HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG JÖVŐBENI TÉMÁK ÉS LEHETŐSÉGEK április 03., szerda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG 2014-2020 JÖVŐBENI TÉMÁK ÉS LEHETŐSÉGEK. 2013. április 03., szerda 09.30-16."

Átírás

1 A REGIONAL COOPERATION MANAGEMENT 2014 PROJEKT ÉS AZ AUSZTRIA- MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM KÖZÖS SZAKMAI KONFERENCIÁJA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG JÖVŐBENI TÉMÁK ÉS LEHETŐSÉGEK április 03., szerda óra HOTEL SOPRON 9400 Sopron, Fövényverem u oldal

2 A rendezvény háttere A rendezvény a RECOM HU-AT 2014 és az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program közös szervezésében valósult meg. Célja, a következő programozási időszak súlypontjainak és prioritásainak régiós stakeholderekkel való egyeztetése volt, hogy ezáltal a lehetséges kedvezményezettek a prioritások kiválasztásának részesei lehessenek. Célok és tematikus fókusz A délelőtt folyamán Ernst Holzinger (Osztrák Köztársaság Szövetségi Kancelláriahivatal IV/4. Osztálya) előadásában felvázolta a határon átnyúló projektek európai kereteit. A programozási folyamat szakértői, Hannes Schaffer (mecca) és Lunk Tamás (Vital Pro Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.) a következő programozási időszak súlypontjairól és prioritásairól beszéltek, melyek a későbbiek során részletesen is megvitatásra kerültek. A délutáni program munkacsoportjai a jövőbeli program lehetséges prioritásai alapján kerültek kialakításra, résztevőit a meglévő RECOM tematikus hálózatok szervezetei és egyéb érdeklődő szervezetek, intézmények alkották. A fős csoportok résztvevői a határ két oldaláról érkeztek. A moderátorok bevezetőit követően a következő három kérdés került az egyes csoportokon belül megvitatásra: Egyértelmű-e a prioritás tartalma? Kiegészítések, javaslatok? Melyek a prioritás fő kihívásai? Ezekre melyek a lehetséges válaszok határon átnyúló szemszögből? Lehetséges tevékenységek és projektjavaslatok üzenetek a programozó csoport számára Résztvevők A konferencia közel 200 osztrák és magyar résztvevője a as Program szempontjából releváns szervezetekből, intézményekből tevődött össze. Az adminisztratív szintet képviselő intézmények és a programozócsoport tagjai mellett jelen voltak a RECOM hálózat tagjai, a projektek képviselői és egyéb téma iránt érdeklődő szervezetek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a programozás és a megvalósítói szint közötti intenzív párbeszéd nélkül fennáll a veszélye annak, hogy a következő Program, vagy bár konzisztens és logikusan felépített lesz, de megvalósítók nélkül marad, vagy csak egy pragmatikus finanszírozási eszköz lesz a határtérség kívánalmaihoz, határon átnyúló perspektíva nélkül. 2. oldal

3 Program 09:30_Regisztráció 10:00-12:00 _ Európai keretrendszer és a következő programidőszak prioritásai Köszöntő - Breznovits István (Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.), Tatjana Paar (Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program Irányító Hatósága), Andreas Weiß (Regionalmanagement Niederösterreich, RECOM Vezető Partner) A határon átnyúló projektek európai uniós keretei - Mag. Ernst Holzinger (Osztrák Köztársaság Szövetségi Kancelláriahivatal IV/4. Osztálya) Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program as programidőszak lehetséges súlypontjai és prioritásai - Hannes Schaffer (mecca Consulting), Lunk Tamás (Vital Pro Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.) A regionális kihívások _ Regionális fejlesztési súlypontok és stratégiák elemzések, dokumentumok és folyamatok - Programterület osztrák oldala: DI Karl Reiner (ÖAR Regionalberatung GmbH), Programterület magyar oldala: Győrffy Gábor (Nyugat- Pannon Nonprofit Kft.) Kérdések és válaszok 12: _ Ebéd 13:30-15:00 _ Regionális kihívások A prioritások és lehetőségek valószínűségének vizsgálata. Hogyan dolgozzunk egy jövőbeni keretrendszerben? Megfelelőek a regionális stratégiák? 1.WS: Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése, beleértve a környezet, forrás- és energiahatékonyság témáját Moderátor: Dr. DI Hannes Schaffer - mecca Consulting 2.WS: A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása, beleértve a fenntartható közlekedés és mobilitás témáját Moderátor: Polgár Tibor - Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. 3.WS: Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása, beleértve az oktatás, képzés és munkaerőpiac témáját Moderátor: Leo Baumfeld - ÖAR Regionalberatung GmbH 4.WS: A KKV-k versenyképességének fokozása, beleértve a kutatás és innováció (beleértve a KKV-k innovációja) témáját Moderátor: Győrffy Gábor - Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. 5.WS: Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése Moderátor: DI Karl Reiner - ÖAR Regionalberatung GmbH 15:00-16:00 _ Összefoglalás: Üzenetek megfogalmazása a Program és a régiók számára, következő lépések 3. oldal

4 1.WS: Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése (6. prioritás), beleértve a környezet, forrás- és energiahatékonyság témáját Moderátor: Hannes Schaffer, mecca Consulting Általános információk A munkacsoportot 20 résztvevő alkotta. A résztvevők kétharmada Ausztriából, egyharmada Magyarországról érkezett. A csoport résztvevői közt voltak programozócsoport tagok, RECOM hálózati tagok, programszervek képviselői, valamint olyan szervezetek, melyek más határon átnyúló programokban is aktívan részt vesznek. Majdnem minden résztvevőnek volt már ETE projekt tapasztalata. 1. Kérdés: Egyértelmű-e a prioritás tartalma? Kiegészítések, javaslatok? A csoportban egyetértés volt azon tekintetben, hogy a kiválasztott beruházási prioritások kellő mozgásteret és lehetőséget hagynak az egyes projektelképzeléseknek. A csoport számára a legfontosabb kiindulópont az Erőforrások fenntartható felhasználása volt. A 6.c) beruházási prioritás teret enged a kockázatmegelőzés és az árvízvédelem témájú kezdeményezéseknek (pl. a Lajtán, Rábán). A 4.c) beruházási prioritás kiegészítésre kellene, hogy kerüljön az energiatárolás és elosztás témájával. Azok a területek, melyekre fókuszálni kellene, vastagon kiemelésre kerültek: 6.b) A vízgazdálkodási ágazat jelentős beruházási igényeinek kielégítése az Unió környezetvédelmi vívmányai követelményeinek teljesítése érdekében 6.c) A kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése 4. oldal

5 6.d)A biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, talajvédelem és- helyreállítás, és az ökoszisztemaszolgáltatások elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld infrastruktúrákat is 6.f) Innovatív technológiák támogatása a környezetvédelem és az erőforráshatékonyság fokozása érdekében a hulladék- és vízgazdálkodási ágazatban, a talajvédelem területén és a légszennyezettség csökkentése érdekében Nagy jelentőséget tulajdonítottak a résztvevők a környezetvédelem területén a képzés és továbbképzés témájának. 2. Kérdés: Melyek a prioritás fő kihívásai? Ezekre melyek a lehetséges válaszok határon átnyúló szemszögből? A csoport meglátása szerint a határtérségben nagy együttműködési potenciál rejlik a Víz Keretirányelv, az Árvízi Irányelv, és a Hulladék Keretirányelv közös megvalósítsa tekintetében. Ezek megvalósítása nemzeti szintű feladat, a közös erőfeszítések egyesítik az erőforrásokat. A jelenlegi programperiódusban kevés a magyar vezető partnerrel rendelkező projekt. A magyar résztvevővők véleménye szerint ezt a kevés tapasztalat és a kis számú lehetséges projektgazda indokolja. A résztvevők véleménye azonban egységes volt azzal kapcsolatban, hogy ez a helyzet sokat javult. A projektek közös megvalósításának nehézségeként értékelte a csoport a nagy adminisztrációs különbségeket a központilag kormányzott Magyarország és a föderalisztikus Ausztria között. 3. Kérdés: Lehetséges tevékenységek és projektjavaslatok üzenetek a programozó csoport számára A jövőbeni projektek jobb lebonyolítása érdekében biztatták a résztvevőket annak átgondolására, hogy mit tehetnek a projektgazdák, annak érdekében, hogy a tevékenységeik megvalósítását az adminisztráció is gyorsabban lekövethesse. Ehhez a szerződéskötéstől a projektzárásig tartó projektciklust a következő szakaszokra kellene osztani: benyújtás, projektkiválasztás, projektmegvalósítás, projektellenőrzés és projektzárás. Ezen modulok gyenge pontjait mind az adminisztratív oldal, mind a projektmegvalósítói oldal elemezhetné, és azokra javító szándákkal módosítási javaslatokat tehetne. A programozó csoport által a 4-es és 6-os beruházási prioritások tervezett integrációjára inkább kritikusan tekintett a csoport. A résztvevők véleménye szerint a 6.f) beruházási prioritás (Innovatív technológiák támogatása a környezetvédelem és az erőforráshatékonyság fokozása érdekében a hulladék- és vízgazdálkodási ágazatban, a talajvédelem területén és a légszennyezettség csökkentése érdekében) elegendő teret ad a 4.a), 4.c) és 4.f) beruházási prioritások integrálására. Jövőbeni prjektek lehetséges témájaként a következő ötletek hangzottak el: Szigetelőanyagok hazai erőforrásokból 5. oldal

6 Energia-önellátás ( 300-as ház, 365-ös ház, Smart régiók, energieamodellrégiók, energiamegbízott a magyar települések számára) A résztveveők nagy jelentőséget tulajdonítottak a környezetvédelem területén a képzésnek és továbbképzésnek. Projekt továbbfejlesztési lehetőséggel a 0 Waste Academy 6. oldal

7 7. oldal

8 2.WS: A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása (7. prioritás), beleértve a fenntartható közlekedés és mobilitás témáját Moderátor: Polgár Tibor, Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. A munkacsoport munkájában kb. 25 fő vett részt. A résztvevők határon átnyúló projektek partnerei, RECOM hálózati partnerek és programozó csoport képviselői voltak. 1. Kérdés: Egyértelmű-e a prioritás tartalma? Kiegészítések, javaslatok? A munkacsoport közös véleménye: Kisméretű infrastrukturális beruházások a 7/b Szoft intézkedések (tervek, tanulmányok, közlekedési szolgáltatások, ökomobilitás stb) pedig a 7/ b,c,d beruházási prioritásnak megfelelnek, további kiegészítés nem szükséges. 2. Melyek a prioritás fő kihívásai? Ezekre melyek a lehetséges válaszok határon átnyúló szemszögből? Közös diszkusszió megállapításai konszenzussal: Keretfeltételek: AT: korlátozott számú potenciális projektgazda jellemzi a prioritást, A beruházási igényekhez képest erősen korlátozott várható költségvetés a programban 8. oldal

9 Jó alapot jelentenek az AT-HU program eddigi története, projektjei, partnerségei a következő időszakhoz (pl. GREMO) 1. Kihívás: Rendszerszerű megközelítés megvalósítása a határmenti közlekedés-fejlesztésben. Logikailag ide tartozó kihívások: a. Kihívás: Szűk keresztmetszetek feloldása: a munkacsoport közös véleménye, hogy kisméretű, a rendszerszerű megközelítésbe illeszkedő infrastruktúrafejlesztéseket támogatni kell a programban b. Kihívás: GREMO projektben azonosított intézkedések megvalósítása c. Kihívás: Koordináció: Fejlesztések, közlekedés-szervezés ill. a közlekedés-szervezés hátterének harmonizálása: adatbázisok, információs és menedzsment rendszerek 2. Kihívás: Stabil határon átnyúló közlekedési kapcsolatok megteremtése, regionális központok jobb elérhetősége a. Kihívás: Tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztése b. Kihívás: Dolgozók, diákok ingázása c. szűk keresztmetszetek feloldása, Gremo intézkedések, mint fent 3. Kihívás: Közlekedési attitűdök átalakítása a tömegközlekedés, ökomobilitás irányába 3. Kérdés: Lehetséges tevékenységek és projektjavaslatok üzenetek a programozó csoport számára Közös diszkusszió megállapításai konszenzussal: 1. Ágfalva-Schattendorf-Loipersbach kapcsolat fejlesztése (javasolta: Schattendorf) 2. Mosonmagyaróvár-Sopron kapcsolat fejlesztése Pamhagenen keresztül - tömegközlekedési relevanciával (javasolta: Kisalföld Volán) 3. Határon átnyúló utas tájékoztatási rendszerek - az egyes közlekedési kínálatok rendszerszerű összekötése 4. GYSEV: Intermodális csomópontok, P+R központok fejlesztése, AT rendszerekkel való összekötése 5. GYSEV: Közös Közlekedési Szövetség kialakítása 6. Kerékpáros közlekedés: a. GREMO projektben azonosított intézkedések megvalósítása b. EuroVelo hálózat részeinek, ill. hozzá való kapcsolódás fejlesztése c. Településközi alapvető kapcsolatok fejlesztése d. NextBike (NÖ, BGLD) hálózat kiterjesztése 7. Vasút: a. Pilotprojekt: Bécs-Eisenstadt-Jennersdorf-Szentgotthárd (-Körmend-Güssing tömegközlekedési bekötésével) b. Pamhagen Fertőszentmiklós Neusiedler See Bahn??? nem alakult ki egyértelmű közös álláspont a munkacsoportban c. Szombathely-Oberwart tervezési tevékenység d. Sopron-Eberfurt - tervezési tevékenység e. Szombathely Oberpullendorf - tervezési tevékenység??? nem alakult ki egyértelmű közös álláspont a munkacsoportban, AT számára csak hosszú távon cél. 9. oldal

10 10. oldal

11 3.WS: Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása (11. prioritás), beleértve az oktatás, képzés és munkaerőpiac témáját Moderátor: Leo Baumfeld, ÖAR Regionalberatung GmbH Általános információ A csoport munkájában kb. 35-en vettek részt. A hozzászólások alapján a vitában több osztrák, mint magyar résztvevő vett részt. A résztvevők közül kb. 6-an a programelőkészítésben személyesen is részt vesznek. A csoportot a nagyságának megfelelően az érdekek és érdeklődési területek sokszínűsége jellemezte. 1. Kérdés: Egyértelmű-e a prioritás tartalma? Kiegészítések, javaslatok? A műhelymunka kezdetén a résztvevők csalódásukat fejezték ki amiatt, amiért sem a munkaerőpiac, sem a képzés nem jelenik meg önálló tematikus célként. Emellett azonban elhangzott, hogy a munkaerőpiac és a képzés témája, horizontális témaként minden más tematikus célba integrálható, ezen túl pedig más alapokból (p.l.: ESZA), programokból is támogatható. A szoft-témák azoban ezen prioritásban is helyet kaphatnak. A tematikus cél értelmezésére vonatkozó kérdések tisztázását követően pár, a témát érintő kihívásról esett szó. 2. Kérdés: Melyek a prioritás fő kihívásai? Ezekre melyek a lehetséges válaszok határon átnyúló szemszögből? 11. oldal

12 Elsőként a két ország különböző jogi háttere került megemlítésre a kihívások között, melynek a regionális és helyi szintű együttműködésekre jelentős kihatása van. Ezzel kapcsolatosan meg kell várni az új struktúrák kialakulását (elsősorban Magyarországon), hogy tisztábban láthassunk. Épp azok a hivatalok működnek rutinokkal, melyek a térségi szereplők számára kockázatkerülő karakterrel bírnak (kell, hogy bírjanak). Ebbe a helyzetbe az új rutinok bevezetéséhez a 11. prioritás esélyt jelenthet, lépésenként új lehetőségek nyitására. A résztvevők megjegyezték, hogy jelenleg mind az iskolai, mind az iskolán kívüli területen hiányzik a tapsztalatcsere, ezért nagy kihívást fog jelenetni egy tapasztalatcserén túlmutató közös fejlesztési projekt létrehozása és megvalósítása. Épp ehhez kíván az új program hozzájárulni, mely nem implicit hatást elérő tapasztalatcseréket támogató alapfinanszírozás lesz, hanem sokkal inkább offenzíven, eredmények elérésére kíván törekedni. 3.Kérdés: Lehetséges tevékenységek és projektjavaslatok üzenetek a programozó csoport számára Lehetséges tevékenységekként a következő területek kerültek megnevezésre: Mivel a nyelv továbbra is akadályát képzi az együttműködéseknek, olyan kezdeményezéseket kellene támogatni, amelyek segítenek ezen korlát leépítésében, emellet túllépnek egy egyszerű nyelvi képzésen. Az európaszerte modellként elismert duális képzési rendszert, mely erősíti a szakmai orientációt és egyben átjárást tesz lehetővé a magasabb szintű szakmai képzés felé, a figyelem központjába kellene helyezni. A képzést és továbbképzést határon átnyúlóan jobban intézményesíteni kellene. A cél egy munkapiaci igényeknek megfelelő képzési rendszer kialakításához való hozzájárulás lenne. Végezetül megemlítésre került a kisprojekt alap lehetősége, melynek megvílósíthatósága azonban az eddigi tapasztalatok alapján kétséges. 12. oldal

13 13. oldal

14 4.WS: A KKV-k versenyképességének fokozása (3. prioritás), beleértve a kutatás és innováció (beleértve a KKV-k innovációja) témáját Moderátor: Győrffy Gábor, Nyugat-Pannon Terület és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Résztvevők száma: kb fő, nagyjából 2/3-os arányban osztrák többség. Mik azok a területek, amelyekre a közös együttműködések során a program nem adott keretet? Mi nem volt lehetséges? - Megfelelő cégek hiánya az ETE során (példa: osztrák Állatorvosi Egyetem: eredetileg egy magyar céggel voltak szoros kapcsolatban, de a cég kiszállt a projektből, mert az a cég számára nyereséggel járt volna, így egy egyetemmel sikerült partnerséget kialakítani.) - Igény a képzésre (Szentgotthárd polgármester: a nagyvállalati érdekek irányítják a KKV-kat, mely a képzésekre és a munkaerőre is hatással van. Ezek a képzések általában drágák, így a szakiskolák és a KKV-k számára megfizethetetlen. Fontos megjegyezni, hogy a megfelelő minőségű képzésre nincs is igény a KKV szektor részéről. A tapasztalatok alapján van-e olyan terület a program eljárásrendjében, ami változást/változtatásokat igényel? Van-e konkrét ajánlás a program részére? - A program jelenleg nyomon követő és szankcionáló, nem pedig tanító/mentoráló jellegű (az ellenőrzés valóban fontos, de az is, hogy hol húzzuk meg a határokat.) - Sokszor változó szabályozási és elszámolási környezet 14. oldal

15 - Az állandósuló adminisztratív munka növekszik (a valós, tartalmi elemekre már kevés kapacitás jut.) - Egyszerűsítés (költségvetés, ajánlatkérés, elszámolás, kifizetés tekintetében mindenképp.) - Előleg/Cash flow kérdése? - Speciális, esetenként drága képzések finanszírozására lesz lehetőség? (a nemzetközi piacokon való részvétel, kijutás támogatandó tevékenység, így esetleg egy osztrák képzési rendszerben való részvétel támogatandó lehet.) - Eddig volt olyan támogatás, ami a KKV-k közvetlen gazdasági támogatására irányult. A következő időszakban lesz rá lehetőség? (Sabine Zimmermann: Nehezen elképzelhető.) - Egy jobb, hatékonyabb szabályozási rendszer létrehozása - Van olyan támogatás, amelya K+F infrastruktúra-fejlesztésre és képzésekre is irányul? - Vállalatok számára szemináriumok szervezése Mik jelenhetnek meg a következő periódusban? Mik a legnagyobb kihívások a gazdaságfejlesztés számára a következő 7 évben a határtérségben? - Óriási gazdasági/fejlettségbeli különbségek figyelembe vétele (problémát jelentett, hogy ugyanazt akarta, ugyanaz a tartalom volt a határ mindkét oldalán, és ez irreális. Ezeket a különbségeket igenis figyelembe kell venni!) - A K+F tevékenységek és a KKV-k praktikus egymásra találása (gyakran túl magasra teszik a lécet a KKV-k a K+F tevékenységeket illetően.) - Az ETE program valódi minőségi értéktöbbletének megtalálása (hogy a pályázni vágyók valóban a megfelelő kapacitásokkal, és érdekekkel pályázzon az ETE programon belül. Tehát fontos, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a program milyen többletértéket tud nyújtani, mint a mainstream projektek. Ehhez fontos még megjegyezni, hogy egy területi egységen belül a programok szinte versenyeznek egymással, így fontos lenne meghatározni az ETE program specializációját, értéktöbbletét, előnyeit a pályázók számára. Egy osztrák fél szerint az ottani KKV-k közül mindössze kb. 5% képes az ETE programokra pályázni, mert a többi túl kicsi, vagy a technológiai/fejlettségbeli különbségek miatt nem tud megfelelő pályázatban részt venni. Ez alapján felmerül a kérdés: nem a 95%-ot kellene jobban támogatni? Hiszen ez a 95% fejlődése magával húzhatná a többi KKV fejlődését. Bécs szemszögéből fontos lenne a territoriális nézet, azaz hogy nagyobb városok összefogásával Győr és Bécs pl.- fejlesztéseket véghezvinni, így a nagyvárosi körzet fejlődése húzza magával a rurális területek fejlődését.) - Hálózati alapú fejlesztések harmonizációja a megfelelő közvetítő szervezetek/emberek segítségével (nem csak a saját üzleti érdekek figyelembe vétele, hanem a hálózati fejlődés fontos. Ugyanez igaz a területi szintekre is, ne csak a saját terület, hanem a programterület is fejlődőképes legyen. A folyamatokban fontos szerepet kell kapnia a megfelelő közvetítő szervezeteknek.) - A vállalatok tényleges igényeinek a felmérése - A már meglévő infrastruktúra hatékony felhasználása (sok esetben már a partnerségek, hálózatok is kialakultak, illetve fontos a folyamatosság is- pl. többéves finanszírozás.) - Innováció, mint fogalom tisztázása (mi számít innovációnak a KKV-k számára? Képzések? Ipari parkok együttműködése? Új módszerek kidolgozása/ vagy azok átvétele? Az innovatív 15. oldal

16 KKV-k felkeresése és bevonása a folyamatokba, ők -vagy a velük kapcsolatot tartó közreműködő szervezetek- mintegy innovatív bázist alkotva akár tanácsokat adhatnak stb.) - ún. harmadik piac szerzése (a partnerek piacra való közös termelése) - Ez a tematikus prioritás (3.) teret adhat az alkalmazott kutatásoknak Yvonne Brodda kiegészítése az emlékeztetőhöz: 1.Kérdés: Egyértelmű-e a prioritás tartalma? Kiegészítések, javaslatok? Az egyetemek és kutatóintézetek innovációs tevékenységének támogatása mellett a kis- és közép vállalkozások támogatása is szükséges (pl.: vállaltok közötti tudástranszfer keretében, ahol akár egészen egyszerű dolgokról is lehet szó, melyek a vállakozás számára nagy változást jelenthetnek) A 3. prioritásba a vállalatok csak akkor kerülnek közvetlenül bevonásra, ha a határon átnyúló együttműködés egyértelműen azonosítható. Az új program is elsősorban a gazdasági egyesületek szintjén történő együttműködések továbbfejlesztésének támogatásáról szól (pl. a turizmus területén pl. a régiómarketing belefér, de a vállalatok közvetlen reklámja a versenyszabályok miatt már nem). A programban az alapkutatás nem támogatott tevékenység, támogatott viszont az alkalmazott kutatás, amelynek közvetlen hasznosulása van a régióban. Ezen túlmenően ahogy eddig is támogathatóak lesznek az egyetemek és a kutatóintézetek együttműködései tehát nem csak kis és közép vállalkozásokhoz kapcsolódó-, ill. innovációs témákkal. Amennyiben egy erős bilaterális, regionális haszon azonosítható, abban az esetben kutatási infrastruktura feljesztés is támogatható? (De semmi olyan, ami a 7. Keretprotgramba tartozik.) 2. Kérdés: Melyek a prioritás fő kihívásai? Ezekre melyek a lehetséges válaszok határon átnyúló szemszögből? A vállalkozásoknak tisztán kell látniuk, hogy az ETE progam mivel tud hozzájárulni a vállalkozások versenyképességéhez. Más esetben nem fognak magukra vállalni az adminisztratív terhet. Melyek a valós együttműködési szükségleteik a vállalkozásoknak? A szükségletek nagyon különbözőek, különösen magyar és osztrák oldali összehasonlításban. Ezzel kapcsolatban a létező gazdasági platformok és a helyi gazdasági egysületek sokat segíthetnek (a projektfejlesztésben): ők általában tisztában vannak vele, hogy melyik régiónak milyen vállalatokra van szüksége, ill. hogy melyek a vállalatok szükségletei. Ezen okból kifolyólag az intermediáris intézmények közötti együttműködések kiterjesztését és tartalmi továbbfejlesztését kellene támogatni. A projektek megvalósítása során az a probléma lépett fel, hogy bár ésszerű, de adminisztratív oldalról problémás egy létező klaszter minden vállalkozásának megszólítása, ha az a programterületen kívülre nyúlik. 3. Kérdés: Lehetséges tevékenységek és projektjavaslatok üzenetek a programozó csoport számára 16. oldal

17 Fontos lenne a szakemberek képzése, továbbképzése, mivel annak piaci ára a kis- és középvállalkozások számára sokszor megfizethetetlen azon képzési formák támogatása, amely Magyarországon még nem létezik gazdasági területen az intézményesített infrastruktúra (gazdasági egyesületek stb.) és a kis- és középvállalkozás hálózatok támogatásának a folytatása; ezeket határon átnyúlóan jól kellene koordinálni a vállalatok jobb elérhetősége érdekében a határon átnyúló együttműködést igénylő területek felmérése, know-how és szereplők szempontjából, a megfelelő emberek közötti kapcsolatok megteremthetősége érdekében. Ebbe többet kellene invesztálni, és a Programnak is pro-aktívnak kellene lennie. 17. oldal

18 18. oldal

19 5.WS: Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése (6. prioritás) Moderátor: Karl Reiner, ÖAR Regionalberatung GmbH Általános információ A munkacsoportot 25 résztvevő alkotta. A résztvevők negyede Magyarországról érkezett. Majd minden résztvevő rendelkezett már tapasztalattal az ETE projektek területén. A csoprotban sok aktív, érdeklődő szervezet vett részt. Az 5. munkacsoport különleges volt abból a szempontból, hogy abba elsősorban a turizmus és a környezetvédelem területéről kerültek szereplők meghívásra. A turizmus a időszakban azonban nem szerepel súlyponti témaként. A Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése tematikus céllal elsősorban az 1. munkacsoport foglalkozott. Az 5. munkacsoport célja annak szétválasztása és megvitatása volt, hogy adott témák közül, mely tevékenységek támogathatóak, ill. hogy azok melyik tematikus célhoz tartoznak. 1. Kérdés: Egyértelmű-e a prioritás tartalma? Kiegészítések, javaslatok? A bevezető vitát követően gyorsan világossá vált, hogy a turizmus témák többsége nem illeszkedik közvetlenül a 6. prioritás témáihoz. Az osztrák Lebensministerium egy képviselője erre többször is felhívta határozottan a figyelmet. 19. oldal

20 2. Kérdés: Melyek a prioritás fő kihívásai? Ezekre melyek a lehetséges válaszok határon átnyúló szemszögből? Alapvető kihívást fog jelenteni, hogy a turisztikai tevékenységek hol találják meg a helyüket az új programban. Keresztmetszeti témaként különböző tematikus célhoz is integrálható: Így a vállalati energiahatékonyság a 3. tematikus célhoz (KKV-k versenyképességének fokozása); a természeti környezetgazdálkodás a natur-/nemzeti parkokban a 6. tematikus célhoz (Környezetvédelem és erőforrások hatékonyságának elősegítése); a kulturális örökséghez kapcsolódó tevékenységek; fenntartható turisztikai mobilitás a 7. tematikus célhoz (A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása); stb. Ez tehát azt jelenti, hogy az elhangzott témák nem speciálisan a 6. prioritás alá tartoznak. Elvárás, okos, jó projektek fejlesztése, melyek az eddig megvalósult határon átnyúló projektek tapasztalatait is felhasználják. A magyar tapasztalatok alapján, a meglévő/folyamtban lévő kezdeményezések továbbfejlesztésére, javítására is szükség lenne. A természeti és kulturális örökség területén meglévő kínálat határon átnyúló módon kevésbé került ezidáig hasznosításra, ezen kínálat és potenciál erőteljesebb kommunikációja jövőbeli kihívásnak tekintendő. 3. Kérdés: Lehetséges tevékenységek és projektjavaslatok üzenetek a programozó csoport számára A turisztikai tevékenységek/infrastruktúra transzfer eszköz -nek is tekinthetőek a természeti/kulturális adottságok tudatosításának a támogatásához, mind a lakosság, mind a határtérségbe látogatók számára. Ezzel pozitív hozzájárulás teljesíthető a környezetvédelemhez: pl.: határon átnyúló kerékpárutak/kerékpárkölcsönzőrendszerek (pl.: Nextbike ), hosszútávú túraútvonalak. A határon átnyúló kultúra és történelem (iron curtain trail/green belt ; római kor) jövőbeni potenciálként vsló használata A Natur-Kulinarium projekt: jó kiindulópont, magyar oldalon még szükséges jobban kifejleszteni, stratégiára van szükség Fenntartható kezdeményezések mobilitás témában: a tapasztalatokból tanulni > tapasztalatokat átadni; e-mobilitásban (E-Bike) gondolkodni; közösségi közlekedési kínálatokat, amennyiben lehetséges szabadidős programokhoz kapcsolni (pl.: túralehetőségek autó nélkül) Ötleteket más programrégióktól átvenni, pl.: világörökségprojektek Temészeti környezetgazdálkodással kapcsolatos kezdeményezések (a meglévőre lehet építeni > határon átnyúló nemzeti parkok, natúrparkok, határon átnyúló natúrparkhálózat) 20. oldal

21 Határon átnyúló desztináció víziója További témaként került emltésre az ifjúság, képzés és kutatás, valamint a meglévő (GIS) adatok hasznosítása. Megjegyzés: Osztrák oldalon a STRAT.AT 2020 keretében elkészült egy Turizmus Állásfoglalás (Gazdasági Család- és Ifjúságügyi Minisztérium, február): Az EU támogatások tervezett tematikus céljai, elsősorban a kutatás, technológiafejlesztés és innováció, a kis- és középvállalkozások versenyképesége, váltás egy alacsony CO2 gazdaságra, környezetvédelem és erőforráshatékonyság, megnevez emellett startégiai területeket, amelyek nagy jelentőséggel bírnak a turizmusgazdaság fejlesztés szempontjából. A jövőben az értékesítés és a kínálatfejlesztés során a modern technológiák használata, valamint a természetes erőforrások fenntartható hasznosítása a szállásolás és turisztikai infrastruktúra esetében erőteljesebb jelentőséggel fog bírni. A jobb energiahatékonyság és CO2 csökkentés célok, melyek segítenek a turisztikai szolgáltatóknak a költségeik csökkentésében, és emellett hozzájárulnak a kínálatuk minőségének emeléséhez, valamint a regionális erőforrások, pl.: megújuló energia használatának elterjedéséhez. 21. oldal

22 22. oldal

23 23. oldal

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. Stratégiai Környezeti Vizsgálat

Közérthető összefoglaló. Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló Stratégiai Környezeti Vizsgálat HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020) publishable version 2014. Május 23. TARTALOMJEGYZÉK 1. STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT...

Részletesebben

centrope Stratégia 2013+ centrope Akcióterv

centrope Stratégia 2013+ centrope Akcióterv centrope Stratégia 2013+ centrope Akcióterv hu centrope Stratégia 2013+ & centrope Akcióterv A tartalomért felelős: centrope ügynökség centrope Koordinációs iroda I tematikus és operatív koordináció, kommunikáció

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU-001503 Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...2 1. LEGFŐBB KIHÍVÁSOK...4 2. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010. 2. sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.) Projekt megnevezése (Projekt időtartam) Támogatott

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve RMDSZGazdaságiTanács Er dél y2020 aszül őf öl deuf or r ásokr aal apozot t i nt el l i gens,f ennt ar t hat óési nkl uzí vnövekedésének közösst r at égi aiker et eés f ej l eszt ésit er ve Vi t aanyag

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

Elõszó. LACE Phare CBC gyakorlati kézikönyv. Michel Barnier Az Európa Tanács tagja. Günther Verheugen Az Európa Tanács tagja

Elõszó. LACE Phare CBC gyakorlati kézikönyv. Michel Barnier Az Európa Tanács tagja. Günther Verheugen Az Európa Tanács tagja Elõszó Günther Verheugen Az Európa Tanács tagja Michel Barnier Az Európa Tanács tagja A Gyakorlati útmutató határ menti együttmûködéshez akkor jelenik meg, amikor a Közösségbe való felvétel elõkészítése,

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012 2013. LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez. Szerkesztette Finta István

VIDÉKKUTATÁS 2012 2013. LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez. Szerkesztette Finta István VIDÉKKUTATÁS 2012 2013 LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez Szerkesztette Finta István Készült a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közötti együttműködésen alapuló komplex

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

EUROPEAN FUNDING FOR CROSS-BORDER ENTRERENEURSHIP STUDY

EUROPEAN FUNDING FOR CROSS-BORDER ENTRERENEURSHIP STUDY HUROSTYLE HURO/1001/148/2.3.1 EUROPEAN FUNDING FOR CROSS-BORDER ENTRERENEURSHIP STUDY Prepared as part of the project registered under number HURO/1001/148/2.3.1 on TRAIN AND WIN IN HU-RO STYLE Two countries,

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 3. Célkitűzés Európai Területi Együttműködés Operatív Program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 CCI SZÁM: 2007CB163PO053 2010. március 02. változat A Bizottság 2007. december

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben