ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI KÖZPONTI SZERVEZET KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Társaság Alapítója:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI KÖZPONTI SZERVEZET KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Társaság Alapítója:"

Átírás

1 ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI KÖZPONTI SZERVEZET KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Társaság Alapítója: A Társaság tagi (tulajdonosi) jogainak gyakorlására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium mint a Társaság kincstári vagyonkörbe tartozó üzletrészeinek vagyonkezelője jogosult. A tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM képviseletére a miniszter, vagy az általa állandó képviseletre tagi (tulajdonosi) határozattal kijelölt, a KvVM alkalmazásában álló személy jogosult. Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a Polgári Törvénykönyv a, a gazdasági társaságokról szóló hatályos jogszabályi rendelkezések ( a továbbiakban: társasági törvény ) és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései alapján készült. Figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, valamint a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. Hatálya kiterjed a Társaság valamennyi munkavállalójára, és munka szervezetére. Az SZMSZ a Társaság vezetésének és gazdálkodásának, a közhasznú Társaság jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így: a Társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét, a Társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait, a Társaság vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit Az SZMSZ betartása (betartatása) a Társaság tagi (tulajdonosi), valamint vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége.

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Társaság főbb adatai: A Társaság (cég) neve: Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú Társaság Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése: ÁBKSZ Kht. Székhelye: Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő út 4. Postai címe: Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő út 4. Távirati címe: Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő út 4. Telephelye: Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő út 4. Az Alapító Okirat kelte: november 01. A Társasági működés megkezdésének időpontja: november 01. A cégjegyzékszáma: Bankszámlájának száma: Adóigazgatási száma: Társadalombiztosítási törzsszáma: Törvényességi felügyeleti szerve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága A Társaság működésének időtartama: határozatlan időre alakult az november 01-i hatályú Alapító Okirattal. A Társaság a 21/1996. (X. 14.) KHVM rendeletben foglaltak szerint jogutódja a 2/1967.(VÉ. 4.) OVF sz. utasítással alapított OVF Árvízvédelmi Központi Szervezetnek, majd az ezt módosító 3/1968. (VÉ 8.) OVF utasítással létesített Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezetnek. A Társaság referenciája időben és tevékenységi körben, valamint területi vonatkozásban kiterjed a jogelődök tevékenységi köreire. 2

3 2. A Társaság felügyelő bizottságának tagjai: Korompay András (1011. Budapest, Jégverem u. 6.) (elnök) Trembeczkiné Herczog Mária (1192. Budapest, Pannónia u. 13.) Vaszilievits S. György (1104. Budapest, Bartók Béla út 57.) 3. A Társaság célja: A nemzetgazdaság közös szükségleteinek kielégítése érdekében az árvíz- és belvízvédekezés, valamint a vízminőség kárelhárítás különleges műszaki feladatainak szervezése és részben az ellátása. Különleges felkészültséget igénylő esetekben a helyi (kivételes üzemi) vízkárelhárítást végző szervezetek részére a védekezéshez szükséges műszaki segítségnyújtás. A közhasznú társaság a tulajdonos megbízásából más például: a föld, a környezet- és természetvédelem, valamint a víz kapcsolatrendszerének ember általi befolyásolására irányuló, nemzetgazdasági érdekű beavatkozások előkészítésére, irányítására, szervezésére és esetenkénti végrehajtására, illetve a vízügyi informatika szolgáltatás jellegű ellátására is végezhet tevékenységeket. 4. A Közhasznú Társaság tevékenységi köre A Társaság tevékenységi köre két részből áll: Közhasznú tevékenység, amelyet az ÁBKSZ Kht. és a KvVM-el megkötött és a tagi (tulajdonosi) ellenjegyzéssel ellátott közhasznú szerződésben foglaltak szerint végez. Vállalkozási és szolgáltatási tevékenység, melyet az ÁBKSZ Kht. külső megrendelők számára végez, illetve szolgáltat, s e tekintetben önálló tevékenységet folytat. 4.1 A Társaság közhasznú feladatai és vállalkozási tevékenysége A tagi (tulajdonosi) feladatként ellátandó alaptevékenységek: Társaság a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26. c) pontjának 21. alpontja szerint árvíz- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenységet végez, amelyet az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VVI. 17.) KHVM rendelet az ÁBKSZ Kht. feladataként nevesít. A Társaság árvíz-és belvízvédelmi közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 2. (1.) bekezdés k,) pontja állami feladatként határoz meg és annak ellátásáról a KvVM-nek kell gondoskodnia a központi költségvetés terhére. A Tisza és Szamos folyók élővilágának rehabilitációja, a természeti környezet megóvása és ökológiájának fenntartása, a károsodások megelőzése, a tiszai halászat és a halászok természetes életformájának fenntartása, az ezekhez kapcsolódó tudományos kutatások, környezet és természetvédelmi feladatok ellátása. 3

4 Ennek érdekében a Társaság a fentiekben hivatkozott számú, közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. c) pontjának 9. alpontja szerinti környezetvédelem és 3. alpontja szerinti tudományos tevékenység kutatás közhasznú tevékenységeket is ellátja. A fenti feladatok közül a környezetvédelem a következőket foglalja magába: a./1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény szerint az állam egyes feladatainak teljesítéséhez megfigyelő és értékelő rendszer keretében eljár a Tisza és Szamos folyókat érintő környezeti ártalmak megelőzése, a bekövetkezett környezeti károsodások csökkentése érdekében, különösen a megelőzéshez szükséges nemzetközi együttműködés kialakítása és a közvélemény környezettudatosságának fejlesztése területén; a./2. A Környezetvédelmi Alap Célfeladatok, valamint a Vízügyi Alap Célfeladatok előirányzat körében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal együttműködik a Tisza és Szamos folyók védelmét és ökológiájának helyreállítását célzó intézkedésekben. a tudományos tevékenység, kutatás a következőket jelenti: A fenti a. pontban foglalt közhasznú célok elérése érdekében természettudományi kutatások, kísérletek, kísérleti fejlesztések végzése, tudományos ismeretterjesztés, tájékoztatás és nemzetközi együttműködés. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A vállalkozási tevékenységből származó árbevételt és az ahhoz tartozó ráfordításokat elkülönítetten kell nyilvántartani. Egyes információs, hírközlő és informatikai rendszerek szervezésében, kialakításában és működtetésében való közreműködés, Közreműködés az észlelő és mérőhálózatok, monitoring-rendszek országos szakmai irányításában, fejlesztésében, működtetésében, ellenőrzésében és karbantartásában, A VKK szakterületeit érintő kárelhárítási tevékenység országos irányításában, végzésében való részvétel, valamint az OMIT ügyeleti rendszer működtetése Közhasznú Szerződés A Társaság közhasznú tevékenységet végez, azaz a Vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Tv-ben és a Környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Tv-ben megnevezett, vízkárelhárítási és környezetvédelmi feladatokat lát el a Közhasznú Szerződésben meghatározott feltételek szerint. 4

5 Közhasznú feladatként ellátandó tevékenységek: A Társaság közhasznú tevékenységi köre a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint: TEÁOR Fémszerkezet gyártása Fémmegmunkálás Szivattyú, kompresszor gyártása Emelő-, anyagmozgató gép gyártása Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása Fém visszanyerése hulladékból Nemesfém visszanyerése hulladékból Épületbontás, földmunka Talajmintavétel, próbafúrás Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés Vízi létesítmény építése Egyéb speciális szaképítés Villanyszerelés Szigetelés Víz-, gáz-, fűtésszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés Gépjárműjavítás Hulladék-nagykereskedelem Közúti teherszállítás Belvízi szállítás Vízi szállítást segítő tevékenység Távközlés Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gépkocsi kölcsönzés Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Egyéb szoftver szaktanácsadás, ellátás Adatfeldolgozás Adatbázis tevékenység, online kiadás Egyéb számítástechnikai tevékenység Műszaki kutatás, fejlesztés Üzletviteli tanácsadás Mérnöki tevékenység, tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Társadalmi szolgáltatások igazgatása Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás Tűzvédelem 5

6 90.01 Szennyvíz gyűjtése, kezelése Hulladékgyűjtés, kezelés Szennyeződésmentesítés Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 4.2. Vállalkozási és szolgáltatási tevékenység A Társaság vállalkozási tevékenységi köre a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint : TEÁOR Építési eszköz kölcsönzése személyzettel Egyéb szálláshely szolgáltatás Vízi jármű kölcsönzése Építőipari gép, berendezés kölcsönzése Mérnöki tevékenység, tanácsadás A TEÁOR-ban nem nevesített tevékenységi körök: védelmi osztaggyakorlatok végrehajtása, gátszakadások elzárása Larssen és CS-lemezekkel, szükségtározók feltöltése, árvédelmi töltésépítés, belvízi szivattyúzás, öntözőrendszerek üzemeltetése, jégtörési feladatok a jégrobbantás, az országos robbantási engedélyhez kapcsolódó feladatok, az akkreditált laboratóriumhoz kapcsolódó feladatok: minőségvizsgálat, tömörségmérés. A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak érvényes engedély birtokában folytathat. Tagi (tulajdonosi) tudomással bír arról, hogy a - Polgári Törvénykönyv 57. (1) bekezdésében foglaltak szerint - a közhasznú Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytat. A Társaság közhasznú működési területe Magyarország, de az OMIT utasítása alapján külföldi segítségnyújtásban is részt vehet. Vállalkozási tevékenysége területileg nincs korlátozva, de ezen tevékenységét a vízkárelhárítás elsődlegességének biztosítása mellett folytathatja. 5. A Társaság jogállása 6

7 A Társaság jogi személy, cégneve - Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Kht. - alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A Társaság gazdasági jogalanykénti működése során szerződéses kapcsolatba kerül harmadik személyekkel. A szerződésekből keletkező jogok és kötelezettségek nem a tagi (tulajdonosi) joggyakorlót, hanem a Társaságot illeti meg, illetve terhelik. A Társaság szerződéseit tevékenysége keretében önállóan, saját belátása és akaratelhatározása szerint, szabadon köti. Az általa kötött szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a Társaság. Ez vonatkozik azokra a szerződésekre is, amelyeket olyan tevékenységre vagy szolgáltatásra, termékekre kötött, amely a tagi (tulajdonosi) személyes közreműködésére vagy munkájára épül. A Társaság perbeli cselekményeit jogi meghatalmazottja útján végzi. Saját nevében áll perben a Társaság akkor is, ha a Társaság tagi (tulajdonosi) joggyakorlójával áll perben. Fentieken túlmenően a Társaság önálló adó-, munkajogi- és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik. 6. Képviselet és cégjegyzése A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. A jogi hatások a Társaság javára, illetve terhére keletkeznek. A cégjegyzés a Társaság nevében tett írásbeli nyilatkozat megfelelő formában történő aláírása, amely úgy történik, hogy a Társaság cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult, személy, az ügyvezető igazgató nevét önállóan aláírja. A Társaság törvényes képviseletét a Társaság ügyvezetője látja el, aki önállóan jogosult a cég jegyzésére, illetve a cég nevében aláírásra. A törvényes képviselő képviseleti és cégjegyzési joga a jogszabály előírása folytán korlátlan, vagyis kifelé harmadik személyekkel szemben nem korlátozható. II. TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 7

8 A Társaság szervezeti felépítése: (A szervezeti felépítést az 1. sz. melléklet tartalmazza) Tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlása: Egyszemélyes Társaságnál a taggyűlés hatáskörét a tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM gyakorolja. 1. Tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM irányítás alatt működik az 1.1 Ügyvezető igazgató 1.2 Felügyelő Bizottság 1.3 Könyvvizsgáló Feladatok, hatáskörök, jogok A tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM irányítás alatt működik az ÁBKSZ Kht. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve, hatáskörébe tartozó kérdésekben a KvVM tagi (tulajdonosi) határozatokkal dönt. A tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM-t megilleti az ügyvezetésben való részvétel, továbbá a Társaság könyveibe és egyéb irataiba való betekintés és ezekkel kapcsolatban a felvilágosítás kérésének és az ellenőrzés joga. Az ellenőrzési jog az ügyvitel megvizsgálására, illetve megvizsgálásának lehetőségére vonatkozik, amit a tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására a felügyelő bizottság útján és a könyvvizsgáló igénybevételével gyakorol. A Társaság általános irányítását a tagi (tulajdonosi) jogik gyakorlója, operatív irányítását az ügyvezető látja el. A tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM kizárólagos hatáskörébe tartozik: A Társaság évi mérlegének megállapítása és a mérleg szerinti eredmény felhasználása, az éves beszámoló jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása. A törzstőke felemelése és leszállítása, a mérleg szerinti veszteség összegét meg nem haladó pótbefizetés elrendelése és annak visszafizetése. Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, vele szemben a munkáltatói jog gyakorlása. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, visszahívása. 8

9 A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és a bizottsági tagok díjazásának megállapítása, továbbá a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása. Az Alapító Okirat módosítása. Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt (Ptk. 59. ) (1) bekezdés szeerint) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. A Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása. Az éves Üzleti Terv és a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása. Mindazok az ügyek, amelyeket a Társasági törvény, vagy az Alapító Okirat a tagi (tulajdonosi) kizárólagos hatáskörébe utal. A tagi (tulajdonosi) kizárólagos hatáskörben hozott határozatainak érvényességi kelléke, hogy bevezetésre kerüljenek, a "Határozatok könyvébe", amit az ügyvezető köteles vezetni. 2. A Társaság operatív irányítása 2.1 Vezető tisztségviselők A Társaság operatív irányítását, illetve a Társaság tényleges gazdasági irányítását az ügyvezető igazgató látja el Ügyvezető igazgató Jogállása Az ügyvezető igazgatót a tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM nevezi ki. Az ügyvezető igazgató a Kht. elsőszámú tisztségviselője. Feladatai: A Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása, A tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM részéről döntés kérés, a tagi (tulajdonosi) kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben. Mérleg- és vagyonkimutatás készítése, gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM részéről meghatározott közhasznú alaptevékenységeket. 9

10 Biztosítja a szakmai követelményeknek megfelelő működést oly módon, hogy a Közhasznú Szerződés alapján a közhasznú tevékenységek munkái a fedezet mértékéig az üzemtervben maradéktalanul megjelenjenek. Vezeti a Társaság "Határozatok könyvét", amelyben a tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM a fenti 1. pontban felsorolt és meghozott döntéseit bejegyzi és bejegyzéseit a Felügyelő Bizottság elnökével hitelesíteti. Gondoskodik az Üzleti Terv készítéséről és biztosítja annak végrehajtását. Hatásköre, jogai A szerződések önálló aláírására jogosult saját beruházásnál 30 Mft-os, vállalkozási szerződés megkötésénél 50 millió Ft-os, saját vagyon értékesítésénél 30 millió Ft-os Áfa-alap értékhatárig. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Kht. munkavállalói felett, e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja. Általános szinten irányítja a gazdasági szervezet tevékenységét. Ellátja az Alapítói Okiratban a gazdasági Társaságokról szóló törvényben, a munkaszerződésében és a vezetői megbízásában meghatározott, az ügyvezető kötelezettségévé tett feladatokat. Az ügyvezető a kötelezettsége megszegéséért a Ptk. szabályai szerint felel. Az ügyvezető a tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM hozzájárulása nélkül a Társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat, nem lehet tagja, vezető tisztségviselője a Kht tevékenységi köréhez hasonló tevékenységet végző más gazdasági Társaságnak. Az Ügyvezető felelősségi köre A közhasznú Társaság ügyvezetője az elévülési határidőn belül munkajogilag és a polgári jog szerint felelős a Társaság eredményes működése érdekében a munkaszerződésben, a munkaköri leírásokban és a belső szabályzatokban részére előírt feladatok elvégzéséért, intézkedéséért, az utasításaiért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, valamint mindazokért, amit jogállásának, hatáskörének, beosztásának megfelelően tenni kell, illetve amit megtenni elmulasztott. Külön felelősség terheli az ÁBKSZ Kht. Közhasznú Szerződésében foglaltak végrehajtásáért, illetve az ár- és belvízvédelmi tevékenység a Kht. számára előírt feladatainak végrehajtásáért. Ezen belül az ár- és belvízvédelmi és vízminőségvédelmi eszközöknek minőség, és mennyiségi fenntartásáért, a KvVM által rendelkezésre bocsátott védelmi eszközök, berendezések, gépek szakszerű fenntartásáért és jó karbantartásáért, s a védelmi készség megőrzéséért. Felelős a védelmi osztag fenntartásáért és működőképességének megőrzéséért. 10

11 Az ügyvezető igazgató felelőssége nem csökkenti a beosztott dolgozókra vonatkozó, a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt, illetve a munkaszerződésben rögzített és munkaköri leírásban meghatározott személyes felelősséget Felügyelő Bizottság Ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ellenőrzi a külső hatósági és gazdasági ellenőrzések jegyzőkönyveiben rögzített észrevételek hatására tett intézkedéseket. Ellenőrzi a szerződések maradéktalan betartását, ennek érdekében szükség szerint intézkedik. A végzett ellenőrzések alapján szükség esetén javaslatot tesz a gazdasági munka javítására. Végzi a Társasági törvény, illetve az Alapító Okirat által előírt feladatait Könyvvizsgáló A könyvvizsgálót széleskörű ellenőrzési jog illeti meg, így betekinthet a Társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság iratait, pénztárát, szerződéseit és bankszámláját. Jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein. Köteles a Társaság ügyvezetését ellenőrizni, az ügyvezető által előterjesztett társasági mérleget és eredmény-kimutatást megvizsgálni, és vizsgálatának eredményét a tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM-mal ismertetni. Ellátja a Társasági törvényben meghatározott egyéb feladatait. 11

12 III. ÁBKSZ KHT SZERVEZETI RENDJE Szervezeti felépítés A tagi (tulajdonosi) felügyelet és irányítás alatt működik Az Ügyvezető igazgató Az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt működik Általános és gazdasági igazgatóhelyettes Árvízvédelmi, Belvízvédelmi és Környezetbiztonsági Divízió Mélyépítési és Szállítási Osztály Gépészeti Osztály Hajózási Osztály Különleges Technikai és Vízminőségvédelmi Osztály Talajmechanikai Laboratórium Országos Vízügyi Informatikai Szolgálat Divízió Adatbázis és Térinformatika Üzemeltetési és Fejlesztési Osztály IT Infrastruktúra Üzemeltetési és Fejlesztési Osztály OMIT ügyelet Titkárság Minőségügyi Felelős Belső Ellenőr Munka és Tűzvédelmi Felelős PR és Marketing Vezető Különleges Projektek Iroda Emelőgép ügyintéző Együttműködés a védekezési szervezetbe bevont társaságokkal 12

13 Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes szakmai irányítása alatt működik Közgazdasági Divízió Üzemgazdasági és Munkaügyi Osztály Pénzügyi és Számviteli Osztály Anyagkezelési és Telephely Üzemeltetési Divízió Anyagkezelési Osztály Telephely Üzemeltetési Osztály E- Hulladék Bontó és Hasznosító Üzem Jogtanácsos (a továbbiakban ügyvéd) Általános és gazdasági igazgatóhelyettes Jogállása: Az általános és gazdasági igazgatóhelyettest az ügyvezető igazgató nevezi ki. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes szakmailag, szervezetileg közvetlenül az ÁBKSZ Kht. ügyvezető igazgatójának van alárendelve. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes az ügyvezető igazgató kifejezett rendelkezése szerint, az általa meghatározott (- Kht. alapfeladataival kapcsolatos -) hatáskörben az ő helyetteseként jár el. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes a Társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat és nem lehet sem tagja, sem vezető tisztségviselője az ÁBKSZ Kht. tevékenységi köréhez tartozó más gazdasági társaságnak, valamint nem lehet olyan gazdasági társaságnak sem tagja, sem tisztségviselője, mellyel az ÁBKSZ Kht-nek gazdasági kapcsolata van. Feladatai: Az ügyvezető igazgató által meghatározott hatáskörben szervezi és ellenőrzi az alá tartozó divíziók munkáját, és felelős ezen divíziók feladatainak - szakmai követelményeinek megfelelő, kellő színvonalú és határidőben való ellátásáért. Megteszi a szükséges intézkedéseket a Társaság feladatkörbe tartozó feladatok végrehajtása érdekében, s intézkedik (dönt) az ügyvezető igazgató által hatáskörébe utalt ügyekben. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes a feladatokat intézkedésre a divíziók vezetőire szignálja, de a munkaköri leírás szerint illetékes divízió, vagy előadó helyett az ügyintézésére 13

14 a divízión belül mást is kijelölhet, és a feladat ellátásának módjára közvetlen utasítást adhat, a divízió vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett. Eljár mindazokban az ügyekben, amelyek intézésére az ügyvezető igazgató külön megbízza. Gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok, tagi (tulajdonosi) határozatok Felügyelő Bizottsági és könyvvizsgálói előírások, a belső utasítások, az elszámolás rendjének szigorú és pontos következetes betartásáról. Vezetői értekezleteken tájékoztatást ad a Társaság anyagi helyzetéről, rendkívüli esetben soron kívül kérheti a vezetői értekezlet összehívását. Javaslatot tesz az irányítása alatt álló divíziók, munkajogi és más kérdéseiben. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes hatáskörébe tartoznak különösen az alábbiak: Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Közgazdasági és az Anyagkezelési és Telephely Üzemeltetési Divíziók feladatát. Szervezi és folyamatosan ellenőrzi az ellenőrzése alá tartozó divíziók munkáját, összehangolja tevékenységüket, és ellenőrzi azok együttműködését. Gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok betartásáról, a vezetői rendelkezések végrehajtásának megszervezéséről és végrehajtásáról. Tájékoztatja az ügyvezető igazgatót az ellenőrzése alá tartozó divíziók tevékenységéről, a folyamatban lévő munkákról. Rendszeresen tájékoztatja az ügyvezető igazgató döntéseiről ellenőrzése alatt álló divíziók vezetőit - esetenként dolgozóit a tevékenységükhöz kapcsolódó ügyekben az ügyvezető igazgató döntéseiről, illetve az egyéb döntésekről, határozatokról. Javaslatot tesz az ügyvezető igazgatónak az új szervezeti egység, vagy álláshely (munkakör) létesítésére, a meglévő átszervezésére vagy megszüntetésére, a munkakör betöltésére alkalmas személy kinevezésére. Gondoskodik és ellenőrzi a közhasznú alapfeladatok végrehajtását az alátartozó divízióknál. Intézkedik a védekezés ideje alatt elhasználódott biztonsági készletek pótlásáról, illetve kiegészítéséről. Gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok, egyéb rendelkezések - különös tekintettel a közbeszerzési törvény végrehajtásának betartásáról és betartatásáról. Köteles azonnal minden intézkedést megtenni, ha olyan jelenséget tapasztal, amely hátráltatja a Társaság munkavégzését, károsan befolyásolja tekintélyét, várhatóan veszteséget, vagy kárt okoz, egyúttal jelezni köteles ezt az ügyvezető igazgatónak. 14

15 Elkészítteti a kötelezően előírt statisztikai jelentéseket és gondoskodik azok határidőre való elküldéséről. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes is felelős a Társaság gazdaságos működéséért, így jogában áll a Társaság tervének elkészítésben, beruházási programjának összeállításában, tevékenységéről szóló döntésben részt venni és véleményt nyilvánítani. Szervezi a Társaság gazdálkodásához kapcsolódó költségvetési, számviteli, pénzügyi és tervezési feladatokat, elkészíteti az éves mérleget, és a Társaság Közhasznú Tervét. Szervezi és irányítja a Társaság költségvetési-gazdálkodási tevékenységét. Gazdálkodik a közhasznú pénzügyi kerettel és vállalkozási feladatokból származó bevételekkel, ellátja az évközi gazdálkodási módosítási teendőket. Elkészítteti a Társaság éves beszámolóját. Felel a Társaság gazdálkodásához kapcsolódó szabályzatok elkészítése, aktualizálása, azok betartatásáért a gazdálkodás során. Rendszeresen tájékoztatja az ügyvezető igazgatót a Társaság bevételeinek és kiadásainak alakulásáról. Irányítja és ellenőrzi a Társaság pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Szakmailag összehangolja a beruházási feladatokat. Végzi az ügyvezető igazgató irányításával a Társaság vagyongazdálkodásához kapcsolódó tevékenységeket és javaslatot tesz a vagyon mobilizációjával összefüggő kérdésekben az ellenőrzése alá tartózó divíziók bevonásával. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes felelőssége: Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes felelős a Közhasznú Társaság Közhasznú Szerződésben megfogalmazott feladatainak végrehajtásáért. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes felelős a hozzá rendelt divíziók munkájáért, feladataik jogszerű végrehajtásáért. A mérlegbeszámolók és mellékleteinek határidőre való pontos és a különböző jogszabályok által előírt szakszerűségéért. A bizonylati rend, a pénzkezelési szabályok betartatásáért. Az adó pontos, s a törvényben meghatározott mértékű határidőben történő teljesítéséért, a megfelelő adókulcsok szakszerű és törvényes alkalmazásáért, az adók határidőben történő befizetéséért. A Társaság önköltségének, gépek, berendezések, eszközök önköltségének megállapításáért. 15

16 A tervezés és beruházás pénzügyi feltételrendszerének kidolgoztatásáért. Az anyaggazdálkodás takarékos megvalósításáért és ennek ellenőrzéséért. Árvízvédelmi, Belvízvédelmi és Környezetbiztonsági Divízió Jogállása: Az Árvízvédelmi, Belvízvédelmi és Környezetbiztonsági Divízió vezetőjét az ügyvezető igazgató nevezi ki. A divízió vezetője szakmailag, szervezetileg közvetlenül az ÁBKSZ Kht. ügyvezető igazgatójának van alárendelve. Feladatai: Az Árvízvédelmi, Belvízvédelmi és Környezetbiztonsági Divízió vezetője egyben az ÁBKSZ Kht. Védelmi Osztagának vezetője is. Kidolgozza az Védelmi Osztag, riasztási és szervezeti rendjét. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztályok munkáját, és felelős ezen osztályok feladatainak - szakmai követelményeinek megfelelő, kellő színvonalú és határidőben való ellátásáért. Megteszi a szükséges intézkedéseket a műszaki feladatkörbe tartozó feladatok végrehajtása érdekében, s intézkedik (dönt) az ügyvezető igazgató és az általános és gazdasági igazgatóhelyettes által hatáskörébe utalt ügyekben. A divízió vezetője a feladatokat intézkedésre az alátartozó osztályok vezetőire szignálja, de a munkaköri leírás szerint illetékes osztály, vagy előadó helyett az ügyintézésére osztályon belül mást is kijelölhet, és a feladat ellátásának módjára közvetlen utasítást adhat, az osztály vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett. Az Árvízvédelmi, Belvízvédelmi és Környezetbiztonsági Divízió vezetőjének hatáskörébe tartoznak különösen az alábbiak: Szervezi és irányítja az ÁBKSZ Kht. Védelmi Osztagának munkáját. Gondoskodik a vízkárelhárítás terén együttműködő szervezetekkel a szerződések, megállapodások folyamatos érvényességéről. Szervezi és irányítja, valamint folyamatosan ellenőrzi az irányítása alá tartozó osztályok munkáját, összehangolja tevékenységüket, és ellenőrzi azok együttműködését. Gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok betartásáról, a vezetői rendelkezések 16

17 végrehajtásának megszervezéséről és végrehajtásáról. Előterjeszti az irányítása alá tartozó osztályok vezetőire és a dolgozóira lebontott munkaköri leírásokat. Rendszeresen beszámoltatja a vezetése alatt álló osztályok vezetőit a közhasznú alapfeladatok, valamint a többi feladataik végrehajtásáról, illetve az osztályok munkájáról. Tájékoztatja az ügyvezető igazgatót és az általános és gazdasági igazgatóhelyettest az irányítása alá tartozó osztályok tevékenységéről, a folyamatban lévő munkákról. Rendszeresen tájékoztatja az ügyvezető igazgató és az általános és gazdasági igazgatóhelyettes döntéseiről a vezetése alatt álló osztályok vezetőit - esetenként dolgozóit a tevékenységükhöz kapcsolódó ügyekben az ügyvezető igazgató és az általános és gazdasági igazgatóhelyettes döntéseiről, illetve az egyéb döntésekről, határozatokról. Javaslatot tesz és a döntés előkészítésben, részt vesz az irányítása alá tartozó műszaki osztályok munkavállalóit érintő, az alkalmazással, besorolással, átsorolással, munkaköri beosztással, felmondással, munkaviszony megszüntetésével és a fegyelmi jogkör gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben. Ellenőrzi az osztályokon a munkafegyelem megtartását, és gondoskodik az eredményes munka feltételeiről és végzéséről. Gondoskodik - elsősorban a külső szervek megrendeléses munkái útján a termelés kapacitásának optimális lekötéséről. Gondoskodik a termelési feladatok szakszerű előkészítéséről, a helyes munkaszervezésről, a gazdaságos és hatékony munka határidőben történő kivitelezéséről, a termelékenység növeléséről és a költségszint kedvező alakulásáról. Felügyeli a védelmi gépek, felszerelések, berendezések tervszerű karbantartását, azok üzemképességének biztosítását és szakszerű tárolását. Gondoskodik és felügyeli az éves gépgazdálkodást, javaslatot tesz a főgépészen keresztül a gépek, berendezések és eszközök éves TMK-ra, selejtezésére. Ellenőrzi a biztonságtechnikai előírások és tűzvédelmi szabályok betartását. Előkészítteti a munkavállalásokkal kapcsolatos szerződéseket, ellenőrzi azok végrehajtását, a szerződésekben foglaltak betartását. Gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok, egyéb rendelkezések - különös tekintettel a közbeszerzési törvény végrehajtásának betartásáról és betartatásáról. Rendszeresen ellenőrzi a vállalkozásban végzett munkaterületeken a szerződésben vállalt kötelezettségek betartását gazdaságos és ésszerű végrehajtását. 17

18 Köteles azonnal minden intézkedést megtenni, ha olyan jelenséget tapasztal, amely hátráltatja a Társaság munkavégzését, károsan befolyásolja tekintélyét, várhatóan veszteséget, vagy kárt okoz, egyúttal jelezni köteles ezt az ügyvezető igazgatónak. Gondoskodik az országos robbantási engedélyhez kapcsolódó tennivalók végrehajtásáról, a vízkárelhárításban alkalmazható robbantás vezetők, robbanóanyagok és felszerelések nyilvántartásáról. Ellátja a sugárvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a sugárvédelmi megbízott útján. Elkészítteti a kötelezően előírt statisztikai jelentéseket és gondoskodik azok határidőre való elküldéséről. Szervezi az ÁBKSZ Kht. védelmi osztag gyakorlatát. Gondoskodik az osztályok elszámolásainak végrehajtásáról, azokat ellenőrzi, véleményezi. A divízió vezetőt akadályoztatása vagy távolléte eseté az ügyvezető által megbízott személy helyettesíti. A divízió vezető is felelős a Társaság gazdaságos működéséért, így jogában áll a Társaság tervének elkészítésben, beruházási programjának összeállításában, tevékenységéről szóló döntésben részt venni és véleményt nyilvánítani. Az Árvízvédelmi, Belvízvédelmi és Környezetbiztonsági Divízió vezetőjének felelőssége: A divízió vezető felelős a Közhasznú Társaság Közhasznú Szerződésben megfogalmazott vízkárelhárítási, vízminőségvédelmi és környezetbiztonsági feladatainak végrehajtásáért. A védelmi eszközök, gépek, berendezések minőségi és mennyiségi értékének megőrzését, biztosítani bármely időpontban való bevethetőségüket és mobilitásukat. Személyes felelősség terheli a védelmi osztag megszervezéséért, és készültségben tartásáért. Mozgósítás esetén felelős az osztag riadóztatásáért, és a helyszínre vonulásáért. Felelős a szükséges beavatkozás szakszerű végrehajtásáét. Felelős a védelmi anyagok és berendezések folyamatos felújításáért. Az Árvízvédelmi, Belvízvédelmi és Környezetbiztonsági Divízió vezető közvetlen irányítása alatt működő műszaki osztályok: Mélyépítési és Szállítási Osztály 18

19 Irányítását a Mélyépítési és Szállítási Osztály vezetője látja el. A Mélyépítési és Szállítási Osztály vezetőjét az ügyvezető igazgató nevezi ki. Az osztály vezetője feladatait a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban megfogalmazott feladatkörben, hatáskörrel, jogokkal és felelősséggel látja el. Külső megbízások esetében elkészíti az árajánlatot, szerződéstervezetet, a Társaság Minőségirányítási Kézikönyvében foglaltak szerint, melyet köteles bemutatni a divízió vezetőjének. Végrehajtja a szerződésben rögzített feladatot, elkészíti a teljesítésről szóló számlát. Nyilvántartást vezet a vállalt munkákról, határidőről, rendszeresen tájékoztatást ad a munkák állásáról, javaslatot tesz az esetlegesen szükségessé váló módosításokra Munka akadályoztatása esetén pedig az akadályoztatás okát a megrendelővel írásban közli. Gondoskodik és ellenőrzi, hogy a vezetése alatt álló osztály a gépei, szállító eszközei, emelőgépei és eszközei, berendezései és más eszközei az üzemeltetési dokumentációban meghatározottak szerint, valamint a mindenkori biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásoknak megfelelően működjenek. Gondoskodik és felelőséggel tartozik a munkavégzés során az osztály által használt gépek, berendezések és eszközök védelmi képességének megőrzéséről. Elkészíti az éves szállítási tervjavaslatot. Felelős a norma szerinti üzemanyag felhasználás ellenőrzéséért annak vezetéséért és a szükséges intézkedések megtételéért. Az osztály feladatköre: Mélyépítési feladatok keretében: Elkészíti az éves fenntartási és megrendeléses építési és szállítási munkák tervjavaslatát. Gondoskodik, hogy a szükséges kiviteli tervek, költségvezetések, előkalkulációk, árelemezések, utókalkulációk rendelkezésre álljanak. Gondoskodik az építési engedélyek vízjogi létesítési engedélyek meglétéről, beszerzéséről. Javaslatot tesz munkák vállalására és előkészíti a szerződéskötéseket (vállalkozási szerződés tervezeteit). Előkészíti és végrehajtja a leszerződött munkák gazdaságos kivitelezését. 19

20 Gondoskodik a helyes munkaszervezésről a biztonságtechnikai és munkavédelmi követelmények betartása és betartatása mellett, ellenőrzi a munkahelyeken az előírt építési-, (felmérési) naplók, daruzási naplók, nyilvántartások (munkahelyi anyagnyilvántartás, menetlevelek) és bizonylatok pontos és naprakész vezetését. Előkészíti és végrehajtja a munkák műszaki átadás-átvételét és határidőre elkészíti a szerződött munkák számlázását. Nyilvántartást vezet a vállalt munkákról és figyelemmel kíséri nyereséges megvalósításukat. Gondoskodik a kivitelezési határidők betartásáról, rendszeresen tájékoztatást ad a munkák állásáról, javaslatot tesz az esetlegesen szükségessé váló módosításokra, akadályoztatás esetén a munkák időbeli befejezésének akadályait az ügyvezetővel az általános és gazdasági igazgatóhelyettessel és a divízió vetőjével írásban közli. Elkészíti az éves elszámolást. Szállítási feladatok keretében: A beszerzett anyagok, eszközök rendeltetési helyükre történő szállítást. Közreműködik és szervezi illetve ellátja a védekezési célú szállításokat. Megszervezi és végrehajtja a vállalkozási munkáknál a termelési egységek igénye alapján a szállítási feladatokat. Gondoskodik - szabad kapacitásának megfelelően - a vállalkozási szállítási szolgáltatások végzéséről és azok határidős számlázásáról. A gépjárművek karbantartását, biztosítja üzemképességüket és tárolásukat. Vezeti az előírt nyilvántartásokat, végzi az adatszolgáltatást. A gépjármű előadói teendőket, valamint a biztosítással és kárbejelentésekkel kapcsolatos ügyeket. Gépészeti Osztály Irányítását a Gépészeti Osztály vezetője látja el. A Gépészeti Osztály vezetőjét az ügyvezető igazgató nevezi ki. 20

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁBKSZ Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Nonprofit Közhasznú Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest. 2009. Április 10. Kosár Kálmánné ügyvezető igazgató ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. december 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 9700 Szombathely, Vörösmarty

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság)

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság) P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság A L A P Í T Ó O K I R A T A (egyszemélyes részvénytársaság) M Ó D O S Í T Á S A A Cg.02-10-060289.sz. alatt

Részletesebben

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 Cégkivonat 2015.03.11.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 03 09

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

1/1991. (K. H. V. Ért. 7.) KHVM utasítás. az árvízvédekezés és belvízvédekezés országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról

1/1991. (K. H. V. Ért. 7.) KHVM utasítás. az árvízvédekezés és belvízvédekezés országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról 1/1991. (K. H. V. Ért. 7.) KHVM utasítás az árvízvédekezés és belvízvédekezés országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Ügyiratszám: 23595/2012. Tisztelt Bizottság! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok-

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CompLex Kft. Céghírek Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-002454)

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2015. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása A TITÁSZ Rt. közgyûlése 2001. április hónap 25. napján fogadta el a Társaság egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Makkfalvi Zoltán 2015

Makkfalvi Zoltán 2015 Makkfalvi Zoltán 2015 FAVA Alapító Okirat változtatások 2015 Lénárt László ME, KGI Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék FAVA Kuratórium XXII. Konferencia a Felszín Alatti Vizekről Siófok, 2015.04.08-09

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-064364 cégjegyzékszámú BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Módosította a 24/2006. (XII.15.) ÖKT. rendelettel, 11/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-277225 cégjegyzékszámú Margittai és Társai Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Péter-hegyi dűlő 689.) cég 2016. február 10. napján hatályos adatai

Részletesebben