vörösképûn, a róka pedig egy életre megtanulta, hogy aki lusta, annak csak egy csípõs dongó jut ebédre. Húzd alá a rókára illõ tulajdonságokat! bátor, lusta, irigy, tunya, fürge, naplopó, ügyes, léhûtõ, kényelmes Melyik szóval nem találkoztál a mesében? Húzd alá! heverészett, ínycsiklandozó, megette, fürge, megszúrta, megtanulta Melyik közmondás illik a meséhez? Húzd alá! a) Ki sok nyúl után fut, egyet sem ér el. b) Lustának a kenyér is kár. 2. Számolj!

42 24. hét 42 Írd be az állatok nevét a megfelelõ oszlopba, s egy újabb állat nevét kapod megfejtésül! Színezd ki a meserészletet! Hány háromszöget látsz a képeken? Írd a négyzetbe!

43 1. Írd át, másold le! hét 2. Írd be a hiányzó betûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Alkoss a betûkbõl neveket! 5. Írd be a hiányzó számokat!

44 25. hét 1. Írd át, másold le! Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Írd le a mondatokat írott betûkkel! Cirmos cica egeret kerget. Csacska csacsi csilingel egyet. 5. Számlálj, írd be a hiányzó számokat!

45 45 1. Olvasd fel a szópárokat! ecet ecset kilencet kilincset Marci Marcsi cipõ csípõ kemence szerencse Manci Karcsi cica csiga ciripel csiripel Laci Lajcsi paca kacsa kocog locsog Bence Csenge 2. Olvasd el a mondatokat, másold le! 25. hét 3. Alkoss a szavakból mondatokat! Írd is le! 4. Írd be a hiányzó számokat! 5. Milyen számjegy bújik elõ a varázsló barlangjából?

46 25. hét Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat! Vígh Anna: Az igazi barát A farkasfalka legkisebb farkasát sokan bántották kölyökkorában. Társai kicsúfolták gyengeségéért, csak egyetlen farkas akadt, aki megvédte õt a többiekkel szemben. Ez a farkas lett a gyenge kölyök barátja. Egyszer így szólt hozzá a kölyök: Meglásd, eljön még az idõ, mikor én leszek a legerõsebb farkas. Így is lett. A gyenge kölyök annyit acélozta izmait, hogy valóban õ vált a legkeményebb, legszívósabb vaddá. Meg is választották a falka vezérének. Ekkor már senki sem csúfolta, minden farkas vele akart barátkozni. Õ pedig a sok új cimbora mellett el is feledkezett régi pajtásáról. Ám egy vadászatnál rosszul lépett a farkas, megsántult örökre. Senkinek sem kellett egy bicegõs vezér. Mást ültettek a farkastrónra, tõle azt sem kérdezték, fáj-e még a lába. De nem a lába fájt leginkább, hanem a szíve. A cimborái elfordultak tõle, már az új király szavára figyeltek, neki hízelegtek. Csak egyvalaki látogatta meg a sánta farkast. Régi pajtása, aki még akkor megszerette, amikor a leggyengébb volt a többiek között. A farkas csak ekkor jött rá, hogy egyetlen igaz barátja van, ám arra számíthat jóban-rosszban. Kösd össze a szavakat a megfelelõ jelentéssel! farkasfalka: a falka vezetõje cimbora: sántikál megacélozta: megerõsítette hízeleg: kedveskedik falkavezér: farkascsapat biceg: játszótárs Húzd alá, melyik közmondás illik a meséhez! a) Nagy dolog a szükség. b) Szükségben ismered meg a jó barátot. 2. Gyakorold a számolást!

47 hét Melyik kakas melyik krajcárt találta? Keresd a párját! Kösd össze! Melyik szín melyik számjegyet jelenti, ha az azonos szín mindig ugyanannyit jelent?

48 26. hét 1. Írd át, másold le! Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Olvasd fel hangosan a szavakat! ága ágya megy meggy gõz gyõz gombot gyomot fog fogy hege hegye gér gyér gulya Gyula 5. Kisbetû? Nagybetû? (g - G, gy - Gy) 6. Írd be a hiányzó számokat!

49 1. Írd át, másold le! hét 2. Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Alkoss a betûkbõl neveket! 5. Írd be a hiányzó számokat! 6. Számolj, pótolj!

50 26. hét 1. Írd át, másold le! Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Alkoss a szavakból mondatokat! 5. Írd be a hiányzó számokat! 6. Folytasd a sorozatokat!

51 51 1. Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat! Ezópus: A holló és a vizeskorsó Perzselõen sütött a nyári nap. A holló szomjúságtól elcsigázottan repült a kiégett mezõk felett, de a nagy szárazságban sehol sem talált vizet. Érezte, hogy az ereje a végét járja. Egyszer csak a magasból megpillantott valamit. Lejjebb ereszkedett, hogy megnézze, mi az. Egy vizeskorsó volt az; valaki ottfelejtette a fa tövében. A holló reményvesztetten belenézett, és meglepetésében felkiáltott. A korsó alján víz csillogott! Ám örömét hamarosan kétségbeesés váltotta fel. A korsó szája túlságosan szûk és hosszú volt, ezért hiába próbálkozott, nem érte el a vizet. Arra gondolt, hogy feldönti a korsót, hátha a kiömlõ vízbõl valamennyit tud majd inni. Ám az ötletet hamar elvetette. A forró talaj egy pillanat alatt beissza a vizet, én pedig hoppon maradok gondolta. Ám hirtelen eszébe jutott a megoldás. A közelben heverõ köveket egyenként csõrébe vette, és a vizeskorsóba ejtette. Ahogy nõtt a kavicshalom a korsó fenekén, úgy emelkedett a korsóban a víz szintje. Végül annyi kõ hevert a korsóban, hogy a holló könnyedén elérte a vizet. Miközben nagyokat kortyolt, arra gondolt, hogy találékonysága megmentette az életét. Húzd alá a válaszokat a szövegben! Miért nem tudott a holló inni a korsóból? Mi volt a holló elsõ ötlete? Mire gondolt a holló, miközben nagyokat kortyolt a vízbõl? Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket! Meglátott egy korsót. A holló sehol sem talált vizet. Találékonysága megmentette az életét. Nem tudott inni belõle. 2. Írd be a hiányzó számokat, kösd össze az egyenleteket a megfelelõ képpel! 26. hét

52 26. hét 52 Elbújtak a betûk között a képek nevei. A növények nevét vízszintes irányban, az állatok nevét függõleges irányban keresd! Színezd ki, ha megtaláltad! Színezd ki a képet! Milyen szám kerül az utolsó formába? Számold meg azt is, hány oldala van egy-egy alakzatnak!

53 1. Írd át, másold le! hét 2. Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Kisbetû? Nagybetû? (t-t, f-f) 5. Írj minden képrõl két összeadást, két kivonást! 6. Folytasd a láncszámolást!

54 27. hét 1. Írd át, másold le! Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Olvasd fel a szavakat! pont ponty Márta kártya papa baba Bécs Pécs porta portya jöttök pöttyök pánt bánt bál Pál 5. Alkoss a betûkbõl neveket! 6. Gyakorold a számolást!

55 1. Írd át, másold le! hét 2. Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Pótold a hiányzó betût! n-n m-m 5. Írd be a hiányzó számokat!

56 27. hét Olvasd el a szöveget, oldd meg a feladatokat! Schmidt Egon: A zöld gyík Birodalma a napsütötte erdõszél, ahol néhány sûrû bokor is terpeszkedik. Csodálatosan szép állat! A hím egész teste smaragdzöld, torka színe pedig akárcsak a kék égbolté. Szeret napozni, de ha közelednek felé, villámgyorsan elrohan a sûrû bokor alá. Néha a fák ágaira is felmászik. A nõstény nyáron kis lyukat kapar a laza talajba, és oda rejti a tojásokat. Szépen be is takargatja õket, de utána teljesen megfeledkezik róluk. A kis gyíkokat a nap melege költi ki. Alig bújtak ki a tojásból, máris fürgén szaladnak, és vadásznak az apró rovarokra. Húzd alá a helyes választ! Hol él a zöld gyík? a) Az erdõszélen. b) A vízben. c) A hegyekben. Milyen színû a hím? a) Smaragdzöld és fehér. c) Smaragdzöld. b) Smaragdzöld és kék. Hová rejti a tojásait? a) Bokor aljába. b) Fa odvába. c) Laza talajba. Mivel táplálkozik? a) Apró magvakkal. b) Növényekkel. c) Apró rovarokkal. 2. Színezd ki ugyanolyan színûre az egyenlõket!

57 hét Színezd ki azt a csillagot, amely alatt négyzet, fölötte kör, mellette háromszögek vannak! Ha a megfelelõ hangot megváltoztatod a képek nevében, egy új szót kapsz megfejtésül! Írd le! Figyeld meg a képeket! Rajzold meg a hiányzó formákat!

58 28. hét 1. Írd át, másold le! Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Bontsd szavakra a tagolatlan mondatokat! Másold le helyesen! Évaiskolábanvan. Emmaülmellette. 5. Mit mond a kép? Írd be a hiányzó számokat!

59 1. Írd át, másold le! hét 2. Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Alkoss a szótagokból neveket! 5. Pótold a hiányzó számokat!

60 28. hét 1. Írd át, másold le! Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Pótold a hiányzó betût! j - J h - H 5. Ha a labdákba írt számokat összeadod, mindig 16-ot kapsz eredményül. Pótold a hiányzó számokat!

61 61 1. Olvasd el a verset, oldd meg a feladatokat! Danyiil Harmsz: Huszonnégy pici pinty (részlet) 28. hét Élt egy házban nagy vidáman huszonnégy pici pinty. Egy pinty mosogatott, egy pinty tüzet rakott, egy pinty kapálgatott egy pinty vizet húzott, egy pinty fõzött-sütött, egy pinty kéményt söpört, egy pinty a boltba járt, egy pinty illegette magát. Jót ittak-ettek, vadászni mentek, indult mind a huszonnégy: egy pinty medvére, egy pinty zergére, egy pinty rókára, egy pinty pulykára, egy pinty szarkára, egy pinty békára, egy pinty kígyóra, egy meg sündisznóra. Álmosak lettek, ágyat vetettek, lefeküdt mind a huszonnégy: egy pinty a nagy ágyba, egy pinty a díványra, egy pinty kiskosárba, egy pinty skatulyába, egy pinty irkalapra, egy pinty tölgyfa padra, egy a puszta földre. Olvasd el a mondatokat! Írd a négyzetbe, hányadik versszakban olvastál róla! A pintyek álmosak lettek, lefeküdtek. A pintyek vidáman éltek egy házban. A pintyek vadászni mentek. Melyik állatra nem vadásztak a pintyek? Színezd ki! 2. Írd be a hiányzó számokat!

62 28. hét 62 Vezesd vissza az eltévedt báránykát a nyájhoz! Írd a képek nevét a megfelelõ sorba! Megfejtésül egy állat nevét kapod! Színezd azonos színûre az egyformákat!

63 1. Írd át, másold le! hét 2. Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Bontsd szavakra a tagolatlan mondatokat! Másold le helyesen! LaciésDóriáll. DénesLajossaljátszik. 5. Írd a formákba a számok szomszédait! 6. Gondoltam egy számra! Ha a 6 kisebb szomszédjához hozzáadod a 8 nagyobb szomszédját, megtudod, melyik ez a szám! ###### ## a gondolt szám.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Kurucz Krisztina

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Juhász Lászlóné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette

Részletesebben

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára 4-те видання, перероблене і доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Львів Видавництво «Світ» 2012

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be!

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Jelmagyarázat Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Esztergályosné Földesi Katalin Szövegértést fejlesztõ gyakorlatok. osztály MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK,

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet Kísérleti tankönyv 2 Olvasókönyv I. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és

Részletesebben

OLVASÓNAPLÓ 1 2. osztály számára

OLVASÓNAPLÓ 1 2. osztály számára Pálné Juhász Edit OLVASÓNAPLÓ 1 2. osztály számára Kilencedik kiadás CELLDÖMÖLK, 2004 B/4-re: AP 116/9 Lektorálta MÉSZÁROS LAJOSNÉ Illusztrálta BÁRÁNY ZSUZSA Szerkesztette ESZTERGÁLYOS JENÔ A kiadó minden

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Tél. Mit hozott a postás?

Tél. Mit hozott a postás? Tél Itt a tél. Hull a hó. Hó takar utat, mezőt, fát. A cinkék, verebek éhesek. Tibi az etetőbe ennivalót rak. Az emberek is lehelik a kezüket. Tomi, Robi, Évi, Mari húzzák a szánkót. Áll már a hóember

Részletesebben

Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG

Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG Kárpátaljai Magyar Könyvek 214. Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Fedélterv, illusztrációk: Veres Ágota Weinrauch Katalin 2012 Veres Ágota, 2012 Intermix

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv

Részletesebben

Tél. Mit hozott a postás?

Tél. Mit hozott a postás? Tél Itt a tél. Hull a hó. Hó takar utat, mezőt, fát. A cinkék, verebek éhesek. Tibi az etetőbe ennivalót rak. Az emberek is lehelik a kezüket. Tomi, Robi, Évi, Mari húzzák a szánkót. Áll már a hóember

Részletesebben

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány keretei között,

Részletesebben

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt KMCSSZ Óvodai Program Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt 2005 KMCSSZ 2 Óvodai program Tartalomjegyzék Kedves Vezető!... 3 1. Karácsony... 4 2. Húsvét... 5 3. Töktündér (Halloween)...

Részletesebben

Galambos Bernadett. Téli hó. Sûrû liszttel, fehér liszttel beköszöntött a December. Szitált jobbra, szitált balra, csupa hó a cica bajsza.

Galambos Bernadett. Téli hó. Sûrû liszttel, fehér liszttel beköszöntött a December. Szitált jobbra, szitált balra, csupa hó a cica bajsza. Galambos Bernadett Téli hó Sûrû liszttel, fehér liszttel beköszöntött a December. Szitált jobbra, szitált balra, csupa hó a cica bajsza. Belisztezett minden ágat, háztetõket, rétet, fákat, havas lett a

Részletesebben

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK VÁLOGATTA ÉS SZERKESZTETTE: KOVÁCS ÁGNES TARTALOM KISCSOPORTOSOK MESÉI ICINKE-PICINKE A KIS KAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA A KÓRÓ ÉS A KIS MADÁR HOL VOLTÁL, BÁRÁNYKÁM? A

Részletesebben

Csukás István Tanévzáró

Csukás István Tanévzáró Csukás István Tanévzáró Félre irka, sutba táska, vidám szemünk ne is lássa, vigyük gyorsan a padlásra, õszig legyen ott lakása. Elõ sárkány, elõ labda, szállj az égnél magasabbra. Gyere, állj be a csapatba,

Részletesebben

Lényegkiemelés. 1. feladatlap

Lényegkiemelés. 1. feladatlap 1. feladatlap. - Több mint ezren vannak! - kiált fel Klári, amikor meglátja a villanydróton ülő kecses fecskék hosszú sorát. - Ugyan már, nincsenek százan se! - állítja a bátyja, Márk. - Hát jó, legyen

Részletesebben

CSALAPINTA VILLANYTÖRPÉK

CSALAPINTA VILLANYTÖRPÉK FECSKE CSABA CSALAPINTA VILLANYTÖRPÉK MESÉK Egyházi Tünde rajzaival TARTALOM Paripa Pálék Pupákok Lilla hencegnő és Ákos vitéz Vicces idő Lüke Tóni Lilla hencegnő és a pipe Kistestvér Villanytörpék Pele

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

MESEFELDOLGOZÁS ÖTLETTÁRA - Innováció -

MESEFELDOLGOZÁS ÖTLETTÁRA - Innováció - MESEFELDOLGOZÁS ÖTLETTÁRA - Innováció - Készítette: Erdős Gyuláné Varga Zoltánné Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. 1 Az ötletgyűjtemény létrehozásával segítséget szeretnénk adni a Komplex óvodai programcsomag

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER November elsõ napjaiban a halottakra emlékezünk. A természet õszi hervadása még a fiatalnak is eszébe juttatja az elmúlást. Ilyenkor mindenki

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA Lev Tolsztoj Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA MESÉK TARTALOM AZ ÚJ ÁBÉCÉ MESÉI A KISMADÁR HÁROM MEDVE SZEMJON BÁTYA ELBESZÉLI, HOGY MI TÖRTÉNT VELE AZ ERDŐBEN A TEHÉN

Részletesebben

Mondóka a kankalinhoz

Mondóka a kankalinhoz Jánky Béla Mondóka a kankalinhoz Csing-csiling cseng a rím, ébredezz, kankalin, kankalin, kulcsvirág, nyisd a tavasz kapuját. Nyisd ki kakasszóra, tárd ki virradóra. Hadd ülhessen napra a didergõ barka.

Részletesebben

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 1 Antológia 2014.indd 1 2014.06.16. 8:36:30 2 Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2013. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 3 Antológia 2014.indd 3

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK Oldal Tavasz (vers) 3 l. A kis harangvirág 4 2. Bajban a kis harangvirág 6 3. Rigóbigó megszökik 8 4. Rigóbigó eltéved 10 5. Cini egér 12 6. Cini egér kalandjai 14 7. Az ábrándos katicabogár

Részletesebben

Maeterlinck: A kék madár 2

Maeterlinck: A kék madár 2 Maeterlinck A kék madár mesejáték Fordította: Vas István Rendezte: POGÁNY JUDIT Dramaturg, a dalok szövegét írta: Zalán Tibor Zenéjét szerezte: Novák János SZEREPLŐK TYLTYL MYTYL A FÉNY A TÜNDÉR A KUTYA

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben