MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA KFT. MARKETINSTRATÉGIÁJÁN KERESZTÜL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA KFT. MARKETINSTRATÉGIÁJÁN KERESZTÜL"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA KFT. MARKETINSTRATÉGIÁJÁN KERESZTÜL Budapest, Készítette: Fehér Eszter

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 I. 1. Témaválasztás indoklása... 4 I. 2. A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés... 5 I. 3. Magyarország környezetpolitikája az uniós csatlakozást követően... 7 I. 4. Hulladékgazdálkodási feladatok megvalósítása települési szilárd hulladék II. Környezetvédelem, ezen belül a hulladékgazdálkodás stratégiai feladatainak megvalósításához kialakult piac bemutatása II. 1. Doppstadt Hungária Kft. tevékenységének ismertetése II. 2. Hulladékhasznosító berendezések bemutatása III. Külső környezet elemzése STEEP-elemzés III. 1. Társadalmi környezet III. 2. Technológiai és természeti környezet III. 3. Gazdasági környezet III. 4. Politikai és jogi környezet IV. Versenyhelyzet elemzés (Porter-féle) A. Verseny a már létező vállalkozások között B. Az új belépők támadása C. A helyettesítő termékek és szolgáltatások D. Vevők alkupozíciója E. Szállítók alkupozíciója V. Belső környezet elemzése SWOT-analízis V. 1. A Doppstadt Hungária Kft. SWOT-analízise V. 2. Javaslatok a SWOT-analízis alapján VI. Fogyasztói magatartás VII. Kutatási terv VII. 1. Kutatás célja VII. 2. Kutatás módszertana VII Szekunder kutatás VII Primer kutatás VII Kvantitatív kutatás VII Kérdőív szerkesztése VII Mintavétel... 43

3 VII. 3. Hipotéziseim VIII. Kutatási eredmények VIII. 1. Szekunder kutatás eredményei VIII. 2. Primer kutatás eredményei VIII. 3. Kutatások összegzése IX. Marketingstratégia IX. 1. Célpiac meghatározása és pozicionálás IX Célpiac meghatározása IX Pozicionálás IX. 2. Marketing-mix elemek IX Product = Termék IX Price = Ár IX Place = Értékesítés IX Promotion = Piacbefolyásolás X. Összefoglalás Felhasznált irodalom Ábrajegyzék Mellékletek... 78

4 Soha eddig nem volt ilyen kevés időnk arra, hogy ilyen sok mindent megtegyünk. Franklin Delano Roosevelt I. Bevezetés I. 1. Témaválasztás indoklása A fenti idézetnek nagyon komoly mondanivalója van, és még soha nem volt olyan aktuális a tartalma, mint napjainkban. Az évszázadok folyamán az ember veszélyessé vált a természetre, s ezen a jelen emberének kell segítenie, javítania. A környezetvédelemmel nap, mint nap találkozunk a mindennapi életben, a híradásokban mindig van minimum egy témával kapcsolatos hír, sajnos sokszor negatív tartalmú. A napok vezető híre például, az ajkai katasztrófa, a timföldgyár átszakadt vörösiszap-tárolója, mely elöntötte Devecser és Kolontár jó részét. Az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételekhez kötött. Minden tagjelölt számára a Csatlakozási Partnerségben fogalmazták meg a célokat, feladatokat, illetve az ezekhez tartozó eszközöket. Az Unió ezzel irányt próbál mutatni a felkészülés során, mely két részből áll: a Közösség által megállapított prioritásokból, és az ezek során pénzügyi segítséget tartalmazó fejezetből. 1 Hazánk 2004 május 1-i EU-ba való belépése az uniós környezeti színvonalt nem rontotta, sőt egyes területeken inkább javította, de ehhez nagyban hozzájárultak a csatlakozás előtti felzárkóztató fejlesztések, melyekkel konkrétabban az I. 3. fejezetben foglalkozom. Dolgozatomban a Doppstadt Hungária Kft. marketingstratégiáját vizsgálom, s javaslatokat próbálok adni annak frissítésére, az üzleti növekedés, nagyobb piaci részesedés céljával. A környezetvédelemmel, az uniós és hazai környezetvédelmi politikával azért szükséges mindenképpen foglalkozni, mert a kft fő profilja a hulladék feldolgozó, hasznosító gépek forgalmazása, melynek belépését a magyar piacra az uniós előírásoknak, s szabályoknak való megfelelés generálta. Ez inspirált abban, hogy a dolgozat első felében, röviden képet adjak a fenntartható fejlődés fogalmáról, s Magyarország környezetpolitikájáról az uniós 1 Letöltve:

5 csatlakozás tükrében, majd leszűkítsem a kört a hazai hulladékgazdálkodásra, hiszen ebben a témában tevékenykedik a Doppstadt is. A második nagyobb fejezetben már közvetlenül a vállalkozás tevékenységi köre alapján értékelem a vállalat külső környezetét, STEEP-elemzést használva. Ezek után rátérek a vállalatra, ismertetem tevékenységét, a Porteri-elemzés mintáján megvizsgálom a versenyhelyzetet, majd SWOT-elemzés alapján a vállalat belső környezetét. A hatodik fejezetben rátérek a kutatásra, melyben a fogyasztók vásárlási szokásait, és a Kft-ről alkotott véleményüket vizsgálom. Kvantitatív kérdőíves megkérdezést alkalmazva a Doppstadt potenciális ügyfélkörét céloztam meg. Az eredmények alapján elutasítom, vagy megerősítem az általam felállított hipotéziseket. Zárásként értékelem a vállalat jelenlegi marketingstratégiáját, és a kutatás alapján javaslatokat teszek egy jövőbeli, remélhetőleg sikeresebb marketingstratégia bevezetésére. I. 2. A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés Az országok XX. században bekövetkező, felgyorsult gazdasági fejlődése új technológiák és iparágak megjelenését eredményezte világszerte. Mindehhez társult, hogy a növekvő népesség mennyiségi és minőségi igényeinek kielégítésére egyre több vállalat alakult. Az iparnak lépést kellett tartania ezzel a növekedéssel, egyre több nyersanyagra és energiára volt szüksége. Ezt csak a megnövekedett bányászati és energia-kitermelő központok tudták biztosítani. A bővülő árukibocsátással egyenes arányban jöttek létre melléktermékek is. Ezek a gyártás során feleslegessé vált anyagok visszakerültek a természetbe, ezáltal súlyos természeti, és egészségbeli károkat okozva, melyeket nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Csakhogy egy-két példát említsek: vegyipari szennyezéstől lángoló Mississipi, habfelhővel borított Rajna 2, vagy épp az 1952-es téli londoni szmog katasztrófa, mely fél év alatt 12 ezer emberéletet követelt 3. Azonban a károk kialakulásában nem csak a vállalatok természettel szembeni nemtörődömsége, illetve a gyártási folyamat során keletkezett melléktermékek a hibásak, hanem a műanyagok és egyéb a természetbe bekerülve, arra negatív hatással 2 Dr. Mojzes Imre egyetemi adjunktus (BME-VIK) környezetvédelmi segédlete levelező tagozatosok részére Letöltve: Letöltve:

6 levő termékek és anyagok használatával a fogyasztók is nagymértékben érintettek a témában, például a szeméthegyek kialakításával. A környezetvédelemmel először az 1960-as években kezdtek el komolyabban foglalkozni az emberek. Nemzetközi mozgalma az Amerikai Egyesült Államokban alakult ki, melyhez, ha nem is tudományos műről van szó, de nagyban hozzájárult Rachel Carson, amerikai újságírónő Néma tavasz című műve, melyben a természetben felhasznált kémiai anyagok kedvezőtlen biológiai hatására hívta fel a figyelmet 4. Ezzel kezdetét vette egy olyan folyamat, mely ma már világszerte központi helyet foglal el a politikában. Fontosabb állomásai 5 : április 22: első Föld Napja rendezvény az Egyesült Államokban 1972: Római Klub koncepciója a globális egyensúlyról a Növekedés határai címmel 1970: UNESCO Ember és bioszféra programja, mely az emberi tevékenység és az éghajlati övezetek kölcsönhatásait vizsgálta június 5.: stockholmi Világkonferencia az ENSZ főtitkára, U Thant 1968-as bejelentése alapján, ahol a környezetszennyezésre és a környezet degradálódás veszélyére hívta fel a figyelmet 6 - UNEP megalakulása Az 1980-as években felismerték, hogy bár történtek lépések a környezet védelmével kapcsolatban, azonban ezeket a problémákat önmagukban nem lehet orvosolni, hanem össze kell hangolni a gazdasági szektorok tevékenységével. Csak így, a kétféle politikát integrálva tudnak jelentős lépéseket tenni a cél érdekében. Ezt az új koncepciót nevezték el fenntartható fejlődésnek, melynek lényege: A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg. 7, azaz összefogva és együttműködve tudjuk a jelen és jövő fogyasztói szükségleteit kielégíteni (szociális jólét), mindezt úgy, hogy odafigyelünk környezetünkre. Ne romboljuk tovább, inkább forgassuk vissza, amit lehet, gondolok itt például a hulladék-feldolgozásra, újrahasznosításra, a szemét- és hulladékképződés minimalizálására, a szennyeződések megelőzésére és csökkentésére, takarékoskodjunk az anyagokkal és energiákkal, használjuk ki a természeti adottságainkat, 4 Láng István: Környezetvédelem: fenntartható fejlődés (2004) Letöltve: Láng István: Környezetvédelem: fenntartható fejlődés (2004) Letöltve: Boda Zsolt: Globális ökopolitika, Helikon Kiadó, oldal 7 A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió,

7 hasznosítsuk a helyi erőforrásokat (nap, szél és egyéb természeti energiák adta lehetőségek kihasználása). Mindezt nem csak magunk miatt, a jelenlegi helyzet javítása érdekében, hisz ez önzőség lenne, nem csak a Földünkkel, hanem a jövő generációval szemben is, hanem értük is, hogy nekik a múltban történt felelőtlenségek miatt ne kelljen kevesebbet kapniuk, és többet szenvedniük, egyenlő esélyekkel indulhassanak az életben. A következő időszak fontosabb állomásai napjainkig 8 : 1984: Környezet és Fejlődés Világbizottságának megalakulása Gro Harlem Bruntland - Norvégia akkori miniszterelnökének elnökségével 1987: Közös jövőnk c. jelentés, mely a fenntartható fejlődés szükségességének felerősítéséről szólt, s a globális megvalósításra épít 1992: ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája, Rio de Janeiro- előtérbe került a környezetvédelem és a gazdasági fejlődés összeegyeztethetősége augusztus 26: ENSZ Világtalálkozó a fenntartható fejlődésről, Johannesburg lévén, hogy a riói konferencia elhatározásaiból kevés valósult meg, visszatértek a riói elvekhez és kötelezettségvállalásokhoz. Újdonságként megjelent a fenntartható fejlődés szociális vonzata is, mely három tényezőből áll. A környezeti, a gazdasági és a szociális tényezők összefonódva és egymást kiegészítve jelennek meg, amelyeket mérlegelni kell a jövőbeni fejlesztési stratégiák, programok kidolgozásánál, intézkedésekben és cselekvésekben 9. I. 3. Magyarország környezetpolitikája az uniós csatlakozást követően Bár a kezdetek kezdetén, az júniusi stockholmi világkonferencián hazánk nem képviseltette magát, de a környezetvédelem témája nálunk is előtérbe került. Ennek hatására 1976-ban megszületett az első környezetvédelmi törvény, majd 1977-ben alapították meg az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatalt, a későbbi (1987- től) Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumot, mint illetékes főhatóságot. Az évi Európai Unióval kötött csatlakozási megállapodás értelmében Magyarországnak felzárkóztató fejlesztésekbe kellett fognia. Csak az a tagjelölt lehet valódi tagja az uniónak, aki eleget tesz a jogszabályoknak, és a kijelölt területeken eléri az 8 Láng István: Környezetvédelem: fenntartható fejlődés (2004) Letöltve: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács honlapja

8 uniós szintet. Ez mindenki közös érdeke. A hatékony EU-konform jogi szabályozás kiépülése által az ország környezetpolitikája szervesen kapcsolódik az EU politikájához, szabályozási eszközeihez, programjaihoz és a megállapodásokhoz. Egy egységes rendszert kellett kidolgozni, annak érdekében, hogy az magába foglalja a környezetügyi célokat, feladatokat, s ez lett az úgynevezett - hatévente megújítandó Nemzeti Környezetvédelmi Program 10, mely szorosan kapcsolódik, harmonizál az EU környezetvédelmi programjaival. Az első Programot közötti időszakra dolgozták ki. Legfőbb pontjai között szerepelt, hogy a hazai környezetpolitika felmérje a környezet állapotát, s a jövőbeni EUtagság által kitűzött követelményeket figyelembe véve meghatározza az intézkedéseket és eleve azt az irányt, amely alapján a cselekvési programját megvalósítani kívánja. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy az EU teljes joganyagára vonatkozólag az ország átmeneti mentességeket kapott december 31-ig az alábbi területeken: csomagolás és csomagolási hulladék, települési szennyvízkezelés, a nagy tüzelő berendezések, és a veszélyes hulladékok esetében. A második Program között tulajdonképpen folytatása az elsőnek, azzal a pozitívummal, hogy végrehajtása jobban intézményesült, s a társadalmasítása terén is nagyobb sikereket értek el. Itt már a feladatokat tematikusan határozták meg, külön akcióprogramok hozzáadásával. Fontos szerepet töltött be azáltal, hogy megfelelő irányítás mellett segítette elő a teljes jogú EU-taggá válást, hiszen a környezetvédelmi igazgatási kapacitás fejlesztése érdekében hozott számos intézkedéssel a környezetvédelmi közösségi joghoz történő jogközelítés magas szintjét érte el. A jó hír ellenére azonban országunknak folytatnia kellett a környezetvédelmi követelmények integrációját az ágazati politikák meghatározása és végrehajtása során, a fenntartható fejlődés elérése érdekében. A harmadik Program még inkább előtérbe helyezi a fontos területeket, hozzájuk újabb akcióprogramokat rendelve és részletezve a célkitűzéseket és feladatokat. Megfogalmazásánál figyelembe vették az ország területi sajátosságait, a különböző társadalmi igényeket, a gazdaság rendszerszemléletű megközelítését és a társadalmigazdasági munkamegosztás szempontjait. Nagy hangsúlyt kap a fenntartható fejlődés megvalósítása. Leírták a környezeti szempontokat, összefüggéseket, szükséges 10 Dr. Láng István, Dr. Faragó Tibor, Dr. Schmuck Erzsébet, Dr. Zltai Nándor: Környezetgazdálkodás Magyarországon és az Európai Unióban Európa Füzetek 15., A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzô Központ és a Külügyminisztérium közös kiadványa, oldal 11 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról (Melléklet)

9 intézkedéseket, de amire külön figyelmet szentelnek, és lényegesnek tartanak a fenntartható fejlődés útjára lépésnél, az a megvalósításnál az együttműködés, a decentralizáció és a szubszidiaritás elve. Ez nem újdonság, hiszen ismerjük az EU környezetpolitikájának alapelveit: magas szintű védelem, elővigyázatosság, megelőzés, a szennyező fizet elv, szubszidiaritás, a fenntartható fejlődés célként való meghatározása, partneri viszony júniusában a Magyar Kormány elfogadta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiát. Ez egy olyan dokumentum melynek fő célkitűzése, hogy elősegítse a hazai társadalmigazdasági-környezeti folyamatok összességének, azaz országunk fejlődésének közép-, illetve hosszútávon fenntartható pályára való áttérését, figyelembe véve a hazai adottságokat és a tágabb folyamatokat, feltételeket. 12 A stratégiában megfogalmazott feladatok megvalósításának elősegítésére és a hozzá kapcsolódó tervezési és egyeztetési feladatok irányításának támogatására még az év őszén létrejött a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 13, mely első ülését rá egy évre, 2008 októberében tartotta meg, s a társadalom széles körét fogta össze. További teendői közé tartozik, hogy segítse a fenntartható fejlődés alapelveinek meghatározását, vegye figyelembe a nemzetközi együttműködést, erősítse a nyilvánosság és a társadalmi részvételt, illetve segítse elő a stratégia rendszeres megújítását és annak végrehajtását. Mint azt a témaválasztásnál is említettem, Magyarország az EU környezeti színvonalának átlagát a kezdetektől nem rontja, hanem egyes területeken javítja. A szükséges intézkedéseknek és az unió előírásainak való megfelelésnek jelentős pénzügyi vonzata van. Eddig szó volt a csatlakozás előtti, majd utáni cselekvési programokról, de fontos az is, milyen hatása van a környezeti politikának a magyar gazdaságra és társadalomra. Két szóval lehetne jellemezni: nagy teher, mert ugyan hosszú távon mindannyiunk érdekeit szolgálja, rövidtávon jelentős anyagi ráfordítást igényel. Ezen kismértékben enyhítenek az átmeneti mentességek, közösségi támogatások. Ne felejtsük el, hogy hosszútávon kell gondolkodni, úgy pedig remélhetőleg a környezetvédelmi beruházások jelentős része megtérül, és közvetlenül járul hozzá a magyar gazdaság és ipar fejlődéséhez. A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint növekszik a környezettudatosan működő vállalkozások száma, a vállalati szektor környezetvédelemre fordított kiadásai is növekvő tendenciát mutatnak, terjednek a környezetvédelmi irányítási rendszerek (ISO), egyre több 12 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, Letöltve:

10 vállalatnál lelhető fel környezetvédelmi megbízott, vagy akár egy egész osztály. Ezt egyrészt azért teszik, mert meg kell felelni az uniós követelményeknek (a környezetszennyezésre kiszabott bírságok, termékdíjak, zöldadók nagy befolyással lehetnek a vállalat versenyképességére), másrészt a gazdasági szereplők felismerték, hogy igazodva a megváltozott fogyasztói magatartáshoz, s így a fogyasztók zöldebb életmód felé terelésével érdemes a környezettudatosság beépítése a marketing-politikába, mely inkább sikertényező, semmint hátráltató, mint ahogy azt kezdetekben hitték. Ez megéri a nagyobb kiadást, hisz előbb-utóbb, és jó esetben megsokszorozva jön vissza a ráfordított összeg, ezzel a vállalkozás versenyképes marad/lesz, s eleget tesz a környezetvédelmi előírásoknak is. I. 4. Hulladékgazdálkodási feladatok megvalósítása települési szilárd hulladék A hulladékgazdálkodás az elkerülhetetlenül keletkező hulladék megfelelő gyűjtését és hasznosítását, illetve ártalmatlanítását jelenti. 14 Elsődleges célunk tehát, hogy csökkentsük a keletkező hulladékot, illetve a felhasznált nyersanyagokat, hasznosítsuk a keletkező felesleget - az összetevőket ezzel visszaforgatva a termelési-fogyasztási folyamatba - végül az ezek után megmaradt részeket megfelelően kezeljük, s gondoskodjunk a végső elhelyezésről, mindezt azért, hogy megóvjuk az emberi egészséget, a természeti és az épített környezetet, biztosítsuk a fenntartható fejlődést és a hulladékgazdálkodás eszközeivel kialakítsuk a környezettudatos magatartást. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelyet a műszaki, gazdasági lehetőségek hiányában, vagy aránytalanul magas költségei miatt - már nem lehet anyagában hasznosítani, vagy energiahordozóként felhasználni. 15 A fent említett zárt körforgalmú anyaggazdálkodást, azaz a keletkező felesleg újrahasznosítását, ezáltal az újbóli fogyasztási folyamatba történő visszatértét a következő ábra szemlélteti 16 : 14 Könyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megfogalmazása 15 Dr. Hornyák Margit: A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása, 22. oldal 16 KvVM: Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 1 (2003) oldal

11 1. számú ábra Zárt körforgalmú hulladékgazdálkodás Mind az EU-s, mind a magyarországi hulladékgazdálkodási politika a hulladékhierarchia elképzelésén alapszik, ami azt jelenti, hogy alapvetően a hulladék megelőzése lenne a fő cél, azonban ahol még a mennyiséggel is gondok vannak, ott a lehető legtöbb hulladékot újra kell hasznosítani, feldolgozni, illetve energetikailag hasznosítani oly módon, hogy a lehető legkevesebb hulladék kerüljön lerakóhelyekre. A koncepció célja, hogy a hasznosítás mellett elősegítse az újra feldolgozást, és hogy minél kevesebb legyen az a hulladékmennyiség, ami hulladéklerakókra kerül, mely sajnos az erőforrások elvesztését és a későbbiekben, a környezetben problémát jelenthet. A hulladékgazdálkodás hierarchiája az alábbi ábrán látható 17 : 17 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Markó Csaba előadása Az új hulladék keretirányelv és várható hazai hatásai -ról,

12 2. számú ábra Hulladékgazdálkodás hierarchiája A fentiekben említett zártkörű anyaggazdálkodás példájára, az OHT I. beszámolójában 18 az alábbi táblázat szerepel, melyből jól látszik, hogy 2007-ben a hulladékból történő másodnyersanyag-előállítás több mint 19 milliárd forint árbevétellel járt: 1. számú táblázat Környezetvédelmi ipari tevékenység Nettó árbevétel Veszélyes szilárd hulladék kezelése* Nem veszélyes szilárd hulladék kezelése* Szilárd hulladék hasznosítása Egyéb Összesen: *A hasznosítás kivételével Nyersanyag visszanyerése hulladékból, A hulladékgazdálkodási törvény céljait az alábbi alapelvek érvényesítésével tudjuk elérni, melyek: a megelőzés, az elővigyázatosság, a gyártói felelősség, megosztott felelősség, elvárható felelős gondosság, elérhető legjobb eljárás, szennyező fizet, közelség, regionalitás, önellátás, fokozatosság, példamutatás és költséghatékonyság elve. 18 Beszámoló a közötti időszakra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terv végrehajtásáról (2009), 25. oldal 19 Beszámoló a közötti időszakra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terv végrehajtásáról (2009), 25. oldal

13 Az egységes európai hulladékgazdálkodás érdekében, november végi Hulladékgazdálkodási Terv elfogadásával megvalósult egy újabb uniós kötelezettségi előírás, mellyel a hulladékgazdálkodással kapcsolatos stratégiai célkitűzések és elvek egy dokumentumban rögzültek. Ez azonban csak kisebb területi egységekre bontva kerülhet megvalósításra, ezért a követező években kidolgoztak hat évre szólóan - hét régióra, majd ezen belül a helyi önkormányzatok és településekre vonatkozó helyi terveket. Ezen tervek tartalmazzák a területenkénti állapotfelmérést és értékelést, a kitűzött célokat, a cselekvési programokat (hulladék ártalmatlanítása, hasznosítás lehetőségei, hulladékkezelést végző létesítmény működési területe, telepek, lerakóhelyek kötelezettségei, működési rendje, felügyelete, stb.), s az ezekhez szükséges jövőbeni pénzügyi ráfordítások meghatározását, annak érdekében, hogy uniós szinten maradjunk. A hazai intézményeknek kötelességük megfelelni a jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek, így most olyan feladatokkal és felelősséggel találták szembe magukat, amik eddig a központi kormányzatot terhelték. Ahhoz, hogy ezeknek a szabályoknak eleget tegyenek, megfelelő pénzügyi forrásokra van szükség. Magyar részről a csatlakozást megelőző fontosabb támogatásnak a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat (KAC), és a Belügyminisztérium címzett- és céltámogatása 20 számított. Az uniós támogatások közül jelentős volt az ISPA, az EU tagállamoknak nyújtott támogatásai, a Kohéziós alap, illetve nem utolsó sorban a LIFE-program 21. A napjaink négy jelentős támogatására való pályázatokat ez év tavaszán-nyarán 2010 márciusa és augusztusa között - kellett benyújtaniuk a pályázni vágyó szervezeteknek. Közel 7 milliárd forintnyi európai uniós pályázat nyílt meg márciustól a magyarországi vállalkozások előtt. Az első kettő a GOP /H és a KMOP /B, melyeknek célja volt, hogy általuk elősegítsék a hulladék anyagában történő és energetikai hasznosítását; egyre nagyobb mértékben jelenítsék meg piacon a hulladékból származó másodnyersanyagokat, melyeket nyersanyagként, és alapanyagként használhatnak; valamint költséghatékonyan nyerjék ki és hasznosítsák a hulladékégetéskor felszabaduló energiát. Mindez lehetőséget adott, a hulladékhasznosító berendezések tevékenységének fejlesztésére, illetve új tevékenységek kialakítására; a piacképes és jól értékesíthető termékek gyártására, ezzel pozitív hatást gyakorolva a hazai gazdaságra. Az igényelhető 20 Belügyminisztérium által hirdetett pályázatok 54da0c?OpenDocument 21 Magyar Állami Természetvédelem hivatalos honlapja, LIFE-program -

14 támogatás összege az első esetén 25 millió-1 milliárd forint között, míg az utóbbi esetében 25 millió-200 millió között lehetett. A második csoportba tartozott a GOP /K és a KMOP /A. Ezeknek a célja a vállalakozások környezetkímélő tevékenységének fejlesztése volt. Segítségükkel a technológiai fejlesztések által a környezeti terhelések közvetlen csökkentésére, és a hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások mennyiségének és veszélyességének csökkentésére adódott lehetőség. Az igényelhető támogatás összege mindkét esetben 5 millió forint és 125 millió forint között volt 22. Az előző fejezetben, az uniós jogszabályokat tekintve már szóba kerültek az átmeneti mentességek. Ezt a végrehajtási kötelezettséget december 31-ig kellett teljesítenünk, azonban újabb haladékot kaptunk két területen, az egyik ezekből 2006 helyett 2008-ig az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak kezelésére kiadott irányelv egyes pontjainak teljesítése, a másik pedig 2008-ról 2012-ig a csomagolási arányokról szóló irányelv teljesítése. A települési hulladék biológiailag lebomló részének csökkentését 2014-ig kell elérnünk, a bázisévhez képest 35%-ra 23. Csakhogy a számadatoknál maradjunk, egy kis statisztikai kitekintés következik. A következő táblázat a keletkezett hulladékok megoszlását mutatja ban, kategóriákra osztva: 2. számú táblázat (ezer tonna) Megnevezés Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Veszélyes hulladék Mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék Ipari és egyéb gazdálkodásból származó hulladék Építési-bontási hulladék Hulladék mennyiség összesen* *Szennyvíziszap nélkül A keletkezett hulladékok megoszlása a főbb hulladékkategóriák szerint Hulladéksors XI. évfolyam, 2010 februári szám, 16. oldal 23 Hulladéksors XI. évfolyam, 2010 februári szám, 16. oldal 24 Beszámoló a közötti időszakra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terv végrehajtásáról (2009), 35. oldal

15 Jól látható, hogy nyolc év alatt jelentős csökkenés történt a veszélyes, a mezőgazdasági és élelmiszeripari, az ipari és egyéb gazdálkodásból származó hulladékok keletkezésében. Ami a legkisebb változást mutatja, az a települési szilárd hulladék. Az OSZH II. beszámolója alapján a Magyarországon keletkező területi szilárd-hulladék mennyisége folyamatos emelkedést mutat a időszakban, s még további emelkedést prognosztizálnak. 3. számú táblázat A települési hulladékok keletkező mennyiségének elırejelzése 2014-ig 25 Az OHT szerint az elkövetkezendő időszakban, a fejlesztések hatására egyre szélesebb körben lesznek kiépítve a szelektív gyűjtési rendszerek, a szerves hulladék nagy hányadának kezelése fog elkülönített komposztálókban, vagy házi és közösségi komposztálókban történni, a vegyesen gyűjtött hulladék kezelése pedig mechanikaibiológiai kezelő művekben valósul meg. A települési szilárd hulladékok kezelésének es időszak előrejelzéseit, a következő táblázat mutatja: 4. számú táblázat 25 Országos Hulladékgazdálkodási Terv , 57. oldal

16 A települési hulladékok kezelésének előrejelzése 2014-ig a 2009-ig jóváhagyott fejlesztések hatásait figyelembe véve 26 A 2008-as évben a keletkezett hulladéknak 73%-át lerakással ártalmatlanították és fizikai-kémiai vagy biológiai kezelésre csak 15% került. 27 A tervek szerint lényegesen csökkenthető lesz a lerakásra kerülő mennyiség a 350 ezer tonna komposztáló, és 650 ezer tonna MBH-kapacitással. Ha a lerakás 60% alá csökken, és a műanyag, illetve üveg és fém hulladékok hasznosítását sikerül ezer tonnával növelni, akkor az összes hasznosítás elérheti a 46%-ot. 26 Országos Hulladékgazdálkodási Terv , 58. oldal 27 Biohulladék c. szakmai magazin, 5. évfolyam 1. szám, Jenei Csaba cikke, 37. oldal

17 II. Környezetvédelem, ezen belül a hulladékgazdálkodás stratégiai feladatainak megvalósításához kialakult piac bemutatása II. 1. Doppstadt Hungária Kft. 28 tevékenységének ismertetése Mint az az előzőekben látható, az uniós környezetpolitika egyik fontos témája a hulladékgazdálkodás. Az EU egyik elsődleges célja a hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a képződő hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása. Éppen ezért, a csatlakozás hatására megnőtt a hulladék-újrahasznosítással foglalkozó, illetve a hulladék-feldolgozó gépek forgalmazásával foglalkozó vállalatok szerepe. A német-magyar tulajdonban levő kereskedelmi és szolgáltató Kft, a Doppstadt Környezetvédelmi Kft kereskedelmi tevékenységét folytató utódcégeként, az 1990-es évek elején elsők közt jelent meg a magyar piacon. Tevékenységi köre alapján - a mintegy 30 éve nemzetközi piacon levő - DOPPSTADT Calbe GmbH és a Doppstadt Austria GmbH által gyártott nagyteljesítményű, mobil és telepített kivitelű hulladék-feldolgozó, komposztáló berendezések hazai forgalmazása, szervize és alkatrészellátása. A cégcsoport széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Referenciái és több évtizedes tapasztalatai alapján - felmérve és figyelembe véve a hazai piac igényeit, szakmai elvárásait a jogi előírások követelményrendszeréhez mérten megfelelő berendezéseket kínál a potenciális ügyfeleknek. Az érdeklődők számára szakértők segítségével segítenek kiválasztani az elvégzendő feladatokhoz legjobban használható gépeket, géptípusokat. Berendezései egymással jól kombinálhatók, folyamatos fejlesztésük során szem előtt tartják az aktuális piaci igényeket. A termékek közül több berendezést nemzetközi környezetvédelmi nívódíjjal tüntettek ki. A hazai piacon való megjelenésük óta körülbelül 60 gépet értékesítettek Magyarországon, átlagosan több százmilliós nagyságrendű éves árbevétellel. Rendszeres gépbemutatóik során felvilágosítást és segítséget nyújtanak a berendezések üzemeltetésének megismeréséhez. Amennyiben probléma merül fel a vásárlást követően, megfelelően és folyamatosan képzett szakember - szerelő páros áll az ügyfelek rendelkezésére. 28 DOPPSTADT Hungária Kft saját cégismertetője

18 II. 2. Hulladékhasznosító berendezések bemutatása 29 Az Európai Unió szigorú műszaki követelményeinek megfelelő Doppstadt berendezések közé tartoznak a különböző elven működő kalapácsos és hengerműves aprítógépek, dobrosták, prizmaátforgatók, és a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos feladatok elvégzéséhez használt adapterek működéséhez szükséges eszközhordozók. A berendezésekhez alapegységei (motor, hidraulika rendszer, elektronikus vezérlés rendszer) mind a legnevesebb gyártók minőségi termékei. A szilárd hulladékfeldolgozás, hasznosítás és másodnyersanyag előállítás területén használt berendezéseket a több évtizedes fejlesztések alatt úgy alakították ki, hogy egyszerűen kezelhető, a piaci igényekhez mérten alacsony fajlagos üzemeltetési költséggel működtethető, hatékony, üzembiztos, nagy teljesítményű mobil gépek illetve komplett telepített feldolgozó rendszerek legyenek. A kínálatban szereplő berendezések négy csoportba sorolhatók: 1. Hengerműves aprítók: ezek a másodlagos tüzelőanyag-, biomassza előállítás, a termikus hasznosítási és komposztálási technológiák alapgépei, melyek a szilárd hulladékok előaprítását végzik 2. Kalapácsos aprítók: a települési szilárd hulladék, az ipari fahulladék illetve zöldhulladék nyesedék aprítására alkalmas 3. Dobrosták: a hulladék mechanikai szétválasztását végzi 4. Prizmaátforgató: komposztáló berendezés Néhány gép és műszaki leírásuk megtalálható az 1-es számú mellékletben. 29 A Doppstadt Hungária Kft. belső anyaga

19 III. Külső környezet elemzése STEEP-elemzés Egy vállalkozás akkor tud sikeresen működni, ha nem csak a belső, hanem a külső környezet elemeivel, helyzetével is tisztában van, hiszen amilyen lehetőségeket rejt magában a piaci környezet, olyan szintű fenyegetésekkel is szembetalálhatja magát. Legyen szó bármilyen vállalkozásról a cél egy, mégpedig a felmerült fogyasztói igények kielégítése - legtöbbször haszonszerzés mellett ez viszont azt jelenti, hogy igenis ismerni kell a vállalat makrokörnyezetét. III. 1. Társadalmi környezet A közösségek környezethez, természethez való viszonyának alapvető tényezői a társadalmi szokások, tradíciók, értékek megválasztása. Az értékeinkkel kapcsolatos döntések meghozatalánál fontos tényezők a megszerzett ismeretek, a fogyasztási szokások és maga az életmód. Több erőfeszítés született már annak érdekében, hogy előmozdítsa az emberekben a környezettudatosságot, de jelentős változás mindeddig nem volt tapasztalható. Ennek több oka is lehet, például a rövid távú, anyagi érdekeket szem előtt tartó gondolkodás, vagy éppen a megszokások. Úgy gondolom, hogy a társadalmi környezetet leginkább a lakóhelyen való szelektív hulladékgyűjtés, a környezettudatos életmód és a lakosság e tekintetben vett megoszlása jellemzi, ezért próbáltam a piackutató cégek, pontosabban az ÖKO-Pannon és a Gfk Hungária kutatásai alapján képet adni a 2010-es év magyarországi helyzetéről. Anélkül térek ki a hazai hulladékgyűjtés és fogyasztói környezettudatosság alakulására, hogy a trendeket részletesen elemezném, s megpróbálom felvázolni a környezettudatosan élők, illetve a szelektív hulladékgyűjtők szociodemográfiai hátterét. A legtöbb környezeti ügy megítélésében a magyarok véleménye nagyrészt megegyezik az európai átlaggal, azonban például a nem fenntartható fogyasztási szokásokat, vagy épp a biodiverzitás csökkenését kevésbé tartják fontosnak. Ha az európai átlaghoz viszonyítjuk magunkat, a felmérések azt mutatják, hogy a hazai lakosság kevesebb konkrét lépést tesz a környezet megóvása érdekében. Leginkább az aktuális környezeti problémákat érzékeli, amiket épp a tévéből, rádióból hall, újságból olvas

20 Az ÖKO-Pannon kutatásai alapján 30 napjainkra már a magyar lakosság 96%-a ismeri, vagy hallott a szelektív hulladékgyűjtésről, és mintegy 10-ből 8 megkérdezett lakóhelyén, vagy lakóhelyéhez közel működik szelektív hulladékgyűjtési rendszer. Ezek kiépítése inkább a nagyobb városokban történik, ez látszik abból is, hogy 2008-ról 2010-re azon vidéki nagyvárosi lakosok száma, akik közelében van szelektív gyűjtési lehetőség 83%-ról 96%- ra nőtt. A fejlesztésekről szóló általános vélemény szerint 2010-ben a lakosok 71%-a vélekedik pozitívan a településén levő szelektív gyűjtőrendszer fejlődéséről, ami 7%-os növekedést jelent a 2008-as évhez képest. Annak ellenére, hogy a magyar lakosok 80%-nak lenne lehetősége szelektíven gyűjteni a hulladékot, ezt csak 54%-uk használja ki, ami igen kismértékű növekedés, ha a 2008-as 52%-ot nézzük. Az Ön véleménye szerint fejlődött-e a szelektív hulladékgyűjtés rendszere az Ön településén? számú ábra 30 ÖKO-Pannon: Felmérés a magyar lakosság szelektív hulladékgyűjtési szokásairól, május, Letöltve: október ÖKO-Pannon: Felmérés a magyar lakosság szelektív hulladékgyűjtési szokásairól, május, Letöltve: október

21 Mindenképpen pozitív az a változás, mely szerint bár a 30 év felettiek részvétele a gyűjtésben nagyjából változatlan a fiatalabb generációból egyre nagyobb számban tesznek környezetükért e formában. A évesek közül két év alatt 35%-ról 50%-ra nőtt az aktív szelektív hulladékgyűjtők aránya. Gyűjti-e Ön szelektíven a háztartási hulladékot? számú ábra A lakosság környezetvédelmi attitűdjében kimutatható a kampányok nagyfokú hatása is. Leginkább a társadalmi célú reklámkampányokra gondolok, például A Hulladék érték c. kampányra, mely az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Energia Operatív programja keretében valósult meg, de gondolhatunk a középiskolások, diákok érdekében létrehozott környezeti szemléletformáló programokra, az óvodás ismeretterjesztő mesejátékokra, vagy akár néhány nagyvállalat reklámjaiban megjelenő üzenetre, melyben a vigyázzunk környezetünkre érzést akarják hozzánk eljuttatni (nyilván egy másik momentum, hogy ezzel talán épp a saját termékük környezetbarát jellemzőjét hangsúlyozzák) tól két év alatt 32%-ról 45%-ra nőtt azok aránya, akik nem csak szelektíven gyűjtenek, hanem már a hulladékképződés megakadályozásában is próbálnak részt venni azzal, hogy lehetőleg csomagolás nélküli élelmiszereket vásárolnak. A lakosság azon része, amely nem vesz részt a szelektív hulladékgyűjtésben 3 nagyobb táborra oszlik. Ezt 33%-uk a gyűjtés otthoni körülményességével, 22%-uk az otthoni helyhiánnyal, 27%-uk pedig a gyűjtőhelyek lakóhelyüktől való távolságával magyarázza. 32 ÖKO-Pannon: Felmérés a magyar lakosság szelektív hulladékgyűjtési szokásairól, május, Letöltve: október

22 Ön miért nem gyűjti szelektíven a háztartási hulladékot? számú ábra A távolság téma elég relatív, ha azt nézzük, hogy 33%-uk maximum métert hajlandó megtenni a gyűjtőhelyekig. Pozitív változást mutat viszont az az adat, amely szerint két év alatt 40%-ról 9%-kal nőtt azok aránya, akik métert is megtesznek a szigetekig, illetve 6%-ról 16%-ra nőttek azok, akik a gyűjtőszigetek megközelítését is környezetbarát módon, biciklivel teszik meg. Úgy tűnik, a lakosságnak több felvilágosításra van szüksége arról, mi történik a szelektív hulladékgyűjtés után, mivel rövid idő alatt 5%-ról 12%-ra nőtt azok aránya, akik úgy hiszik, hogy a hulladékok az elszállítás után összeöntésre kerülnek. Az, hogy milyen anyagokat gyűjtenek szelektíven, az életmóddal és fogyasztási szokásokkal áll kapcsolatban ben a hulladékkosarak tartalmát 33% műanyag, 29%-a papír, 14% üveg, 13% zöld hulladék, 7% fém és 5% kartondoboz tette ki. A gyűjtőszigetek látogatását 1% naponta, 15% hetente többször, 38% hetente, 27% havonta többször, 12% havonta, 16% pedig ennél ritkábban oldotta meg. A fent említett adatok alapján én úgy vélem, még mindig van mit tennünk annak érdekében, hogy a lakosság egyre nagyobb hányadát vonjuk be abba a körbe, amely igenis minimum a szelektív hulladékgyűjtéssel - tesz valamit környezete védelméért. Ez egy igen nehéz feladat, és sok kitartás kell hozzá, de a magyar lakosság is tud tanulni és fejlődni megfelelő motivációk mellett. Az, hogy a fiatalok még mindig nem nagy, de 33 ÖKO-Pannon: Felmérés a magyar lakosság szelektív hulladékgyűjtési szokásairól, május, Letöltve: október

23 növekvő számban élnek környezettudatosan, mindenképpen egy újabb lépés előre, hisz az ő kezükben a jövő. Ha az ő gyerekeik már ezt a példát látják az jó, s őket is a környezet védelmére ösztönzi. Ennek ellenére magától nem működik a dolog. Szükség van az emberek ez irányú befolyásolására, még több kampánnyal, még több ösztönző programmal, és nem utolsó sorban felvilágosítással. Az ösztönzést nem csak a hagyományos formájában értem, hanem fontosnak tartanám a pozitív eredmények médiabeli megjelentetését, ne mindig csak a szabálytalanságokkal és negatív eseményekkel szembesüljön az ember. Mindeddig a szelektív hulladékgyűjtésről volt szó, mint látható, jó páran vannak, akik ilyen-olyan okok miatt nem élnek ezzel a lehetőséggel. Nem tudunk mindenki problémájára megoldást, de hozzátenném, még sok üres hely vár a gyűjtőszigetek kialakítására. III. 2. Technológiai és természeti környezet 34 A 2005-ös évektől kezdve beszélhetünk a környezet-orientált innovációról, azonban az új ismeretek csak ritkán hasznosultak a gyártástechnológiában és termékekben. A kutatások támogatására létrejött a Jedlik Ányos Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program és az Országos Tudományos Kutatási Alap Iroda együttműködési megállapodása, melyek forrása a kutatási és technológiai alap. Ezáltal megerősödtek mind a tisztább termelési módszerek, mind pedig az ezek elterjesztését szolgáló programok és intézmények. A hulladékgazdálkodás színvonala szintén emelést igényelt. Az uniós műszaki-technikai követelmények, a bevezetett szabályozások mihamarabb szükségessé tették a műszaki fejlesztés, és kutatás-fejlesztés erősítését. A K+F-ben több terület kiemelésre került, melyek közül esetünkben a következők érdekesek: A hulladék anyagában történő, illetve energetikai hasznosítási eljárásai és eszközei; A hulladék, hasznosításra történő előkészítése; A hulladékhasznosítással előállított piacképes termékek kifejlesztése; A hulladékkezelő létesítmények védelmi és monitoring rendszereinek fejlesztése, stb. Ahhoz, hogy a műszaki tervezési munkákat elősegítsék, számos műszaki irányelvet, szabványt és útmutatót dolgoztak ki. A CEN megfelelő szabványainak integrálásával, átalakították a hulladékok vizsgálatával foglalkozó szabványsorozatot. Jelentősebb 34 Országos Hulladékgazdálkodási Terv , 30. oldal

24 előrelépés mutatkozott az építési-bontási hulladékok és a települési szilárd hulladékok területén végzett munkákban, tervezési segédletek által a lerakók kialakításában, lezárásukban, illetve rekultiválásukban. A magyarországi települési szilárd hulladékokról az alábbi adatok állnak rendelkezésünkre jelenleg 35 : Hulladékkezelés összesen (háztartási, ipari és termelési): 80 millió tonna/év Háztartási települési szilárd hulladék: 4,3 millió tonna/év Emberi fogyasztás során keletkező napi szilárd háztartási hulladék: 0,66 kg/fő/nap Emberi fogyasztás során keletkező éves szilárd háztartási hulladék: 242,5 kg/fő/év A fogyasztói szokások megváltozásával ez a mennyiség 1991 óta folyamatosan, évente 2-3 %-kal nő. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelően kezeljük a növekvő mennyiségű hulladékot. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv adatai alapján a időszakban a települési szilárd hulladék kezelésében az alábbi változások várhatók 36 : 6. számú ábra 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Újrahasznosítás és újrahasználat Termikus hazsnosítás Lerakás Várható változások a kezelt TSZH 37 frakciók mennyiségében a kezelés módja szerint közötti időszakban (ezer tonna) A fejlődés mértéke jól látható az előrejelzésen. Bár még mindig nincs a lakosság jó részének lakóhelye közelében, elérhető távolságban kialakított gyűjtősziget, vagy hulladékudvar, az utóbbi években ezek kialakításában is fejlődés volt tapasztalható. Erre 35 VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt adatai 36 Biohulladék c. szakmai magazin, 5. évfolyam 1. szám, Jenei Csaba cikke, 36. oldal 37 TSZH=Települési szilárd hulladék

25 példa 38 a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt., mely a 2001-óta napjainkig 130-ról 339 darabra növelte a gyűjtőszigetei számát, vagy a BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft., ami rövid idő alatt 188 gyűjtőszigetet létesített a környezettudatos lakók számára. III. 3. Gazdasági környezet A hazai ipar környezettudatosságának fokáról az elmúlt években egyre több információt lehet találni. A KSH 2009 decemberében kiadott Statisztikai tükör c. számát olvasva hasznos adatokat találtam. Az uniós tagság, bizonyos mértékben mind az állami szervezetektől, mind a többi gazdasági szervezettől megköveteli a környezetvédelem iránti elkötelezettséget. Emellett még számos a vállalatokra - ösztönző, illetve kényszerítő erővel ható tényező van, melyek közül a legfontosabbak: az állam, hiszen a környezetpolitikai szabályozó tevékenységén keresztül állítja fel a teljesítendő minimumokat, és kényszeríti ki a betartásukat, a környezetvédelemi törvények előírásai, a vevők igénye a környezetbarát termékekre, ezáltal a versenyelőny lehetősége, a versenytársak új termékei és kihívásai, a médiák kritikus tudósításai, stb. A környezetvédelmi beruházások megvalósulása hatással van más ágazatok gazdasági teljesítményére is, hiszen mind a kivitelezéshez, mind a működéshez eszközökre és újabb technológiákra van szükség, ezzel munkahelyeket biztosítva, s teremtve, a termékek és szolgáltatások számára biztosított piac által. A környezetvédelmi ipar erősödő fejlődésében mindenképpen nagy szerepe van az uniós csatakozásnak. A 6. táblázatban a nemzetgazdaság környezetvédelmi beruházásait láthatjuk 2004 és 2008 között. 38 GYŐR-SZOL és BIOKOM saját adatai

26 5. számú táblázat Környezetvédelmi beruházások 39 Látható, hogy az összes környezetvédelmi beruházás volumene 2007-ről 2008-ra 10 %-kal csökkent, melyet a válság okára vezetek vissza. Az összes környezetvédelmi beruházás legnagyobb része, mintegy 29 %-a szennyvízkezelésre irányult, ezt követi a hulladékgazdálkodásra fordított 22 %. Míg a szennyvízkezelésre történő beruházás a 2005-ös évtől folyamatos csökkenést mutatnak, addig a hulladékkezeléssel összefüggő beruházások volumene 2007 és 2008 között 47 %- os növekedést jelez. 7. számú ábra Környezetvédelmi beruházások a környezetvédelmi területek szerint, A gazdasági ágak közül, hasonlóan a megelőző évekhez, a közigazgatás részesedése volt a legjelentősebb, beruházásaik 2008-ban az összes környezetvédelmi beruházás 28 %-át 39 KSH: Statisztikai tükör, III. évfolyam 163. szám, 1. oldal, Letöltve: október KSH: Statisztikai tükör, III. évfolyam 163. szám, 1. oldal, Letöltve: október

27 adták. Az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás; a feldolgozóipar; a szállítás, raktározás, posta és távközlés ágakba sorolt gazdasági szervezeteknek 25, 20 és 10 %-os részesedése volt. 8. számú ábra Környezetvédelmi beruházások gazdasági ágak szerint, A közigazgatáson kívüli gazdasági szervezetek, finanszírozás szerinti beruházásai, úgy alakultak, hogy a legtöbbet, azaz 78 %-át valósították meg saját anyagi forrásaik terhére, ezt követte a közvetlen EU-, vagy állami támogatás 20 %-ban, illetve nagyon minimális értéket tettek ki az önkormányzati támogatások, és egyéb finanszírozási lehetőségek. A ráfordításokat vizsgálva arra jutottak, hogy a nemzetgazdaságban a szervezeten belül folyó környezetvédelmi ráfordítások értéke 2008-ban 227 milliárd forint volt, ami 6 %-os növekedést jelent a 2007-es évhez képest. Ebből közel azonos, 40 % körüli aránnyal részesedett a hulladék- és a szennyvízkezelés, 7 %-kal pedig a máshová nem sorolható környezetvédelmi területek, továbbá a talaj és felszín alatti vizek védelme. A szervezeten belüli ráfordítások legnagyobb része (45 %) is a szennyvíz-, és hulladékkezelésre irányult. 41 KSH: Statisztikai tükör, III. évfolyam 163. szám, 1. oldal, Letöltve: október

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése Vityi Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben

A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Ph.D. Program A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben Ph.D. értekezés Készítette: NÉMETH PATRÍCIA Témavezető:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben