KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN"

Átírás

1 KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

2 KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP /2/A/KMR pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet, és a Balassi Kiadó közreműködésével.

3

4 ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN Készítette: Ungvári Gábor Szakmai felelős: Ungvári Gábor január

5 KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN 6. hét A környezeti szabályozás logikája a víz példáján Az EU Víz Keretirányelve Ungvári Gábor

6 Vázlat A környezeti kérdések kezelése az EU jogrendszerében A víz védelem és vízgazdálkodás joganyagai

7 A környezetvédelem megjelenési formái az EU jogi szabályozási rendszerében Problématerületek Légszennyezés A természet sokszínűsége / összetettsége Kemikáliák Éghajlatváltozás Környezet és egészség Területhasználat Természeti erőforrások Zaj Talaj Hulladék és anyag erőforrások Víz Egyebek (árvíztől az ipari baleseteken át a génmódosításig) Ágazatok, hajtóerők Mezőgazdaság Energia termelés Halászat Lakossági felhasználások Ipar Népesség és gazdaság Turizmus Közlekedés Szakpolitikai integráltság Cardiff folyamat 1997 Mezőgazdaság Kohéziós politika Fejlesztés politika Gazdasági kilábalási terv Foglalkoztatás politika Energia politika Vállalkozás politika Halászat Belső piac Kutatás Kereskedelem és külkapcsolatok Közlekedés Gazdasági és pénzügyi esetek Jogszabályok és szakpolitikák Fenntartható fejlődés Hulladékgazdálkodás Zajártalom Levegőszennyezés Vízvédelem és vízgazdálkodás A természet és a biológiai sokféleség védelme Talajvédelem Polgári védelem Éghajlatváltozás elleni küzdelem 6. Környezetvédelmi cselekvési program eszközei jogi követelmények ( ellenőrzési és irányítási intézkedések ), technológiaátadás, Piaci alapú eszközök, kutatás, környezetvédelmi felelősségre vonatkozó rendelkezések, zöld közbeszerzés, önkéntes rendszerek és egyezmények Átfogó eszközök Procedúrális előírások a döntéshozatal során Hatásvizsgálatok gazdasági, szociális, környezeti területen Érintettek bevonása Alternatívák Átláthatóság Információhoz való hozzáférés joga Aarhusi egyezmény Nyomonkövetés monitoring (SEIS, PRTR, GMES, INSPIRE) Környezeti felelősség A környezeti ellenőrzés minimális követelményei Közgazdasági eszközök Hatásvizsgálatok TEEB Report Költséghatékonysági vizsgálatok Költség-haszon elemzések Pénzügyi eszközök Piaci alapú eszközök Adók és díjak Life+, Állami támogatások feltételei, EIB prioritások

8 Az EU Víz Keretirányelvét megelőző politikai és jogalkotási folyamat vízminőségi standardok, kibocsátási határértékek használókra, rész-területi irányelvek 1. szakasz Tessék lássék 2. szakasz Meg is akarták csinálni, de kiderült, hogy a kialakított eszközök nem elégségesek 3. szakasz Átfogó jogalkotás igénye 1988 Az ET határozat, felkérte az EB-t, a felszíni vizek ökológiai minőségének javítására 1991 Hága Miniszteri Szeminárium, nyilatkozat egy 2000-ig szóló cselekvési programról, az édesvizek hosszú távú leromlásának megakadályozásáról 1995 EEA jelentés a vizek mennyiségi és minőségi megőrzésének szükségességéről 1996-ban a Tanács, a Régiók Bizottsága, a Gazdasági és Szociális Bizottság és az EP szólította fel a Bizottságot egy irányelvre, az európai vízpolitika kereteinek kialakítására 2000/60/EC Víz Keretirányelv a korábbi jogalkotási folyamat részterületeinek (irányelveinek magába olvasztásával és továbbfejlesztésével)

9 Jogi szempontból egységes rendszerbe vont területek Védett területek a keretirányelv szempontjából integrál minden vízre és víztől függő élőhelyek és fajok védelmére vonatkozó jogszabályt Felszíni ivóvízbázisok 3.1 OVGT Felszín alatti ivóvízbázisok Tápanyag és nitrát érzékeny területek Fürdőhelyek (külön irányelv) Védett természeti területek Halas vizek

10 Mi van a keretirányelvben? A kommunikált cél: A vizek jó ökológiai állapotba hozása 2015-ig. Mik a vizek? Mi az, hogy jó állapot? És mire vonatkozik? Mit jelent benne az, hogy ökológiai? Mi van ha mégsem 2015? Mindezt mennyiért? Milyen döntési folyamatokat határoz meg arra az esetre ahol a jó ökológia állapot konfliktusban van azokkal a vízhasználatokkal, amelyek okán a jelenlegi helyzet kialakult? Mi nem számít a VKI szerint vízgazdálkodási problémának? Éven belüli egyenlőtlen eloszlás - Árvíz szárazság, vízkárok nem Magas arzén koncentráció, mivel természetes nem

11 Az Árvízkockázat kezeléséről szóló irányelv Összekapcsolja a két irányelv megvalósítását. Azonosítja a hozzáadott-érték teremtés lehetőségét Kijelöl egy általános menetrendet Azonosítja az ellentétek feloldásához szükséges döntéshozatal procedurális kereteit (VKI) Megerősíti az információkhoz való hozzáférés jogát a témában, kinyilvánítja nyílt a résztvevő döntéshozatal szükségességét. Megfogalmazza az együttműködés kötelezettségét a tagországok között Kinyilvánítja, hogy további, Közösségi szintű lépések megtételére is van jogi lehetőség

12 Minősítés módszere Egymásra épülő kémiai, biológiai, hidromorfológiai mintavételek Kémiai és mennyiségi vizsgálatok Ha egy szempont rossz, rossz a minősítés

13

14 Hatások driverek Pontszerű Települési szennyvíz és folyékony hulladék 72/65. oldal Települési és ipari hulladék 76/70.o Bányászati tevékenység Agrárium állattartás halászat mezőgazdasági melléktermékek 90/84 96/89.o Balesetek Diffúz kis koncentrációk, nagy területről Települések Mezőgazdaság 106/100.o felszíni vizek foszfor, felszín alattiak nitrát terhelése Hidromorfológiai elváltozások vízhasznosítási célból /108.o 136/130.o Duzzasztások, magas fenékgátak hosszirányú átjárhatóság Árvízvédelmi töltések keresztirányú átjárhatóság biológiai és morfológiai diverzitás csökkenése Szabályozott medrek túl gyors lefolyás, homogén vízjárás medermélyülés partmenti zonáció (természeti közösségek) hiánya Zsilipekkel szabályozott stabilizált vízszintek Vízhozam módosítások nagyarányú vízkivételekkel Degradációt okozó vízfolyás és partfenntartási munkák Felszín alatti víztestekből vízkivétel /130.o Egyéb terhelések /134 Éghajlat változás 2.6 összevetendő a vízkörforgás és az ökológiai rendszer szolgáltatások haszonvételek előadás anyagával

15

16 Honnan nézzük az európai analitikus hozzáállás A vizek állapotát nem lehet elkülöníteni a vízgyűjtőik állapotától, mivel egy rendszert alkotnak. A hozzáfogás módja tükrözi a gondolkodási sémáinkat. Folyók, patakok, erek, tavak, lápok, mocsarak állapot folyamatának kategorizálása víztestekként és a rájuk gyakorolt hatások vizsgálata. A keret vízgyűjtő (river basin), de a fókusz a víztest, a vízgyűjtő a víztestre gyakorolt hatás egyik forrása. A vizek állapotát befolyásoló természeti folyamatok törvény(szerűség)ei nem keretrendszert alkotnak, hanem rész szempontot. Nincs operacionalizálva a természeti fenntartó folyamat és a környezeti cél közötti különbség. Az utóbbi esetében sokkal kisebb a kockázata a társadalmi elvárások vezérelte optimalizációnak

17

18 Ökológiai állapot összegzés Természeti értékekben, vízben gazdag ország vagyunk Vs Néhány kiemelt táj még rendben van. Van, olyan is, aminek jó az állapota, de a nagy átlag jó, ha közepes minőségű, és sok a szegényes minőségű környék

19 A hidromorfológiai problémák kiterjedtsége és összetétele

20

21 A tápanyagterhelés forrásai

22 Diffúz tápanyagterhelés és erózió MEA tápanyagtúlterhelés VKI pontszerű 2,9 kt/év, diffúz 2 kt 85% mezőgazdasági Vízfolyások 33%-a, állóvizek 26%-a A természetes vízfolyások 50%-át érinti Ok, szántó közelsége, puffer terület hiánya A síkvidéken a diffúz terhelés a belvíz bevezetésből származik Diffúz terhelés és erózió = Tápanyag körforgás sérülése és talajvesztés

23

24 A víz közgazdasági költségeinek fő összetevői a VKI értelmezésében Készlet költségek: a készletek szűkössége esetén a jelenlegi használatnál jövedelmezőbb vízfelhasználás meghiúsulásából fakadó veszteség. VKJ?? Az elosztási módszereink nincsenek felkészülve a szűkösség kezelésére Környezeti költségek: a vízhasználat (vagy a víz terhelése) miatt a víz jó ökológia állapotában bekövetkező romlás költsége Környezetterhelési díjak alkalmazása, víz- talaj terhelési díj, szennyvíz bírság Pénzügyi költségek: a vízhasználathoz szükséges infrastruktúra költsége működés, fenntartás, pótlás, megújítás A működés, fenntartás, pótlás, megújítás érvényesítése az árakban

25 Vízszolgáltatások, víz használatok és a költségmegtérülés Nem minden vízhasználat vízszolgáltatás, vita az EU-ban az értelmezésről Vízszolgáltatások: Ivó- és ipari vízellátás Szennyvízelvezetés és tisztítás Mezőgazdasági vízszolgáltatások (öntözés, halastavak) Vízienergia termelés Vízhasználatok (Magyar álláspont: a nem gazdasági, közösségi vízhasználatok) Árvízvédelem Belvízvédelem Vízelosztás és vízkormányzás rekreáció folyó- és tó szabályozás Csak a szolgáltatásokra vonatkozik a teljes költségmegtérülési követelmény, A vízhasználatok esetében nem követelmény a teljes költségmegtérülés, esetükben is a szabályozási eszközökön keresztül jelezni kell a használó felé, hogy költséget okoz. Ugyanakkor a rendszerek összetettsége miatt egy-egy elem önmagában nem szabályozható. VKI-tól függetlenül is szükséges a területi vízgazdálkodás és a vízkárelhárítás tevékenységének szembesítése a megváltozott társadalmi igényekkel. Tisztázni kell, hogy mi a vízhasználatok elvárt célja és mértéke. A finanszírozást az igényekkel összhangban lehet kialakítani.

26 Közgazdasági elemzést igénylő döntési pontok Vízhasználatok és vízszolgáltatások költség fedezés Minősítés természetes, erősen módosított, mesterséges milyen az adott vízhasználat társadalmi költsége indokolt-e miatta az erősen módosított státusz? Árvíz, belvíz, öntözés, ökológiai célú vízpótlás, Ivóvíz, hűtővíz, Rekreáció, Hajózás, Energiatermelés Jó ökológiai potenciál elérése milyen minőség javítás az, ami még társadalmi szempontból indokolható? Költség-hatékonysági számítások A hatékony intézkedési csomagok kiválasztása Befogadó oldali terhelési küszöb értékek a korábbi kibocsátásiak helyett a terhelési lehetőség, mint korlátos jószág intézményrendszer Megfizethetőség, Derogációk, Alacsonyabb környezeti szint költség-haszon elemzések

27

28 A VKI problémák Magyarországon Meglévő gazdaságszabályozási eszközök elvben lefedik Felszíni vizek szennyezése veszélyes anyagokkal Szerves anyag és tápanyag terhelések illetve szennyezések (pontszerű) Felszín alatti vizek szennyezése Ivóvíz vagy élelmiszer előállítás céljára használt felszín alatti vizek nem megfelelő minősége, illetve veszélyeztetettsége Felszín alatti vizek mennyiségi állapotának változásai A szabályozó eszközök nem kezelik, de a gazdasági szegmensükre elvben kiterjeszthetőek Vízfolyások és állóvizek vízjárásában bekövetkező változások Szerves anyag és tápanyag terhelések illetve szennyezések (diffúz) Gazdaságszabályozási eszközök nem kezelik, a használók felé nincs költség visszajelzés Vízfolyások ökológiai állapotának befolyásoltsága szabályozottságuk és árvízvédelmi létesítmények miatt Vizes élőhelyek állapotának befolyásoltsága belvízvédelmi tevékenység és aszály hatására Műszaki előírásokkal hatékonyabban kezelhető A használt termálvizek által okozott vízminőségi problémák vízfolyásokban Vízi élőlények hossz menti mozgásának korlátozása vízfolyásokon Tervezett nagy vízgazdálkodási projektek által okozott hidromorfológiai változások

29

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV LÓNYAY-FİCSATORNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Nemzeti Vízstratégia

Nemzeti Vízstratégia Nemzeti Vízstratégia Kolossváry Gábor főosztályvezető Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály 2013. május 9. SZOLNOK Nemzeti Vízstratégia Felelősség politikai feladatok Kolossváry Gábor Integráció

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

A BIOLÓGIAI ELEMEK ÁLLAPOTÁT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB HIDROMORFOLÓGIAI TÉNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGI KISVÍZFOLYÁSOKRA

A BIOLÓGIAI ELEMEK ÁLLAPOTÁT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB HIDROMORFOLÓGIAI TÉNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGI KISVÍZFOLYÁSOKRA Doktori értekezés A BIOLÓGIAI ELEMEK ÁLLAPOTÁT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB HIDROMORFOLÓGIAI TÉNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGI KISVÍZFOLYÁSOKRA Nagy Zsuzsanna BUDAPEST, 2007. 2 A doktori iskola megnevezése: tudományága:

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó

Részletesebben

Víz- stratégia-, gazdálkodás-, szolgáltatás-,

Víz- stratégia-, gazdálkodás-, szolgáltatás-, Beszédes József: Sem házad udvarából, sem községedből, úgy vármegyédből, egy csepp vizet ki ne engedj! Víz- stratégia-, gazdálkodás-, szolgáltatás-, Kolossváry Gábor főosztályvezető Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

Műhelytanulmányok - No. 22

Műhelytanulmányok - No. 22 Műhelytanulmányok - No. 22 Környezetpolitikai alternatívák értékelése: a környezetvédelmi intézkedések hasznainak közgazdasági értékelése BARTEK-LESI MÁRIA, HUM ANTAL, KÁCSOR ENIKŐ, KEREKES LAJOS, KIS

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA Az európai környezetvédelmi jogrendszerének felépítése 2. 2. rész. 4. fejezet 1 II.2.1 A környezetvédelmi politika alapelvei A környezeti kár és káresemény A Polgári

Részletesebben

Fenntarthatóság a világban vízbiztonság a világban A Budapesti Víz Világtalálkozó Nyilatkozata Budapest, 2013. október 8-11.

Fenntarthatóság a világban vízbiztonság a világban A Budapesti Víz Világtalálkozó Nyilatkozata Budapest, 2013. október 8-11. Az alábbi javaslatok a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) és Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) által szervezett, 2013. szeptember 2-i civil fórumon elhangzott hozzászólásokból valamint

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag. Megrendelő: Fejér Megyei Önkormányzat KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Egyeztetési anyag Készült: a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit

Részletesebben