Gyakorlati vízvédelmi tanácsok a mezőgazdaságban. BASF termékgondozás október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorlati vízvédelmi tanácsok a mezőgazdaságban. BASF termékgondozás 2011. október"

Átírás

1 Gyakorlati vízvédelmi tanácsok a mezőgazdaságban BASF termékgondozás október

2 Miért fontos a vízvédelem? A növényvédő szerek tárolása, forgalmazása, szállítása, felhasználása fokozott veszéllyel járó tevékenység. A növényvédelmi tevékenység során növényvédő szer nem kerülhet a kezelendő területen kívül más területre. Mégis többször előfordul, hogy a tömegtájékoztatási eszközök növényvédő szerek és maradványaik vizekben való előfordulásáról adnak hírt. A víz, mint az ember és a természet számára nélkülözhetetlen lételem, fokozott védelmet érdemel. A különböző hatóságok az egyéb mezőgazdasági eredetű szennyeződések mellett folyamatosan ellenőrzik a felszíni és felszín alatti vizek növényvédő szer terhelését is az Európai Unióban. Európa rendelkezik a egyik legszigorúbb vízvédelmi szabályozással (Víz Keretirányelv VKI), amely az ivóvízbázisokat és a természeti erőat egyaránt védi. Az EU-ban a növényvédő szerekre az ivóvízbázisok és a talajvíz tekintetében nagyon alacsony határértéket állapítottak meg (0,1 µg/l, ami egy négyzetméter és egymillió hektár arányának felel meg). Ez az adat nem egészségügyi adatokon alapszik, hanem azt a politikai akaratot fejezi ki, hogy ezekben a vízbázisokban a növényvédőszer-maradványoknak nulla közelében kell lenniük. A felszíni vizek esetében egyedi határértékeket is megszabtak bizonyos növényvédő szerekre vonatkozóan (EQS: környezetvédelmi minőségi szabványok), amelyek viszont a vízben élő organizmusok számára tükrözik egy konkrét vegyület toxicitását. Az ivóvíz-szolgáltatók szintén érdekeltek a növényvédő szerek koncentrációjának tartósan alacsony szinten tartásában, hiszen egyes esetekben a felszíni vizeket ivóvíz előállítására is használhatják. A vizek növényvédő szerekkel való szennyezettségének további csökkentése terén a hazai és nemzetközi jogszabályok, valamint a civil társadalom fokozódó nyomása érezhető. Ez a vizek fokozódó ellenőrzéséhez, következésképpen még több vegyszer kimutatásához vezethet. Ezért elengedhetetlen és megkerülhetetlen a jó mezőgazdasági gyakorlat kialakítása. A növényvédő szerek felelőtlen felhasználásából eredő szennyezés a termékek felhasználásának hatósági korlátozását, betiltását eredményezheti. A termékek esetleges kiesése jelentősen korlátozhatja az egyes kultúrákban alkalmazható készítmények körét, nehezíti a rezisztencia kezelését, és növeli a gazdálkodás költségeit, ami ellentétes a hatékony és fenntartható mezőgazdaság szempontjaival. A mezőgazdaságban használt növényvédő szerek különböző utakon érhetik el a vizeket, a vegyszer gazdaságon belüli kiömlésétől egészen a kezelt földekről történő elfolyásig. Ez a kiadvány a tudatosság növelését célozza; bemutatja, miként juthatnak a növényvédő szerek a vizekbe, illetve tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogyan csökkenthető minimálisra a vizek növényvédő szerekkel történő szennyezése. A BASF szeretné megismerni az Önök álláspontját is, illetve megválaszolni kérdéseiket. Visszajelzéseiket örömmel vesszük várjuk jelentkezésüket. Kapcsolattartó üzleti illetve tudományos kérdések esetén: Krasznai Gábor

3 Hogyan jutnak be a növényvédő szerek a vizekbe? Pontszennyezési Szállítás, tárolás és tervezés A permetezőgép feltöltése Permetezés és tisztítás Maradékok és hulladék ELFOLYÁS Felszíni vizek PONTFORRÁSOK ELSODRÓDÁS VÍZELVEZETÉS BEMOSÓDÁS PONTFORRÁSBÓL BEMOSÓDÁS Talajvíz Diffúz szennyezési Permet elsodródása Elfolyás Vízelvezetés Bemosódás

4 emergency call number Pontszennyezési Szállítás és tárolás Tervezés Tervezze meg a szállítást! Tartsa be a növényvédő szerek szállítására vonatkozó jogi előírásokat! Vegye igénybe a beszállító szállítási szolgáltatásait. Használjon olyan rakodóterületet, amely alkalmas a kiömlött anyag összegyűjtésére. Baleset esetére legyen kéznél mobiltelefon és a vészhelyzetben tárcsázandó telefonszámok. Kiömlés esetén legyen kéznél nedvszívó anyag. Tárolja a növényvédő szereket a vizektől kellő távolságban lévő tűzálló tárolóban! Tartsa be a növényvédő szerek tárolására vonatkozó jogi előírásokat! Zárható, egyértelműen megjelölt és körülhatárolt helyen tárolja a növényvédelmi termékeket (pl. ott, ahol a kifolyt anyag felfogható). Dolgozzon ki vészhelyzeti eljárásokat, és tartsa készenlétben a segélyhívó telefonszámokat, tűzoltó készülékeket, nedvszívó anyagokat. Vészhelyzet esetén a következő telefonszámokon kaphat tájékoztatást: Nemzetközi sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: A kiömlött anyagokat gyűjtse össze és haladéktalanul ártalmatlanítsa biztonságosan. Tervezzen előre! A növényvédő szerekkel folytatott valamennyi tevékenységet úgy kell megszervezni, hogy az elszóródás és a hulladékképződés a lehető legnagyobb mértékben elkerülhető legyen. A vizeket veszélyeztető tevékenység azonosítása céljából készítsen növényvédelmi gazdálkodási tervet. Gondoskodjon arról, hogy a továbbképző programok keretében a gépkezelők is rendszeres képzésben részesüljenek. Termékek Döntse el, milyen növényvédő szereket kell alkalmazni. Azonosítsa az érzékeny területeket, és tartsa be a pufferzónákat. Előre tervezze meg a keveréshez, feltöltéshez és tisztításhoz használt területeket. Olvassa el figyelmesen a termékeken lévő címkéket; tartsa be az utasításokat és ajánlásokat. Számítsa ki a növényvédő szer és a víz szükséges mennyiségét. A munkához szükséges permetlé pontos mennyiségének kiszámításával gondoskodjon arról, hogy ne keletkezzen maradék. Ha nem biztos a dolgában, inkább számoljon kisebb mennyiséggel. Berendezések Állítsa be és kalibrálja a permetezőgépet; gondoskodjon a permetezőgép rendszeres ellenőrzéséről az országos vizsgálati előírásoknak megfelelően. A növényvédelmi gép rendeltetésszerű, biztonságos működését a gép kezelőjének a munka megkezdése előtt ellenőriznie kell. A berendezésnek biztosítania kell a növényvédő szer kereszt- és hosszirányú egyenletes, illetve veszteségmentes kijuttatását. Közlekedés a földekre Tervezze meg a szántóföldre vezető legmegfelelőbb útvonalat a vizek veszélyeztetése nélkül. Menet közben kapcsolja ki a szivattyúkat. Gondoskodjon az összes csatlakozó megfelelő rögzítéséről.

5 Pontszennyezési Víz A permetező feltöltése A permetlé előkészítése a permetezőgép tartályában vagy erre a célra szolgáló hígító tartályban történhet. A permetezőgép túltöltésének elkerülése érdekében szereljen fel érzékelőket és elzáró szelepeket. Feltöltés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a permetezőgépet. A feltöltés fokozott figyelmet igényel. A keverést és a betöltést végezze körültekintően! Feltöltés a gazdasági udvaron A gazdasági udvaron történő feltöltést körültekintően kell megszervezni. Használjon műanyag tálcát vagy hordozható terelőlapot, amely lehetővé teszi a kiömlött anyag összegyűjtését. A feltöltést körülhatárolt területen végezze, ahol a kiömlött és kimosódott anyagok összegyűjthetők a további kezeléshez vagy a szerződéses hulladékgyűjtőbe történő elszállításhoz. Tartson készenlétben nedvszívó anyagokat a kiömlött anyagok azonnali feltakarításához. Feltöltés a földeken A termékeket tartalmazó tartályok szántóföldre történő szállításához használjon biztonságos, zárható szállítódobozt. Ügyeljen arra, hogy a feltöltő terület legalább 10 méterre legyen az árkoktól vagy vízfolyásoktól. Változtassa a keverésre és rakodásra kiválasztott helyeket a földeken. Használjon gyűjtőtálcát a véletlenül kiömlött vagy kifröccsent anyagok összegyűjtéséhez. A permetezőgépek hígítatlan növényvédő szerekkel történő feltöltése a vizekre nézve fokozott kockázattal jár. A vizektől kellő távolságban jelölje ki a permetezőgép feltöltésére szánt területeket. A csepegés vagy kifröccsenés elkerülése érdekében legyen nagyon körültekintő a növényvédő szerek betöltésekor. Amikor csak lehet, használjon indukciós edényeket és zárt továbbító rendszereket. A gazdaságon belüli betonfelületeken végzett feltöltés a növényvédő szerek csatornákba és vízelvezetőkbe történő közvetlen elfolyását eredményezheti. Indukciós tartály és tisztítása Bioágyon tartózkodó permetezőgép egy kísérleti gazdaságban

6 Pontszennyezési Permetezés Tisztítás Kerülje a közvetlen szennyezést! Kerülje a közvetlen szennyezést! Ne permetezzen közvetlenül berendezésekre! Csak akkor permetezzen, ha a permetezőgép mozgásban van. Forduláskor kapcsolja ki a szórókeretet. Szivárgás észlelése esetén azonnal hagyja abba a permetezést, és javítsa ki a hibát. Ne permetezzen vízfolyásokra, kutakra és elvezető csatornákra. NINCS PERMETEZÉS INDULÁS MEGÁLLÁS Kerülje az elsodródást! Ne permetezze a pufferzónákat. A termékcímke adatainak és a célterületnek megfelelően válasszon szórófejet. Hacsak lehet, használjon elsodródáscsökkentő szórófejet. Kerülje az elfolyást! Ne végezzen permetezést ott, ahol fennáll a felszíni elfolyás veszélye. Ne permetezzen fagyott vagy vízzel telített talajon. Hagyja utoljára a fordulók permetezését, hogy ne kelljen a már permetezett talajon végighaladni. Tanács Hacsak lehet, a földeken végezze el a permetezőgép tisztítását. Vigyen magával tiszta vizet a permetezőgép és a tartály külső-belső tisztításához. Tartsa be a gyártó utasításait, és gondoskodjon a permetezőgép alapos tisztításáról. Előfordulhat, hogy a tartályt háromszor is ki kell öblíteni. Belül Szereljen fel belső tartálytisztító fúvókákat a hatékonyabb tisztítás érdekében. Hígítsa a megmaradt permetlét vízzel, és azon a területen szórja ki az oldatot, ahol a permetezést kezdte. A növényvédő szeres kezelés befejezése után a permetezőgépben maradt permetlé legalább tízszeres, gyomirtó szer esetén legalább húszszoros hígításban az adott készítmény engedélyokiratában javasolt vízmennyiség betartásával a kezelt felületre egyenletesen kijuttatható. Kívül Használjon nagynyomású kézi mosóberendezést a permetezőgép földeken történő tisztításához. Tisztítsa le a sarat az abroncsokról a szántóföld elhagyása előtt. A lerakódások felgyülemlésének elkerülése érdekében mindig tisztítsa le a permetezőgépet. Fordítson nagy figyelmet a szórókeretre és a permetezőtartály hátsó részére, mivel a legtöbb lerakódás itt halmozódik fel. A permetezőgép gazdasági udvarban történő tisztítása esetén olyan helyet válasszon, ahol az öblítővíz további kezelés céljából összegyűjthető. Használat után esőtől védett, fedett helyen állítsa le a permetezőgépet. Tanács Új permetezőgép vásárlásakor figyeljen arra, hogy a gép felépítése minimálisra csökkentse a kiszórhatatlan permetlé mennyiségét és lehetővé tegye a permetezőgép földeken történő tisztítását. Tekintse át a rendelkezésre álló információat a pontszenynyezési kockázatok minimálisra csökkentése érdekében (pl. az ECPA EOS projekt honlapján: NE INDULJON EL! INDULÁS TISZTÍTÁS

7 Pontszennyezési Maradékok és hulladék Konténerek ártalmatlanítása A növényvédő szer kiürített csomagolóeszközét legalább háromszor, az űrtartalom 10%-ának megfelelő vízmennyiséggel ki kell öblíteni, és a vizet az adott permetlé készítéséhez kell felhasználni. Vegyen részt engedélyezett újrahasznosítási rendszerekben (CSEBER Kht.). Soha ne égesse vagy ne ássa el a csomagolást. Nem kívánatos készletek Különítse el a lejárt növényvédelmi termékeket a többitől, és vegye fel a kapcsolatot az erre szakosodott hulladékgyűjtő-feldolgozó szolgáltatóval. Soha ne eressze a megmaradt termékeket a csatornába, illetve soha ne égesse el azokat. Megmaradt permetlé A növényvédő szer keverőtartályában a növényvédő szeres kezelést követően a fel nem használt permetlé vagy a növényvédő szer keverésre szolgáló víz kizárólag abban az esetben hagyható, ha a keverőtartály illetéktelenektől elzárható vagy őrizhető. Ne öntse szemétbe a növényvédő szerekkel szennyezett folyadékokat vagy szilárd anyagokat, ha azok elérhetik a felszíni vizeket vagy a talajvizet. Egyéb előírások A növényvédő szer hulladékát a veszélyes hulladékok kezeléséről szóló külön jogszabály előírásainak megfelelően kell kezelni. A növényvédelmi tevékenység során a kiszóródott szilárd növényvédő szert, illetve a növényvédő szerrel szennyezett talajt össze kell gyűjteni. A kiömlött folyékony növényvédő szert megfelelő anyaggal (például homok, perlit, egyéb nedvszívó anyag) fel kell itatni. A keletkezett anyagot (a szennyezett talajt is beleértve) veszélyes hulladékként kell kezelni. A munka során használt eszközök és egyéni védőeszközök az előírásoknak megfelelő raktárban tárolhatók. A növényvédő szerrel való munkavégzésre szolgáló védőeszközt más ruházattól és használati tárgyaktól elkülönítetten kell tárolni. A növényvédő szerrel való munkavégzés során a szennyezett védőeszközök a veszélyes hulladékok elhelyezésére vonatkozó feltételek biztosítása esetén tisztíthatók. Tudta-e Ön, hogy Európában a vizekben lévő növényvédőszer-maradványok 50 90%-a általában pontból származik; a gazdasági udvarokból származó növényvédőszer-szenynyeződés mintegy 60 90%-a elkerülhető a permetezőgépek földeken történő tisztítása révén? Gazdálkodjon jól a vizekkel: Kerülje a pontszennyezési at! A pontszerű szennyezések elkerülésével kapcsolatos további anyagok elérhetők a TOPPS honlapján: (http://www.topps-life.org/web/expertcommunity.asp)

8 Diffúz szennyezési A permet elsodródása Miért okozhat problémát? Kijuttatás közben a növényvédő szerek a permet elsodródása miatt a közeli vizekbe vagy érzékeny területekre kerülhetnek. Ez rövid távú, ám magas koncentrációt idézhet elő a vízben. Milyen tényezők befolyásolják a permet vizekbe történő elsodródását? Tényezők Nagyobb kockázat Kisebb kockázat Szélsebesség / traktorsebesség Szélirány Nagy Az érzékeny terület felé fújó szél Nem az érzékeny terület felé fújó szél Víztől / érzékeny Nagy területtől mért távolság Növénytípus Gyümölcsöskert / Szántóföldi növények szőlőskert A levegő nedvességtartalma Nagy Cseppméret (O <200 µm) Nagy (O >200 µm) Permetezési távolság a célterületig Nem könnyű beszabályozni Légrásegítés Nagy Szabályozható Állítsa optimálisra keretmagasságot a célfelület teljes elérése érdekében Csökkentse a traktor sebességét hogy az elsodródás megakadályozható legyen. Gyümölcsöskerti permetezőgép: állítsa be a levegő áramlási sebességét és az irányt, valamint a permetezési profilt Közvetett intézkedések Az elsodródás hatásának csökkentése Ne juttassa ki az anyagot, ha a szél a vizek irányába fúj. Tartson legalább 5 méter távolságot a kezelt területek és a vizek között (az ennél szigorúbb követelmények vonatkozásában tájékozódjon a helyi előírásokról és olvassa el a termékek címkéit). Telepítsen sövényeket a permetlé vízbe, ill. védett zónákba történő elsodródásának elkerülése érdekében, ha kicsik a pufferzónák. A permetezési profil optimalizálása Milyen megoldások állnak rendelkezésre? Az elsodródást közvetlenül csökkentő intézkedések Ha lehet, használjon elsodródáscsökkentő szórófejeket (szükség esetén kérjen termékspecifikus tanácsot a gyártótól), különösen a fordulóhelyek és a szántóföld szélei tekintetében. Állítsa be a permetezőgépet A keretmagasság csökkentése A legfontosabb feladatok A cseppméretet megválasztásával akadályozza meg az elsodródást. Ne permetezzen, ha a szél elsodródást okozhat. Állítsa optimálisra a keretmagasságot a célfelület teljes elérése és az elsodródás megakadályozása érdekében.

9 Diffúz szennyezési Elfolyás Miért okozhat problémát? A kijuttatás után a növényvédő szerek a felszíni elfolyó vizekben és az erodálódott talajrészecskéken keresztül távozhatnak a kezelt földekről. Az elfolyó víz elérheti a felszíni vizeket, ami rövid- és középtávú, néha viszonylag magas koncentrációt eredményezhet a vízben. Milyen tényezők befolyásolják a permetlé vizekbe történő elfolyását? Kulcstényezők Nagyobb kockázat Kisebb kockázat Csapadék Rövid / intenzív Rövid / gyenge Talaj áteresztőképessége Erős talajszerkezet Fedő- / kérges talaj Az altalaj tömörödése Nagy Homokos talajok Jól tömörödött talajok Milyen megoldások állnak rendelkezésre? Szántóföldi intézkedések A víz beszivárgását elősegítő talajművelési módok előtérbe helyezése Feltalaj lazítása, altalaj tömörítése Kis intenzitású talajművelés alkalmazása vagy a talajművelés mellőzése (minimum till, no-till) Magassági rétegvonalaknak megfelelő talajművelés, ill. termesztés alkalmazása Vetésforgó alkalmazása lejtős földeken (pl. szórt és soros vetésű növények) A növénytakaró növelése a földeken (pl. takarónövényzet alkalmazása) Soros növények: bakhátak közötti, ill. barázdákon belüli földakadályok kialakítása Évelő növények: növényi fedősávok kialakítása a sorok között Hosszú lejtőkön: a lejtő megtörése füves puffersávokkal Sövények, bokrok telepítése a kritikus helyeken (ha a permetelsodródás elleni védelmet és a biodiverzitást is figyelembe kell venni) Talajnedvesség Az elfolyó víz sebessége Nagy Nagy Nagy lejtés Sima talajfelület Nincs akadály Víztől mért távolság A földek alapvető vízelfolyási kockázatát az éghajlat, a talajszerkezet és a víztől való távolság határozza meg. A talaj áteresztőképessége és az elfolyási sebesség, ill. beszivárgás aktívan befolyásolható kockázatcsökkentő intézkedésekkel. Magassági rétegvonalaknak megfelelő talajművelés, ill. termesztés

10 Diffúz szennyezési Elfolyás Tájat érintő intézkedések Alakítson ki növényi puffersávokat a vizek mentén (part menti puffer). Alakítson ki növényi puffersávokat a szántóföldek szélén (az elfolyó víz beszivárgása, a hosszú lejtők megtörése, az utak és más potenciális vízi utak védelme). Ne feledje Ha lehetséges, végeztessen vízgyűjtő-területi / gazdaságkockázati állapotfelmérést szaktanácsadóval. Helyezze el körültekintően a pufferzónákat a területen, hogy minimális földhasználattal minél többet érjen el. Kérjen tanácsot a tanácsadóktól/hatóságoktól a puffersávok / mesterséges vízgyűjtők kialakításának módjáról. Tartsa jó állapotban a puffersávokat A növényzet / fű lenyírása 25 centiméternél rövidebbre Az erózió által lemosott talaj eltávolítása / szétterítése Nehézgépek használatának csökkentése a pufferzónákban Egyeztetés a szomszédokkal és tanácsadókkal a vízgyűjtőre vonatkozó elfolyáskezelési terv elkészítése céljából Vízgyűjtő területi kezelési terv (példa) Növényi puffersáv Szántóföldi puffer Útvédő puffer nincs talajművelés Füves vízelvezető Puffer a szántóföldek szélén Sövény nincs talajművelés Esővízgyűjtő tó Part menti puffer Sávos termesztés A legfontosabb feladatok A víz talajba történő beszivárgásának növelése a földeken és a pufferzónákban Az egyenes vonalú vízáramlás megakadályozása Az elfolyó víz felfogása, mielőtt elérné a vízgyűjtőket Mesterségesen létrehozott vízgyűjtő EU Life Project ArtWET (LIFE 06 ENV/F/000133):

11 Diffúz szennyezési Kodešová, R., et al Vadose Zone J., Vízelvezetés Miért okozhat problémát? A kijuttatás után a növényvédő szerek a beszivárgó vízzel együtt bekerülhetnek a vízelvezető rendszerbe. A víz ezután a felszíni vizekbe kerül, ahol rövid- vagy középtávú, esetenként jelentős koncentrációt idézhet elő. Hogyan kezelendők a veszélyek a drénezett területeken? Kerülje a növényvédő szerek kijuttatását a csapadékos évszakokban (késő ősztől kora tavaszig). Egész évben kerülje a nagy esőzések előtti kijuttatást (eső előtt 48 órával). Ha lehet, tárolja az esővizet mesterséges vizes élőhelyeken (mesterséges tavakban vagy árkokban): használjon vetésforgót, ha lehet; szerezzen be információkat a helyi hatóságoktól/tanácsadóktól. Ne használjon növényvédő szereket nagyon száraz és repedezett talajú drénezett területeken. Emlékeztető Nem minden növényvédő szer esetében jelentős az esővízzel történő bemosódás veszélye. Olvassa el a címkéket és kérjen tanácsot a tanácsadóktól, ill. gyártóktól, ha drénezett területeken tervezi a növényvédő szerek kijuttatását. A legfontosabb feladatok Kerülje a növényvédő szerek kijuttatását a vízelvezetők közelében. Ha lehet, tartsa meg az elvezetett vizet a növényzettel borított területen. Bemosódás Miért okozhat problémát? A kijuttatás után egyes növényvédő szerek a beszivárgó vízzel együtt bekerülhetnek az altalajba és a talajvízbe. Ott közepes- vagy hosszú távon alacsony koncentrációt eredményezhetnek, ami esetenként megközelítheti a nagyon alacsony uniós ivóvíz-határértéket. Hogyan kezelendők a bemosódási problémák? Korlátozza a növényvédő szerek használatát az érzékeny területeken. Ilyenek általában: Alacsony szervesszén-tartalmú talajok (pl. <1% szerves szén <1,7% szerves anyagnak felel meg) Sekély talajok karsztos területeken (pl. rendzina talajok <35 cm talajréteggel) Magas talajvizes talajok (pl. <1 méterrel a talajfelszín alatt): általában folyóvölgyek alján és alacsonyan fekvő területeken Homokos talajok és nagy éves talajvíz-feltöltődésű területek (sok téli csapadék) Korlátozza a növényvédő szerek használatát a talajvíz feltöltődésének időszakában (késő ősztől kora tavaszig). Emlékeztető Csak néhány növényvédő szer mosódik be. Az érzékeny területek termékenként eltérőek lehetnek. Olvassa el figyelmesen a címkéket, illetve az ajánlásokat, és kérjen tanácsot a tanácsadóktól / gyártóktól, ha a növényvédő szereket érzékeny területeken vagy évszakokban szeretné alkalmazni. A legfontosabb feladatok Korlátozza a megjelölt növényvédő szerek használatát a bemosódás szempontjából érzékeny területeken, ill. évszakokban

12 Gazdálkodjon jól a vizekkel: ellenőrizze ismereteit! Ellenőrizte az időjárás-előrejelzést? Utoljára hagyja a fordulók permetezését, hogy ne kelljen a már permetezett részen végighaladni? 6 7 A permetezőgép külső felületét a földeken mossa le? A cseppméretet megválasztásával akadályozza meg az elsodródást! Végezzen a rétegvonalaknak megfelelő irányú vetést a lejtőkön a talajerózió csökkentése érdekében! A megmaradt permetlevet és mosófolyadékot az előírásoknak megfelelő hígításban a földeken szórja ki? 8 9 Állítsa optimálisra a keretmagasságot a célfelület teljes elérése és az elsodródás megakadályozása érdekében! Tart legalább 5 méter széles füves vagy használaton kívüli sávokat a vizek mellett? Rendszeresen kalibrálja és ellenőrzi a permetezőgépet? 10 Ellenőrizte, hogy a kijuttatás előtt a szántóföldi elvezetőkben van-e víz? Szükség esetén minimális talajművelést alkalmaz a talajerózió csökkentése céljából? Megbeszélte tanácsadójával a vízelvezetés és a bemosódás szempontjából érzékeny területeken végzendő növényvédelmi műveleteket? Fedett tárolóban tartja permetezőgépét? Körül van véve a tartály feltöltésre szánt terület? Összegyűjti és biztonságosan kezeli, ill. ártalmatlanítja a maradékokat és a mosóvizet? Biztos abban, hogy a feltöltési területről elfolyó víz nem érheti el a felszíni vizeket vagy a talajvizet? Anyagkiömlés esetére készenlétben tart takarító készletet? Ellenőrizte földjeit az elfolyással és a bemosódással kapcsolatos érzékenység szempontjából? A növényvédőszer-raktár megfelelően fel van címkézve, biztonságosnak tekinthető? A kitisztított, üres növényvédő szeres tartályokat biztonságosan, fedett helyen tárolja? A növényvédő szerek hulladékait erre szakosodott hulladékgyűjtőfeldolgozó igénybe vételével ártalmatlanítja? Megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket alakított ki a növényvédőszer-raktárban?

Útmutató gazdálkodók részére

Útmutató gazdálkodók részére Útmutató gazdálkodók részére Előzze meg a vizek pontszerű növényvédő szer szennyezését! Tartalom Előszó................................................................ 3 A TOPPS programról..................................................

Részletesebben

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

T a l i u s emulzióképző koncentrátum (EC) hatóanyag: 200 g/l (20 % m/m) proquinazid

T a l i u s emulzióképző koncentrátum (EC) hatóanyag: 200 g/l (20 % m/m) proquinazid DUPONT T a l i u s emulzióképző koncentrátum (EC) hatóanyag: 200 g/l (20 % m/m) proquinazid Gombaölő szer a búza és az árpa lisztharmatos betegsége ellen. kizárólag a DuPont-tól! Az emberi egészség és

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik?

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik? Mit kell tudnia, ha a Szentendreiszigeten gazdálkodik? Különleges adottság, hogy Európa egyik legnagyobb, egy helyre koncentrált parti szűrésű ivóvízkészlete található a Szentendreiszigeten. A sziget parti

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése: Wölfling Anna A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok A követelménymodul száma: 1228-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer Kiadás dátuma. Kiadás 2013.05.30. száma: 5

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer Kiadás dátuma. Kiadás 2013.05.30. száma: 5 dátuma 2013.0.30. 2012008 1. Nyomonkövetés dokumentált nyomonkövetési működtetése, amely lehetővé teszi a termékeknek a termelő gazdaságtói a vevőig, illetve a vevőtől a termelő gazdaságig való nyomonkövetést,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

NITRÁT. gazdálkodói kézikönyv

NITRÁT. gazdálkodói kézikönyv NITRÁT gazdálkodói kézikönyv 2015 Tisztelt Gazdálkodó! Az agrártámogatások rendszere 2015-től jelentősen megváltozik. A zöldítés és a kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszere mellett új kertészeti

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 8. Készítette

Részletesebben

hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid

hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid DUPONT W i r t u o z 5 2 E C formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC) hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid Szisztémikus

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015. A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza:

HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015. A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK szabályozás szerint HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015 A gyűjtőcsomag

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: LONTREL (TM) 72 SG Herbicide Kinyomtatás dátuma: 20 Mar 2014 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Oktatási segédlet. A növényvédelmi alaptanfolyamhoz

Oktatási segédlet. A növényvédelmi alaptanfolyamhoz Oktatási segédlet A növényvédelmi alaptanfolyamhoz A tananyag, a könyv átdolgozás alatt van. Az anyag csak a tanfolyamon elhangzottakkal kiegészítve értelmezendő. Lásd: tanfolyamon elhangzottak NÖVÉNYVÉDELMI

Részletesebben

Tálalórész: használati és gépkezelési utasítás Védőeszközök használata A dolgozó munka- és védőruhája

Tálalórész: használati és gépkezelési utasítás Védőeszközök használata A dolgozó munka- és védőruhája Szakács Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1428-06 Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése 1428-06/1 Élelmezési üzemre vonatkozó munkavédelmi, érintésvédelmi,

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

A víz ésszerű felhasználása Útmutató kerttulajdonosoknak víztakarékos öntözőrendszerekhez

A víz ésszerű felhasználása Útmutató kerttulajdonosoknak víztakarékos öntözőrendszerekhez 3 F ÖNTÖZÉSTECHNIKA ÖNTÖZÉSI AKADÉMIA A víz ésszerű felhasználása Útmutató kerttulajdonosoknak víztakarékos öntözőrendszerekhez Forrás: Rain Bird, The Intelligent Use of Water, A Homeowner s Guide to Water-Efficient

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország Terméknév BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

A Bizottság irányelve (1991. március 5.) a 88/379/EGK tanácsi irányelv 10. cikke végrehajtásának megfelelően, a veszélyes készítményekre vonatkozó

A Bizottság irányelve (1991. március 5.) a 88/379/EGK tanácsi irányelv 10. cikke végrehajtásának megfelelően, a veszélyes készítményekre vonatkozó A Bizottság irányelve (1991. március 5.) a 88/379/EGK tanácsi irányelv 10. cikke végrehajtásának megfelelően, a veszélyes készítményekre vonatkozó különös információk rendszerével kapcsolatos részletes

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

1. 2. A 3. A 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A 11. 12. 13. A 14. A

1. 2. A 3. A 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A 11. 12. 13. A 14. A Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 3. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási fejezete és kapcsolódó programok 4. Az agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

Bioburgonya. ÖMKi. Minőség a termesztés minden lépésében

Bioburgonya. ÖMKi. Minőség a termesztés minden lépésében ÖMKi Ökológiai Mezôgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Együttműködésben a Pannon Egyetem keszthelyi

Részletesebben