PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP /10-11 és KEOP-2.1.3/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11"

Átírás

1 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP /10-11 és KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz érvényes: február 10-től

2 2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 5 A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás... 5 A5. Támogatás formája... 5 A6. Támogatás mértéke... 5 A7. Támogatás összege... 6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...7 B1. A pályázók körének meghatározása... 7 B2. Méret... 7 B3. Székhely... 7 B4. Iparág... 8 B5. Típus... 8 B6. Kizáró okok... 8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...9 C1. Támogatható tevékenységek... 9 C1.1. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során... 9 C2. Nem támogatható tevékenységek... 9 C3. Elszámolható költségek... 9 C3.1. Elszámolható költségek a projekt-előkészítés kapcsán C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások C4. Nem elszámolható költségek C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése C10. Fenntartási kötelezettség C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...23 D1. Az önerő összetétele D2. Egyéb pénzügyi eszközök D3. Biztosítékok köre D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek E. ÉRTÉKELÉS...24 E.1 KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...29

3 3 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. A Támogatási szerződés, támogatási okirat F6. Kifogás F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések F10. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája F11. Fogalomjegyzék F12. Csatolandó mellékletek listája F13. Pályázati Útmutató mellékletei... 41

4 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen pályázati felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek amennyiben attól való eltérés nem megengedett, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd Általános pályázati útmutató. A1. Alapvető cél és háttér információ A gazdaság, a lakosság, az ökológiai rendszer fenntartása szempontjából egyaránt fontos a vízjárás szélsőségeinek enyhítése és a vízháztartás kiegyenlítése. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) komplex program keretében a vízvisszatartást és a visszatartott vizek hasznosítását az ártéri öblözet vízrendszerének rehabilitációjával egybekötött vízvisszatartáson alapuló (un. ártéri) tájgazdálkodási rendszer kialakításával szükséges megvalósítani. Az ártéri vízrendszer rehabilitációja e pályázat keretében elsősorban az árvízvédelmi fejlesztések keretében megépülő árvízi tározókban és az azokhoz kapcsolódó belvízi öblözetekben valósulhat meg. Az árvíz szabályozott kivezetését és a folyóba történő szükség szerinti visszavezetését (vagy vízhiányos területre történő átvezetését) szolgáló, műtárgyakból és tározókból álló árapasztó-rendszert úgy kell kialakítani és működtetni, hogy a területek az árvízvédelmi funkció teljesítése mellett hasznosíthatóak legyenek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP) előirányzott agrár-környezetgazdálkodási célok megvalósításában, a természetes élőhelyek (ökológiai hálózat) gyarapításában és a klímavédelem elősegítésében. A konstrukció keretében kiépítendő vízkormányzási infrastruktúra lehetővé teszi az érintett gazdák számára az áttérést az adottságokhoz jobban igazodó területhasználatra, amelynek fenntartását az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási kifizetései, speciálisan kialakítandó vízkészlet-járulék díjazási rendszer, illetve a 2013 utáni időszak hasonló jellegű kifizetései támogathatják. A konstrukció átfogó célja a vízbő időszakok jelenleg szinte teljes mértékben levezetett vízkészleteinek legalább részleges megőrzése, visszatartása a vízhiányos időszakokra, figyelembe véve a VTT tározók megépítése és a jövőben várható működésük által okozott hatásokat. A kiírás közvetlen célja a Tisza völgyben megvalósuló és tervezett árapasztó tározókhoz, hullámtéri beavatkozásokhoz és befoglaló belvízi öblözetükhöz kapcsolódó, a vízvisszatartást támogató, az ártéri tájgazdálkodást lehetővé tevő vízi infrastruktúra (vízkormányzó létesítmények, csatornák, vápák, műtárgyak, halastavak és vizes élőhelyek) kiépítése, az öblözetekre megfogalmazott tájhasználati tervekhez illeszkedve. A jelzett célterületek tájrehabilitációs programja az érintett terület ökológiai igényeivel összhangban lévő, a térség adottságaihoz illeszkedő parcella és birtokszerkezet, valamint föld- és területhasználat megvalósítását igényli. Az árteret érintő táj- és vízrendszer rehabilitációs program elindítása a terepszinteknek, a vízáramlás természetes helyének, a talajadottságoknak és a környezetérzékenységnek megfelelő, differenciált táj-, föld- és vízhasználat kialakítását jelenti, amely segíti a kistáji vízkörforgások és vízháztartás rendezését, a vízvisszatartást és -hasznosítást.

5 5 A pályázattal megvalósuló beruházások fenntartásához, illetve a gazdálkodási program megvalósulásához az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program alábbi támogatási jogcímei kapcsolódnak: agrár-környezetgazdálkodási program (AKG); nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatás; mezőgazdasági illetve nem mezőgazdasági területek erdősítése; agrár-erdészeti rendszerek első létrehozásának támogatása; az öntözés üzemi infrastruktúrájának kialakítása. A pályázati útmutatóban foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak, az egyes pályázatokra vonatkozó konkrét előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza. A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetők. A3. Rendelkezésre álló forrás A konstrukció keretében a projektek megvalósítására időszakban 4,8 milliárd forint áll rendelkezésre. Az előkészítésre rendelkezésre álló támogatási keret konstrukció szinten nem kerül megállapításra. A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás Jelen kiírásban a pályázatok az Általános pályázati útmutató A4. pontja szerinti egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Továbbá lásd Általános pályázati útmutató. A5. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Jelen konstrukció keretében nyújtott támogatások nem minősülnek a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 9/2010. (I. 21.) NFGM rendeletben szabályozott állami támogatásnak. A6. Támogatás mértéke A projekt előkészítésre nyújtható támogatás mértéke: Az előkészítésre nyújtható támogatás mértéke korlátozott, a megvalósítási fordulóban tervezett igényelt támogatás mértékétől függ az alábbi táblázatban foglaltak szerint. Az

6 6 előkészítésre nyújtható támogatás az összegszerűen megadott és a százalékos arány alapján számolt érték közül a kisebb értéket nem haladhatja meg. Megvalósítási forduló tervezett elszámolható költsége Előkészítésre elszámolható költség a megvalósítási forduló tervezett elszámolható költségéhez viszonyítva maximum Az előkészítésre elszámolható maximális összeg 2 milliárd Ft alatt 6% 100 millió Ft 2 milliárd Ft fölött 5% 150 millió Ft Előkészítési forduló: A projekt kidolgozásának során az előkészítési fordulóban benyújtott pályázat előkészítése során felmerült költségek nem számolhatók el. Előkészítési költségként a két forduló között a kiegészítő és megalapozó dokumentumok elkészítésére, projekt előkészítésére a C.3.1. alapján 100% támogatás áll rendelkezésre. Megvalósítási forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke: A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100% A projekt megvalósítása során az ingatlan használatából származó nettó esetlegesen jelentkező jövedelmek a 1083/2006/EK rendelet 55. cikke alapján csökkentik a támogatás arányát. A minden projektnél kötelező fenntarthatósági számítás részeként el kell készíteni a projekt jövedelemtermelőségének vizsgálatát. Amennyiben a projekt nettó jövedelemtermelése negatív, úgy a projekt összes elszámolható költsége 100 %-ban támogatható azzal a feltétellel, hogy a pályázó a rendszer üzemeltetéséhez szükséges források rendelkezésre bocsátását kötelező érvényű nyilatkozatban vállalja. Amennyiben a projekt nettó jövedelemtermelése pozitív, úgy a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) útmutató szerinti pénzügyi elemzést el kell végezni, a támogatási arányt ekkor a finanszírozási hiány számítás jelöli ki. A7. Támogatás összege A projekt előkészítésre nyújtható támogatás összege: A támogatás mértéke alapján meghatározott összeg. Az előkészítési pályázaton elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó határa nincs. A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: Minimum 20 millió forint, de maximum 3 milliárd forint lehet.

7 7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. A pályázók körének meghatározása Jelen pályázati kiírás keretében az előkészítési felhívásra már meglévő, területileg érintett vízgazdálkodási társulatok (a vízitársulatokról szóló évi CXLIV. törvényben meghatározottak szerint); vagy azok működési területén működő jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (társulatok, egyesületek, alapítványok, közhasznú nonprofit Kft-k), illetve ezek konzorciumai pályázhatnak. Amennyiben a pályázó szervezet nem kifejezetten a pályázat által is támogatott tájgazdálkodási célok és feladatok teljesítése céljából jött létre, a pályázónak gondoskodnia kell egy erre a célra létrehozott szervezeti egység felállításáról. A megvalósítási felhívásra már meglévő, területileg érintett vízgazdálkodási társulatok (a vízitársulatokról szóló évi CXLIV. törvényben meghatározottak szerint), azokból kiváló, vagy azok szétválásával, az érintett szereplők által alapított (főtevékenysége mellett tájgazdálkodási céllal) újonnan létrehozott társulatok pályázhatnak. Amennyiben a megvalósítási felhívásra újonnan alapított vízgazdálkodási társulat pályázik, támogatgatósági feltétel, hogy a pályázat benyújtásának idejére az új társulat bejegyzésének folyamata lezáruljon, és ezt a pályázó hitelt érdemlően igazolja. A konstrukció célterületeit a C7. fejezet ismerteti. A pályázónak mellékelnie kell az érintett földterület használóinak hozzájáruló nyilatkozatát (amennyiben az érintett terület nincs a használó tulajdonában, a tulajdonos hozzájárulásáról is gondoskodni kell). A jelen pályázat szempontjából érintett területnek kell tekinteni mindazon területeket, amelyek a fejlesztések eredményeként a vízborítással, vagy a szokásos vízborítás megváltozásával érintettek, amelyeket a kiépítendő művek közvetlenül érintenek, illetve amelyek használói a pályázat tárgyát képező tájgazdálkodási rendszerhez csatlakoznak. Megvalósítási pályázatra azok a pályázók jelentkezhetnek, amelyek: az előkészítési pályázaton eredményesen részt vettek, vagy a projektfejlesztési konzultáción a közreműködő szervezettől negatív véleményt kaptak, de az előkészítési projekt lezárásához a megvalósítási felhívásra beadott pályázatukra első alkalommal hozott támogatói döntés szükséges (Részletesen ld. Általános Pályázati Útmutató F4.6-F4.7) B2. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B3. Székhely Lásd az Általános pályázati útmutatóban.

8 8 B4. Iparág Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B5. Típus Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. Kizáró okok A jelen konstrukció keretében kizárólag az C7. pontban meghatározott térség, illetve belvízöblözet területén lévő, több gazdálkodó érdekét is szolgáló, azaz közösségi táj- és vízgazdálkodási fejlesztések támogathatók, egyedi, mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó beruházások nem. További, általános kizáró kritériumokat lásd az Általános pályázati útmutatóban.

9 9 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek Támogatható tevékenységek a projekt-előkészítés során A projekt-előkészítés során elszámolható költségeket a C.3.1. fejezet tartalmazza. C1.1. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során Támogatható szakmai tevékenységek köre: Az ártéri tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése (a víz továbbvezetését biztosító, a tározó töltését keresztező műtárgyak, létesítendő új csatornák, vízelvezető vápák kiépítése, meglévő vízfolyások, erek rehabilitációja, vízkormányzó és keresztező műtárgyak létesítése, vagy rekonstrukciója, halastavak vagy vizes élőhelyek kialakítása az anyagnyerő-helyeken). Vízbeeresztő műtárgy építése (amennyiben nem a VTT-program kertében elkészülő árvízi szükségtározók területének vízellátását szolgálja). Állandó vízfelületek kialakítása kotrással, partrendezéssel. Tájrendezés és a kialakított műtárgyak, anyagnyerőhelyek tájba illesztése (csak amennyiben a beruházással érintett terültekhez közvetlenül kapcsolódik). A tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges eszközök beszerzése. Üzemeltetési, fenntartási és gazdálkodási tervek, gazdálkodási programok kidolgozása. Monitoring rendszerek kiépítése, illeszkedve a meglévő és folyamatban lévő integrált monitoringhoz, informatikai rendszer létrehozása. C2. Nem támogatható tevékenységek A projekt előkészítésére és megvalósítására kizárólag a C.1.1. és C.1.2. pontokban felsorolt tevékenységek támogathatók, egyéb tevékenységek nem. Nem támogatható továbbá a beruházások saját kivitelezésben történő megvalósítása, szolgáltatások saját teljesítésként történő elszámolása (kivéve projektmenedzsment). C3. Elszámolható költségek Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek az Általános pályázati útmutatóban találhatóak. Az ÁFA elszámolás tekintetében kizárólag a le nem vonható ÁFA minősül elszámolható költségnek. A kedvezményezett által levonható ÁFA elszámolására nincs lehetőség! Amennyiben az ÁFA levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével. Nem egyértelmű helyzetekben célszerű az illetékes APEH igazgatóság nyilatkozatának előzetes kikérése, mivel a támogatást nyújtó szervezet is az alapján jár el.

10 10 C3.1. Elszámolható költségek a projekt-előkészítés kapcsán A projekt-előkészítési szakaszban a következő C.1.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységgel összhangban lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető támogatás. A projektek előkészítésével kapcsolatos költségek kizárólag az itt felsorolt kategóriákban számolhatók el. (Az elszámolható költségek felsorolása teljes körű, nem bővíthető.) Az előkészítés költségei utólag, a támogatási szerződés aláírását követően számolhatóak el. Költségkategóriák: Tárgyi eszközök ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások Beruházásként vehető figyelembe a számviteli törvény szerint a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység, valamint a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység, a hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. (ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, stb.) Felújítások között elszámolt tételek eseté szintén a számviteli törvény előírásait kell figyelembe venni. Projektmenedzsment (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja: o Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment szervezet keretében, o A feladatokra kötött vállalkozói szerződés(ek) alapján (KBT szerint) o Vegyes rendszerben A projekt-előkészítés menedzsment elszámolható költsége az előkészítésre megítélt elszámolható költségeinek maximum 8 %-a. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: o általános menedzsment feladatok ellátása o pénzügyi tanácsadó o jogi szakértő o műszaki szakértő o megvalósítási fordulóra benyújtandó projektdokumentáció összeállításának költsége o A projekt során a lebonyolító és a beruházást későbbiekben működtető szervezet fejlesztése, beleértve a kommunikációs és tájékoztatási rendszerének kialakítását is. Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment, vagy vegyes rendszerű menedzsment estén csak utófinanszírozás választható. Közbeszerzés (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: o Közbeszerzési tanácsadó díja o Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projekt-előkészítésre vonatkozóan

11 11 o Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projekt-megvalósításra vonatkozóan Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) Tanulmányok és vizsgálatok projektelemen belül elszámolható költségek: o RMT: részletes megvalósíthatósági tanulmány, benne Fenntarthatósági számítás (útmutató szerint) o Tájgazdálkodási terv elkészítéséhez, felülvizsgálatához szükséges tervek, dokumentációk, benne birtokrendezési tervekkel (földcsere, földalap, földbank, stb. komplex eszközrendszer és megvalósítási terv). Terület-előkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok pl.: lőszermentesítés előkészítő feltáró munkáinak a szakvéleménye, előzetes régészeti felmérési tanulmány, talajmechanikai szakvélemény, terület-igénybevételi/kisajátítási terv, művelési ágváltás, művelési ágból való kivonáshoz szükséges tervek, vizsgálati dokumentációk, az adásvétellel és kisajátítással kapcsolatos költségek, A tájgazdálkodási terv elkészítéséhez javasoljuk a VÁTI A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja dokumentumot alapul venni. (Megtalálható a következő internetcímen: o Hatástanulmány, hatásvizsgálat: itt számolható el az előzetes vizsgálati dokumentáció, környezeti hatástanulmány kidolgozásának költsége o Egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség o Gazdálkodási program kidolgozása Amennyiben a Kedvezményezett az egyes tanulmányok és vizsgálatok elkészítésére az előkészítés során támogatást igényelt, akkor ilyen jogcímen a megvalósítás során újból támogatást nem kaphat. Az RMT készítéséhez igényelt támogatást a KSZ kizárólag a tanulmány minőségbiztosítása és a továbbtervezés engedélyezése után tudja kifizetni. Tervezés (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése a tervező feladata. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: o Elvi engedélyes tervek o Vízjogi létesítési engedélyes tervek o Építési engedélyes tervek o Kiviteli tervek o Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség A tervezési költségek elszámolása az RMT KSZ általi minőségbiztosítása és a továbbtervezés engedélyezése után lehetséges. Tájékoztatás, nyilvánosság (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) o Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével

12 12 A további tájékoztatási előírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja. Egyéb (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a felsorolás nem bővíthető. Egyéb projektelemen belül elszámolható: o Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési költségeknek o Értékbecslés /ingatlanvásárláshoz kapcsolódó/ o Hatósági eljárásért fizetendő illeték, igazgatási szolgáltatási díj (pl. Művelési ágból történő kivonás hatósági díja, Egyéb hatósági díjak) o Közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj) Anyagjellegű ráfordítások / Anyagköltség, Igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások Amennyiben a beruházás értekébe nem kerül be, a vállalkozási szerződés keretében végzett projektmenedzsment és a tájékoztatás/nyilvánosság költsége ezen a fősoron is elszámolható. Személyi jellegű ráfordítások / bérköltség, személyi jellegű egyéb költség, bérjárulék Ezen a soron a saját szervezeten belül kialakított menedzsment szervezet költsége számolható el akkor, ha az a beruházás értékébe nem kerül bele. Személyi jellegű ráfordításként kizárólag a Támogatási Szerződés megkötésekor rögzített projektmenedzsment tagjainak bérköltsége, személyi jellegű egyéb költsége és bérjáruléka számolható el. Új projektmenedzsment tagok személyi jellegű költségének elszámolása csak az erre vonatkozó változás-bejelentés jóváhagyását követetően lehetséges. Projektmenedzsment (amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be) Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: o általános menedzsment feladatok ellátása o pénzügyi tanácsadó o jogi szakértő o műszaki szakértő o a megvalósítási fordulóra benyújtandó projektdokumentáció elkészítésének költsége A projektmenedzsment személyi jellegű költségének elszámolása kizárólag utófinanszírozással történhet. Az elszámolható költségek maximális összege: A projekt-előkészítés menedzsment elszámolható költsége az előkészítésre megítélt elszámolható költségeinek maximum 8 %-a Az egyéb projektelemek elszámolható költséginek nagyságára, százalékára nincs korlátozás, de kérjük, vegye figyelembe az A6 fejezetben szereplő a projekt-előkészítésre nyújtható támogatás mértékére vonatkozó előírásokat.

13 13 C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során A projekt-megvalósítási szakaszában a következő C.1.2. pontban felsorolt támogatható tevékenységekkel összhangban lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető kizárólag támogatás: A költségkategóriákon belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljes körű, nem bővíthető): Tárgyi eszközök Ingatlanok, Gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházásként vehető figyelembe - a számviteli törvény szerint - a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység, valamint a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység, a hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. (ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, stb.) Felújítások között elszámolt tételek esetén szintén a számviteli törvény előírásait kell figyelembe venni. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése Ha a földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes végrehajtásához. Költségeinek összege a projekt megvalósítás során nem lépheti túl a lenti táblázatban feltüntetett értékeket. A projektelem nem haladhatja meg az elszámolható összköltség 10 %-át. Itt számolható el: o a földvásárlás, kisajátítás o kártérítés o földcsere, földbank, parcella megosztás o egyéb ingatlan megszerzésének o és a szolgalmi jog megszerzésének költsége o területszerzéssel kapcsolatos ügyvédi díjak o értékbecslés Terület-előkészítés, területrendezés (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) Itt számolható el: o megelőző mentő régészeti feltárás, régészeti felügyelet o lőszermentesítés, o talajmunka költségei Építési munkák Ezen a projektelemen belül számolható el a:

14 14 o bontás o hozzáférés, védelem o helyreállítás, rekonstrukció o felújítás o átalakítás o bővítés o építés o technológiai szerelés o próbaüzem o időszakos területhasználati díj (ha nem a kedvezményezett szedi) o kapcsolódó infrastruktúra kiépítés költségei Eszközbeszerzés Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában és szükséges a projekt működtetéséhez. o műszaki és egyéb berendezések, felszerelések beszerzése, informatikai rendszerek o gépek beszerzése Erre a sorra akkor állítható be érték, ha az eszköz beszerzése önálló szerződés keretében (tehát nem valamely építési beruházás keretében) történik. Projektmenedzsment (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja: o saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment szervezet keretében, o a feladatokra kötött vállalkozói szerződés(ek) alapján (KBT szerint) o vegyes rendszerben Költségeinek összege a projekt megvalósítás során nem lépheti túl a lenti táblázatban feltüntetett értékeket. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: o általános menedzsment feladatok ellátása o pénzügyi tanácsadó o jogi szakértő o műszaki szakértő Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment, vagy vegyes rendszerű menedzsment esetén csak utófinanszírozás választható. Közbeszerzés (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: o Közbeszerzési tanácsadó díja Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) Tanulmányok és vizsgálatok a projektelemen belül elszámolható költségek: o Részletes gazdálkodási programok kidolgozása, fejlesztése o Terület-előkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok pl.: művelési ág váltás, művelési ágból való kivonáshoz szükséges tervek, vizsgálati dokumentációk, földhasznosítási terv o Szervezetfejlesztési tervek, programok

15 15 o Egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség Amennyiben a Kedvezményezett az egyes tanulmányok és vizsgálatok elkészítésére az előkészítés során támogatást igényelt, akkor ilyen jogcímen a megvalósítás során újból támogatást nem kaphat. Tervezés (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése a tervező feladata. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: o Kiviteli tervek, megvalósulási dokumentáció, üzemeltetési engedély megszerzéséhez kapcsolódó tervek, dokumentumok o Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség,. o Tervezői művezetés Amennyiben a Kedvezményezett a kiviteli tervekre az előkészítés során támogatást igényelt, akkor ilyen jogcímen a megvalósítás során újból támogatást nem kaphat. Mérnöki feladatok (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) Költségeinek összege a projekt megvalósítás során nem lépheti túl a lenti táblázatban feltüntetett értékeket. Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek: o Mérnök felügyelet. (FIDIC rendszerben) o Műszaki ellenőr o Tervellenőr A mérnök felügyelet köteles ellátni a műszaki kivitelezés ellenőrzését, költséghatékonyság felülvizsgálatát, költség-túllépés esetén (0,5% alatt) módosítási javaslat készítését. Tájékoztatás, nyilvánosság (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével. Költségeinek összege a projekt megvalósítás során nem lépheti túl a lenti táblázatban feltüntetett értékeket. A további tájékoztatási előírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja. Egyéb (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a felsorolás nem bővíthető. Egyéb projektelemen belül elszámolható: o Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési költségeknek o Hatósági eljárásért fizetendő illeték, igazgatási szolgáltatási díj (pl. Művelési ágból történő kivonás, váltás hatósági díja, Egyéb hatósági díjak) o Közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj)

16 16 Anyagjellegű ráfordítások / Anyagköltség, Igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások Amennyiben a beruházás értekébe nem kerül be, a vállalkozási szerződés keretében végzett projektmenedzsment és a tájékoztatás/nyilvánosság költsége ezen a fősoron is elszámolható. Személyi jellegű ráfordítások / bérköltség, személyi jellegű egyéb költség, bérjárulék Ezen a soron a saját szervezeten belül kialakított menedzsment szervezet költsége számolható el akkor, ha az a beruházás értékébe nem kerül bele. Személyi jellegű ráfordításként kizárólag a Támogatási Szerződés megkötésekor rögzített projektmenedzsment tagjainak bérköltsége, személyi jellegű egyéb költsége és bérjáruléka számolható el. Új projektmenedzsment tagok személyi jellegű költségének elszámolása csak az erre vonatkozó változás-bejelentés jóváhagyását követetően lehetséges. Amennyiben a beruházás értékébe nem kerül be, a vállalkozási szerződés keretében végzett projektmenedzsment és a tájékoztatás/nyilvánosság költsége ezen a fősoron is elszámolható. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: o általános menedzsment feladatok ellátása o pénzügyi tanácsadó o jogi szakértő o műszaki szakértő A projektmenedzsment személyi jellegű költségének elszámolása kizárólag utófinanszírozással történhet. Az elszámolható költségek maximális összege A projekt-megvalósítás projektelemeinek maximális elszámolható költsége az elszámolás módjától függetlenül a megvalósítási szakaszban tervezett elszámolható költségeinek arányában Projektelem Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Ha a megvalósítás tervezett elszámolható költsége 1 milliárd Ft alatt 1-2 milliárd Ft 2-3 milliárd Ft Összeghatártól függetlenül mindig 10% Projektmenedzsment Összeghatártól függetlenül mindig 2 %. Mérnöki feladatok Összeghatártól függetlenül mindig 4 %. Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok 0,5%, de max. 5 millió 0,5%, de max. 9 millió 0,5%, de max. 12 millió Az egyéb projektelemek elszámolható költséginek nagyságára, százalékára nincs korlátozás, de kérjük, vegye figyelembe az A6. fejezetben szereplő - a projekt-előkészítésre nyújtható támogatás mértékére vonatkozó - előírásokat.

17 17 C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások Lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben. Műszaki tartalékképzés A költségvetési táblában külön sorban kell megtervezni! Tartalék csak: Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog (kisajátítás) Terület előkészítés Építés Eszközbeszerzés Az elszámolható költségek maximum 8%-a lehet tartalék. Az építési projektelemre az építési típusú közbeszerzések szerződéseibe tartalékot kell beépíteni (pótmunkák fedezésére). A tartalékkeret - támogatási szerződésben rögzített, és különálló költségvetési soron tervezett összegének felhasználását a támogatási szerződés szabályozza, de alapvetően a Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásához kötött a felhasználása. Projektmenedzsment Csak a Támogatási döntés után felmerült projekt menedzsment költségek számolhatóak el. Ha az általános menedzsment feladatokat saját szervezeten belül (vagy a társulást/konzorciumot vezető tag alkalmazásában) alkalmazott munkatárs látja el, akkor vállalkozói szerződés keretében csak a pénzügyi, jogi, műszaki szakértői költségeket lehet elszámolni. Saját szervezeten belüli menedzsment keretében a személyi jellegű költségeknél az adott személy munkaszerződésében, illetve az azt módosító dokumentumokban szereplő bér, járulékai és bérjellegű költségek számolható el, dologi költség elszámolására nincs mód. A személyi jellegű költségek olyan arányban számolhatók el, amekkora arányban az egyes dolgozók a munkaköri leírásuk szerint munkaidejükben a projekttel foglalkoznak. A személyi jellegű ráfordítások mértéke nem haladhatja meg a kedvezményezett saját szervezetén belül szokásos bérek és juttatások mértékét. Föld- és ingatlanvásárlás A föld- és ingatlanvásárlást megelőzően független minősített értékbecslőtől vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szervtől (amely szerv nem egyezhet meg a pályázat kedvezményezettjével) igazolással kell rendelkezni, amely megerősíti, hogy a vételár nem haladja meg a piaci értéket. Létesítményeket tartalmazó földterület csak egyedileg indokolt esetekben támogatható, amennyiben a projekt költségvetésében szerepel és indokolt.

18 18 Előkészítési költségek elszámolása Főszabály, hogy előkészítési költségeket csak az előkészítés keretében lehet elszámolni. Az RMT minőségbiztosításával kapcsolatos tudnivalók: o RMT készítéséhez igényelt támogatást a KSZ kizárólag a tanulmány elkészülte után tudja kifizetni, azt követően, hogy a KSZ továbbtervezésre alkalmasnak minősítette. A hatósági engedélyezési eljárásokat kizárólag a minősítést követően lehet megkezdeni. o Az RMT minőségbiztosítása legfeljebb 45 napig tart, amely tartalmazza a kedvezményezettel való egyeztetés időigényét is. o A tervezés addig nem fizethető ki amíg az RMT-nek nincs a továbbtervezést támogató jegyzőkönyve. o Amennyiben a Pályázó az előkészítési felhívásra (az útmutató alapján elkészített) részletes megvalósíthatósági tanulmányt nyújt be az előzetes megvalósíthatósági tanulmány helyett, akkor annak elkészítési költsége az RMT KSZ továbbtervezési javaslatát követően utólagosan elszámolható. Amennyiben a Pályázó már az előkészítési felhívásra tervdokumentációval rendelkezik, akkor annak ellenértéke csak akkor fizethető ki, ha a Pályázó azzal összefüggésben jogerős engedéllyel rendelkezik, és az RMT-t a KSZ továbbtervezésre alkalmasnak minősítette. A tervek tekintetében részteljesítésre az RMT továbbtervezésről született döntést követően van lehetőség. Ebben az esetben a tervezés projektelemre utófinanszírozási kifizetési módot kell választani. o Az RMT minőségbiztosítási jelentésében foglalt ajánlások figyelembe vételét akárcsak az előkészítési konstrukcióban megadott RMT-vel kapcsolatos előírások érvényesülését a megvalósulási konstrukcióban fokozottan ellenőrizzük. A minőségbiztosítási jelentésben leírt javaslatok figyelmen kívül hagyása várhatóan a pályázat elutasítását fogja eredményezni. o Az RMT-nek és az elszámolandó terveknek összhangban kell lenniük egymással. o Engedélyeztetés (kivéve elvi), a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentációk költségeihez támogatás felhasználása csak akkor lehetséges, ha a projekt Közreműködő Szervezet által továbbtervezésre alkalmasnak minősített részletes megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezik. További előírásokat lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben. C4. Nem elszámolható költségek Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felenek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmet az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre. Tartalékképzés a projekt-előkészítés során

19 19 Oktatás, képzés Természetbeni hozzájárulás; Visszaigényelhető adók; Az előkészítési fordulóra benyújtandó pályázati dokumentáció elkészítésével kapcsolatos költségek (beleértve az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségét is); Az eredeti útminőséggel megegyező minőségű úthelyreállításon felüli út helyreállítási munkák költségei; Beruházások saját kivitelezésben történő megvalósításának költségei. Előkészítő munkák saját kivitelezésben történő megvalósításának költségei. Projektmenedzsment esetében a kötelező hatósági feladatokhoz kapcsolódó bérköltség semmilyen körülmények között nem elszámolható; Saját teljesítésű projektmenedzsment esetén a rezsi költség; Azon hatósági és eljárási díjak, illetékek, melyek a kedvezményezett bevételét képezik, nem elszámolhatóak. A projekt előkészítésre elszámolt költségek összege nem haladhatja meg, a A6. pontban részletezett, a megvalósítás tervezett elszámolható költségeinek megadott %-át. Amennyiben a megvalósítás során annak tényleges költségei a tervezettnél alacsonyabb szinten maradnak, ez nem befolyásolja a megítélt előkészítési és projektmenedzsment támogatás összegét, azaz nem kell visszafizetni arányosan az előkészítési támogatást. Nem számolhatóak el a peres ügyekkel, késedelmi kamattal, ítélet alapján fizetendő kártérítésekkel kapcsolatos költségek. Ingatlanszerzés olyan összegért, amely meghaladja a beruházási projekt teljes elszámolható költségének a 10%-át. Lízingdíj A további általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) A pályázatnak illeszkednie kell a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) program alábbi jogszabályokban rögzített alapelveihez: évi LXVII. Törvény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról 1107/2003. (XI. 5.) Korm. Határozat a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló programról (a Vásárhelyiterv továbbfejlesztése) A pályázat keretében tervezett beruházásoknak igazodniuk kell az érintett árvízi szükségtározó kialakításához, a hullámtéri beavatkozások (amennyiben a projekt hullámtéri beavatkozások területét érinti) illetve az érintett belvízi öblözet vízgazdálkodási igényeihez. Ebben a tekintetben egyeztetni szükséges a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi

20 20 Igazgatósággal, valamint a területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságokkal, vízgazdálkodási társulatokkal és nemzeti park igazgatóságokkal. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a VKKI-nál fellelhető egyes dokumentációkba a pályázók mindkét fordulóban betekintést kaphatnak. Ezek a következők: Előkészítési pályázati dokumentáció összeállításához: Megvalósíthatósági Tanulmányok, helyszínrajzok. Megvalósítási pályázati dokumentáció összeállításához, ill. a megvalósítás során: létesítési engedélyes tervek, kiviteli tervek. Kérjük, hogy a VKKI-nál a címen vagy a telefonszámon Vinnai Péter projektigazgató urat keressék a dokumentáció betekinthetősége ügyében. Amennyiben a beruházás védett természeti területet, vagy Natura 2000 területet érint, a pályázónak gondoskodni kell a projekt beavatkozásai és az adott területre vonatkozó érvényes természetvédelmi kezelési előírások közötti összhangról. Ebben tekintetben egyeztetni szükséges az adott terület természetvédelmi kezeléséért felelős területileg illetékes nemzeti park igazgatósággal. A pályázattal megvalósuló beruházások fenntartásához, illetve a gazdálkodási program megvalósításához az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program következő támogatási jogcímei kapcsolódnak: agrár-környezetgazdálkodási támogatás (AKG); nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása; mezőgazdasági, ill. nem mezőgazdasági területek erdősítése; agrár-erdészeti rendszerek első létrehozásának támogatása; az öntözés üzemi infrastruktúrájának kialakítása. A felsorolt támogatási jogcímek részletes ismertetését az F11. fejezet (Fogalomjegyzék) tartalmazza. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. C7. Projekt területi korlátozása A projekt megvalósítási területe Magyarország, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program által érintett alábbi területek: A VTT-program kertében elkészülő árvízi szükségtározók területe és az ugyanazon belvízi öblözetben található, velük közös vízrendszerbe kapcsolható területek: o Tiszaroffi árvízszint-csökkentő tározó o Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó o Nagykunság árvízszint-csökkentő tározó o Beregi árvízszint-csökkentő tározó o Szamos-Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó o Cigándi tározóhoz kapcsolódódó területek (Törökéri-, Tiszakarádi főcsatorna öblözetei) A VTT-program által érintett alábbi ártéri tájgazdálkodási mintaterületek: o Nagykörűi ártéri tájgazdálkodási mintaterület o A VTT hullámtéri beavatkozásainak területe

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2.1.3/11. A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2.1.3/11. A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz Érvényes: 2013. február 13. 2 Tartalom A.

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ KEOP-1.1.1/B/10-11 2011. május Pályázati kiírás címe Pályázati konstrukció

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás

Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás özösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás 1. forduló 2. forduló I. Adminisztratív feltételek I.1. BENYÚJTÁSI FELTÉTELE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11. Derogációs víziközmű projektek előkészítése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11. Derogációs víziközmű projektek előkészítése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése című konstrukcióhoz érvényes: 2014. január 20-tól 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A A konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása

Részletesebben

Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése

Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén KEOP 7.2.1.3./10 11 2011 0003 azonosítójú projekt Podmaniczky László (Szent István Egyetem)

Részletesebben

fejlesztései február 17.

fejlesztései február 17. VTT programhoz kapcsolódó települések belvíz-védelmi védelmi fejlesztései Általános tájékoztató 2011. február 17. Tájékoztató háttere 2004. évi LXVII. VTT. Törvény: hazai és EU forrásokból kell megvalósítani

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. augusztus 22-től Tartalom

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA SPECIÁLIS ÚTMUTATÓ

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA SPECIÁLIS ÚTMUTATÓ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1. Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása prioritás SPECIÁLIS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak Érvényes 2010. november 1-től

Részletesebben

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

2. sz. melléklet A projekt előkészítés (köz)beszerzései

2. sz. melléklet A projekt előkészítés (köz)beszerzései 2. sz. melléklet A projekt előkészítés (köz)beszerzései Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés, tevékenység megnevezése) Rész-ajánlat (Név/ n.a) Közbeszerzési eljárás típusa A közbeszerzéshez

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11. Derogációs víziközmű projektek előkészítése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11. Derogációs víziközmű projektek előkészítése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júliustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2009-3.3.0 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése c. konstrukcióhoz A projektek az Európai Unió

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Projekt megnevezése, száma: KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 Ajánlatkérő: ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Közbeszerzési eljárás címe: RÁCKEVEI (SOROKSÁRI-) DUNA-ÁG (RSD) ÉS MELLÉKÁGAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című konstrukcióhoz

Részletesebben

Első pályázati felhívás HURO/0801

Első pályázati felhívás HURO/0801 Projektek pénzügyi tervezése Első pályázati felhívás HURO/0801 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása

2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

PÉNZÜGYI KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK ÁROP-1.1.5/C

PÉNZÜGYI KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK ÁROP-1.1.5/C PÉNZÜGYI KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK ÁROP-1.1.5/C Pénzügyes feladatok a projekt előkészítésében és pályázatírásban Rendelkezésre álló források áttekintése Költségbecslések, árajánlatok mibe kerül? Források,

Részletesebben

A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén

A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén KEOP 7.2.1.3.//10 11 2011 0003 Dr. Podmaniczky László (Szent István Egyetem)

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Szé chenyi 2020 keretében megjelent Gyerekesély programok infrastrukturális

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.14.0/15 konstrukció Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése

Részletesebben