Beszámoló a évi program teljesítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2009. évi program teljesítéséről"

Átírás

1 Beszámoló a évi program teljesítéséről A második felében kialakult globális gazdasági válság szükségessé tette iparunk és benne szövetségünk helyzetének értékelését. Elnökségünk testületileg és személyes konzultációk szintjén több alkalommal is foglalkozott a helyzettel és álláspontot alakított ki: A Magyar Kerámia Szövetség helyzete és feladatai a gazdasági válság körülményei között 2009 (irányelvek) Érdekérvényesítés szerepe megnövekszik.. Gazdaságilag rosszabb, vagy kilátástalan helyzetben vannak a vállalatok és éppen ezért növekszik, sőt nélkülözhetetlenné válik az érdekérvényesítés szakmai csatornáinak megerősítése Iparágunkkal szemben növekednek a kihívások (energia, környezetvédelem, globális verseny, építőanyagoknál az alternatív technológiák) Mindz egy sokkal kötöttebb szabályozási pályán, az EU körülményei és jogrendszere között zajlik Érdekérvényesítés csatornái és szintjei: Kerámia MKSZ Építési kerámia MATÉSZ Építőanyag MÉASZ Építőipar MÉASZ,ÉVOSZ, VOSZ,MALOSZ,Kamarák Lakás + TLE Általános, kvédelem, energia MGYOSZ,VOSZ EU szakmai Szervezetek Cerame Unie, TBE Funkcionális feladatok Környezetvédelem CO2, IPPC Klíma-Energia Hulladék Termékdíj REACH NEPSI Fogyasztóvédelem, saját ipar védelme Energia (adó, járulékok, fogyasztói közösségek) Innováció (klaszterek) Általános gazdálkodási feltételek (adók, járulékok, bürokrácia) Kommunikáció Aktív kapcsolatok 1

2 Feladatok CO2 KvVM IPPC KvVM (EU) Klíma- En. KvVM, NFGM, EU En.adó, járulékok KEM, NFGM,PM NLTT (Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó Testület) Fogyasztóvédelmi Hatóság EU Bizottságok, EU képviselők A kapcsolati szintek erősítése (hazai, kormányzati, EU) Kommunikáció (honlap, kiadványok, konferenciák, kiállítások) Társadalmi kapcsolatok erősítése a szakmában (MKSZ SZTE együttműködés) A Kerámia Szövetség elismertsége kétségtelen, azonban az effektív társadalmi bázisa nem elégséges, azt növelni kell. Fontos, hogy a legnagyobb cégek részelt vállaljanak a szövetség vezetésében és a jelenleginél nagyobb arányban vállaljanak részt a feladatok finanszírozásában. Ez a példa gyakorolhat vonzást a kisebb vállalkozásokra is.. szükséges lenne, hogy az elkülönülő szakágazatok (műszaki kerámia, háztartási kerámia, tűzállóanyag) külön programokat is dolgozzanak ki saját tevékenységük segítésére Finanszírozás megnyugtató megoldása szervezet munkájának fenntarthatósága érdekében 1. Gazdasági feladatok folyamán továbbra is kiemelt feladat a kerámiaipari szakágak szerinti piaci elemzések és prognózisok készítése, illetve ezek forrásainak felkutatása, valamint a finanszírozás megszervezése, mindenekelőtt a gazdasági válság következményeinek enyhítésére Gazdasági válságkezeléssel kapcsolatos feladatok Válságból eredő nem piaci károk - Kárenyhítés kormányzati eszközökkel: a. Számos kis- és középvállalkozás küzd azzal a problémával, hogy a bankok a korábbi gyakorlattal ellentétben, visszautasítják forgóeszközhitel kérelmüket. Javasoljuk, hogy az állam vállaljon bankgaranciát a termelő cégek forgóeszköz hiteleihez. b. Az építőanyag-gyártó cégek számára a nyári félév energia- és költséghatékonyabb gyártási időszakot jelent, ugyanakkor a munkajogi szabályok betartása mellett a termelés folyamatosságának biztosítása elsősorban a zömmel hazai tulajdonban lévő kis- és középvállalkozások számára nehezen megoldható. Javasoljuk, hogy az érintett cégek számára, rendkívüli eljárás keretében lehetővé váljon a munkaidőkeret növelése. 2

3 c. A fejlesztési pályázatokon nyertes cégek számára a gazdasági válság komoly kockázatot jelent. A hitelek és a visszatérítendő támogatások törlesztése mellett vállaltak több nem financiális jellegű elkötelezettséget, mint pl. munkaerő létszám-megtartás, termelési érték növekedése, melyek a jelenlegi helyzetben nem teljesíthetők, ezért javasoljuk, hogy a Kormányzat biztosítson 3-5 éves, a gazdasági válság végéig tartó türelmi időt. d. A kerámia ágazat egy részét mellette természetesen több építőanyagipari ágazatot is érinti a CO2 kvóták kereskedelme. A cégek többsége hosszú távon piacképes, de a válság miatt ideiglenesen kénytelen visszafogni termelési kapacitásait. A jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint az egy éven belül 6 hónapnál rövidebb ideig termelő üzem bezártnak minősül. Kérjük, hogy ezt a szabályt vizsgálják felül a válságra való tekintettel. Javasoljuk továbbá, hogy az Állam vállaljon garanciát a válság miatt ideiglenesen nem termelő vagy a termelést visszafogó cégek kvótáinak teljes körű megtartására a jelenlegi és a következő kiosztási időszakra is. e. A CO2-kereskedelem körébe tartozó cégek a mai napig nem kapták meg 2008-ra szóló kvótáikat. A termelés visszaesése automatikusan a CO2- kibocsátás csökkenését is eredményezte, de az ebből eredő anyagi előnyöket a vállalatok nem tudták érvényesíteni a kvóták hiányában. Kérjük az államtól a CO2 kereskedelemből elmaradt előnyök kárenyhítését. f. Minden energia szabadpiacon gázt beszerző céget érint, hogy a felhasználandó gázmennyiségét előre lekötötte, a lekötés lemondása azonban súlyos büntetéssel jár. Mivel a gazdasági válság előre nem volt tervezhető és gazdasági kényszerűségből sok cég a termelését ideiglenesen beszüntette vagy visszafogta, nagyfokú anyagi veszteséget szenved el a lekötések lemondása miatt. Javasoljuk jogszabályi lehetőség megteremtését az energiaszolgáltatóknál lekötött gázmennyiségek költségektől mentes lemondására. A szövetség a felsorolt ügyekben önállóan és más szakmai szervezetekkel (MATÉSZ, MÉASZ, MGYOSZ) közösen eljárt. A részeredményekről az elnökséget közvetlenül, a szakmát pedig hírleveleink útján tájékoztattuk. Energiaadó törvényelőkészítés A PM állásfoglalása szerint a törvénymódosító javaslathoz a MATÉSZel együtt olyan tanulmányt készítettünk, mely megalapozza a kormányzat döntését..ennek alapján lobbi szervezet segítségével kell a törvénymódosítást előkészíteni és benyújtani a törvényhozásnak Időpont: dec szept. A MATÉSZ-szal közösen adott megbízásunkból a Pricewaterhouse Coopers cég elkészítette és egyéni képviselői indítvány formájában a törvénymódosítást 3

4 előkészítette, amely azonban nem volt eredményes, de a választások után újból szándékunkban áll az törvénymódosítás kezdeményezése Megtörtént Technológiai energia, energia fogyasztói közösségek létrehozása Az energiapiac liberalizálásával kapcsolatos szervező-felvilágosító tevékenység ellátása, a kerámiaipari vállalkozók segítése a liberalizált piacra történő kilépésben(matész-szal közös feladat) Időpont: dec szept. 2 Jelentősebb rendezvények, kommunikáció. Kerámia Konferencia Pécs Közös rendezvény a Dél-dunántúli Építész Kamara és más szervek közreműködésével Feltételek hiányában nem jött létre Egy város, amely kerámiából épült Közös rendezvény a MÉSZ, SZTE Finomkerámiai Tagozat, MATÉSZ, a Wartha Vince Alapítvány és Hódmezővásárhely Önkormányzata részvételével Megtörtént Szakmai konferenciák (új európai IPPC, CE, energia ) MKSZ és SZTE Finomkerámiai Tagozat közös rendezvényei Részben végrehajtva. Az előkészítés megtörtént, végrehajtásuk 2010-re áthúzódik 3 Környezetvédelem EU klíma/energia határozatok Az Európai Tanács (EiT) márciusi döntésével az EU - a 2012 utáni globális klímavédelmi rezsim összefüggésében - készségét fejezte ki arra, 4

5 hogy a világ más jelentős ÜHG kibocsátásokat produkáló államainak/gazdasági integrációinak szolidáris vállalása esetén 30%-os kibocsátás-csökkentést vállal 2020-ra, a Kiotói Jegyzőkönyv általános bázisához, az évi kibocsátási szinthez viszonyítva. Az EiT döntése szerint, amennyiben végéig nem jönne létre sokoldalú megállapodás a nemzetközi klímavédelmi rezsim tárgyában, úgy az EU - politikai kezdeményező és vezető szerepét hangsúlyozva és megerősíteni kívánva - annak hiányában is 20%-os ÜHG kibocsátás-csökkentést hajt végre 2020-ig. Ezzel egyidejűleg a megújuló energiaforrások felhasználásának az EU energia-mérlegén belüli arányát 20%-ra növeli (ezen belül, a bioüzemanyagokra nézve minden tagállam biztosítja a közúti közlekedés motorhajtóanyagaiba való 10%-os bekeverési arány feltételeit). Ugyancsak döntött az EiT az energia-hatékonyság növeléséről és 2020-ig a közösségi szintű bruttó energia-felhasználás 20 %-os csökkentéséről. A kitűzött fő célok megvalósítása és a tagállamokra azok gazdasági fejlettségi mutatóival összhangban - háruló teher-elosztás érdekében az Európai Bizottság kidolgozott egy u.n. Klíma/Energia jogszabály-csomagot, melyet január 23-án mutatott be, és amely a következő elemekből áll: 1. Irányelv (tervezet) az EU ÜHG kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (ETS) megújításáról, 2. Határozat (tervezet) az ÜHG kibocsátás-csökkentés terheinek megosztásáról a kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) alá nem tartozó ágazatok tekintetében, 3. Irányelv (tervezet) a megújuló energia-források használatának elősegítéséről, 4. Irányelv (tervezet) a szén-dioxid megkötéséről és geológiai tárolásáról (CCS), 5. Iránymutatás (aktualizált) a környezetvédelmi célú állami támogatások tárgyában. IPPC új EU Direktíva kialakításában közreműködés BAT technológiák Tovább folytatandó a kerámiaipari BAT technológiák irányelveinek elkészítése és közrebocsátása az illetékes EU bizottsággal összhangban (MATÉSZ-szal és SzTE-FkT-al közös feladat) NEPSI (Európai Szilikózis Egyezmény) 2009-ben folytatni kell a szilikátiparban érdekelt európai munkaadók és munkavállalók szervezeteinek októberében aláírt, a szilikózis csökkentéséről szóló megállapodásából fakadó feladatok végrehajtását a kerámiaipar területén a MATÉSZ-szal és más, a programban érintett szilikát iparágakkal együttműködve Széndioxid kibocsátás- kereskedelem 5

6 Széndioxid kibocsátás-kereskedelem hazai szabályozásának, mérési módszereinek és tényszámainak figyelemmel kísérése, elemzése, a szükséges javaslatok elkészítése, szükség szerint konzultációk szervezése (MATÉSZszal közös feladat) A 3. pont fenti szakaszaiban foglaltak ügyében folyamatos konzultációkat folytattunk az illetékes minisztériumokkal, véleményeztük az EU-bizottság tervezeteit, és úgyszintén folyamatosan tájékoztattuk a szakmai közösséget Klaszterek alakításának elősegítése 2009 novemberében megalakult az Építési Kerámia Innovációs Klaszter, amely a Klaszter Bizottság elnökéül Dr. Szabó Miklóst választotta Szervezetfejlesztés Megindult a tagozatok szervezése a kézműves, a kályhacsempe és a műszaki kerámia szakterületen Új tagként a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt jelentkezett a szövetségbe 4. Bizottsági programok Gazdasági és Kommunikációs Bizottság Gazdasági témák: Export-import szabályozás, tényadatok elemzése Belkereskedelmi helyzet elemzése és javaslatok Vámszabályozás Gazdasági és pénzügyi szabályozás Energetikai szabályozás Gazdasági és piaci prognózisok EU-konform piacvédelmi módszerek kidolgozása és ajánlása Szakképzés helyzetének tanulmányozása, közreműködés a Nemzeti Szakképzési Intézet reformprogramjában Különös súlyt kell helyezni 2007-ben is a porcelángyártás, a műszaki kerámiaipar és a kályhacsempe, illetve a fazekastermék-gyártó ipar piaci és versenyképességi viszonyainak tanulmányozására Kommunikáció: A tagvállalati kör és a szélesebb szakma tájékoztatásának módszertani kidolgozása és ajánlásai A szövetségi honlap létrehozásának és a Hírlevél működtetésének feltételeinek biztosítása. 6

7 Kerámia Hírlevél összesítés 2009 Sorszám Kiküldés Tárgy A Magyar Kerámia Szövetség javaslatai a kormány válságkezelési programjáh Beruházás-élénkítés tételes lista KvVM állásfoglalás a Kerámia Szövetség megkeresésére Az EU Bizottság szénszivárgással kapcsolatos határozat-tervezete ITDH info pontok- VOSZ adósegédlet-energia BAT 2009-ben küldött kerámia körlevelek Sorszám Kiküld. dátum Tárgy 1/ Hulladék Keretirányelv és REACH Fórum 2/ Energia lekötési díj adatkérés 3/ Energiaadó-PWC szerződés 4/ Az ITDH legújabb befektetési ajánlatai 5/ /2009 rend.(gáz különadó) 6/ Alkotmánybírósági beadvány 7/ /2009 KHEM rend további információk 8/ /2009 KHEM rend. ügyében újabb lépések(mgyosz) 9/ /2009 KHEM rend. fizetési halasztás 10/ ITDH-információs pontok 11/ /2009 KHEM rend. módosítása 12/ Gázkorlátozás rendszere(tervezet) 13/ Marosvásárhelyi Üzleti Fórum 14/ Európai otthonteremtési program 15/ Bírósági végzés-címváltozás, ASZ vált VI. közgy. Jkv, bírósági végzés Javaslat készítése a szakma részére fontos kiadványok témáira és a kibocsátás feltételeire. Javaslat készítése az aktuális műszaki-kereskedelmi célú szövetségi rendezvények, konferenciák szervezésére. Irányítja a szövetség szakmai kommunikációját a sajtó és a média irányában. Az Elnökség által meghatározott esetekben sajtótájékoztatót szervez. Kommunikációs tevékenységünk jelentős része célszerűen kapcsolódhat a MÉASZ ilyen irányú akcióihoz Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság 7

8 Információgyűjtés és tájékoztatás a területet érintő hazai és EU jogszabály változásokról Információgyűjtés és tájékoztatás a jogszabályok végrehajtásában jelentkező vállalati tapasztalatokról, problémákról. Vállalati és hatósági környezetvédelmi szakemberek részére tájékoztatók, konzultációk, üzemlátogatások szervezése. Nemzeti BAT útmutató tervezet kidolgozása az Építési kerámia Edény és díszmű porcelán Műszaki kerámia Tűzállóanyag Kerámiaipari gépek és berendezések gyártói, szakágazatai számára. Energiapiaci liberalizáció A Bizottság tevékenységében az alábbi fő területekre fordít figyelmet: EU energia-klíma direktívacsomag Széndioxid-emisszió kereskedelem Környezetterhelés Környezetvédelmi termékdíj Csomagolóanyag termékdíj Szilikózis egyezmény A külön bizottsági tevékenységnek nem alakultak ki a feltételei. A fentiekben felsorolt feladatokat az elnökség közvetlenül, esetenként a szakmában működő vállalkozások segítségével és más szakmai szervezetekkel együttműködve látta el. Szakmai Tagozatok és/vagy hálózatok A szövetség működésének eddigi tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a szervezet továbbfejlesztése csak úgy képzelhető el, ha az egymáshoz képest különbözőséget mutató kerámia szakmák tagozatokban és/vagy hálózatokban tevékenykedve határozzák meg a szakmacsoport specifikus problémáit, feladatait a további érdekvédelmi szintek számára Építésügyi Tagozat Építési kerámiák piaci helyzetének elemzése Lakásépítési prognózis Építésügyi műszaki szabályozás kerámiatermékeket érintő részének figyelemmel kísérése, a szakma képviselete a vonatkozó hazai és külföldi bizottságokban A 3/2003 BM-GKM-KvVM sz. rendelet megvalósulási feltételeinek tanulmányozása, javaslattétel a szükséges módosításokra és egyéb intézkedésekre., különösen az új CPR Direktíva kapcsán 8

9 Az építési kerámia termékek beépítésével kapcsolatban a szakmunkás és felsőfokú képzés helyzetének tanulmányozása, a színvonal javítása érdekében megfelelő javaslatok és együttműködési módozatok kidolgozása a kivitelezői szakmai és kamarai szervezetekkel.(kreditrendszerű kötelező továbbképzés mérnököknél, kivitelező szakmunkás és művezető továbbképzések szervezése a MATÉSZ-szal közösen) Az építésügy megfelelő szintű, önálló kormányzati képviseletét célzó érdekérvényesítő szakmai szervezetekkel együttműködés, erre vonatkozó javaslatok kidolgozása. Háztartási Kerámia és Díszmű Tagozat Tűzállóanyag Tagozat Műszaki Kerámia Tagozat Kályhacsempe Tagozat Megindult a tagozatok szervezése a kézműves, a kályhacsempe és a műszaki kerámia szakterületen 5. Pályázatok Pályázat benyújtása az ITDH-hoz a Kerámia Katalógus 2009/2010 támogatására Pályázat benyújtása az ITDH-hoz a CERAME-Unie tagság támogatására Pályázat benyújtása az ITDH-hoz a Kerámia Kiállítás és Konferencia Pécs 2010 előkészítésére Pályázat benyújtása az ITDH-hoz a Kerámia Honlap működési költségeinek támogatására ben a felsorolt témákra kiírás hiányában pályázat benyújtására nem volt lehetőségünk 6. Kiadványok Magyar Kerámia Katalógus Kerámia Évkönyv II. ( ) A Mi Otthonunk magazin A Kerámia Örök melléklet-sorozat szakmai előkészítése és felügyelete (MATÉSZ-szal közös feladat) Kerámiai ágazatok szakirodalmi szemle kiadásának szervezése A válság miatt kialakult pénzügyi helyzet miatt a felsorolt kiadványok előkészítésére nem volt mód 9

10 7. Szervezeti események rendezvénynaptára Elnökségi ülések márc május szept dec. 5. Közgyűlés: jún. 5. A felsorolt események időbeni eltolódással megtörténtek Elnökségi Határozatok Az elnökség a közgyűlés időpontját 2009 aug. 27.-re tűzi ki. Felkéri Dr. Szabó Miklós elnököt a közgyűlés megszervezésére, az előírt közgyűlési dokumentumok elkészítésére és előzetes vita céljából az elnökség elé bocsátására Az elnökség az írásos előterjesztés alapján megvitatta a szövetség helyzetét. Ezért a tisztújítás alkalmából bővíteni szükséges az elnökség létszámát, továbbá az erőteljesebb érdekeltség szempontjából lépéseket kell tenni a szakmai tagozatok szervezésére, és növelni szükséges a szövetség kommunikációs tevékenységét. Felkéri Dr. Szabó Miklós elnököt, hogy az előterjesztést a vitában elhangzottak figyelembevételével - építse be a közgyűlés megfelelő dokumentumaiba Az elnökség szükségesnek látja Jelölőbizottság felkérését a tisztújítás személyi előkészítésére, ezért felkéri Soós Tibor, Henszelmann Imre, és Turi András urakat a Jelölőbizottság munkájában történő részvételre Az elnökség felhatalmazza Bujdosó Tamás alelnök urat a Dr. Szabó Miklós elnökkel kötött szerződés változatlan feltételekkel 2009 aug. 31.-ig történő meghosszabbítására. Az elnökség hozzájárul, hogy a Dr. Szabó Miklós munkájával kapcsolatos ügyintézési tevékenység során felmerülő városi parkolás anyagi hozzájárulásaként a szövetség nevében szerződést kössön a Mobil Parkolási Társasággal. Ennek során a maximálisan felhasználható költségkeret Ft/hó 10

11 Az elnökség a közgyűlési napirend 1-8. pontjait vita nélkül jóváhagyta A 9. pontban a tagdíjszabályzat módosítására vonatkozóan úgy látja, hogy bár szükséges felülvizsgálni a szabályzatot, de a jelenlegi válsághelyzetben nem várható reálisan a végrehajtás, ezért a közgyűlésnek nem javasolja az elfogadását. Ennek ellenére közgyűlési vitára kell bocsátani és a év programjába a tervezet további vitáját fel kell venni Az elnökség felkéri tagjait és más, a szakmában ismert kollégákat, hogy egy-egy tagozat szervezési feladatait vállalják az alábbiak szerint Burkolólap: Dr. Szabó Miklós,- Császár András - Simonné Odler Anna Porcelán: Dr. Simon Attila Műszaki kerámia: Frankó Gábor Kályhacsempe: Bujdosó Tamás- Henszelmann Imre Tűzállóanyag: Kurucsai Ferenc- Zsófi László Kézműves szektor: Turi András Szaniter: Miután ebben a szakmacsoportban Magyarországon csak egy termelő vállalkozás működik, célszerű lenne a burkolólappal közösen Építési Kerámia Tagozatot létrehozni Az ismerkedést és a helyzetfelmérést azonos, vagy hasonló szempontok alapján célszerű elvégezni oly módon, hogy az ott szerzett tapasztalatok alapulvételével megújítható legyen a szövetség stratégiája Ezért a legfontosabb szempontok kérdőíves megfogalmazására van szükség, amelynek elkészítésére az elnökség Dr. Szabó Miklóst felkéri A szövetségi munka hatékonyságának növelésére tervszerű együttműködést kell kialakítani a Szilikátipari Tudományos Egyesület Finomkerámiai Szakosztályával. A közös programok kialakítására az elnökség Dr. Szabó Miklóst és Turi Andrást kéri fel Az elnökség tagjai között az 1. pontban rögzített tagozati feladaton kívül - munka és feladatmegosztást szükséges meghatározni, de a tagság körében is kérni kell néhány fontos területen a személyes közreműködést Dr. Szabó Miklós: Kormányzati és szakmai szervezeti kapcsolatok Dr. Simon Attila: Kommunikációs stratégia Turi András: Kiállítások, konferenciák 11

12 Bujdosó Tamás: Szakoktatás Henszelmann Imre: Szakmai kiadványok - Felsőoktatás Működési feltételek, gazdálkodás: Hideg Gábor, Márton Péter Az elnökség szükségesnek tartja a jelenleg informálisan működő funkcionális bizottságok újjáalakítását, megerősítését és programjaik meghatározását az alábbi területeken: Technológiai energia Környezetvédelem A bizottságok újjászervezésére az elnökség Dr. Szabó Miklóst felkéri Az elnökség elfogadja a kézműves szakma ajánlásait és azokat beépíti a 2010 évi cselekvési tervébe az alábbiak szerint A kerámia kézműves szakma képviselői az alábbi témakörökben, fogalmaztak meg ajánlásokat a MKSZ részére. Társadalmi- gazdasági környezet Az MKSZ lépjen fel annak érdekében, hogy a különböző szabályozások az eddigieknél jobban vegyék figyelembe a kézművesség speciális működési körülményeit. ( Pl. hatósági ellenőrzéseknél országosan egységes és szakmaspecifikus fellépés) Szükségesnek látják, hogy a kormányzati szerveztek nagyobb és koncentráltabb figyelemmel forduljanak ezen szakmai terület megerősítésére: tőkehelyzet javítása, céltámogatások biztosítása, pályázati kiírások megfogalmazása, hungarikummá emelni a kézművességet. Képzés, szakoktatás, pályára-lépés A kézműves szakma igényli, hogy az MKSZ segítsen a pályaorientációban, oktatási intézmények egységesített szakmai követelményrendszerének standardizálásában, valamint a pályakezdők szakmai gyakorlatának megszerzése érdekében. ( vándorlegény mozgalom, inkubátor házak stb. ) Célszerű lenne kiépíteni a mentori hálózatot a szakmát kimagaslóan művelők és a képzésben résztvevő intézmények között. Információ áramlás, szakmai kommunikáció, képviselet Új együttműködésekkel és szervezeti formákkal erősíteni és gyorsítani szükséges a belső információ áramlást. Növelni kell a kézműves szakma ismertségét, presztízsét, a teremtő-alkotó kézműves ember általános társadalmi elfogadottságát. Az MKSZ integrálja a különböző szakterületeken dolgozó szervezetek ipartestületek, népművészeti intézmények, vállalkozó kamarák, stb. tapasztalatait és ha lehetséges velük közösen lépjen fel az érdekvédelem területén. A feladat koordinálására és végrehajtására Dr. Szabó Miklóst és Túri Andrást felkéri 12

13 Az elnökség úgy határozott, hogy egyrészt a tagozati megbeszélések tapasztalatai alapján, másrészt a szövetség anyagi lehetőségeinek birtokában kell összeállítani a szövetség hosszútávú stratégiai programját. Addig is természetesen az egyes részfeladatok végrehajtását folyamatosan végezni kell A feladat koordinálására és végrehajtására Dr. Szabó Miklóst és Dr. Simon Attilát felkéri Miután a jelenlegi tagdíjrendszer tetézve a válság következtében meggyengült fizetőképességgel változatlanul nem nyújt fedezetet a szövetség folyamatos működéséhez., az elnökség úgy határozott, hogy mindenképpen szükséges új, a tagokat kevésbé terhelő tagdíjrendszer kidolgozása, amelyhez Túri András konkrét javaslatot helyez kilátásba a következő elnökségi ülésre. A javaslat elkészítésére Túri Andrást felkéri Meg kell kezdeni a projekt jellegű kiadványok előkészítését, elsőként a Kerámia Katalógus újabb kiadását A kiadvány előkészítésére Dr. Szabó Miklóst felkéri Meg kell vizsgálni továbbá annak a lehetőségét, hogy a költségvetési tételek közül melyek hagyhatók el, vagy melyekre tudnak vállalni a tagok természetbeni szolgáltatást A javaslat elkészítésére Dr. Szabó Miklóst és Dr. Simon Attilát felkéri Dr. Szabó Miklós aug. 27.-i közgyűlésen elnökké történt megválasztásának időpontjától kezdve jogosult az elnökség által meghatározott tiszteletdíjra és költségtérítésre. Az erre vonatkozó szerződés aláírására Dr. Simon Attila és Hideg Gábor alelnökök illetékesek, akiket az elnökség felkér, hogy az aktuális lehetőségek figyelembevételével a szerződés megkötését Dr. Szabó Miklóssal együtt készítsék elő. A fenti juttatásokkal kapcsolatos utalványozásra Bujdosó Tamás elnökségi tagot hatalmazza fel az elnökség Budapest, 2010 május 6. 13

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Országos Szövetsége 2003-2008

Országos Szövetsége 2003-2008 Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége 2003-2008 Köszöntő A Lakásszövetkezetek

Részletesebben

XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6.

XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ÉVOSZ XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6. Beszámoló az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 2014. évi szakmai munkájáról Az építőipar 2014. évi teljesítménye

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az Orvostechnikai Szövetség 2011. évi tevékenységéről. 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. az Orvostechnikai Szövetség 2011. évi tevékenységéről. 2012. március 29. BESZÁMOLÓ az Orvostechnikai Szövetség 2011. évi tevékenységéről 2012. március 29. TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmapolitikai körülmények és az érdekképviseleti tevékenységünk összefüggései a 2011. évben 3 1.1.

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Horváth András elnök (Napsugár Üdülõszövetkezet. Germann Sándor tag (Széchenyi I.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Horváth András elnök (Napsugár Üdülõszövetkezet. Germann Sándor tag (Széchenyi I. XVII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. JÚNIUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Ülést tartott alosz Elnöksége Az Elnökség összehívta a LOSZ Küldöttgyûlését A LOSZ Elnöksége 2005. május

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TAGÁLLAMI JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTOTT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (EU FFS) VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2007. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, BEVEZETÉS A tagállam neve: Magyarország Koordináló szerv: EU

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

A könnyűipari cégek helyzetértékelése, foglalkoztatási körkép

A könnyűipari cégek helyzetértékelése, foglalkoztatási körkép A könnyűipari cégek helyzetértékelése, foglalkoztatási körkép A BDSZ Elnöksége 2012. szeptember 12-i ülésén megvitatta a könnyűipar helyzetét, kiemelve azon cégek, társaságok működésével kapcsolatos tapasztalatokat,

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP Skills HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben