Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: XIX. évfolyam, szám 12 oldal Szerda február 21. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megyében 70 Ft; 0,50 Havi 1200 Ft; 8,00 + postaköltség Polgári napilap 70 bani Elõfizetõknek csak 36 bani KILIN SÁNDOR Lék Egyre több jel mutat arra, hogy léket kapott Bãsescu elnök hajója. Ez már a viharokhoz szokott és a magát csak viharokban jól érzõ, megpróbáltatott kapitánynak is sok, erre nem számított. Kezdi elveszíteni a fejét, hisz ilyesmi nem fordult elõ vele a világ tengerein, arra se volt példa, hogy valamelyik matróz, másodkapitány vagy tiszt megtagadja parancsait, ne teljesítse intézkedéseit. Mi az, hogy mást akar a miniszterelnök, akit Én neveztem ki? Mi az, hogy parlament, amely a bûnözõk, érdekcsoportok, maffiózók számára (is) szokott törvényeket hozni? Mi az, hogy politikai pártok? A politikai osztályt szõröstül-bõröstül le kell cserélni. Miért javasoltak most olyan új külügyminisztert, akinek a kinevezésével Én nem értek egyet? Mi az, hogy székelyföldi autonómia? Ilyen sohasem lesz az egységes román nemzeti államban. Mi az, hogy fel akarnak függeszteni tisztségembõl? Nem Engem, hanem a kormányt, a jelenlegi honatyákat kellene elzavarni, rég megmondtam már, hogy elõrehozott választásokat akarok. Államfõnk eme gondolatai egy újabbal is kiegészültek egy kedden adott rádióinterjúban: mi az, hogy sajtó? Hisz, állítja Bãsescu, annak moguljai, tessék csak fel - háborodni, politizálnak, politikai érdekcsoportok malmára hajtják a vizet, már a politikát is kontrollálják. A sajtómogulok mesterségesen és felelõtlenül azt a látszatot keltik, hogy az országban politikai válság van, holott ez nem igaz, hisz mindenki látva láthatja, hogy az állam fõ intézményei: az Elnöki Hivatal, a kormány, a parlament mûködõképes, a sajtó tehát, amely ezt megkérdõjelezi, hazudik. Nyugodjunk meg tehát: az országban nincs politikai válság, minden, vagy majdnem minden oké lenne, ha ez a csúnya sajtó nem zajongana annyit. Vagy ha zajongana is, csak a kormányt, a parlamentet, a Demokrata Pártot nem, csak a többi pártot bírálná. Magyarán: ha Bãsescuról naponta hozsánnákat közölne, s eltitkolná azt is, hogy léket kapott hajója a Cotroceni palota vizein. Értjük, persze, a hatalom nem szereti, sohasem szerette a sajtót. Sebaj, hatalmak jönnek és mennek, a sajtó pedig marad, s jól vagy rosszul, de legalább megpróbálja, hogy a demokrácia õrzõkutyája legyen. A kanadiak fizetnek Hunyad Teljes mértékben megtérítették továbbképzési költségeiket a vajdahunyadi önkormányzat Kanadába települt alkalmazottai, miután a bíróság a város hajdani és jelenlegi elöljáróin akarta behajtani ez összeget. A polgármesteri hivatal 2004-ben három alkalmazottjának továbbképzését fi- Nem sok idõn belül megszûnik a filharmónia Kelemen András összefüggéseket keresett Kelemen András, a filharmónia egyik legrégebbi tagja is úgy érezte, szombati cikkünk (Vezérária két szólamra) elolvasását követõen el kell mondania véleményét a zenekaron, intézményen belül kialakult helyzetrõl, hangulatról. Arad Amióta a Nyugati Jelen, az aradi médiában szombaton elsõként számolt be részletesen a filharmónián belüli feszültségekrõl, megindult a lavina, és a nyilvánosságot vállalva vagy magánemberként egyre többen szólnak hozzá az ügyhöz. A dolog pikantériája, hogy az önkormányzattal tegnap tartott kiértékelõn a felek szóba sem hozták a kérdés. Arad-Séga Lelkipásztor életében ritkán adódhat olyan alkalom, amikor a saját szüleit esketi meg Isten házában, elõtte vallanak további örök hûséget, állhatatosságot, szeretetet. Az arad-ségai katolikus templomot megtöltõ hívek e ritka, meghatóan családias jelenetnek lehettek szem- és fültanúi, miközben ft. Király Árpád marosi fõesperes, ségai plébános 50. házassági évfordulójuk alkalmából Isten elõtt, a meghatottságtól el-elcsukló hangon újra megeskette szüleit, Jánost és Annát. A házasságkötõ szertartást részleteiben lefolytatta: megszentelte a jegygyûrûket, amelyeket felhúztak egymásnak, majd a feszületre tett kézzel megismételték a fél évszázaddal ezelõtt megfogadott esküt, a fõesperes megölelte, megcsókolta õket. A meghatottságtól többszöri próbálkozásra volt szüksége, hogy felelevenítse a 18 évvel ezelõtt történteket, amikor szüleivel együtt az arad-ségai plébániára érkeztek. Családját a hívek nagy családja befogadta, náluk Úgy érzem, nem sok idõn belül megszûnik a filharmónia, mert mások megeszik jelentette ki Kelemen. A filharmónia jövõjét tekintve én nem támogatom a Tãlmaciu házaspárt, ráadásul úgy gondolom, bizonyos otthonra találtak. Mindezért köszönetet mondott a híveknek és Istennek. A szertartást követõen a gyermek 50 piros szegfûbõl összeállított, csodálatos vi- zette ki, anélkül, hogy ezt bármilyen szerzõdés indokolttá tette volna. A három személy közül ketten nemsokára kitelepedtek Kanadába, a hivatal pénzügyeit ellenõrzõ számvevõszéki bizottság pedig feljelentést tett a hajdani és jelenlegi polgármester, illetve a hivatal igazgatója ellen, indokolatlan közpénzköltés címén. A három tisztségviselõt 48,7 millió régi lej kifizetésére kötelezte a bíróság. Idõközben azonban a Kanadába települtek megtérítették továbbképzésük költségeit jelentette be Nicolae Schiau polgármester, aki bevallása szerint nyugtákkal tudja igazolni az összeg kiegyenlítését. Ez ugyan új mozzanata az ügynek, de a város elöljáróira kirótt büntetést még nem oldja fel. (GBR) idõ elteltével már nem lesz szükség ránk, muzsikusokra, mert az Europa Symphony, amelynek egyébként én is tagja vagyok, fog itt majd koncertezni. Sajnos, a szakszervezet, és annak új vezetõje, Mihai Dogaru hallgat, õk eddig nem álltak egyik oldalra sem. Érthetõ, hisz a muzsikusokat a turnékkal lehet megfogni, az jelent plusz jövedelmet számukra. Folytatása a 12. oldalon IRHÁZI JÁNOS Aranylakodalom Az aranylakodalmas eskü megható pillanatai Andrásy-fotó rágkosárral kedveskedett az aranylakodalmukat ünneplõ szülõknek, akik számára további boldogságot, jó egészséget és Isten áldását kérte. (BALTA) Nem nyilatkozat, csak válasz 2. oldal

2 2 Szerda, február 21. Napzárta Kormánypénz távfûtésre Mintegy 300 millió lejt osztott szét tegnapi ülésén a kormány a táv-hõszolgáltatók között a rendszer-felújítási és -korszerûsítési munkálatok folytatására. Az RMDSZ közleménye szerint az RMDSZ központi vezetõsége és helyi szervezetek közötti együttmûködés eredményeképpen magyarlakta települések is részesültek a támogatásból. Régiónkból Arad , Kisjenõ , Déva , Brád , Petrozsény , Temesvár lejhez jut. Beperelt aradi orvosok Az aradi kórházban a múlt héten meghalt 12 éves, ötödik osztályos kisfiú szülei tegnap beperelték a gyereket kivizsgáló orvosokat. Gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják õket, mivel a kivizsgálás során nem ismerték fel, hogy a gyereknek vakbélgyulladása van. Gavril Cheºa, a gyermek apja a Mediafax hírügynökségnek elmondta: bûnvádi feljelentést tett az Aradi Törvényszék Ügyészségén, és benyújtott egy feljelentést az Aradi Orvosi Kamarához is, az ügy kivizsgálását kérve. Carmen Lucan, Cristian Geantã, Henry Osakwe orvosok, illetve az orvosi bizottság tagjai ellen tett bûnvádi feljelentést, akik az Arad Megyei Kórházban mûtét elõtt megvizsgálták a gyereket. Az orvosi bizottság tagjai azt állították, hogy a fiúnak nincs vakbélgyulladása, annak ellenére, hogy egy orvosnõ, aki azelõtt szintén megvizsgálta a gyereket, azt mondta, hogy fennáll ez a lehetõség. Nem akarunk semmit ezektõl az orvosoktól, pénzt sem, csak azt akarjuk, hogy fizessenek az elkövetett hiba miatt a bírák döntése szerint nyilatkozta Gavril Cheºa. Árusítható még a sertéshús Az Állat-egészségügyi Hatóság azt kérte az Európai Bizottságtól, engedje meg a háromnál kevesebb sertést nevelõ kisgazdáknak, hogy megyei szinten június végéig még eladhassák a sertéshúst. Az Országos Állat-egészségügyi és Élelmiszer Biztonsági Hatóság 2006-ban kiadott egy rendeletet, amely szabályozza Romániában a sertésnevelést és kimondja, hogy a háromnál kevesebb sertést nevelõ gazdák csak saját használatra tarthatják az állatokat. Haladékot kértünk június 30-ig Brüsszeltõl, ebben az idõszakban a kisgazdák az engedéllyel rendelkezõ vágóhidakon levágathatják a nevelt sertéseket, és a megye területén áruba bocsáthatják a húst engedélyezett kereskedelmi egységekben nyilatkozta Marian Avram, az Állategészségügyi Hatóság elnöke. Az árusítás engedélyezéséhez kérvényt kell benyújtani. Szerkeszti KILIN SÁNDOR Meglepetéssel olvastam a Nyugati Jelenben a kisiratosi, a nagyvarjasi, illetve nagyiratosi kiszállásokkal kapcsolatban megjelent írásokat kezdi hétfõi lapszámunkban közölt Nyilatkozatát Király András Arad megyei RMDSZelnök, parlamenti képviselõ. Részben számunkra is meglepetés volt a Nyilatkozat hangnemében és több részletében, kezdve mindjárt a címmel. Nem volt meglepetés a kijelentés, miszerint az RMDSZ mindhárom településen igyekszik minél jobban képviselni a közösségek érdekeit. Természetes, hogy aki a közösségi érdekek képviseletét nem vállalja, annak aligha van mit keresnie egy érdekképviseleti szervezetben. Persze többes számban fogalmazott állításával (el kell végeznünk a feladatokat anélkül, hogy ezért bármiféle ellenszolgáltatást elvárnánk ) ellentétben akad olyan ember is, aki igyekezetéért ellenszolgáltatást nem csak elvár, de kap is. Tudomásunk szerint egy RMDSZ-es polgármestert, alpolgármestert, városi, községi tanácsost, urambocsá!, parlamenti képviselõt sem csupán az esetleg lankadatlan munkájáért hálás közösség elismerése honorál viszonylag tisztességesen. De közeledjünk a lényeghez. Temesvár Enyhén szólva furcsa, hogy elsõ menetben mindössze két szûrõállomás felállítását hagyta jóvá a környezetvédõknek a Temesvári Polgármesteri Hivatal. A szakemberek véleménye szerint a legszigorúbb takarékosság mellett is sokkal többre jelenleg négy ideiglenesen kihelyezett berendezés mûködik lenne szükség ahhoz, hogy ha nem is megbízható, de legalább elfogadható adatokat gyûjthessenek a város levegõjérõl, a környezet szennyezettségérõl. Közélet Nem nyilatkozat, csak válasz Kissé értetlenül olvastam a Kisiratoson megtartott olvasótalálkozó kicsengését. Mi kicsengést ugyan nem, csak szöveget tudunk olvasni, ellenben állítjuk: még mindig jobb kissé értetlennek lenni, mint teljesen. Mi ugyanis totál-értetlenül álltunk a Nyilatkozat harmadik bekezdésébe foglalt, elnök úr által kifogásolt passzus elõtt. Az a baj, hogy a községi tanács, a polgármesteri hivatal munkáját dicsértük? Vannak fontos beruházások, amelyekrõl állítólag a Nyugati Jelen nem tudott és ne írt volna? Emlékezetünk szerint minden kisiratosi beruházásról tudunk és írtunk. Biztató évkezdés Kisiratoson címmel (2007. január 10.) beszámoltunk az építendõ sportcsarnokról, az utcák leterítésérõl zúzott kõvel, hõszigetelõ nyílászárók felszerelésérõl a polgármesteri hivatalra, a kultúrotthon korszerûsítésérõl, tetejének javításáról stb. Január 23-án azt olvashatta Király András a Mi legyen a kisiratosi termálstranddal? címû, a községben megtartott olvasótalálkozóról szóló kifogásolt beszámolóban, hogy a polgármester megismétli, némiképp bõvítve (vízvezeték, közkutak, csatornázási terv stb.) az eredményeket, elképzeléseket. Két szûrõállomásra már van engedély TÕKÉS LÁSZLÓ királyhágómelléki református püspök kampánystábja panaszt tesz a magyar kormánynál azzal kapcsolatban, hogy álláspontja szerint az RMDSZ saját érdekeire használja a magyar hatóságok által az erdélyi magyar oktatás támogatására kiutalt összegeket. Szilágyi Zsolt volt RMDSZ-es képviselõ, a püspök kampánystábjának elnöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke tegnap sajtótájékoztatón kijelentette: megengedhetetlen az a mód, ahogy az RMDSZ-vezetõk használják fel a magyar kormány által biztosított pénzt, ezért több erdélyi magyar szervezet fel fogja kérni a magyar kormányt, hogy indítson vizsgálatot az ügyben. A magyarországi hatóságok nagyot tévedtek, amikor a Kelemen Hunor által vezetett Iskola Alapítványra bízták a pénzalapok kezelését, mivel ez az RMDSZ zsebalapítványa Észrevételük alátámasztására a többi között azzal érvelnek, hogy Bukarest után Temesvár a legnagyobb kiterjedésû város az országban. És igazuk lehet, mert a Bega-parti megyeszékhely összterülete hektár. Tagadhatatlan, hogy nagyobbik hányada szántó és legelõ, de 2920 hektáron épületek állnak, 1060 hektárt lefoglalnak az útfelületek, és 74 hektárt a parkok, zöldövezetek, vízparti sétányok, játszóterek stb. Ha mondta Szilágyi. A volt képviselõ azt állítja, több bizonyíték van a birtokában arról, hogy más célokra használják a magyar gyerekek oktatására szánt pénzt. Szilágyi szerint az RMDSZ csak akkor adja át a magyar kormány által biztosított forintos támogatás kérésére a formanyomtatványokat, ha a kérelmezõk nem támogatják aláírásukkal vagy különbözõ akciókban való részvétellel Tõkés László EP-jelölését. Szilágyi több megyébõl említett eseteket, amikor az RMDSZ aktivistái zsarolták és megfélemlítették Tõkés püspök támogatóit. A Kolozs és Bihar megyei RMDSZirodákban az aktivisták arról informálják az embereket, hogy a forint az RMDSZ alapjaiból származik, és csak akkor kapják meg az összeget, ha nem támogatják Tõkés püspököt mondta Szilágyi. A püspök kampánystábjának fõnöke felhozta még, hogy a helyi önkormányzatokban az RMDSZ Mégis kimaradt valami: ezúttal nem tértünk ki (mint máskor annyiszor) expressis verbis arra, hogy ezek a beruházások nem elsõsorban a községi tanács, a polgármesteri hivatal érdeme, hanem az RMDSZ-é és személyesen az elnök-képviselõé, amint az a Nyilatkozatban meg is fogalmazódik: akit érdekel, pontosan elmondhatom, mekkora erõfeszítéseket tett az RMDSZ központi vezetése, valamint jómagam mennyit jártam közbe Hogy vethetõ ez össze a Nyilatkozat második bekezdésével: el kell végeznünk ezeket a feladatokat anélkül, hogy ezért bármiféle ellenszolgáltatást elvárnánk? Valamit mégis elvár a szerzõ: hogy az elért eredményeket megfelelõ módon tudassák a közösségekkel. A tudassák nyilván az újságra vonatkozik, a megfelelõ mód pedig a fentiek fényében egyértelmûen a személyes (vagy kollektív) érdemek elismerésére és ismételt felemlegetésére. Elvárja tehát, hogy mit és hogy. Ez sem újdonság és meglepetés számunkra: a valamelyes gyakorlattal rendelkezõ újságíró tudja, hogy politika alanyai rangra, nemzetiségre, pártállásra való tekintet nélkül joggal várják el (valós vagy képzelt) érdemeik, teljesítményeik buzgó elismerését. Csakhogy a Nyugati Jelen nem pártlap, egyik-másik csoportosulás, személy szószólója, amelynek úgymond kötelessége a milyen jogon megfogalmazott? jogos elvárások teljesítése. Mitõl döbbent meg teljesen a nagyvarjasi vonatkozású cikkben Király András? Attól, hogy szerinte az RMDSZ által kieszközölt beruházásokat az újság úgy tálalta, mintha az SZDP-nek is ugyanannyi érdeme lenne benne, mint a Szövetségnek. Lássuk, mit ír az újság: Mind az RMDSZ, mind az SZDP (ide tartozik a jelenlegi polgármester!) kiharcolt 1-1 milliárd régi lejt, amellyel a község mindhárom településének valamennyi utcáját kikövezhetik. Ha igaz, hogy az útkövezéshez az SZDP is kiharcolt egymilliárdot, akkor az egyik milliárd több mint a másik? Ha ennyi lenne az összes beruházás (amit a cikk nem állít!), mennyivel több az érdeme az RMDSZ-nek? A képviselõ úr számára egyenesen mellbevágó a nagyiratosi tudósítás utolsó mondata : szerinte (mármint az utolsó mondat szerint szerk. megj.) a Nyugati összeadjuk a szigorúan belterületnek számító részeket, 4 ezer hektárt meghaladó felületet kapunk. A szétfolyt nagyvárosban az ideiglenesen itt-tartózkodókkal együtt mintegy 400 ezer ember és 70 ezer gépjármû szennyezi a levegõt, a környezetet. A két jóváhagyott szûrõállomást a Sági úti iparnegyedben, illetve a szellõsebb övezetnek számító Mihai Viteazul úton építik. A következõ kettõ részére a Szabadság téren és a Nap negyedben tagjai zsarolják az embereket, Szatmár, Kolozs és Bihar megyét hozva fel példaként, ahol az RMDSZ polgármesterei és alpolgármesterei figyelmeztetik a Tõkést támogatókat, hogy nem kapnak többé fûtéstámogatást. Tõkés a Mediafax hírügynökség szerint hétfõn bejelentette, hogy kilépett a Kolozs megyei RMDSZ-bõl és beiratkozott a Temes megyei szervezetbe. TEGNAP A BUKA- RESTI TÖRVÉNYSZÉK helyt adott az ügyészség fellebbezésének, és visszautasította Miron Cozma volt bányászvezér szabadlábra való helyezését. A BUKARESTI FELLEBB- VITELI BÍRÓSÁG felmentette az 1946-ban halálra ítélt és kivégzett nácibarát Ion Antonescu tábornokot a béke elleni bûncselekmények vádja alól, amelyet annak idején a Szovjetunió ellen 1941-ben indított háború miatt emeltek ellene közölték bírósági források. A tavaly decemberben meghozott ítélet ugyanakkor nem menti fel a tábornokot a háborús és az emberiesség elleni bûnök vádja alól fûzte hozzá ugyanaz a forrás. Adrian Podar bíró úgy vélekedett, hogy a béke elleni bûncselekmények vádja, amelyet a népbíróság Jelen munkatársai évente legalább egyszer meglátogatják a két települést, míg az RMDSZ csak egyszer négyévenként, választások elõtt. Úgy érzem, tendenciózus, nem helyénvaló megfogalmazás volt, mivel jómagam legalább 3-4 alkalommal jártam a községközpontban, munkatársaim azonban sokkal sûrûbben. A hivatkozott cikk utolsó két mondata arról szól, hogy összefogás nélkül nem megy, s az összefogáshoz a helybeliek õszinte óhaja és hozzájárulása szükséges. Az ominózus mondat, valamivel feljebb szól így: a magyarság érdekvédelmét felvállaló RMDSZ csak a választási kampányok idején találja érdemesnek megszólítani az igencsak szétforgácsolódó híveit. (Az elõzõ mondattal összevetve kiderül: Nagyiratosról van vagy lehet szó.) Lehet, hogy sarkos megállapítás, de tény: elhangzott az olvasótalálkozón, ami legalábbis annyit jelent: vannak, akik így látják és érzik. Meg kell gyõzni õket az ellenkezõjérõl. Ami nem feltétlenül a sajtó (konkrétabban a Nyugati Jelen) feladata, utasítani rá pedig, szögezzük le: végképp nem lehet. A szerkesztõség nevében JÁMBOR GYULA fõszerkesztõ-helyettes készítik elõ a terepet a környezetvédõk, hogy jóváhagyás esetén azonnal elkezdhessék a felállításukat. Az eddigi alkalmi mérések adatai szerint a levegõ szennyezettsége a város egész területén meghaladja a megengedett szintet. Ha ezentúl szorgalmasabban mérik és jelentik, talán felfigyelnek rá az illetékesek. Hisz õk is a szennyezett levegõt szívják, még ha autón járnak is! (SIPOS) emelt a tábornok és kormányának több tagja ellen, nem nyert igazolást. A Románia által a Szovjetunió ellen indított háború legitim volt, és a román határokat fenyegetõ szovjet katonai fenyegetés elhárítására irányult hangsúlyozta a bíró. Egy történészbizottság jelentése szerint, amely Romániának a zsidóság megsemmisítésében játszott szerepét volt hivatva feltárni, az Antonescurezsim idején összesen 270 ezer román és ukrán zsidót, továbbá mintegy 20 ezer cigányt öltek meg a Bukarest által igazgatott területeken. TEGNAP BEISMERTE a Mediafax hírügynökségnek Adriana Sãftoiu államfõi tanácsos, hogy Cãlin Popescu-Tãriceanu miniszterelnök és Traian Bãsescu államfõ beszélt telefonon, és ennek során az államelnök arra kérte a kormányfõt, hogy az európai parlamenti választások a kormány által megjelölt idõpontban, azaz május 13-án legyenek. Traian Bãsescu arra kérte a miniszterelnököt, hogy ne odázzák el az EP-választásokat a két referendum miatt, fõként, hogy még egyiknek sincs kitûzött idõpontja jelentette ki az elnöki tanácsos. Összeállította SZALONTAI SÁNDOR

3 Véglegesítették a záróvizsgák feladatsorait Fehér Nagyenyeden a Kõrösi Csoma Sándor utca lakóinak panaszát, melyrõl már beszámoltunk, a Bãilor utca 18. szám alatti családi ház tulajdonosainak mély elkeseredése tetõzi. A Kõrösi Csoma Sándor utca 16. szám alatti, a polgármesteri hivatal tulajdonát képezõ épület amely a udvarukkal is határos valamilyen okból nem tûzfallal épült. A jelenleg több mint 70 tagú roma közösségnek otthont adó épület négy ablaka a két ház közötti keskeny virágoskertre nyílik. A tanügyminisztérium február 19-én, hétfõn lezárta a VIII. osztályt végzõk idei országos tesztvizsgáira januárban közzétett feladatsorok módosítására vonatkozó javaslatok fogadását, és a edu.ro címû honlapon található változatot véglegesnek tekinti. Mihail Hãrdãu tanügyminiszter tegnap közölte, hogy a megyei tanfelügyelõségek kötelesek biztosítani a záróvizsgák tételeit azon iskolák számára, amelyek nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel. Erre két lehetõség között választhatnak: vagy kinyomtatják azokat, vagy CD-re másolják. A tételeket az iskolák könyvtárában helyezik el, ahol bárki hozzáférhet. A könynyû haszonszerzés kiküszöbölése érdekében a miniszter átiratban tiltotta meg a megyei tanfelügyelõségnek, hogy bármilyen szerzõdést kössenek kiadókkal a végleges tételek kinyomtatására. K. K. Krónika A legjobb megoldás a kilakoltatás lenne Uniter díjra jelölték a Fedra szerelme elõadást Arad Az Aradi Ioan Slavici Klasszikus Színház történetében elõször fordult elõ, hogy a társulat egy elõadását mindjárt négy kategóriában Uniter díjra jelölje a zsûri. Nevezetesen Sarah Kane: Iubirea Fedrei (Fedra szerelme) címû, annyi vihart kavart színmûvérõl van szó. A darabot jelölték a legjobb elõadás (rendezõ: Mihai Mãniuþiu), a legjobb férfi fõszereplõ (Lovas Zoltán Hipolit szerepében), a legjobb nõi fõszereplõ (Irina Wintze Fedra szerepében) és a legjobb díszlettervezés (Doru Pãcurar munkája) kategóriában. A díjakért folyó verseny igen szorosnak ígérkezik, hisz a jelöltek között olyan nevek szerepelnek, mint Andrei ªerban, Radu Afrim, Alexandru Tocilescu, hogy csak néhányat említsünk. Ezzel együtt az aradiak négy kategóriában történõ jelölése annak bizonyítéka, hogy a szakma nagyra értékeli az aradi színjátszás magas színvonalát. A díjkiosztó ünnepséget április 23-án tartják Nagyszebenben. (BALÁZS) Bukarestben vendégszerepel az aradi színház Az Aradi Ioan Slavici Klasszikus Színház társulata rövidesen Bukarestben vendégszerepel. Február 26-án, hétfõn 19 órakor az Odeon Színházban Jon Fosse: Vis. Toamna címû darabját mutatják be az aradi színészek, február 27-én, kedden pedig a Bukaresti Nemzeti Színház mûhelytermében Sarah Kane: Iubirea Fedrei címû darabjával lépnek közönség elé. B. K. Így aztán Szabadi Adalbert és Gyöngyvér minden lépését vizsla szemek kísérik, s ha netán tágas, árnyas teraszukat óhajtanák használni, meghitt társalgásukba is bele-belekotyognak, esetenként aljasul káromkodnak az izgága szomszédok. Tavasztól õszig a háztartási hulladékot, a kukázási fölösleget az ablakokon hajigálják ki, télen ugyanezt tüzelve el, a nehezen égõ mûanyag, rongy és gumi bûze árasztja el a környéket, fekete korommal borítva a szomszédos házakat. Ettõl eltekintve, mint központi ház tulajdonosai, évi 185 lej ingatlanadót fizetnek. Szélmalomharcuk 2000-ben kezdõdött. Évente 2-3 beadvánnyal fordulnak a polgármesteri hivatalhoz azon megfontolásból, hogy a tulajdonról és a vele járó bajokról a hivatalnak kellene gondoskodnia májusában a technikai osztály szakemberei megállapították, hogy panaszuk megalapozott, 2002 októberében írásban közölték, hogy az ablakokat befalazzák. Erre 2006 nyarán történt próbálkozás, amikor Kováts Krisztián alpolgármester pléhtáblákat szegeztetett az ablakokra. Másnap a táblák ablaktokostul a virágoskertben landoltak. Az elkeseredett házaspár megoldást már csak a polgármesteri hivatal ellen indított pertõl remél. Kováts Krisztián alpolgármester nem örülne a pernek. Megérti a család elkeseredését, viszont az ablakokat sem falaztatná be, mivel a helyiségekben élõ sokgyerekes roma családok teljesen fény nélkül maradnának, hiszen itt még villanyvilágítás sincs. Az egyetlen megoldást az amúgy is embertelen körülmények között élõ roma családok kilakoltatásában látja. A helyi tanács csütörtökön dönt a Bufa negyedbe tervezett, más roma ügyeket is megoldani hivatott szociális lakások megépítésérõl. Reményei szerint ezek a nyár folyamán elkészülnek, elsõséget pedig a Kõrösi Csoma Sándor utcai ház lakói fognak élvezni. TAKÁCS ILDIKÓ Szerda, február A Bank of America, a legnagyobb egyesült államokbeli bank, amelynek szolgáltatásait a legtöbb nem hivatalosan az Egyesült Államokban élõ vagy dolgozó spanyol ajkú veszi igénybe, új és nagy vihart kiváltó hitelkártyát bocsátott ki. Ezt a kártyát ugyanis igénybe vehetik azok a latin-amerikaiak is egyelõre kísérleti jelleggel Los Angelesben és környékén, akik nem szerepelnek az amerikai egészségügyi nyilvántartásban. A felháborodott ellenzõk nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkoznak, mások a pénzmosók dolgának megkönnyítését vetik a bank vezetõinek szemére olvasható az argentínai hírportálon. Ricardo Alarcón, a kubai parlament elnöke megerõsítette, hogy Fidel Castro nemcsak nagyon jól van, hanem hamarosan ismét megjelenik a nyilvánosság elõtt, a tavaly július 27-én elvégzett bélmûtétje óta elõször adja hírül a barcelonai újság. A 80 éves pártvezér tavaly 75 éves öccsének, Raúlnak és egy hattagú kollektív bizottságnak adta át a hatalmat ideiglenes jelleggel. Az amerikai kulturálispolitikai havilap újonnan feltárt tényekben bõvelkedõ anyagban támadja a neokonzervatívokat, akik a több százezer ember halálát okozó iraki háborút azért indították meg, hogy Izrael biztonságát növeljék, és a térség rendszereit felváltsák barátságosabb, Nyugat-barát szövetségesekkel, miközben Irak a terroristák gyakorlóterepe lett. Most még katasztrofálisabb hibát akarnak elkövetni: Iránt megtámadni. Válaszlépésül Irán lezárhatja a Hormuzi-szorost, ahol a világ olajexportjának 40 százaléka halad át. A kõolaj hordónkénti ára 125 dollárra szökhet, és nemzetközi olajháborúk robbanhatnak ki. Az iraki háborúról szóló videojáték segítségével kívánják gyógyítani a Közel- Keletrõl hazatért, lelkileg sérült amerikai katonákat írja az egyiptomi kormánylap. A tudósítás szerint az amerikai katonáknak Irakban szörnyû körülményeket kellett kiállniuk, ezért a legtöbb ott szolgált zsoldos komoly lelki bajokkal tért vissza hazájába. Ezen bajok kezelésére a Dél-Kaliforniai Egyetem egyik híres pszichológusa új számítógépes játékot fejlesztett ki. A szimulált harci cselekmények során a beteg katonák újraélhetik az iraki harcokat, és az ebbõl nyert tapasztalatok segítségével lehet õket kezelni. Az eljárást az Egyesült Államokban már tíz klinikán alkalmazzák. (A Magyar Nemzet összeállítása nyomán)

4 4 Szerda, február 21. Üzlet Pénz Befektetés q Egy felmérés szerint a hazai pénzintézmények kínálata sokkal szegényesebb, mint a nyugat-európai bankoké. q A Lukoil Románia saját hõerõmûvet fog építeni Ploieºti mellett, a Petrotel finomítónál, a beruházás értékét millió dollárra becsülik, az átadásra két év múlva kerül sor. q A Pénzügyminisztérium elõkészített egy határozattervezetet, amelynek alapján az uniós pályázatoknál a forgalmi adót (TVA) a központi költségvetés fizeti. Erre a célra 383,5 millió lejt fognak elkülöníteni. q A külföldön dolgozó román állampolgárok decemberben hivatalosan 1,3 milliárd eurónak megfelelõ valutát küldtek haza. q A Bukaresti Értéktõzsdén (BVB) szereplõ vállalatok tavalyi profitja 23 százalékkal volt nagyobb, mint egy évvel korábban. q A hazai Alka édesipari gyár Magyarország irányába terjeszkedik. q A nettó átlagbér idén 11,8 %-kal, 855 lejrõl 990 lejre nõ. Ez 42 lejjel jelent többet annál az összegnél, amit az illetékes szakbizottság novemberben bejelentett. A bruttó átlagkereset 1330 lej körül alakul, ez 16,6 százalékkal több a tavalyihoz képest. q A Plus Discount üzletlánc idén 55 millió költ hálózatának bõvítésére. q A mezõgazdasági minisztérium javaslatot tett a gázolaj jövedéki adójának csökkentésére. q A bankok által kínált letéti jegyek egyre kevésbé vonzóak a lakosság számára. q Tavaly a közép-romániai régió fejlõdött a legerõsebben: a térség gazdasága 8,8 százalékkal bõvült, elsõsorban az ipar jó teljesítményének hatására. Tavaly a térség ipari termelése 12,5 százalékkal nõtt. q Két fejlesztési program keretében idén 84,5 millió eurót fordítanak a bukaresti Henri Coandã (Otopeni) repülõtér felújítására. q Az elõzõ évek gyakorlatához hasonlóan idén is folytatja számítógép-vásárlási segélyprogramját a kormány. A szaktárca közleménye szerint az érintettek április 30-ig igényelhetik az oktatási intézmények titkárságán a támogatást. q Statisztikai adatok szerint mintegy 7,1 százalékkal növekedett Románia ipari termelése, legnagyobb arányban, 21,1 százalékkal a feldolgozóipar bõvült. q Hamarosan 14 Kaufland üzletet nyit a német Lidl&- Schwartz csoport, ezzel további százmillió eurót fektetve be Romániába. Az aradi üzlet nyitása nyár elejére várható. q A hazai étolajgyárak nem érzik veszélyeztetve pozícióikat a nyugat-európai konkurenciától. Az oldalt IRHÁZI JÁNOS szerkesztette Gazdaság Munkaerõpiaci reformra készül az Unió A foglalkoztatásügyi miniszterek által holnap elfogadandó közös foglalkoztatási jelentés szerint a munkanélküliség csökken, a foglalkoztatás pedig nõ. A Bizottság jelentése amely a nemzeti reformprogramoknak a foglalkoztatás terén történõ végrehajtását vizsgálja az egyes tagállamokban optimista. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy szigorúbb reformokra van szükség, nevezetesen a munkaerõ-piaci rugalmasság és biztonság jobb egyensúlyának a rugalmas biztonság megteremtése érdekében. A Bizottság egyedi nemzeti ajánlásokat is megfogalmazott a legtöbb tagállam számára. Az említett jelentésen kívül a Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Tanács február 22-én várhatóan országspecifikus ajánlásokat is jóváhagy majd a gazdasági és foglalkoztatási politikákkal kapcsolatban. A miniszterek elõször fogadnak el ilyen integrált nemzeti ajánlásokat. Ez fontos lépést jelent az EU foglalkoztatási és növekedési célkitûzéseinek Másodszorra is nekifutnak A kormány külföldi befektetõnek tervezi eladni a Daewoo volt romániai vállalkozásának 72,4%-át a márciusban kezdõdõ privatizáció során. A kormány, az addigi 49%-a mellé, tavaly augusztusban vásárolta vissza a vegyes vállalatként mûködött üzem többi 51%-át a csõdbe ment dél-koreai Daewoo Motors autógyár hitelezõitõl 60 millió dollárért, eleve azzal a szándékkal, hogy az üzemet továbbadja majd egy másik autógyárnak. A kormányfõ a Ford céggel folytatott tárgyalásai után azt mondta, hogy gyors és átlátható privatizációt akarnak. A Fordon Mindenki számára jobb rendszert akarnak Élelmiszerbehozatali dömping Románia lakossága tavaly is egyre nagyobb mértékben fogyasztott import élelmiszereket. A behozatal 2006-ban elérte a 2,4 milliárd eurót, ami 20 százalékos növekedést jelent 2005-höz képest, miközben az élelmiszerexport mindössze 850 millió eurót tett ki. A külkereskedelmi deficit tehát ezen a téren 1,5 milliárd euró, áll a mezõgazdasági minisztérium statisztikájában. A helyzetet súlyosbítja, hogy Románia alacsony feldolgozottságú általában élõállat, napraforgómag stb. termékeket exportál, ami kicsi bevételeket jelent. Az élõállat, napraforgómag és gabona kivitele jelenti az élelmiszerexport 40 százalékát. Az ország elsõsorban olyan élelmiszereket hoz be, amelyeket itthon is megtermelnek, de a mennyiség nem fedezi a szükségletet. A statisztikák szerint az import egyharmadát a sertéshús, dohányipari termékek és cukor teszi ki, ennek a számlája tavaly 328 millió euró volt, szemben a 2005-ben kifizetett 314 millióval. Románia még keleti szomszédjával, Moldovával szemben is külkereskedelmi deficitet jelentett, hisz onnan 56,5 millió euró értékben érkezett élelmiszeripari termék, miközben az export mindössze 18 milliót tett ki. Szakemberek máris figyelmeztetnek, hogy Románia uniós csatlakozását követõen az élelmiszerkereskedelmi deficit a vámtarifák eltörlésével még nagyobb lesz idén. Arad megye gazdasága számokban A statisztikai hivatal aradi kirendeltségétõl most kapott adatok szerint a megye ipari termelése decemberben 6 százalékkal volt nagyobb, mint egy évvel korábban, ami elsõsorban a kõolajkitermelés emelkedésének és a feldolgozóiparban tapasztalt fejlõdésnek volt köszönhetõ. Csökkent viszont 2006 novemberéhez képest az export, de emelkedett az import. A hivatalos munkavállalók száma decemberben volt (2006 novemberében ). A bruttó átlagbér 1182 lej volt, 122 lejjel több, mint novemberben, a nettó átlagbér pedig a statisztikai hivatal szerint elérte a 879 lejt novemberéhez képest decemberben csökkent a munkanélküliek száma, 7036 állást keresõ személyt jegyeztek fel. Ezek közül 4094 férfi és 2942 nõ volt munka nélkül. A munkanélküliségi ráta 3,3 százalékos volt, szemben a novemberi 3,4%-kal. kívül a General Motors, a Renault-Nissan, az indiai Tata és a kínai Chery autógyár is érdeklõdik a craiovai Daewoo üzem iránt. Ott jelenleg is gyártanak Daewoo márkájú autókat, a román dél-koreai megállapodás szerint erre ez év végéig van lehetõség. Az üzem kapacitása évi 200 ezer autó és 300 ezer autómotor. A Daewoo romániai üzeme nem került a General Motors-hoz, amikor az amerikai óriás még 2002-ben megvette a Daewoo Motorst. Ágazati elemzõk jó vételnek tartanák a craiovai üzemet olyan autógyártó számára, amely elõnyre akar szert tenni az olcsóbb, de képzett román munkaerõ révén. Nõtt a munkanélküliség, kilátásban a munkaerõ-import Gyárts és takaríts! 2012 után nem növekedhet a tagállamokban keletkezett hulladék mennyisége, 2010-re pedig öko-terméktervezési politikát kell kialakítani áll az Európai Parlament által egyelõre csak elsõ olvasatban elfogadott hulladékgazdálkodási irányelvben. Egy másik, nem kötelezõ érvényû jelentés szerint a képviselõk 2020-tól az összes újrafelhasználható anyag hulladéklerakókba történõ helyezését betiltanák. Európában évente fejenként mintegy 500 kilogrammnyi hulladék keletkezik. Ennek azonban csak kevesebb mint harmadát hasznosítják újra, a szemét termelése pedig gyorsabban nõ, mint a gazdaság. Caroline Jackson (néppárti, brit) a felelõse annak az együttdöntési eljárásban tárgyalt megvalósításában, mivel a tagállamok vállalják, hogy figyelembe veszik az ajánlásokat. Megjegyezendõ, hogy a Bizottság a legtöbb tagállam számára foglalkoztatási intézkedéseket fogalmaz meg, és hangsúlyozza, hogy munkaerõ-piaci reformjaikat fel kell gyorsítaniuk. A munkanélküliség 2005-ben 2004-hez viszonyítva 9,1%-ról 8,8%-ra csökkent az Unióban, a foglalkoztatottsági arány pedig 0,8%-kal emelkedett, ami a legjelentõsebb növekedés 2001 óta. Ugyanakkor az EU 2010-es foglalkoztatási célkitûzéseinek eléréséhez további 22 millió új munkahely teremtésére van még szükség. Míg az oktatásba és a szakképzésbe történõ befektetés növekszik, az alkalmazkodóképességet javító szakpolitikák amelyek az Európai Foglalkoztatási Stratégia prioritásai komoly lemaradásokkal küszködnek. Különösen aggasztó, hogy a munkavállalók alkalmazkodóképességének javítását elõsegítõ szakpolitikák nem indultak be kellõ mértékben. A gyors technológiai fejlõdés és a növekvõ globális verseny miatt rugalmas munkaerõpiacokra van szükség. A szerzõdésekre vonatkozó jogi reformok, illetve a képzésekbe történõ nagyobb befektetések megkönnyíthetnék a munkahelyváltást, és több fejlõdési lehetõséget biztosíthatnának a munkavállalóknak. Ám amint azt a jelentés is kiemeli, az ezen a téren tett erõfeszítések elégtelenek voltak. A feketemunka több tagállamban továbbra is jelentõs probléma. A jelentés kiemeli, hogy olyan átfogóbb megközelítésre van szükség, amely ötvözi az aktív munkaerõ-piaci politikákat, a rugalmas szerzõdéses megállapodásokat, az egész életen át tartó tanulást és a szociális védelmet. Idén januárban kissé nõtt a munkanélküliség Romániában, 5,4%-ra a decemberi 5,2%-ról, de javult a tavaly januári 6,1%-hoz képest. A munkaügyi hivatal adatai szerint januárban volt a munkanélküliek száma, decemberben , tavaly januárban Ugyanakkor ipari elemzõk szerint Románia hamarosan munkaerõ-importra fog szorulni, ha az uniós pénzek beérkezésével megindulnak a nagy infrastrukturális beruházások, emlékeztet a Transindex óta minden tizedik román állampolgár elhagyta az országot jobb kereset reményében, hiányt okozva egyebek mellett a textil- és az építõiparban, illetve az egészségügyben. A bukaresti munkaügyi hivatal vezetõjének egy korábbi nyilatkozata szerint ha a csatlakozást követõen csak az eddig becsült legkevesebb, ezer ember keres foglalkozást az EU-országokban, akkor is erõsen rosszabbodni fog a helyzet. Az építõiparban rendszeresen 55%-ot is elér, a könnyûiparban 57%-os, az idegenforgalomban 42-45%-os a munkaerõ-kereslet a meglévõ létszámhoz képest. jelentésnek, amely az 1975-ös hulladék-keretirányelv felülvizsgálatát célozza. Az új irányelv magába olvasztja a veszélyes hulladékokról és az olajhulladékról szóló meglévõ jogszabályokat is. A termelõi felelõsséget meg kell erõsíteni ennek érdekében a termékek piacra kerülésével összefüggésben keletkezett hulladékért a termelõk, illetve az importõrök vállaljanak felelõsséget szólít fel a parlament. Ezt többek között úgy képzelik el a képviselõk, hogy bevezetnék a termelõket és importõröket terhelõ visszavételi kötelezettséget, valamint megkövetelnék a termelõktõl, hogy olyan anyagokat és terméktervezést alkalmazzanak, amely segít a keletkezõ hulladék mennyiségének csökkentésében.

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4775. szám 12 oldal Szerda 2007. augusztus 15. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4745. szám 12 oldal Szerda 2007. július 11. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4596. szám 12+4 oldal Szombat Vasárnap 2007. január 13 14. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 46 38. szám 16 oldal Szombat Vasárnap 2007. március 3 4. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4766. szám 12 oldal Szombat Vasárnap 2007. augusztus 4 5. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4879. szám 12+4 oldal Szombat Vasárnap 2007. december 15 16. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4867. szám 16+8 oldal Péntek Vasárnap 2007. november 30. december 2.

Részletesebben

Feltárták megyénk legõsibb templommaradványát

Feltárták megyénk legõsibb templommaradványát Márton-napi ünnepség német nyelven Márton-napi ünnepséget rendeztek tegnap délben a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumban. A jelenetekkel és énekekkel egybekötött mûsort a németül tanuló diákok Császár

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4589. szám 12+8 oldal Péntek 2007. január 5. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Barangolás a Károlyi-kastélyban Valódi idõutazás élményét nyújtja A hajdanvolt kastély, a Károlyi-kastély elsõ emeletén, tíz teremben berendezett kiállítás, amely a grófi család rezidenciájaként szolgáló

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Szüret Síró-nevetõ szemek Riport a régióban 4 5. oldal XIX. évfolyam, 4807. szám 16+8

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4708. szám 12 oldal Kedd 2007. május 29. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad,

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Féltucatot kapott a bukaresti kupameccsen az Olimpia a Rapidtól Elmaradt az optimista szurkolók által titokban várt bravúr tegnap este Bukarestben, ahol a Román Kupa keretében a harmadik ligás Szatmárnémeti

Részletesebben

Erdei D. István elutazott az Európai Néppárt kongresszusára Az esemény egyik házigazdája az RMDSZ

Erdei D. István elutazott az Európai Néppárt kongresszusára Az esemény egyik házigazdája az RMDSZ Átlépve a százpontos határt nyert a VSK Az idény eddigi leglátványosabb és pontgazdagabb mérkõzését játszotta tegnap este a Szatmárnémeti VSK nõi kosárlabda együttese, amely hazai pályán 17 pontos gyõzelmet

Részletesebben

Több mint ötven százalékra van szükségük a gyõzelemhez

Több mint ötven százalékra van szükségük a gyõzelemhez Pöttöm Parádé a fõgimnáziumban Az ötödikes és kilencedikes diákok beavatása után ezen a héten a legkisebbek bemutatkozására is sor került, jövõ héten pedig a legnagyobbak, a posztlíceumi diákok is megtartják

Részletesebben

Ünnepelt az ezer pince faluja

Ünnepelt az ezer pince faluja BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 0. AUGUSZTUS 3., HÉTFÕ XII. ÉVFOLYAM, 380. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJG.RO Ünnepelt az ezer pince faluja Moldovai zenekar a várban Emlékezetes szabadtéri koncertet tartott

Részletesebben

új magyar szó Méhnyakrákoltásból lett veszélyes hulladék

új magyar szó Méhnyakrákoltásból lett veszélyes hulladék www.maszol.ro 2011. február 18 20., péntek vasárnap új magyar szó 20 oldal Ára: 1,5 lej Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel VII. évfolyam, 34. (1354.) szám BNR-valutaárfolyamok

Részletesebben

új magyar szó 20 oldal Ára: 1,5 lej

új magyar szó 20 oldal Ára: 1,5 lej www.maszol.ro 2010. május 28., péntek új magyar szó 20 oldal Ára: 1,5 lej Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel VI. évfolyam, 102. (1167.) szám BNR-valutaárfolyamok 1

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 19. szám 2013. május 10. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) a város egészségügyi tanácsnoka

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 19. szám 2013. május 10. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) a város egészségügyi tanácsnoka Szentesi Élet XLV. évfolyam 19. szám 2013. május 10. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) ELÕFIZETÉSI AKCIÓ! Csökkent a rezsije? A megtakarított pénzébõl legyen jól értesült! Fizessen elõ a Szentesi

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Hétfõtõl újból MADISZ táncház a Kölcseyben A tanév megkezdésével folytatódik a Szatmárnémeti MADISZ által szervezett néptáncoktatás és táncház is. Az elsõ táncházra szeptember 24-én, hétfõn kerül sor,

Részletesebben

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Nem csitulnak a kedélyek a Petõfi iskola épülete körül, amit az elmúlt hetekben vett birtokba a

Részletesebben

új magyar szó Tanügyi törvény minden jó, ha a vége jó Adóroham, nyugdíjasokkal Jelentõs engedményben reménykedve Aktuális 2 Aktuális 3 Média 9

új magyar szó Tanügyi törvény minden jó, ha a vége jó Adóroham, nyugdíjasokkal Jelentõs engedményben reménykedve Aktuális 2 Aktuális 3 Média 9 www.maszol.ro 2011. január 5., szerda új magyar szó 12 oldal Ára: 1,5 lej Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel VII. évfolyam, 2. (1322.) szám BNR-valutaárfolyamok 1 euró

Részletesebben

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet Szilágyság/50. 1. 50. A Szilágy megyeiek újra bizonyították, hogy a demokrácia elkötelezett hívei. Köszönjük minden választópolgárnak, aki elment szavazni vasárnap, és nem arra szavazott, aki kizárólag

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

Elnökkeresés Eutópiában. 11. EU Tábor Marosfőn. RMDSZ: Kilépés helyett lemondás AKTUÁLIS. Válság: itt a vége, fuss el véle?

Elnökkeresés Eutópiában. 11. EU Tábor Marosfőn. RMDSZ: Kilépés helyett lemondás AKTUÁLIS. Válság: itt a vége, fuss el véle? ÁrA: 5 LeJ H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 2 7. ( 5 3 1. ) S Z Á M 2 0 1 4. J Ú L I U S 1 8. RMDSZ: Kilépés helyett lemondás AKTUÁLIS Válság: itt a vége, fuss el véle? GAZDASÁG Rotary-tábor

Részletesebben

A barátság és együttmûködés fája

A barátság és együttmûködés fája Székhely: Ady Endre u. 9/1. Kézdivásárhely, Románia e-mail: office@szekelyujsag.ro Székelyföld közéleti hetilapja Új sorozat, III. évfolyam, 62. (125.) szám 2011. március 24 30. Telefon: + 40 267 364 000

Részletesebben

XXIII/24 * 2014. június 13. péntek. Kupaüröm Monoron. Megnyertük, de végül nem adták át, kedden döntöttek: mégis jár nekünk

XXIII/24 * 2014. június 13. péntek. Kupaüröm Monoron. Megnyertük, de végül nem adták át, kedden döntöttek: mégis jár nekünk XXIII/24 * 2014. június 13. péntek Kupaüröm Monoron Megnyertük, de végül nem adták át, kedden döntöttek: mégis jár nekünk A kupára várva... Csalódottak voltak a vezetők és a játékosok (fotó: Gyetvai Andrea)

Részletesebben