Együtt a hátrányos helyzet gyerekkel szembeni toleranciáért -PR kampány terv-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt a hátrányos helyzet gyerekkel szembeni toleranciáért -PR kampány terv-"

Átírás

1 Együtt a hátrányos helyzet gyerekkel szembeni toleranciáért -PR kampány terv-

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezet A PR kampány stratégiai terve Els szakasz Helyzetelemzés Általános helyzetelemzés Célcsoportok meghatározása Második szakasz a stratégia meghatározása Általános célkitzés Pozicionálás Célkitzések hierarchiája Stratégiai eszköztár Hatékony kommunikáció Harmadik szakasz Taktikák Taktikák kiválasztása A PR kampány során megvalósuló tevékenységek A kampány hosszú távú hatása Nyári Gyerektábor A projekt kezdeményezje Projekt helyszíne Projekt idtartama Projekt rövid tartalmi leírása Célok Célfa Célcsoportok Szükséglet, helyzetelemzés SWOT elemzés Tevékenységek megnevezése és leírása

3 3.9 Az egyhetes program tervünk Idterv Módszertan Várható hatás a célcsoportra és a környezetre Származékos, hosszú távú hatás Hol és hogyan használhatók a projekt eredményei? A projekt online megjelenítése Költségvetés Logikai keretmátrix Partneri kör Projektcsapat-összetétel Projekt csapat

4 Bevezet Kampánytervet készítünk, melynek során a szociálisan hátrányos helyzet, valamint árva és félárva gyerekekkel szembeni toleranciára akarjuk felhívni a figyelmet. Jelen rohanó világunkba, amikor minden ember a saját pénzhajhász életével van elfoglalva, azokra jut a legkevesebb id, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. k nem mások mind a gyerekek, akik nem tehetnek arról a helyzetrl, amibe bele születtek, viszont leginkább k szenvedik meg. Olyan környezetben nnek fel mely olyan határokat szab számukra, amit egy normális körülmények között felnöv gyerek meg csak meg sem érezhet. Valójában ezek a gyerekeket idnap eltt felntté vállnak, viszont nagyon kevés az a szerencsés, amely ki tud törni abból a világból melybe bele született. Már pici kis iskolás korban is megkülönböztetik ket, ami befolyással van szellemi fejldésükre. De valójában akkor tükrözdik ki az anyagi szegénység hátránya, amikor már próbálnak kimenni az anyagias nagyvilágba. Mindezek ellenére van számukra még egy kis remény, melyet a különböz egyesületek, civil szervezetek támogatásai nyújtanak. Akadnak olyan tenni vágyó fiatalok is, akik szeretnének változtatni a jelenlegi állapotokon, ha még kicsi lépésekkel is. 4

5 A PR kampány stratégiai terve Els szakasz Helyzetelemzés Általános helyzetelemzés A szegény sorsú gyerekek helyzetét elemezni nem nehéz, de azon változtatni nagyon nehéz és komplikált dolog. De felvetdnek olyan kérdések is, hogy kit is tekintünk szociálisan hátrányos helyzet gyereknek? Milyen kezdeményezések születtek a szociális jelleg problémákból fakadó iskolai nehézségek felszámolására? Hogyan viszonyulnak a kérdéshez az iskolák, az önkormányzat képviseli, a tanfelügyelség? Milyen jövbeli elképzeléseik vannak az intézmények képviselinek a problémával kapcsolatosan? Véleményünk szerint léteznek olyan elszigetelt jelleg kezdeményezések a szociálisan hátrányos helyzet iskoláskorú gyermekek problémáinak kezelésére, amelyeket a mindennapi szükséglet hívott életre. Ezeknek a kezdeményezéseknek az elindítói a törvényes keretek hiánya miatt kénytelenek voltak nem-hivatalos megoldásokat találni, és elzetes szakismeret nélkül vágtak bele a munkába. A felels szervek, szervezetek kérésre nyújtanak ugyan segítséget, de hiányzik egy összehangolt, megtervezett együttmködés, amelynek nyomán érdemben kezelhetek lennének a problémák. A meglev próbálkozások nélkülözik a hosszú távú stratégiát, mködésük bizonytalan, kiszámíthatatlan. Ahogy kicsit mélyebbre ástuk magunkat a dologban, rögtön világossá vált számunkra, hogy Csíkszeredában tulajdonképpen a két városszéli iskolába koncentrálódik a szociálisan hátrányos helyzet gyerekek nagy része. Egyik ilyen a csíktaplocai, másik a csíksomlyói, persze ez nem azt jelenti, hogy csak itt vannak hátrányos helyzet gyerekek. Csak épp ezek az oktatási intézmények fölvállalják ezt a státuszt. Elször a 26/1997-es Kormányrendeletben olvasható a hátrányos helyzet gyermek definíciója. Ebbe a kategóriába az árva, elhagyott, fogyatékos gyermekek mellé besorolták a szegény családok, illetve a perifériára szorult kisebbségi közösségek (romák) gyermekeit is. A rendelet azt is megállapítja, hogy ezeknek a gyermekeknek szükségük van az állam és a 5

6 közösség támogatására. Románia akkori kormánya a probléma kezelését a helyi hatóságok hatáskörébe helyezte, akik kezdetben komoly anyagi és humánerforrás hiánnyal küszködtek. (Forrásanyag: BARTHA DALMA JAKAB JUDIT Törekvések a hátrányos helyzet csíkszeredai általános iskolás gyermekek támogatására) Célcsoportok meghatározása Kampányunk során differenciált stratégiát használunk, különböz célcsoportokat különböz eszközökkel szólítunk meg. Célcsoportok: Anyagilag hátrányos helyzet gyerekek Csíkszeredában Szülk Lakósság Média: Újságok: csíkszeredai lapok: Hargita népe, Csíki Hírlap, Székelyhon Hargita megyei lap: Heti hirdet erdélyi lap: Krónika TV csatornák: Csíki Tv, Székely Tv Rádióállomások Fun Fm, Retro Rádió Támogatók: Csíki alapítvány Él Erdély Egyesület Soros Educational Center Bonus Pastor Alapítvány Zöld Székely Föld Egyesület 6

7 Második szakasz a stratégia meghatározása Általános célkitzés Célunk, hogy a csíkszeredai hátrányos anyagi, és szociális helyzetben lev gyerekekre felhívjuk a figyelmet, és hozzájáruljunk a társadalomba való jobb beilleszkedésükhöz. Pozicionálás Ha a szegény gyerekek témáját akarjuk pozícionálni a többi szociális problémához viszonyítva, akkor a probléma súlyossága messze nagyobb, mint amennyi figyelmet szentelnek neki. A szegény családoknak vannak különböz szociális segélyek, viszont ez nagyon keveset befolyásolja a gyerekeket. Elnyt tudunk kovácsolni abból, hogy habár nagyobb megmozdulás nem is történt a szegény gyerekekért, de pontos felmérések vannak létszámukról. Továbbá a Csíkszeredai civil szervezetek támogatnak, és a Polgármesteri hivatal is minden lehetséges eszközt a segítségünkre bocsájt. Célkitzések hierarchiája Az ismertséget médiában való megjelenéssel (újságok, televíziók) és blog létrehozásával érjük el. Az elfogadást a Tv-ben és az interneten megjelen bemutató videó segítené azáltal, hogy a nézknek egy tájékoztatót készítünk, melyben tudatjuk, hogy mi a célja a kampánynak, mire hivatott. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az emberek, tanárok legyenek türelmesebbek, elnézbbek ezekkel a gyerekekkel. Ne kiközösítsék ket, hanem inkább segítsék. A tanárok ne saját családi ideológiáikat vegyek alapul ezeknek a gyerekeknek a nevelésénél, tanításánál, mivel lehetséges, hogy ezek a gyerekek nem csak szegények, hanem más az etnikai hovatartozásuk is (romák). A magatartási célkitzést úgy érjük el, hogy koncertet szervezünk, melyre minél több embert várunk, és nem belép díj lesz, hanem mindenki saját lehetsége szerint adományozhat. 7

8 Stratégiai eszköztár A kampány során pro-aktív stratégiai eszközöket alkalmazunk, mert célból indulunk ki, és ezt akarjuk megvalósítani. Hatékony kommunikáció Információ továbbítás céljából újságokban jelentetünk meg cikkeket. A befolyásolás eszközeként blogot készítettünk, amelyben leírjuk a tevékenységet. Folyamatosan írunk bejegyzéseket a kampány fejleményeikrl. Egy másik eszközként meghívjuk Kovács Kati eladó mvésznt, hogy tartson egy koncertet, és az ebbl befolyt adományokból támogatjuk a szociálisan hátrányos gyerekeket a Csibész Alapítvány segítségével. A párbeszéd kialakulása céljából szervezünk egy tábort a szociálisan hátrányos helyzetben lév gyerekek számára. A blogunk olvasói hozzászólhatnak a bejegyzéseinkhez, kifejthetik véleményüket. Hatékony kommunikáció tervezésére szolgáló modell: Blogunk kommunikátora Máthé Albert. Éthos: kommunikátorunk sikerességét a mindennapi bejegyzésekkel érjük el, melyek érdekesek és figyelemfelkeltek. Páthos: a bejegyzések személyes hangvételével érjük el, hogy a blog olvasóiban érzelmeket ébresszünk. Logos: a kommunikátor bejegyzi, hogy éppen milyen fázisokban van a kampány, és ezek hasznosságát. 8

9 Harmadik szakasz Taktikák Taktikák kiválasztása Kampányunk során PR eszközöket használunk taktikaként. 1. A szociálisan hátrányos helyzet gyerekeket azért szólítjuk meg, hogy ne érezzék magukat kevesebbnek, mint a társadalom többi tagja. Lehetséget kapjanak kitörni helyzetükbl. Ennek elérése érdekében a következ eszközt használjuk: Szervezünk egy tábort, amelynek témája Együtt a toleranciáért lesz. Homoródfürdn lesz megrendezve augusztus 2-8-ig. Egy hetet fog tartani, amelyen a gyerekek új ismereteket nyerhetnek, és a már meglévket fejleszthetik. 2. A Szülkkel kapcsolatban az a célunk, hogy a gyerekeikben az önbizalmat k is beleneveljék, mi elkezdünk egy folyamatot a tábor keretén belül, ami nem ér véget a tábor befejeztével. Hiszen a gyerekek szellemi fejldése egy nagyon hosszú út mi csupán a magot próbáljuk elhinteni. Annak érdekében, hogy szülk ténylegesen tisztába legyenek céljainkkal, meghívunk egy pszichológust (Albert Ildikó pszichológus n), aki a szül - gyerek kapcsolatról fog beszélni. Egy tanító kihangsúlyozta, hogy a szülk szívesen elmennek az ilyen beszélgetésekre, mert azt érzik, hogy ket is figyelembe veszik, k is fontosak, foglalkoznak velük. Ezt az eladással összekötött beszélgetést elssorban azon gyerekek szüleinek tartsuk, akik eljönnek a táborba, de persze azon kívül is minden érdekl szült szívesen várunk. Ez az eladással összekötött beszélgetés a csíkszeredai Sapientia Egyetem Kis Aula eladó termében lesz. 9

10 Készítünk számukra meghívókat: Tisztelt szülk! Tisztelettel meghívjuk Önöket a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen tartandó eladásra. Ennek keretén belül a gyerekeik számára tartott tábort, és annak célját fogjuk bemutatni. A vendégeladó Albert Ildikó pszichológusn, aki a gyermek-szül közti kapcsolatról fog eladást tartani. Az eladás segítségére lehet Önöknek, hogy gyerekükkel jobb és virágzóbb kapcsolatot alakítsanak ki. Az eladásra án 19 órától kerül sor a Sapientia EMTE Nagy Aulájában. Sok szeretettel várjuk Önöket! Tisztelettel: A szervezk Készítünk Albert Ildikó pszichológusn számára is egy meghívót, amelyben felkérjük, hogy tartson egy eladást a szülk számára. Az eladás témája a Szül és gyerek közötti kapcsolat. Tisztelt Albert Ildikó pszichológusn! Tisztelettel meghívjuk Önt a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemre, és felkérjük, hogy tartson egy eladást az általunk meghívott szülk számára a szül-gyerek kapcsolatok valamint a karrierépítés témájában. Az Ön eladása segítségére lehet a szülk számára, hogy jobb, virágzóbb kapcsolatot alakítsanak ki gyerekeikkel. Az eladásra án 19 órától kerül sor a Sapientia EMTE Nagy Aulájában. Sok szeretettel várjuk! Tisztelettel: A szervezk Albert Ildikó pszichológusnt felhívjuk telefonon is, hogy felkérjük az eladás megtartására és egyeztessük a részleteket. 10

11 3. A lakósságot azért szólítjuk meg, mert azt szeretnénk elérni, hogy az emberek a tolerancia szellemében éljenek, és gyerekeiket is abban növeljék fel. A szegénység nem szégyen, csak kellemetlen tartja a mondás, csak épp napjainkban már szégyennek is tekintik, lenézik a szegény embert. A kampány célja, hogy megszólítsa a lakóságot, hogy legyenek toleránsak a szegény sorsú gyerekekkel, és segítsék ket. Ennek eszköze, hogy szervezünk egy koncertet, mely elssorban a felntt korosztályt célozza meg, aki támogatni tudja a tevékenységet. A koncert csíkszeredai nagy sportcsarnokban lesz megrendezve. Kovács Kati énekesn lesz meghívva. Felvesszük a kapcsolatot Kovács Kati mvészn menedzserével, akivel letárgyaljuk a koncert részleteit Továbbá egész nyáron óriás plakátok, szórólapok, Tv és Rádió reklámok fogják sugallni az embereknek, hogy akár tudatalattiban is kezdjenek változni, másképp viszonyuljanak a dolgokhoz. 4. Médiát azért vesszük célcsoportnak, mert segítségükkel nagy visszhangot kelthetünk a tevékenységnek. Számukra egy sajtókonferenciát tartunk, melyre meghívunk minden környéki újság, rádió, Tv csatorna képviseljét, Ennek a sajtókonferenciának a célja, hogy a média képviselit magunk oldalára állítsuk, mivel alakíthatják a rólunk, és a tevékenységrl kialakult imázs-t akár pozitív, akár negatív irányba az emberekben. Fleg mivel a mi célunk, hogy pozitív imázs alakuljon ki a tevékenységrl. 5. Támogatók: az a célunk, hogy támogassák a tevékenységet. Hogy ezt elérjük, a nevüket megjelenítjük plakátjainkon, melyeket a kampány és a tábor érdekében készítünk. A támogatók, már azáltal is tudnak segíteni, hogy nevüket adják a kampányhoz, fleg abban az esetben, ha egy tisztes, neves szervezetrl, alapítványról van szó. 6. A kampány blogja: Interneten megjelen blog is része a kampány tervnek, amelyen az olvasó kifejtheti véleményét, és információkat szerezhet a kampánnyal kapcsolatos dolgokról. A blog tartalmazza a kampánnyal kapcsolatos információkat, legújabb fejleményeket. Rendszeresen frissítjük a blogot újabb információkkal, ezzel is ismertetve az olvasó számára a változásokat. 11

12 A PR kampány során megvalósuló tevékenységek: 1. Médiában való szereplés. Idtartam: május 31-tl december 31.-ig. 2. Sajtókonferencia szervezése, amelyre 2010.június 14-én kerül sor. 3. Szül gyermek kapcsolatról tartott eladás, amelyet Albert Ildikó pszichológusn ad el. Az eladás keretében szó lesz a tábor céljairól, és programjáról. Az eladásra án kerül sor. 4. A nyári tábor megszervezése és kivitelezése A tábor idtartama: augusztus 2.-tól augusztus 8.-ig. 5. Koncert megszervezése a lakósság számára. A koncertre szeptember 11-én 20 órai kezdettel a csíkszeredai sportcsarnokba kerül sor. 6. Sajtókonferencia szervezése, amelyre november 10-én kerül sor. A kampány hosszú távú hatása: A kampány hosszú távú hatása az lenne, hogy az emberek hozzáállása pozitív irányba megváltozzon a nehéz anyagi körülmények között él gyerekek iránt. Elfogadják ket, valamint lehetségeikhez mérten támogassák évrl évre ezen gyerekek tanulmányait, és a társadalomba való jobb beilleszkedésüket. Ezen tevékenységek közül kidolgoztuk a nyári tábor részletes projekttervét. Az alábbiakban található a kampány keretein belül megrendezett Nyári Gyerek Tábor részletes projekt terve, melyet anyagilag nehéz helyzetben lev gyerekeknek szervezünk. Az elképzelésünk az, hogy a kampány figyelemfelkelt jelleg lenne de, hogy konkrétan tegyünk is valamit a gyerekekért megszervezzük a tábort. A kampány során a marketing és PR eszközök keverednek. Ez abban áll, hogy a közönséggel való kapcsolat az elsdleges cél, viszont a támogatásukból összegylt pénzt a Csibész Alapítványon keresztül a szegény gyerekek fejldésére szánjuk. 12

13 Nyári Gyerektábor 2010 (Projektterv) 13

14 1. A projekt kezdeményezje: Az Úttörk csapata kidolgozta ezt a projektet a szegénység és szociális kiközösítés leküzdése érdekében, a csíki régióban. 2. Projekt helyszíne: A projekt helyszínéül a Homoródfürd-i Hatos Villát választottuk, amely 34 km-re van Csíkszeredától. Egy olyan szabadid központ melynek 18 szobája van, 2,3 és 4 ágyas szobák, melyekben összesen 67 személy szállhat meg, a földszinten és az els emeleten közös zuhanyzók vannak. Helyben szolgálati konyha és tárgyalóterem, mindez személyenként naponta 30 lejért, a napi háromszori étkezés pedig további 25 lejbe kerül. Tehát úgy gondoljuk, hogy a hely ideális a tábor megszervezésére. 3. Projekt idtartama Kezd idpont 2010 Végs május 31 idpont 2010 augusztus 13 Idtartam 75 nap A projekt május 31-én indul, és augusztus 13-án fejezdik be. Ebbe az idbe bele van számítva a tervezés, reklámozás, kivitelezés és a végén a kiértékelés. 14

15 4. Projekt rövid tartalmi leírása A projekt tárgya egy tábor, amely a szegénység és szociális kiközösítés leküzdése érdekében jön létre anyagilag hátrányos helyzetben lév, esetleg árva, és félárva diákok számára. A tábor egy hetet foglal magába, amelynek helyszíne Homoródfürd. Ezen hét alatt sokszin programot kínálunk, amely által a gyerekek gyarapíthatják tudásukat, fejleszthetik képességeiket, tágul az érdekldési körük, valamint megtanulhatnak közösségben, csoportmunkában dolgozni. Ugyanakkor n az önbizalmuk, legyzhetik félelmeiket, így bátrabban mondják el véleményüket és új barátokra tehetnek szert. Továbbá azt is szeretnénk, ha a tábor nagyon sikeres lesz, hogy az azután lev években is meg tudjuk rendezni. 5. Célok: 5.1 Általános célkitzés: Általános célkitzésünk nyári tábor megszervezése, és kivitelezése anyagilag hátrányos helyzetben lev, esetleg árva, félárva gyerekek számára. 5.2 Közvetlen célkitzések: Pályázat megírása Pályázat benyújtása A tábor számára helyszín keresése Tárgyalás a terület tulajdonosaival A tábor reklámozása: Plakát és szórólap kivitelezés: Plakát és szórólap tervezése Plakát és szórólap elkészítése 15

16 Plakát és szórólap szórása Rádió és TV reklámok: Rádió és TV reklámok tervezése Rádió és TV reklámok elkészítése Rádió és TV reklámok szórása Újság és internet reklámok: Újság és internet tervezése Újság és internet elkészítése Újság és internet közzététele Jelentkezési rlapok eljuttatása az iskolákba Az rlapok eredményeinek kiértékelése A tábor lebonyolításához szükséges elkészületek elvégzése: Programok összeállítása A meghívottakkal való kapcsolatfelvétel A tábor lebonyolítása: A gyerekek fogadása A programok kivitelezése A programban megvalósított eredmények kiértékelése 16

17 Célfa: Nyári Gyerek Tábor létrehozása Pályázat megírása A tábor számára helyszín keresése A tábor reklámozás a Jelentkezési rlapok eljuttatása az iskolákba A tábor lebonyolít ásához szükséges elkészüle tek A tábor lebonyolít ása Programban megvalósítot t eredmények kiértékelése Pályázat benyújtása Tárgyalás a terület tulajdonosa ival Plakát és szórólap kivitelezés Rádió és TV reklámok Újság és internet reklámok Az rlapok eredménye inek kiértékelés e Programok összeállítá sa A meghívott akkal való kapcsolatf elvétel A gyerekek fogadása A programok kivitelezés e 17

18 Célcsoportok: 5-8-as diákok Szülk Tanárok Iskola vezetsége Támogatók Média Civil szervezetek Meghívott eladók A projektünk f célcsoportja Csíkszereda és környékének 5-8-as diákjai. Számukra a leghatékonyabb elérési csatorna a plakátok, szórólapok, valamint a tábor programfüzete. Ismertetjük velük, hogy mit fogunk nyújtani nekik a tábor ideje alatt, szeretnénk, ha a gyerekek élmény dúsan mennének a tábor végével haza. Elssorban a cél, hogy ezek a gyerekek szociálisan ne érezzék hátrányba magukat anyagi helyzetük miatt, melybe bele születtek. Azért célozzuk meg ezt a korosztályt, mert ezek a gyerekek abban az idszakban vannak, amikor sok kérdés merül föl bennük, és nem mernek konzultálni a felnttekkel. Ebbl kifolyólag sok mindenrl téves vagy helytelen képet alkotnak magukban. Ennek a tábornak az is a célja, hogy a gyerekek megnyíljanak és a megfelel szakemberekkel olyan témákról is tudjanak beszélni melyek, foglalkoztatják ket. A szülk esetében több megszólítási mód létezik, többek között a plakátok, szórólapok is felhívhatják a figyelmet a táborra, s esetlegesen még a szülk is ösztönözhetik a gyerekeiket arra, hogy jelentkezzenek. Továbbá a tanárok, osztályfnökök az álltaluk javasolt gyerek szüleivel felveszik a kapcsolatot, és elmondják, hogy mirl van szó, mi a tábor lényege, mit tanulhat a gyerek, és milyen lehetségeket kínálunk. A tanárok és iskolák vezetségével a csapat tagjai személyesen beszélnek, felkeressük ket és elmondjuk, hogy mit szeretnénk rendezni, és abban kellene, segítsenek, hogy minél rászorultabb gyerekek kerüljenek be a táborba. Valamint az álltaluk javasolt gyerek(ek) szüleivel konzultáljanak. 18

19 A támogatókkal szintén személyesen konzultálunk. Meggyzzük ket, hogy a tábor nemes célt szolgál. Támogatásukért cserébe a tábor ismertetanyagain (plakát, szórólap, TV, rádió reklámok) feltntetjük vállalatuk (szervezetük) logóját, ezáltal népszersítve ket. A helyi médiára, mint az esemény médiapartnereként van szükség. Fontos szereppel bírnak a népszersítés, ismertetés megszervezése szempontjából. A civil szervezeteket azért szólítjuk meg, hogy k is támogassák a tábort. A táborba résztvev eladókat elssorban egy meghívóval hívjuk meg a táborba. Igenleges válasz esetén személyesen is felkeressük. 6. Szükséglet, helyzetelemzés: Csapatunk azért látja szükségesnek egy ilyen tábor megszervezését, mert úgy látjuk, hogy nincs megfelel figyelem fordítva ezekre a gyerekekre. Ezúton szellemi fejldésüket is tudnánk jó irányba terelni. Fontosnak tartjuk, hogy a jöv fiataljai olyan szellemiséggel njenek fel mely képessé teszi ket arra, hogy ne vessék meg azokat, akik anyagilag nehéz helyzetben vannak. Esetleg ne érezzék magukat hátrányos helyzetbe családjuk anyagi nehézségei miatt. Kreativitásuk, valódi énjük már gyerekkorban kitükrözdjön. Jelen pillanatban is van ehhez hasonló kezdeményezések, viszont ami valóban fontos lenne azt a társadalom már csírájában elfolytja. A mai pénzhajhász világban egyre kevesebb idt fordítanak az emberi értékeknek, ami már a gyerekekbl is kiöli a pozitív képalkotást a világról. A tini gyerekek érzelmileg a leginstabilabbak ezért kell kommunikálni velük, olyan programokba bevonni ket melyekbl tanulnak és sikerélményeik lesznek, ezáltal is felszabadultabbá tenni ket. Sajnálatos módon ma már a tini gyerekek hiszékenységébl, érzelmi labilitásából üzletet csinálnak. Különböz stílusokat találnak ki, nagy reklámokat csinálnak, melyekkel elhitetik, hogy az a vagány aki azt a stílust követi. 19

20 Elssorban itt ismét a hátrányos anyagi helyzetbe lev gyerekek kerülnek ki vesztesen, mert szüleik nem tudják megengedni, hogy megvegyék azokat a men ruhákat, dolgokat. Ezáltal a gyerekek kínos helyzetbe kerülnek, amit egymagukban nem tudnak megoldani másképp csak, hogy magukba zárkóznak, s úgy próbálnak viselkedni, mint akit semmi nem érdekel. Ilyenkor van a legnagyobb szükségük a segítségre, mert ekkor indulnak el a szellemi tévutakon, még ha k felnttnek is hiszik magukat, és azt gondolják, hogy meg tudják oldani saját problémáikat. Csapatunk konzultált Bjte Csaba atyával is, aki azt mondta: a bezárkózott kisgyerek olyan, mint egy kis gesztenye, mely a tüskéivel kifele védi magát a világtól, de ha az ember tudja, hogyan nyissa meg akkor egy tökéletes teremtménnyel találja magát szembe. A szegénységet ne hatalmas programokkal próbáljátok megváltoztatni, vegyetek néhány kenyeret és egy tábla szalonnát, menjetek ki egy nyomor negyedbe, legyetek kedvesek az ott lev gyerekekkel s már azzal több rászoruló gyereket tesztek boldoggá, mint mások a hatalmas programokkal. 20

21 7. SWOT - elemzés: BELS ERSSÉGEK Csapatunk tagjainak lelkes hozzáállása. Jó szervezkészség A táborhelység jó felszereltsége, közelsége Csíkszeredához. Változatos és sokszín programok. GYENGESÉGEK Csapatunknak nincs megfelel tapasztalata a táborok szervezése terén KÜLS LEHETSÉGEK Az iskolák tanárainak, és vezetségének pozitív hozzállása. Az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet a szociálisan hátrányos helyzetben lev gyerekekre. A város vezetségének pozitív hozzállása VESZÉLYEK A rossz idjárás hatására lehet, hogy módósul a program terv. Lehetséges, hogy nem lesz elegend anyagi támogatás. Önbizalom hiány miatt lehetséges, hogy a gyerekek nem mernek jelentkezni a táborba. 21

22 8. Tevékenységek megnevezése és leírása: A projekt keretein belül egy egy hetes tábor megvalósítására kerül sor, 50 gyerek részére. Olyan gyerekek számára szervezzük ezt a tábort, akik családja anyagilag hátrányos helyzetben van, ezáltal nem engedhet meg gyerekeinek táborozást. A tábor e gyerekek számára teljesen költségmentes, a rendezk EU-s támogatásokból, és más álltaluk keresett támogatókkal karöltve fogja állni a tábor összes költségét. A projektünk els lépéseként megírjuk a pályázatot, amellyel megpályázzuk az Európai Uniós támogatást. Felmértük a lehetséges helyszíneket, és azt választottuk ki, amely mind a projekt céljának megfelel, mind a pénzügyi szempontból elnyös. A reklámozásnál minden lehetséges eszközt, annak érdekébe, hogy minél több gyerek éljen a lehetséggel. (lásd médiaterv) Össze van állítva a jelentkezési rlap, és a pályázati felhívás melyet a csapat személyesen visz el az iskolákba, konzultál az iskolák vezetségével, tanárokkal, s felkéri ket, hogy segítsenek abban, hogy valóban azok a gyerekek kerüljenek bele a programba, amelyek tényleg rászorulnak. Cserében az adott iskolából a gyerekeket egy tanár szintén költségmentesen elkísérheti. Ennek vannak olyan elnyei is, hogy a szülk szívesebben engedik el csemetéiket a táborba egy olyan személlyel, akiben megbíznak. Miután meg van a jelentkezk névsora, a csapat össze ül, és összeállítja a táborban résztvevk névsorát. A táborba meghívunk különböz témában tájékozódott embereket. ket megkeressük, és meghívó levelet küldünk, igenleges válasz esetén személyesen is felkeressük a meghívottat, és konzultálunk velük, hogy mit várunk valójában el tlük, és mi a célja az egész tábornak. Annak érdekében, hogy a táborban töltött idt színesebbé, és élménydúsabbá tegyük, a gyerekeknek, különféle interaktív programokat szervezünk számukra (lásd programfüzet) melyekkel sok területre bepillantást nyernek. 22

23 Ilyenek: Népmvészet, népviselet bemutatása Költészet Kézmvesség Egészségügyi téma Környezetvédelem Hiedelmek, babonák Emberi kapcsolatok, emberi értékek Hogyan közlekedjünk biztonságosan Ezek nem a szó szoros értelembe vett eladások lesznek, hanem interaktív beszélgetések, ahol az eladó egy kimondottan közvetlen kapcsolatot próbál kialakítani a gyerekekkel, és úgy elbeszélgetni velük az adott témáról. A gyerekek kérdezhetnek, elmondhatják véleményüket, ezzel is szoktatva ket arra, hogy bármely szituációban el tudják mondani azt a valós életben is. A tábor ideje alatt elvisszük ket a Szentegyházi termálfürdre, amely egy egész napos program lesz. Egy napot a magyarság történelmének megismertetésére szánunk, ennek folytatásaként lehetség adódik a gyerekek számára lovaglásra, mely szerves része történelmünknek. Olyan témákat próbálunk összeválogatni, mely a gyerekek további szellemi fejldésében pozitív hatással vannak. Tágítják érdekldési körüket, továbbá olyan programokat próbáltunk kitalálni melyekben a gyerekeknek sikerélményeik lehetnek. 23

24 Az egyhetes program tervünk: Augusztus 2 (Hétf) 07:00 Gyülekezés a Sapientia EMTE háta mögötti parkolóba 07:30 Indulás Homoród fürdre 08:30 Érkezés Homoród fürdre 08:30-11:00 Elszállásolás a Hatos Villában, kipakolás berendezkedés 11:00-13:00 Ismerked beszélgetés, Ismerked játékok 13:00-14:00 Ebéd 14:00-15:00 Szabadid 15:00-16:00 Albert Ildikó pszichológus n eladása, aki az emberi értékek, emberi kapcsolatok témájában fog eladást tartani 16:00-17:00 - Kiscsoportos beszélgetés ebben a témában (10 f/csoport) 17:30-19:00 - Önbizalom épít játékok 19:00-20:00 Vacsora 20:30-10:00 Tábortz mellett gitárest, éneklés, ismerkedés, barátkozás. 10:00 Takarodó Augusztus 3 (Kedd) 07:00 Ébreszt 07:30-08:00 Reggeli torna 08:00-09:00 Reggeli 09:00-10:00 Interaktív beszélgetés környezetvédelem, állatvilág és növényvilág témában. Vezet tanár: Bíró Tibor biológia tanár 10:00-11:00 Kiscsoportos beszélgetés a témában (10 f/csoport) Témával kapcsolatos kisebb feladatok megoldása. ( Például ki tud több védett állatot felsorolni?) 11:00-13:00 - Kiscsoportos tevékenység, amelyben önismerettel foglalkozó kérdések, beszélgetések játékok lesznek. 13:00-14:00 Ebéd 14:00-15:00 - Szabadid 24

25 15:00-19:00 Csapatépít játékok 19:00-20:00 - Vacsora 20:30-22:00 Filmest 22:00 Takarodó Augusztus 4 (Szerda) 07:00 Ébreszt 07:30-08:00 Reggeli torna 08:00-09:00 Reggeli 09:00-10:00 Interaktív beszélgetés a kézimunkáról. Kézmvesség Erdélyben címmel. 10:00-11:00 Kiscsoportos beszélgetés a témával kapcsolatba (Mindenki elmondhatja, hogy mit szeret kézimunkázni, kitl tanulta, mit szeret/élvez benne) 11:00-13:00 Kézimunkázás (hímzés, gyöngyfzés, szövés, faragás, bútorfestés). Több teremben folyik ezen tevékenységeknek az oktatása) 13:00-14:00 Ebéd 14:00-15:00 Szabadid 15:00-17:00 Verstanulás az esti szavalóversenyre: Minden csapat kiválaszt egy személyt, aki elszavalja József Attila: Mama cím versét, és egy másik személyt, aki egy szabadon választott verset mond el. 17:00-19:00 Csapatépít játékok 19:00-20:00 Vacsora 20:30-22:00 Szavalóverseny 22:00 Takarodó Augusztus 5 (Csütörtök) 07:00 Ébreszt 07:30-08:00 Reggeli torna 08:00-09:00 Reggeli 09:30-10:30 Interaktív beszélgetés a népi hiedelmek, babonák témában. 10:30-11:30 Kiscsoportos beszélgetés a témáról, feladatok oldása. (Ki tud több népi hiedelmet, babonát mondani?) 11:30-13:00 Készítsd el a saját logód! (Kreatív tevékenység) 25

26 13:00-14:00 Ebéd 14:00-15:00 Szabadid 15:00-19:00 Sporttevékenységek (foci, kézilabda, kosárlabda) 19:00-20:00 Vacsora 20:00-22:00 Ki mit tud verseny? 22:00 Takarodó Augusztus 6 (Péntek) 07:00 Ébresztés 07:30-08:00 Reggeli torna 08:00-09:00 Reggeli 09:00-10:00 - Pakolás, készüldés 10:30- Indulás a Szentegyháza gyöngye termálfürdre 11:00 Érkezés a termálfürdre 11:00-17:00 Strandolás, fürdzés, napozás (lehetség labdázása, focizásra, tollas ützésre) 13:00 Uzsonnaosztás 17:00 Indulás vissza Homoród fürdre 17:30 Érkezés Homoród fürdre 18:00-19:00 Vacsora 19:00-21:00 Szabadid (elmehetnek sétálni a környéken) 22:00 Takarodó Augusztus 7 (Szombat) 07:00 Ébreszt 07:30-08:00 Reggeli torna 08:00-09:00 Reggeli 09:00-10:00 Interaktív beszélgetés történelem témájában (smagyarok, honfoglalás) 10:00-11:00 Kiscsoportos beszélgetés ebben a témakörben, feladatok oldása. 11:00-13:00 Bizalmi játékok 13:00-14:00 Ebéd 14:00-15:00 Szabadid 15:00-16:00 Interaktív beszélgetés a Székely néprl, történelmükrl, népviseletükrl. 26

27 16:00-17:00 Kiscsoportos beszélgetés ebben a témában, feladatok oldása. 17:00-19:00 Lovaglás a Lobogó Panzió lovardájában 19:00-20:00 Vacsora 20:30-22:00 Tábortz mellett beszélgetés. Élménybeszámoló, mi volt jó illetve rossz a tábor ideje alatt. Gitárest, éneklés. 22:00 Takarodó Augusztus 8 (Vasárnap) 07:00 Ébreszt 07:30-08:00 Reggeli torna 08:00-09:00 Reggeli 10:00-11:00 Díjkiosztó (Szavalóverseny, Ki mit tud, sportjátékok gyzteseinek) 11:00-13:00 Pakolás, búcsúzkodás, takarítás 13:00-14:00 Ebéd 14:00 Gyülekez az autóbusznál 14:30 Indulás haza Csíkszeredába 15:30 Érkezés Csíkszeredába, a Sapientia EMTE háta mögötti parkolóba 27

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte.

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte. SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Mveldésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztje: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztették: Kedves Tímea és Varga Zsuzsanna

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS Zöld SzékelyFöld Egyesület

ÉVES JELENTÉS Zöld SzékelyFöld Egyesület 2011 ÉVES JELENTÉS Zöld SzékelyFöld Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 03 Tartalomjegyzék 04 05 Köszöntő Tevékenységeink I. Saját programok 05 Hangyasuli tananyag 06 Székelyföld 7 csodája 07 Szelektív hulladékgyűjtés

Részletesebben

Civilek Szolnok Ifjúságáért

Civilek Szolnok Ifjúságáért Civilek Szolnok Ifjúságáért Szerkesztette: Czakóné Molnár Ágnes Dr. Mészárosné Parádi Tünde Dr. Mészáros László Kiadja: Szolnoki Iskolavédk Egyesülete 2007. Felels kiadó: Czakóné Molnár Ágnes Elnök Szolnoki

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FISKOLÁJA VERSENYTÁRS ELEMZÉS AZ INTERNETEN NI NAPOK ONLINE KÖRNYEZETBEN

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FISKOLÁJA VERSENYTÁRS ELEMZÉS AZ INTERNETEN NI NAPOK ONLINE KÖRNYEZETBEN MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FISKOLÁJA VERSENYTÁRS ELEMZÉS AZ INTERNETEN NI NAPOK ONLINE KÖRNYEZETBEN Konzulens: Dr. Kandikó József rektor, fiskolai tanár Matics Katalin online marketing 2009 1 I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 311-815 E mail: buzaszemovi@gmail.com A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 I.

Részletesebben

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben 2012. november 01.-2013. október 31. Záró Tanulmány Tartalomjegyzék 1. Szervezet adatai... 4 2. A szervezet önkéntes programja... 5 a) Az

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Szakdolgozat. Baki Marianna. Pécs, 2009. november 15.

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Szakdolgozat. Baki Marianna. Pécs, 2009. november 15. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Szakdolgozat Baki Marianna Pécs, 2009. november 15. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Kereskedelem és marketing szak Direkt marketing a Foldex

Részletesebben

KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014.

KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014. KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014. TARTALOMJEGYZÉK: Általános helyzetelemzés 1.Rövid helyzetelemzés 2.Létesítmény ellátottság Javaslatok 3.Óvodai testnevelés Javaslatok 4.Iskolai testnevelés

Részletesebben

Interjú Kiss Péterrel

Interjú Kiss Péterrel Interjú Kiss Péterrel Kiadja a Híd Európában Közhasznú Egyesület TISZTELT OLVASÓK, KEDVES KOLLÉGÁK! AKTUÁLIS Üdvözlök mindenkit Civiliában, az itt lakókat és a látogatóba érkezôket egyaránt! Sok idôt

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Székhely: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Levelezési cím: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Telefon: +3662 641-580 Fax: +3662 641-580 Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében XVIII. Évfolyam 4. szám A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében Miután a Vízmondó névre keresztelt, állandó lakossági fogyasztóinknak szóló kiadványunk els három számában megválaszoltuk a legfontosabb

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

A személyközpontú felvételi rendszer a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban

A személyközpontú felvételi rendszer a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban A személyközpontú felvételi rendszer a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban Győrik Edit Solymosy József Bevezetés A Tanodában igen alacsony arányú a lemorzsolódás. Ez a feltűnően alacsony kimaradás

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Az értelmileg akadályozott emberek helyzete...6 1. Statisztikai adatok...6

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Irányított önértékelés

Irányított önértékelés Irányított önértékelés 1. Irányított önértékelés Az EFQM Kiválóság Modell filozófiájára épített, a Struktúra Minségfejlesztési Kft által kidolgozott azonban speciálisan közoktatási intézményekre kialakított

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

A MEGLÁTOTT ÉRTÉKEK CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNOSSÁGI MEGJELENÉSEI

A MEGLÁTOTT ÉRTÉKEK CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNOSSÁGI MEGJELENÉSEI A MEGLÁTOTT ÉRTÉKEK CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNOSSÁGI MEGJELENÉSEI TARTALOMJEGYZÉK 4 Előszó 7 Jó emberek kerestetnek ÁGOTA Alapítvány 11 Miből lesz a cipősdoboz? Baptista Szeretetszolgálat 15 A nem mérhető

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirányú továbbképzési szak

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirányú továbbképzési szak BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirányú továbbképzési szak KULTURÁLIS RENDEZVÉNY MINT PR ESZKÖZ A FOR-PROFIT ÉS NONPROFIT

Részletesebben

ROMA GYEREKEK A SZEGREGÁLT OKTATÁSBAN SZÜLŐK ÉS GYEREKEK BESZÁMOLÓI

ROMA GYEREKEK A SZEGREGÁLT OKTATÁSBAN SZÜLŐK ÉS GYEREKEK BESZÁMOLÓI ROMA GYEREKEK A SZEGREGÁLT OKTATÁSBAN SZÜLŐK ÉS GYEREKEK BESZÁMOLÓI A Romani CRISS, romániai jogvédő szervezet, partnerségben a Harvard Egyetem Emberi és Egészségügyi Jogokért FXB Központjával, az Antigoné

Részletesebben

Az önkéntes meghatározása

Az önkéntes meghatározása Az önkéntes meghatározása Az önkéntes kifejezés (latinul voluntarius, önkéntes, önmagát kínáló) eredetileg a lengyel nyelvben alakult ki és két jelentése volt: az első azt a diákot jelentette, amelyik

Részletesebben

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Beszélgetőtársaink voltak: Antal Adrien, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Társadalmi Felzárkózási és Szociális

Részletesebben