Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenıné továbbképzési vezetı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenıné továbbképzési vezetı"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÉSI AJÁNLAT ÓVODÁK, ISKOLÁK RÉSZÉRE 2013/2014

2 Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenıné továbbképzési vezetı Amikor azzal kell szembesíteni valakit, hogy az élet nem egy habos torta, az sosem könnyő, de nem szabad hazudni. (...) Azt hisszük, hogy jó, ha sterilizáljuk a gyerekek számára a világot, pedig nem: tudatosan fel kell készíteni arra ıket, hogy a tetteiknek következményei vannak. S a pedagógiának pont valahol ez lenne a célja, hogy felkészítse a gyerekeket. Böjte Csaba Felelıs kiadó: Dr. Lipcsei Imre dékán, fıiskolai tanár Készült: a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán, 500 példányban 2

3 Kedves Kolléganı/Kolléga! Köszöntöm Önt az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon, mely 2011-tıl két telephellyel mőködı Karrá vált, a jászberényi intézet Szarvashoz kapcsolásával. Szarvason évente szakembernek szervezzük meg a szakirányú, szakvizsgás továbbképzését, melyrıl az elégedettségi vizsgálataink nagyon jó eredményt tükröznek. A Karunk folyamatosan több továbbképzési szolgáltatást tud nyújtani, amely - bízunk abban- hogy találkozik az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok valós igényeivel. A 2013/2014-es továbbképzési füzetben megtalálhatók a tanévi pedagógus szakvizsgát adó, szakirányú továbbképzési és az alapképzéseket kiegészítı kínálatok. Az ajánlatunkat 2009-ben, a törvényi szabályozás értelmében, újból akkreditáltattuk. Ezzel a teljes továbbképzési kínálatunk megújult, valamint új szakok beindításával gazdagabbá vált. Szeretnénk megkérni, hogy a képzésre jelentkezés elıtt ismerje meg a többször módosított évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvény 17. -ában szabályozott szakvizsga teljesítése, valamint a 10/2006.(IX. 25.) OKM rendelet (II. 8-tól) hatályos rendelet szerint szervezhetı továbbképzéssel kapcsolatos törvényeket, rendeleteket, valamint a továbbképzésben résztvevık juttatásairól és kedvezményeirıl szóló lehetıségeket, hogy kellı tájékozottsággal rendelkezzen. A szakirányú, szakvizsgás képzéseinket távoktatásos rendszerben szervezzük meg, melyrıl a következı oldalon részletes tájékoztatást adunk. Ha tanulmányozza ezeket, láthatja, hogy félévente intenzív kurzusokban készítjük fel a hallgatókat az otthoni tanulásra. Az intenzív heteken a jelenlét kötelezı. A vizsgákat is tömbösített formában szervezzük meg, hogy megkíméljük Önt a sok utazástól. Programajánlatunk második részében alapképzésekre épülı kiegészítı képzéseinket olvashatják. E kiegészítı képzéseket (nemzetiségi/roma ill. mőveltségterületi képzéseket) levelezı képzés formájában szervezzük általában félévente négy alkalommal hétvégeken, péntek és szombati napokon. Kiadványunk postai úton beszerezhetı a Továbbképzési és Minıségfejlesztési Irodától, és telefonszámokon, valamint letölthetı a honlapról (Továbbképzés menüpontból). Minden szakirányú, szakvizsgás továbbképzés tandíja négyhavi részletben befizethetı. További együttmőködés reményében várjuk jelentkezését a meghirdetett programjainkra. Szarvas, február 20. Tisztelettel: Dr. Lipcsei Imre dékán fıiskolai tanár 3

4 KARUNK TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE Szakvizsgás és szakirányú, valamint szakirányú képzések mőködésérıl Célunk: valamennyi szakvizsgás és szakirányú képzés rendszertudatos mőködtetése, valamint azonos feltételeinek kialakítása. Alkalmazási kör: a szakvizsgás, szakirányú, továbbképzésre felvett hallgatók, valamint a képzésben résztvevı oktatók köre Folyamatgazda: Nagy Jenıné továbbképzési vezetı A folyamat ellenıre: Dr. Lipcsei Imre Ph.D. dékán 1. A képzésekre jelentkezés határideje: május 15. Jelentkezés feltétele: Óvodapedagógus vagy tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség. Kivételt képeznek a horizontális témák, mint a Mentálhigiéné, Kommunikációs technikák, Tehetségfejlesztı pedagógusképzés, ahová tanári szakképzettségő pedagógusokat is várunk. A jelentkezést diplomamásolattal, valamint a regisztrációs díj befizetésének igazolásával együtt fogadjuk el. A regisztrációs díj: Ft. Befizetés postai rózsaszín csekken történik. 2. A jelentkezés alapján az intézményünk dönt, mely képzéseket indítja. 3. A jelentkezıket errıl június 15-ig a továbbképzési iroda értesíti. A felvételt nyert hallgatókat a Kar kollégiumában tudjuk elhelyezni, mivel kurzusainkat bentlakásos formában mőködtetjük. 4. Pedagógus továbbképzés 2013/2014. tanévének elsı intenzív hete Az intenzív képzés minden tanév augusztus utolsó, teljes hetében szervezıdik, mely az idei évben augusztus ig tart. Az elsı tanítási órán a beiratkozás történik. A képzések minden szakon a tanulási-tanítási útmutató alapján kidolgozott órarend szerint folynak, melyet minden hallgató az elsı tanítási napon vehet át. Az útmutató segít a vizsgákra történı felkészülésben, mert tartalmazza a tantárgyakat, a témaköröket, a szakirodalmakat, a vizsgarendet és a dolgozatok leadásának határidejét. 5. A vizsgáztatások lebonyolítása, dolgozatok kijavítása november 15-tıl december 20-ig tartanak. 4

5 6. Pedagógus továbbképzés 2013/2014. tanévének második intenzív hete A második intenzív kurzus minden tanév január harmadik, teljes hetében szervezıdik, bentlakásos rendszerben. Az elsı tanítási órán egyéb tanügyi adminisztráció lebonyolítása történik. A képzések a továbbképzési szakokon- a tanulási-tanítási útmutató alapján folynak. 7. A vizsgáztatások lebonyolítása, a dolgozatok minısítése, az indexekbe a jegyek beírása, április 20-tól, június 15-ig tartanak. 8. A záróvizsgák külön szervezéssel történnek, melyre május negyedik hetében, illetve június elsı hetében kerül sor, alkalmazkodva a nappali és levelezı tagozatok vizsgáihoz. A végzıs hallgatók a szakdolgozatokat a honlapunkra feltett tájékoztató alapján készítik el, melynek leadási ideje: minden tanév április 30-a. KARUNK KIEGÉSZÍTİ KÉPZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDSZER Nemzetiségi/Roma ill. mőveltségterületi kiegészítı képzések mőködésérıl Célunk: valamennyi kiegészítı képzés mőködtetése, valamint azonos feltételeinek kialakítása. Alkalmazási kör: felvett hallgatók, valamint a képzésben résztvevı oktatók köre Folyamatgazda: Kovács Katalin tanulmányi osztályvezetı A folyamat ellenıre: Dr. Lipcsei Imre dékán A képzésekre jelentkezés határideje: május 15. Jelentkezés feltétele: Óvodapedagógus vagy tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség. A jelentkezést diplomamásolattal, valamint a regisztrációs díj befizetésének igazolásával együtt fogadjuk el. A regisztrációs díj: Ft. A jelentkezés alapján intézményünk dönt, mely képzéseket indítja. A jelentkezıket a felvételrıl augusztus 15-ig a Tanulmányi Hivatal értesíti. A felvételt nyert hallgatókat a Kar kollégiumában tudjuk elhelyezni. E kiegészítı képzéseket (nemzetiségi/roma ill. mőveltségterületi képzések) levelezı képzés formájában szervezzük általában félévente négy alkalommalhétvégeken péntek és szombati napokon. 5

6 1. SZAKVIZSGÁS ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK Jelentkezési kódszám: félév Család és óvoda hatékony együttmőködése pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. Segítséget adjon az óvodapedagógusoknak a családi nevelés sajátosságainak mielıbbi felismerésére, és ezek pedagógiai eszközökkel, a családhoz illesztett kezelésére. Kötelezı ismeretkörök Vezetési ismeretek Közigazgatási, jogi és államháztartási ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Pedagógus szerepek, pedagógus etika Mentálhigiénés alapismeretek Szervezetfejlesztés Pedagógiai kutatásmódszertan Tanügy-igazgatási ismeretek Andragógia Európai Uniós ismeretek Differenciálás pedagógiája Multikulturális nevelés Kommunikációs technikák Választható ismeretkörök Értékek-nevelés-család Interkulturális értékek és a család Modern család Diszfunkcionális család Családjog, gyermekjog Család-és gyermek-védelem intézményei Konfliktuspedagógia Szükségletpedagógia Család és óvoda együttmőködési formái I. Tehetség-tanácsadás szülıknek Konfliktuskezelési technikák Ütközés-együttmőködés Kommunikációs tréning Segítı beszélgetés A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd az 4-5. oldalon) A felvétel feltétele: óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés felelıse: Kovács Krisztina fıiskolai oktató Részvételi díja: Ft/fı/félév 6

7 Jelentkezési kódszám félév Fejlesztı óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. A hallgató képes legyen az óvodáskorú gyermekek folyamatos differenciált megsegítésére, az óvodai élet tevékenységformáiba ágyazott, tudatos, tervszerő fejlesztésre. Megismerje a tanulási képességeket befolyásoló pszichikus funkciók fejlesztésének lehetıségeit. Kötelezı ismeretkörök Vezetési ismeretek Közigazgatási, jogi és államháztartási ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Választható ismeretkörök A fejlıdés biológiai alapjai A megismerés fejlıdéspszichológiája A differenciálás pszichológiája és pedagógiája Pedagógus szerepek, pedagógus etika Pszicho-diagnosztikai alapismeretek Mentálhigiénés alapismeretek Szervezetfejlesztés Pedagógiai kutatásmódszertan Tanügy-igazgatási ismeretek Andragógia Európai Uniós ismeretek Differenciálás pedagógiája Multikulturális nevelés Kommunikációs technikák A gyermekek egyéni fejlesztési rendszerének kialakítása az óvodában Fejlesztési játékok az óvodában Mozgásfejlesztés Gyógytestnevelési alapismeretek Gyógypedagógiai alapismeretek A fejlesztés módszertana I.-II. Önismeret Esetismertetés Szakmai gyakorlat A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltétele: óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Kós Nóra fıiskolai oktató Részvételi díja: Ft/fı/félév 7

8 Jelentkezési kódszám félév Fejlesztıpedagógus - tanító szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: tanítók A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. A végzett hallgató fejlesztı pedagógusként segíti az intézménye fejlesztı tevékenységét. Segítséget ad a kollégáinak, segíti a tanulási problémák megoldását. Győjti a jó módszereket a tanulók egyéni fejlesztéséhez. Kötelezı ismeretkörök Vezetési ismeretek Közigazgatási, jogi és államháztartási ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Választható ismeretkörök A fejlıdés biológiai alapjai A megismerés fejlıdéspszichológiája A differenciálás pszichológiája és pedagógiája Pedagógus szerepek, pedagógus etika Pszicho-diagnosztikai alapismeretek Mentálhigiénés alapismeretek Szervezetfejlesztés Pedagógiai kutatásmódszertan Tanügy-igazgatási ismeretek Andragógia Európai Uniós ismeretek Differenciálás pedagógiája Multikulturális nevelés Kommunikációs technikák Készségek, képességek fejlesztése A fejlesztés módszertana Mozgásfejlesztés Tanulási stratégiák fejlesztése A tanulási zavarok felismerése, fejlesztése A fejlesztés módszertana Gyógytestnevelési alapismeretek Gyógypedagógiai alapismeretek Önismeret, Esetismertetés Szakmai gyakorlat A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltételei: tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Kós Nóra fıiskolai oktató Részvételi díja: Ft/fı/félév 8

9 Jelentkezési kódszám félév Gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. A képzés célja azon óvodapedagógusok, tanítók fejlesztése, akik a magyar szellemi kultúra, a magyar népi gyermekjáték, gyermektánc, néptánc, népzene ismeretében kívánják a 3-11 éves korú gyermekek komplex mővészeti nevelését biztosítani. Ez irányú ízlésük, kreativitásuk kibontakoztatása, fejlesztése. Kötelezı ismeretkörök Választható ismeretkörök Vezetési ismeretek Népzene Közigazgatási, jogi és államháztartási Népszokások ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Táncfolklorisztika Pedagógus szerepek, pedagógus etika Tánctörténet Mentálhigiénés alapismeretek Népi játék, gyermektánc Szervezetfejlesztés Néptánc Pedagógiai kutatásmódszertan Zeneismeret Tanügy-igazgatási ismeretek Mozdulatelemzés, táncjelírás, táncolvasás Andragógia Tánctanítás módszertana Európai Uniós ismeretek Tanítási gyakorlat Kommunikációs technikák Multikulturális nevelés Differenciálás pedagógiája A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltétele: óvodapedagógus ill. tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Nagy Béláné fıiskolai docens Részvételi díja: Ft/fı/félév 9

10 Jelentkezési kódszám félév Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. Olyan pedagógusok képzése, akik az alapszakokra épülı általános és specifikus ismeretek elsajátítása birtokában alkalmassá válnak a 3-12 éves gyermekek prevenciós/korrekciós-és gyógytestnevelési feladatok ellátására. Kötelezı ismeretkörök Választható ismeretkörök Vezetési ismeretek Funkcionális Mozgásfejlıdés gimnasztika Közigazgatási, jogi és államháztartási Anatómia ismeretek Gyakorlatelemzés Minıségfejlesztési alapismeretek Gyermektorna Élettan vezetési gyakorlat Pedagógus szerepek, pedagógus etika Gyógytestnevelési Testkultúra elmélet vezetési gyakorlat Mentálhigiénés alapismeretek Belgyógyászat Szervezetfejlesztés Ortopédia Pedagógiai kutatásmódszertan Mozgásterápia és módszertan Tanügy-igazgatási ismeretek Gyógytestnevelés Andragógia Atlétika és elmélete Európai Uniós ismeretek Torna és elmélete Kommunikációs technikák Testnevelési játékok Multikulturális nevelés Differenciálás pedagógiája Sportjátékok Úszás és vízi gyakorlatok Teljesítménydiagnosztika A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltétele: óvodapedagógus ill. tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Dr. Bencze Sándorné fıiskolai tanár Részvételi díja: Ft/fı/félév 10

11 Jelentkezési kódszám félév Kommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a 3-6, illetve a 6-10 éves korú gyermekek nevelési feladatainak ellátására, képesek saját gyermekcsoportjukban konfliktusok kezelésére, megoldására, csoportfejlesztésre, különféle kommunikációs technikák elsajátíttatására, anyanyelvi-kommunikációs játékok irányítására, az információszerzés korszerő módjainak alkalmazására. Kötelezı ismeretkörök Választható ismeretkörök Vezetési ismeretek Önismereti tréning Közigazgatási, jogi és államháztartási Csoportépítı kommunikációs tréning ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Szóbeli kommunikáció Pedagógus szerepek, pedagógus etika Írásbeli kommunikáció Mentálhigiénés alapismeretek A disputázás alapfogalmai Szervezetfejlesztés Disputa tehetséggondozó mőhelyek metodikája Pedagógiai kutatásmódszertan Számítógépes információközvetítés Tanügy-igazgatási ismeretek Csoport- és közösségfejlesztés Andragógia Személyiségfejlesztés Európai Uniós ismeretek Stílus és elıadásmód Kommunikációs technikák Konfliktuskezelési stratégiák Multikulturális nevelés Gyakorlat Differenciálás pedagógiája Számítógépes információközvetítés A képzés rendszere, a kezdés idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A képzés szakmai felelıse: Timárné Hunya Tünde fıiskolai docens A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító, tanár alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma Részvételi díja: Ft/fı/félév 11

12 Jelentkezési kódszám félév Mentálhigiéné az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógus, tanító, tanári végzettséggel rendelkezık: gyermekvédelmi felelısök, munkaközösség-vezetık. A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. A személyes kompetencia és identitás fejlesztése, továbbá olyan ismeretek közvetítése, készségek és képességek fejlesztése, amelyek révén a pedagógus képes mentálhigiénés szemlélettel viszonyulni szakterülete tartalmaihoz. Közremőködik a társadalmi szintő prevenciókban. Kötelezı ismeretkörök Szakirány tárgyai Vezetési ismeretek Társadalomkutatás I.-II. Közigazgatási, jogi és államháztartási Makro-társadalmi folyamatok ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Gyermekvédelem Pedagógus szerepek, pedagógus etika Családszociológia Mentálhigiénés alapismeretek Családvédelem Szervezetfejlesztés Segítı kapcsolat a pedagógiai gyakorlatban Pedagógiai kutatásmódszertan Életesemények lelki zavarai Tanügy-igazgatási ismeretek A mentálhigiéné színterei Andragógia Mentálhigiénés alapismeretek Európai Uniós ismeretek Társaslélektan Kommunikációs technikák Személyiséglélektan Multikulturális nevelés Differenciálás pedagógiája Segítı kapcsolat gyakorlata Önismeret és készségfejlesztés Pedagógiai mentálhigiéné gyakorlata Mővészetterápia I.-II.-III. Képzés rendszere és kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A képzés szakmai felelıse: Farkasné Rácz Tünde pszichológus A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító, tanári alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma Részvételi díja: Ft/fı/félév 12

13 Jelentkezési kódszám félév A gyermeki kommunikáció fejlıdését támogató pedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. Olyan pedagógusok képzése, akik a korai felismerés és megelızés, a speciális fejlesztés pedagógiai, pszichológiai, továbbá módszertani elveinek, szakismereteinek és gyakorlatának ismeretében képesek a kommunikációs készségükben különbözı okokból enyhe fokban elmaradt óvodás- illetve iskoláskorú gyermekek készségállapotának szakszerő vizsgálatára, a nyelvi és beszédfejlıdési elmaradás okának és mértékének függvényében - logopédus irányításával - nyelvi és beszédfejlesztı tevékenység folytatására. Kötelezı ismeretkörök Választható ismeretkörök Vezetési ismeretek A részképességek fejlıdésének alakulása, összefüggései Közigazgatási, jogi és államháztartási Gyermeknyelvi ismeretek ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Nyelvi szocializáció Pedagógus szerepek, pedagógus etika Nyelv és nyelvhelyesség Mentálhigiénés alapismeretek A magyar nyelv hangtana Szervezetfejlesztés A beszédpercepció zavarai Pedagógiai kutatásmódszertan A beszédprodukció zavarai (hangadás, artikuláció beszédfolyamatosság) Tanügy-igazgatási ismeretek Beszéddiagnosztika Andragógia Irodalmi alkotások a nyelv és beszédfejlıdés szolgálatában Ének-zene a nyelv és beszédfejlıdés Európai Uniós ismeretek szolgálatában Kommunikációs technikák Mozgásfejlesztés a nyelv és beszédfejlıdés szolgálatában Multikulturális nevelés A kommunikációs fejlesztés technikái I. Drámajáték Differenciálás pedagógiája A kommunikációs fejlesztés technikái II. Anyanyelvi játékok Terápiás programok Készségfejlesztı munka a gyakorlatban tervezés A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltétele: óvodapedagógus ill. tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Dr. Katona Krisztina fıiskolai tanár Részvételi díja: Ft/fı/félév 13

14 Jelentkezési kódszám félév Óvodai nevelés a mővészetek eszközeivel alternatív program szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. Az alternatív program részletes értelmezése, neveléselméletének és nevelési rendszerének tisztázása. Az újszerően értelmezett tevékenységek tartalmi, tanulási, módszertani, eszközrendszerének átláttatása. A legújabb megfigyelési tapasztalatok közreadása. Kötelezı ismeretkörök Választható ismeretkörök Vezetési ismeretek A program elmélete, rendszere Közigazgatási, jogi és államháztartási A program nevelési és tevékenységkerete ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Pedagógusszerepek, pedagógus etika Mentálhigiénés alapismeretek Szervezetfejlesztés Pedagógiai kutatásmódszertan Tanügy-igazgatási ismeretek Andragógia Európai Uniós ismeretek Kommunikációs technikák Multikulturális nevelés Bátorító nevelés Mese, vers, dramatikus játék speciális módszertana, és a komplex tehetséggondozás tartalmi lehetıségei Rajz, mintázás kézimunka speciális módszertana, és a komplex tehetséggondozás tartalmi lehetıségei Individuál-pszichológiai szemlélető szupervízió Éneklés, furulyázás, többszólamú ének Hagyományırzés A program tevékenységformái A program személyi és tárgyi feltételei a programban és a tehetségígéretek gondozásában A program értékelési rendszere A gyermekek komplex egyéni fejlettségének nyomon követı diagnosztikus eszközrendszerének megismertetése Tehetséggondozás a program szellemében Differenciálás pedagógiája A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltételei: Óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Nagy Jenıné fıiskolai adjunktus Részvételi díja: Ft/fı/félév 14

15 Jelentkezési kódszám félév Projektrendszerő környezeti nevelés szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. A hallgatók megismerjék a projektrendszerő tevékenységekre épülı környezeti nevelés elméleti alapjait és gyakorlati alkalmazásának lehetıségeit. A megszerzett tapasztalatok birtokában legyenek képesek az óvodai és iskolai környezeti nevelés projektrendszerő tervezésére és megvalósítására. Kötelezı ismeretkörök Választható ismeretkörök Vezetési ismeretek Növény- és állatismeret Közigazgatási, jogi és államháztartási Biogeográfia és az ökológia alapjai ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Humán ökológia, emberközpontú megközelítés Pedagógusszerepek, pedagógus etika A környezeti nevelés pedagógiai és pszichológiai alapjai Mentálhigiénés alapismeretek Környezeti tevékenységek és természetismeret módszertana Szervezetfejlesztés Természettudományos ismeretszerzés könyvtárban, CD-ROM és interneten Pedagógiai kutatásmódszertan Természetvédelem Magyarországon Tanügy-igazgatási ismeretek Lokálpatrióta szemlélet és helyi környezeti problémák Andragógia Projekt jellegő, problémaalapú tapasztalatszerzések módszertanának ismertetése, a gyakorlatban dolgozó kiváló szakemberek közremőködésével Európai Uniós ismeretek Erdei óvoda és iskola módszerei Kommunikációs technikák Játékos környezeti tapasztalatszerzés Multikulturális nevelés Terepgyakorlat a KMNP tanösvényén Differenciálás pedagógiája A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltételei: Óvodapedagógus ill. tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Dr. Soós István fıiskolai docens Részvételi díja: Ft/fı/félév 15

16 Jelentkezési kódszám félév Tehetségfejlesztı szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a 3-12 éves korú gyermekek különbözı nevelési-oktatási intézményeiben a tehetséges gyermekek felismerésére, azonosítására és fejlesztésére, megváltozott feladataival járó speciális tevékenységek szakszerő ellátására. Kötelezı ismeretkörök Vezetési ismeretek Közigazgatási, jogi és államháztartási ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Választható ismeretkörök Tehetség kutatás és gondozás története A tehetség elméleti alapjai Tehetség és szocio-emocionális fejlıdés I.-II. Pedagógusszerepek, pedagógus etika Kreativitás, pedagógiai implikációk Mentálhigiénés alapismeretek Tehetségdiagnosztika: azonosítás, beválogatás és hatásvizsgálatok rendszere Szervezetfejlesztés Tehetségfejlesztı komplex programok I.- II. Pedagógiai kutatásmódszertan Gazdagító programok metodikája Tanügy-igazgatási ismeretek Alulteljesítés, tanulási zavarok I.-II. Andragógia Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Európai Uniós ismeretek Tanácsadás és egyéni fejlesztés I.-II. Kommunikációs technikák Önismereti és kommunikációs tréning I.- II. Multikulturális nevelés Tehetséggondozás dokumentumai Differenciálás pedagógiája Hálózatosodás a tehetségekért A képzés rendszere, kezdés idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító, tanár alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Lestyán Erzsébet fıiskolai oktató Részvételi díja: Ft/fı/félév 16

17 Jelentkezési kódszám félév Vezetı óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: óvodavezetık, tagóvoda-vezetık, minıségfejlesztésért felelıs vezetık, belsı értékelési team-vezetık, munkaközösség vezetık, gyermekvédelmi felelısök A képzés célja: olyan vezetık, középvezetık képzése, akik a szakmájukat, törvényi elıírásokat jól ismerve képesek az intézményben dolgozókat összefogni, önigazgatásra késztetni, és a dolgozók önfelelısségét megerısíteni. Kötelezı ismeretkörök Vezetési ismeretek Közigazgatási, jogi és államháztartási ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Pedagógusszerepek, pedagógus etika Mentálhigiénés alapismeretek Szervezetfejlesztés Pedagógiai kutatásmódszertan Tanügyigazgatási ismeretek Andragógia Európai Uniós ismeretek Kommunikációs technikák Szegregáció, integráció Differenciálás pedagógiája Választható ismeretkörök Vezetés, nevelés Személyiségfejlesztés Az óvoda szakmai irányítása Óvodaigazgatás Pedagógiai mérés, értékelés Ember és bölcselettan Retorika Vezetéslélektan Nevelési rendszerek Óvodai gazdálkodási ismeretek Családpedagógia Pályázatírás A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd a 4-5. oldalon) A felvétel feltétele: óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés szakmai felelıse: Szakács Mihályné dr. fıiskolai tanár Részvételi díja: Ft/fı/félév 17

18 ÚJ KÉPZÉS! akkreditálás alatt 4 félév Multimédiás (e-learning) tananyagfejlesztı szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Célcsoport: tanítók, tanárok A képzés célja: 1. A hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minıségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. 2. Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak multimédiás tananyagfejlesztésre megváltozott feladataival járó speciális tevékenységek szakszerő ellátására. Olyan szakmai tudás megalapozása, melynek birtokában képesek a tananyagfejlesztés elméletét és gyakorlatát a pedagógusok, tanulók körében is közvetíteni. Kötelezı ismeretkörök Választható ismeretkörök Vezetési ismeretek Digitális pedagógia 1-2 Közigazgatási, jogi és Tananyagfejlesztés elméleti alapjai 1-2 államháztartási ismeretek Minıségfejlesztési alapismeretek Internet alapismeretek Pedagógus szerepek, pedagógus etika Interaktív tábla és gondolattérképek Mentálhigiénés alapismeretek Multimédiakészítés 1-2 Szervezetfejlesztés Design 1-2 Pedagógiai kutatásmódszertan Képszerkesztés 1-2 Tanügy-igazgatási ismeretek Filmszerkesztés 1-2 Andragógia Webszerkesztés 1-2 Európai Uniós ismeretek Hangszerkesztés Kommunikációs technikák Moodle keretrendszer 1-2 Multikulturális nevelés Szakmai gyakorlat 1-2 Differenciálás pedagógiája A képzés rendszere, kezdési idıpontja: augusztus utolsó hete (lásd az 4-5. oldalon) A felvétel feltételei tanítói, tanári alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma A képzés felelıse: Szabóné Balogh Ágota fıiskolai oktató Részvételi díja: Ft/fı/félév 18

19 2. KIEGÉSZÍTİ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS Jelentkezési kódszám félév Nemzetiségi kiegészítı szakirányú képzés (Ez a képzésünk nem ad szakvizsgát.) A képzés nemzetiségi oklevél kiadásával zárul, mely az alapoklevéllel együtt érvényes. Célcsoport: óvodapedagógusok és tanítók, akik az alapképzést szeretnék szlovák, román vagy német nemzetiségi szakiránnyal kiegészíteni. A képzés célja: Olyan óvodapedagógusok képzése, akik képesek az óvodás gyermekek nemzetiségi nyelven történı nevelésére. Az óvodapedagógus alapdiplomával rendelkezıknek a képzési idı: 3 félév. Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályában nemzetiségi órák megtartására, nemzetiségi anyanyelvi nevelésre. Óvodapedagógusok esetében: Nemzetiségi nyelv nyelvtan és beszédmővelés Nemzetiségi ismeretek Nemzetiségi ének- zene Kétnyelvőség elmélete és gyakorlata - módszertana Nemzetiségi irodalom, gyermekirodalom Nemzetiségi szintetizáló szeminárium Tanítók esetében: Nemzetiségi nyelvmővelés, nyelvtan Kétnyelvőség tantárgypedagógiája Nemzetiségi népismeret, irodalomtörténet Nemzetiségi ének- zene Nemzetiségi irodalom, gyermekirodalom Magyarországi nemzetiségi irodalom Nemzetiségi szintetizáló szeminárium Képzés rendszere és kezdési idıpontja: a konzultációk a felvett hallgatókkal egyeztetve kb. félévente 5 munkanapon. A képzés szakmai felelıse: Dr. Olteanu Florea fıiskolai docens A képzés helye: Szarvas, SZIE-ABPK (5540 Szabadság út 4.) Részvételi díja: Ft/fı/félév A tanító alapdiplomával rendelkezıknek a képzési idı: 4 félév. A képzés csak megfelelı számú jelentkezés esetén indul. 19

20 Jelentkezési kódszám félév Roma-cigány kisebbségi kiegészítı szakirányú képzés (Ez a képzésünk nem ad szakvizsgát.) A képzés roma-cigány szakirányú oklevél kiadásával zárul, mely az alapoklevéllel együtt érvényes. Célcsoport: óvodapedagógusok és tanítók, akik az alapképzést szeretnék roma-cigány kisebbségi szakiránnyal kiegészíteni. A képzés célja: Olyan óvodapedagógusok képzése, akik képesek romacigány gyermekek nevelésére. Az óvodapedagógus alapdiplomával rendelkezıknek a képzési idı: 3 félév. Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályában roma-cigány gyermekek nevelésre. Óvodapedagógusok esetében: Lovári nyelv nyelvtan és nyelvmővelés Roma népismeretek Roma ének- zene Roma gyermekek nevelésének és oktatásának speciális kérdései-módszertan Roma irodalom, gyermekirodalom Roma szintetizáló szeminárium Tanítók esetében: Lovári nyelv, nyelvmővelés, nyelvtan, kommunikáció Roma gyermekek nevelésének és oktatásának speciális kérdései Roma népismeret, kultúra, zene Roma irodalom, gyermekirodalom Kisebbségi közösségszervezés, kisebbségi jogok Roma szintetizáló szeminárium Képzés rendszere és kezdési idıpontja: a konzultációk a felvett hallgatókkal egyeztetve kb. félévente 5 munkanapon. A képzés szakmai felelıse: Dr. Olteanu Florea fıiskolai docens A képzés helye: Szarvas, SZIE-ABPK (5540 Szabadság út 4.) Részvételi díja: Ft/fı/félév A tanító alapdiplomával rendelkezıknek a képzési idı: 4 félév. A képzés csak megfelelı számú jelentkezés esetén indul. 20

SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Választott ismeretkör: TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS Szakirány Szarvas 2014-2015

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A minden gyermek pedagógiája

A minden gyermek pedagógiája Kinizsi 20 Kulturális Közhasznú Egyesület Gubacsi és Társa Bt. szakmai konzorcium A minden gyermek pedagógiája III. Nyíregyháza, 2011. Tisztelt Intézményvezetı! / Tisztelt Pedagógusok! Kedves Kollégák!

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000.

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000. BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő Mezőgazdasági szakoktató Műszaki szakoktató Óvodapedagógus Szociálpedagógia Társadalmi tanulmányok Üzleti

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 tankerület (Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon OM-azonosító: 038389 1035 Budapest, Miklós tér 5.) Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben