Idegenforgalmi / vendéglátó és szálloda gyakorlati (külön) feladat (KF1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idegenforgalmi / vendéglátó és szálloda gyakorlati (külön) feladat (KF1)"

Átírás

1 Kodolányi János F iskola Turizmus Tanszék Az értékel tanár tölti ki! Érdemjegy: Beküld neve: Dancsó Péter Szak: Idegenforgalom- és szálloda szak, levelez tagozat. Évfolyam: III. Helyszín: Budapest NEPTUN Kód: CGL7L9 Idegenforgalmi / vendéglátó és szálloda gyakorlati (külön) feladat (KF1) Az értékel tanár tölti ki! 1. Formai kivitelezés nyelvezet és stílus: max. 5 pont... pont 2. Elméleti megalapozás: max. 5 pont.. pont Összes pontszám: 3. Tartalmi kivitelezés: max. 15 pont.. pont 4. Összefoglalás: max. 5 pont.. pont Értékelés: 15 pont vagy kevesebb: elégtelen (1), pont: elégséges (2), pont: közepes (3), pont: jó(4), pont: jeles (5) 1

2 Városliget, mint a turisztikai nagyrendezvények helyszíne 2

3 1. A témaválasztás indoklása 1.1. Városliget rövid története A Városligetnek majd hétszáz éves története van. Annak idején 1241-ben Batu kán a mai Városliget helyén lév mocsárba csalta a magyarokat. Még kétszáz éve is kies rét, nádas és kuszán n tt bokrok borították. Ökörd l nek, kés bb Városerd cskének nevezték. Parkosítását 1799-ben kezdték meg. A XIX. század kilencvenes éveiben Jókai már így látta: "...jelenleg a Városliget Budapest népéletének gy jt medencéje az év minden szakában. Nem csoda, ez van a városhoz legközelebb, s maholnap már benne lesz. A Városliget igazi története több mint száz esztendeje kezd dött, akkor, amikor a millenniumi ünnepségek színhelyéül választották A témaválasztás indoklása A Városliget lakóhelyem közelében van, els sorban ezért választottam dolgozatom témájául a ligetben rendezett turisztikai nagyrendezvények elemzését, a rendezvények körülményeinek bemutatását, azok környezetvédelmi problémáinak vizsgálatát, mert ezek a rendezvények környezeti hatásai rám és családomra és az itt lakó emberekre hatással vannak. Fontos számomra ez a téma, mert az itt zajló rendezvények környezetvédelmi szempontból nézve sajnos sok változtatnivalót igényelnének. A környezetvédelem kérdése napjainkban egyre fontosabbá válik, ezekre a kérdésekre hamarabb megoldásokat kell a szakembereknek találni. Érthetetlen számomra, hogy az itt lakó emberek nagy része mennyire közömbös azzal kapcsolatban, hogy milyen környezet veszi körül ket, és a jelenlegi körülmények között is jól érzik magukat. A környezet fejlesztése közügy, amelyre minden embernek oda kellene figyelnie. A munka és a tanulás mellett a szórakozás, a kikapcsolódás mindenki számára fontos igényként jelentkezik. Az ember, társas lény, szüksége van olyan helyekre és programokra, ahol társadalmi kapcsolatait építheti, fejlesztheti és ahol a kulturált szórakozás iránti vágyát kielégítheti. Európa számos f városában szerveznek a turisták szárára rendezvényeket. Ezek példájára Budapesten is egyre több programot szerveznek a különböz cégek, melyek helyszínéül szívesen választják a Városligetet. Minden korosztály más és más szórakozásra, kikapcsolódásra vágyik. A Városligetben szervezett rendezvényeken is megtalálható ez a sokszín szórakozási lehet ség. A multikulturális programok egyben társadalmi sokszín ségünk jellemz i is. Az Európai Unió el írásai útmutatást adnak az itt is felmerül környezetvédelmi problémákra. Els sorban a zaj és rezgés, hulladékkezelés, hulladék-gazdálkodás és újrahasznosítás el segítése, a zöldfelület védelme és a leveg szennyezés, amelyek azonnali megoldást igényelnének. A kialakult helyzetben a legfontosabb a prevenció, amelyet els sorban az oktatási rendszerbe épített környezetvédelmi oktatás biztosíthat, és amelynek ismeretében az elkövetkez generációk már tudatos környezetvéd k lehetnének Városligeti rendezvények A Városligetben a rendezvények tavasszal kezd dnek és szig tartanak. Az események felsorolása a teljesség igénye nélkül: Május 1. (Majális), gyereknap, különböz politikai rendezvények, sportesemények (pl. Budapest-Bécs Maraton futás), 3

4 koncertek, Borfalu, és mind között a legtöbb látogatót vonzó Budapest Parádé stb. Ezek az események környezetvédelmi szempontból sok megoldásra váró problémát okoznak. Nagyon sok panasz, észrevétel, illetve kérelem érkezik a zuglói, valamint a f városi önkormányzat különböz osztályaihoz a Városligeti rendezvényekkel kapcsolatosan. A beadványok tartalmával, mely szerint a terület szennyezett, elhanyagolt, nem biztonságos, az események zajosak stb., többnyire az önkormányzatok is egyetértenek. A Városliget tulajdonosa és kezel je a F városi Önkormányzat, amelynek nincs a Városligetre kiterjed környezetvédelmi programja, terve. Emiatt ezen a területen is az általános környezetvédelmi program hivatkozásait alkalmazzák. A környezetvédelem területén a XIV. kerületi önkormányzatnak jogszabályi kötelezettségei és feladatai vannak. A környezetvédelemmel kapcsolatban nemcsak jogosítványok és kötelességek vannak, de jogos lakossági elvárások is, az egészséges környezet minden állampolgár alkotmányos joga. Az egészséges környezetet számomra a tiszta utcák, az ápolt parkok, a jó leveg, a mérsékelt zaj, a virító szemétkupacok hiánya, a fenntartható fejl dést biztosító szelektív hulladékgy jtés jelenti. Kérdéseimmel a F polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztály vezet jét kerestem fel. Német Arankától megtudtam, hogy a zuglói önkormányzatnak van a ligetre kiterjed környezetvédelmi terve, de az éppen per alatt van ezért jelenleg nem hatályos. Ezek utána zuglói önkormányzatot kerestem fel kérdéseimmel. Az egyik tisztvisel tájékoztatásomra elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs külön a Városligetre készült környezetvédelmi terve, van viszont környezetvédelmi programja, amelyet az önkormányzat honlapján lehet elérni. Ezt az önkormányzat lapján azonban sehol nem találtam. A hiányt természetesen jeleztem a kapcsolattartó tisztvisel nek. Válaszában áthárította a Zuglói Önkormányzat felel sségét a F városi Önkormányzatra, a Városliget tulajdonosára. Nyilatkozatának értelmezésével arra a következtetésre juthatunk, hogy a Városligetnek és így annak környezetvédelmének sincs igazi gazdája. A XIV. kerület önkormányzatának tisztvisel je szerint ezek a rendezvények egyébként sem turisztikai események. Sajnos nem tudhattam meg, hogy mely rendezvényeket tartanak turisztikai jelleg eknek az önkormányzatok, pedig kíváncsi lettem volna a hivatal ezzel kapcsolatos állásfoglalására. A nemzetközi hír kulturális-szórakoztató események Európa több országából is sok tízezer vendéget vonzanak Budapestre. Kiragadva valamennyi rendezvény közül a Budapest Parádét több mint 500 ezer látogatót csábít immár hat éve a Városligetbe. Ez a rendezvény az állatorvosi lóra emlékeztetheti az embert, mivel minden, ami kirívó, és amin környezetvédelmi szempontból változtatni kellene, az el fordul ezen a rendezvényen. Szinte nincs is még egy olyan rendezvény, amelyen ennyi ember venne részt. A felvonulás ötlete egyszer : nem kell hozzá más, mint néhány tucat hatalmas kamion, techno stílusú zene, jókedv és hatalmas hanger és természetesen a felvonulás útvonala mentén lakók (Andrássy út, H sök-tere a Világörökség részei) türelme és megértése. Hírt visz a világnak arról, hogy a budapestiek és az idelátogatók élvezik a szabad életet, és szeretik jól érezni magukat! Budapestet a Parádé, és az ehhez hasonló események varázsolják nyüzsg, európai életet él f várossá, amelyben mindenki rátalálhat a neki megfelel szórakozási lehet ségre. Ami szintén nem változott, hogy a parádé útjába es zöldterületeket, szobrokat és kapualjakat tömegek vizelték le. Sokkal több ingyenes WC kihelyezésével megel zhetjük ezt a nem európai emberhez méltó viselkedést. A Budapest Parádé után félezer úttisztító és két tucat célgép összehangolt munkájával tüntetik el az önfeledt szórakozás nyomait. A parádé útvonalán 150 kukát helyeztek el. A felvonulást követ en pedig azonnal megkezdték a takarítást. A 4

5 Roosevelt tért l a Felvonulási térig, a környez utcákban és tereken, valamint a Városligetben több mint hatszáz köbméter szemetet gy jtöttek össze és szállítottak el. 2. A témaválasztáshoz köthet program A Magyar Köztársaság közötti id szakra szóló környezeti programja, a második Nemzeti Környezetvédelmi Program tartalmazza többek között a témához kapcsolódóan a környezettudatosság növelésér l, a városi környezetmin ségr l, valamint a hulladékgazdálkodásról szoló akcióprogramot. Környezettudatosság növelése akcióprogram célja: a társadalom környezettel és fenntartható fejl déssel kapcsolatos ismereteinek b vítése; az információhoz jutás javítása; a környezettudatos döntések és a fenntarthatóbb életmód ösztönzése; a környezetpolitikai döntésekben a felel s társadalmi részvétel er sítése. Városi környezetmin ség akcióprogram ide vonatkozó céljai: településszerkezet, -fejlesztés, -rendezés környezeti szempontból is megfelel alakulásának el segítése és a korábbi hibákból ered környezeti problémák csökkentése; a városi zöldterületek védelme, arányuk növelése, állapotuk javítása; a közlekedési eredet településkörnyezeti problémák mérséklése. Hulladékgazdálkodási akcióprogram ide vonatkozó céljai: a megel zés és a hasznosítás fejlesztése a települési, illetve a termelési hulladékok körében. a tervezettség és a hatékonyság javítása a hulladékgazdálkodásban. A Városliget terhelésének csökkentése érdekében szükséges lenne más hasonló terület, például a Népliget bekapcsolása a programok lebonyolításába. Továbbá a turisztikai rendezvényekre érvényes környezetvédelmi terv kidolgozása lenne szükséges, amely a f városban megrendezésre kerül összes programra érvényes lehetne. 3. A rendezvénye környezetvédelmi problémái 3.1. Környezetvédelem A környezetvédelem feladata az emberi tevékenység által okozott károk felderítése és megel zése, valamint ezek helyreállítása. A f cél persze a fenntartható fejl dés elve és a keletkez károk megel zése. Ökológiai környezeti tényez k az abiotikumok (leveg, víz, talaj), biotikus ökológiai faktorok. Antropogén ökológiai faktorok az emberi élet termel tevékenysége során a környezetre gyakorolt hatásainak összessége. Az ökoszisztéma élet és élettelen részei között állandó anyagforgalom zajlik. A körforgás lényege, hogy a zöld növények növekedésük során szén-dioxidból, vízb l, ásványi anyagból saját anyagaikat építik fel, amelyeket a leveg b l, illetve a talajból vesznek fel. Növényi élet nélkül állati- és emberi élet egyaránt elképzelhetetlen. Vannak az abiotikus tényez kb l termel szervezetek, fogyasztó szervezet és lebontó szervezetek. Az ökoszisztémát befolyásolják az ökológiai sokrét ség és a flóra és fauna változatosságának csökkenésének megakadályozása. A környezetre hatnak például az embert l nem függ hatások, például a klímaváltozás, amely az emberiség számára az egyik legéget bb probléma. 5

6 3. 2. A zöldfelület védelme A Városliget Budapest pesti oldalának egyik legnagyobb összefügg zöld felülete. A F városi Önkormányzat megbízásából terv készült a liget zöld felületének növelésére, a környék parkolási gondjainak az enyhítésére, mélygarázs építésére, de forrás hiányában ez a terv még megvalósításra vár. Ha a felvonulási tér parkosításának terve megvalósulna, akkor a liget zöld felülete több hektárral n ne, az alatta lév területen mélygarázs építésével a környék parkolási gondjai is megoldódnának. Ezáltal a rendezvényekre gépjárm vel érkez k parkolása is biztosított lenne, így a forgalom és a parkoló autók kevésbé károsítanák a terület növényzetét és a környezet leveg jét. A liget zöld területe eleséget ad a ligetben megforduló megpihen és a város zaja el l elmenekül madaraknak. Madáretet k kihelyezésével ideszoktathatjuk a madarakat, melyek megvédik liget fáit a kártev k pusztításai ellen. Mindössze mintegy 33 ezer fasori fa van a f városban, ezek egy része a Városligetben található, melyek állapota többnyire kritikus. A parkok elenyész részét sikerült csak felújítani új fák és bokrok, cserjék telepítésével. Az önkormányzat és a zöldszervezetek között az adatok terén különbségek fedezhet k fel, az el bbi úgy véli, növekszik a f város és agglomerációjának zöldterülete, míg az utóbbiak szerint épp ellenkez leg, sosem volt ilyen alacsony, és a statisztika kozmetikázására gyanakszanak. A rendezvényekre érkez érdekl d k parkoló hiányában a zöld felületen állítják le autóikat, a fák és a bokrok közé helyezik el a kipufogógázokat termel gépjárm veiket. A természetes pusztulás és a mesterséges károkozás miatt, az okozott kár enyhítésére a gyepet folyamatos füvesítéssel kell javítani. A Kertészeti Vállalat dolgozói folyamatosan gondozzák a liget zöld területét. Kivágják a beteg fákat, gallyaznak, új virágok és növények telepítésével szépítik a liget zöld területét. Egyre nagyobb szüksége és igénye van az embereknek a városokban a meglev zöld területek védelmére, új zöld területek gyarapítására, amely nyugtató hatással van az emberi szervezetre a stresszes hétköznapok után. A városokban lev zöldterület növelése egészségmegel zési szempontból is fontos A hulladék kezelése Magyarország számára a területi adottságok miatt a hulladék kezelése, a hulladékgazdálkodás, az újrahasznosítás megoldása sürg s feladat lenne. A hétköznapi életben a háztartási vegyes hulladékot nevezik szemétnek, az osztályozott válogatott szemetet pedig már hulladékként tartják számon. A szilárd hulladékok összetétele korántsem homogén, az anyagok jellegét és a csoportosítás szempontjait tekintve 3-9 fajtát lehet elkülöníteni. Az egyes hulladékfajták részarányát az összes hulladékban nehéz megállapítani. A hulladékkezelés els sorban a hozzáálláson múlik. Nem fordítanak kell gondot a F városi Önkormányzat és a XIV. kerületi önkormányzat, valamint a rendezvények szervez i sem megfelel mennyiség hulladéktárolók kihelyezésére, így a rendezvényeken résztvev turisták számára nem biztosított a keletkez szemét illetve hulladék elhelyezése. Nincs szelektív hulladéktároló biztosítva a rendezvények útvonalán és területén. A turisztikai rendezvényeken el forduló lehetséges hulladékfajták például a papír, m anyag, üveghulladékok és szerves hulladékok. Fontos lenne környezetvédelmi szempontból ezeknek a hulladékoknak a szelektív gy jtése. A szelektív hulladékgy jtés szerencsére kezd elterjedtebbé válni hazánkban, de az emberekben még nem tudatosult kell mértékben a szelektív hulladékkezelés fontossága. A hulladékgazdálkodás f problémái a keletkez hulladék mennyisége és az ebb l adódó elhelyezési, kezelési 6

7 kérdések. Gazdálkodási szempontból az lenne a legoptimálisabb, ha hulladék nem keletkezne, ám ennek megvalósítása mind a termelésben, mind a hétköznapi életben szinte lehetetlen. A hatékony hulladékgazdálkodás kérdéseivel a Hulladékgazdálkodási keretirányelv komplex módon foglalkozik. A hulladékok szállításának szabályait a hulladékok szállításával foglakozó rendelet írja le. A Hulladékgazdálkodási keretirányelv a hulladékgazdálkodás általános jogi kereteit biztosítja az unióban. A közösségi hulladékgazdálkodás szerint a tagországoknak prioritást kell biztosítaniuk a hulladékképz dés megel zése és mennyiségi, illetve ártalmi csökkenése érdekében. Ahol erre nincs mód, ott az egyes uniós tagországok keresik a visszanyerés módjait, például az újrahasznosítást. A javasolt megoldások közül az utolsó helyen szerepel a lerakóhelyek létesítése és az energia-visszanyerés nélküli hulladékégetés. A hulladékártalmatlanítás során célként jelenik meg az egyes országok önállósága. Ezen kívül a szennyez fizet elvnek megfelel en a hulladék-ártalmatlanítás költségeit annak kell megfizetnie, akinél a hulladék található, aki annak a terméknek az el állítója, amelyb l a hulladék származik. Minden tagországnak hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie. A hulladékgazdálkodás környezetvédelmünk talán legelmaradottabb területe. A jogközelítés során Magyarország számára kiemelt feladat a hulladékgazdálkodás terén meglév hiányok pótlása, a problémák kezelése. A környezettudatos életmód keveseknek a sajátja, és kevesek tartatják be másokkal. Például Németországban, Svájcban a járókel k rögtön szóvá teszik, ha valaki szemetel, és ha ez nem használ, azonnal jelentik az illetékes hatóságoknak Zaj, rezgésártalom és leveg szennyezés Valamennyi rendezvényen jelen van a zene minden formája (él zene, gépi zene stb.). Ezek hangereje, zajártalma valamint nem utolsósorban rezgésártalma a környék lakosságára nézve zavaró és egészség károsító hatású. Manapság megszaporodtak azok a rendezvények, amelyek végét a t zijáték zárja nem kis zajjal járva, mivel ezek robbanó fejeit a lakóházak közvetlen közelében helyezik el, és innen lövik ki. Ezek a pirotechnikai látványosságok nem csak a környéken lakók nyugalmát zavarja, hanem a ligetben él madarakat és a környék padlásain él denevéreket is. A turisztikai rendezvények több százezres tömegeket vonzanak a Városligetbe. A hazai turisták többsége gépkocsival közelíti meg ezeket a helyszíneket, ahol egyrészt forgalmi dugót és parkolási gondot okoznak, másrészt a környék zajszintjét növelik, a gépkocsi kipufogógázainak a kibocsátásával pedig a leveg t is szennyezik. A rend rség ezekre az alkalmakra forgalom illetve bizonyos eseményekre parkolási korlátozásokat léptetnek életbe. Ezek a korlátozások nem csak a rendezvények környékére, hanem a f város távolabbi kerületeinek a forgalmára és parkolási szokásaira hatással vannak. Budapest egy 1995-ben készült felmérés szerint Európa harmadik legzajosabb f városa volt, mindössze Barcelona és Szófia el zte meg ezen a listán. Az azóta eltelt 10 év során a járm vek számával együtt a zajszint is n tt. Egyes kutatások szerint már a 35 decibeles zajszint is alvászavart okozhat. Pszichológusok szerint az emberek idegesek, agresszívak lesznek, a gyerekeknél pedig egyebek közt az olvasás és szövegértés terén okozhat zavart a zaj. A zajforrásokra vonatkozó felmérések elkészítését az EU 2007-t l kötelez vé teszi. Az els hazai zajtérkép Sopronban készült el. A leveg szennyezés a kipufogógázok kibocsátása Budapesttel kapcsolatos panaszok leggyakoribb kulcsszava. Komoly egészségkárosító hatása van a környezetvédelemnek, és a hatóságoknak pedig évtizedek óta megoldhatatlan problémát jelent. 7

8 Magyarországon kilencéves egy átlagos autó, Budapesten a járm vek átlagos életkora (a forgalomba helyezést számítva) több mint kilenc év, habár ez csökkenni látszik. Sajnos van szégyenkeznivalónk az uniós tagországokkal szemben. Ha valaki járt Budapesthez hasonló vagy nagyobb méret nyugat-európai városokban, két dolog szinte mindenhol azonnal felt nik: a gondozott parkok és a városi közlekedés kiszorítása a belvárosokból, ezek a folyamatok eredményezik a zajszint csökkenését. Párizs a rengeteg gyönyör és gondozott parkjával, a körgy r n kívülre telepített parkolókkal, Prága az autómentes belvárosával látható, hallható és érezhet különbséget produkál. Nekünk is tennünk kell, hogy a leveg szennyezést a minimálisra lehessen csökkenteni a f városban, valamint ezen a területen. Minden budapesti lakos szeretne szebb, rendezettebb, tisztább városban élni, ám nem mindenki hajlandó ennek megvalósulása érdekében áldozatot hozni. Sokak véleménye szerint a keményebb szankciók segíthetnének. Sok olyan ország van, ahol komoly bírságokat kell környezetszennyezésért fizetni. Ez a visszatartó er valószín leg nálunk is m ködne, ha azt betartanák az emberek és betartatnák a hatóságok Környezetvédelem oktatása a prevenció jelent ssége Szemléletformálás nélkül nem lehet hosszú távú környezetvédelmet folytatni, és változásokat elérni ezen a területen sem. A prevenciónak nagyobb szerepet kell kapnia, mert olcsóbb megel zni a kárt, mint elhárítani és helyreállítani a károkat. A környezetvédelmi nevelést azonban már a családban el kell kezdeni. Valójában a családban számos környezetvédelmi feladatot oldanak meg anélkül, hogy ezt így neveznék (pl. takarítás, kertgondozásban való részvétel, családi kirándulás). Különösen így van ez vidéken, ahol az életmód is természetközelibb. A gyerekeket az óvodában, és az iskolában képzett szaktanárok és megfelel oktató eszközök segítségével, a feln tteket a médián keresztül, valamint a munkahelyeken kell tanítani, nevelni a közvetlen és tágabb környezetük védelmére. Nem lehet elég korán kezdeni a környezetvédelemre való nevelést. Fokozott figyelmet kell fordítani az óvodás korúak természetvédelmi nevelésére, oktatására az oktatási, nevelési tevékenységeken belül. Erre állami forrásokból kellene pénz fordítani a Környezetvédelmi Minisztérium bevonásával, szakmai közrem ködésével és koordinálásával. A turisztikai és oktatási programok kiadvány formában történ megjelentetése mellett kiemelt szerepet szánhatunk az internetes kommunikációnak is, hiszen manapság egyre többen interneteznek, f leg a fiatalok, akiket a környezetvédelmünk jöv je miatt fontos nevelni a környezet szeretetére és védelmére. Miközben a médiák felhívják a néz k, hallgatók figyelmét az egyes programokra, a különböz turisztikai eseményekre, ezek ajánlása közben kellene felhívni a néz k figyelmét a rendezvények környezetvédelmét el segít megoldásokra, lehet ségekre is. Kívánatos lenne, hogy a szakért k adjanak a néz k számára a különböz környezetvédelmi problémákra megoldásokat. A szervezés szerves részévé kellene válnia annak, hogy a különböz turisztikai rendezvények el tt környezetvédelmi szakemberek nyújtsanak tájékoztatást, felvilágosítást illetve adjanak segítséget a környezetvédelemre fogékony és érdekl d résztvev k részére. Több természeti szépségeinket bemutató filmre volna szükség a televízióban, melyek vizuálisan szolgálnák a gyerekek és feln ttek környezetvédelmi nevelését. 8

9 4. Összefoglalás Mára már szinte az egész földgolyót átalakítottuk, miközben úgy gondoljuk, mintha a természet t lünk függetlenül létezne, amelyet le kell gy zni, és át kell alakítani. Vakon hisszük, hogy a világ olyan óriási, hogy hulladékainkat, mérgez anyagainkat elbírja és azok nem hatnak vissza ránk. Könnyen belepusztulhat az emberiség ebbe a tévedésébe, ha nem veszi figyelembe azt az alapelvet, hogy nem szabad beavatkozni azokba a folyamatokba, amelyeken a földi élet alapul. A városlakó emberek már annyira eltávolodtak a természett l, hogy bizony komoly munkával, oktatással lehet csak rábírni ket a környezet védelmére és környezetük óvására. A természetes közegben él egyszer népeknél, például az Amazonas mentén él indián törzseknél vagy a Pápua Új-Guineában elszigetelten él Pápua családoknál még megfigyelhet a természettel való harmonikus együttélés. Csak annyit vesznek el a természett l, amennyire szükségük van a mindennapi megélhetésükhöz. Az Európai Unióban igen szigorú környezetvédelmi szabályozások vannak, amelyek számunkra kötelez érvény ek. Ezek területei például a leveg min ség-védelem, a hulladékgazdálkodás, a zajszint csökkentése. Ezeken a területeken van még hazánk számára b ven tennivaló, pl. a évekre szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program tartalmazza az EU felé vállalt kötelezettségeink teljesítésének konkrét terveit és annak pénzügyi hátterét. A WWF (World Wildlife Found) a DetoX Kampány keretében 12 országban egy-egy önként jelentkez családtól (nagymamától, édesanyától és gyermekt l) vett vérmintákat júniusában. A vérelemzések eredménye szerint egészségre káros vegyi anyagok vannak az európai családok szervezetében. A felmérés bizonyítja, hogy a környezetet ért káros hatások az emberekre is komoly egészségkárosító hatással vannak. A környezetvédelmi szempontokat kötelez betartani, de jó lenne, ha ez a természet iránt érzett szeretetünkb l és odafigyelésünkb l adódna, és nem, azért mert kötelez ezeket betartani. Fontos lenne, ha ezeket az emberek komolyan vennék, és a mindennapjaikban, a munkahelyükön, a lakóhelyük környezetében és a háztarásukban is odafigyelnének környezetük védelmére. A f városi önkormányzatnak az itt él emberek egészséges környezethez való alapvet igényére és jogára tekintettel egy egységes környezetvédelmi akciótervet kellene készítenie a Városliget védelme, megóvása érdekében. Fontos lenne elérni, hogy bizonyos rendezvényeket más f városi területre vigyenek, például a Népliget hasznosítására is sor kerülhetne a Városliget tehermentesítése érdekében. A Városligetre érvényes környezetvédelmi tervet minden olyan rendezvény számára kötelez érvény vé kellene tenni, amely közvetve érinti a Városliget területét. Az akciótervben megfogalmazott alapelvekt l való eltérés esetén, a bizonyítható károkozás bekövetkeztekor szigorú szankcionálással, pénzbüntetéssel kellene büntetni. Ennek betartása érdekében az akciótervnek egyik nélkülözhetetlen eleme lenne a szigorú ellen rzés. Hazánk legfontosabb környezetvédelmi célkit zéseit 2008-ig a második Nemzeti Környezetvédelmi Program határozza meg. A Program megvalósításával számottev javulást szeretnénk elérni a környezet állapotában. A különböz intézkedések a leveg, a víz, a talaj védelmét szolgálják, de törekszünk a környezeti zaj, és rezgés okozta károk csökkentésére is. A hulladékgazdálkodás területén kiemelt feladatnak tekintjük a hulladékok keletkezésének csökkentését, a keletkezett mennyiség hasznosítását, korszer kezelését. Az 1994-es Éghajlatváltozási Keretegyezmény szellemében hazánk is törekszik az üvegház-gázok légköri koncentrációinak stabilizálására, az éghajlati 9

10 rendszerre gyakorolt hatás veszélyének felismerésére és kezelésére. Ez azonban például a gépkocsik által kibocsátott gázok csökkentésénél még nem igazán tapasztalható. A következ évtizedek munkáját a fenntarthatóság elvére kell alapozni, a tervezésben a gazdasági aspektusnak lassan egyenrangú társa lesz a környezetvédelem szempontrendszere. Ma már látszik, hogy igény van a környezetbarát eljárásokra és technológiákra a turizmus terén is. Emelkedik azoknak a turistáknak a száma, akik fontosnak tartják a környezetvédelmi szempontokat is, és ezek szerint választanak maguknak programokat. Bízom abban, hogy a politikusok, a gazdasági vezet k és a civil társadalom egyaránt belátja, hogy miel bbi alapvet változásokra van szükség a termelésben, a fogyasztásban, az életvitelben és az értékrendekben, nem utolsósorban a hozzáállásban. A környezetvéd felel s magatartás lassan válik a mindennapi gondolkodásunk részévé. Optimisták lehetünk, mert az emberek többsége szereti a természetet, az él világot, és saját egészségének meg rzését is nagyon fontosnak tartja. A földet unokáinktól kaptuk kölcsön. Az elkövetkez nemzedékek részére meg kell riznünk f városunk valamennyi zöld felületét, köztük a Városligetet, hogy gyermekeink és azok gyermekei is megtalálhassák itt a pihenés és a kulturált kikapcsolódás örömét. 10

11 Tartalomjegyzék 1. A témaválasztás indoklása Városliget rövid története A témaválasztás indoklása Városligeti rendezvények A témaválasztáshoz köthet program A rendezvénye környezetvédelmi problémái Környezetvédelem A zöldfelület védelme A hulladék kezelése Zaj, rezgésártalom és leveg szennyezés Környezetvédelem oktatása a prevenció jelent ssége Összefoglalás

12 Irodalom Éghajlatváltozási Keretegyezmény II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Kerényi Attila (2003): Környezettan. Mez gazda Kiadó, Budapest. Nemzeti Környezet-és Természetpolitikai Koncepció KTM

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN

TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN A Körösök vízrajzi területén Az UNESCO 2005-2014 meghirdetett 10 éves oktatási, és nevelési projekt keretében. Egyek,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása 1.1. Küldetésnyilatkozat 4 1.2. Az iskola múltja, jelene 5 1.3. Az intézmény adatai 6 1.4. Az intézmény

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

Környezet és egészség. IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia Budapest 2004

Környezet és egészség. IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia Budapest 2004 Környezet és egészség IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia Budapest 2004 A REC-r!l röviden 39 A kötet megjelenését az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint a

Részletesebben

A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE

A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE Tájsebészet Kampány az illegális hulladéklerakók felszámolására Csatlakozva a HuMuSz országos programjához, versenyt írunk ki régiónkban

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018.

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon. Animal protection guards and AnimalPolice in Hungary

Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon. Animal protection guards and AnimalPolice in Hungary Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon Animal protection guards and AnimalPolice

Részletesebben

Környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon

Környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció Budapest, 2013. április 16-18. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Környezetvédelem célja,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány KÖRNYEZETTUDATOSSÁGGAL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓI SZOKÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ

Részletesebben

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010.

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010. Közreműködők: Kathi Imre energetikus, villamosmérnök Kiss Csaba kertészmérnök Kincses Dániel vízrendezési szakmérnök Jónás Zoltán közlekedésmérnök Molnár Antal területfejlesztési szakértő Molnár Attila

Részletesebben

Előszó. Levelek egy kezdő turistához (1929) Részlet az előszóból. Fotó: Sallai R. Benedek

Előszó. Levelek egy kezdő turistához (1929) Részlet az előszóból. Fotó: Sallai R. Benedek Előszó Mára a turizmus, az idegenforgalom a világ egyik vezető gazdasági ágazata lett. Ennek megfelelően nagyon sok hasonlóságot is mutat más gazdasági ágazatokkal. Ilyen hasonlóság, hogy a látszat ellenére

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN I V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚLIUS 1. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KORABELI NAPILAPOK SZERINT JÚNIUS 4-ÉN MEGÁLLT A NEMZET SZÍVVERÉSE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

Részletesebben

Május 2.: ANYÁK NAPJA!

Május 2.: ANYÁK NAPJA! XXVI. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. április Május 2.: ANYÁK NAPJA! Jékely Zoltán: A HOSSZÚ TÉL UTÁN Látod, apám, hosszabbodik a Nap! A szép piros kakas mind magasabbra lépeget

Részletesebben

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Készítette: Pallagi Adrienn Belsı konzulens: dr. Szász Tibor Külsı konzulens: dr. Lopota Viktor, Debreceni Földhivatal

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN Hujber Dorottya Készült a Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszéken a Környezetgazdálkodási szakirányon Tanszéki

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben