Beszámoló a évi program teljesítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2009. évi program teljesítéséről"

Átírás

1 Beszámoló a évi program teljesítéséről A második felében kialakult globális gazdasági válság szükségessé tette iparunk és benne szövetségünk helyzetének értékelését. Elnökségünk testületileg és személyes konzultációk szintjén több alkalommal is foglalkozott a helyzettel és álláspontot alakított ki: A Magyar Kerámia Szövetség helyzete és feladatai a gazdasági válság körülményei között 2009 (irányelvek) Érdekérvényesítés szerepe megnövekszik.. Gazdaságilag rosszabb, vagy kilátástalan helyzetben vannak a vállalatok és éppen ezért növekszik, sőt nélkülözhetetlenné válik az érdekérvényesítés szakmai csatornáinak megerősítése Iparágunkkal szemben növekednek a kihívások (energia, környezetvédelem, globális verseny, építőanyagoknál az alternatív technológiák) Mindz egy sokkal kötöttebb szabályozási pályán, az EU körülményei és jogrendszere között zajlik Érdekérvényesítés csatornái és szintjei: Kerámia MKSZ Építési kerámia MATÉSZ Építőanyag MÉASZ Építőipar MÉASZ,ÉVOSZ, VOSZ,MALOSZ,Kamarák Lakás + TLE Általános, kvédelem, energia MGYOSZ,VOSZ EU szakmai Szervezetek Cerame Unie, TBE Funkcionális feladatok Környezetvédelem CO2, IPPC Klíma-Energia Hulladék Termékdíj REACH NEPSI Fogyasztóvédelem, saját ipar védelme Energia (adó, járulékok, fogyasztói közösségek) Innováció (klaszterek) Általános gazdálkodási feltételek (adók, járulékok, bürokrácia) Kommunikáció Aktív kapcsolatok 1

2 Feladatok CO2 KvVM IPPC KvVM (EU) Klíma- En. KvVM, NFGM, EU En.adó, járulékok KEM, NFGM,PM NLTT (Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó Testület) Fogyasztóvédelmi Hatóság EU Bizottságok, EU képviselők A kapcsolati szintek erősítése (hazai, kormányzati, EU) Kommunikáció (honlap, kiadványok, konferenciák, kiállítások) Társadalmi kapcsolatok erősítése a szakmában (MKSZ SZTE együttműködés) A Kerámia Szövetség elismertsége kétségtelen, azonban az effektív társadalmi bázisa nem elégséges, azt növelni kell. Fontos, hogy a legnagyobb cégek részelt vállaljanak a szövetség vezetésében és a jelenleginél nagyobb arányban vállaljanak részt a feladatok finanszírozásában. Ez a példa gyakorolhat vonzást a kisebb vállalkozásokra is.. szükséges lenne, hogy az elkülönülő szakágazatok (műszaki kerámia, háztartási kerámia, tűzállóanyag) külön programokat is dolgozzanak ki saját tevékenységük segítésére Finanszírozás megnyugtató megoldása szervezet munkájának fenntarthatósága érdekében 1. Gazdasági feladatok folyamán továbbra is kiemelt feladat a kerámiaipari szakágak szerinti piaci elemzések és prognózisok készítése, illetve ezek forrásainak felkutatása, valamint a finanszírozás megszervezése, mindenekelőtt a gazdasági válság következményeinek enyhítésére Gazdasági válságkezeléssel kapcsolatos feladatok Válságból eredő nem piaci károk - Kárenyhítés kormányzati eszközökkel: a. Számos kis- és középvállalkozás küzd azzal a problémával, hogy a bankok a korábbi gyakorlattal ellentétben, visszautasítják forgóeszközhitel kérelmüket. Javasoljuk, hogy az állam vállaljon bankgaranciát a termelő cégek forgóeszköz hiteleihez. b. Az építőanyag-gyártó cégek számára a nyári félév energia- és költséghatékonyabb gyártási időszakot jelent, ugyanakkor a munkajogi szabályok betartása mellett a termelés folyamatosságának biztosítása elsősorban a zömmel hazai tulajdonban lévő kis- és középvállalkozások számára nehezen megoldható. Javasoljuk, hogy az érintett cégek számára, rendkívüli eljárás keretében lehetővé váljon a munkaidőkeret növelése. 2

3 c. A fejlesztési pályázatokon nyertes cégek számára a gazdasági válság komoly kockázatot jelent. A hitelek és a visszatérítendő támogatások törlesztése mellett vállaltak több nem financiális jellegű elkötelezettséget, mint pl. munkaerő létszám-megtartás, termelési érték növekedése, melyek a jelenlegi helyzetben nem teljesíthetők, ezért javasoljuk, hogy a Kormányzat biztosítson 3-5 éves, a gazdasági válság végéig tartó türelmi időt. d. A kerámia ágazat egy részét mellette természetesen több építőanyagipari ágazatot is érinti a CO2 kvóták kereskedelme. A cégek többsége hosszú távon piacképes, de a válság miatt ideiglenesen kénytelen visszafogni termelési kapacitásait. A jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint az egy éven belül 6 hónapnál rövidebb ideig termelő üzem bezártnak minősül. Kérjük, hogy ezt a szabályt vizsgálják felül a válságra való tekintettel. Javasoljuk továbbá, hogy az Állam vállaljon garanciát a válság miatt ideiglenesen nem termelő vagy a termelést visszafogó cégek kvótáinak teljes körű megtartására a jelenlegi és a következő kiosztási időszakra is. e. A CO2-kereskedelem körébe tartozó cégek a mai napig nem kapták meg 2008-ra szóló kvótáikat. A termelés visszaesése automatikusan a CO2- kibocsátás csökkenését is eredményezte, de az ebből eredő anyagi előnyöket a vállalatok nem tudták érvényesíteni a kvóták hiányában. Kérjük az államtól a CO2 kereskedelemből elmaradt előnyök kárenyhítését. f. Minden energia szabadpiacon gázt beszerző céget érint, hogy a felhasználandó gázmennyiségét előre lekötötte, a lekötés lemondása azonban súlyos büntetéssel jár. Mivel a gazdasági válság előre nem volt tervezhető és gazdasági kényszerűségből sok cég a termelését ideiglenesen beszüntette vagy visszafogta, nagyfokú anyagi veszteséget szenved el a lekötések lemondása miatt. Javasoljuk jogszabályi lehetőség megteremtését az energiaszolgáltatóknál lekötött gázmennyiségek költségektől mentes lemondására. A szövetség a felsorolt ügyekben önállóan és más szakmai szervezetekkel (MATÉSZ, MÉASZ, MGYOSZ) közösen eljárt. A részeredményekről az elnökséget közvetlenül, a szakmát pedig hírleveleink útján tájékoztattuk. Energiaadó törvényelőkészítés A PM állásfoglalása szerint a törvénymódosító javaslathoz a MATÉSZel együtt olyan tanulmányt készítettünk, mely megalapozza a kormányzat döntését..ennek alapján lobbi szervezet segítségével kell a törvénymódosítást előkészíteni és benyújtani a törvényhozásnak Időpont: dec szept. A MATÉSZ-szal közösen adott megbízásunkból a Pricewaterhouse Coopers cég elkészítette és egyéni képviselői indítvány formájában a törvénymódosítást 3

4 előkészítette, amely azonban nem volt eredményes, de a választások után újból szándékunkban áll az törvénymódosítás kezdeményezése Megtörtént Technológiai energia, energia fogyasztói közösségek létrehozása Az energiapiac liberalizálásával kapcsolatos szervező-felvilágosító tevékenység ellátása, a kerámiaipari vállalkozók segítése a liberalizált piacra történő kilépésben(matész-szal közös feladat) Időpont: dec szept. 2 Jelentősebb rendezvények, kommunikáció. Kerámia Konferencia Pécs Közös rendezvény a Dél-dunántúli Építész Kamara és más szervek közreműködésével Feltételek hiányában nem jött létre Egy város, amely kerámiából épült Közös rendezvény a MÉSZ, SZTE Finomkerámiai Tagozat, MATÉSZ, a Wartha Vince Alapítvány és Hódmezővásárhely Önkormányzata részvételével Megtörtént Szakmai konferenciák (új európai IPPC, CE, energia ) MKSZ és SZTE Finomkerámiai Tagozat közös rendezvényei Részben végrehajtva. Az előkészítés megtörtént, végrehajtásuk 2010-re áthúzódik 3 Környezetvédelem EU klíma/energia határozatok Az Európai Tanács (EiT) márciusi döntésével az EU - a 2012 utáni globális klímavédelmi rezsim összefüggésében - készségét fejezte ki arra, 4

5 hogy a világ más jelentős ÜHG kibocsátásokat produkáló államainak/gazdasági integrációinak szolidáris vállalása esetén 30%-os kibocsátás-csökkentést vállal 2020-ra, a Kiotói Jegyzőkönyv általános bázisához, az évi kibocsátási szinthez viszonyítva. Az EiT döntése szerint, amennyiben végéig nem jönne létre sokoldalú megállapodás a nemzetközi klímavédelmi rezsim tárgyában, úgy az EU - politikai kezdeményező és vezető szerepét hangsúlyozva és megerősíteni kívánva - annak hiányában is 20%-os ÜHG kibocsátás-csökkentést hajt végre 2020-ig. Ezzel egyidejűleg a megújuló energiaforrások felhasználásának az EU energia-mérlegén belüli arányát 20%-ra növeli (ezen belül, a bioüzemanyagokra nézve minden tagállam biztosítja a közúti közlekedés motorhajtóanyagaiba való 10%-os bekeverési arány feltételeit). Ugyancsak döntött az EiT az energia-hatékonyság növeléséről és 2020-ig a közösségi szintű bruttó energia-felhasználás 20 %-os csökkentéséről. A kitűzött fő célok megvalósítása és a tagállamokra azok gazdasági fejlettségi mutatóival összhangban - háruló teher-elosztás érdekében az Európai Bizottság kidolgozott egy u.n. Klíma/Energia jogszabály-csomagot, melyet január 23-án mutatott be, és amely a következő elemekből áll: 1. Irányelv (tervezet) az EU ÜHG kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (ETS) megújításáról, 2. Határozat (tervezet) az ÜHG kibocsátás-csökkentés terheinek megosztásáról a kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) alá nem tartozó ágazatok tekintetében, 3. Irányelv (tervezet) a megújuló energia-források használatának elősegítéséről, 4. Irányelv (tervezet) a szén-dioxid megkötéséről és geológiai tárolásáról (CCS), 5. Iránymutatás (aktualizált) a környezetvédelmi célú állami támogatások tárgyában. IPPC új EU Direktíva kialakításában közreműködés BAT technológiák Tovább folytatandó a kerámiaipari BAT technológiák irányelveinek elkészítése és közrebocsátása az illetékes EU bizottsággal összhangban (MATÉSZ-szal és SzTE-FkT-al közös feladat) NEPSI (Európai Szilikózis Egyezmény) 2009-ben folytatni kell a szilikátiparban érdekelt európai munkaadók és munkavállalók szervezeteinek októberében aláírt, a szilikózis csökkentéséről szóló megállapodásából fakadó feladatok végrehajtását a kerámiaipar területén a MATÉSZ-szal és más, a programban érintett szilikát iparágakkal együttműködve Széndioxid kibocsátás- kereskedelem 5

6 Széndioxid kibocsátás-kereskedelem hazai szabályozásának, mérési módszereinek és tényszámainak figyelemmel kísérése, elemzése, a szükséges javaslatok elkészítése, szükség szerint konzultációk szervezése (MATÉSZszal közös feladat) A 3. pont fenti szakaszaiban foglaltak ügyében folyamatos konzultációkat folytattunk az illetékes minisztériumokkal, véleményeztük az EU-bizottság tervezeteit, és úgyszintén folyamatosan tájékoztattuk a szakmai közösséget Klaszterek alakításának elősegítése 2009 novemberében megalakult az Építési Kerámia Innovációs Klaszter, amely a Klaszter Bizottság elnökéül Dr. Szabó Miklóst választotta Szervezetfejlesztés Megindult a tagozatok szervezése a kézműves, a kályhacsempe és a műszaki kerámia szakterületen Új tagként a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt jelentkezett a szövetségbe 4. Bizottsági programok Gazdasági és Kommunikációs Bizottság Gazdasági témák: Export-import szabályozás, tényadatok elemzése Belkereskedelmi helyzet elemzése és javaslatok Vámszabályozás Gazdasági és pénzügyi szabályozás Energetikai szabályozás Gazdasági és piaci prognózisok EU-konform piacvédelmi módszerek kidolgozása és ajánlása Szakképzés helyzetének tanulmányozása, közreműködés a Nemzeti Szakképzési Intézet reformprogramjában Különös súlyt kell helyezni 2007-ben is a porcelángyártás, a műszaki kerámiaipar és a kályhacsempe, illetve a fazekastermék-gyártó ipar piaci és versenyképességi viszonyainak tanulmányozására Kommunikáció: A tagvállalati kör és a szélesebb szakma tájékoztatásának módszertani kidolgozása és ajánlásai A szövetségi honlap létrehozásának és a Hírlevél működtetésének feltételeinek biztosítása. 6

7 Kerámia Hírlevél összesítés 2009 Sorszám Kiküldés Tárgy A Magyar Kerámia Szövetség javaslatai a kormány válságkezelési programjáh Beruházás-élénkítés tételes lista KvVM állásfoglalás a Kerámia Szövetség megkeresésére Az EU Bizottság szénszivárgással kapcsolatos határozat-tervezete ITDH info pontok- VOSZ adósegédlet-energia BAT 2009-ben küldött kerámia körlevelek Sorszám Kiküld. dátum Tárgy 1/ Hulladék Keretirányelv és REACH Fórum 2/ Energia lekötési díj adatkérés 3/ Energiaadó-PWC szerződés 4/ Az ITDH legújabb befektetési ajánlatai 5/ /2009 rend.(gáz különadó) 6/ Alkotmánybírósági beadvány 7/ /2009 KHEM rend további információk 8/ /2009 KHEM rend. ügyében újabb lépések(mgyosz) 9/ /2009 KHEM rend. fizetési halasztás 10/ ITDH-információs pontok 11/ /2009 KHEM rend. módosítása 12/ Gázkorlátozás rendszere(tervezet) 13/ Marosvásárhelyi Üzleti Fórum 14/ Európai otthonteremtési program 15/ Bírósági végzés-címváltozás, ASZ vált VI. közgy. Jkv, bírósági végzés Javaslat készítése a szakma részére fontos kiadványok témáira és a kibocsátás feltételeire. Javaslat készítése az aktuális műszaki-kereskedelmi célú szövetségi rendezvények, konferenciák szervezésére. Irányítja a szövetség szakmai kommunikációját a sajtó és a média irányában. Az Elnökség által meghatározott esetekben sajtótájékoztatót szervez. Kommunikációs tevékenységünk jelentős része célszerűen kapcsolódhat a MÉASZ ilyen irányú akcióihoz Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság 7

8 Információgyűjtés és tájékoztatás a területet érintő hazai és EU jogszabály változásokról Információgyűjtés és tájékoztatás a jogszabályok végrehajtásában jelentkező vállalati tapasztalatokról, problémákról. Vállalati és hatósági környezetvédelmi szakemberek részére tájékoztatók, konzultációk, üzemlátogatások szervezése. Nemzeti BAT útmutató tervezet kidolgozása az Építési kerámia Edény és díszmű porcelán Műszaki kerámia Tűzállóanyag Kerámiaipari gépek és berendezések gyártói, szakágazatai számára. Energiapiaci liberalizáció A Bizottság tevékenységében az alábbi fő területekre fordít figyelmet: EU energia-klíma direktívacsomag Széndioxid-emisszió kereskedelem Környezetterhelés Környezetvédelmi termékdíj Csomagolóanyag termékdíj Szilikózis egyezmény A külön bizottsági tevékenységnek nem alakultak ki a feltételei. A fentiekben felsorolt feladatokat az elnökség közvetlenül, esetenként a szakmában működő vállalkozások segítségével és más szakmai szervezetekkel együttműködve látta el. Szakmai Tagozatok és/vagy hálózatok A szövetség működésének eddigi tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a szervezet továbbfejlesztése csak úgy képzelhető el, ha az egymáshoz képest különbözőséget mutató kerámia szakmák tagozatokban és/vagy hálózatokban tevékenykedve határozzák meg a szakmacsoport specifikus problémáit, feladatait a további érdekvédelmi szintek számára Építésügyi Tagozat Építési kerámiák piaci helyzetének elemzése Lakásépítési prognózis Építésügyi műszaki szabályozás kerámiatermékeket érintő részének figyelemmel kísérése, a szakma képviselete a vonatkozó hazai és külföldi bizottságokban A 3/2003 BM-GKM-KvVM sz. rendelet megvalósulási feltételeinek tanulmányozása, javaslattétel a szükséges módosításokra és egyéb intézkedésekre., különösen az új CPR Direktíva kapcsán 8

9 Az építési kerámia termékek beépítésével kapcsolatban a szakmunkás és felsőfokú képzés helyzetének tanulmányozása, a színvonal javítása érdekében megfelelő javaslatok és együttműködési módozatok kidolgozása a kivitelezői szakmai és kamarai szervezetekkel.(kreditrendszerű kötelező továbbképzés mérnököknél, kivitelező szakmunkás és művezető továbbképzések szervezése a MATÉSZ-szal közösen) Az építésügy megfelelő szintű, önálló kormányzati képviseletét célzó érdekérvényesítő szakmai szervezetekkel együttműködés, erre vonatkozó javaslatok kidolgozása. Háztartási Kerámia és Díszmű Tagozat Tűzállóanyag Tagozat Műszaki Kerámia Tagozat Kályhacsempe Tagozat Megindult a tagozatok szervezése a kézműves, a kályhacsempe és a műszaki kerámia szakterületen 5. Pályázatok Pályázat benyújtása az ITDH-hoz a Kerámia Katalógus 2009/2010 támogatására Pályázat benyújtása az ITDH-hoz a CERAME-Unie tagság támogatására Pályázat benyújtása az ITDH-hoz a Kerámia Kiállítás és Konferencia Pécs 2010 előkészítésére Pályázat benyújtása az ITDH-hoz a Kerámia Honlap működési költségeinek támogatására ben a felsorolt témákra kiírás hiányában pályázat benyújtására nem volt lehetőségünk 6. Kiadványok Magyar Kerámia Katalógus Kerámia Évkönyv II. ( ) A Mi Otthonunk magazin A Kerámia Örök melléklet-sorozat szakmai előkészítése és felügyelete (MATÉSZ-szal közös feladat) Kerámiai ágazatok szakirodalmi szemle kiadásának szervezése A válság miatt kialakult pénzügyi helyzet miatt a felsorolt kiadványok előkészítésére nem volt mód 9

10 7. Szervezeti események rendezvénynaptára Elnökségi ülések márc május szept dec. 5. Közgyűlés: jún. 5. A felsorolt események időbeni eltolódással megtörténtek Elnökségi Határozatok Az elnökség a közgyűlés időpontját 2009 aug. 27.-re tűzi ki. Felkéri Dr. Szabó Miklós elnököt a közgyűlés megszervezésére, az előírt közgyűlési dokumentumok elkészítésére és előzetes vita céljából az elnökség elé bocsátására Az elnökség az írásos előterjesztés alapján megvitatta a szövetség helyzetét. Ezért a tisztújítás alkalmából bővíteni szükséges az elnökség létszámát, továbbá az erőteljesebb érdekeltség szempontjából lépéseket kell tenni a szakmai tagozatok szervezésére, és növelni szükséges a szövetség kommunikációs tevékenységét. Felkéri Dr. Szabó Miklós elnököt, hogy az előterjesztést a vitában elhangzottak figyelembevételével - építse be a közgyűlés megfelelő dokumentumaiba Az elnökség szükségesnek látja Jelölőbizottság felkérését a tisztújítás személyi előkészítésére, ezért felkéri Soós Tibor, Henszelmann Imre, és Turi András urakat a Jelölőbizottság munkájában történő részvételre Az elnökség felhatalmazza Bujdosó Tamás alelnök urat a Dr. Szabó Miklós elnökkel kötött szerződés változatlan feltételekkel 2009 aug. 31.-ig történő meghosszabbítására. Az elnökség hozzájárul, hogy a Dr. Szabó Miklós munkájával kapcsolatos ügyintézési tevékenység során felmerülő városi parkolás anyagi hozzájárulásaként a szövetség nevében szerződést kössön a Mobil Parkolási Társasággal. Ennek során a maximálisan felhasználható költségkeret Ft/hó 10

11 Az elnökség a közgyűlési napirend 1-8. pontjait vita nélkül jóváhagyta A 9. pontban a tagdíjszabályzat módosítására vonatkozóan úgy látja, hogy bár szükséges felülvizsgálni a szabályzatot, de a jelenlegi válsághelyzetben nem várható reálisan a végrehajtás, ezért a közgyűlésnek nem javasolja az elfogadását. Ennek ellenére közgyűlési vitára kell bocsátani és a év programjába a tervezet további vitáját fel kell venni Az elnökség felkéri tagjait és más, a szakmában ismert kollégákat, hogy egy-egy tagozat szervezési feladatait vállalják az alábbiak szerint Burkolólap: Dr. Szabó Miklós,- Császár András - Simonné Odler Anna Porcelán: Dr. Simon Attila Műszaki kerámia: Frankó Gábor Kályhacsempe: Bujdosó Tamás- Henszelmann Imre Tűzállóanyag: Kurucsai Ferenc- Zsófi László Kézműves szektor: Turi András Szaniter: Miután ebben a szakmacsoportban Magyarországon csak egy termelő vállalkozás működik, célszerű lenne a burkolólappal közösen Építési Kerámia Tagozatot létrehozni Az ismerkedést és a helyzetfelmérést azonos, vagy hasonló szempontok alapján célszerű elvégezni oly módon, hogy az ott szerzett tapasztalatok alapulvételével megújítható legyen a szövetség stratégiája Ezért a legfontosabb szempontok kérdőíves megfogalmazására van szükség, amelynek elkészítésére az elnökség Dr. Szabó Miklóst felkéri A szövetségi munka hatékonyságának növelésére tervszerű együttműködést kell kialakítani a Szilikátipari Tudományos Egyesület Finomkerámiai Szakosztályával. A közös programok kialakítására az elnökség Dr. Szabó Miklóst és Turi Andrást kéri fel Az elnökség tagjai között az 1. pontban rögzített tagozati feladaton kívül - munka és feladatmegosztást szükséges meghatározni, de a tagság körében is kérni kell néhány fontos területen a személyes közreműködést Dr. Szabó Miklós: Kormányzati és szakmai szervezeti kapcsolatok Dr. Simon Attila: Kommunikációs stratégia Turi András: Kiállítások, konferenciák 11

12 Bujdosó Tamás: Szakoktatás Henszelmann Imre: Szakmai kiadványok - Felsőoktatás Működési feltételek, gazdálkodás: Hideg Gábor, Márton Péter Az elnökség szükségesnek tartja a jelenleg informálisan működő funkcionális bizottságok újjáalakítását, megerősítését és programjaik meghatározását az alábbi területeken: Technológiai energia Környezetvédelem A bizottságok újjászervezésére az elnökség Dr. Szabó Miklóst felkéri Az elnökség elfogadja a kézműves szakma ajánlásait és azokat beépíti a 2010 évi cselekvési tervébe az alábbiak szerint A kerámia kézműves szakma képviselői az alábbi témakörökben, fogalmaztak meg ajánlásokat a MKSZ részére. Társadalmi- gazdasági környezet Az MKSZ lépjen fel annak érdekében, hogy a különböző szabályozások az eddigieknél jobban vegyék figyelembe a kézművesség speciális működési körülményeit. ( Pl. hatósági ellenőrzéseknél országosan egységes és szakmaspecifikus fellépés) Szükségesnek látják, hogy a kormányzati szerveztek nagyobb és koncentráltabb figyelemmel forduljanak ezen szakmai terület megerősítésére: tőkehelyzet javítása, céltámogatások biztosítása, pályázati kiírások megfogalmazása, hungarikummá emelni a kézművességet. Képzés, szakoktatás, pályára-lépés A kézműves szakma igényli, hogy az MKSZ segítsen a pályaorientációban, oktatási intézmények egységesített szakmai követelményrendszerének standardizálásában, valamint a pályakezdők szakmai gyakorlatának megszerzése érdekében. ( vándorlegény mozgalom, inkubátor házak stb. ) Célszerű lenne kiépíteni a mentori hálózatot a szakmát kimagaslóan művelők és a képzésben résztvevő intézmények között. Információ áramlás, szakmai kommunikáció, képviselet Új együttműködésekkel és szervezeti formákkal erősíteni és gyorsítani szükséges a belső információ áramlást. Növelni kell a kézműves szakma ismertségét, presztízsét, a teremtő-alkotó kézműves ember általános társadalmi elfogadottságát. Az MKSZ integrálja a különböző szakterületeken dolgozó szervezetek ipartestületek, népművészeti intézmények, vállalkozó kamarák, stb. tapasztalatait és ha lehetséges velük közösen lépjen fel az érdekvédelem területén. A feladat koordinálására és végrehajtására Dr. Szabó Miklóst és Túri Andrást felkéri 12

13 Az elnökség úgy határozott, hogy egyrészt a tagozati megbeszélések tapasztalatai alapján, másrészt a szövetség anyagi lehetőségeinek birtokában kell összeállítani a szövetség hosszútávú stratégiai programját. Addig is természetesen az egyes részfeladatok végrehajtását folyamatosan végezni kell A feladat koordinálására és végrehajtására Dr. Szabó Miklóst és Dr. Simon Attilát felkéri Miután a jelenlegi tagdíjrendszer tetézve a válság következtében meggyengült fizetőképességgel változatlanul nem nyújt fedezetet a szövetség folyamatos működéséhez., az elnökség úgy határozott, hogy mindenképpen szükséges új, a tagokat kevésbé terhelő tagdíjrendszer kidolgozása, amelyhez Túri András konkrét javaslatot helyez kilátásba a következő elnökségi ülésre. A javaslat elkészítésére Túri Andrást felkéri Meg kell kezdeni a projekt jellegű kiadványok előkészítését, elsőként a Kerámia Katalógus újabb kiadását A kiadvány előkészítésére Dr. Szabó Miklóst felkéri Meg kell vizsgálni továbbá annak a lehetőségét, hogy a költségvetési tételek közül melyek hagyhatók el, vagy melyekre tudnak vállalni a tagok természetbeni szolgáltatást A javaslat elkészítésére Dr. Szabó Miklóst és Dr. Simon Attilát felkéri Dr. Szabó Miklós aug. 27.-i közgyűlésen elnökké történt megválasztásának időpontjától kezdve jogosult az elnökség által meghatározott tiszteletdíjra és költségtérítésre. Az erre vonatkozó szerződés aláírására Dr. Simon Attila és Hideg Gábor alelnökök illetékesek, akiket az elnökség felkér, hogy az aktuális lehetőségek figyelembevételével a szerződés megkötését Dr. Szabó Miklóssal együtt készítsék elő. A fenti juttatásokkal kapcsolatos utalványozásra Bujdosó Tamás elnökségi tagot hatalmazza fel az elnökség Budapest, 2010 május 6. 13

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

2015. március 26-i rendes ülésére

2015. március 26-i rendes ülésére 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: Belépés a Klímabarát Települések Szövetségébe Előterjesztő:

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Lőrinci Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Hunyadi Mátyás

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

A CAPINFOOD projekt adatai

A CAPINFOOD projekt adatai ACAPINFOODprojektről Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.(BZN) Tudásmenedzsment Központ Kurucz Katalin osztályvezető 2015. június 30. A CAPINFOOD projekt adatai A dél-kelet-európai

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági Szakosztály Dr. Csoknyai Tamás A Szakosztály megalapítása A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti-, Energetikai-, Elektrotechnikai és Épületvillamossági Építési

Részletesebben

Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Tartalom BUSH projekt Útitervének indokoltsága Általános következtetések az Útiterv kidolgozásához Intézkedési javaslatok az Útitervhez Tartalom

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

2014 FÓKUSZAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TERÉN

2014 FÓKUSZAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TERÉN Siklós 2013. JANUÁR 9. VIDOR GYŐZŐ ELNÖK 1034 Budapest, Bécsi út 120. 2014 FÓKUSZAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TERÉN ( +36 1 201-6682 - iroda@measz.hu A MÉASZ Nonprofit

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat

Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat Társaság a Lakásépítésért Egyesület 1 2008 a változások éve volt 2004-ben kezdődött Fejlesztők finanszírozása Vevők finanszírozása Állami intézkedések KSH adatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország A hálózat alapú együttműködések kulcstényezői a KFI tevékenység hatékonyságának javítása érdekében 1. Identified driving factors of enhancing the effectiveness of network-based cooperations Inno-CropFood

Részletesebben

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. november 7.. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit mb. jegyző E L Ő

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Nemzetközi klímapolitikai együttműködés, az EU klímapolitikája, vállalásai, eszközei, és a hazai feladatok

Nemzetközi klímapolitikai együttműködés, az EU klímapolitikája, vállalásai, eszközei, és a hazai feladatok Nemzetközi klímapolitikai együttműködés, az EU klímapolitikája, vállalásai, eszközei, és a hazai feladatok dr. Faragó Tibor, dr. Hasznos Erika sztratoszféra Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felszín

Részletesebben

Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére.

Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! A Hegyhát-Észak Térségi Egyesület 1995. évben alakult meg 10 önkormányzat részvételével.

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért Klaszter bemutatása

ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért Klaszter bemutatása ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért Klaszter bemutatása 2010. március 3. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Karikás György vezérigazgató, a Klaszter bizottságának elnöke Tartalom

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Gazdasági és Monetáris Bizottsága. 2005.02.17.. PE 355.341v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Gazdasági és Monetáris Bizottsága. 2005.02.17.. PE 355.341v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Gazdasági és Monetáris Bizottsága 2005.02.17.. MÓDOSÍTÁSOK 18-26 Véleménytervezet (PE 350.217v01-00) Corien Wortmann-Kool z energia-végfelhasználás hatékonyságáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben