ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI KÖZPONTI SZERVEZET KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Társaság Alapítója:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI KÖZPONTI SZERVEZET KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Társaság Alapítója:"

Átírás

1 ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI KÖZPONTI SZERVEZET KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Társaság Alapítója: A Társaság tagi (tulajdonosi) jogainak gyakorlására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium mint a Társaság kincstári vagyonkörbe tartozó üzletrészeinek vagyonkezelője jogosult. A tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM képviseletére a miniszter, vagy az általa állandó képviseletre tagi (tulajdonosi) határozattal kijelölt, a KvVM alkalmazásában álló személy jogosult. Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a Polgári Törvénykönyv a, a gazdasági társaságokról szóló hatályos jogszabályi rendelkezések ( a továbbiakban: társasági törvény ) és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései alapján készült. Figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, valamint a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. Hatálya kiterjed a Társaság valamennyi munkavállalójára, és munka szervezetére. Az SZMSZ a Társaság vezetésének és gazdálkodásának, a közhasznú Társaság jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így: a Társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét, a Társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait, a Társaság vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit Az SZMSZ betartása (betartatása) a Társaság tagi (tulajdonosi), valamint vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége.

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Társaság főbb adatai: A Társaság (cég) neve: Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú Társaság Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése: ÁBKSZ Kht. Székhelye: Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő út 4. Postai címe: Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő út 4. Távirati címe: Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő út 4. Telephelye: Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő út 4. Az Alapító Okirat kelte: november 01. A Társasági működés megkezdésének időpontja: november 01. A cégjegyzékszáma: Bankszámlájának száma: Adóigazgatási száma: Társadalombiztosítási törzsszáma: Törvényességi felügyeleti szerve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága A Társaság működésének időtartama: határozatlan időre alakult az november 01-i hatályú Alapító Okirattal. A Társaság a 21/1996. (X. 14.) KHVM rendeletben foglaltak szerint jogutódja a 2/1967.(VÉ. 4.) OVF sz. utasítással alapított OVF Árvízvédelmi Központi Szervezetnek, majd az ezt módosító 3/1968. (VÉ 8.) OVF utasítással létesített Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezetnek. A Társaság referenciája időben és tevékenységi körben, valamint területi vonatkozásban kiterjed a jogelődök tevékenységi köreire. 2

3 2. A Társaság felügyelő bizottságának tagjai: Korompay András (1011. Budapest, Jégverem u. 6.) (elnök) Trembeczkiné Herczog Mária (1192. Budapest, Pannónia u. 13.) Vaszilievits S. György (1104. Budapest, Bartók Béla út 57.) 3. A Társaság célja: A nemzetgazdaság közös szükségleteinek kielégítése érdekében az árvíz- és belvízvédekezés, valamint a vízminőség kárelhárítás különleges műszaki feladatainak szervezése és részben az ellátása. Különleges felkészültséget igénylő esetekben a helyi (kivételes üzemi) vízkárelhárítást végző szervezetek részére a védekezéshez szükséges műszaki segítségnyújtás. A közhasznú társaság a tulajdonos megbízásából más például: a föld, a környezet- és természetvédelem, valamint a víz kapcsolatrendszerének ember általi befolyásolására irányuló, nemzetgazdasági érdekű beavatkozások előkészítésére, irányítására, szervezésére és esetenkénti végrehajtására, illetve a vízügyi informatika szolgáltatás jellegű ellátására is végezhet tevékenységeket. 4. A Közhasznú Társaság tevékenységi köre A Társaság tevékenységi köre két részből áll: Közhasznú tevékenység, amelyet az ÁBKSZ Kht. és a KvVM-el megkötött és a tagi (tulajdonosi) ellenjegyzéssel ellátott közhasznú szerződésben foglaltak szerint végez. Vállalkozási és szolgáltatási tevékenység, melyet az ÁBKSZ Kht. külső megrendelők számára végez, illetve szolgáltat, s e tekintetben önálló tevékenységet folytat. 4.1 A Társaság közhasznú feladatai és vállalkozási tevékenysége A tagi (tulajdonosi) feladatként ellátandó alaptevékenységek: Társaság a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26. c) pontjának 21. alpontja szerint árvíz- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenységet végez, amelyet az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VVI. 17.) KHVM rendelet az ÁBKSZ Kht. feladataként nevesít. A Társaság árvíz-és belvízvédelmi közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 2. (1.) bekezdés k,) pontja állami feladatként határoz meg és annak ellátásáról a KvVM-nek kell gondoskodnia a központi költségvetés terhére. A Tisza és Szamos folyók élővilágának rehabilitációja, a természeti környezet megóvása és ökológiájának fenntartása, a károsodások megelőzése, a tiszai halászat és a halászok természetes életformájának fenntartása, az ezekhez kapcsolódó tudományos kutatások, környezet és természetvédelmi feladatok ellátása. 3

4 Ennek érdekében a Társaság a fentiekben hivatkozott számú, közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. c) pontjának 9. alpontja szerinti környezetvédelem és 3. alpontja szerinti tudományos tevékenység kutatás közhasznú tevékenységeket is ellátja. A fenti feladatok közül a környezetvédelem a következőket foglalja magába: a./1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény szerint az állam egyes feladatainak teljesítéséhez megfigyelő és értékelő rendszer keretében eljár a Tisza és Szamos folyókat érintő környezeti ártalmak megelőzése, a bekövetkezett környezeti károsodások csökkentése érdekében, különösen a megelőzéshez szükséges nemzetközi együttműködés kialakítása és a közvélemény környezettudatosságának fejlesztése területén; a./2. A Környezetvédelmi Alap Célfeladatok, valamint a Vízügyi Alap Célfeladatok előirányzat körében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal együttműködik a Tisza és Szamos folyók védelmét és ökológiájának helyreállítását célzó intézkedésekben. a tudományos tevékenység, kutatás a következőket jelenti: A fenti a. pontban foglalt közhasznú célok elérése érdekében természettudományi kutatások, kísérletek, kísérleti fejlesztések végzése, tudományos ismeretterjesztés, tájékoztatás és nemzetközi együttműködés. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A vállalkozási tevékenységből származó árbevételt és az ahhoz tartozó ráfordításokat elkülönítetten kell nyilvántartani. Egyes információs, hírközlő és informatikai rendszerek szervezésében, kialakításában és működtetésében való közreműködés, Közreműködés az észlelő és mérőhálózatok, monitoring-rendszek országos szakmai irányításában, fejlesztésében, működtetésében, ellenőrzésében és karbantartásában, A VKK szakterületeit érintő kárelhárítási tevékenység országos irányításában, végzésében való részvétel, valamint az OMIT ügyeleti rendszer működtetése Közhasznú Szerződés A Társaság közhasznú tevékenységet végez, azaz a Vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Tv-ben és a Környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Tv-ben megnevezett, vízkárelhárítási és környezetvédelmi feladatokat lát el a Közhasznú Szerződésben meghatározott feltételek szerint. 4

5 Közhasznú feladatként ellátandó tevékenységek: A Társaság közhasznú tevékenységi köre a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint: TEÁOR Fémszerkezet gyártása Fémmegmunkálás Szivattyú, kompresszor gyártása Emelő-, anyagmozgató gép gyártása Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása Fém visszanyerése hulladékból Nemesfém visszanyerése hulladékból Épületbontás, földmunka Talajmintavétel, próbafúrás Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés Vízi létesítmény építése Egyéb speciális szaképítés Villanyszerelés Szigetelés Víz-, gáz-, fűtésszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés Gépjárműjavítás Hulladék-nagykereskedelem Közúti teherszállítás Belvízi szállítás Vízi szállítást segítő tevékenység Távközlés Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gépkocsi kölcsönzés Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Egyéb szoftver szaktanácsadás, ellátás Adatfeldolgozás Adatbázis tevékenység, online kiadás Egyéb számítástechnikai tevékenység Műszaki kutatás, fejlesztés Üzletviteli tanácsadás Mérnöki tevékenység, tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Társadalmi szolgáltatások igazgatása Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás Tűzvédelem 5

6 90.01 Szennyvíz gyűjtése, kezelése Hulladékgyűjtés, kezelés Szennyeződésmentesítés Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 4.2. Vállalkozási és szolgáltatási tevékenység A Társaság vállalkozási tevékenységi köre a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint : TEÁOR Építési eszköz kölcsönzése személyzettel Egyéb szálláshely szolgáltatás Vízi jármű kölcsönzése Építőipari gép, berendezés kölcsönzése Mérnöki tevékenység, tanácsadás A TEÁOR-ban nem nevesített tevékenységi körök: védelmi osztaggyakorlatok végrehajtása, gátszakadások elzárása Larssen és CS-lemezekkel, szükségtározók feltöltése, árvédelmi töltésépítés, belvízi szivattyúzás, öntözőrendszerek üzemeltetése, jégtörési feladatok a jégrobbantás, az országos robbantási engedélyhez kapcsolódó feladatok, az akkreditált laboratóriumhoz kapcsolódó feladatok: minőségvizsgálat, tömörségmérés. A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak érvényes engedély birtokában folytathat. Tagi (tulajdonosi) tudomással bír arról, hogy a - Polgári Törvénykönyv 57. (1) bekezdésében foglaltak szerint - a közhasznú Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytat. A Társaság közhasznú működési területe Magyarország, de az OMIT utasítása alapján külföldi segítségnyújtásban is részt vehet. Vállalkozási tevékenysége területileg nincs korlátozva, de ezen tevékenységét a vízkárelhárítás elsődlegességének biztosítása mellett folytathatja. 5. A Társaság jogállása 6

7 A Társaság jogi személy, cégneve - Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Kht. - alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A Társaság gazdasági jogalanykénti működése során szerződéses kapcsolatba kerül harmadik személyekkel. A szerződésekből keletkező jogok és kötelezettségek nem a tagi (tulajdonosi) joggyakorlót, hanem a Társaságot illeti meg, illetve terhelik. A Társaság szerződéseit tevékenysége keretében önállóan, saját belátása és akaratelhatározása szerint, szabadon köti. Az általa kötött szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a Társaság. Ez vonatkozik azokra a szerződésekre is, amelyeket olyan tevékenységre vagy szolgáltatásra, termékekre kötött, amely a tagi (tulajdonosi) személyes közreműködésére vagy munkájára épül. A Társaság perbeli cselekményeit jogi meghatalmazottja útján végzi. Saját nevében áll perben a Társaság akkor is, ha a Társaság tagi (tulajdonosi) joggyakorlójával áll perben. Fentieken túlmenően a Társaság önálló adó-, munkajogi- és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik. 6. Képviselet és cégjegyzése A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. A jogi hatások a Társaság javára, illetve terhére keletkeznek. A cégjegyzés a Társaság nevében tett írásbeli nyilatkozat megfelelő formában történő aláírása, amely úgy történik, hogy a Társaság cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult, személy, az ügyvezető igazgató nevét önállóan aláírja. A Társaság törvényes képviseletét a Társaság ügyvezetője látja el, aki önállóan jogosult a cég jegyzésére, illetve a cég nevében aláírásra. A törvényes képviselő képviseleti és cégjegyzési joga a jogszabály előírása folytán korlátlan, vagyis kifelé harmadik személyekkel szemben nem korlátozható. II. TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 7

8 A Társaság szervezeti felépítése: (A szervezeti felépítést az 1. sz. melléklet tartalmazza) Tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlása: Egyszemélyes Társaságnál a taggyűlés hatáskörét a tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM gyakorolja. 1. Tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM irányítás alatt működik az 1.1 Ügyvezető igazgató 1.2 Felügyelő Bizottság 1.3 Könyvvizsgáló Feladatok, hatáskörök, jogok A tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM irányítás alatt működik az ÁBKSZ Kht. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve, hatáskörébe tartozó kérdésekben a KvVM tagi (tulajdonosi) határozatokkal dönt. A tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM-t megilleti az ügyvezetésben való részvétel, továbbá a Társaság könyveibe és egyéb irataiba való betekintés és ezekkel kapcsolatban a felvilágosítás kérésének és az ellenőrzés joga. Az ellenőrzési jog az ügyvitel megvizsgálására, illetve megvizsgálásának lehetőségére vonatkozik, amit a tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására a felügyelő bizottság útján és a könyvvizsgáló igénybevételével gyakorol. A Társaság általános irányítását a tagi (tulajdonosi) jogik gyakorlója, operatív irányítását az ügyvezető látja el. A tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM kizárólagos hatáskörébe tartozik: A Társaság évi mérlegének megállapítása és a mérleg szerinti eredmény felhasználása, az éves beszámoló jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása. A törzstőke felemelése és leszállítása, a mérleg szerinti veszteség összegét meg nem haladó pótbefizetés elrendelése és annak visszafizetése. Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, vele szemben a munkáltatói jog gyakorlása. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, visszahívása. 8

9 A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és a bizottsági tagok díjazásának megállapítása, továbbá a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása. Az Alapító Okirat módosítása. Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt (Ptk. 59. ) (1) bekezdés szeerint) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. A Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása. Az éves Üzleti Terv és a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása. Mindazok az ügyek, amelyeket a Társasági törvény, vagy az Alapító Okirat a tagi (tulajdonosi) kizárólagos hatáskörébe utal. A tagi (tulajdonosi) kizárólagos hatáskörben hozott határozatainak érvényességi kelléke, hogy bevezetésre kerüljenek, a "Határozatok könyvébe", amit az ügyvezető köteles vezetni. 2. A Társaság operatív irányítása 2.1 Vezető tisztségviselők A Társaság operatív irányítását, illetve a Társaság tényleges gazdasági irányítását az ügyvezető igazgató látja el Ügyvezető igazgató Jogállása Az ügyvezető igazgatót a tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM nevezi ki. Az ügyvezető igazgató a Kht. elsőszámú tisztségviselője. Feladatai: A Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása, A tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM részéről döntés kérés, a tagi (tulajdonosi) kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben. Mérleg- és vagyonkimutatás készítése, gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM részéről meghatározott közhasznú alaptevékenységeket. 9

10 Biztosítja a szakmai követelményeknek megfelelő működést oly módon, hogy a Közhasznú Szerződés alapján a közhasznú tevékenységek munkái a fedezet mértékéig az üzemtervben maradéktalanul megjelenjenek. Vezeti a Társaság "Határozatok könyvét", amelyben a tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM a fenti 1. pontban felsorolt és meghozott döntéseit bejegyzi és bejegyzéseit a Felügyelő Bizottság elnökével hitelesíteti. Gondoskodik az Üzleti Terv készítéséről és biztosítja annak végrehajtását. Hatásköre, jogai A szerződések önálló aláírására jogosult saját beruházásnál 30 Mft-os, vállalkozási szerződés megkötésénél 50 millió Ft-os, saját vagyon értékesítésénél 30 millió Ft-os Áfa-alap értékhatárig. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Kht. munkavállalói felett, e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja. Általános szinten irányítja a gazdasági szervezet tevékenységét. Ellátja az Alapítói Okiratban a gazdasági Társaságokról szóló törvényben, a munkaszerződésében és a vezetői megbízásában meghatározott, az ügyvezető kötelezettségévé tett feladatokat. Az ügyvezető a kötelezettsége megszegéséért a Ptk. szabályai szerint felel. Az ügyvezető a tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM hozzájárulása nélkül a Társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat, nem lehet tagja, vezető tisztségviselője a Kht tevékenységi köréhez hasonló tevékenységet végző más gazdasági Társaságnak. Az Ügyvezető felelősségi köre A közhasznú Társaság ügyvezetője az elévülési határidőn belül munkajogilag és a polgári jog szerint felelős a Társaság eredményes működése érdekében a munkaszerződésben, a munkaköri leírásokban és a belső szabályzatokban részére előírt feladatok elvégzéséért, intézkedéséért, az utasításaiért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, valamint mindazokért, amit jogállásának, hatáskörének, beosztásának megfelelően tenni kell, illetve amit megtenni elmulasztott. Külön felelősség terheli az ÁBKSZ Kht. Közhasznú Szerződésében foglaltak végrehajtásáért, illetve az ár- és belvízvédelmi tevékenység a Kht. számára előírt feladatainak végrehajtásáért. Ezen belül az ár- és belvízvédelmi és vízminőségvédelmi eszközöknek minőség, és mennyiségi fenntartásáért, a KvVM által rendelkezésre bocsátott védelmi eszközök, berendezések, gépek szakszerű fenntartásáért és jó karbantartásáért, s a védelmi készség megőrzéséért. Felelős a védelmi osztag fenntartásáért és működőképességének megőrzéséért. 10

11 Az ügyvezető igazgató felelőssége nem csökkenti a beosztott dolgozókra vonatkozó, a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt, illetve a munkaszerződésben rögzített és munkaköri leírásban meghatározott személyes felelősséget Felügyelő Bizottság Ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ellenőrzi a külső hatósági és gazdasági ellenőrzések jegyzőkönyveiben rögzített észrevételek hatására tett intézkedéseket. Ellenőrzi a szerződések maradéktalan betartását, ennek érdekében szükség szerint intézkedik. A végzett ellenőrzések alapján szükség esetén javaslatot tesz a gazdasági munka javítására. Végzi a Társasági törvény, illetve az Alapító Okirat által előírt feladatait Könyvvizsgáló A könyvvizsgálót széleskörű ellenőrzési jog illeti meg, így betekinthet a Társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság iratait, pénztárát, szerződéseit és bankszámláját. Jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein. Köteles a Társaság ügyvezetését ellenőrizni, az ügyvezető által előterjesztett társasági mérleget és eredmény-kimutatást megvizsgálni, és vizsgálatának eredményét a tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlására jogosult KvVM-mal ismertetni. Ellátja a Társasági törvényben meghatározott egyéb feladatait. 11

12 III. ÁBKSZ KHT SZERVEZETI RENDJE Szervezeti felépítés A tagi (tulajdonosi) felügyelet és irányítás alatt működik Az Ügyvezető igazgató Az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt működik Általános és gazdasági igazgatóhelyettes Árvízvédelmi, Belvízvédelmi és Környezetbiztonsági Divízió Mélyépítési és Szállítási Osztály Gépészeti Osztály Hajózási Osztály Különleges Technikai és Vízminőségvédelmi Osztály Talajmechanikai Laboratórium Országos Vízügyi Informatikai Szolgálat Divízió Adatbázis és Térinformatika Üzemeltetési és Fejlesztési Osztály IT Infrastruktúra Üzemeltetési és Fejlesztési Osztály OMIT ügyelet Titkárság Minőségügyi Felelős Belső Ellenőr Munka és Tűzvédelmi Felelős PR és Marketing Vezető Különleges Projektek Iroda Emelőgép ügyintéző Együttműködés a védekezési szervezetbe bevont társaságokkal 12

13 Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes szakmai irányítása alatt működik Közgazdasági Divízió Üzemgazdasági és Munkaügyi Osztály Pénzügyi és Számviteli Osztály Anyagkezelési és Telephely Üzemeltetési Divízió Anyagkezelési Osztály Telephely Üzemeltetési Osztály E- Hulladék Bontó és Hasznosító Üzem Jogtanácsos (a továbbiakban ügyvéd) Általános és gazdasági igazgatóhelyettes Jogállása: Az általános és gazdasági igazgatóhelyettest az ügyvezető igazgató nevezi ki. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes szakmailag, szervezetileg közvetlenül az ÁBKSZ Kht. ügyvezető igazgatójának van alárendelve. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes az ügyvezető igazgató kifejezett rendelkezése szerint, az általa meghatározott (- Kht. alapfeladataival kapcsolatos -) hatáskörben az ő helyetteseként jár el. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes a Társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat és nem lehet sem tagja, sem vezető tisztségviselője az ÁBKSZ Kht. tevékenységi köréhez tartozó más gazdasági társaságnak, valamint nem lehet olyan gazdasági társaságnak sem tagja, sem tisztségviselője, mellyel az ÁBKSZ Kht-nek gazdasági kapcsolata van. Feladatai: Az ügyvezető igazgató által meghatározott hatáskörben szervezi és ellenőrzi az alá tartozó divíziók munkáját, és felelős ezen divíziók feladatainak - szakmai követelményeinek megfelelő, kellő színvonalú és határidőben való ellátásáért. Megteszi a szükséges intézkedéseket a Társaság feladatkörbe tartozó feladatok végrehajtása érdekében, s intézkedik (dönt) az ügyvezető igazgató által hatáskörébe utalt ügyekben. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes a feladatokat intézkedésre a divíziók vezetőire szignálja, de a munkaköri leírás szerint illetékes divízió, vagy előadó helyett az ügyintézésére 13

14 a divízión belül mást is kijelölhet, és a feladat ellátásának módjára közvetlen utasítást adhat, a divízió vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett. Eljár mindazokban az ügyekben, amelyek intézésére az ügyvezető igazgató külön megbízza. Gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok, tagi (tulajdonosi) határozatok Felügyelő Bizottsági és könyvvizsgálói előírások, a belső utasítások, az elszámolás rendjének szigorú és pontos következetes betartásáról. Vezetői értekezleteken tájékoztatást ad a Társaság anyagi helyzetéről, rendkívüli esetben soron kívül kérheti a vezetői értekezlet összehívását. Javaslatot tesz az irányítása alatt álló divíziók, munkajogi és más kérdéseiben. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes hatáskörébe tartoznak különösen az alábbiak: Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Közgazdasági és az Anyagkezelési és Telephely Üzemeltetési Divíziók feladatát. Szervezi és folyamatosan ellenőrzi az ellenőrzése alá tartozó divíziók munkáját, összehangolja tevékenységüket, és ellenőrzi azok együttműködését. Gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok betartásáról, a vezetői rendelkezések végrehajtásának megszervezéséről és végrehajtásáról. Tájékoztatja az ügyvezető igazgatót az ellenőrzése alá tartozó divíziók tevékenységéről, a folyamatban lévő munkákról. Rendszeresen tájékoztatja az ügyvezető igazgató döntéseiről ellenőrzése alatt álló divíziók vezetőit - esetenként dolgozóit a tevékenységükhöz kapcsolódó ügyekben az ügyvezető igazgató döntéseiről, illetve az egyéb döntésekről, határozatokról. Javaslatot tesz az ügyvezető igazgatónak az új szervezeti egység, vagy álláshely (munkakör) létesítésére, a meglévő átszervezésére vagy megszüntetésére, a munkakör betöltésére alkalmas személy kinevezésére. Gondoskodik és ellenőrzi a közhasznú alapfeladatok végrehajtását az alátartozó divízióknál. Intézkedik a védekezés ideje alatt elhasználódott biztonsági készletek pótlásáról, illetve kiegészítéséről. Gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok, egyéb rendelkezések - különös tekintettel a közbeszerzési törvény végrehajtásának betartásáról és betartatásáról. Köteles azonnal minden intézkedést megtenni, ha olyan jelenséget tapasztal, amely hátráltatja a Társaság munkavégzését, károsan befolyásolja tekintélyét, várhatóan veszteséget, vagy kárt okoz, egyúttal jelezni köteles ezt az ügyvezető igazgatónak. 14

15 Elkészítteti a kötelezően előírt statisztikai jelentéseket és gondoskodik azok határidőre való elküldéséről. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes is felelős a Társaság gazdaságos működéséért, így jogában áll a Társaság tervének elkészítésben, beruházási programjának összeállításában, tevékenységéről szóló döntésben részt venni és véleményt nyilvánítani. Szervezi a Társaság gazdálkodásához kapcsolódó költségvetési, számviteli, pénzügyi és tervezési feladatokat, elkészíteti az éves mérleget, és a Társaság Közhasznú Tervét. Szervezi és irányítja a Társaság költségvetési-gazdálkodási tevékenységét. Gazdálkodik a közhasznú pénzügyi kerettel és vállalkozási feladatokból származó bevételekkel, ellátja az évközi gazdálkodási módosítási teendőket. Elkészítteti a Társaság éves beszámolóját. Felel a Társaság gazdálkodásához kapcsolódó szabályzatok elkészítése, aktualizálása, azok betartatásáért a gazdálkodás során. Rendszeresen tájékoztatja az ügyvezető igazgatót a Társaság bevételeinek és kiadásainak alakulásáról. Irányítja és ellenőrzi a Társaság pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Szakmailag összehangolja a beruházási feladatokat. Végzi az ügyvezető igazgató irányításával a Társaság vagyongazdálkodásához kapcsolódó tevékenységeket és javaslatot tesz a vagyon mobilizációjával összefüggő kérdésekben az ellenőrzése alá tartózó divíziók bevonásával. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes felelőssége: Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes felelős a Közhasznú Társaság Közhasznú Szerződésben megfogalmazott feladatainak végrehajtásáért. Az általános és gazdasági igazgatóhelyettes felelős a hozzá rendelt divíziók munkájáért, feladataik jogszerű végrehajtásáért. A mérlegbeszámolók és mellékleteinek határidőre való pontos és a különböző jogszabályok által előírt szakszerűségéért. A bizonylati rend, a pénzkezelési szabályok betartatásáért. Az adó pontos, s a törvényben meghatározott mértékű határidőben történő teljesítéséért, a megfelelő adókulcsok szakszerű és törvényes alkalmazásáért, az adók határidőben történő befizetéséért. A Társaság önköltségének, gépek, berendezések, eszközök önköltségének megállapításáért. 15

16 A tervezés és beruházás pénzügyi feltételrendszerének kidolgoztatásáért. Az anyaggazdálkodás takarékos megvalósításáért és ennek ellenőrzéséért. Árvízvédelmi, Belvízvédelmi és Környezetbiztonsági Divízió Jogállása: Az Árvízvédelmi, Belvízvédelmi és Környezetbiztonsági Divízió vezetőjét az ügyvezető igazgató nevezi ki. A divízió vezetője szakmailag, szervezetileg közvetlenül az ÁBKSZ Kht. ügyvezető igazgatójának van alárendelve. Feladatai: Az Árvízvédelmi, Belvízvédelmi és Környezetbiztonsági Divízió vezetője egyben az ÁBKSZ Kht. Védelmi Osztagának vezetője is. Kidolgozza az Védelmi Osztag, riasztási és szervezeti rendjét. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztályok munkáját, és felelős ezen osztályok feladatainak - szakmai követelményeinek megfelelő, kellő színvonalú és határidőben való ellátásáért. Megteszi a szükséges intézkedéseket a műszaki feladatkörbe tartozó feladatok végrehajtása érdekében, s intézkedik (dönt) az ügyvezető igazgató és az általános és gazdasági igazgatóhelyettes által hatáskörébe utalt ügyekben. A divízió vezetője a feladatokat intézkedésre az alátartozó osztályok vezetőire szignálja, de a munkaköri leírás szerint illetékes osztály, vagy előadó helyett az ügyintézésére osztályon belül mást is kijelölhet, és a feladat ellátásának módjára közvetlen utasítást adhat, az osztály vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett. Az Árvízvédelmi, Belvízvédelmi és Környezetbiztonsági Divízió vezetőjének hatáskörébe tartoznak különösen az alábbiak: Szervezi és irányítja az ÁBKSZ Kht. Védelmi Osztagának munkáját. Gondoskodik a vízkárelhárítás terén együttműködő szervezetekkel a szerződések, megállapodások folyamatos érvényességéről. Szervezi és irányítja, valamint folyamatosan ellenőrzi az irányítása alá tartozó osztályok munkáját, összehangolja tevékenységüket, és ellenőrzi azok együttműködését. Gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok betartásáról, a vezetői rendelkezések 16

17 végrehajtásának megszervezéséről és végrehajtásáról. Előterjeszti az irányítása alá tartozó osztályok vezetőire és a dolgozóira lebontott munkaköri leírásokat. Rendszeresen beszámoltatja a vezetése alatt álló osztályok vezetőit a közhasznú alapfeladatok, valamint a többi feladataik végrehajtásáról, illetve az osztályok munkájáról. Tájékoztatja az ügyvezető igazgatót és az általános és gazdasági igazgatóhelyettest az irányítása alá tartozó osztályok tevékenységéről, a folyamatban lévő munkákról. Rendszeresen tájékoztatja az ügyvezető igazgató és az általános és gazdasági igazgatóhelyettes döntéseiről a vezetése alatt álló osztályok vezetőit - esetenként dolgozóit a tevékenységükhöz kapcsolódó ügyekben az ügyvezető igazgató és az általános és gazdasági igazgatóhelyettes döntéseiről, illetve az egyéb döntésekről, határozatokról. Javaslatot tesz és a döntés előkészítésben, részt vesz az irányítása alá tartozó műszaki osztályok munkavállalóit érintő, az alkalmazással, besorolással, átsorolással, munkaköri beosztással, felmondással, munkaviszony megszüntetésével és a fegyelmi jogkör gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben. Ellenőrzi az osztályokon a munkafegyelem megtartását, és gondoskodik az eredményes munka feltételeiről és végzéséről. Gondoskodik - elsősorban a külső szervek megrendeléses munkái útján a termelés kapacitásának optimális lekötéséről. Gondoskodik a termelési feladatok szakszerű előkészítéséről, a helyes munkaszervezésről, a gazdaságos és hatékony munka határidőben történő kivitelezéséről, a termelékenység növeléséről és a költségszint kedvező alakulásáról. Felügyeli a védelmi gépek, felszerelések, berendezések tervszerű karbantartását, azok üzemképességének biztosítását és szakszerű tárolását. Gondoskodik és felügyeli az éves gépgazdálkodást, javaslatot tesz a főgépészen keresztül a gépek, berendezések és eszközök éves TMK-ra, selejtezésére. Ellenőrzi a biztonságtechnikai előírások és tűzvédelmi szabályok betartását. Előkészítteti a munkavállalásokkal kapcsolatos szerződéseket, ellenőrzi azok végrehajtását, a szerződésekben foglaltak betartását. Gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok, egyéb rendelkezések - különös tekintettel a közbeszerzési törvény végrehajtásának betartásáról és betartatásáról. Rendszeresen ellenőrzi a vállalkozásban végzett munkaterületeken a szerződésben vállalt kötelezettségek betartását gazdaságos és ésszerű végrehajtását. 17

18 Köteles azonnal minden intézkedést megtenni, ha olyan jelenséget tapasztal, amely hátráltatja a Társaság munkavégzését, károsan befolyásolja tekintélyét, várhatóan veszteséget, vagy kárt okoz, egyúttal jelezni köteles ezt az ügyvezető igazgatónak. Gondoskodik az országos robbantási engedélyhez kapcsolódó tennivalók végrehajtásáról, a vízkárelhárításban alkalmazható robbantás vezetők, robbanóanyagok és felszerelések nyilvántartásáról. Ellátja a sugárvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a sugárvédelmi megbízott útján. Elkészítteti a kötelezően előírt statisztikai jelentéseket és gondoskodik azok határidőre való elküldéséről. Szervezi az ÁBKSZ Kht. védelmi osztag gyakorlatát. Gondoskodik az osztályok elszámolásainak végrehajtásáról, azokat ellenőrzi, véleményezi. A divízió vezetőt akadályoztatása vagy távolléte eseté az ügyvezető által megbízott személy helyettesíti. A divízió vezető is felelős a Társaság gazdaságos működéséért, így jogában áll a Társaság tervének elkészítésben, beruházási programjának összeállításában, tevékenységéről szóló döntésben részt venni és véleményt nyilvánítani. Az Árvízvédelmi, Belvízvédelmi és Környezetbiztonsági Divízió vezetőjének felelőssége: A divízió vezető felelős a Közhasznú Társaság Közhasznú Szerződésben megfogalmazott vízkárelhárítási, vízminőségvédelmi és környezetbiztonsági feladatainak végrehajtásáért. A védelmi eszközök, gépek, berendezések minőségi és mennyiségi értékének megőrzését, biztosítani bármely időpontban való bevethetőségüket és mobilitásukat. Személyes felelősség terheli a védelmi osztag megszervezéséért, és készültségben tartásáért. Mozgósítás esetén felelős az osztag riadóztatásáért, és a helyszínre vonulásáért. Felelős a szükséges beavatkozás szakszerű végrehajtásáét. Felelős a védelmi anyagok és berendezések folyamatos felújításáért. Az Árvízvédelmi, Belvízvédelmi és Környezetbiztonsági Divízió vezető közvetlen irányítása alatt működő műszaki osztályok: Mélyépítési és Szállítási Osztály 18

19 Irányítását a Mélyépítési és Szállítási Osztály vezetője látja el. A Mélyépítési és Szállítási Osztály vezetőjét az ügyvezető igazgató nevezi ki. Az osztály vezetője feladatait a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban megfogalmazott feladatkörben, hatáskörrel, jogokkal és felelősséggel látja el. Külső megbízások esetében elkészíti az árajánlatot, szerződéstervezetet, a Társaság Minőségirányítási Kézikönyvében foglaltak szerint, melyet köteles bemutatni a divízió vezetőjének. Végrehajtja a szerződésben rögzített feladatot, elkészíti a teljesítésről szóló számlát. Nyilvántartást vezet a vállalt munkákról, határidőről, rendszeresen tájékoztatást ad a munkák állásáról, javaslatot tesz az esetlegesen szükségessé váló módosításokra Munka akadályoztatása esetén pedig az akadályoztatás okát a megrendelővel írásban közli. Gondoskodik és ellenőrzi, hogy a vezetése alatt álló osztály a gépei, szállító eszközei, emelőgépei és eszközei, berendezései és más eszközei az üzemeltetési dokumentációban meghatározottak szerint, valamint a mindenkori biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásoknak megfelelően működjenek. Gondoskodik és felelőséggel tartozik a munkavégzés során az osztály által használt gépek, berendezések és eszközök védelmi képességének megőrzéséről. Elkészíti az éves szállítási tervjavaslatot. Felelős a norma szerinti üzemanyag felhasználás ellenőrzéséért annak vezetéséért és a szükséges intézkedések megtételéért. Az osztály feladatköre: Mélyépítési feladatok keretében: Elkészíti az éves fenntartási és megrendeléses építési és szállítási munkák tervjavaslatát. Gondoskodik, hogy a szükséges kiviteli tervek, költségvezetések, előkalkulációk, árelemezések, utókalkulációk rendelkezésre álljanak. Gondoskodik az építési engedélyek vízjogi létesítési engedélyek meglétéről, beszerzéséről. Javaslatot tesz munkák vállalására és előkészíti a szerződéskötéseket (vállalkozási szerződés tervezeteit). Előkészíti és végrehajtja a leszerződött munkák gazdaságos kivitelezését. 19

20 Gondoskodik a helyes munkaszervezésről a biztonságtechnikai és munkavédelmi követelmények betartása és betartatása mellett, ellenőrzi a munkahelyeken az előírt építési-, (felmérési) naplók, daruzási naplók, nyilvántartások (munkahelyi anyagnyilvántartás, menetlevelek) és bizonylatok pontos és naprakész vezetését. Előkészíti és végrehajtja a munkák műszaki átadás-átvételét és határidőre elkészíti a szerződött munkák számlázását. Nyilvántartást vezet a vállalt munkákról és figyelemmel kíséri nyereséges megvalósításukat. Gondoskodik a kivitelezési határidők betartásáról, rendszeresen tájékoztatást ad a munkák állásáról, javaslatot tesz az esetlegesen szükségessé váló módosításokra, akadályoztatás esetén a munkák időbeli befejezésének akadályait az ügyvezetővel az általános és gazdasági igazgatóhelyettessel és a divízió vetőjével írásban közli. Elkészíti az éves elszámolást. Szállítási feladatok keretében: A beszerzett anyagok, eszközök rendeltetési helyükre történő szállítást. Közreműködik és szervezi illetve ellátja a védekezési célú szállításokat. Megszervezi és végrehajtja a vállalkozási munkáknál a termelési egységek igénye alapján a szállítási feladatokat. Gondoskodik - szabad kapacitásának megfelelően - a vállalkozási szállítási szolgáltatások végzéséről és azok határidős számlázásáról. A gépjárművek karbantartását, biztosítja üzemképességüket és tárolásukat. Vezeti az előírt nyilvántartásokat, végzi az adatszolgáltatást. A gépjármű előadói teendőket, valamint a biztosítással és kárbejelentésekkel kapcsolatos ügyeket. Gépészeti Osztály Irányítását a Gépészeti Osztály vezetője látja el. A Gépészeti Osztály vezetőjét az ügyvezető igazgató nevezi ki. 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013..

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.. A TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013.. 1 A tartalékgazdálkodás átszervezéséről szóló 2164/1994. /XII.30./ Korm. határozatban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Kiadva: Érvényes: 2013. április 1. Leitner László ügyvezető igazgató 2013. április 1-től Tartalom I. A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása...4 1. Bevezetés...4

Részletesebben

Makói Gyógyfürdő Kft.

Makói Gyógyfürdő Kft. Makói Gyógyfürdő Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. november Bevezető Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban: SZMSZ/ a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VOLÁNBUSZ ZRT. 7/SZ/2015 SZ. SZABÁLYZATA 2015 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A SZABÁLYOZÁS

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

KOZ-3588/2012. 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012.

KOZ-3588/2012. 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012. KOZ-3588/2012 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012. KOZ-3588/1/2012 Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/107

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szabályozási főcsoport 1-3 Azonosító: SZ-01v7 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013.05.01. Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3) alapján a készítő hozzájárulása

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 12. kiadás Hatályba léptette:.. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató Kecskemét, 2014.október 1. Jelen dokumentum

Részletesebben

(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL)

(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) az egyesületekről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosítással egységes szerkezetben) FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése,

Részletesebben

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) módosításokkal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzata A módosítások vastag és dőlt

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zártkörűen Működő RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2014. április 1-től - 1 - BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd, 2013. május 16. Bebics János vezérigazgató Bevezető A GEMENC VOLÁN Zrt. Felügyelő Bizottsága a társaság Alapszabályának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Egyesület hatályos Alapszabályával, a 2011. évi CLXXV. és a 2013. évi V. törvénnyel összhangban

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 30024-200/121/2012. 1. számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szeged 2012. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Ügyiratszám: 12.130-4/2005. Melléklet: 6 db Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Részletesebben