Idegenforgalmi / vendéglátó és szálloda gyakorlati (külön) feladat (KF1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idegenforgalmi / vendéglátó és szálloda gyakorlati (külön) feladat (KF1)"

Átírás

1 Kodolányi János F iskola Turizmus Tanszék Az értékel tanár tölti ki! Érdemjegy: Beküld neve: Dancsó Péter Szak: Idegenforgalom- és szálloda szak, levelez tagozat. Évfolyam: III. Helyszín: Budapest NEPTUN Kód: CGL7L9 Idegenforgalmi / vendéglátó és szálloda gyakorlati (külön) feladat (KF1) Az értékel tanár tölti ki! 1. Formai kivitelezés nyelvezet és stílus: max. 5 pont... pont 2. Elméleti megalapozás: max. 5 pont.. pont Összes pontszám: 3. Tartalmi kivitelezés: max. 15 pont.. pont 4. Összefoglalás: max. 5 pont.. pont Értékelés: 15 pont vagy kevesebb: elégtelen (1), pont: elégséges (2), pont: közepes (3), pont: jó(4), pont: jeles (5) 1

2 Városliget, mint a turisztikai nagyrendezvények helyszíne 2

3 1. A témaválasztás indoklása 1.1. Városliget rövid története A Városligetnek majd hétszáz éves története van. Annak idején 1241-ben Batu kán a mai Városliget helyén lév mocsárba csalta a magyarokat. Még kétszáz éve is kies rét, nádas és kuszán n tt bokrok borították. Ökörd l nek, kés bb Városerd cskének nevezték. Parkosítását 1799-ben kezdték meg. A XIX. század kilencvenes éveiben Jókai már így látta: "...jelenleg a Városliget Budapest népéletének gy jt medencéje az év minden szakában. Nem csoda, ez van a városhoz legközelebb, s maholnap már benne lesz. A Városliget igazi története több mint száz esztendeje kezd dött, akkor, amikor a millenniumi ünnepségek színhelyéül választották A témaválasztás indoklása A Városliget lakóhelyem közelében van, els sorban ezért választottam dolgozatom témájául a ligetben rendezett turisztikai nagyrendezvények elemzését, a rendezvények körülményeinek bemutatását, azok környezetvédelmi problémáinak vizsgálatát, mert ezek a rendezvények környezeti hatásai rám és családomra és az itt lakó emberekre hatással vannak. Fontos számomra ez a téma, mert az itt zajló rendezvények környezetvédelmi szempontból nézve sajnos sok változtatnivalót igényelnének. A környezetvédelem kérdése napjainkban egyre fontosabbá válik, ezekre a kérdésekre hamarabb megoldásokat kell a szakembereknek találni. Érthetetlen számomra, hogy az itt lakó emberek nagy része mennyire közömbös azzal kapcsolatban, hogy milyen környezet veszi körül ket, és a jelenlegi körülmények között is jól érzik magukat. A környezet fejlesztése közügy, amelyre minden embernek oda kellene figyelnie. A munka és a tanulás mellett a szórakozás, a kikapcsolódás mindenki számára fontos igényként jelentkezik. Az ember, társas lény, szüksége van olyan helyekre és programokra, ahol társadalmi kapcsolatait építheti, fejlesztheti és ahol a kulturált szórakozás iránti vágyát kielégítheti. Európa számos f városában szerveznek a turisták szárára rendezvényeket. Ezek példájára Budapesten is egyre több programot szerveznek a különböz cégek, melyek helyszínéül szívesen választják a Városligetet. Minden korosztály más és más szórakozásra, kikapcsolódásra vágyik. A Városligetben szervezett rendezvényeken is megtalálható ez a sokszín szórakozási lehet ség. A multikulturális programok egyben társadalmi sokszín ségünk jellemz i is. Az Európai Unió el írásai útmutatást adnak az itt is felmerül környezetvédelmi problémákra. Els sorban a zaj és rezgés, hulladékkezelés, hulladék-gazdálkodás és újrahasznosítás el segítése, a zöldfelület védelme és a leveg szennyezés, amelyek azonnali megoldást igényelnének. A kialakult helyzetben a legfontosabb a prevenció, amelyet els sorban az oktatási rendszerbe épített környezetvédelmi oktatás biztosíthat, és amelynek ismeretében az elkövetkez generációk már tudatos környezetvéd k lehetnének Városligeti rendezvények A Városligetben a rendezvények tavasszal kezd dnek és szig tartanak. Az események felsorolása a teljesség igénye nélkül: Május 1. (Majális), gyereknap, különböz politikai rendezvények, sportesemények (pl. Budapest-Bécs Maraton futás), 3

4 koncertek, Borfalu, és mind között a legtöbb látogatót vonzó Budapest Parádé stb. Ezek az események környezetvédelmi szempontból sok megoldásra váró problémát okoznak. Nagyon sok panasz, észrevétel, illetve kérelem érkezik a zuglói, valamint a f városi önkormányzat különböz osztályaihoz a Városligeti rendezvényekkel kapcsolatosan. A beadványok tartalmával, mely szerint a terület szennyezett, elhanyagolt, nem biztonságos, az események zajosak stb., többnyire az önkormányzatok is egyetértenek. A Városliget tulajdonosa és kezel je a F városi Önkormányzat, amelynek nincs a Városligetre kiterjed környezetvédelmi programja, terve. Emiatt ezen a területen is az általános környezetvédelmi program hivatkozásait alkalmazzák. A környezetvédelem területén a XIV. kerületi önkormányzatnak jogszabályi kötelezettségei és feladatai vannak. A környezetvédelemmel kapcsolatban nemcsak jogosítványok és kötelességek vannak, de jogos lakossági elvárások is, az egészséges környezet minden állampolgár alkotmányos joga. Az egészséges környezetet számomra a tiszta utcák, az ápolt parkok, a jó leveg, a mérsékelt zaj, a virító szemétkupacok hiánya, a fenntartható fejl dést biztosító szelektív hulladékgy jtés jelenti. Kérdéseimmel a F polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztály vezet jét kerestem fel. Német Arankától megtudtam, hogy a zuglói önkormányzatnak van a ligetre kiterjed környezetvédelmi terve, de az éppen per alatt van ezért jelenleg nem hatályos. Ezek utána zuglói önkormányzatot kerestem fel kérdéseimmel. Az egyik tisztvisel tájékoztatásomra elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs külön a Városligetre készült környezetvédelmi terve, van viszont környezetvédelmi programja, amelyet az önkormányzat honlapján lehet elérni. Ezt az önkormányzat lapján azonban sehol nem találtam. A hiányt természetesen jeleztem a kapcsolattartó tisztvisel nek. Válaszában áthárította a Zuglói Önkormányzat felel sségét a F városi Önkormányzatra, a Városliget tulajdonosára. Nyilatkozatának értelmezésével arra a következtetésre juthatunk, hogy a Városligetnek és így annak környezetvédelmének sincs igazi gazdája. A XIV. kerület önkormányzatának tisztvisel je szerint ezek a rendezvények egyébként sem turisztikai események. Sajnos nem tudhattam meg, hogy mely rendezvényeket tartanak turisztikai jelleg eknek az önkormányzatok, pedig kíváncsi lettem volna a hivatal ezzel kapcsolatos állásfoglalására. A nemzetközi hír kulturális-szórakoztató események Európa több országából is sok tízezer vendéget vonzanak Budapestre. Kiragadva valamennyi rendezvény közül a Budapest Parádét több mint 500 ezer látogatót csábít immár hat éve a Városligetbe. Ez a rendezvény az állatorvosi lóra emlékeztetheti az embert, mivel minden, ami kirívó, és amin környezetvédelmi szempontból változtatni kellene, az el fordul ezen a rendezvényen. Szinte nincs is még egy olyan rendezvény, amelyen ennyi ember venne részt. A felvonulás ötlete egyszer : nem kell hozzá más, mint néhány tucat hatalmas kamion, techno stílusú zene, jókedv és hatalmas hanger és természetesen a felvonulás útvonala mentén lakók (Andrássy út, H sök-tere a Világörökség részei) türelme és megértése. Hírt visz a világnak arról, hogy a budapestiek és az idelátogatók élvezik a szabad életet, és szeretik jól érezni magukat! Budapestet a Parádé, és az ehhez hasonló események varázsolják nyüzsg, európai életet él f várossá, amelyben mindenki rátalálhat a neki megfelel szórakozási lehet ségre. Ami szintén nem változott, hogy a parádé útjába es zöldterületeket, szobrokat és kapualjakat tömegek vizelték le. Sokkal több ingyenes WC kihelyezésével megel zhetjük ezt a nem európai emberhez méltó viselkedést. A Budapest Parádé után félezer úttisztító és két tucat célgép összehangolt munkájával tüntetik el az önfeledt szórakozás nyomait. A parádé útvonalán 150 kukát helyeztek el. A felvonulást követ en pedig azonnal megkezdték a takarítást. A 4

5 Roosevelt tért l a Felvonulási térig, a környez utcákban és tereken, valamint a Városligetben több mint hatszáz köbméter szemetet gy jtöttek össze és szállítottak el. 2. A témaválasztáshoz köthet program A Magyar Köztársaság közötti id szakra szóló környezeti programja, a második Nemzeti Környezetvédelmi Program tartalmazza többek között a témához kapcsolódóan a környezettudatosság növelésér l, a városi környezetmin ségr l, valamint a hulladékgazdálkodásról szoló akcióprogramot. Környezettudatosság növelése akcióprogram célja: a társadalom környezettel és fenntartható fejl déssel kapcsolatos ismereteinek b vítése; az információhoz jutás javítása; a környezettudatos döntések és a fenntarthatóbb életmód ösztönzése; a környezetpolitikai döntésekben a felel s társadalmi részvétel er sítése. Városi környezetmin ség akcióprogram ide vonatkozó céljai: településszerkezet, -fejlesztés, -rendezés környezeti szempontból is megfelel alakulásának el segítése és a korábbi hibákból ered környezeti problémák csökkentése; a városi zöldterületek védelme, arányuk növelése, állapotuk javítása; a közlekedési eredet településkörnyezeti problémák mérséklése. Hulladékgazdálkodási akcióprogram ide vonatkozó céljai: a megel zés és a hasznosítás fejlesztése a települési, illetve a termelési hulladékok körében. a tervezettség és a hatékonyság javítása a hulladékgazdálkodásban. A Városliget terhelésének csökkentése érdekében szükséges lenne más hasonló terület, például a Népliget bekapcsolása a programok lebonyolításába. Továbbá a turisztikai rendezvényekre érvényes környezetvédelmi terv kidolgozása lenne szükséges, amely a f városban megrendezésre kerül összes programra érvényes lehetne. 3. A rendezvénye környezetvédelmi problémái 3.1. Környezetvédelem A környezetvédelem feladata az emberi tevékenység által okozott károk felderítése és megel zése, valamint ezek helyreállítása. A f cél persze a fenntartható fejl dés elve és a keletkez károk megel zése. Ökológiai környezeti tényez k az abiotikumok (leveg, víz, talaj), biotikus ökológiai faktorok. Antropogén ökológiai faktorok az emberi élet termel tevékenysége során a környezetre gyakorolt hatásainak összessége. Az ökoszisztéma élet és élettelen részei között állandó anyagforgalom zajlik. A körforgás lényege, hogy a zöld növények növekedésük során szén-dioxidból, vízb l, ásványi anyagból saját anyagaikat építik fel, amelyeket a leveg b l, illetve a talajból vesznek fel. Növényi élet nélkül állati- és emberi élet egyaránt elképzelhetetlen. Vannak az abiotikus tényez kb l termel szervezetek, fogyasztó szervezet és lebontó szervezetek. Az ökoszisztémát befolyásolják az ökológiai sokrét ség és a flóra és fauna változatosságának csökkenésének megakadályozása. A környezetre hatnak például az embert l nem függ hatások, például a klímaváltozás, amely az emberiség számára az egyik legéget bb probléma. 5

6 3. 2. A zöldfelület védelme A Városliget Budapest pesti oldalának egyik legnagyobb összefügg zöld felülete. A F városi Önkormányzat megbízásából terv készült a liget zöld felületének növelésére, a környék parkolási gondjainak az enyhítésére, mélygarázs építésére, de forrás hiányában ez a terv még megvalósításra vár. Ha a felvonulási tér parkosításának terve megvalósulna, akkor a liget zöld felülete több hektárral n ne, az alatta lév területen mélygarázs építésével a környék parkolási gondjai is megoldódnának. Ezáltal a rendezvényekre gépjárm vel érkez k parkolása is biztosított lenne, így a forgalom és a parkoló autók kevésbé károsítanák a terület növényzetét és a környezet leveg jét. A liget zöld területe eleséget ad a ligetben megforduló megpihen és a város zaja el l elmenekül madaraknak. Madáretet k kihelyezésével ideszoktathatjuk a madarakat, melyek megvédik liget fáit a kártev k pusztításai ellen. Mindössze mintegy 33 ezer fasori fa van a f városban, ezek egy része a Városligetben található, melyek állapota többnyire kritikus. A parkok elenyész részét sikerült csak felújítani új fák és bokrok, cserjék telepítésével. Az önkormányzat és a zöldszervezetek között az adatok terén különbségek fedezhet k fel, az el bbi úgy véli, növekszik a f város és agglomerációjának zöldterülete, míg az utóbbiak szerint épp ellenkez leg, sosem volt ilyen alacsony, és a statisztika kozmetikázására gyanakszanak. A rendezvényekre érkez érdekl d k parkoló hiányában a zöld felületen állítják le autóikat, a fák és a bokrok közé helyezik el a kipufogógázokat termel gépjárm veiket. A természetes pusztulás és a mesterséges károkozás miatt, az okozott kár enyhítésére a gyepet folyamatos füvesítéssel kell javítani. A Kertészeti Vállalat dolgozói folyamatosan gondozzák a liget zöld területét. Kivágják a beteg fákat, gallyaznak, új virágok és növények telepítésével szépítik a liget zöld területét. Egyre nagyobb szüksége és igénye van az embereknek a városokban a meglev zöld területek védelmére, új zöld területek gyarapítására, amely nyugtató hatással van az emberi szervezetre a stresszes hétköznapok után. A városokban lev zöldterület növelése egészségmegel zési szempontból is fontos A hulladék kezelése Magyarország számára a területi adottságok miatt a hulladék kezelése, a hulladékgazdálkodás, az újrahasznosítás megoldása sürg s feladat lenne. A hétköznapi életben a háztartási vegyes hulladékot nevezik szemétnek, az osztályozott válogatott szemetet pedig már hulladékként tartják számon. A szilárd hulladékok összetétele korántsem homogén, az anyagok jellegét és a csoportosítás szempontjait tekintve 3-9 fajtát lehet elkülöníteni. Az egyes hulladékfajták részarányát az összes hulladékban nehéz megállapítani. A hulladékkezelés els sorban a hozzáálláson múlik. Nem fordítanak kell gondot a F városi Önkormányzat és a XIV. kerületi önkormányzat, valamint a rendezvények szervez i sem megfelel mennyiség hulladéktárolók kihelyezésére, így a rendezvényeken résztvev turisták számára nem biztosított a keletkez szemét illetve hulladék elhelyezése. Nincs szelektív hulladéktároló biztosítva a rendezvények útvonalán és területén. A turisztikai rendezvényeken el forduló lehetséges hulladékfajták például a papír, m anyag, üveghulladékok és szerves hulladékok. Fontos lenne környezetvédelmi szempontból ezeknek a hulladékoknak a szelektív gy jtése. A szelektív hulladékgy jtés szerencsére kezd elterjedtebbé válni hazánkban, de az emberekben még nem tudatosult kell mértékben a szelektív hulladékkezelés fontossága. A hulladékgazdálkodás f problémái a keletkez hulladék mennyisége és az ebb l adódó elhelyezési, kezelési 6

7 kérdések. Gazdálkodási szempontból az lenne a legoptimálisabb, ha hulladék nem keletkezne, ám ennek megvalósítása mind a termelésben, mind a hétköznapi életben szinte lehetetlen. A hatékony hulladékgazdálkodás kérdéseivel a Hulladékgazdálkodási keretirányelv komplex módon foglalkozik. A hulladékok szállításának szabályait a hulladékok szállításával foglakozó rendelet írja le. A Hulladékgazdálkodási keretirányelv a hulladékgazdálkodás általános jogi kereteit biztosítja az unióban. A közösségi hulladékgazdálkodás szerint a tagországoknak prioritást kell biztosítaniuk a hulladékképz dés megel zése és mennyiségi, illetve ártalmi csökkenése érdekében. Ahol erre nincs mód, ott az egyes uniós tagországok keresik a visszanyerés módjait, például az újrahasznosítást. A javasolt megoldások közül az utolsó helyen szerepel a lerakóhelyek létesítése és az energia-visszanyerés nélküli hulladékégetés. A hulladékártalmatlanítás során célként jelenik meg az egyes országok önállósága. Ezen kívül a szennyez fizet elvnek megfelel en a hulladék-ártalmatlanítás költségeit annak kell megfizetnie, akinél a hulladék található, aki annak a terméknek az el állítója, amelyb l a hulladék származik. Minden tagországnak hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie. A hulladékgazdálkodás környezetvédelmünk talán legelmaradottabb területe. A jogközelítés során Magyarország számára kiemelt feladat a hulladékgazdálkodás terén meglév hiányok pótlása, a problémák kezelése. A környezettudatos életmód keveseknek a sajátja, és kevesek tartatják be másokkal. Például Németországban, Svájcban a járókel k rögtön szóvá teszik, ha valaki szemetel, és ha ez nem használ, azonnal jelentik az illetékes hatóságoknak Zaj, rezgésártalom és leveg szennyezés Valamennyi rendezvényen jelen van a zene minden formája (él zene, gépi zene stb.). Ezek hangereje, zajártalma valamint nem utolsósorban rezgésártalma a környék lakosságára nézve zavaró és egészség károsító hatású. Manapság megszaporodtak azok a rendezvények, amelyek végét a t zijáték zárja nem kis zajjal járva, mivel ezek robbanó fejeit a lakóházak közvetlen közelében helyezik el, és innen lövik ki. Ezek a pirotechnikai látványosságok nem csak a környéken lakók nyugalmát zavarja, hanem a ligetben él madarakat és a környék padlásain él denevéreket is. A turisztikai rendezvények több százezres tömegeket vonzanak a Városligetbe. A hazai turisták többsége gépkocsival közelíti meg ezeket a helyszíneket, ahol egyrészt forgalmi dugót és parkolási gondot okoznak, másrészt a környék zajszintjét növelik, a gépkocsi kipufogógázainak a kibocsátásával pedig a leveg t is szennyezik. A rend rség ezekre az alkalmakra forgalom illetve bizonyos eseményekre parkolási korlátozásokat léptetnek életbe. Ezek a korlátozások nem csak a rendezvények környékére, hanem a f város távolabbi kerületeinek a forgalmára és parkolási szokásaira hatással vannak. Budapest egy 1995-ben készült felmérés szerint Európa harmadik legzajosabb f városa volt, mindössze Barcelona és Szófia el zte meg ezen a listán. Az azóta eltelt 10 év során a járm vek számával együtt a zajszint is n tt. Egyes kutatások szerint már a 35 decibeles zajszint is alvászavart okozhat. Pszichológusok szerint az emberek idegesek, agresszívak lesznek, a gyerekeknél pedig egyebek közt az olvasás és szövegértés terén okozhat zavart a zaj. A zajforrásokra vonatkozó felmérések elkészítését az EU 2007-t l kötelez vé teszi. Az els hazai zajtérkép Sopronban készült el. A leveg szennyezés a kipufogógázok kibocsátása Budapesttel kapcsolatos panaszok leggyakoribb kulcsszava. Komoly egészségkárosító hatása van a környezetvédelemnek, és a hatóságoknak pedig évtizedek óta megoldhatatlan problémát jelent. 7

8 Magyarországon kilencéves egy átlagos autó, Budapesten a járm vek átlagos életkora (a forgalomba helyezést számítva) több mint kilenc év, habár ez csökkenni látszik. Sajnos van szégyenkeznivalónk az uniós tagországokkal szemben. Ha valaki járt Budapesthez hasonló vagy nagyobb méret nyugat-európai városokban, két dolog szinte mindenhol azonnal felt nik: a gondozott parkok és a városi közlekedés kiszorítása a belvárosokból, ezek a folyamatok eredményezik a zajszint csökkenését. Párizs a rengeteg gyönyör és gondozott parkjával, a körgy r n kívülre telepített parkolókkal, Prága az autómentes belvárosával látható, hallható és érezhet különbséget produkál. Nekünk is tennünk kell, hogy a leveg szennyezést a minimálisra lehessen csökkenteni a f városban, valamint ezen a területen. Minden budapesti lakos szeretne szebb, rendezettebb, tisztább városban élni, ám nem mindenki hajlandó ennek megvalósulása érdekében áldozatot hozni. Sokak véleménye szerint a keményebb szankciók segíthetnének. Sok olyan ország van, ahol komoly bírságokat kell környezetszennyezésért fizetni. Ez a visszatartó er valószín leg nálunk is m ködne, ha azt betartanák az emberek és betartatnák a hatóságok Környezetvédelem oktatása a prevenció jelent ssége Szemléletformálás nélkül nem lehet hosszú távú környezetvédelmet folytatni, és változásokat elérni ezen a területen sem. A prevenciónak nagyobb szerepet kell kapnia, mert olcsóbb megel zni a kárt, mint elhárítani és helyreállítani a károkat. A környezetvédelmi nevelést azonban már a családban el kell kezdeni. Valójában a családban számos környezetvédelmi feladatot oldanak meg anélkül, hogy ezt így neveznék (pl. takarítás, kertgondozásban való részvétel, családi kirándulás). Különösen így van ez vidéken, ahol az életmód is természetközelibb. A gyerekeket az óvodában, és az iskolában képzett szaktanárok és megfelel oktató eszközök segítségével, a feln tteket a médián keresztül, valamint a munkahelyeken kell tanítani, nevelni a közvetlen és tágabb környezetük védelmére. Nem lehet elég korán kezdeni a környezetvédelemre való nevelést. Fokozott figyelmet kell fordítani az óvodás korúak természetvédelmi nevelésére, oktatására az oktatási, nevelési tevékenységeken belül. Erre állami forrásokból kellene pénz fordítani a Környezetvédelmi Minisztérium bevonásával, szakmai közrem ködésével és koordinálásával. A turisztikai és oktatási programok kiadvány formában történ megjelentetése mellett kiemelt szerepet szánhatunk az internetes kommunikációnak is, hiszen manapság egyre többen interneteznek, f leg a fiatalok, akiket a környezetvédelmünk jöv je miatt fontos nevelni a környezet szeretetére és védelmére. Miközben a médiák felhívják a néz k, hallgatók figyelmét az egyes programokra, a különböz turisztikai eseményekre, ezek ajánlása közben kellene felhívni a néz k figyelmét a rendezvények környezetvédelmét el segít megoldásokra, lehet ségekre is. Kívánatos lenne, hogy a szakért k adjanak a néz k számára a különböz környezetvédelmi problémákra megoldásokat. A szervezés szerves részévé kellene válnia annak, hogy a különböz turisztikai rendezvények el tt környezetvédelmi szakemberek nyújtsanak tájékoztatást, felvilágosítást illetve adjanak segítséget a környezetvédelemre fogékony és érdekl d résztvev k részére. Több természeti szépségeinket bemutató filmre volna szükség a televízióban, melyek vizuálisan szolgálnák a gyerekek és feln ttek környezetvédelmi nevelését. 8

9 4. Összefoglalás Mára már szinte az egész földgolyót átalakítottuk, miközben úgy gondoljuk, mintha a természet t lünk függetlenül létezne, amelyet le kell gy zni, és át kell alakítani. Vakon hisszük, hogy a világ olyan óriási, hogy hulladékainkat, mérgez anyagainkat elbírja és azok nem hatnak vissza ránk. Könnyen belepusztulhat az emberiség ebbe a tévedésébe, ha nem veszi figyelembe azt az alapelvet, hogy nem szabad beavatkozni azokba a folyamatokba, amelyeken a földi élet alapul. A városlakó emberek már annyira eltávolodtak a természett l, hogy bizony komoly munkával, oktatással lehet csak rábírni ket a környezet védelmére és környezetük óvására. A természetes közegben él egyszer népeknél, például az Amazonas mentén él indián törzseknél vagy a Pápua Új-Guineában elszigetelten él Pápua családoknál még megfigyelhet a természettel való harmonikus együttélés. Csak annyit vesznek el a természett l, amennyire szükségük van a mindennapi megélhetésükhöz. Az Európai Unióban igen szigorú környezetvédelmi szabályozások vannak, amelyek számunkra kötelez érvény ek. Ezek területei például a leveg min ség-védelem, a hulladékgazdálkodás, a zajszint csökkentése. Ezeken a területeken van még hazánk számára b ven tennivaló, pl. a évekre szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program tartalmazza az EU felé vállalt kötelezettségeink teljesítésének konkrét terveit és annak pénzügyi hátterét. A WWF (World Wildlife Found) a DetoX Kampány keretében 12 országban egy-egy önként jelentkez családtól (nagymamától, édesanyától és gyermekt l) vett vérmintákat júniusában. A vérelemzések eredménye szerint egészségre káros vegyi anyagok vannak az európai családok szervezetében. A felmérés bizonyítja, hogy a környezetet ért káros hatások az emberekre is komoly egészségkárosító hatással vannak. A környezetvédelmi szempontokat kötelez betartani, de jó lenne, ha ez a természet iránt érzett szeretetünkb l és odafigyelésünkb l adódna, és nem, azért mert kötelez ezeket betartani. Fontos lenne, ha ezeket az emberek komolyan vennék, és a mindennapjaikban, a munkahelyükön, a lakóhelyük környezetében és a háztarásukban is odafigyelnének környezetük védelmére. A f városi önkormányzatnak az itt él emberek egészséges környezethez való alapvet igényére és jogára tekintettel egy egységes környezetvédelmi akciótervet kellene készítenie a Városliget védelme, megóvása érdekében. Fontos lenne elérni, hogy bizonyos rendezvényeket más f városi területre vigyenek, például a Népliget hasznosítására is sor kerülhetne a Városliget tehermentesítése érdekében. A Városligetre érvényes környezetvédelmi tervet minden olyan rendezvény számára kötelez érvény vé kellene tenni, amely közvetve érinti a Városliget területét. Az akciótervben megfogalmazott alapelvekt l való eltérés esetén, a bizonyítható károkozás bekövetkeztekor szigorú szankcionálással, pénzbüntetéssel kellene büntetni. Ennek betartása érdekében az akciótervnek egyik nélkülözhetetlen eleme lenne a szigorú ellen rzés. Hazánk legfontosabb környezetvédelmi célkit zéseit 2008-ig a második Nemzeti Környezetvédelmi Program határozza meg. A Program megvalósításával számottev javulást szeretnénk elérni a környezet állapotában. A különböz intézkedések a leveg, a víz, a talaj védelmét szolgálják, de törekszünk a környezeti zaj, és rezgés okozta károk csökkentésére is. A hulladékgazdálkodás területén kiemelt feladatnak tekintjük a hulladékok keletkezésének csökkentését, a keletkezett mennyiség hasznosítását, korszer kezelését. Az 1994-es Éghajlatváltozási Keretegyezmény szellemében hazánk is törekszik az üvegház-gázok légköri koncentrációinak stabilizálására, az éghajlati 9

10 rendszerre gyakorolt hatás veszélyének felismerésére és kezelésére. Ez azonban például a gépkocsik által kibocsátott gázok csökkentésénél még nem igazán tapasztalható. A következ évtizedek munkáját a fenntarthatóság elvére kell alapozni, a tervezésben a gazdasági aspektusnak lassan egyenrangú társa lesz a környezetvédelem szempontrendszere. Ma már látszik, hogy igény van a környezetbarát eljárásokra és technológiákra a turizmus terén is. Emelkedik azoknak a turistáknak a száma, akik fontosnak tartják a környezetvédelmi szempontokat is, és ezek szerint választanak maguknak programokat. Bízom abban, hogy a politikusok, a gazdasági vezet k és a civil társadalom egyaránt belátja, hogy miel bbi alapvet változásokra van szükség a termelésben, a fogyasztásban, az életvitelben és az értékrendekben, nem utolsósorban a hozzáállásban. A környezetvéd felel s magatartás lassan válik a mindennapi gondolkodásunk részévé. Optimisták lehetünk, mert az emberek többsége szereti a természetet, az él világot, és saját egészségének meg rzését is nagyon fontosnak tartja. A földet unokáinktól kaptuk kölcsön. Az elkövetkez nemzedékek részére meg kell riznünk f városunk valamennyi zöld felületét, köztük a Városligetet, hogy gyermekeink és azok gyermekei is megtalálhassák itt a pihenés és a kulturált kikapcsolódás örömét. 10

11 Tartalomjegyzék 1. A témaválasztás indoklása Városliget rövid története A témaválasztás indoklása Városligeti rendezvények A témaválasztáshoz köthet program A rendezvénye környezetvédelmi problémái Környezetvédelem A zöldfelület védelme A hulladék kezelése Zaj, rezgésártalom és leveg szennyezés Környezetvédelem oktatása a prevenció jelent ssége Összefoglalás

12 Irodalom Éghajlatváltozási Keretegyezmény II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Kerényi Attila (2003): Környezettan. Mez gazda Kiadó, Budapest. Nemzeti Környezet-és Természetpolitikai Koncepció KTM

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a veszprémi Házgyári út forgalmával kapcsolatban

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a veszprémi Házgyári út forgalmával kapcsolatban JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a veszprémi Házgyári út

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/461-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991)

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991) MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 5. (Alapítva 99) Közvélemény kutatásunk az écsi szennyvíztisztító telep átalakításáról és korszerűsítéséről 202. április havá történt.

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 58/2006.(IV.28.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó tényleges parkolási igények modellezése (meghatározásának módszertana) a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés (tervezet) Témavezető:

Részletesebben

ismeret és elfogadottság

ismeret és elfogadottság A fenntartható fejlődés ismeret és elfogadottság 2010 június 21. Nobody s Unpredictable Percepciók a fenntarthatóságról 2 Fenntarthatóság és fenntartható fejlődés de mit is jelent a fogalom? A fenntarthatóság

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1.1 A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tematika Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2» Termelési hulladékok jelentősége» Programok, policyk a

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld rendezvényekről szóló tájékoztatója A zöld rendezvények néhány szóban A zöld rendezvények erősítik, demonstrálják a házigazda szervezet fenntarthatóság

Részletesebben

A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN

A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN 1 Készítette: Bocskói Diána környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Munkácsy Béla BEVEZETÉS Az iparilag fejlett országok

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról

Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról Kazár község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek TARTALOM 1 Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 3 1.1 Kvassay Jenő terv - A nemzeti Vízstratégia.... 3 1.2 Árvízi kockázatkezelés (ÁKK)... 9 1.3 Nagyvízi

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Fenntarthatósági Terv Készítette: Educatio Bene Kft. 21. március 11. I. BEVEZETŐ...4 II. III. 1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG...4 2. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...4

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft zöld rendezvényekről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld rendezvények néhány szóban

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Miskolc Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Miskolc 2006. BEVEZETÉS...3 A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE...3 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Bevezető rendelkezések Dévaványa Városi Önkormányzat

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 Jellege: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén kerül megrendezésre, a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvény, színpadi aktivitásokkal

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása A modern múlt m - étkezésünk fenntarthatóságáé áért PROJEKTINDÍTÓ NAP A projekt bemutatása ELŐZMÉNYEK A TÁJT A VÁROSOMV A VÁROSODV A HELY SZELLEME KONFERENCIÁK Környezeti kultúra kulturális lis környezet

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

f e l l e b b e z é s t

f e l l e b b e z é s t Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség részére A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség címén Tárgy: Auchan bevásárlóközpont (Solymár) környezetvédelmi engedélye

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 5516 Körösladány, Simai út 2. Tel./fax.: 06 66 474 058 E-mail: keszi.kladany@gmail.hu KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NÖVÉNYVÉDŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

NÖVÉNYVÉDŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés NÖVÉNYVÉDŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NÖVÉNYVÉDŐ Feladatok és tevékenységek A föld

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Regió-portálok Magyarországon

Regió-portálok Magyarországon Regió-portálok Magyarországon Técsy Zoltán tanszéki mérnök Miskolci Egyetem, Földrajz-Környezettani Tanszék A tanulmány megjelenik a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke és

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 42. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2012. február PREAMBULUM

Részletesebben

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE FENNTARTHATÓ FEJL DÉS SZINERGIA KLÍMAVÁLTOZÁS KREATÍV VÁROS ÉLHET VÁROS EURÓPAI TUDÁSHÁLÓZAT GLOBALIZÁCIÓ INFORMATIKAI FORRADALOM GLOBÁLIS

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

- Új esély Debrecennek!

- Új esély Debrecennek! DEBRECEN - Várospolitikai program a korszakváltás jegyében. A város kreatív emberek gyűjtőhelye, ahol növelik és serkentik egymás produktivitását. (Richard Florida) Debrecen, az ország második legnagyobb

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete. Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete. Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Szentendre Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyőlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bonnyai Tünde A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében Doktori (PhD) Értekezés tervezet Témavezető:... Dr.

Részletesebben

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA Készítette: EURO-NOVEX Kft. Nagypál László okl. környezetmérnök 2008. október TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA 2 1.1.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben