KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST"

Átírás

1 KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST Nagykörű Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terv (Local Agenda 21.) felülvizsgálata november Készítette: Nagykörű Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. Kft. Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/ ; Fax: 56/ ;

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető A környezeti elemek állapota a vizsgált időszakban ( ) Levegő, zajkibocsátás Vizek állapota Természetvédelem, zöldfelületek Település és épített környezet állapota a vizsgált időszakban ( ) Infrastruktúra Szennyvizek kezelése és elvezetése Ivóvízellátás Hulladékkezelés Épített környezet Gazdasági-társadalmi, szociális helyzet bemutatása a vizsgált időszakban ( ) Fenntarthatósági tervek és célok az elkövetkezendő időszakban A települési környezet tisztaság Épített környezet Gazdaság és turizmus Energiagazdálkodás Zöldterület-gazdálkodás, természeti és épített környezet Helyi közlekedésszervezés Feladatok az elkövetkezendő időszakban Környezeti szempontú feladatok a jövőben Társadalmi szempontú feladatok a jövőben Gazdasági szempontú feladatok a jövőben Prioritások A vizsgált időszakban történt beruházások a településen ( ) KEVITERV AKVA KFT. 3

3 1. Bevezető Nagykörű Község Önkormányzata 2011-ben készítette el a település Környezeti Fenntarthatósági Tervét (Local Agenda 21.). Az önkormányzat feladatai közé tartozik a lakosság egészséges környezethez való jogának, a létfeltételeknek biztosítása. Ez a program a természet a társadalom a gazdaság komplex rendszerét foglalja magába. Célja az önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével, a lakosság tevőleges támogatásával olyan stratégia kidolgozása és megvalósítása, amely a fenntartható fejlődés elvére épül. Sikeres stratégiát az erősségekre és a lehetőségekre alapozva lehet kidolgozni és megvalósítani évben, egyeztetések vélemények alapján készítette el a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. az Önkormányzat megbízása alapján Local Agenda 21 tervdokumentációt. Az elkészített települési fenntarthatósági tervet legalább kétévente szükséges felülvizsgálni, annak érdekében, hogy a tervben megfogalmazott pontok, intézkedési tervek, feladatok továbbra is biztosítják-e a település jövőjét, élhetőségét. A fenntartható fejlődés a természeti erőforrások használatának és megőrzésének egyidejű megvalósítására épül. Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága szerint a fenntartható fejlődés egy olyan fejlődés, amely a jelen generációk igényeit és törekvéseit úgy elégíti ki, hogy az a jövő generációk hasonló tevékenységét nem veszélyezteti. Az EU környezetpolitikája Közreműködés az Európai Unió környezetpolitikájának fejlesztésében és végrehajtásában A Program tervezésének és megvalósításának szerves részét képezik az EU tagságból adódó kötelezettségek: érvényesíteni kell a közösségi környezetpolitikát a vonatkozó szabályozások átvételével, a hazai jogrendszerbe való illesztésével és végrehajtásával, a hazai sajátosságok, nemzeti érdekek szem előtt tartásával részt kell venni az új közösségi programok, jogi eszközök kidolgozásában, továbbá tevékenyen részt kell vállalni a nemzetközi környezetügyi együttműködés keretében az EU szerepének, álláspontjának alakításában. A közösségi környezetpolitika keretét jelenleg a 2012-ig szóló hatodik környezetvédelmi Akcióprogram adja, amely fokozatosan kiegészült előre meghatározott témakörökben tematikus programokkal, illetve esetenként szabályozási eszközökkel is. Az Akcióprogramhoz kapcsolódva számos közösségi terv (pl. Európai Éghajlatváltozási Program, EU Biológiai Sokféleség Akcióterve, Környezettechnológiai Cselekvési Terv) tartalmaz további fontos javaslatokat és konkrét feladatokat. A harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozása a hatályos közösségi programok és környezetvédelmi szabályozás figyelembevételével történt, átfogó intézkedései és tematikus akcióprogramjai tartalmazzák az azokból adódó tagállami feladatokat. KEVITERV AKVA KFT. 3

4 Cselekvési irányok, alapvető feladatok: Az elkövetkező időszakban számos hazai szempontból is kiemelt jelentőségű átfogó közösségi stratégia, szabályozási eszköz terén várható előrelépés, amely egyrészt befolyásolja a hazai környezetpolitika alakulását, másrészt a Program időszakában végrehajtandó feladatokat eredményez. A környezetügy számára is kiemelkedő jelentősége volt annak, hogy a 2010 januárjában kezdődő másfél éves időszakban a spanyol belga magyar elnökség veszi át az Európai Közösség irányítását. A harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program keretében is Magyarország kiemelt érdeke volt az érintett tagállamokkal együttműködve egy magas színvonalú, tartalmas környezetvédelmi elnökségi program kialakítása, amely a későbbiekben is lehetőséget biztosít a környezetvédelmi szempontok még hatékonyabb és eredményesebb képviseletére. Mindezek figyelembevételével e téren a legfontosabb cselekvési irányok, alapvető feladatok a következők. 96/2009. (XII. 9.) OGY határozattal elfogadott közötti időszakra szóló (III.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP III.) fő környezeti célkitűzések az alábbiak: A település levegőterheltségének a csökkentése, a parlagfű elleni hatékony védelem szervezeti kereteinek fejlesztése. A környezeti zaj- és rezgésterhelés mértékének, az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatásának, egészségkárosító kockázatának csökkentése. A bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás fejlesztése, a belvizek okozta károk megelőzésének elősegítése. Összefüggő, egységes zöldfelületi rendszer kialakítása, ökológiai és használati értékének növelése, fenntartása. A keletkező hulladékmennyiség csökkentése, a hasznosítási arány növelése, a szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése. Középületek, közintézmények energiatakarékos működtetése, energiahatékonyságának javítása a helyi megújuló energiaforrások felhasználásának növelése. Környezetkímélőbb települési közlekedési rendszerek kialakítása és fenntartása (gyalogos és kerékpáros közlekedés elősegítése, fejlesztése, a közösségi közlekedésformák fejlesztése). Környezeti nevelés, oktatás, szemléletformálás fejlesztése. A településrendezési terv és minden egyéb természeti környezetet érintő tervek környezet-szempontú összehangolása. A Víz Keretirányelvre vonatkozóan 2009-ben, kilenc évvel a keretirányelv hatálybalépése után, gazdálkodási terveket dolgoztak ki az egyes vízgyűjtő kerületekre, figyelembe véve az elvégzett elemzések és tanulmányok eredményeit. Ezek a tervek a közötti időszakra vonatkoznak ben, majd ezután hatévente felül fogják őket vizsgálni. A gazdálkodási terveket a következőket célozzák meg: KEVITERV AKVA KFT. 4

5 A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kiegészíthetők a részvízgyűjtőkre, ágazatokra vagy víztípusra vonatkozó részletesebb programokkal vagy gazdálkodási tervekkel. A víztestek állapotának időszakos leromlása nem jelenti a keretirányelv megszegését, ha ez kivételes körülmények és előre nem látható baleset vagy vis maior következménye. A tagállamok ösztönzik az összes érdekelt fél bevonását a keretirányelv végrehajtásába, különösen a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe. A gazdálkodási tervek projektjeit nyilvánosan közzé kell tenni legalább 6 hónapon keresztül től a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a vízárazási politika a fogyasztókat a vízkészletek hatékony felhasználására ösztönözze, és hogy a különböző gazdasági ágazatok hozzájáruljanak a vízszolgáltatás költségeinek megtérüléséhez, beleértve a környezetvédelmi és forrás felhasználási költségekét. A tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókhoz idomuló rendszert kell kidolgozniuk a keretirányelv megszegése esetére. A Fenntartható fejlődés A fenntartható fejlődés: az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül vagy a gazdaság révén szükségleteik kielégítése érdekében természetes környezetükből veszik el azokat a javakat, amelyeket a földi rendszer létezése óta felhalmozott. A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja tőlünk, hogy a jelen és jövő generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített környezet minőségét, értékeit megőrizzük. Ettől a rendszertől az ember annyit és olyan körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövőbeli esélyeit. A fenntartható fejlődés célja mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása. Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetőségét. A gazdaság a társadalom fenntartásának és ezen keresztül a környezet használatának eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell használnunk. Nagykörű Község Önkormányzata elkészítette a Környezeti Fenntarthatósági Tervének felülvizsgálatát, azért hogy települési szinten hozzájáruljon a természeti és épített környezet védelméhez, a környezeti erőforrások fenntartásához, és hogy a 2011-ben kidolgozott helyi programokat felülvizsgálja, illetve az ezzel kapcsolatos újabb tennivalókat fogalmazzon meg, a helyi problémákra alapozva. Az eredeti dokumentációhoz hasonlóan, jelen tervdokumentációban megfogalmazásra kerülnek a távlati és stratégiai célkitűzések, melyeket a település vezetősége pénzügyi helyzetüktől függően igyekszik megvalósítani. KEVITERV AKVA KFT. 5

6 2. A környezeti elemek állapota a vizsgált időszakban ( ) 2.1. Levegő, zajkibocsátás A es időszakban a településen a levegő és zajkibocsátás mértéke nem változott. A 4/2002. (X. 7.) sz. KvVM rendeletet a Légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 1. sz. melléklet 10. pontja és a 2. sz. mellékletben foglaltak alapján a 2011-es adatokhoz képest nem történt változás a településen, amely továbbra is az alábbi zónacsoportba tartozik: - a kén-dioxid: F, - a nitrogén-dioxid F, - a szén-monoxid F, - a szilárd (PM 10 ) E, - a benzol F. Az A-tól F-ig javuló minősítést jelző besorolás szerint a térség országos és nemzetközi (EU) viszonylatban a kevéssé szennyezettek közé tartozik. Az F kategória, olyan terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. Légszennyezéssel járó ipari tevékenységet továbbra sem található a településen. A légszennyező telepek főként mezőgazdasági tevékenységet végeznek (növénytermesztés, állattenyésztés, szeszfőzde, sütőüzem, varroda, tüzép telep, gyümölcsfeldolgozó) amelyek káros légszennyező anyag kibocsátásuk a levegő-tisztaságvédelmi jogszabály által előírt határértéket nem haladja meg. A nyári félévben esetenként a levegő portartalma túllépheti a határértéket. A helyzet javítását az utak további burkolása és a fásítás-parkosítás eredményezheti. A parlagon hagyott területeken a gyomnövények pollenjeivel szennyezheti a levegőt. Közlekedés hatása a levegőminőségére: Nagykörűn a közlekedésből származó légszennyezés a kis forgalom miatt a korábbi évekhez hasonlóan továbbra sem számottevő. A mezőgazdasági járművek mozgása tavasztól őszig jellemző. Tömegközlekedési eszköz a távolsági busz. KEVITERV AKVA KFT. 6

7 További hatások a levegő minőségére: Problémát okoz a fűtésből eredő szennyezés. A településen több ingatlan tulajdonos visszaállt a szén és fatüzelés használatára, tekintettel arra, hogy a gáz és villanyáram ára lényegesen megemelkedett, mely légszennyező forrást jelent. A biológiai eredetű légszennyezők közül legjelentősebb a parlagfű allergizáló hatása, minden évben gondoskodni kell a szervezett és hatékony irtásukról. Zajkibocsátás okozta hatás: A lakosság körében negatív hatással jelentkezik a zaj és a rezgés okozta hatás, mely határértéket nem meghaladó mértékben is különböző pszichés zavarokhoz vezethet. A településen található üzemi létesítményekből, illetve közlekedésből eredő zajkibocsátás a határértéket nem haladja meg. A szórakozásból származó zaj meghatározó forrása a vendéglátó egységek működéséből származhat, esetenként panasz előfordult. Felszíni viszek 2.2. Vizek állapota Nagykörű és határa nagy része a Tisza folyó jobb partján terül el. Területének egy része a Holt-Tisza nagy kanyarulataival körülölelve terül el. A Község a Szolnoki kistérséghez tartozik. Nagykörűn található a Közép-Tisza szakasz legnagyobb kiterjedésű homokos partja. A településen a belterületi csapadékvíz elvezető hálózat hossza évben 13 km, mely nyílt és zárt rendszerű, szikkasztó árkos csatornahálózatból állt. Vizsgált időszakban a település tovább tudta fejleszteni belterületi csapadékvíz elvezető hálózatát ban méter burkolt medrű belvízelvezető csatorna került kiépítésre, illetve felújításra. A felszíni vizekkel kapcsolatos jelentős problémák: A 2011-es évhez hasonlóan továbbra is nagy probléma, hogy a térségben található holtágak állapotára az elöregedés és a feltöltődés különböző fokozatai a jellemzőek. Továbbra is ellenőrizhetetlenek a szennyvízbebocsátások, jelentős mennyiségű tápanyag (műtrágya) szivárog be a vizükbe, ezzel is nem kívánt mértékben fokozzák a növényi produkciót, mely lényegében fokozza a feliszapolódást. A feltöltődés az elmúlt évek vízpótlási gondjai miatt is felgyorsult. A település érinti a Alsóréti és Sárközi Holt-Tiszát, melynek állapotát továbbra is a közepes feliszapoltsága a 40%-os benőttsége jellemzi. Természeti és táj- képi értékekben gazdag, értékes élővilággal rendelkező holtág. KEVITERV AKVA KFT. 7

8 2.3. Természetvédelem, zöldfelületek Egy település életében a zöldfelületek, fák kiemelt jelentőséggel bírnak. Egyrészt életminőségi, levegőtisztaság védelmi, faluképi, egészségügyi, másrészt zajvédelmi, idegenforgalmi szempontból. Ezen túlmenően szerepet játszanak a helyi klíma alakításában, sportolási, szabadidő eltöltési lehetőséget adnak a parkok, játszóterek, erdők. Ezért nagyon fontos megfelelő kezelésük, védelmük. A település zöldfelületi hányadának kedveznek a belterületen található nagy telkek területei a Sportpálya, és 7 db park. A település szempontjából ökológiailag kedvező, hogy belterülete közel fekszik a Tisza folyóhoz. A településen a közterületi zöldfelületek fenntartója továbbra is az Önkormányzat. KEVITERV AKVA KFT. 8

9 3. Település és épített környezet állapota a vizsgált időszakban ( ) 3.1. Infrastruktúra A vizsgált időszakban település belterületén forráshiány miatt, a korábbi évekhez képest nem történt felújítás, illetve új szilárd burkolatú út kiépítése. Továbbra is belterületén lévő utak mintegy 90%-a szilárd burkolatú út, amely összesen 10,191 km aszfalt és 3,969 km utótömörödő aszfaltborítású utat jelent. Burkolat nélküli földút 10 %. A külterületen kevés a szilárd burkolattal ellátott utak hossza. A belterületen nincs kerékpárút, mivel a forgalom nem indokolja a közúti és kerékpáros forgalom szétválasztását, így a település céljai között nem szerepel a kerékpárút kiépítése. Az úthálózattal, közlekedéssel kapcsolatos problémák a vizsgált időszakban: A külterületi földúthálózat rendszeres kezelésének, fenntartásának megoldás, A meglévő egyes útszakaszok, belterületi utak folyamatos kezelésének szükségessége, A meglévő járdák néhány helyen összetöredezettek, kijavításuk, és új járdaszakaszok kiépítése szükséges. A települési úthálózat egy részét érintően probléma, hogy a pályaszerkezetük miatt, gyakoriak a kátyúkeletkezések. 3.2.Szennyvizek kezelése és elvezetése A településen ben kezdett kiépülni a szennyvízhálózat, mely 16,15 km (az utcák hossza 17 km és 95 %-os a lefedettség) gyűjtőcsatornából és nyomóvezetékből áll, a vizsgált ciklusban nem történt fejlesztés. A településen keletkező szennyvíz mennyisége éves szinten m 3, a korábbi évekhez képest minimálisan csökkent a mennyiség június 1-től a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. gondoskodik a település vízellátásáról és szennyvízelvezetéséről, melyet korábbi években a Hunyadfalvai Regionális Szennyvíztisztító Társulás végezte el. Azoknál a lakásoknál, ahol nincs szennyvízelvezetés, a szennyvízelhelyezése továbbra is derítőgödörbe történik. Ezeket a főleg szociális jellegű szennyvizeket szikkasztják, esetleg gyűjtik és szippantó kocsival továbbra is a Hunyadfalvai Regionális Szennyvíztisztító telepre szállítják. KEVITERV AKVA KFT. 9

10 Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás, melynek tagja az önkormányzat, az Új Magyarország Fejlesztési Terven belül a Hunyadfalvai agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása címen pályázatot nyújt be a (KEOP /B kódszám) Szennyvízelvezetése és tisztítás című pályázatra. A szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/ (III. 14.) Korm. rendelet alapján támogatási döntést kapott a Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás, mint projektgazda (KEOP-1.2.0/b/ számú projekt), a projektben Nagykörűn kívül további kívül további négy település szerepel Tiszasüly, Kőtelek, Csataszög és Hunyadfalva. A beruházás folyamatban van, amely a településen kiterjed a fm szennyvízhálózat bővítésre is. A településre eső rész 163,5 millió Ft. A projekt végrehajtása település legfontosabb feladati közé tartozik. A folyékony hulladék, szennyvíz megfelelő elhelyezése, kezelése, a talajba, talajvízbe szivárgó szennyező anyagok könnyen elszennyezhetik a talajban tárolt vízkészletet, a vizek tisztaságának, minőségének védelme kiemelt feladatának tekinti az önkormányzat Ivóvízellátás Ivóvízbázis védelme, a vízminőség javítása, a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás megteremtése a település kiemelten fontos feladata. Nagykörűn az ivóvízhálózatba bekötött lakások száma db volt a vizsgált időszakban további 1db lakás csatlakozott a hálózatra. A települési ivóvízhálózatban szolgáltatott víz helyi vízműből származik, melyeknek üzemeltelője június 1- óta szintén a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet 6. számú melléklete szerint Nagykörű a megengedett koncentrációnál nagyobb mértékű As; Mn; Fe; NO 3 vízzel ellátott települések között található. A szolgáltatott ivóvíz minősége nem felel meg az az európai uniós határértékeknek. Az ivóvíz minőség javítás érdekében Nagykörű Község Önkormányzata részt vesz az Észak- Alföldi Ivóvízminőség-javító Programban. Nagykörű település tagja a Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak. A Társulás pályázatot nyert a KEOP /2F konstrukció keretében ivóvíz hálózat felújítására, az 5 település vízművének felújítására, bővítésére, technológiaváltásra. KEVITERV AKVA KFT. 10

11 3.4. Hulladékkezelés A köztisztasággal, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek használatáról, a vásárokról és a piacokról szóló 14/2004 (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. Nagykörű Települési Szilárd Hulladéklerakó ig üzemelt. A felhagyott és bezárt hulladéklerakó rekultivációja pályázati forrásból 2010-ben, jogszabályoknak megfelelően megtörtént. A települési szilárd hulladéklerakó bezárása után, a települési kommunális hulladék elhelyezése a Hunyadfalvai-Kőtelek kistérségi Szilárdhulladék -lerakóba történt. A Kistérségi hulladéklerakó ig üzemelt től 2014-ig a települési hulladékot Kőtelek Községi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet szállítja el a Remondis Szolnoki Átrakóba (Szolnok Újszászi út) helyezte el től heti 1 alkalommal az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. gyűjti és szállítja a hulladékot a Kétpói Regionális Hulladékkezelő központba, ahol a hulladék szabályoknak megfelelő elhelyezése történik. A gyűjtés emblémás szemetes zsákokba (120 l) történik. A községben keletkező kommunális hulladék mennyisége éves szinten kg, amely az előző évekhez képest minimálisan csökkent. A települési hulladékok hasznosítható komponenseinek szelektív gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő szigetek a településen 2008-tól két helyen található. A vizsgált időszakban újabb szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas edényzet kihelyezése történt. 3.5.Épített környezet Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelmét továbbra is a 3/2004 (III. 4.) önkormányzati rendelet szabályoz. A településen található műemlék jellegű épületek közül a Szabadság tér 6. szám alatti alkotóház, a Tájház, Majzik Viktor út 2. szorul leginkább felújításra, illetve külső, belső restaurálásra. Továbbá a településen található épületek, szobrok, templom, emlékművek eltérő állapotúak. Az épített környezet állapotával kapcsolatos főbb problémák: a középületek, közterek fenntartása pénzügyi források hiánya miatt nehézséget jelent, egyes önkormányzati tulajdonban lévő épületek állagjavítása elengedhetetlen, mint pl.: tetőszerkezet, szigetelés, külső vakolat, akadálymentesítés. KEVITERV AKVA KFT. 11

12 4. Gazdasági-társadalmi, szociális helyzet bemutatása a vizsgált időszakban ( ) A 2012-re prognosztizált változások (úgynevezett járási rendszer visszaállítása, oktatási intézmények állami támogatási rendszerének átalakítása, kórházak állami fenntartásba vétele - adósságrendezése, önkormányzatok működési hiteleinek támogatása) alapjaiban változtathatják meg a szféra pénzügyi lehetőségeit. A racionalizálást célzó várható intézkedésektől összességében javuló működési feltételeket várhatók az intézményrendszer fenntartásának vonatkozásában. A normatív állami támogatások összege az utóbbi években, egy jelentős csökkenést követően, szinten maradt, az inflációs hatások figyelmen kívül hagyásával. Az elkövetkezendő időszakban tehát, a várható központi racionalizálást célzó előírások figyelembevételével, továbbra is számolni kell bizonyos mértékű önkormányzati saját erő bevonásával az intézmények finanszírozhatósága érdekében. Továbbra is kiemelt cél a község intézményeinek teljes körű fenntartása, a működési költségek reális szinten történő meghatározása. A szociális segélyezéssel kapcsolatos éves előirányzatok összege kismértékű változást mutatott az elmúlt években. A keretösszeg jövőbeli meghatározása nagymértékben függ a területet érintő központi intézkedésektől, a közmunka szervezésének mikéntjétől. Nagykörű demográfiai, szociális, gazdasági helyzetét az alábbi táblázat mutatja be a vizsgált időszakban ( ) (forrása KSH, illetve Önkormányzati adat): év év év Lakónépesség száma (fő) Lakosság roma népességének aránya (%) Dolgozók aránya (aktív lakosságra vonatkozóan)(%) Munkanélküliek aránya (aktív lakosságra vonatkozóan)(%) 14,3 14,3 14,3 63, ,5 10,9 10,2 Nyugdíjban lévők aránya (%) 30 24,1 25,8 Vállalkozások száma (db) Nagykörű állandó lakossága 2011-es (KSH adat) adatokhoz képest a lakosság száma csökkent. Továbbra is magas az elvándorlási arány, a korábbi adatokhoz képest. Ennek oka lehet, hogy a képzett motivált (munkaerőpiacon keresett) fiatalok jelentős KEVITERV AKVA KFT. 12

13 része a fővárosba vagy a környező megyeszékhelyekre költözik. Szociális helyzet jelenlegi adtok alapján a lakónépesség 2011.évben 30%-a részesül nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban, amely a vizsgált időszakban csökkent. A településen megközelítően 7% fölötti volt a munkanélküliség aránya, amely tovább növekedd. A fenti a táblázat adataiból kiolvasható, hogy a lakosság közel 40%-a inaktív. A községben a 22 férőhelyes idősek otthona 1993 decembere óta működik, jelenleg 18 fő gondozásra szoruló időskorú van az intézményben elhelyezve. Vállalkozások zöme az előző évekhez hasonlóan mezőgazdasággal és kiskereskedelemmel foglalkozik, az ipar szinte teljesen hiányzik a településről. A táblázat alapján elmondható, hogy a vállalkozások száma növekedett a vizsgált időszakban. A mezőgazdasági vállalkozások túlsúlya jellemző, amelyek főleg szántóföldi termeléssel foglalkoznak. KEVITERV AKVA KFT. 13

14 5.Fenntarthatósági tervek és célok az elkövetkezendő időszakban 5.1. A települési környezet tisztaság Egyik legfontosabb cél a jó levegőminőség fenntartása a településen. A levegőtisztaság és zajvédelem érdekében a következőek a teendők: A közterületek tisztántartásának rendjét felügyelni és fenntartani, Hulladék feldolgozó, válogató kisüzem létrehozása. Hunyadfalvai hulladéklerakó rekultivációja. A folyamatosan használaton kívüli, beépítetlen belterületi ingatlanok rendben tartására, gondozására kötelezettség előírása. helyi belterületi állattartásról szóló rendelet betartatása, a település belterületén lévő rendszeresen kezelt zöldfelület, park, virágágyás talaja megfelelő morzsás szerkezetű, de szerves anyagpótlásuk a változékony időjárás miatt folyamatosan szükséges, a zöldfelületek kitaposott növényzetének pótlása, a növényzet nélküli területek gyepesítése, a burkolt úttest és járdák mellé zöldfelület telepítése. Az ingatlantulajdonosok, használók bevonása a kötelezettségeikre vonatkozó előírások érvényesítésével, a pollenszennyezés mértékének csökkentése érdekében a kezelt zöldfelületeken a kaszálást a virágzás előtt minden esetben el kell végezni. a települési zöldfelületek mennyiségét és minőségi állapotát továbbra is fejleszteni szükséges, megújuló energiaforrásokra való áttérés további ösztönzése. A lakosság egészségvédelme, a településen pihenést, kikapcsolódást kereső vendégek nyugalma érdekében a környezeti zajok, jelenlegi mértékének szinten tartása Lakosság tájékoztatása, tudatformálása, környezeti nevelésének fokozása (pl.: akciókkal, oktatási programokkal, anti-reklámokkal, szórólapokkal, tanfolyamokkal például a komposztálásról, zöld termékek népszerűsítésével, civil egyesületek bevonásával, stb.), azaz környezetorientált kommunikációs politika alkalmazása Épített környezet A település vezetősége fontosnak tartja a közterületek, utcák tisztaságát, rendezettségének megőrzését, melyek jelentős befolyásolják a település lakosságának, a településre érkező vendégeknek, átutazóknak közérzetét. Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények működési költségeinek csökkentése érdekében különböző energetikai fejlesztésekre kívánnak pályázni az KEVITERV AKVA KFT. 14

15 elkövetkezendő években belül. Templomtér kialakítása, valamint a temető-ravatalozó teljes felújítása A gázszolgáltatás és a villamos energia szolgáltatás tekintetében közbeszerzési eljárással csökkenthetők a költségek. Az intézmény felújítások során törekedni kell hőszigetelések javítására, a megújuló energiaforrások alkalmazására. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése programban való részvétel. 5.3.Gazdaság és turizmus A település vezetősége a település kitörési pontjának véli a gazdaság, illetve a turizmus fellendülését. Ezzel kapcsolatban megfogalmazott fejlesztési elképzelések: Nonprofit termelő üzem létrehozása. Cseresznye turistaszálló felújítása. Közösségi zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem létrehozása. Közösségi tej-és húsfeldolgozó létrehozása. Hal-és halászmúzeum létrehozása. Sporteszköz kölcsönző létrehozása. Szabadtéri színpad kialakítása. Madárbarát falu ökoturisztikai program. 5.4.Energiagazdálkodás A község vezetőségének további céljai közé tartozik az energiacsökkentő fejlesztések alkalmazása a településen, mint például: Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények működési költségeinek csökkentése érdekében különböző energetikai fejlesztésekre kívánnak pályázni az elkövetkezendő években belül. Komplex, saját alternatív megújuló energiaellátó rendszerkialakítása. Biomassza erőmű létrehozása. Az intézmény felújítások során törekedni kell hőszigetelések javítására, a megújuló energiaforrások alkalmazására. Fenntartható fejlődés szempontjából nélkülözhetetlen az alternatív energiaforrások előtérbe kerülése a hagyományos energiahordozókkal szemben. Az alternatív energiák közül elsősorban a geotermikus energia alkalmazása. A napkollektor, napelemek alkalmazása, amely a napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre használható hőenergiát. Energiahatékonysággal, megújuló, alternatív energiaforrások alkalmazásával összefüggő ismeretek népszerűsítése, terjesztése, az iskolai oktatásba történő beillesztése, kampányok, tanfolyamok szervezése, kiadványok szerkesztése. KEVITERV AKVA KFT. 15

16 5.5. Zöldterület-gazdálkodás, természeti és épített környezet Kevesebb környezeti stresszhatást eredményező, jobb környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező települési környezet kialakítása és fenntartása érdekében az alábbiak a céljai a településnek: A helyi védettség alatt álló természeti értékek védelme, a műemlékek, a településszerkezet és a településkép védelme. Ezek állagmegóvásán túl törekedni kell a védett értékek körének bővítésére. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a parlagfű mentesítésre is. Továbbá a szúnyoggyérítést is végezni kell minden nyáron. Egységes utcabútorok beszerzését kell megtervezni. Elöregedettek zöldfelületek szükségszerűen fák, cserjék kicserélése, gyepfelületek rekonstrukciója, öntözési lehetőség biztosítása vízkivételi ponttal, burkolatok cseréje, virágosítás. Az elhanyagolt, periférikus önkormányzati területek gondozása (bozótirtás, tereprendezés, parlagfű irtás), lehetőség szerint közmunkaprogram keretein belül elvégezni. Kertek, más ingatlanok tulajdonosainak kötelezése a gyommentesítésre. Magánházak előtti terület gyepesítése és védelme, szabályozni az ok nélküli gyep kiirtást. A Természeti és építészeti értékek védelmével kapcsolatos törekvések: A helyi értékek állagának megóvása, fenntartása. Az értékek állapotának és a változásoknak nyomon követésére együttműködés kialakítása a természetvédelemben érdekelt/érintett szervezetekkel. Szorgalmazni kell a közterületeken a fásítást. A helyi jelentőségű természetvédelmi területek minél szélesebb körben történő oltalom alá vétele. A veszélyeztetett lakások, lakóépületek állapotát fel kell mérni, és rendbehozatalához megfelelő stratégiát kell kidolgozni. A közcélú létesítmények és környezetük fenntartását, kulturált kialakítását az üzemeltetőkkel közös programban kellene összefoglalni, elkészíteni és megvalósítani Helyi közlekedésszervezés A helyi közlekedés javításához szükséges célok: Meglévő útszakaszok, belterületi utak korszerűsítése, biztonságossá tétele és karbantartása. Nagykörű-Csataszög mezőgazdasági jellegű összekötőút építése. Közösségi közlekedés fejlesztése-buszöblök kialakítása A biztonságos gyalogosközlekedés elősegítése (járdák, gyalogátkelőhelyek létesítése). A közlekedés környezeti hatásait (zaj, por) mérséklő növényzet telepítése. KEVITERV AKVA KFT. 16

17 A település úthálózatának pénzügyi lehetőségek függvényében történő további felújítása. A külterületi földúthálózat rendszeres karbantartása. Az utak melletti árkok karbantartása, a csapadékvizek befogadásának biztosítása végett. KEVITERV AKVA KFT. 17

18 6. Feladatok az elkövetkezendő időszakban 6.1.Környezeti szempontú feladatok a jövőben Ökológiai szempontból a helyi környezet káros anyagoktól való védelmével és a természeti erőforrások hatékony hasznosításával garantálja a lakosság hosszú távú jólétét, valamint a növény- és állatvilág életkörülményeit és sokféleségét. Nagykörű Község rendelkezik Környezetvédelmi Programmal. A program megvalósításáért az önkormányzata a felelős a lakossággal együttműködve. Az épített környezet megóvásáról szóló önkormányzati rendelet betartása, betartatása fontos feladat. Fontos a pályázati lehetőségek, környezetvédelmi beruházások, fejlesztések figyelemmel kísérése. A környezeti szempontú fenntarthatóság biztosításához fontos a folyamatos állapotfelmérés. Kiemelt a természeti értékek, környezeti elemek védelme, megőrzése, javítása. Kiemelt jelentőségű feladat a lakosság környezettudatos szemléletformálása. E nélkül nem lehet biztosítani a fenntarthatóságot, a lakosság részéről az intézkedések együttműködést igényelnek. Óvodai, iskolai kezdeményezés a környezettudatos nevelés gyakorlása, terjesztése. Erre irányuló előadások, programok szervezése. Helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. Segíthetik az önkormányzat munkáját javaslatokkal, a programok megvalósításával, legfőképp a szemlélet formálással. Önkormányzati intézmények felülvizsgálata környezethatékonysági, energiatakarékossági szempontból. Pályázatok keresése, új energiahatékonysági fejlesztések. 6.2.Társadalmi szempontú feladatok a jövőben Társadalmi szempontból helyi konszenzus az alapértékekről, az egészséges életkörülményekről, a jelenlegi és a jövőgenerációk számára szükséges feltételek biztosításáról. Lakosság és civil szervetek bevonása a település fejlesztéssel kapcsolatos döntési folyamatokba. Bizottsági üléseken civil szervezetek véleményezése. Fórumok szervezése, a lakosság bevonása, kommunikáció erősítése. Esélyegyenlőségi intézkedési terv kétévenkénti felülvizsgálata, esélyegyenlőségi törekvések alkalmazása, alapelveinek integrálása iskolai oktatásba, nevelésbe. Szabadidős lehetőségek megteremtése az ifjúság és családok számára. KEVITERV AKVA KFT. 18

19 Közcélú foglalkoztatás növelése (pl. közterületek tisztántartásában). Szabadidős lehetőségek megteremtése az ifjúság és családok számára. Közintézmények akadálymenetesítésének biztosítása. Egészsége életmódra nevelés, a lakosság egészségtudatos szemléletének kialakítása. Előadások, szűrővizsgálatok, megszervezése, a gyermekeknek szakkörök, tanulmányi versenyek szervezése. Önkormányzati alkalmazottak évenkénti Esélyegyenlőségi képzése. Pályázati lehetőségek keresése, pályázás az egészségügyi, prevenciós, sportolási szabadidős tevékenységeket érintő témakörökben. Lakossági felmérések végzése, visszacsatolás, kétévenkénti felülvizsgálat: Program fejlesztéséhez szükséges. 6.3.Gazdasági szempontú feladatok a jövőben Gazdasági szempontból jelentős mértékben támaszkodik az emberi munkaerőre, a megújuló erőforrásokra és a nemzetgazdaság egésze szempontjából optimális gazdálkodási formációkra. Új beruházásoknál figyelembe kell venni a fenntartható fejlődés szempontjait, valamint a fejlődési programba való illeszkedését. Úthálózat, infrastruktúra fejlesztése. Járdák, utak kialakítása, felújítása. Pályázati lehetőségek nyomon követése, megvalósítása. Pályázati lehetőségről való tájékoztatás információs szolgáltatás kialakítása. KEVITERV AKVA KFT. 19

20 7. Prioritások A fenntartható fejlődéshez, mint központi célhoz szükséges a fenntarthatósági pillérek megerősítése. A megerősítések fontossági sorrendbe helyezésének prioritásuk szerint kell történnie. A prioritások felülvizsgálata fontos lépés a LA21 felülvizsgálatához kapcsolódóan. Az elmúlt időszak társadalmi, gazdasági és infrastrukturális változásai indokolttá teszik a prioritások átgondolását, és az elemzéseken túl a helyzetértékelés felülvizsgálata is fontos útmutatást adhat a szükséges feladatokkal kapcsolatban. Az alábbi felsorolásban azokat az elemeket fejtjük ki részletesebben, ahol további intézkedések, javaslatok megfogalmazása indokolt. Környezeti prioritások: A káros anyagoktól való védelemmel és a természeti erőforrások hatékony hasznosításával garantáljuk a lakosság hosszú távú jólétét, valamint a növény és állatvilág életkörülményinek és sokszínűségének fennmaradását. Környezet ismeret, környezettudatosság A környezettudatosság fejlesztés a szemléletformáláson keresztül a legjobban megvalósítható. A környezeti és társadalmi szemléletformálást praktikus egy projektként kezelni. Települési és épített környezet védelme. A lakókörnyezet védelme a káros emisszió kibocsátásoktól (levegő, zaj) A vállalkozások tájékoztatása, képzése elengedhetetlen ebben a témakörben, így a legfontosabb prioritásként javasoljuk vállalkozói fórumok szervezését ebben a témában. A lakosság környezettudatosságához kapcsolódó szemléletformálásának része lehet a káros anyag kibocsátás csökkenésére vonatkozó felvilágosító kommunikáció megszervezése. Infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése Energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeinek kihasználása: Az energiafelhasználás csökkentése mind az intézményi mind a vállalati szegmensben elengedhetetlen. A vállalkozói fórumokhoz kapcsolódóan ezen prioritást erősíteni lehet. Intézményi vonatkozásban az önkormányzat fejlesztési szándéka a meghatározó. Zöldterületek védelme, fenntartása növény és állatvilág fenntartása. Társadalmi prioritások Helyi egyetértés megteremtése a Község alapértékeiről, az egészséges életkörülményekről, a jelenlegi és jövő generációi számára szükséges feltételek biztosításával. Társadalmi szemléletformálás a Fenntarthatóság jegyében: KEVITERV AKVA KFT. 20

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 5283/2016. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött,

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött, Település adatlap Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Népesség:... Megye:... Turisztikai régió:... Polgármester:... Cím:... Telefon:... Zsűrizők neve:............... Összegzés:

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben