Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenıné továbbképzési vezetı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenıné továbbképzési vezetı"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÉSI AJÁNLAT ÓVODÁK, ISKOLÁK RÉSZÉRE 2013/2014

2 Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenıné továbbképzési vezetı Amikor azzal kell szembesíteni valakit, hogy az élet nem egy habos torta, az sosem könnyő, de nem szabad hazudni. (...) Azt hisszük, hogy jó, ha sterilizáljuk a gyerekek számára a világot, pedig nem: tudatosan fel kell készíteni arra ıket, hogy a tetteiknek következményei vannak. S a pedagógiának pont valahol ez lenne a célja, hogy felkészítse a gyerekeket. Böjte Csaba Felelıs kiadó: Dr. Lipcsei Imre dékán, fıiskolai tanár Készült: a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán, 500 példányban 2

3 Kedves Kolléganı/Kolléga! Köszöntöm Önt az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon, mely 2011-tıl két telephellyel mőködı Karrá vált, a jászberényi intézet Szarvashoz kapcsolásával. Szarvason évente szakembernek szervezzük meg a szakirányú, szakvizsgás továbbképzését, melyrıl az elégedettségi vizsgálataink nagyon jó eredményt tükröznek. A Karunk folyamatosan több továbbképzési szolgáltatást tud nyújtani, amely - bízunk abban- hogy találkozik az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok valós igényeivel. A 2013/2014-es továbbképzési füzetben megtalálhatók a tanévi pedagógus szakvizsgát adó, szakirányú továbbképzési és az alapképzéseket kiegészítı kínálatok. Az ajánlatunkat 2009-ben, a törvényi szabályozás értelmében, újból akkreditáltattuk. Ezzel a teljes továbbképzési kínálatunk megújult, valamint új szakok beindításával gazdagabbá vált. Szeretnénk megkérni, hogy a képzésre jelentkezés elıtt ismerje meg a többször módosított évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvény 17. -ában szabályozott szakvizsga teljesítése, valamint a 10/2006.(IX. 25.) OKM rendelet (II. 8-tól) hatályos rendelet szerint szervezhetı továbbképzéssel kapcsolatos törvényeket, rendeleteket, valamint a továbbképzésben résztvevık juttatásairól és kedvezményeirıl szóló lehetıségeket, hogy kellı tájékozottsággal rendelkezzen. A szakirányú, szakvizsgás képzéseinket távoktatásos rendszerben szervezzük meg, melyrıl a következı oldalon részletes tájékoztatást adunk. Ha tanulmányozza ezeket, láthatja, hogy félévente intenzív kurzusokban készítjük fel a hallgatókat az otthoni tanulásra. Az intenzív heteken a jelenlét kötelezı. A vizsgákat is tömbösített formában szervezzük meg, hogy megkíméljük Önt a sok utazástól. Programajánlatunk második részében alapképzésekre épülı kiegészítı képzéseinket olvashatják. E kiegészítı képzéseket (nemzetiségi/roma ill. mőveltségterületi képzéseket) levelezı képzés formájában szervezzük általában félévente négy alkalommal hétvégeken, péntek és szombati napokon. Kiadványunk postai úton beszerezhetı a Továbbképzési és Minıségfejlesztési Irodától, és telefonszámokon, valamint letölthetı a honlapról (Továbbképzés menüpontból). Minden szakirányú, szakvizsgás továbbképzés tandíja négyhavi részletben befizethetı. További együttmőködés reményében várjuk jelentkezését a meghirdetett programjainkra. Szarvas, február 20. Tisztelettel: Dr. Lipcsei Imre dékán fıiskolai tanár 3

4 KARUNK TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE Szakvizsgás és szakirányú, valamint szakirányú képzések mőködésérıl Célunk: valamennyi szakvizsgás és szakirányú képzés rendszertudatos mőködtetése, valamint azonos feltételeinek kialakítása. Alkalmazási kör: a szakvizsgás, szakirányú, továbbképzésre felvett hallgatók, valamint a képzésben résztvevı oktatók köre Folyamatgazda: Nagy Jenıné továbbképzési vezetı A folyamat ellenıre: Dr. Lipcsei Imre Ph.D. dékán 1. A képzésekre jelentkezés határideje: május 15. Jelentkezés feltétele: Óvodapedagógus vagy tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség. Kivételt képeznek a horizontális témák, mint a Mentálhigiéné, Kommunikációs technikák, Tehetségfejlesztı pedagógusképzés, ahová tanári szakképzettségő pedagógusokat is várunk. A jelentkezést diplomamásolattal, valamint a regisztrációs díj befizetésének igazolásával együtt fogadjuk el. A regisztrációs díj: Ft. Befizetés postai rózsaszín csekken történik. 2. A jelentkezés alapján az intézményünk dönt, mely képzéseket indítja. 3. A jelentkezıket errıl június 15-ig a továbbképzési iroda értesíti. A felvételt nyert hallgatókat a Kar kollégiumában tudjuk elhelyezni, mivel kurzusainkat bentlakásos formában mőködtetjük. 4. Pedagógus továbbképzés 2013/2014. tanévének elsı intenzív hete Az intenzív képzés minden tanév augusztus utolsó, teljes hetében szervezıdik, mely az idei évben augusztus ig tart. Az elsı tanítási órán a beiratkozás történik. A képzések minden szakon a tanulási-tanítási útmutató alapján kidolgozott órarend szerint folynak, melyet minden hallgató az elsı tanítási napon vehet át. Az útmutató segít a vizsgákra történı felkészülésben, mert tartalmazza a tantárgyakat, a témaköröket, a szakirodalmakat, a vizsgarendet és a dolgozatok leadásának határidejét. 5. A vizsgáztatások lebonyolítása, dolgozatok kijavítása november 15-tıl december 20-ig tartanak. 4

5 6. Pedagógus továbbképzés 2013/2014. tanévének második intenzív hete A második intenzív kurzus minden tanév január harmadik, teljes hetében szervezıdik, bentlakásos rendszerben. Az elsı tanítási órán egyéb tanügyi adminisztráció lebonyolítása történik. A képzések a továbbképzési szakokon- a tanulási-tanítási útmutató alapján folynak. 7. A vizsgáztatások lebonyolítása, a dolgozatok minısítése, az indexekbe a jegyek beírása, április 20-tól, június 15-ig tartanak. 8. A záróvizsgák külön szervezéssel történnek, melyre május negyedik hetében, illetve június elsı hetében kerül sor, alkalmazkodva a nappali és levelezı tagozatok vizsgáihoz. A végzıs hallgatók a szakdolgozatokat a honlapunkra feltett tájékoztató alapján készítik el, melynek leadási ideje: minden tanév április 30-a. KARUNK KIEGÉSZÍTİ KÉPZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDSZER Nemzetiségi/Roma ill. mőveltségterületi kiegészítı képzések mőködésérıl Célunk: valamennyi kiegészítı képzés mőködtetése, valamint azonos feltételeinek kialakítása. Alkalmazási kör: felvett hallgatók, valamint a képzésben résztvevı oktatók köre Folyamatgazda: Kovács Katalin tanulmányi osztályvezetı A folyamat ellenıre: Dr. Lipcsei Imre dékán A képzésekre jelentkezés határideje: május 15. Jelentkezés feltétele: Óvodapedagógus vagy tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség. A jelentkezést diplomamásolattal, valamint a regisztrációs díj befizetésének igazolásával együtt fogadjuk el. A regisztrációs díj: Ft. A jelentkezés alapján intézményünk dönt, mely képzéseket indítja. A jelentkezıket a felvételrıl augusztus 15-ig a Tanulmányi Hivatal értesíti. A felvételt nyert hallgatókat a Kar kollégiumában tudjuk elhelyezni. E kiegészítı képzéseket (nemzetiségi/roma ill. mőveltségterületi képzések) levelezı képzés formájában szervezzük általában félévente négy alkalommalhétvégeken péntek és szombati napokon. 5

6 1. SZAKVIZSGÁS ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK Jelentkezési kódszám: félév Család és óvoda hatékony együttmőködése pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. Segítséget adjon az óvodapedagógusoknak a családi nevelés sajátosságainak mielıbbi felismerésére, és ezek pedagógiai eszközökkel, a családhoz illesztett kezelésére. Kötelezı ismeretkörök Vezetési ismeretek Közigazgatási, jogi és államháztartási ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Pedagógus szerepek, pedagógus etika Mentálhigiénés alapismeretek Szervezetfejlesztés Pedagógiai kutatásmódszertan Tanügy-igazgatási ismeretek Andragógia Európai Uniós ismeretek Differenciálás pedagógiája Multikulturális nevelés Kommunikációs technikák Választható ismeretkörök Értékek-nevelés-család Interkulturális értékek és a család Modern család Diszfunkcionális család Családjog, gyermekjog Család-és gyermek-védelem intézményei Konfliktuspedagógia Szükségletpedagógia Család és óvoda együttmőködési formái I. Tehetség-tanácsadás szülıknek Konfliktuskezelési technikák Ütközés-együttmőködés Kommunikációs tréning Segítı beszélgetés A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd az 4-5. oldalon) A felvétel feltétele: óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés felelıse: Kovács Krisztina fıiskolai oktató Részvételi díja: Ft/fı/félév 6

7 Jelentkezési kódszám félév Fejlesztı óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. A hallgató képes legyen az óvodáskorú gyermekek folyamatos differenciált megsegítésére, az óvodai élet tevékenységformáiba ágyazott, tudatos, tervszerő fejlesztésre. Megismerje a tanulási képességeket befolyásoló pszichikus funkciók fejlesztésének lehetıségeit. Kötelezı ismeretkörök Vezetési ismeretek Közigazgatási, jogi és államháztartási ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Választható ismeretkörök A fejlıdés biológiai alapjai A megismerés fejlıdéspszichológiája A differenciálás pszichológiája és pedagógiája Pedagógus szerepek, pedagógus etika Pszicho-diagnosztikai alapismeretek Mentálhigiénés alapismeretek Szervezetfejlesztés Pedagógiai kutatásmódszertan Tanügy-igazgatási ismeretek Andragógia Európai Uniós ismeretek Differenciálás pedagógiája Multikulturális nevelés Kommunikációs technikák A gyermekek egyéni fejlesztési rendszerének kialakítása az óvodában Fejlesztési játékok az óvodában Mozgásfejlesztés Gyógytestnevelési alapismeretek Gyógypedagógiai alapismeretek A fejlesztés módszertana I.-II. Önismeret Esetismertetés Szakmai gyakorlat A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltétele: óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Kós Nóra fıiskolai oktató Részvételi díja: Ft/fı/félév 7

8 Jelentkezési kódszám félév Fejlesztıpedagógus - tanító szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: tanítók A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. A végzett hallgató fejlesztı pedagógusként segíti az intézménye fejlesztı tevékenységét. Segítséget ad a kollégáinak, segíti a tanulási problémák megoldását. Győjti a jó módszereket a tanulók egyéni fejlesztéséhez. Kötelezı ismeretkörök Vezetési ismeretek Közigazgatási, jogi és államháztartási ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Választható ismeretkörök A fejlıdés biológiai alapjai A megismerés fejlıdéspszichológiája A differenciálás pszichológiája és pedagógiája Pedagógus szerepek, pedagógus etika Pszicho-diagnosztikai alapismeretek Mentálhigiénés alapismeretek Szervezetfejlesztés Pedagógiai kutatásmódszertan Tanügy-igazgatási ismeretek Andragógia Európai Uniós ismeretek Differenciálás pedagógiája Multikulturális nevelés Kommunikációs technikák Készségek, képességek fejlesztése A fejlesztés módszertana Mozgásfejlesztés Tanulási stratégiák fejlesztése A tanulási zavarok felismerése, fejlesztése A fejlesztés módszertana Gyógytestnevelési alapismeretek Gyógypedagógiai alapismeretek Önismeret, Esetismertetés Szakmai gyakorlat A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltételei: tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Kós Nóra fıiskolai oktató Részvételi díja: Ft/fı/félév 8

9 Jelentkezési kódszám félév Gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. A képzés célja azon óvodapedagógusok, tanítók fejlesztése, akik a magyar szellemi kultúra, a magyar népi gyermekjáték, gyermektánc, néptánc, népzene ismeretében kívánják a 3-11 éves korú gyermekek komplex mővészeti nevelését biztosítani. Ez irányú ízlésük, kreativitásuk kibontakoztatása, fejlesztése. Kötelezı ismeretkörök Választható ismeretkörök Vezetési ismeretek Népzene Közigazgatási, jogi és államháztartási Népszokások ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Táncfolklorisztika Pedagógus szerepek, pedagógus etika Tánctörténet Mentálhigiénés alapismeretek Népi játék, gyermektánc Szervezetfejlesztés Néptánc Pedagógiai kutatásmódszertan Zeneismeret Tanügy-igazgatási ismeretek Mozdulatelemzés, táncjelírás, táncolvasás Andragógia Tánctanítás módszertana Európai Uniós ismeretek Tanítási gyakorlat Kommunikációs technikák Multikulturális nevelés Differenciálás pedagógiája A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltétele: óvodapedagógus ill. tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Nagy Béláné fıiskolai docens Részvételi díja: Ft/fı/félév 9

10 Jelentkezési kódszám félév Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. Olyan pedagógusok képzése, akik az alapszakokra épülı általános és specifikus ismeretek elsajátítása birtokában alkalmassá válnak a 3-12 éves gyermekek prevenciós/korrekciós-és gyógytestnevelési feladatok ellátására. Kötelezı ismeretkörök Választható ismeretkörök Vezetési ismeretek Funkcionális Mozgásfejlıdés gimnasztika Közigazgatási, jogi és államháztartási Anatómia ismeretek Gyakorlatelemzés Minıségfejlesztési alapismeretek Gyermektorna Élettan vezetési gyakorlat Pedagógus szerepek, pedagógus etika Gyógytestnevelési Testkultúra elmélet vezetési gyakorlat Mentálhigiénés alapismeretek Belgyógyászat Szervezetfejlesztés Ortopédia Pedagógiai kutatásmódszertan Mozgásterápia és módszertan Tanügy-igazgatási ismeretek Gyógytestnevelés Andragógia Atlétika és elmélete Európai Uniós ismeretek Torna és elmélete Kommunikációs technikák Testnevelési játékok Multikulturális nevelés Differenciálás pedagógiája Sportjátékok Úszás és vízi gyakorlatok Teljesítménydiagnosztika A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltétele: óvodapedagógus ill. tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Dr. Bencze Sándorné fıiskolai tanár Részvételi díja: Ft/fı/félév 10

11 Jelentkezési kódszám félév Kommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a 3-6, illetve a 6-10 éves korú gyermekek nevelési feladatainak ellátására, képesek saját gyermekcsoportjukban konfliktusok kezelésére, megoldására, csoportfejlesztésre, különféle kommunikációs technikák elsajátíttatására, anyanyelvi-kommunikációs játékok irányítására, az információszerzés korszerő módjainak alkalmazására. Kötelezı ismeretkörök Választható ismeretkörök Vezetési ismeretek Önismereti tréning Közigazgatási, jogi és államháztartási Csoportépítı kommunikációs tréning ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Szóbeli kommunikáció Pedagógus szerepek, pedagógus etika Írásbeli kommunikáció Mentálhigiénés alapismeretek A disputázás alapfogalmai Szervezetfejlesztés Disputa tehetséggondozó mőhelyek metodikája Pedagógiai kutatásmódszertan Számítógépes információközvetítés Tanügy-igazgatási ismeretek Csoport- és közösségfejlesztés Andragógia Személyiségfejlesztés Európai Uniós ismeretek Stílus és elıadásmód Kommunikációs technikák Konfliktuskezelési stratégiák Multikulturális nevelés Gyakorlat Differenciálás pedagógiája Számítógépes információközvetítés A képzés rendszere, a kezdés idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A képzés szakmai felelıse: Timárné Hunya Tünde fıiskolai docens A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító, tanár alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma Részvételi díja: Ft/fı/félév 11

12 Jelentkezési kódszám félév Mentálhigiéné az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógus, tanító, tanári végzettséggel rendelkezık: gyermekvédelmi felelısök, munkaközösség-vezetık. A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. A személyes kompetencia és identitás fejlesztése, továbbá olyan ismeretek közvetítése, készségek és képességek fejlesztése, amelyek révén a pedagógus képes mentálhigiénés szemlélettel viszonyulni szakterülete tartalmaihoz. Közremőködik a társadalmi szintő prevenciókban. Kötelezı ismeretkörök Szakirány tárgyai Vezetési ismeretek Társadalomkutatás I.-II. Közigazgatási, jogi és államháztartási Makro-társadalmi folyamatok ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Gyermekvédelem Pedagógus szerepek, pedagógus etika Családszociológia Mentálhigiénés alapismeretek Családvédelem Szervezetfejlesztés Segítı kapcsolat a pedagógiai gyakorlatban Pedagógiai kutatásmódszertan Életesemények lelki zavarai Tanügy-igazgatási ismeretek A mentálhigiéné színterei Andragógia Mentálhigiénés alapismeretek Európai Uniós ismeretek Társaslélektan Kommunikációs technikák Személyiséglélektan Multikulturális nevelés Differenciálás pedagógiája Segítı kapcsolat gyakorlata Önismeret és készségfejlesztés Pedagógiai mentálhigiéné gyakorlata Mővészetterápia I.-II.-III. Képzés rendszere és kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A képzés szakmai felelıse: Farkasné Rácz Tünde pszichológus A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító, tanári alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma Részvételi díja: Ft/fı/félév 12

13 Jelentkezési kódszám félév A gyermeki kommunikáció fejlıdését támogató pedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. Olyan pedagógusok képzése, akik a korai felismerés és megelızés, a speciális fejlesztés pedagógiai, pszichológiai, továbbá módszertani elveinek, szakismereteinek és gyakorlatának ismeretében képesek a kommunikációs készségükben különbözı okokból enyhe fokban elmaradt óvodás- illetve iskoláskorú gyermekek készségállapotának szakszerő vizsgálatára, a nyelvi és beszédfejlıdési elmaradás okának és mértékének függvényében - logopédus irányításával - nyelvi és beszédfejlesztı tevékenység folytatására. Kötelezı ismeretkörök Választható ismeretkörök Vezetési ismeretek A részképességek fejlıdésének alakulása, összefüggései Közigazgatási, jogi és államháztartási Gyermeknyelvi ismeretek ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Nyelvi szocializáció Pedagógus szerepek, pedagógus etika Nyelv és nyelvhelyesség Mentálhigiénés alapismeretek A magyar nyelv hangtana Szervezetfejlesztés A beszédpercepció zavarai Pedagógiai kutatásmódszertan A beszédprodukció zavarai (hangadás, artikuláció beszédfolyamatosság) Tanügy-igazgatási ismeretek Beszéddiagnosztika Andragógia Irodalmi alkotások a nyelv és beszédfejlıdés szolgálatában Ének-zene a nyelv és beszédfejlıdés Európai Uniós ismeretek szolgálatában Kommunikációs technikák Mozgásfejlesztés a nyelv és beszédfejlıdés szolgálatában Multikulturális nevelés A kommunikációs fejlesztés technikái I. Drámajáték Differenciálás pedagógiája A kommunikációs fejlesztés technikái II. Anyanyelvi játékok Terápiás programok Készségfejlesztı munka a gyakorlatban tervezés A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltétele: óvodapedagógus ill. tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Dr. Katona Krisztina fıiskolai tanár Részvételi díja: Ft/fı/félév 13

14 Jelentkezési kódszám félév Óvodai nevelés a mővészetek eszközeivel alternatív program szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. Az alternatív program részletes értelmezése, neveléselméletének és nevelési rendszerének tisztázása. Az újszerően értelmezett tevékenységek tartalmi, tanulási, módszertani, eszközrendszerének átláttatása. A legújabb megfigyelési tapasztalatok közreadása. Kötelezı ismeretkörök Választható ismeretkörök Vezetési ismeretek A program elmélete, rendszere Közigazgatási, jogi és államháztartási A program nevelési és tevékenységkerete ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Pedagógusszerepek, pedagógus etika Mentálhigiénés alapismeretek Szervezetfejlesztés Pedagógiai kutatásmódszertan Tanügy-igazgatási ismeretek Andragógia Európai Uniós ismeretek Kommunikációs technikák Multikulturális nevelés Bátorító nevelés Mese, vers, dramatikus játék speciális módszertana, és a komplex tehetséggondozás tartalmi lehetıségei Rajz, mintázás kézimunka speciális módszertana, és a komplex tehetséggondozás tartalmi lehetıségei Individuál-pszichológiai szemlélető szupervízió Éneklés, furulyázás, többszólamú ének Hagyományırzés A program tevékenységformái A program személyi és tárgyi feltételei a programban és a tehetségígéretek gondozásában A program értékelési rendszere A gyermekek komplex egyéni fejlettségének nyomon követı diagnosztikus eszközrendszerének megismertetése Tehetséggondozás a program szellemében Differenciálás pedagógiája A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltételei: Óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Nagy Jenıné fıiskolai adjunktus Részvételi díja: Ft/fı/félév 14

15 Jelentkezési kódszám félév Projektrendszerő környezeti nevelés szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. A hallgatók megismerjék a projektrendszerő tevékenységekre épülı környezeti nevelés elméleti alapjait és gyakorlati alkalmazásának lehetıségeit. A megszerzett tapasztalatok birtokában legyenek képesek az óvodai és iskolai környezeti nevelés projektrendszerő tervezésére és megvalósítására. Kötelezı ismeretkörök Választható ismeretkörök Vezetési ismeretek Növény- és állatismeret Közigazgatási, jogi és államháztartási Biogeográfia és az ökológia alapjai ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Humán ökológia, emberközpontú megközelítés Pedagógusszerepek, pedagógus etika A környezeti nevelés pedagógiai és pszichológiai alapjai Mentálhigiénés alapismeretek Környezeti tevékenységek és természetismeret módszertana Szervezetfejlesztés Természettudományos ismeretszerzés könyvtárban, CD-ROM és interneten Pedagógiai kutatásmódszertan Természetvédelem Magyarországon Tanügy-igazgatási ismeretek Lokálpatrióta szemlélet és helyi környezeti problémák Andragógia Projekt jellegő, problémaalapú tapasztalatszerzések módszertanának ismertetése, a gyakorlatban dolgozó kiváló szakemberek közremőködésével Európai Uniós ismeretek Erdei óvoda és iskola módszerei Kommunikációs technikák Játékos környezeti tapasztalatszerzés Multikulturális nevelés Terepgyakorlat a KMNP tanösvényén Differenciálás pedagógiája A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltételei: Óvodapedagógus ill. tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Dr. Soós István fıiskolai docens Részvételi díja: Ft/fı/félév 15

16 Jelentkezési kódszám félév Tehetségfejlesztı szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a 3-12 éves korú gyermekek különbözı nevelési-oktatási intézményeiben a tehetséges gyermekek felismerésére, azonosítására és fejlesztésére, megváltozott feladataival járó speciális tevékenységek szakszerő ellátására. Kötelezı ismeretkörök Vezetési ismeretek Közigazgatási, jogi és államháztartási ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Választható ismeretkörök Tehetség kutatás és gondozás története A tehetség elméleti alapjai Tehetség és szocio-emocionális fejlıdés I.-II. Pedagógusszerepek, pedagógus etika Kreativitás, pedagógiai implikációk Mentálhigiénés alapismeretek Tehetségdiagnosztika: azonosítás, beválogatás és hatásvizsgálatok rendszere Szervezetfejlesztés Tehetségfejlesztı komplex programok I.- II. Pedagógiai kutatásmódszertan Gazdagító programok metodikája Tanügy-igazgatási ismeretek Alulteljesítés, tanulási zavarok I.-II. Andragógia Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Európai Uniós ismeretek Tanácsadás és egyéni fejlesztés I.-II. Kommunikációs technikák Önismereti és kommunikációs tréning I.- II. Multikulturális nevelés Tehetséggondozás dokumentumai Differenciálás pedagógiája Hálózatosodás a tehetségekért A képzés rendszere, kezdés idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító, tanár alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Lestyán Erzsébet fıiskolai oktató Részvételi díja: Ft/fı/félév 16

17 Jelentkezési kódszám félév Vezetı óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodavezetık, tagóvoda-vezetık, minıségfejlesztésért felelıs vezetık, belsı értékelési team-vezetık, munkaközösség vezetık, gyermekvédelmi felelısök A képzés célja: olyan vezetık, középvezetık képzése, akik a szakmájukat, törvényi elıírásokat jól ismerve képesek az intézményben dolgozókat összefogni, önigazgatásra késztetni, és a dolgozók önfelelısségét megerısíteni. Kötelezı ismeretkörök Vezetési ismeretek Közigazgatási, jogi és államháztartási ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Pedagógusszerepek, pedagógus etika Mentálhigiénés alapismeretek Szervezetfejlesztés Pedagógiai kutatásmódszertan Tanügyigazgatási ismeretek Andragógia Európai Uniós ismeretek Kommunikációs technikák Szegregáció, integráció Differenciálás pedagógiája Választható ismeretkörök Vezetés, nevelés Személyiségfejlesztés Az óvoda szakmai irányítása Óvodaigazgatás Pedagógiai mérés, értékelés Ember és bölcselettan Retorika Vezetéslélektan Nevelési rendszerek Óvodai gazdálkodási ismeretek Családpedagógia Pályázatírás A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltétele: óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Szakács Mihályné dr. fıiskolai tanár Részvételi díja: Ft/fı/félév 17

18 ÚJ KÉPZÉS! akkreditálás alatt 4 félév Multimédiás (e-learning) tananyagfejlesztı szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: tanítók, tanárok A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak multimédiás tananyagfejlesztésre megváltozott feladataival járó speciális tevékenységek szakszerő ellátására. Olyan szakmai tudás megalapozása, melynek birtokában képesek a tananyagfejlesztés elméletét és gyakorlatát a pedagógusok, tanulók körében is közvetíteni. Kötelezı ismeretkörök Választható ismeretkörök Vezetési ismeretek Digitális pedagógia 1-2 Közigazgatási, jogi és Tananyagfejlesztés elméleti alapjai 1-2 államháztartási ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Internet alapismeretek Pedagógus szerepek, pedagógus etika Interaktív tábla és gondolattérképek Mentálhigiénés alapismeretek Multimédiakészítés 1-2 Szervezetfejlesztés Design 1-2 Pedagógiai kutatásmódszertan Képszerkesztés 1-2 Tanügy-igazgatási ismeretek Filmszerkesztés 1-2 Andragógia Webszerkesztés 1-2 Európai Uniós ismeretek Hangszerkesztés Kommunikációs technikák Moodle keretrendszer 1-2 Multikulturális nevelés Szakmai gyakorlat 1-2 Differenciálás pedagógiája A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd az 4-5. oldalon) A felvétel feltételei tanítói, tanári alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés felelıse: Szabóné Balogh Ágota fıiskolai oktató Részvételi díja: Ft/fı/félév 18

19 2. KIEGÉSZÍTİ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS Jelentkezési kódszám félév Nemzetiségi kiegészítı szakirányú képzés (Ez a képzésünk nem ad szakvizsgát.) A képzés nemzetiségi oklevél kiadásával zárul, mely az alapoklevéllel együtt érvényes. Célcsoport: óvodapedagógusok és tanítók, akik az alapképzést szeretnék szlovák, román vagy német nemzetiségi szakiránnyal kiegészíteni. A képzés célja: Olyan óvodapedagógusok képzése, akik képesek az óvodás gyermekek nemzetiségi nyelven történı nevelésére. Az óvodapedagógus alapdiplomával rendelkezıknek a képzési idı: 3 félév. Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályában nemzetiségi órák megtartására, nemzetiségi anyanyelvi nevelésre. Óvodapedagógusok esetében: Nemzetiségi nyelv nyelvtan és beszédmővelés Nemzetiségi ismeretek Nemzetiségi ének- zene Kétnyelvőség elmélete és gyakorlata - módszertana Nemzetiségi irodalom, gyermekirodalom Nemzetiségi szintetizáló szeminárium Tanítók esetében: Nemzetiségi nyelvmővelés, nyelvtan Kétnyelvőség tantárgypedagógiája Nemzetiségi népismeret, irodalomtörténet Nemzetiségi ének- zene Nemzetiségi irodalom, gyermekirodalom Magyarországi nemzetiségi irodalom Nemzetiségi szintetizáló szeminárium Képzés rendszere és kezdési idıpontja: a konzultációk a felvett hallgatókkal egyeztetve kb. félévente 5 munkanapon. A képzés szakmai felelıse: Dr. Olteanu Florea fıiskolai docens A képzés helye: Szarvas, SZIE-ABPK (5540 Szabadság út 4.) Részvételi díja: Ft/fı/félév A tanító alapdiplomával rendelkezıknek a képzési idı: 4 félév. A képzés csak megfelelı számú jelentkezés esetén indul. 19

20 Jelentkezési kódszám félév Roma-cigány kisebbségi kiegészítı szakirányú képzés (Ez a képzésünk nem ad szakvizsgát.) A képzés roma-cigány szakirányú oklevél kiadásával zárul, mely az alapoklevéllel együtt érvényes. Célcsoport: óvodapedagógusok és tanítók, akik az alapképzést szeretnék roma-cigány kisebbségi szakiránnyal kiegészíteni. A képzés célja: Olyan óvodapedagógusok képzése, akik képesek romacigány gyermekek nevelésére. Az óvodapedagógus alapdiplomával rendelkezıknek a képzési idı: 3 félév. Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályában roma-cigány gyermekek nevelésre. Óvodapedagógusok esetében: Lovári nyelv nyelvtan és nyelvmővelés Roma népismeretek Roma ének- zene Roma gyermekek nevelésének és oktatásának speciális kérdései-módszertan Roma irodalom, gyermekirodalom Roma szintetizáló szeminárium Tanítók esetében: Lovári nyelv, nyelvmővelés, nyelvtan, kommunikáció Roma gyermekek nevelésének és oktatásának speciális kérdései Roma népismeret, kultúra, zene Roma irodalom, gyermekirodalom Kisebbségi közösségszervezés, kisebbségi jogok Roma szintetizáló szeminárium Képzés rendszere és kezdési idıpontja: a konzultációk a felvett hallgatókkal egyeztetve kb. félévente 5 munkanapon. A képzés szakmai felelıse: Dr. Olteanu Florea fıiskolai docens A képzés helye: Szarvas, SZIE-ABPK (5540 Szabadság út 4.) Részvételi díja: Ft/fı/félév A tanító alapdiplomával rendelkezıknek a képzési idı: 4 félév. A képzés csak megfelelı számú jelentkezés esetén indul. 20

Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenőné továbbképzési vezető TOVÁBBKÉPZÉSI AJÁNLAT ÓVODÁK, ISKOLÁK RÉSZÉRE 2014/2015 Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenőné továbbképzési vezető Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak

Részletesebben

4. MŰVELTSÉGTERÜLETI KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS TANÍTÓK SZÁMÁRA

4. MŰVELTSÉGTERÜLETI KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS TANÍTÓK SZÁMÁRA 4.1. 4 félév Angol nyelvi műveltségterületi képzés A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az angol nyelv tanítására az általános iskola 1-6. osztályában. Angol rendszerező/leíró nyelvtan

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A 2010/2011-es tanévben első-, másod- és harmadéves tanító szakos hallgatók mintatanterve

A 2010/2011-es tanévben első-, másod- és harmadéves tanító szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (44 kredit) Társadalomtudomány CTNTSZAIT Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTFILT Filozófiai gondolkodás története 2 gyak. j. 2/0 CTNTMTAT Mai magyar társadalom 2 koll 1/1

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítı

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény.

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

GYÓGYTESTNEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1239-3/2014.

GYÓGYTESTNEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1239-3/2014. GYÓGYTESTNEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1239-3/2014. Képzésvezető: Olvasztóné Balogh Zsuzsa testnevelő tanár Képzési

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre Honnan Hova IFI2-ADM-113 Gazdasági alapismeretek TFKBA-SI005-an-01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. IFI2-ISZK-an01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. TFKBA-SI005-an-02 Angol nyelvi képességfejlesztés

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak

Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ALAPOZÓ ISMERETEK TA Társadalomtudományi ismeretek 11 kredit 4 telj. 105 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig.

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig. OKLEVELET ADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁN a 2013/2014. tanévben 1. Pedagógus szakvizsga választható modullal 2. Angol nyelv az óvodában 3. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak 2006

Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak 2006 Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak 2006 Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Közös alapozó ismeretek -TA Társadalomtudomány 14k / 6te 135 óra TA-101 Bevezetés a szociológiába

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének A tantárgy felvételének előfeltétele féléve KÖZÖS

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján (6 féléves képzés) félévek 1.

Részletesebben

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV Kód Tantárgynév Kredit Féléves óraszám Közös kötelező alapozó és szakmai modulok (175 kr.) 175 2505 835 Alapozó modulok (46 kr.) 46 645 215 Társadalmi ismeretek (16 kr.) 16

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Kód Tantárgy Feltétel ALAPOZÓ SZAKASZ Medicinális ismeretek I. ANTSRA1013 Funkcionális anatómia 2/0 1 1 v 2 ANTSRA1014

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Szociálpedagógia Tagozat: Levelező, LA, LD Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. osztályfőnök

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. osztályfőnök 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához általános iskolai tanító művelődésszervező és könyvtár rajz, technika, testnevelés, 2. általános

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Tanító (BA) szak mintatantervének módosítása Nappali tagozat 2015. szeptember 28. Készítette: Bakonyiné dr. Kovács Bea szakfelelős III. IV. V.

Tanító (BA) szak mintatantervének módosítása Nappali tagozat 2015. szeptember 28. Készítette: Bakonyiné dr. Kovács Bea szakfelelős III. IV. V. Ének-zene és tp. Szakmai törzstárgyak Technika és tp. Természetismeret és tp. Matematika és tp. Törzsanyag Magyar nyelv és irodalom Társadalomtudomány Informatika Pedagógia Alapozó tárgyak Pszichológia

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE 2014. SZEPTEMBERTŐL Tantárgy I. Vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek (6 kredit) 3 10 1É

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: DE-BTK 4002 Debrecen, Pf. 400. Telefonszám: (52) 512-900/62239 Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel:

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel: 2009 FELVÉTELI Az 2009. évben a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKE felvételi lehetőségeket hirdet NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TANÁR MA / MESTER NAPPALI

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

M I N T A T A N T E R V

M I N T A T A N T E R V M I N T A T A N T E R V - SZOCIÁLIS MUNKA SZAK LEVELEZİ TAGOZAT Kötelezı tárgyak: 1. félév SJKSC1011SL Szociális munka alapjai 10 0 0 3 Vizsga SJKSC1021SL Laikus gyakorlat 0 0 5 3 SJKSC1031SL Informatikai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Közösségi művelődés pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Dr. habil. Szabó József

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy a felvételi eljárás díja forint, mely több jelentkezést is magában foglalhat.

Tájékoztatjuk, hogy a felvételi eljárás díja forint, mely több jelentkezést is magában foglalhat. Kedves Kollégánk! Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk. Eötvös Loránd Intézményünk jogelődje, a Budai Állami Tanító-képezde 1869-ben kezdte meg működését. Hosszú története során mindvégig

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak KÖZOKTATÁSI VEZETŐ és PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013.

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 3 félév Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló

Részletesebben