HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Készítette: Kopácsi Tímea Budapest, 2006

2 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés 5. old. I. Az első Nemzeti Fejlesztési Terv 6. old. II. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 10. old. 1. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program prioritásai 11. old. III. Győr humán adottságai 15. old. 1. Erősségek 15. old. 2. Gyengeségek 16. old. 3. Lehetőségek 17. old. 4. Veszélyek 18. old. IV. A HEFOP-os pályázat menete a gyakorlatban 19. old. V. A magyar oktatás helyzete 25. old. VI. HEFOP A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében 29. old. 1. A pályázó 30. old. 2. A projekt indokoltsága 32. old. 3. A projekt célja 32. old. 4. A projekt célcsoportja 33. old. 5. A projekt tartalma 34. old. 6. Indikátorok 37. old. 7. A projekt hatásai 37. old. 8. A projekt kapcsolódása más operatív programokhoz 38. old. 9. A HEFOP utógondozása a HEFOP old. 10. A HEFOP megvalósítása során gyűjtött konkrét tapasztalatok 40. old. A pozitív tapasztalatok 40. old. A negatív tapasztalatok 41. old. 11. A magyarországi pályáztatási gyakorlat hiányosságai 44. old. 12. A pályázók leggyakoribb hibái 46. old. 13. Megoldási javaslatok 47. old. VII. A második Nemzeti Fejlesztési Terv 49. old. 1. Az NFT I. eredményei 49. old. 2. Az NFT II. kihívásai 50. old. 3. Az NFT II. fő célkitűzései, rendszere 51. old. 3

4 VIII. Fejlesztési pólusok 53. old. 1. A Nyugat-Dunántúl fejlesztési pólusa 53. old. 2. Győr Megyei Jogú Város Fejlesztési Pólus Stratégiája 54. old. 3. A Pólus-program célja 57. old. 4. A Pólus-program várható eredményei 57. old. 5. A Pólus-program kihívásai 58. old. 6. A humánerőforrás minőségének fejlesztése a Pólus-programban 61. old. 7. A Pólus-program kapcsolódása más programokhoz 62. old. Összegzés 64. old. Ábrák jegyzéke 66. old. Felhasznált irodalom 67. old. Mellékletek 4

5 Bevezetés Szakdolgozatom témájául szűkebb lakóhelyem, Győr és annak közvetlen térségének humánerőforrás-fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatát választottam, azon belül is elsősorban a Nemzeti Fejlesztési Terv keretein belül támogatott humánerőforrás-fejlesztési programokat mutattam be egy konkrét példán keresztül. A Nemzeti Fejlesztési Terv és annak erre a célra létrehozott operatív programjának, a HEFOP-nak általános bemutatása után a térség humán adottságait elemeztem, melyek nagymértékben meghatározzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak a további fejlődésre, illetve milyen veszélyeket rejt a jelenlegi helyzet. A HEFOP keretén belül benyújtott pályázatok általános menetének leírása után egy konkrét pályázatot mutattam be, amely már túl van a megvalósítás időszakán, ennek kapcsán elemeztem a pályázatokkal kapcsolatos leggyakoribb nehézségeket, ezen konkrét pályázat esetében, illetve általánosságban véve egyaránt. Igyekeztem ezt minden érintett oldal tapasztalatainak figyelembevételével tenni és megoldási javaslatokat is kínálni ezen problémákra, illetve azon intézkedéseket is bemutatni, amelyeket már azért hoztak, hogy pályázó-barátabbá tegyék a rendszert, az első negatív tapasztalatokat felhasználva. Ezek után röviden a as tervezési időszakra vonatkozó második Nemzeti Fejlesztési Tervet is bemutattam, majd egy olyan projektet, ami manapság nagyon aktuális Győrben, a Pólus-programot. Mivel Győr elnyerte az ország hét fejlesztési pólus-címének egyikét, ez várhatóan komoly pozitív változásokat fog hozni a város és a térség életébe is a as időszakban. A program keretén belül elsősorban a területi versenyképesség és kohézió fejlesztése az elérendő cél, ez pedig elképzelhetetlen anélkül, hogy a program az NFT II. szerves részét képezné és hozzájárulna annak célkitűzéseihez. Így a Pólus-program prioritásai között fontos helyet foglal el az innováció, a humán tőke fejlesztése, vagyis hozzájárul a humánerőforrás-fejlesztési célok eléréséhez. Ezen szempontok szerint építettem fel dolgozatomat, melyben nem kívánok átfogó képet nyújtani a humánerőforrás-fejlesztés lehetőségeiről, hiszen úgy gondolom, ez a kívánt formában és terjedelemben szinte elképzelhetetlen lenne, inkább a két helyi példán keresztül szeretném bemutatni azt, hogy milyen lehetőségek léteznek a célkitűzések elérésére, hogyan valósulnak meg az uniós pályázatok a gyakorlatban, illetve azt, hogy a jövőben milyen humánerőforrás-fejlesztések várhatóak a térségben. 5

6 I. Az első Nemzeti Fejlesztési Terv Magyarország május 1. óta az Európai Unió tagja. A csatlakozást megelőzően és azóta is vitákat kavar ez a tény, a kérdés, hogy ez az eddigiekben inkább pozitív vagy negatív hatással volt-e életünkre, megosztja a véleményeket. Az mindenesetre biztos, hogy azzal, hogy hazánk csatlakozott az Európai Unióhoz, jelentős támogatási források váltak hozzáférhetővé számunkra is, ennek azonban természetesen feltételei is vannak. Minden olyan EU-tagállamnak, melyben az egy főre jutó bruttó hazai össztermék nem éri el az uniós átlag 75%-át, Nemzeti Fejlesztési Tervet kell készítenie 1, melyben bemutathatja és elfogadtathatja az Európai Unióval hosszútávú stratégiáját. Az NFT hazánk nemzeti stratégiai dokumentuma, melynek célja Magyarországot az EU társadalmi és gazdasági szintjéhez közelíteni. Mivel hazánk 2004-ben, az Unió költségvetési időszakának közepén csatlakozott, ezért az első Nemzeti Fejlesztési Tervet 2,5 évre, a közötti időszakra kellett elkészítenie, így ez jelentős szerepet tölt be ugyan Magyarország életében, leginkább mégis az elkövetkező időszakra való felkészülésnek, tapasztalatgyűjtési lehetőségnek tekinthető. Az NFT 3 részből áll, egyrészt egy helyzetelemzésből, amely hazánk jelenlegi állapotát, a fejlettségbeli elmaradásokat mutatja be, ezután következnek a fejlesztési célok és stratégiák, a harmadik rész pedig a konkrét tennivalókat tartalmazza, melyeket operatív programok formájában dolgozott ki a terv. Ebben az első tervezési időszakban az Európai Unió 5,1 milliárd eurós támogatásra vállalt kötelezettséget Magyarországgal szemben. Az első Nemzeti Fejlesztési Terv céljait öt operatív programon keresztül igyekszik megvalósítani: Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Regionális Operatív Program (ROP) Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) /1999 EK tanácsi rendelet 6

7 Az operatív programok a Nemzeti Fejlesztési Terv specifikus céljainak megvalósítását szolgálják, így a GVOP a gazdasági versenyképesség növelését, a HEFOP a humánerőforrás jobb kihasználását és fejlesztését, a ROP a kiegyensúlyozottabb területi fejlődés megvalósítását, a KIOP a jobb minőségű környezetet és alapinfrastruktúrát, míg az AVOP az integrált vidékfejlesztés elősegítésével a fenntarthatóbb és versenyképesebb magyar mezőgazdasághoz járul hozzá. Mivel dolgozatom témája a győri térség humánerőforrásfejlesztési lehetőségei, ezért a következő fejezetekben a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív programot fogom részletesebben bemutatni. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal (a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásáról, a tárgyalások lebonyolításáról és a szükséges intézményrendszer felállításáról gondoskodó szervezet) 2 az európai uniós támogatások felhasználásának átláthatósága érdekében létrehozta az ún. EMIR-t (az Egységes Monitoring Információs Rendszert). Az EMIR naponta frissített adatokat közöl, melyeknek segítségével nyomon követhetőek a finanszírozott projektek. Ezen statisztikák közül válogattam, hogy a következőkben segítségükkel röviden be tudjam mutatni a beérkezett pályázatok számának, az igényelt és a megítélt támogatásoknak az arányát az öt operatív program között 3, rámutatva a HEFOP szerepére a források megoszlásában. Ezen a diagramon az figyelhető meg, hogy április 9-ig az egyes operatív programokra hány darab pályázat érkezett be. Ez nem a ténylegesen megvalósult projektek számát jelenti, csak az egyes operatív programok iránti érdeklődést mutatja. Beérkezett pályázatok megoszlása operatív programonként 341db; 1% 4460db; 14% 2289db; 7% 18408db; 57% 6681db; 21% 1. számú ábra AVOP GVOP HEFOP KIOP Messze a legtöbb pályázat a GVOP-re érkezett be, ezek közül a nyertes projektek nagy része a kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez, az információs társadalom kiépítéséhez, illetve a ROP 2 3 A diagramokat a ápr. 9-i statisztikái alapján készítettem 7

8 kutatás-fejlesztés támogatásához járul hozzá, vagyis olyan területeken nyújtanak segítséget, ahol Magyarország komoly lemaradásban van az EU átlaghoz képest. A GVOP-re beérkezett pályázatok számánál valamivel több mint a harmada érkezett az AVOP-ra, így ez végzett a második helyen, ami a magyar mezőgazdaság jelenlegi alulfinanszírozott helyzetében nem meglepő. Humánerőforrás-fejlesztési célokra a GVOP-hez viszonyítva alig negyedannyi pályázatot nyújtottak be. A ROP-ra még ennek is csak körülbelül a fele érkezett. A legkevesebb igénylés a környezetvédelem és infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatban jelentkezett, az összes beérkezett pályázatoknak mindössze 1%-a. Elmondható tehát, hogy az összes pályázatnak mindössze 14%-át küldték be a HEFOPra, vagyis a beérkezett pályázatok számának tekintetében a humánerőforrás-fejlesztés nem jutott igazán nagy szerephez. Nemcsak az operatív programokra, de azokon belül az egyes intézkedésekre beérkezett pályázatok aránya is nagyon különböző, amíg azonban az OP-ken belül az intézkedések között van lehetőség a források utólagos átcsoportosítására, addig a programok között nincs. Megkötött szerződések megoszlása operatív programonként AVOP GVOP HEFOP KIOP ROP 111; 1% 579; 5% 6228; 58% 567; 5% 2. számú ábra 3312; 31% van, amit elfogadtak, de a szerződéseket még nem kötötték meg. Ez a diagram szorosan összefügg az előzőekben bemutatott ábrával, amely a beérkezett pályázatok operatív programonkénti megoszlását mutatta, itt pedig a megkötött szerződések programonkénti aránya látható. Mindkét diagram április 9-i adatok alapján készült, ezért nem hasonlíthatóak össze teljesen, hiszen az április 9-ig beérkezett pályázatok között sok olyan Úgy gondolom, a két diagram összevetése leginkább azt bizonyítja, hogy az egyes operatív programokra beérkezett pályázatok és a nyertes pályázatok aránya egyforma. Ezen az ábrán látható, hogy a megkötött szerződések száma szintén a GVOP intézkedéseire benyújtott pályázatoknál a legnagyobb, az összes szerződés több mint felét, 58%-át teszi ki. Szintén jelentős az AVOP keretein belül megkötött szerződések száma, a másik három operatív program része a megkötött szerződések számának arányából azonban nagyon kicsi, a 8

9 HEFOP és a ROP 5-5%-ot ért el, míg a KIOP esetében a legkisebb ez az összeg, 1%, csakúgy, mint a beérkezett pályázatok arányánál. Az, hogy a HEFOP-ra az összes pályázatok 14%-a érkezett, a megkötött szerződések számánál azonban ezen operatív program aránya mindössze 5%, azt mutatja, hogy valószínűleg a kiosztható források sokszorosát igényelték. Az is szerepet játszhat ugyanakkor a különbségben, hogy esetleg a HEFOP források kiosztásakor jobban odafigyeltek arra, hogy a három év alatt elnyerhető támogatásokat egyenletesebben próbálják kiadni és ne osszák ki rögtön az első évben a források nagy részét. Az igazság a tervezési időszak végén fog kiderülni, amikor majd összesítik és pontosan elemzik ezeket az adatokat. Érdekes, hogy ha az egyes operatív programok keretén belül igényelt támogatások arányát vizsgáljuk, akkor ez nem egyezik a beérkezett pályázatok és a megkötött szerződések számának arányával. Ezt mutatja a következő diagram: ROP KIOP HEFOP GVOP AVOP Igényelt támogatások megoszlása operatív programok szerint (%-ban) számú ábra Az igényelt támogatások tekintetében a HEFOP végzett az első helyen, a legmagasabb összeget, több mint 367 milliárd pályázataira igényelték. A második legnagyobb támogatási mindössze 7%-a érkezett. A KIOP-ra, amely a benyújtott pályázatok és a megkötött szerződések számának egyaránt mindössze 1%-át tette ki, az igényelt támogatás 18%-a irányult. A GVOP aránya az igényelt támogatásokból 20%, az AVOP-é pedig 12%, a pályázatok számát tekintve meglepően alacsony forintot ezen operatív program igényt a Regionális Operatív Program pályázataira nyújtották be, amire az összes pályázatnak valószínűleg több, kisebb értékű pályázat érkezett. ez az arány, ezekre a programokra Megállapítható tehát, hogy a HEFOP szerepét nem szabad lebecsülni csak azért, mert a beérkezett pályázatok és megkötött szerződések számának tekintetében lemaradt a GVOP és az AVOP mögött, hiszen az igényelt támogatásokat nézve ez az operatív 9

10 program végzett az első helyen, vagyis humánerőforrás-fejlesztési célokra kevesebb, de sokkal nagyobb értékű pályázatot nyújtottak be. 4. számú ábra ROP KIOP HEFOP GVOP AVOP Kifizetett összegek megoszlása operatív programok szerint (%-ban) ezt a GVOP, majd a KIOP, az AVOP követi, a legkevesebb forrást pedig a Regionális Operatív Program pályázataira osztották ki. 23 Ezen diagram alapján ismételten megállapítható tehát, hogy igaz ugyan, hogy a 27 Az egyes operatív programokra kifizetett összegek aránya valamelyest eltér az igényelt összegek megoszlásától. A valóságban április 9-ig a HEFOP pályázataira kapták a legnagyobb összegű támogatást, beérkezett pályázatok és a megkötött szerződések számát tekintve a HEFOP elmarad a GVOP és az AVOP mögött, az igényelt és kifizetett támogatásokban azonban messze megelőzi a többi operatív programot. Mindez azt bizonyítja, hogy az Európai Unió és ennek megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Terv is kiemelt prioritásként kezeli a humánerőforrás-fejlesztést, hiszen hosszútávon ez a versenyképesség növelésének egyik alapvető feltétele. II. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program a Nemzeti Fejlesztési terv specifikus céljai közül, mint azt a neve is mutatja, a humánerőforrás fejlesztését igyekszik elősegíteni, ezen kívül intézkedései révén más operatív programok célkitűzéseihez is hozzájárul, hiszen a HEFOP-pályázatok sikere a gazdasági versenyképesség növekedését, vagy a területi kohézió fejlesztését is magában hordozza. 10

11 A HEFOP fő célkitűzése a magasabb szintű foglalkoztatás elérése és a humán kapacitás fejlesztése, ennek megfelelően három középtávú célt határoztak meg ezen operatív program keretei között: 4 o a foglalkoztatási szint emelését, o a munkaerő versenyképességének javítását o és a társadalmi beilleszkedés elősegítését. Ezen célkitűzések megvalósításához 750 millió eurós támogatási keret áll rendelkezésre, melynek forrása az Európai Szociális Alap (386 millió euró), az Európai Regionális Fejlesztési Alap (177 millió euró) és hazai elsősorban költségvetési forrás (187 millió euró) A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program prioritásai A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program öt prioritásra épül, ezen belül pedig intézkedésekre bontható. A HEFOP források egyes prioritásai közötti megoszlását a következő ábra szemlélteti: 6 5. számú ábra HEFOP források megoszlása prioritások szerint 236 millió euró; 31% 38 millió euró; 5% 160 millió euró; 21% 229 millió euró; 31% 87 millió euró; 12% Jól látható ezen a diagramon, hogy a támogatások kétharmada a hármas és négyes prioritásra, vagyis az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség fej- lesztésére, valamint az oktatási, szociális és egészségügyi rendszer infrastruktúrájának javítására használható fel, hiszen ma hazánkban ezek a legégetőbb problémák. Az egyes és kettes prioritás szintén fontos célkitűzéseket támogatnak, úgymint a munkanélküliség kezelését és megelőzését, valamint a társadalmi adatai alapján 11

12 kirekesztettség elleni küzdelmet, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy Magyarország felzárkózzon az Európai Unióhoz, ezért ezeket a területeket is kiemelten kell kezelni. Az összes támogatás mintegy 5%-át teszi ki az 5-ös prioritás, vagyis az operatív program gyakorlati megvalósítása feltételeinek előteremtése. A HEFOP pályázatainak számából kiolvasható a prioritások és az azokon belüli intézkedések száma, amelyeket az adott projekt szolgálja 7 : A HEFOP 1-essel kezdődő számú megpályázható intézkedései az aktív munkaerő-piaci politikák támogatását szolgálják, ezeknek támogatási kerete 160 millió euró. A prioritás alá tartozó intézkedések a következők: 1.1. a munkanélküliség megelőzése és kezelése 1.2. a Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja 1.3. a nők foglalkoztathatóságának javítása A 2-essel kezdődő pályázatok célja a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés segítségével, ennek támogatási kerete 87 millió eurót tesz ki a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a későbbi munkaerő-piaci esélyek szempontjából meghatározó az oktatás megfelelő minőségének és az esélyegyenlőségnek a biztosítása már az általános iskolában is. Az intézkedés 7,74 milliárd forintból segíti a hátrányos helyzetűek, köztük is kiemelten a romák oktatását és továbbtanulását, hogy ezáltal később képesek legyenek integrálódni a társadalomba és a gazdaságba. Ezen célok megvalósításához a pályázatokat elsősorban a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában résztvevő pedagógusok képzésére, megfelelő tantervek és módszerek kidolgozására lehet benyújtani. A 6. fejezetben leírt projekt is ezen intézkedés keretén belül valósult meg, ezért mutattam be egy kicsit részletesebben ezt a prioritást a társadalmi befogadás elősegítése 2.3. a hátrányos helyzetűek, köztük a romák foglalkoztatásának növelése A 3-assal kezdődő pályázatok célja az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása, ehhez 229 millió eurós forrás áll a pályázók rendelkezésére, 7 12

13 a támogatási keret 31%-a, ennél csak a 4-es prioritásra szántak kicsivel több pénzt. Ez a hatalmas forrás azt bizonyítja, hogy a life-long learning megvalósítása az Európai Unió fontos célja, amely szükséges a lisszaboni stratégia eléréséhez, vagyis ahhoz, hogy 2010-re az EU a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon az egész életen át tartó tanulás támogatása 3.2. a szakképzési rendszer modernizációja 3.3. a felsőoktatás fejlesztése 3.4. munkahelyteremtés és a vállalkozói készségek fejlesztése 3.5. a felnőttképzés fejlesztés A 4-es számú intézkedések az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztését szolgálják, támogatási keretük 236 millió euró, vagyis az öt prioritás közül ez rendelkezik a legtöbb forrással. Mindez nem véletlen, hiszen az élet- és munkaesélyek javításához elengedhetetlenül szükséges az oktatási, szociális és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, valamint a térségek közötti ellátásbeli különbségek mérséklése az oktatási infrastruktúra fejlesztése 4.2. a társadalmi befogadás elősegítése 4.3. a társadalom jobb egészségügyi ellátása 4.4. az egészségügy informatikai fejlesztése az elmaradott régiókban A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 5-össel kezdődő intézkedései a technikai segítségnyújtást takarják, azaz a program megvalósulását segítő eszközöket és tevékenységeket hivatottak biztosítani, minderre 38 millió eurós keret áll rendelkezésre. Az egyes régiók között elsősorban fejlettségi szintjük szerint nagy különbségek vannak abban, hogy hol melyik intézkedésekre van a legnagyobb szükség, melyik prioritásra adták be, illetve nyerték el a legtöbb pályázatot. A következőkben lakóhelyemet, a Nyugat-Dunántúl régiót vizsgálom meg ebből a szempontból, vagyis hogy itt melyik prioritásokra született a legtöbb nyertes pályázat, mindezt a Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján talált statisztika szerint 9, melynek kivonatát az 1-es számú melléklet tartalmazza. 8 Forrás: Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról 9 13

14 Az 1-es prioritáson belül a munkanélküliség megelőzése és kezelésére a régióban összesen 3, a nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítésére pedig 6 sikeres pályázat született. A pályázatok viszonylag alacsony száma azt bizonyítja, hogy a munkanélküliség problémája a Nyugat-Dunántúlt nem sújtja annyira, mint az ország elmaradottabb részeit, bár a régión belül nagy különbségek vannak, országos viszonylatban elég kedvező a munkanélküliségi ráta. A nők munkaerőpiacra való visszatérése ebben a régióban is okoz nehézségeket, ezek a pályázatok azonban remélhetőleg hozzájárulnak a probléma megoldásához. A 2-es prioritás intézkedései közül a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítására a régióban 14 pályázat nyert forrást, a társadalmi beilleszkedés elősegítésére a szociális szakemberek képzése által 8 projekt valósulhat meg, a legtöbb pályázatot azonban a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítésére nyerték meg, szám szerint 23-at. A 2-es prioritás keretein belül tehát viszonylag sok projekt kerülhet megvalósításra, ennek oka az, hogy a Nyugat-Dunántúl hazánk fejlett régiói közé tartozik ugyan, a régión belül azonban hatalmas különbségek vannak, ezért különösen nagy szükség van ezekre a pályázatokra a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásához és ezáltal a régión belüli különbségek mérsékléséhez. Az egész életen át tartó tanulás megvalósítására szintén viszonylag sok nyertes pályázat született, a prioritás 5 intézkedésére összesen 33 pályázatot fogadtak el. Ennek magyarázata véleményem szerint az, hogy bár a régió országos viszonylatban fejlett, a lifelong learning tekintetében, a felsőoktatás és a felnőttképzés modernizációjában azonban az egész ország óriási lemaradásban van az Európai Unióhoz képest, így ez a prioritás kiemelten nagy támogatásban részesül Magyarországon. A 4-es prioritás 1-es és 2-es intézkedésére születtek pályázatok a régióban, az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztésére 3, a társadalmi befogadást segítő szolgáltatások javítására 5 pályázat nyert forrás a Nyugat-Dunántúlon. A prioritás 3-as és 4-es intézkedésére nem született nyertes pályázat a régióban, hiszen azok elsősorban az elmaradott régiók támogatását célozzák meg, a Nyugat-Dunántúl pedig nem tartozik azok közé, mint azt a következő fejezet elemzése is bizonyítja. 14

15 III. Győr humán adottságai 10 A következőkben szűkebb lakóhelyem, Győr humán adottságait részletezem, mielőtt rátérnék a humánerőforrás-fejlesztés helyi lehetőségeire. Az elemzést SWOT-analízis formájában, vagyis az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek figyelembe vételével végeztem el. 1. Erősségek A szerencsés földrajzi és gazdasági tényezőknek köszönhetően a Nyugat-Dunántúl régió hazánk legfejlettebb területeinek egyike, az egy főre jutó GDP a Budapestet is magába foglaló Közép-Dunántúl után itt a második legnagyobb az országban és az életszínvonal is viszonylag magas. Ennek megfelelően Győr egyik fontos erőssége az országos átlag feletti életszínvonal és a gazdasági fejlettség, ezeknek hatása pedig a város humán adottságaiban is megmutatkozik. Győr szempontjából az erősségekhez sorolható a megyeszékhely kiemelkedő népességkoncentrációja, hiszen itt él a megye lakosságának egyharmada, a régió egészét tekintve ugyanakkor ez az egyenlőtlen megoszlás komoly problémák forrása. A demográfiai adatokat figyelembe véve elmondható, hogy a győri térség halálozási rátája országos viszonylatban kedvező és a születéskor várható élettartam mutatói is meghaladják a magyarországi átlagot, ugyanakkor között Győr népessége stagnált, csakúgy mint a magyarországi megyeszékhelyek többsége. A város fejlett gazdaságával és viszonylag magas életszínvonalával függ össze az a tény, hogy a vándorlási egyenleg pozitív, vagyis inkább az a jellemző, hogy az ország vagy a régió más részeiről Győrbe költöznek, mint az, hogy innen elvándorolnának. Az oktatás és képzés ajánlata egyre bővül a győri térségben, ennek megfelelően emelkedett a képzésben résztvevők száma is. Gazdag az alapfokú iskolák kínálata a városban, ezen kívül Győr kiemelkedő középiskolai központ, gimnáziumaival, különböző szakmákat tanító szakközépiskoláival az egész régióból sok diákot vonz, valamint a megye szakmunkástanulóinak döntő többsége is itt jár iskolába óta önálló egyetem működik a városban, Győr lakosainak 5,9%-a nappali tagozatos hallgató a felsőoktatásban, ami országos viszonylatban is nagyon jó aránynak számít, ennek megfelelően a felsőfokú végzettséggel 10 Forrás: Győr Megyei Jogú Város Fejlesztési Pólus Stratégiai Programja 15

16 rendelkezők aránya is meghaladja a hazai átlagot, valamint a munkaerő képzettsége is magasabb a magyar átlagnál. A város erősségei közé tartozik az a tendencia is, hogy az itt végzett hallgatók többsége Győrben vagy annak környékén szeretne elhelyezkedni. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedési esélyei országos összehasonlításban viszonylag jók, a város munkanélküliségi rátája általában is alacsonynak mondható. A gazdasági fejlettséggel összefügg a viszonylag alacsony munkanélküliségi ráta is, az aktív keresők négytizede az iparban dolgozik, a nemzetközi tendenciáknak megfelelően a tercier szektorban foglalkoztatottak száma is nőtt, a mezőgazdaságban pedig a győri kistérségben körülbelül egy százalék a foglalkoztatottak részaránya. A 90-es évek közepétől jelentkező gépipari növekedés és a külföldi tőkeberuházások hatására az alkalmazásban állók száma jelentősen nőtt. A humán adottságok erősségei közé tartozik Győr fejlett egészségügyi intézményrendszere is, amely regionális jelentősséggel bír. Győr egyik fontos előnye földrajzi fekvése, a határok több évtizedes zártságát követően gyorsan regenerálódtak a hagyományos kapcsolatok nyugati szomszédunkkal, Ausztriával, valamint az osztrák foglalkoztatás-politikai és képzési szervekkel is szoros kapcsolat alakult ki az utóbbi években. Az erősségek közé sorolható a város élénk kulturális élete is, a különböző rendezvények száma és látogatottsága egyre növekszik, melyekre a régióból és az egész országból érkeznek az érdeklődők. 2. Gyengeségek Győr viszonylag magas fejlettsége ellenére lakosai általánosságba véve nem elégedettek, szükségleteik és igényeik nincsenek arányban a város gazdasági teljesítményével. A pozitív vándorlási egyenleg ellenére, azzal párhuzamosan a természetes szaporodás negatív, ennek okai közé tartozik az, hogy a születési ráta csökken, így az elöregedő népesség problémája, bár nem olyan koncentráltan, mint a régió egyes területein, de itt is jelentkezik. A népesség elöregedésével a gazdaságilag aktív népesség csökken, illetve a nehezen aktivizálható népesség egyre nő, ami nehézségeket okoz. A régió fejlődéséhez nem megfelelő szakképzettségű a munkaerő-kínálat, különösen igaz ez a régió iparára, a modern ágazatok és funkciók fejlődése miatt. A klasszikus iparágak 16

17 csökkenésével pedig a szakképzés is súlytalanná vált. A szakképzés rugalmatlansága miatt a változó ipari igényekre nehezen tud reagálni. Az ország más régióitól eltérően itt nincsen universitas, az egyes intézmények képzési profilja hiányos, valamint szűkös a tudományos kapacitásuk is. A tízezer lakosra jutó tudományos kutatók, fejlesztők száma jóval az országos átlag alatt marad, holott ez lenne az innováció, a fejlődés egyik alapvető feltétele. Az egyetemi képzés aránya alacsony, a népességcsökkenés miatt pedig alap- és középfokú oktatási intézményeket kénytelenek bezárni. Az erősségeknél említettem, hogy a Győrben végzett hallgatók többsége a városban próbál elhelyezkedni, sok győri fiatal azonban más városokban végzi felsőfokú tanulmányait, közülük sokan a diploma megszerzése után sem térnek vissza, különösen igaz ez azokra, akik Budapesten maradnak, hiszen ott lényegesen több a munkalehetőség. A foglalkoztatottak között alacsony a nők aránya, főként a korábban nagyon jelentős textil- és élelmiszeripar visszaszorulása miatt. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program ezért kiemelten foglalkozik többek között ezzel a problémával is. A non-profit szervezetek tevékenysége ugyan jelentősnek mondható a régióban, több kisebbségi és részönkormányzat működik itt, mégis komoly gondot jelent a hátrányos helyzetűek integrálása a társadalomba és a gazdaságba egyaránt, ez a probléma is szerepel a HEFOP prioritásai között. A gyengeségekhez tartozik az a jelenség is, hogy a győri térségben dinamikusan növekszik az egyszemélyes háztartások száma és aránya, ami sem gazdaságilag, sem társadalmilag nem kedvező tendencia. A kulturális rendezvények magas száma és látogatottsága ellenére a múzeumok és könyvtárak látogatottsága már nem mutat ilyen kedvező képet, ebben a tekintetben elmaradunk a többi magyarországi nagyvárostól, így ezen javítani kellene. 3. Lehetőségek A régió földrajzi helyzetét kihasználva a határokon régió- és országhatárokon egyaránt átnyúló együttműködések segíthetik a fejlődést, így fontos a már kiépített kapcsolatrendszerek fejlesztése, illetve újak kialakítása. A humánerőforrás-fejlesztés segítségével szükség van a szakképzés megújítására, rendszeres párbeszédre a képző intézmények és ipari vállalatok között, az egész életen át 17

18 tartó tanulás ösztönzésére, így elengedhetetlen a felnőttképzés, az át- és továbbképzési rendszer fejlesztése és átalakítása is. Győr lehetőségei közé tartozik a polgárosultság is, a civil szféra, a civil szervezetek száma és aktivitása viszonylag erős, a határok átjárhatósága növeli a nyitottságot és segíti az adaptivitást. A minőségi munkaerő letelepedésének, illetve helyben tartásának ösztönzésére tudományos lakópark létrehozása jelenthetne megoldást, a Pólus-programmal foglalkozó fejezetben bővebben kitérek erre a lehetőségre. A város vonzerejének növelését szolgálná a komplex város-rehabilitáció és az épített környezet védelme, ezért komoly lépéseket tesznek mostanában Győrben, úm. a közlekedési hálózat fejlesztése, új utak, körforgalmak, elkerülő-utak, felüljárók építése, egészségügyi- és oktatási intézmények felújítása, stb. A befektetők számára is vonzóbbá kellene tenni a várost, ennek eszköze lehetne a kulturális, egészségügyi, zöldterület és közösségi terek fejlesztésének megvalósítása. Fontos lehetőség rejlik abban is, hogy a közigazgatási reformtörekvések megvalósuljanak, vagyis minél több területi szerv székhelye kerüljön, vagy maradjon a városban, hiszen ez gazdasági szempontokból is előnyökkel járhat, Győr szerepének megerősödését jelentheti. 4. Veszélyek A kedvezőtlen demográfiai folyamatok, vagyis a születések számának jelentős mértékű visszaesése a lakosság folyamatos elöregedéséhez járul hozzá. Ez egyre nagyobb problémát okoz, ugyanis egyre több feladatot ró egyrészt az önkormányzatokra, másrészt pedig az egészségügyi intézményrendszerre is és megköveteli a szociális ellátórendszer megújítását, a gondozási hálózat kiépítését. A régió fejlődéséhez nem megfelelő szakképzettségű a munkaerő-kínálat, különösen a régió iparában a modern ágazatok és funkciók fejlődése esetében. A munkaerő egyre mobilabb, ami különösen az Európai Uniós csatlakozás óta magában hordozza annak a veszélyét, hogy a szakképzett munkavállalók külföldre távozik. Fokozottan jelentkezik ez a probléma a Nyugat-Dunántúl régióban, földrajzi helyzete következtében. Veszélyt hordoz magában az is, hogy a város kutatás-fejlesztési kapacitásai és teljesítménye nem lesz elegendő a dinamizmus megtartására, ezért mindenképpen fejlődésre van szükség ezen a területen. 18

19 A sűrű beépítésű, belső területeken fennáll a jelentős népességcsökkenés lehetősége, mivel az itteni lakosok egy része kiköltözik a városból. Erre jelenthetnek megoldást az előzőekben már említett kertvárosi lakóterületek. A munkanélküliség esetleges növekedése, az oktatási, szociális és egészségügyi intézményrendszer problémái mellett veszélyt jelent a hátrányos helyzetűek kirekesztése is, ezért a társadalmi befogadás segítésére, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására kiírt pályázatok a HEFOP elengedhetetlen részei, egy ilyen pályázatot fogok bemutatni a következőkben. Előtte azonban a HEFOP keretein belül megvalósuló pályázatok gyakorlati menetét, folyamatát mutatom be. IV. A HEFOP-os pályázat menete a gyakorlatban A Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága kidolgozott egy olyan gyakorlati útmutatót, amely főként a kevés tapasztalattal rendelkező pályázók számára jelent komoly segítséget, hiszen ezáltal nyomon követhető, hogy annak, aki egy humánerőforrás fejlesztési pályázatra szeretne jelentkezni, majd azt megvalósítani, milyen gyakorlati lépéseket kell megtennie. Ez a menetrend a pályázatra való jelentkezéstől, ennek előkészítésétől a konkrét gyakorlati megvalósításon át az utógondozásig követi nyomon egy projekt életét, bemutatja, hogy az egyes lépések hogyan kapcsolódnak egymáshoz, kihez fordulhatnak az érintettek problémáikkal, vagyis egy logikai vázlat, amely gyakorlati segítséget jelent a pályázóknak. 11 Ezen útmutató (ld. 2. számú melléklet) segítségével szeretném a következőkben bemutatni a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül megvalósuló pályázatokat, azt hogy az egyes résztvevő szerveknek milyen feladataik, kötelezettségeik vannak. A projektmegvalósulás bemutatásakor a következő fejezetben részletesen bemutatott pályázat kivitelezésének gyakorlatára is kitérek

20 A HEFOP részeként megvalósuló pályázatokban három résztvevőt különböztetünk meg: a pályázót a program Irányító Hatóságát és a Közreműködő szervezeteket. A vázlat elkülöníti ezen szervek feladatait, hatásköreit a projekt megvalósítása során. A pályázó jogilag az a személy, aki a pályázatot benyújtja és ennek kedvező elbírálása esetén a támogatást megkapja. Konzorciumi együttműködés esetén (a későbbiekben bemutatott HEFOP as pályázat is ilyen), a pályázó (jelen esetben a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet) dolgozza ki és nyújtja be a pályázatot, ő vállalja a koordinátor szerepét és a felelősséget a program megvalósításáért és utógondozásáért is, a pályázat elnyerésétől azonban őt és konzorciumi partnereit (jelen esetben a három résztvevő általános iskolát) egyaránt kedvezményezetteknek nevezzük. A HEFOP illetve az EQUAL program Irányító Hatósága (attól függően, hogy melyik program részeként írták ki az adott pályázatot, az általam bemutatott példa esetén ez a HEFOP) a program megvalósítását felügyeli, a közreműködő szervezetek bevonásával a projekt végrehajtását irányítja. Az Irányító Hatóság részt vesz az operatív programok kialakításában, az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum kidolgozásában és az Európai Bizottsággal történő egyeztetésekben is, vagyis meghatározó szerepe van már a pályázatok megvalósulása előtti időszakban is. A HEFOP-os pályázatoknál fontos szerepet töltenek be a Közreműködő Szervezetek is, melyeknek elsődleges feladata a pályázati tevékenységek operatív ellátása, a pályázókkal, majd a kedvezményezettekkel való kapcsolattartás, tájékoztatás, mindez az Irányító Hatóság felügyelete alatt. A Közreműködő Szervezetek ezen kívül a jelenlegi tapasztalatok figyelembevételével közreműködnek a közötti második programozási időszak tervezésében is. A humánerőforrás fejlesztési pályázatok során közreműködő szervezetek közé tartozik a Foglalkoztatási Hivatal, a Magyar Államkincstár, az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága, az Egészségügyi Minisztérium Strukturális Alapok Programirodája és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság. A HEFOP as pályázat megvalósításában az Egészségügyi Minisztérium Strukturális Alapok Programirodát kivéve a többi Közreműködő Szervezet mind komoly szerepet játszott: Az Oktatási Minisztérium elsősorban a formai feltételek teljesítéséért, a szerződés módosításaiért, értelmezéséért és a projekt megfelelő megvalósításáért vállalt felelősséget. A 20

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP3.3.12005010024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében. Regionális foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása

Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Tanulmányok Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Lehmann Kristóf, az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet munkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

az unios források felhasznállásának gyakorlata, szabályozási háttere

az unios források felhasznállásának gyakorlata, szabályozási háttere Minden végrehajtási rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen a feladat- és hatáskörök egyértelmű rögzítése és erős, jól működő koordinációs mechanizmusok felállítása, mégpedig jól dokumentáltan és

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE-

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE- 121 Babos Zsuzsánna Túlélési stratégiák II. 1 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.3 intézkedésének szerkezete és felépítése Magyarország az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan jogosulttá vált

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC, 2005

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC, 2005 F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 FÉRFI NŐ Magyar jogszabály 90 90 85 89 F O G L A L

Részletesebben

KUTI ÉVA A NONPROFIT SZERVEZETEK UNIÓS PÁLYÁZATOKON ELÉRT EREDMÉNYEI 1

KUTI ÉVA A NONPROFIT SZERVEZETEK UNIÓS PÁLYÁZATOKON ELÉRT EREDMÉNYEI 1 KUTI ÉVA A NONPROFIT SZERVEZETEK UNIÓS PÁLYÁZATOKON ELÉRT EREDMÉNYEI 1 Az Európai Unió tagjává vált Magyarország 2004 óta jogosult az uniós fejlesztési támogatások, a Strukturális alapokból rendelkezésre

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar AZ ORSZÁGOS TRANZITFOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET TÁMOP 5.3.1 PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT TOBORZÁSI-, ÉS KIVÁLASZTÁSI

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel

PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel ImPrESSzum A projekt szakmai vezetője: Dr. Köpeczi-Bócz Tamás A kiadvány szerzői: Bathó Éva Bognár Mária Fehérvári Anikó Hermándy-Berencz Judit Horváth Attila Juhász

Részletesebben

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN HOGYOR VERONIKA A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN A LEADER, mint speciális vidékfejlesztési program A LEADER Liaison Entre Actions de Developpment de l Economie Rurale francia kifejezés

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány 2009 A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az emagyarország

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben