Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS"

Átírás

1 Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004

2 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette Esztergályos Jenõ Raktári szám: AP 109 A kiadó a kiadói jogot fenntartja APÁCZAI Kiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ ; Fax: 95/ Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Gyôr

3 3 17. hét 1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az i vagy az í hangot! 2. Pótold a hiányzó ékezeteket! vll-lám, nyll, hld, lr, lng, szlv, kocsl, tlz, klncs, lj 3. Folytasd a sorok írását! 4. Olvasd fel hangosan a nyelvtörõt! Ti-mi kin-cse tíz ki-csi pin-tye. 5. Kösd össze a képeket a megfelelõ számmal!

4 17. hét 1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az u-ú vagy az ü-û hangot! 4 u-ú ü-û 2. Pótold a hiányzó ékezeteket! u-ú ut, ujj, kut, tyuk, nyul, haty-tyu, fi-u, ka-pu, á-gyu 3. Folytasd a sorok írását! ü-û ur-ha-jó, u-veg, fu-rész, tuz, tun-dér, re-pu-lõ, gyu-ru, fé-su, kesz-tyu 4. Olvasd fel hangosan a nyelvtörõt! Für-ge ür-ge fü-le szür-ke. Egy kur-ta far-kú tö-rök tyúk a kõ-kút kö-rül fut. 5. Írd be a hiányzó számokat! 6. Folytasd a sorozatot! 0, 2, 4, 6, 8,,,,,, 1, 3, 5, 7, 9,,,,,

5 5 17. hét 1. Melyik kép nevében hallod az m vagy az n hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Másold le a szavakat írott betûkkel! mér rém kan-na név vén züm-mög 4. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Ti-mi ma-ma ma na-ran-csot vett. 5. Hasonlítsd össze! Írd be a hiányzó számokat, tedd ki a megfelelõ jelet! 6. Színezd azonos színûre az egyenlõket!

6 17. hét 1. Olvasd el a verset, majd oldd meg a feladatot! Csukás István: Hideg szél fúj 6 Hideg szél fúj, hogy az ember majd megdermed. Kinek jó ez? Csak a kövér hóembernek! Szeme szénbõl, az orra meg paprikából, lába nincs, de minek is, ha úgysem táncol? Ütött-kopott rossz fazék a tökfedõje, megbecsüli, hiszen jó lesz még jövõre. Seprûnyél a nagyvilági sétapálca, el is menne, ha tudna, vele bálba. Ilyen õ, az udvarunkon nagy gavallér, bár rajta csak ujjal rajzolt az inggallér. Mégse fázik, mikor minden majd megdermed, el is mennék, ha lehetne, hóembernek! Keretezd be, mit láttál a vers alapján a hóemberen! szén, répa, paprika, kiscsizma, fazék, seprûnyél, krumpli, seprû 2. Kösd össze az egyenlõket!

7 7 17. hét Keresd meg és karikázd be azt a labdát, amelyikbõl három van a képen! Minden sorban elbújt egy gyümölcs neve. Keresd meg, majd színezd ki soronként más színnel a négyzeteket! Melyik a kakukktojás (másmilyen, mint a többi)? Színezd ki!

8 18. hét 1. Melyik kép nevében melyik hangot hallod? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 2. Pótold a hiányzó betûket! p-pp na, sza an, cse, ka a 8 borí ék, mo or, ke õ, cson 3. Olvasd el a mondókát, tornáztasd meg az ujjaidat! Hüvelykujjam almafa, mutatóujjam megrázta, középsõ ujjam felszedte, 4. Folytasd a sorok írását! t-tt gyûrûsujjam hazavitte, a kisujjam mind megette, megfájdult a hasa tõle. 5. Végezd el a számításokat! 6. Írj a képrõl összeadásokat!

9 9 18. hét 1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod a c hangot! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! A pol-con egy pi-ci po-cok mo-co-rog. 4. Végezd el a számításokat! 5. Írj a képrõl összeadásokat, kivonásokat!

10 18. hét Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az o-ó vagy az ö-õ hangot! o-ó ö-õ 2. Pótold a hiányzó ékezeteket! o-ó ora, ol, orr, gomb, pok, csonak, roka, hajo, lo 3. Folytasd a sorok írását! ö-õ oz, ov, ot, kor, rendor, korte, felho, fedo, lépcso 4. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Öt csökönyös kölyöktücsök ötvenöt törött köcsög között sündörög. 5. Írd be a hiányzó számokat! 6. Folytasd a láncszámolást!

11 11 1. Olvasd el a mesét, majd oldd meg a feladatokat! 18. hét A farkas meg a sün Egyszer a farkas meg a sün barátságot kötöttek. A sün megkérdezte újdonsült barátját: Hányféle cselt tudsz? Százat meg egy felet válaszolta a farkas, aztán õ is megkérdezte: Hát te hányfélét tudsz? Ó, csak egy felecskét felelte szerényen a sün. Mendegéltek tovább. Estére egy faluba értek. Találtak egy pincét, telis-tele volt élelemmel. Lemásztak és addig ettek, míg csak jól nem laktak. Ekkor így szólt a sün a farkashoz: Kuporodj csak le egy kicsit, hadd másszak fel a fejedre! Körül szeretnék nézni. A farkas lekuporodott, a sün felmászott a hátára. Jól elrúgta magát, és így sikerült a pincelyukon át kijutnia. Mikor kinn volt, így szólt a farkashoz: Majd csak kimászol te is valahogy! Hiszen te sokkal eszesebb vagy nálam. Te több cselt tudsz, én meg csak egy árva felecskét, mégis kijutottam. Azzal otthagyta a pórul járt farkast. Hányféle cselt tudott a sün? Húzd alá a helyes választ! Százat meg egy felet. Csak egy felecskét. Ötvenet meg egy felet. Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket! Bemásztak egy pincébe. A farkas és a sün barátságot kötött. A farkas pórul járt. Megbeszélték, hányféle cselt ismernek. 2. Pótold a kép alapján a hiányzó számokat!

12 18. hét 12 Vezesd az egérkét a sajthoz! Írd be a gyümölcsök nevét a megfelelõ sorba, s egy újabb gyümölcs nevét kapod megfejtésül! Folytasd a színezést a felismert szabály szerint!

13 13 1. Melyik kép nevében hallod az a vagy az á hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 19. hét 2. Folytasd a sorok írását! 3. Melyik szó nem tartozhat a képhez? Keretezd be! csahol harap nyikorog nyílik zár virágzik nyávog ugat küszöb kilincs 4. Írd be a hiányzó számokat, kösd össze az egyenleteket a megfelelõ képpel! 5. Milyen számjegy bújik elõ a varázsló barlangjából?

14 19. hét Melyik kép nevében hallod a d vagy a b hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Írd a vonalra, mit látsz a képeken! 4. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Barna dombon dongó dobol. 5. Számolj, írd be a hiányzó számokat! 6. Mely számok teszik igazzá a nyitott mondatot? Karikázd be!

15 hét 1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az r hangot! 2. Olvasd el, végezd el! Ujjaimat csukom, nyitom, nagyujjamat hátradugom. Ujjaimat terpesztgetem, párosával is szétteszem! Csukom, nyitom, hányszor tudom? Végül ökölbe húzom. Lassan nyitom, gyorsan csukom. Lassan nyitom, gyorsan csukom. Újból nyitom, félúton abbahagyom. Távcsõ lesz belõle, nem is egy, hanem négy. Legközelebb tovább is mondom még! 3. Folytasd a sorok írását! 4. Végezd el a mûveleteket!

16 19. hét Olvasd el a mesét, végezd el a feladatokat! Milenko Ratkovic: A tarka pillangó A fehér pillangók családjában egy furcsa kis pillangó született. Színtelen volt a szárnya. A szülei sajnálkoztak rajta: Szegény kis pillangónk, de nehéz sorod lesz! Mindenki megvetéssel néz majd rád színtelen szárnyad miatt. A pillangók körülvették új barátjukat, és valamennyien csodálkoztak furcsa külsején. Valaki kitalálta, hogy veszélyes betegségben szenved, és ezért senki sem akart játszani vele. Az elhagyott pillangó sokáig búsult. A virágok voltak egyetlen barátai. Tanácsot kért tõlük, hogyan fesse be a szárnyát. Az ibolya ezt mondta: Én adok neked egy kis kék színt, de ez kevés lesz a nagy szárnyaidnak. A piros májusi rózsa így szólt: Én is adok neked egy kicsit az én színembõl. Ha szükséged van egy kis fehérre is, azt meg én adhatok neked jelentkezett a fehér tulipán. A különféle színû virágok befestették a pillangó szárnyát, így az szép tarka lett. A többi lepke pedig csak csodálkozott. Senki nem tudta, hogy õ volt a színtelen szárnyú pillangó. A virágok pedig boldogan várták, és édes nektárral kínálgatták. Karikázd be a helyes válasz betûjelét! Kik voltak a pillangó barátai? & & Milyen színeket kapott a pillangó? & & & Húzd alá a szövegben, hogyan sajnálkoztak a kis pillangó szülei! 2. Írd be a számházakba a hiányzó számokat!

17 hét Mit visz a hajó, ha csak olyan dolgot szállít, aminek a nevében van b hang? Karikázd be! Színezd ki a meserészletet ábrázoló rajzot! Minden tükörképben van egy-egy hiba. Rajzold meg és színezd ki a hiányzó részletet!

18 20. hét Melyik kép nevében hallod a v vagy az f hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Melyik szó nem tartozik a képhez? Keretezd be! kéreg fa robog vonat levél ág zakatol fut fal lomb dudál ugrál 4. Írd be a hiányzó számokat! 5. Petinek 12 autója van, Zolinak 4-gyel több. Hány autója van Zolinak? Egészítsd ki a rajzot, számolj, válaszolj!

19 19 1. Melyik kép nevében hallod az e vagy az é hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 2. Folytasd a sorok írását! 20. hét 3. Pótold a hiányzó írott kisbetûket! 4. Számolj, írd be a hiányzó számokat! 5. Folytasd a sorozatot!

20 20. hét Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az l hangot! 2. Pótold a hiányzó betût! l-ll épcsõ, vi a, o ó, repü õ, e em, to, csi ag, szõ õ, há ó 3. Olvasd el, végezd el! Tovább is mondom még: Ha szél fújja, Tenyered az arcod felé néz, ujjaidat mozgatja s a kisujjadnál összeér. jobbra, balra, szerteszét, Tenyeredet befordítod, de az ujjad mindig összeér! nagyujjadat behúzod. Lebontjuk a sátracskát, Négy ujjad fenn összeér, lerázzuk az ujjacskát. s a sátor máris kész. 4. Folytasd a sorok írását! 5. Írd be a hiányzó számokat!

21 21 1. Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat! A bölcs öszvér Volt egyszer egy öszvér, aki azt gondolta, hogy õ a legokosabb teremtés a világon. Az öszvér egyszer betévedt egy kertbe. Látja, hogy az erõs almafákon apró, piros almák teremnek, a fa alatt pedig vékony indákon, óriási dinnyék érnek. Milyen ostobán rendezték el ezt a világot! mondta. Bízták volna csak rám, a bölcs öszvérre, én mindent másképp csináltam volna! Meghallotta ezt az almafán üldögélõ veréb, s megkérdezte: Ha meg nem sértelek, mi az, ami nem nyerte meg a tetszésedet? Hát nem látod? szólt az öszvér. Ezen a nagy fán akkora almák teremnek, mint egy kisgyermek ökle, azokat az öszvérfej nagyságú dinnyéket meg alig bírják a vékony indák. Az volna a helyes dolog, ha a nagy almafán akkora alma teremne, mint a dinnye, a gyenge indákon meg olyan kis dinnyék nõnének, mint az alma! így szólt az öszvér, aztán vakarni kezdte az oldalát az almafa törzsén. Abban a pillanatban leesett egy alma, s nagyot koppant az öszvér fején. Iá-iá-iá! Jaj, szegény fejem! ordított az öszvér. Nagyot nevetett a veréb. Látod, te bölcs mondta, mégis jó, hogy az alma nem akkora, mint a dinnye, mert különben kereshetnéd most a fejed! Iga-az az öszvér csak ennyit mondott, és gyorsan elhordta az irháját az almafa alól. Sorold fel a történet szereplõit! Mit gondolt magáról az öszvér? Húzd alá a szövegben! 2. Számolj! 20. hét

22 20. hét 22 Állítsd helyes sorrendbe a betûket, majd színezd ki a képeket a megoldás szerint! Válaszolj a kérdésre! Öt apró eltérés van a két kép között. Keresd meg õket, majd pótold a hiányzó részleteket!

23 hét 1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod a h hangot! 2. Olvasd el, végezd el! Öt ujjamat lógatom, dolgozzatok nógatom! Kisujjam, te kelj fel, gyûrûsujjam bújj el! Mutató és középsõ ujjam sétára fel! Tíz lépés elõre, utána hátra indulj el! Ha visszaértél, jutalmul megpihenhet minden ujj. 3. Folytasd a sorok írását! 4. Írd be a hiányzó számokat!

24 21. hét Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az j hangot! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Másold le a szavakat írott betûkkel! jég ajtó majom fej olaj varjú 4. Írd be a hiányzó számokat! 5. Számolj!

25 25 1. Melyik kép nevében hallod a g vagy a k hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 21. hét 2. Folytasd a sorok írását! 3. Melyik szó nem tartozhat a képhez? Keretezd be! kerékpár kerék liszt kenyér bicikli küllõkemence pék lámpa füstöl doboz sül 4. Írd be a hiányzó számokat! 5. Számolj!

26 21. hét Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat! Az asztal álma A madarak elköltöztek az erdõbõl, még a cinkék és a varjak is koldulni mentek a városba, csak a láthatatlan szárnyú szél röpködött a didergõ fák között. Egyik hajnalon aztán leesett az elsõ hó, s az õzek és a szarvasok hangos sírással siratták a messzi tengereken is túl járó nyarat. A fák nem búsultak, õk tudták, hogy nem lesz így örökké, nemsokára kitavaszodik, rügyet, virágot, lombot hajtanak, s visszatérnek hozzájuk a madarak is. De egyszer mégis megrémültek. Favágók jöttek az erdõbe, s kivágták a legöregebb fákat. A többiek megsiratták õket, aztán élték tovább szép erdei életüket. Csak egy fiatal tölgyfa szomorkodott továbbra is, az õ sudár bátyját is elvitték a favágók. Nem is hallott róla semmi hírt sokáig, mígnem tavasszal egy hazatérõ cinke reászállott, és így szólt: Nagy hírt hozok neked! A városban bekopogtam egy ablakon egy kis morzsáért, s ott láttam a szobában a te szép bátyádat! Megismertem, pedig már nincsenek lombjai, ágai, szekrény lett belõle A cinke elhallgatott. A fiatal tölgyfa ettõl kezdve csak arra vágyott, bárcsak õt is elvinnék a favágók, talán újra találkozhatna a bátyjával Ezt álmodta az asztal, s ezt álmodja õ minden éjszaka, mert õ volt a fiatal tölgyfa, s beteljesedett az álma: örökké itt élhet bátyja, a szekrény mellett. Miért szomorkodott a fiatal tölgyfa? Húzd alá a helyes választ! a) Mert vége lett a tavasznak. c) Mert elköltöztek a madarak. b) Mert a bátyját elvitték a favágók. Mire vágyott a fiatal tölgyfa? Húzd alá a választ a szövegben! 2. Számolj! 3. Folytasd a sorozatot!

27 hét Melyik képnek nincsen párja? Kösd össze a párokat, keretezd be a megoldást! Színezd ki a képet az eredményeknek megfelelõen! Válaszolj a kérdésre! Kandúr Karcsi egerekre vadászott. 8 egeret szeretett volna fogni, de ha kettõvel többet fogott volna, mint amennyit fogott, akkor is kettõvel kevesebb lett volna nyolcnál. Hány egeret csípett el Kandúr Karcsi?

28 22. hét Melyik kép nevében hallod a gy vagy a ty hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! A gyerekek gyurmából tyúkot gyúrtak. 4. Írd be a hiányzó számokat!

29 hét 1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod a ny hangot! 2. Olvasd el, végezd el! Tenyeremet összeteszem, ujjaimat terpesztgetem. Behúzom és kinyújtom, nagyujjamnál kifordítom. Integetek vele négyszer, mondókámnak így lesz vége. 3. Folytasd a sorok írását! 4. Írd be a hiányzó számokat!

30 22. hét Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az ly hangot! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Pótold a hiányzó írott kisbetûket! 4. Számolj! 5. Nagymama kosarában 9 db banán és 5-tel több narancs van. Hány db narancs van a kosárban? Fejezd be a rajzot, számolj, válaszolj a kérdésre!

31 31 1. Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat! A kiskutya meg a szamár A szamár megirigyelte a kiskutya módját: neki szabad volt a legszebb szobába bemenni, a legszebb vánkosra ráfeküdni, s egész nap csak heverészett, nem dolgozott semmit mégis mindennek a javát kapta. Neki meg csak kóró s tüske jut! Egy nap meg is kérdezte a kutyát: Mondd, te kutya, miért szeret úgy téged a gazdasszony? Mert tudok farkat csóválni, két lábon szolgálni felelte a kiskutya. Na, ez nem nehéz dolog, majd én is megpróbálom mondta a szamár. Aztán csak térült-fordult a konyha körül, s mikor éppen nyitva volt az ajtó, besomfordált. A gazdasszony éppen kevert-kavart valamit a tûzhelyen, nem vett észre semmit. De hamarosan volt mit észrevenni! A szamár két lábra állt a háta mögött, a farkát billegette, a lábát nyújtogatta, hogy tenyerest adjon. S mivel ugatni nem tudott hatalmasat iázott. A gazdasszony úgy megijedt, hogy egyszerre három tányért tört össze. Aztán fogta a porolópálcát, és kiverte a szamarat a konyhából. Szegény szamár máig is töri a fejét, hogy miért kapott õ verést azért, amiért a kutyának dicséret jár. Sorold fel a szereplõket! Miért kapott ki a szamár? Húzd alá a helyes választ! a) Mert hatalmasat iázott. b) Mert leverte a tányért. c) Mert megijesztette a gazdasszonyt. 2. Pótold a hiányzó számokat! 22. hét

32 22. hét 32 Merre vezet az út a várba? Keresd meg! Melyik két tárgyból van ugyanannyi a képen? Számold meg, majd írd a négyzetekbe, mennyit számoltál! Ha összeadod a számokat, megtudod, hány évesek a számgyerekek!

33 33 1. Melyik kép nevében hallod a s vagy a sz hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 23. hét 2. Folytasd a sorok írását! 3. Melyik szó nem tartozhat a képhez? Keretezd be! számok siet melegít süt ketyeg késik fényes szikrázik zakatol ébreszt szárít hût 4. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Síneken száguld a sebes vonat. 5. Írd be a hiányzó számokat! 6. Folytasd! Merre száll a kismadár, ha mindig a 3-mal többet érõ fa felé repül? Jelöld az útját!

34 23. hét Melyik kép nevében hallod a z vagy a zs hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Kerek zsemlebelet ettem reggel eperdzsemmel. 4. Alkoss szavakat az összekeveredett betûkbõl! Írd le! zít zsri ívz mlezse 5. Gyakorold a számolást! 6. Folytasd a szabály szerint, színezd ki soronként a megfelelõ négyzeteket!

35 hét 1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod a cs hangot! 2. Folytasd a sorok írását! 3. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Csupa csöpp, csali csöpp, csak ide csöpörög. Csípd csak meg, csapd csak meg, vacsorára edd csak meg! 4. Másold le a szavakat írott betûkkel! csepp fröccsen dicsér öcsém 5. Melyik több? Mennyivel?

36 23. hét Olvasd el a verset, oldd meg a feladatokat! Beney Zsuzsa: Mese Elindultam, elindultam zöld mezõre, ágas-bogas, szárnyas-árnyas nagy erdõbe. Erdõ mélyén, vad bozótban eltévedtem, nagy sokára ezüstpatak, cérnapatak-partra leltem. Ezüsthangon a patak is sírt mellettem, ezüstkönny pengett a fákon énfölöttem. Halak úsztak, bámultak, nem segítettek, nyuszik, õzek néztek, haza nem vezettek, Patakparton sehol hídra róka szagolt, kérdezgette nem találtam bagoly bátya: könnyem hullott, gyomrom korgott, Mért nem maradtál, kislány, a fájt a lábam. puha ágyba, mért indultál álmodban fehér mezõre, ágas-bogas, szárnyas-árnyas hold-erdõbe? Mirõl szólt a vers? Húzd alá a helyes választ! a) Egy kislány elcsavargásáról. c) Egy kislány álmáról. b) Egy kisfiú álmáról. Húzd alá, mely állatokkal találkozott a kislány álmában! hal, farkas, nyúl, rigó, õz, róka, harkály, bagoly 2. Színezd ugyanolyan színûre az egyenlõket!

37 hét Karikázd be, melyik kutyusra gondoltam! Alatta és fölötte pillangó, elõtte egér, mögötte cica van. Milyen szám jön ki a bûvös gépezetbõl? Milyen minta következik? Rajzold meg!

38 24. hét 1. Írd át, másold le! Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le! 4. Kisbetû? Nagybetû? Pótold! 5. Írd be a hiányzó számokat!

39 1. Írd át, másold le! hét 2. Írd be a hiányzó betûket! 3. Másold le a mondatokat! 4. Alkoss a betûkbõl neveket! Segít a nagybetû! 5. Számolj! 11 6 = 11 4 = 11 2 = 11 8 = 11 5 = 11 7 =

40 24. hét 1. Olvasd fel hangosan! 40 almát rágtam sárga madár fáradtság kacsát láttam száraz nadrág lábasát Annát várta hármas lakás nyárfaág Tamás bátyja százast talált szárazság 2. Kösd össze a mondatot a megfelelõ képpel! Ági könyvet olvas. Vince autóval játszik. 3. Másold le a fenti mondatokat! 4. Pótold a hiányzó betût! a-a v-v 5. Írd be a hiányzó számokat!

41 41 1. Olvasd el a történetet, felelj a kérdésekre! 24. hét Vígh Anna: A lusta róka Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lusta róka. Ez a róka olyan lusta volt, hogy néha még a szeme is kiszáradt, mert a pislogást is túlságosan fárasztó elfoglaltságnak találta. Egész nap az árnyékban heverészett, ott múlatta az idõt tétlenül. Egyik délelõtt, ahogy feküdt és nézelõdött, borzasztóan megéhezett. Finom, ínycsiklandozó nyúlpecsenyérõl álmodozott éppen, amikor csodák csodája, elébe toppant egy nyuszi. Mondta is neki a róka: De jó, hogy erre jöttél, úgyis éppen nyúlcombra fájt a fogam. A nyuszi azonban jól ismerte a róka tunyaságát, s így felelt neki: Hidd el, róka koma, rosszul járnál velem. Én olyan fürge vagyok, hogy napnyugtáig kergethetnél, akkor sem érnél utol. De ha most kinyitod a szádat, és megvárod, míg a sült galamb belerepül, sokkal kevesebb munka árán is jóllakhatsz. Tetszett a rókának az ötlet, hiszen így még a lompos farkát sem kellett megmozdítania az ebéd megszerzéséért. Nagyra tátotta hát a száját, és várta, várta az érkezõ sült galambot. Helyette azonban egy kósza dongó szállt a szájába, és jól megszúrta a róka nyelvét. A nyuszi egy bokor mögött kacagott a pórul járt vörösképûn, a róka pedig egy életre megtanulta, hogy aki lusta, annak csak egy csípõs dongó jut ebédre. Húzd alá a rókára illõ tulajdonságokat! bátor, lusta, irigy, tunya, fürge, naplopó, ügyes, léhûtõ, kényelmes Melyik szóval nem találkoztál a mesében? Húzd alá! heverészett, ínycsiklandozó, megette, fürge, megszúrta, megtanulta Melyik közmondás illik a meséhez? Húzd alá! a) Ki sok nyúl után fut, egyet sem ér el. b) Lustának a kenyér is kár. 2. Számolj!

42 24. hét 42 Írd be az állatok nevét a megfelelõ oszlopba, s egy újabb állat nevét kapod megfejtésül! Színezd ki a meserészletet! Hány háromszöget látsz a képeken? Írd a négyzetbe!

43 1. Írd át, másold le! hét 2. Írd be a hiányzó betûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Alkoss a betûkbõl neveket! 5. Írd be a hiányzó számokat!

44 25. hét 1. Írd át, másold le! Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Írd le a mondatokat írott betûkkel! Cirmos cica egeret kerget. Csacska csacsi csilingel egyet. 5. Számlálj, írd be a hiányzó számokat!

45 45 1. Olvasd fel a szópárokat! ecet ecset kilencet kilincset Marci Marcsi cipõ csípõ kemence szerencse Manci Karcsi cica csiga ciripel csiripel Laci Lajcsi paca kacsa kocog locsog Bence Csenge 2. Olvasd el a mondatokat, másold le! 25. hét 3. Alkoss a szavakból mondatokat! Írd is le! 4. Írd be a hiányzó számokat! 5. Milyen számjegy bújik elõ a varázsló barlangjából?

46 25. hét Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat! Vígh Anna: Az igazi barát A farkasfalka legkisebb farkasát sokan bántották kölyökkorában. Társai kicsúfolták gyengeségéért, csak egyetlen farkas akadt, aki megvédte õt a többiekkel szemben. Ez a farkas lett a gyenge kölyök barátja. Egyszer így szólt hozzá a kölyök: Meglásd, eljön még az idõ, mikor én leszek a legerõsebb farkas. Így is lett. A gyenge kölyök annyit acélozta izmait, hogy valóban õ vált a legkeményebb, legszívósabb vaddá. Meg is választották a falka vezérének. Ekkor már senki sem csúfolta, minden farkas vele akart barátkozni. Õ pedig a sok új cimbora mellett el is feledkezett régi pajtásáról. Ám egy vadászatnál rosszul lépett a farkas, megsántult örökre. Senkinek sem kellett egy bicegõs vezér. Mást ültettek a farkastrónra, tõle azt sem kérdezték, fáj-e még a lába. De nem a lába fájt leginkább, hanem a szíve. A cimborái elfordultak tõle, már az új király szavára figyeltek, neki hízelegtek. Csak egyvalaki látogatta meg a sánta farkast. Régi pajtása, aki még akkor megszerette, amikor a leggyengébb volt a többiek között. A farkas csak ekkor jött rá, hogy egyetlen igaz barátja van, ám arra számíthat jóban-rosszban. Kösd össze a szavakat a megfelelõ jelentéssel! farkasfalka: a falka vezetõje cimbora: sántikál megacélozta: megerõsítette hízeleg: kedveskedik falkavezér: farkascsapat biceg: játszótárs Húzd alá, melyik közmondás illik a meséhez! a) Nagy dolog a szükség. b) Szükségben ismered meg a jó barátot. 2. Gyakorold a számolást!

47 hét Melyik kakas melyik krajcárt találta? Keresd a párját! Kösd össze! Melyik szín melyik számjegyet jelenti, ha az azonos szín mindig ugyanannyit jelent?

48 26. hét 1. Írd át, másold le! Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Olvasd fel hangosan a szavakat! ága ágya megy meggy gõz gyõz gombot gyomot fog fogy hege hegye gér gyér gulya Gyula 5. Kisbetû? Nagybetû? (g - G, gy - Gy) 6. Írd be a hiányzó számokat!

49 1. Írd át, másold le! hét 2. Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Alkoss a betûkbõl neveket! 5. Írd be a hiányzó számokat! 6. Számolj, pótolj!

50 26. hét 1. Írd át, másold le! Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Alkoss a szavakból mondatokat! 5. Írd be a hiányzó számokat! 6. Folytasd a sorozatokat!

51 51 1. Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat! Ezópus: A holló és a vizeskorsó Perzselõen sütött a nyári nap. A holló szomjúságtól elcsigázottan repült a kiégett mezõk felett, de a nagy szárazságban sehol sem talált vizet. Érezte, hogy az ereje a végét járja. Egyszer csak a magasból megpillantott valamit. Lejjebb ereszkedett, hogy megnézze, mi az. Egy vizeskorsó volt az; valaki ottfelejtette a fa tövében. A holló reményvesztetten belenézett, és meglepetésében felkiáltott. A korsó alján víz csillogott! Ám örömét hamarosan kétségbeesés váltotta fel. A korsó szája túlságosan szûk és hosszú volt, ezért hiába próbálkozott, nem érte el a vizet. Arra gondolt, hogy feldönti a korsót, hátha a kiömlõ vízbõl valamennyit tud majd inni. Ám az ötletet hamar elvetette. A forró talaj egy pillanat alatt beissza a vizet, én pedig hoppon maradok gondolta. Ám hirtelen eszébe jutott a megoldás. A közelben heverõ köveket egyenként csõrébe vette, és a vizeskorsóba ejtette. Ahogy nõtt a kavicshalom a korsó fenekén, úgy emelkedett a korsóban a víz szintje. Végül annyi kõ hevert a korsóban, hogy a holló könnyedén elérte a vizet. Miközben nagyokat kortyolt, arra gondolt, hogy találékonysága megmentette az életét. Húzd alá a válaszokat a szövegben! Miért nem tudott a holló inni a korsóból? Mi volt a holló elsõ ötlete? Mire gondolt a holló, miközben nagyokat kortyolt a vízbõl? Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket! Meglátott egy korsót. A holló sehol sem talált vizet. Találékonysága megmentette az életét. Nem tudott inni belõle. 2. Írd be a hiányzó számokat, kösd össze az egyenleteket a megfelelõ képpel! 26. hét

52 26. hét 52 Elbújtak a betûk között a képek nevei. A növények nevét vízszintes irányban, az állatok nevét függõleges irányban keresd! Színezd ki, ha megtaláltad! Színezd ki a képet! Milyen szám kerül az utolsó formába? Számold meg azt is, hány oldala van egy-egy alakzatnak!

53 1. Írd át, másold le! hét 2. Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Kisbetû? Nagybetû? (t-t, f-f) 5. Írj minden képrõl két összeadást, két kivonást! 6. Folytasd a láncszámolást!

54 27. hét 1. Írd át, másold le! Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Olvasd fel a szavakat! pont ponty Márta kártya papa baba Bécs Pécs porta portya jöttök pöttyök pánt bánt bál Pál 5. Alkoss a betûkbõl neveket! 6. Gyakorold a számolást!

55 1. Írd át, másold le! hét 2. Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Pótold a hiányzó betût! n-n m-m 5. Írd be a hiányzó számokat!

56 27. hét Olvasd el a szöveget, oldd meg a feladatokat! Schmidt Egon: A zöld gyík Birodalma a napsütötte erdõszél, ahol néhány sûrû bokor is terpeszkedik. Csodálatosan szép állat! A hím egész teste smaragdzöld, torka színe pedig akárcsak a kék égbolté. Szeret napozni, de ha közelednek felé, villámgyorsan elrohan a sûrû bokor alá. Néha a fák ágaira is felmászik. A nõstény nyáron kis lyukat kapar a laza talajba, és oda rejti a tojásokat. Szépen be is takargatja õket, de utána teljesen megfeledkezik róluk. A kis gyíkokat a nap melege költi ki. Alig bújtak ki a tojásból, máris fürgén szaladnak, és vadásznak az apró rovarokra. Húzd alá a helyes választ! Hol él a zöld gyík? a) Az erdõszélen. b) A vízben. c) A hegyekben. Milyen színû a hím? a) Smaragdzöld és fehér. c) Smaragdzöld. b) Smaragdzöld és kék. Hová rejti a tojásait? a) Bokor aljába. b) Fa odvába. c) Laza talajba. Mivel táplálkozik? a) Apró magvakkal. b) Növényekkel. c) Apró rovarokkal. 2. Színezd ki ugyanolyan színûre az egyenlõket!

57 hét Színezd ki azt a csillagot, amely alatt négyzet, fölötte kör, mellette háromszögek vannak! Ha a megfelelõ hangot megváltoztatod a képek nevében, egy új szót kapsz megfejtésül! Írd le! Figyeld meg a képeket! Rajzold meg a hiányzó formákat!

58 28. hét 1. Írd át, másold le! Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Bontsd szavakra a tagolatlan mondatokat! Másold le helyesen! Évaiskolábanvan. Emmaülmellette. 5. Mit mond a kép? Írd be a hiányzó számokat!

59 1. Írd át, másold le! hét 2. Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Alkoss a szótagokból neveket! 5. Pótold a hiányzó számokat!

60 28. hét 1. Írd át, másold le! Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Pótold a hiányzó betût! j - J h - H 5. Ha a labdákba írt számokat összeadod, mindig 16-ot kapsz eredményül. Pótold a hiányzó számokat!

61 61 1. Olvasd el a verset, oldd meg a feladatokat! Danyiil Harmsz: Huszonnégy pici pinty (részlet) 28. hét Élt egy házban nagy vidáman huszonnégy pici pinty. Egy pinty mosogatott, egy pinty tüzet rakott, egy pinty kapálgatott egy pinty vizet húzott, egy pinty fõzött-sütött, egy pinty kéményt söpört, egy pinty a boltba járt, egy pinty illegette magát. Jót ittak-ettek, vadászni mentek, indult mind a huszonnégy: egy pinty medvére, egy pinty zergére, egy pinty rókára, egy pinty pulykára, egy pinty szarkára, egy pinty békára, egy pinty kígyóra, egy meg sündisznóra. Álmosak lettek, ágyat vetettek, lefeküdt mind a huszonnégy: egy pinty a nagy ágyba, egy pinty a díványra, egy pinty kiskosárba, egy pinty skatulyába, egy pinty irkalapra, egy pinty tölgyfa padra, egy a puszta földre. Olvasd el a mondatokat! Írd a négyzetbe, hányadik versszakban olvastál róla! A pintyek álmosak lettek, lefeküdtek. A pintyek vidáman éltek egy házban. A pintyek vadászni mentek. Melyik állatra nem vadásztak a pintyek? Színezd ki! 2. Írd be a hiányzó számokat!

62 28. hét 62 Vezesd vissza az eltévedt báránykát a nyájhoz! Írd a képek nevét a megfelelõ sorba! Megfejtésül egy állat nevét kapod! Színezd azonos színûre az egyformákat!

63 1. Írd át, másold le! hét 2. Írd be a hiányzó nagybetûket! 3. Másold le a szavakat! 4. Bontsd szavakra a tagolatlan mondatokat! Másold le helyesen! LaciésDóriáll. DénesLajossaljátszik. 5. Írd a formákba a számok szomszédait! 6. Gondoltam egy számra! Ha a 6 kisebb szomszédjához hozzáadod a 8 nagyobb szomszédját, megtudod, melyik ez a szám! ###### ## a gondolt szám.

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Olvasás 1. tanmenet, A típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

Kurucz Istvánné Tóth Ferencné Flór Lászlóné FELMÉRÉSEK AZ 1 2. OSZTÁLYOS MATEMATIKÁHOZ HARMADIK KIADÁS

Kurucz Istvánné Tóth Ferencné Flór Lászlóné FELMÉRÉSEK AZ 1 2. OSZTÁLYOS MATEMATIKÁHOZ HARMADIK KIADÁS Kurucz Istvánné Tóth Ferencné Flór Lászlóné FELMÉRÉSEK AZ 1 2. OSZTÁLYOS MATEMATIKÁHOZ HARMADIK KIADÁS Celldömölk, 200 A felmérések az 1. osztályos matematikához anyagát írta és összeállította Kurucz Istvánné

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 1. félév ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 1. félév ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 1. félév ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette Esztergályos

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Egy hang két betû: j és ly 1. Orsolya és Jancsi olyan állat- és növényneveket gyûjtöttek, melyekben j vagy ly betû

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova.

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova. 1. Ziki-zaka zakatol, ez a vonat valahol. Én vagyok a vasutas, te meg leszel az utas. 2. Süss fel nap, fényes nap. Kertek alatt a ludaim megfagynak. 3. Sétálunk, sétálunk egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

Részletesebben

MATEMATIKA A. feladatlapok. 2. évfolyam. 2. félév

MATEMATIKA A. feladatlapok. 2. évfolyam. 2. félév MATEMATIKA A feladatlapok. évfolyam. félév A kiadvány KHF/3993-18/008. engedélyszámon 008.08.18. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterv A

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I.

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. 1. Olvasd el a mesét! AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR Aludt az oroszlán. Egy egér végigszaladt a testén. Felserkent és megragadta. Az egér kérlelni kezdte, hogy

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

1. Színezd az uborkát zöldre, a paradicsomot pirosra, az almát sárgára. Hány rajzot festettél ki? 2. Számold meg a kiscicákat! Színezd ki az ötödiket!

1. Színezd az uborkát zöldre, a paradicsomot pirosra, az almát sárgára. Hány rajzot festettél ki? 2. Számold meg a kiscicákat! Színezd ki az ötödiket! 1. Színezd az uborkát zöldre, a paradicsomot pirosra, az almát sárgára. Hány rajzot festettél ki? 2. Számold meg a kiscicákat! Színezd ki az ötödiket! 3. Rajzold körül a kis kockákat folytonos vonallal.

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

OLVASÓK KIRÁLYA 2012

OLVASÓK KIRÁLYA 2012 OLVASÓK KIRÁLYA 2012 Kányádi Sándor: Virágon vett vitéz Fejtsd meg a találós kérdéseket, majd olvasd el a könyvben a megfelelő történeteket! 1. Hóval, faggyal nem törődik Tűri némán, szótlanul, De mikor

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Tankönyv második osztályosoknak

Földvári Erika NYELVTAN. Tankönyv második osztályosoknak Földvári Erika NYELVTAN Tankönyv második osztályosoknak Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Magánhangzók, mássalhangzók 1. Tükör elõtt végezd a gyakorlatokat! Kerekítsd az ajkad! Egyre jobban szûkítsd a kerekítést!

Részletesebben

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013.

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. Augusztus vége volt, a gyerekek már hazajöttek a nyaralásból.

Részletesebben

SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET

SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET Csájiné Knézics Anikó SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENKETTEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II. 18.) MKM számú rendelet 6. (3.) bekezdése

Részletesebben

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben.

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben. A CUKOR (népmese) A királyfi és az elűzött királylány nagy lakodalmat csapott. Meghívták az öreg királyt is a lakodalomba. Étel-ital sok volt, mindenik finom volt, de az öreg király előtt az étel sótlan

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

4. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

4. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... 4. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Visszaküldési határidô: 2013. március 11. Trapiti Ebben a feladatsorban Darvasi László Trapiti című könyvéhez kapcsolódóan találtok feladványokat. A kötetet Németh

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! A római számok 1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! Hányadik kerületben található a Parlament épülete? Melyik kerületbe

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

2002. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 6. szám

2002. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 6. szám 2002. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 6. szám A címlapot illusztrálta: Gyugyi Rebeka, 8 éves Egy évesek lettünk Talán emlékeztek arra a tavaly júniusi napra, mikor

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 1. évfolyam TANULÓI eszközök 2. félév A kiadvány KHF/3986-15/2008. engedélyszámon 2008.08.22. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG Sötétben minden más. Az egy más világ. Gyuszi fekszik a sötétben. A kályhánál valami furcsa domborodik. Valami púpos szörnyeteg, ugrásra készen. Gyuszi feljebb húzza a

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek MESEmii gyűjtemény Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek mesemi.indd 1 mesemi.indd 2 mesemi.indd 3 mesemi.indd 4 MESEmii gyűjtemény mesemi.indd 5 4 mesemi.indd 6 Jékely Zoltán:

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

4. évfolyam A feladatsor

4. évfolyam A feladatsor Név: 4. évfolyam A feladatsor Osztály: Kedves Vizsgázó! Olvasd el figyelmesen a feladatokat, gondold át a megoldások menetét! Eredményes, sikeres munkát kívánunk!. a) Írd le számjegyekkel! Rendezd a számokat

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

A magánhangzók. A bálna, a bálna tenger tehene, hasa csupasz, feje kopasz, a füle fekete.

A magánhangzók. A bálna, a bálna tenger tehene, hasa csupasz, feje kopasz, a füle fekete. 1. Mondogató (7.) Mondjátok el hangosan a verset! Karikázzátok be a versben a magánhangzókat! Hangoztassátok helyesen ôket! Ejtsétek ki nagy ajakmozgással a szavakat! Ejtsétek ki a magánhangzókat külön-külön!

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

A bemutató órák feladatai

A bemutató órák feladatai A bemutató órák feladatai 1, A dobozban van 7 narancsos, 4 epres, 3 szilvás, 2 banános cukorka. Becsukott szemmel hányat kell kivenned ahhoz, hogy biztosan legyen a) 1 db epres ízű b) 1 db narancsos ízű

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

SÁL. sál HAJ. haj ZSÁK. zsák KÉS. kés VÖDÖR. vödör BOKOR. bokor MAJOM. majom ZÁSZLÓ. zászló ALMA. alma SZEMÜVEG. szemüveg TEHERAUTÓ.

SÁL. sál HAJ. haj ZSÁK. zsák KÉS. kés VÖDÖR. vödör BOKOR. bokor MAJOM. majom ZÁSZLÓ. zászló ALMA. alma SZEMÜVEG. szemüveg TEHERAUTÓ. SÁL HAJ ZSÁK KÉS TÓ VÖDÖR BOKOR MAJOM ZÁSZLÓ ALMA SZEMÜVEG TEHERAUTÓ MESEKÖNYV BABAKOCSI SZÁMÍTÓGÉP sál haj zsák kés tó vödör bokor majom zászló alma szemüveg teherautó mesekönyv babakocsi számítógép 3

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök 5.osztály 1.foglalkozás 5.osztály 2.foglalkozás hatszögéskörök cseresznye A cseresznye zöld száránál az egyeneshez képest 30-at kell fordulni! (30 fokot). A cseresznyék között 60 egység a térköz! Szétszedtem

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ SZERVEZÉS Szükséges eszközök: borítékok, feladatlapok, ragacs, ragasztó 60 perc áll a csapatok rendelkezésére. Egy-egy feladat kb. 6-7 percet vesz igénybe.

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

Cím: Játszva tanulj! /Kooperatív technikák alkalmazása tehetséggondozáson/

Cím: Játszva tanulj! /Kooperatív technikák alkalmazása tehetséggondozáson/ Cím: Játszva tanulj! /Kooperatív technikák alkalmazása tehetséggondozáson/ Osztály: 2. osztály Eszközök: feladatlapok, értékelılap, szám- és szókártyák, filctoll, ragasztó Az óra menete: 1. A vendégek

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen?

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 2. Péter vett 3 dm gatyagumit, de nem volt elég, ezért vissza ment a boltba és vett még 21 cm-t. Hány cm-t

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás..

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás.. A kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra

Részletesebben

Egy előre, két kettőre

Egy előre, két kettőre Baka Judit Egy előre, két kettőre Magyar népi játékok 2. rész Erdélyi Tankönyvtanács, 2010 Válogatás a szerző Ki játszik ilyent? című könyvéből (folytatás előző számunkból) A szerző engedélyével Szerkesztette:

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Megoldások. I. Osztályozás, rendezés, kombinatorika. 1. osztály

Megoldások. I. Osztályozás, rendezés, kombinatorika. 1. osztály Megoldások I. Osztályozás, rendezés, kombinatorika 1. osztály 4. Lackó kezében egy gesztenye van. 5. Kettő. 1 + 1 = 2. 6. Öt. 3 + 2 = 5. 7. Igaz állítás: A), D), E). 2. osztály 1. 6 lehetőség van. Ha ismétel,

Részletesebben