KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó munkarészek az OTÉK augusztus 6-án hatályos követelményeinek megfelelő tartalommal (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. (2) bek. a) pont) törzsszám : GJ-1303 Szolnok, augusztus 07.

2 EX! Építésziroda Kft Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó munkarészek tervezők: településrendezés, művi értékvédelem: Gutman József okl. építészmérnök, városép. okl. szakm. É1, TT közúti közlekedés: Orgovány László okl. építőmérnök TRk-T gázellátás: Horváth Lajos okl. gépészmérnök TE-T elektromos ellátás: Egervári László vill. üzemmérnök, okl. gépészmérnök TE-T vízellátás, csapadékvíz- és szennyvíz-hálózat, belvíz: Erdeiné Csontos Margit okleveles építőmérnök TV-T, VZ-T környezetalakítás, tájrendezés: Neogrády Judit okl. kertészmérnök K/ Dr. Maszlavér Petra TK, K Juhász Attila okl. agrármérnök, körny. okl. szakm

3 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó munkarészek Tartalomjegyzék Bevezetés A módosítás céljai Telepítés Biológiai aktivitásérték.. 6. A mezőgazdasági és természetközeli területek kiterjedésének változása. 7. Alátámasztó munkarészek Közlekedési vizsgálat és javaslat Közművesítési vizsgálat és javaslat Hírközlési vizsgálat és javaslat Tájrendezési, táji-természeti értékvédelmi vizsgálat és javaslat 13. Környezetalakítási vizsgálat és javaslat. 14. Környezeti vizsgálat Örökségvédelmi hatástanulmány A területrendezési terv és a településszerkezeti terv összhangját igazoló leírás 19. Mellékletek: 28. Változási vázrajz Előzetes vizsgálati dokumentáció (Natura 2000) 3

4 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) Karcag Város településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának évi 1. módosítása 1 Bevezetés 1.1 A módosítás célja A rendezési eljárással érintett terület: A rendezési eljárás a város (zölddel jelölt) belterületének déli részével szomszédos, a 4-es jelű főközlekedési és a Budapest-Debrecen vasútvonal között lévő, az alábbi ábrán fekete szaggatott vonallal jelölt külterületi településrészt érinti. A cél a jelenleg bányászati célú különleges területbe, általános mezőgazdasági területbe és 4

5 vízgazdálkodási területbe sorolt településrészek átsorolása részben ipari gazdasági területbe, részben pedig természetközeli területbe, úgy, hogy a terület keleti részén ipari létesítmény, nyugati részén pedig helyi természetvédelmi (a természeti értékeket bemutató) terület kialakítására kerülhessen sor. Jelenlegi állapot: (piros szaggatott vonal a rendezési eljárás által érintett terület határa) 1.2 Telepítés A tervezett új iparterület helyének kijelölése során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: - kerüljön felhasználásra olyan, már meglévő iparterület, amely jelenleg nincs vagy hiányosan van kihasználva, a lehető legkisebb mértékben kerüljön sor új beépítésre szánt területek kijelölésére illetve termőföld kivonására (más célú hasznosítására), - az új ipari létesítmények működéséhez szükséges infrastruktúra (közművek, közúti és vasúti szállítási lehetőség) álljon rendelkezésre, szem előtt tartva azt is, hogy a helyi munkavállalók biztonságosan és a lehető legrövidebb úton közelíthessék meg az új létesítményeket, - az új ipari létesítmények környezeti hatásai (ideértve a generált teher- és személyforgalmat is) a lehető legkisebb mértékben érintsék a lakóterületeket, városközpontot, egészségügyi, oktatási és szociális létesítményeket, valamint a védett táji-természeti és művi értékeket, 5

6 - a hatékony együttműködés lehetőségének biztosítása érdekében az új iparterület lehetőleg a már működő ipari létesítmények közelében legyen. Jelenleg az alábbi városrészeken vannak kijelölt iparterületek (lila színnel jelölve): Be nem épített iparterület nincs a településen, jelenleg kihasználatlannak minősíthető ipari létesítmény a volt téglagyár (a rendezés alá vont terület észak-keleti részén). A fenti szempontoknak leginkább a belterület déli részén található ipaterületek (Ipari Park) szomszédsága felel meg. Mivel ezen iparterületek déli oldalán Natura 2000 védelem alatt álló területek vannak, kizárólag a keleti vagy a nyugati oldalon bővíthetők. E két lehetőség közül nyilvánvalóan a nyugati a kedvezőbb, hiszen ott van a volt téglagyár jelenleg kihasználatlan területe és a keleti oldalon az új iparvágánnyal keresztezni kellene a 4-es főutat. Mindezek alapján megállapítható, hogy a tervezett iparterület helyének kijelölése maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. -ában és a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 6/B. -ában foglalt előírásoknak is. Az új iparterület kialakításával érintett területeket feltüntető változási vázrajzokat a melléklet tartalmazza. 1.3 Biológiai aktivitásérték A tervezett módosítás során újonnan beépítésre szánt területek kijelölésére sor kerül, tehát a biológiai aktivitásérték változását - az Étv. 8. (2) bek. b) pontjában foglalt előírásnak megfelelően - vizsgálni kell. A rendezés alá vont településrész biológiai aktivitásértéke a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján: 6

7 Jelenlegi állapot: Területfelhasználási mód: terület [ha]: értékmutató: aktivitásérték: egészségügyi, szociális, turisztikai 6, ,777 erdőterület bsz. bányászati különleges terület 36,931 0,1 3,693 vízgazdálkodási terület 7, ,002 általános mezőgazdasági terület 46,859 3,7 173,379 közúti közlekedési terület 0,511 0,5 0,255 ipari gazdasági terület 16,796 0,4 6,718 kereskedelmi, szolgáltató 3,145 0,4 1,258 gazdasági terület Összesen: 118, ,082 Tervezett állapot: Területfelhasználási mód: terület [ha]: értékmutató: aktivitásérték: általános mezőgazdasági terület 19,540 3,7 72,298 egészségügyi, szociális, turisztikai 6, ,777 erdőterület vízgazdálkodási terület 7, ,867 ipari gazdasági terület 46,521 0,4 18,608 kereskedelmi, szolgáltató 3,145 0,4 1,258 gazdasági terület közúti közlekedési terület 0,149 0,5 0,074 természetközeli terület 35, ,73 Összesen: 118, ,612 A tervezett változás nyomán tehát a település számított biológiai aktivitásértéke nő. 1.4 A mezőgazdasági és természetközeli területek kiterjedésének változása A mezőgazdasági terület jelenlegi kiterjedése a tervezési területen: 46,859 ha. Természetközeli terület jelenleg nincs a területen. Az általános mezőgazdasági és természetközeli területek együttes területe a tervezett állapotban: 54,783 ha. A mezőgazdasági és természetközeli területek kiterjedése a tervezett változás nyomán tehát 7,924 ha területtel nő. 7

8 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) Karcag Város településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának évi 1. módosítása 2 Alátámasztó munkarészek 2.1 Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezett új iparterület a Karcagi Ipari Park mellett, a Gyarmati út keleti oldalán, a vasút és a 4-es jelű főközlekedési út között helyezkedik el. A leendő új ipari létesítmény(ek) jellemző paraméterei (rendeltetése, beépítése, a kiszolgáló forgalom jellege és nagysága, a kialakítandó köz- és egyéb utak rendszere, stb.) jelenleg ismeretlen. Általánosságban elmondható, hogy közlekedési szempontból a kijelölt helyszín ideális, mivel a vasúti és közúti szállítás lehetősége is adott, ily módon a tervezett módosítások nem befolyásolják a település közlekedési hálózatának kialakult illetve tervezett főbb elemeit. A közlekedési kapcsolatok részleteinek tervezése, kialakítása során szem előtt kell tartani, hogy a 4-es út karcagi szakaszán a közelmúltban jelentős fejlesztések történtek: különszintű csomópontokat alakítottak ki (felüljárók épültek) a Budapest- Záhony vasútvonal és a Püspökladány út kereszteződésénél. Ennek révén biztonságosabbá és gördülékenyebbé vált mind a 4-es út forgalma, mind az azt keresztező helyi forgalom. Az érintett településrész fejlesztése során nem kerülhet sor ezzel ellentétes hatást kiváltó létesítmény kialakítására. Ennek megfelelően az új iparterületet kiszolgáló közlekedési hálózat kialakítása során az alábbiak szerint kell eljárni: - a 4. sz. elsőrendű főútról nyíló új kereszteződés nem alakítható ki, az iparterület a 4. sz. úttal párhuzamos kiszolgáló úttal szolgálható ki, célszerűen a Gyarmati út felől, a meglévő útcsatlakozások felhasználásával, - a kiszolgáló úthálózat kialakítása során figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályi előírásokat illetve útügyi műszaki előírásokat. A közlekedési hálózat fejlesztése során figyelemmel kell lenni a fennmaradó mezőgazdasági, vízgazdálkodási és egyéb területek megközelíthetőségére is. Az új iparterület belső úthálózatának célszerű kialakításával az új iparterület melletti területek feltárása biztosítható. A település közlekedési hálózata illetve a hatályos településrendezési rendezési terveinek közlekedési alátámasztó munkarésze a tervezési területen nem szorul módosításra. 8

9 2.2 Közművesítési vizsgálat és javaslat Gázellátás Az érintett területen a hrsz-ú csatorna szelvényezés szerinti jobb partján a Kisújszállás felőli oldalon a 01126/1 hrsz-ú ingatlanon a Budapest-Záhony vasútvonaltól a 4. sz. főútra merőlegesen, illetve a terület déli határán kívül a ingatlanon hrsz-ú a 4. sz. főúttal párhuzamosan a Gyarmati útig a TIGÁZ-DSO Kft. üzemeltetésében és tulajdonában lévő 3,0 bar üzemi nyomású PE 80/G SDR x14,6 anyagú és méretű földgáz elosztó vezeték található. E vezetékekkel a tervezett új létesítmény gázellátása megoldott, új (településszerkezeti jelentőségű) gáz-közműlétesítmény megvalósítására előre láthatólag nincs szükség. Ezen vezetékszakaszról az érintett területen belül a hrsz-ú ingatlanra - a volt téglagyár számára - kiépítésre került egy PE 80/G SDR x10,0 anyagú és méretű földgáz leágazó vezeték, végpontján NA 100 tolózárral. A terület tényleges beépítése során a TIGÁZ-DSO Kft.-vel történő külön egyeztetés alapján a gázelosztó vezeték biztonsági védőövezetét figyelembe kell venni. A műszaki engedélyezési és kiviteli tervek készítése során a TIGÁZ-DSO Kft. Szolnoki Területi Egységénél a közműegyeztetéseket le kell folytatni. A TIGÁZ-DSO Kft. a közműegyeztetés során közműkezelői nyilatkozatban nyilatkozik az érintettségről illetve a gázvezetéket érintő szükséges műszaki beavatkozásokról (vezeték kiváltás, védelembe helyezés, stb.). Földgáz elosztóvezetékek védőtávolságai vízszintes vetületben a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet mellékletének IV fejezet szerint: Nyomásfokozat A vezeték Névleges átmérője Védőtávolságok (m) Épülettől Vasúttól Villamosvágánytól Kisnyomású (0-100 mbar) tetszőleges 2 (1) 2 (1) 2 (1) Középnyomású (0,1 4,0 bar) tetszőleges 4 (2) 4 (2) 3 (1) Nagyközépnyomású (4,0 25,0 bar) tetszőleges 5 (2,5) 5 (2) 3 (1) Az érintett területen belül található középnyomású földgáz elosztó vezeték 4,0-4,0 m biztonsági övezeten belül tilos, illetve korlátozás alá esik olyan épületet vagy létesítményt elhelyezni, olyan növényzetet vagy (fát) ültetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a vezeték biztonságát, az életet, a testi épséget vagy a 9

10 vagyonbiztonságot veszélyezteti. A tilalmakat és a korlátozások részletes szabályait a bányászatról szóló évi XLVIII törvény és módosításai, valamint annak végrehajtási rendelete a 203/1998. (XII.19.) Kormány Rendelet állapítja meg. A érintett területen belüli feltáró út, telekosztás és építési engedély kiadása és egyéb közmű létesítése során figyelembe kell venni a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet és az MSZ 7487/2-80 szabványokban illetve a 9004/1982. KPM-IpM együttes rendeletben foglaltakat. Az érintett területen belül jelentkező gázigények a TIGÁZ-DSO Kft.-vel előzetesen egyeztetett mennyiségig a területen belül haladó PE 80/G SDR x14,6 illetve PE 80/G SDR x10,0 anyagú és méretű földgáz elosztóvezetékekről szükség szerinti vezetékhálózat kiépítésével kiszolgálható. Konkrét igénybejelentés alapján az elláthatóságra vonatkozó műszaki és gazdasági feltételeket a gázszolgáltató külön vizsgálja Vízellátás, csatornázás Vízellátás A város belterületét ellátó vízvezeték-hálózat kiépítettsége 100 %-nak mondható és a távlati vízigények kielégíthetőségét is figyelembe véve kerültek kialakításra a főnyomó-vezetékek. Ezekhez a vezetékekhez csatlakoznak az utcákat ellátó kisebb / / átmérőjű vízvezetékek. A tervezett ipari terület a településhez délről csatlakozik a vasúton túli külterület övezeti átsorolásával. Az ipari terület vízellátása csak hálózatfejlesztéssel biztosítható a jelentkező kommunális- és iparivíz-igény, valamint a beépítés függvényében a Gyarmati út felől. A kommunális- és iparivíz-igényre vonatkozó adatokkal jelenleg nem rendelkezünk, de a hálózatfejlesztés során az alábbiakra kell tekintettel lenni: - a hálózatfejlesztés során a 123/1997. ( VII.18.) Korm. rendelet és annak értelmében a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló rendelet és a 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet előírásaira valamint az azt módosító (101/2007.(XII.23.) KvVM, 80/2011. (VIII.03.)VM, 147/2011. (XII.23.)VM, 115/2012.(XI.16.) VM ) rendeletek előírásaira, - a vezetékek elhelyezése, kiépítése során javasoljuk az MSZ 7487/1980-1, 2, 3 szabvány alkalmazását, - az új létesítmények kialakításánál a vezetékes hálózaton, saját kúton kívül figyelembe vehetőek az oltóvíz biztosításánál, a területen található vízfelületek; a visszamaradt anyagnyerő helyek rendezésével is biztosítható a szükséges oltóvíz mennyisége, - a hálózat bővítése, korszerűsítése esetén valamint az oltóvíz biztosításánál a hatályos, jelenleg a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján kell eljárni, - amennyiben a hálózat bővítése, korszerűsítése tűzcsapot érint, azokat föld felettire kell kicserélni, - kút létesítése esetén vizsgálni kell a vízműtelep hidrogeológiai védőterületét, 10

11 - a szükséges oltóvíz mennyiségét és nyerési lehetőségét, a vízvételi helyek számát és a megközelítési útvonalat a beépítés függvényében az építési engedélyeztetési eljárás során kell vizsgálni a 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben meghatározottak figyelembevételével Szennyvízelvezetés A településen elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat üzemel. A tervezett ipari területek kialakítása során is elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna kiépítése szükséges. A bővítésbe bevont területen átemelő építésének előre láthatólag helyet kell biztosítani. A befogadó vonatkozásában az alábbi megoldásokat lehet fontolóra venni: a./ Az átemelő nyomócsöve a vasút alatti átvezetés után csatlakoztatható a Nyár utcai vagy a Délibáb utcai 200 mm átmérőjű gravitációs csatornák végpontjára. b./ Másik lehetőség a Zrínyi utcai átemelőre történő közvetlen csatlakozás. Befogadóba történő bevezetésnél tekintettel kell lenni az alábbiakra: - a közcsatornába vezetett szennyvíz / használt víz/ minőségét kormányrendelet, jelenleg a 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szabályozza, - a rendelet alapján a közcsatornába vezetett szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében előírtaknak, - a felszín alatti vizek védelmét a 219/2004. (VII. 24.) rendelet szabályozza, - a horgásztóba szennyvíz, tisztított szennyvíz nem vezethető Csapadékvíz-elvezetés Karcag város egész közigazgatási területe két vízfolyás, a Tisza folyó és a Hortobágy- Berettyó árterében helyezkedik el, a 2-18 Nagykunság vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység területén. A tervezett módosítás a Karcagi- I főcsatorna (AEP638) kijelölt víztest vízgyűjtőterületét érinti. Befogadó a Hortobágy-Berettyó, a jp szelvényében, ahol gravitációs bevezetés mellett, 5,4 m3/s a Sebeséri szivattyútelep kapacitása. A város területe 84,0 87,5 mbf magasságok között helyezkedik el, 5 öblözetre tagolva a csapadékvíz, belvíz elvezetése szempontjából. Az V. számú öblözettel határos a vasút mentén a tervezett Ipari Park bővítési területe. Ennek következtében az V. számú öblözet 212,5 ha területéről érkező csapadékvizet a tervezett ipari park területén áthaladó Karcagi-I-4 társulati csatorna vezeti le a Karcagi - I. számú belvíz főcsatornába. A társulati csatorna nyomvonalának áthelyezése jelenleg engedélyeztetés alatt áll. A TRT-módosítással érintett területén 4-5 db, esetenként jelentős kiterjedésű vízfelület van, melyek mélysége elérheti 8 m-t is. Egykoron anyagnyerő helyek voltak, a téglagyári agyag kitermelésével keletkeztek. Funkciójukat tekintve jelenleg szaporító, horgásztó, belvíz- és záportározók. A tavak egymással is és a társulati belvízcsatornával is túlfolyókon keresztül kapcsolatban állnak. Esetleges feltöltésük több problémát is felvet: a./ feltöltésük hatására megemelkedhet a környező területek talajvízállása, b./ ha megszűnik a záportározó funkciója, máshol kell kialakítani záportározót az V. öblözetből érkező csapadékvíz miatt vagy a természetes mélyedésekben megjelenik a belvíz. 11

12 E problémák megelőzése, kezelése érdekében a terület beépítése során az alábbiakat javasoljuk fontolóra venni: a./ a bel- és külterületi belvízlevezető csatornák, átereszek és műtárgyak kapacitását felül kell vizsgálni egészen a végső befogadóig és szükség esetén átépíteni, b./ a feltöltésük után a beépítésük esetleg nagyon alapos talajvizsgálatokkal alátámasztott alapozási és felszerkezeti megoldások alkalmazását teszik szükségessé, ahol a mélyalapozási módok jelentős költségnövelő hatásúak lehetnek, c./ feltöltésükkel megszűnik az oltóvíz, iparivíz, és a csapadékvíz helyben tartásának természetes tározási lehetősége, célszerű pótolni. A terület hasznosítására, beépítettségére nem áll rendelkezésre pontosabb információ, ezért általánosságban irányadó: a./ a 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet a vizek hasznosítását szolgáló általános szabályokról és azt módosító rendeletek (kiemeljük a VI. fejezet vízrendezésre vonatkozó előírásait és az 1. számú mellékletében foglaltakat!), b./ a 30/2008. (XII.29.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról. A felszíni és a felszín alatti vizek védelmét biztosító előírásokat a fentebb már említett 220/2004. (VII. 21.) és 219/2004.(VII.21.) számú Korm. rendeletek alapján a terület hasznosításához szükséges engedélyeztetési eljárásoknál határozzák meg a hatóságok, támaszkodva a készítendő talajmechanikai vizsgálati jelentésekre és a terület-felhasználási módra, beépítési előírásokra Távfűtő hálózat A tervezési területen vagy a közelében jelenleg nem működik távfűtő rendszer, ilyen igénnyel nem találkoztunk. Megítélésünk szerint létesítését a tervezett fejlesztések nem indokolják, a kiépítésnek mindazonáltal nincs akadálya Villamos energia ellátás A módosítással érintett terület energiaellátását az E-ON TITÁSZ Zrt. biztosítja. A jelenleg nem működő ipartelep (az egykori Téglagyár) kiépített csatlakozásokkal rendelkezik. A terület ellátása a meglévő, a 4-es jelű főközlekedési út mellett és területet észak-déli irányban átszelő csatorna (hrsz ) mellett lévő 22 kv-os légvezetékek és 22/04 kv-os transzformátorállomások révén biztosított. A tervezett fejlesztések folytán esetlegesen előálló villamosenergia-többletigény jelenleg ismeretlen. A módosítással érintett terület keleti részén az iparterületek bővítése nyomán többletigény valószínűsíthető, a nyugati oldalon a természetközeli területen érdemi energia-igény jelentkezésével nem számolunk. Az esetleges többletigények a szabadvezeték hálózatról, a meglévő transzformátorállomások bővítésével, illetve új transzformátor állomások létesítésével elégíthetőek ki. Az új leágazó hálózatok és transzformátorállomások létesítésénél figyelembe kell venni a leendő fogyasztók terhelési súlypontját és az új transzformátorállomásokat annak közelében célszerű kijelölni. Az új elektromos építmények helyének kijelölésénél ezen kívül figyelembe kell venni a beépítési igényeket, illetve a villamos létesítmények biztonsági övezetét. 12

13 A fejlesztési területen az alábbi védőtávolságokat kell betartani a létesítés során a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján: villamosmű elhelyezkedés biztonsági övezet 22 kv-os szabadvezeték külterület 5 m 22 kv-os szabadvezeték belterület 2,5 m 22/0,4 kv-os transzformátor állomás külterület 5 m 22/0,4 kv-os transzformátor állomás belterület 2,5 m 0,4 kv-os csupasz szabadvezeték kül- és belterület 1 m 0,4 kv-os szigetelt szabadvezeték kül- és belterület 0,5 m 0,4 kv-os földkábel kül- és belterület 1 m A biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet ai tartalmazzák Összefoglalás A tervezett módosítások az áthelyezendő belvízcsatorna kivételével nem érintik a meglévő közműlétesítményeket, jelenlegi ismereteink szerint nem teszik szükségessé új, településszerkezeti jelentőségű közműlétesítmények megvalósítását. A település közműhálózata illetve a hatályos településrendezési rendezési terveinek közművesítési alátámasztó munkarésze a tervezési területeken egyebekben nem szorul módosításra. 2.3 Hírközlési vizsgálat és javaslat A tervezett módosítások nem érintik a meglévő hírközlési létesítményeket, nem teszik szükségessé új, településszerkezeti jelentőségű hírközlési létesítmények megvalósítását. A jelenleg hatályos településrendezési tervek hírközlési alátámasztó munkarészének elkészítése óta nem történt lényeges (a tervezési területeket érintő) változás, a munkarész kiegészítésre nem szorul. 2.4 Tájrendezési, táji-természeti értékvédelmi vizsgálat és javaslat Országos táji-természeti védelem A rendezési eljárással érintett terület nyugati része Natura 2000 SCI védelem alatt áll: 13

14 (piros szaggatott vonal: a rendezéssel érintett terület határa, zöld sraffozás: a Natura 2000 védelem alatt álló terület) A tervezett fejlesztésnek a Natura 2000 védelem alatt álló területekre gyakorolt hatását a Előzetes vizsgálati dokumentáció című dokumentáció vizsgálja (készítő: Sándor István, ), amit a jelen alátámasztó munkarész melléklete tartalmaz Helyi táji-természeti védelem A tervezett módosítások területét nem érinti helyi jelentőségű táji-természeti védelem. A jelenleg hatályos településrendezési tervek tájrendezési, táji-természeti értékvédelmi alátámasztó munkarészeinek elkészítése óta nem történt lényeges (a tervezett módosítás területét érintő) változás, a munkarész kiegészítésre nem szorul. 2.5 Környezetalakítási vizsgálat és javaslat Környezetvédelem Víztisztaság-védelem Karcag vízgazdálkodási területe a 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet melléklete szerint érzékeny kategóriába tartozik. A város a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003 (XII.9.) KvVM-BM rendelet szerint közepesen veszélyeztetett (B) kategóriába tartozik. A tervezési terület érinti a Karcagi-I-4 számú belvízcsatorna nyomvonalát, mely körülményt a későbbi tervezések során kiemelten figyelembe kell venni és az esetleges beavatkozásokat úgy kell elvégezni, hogy a csatorna vízgazdálkodási célja, zavartalan 14

15 további működése ne sérüljön. A belvízcsatorna kiváltása (nyomvonalának áthelyezése) folyamatban van, a vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt július 30- án bocsátotta ki a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság. A későbbi konkrét engedélyezési és kiviteli tervek készítése alkalmával szem előtt kell tartani a Víz keretirányelv előírásait, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben rögzített célokat, környezeti célkitűzéseket és intézkedési programot. A terület hasznosítása során figyelemmel kell lenni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Komi. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakra. A felszíni és felszín alatti vizek védelmét biztosító konkrét előírásokat a terület hasznosításához szükséges engedélyeztetési eljárás során kell majd meghatározni Földminőség-védelem Az átlagosnál jobb minőségű termőföldből beépítésre szánt területek és az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldből beépítésre szánt területek kimutatását a mellékelt változási vázrajzok részletesen tartalmazzák. A termőréteg megmentése érdekében a kiadásra kerülő építési engedélyekben elő kell írni az építési területről elszállított humuszos termőréteg termőföldön történő elhelyezését. Nagyobb területi igénybevétel esetén humuszgazdálkodási terv elkészítése és engedélyeztetése szükséges. A konkrét engedélyezési és kiviteli terveket úgy kell elkészíteni és a területet hasznosítani, hogy a módosítással érintett terület környezetében lévő termőföldek rendeltetésszerű mezőgazdasági hasznosítása ne sérüljön Levegőtisztaság-védelem A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján levegőterhelés tekintetében Karcag a 10. légszennyezettségi zónába tartozik. 15

16 Légszennyezettségi zóna Zónacsoport a szennyező anyagok szerint Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM 10 Benzol Talajközeli ózon PM 10 Arzén (As) PM 10 Kadmium (Cd) PM 10 Nikkel (Ni) PM 10 Ólom (Pb) PM 10 benz(a)-pirén (BaP) 10. Az ország többi területe F F F E F O-I F F F F D A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete a fenti zónabesorolásokat az alábbiak szerint értelmezi: 1. A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint. 2. B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 3. C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 4. D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 6. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 7. O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 8. O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött koncentráció értéket. Javasolt olyan újonnan épülő ipari létesítmények megvalósítása, melyek légszennyező anyag kibocsátásai a jelenlegi állapotra jelentős hatást nem gyakorolnak. Figyelembe kell venni a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. (3.) (4.) bek.-ben rögzített védelmi övezetekre vonatkozó előírásait: (3) E jogszabály hatálybalépését követően engedélyezett, bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. (4) A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény- 16

17 kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg. A levegőterheléssel járó technológiák telepítésénél elvárás az elérhető legjobb technológia alkalmazása, amivel a terhelésnövekedés minimalizálható, illetve határérték alatt tartható. A jelenlegi módosítás levegőtisztaság-védelmi előírásokat nem érint, a magasabb szintű jogszabályok alkalmazása továbbra is kötelező érvényű Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodási fejlesztések, illetve az elvárások betartatása során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a felsőbb szintű tervekben rögzített célokat, előírásokat. Az egyes létesítmények kialakítása során keletkező építési, bontási hulladékokat elkülönítetten kell kezelni a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint. A keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 98/2001 (VI.15.) Kormányrendeletben foglalt követelmények szerint kell végezni. A mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási törvény és annak végrehajtásáról szóló rendeletek előírásait új beruházások esetén már a megvalósíthatósági, tervezési fázisban figyelembe kell venni Zajvédelem A tervezési területre - amennyiben ott zajvédelmi szempontból védendő létesítmény található - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletet 1. sz. mellékletének 4. sorában rögzített előírások vonatkoznak: Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken: Határérték (L TH ) az L AM megítélési szintre Sorszám Zajtól védendő terület (db) nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 4. Gazdasági terület A tervezési terület környezetében lévő zajtól védendő lakott területek övezeti besorolása nem változik, így ezen területeken továbbra is a jelenlegi, az adott övezeti besorolásnak megfelelő zaj terhelési határértékek az irányadók. A védendő területek és épületek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint: védendő (védett) környezet: védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi 17

18 tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell; védendő (védett) terület: a településrendezési terv szerinti lakó-, üdülő-, vegyes terület, különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek és temetők területei, zöldterület (közkert, közpark), gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el; védendő (védett) épület, helyiség: kórtermek és betegszobák, tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek és hálóhelyiségek bölcsődékben, óvodákban, lakószobák lakóépületekben, lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben, étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben, szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei, éttermek, eszpresszók, kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, várótermek; Ha az újonnan telepítésre kerülő zajforrások hatásterületén védendő terület, épület, vagy helyiség található és azt nem a zajforrás üzemeltetője használja, úgy zajkibocsátási határérték megállapítást szükséges kérni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint. A környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület. A tényleges hatásterületet meghatározását a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. (1.) rögzíti. A fent hivatkozott rendelet 9. -a alapján: A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek Környezetértékelés A településrendezési terv módosításával összefüggésben jelentős környezeti hatások a tervezés jelenlegi fázisában nem állapíthatók meg, a magasabb szintű környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi jogszabályok előírásainak figyelembe vétele továbbra is kötelező érvényű a későbbi beruházások tervezése, kivitelezése, üzemeltetése során. A tervezett fejlesztések pontos hatásainak meghatározása csak az adott létesítmény tervezése során lehetséges Művi értékvédelem A tervezett módosítás területén nem található országos vagy helyi jelentőségű művi értékvédelem. 18

19 A jelenleg hatályos településrendezési tervek környezetalakítási alátámasztó munkarészének elkészítése óta nem történt lényeges (a tervezési területeket érintő vagy egyéb) változás, a munkarész kiegészítésre nem szorul. 2.6 Környezeti vizsgálat Környezeti vizsgálat lefolytatására az Önkormányzat döntése függvényében fog sor kerülni. 2.7 Örökségvédelmi hatástanulmány A 2005-ben elkészült örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett módosítások okán nem szorul módosításra vagy kiegészítésre. 2.8 A területrendezési terv és a településszerkezeti terv összhangját igazoló leírás Az országos területrendezési terv (OTRT) legutóbb 2013-ban módosult, míg Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervét április 29-én hagyta jóvá a JNSz-Megyei Önkormányzat Az országos területrendezési terv és a tervezett módosítások kapcsolata: a) Műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények, térségfelhasználás az Ország szerkezeti tervének részlete A tervezett módosítások nem változtatják meg az országos jelentőségű infrastruktúra térbeli rendjét, nem ütköznek térségi területfelhasználási vagy övezeti szabályokba. b) Országos övezetek 19

20 kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 20

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZASZENTIRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv (jóváhagyott) Szolnok,

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA a településszerkezeti

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

MELLÉKLETEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2008. (VI.30.) rendeletéhez

MELLÉKLETEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2008. (VI.30.) rendeletéhez 34 MELLÉKLETEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2008. (VI.30.) rendeletéhez 1. SZ. MELLÉKLET Településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények 1/1. sz. melléklet

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette:

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette: RÁBASZENTMIHÁLY község rendezési tervének módosítása 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett állásfoglalások ismertetése Tervező Juhász Balázs Településtervezés

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL DECS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Szente Zoltán okleveles geofizikus-mérnök környezetvédelmi szakértő Tóth Dóra

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

KISBERÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KISBERÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 1 KISBERÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2015 A HÉSZ ÉS A MÓDOSÍTOTT BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA AZ 1/2016.(II. 15.) ÖK. RENDELETTEL Készült a településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

(6729 Szeged, Karikás Frigyes u. 26.) Kecskéstelep, belterület, Balázs Béla u. 51. melletti 23872/40, /41. hrsz. egy része (39-4)

(6729 Szeged, Karikás Frigyes u. 26.) Kecskéstelep, belterület, Balázs Béla u. 51. melletti 23872/40, /41. hrsz. egy része (39-4) Kérelmező neve: Szécsi István és neje Kérelem helyszíne: Szeged, (6729 Szeged, Karikás Frigyes u. 26.) Kecskéstelep, belterület, Balázs Béla u. 51. melletti 23872/40, /41. hrsz. egy része (39-4) Bartáné

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben