Az óvodavezető szerepe az óvodák esélyteremtő funkciójának megvalósításában A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek az óvodában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az óvodavezető szerepe az óvodák esélyteremtő funkciójának megvalósításában A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek az óvodában"

Átírás

1 Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. Krisztina Felnőtt Képzi Központ Az óvodavezető szerepe az óvodák esélyteremtő funkciójának megvalósításában A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek az óvodában Konzulens: Pázsikné Szilágyi Gabriella Közoktatási szakértő Kzítette: Erdélyiné Jámbor Rózsa Vezető óvodapedagógus szakirányú továbbképzi szak Vác, 2010

2 Taralom: 1. Ajánlás Bevezet Miért ezt a témát választottam? Helyzetelemzre utaló hipotézis A hátrányos helyzet, esélyegyenlőség, esélyteremt hazai problémája A családok elszegényede Szociális hátrányok viszonyok, helyzetelemz Az óvodai nevel területei, melyek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődében kiemelt jelentőséggel bírnak Pedagógiai munka kiemelt területei A nevelt segítő korszerű óvodamódszerek alkalmazása Gyermekvédelemmel, az egzségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos munka Együttműködek kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel Óvoda-iskola átmenet Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműköd Nevelőtestület együttműköde Az Óvodavezető feladatai a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatása során Várható eredmény a tudatosan felépített integrációs, intézményi fejleszti cselekvi feladatterv megvalósítása után Irodalomjegyzék Mellékletek

3 1. Ajánlás A vízhordozó (Kínai mese) Kínában egy vízhordozónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakán hordott. Az egyik edényen volt egy reped, míg a másik tökéletes volt mindig egy teljes adag vizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepedt edény már csak félig olt vízzel. Két teljes évig ez így ment, minden nap. Termzetesen a tökéletes büszke volt teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta a dolgát, de a szegény törött cserép szégyellte a tökéletlenségét, nyomorultnak érezte magát, hogy csak feleannyit tudott teljesíteni. Két év keserűség után egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál. Szégyellem magam, mert a víz szivárog egz úton hazafelé. A vízhordozó így válaszolt a cserépnek: Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s a másik cserép oldalán nem? Ez azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról, virágmagot szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Minden nap te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve leszedem ezeket, a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná be a házamat. 1 1 Nuszplné Vágvölgyi Ágnes: Fogadni vagy befogadni? Együtt lehetőségek két intézmény összehasonlításán keresztül 3

4 2. Bevezet Miért ezt a témát választottam? Intézményünkben, az Általános Művelődi Központban amelynek rzintézménye óvodánk is az elmúlt években igen nagy hangsúlyt kapott a hátrányokkal küzdő gyermekek felkutatása, a célravezető eljárások kidolgozása. Állami uniós támogatással olyan projektek indultak, amelyek során szervezett továbbképzekkel sikerült a feladat végrehajtására felkzíteni nevelőtestületünket. Elvi gyakorlati elgondolásaink megjelentek pedagógiai unkban, beépítettük minőségirányítási rendszerünkbe. Úgy érzem, mint óvodapedagógus, mint óvodavezető, hogy a hátrányos helyzet kezele területén rendelkezem már annyi ismerettel tapasztalattal, hogy mindezt munkámban összegezhetem Helyzetelemzen alapuló hipotézis Miért esik annyi szó manapság a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről? Nézzük meg, a törvény mit tartalmaz a szegregáció elkerülére érdekében. Először is az integráció fogalmát kell tisztázni. Kik is a hátrányos helyzetűek gyerekek? A évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény a tartalmazza az értelmező rendelkezeket: A 14. pont szerint hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak. Ezt tovább pontosítja a 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D -a, mely további szempontként jelöli meg, hogy a szülő tanulmányait legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be. A meghatározás a leszakadó rétegekből származó gyerekeket jelöli. Ők azok, akik már az óvodába lépkor hátrányokkal indulnak, otthonról kevesebb ösztönzt segítséget kapnak. Sokszor emiatt lesznek általában ők azok, akiket magatartás zavaros, beilleszkedi problémákkal küzdő, nehezen taníthatónak, 4

5 problémásnak találnak. A számukra szervezett külön foglalkozásért integrált oktatásukért külön normatívát igényelhetnek az óvodák. Dolgozatomban bizonyítani szeretném, hogy jelenleg Magyarországon nem csak a cigány családok gyermekei halmozottan hátrányos helyzetűek, hanem a nem roma családokból származó óvodások is igen magas százalékban is ebbe a kategóriába sorolhatók. Szükséges, hogy ezt a tényt minden óvodavezető időben felismerje, a megfelelő pedagógiai mal felkzüljön rá. Felmért végeztem kistérségünk óvodáiban, amelyben hátránnyal küzdők előfordulásának arányait vizsgáltam, majd ezeket összevetettem saját helyzetünkkel. Az ebből levonható következteteket, valamint a hátrányos helyzetből fakadó hátrányok csökkentét biztosító feladatainkat, eljárásainkat foglalom öszsze munkám során. Így megállapításaim az enyingi kistérségre azon belül a dégi óvodára vonatkoznak. (Kimutatás az 1. számú mellékletben.) 5

6 3. A hátrányos helyzet, esélyegyenlőség, esélyteremt hazai problémája A családok elszegényede Hazánkban a rendszerváltás óta végbement társadalmi, gazdasági politikai változások következtében radikálisan átalakult a társadalom struktúrája, a megnőtt társadalmi egyenlőtlenségek hatása pedig az oktatás minden területén érezhető. Az elszegényed egyik oka, hogy a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején kezdődő gazdasági átalakulás során igen nagy számban szűntek meg munkahelyek. Sőt, a kvalifikálatlan munkaerő által is elvégezhető munkák arányának csökkenével, a magasabb képzettséget igénylő új munkahelyek létrejöttével jellemezhető, alapvetően kedvező átstrukturálódási tendencia csak tovább rontotta az alacsony iskolázottságú népesség felzárkózási esélyeit. (Kemény Janky Lengyel, 2004). A másik ok inkább kelet-európaibb jellegű: nincs pénz. A családok egy rze kénytelen volt lakás vagy életkörülményeinek biztosítása érdekében indokoltan vagy indokolatlanul hitelt igénybe venni, amely visszafizetét még esetenként az árfolyamveszteség is nehezítette. Az eladósodás sokakat reménytelen helyzetbe hozott. A válságnak köszönhetően pedig újabb munkahelyek szűntek meg, így nem csak a mindennapi kenyérre való került veszélybe, de a fedél is a családok feje felől. (Szabó Gergő, 2010) Szociális hátrányok A személyiségfejlőd döntő tője a szocializálódási folyamat, amely a környezeti hatásoknak az egyed születétől a haláláig tartó, nagyrzt ösztönös, tudattalan feldolgozása. (Murányi: A gyermek ifjúkori személyiségzavarok) A szocializáció fogalmát többen próbálták meghatározni. 6

7 Hartley Hartley 1955 így határozta meg: A szocializáció az a folyamat, amelyben az egyén annak a közösségnek normáihoz alkalmazkodik, amelyben született, vagy amelyhez funkcionálisan hozzátartozik. Merton szerint: Szocializáció az a folyamat, amelynek során az emberek szelektíven elsajátítják azokat az értékeket, viselkedeket, képességeket, ismereteket röviden kultúrát, melyek azokban a csoportokban érvényesek, ahová tartoznak, vagy amelynek tagjaivá szeretnének válni. Illy Sándor megfogalmazásába: A szocializáció jelente elsősorban új szemlélethez kapcsolódik. A szocializáció az egyén társadalmivá válásának elvárásokkal ideálokkal átszőtt világából, amelyben a valóságos a kívánatos öszszemosódik, magát a valóságos folyamatot jelöli. Tehát az előzőekben megfogalmazottak alapján elmondhatjuk, hogy a szocializáció a társadalomba való beilleszked folyamata, melynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát környezetét, elsajátítja az együtt él szabályait, a lehetséges elvárt viselkedmódokat. A gyermek első meghatározó élettere a család, a család, mint elsődleges szocializációs kiscsoport mely átadja az ember kultúrájának szokásait, szabályait, a viselked külső elvárásait. A családok alacsony szocializációs képessége igénytelensége, a hátrányos helyzet kialakulásában jelentős szerepet játszik. A családok elszegényede többnyire az alacsony iskolai végzettségű szülők esetébe mondható el. A munkahelyek elveszte nem csak anyagi, de erkölcsi, érzelmi téren is nehéz helyzetbe hozta ezeket a családokat. Alacsony képzettségük miatt nem, vagy csak nehezen tudnak eligazodni a hivatalok labirintusaiban. A hátrány abban is megmutatkozik, hogy a tanulás, a tudás, a kultúra, mint érték, nem, vagy csak mellékesen jelenik meg. (Feróné Komolay Anikó: A cigánygyerekek szüleivel való együttműköd, mint szerepkihívás) viszonyok, helyzetelemz Dég az Enyingi Kistérség egyik települe. Az enyingi kistérség Fejér megyében a Mezőföld dél-nyugati rzén helyezkedik el. A viszonylag fejlett Közép- 7

8 Dunántúli Régióban, de sajnálatos módon ott, mint halmozottan hátrányos kistérség. Területe 481 km 2. A térség átmenetet képez az Alföld a Dunántúl között. A terület erdőkben szegény, tipikusan mezőgazdasági vidék, amelynek egyhangúságát cserj területek, dús vegetációjú patak völgyek, árterek teszik vonzóvá. A kistérség földrajzi elhelyezkede alapján a Balaton közelsége, ipari centrumok elérhetősége látszólag kedvező helyzetben van. Azonban annak ellenére, hogy a területet zaknyugat-délkelet irányban átszeli a 64. sz. főút, zak-keleten, pedig érinti az M7 autópálya a 70. sz. főút, mégis perifériás helyzetben van. A megyei az országos meghatározó térszerkezeti vonalak elkerülik, a 64. sz. főúttól zakra délre belső perifériák alakultak ki, amely fokozza a kistérség hátrányos helyzetét. A térségközpont, illetve a Balatonhoz viszonylag közel fekvő települek esélye lehetne a szorosabb kapcsolódás az üdülőterülethez, amihez viszont a közlekedi kapcsolatok fejlesztére lenne szükség. A kistérségben élő lakosság elsősorban magyar, de a cigány etnikum is jelen van, különösen Enyingen, Lepsényben Mezőszentgyörgyön. Dég foglalkoztatási szempontból Fejér megye legkritikusabb helyzetű térsége a sárbogárdi mellett. A felnőtt lakosság 9,5 %-a munkanélküli. Közülük 22 fő tartósan nem tud elhelyezkedni. Ennek legfőbb oka a képzetlenség az, hogy kiestek a munka világából, nem is szándékoznak munkába állni. A települ önkormányzata igyekszik minél több munkanélküli számára a közmunkákban lehetőséget adni a munkavégzre. Ezek a munkák elsősorban a község szépítével, karbantartással kapcsolatosak, magasabb képzettséget nem igényelnek. Munkalehetőség a községben: Egy faipari cég, mely jelenleg 61 főt foglalkoztat, akik betanított munkásként dolgoznak. Mezőgazdásági Szövetkezet 10 fő A mezőgazdaságban, magántulajdonban lévő többi rzén 21 fő Az Általános Művelődi Központban 43 fő Polgármesteri hivatal 8 fő 8

9 Posta 5 fő Ezek az adatok is azt mutatják, hogy kev munkalehetőség van a községben, képzetlen, nyolc osztályt végzett emberek elhelyezkedére nincs lehetőség, ezek az emberek többnyire alkalmi munkákból segélyekből élnek. (Dég Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemz 2009) Óvodát, május 1-e óta működik községünkben, egy családi házban alakították ki. Jelenlegi helyére: 1969-ben költözött, a volt katolikus iskola épületébe, melyet felújítottak átalakítottak óta az Általános Művelődi Központ intézményegysége. A Bóbita nevet 2007-ben választottunk, az óta díszíti óvodánk falát a kedves kis tündér. Óvodánk három csoporttal működik, férőhelyek száma: 80 fő. Csoportszobáink tágasak, barátságosak, esztétikusak. (Óvodánkról képek a 2. számú mellékletben láthatók.) december 19-én került átadásra tornaszobánk. Nagy lehetőségeket nyitott a mozgásfejlesztben, itt alakítottunk ki sportszertárt, ahol a mozgáshoz szükséges eszközöket helyeztük el. Játék kzletünk jó. Esztétikus, jó minőségű játékokat sikerült vásárolni az elmúlt évek során. Az óvoda épületéhez nagy park tartozik. Elől, az utca felöl található füves terület körbe gesztenyefákkal, s virágos kerttel, az épület mögötti rzen van a játszóudvar, nagyrzt füves, fém fajátékokkal felszerelt. A játékokat pályázatok útján, bálok bevételéből a Dég gyermekeiért alapítvány -tól kapott támogatásokból szereztük be. A tornaszoba mögött levő területen, 2005-ben focipályát alakítottunk ki. Az óvodánkba járó gyermekek nagyobb rze rendezett körülmények között él, szeretetben, gondoskodásban, a szülők igyekeznek gyermekük szükségleteit kielégíteni. A nehezedő anyagi helyzetben segítséget nyújt a családoknak a Gyermekvédelmi törvényben biztosított támogatás. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban rzesülők térítmentesen vehetik igénybe az óvodai ellátást. A maradandó 9

10 egzségkárosodású gyermekek a három vagy több gyermeket nevelő családok 50%-os téríti kedvezményben rzesülnek. A hátrányos halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai életkorban 3 évesen megkezdik az óvodai életüket szeptember 1-től egységes óvoda-bölcsődeként működik intézményünk, ezzel is segíteni szeretnénk a szülők minél előbbi munkába állását a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél előbbi intézményes ellátását. Óvodánkban fogadjuk a sajátos igényű gyermekeket.(testi fogyatékos, mentálisan retardált, tanulási-magatartási egyéb beilleszkedi nehézségekkel küzdő) Nevelükhöz szakemberek segítségét is igénybe vesszük, az ÁMK-ban gyógypedagógus, gyógytestnevelő logopédus segíti a habilitációs rehabilitációs fejlesztt. Óvodánk statisztikai adatai a következők a 2009/2010-es évben: csoportok létszám HH ebből leány HHH ebből leány ebből bölcsőd HH ebből leány HHH Bambi vegyes Vuk vegyes Micimackó vegyes összesen ebből leány 10

11 4. Az óvodai nevel területei, melyek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődében kiemelt jelentőséggel bírnak Pedagógiai munka kiemelt területei A gyermek befogadása az óvodában A gyermek óvodába lépének első meghatározó élménye, hogy miként történik a befogadása - beszoktatása. Első pillanattól kezdve arra törekszünk, hogy minél jobban megismerjük a családot az onnan óvodánkba érkező gyermeket. Ezért is kzítettük el Anamnézis-lap -unkat, mellyel minden óvodapedagógus még az óvodába érkez előtt meglátogatja a családokat. (Anamnézis-lap a 2. számú mellékletben található). Családlátogatás alkalmával olyan információkat gyűjtünk a gyermekről, amelyeket figyelembe véve az óvónő alkalmazkodni tud a gyermek igényeihez. Minden egyes gyermek igényeit, testi-lelki szükségleteit figyelembe vesszük. A befogadás személyes, egyénhez igazodó, differenciált. Legfontosabb feladatainknak tartjuk: o A családdal együttesen kell segítenünk, hogy a gyermekek megtalálják helyüket az óvodánkban. Az óvoda a család hasonlóságainak különbségeinek átéle közben a félelmet, szorongást minimálisra igyekszünk csökkenteni, érzelmi biztonságot alakítunk ki. o A gyermekek anya vagy apa jelenlétében ismerkedjenek az óvodai környezettel, társaikkal, óvó nénikkel, dajka nénivel. o Bizalomra épülő kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel. Amikor hozzák a gyermeküket óvodába, időt kell szakítani arra, hogy az óvónő megtudja a gyermekkel kapcsolatos előző napi, éjszakai, reggeli történeket, problémákat. Ha ismeri ezeket, a gondokat, akkor bánásmódját elfogadóan ehhez tudja igazítani Anyanyelvi nevel Az anyanyelvi nevel valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladatunk. A gyermekek anyanyelvi képességeinek fejleszte, kommuniká- 11

12 ciós képességük alakítása beszélő környezettel, helyes mintaadással szabályközvetítsel, az óvodai nevelőtevékenység egzében jelen van. Óvodánkban megteremtjük azt a légkört, ami alapja a beszédkapcsolat kialakulásának. Bármit teszünk a nap folyamán ha mesélünk, ha kapcsolatot teremtünk felnőttel, gyerekkel, ha az élet adta lehetőségekre reagálunk, ha szokásokat, szabályokat alakítunk, ezt példaértékű beszéddel, követre méltó nyelvhasználattal, kifogástalanul tesszük. Gyakori, szeretetteljes beszédkezdemsel, beszédkapcsolattal felélesztjük a gyermek beszédkedvét, fejlesztjük beszédértét, beszédkzségét. A reggeli beszélgető körök alkalmával igyekszünk minél jobban megismerni, kideríteni, hogy az nap az adott gyermek milyen pszich állapotban van, lehetőséget biztosítunk arra, hogy elmondja gondolatait, esetleges problémáit. Fontos feladataink: o Az anyanyelvi játékok a beszédfejleszt leghatásosabb eszközei, éppen ezért tudatosan, tervszerűen az életkori sajátosságokat a fokozatosságot figyelembe véve alkalmazzuk azokat. o Figyelembe vesszük a család nyelvi kultúráját, az egyes gyermek eltérő fejlődi ütemét. Gonddal figyelünk arra, hogy egyetlen gyermeket se gátoljon nyelvi lemaradás a megismerő tevékenységben, a társas kapcsolatok alakulásában. o Külön figyelmet fordítunk a nyelvileg gátolt gyermekre, őket logopédushoz irányítjuk. A logopédus segítségével felderítjük a problémák okait, megkeressük a fejlőd lehetőségeit. o Gondozási tevékenységek közben kialakítjuk a termzetes párbeszédet. Arra ösztönözzük a gyermeket, hogy szükségleteit, kívánságait bátran, termzetes módon fejezze ki. o Segítjük a gyermekeket abban, hogy együttesen végzett tevékenységek közben sajátítsák el, gyakorolják az együttműködt segítő kifejezeket, az érintkez udvarias formáit. 12

13 o Bekapcsolódva a gyermek játékába, termzetes módon kínálunk mintát arra, hogyan lehet egymáshoz viselkedben, beszédben is alkalmazkodni. o Szerep- szituációs játékokkal gyakoroltatjuk a különböző helyzetekhez illeszkedő beszédmódot, nyelvi eszközök használatát. o Munkajellegű tevékenységek közben megfogalmazzuk a szabályokat, elmondjuk az eszközök nevét, összehangoljuk a munkafolyamatokat, megbeszéljük a munkamegosztás módját. Ezzel bővítjük a nyelvhasználat területeit, kialakítjuk a gyermekben az igényt a képességet a beszédkapcsolatokon alapuló együttműködre. o Lehetővé tesszük a gyermek számára, hogy elmondja ényeit a belső képekről, amelyeket meg akar jeleníteni rajzolás, fest, mintázás közben. Ösztönözzük arra, hogy kifejthesse ényét arról, milyen érzelmeket, esztétikai élményt váltott ki belőle mások alkotása. Biztatjuk őket arra, hogy mondják el, mit szeretnének alkotni, s ahhoz milyen anyagokat eszközöket fognak használni. o A jól artikulált, megfelelő ritmusban, tempóban előadott versekkel az irodalmi nyelv szépségeivel ismertetjük meg a gyermeket. o Irodalmi kezdemeken a kifejezekkel, szólások, nyelvi fordulatok megismertetével, stiláris eszközök használatával gazdagítjuk a gyermekek nyelvi kifejezőkzségét, segítjük szókincsük gyarapodását. o Alkalmat teremtünk arra, hogy az általunk kitalált történetek folytatásával fejlődjön kreatív képzeletük. Ritmikus mondókákkal, altatókkal, ringató dalokkal lehetővé tesszük a gyermek számára, hogy egyszerre hallja a nyelv zenéjét ritmusát. o A külső világ tevékeny megismere közben biztosítjuk a gyerek számára, hogy ismerkedjen az anyagok, tárgyak nevével, tulajdonságot, minőséget jelző kifejezekkel, viszonyítást kifejező szavakkal, a birtokviszony kifejezének módjával. 13

14 o Megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a tapasztalatok alapján kérdek válaszok fogalmazódjanak meg, hogy az okokról a következményekről gondolataikat el tudják mondani. o Matematikai tartalmú tapasztalatokhoz juttatva megismertetjük őket szaknyelvi kifejezekkel, fogalmakkal. Segítjük őket abban, hogy képesek legyenek ítéletalkotásra, a relációk, mennyiségi térbeli kiterjedek megfogalmazására. o Többször elmondjuk a szülőknek, hogy igen nagy szerepe van a gyermek értelmi, érzelmi fejlődében, a gyermek-szülő kapcsolat erősítében a közös beszélgetnek, a beszélgett kísérő közös tevékenységnek Érzelmi nevel szocializáció A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében úgy gondolom, hogy ez az egyik terület, amire még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Mint azt már a dolgozatom elején kifejtettem a gyermek első meghatározó élettere a család, a család, mint elsődleges szocializációs kiscsoport mely átadja az ember kultúrájának szokásait, szabályait, a viselked külső elvárásait, ha a gyermek a családban nem sajátítja el ezeket, a szociális kompetenciákat, akkor nekünk kell az óvodában, termzetesen a szülőket is bevonva megtennünk. A szülőértekezleteken, fogadó órákon tájékoztatjuk a szülőket az óvodában folyó munkáról, gyermekük fejlődéről, portfoliókban bemutatjuk munkáikat. Fontos feladataink: o Érzelmi biztonságot, testi-lelki egyensúlyt nyújtó derűs, otthonos szeretetteljes légkör megteremte az óvodás évek alatt. o A gyermekek életrendjét napirendben határozzuk meg. A rendszeresség az ismétlődek érzelmi biztonságot nyújtanak a gyermekeknek. o Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek a tevékenységeiket szabadon választhassák meg, életkoruknak egyéni képességeiknek megfelelően sokféle tevékenységben vegyenek rzt kedvük szerint. o Bevonjuk a gyermekeket csoportszobájuk alakításába, szépítébe, törekszünk a csoportok otthonossá tételére. 14

15 o Egyértelművé tesszük a gyermek számára, hogy mit miért tartunk helyesnek, mit miért utasítunk el, mi áll tőlünk távol. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja viselkede. o Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekkel szemben támasztott követelmények, igények azonos elvek szerint valósuljanak meg. Megalapozzuk szokás- normarendszerüket. o Éreztetjük, hogy a csoport minden tagja egyénenként fontos. o Segítjük az én-tudat alakulását, megerősödét, teret engedünk önkifejező, önérvényesítő törekveiknek. o Igyekszünk elérni, hogy a csoport tagjai figyeljenek egymásra, legyenek képesek beleélni magukat társuk helyzetébe. o Nem erőltetjük a kapcsolatokat, de segítjük, támogatjuk a gyerekek egymáshoz való kötődét. o Tapintatosan segítjük a visszahúzódó gyereket a kapcsolatteremtben. o Erősítjük a baráti kapcsolatokban a pozitív tulajdonságokat. Biztosítjuk a lehetőségét a családból, külső környezetből hozott kapcsolatok ápolásának. o Megtapasztaltatjuk azt, hogy a közösen végzett tevékenység örömteli, eredményes legyen, erősítjük a mi-tudat létrejöttét. o Minden gyereket buzdítunk arra, hogy vállaljon feladatot, fogadja el mások terveit, tanuljon esetenként lemondani elképzeleiről. Figyelemmel kísérjük a gyermeki felelősség megnyilvánulásait. o Hozzászoktatjuk őket a különbözőségek elfogadásához, tiszteletéhez, ehhez különösen meghatározó szerepet kap az óvónő dajka, mint modell, valamint a szülő. o Szervezzük a különböző csoportok közötti kapcsolatokat. Ezeket, az alkalmakat, valamint ünnepeinket felejthetetlenné tesszük saját énekünkkel, hangszeres játékkal, mesedramatizálással. o Közös okat szervezünk a szülőkkel: Karácsony, Március 15, kirándulások, sport napok. 15

16 o Megteremtjük saját hagyományainkat. o Megismertetjük a gyermekeket a szűkebb tágabb környezetükkel, megteremtve így a szülőföldhöz való kötőd alapját. o Tiszteletben tartjuk a család ünnepeit, hagyományait. o Napirendünket folyamatosság rugalmasság jellemzi, kiküszöbölve a felesleges várakozást, amely így a gyermek szükségleteihez igazodik Egzséges életmódra nevel Az óvodai nevel másik fontos területe feladata a gyermekek szükségleteinek kielégíte, testi-lelki szükségleteinek harmonikus összehangolása, a napi a heti életritmus kialakítása. Célunk továbbá az óvodai nevel során, hogy kialakuljon a gyermekben bizonyos fokú igényesség önmaga környezete tisztasága, rendje iránt. Egzséges életvitel igényének alakítása, betegség megelőze, az egzség megőrze, óvása (mozgás, táplálkozás, öltözköd) segítségével. Fontos feladataink: o Megteremtjük a gyermek egzséges testi, lelki fejlődéhez, biztonságához szükséges belső külső környezeti feltételeket. o Napirendünkkel kialakítjuk a helyes életritmust. o Szoros kapcsolatot tartunk azokkal a családokkal, akiknek gyermeke krónikus betegségben szenved. o Figyelemmel kísérjük a gyerek testi, lelki állapotát, érzékszerveinek épségét. Amennyiben rendellenességet tapasztalunk, közöljük ezt a szülővel, szakember segítségét kérjük. o Megszervezzük a rendszeres védőnői orvosi ellenőrzt, vizsgálatot. o Kialakítjuk a környezet védelméhez megóvásához kapcsolódó szokásokat o Egzségnap szerveze. o Megismerve a család gondozási szokásait, igyekszünk azt összehangolni az óvodai gondozás szokásaival. 16

17 o Megteremtjük, elmélyítjük a gondozáshoz szükséges bensőséges kapcsolatot felnőtt gyerek között. o Segítünk kialakítani a gyerekben a szokást, hogy a WC-t termzetes módon használja, intim gondjait elmondja. o Megalapozzuk a gyermekben a tisztaság igényét. o Megteremtjük a kulturált étkez feltételeit, a szabályok betartására neveljük a gyermekeket. o A tízórait, a gyermeki igényeket szem előtt tartva folyamatosan szolgáljuk fel, ebédet uzsonnát a csoportoknak azonos időben kínáljuk. o Megteremtjük az étkezek termzetes, derűs légkörét. Tudomásul veszszük az egyéni különbségeket, különös gonddal, ha ezt betegség okozza. o Az évszaknak megfelelően, termzetes vitaminok, zöldség, gyümölcs, rendszeres fogyasztását biztosítjuk. o A szülők segítségével próbáljuk elérni, hogy a gyermekek ruházata kényelmes, célszerű, réteges legyen. o A gyermeknek mindig annyi segítséget adunk, amennyire szüksége van. o Támogatjuk önállósulásuk fejlődét o Biztosítjuk a mozgás, levegőz, edz gyakori lehetőségét, saját tornaszobával rendelkezünk, így a csoportok napi rendszerességgel percet töltenek mozgással a testnevel foglalkozáson kívül. o Figyelmet fordítunk a gyerek testi higiénéjére egzségére. o Mindennapi levegőz biztosítása, időjárástól független. o Mivel két óvodapedagógusunk is rendelkezik gyógytestnevelői végzettséggel, tartásjavító lábizom erősítő gyakorlatok rendszeres végzével a deformitások megelőzét végezzük. o Minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy a gyermek nyugodtan, zavartalanul pihenhessen. Tudomásul vesszük az egyéni adottságokat, igényeket. o Az udvart úgy alakítottuk ki, hogy árnyékos napos rz egyaránt legyen. o Az udvar állandó gondozásával, virágosításával biztosítjuk a gyermekek esztétikus környezetben való játékát. 17

18 o A csoportszobák berendezeit úgy igyekszünk elrendezni, hogy minél nagyobb tér maradjon a gyermekek mozgására, a játékokat önállóan is elérjék A nevelt segítő korszerű óvodamódszerek alkalmazása Az elmúlt három évben amióta óvodavezetőként dolgozom, arra törekedtem ösztönöztem kollégáimat, hogy minél több korszerű óvodai módszerrel ismerkedjenek meg, alkalmazzák azokat nevelük során. Az óvodai integrációs pályázatnak köszönhetően az elmúlt egy évben testületünk két 30 órás akkreditált továbbképzen is rzt vett. Az első ilyen képz a Kooperatív tanulási technikák, a másik Projekt pedagógia Kooperatív tanulási technikák A kooperatív tanulási tréningen hallottak alapján kollégáimmal megerősített bennünket az előadó, hogy az óvodában eddig is alkalmazott kis csoportos, tapasztalat útján szerzett tudás az, ami célra vezető. A tréning során megtanulhattuk azt, hogy az egymásra utaltság, az egymás segíte rendkívül fontos, ezt kell megtanítanunk a gyermekeknek, hogy akár az iskolai élet, akár kőbb a munkavállalás során megállják helyüket a társadalomba. A szociális űrt, amivel az óvodába érkeznek a gyerekek, sajnos ma már nekünk kell betöltenünk. A családok szerkezete megváltozott, a válások következtében egyre több a csonka család. A külvilág felé zárkózottak a családok, anyagi helyzetük válságos ezért is keveset foglalkoznak gyermekeikkel, akik ez által többnyire a televízió elé kényszerülnek. A televízióban látottak többnyire antiszociális tartalmakkal bírnak, rengeteg a gyerek műsorokban az erőszak, a televízió bekapcsolásával a család kommunikációja pusztolóban van. Ezeket a problémákat mi, óvodapedagógusok nap mint nap tapasztaljuk, a gyermekekkel folytatott beszélgeteink játékuk során. A kooperatív tanulás négy alapelve: építő egymásrautaltság, egyéni felelősség, egyenlő rzvétel, párhuzamos interakciók. Ha a négy alapfeltétel közül valamelyik nem érvényesül, akkor nem beszélhetünk kooperatív tanulásról. 18

19 A párhuzamos, vagyis egyidejű interakció során a gyerekek együttműködnek a tevékenység során ezért hatékonyabb a tanulás. Az óvodában a gyermekek közti páros munkát nem minden esetben lehet alkalmazni, de a csoportosat igen, így lehetőség nyílik az óvónőnek arra, hogy minden gyermekkel egyénre szabottan foglalkozzon. Az építő egymásrautaltság is alkalmazható az óvodai munka során, mivel a gyermekeket arra neveljük, hogy a feladatokat egymás között felosszák gyengébb képességű társaiknak segítsenek, hogy a csoport minél eredményesebben oldjon meg egy feladatokat. Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. Az egyik az úgynevezett pontfelelős a másik a feladatért felelős módszer. Az óvodai nevel során a feladatért felelős módszert tartjuk alkalmazhatónak, ahol a csoportban tevékenykedő gyermekek azonos feladaton dolgoznak, de munkamegosztás van, mindenki a saját rzfeladatáért felel. A rzvétel a megismeri folyamat szerves rze. A gyermekek akkor sajátítják el az ismereteket, ha interakcióba lépnek egymással, magával az ismeretanyaggal. Az egyenlő rzvételt általában a következő módon lehet elérni: a szerepek elosztásával a munkamegosztással. A szerepelosztás rzvételi normákat alakít ki. A gyermekek így nemcsak szereplre kapnak lehetőséget, de azt is elvárjuk tőlük, hogy hozzájáruljanak a munkához. A munkamegosztásra épülő módszert, legkedvezőbben feladatkörök kialakításával érhetjük el. Ezt a módszert a 3/a. 3/b. számú mellékletben, megtalálható tervezetben képekkel mutatom be Projektpedagógia Projektpedagógiával először 2004-ben Körmöci Katalin továbbképzén találkozott két kollégám, melynek címe Hová bújhat a matematika?. Sajnos akkor nem épültbe a mindennapi életbe, ezért is tartottam fontosnak, hogy az egz testület elvégezze a 30 órás továbbképzt azonos elvek szerint folytassuk munkánkat tovább. 19

20 Néhány gondolat, hogy mi a projekt, projektpedagógia, mik az előnyei az óvodai nevel folyamatában. A projekt tervet, tervezt, feladatot jelent. Egy probléma kifejte a probléma optimális megoldásáig. Más megfogalmazásban a projekt valamilyen cél által vezérelt, eredményesen együtt alkotó tevékenység. (Projektpedagógiai kézikönyv, Görög Katalin, Varga Éva) A projekt módszer tehát a gyermek érdeklődére, a pedagógus a gyermek közös tevékenységére épülő módszer, amely a megismeri folyamatot projektek sorozataként szervezi meg. Néhány megkülönböztető jegye: o Nagyfokú szabadság, amelyet a gyermekek számára biztosít a célok kiválasztásától egzen az elkzült produktum értékeléig. o Tevékenységben valósul meg. o Teljes, mert a témával kapcsolatban a lehető legtöbb összefügg felszínre kerül. o Időtartama lehet rövidebb, hosszabb (nap, hét, hónap, vagy akár több hónap) o Termzetes együttműködre épül az óvodapedagógus-gyermek a gyermek-gyermek között. o A gyermekek aktív rzvétele biztosított, mert ők maguk választották a témát o Konkrét, a mindennapi életből vett problémák közös megoldással történnek. o A tevékenységben integrált műveltségtartalmak sokoldalú tapasztalatok szerzét teszik lehetővé. o Kollektivizál individualizál, mert közös tervezben, szervezben, végrehajtásban ellenőrzben együttműködre, összedolgozásra, munkamegosztásra, kooperativitásra sarkallja a gyermekeket, ugyanakkor mindenki kiválaszthatja magának a testhez álló feladatot a közös cél elére érdekébe. 20

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk. A esélyegyenlőségi ségi terve 2014-2015. 2015. 1 A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben