Regionális politika. 4. Mi az EMOGA? Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regionális politika. 4. Mi az EMOGA? Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap"

Átírás

1 Regionális politika 1. Mi a NUTS-rendszer? Nomenclature des unités territoriales statistiques Régiók egységes, összevethető elemekből álló statisztikai rendszere Szintjei: o NUTS I: tartomány, ország o NUTS II: makrorégió o NUTS III: kisebb közigazgatási egység o NUTS IV: kistérség (hat államban) o NUTS V: helyi közigazgatási egység (pld: község) o indikatív lakosságszám 2003-ban: NUTS I: 3-7 millió; NUTS II: millió; NUTS III: Mi a Kohéziós Alap? Maastrichti Szerződés hozta létre Eu regionális politikájának része strukturális politikát szolgál, kedvezményezettjei mégis a tagállamok, nem régiók jellemzői: o tagállami szintű elosztás o kedvezményezetti státus feltétele: GNP átlag ne haladja meg az uniós 90%-át o gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában foglaltak teljesítése (stabilitási és növekedési egyezmény) az bevezetésének feltételei o projektumfinanszírozás egyedi projektumokat támogat o két szektor: közlekedési infrastruktúra és környezetvédelem terén használható fel o közösségi finanszírozás aránya max % (a maradék magánforrás) elbíráláskor a Bizottság figyelembe veszi: o projektumok európai jelentőséggel is bírjanak o közösségi politikákat tartsák tiszteletben célkitűzéseket a MSZ-hez csatolt gazdasági-társadalmi kohézióról szóló kiegészítő jegyzőkönyv tartalmazza 3. Mi az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap)? Írország 1972-es csatlakozását követően hozzák létre, 1975-től működik a strukturális források felét adja célja, hogy a régiók között mutatkozó egyenlőtlenségek kiküszöbölésével erősítse az Európai Unió gazdasági és társadalmi kohézióját Az ERFA-támogatás a regionális politika három célkitűzésére irányul, melyek az alábbiak: o konvergencia; o regionális versenyképesség és foglalkoztatás; o európai területi együttműködés 4. Mi az EMOGA? Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap

2 mezőgazdasági struktúrák átalakítása, termékszerkezet-váltás finanszírozása mezőgazdasági mellékágazatok fejlesztése 2007-től: o Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) o Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 5. Mi az Agenda 2000? március Agenda 2000 jóváhagyása, legfőbb célkitűzése: a os pénzügyi keret meghatározása Unió bővítés finanszírozási keret? strukturális politika reformja előcsatlakozási eszközök fejlesztése: ISPA és SAPARD létrehozása 6. Melyek az előcsatlakozási eszközök? Ide tartozik a PHARE-program (1), és annak két, tíz évvel fiatalabb testvére, az ISPA-program (2), és a SAPARD-program (3). (1) A programot 2000-től PHARE 2000 néven vitték tovább. Két fő prioritása van: 1. Intézményfejlesztés - a közösségi vívmányok átvételében és alkalmazásában felhalmozódott tagállami ismeretek átadását valósítja meg, ezzel felkészíti az újonnan csatlakozókat az egyes kérdések kapcsán (pl. mezőgazdaság, bel- és igazságügy, pénzügyi rendszer; környezetvédelem, stb.) - pl. a magyar hatóságoknak kölcsönadtak szakértőket a tagállamok 2. Beruházások - közösségi szabályok átvételének közvetlenül elő kell segíteniük az adott ország felzárkózását; ezzel meghonosodik az elmaradott régiókban az EU regionális politikáinak célkitűzései - a PHARE mindenesetre nem integrált (mindenre kiterjedő) fejlesztési program (2) Ezt a Kohéziós Alap mintájára hozták létre (projektalapú támogatás). E program keretei között jelenik meg az infrastruktúra fejlesztésének kérdése (plussz a környezetvédelem; és a közlekedés támogatása). Általános célja az említett területek kapcsán a közösségi szabályok átvételének megkönnyítése. Az Európai Bizottság az utóbbi két szektor (közl.+környezetv.) esetében elvárja, hogy a nemzetek ezzel kapcsolatos programjai beleilleszkedjenek az EU ISPA-stratégiájába. Intézmények pl. ISPA kordinátor; ISPA szektoriális engedélyező tisztviselők intézménye; ISPA monitoring bizottság, stb. (3) Ez a mezőgazdaság és a vidék fejlesztésének előmozdítását tűzte zászlajára. A program keretében mód volt támogatások igénybevételére, modern termelési formák meghonosítására, a vidéki infrastruktúra fejlesztésére. A hét évre szóló magyar SAPARDprogram célkitűzései:

3 1. Mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelése 2. Élelmiszer-higiéniai, környezetvédelmi, állatvédelmi előírásoknak való megfelelés 3. A mezőgazdasági és élelmiszeripari munkahelyek megőrzése 4. Munkahelyteremtése a vidéki térségekben 7. Fejtse ki a regionális politika alapelveit! 1. Koncentráció - pontosan meghatározott célkitűzések megvalósítására kell összpontosítani a rendelkezésre álló forrásokat (hogy a regionális politika megvalósuljon) - pl. a os időszakra szóló Agenda 2000 három célkitűzést határozott meg - egyes országokat csak az 1. célkitűzés érinti (pl. Portugália, Görögország) 2. Partnerség 1. célkitűzés: Elmaradott régiók támogatása 2. célkitűzés: Strukturális nehézségekkel küzdő területek támogatása 3. célkitűzés: Emberi erőforrások fejlesztése - ez az elv feltételezi az uniós regionális politikában résztvevők együttműködését - együttműködők pl. EU Bizottság; tagállami központi hatóságok; tagállami regionális intézmények, önkormányzatok és a köztestületek - a programok megvalósulásának ellenőrzésére monitoring testületeket alapítanak 3. Programozás - az EU regionális politikáinak megtervezését, a prioritások meghatározását, a regionális politika forrásainak elosztását foglalja magában - ezek többéves, célkitűző dokumentumok, amik megvalósítása a tagállamok és a Bizottság együttműködésének keretei között történik meg 4. Addicionalitás - ez az elv azt célozza, hogy a regionális politika forrásai ne helyettesíthessék az egyes tagállamok saját fejlesztési célú forrásait (más szóval nekik ki kell egészíteni azokat a forrásokat, amiket az EU-tól kapnak) - A strukturális alapokból származó hozzájárulások nem helyettesítik a tagállam közkiadásait vagy az annak megfelelő strukturális kiadásokat, hogy ne költekezzenek felelőtlenül az államok

4 Regionális politika (bővebben) 1. Mutassa be a strukturális alapokat! A regionális politika pénzügyi forrásait a strukturális alapok biztosítják. 1. Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) ; ebből finanszírozzák a költségek túlnyomó többségét (összes 48%-át) 2. Európai Szociális Alap (ESZA) - elsősorban azokra a foglalkoztatási célok elérésére koncentrál amik összefüggenek a regionális fejlesztésekkel (pl. hanyatló ipari régiók; vidéki munkahelyteremtés) 3. Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) ; az elmaradott régiók agrárfejlesztési programjainak és a vidékfejlesztés pénzügyi hátterét képezi között az 1. célkitűzésben vesz részt 4. Halászati Orientációs Finanszírozási Eszköz (HOFE) - a halászati övezetek regionális természetű problémáit orvosló alap 5. Kohéziós Alap 6. Egyéb pénzügyi eszközök és intézmények (pl. Európai Beruházási Bank; Európai Beruházási Alap) 2. Mutassa be az un. közösségi támogatási kereten (1) és az ún. egységes programozási dokumentumon (2) alapuló eljárásokat! (1) Ez a támogatások odaítélésének legáltalánosabb formája. Az első szakaszban: Elkészítik a nemzeti fejlesztési terv -et. A tagállam ezt benyújtja a Bizottságnak. A dokumentum tartalmazza a tagállam társadalmi-gazdasági leírását, a regionális politika stratégiáját, és a megvalósításához szükséges finanszírozási igényeket. A másodikban: Jóváhagyják a közösségi támogatási keret -et. A Bizottság elbírálja a dokumentumot és a nemzeti fejlesztési terven alapuló közösségi támogatási keretet hagy jóvá a tagállamnak. Tartalma: a fejlesztési stratégiát; a finanszírozási tervet éves, strukturális és prioritások szerinti bontásban; az irányító hatóságok nevét, és a partnerség elveit. A harmadikban: Az operatív programok konkretizálják a közösségi támogatások felhasználásának módját. Ezek integrált operatív programok, ami annyit tesz, hogy egynél több strukturális alapból támogatott fejlesztési feladatok végrehajtását rögzítik (pl. ez tartalmazza a támogatásokhoz kapcsolódó monitoring rendszerhez, és az ellenőrzéshez kapcsolódó szabályokat).

5 (2) Fontos, hogy az egymilliárd Eurónál kisebb programok esetében egyszerűsített eljárás is alkalmazható (nem kell 3 lépcső). Ez tulajdonképpen a 3 szakasz összevonásával működő eljárás, mivel a tagállamok fejlesztési tervek helyett az operatív programok (lásd fentebb) szerkezetéhez és tartalmához hasonló egységes programozási dokumentum tervezetét nyújtják be a Bizottságnak. A döntés után egyből megindul a fejlesztési programok végrehajtása. 3. Mutassa be a Kohéziós Alapot! Létrehozásáról a Maastrichti Szerződés rendelkezett. Az elnevezése megtévesztő, mert csak két fő szektor fejlesztését célozza ez az alap tagállami szinten (lásd 1. pont). Kohéziós eszköz, és mégis tagállami célokat szolgál. A regionális politika része, mégis a tagállamok a kedvezményezettek. Jellemzői: A támogatás csak a környezetvédelem és a közlekedési szektorban használható fel A támogatások kizárólagos címzettjei a tagállamok A tagállam csak akkor kap, ha GNP-je nem haladhatja meg a közösségi átlag 90%-át A kedvezményezett tagállam teljesítse a stabilitási és növekedési egyezmény elvárásait (pl. költségvetési hiány 3% alatt, államadósság 60% alatt legyen) Csak az egyedi projektek kerülhetnek támogatásra ( projektumfinanszírozás ) Az adott projektum költségeinek max %-a finanszírozható az alapból Szociális politika 8. Mi az a mainstreaming? Esélyegyenlőség általános elvének érvényesítése (főleg férfi-nő diszkrimináció tilalma!). 9. Határozza meg a pozitív diszkrimináció fogalmát! A szociológiában a pozitív diszkrimináció, hátrányt csökkentő megkülönböztetés csoportra, személyre vonatkozó jogi, adminisztratív vagy egyéb segítséget jelent, melyre a csoport vagy személy valamilyen szempontból a többséghez képest hátrányos helyzete ad okot. Indítéka a domináns egyén vagy csoport együttérzése, megértés illetve a másik fél követelése vagy tiltakozása a gazdasági és társadalmi igazságtalanság ellen. Szándéka a szolidaritás, az embercsoportok közötti gazdasági vagy társadalmi igazságtalanság enyhítése, vagyis az esélyegyenlőség megteremtésre. 10. Melyek a közösségi szociálpolitika területei? 1. Személyek szabad mozgása 2. Szociális biztonsági rendszerek koordinációja 3. Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosítása 4. Munkavállalói jogok védelme 5. Munkavédelem (egészség- és biztonság védelme a mukahelyen) 6. Európai szociális párbeszéd 7. Európai Szociális Alap (a politika pénzügyi hátterét adja) 8. Foglalkoztatáspolitika (és szociális védelem) nyitott koordinációja 9. Nyitott koordináció a szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem; a nyugdíjrendszerek; és az egészségügy területén.

6 11. Mi a jelentősége a Defrenne II. és a Kalanke-esetben hozott döntésnek? (1) Stewardess, aki elérte a 40 éves kort, el kellett hagynia a légitársaságot. Ez az ítélet indította el a nemek közötti jogegyenlőség megteremtését célzó irányelvek megszületését. Ilyenek voltak a nemek közötti, egyenlő bérrel kapcsolatos 75/117/EGK irányelv; a munkakörülmények, a szakképzés, az előmenetel terén való egyenlő bánásmódról szóló 76/207/EGK irányelv; 79/7/EGK irányelv a szociális rendszerben való egyenlő bánásmódról; a 92/85/EGK irányelv a terhes nők munkahelyi egészségének és biztonságának javításáról szól. (2) Ez az ítélet a pozitív diszkriminációval hozható összefüggésbe, vagyis: a társadalmi életben lévő esélyegyenlőtlenségeket lehet kompenzálni pozitív diszkriminációt tartalmazó irányelvekkel, de tilos az abszolút és feltétlen előnyben részesítés az egyik nem javára a másikkal szemben (a konkrét esetben: az azonos szakmai felkészültséggel rendelkező férfiak és nők közül csak nőket vették fel egy adott állásra, arra hivatkozva, hogy a munkahelyek többségét ezidáig férfiak töltötték be) Szociális politika (bővebben) 5. Mit foglal magába a szabad mozgáshoz való jog és melyek a szabad mozgás jogának korlátjai? (1) Ez az EU négy alapszabadságának egyike. Tartalma: a közösség polgárai nemzeti hovatartozásuktól függetlenül eljuthassanak oda, ahol munkájuk iránt kereslet van, és minden uniós polgár azonos feltételekkel vállalhat munkát az EU bármely tagállamában. 4 fontos tartalmi eleme: A munkavállalók jelentkezhetnek állásajánlatokra, ehhez az ország területére szabadon beléphetnek, az országban tartózkodhatnak munkavégzés céljából, és a foglalkoztatás megszűnése után az ország területén maradhatnak. (2) A korlátok közül három fontos van: 1. A szabad mozgás joga csak a tagállamok polgárait illeti meg (munkavállalók, nyugdíjasok, diákok, magukat önerőből eltartók is jogosultak) 2. A szabad mozgás joga nem érvényesül a közszolgáltatásoknál (pl. pedagógusok, tengerészek, kutatók) 3. A szabad mozgás joga nem érvényesül a tagállamoknak megengedett, korlátozó szabályok meghozatala esetén a közrend, a közbiztonság, a közegészség területén (de a munkavállalást egyedi esetekben való elutasító döntést nem lehet gazdasági okokkal megindokolni!). 6. Mely alapelvekre épül a szociális biztonsági rendszerek koordinációjának csúcsjogszabálya, a 1408/71 EGK rendelet? 1. Az állampolgárságon alapuló diszkrimináció tilalma 2. Összesítés elve - a szociális jogosultság mértékének meghatározásához össze kell adni a különböző tagállamokban, munkavégzéssel töltött időtartamokat (pl. 2 év munka Németországban is beszámít a hazai nyugdíj megállapításánál)

7 3. A juttatások exportálhatósága - a szociális juttatások személyhez kötöttek, vagyis nem függenek attól, hogy a munkavállaló hol lakik, vagy hol dolgozik (az összeg ugyanannyi marad) 4. Egyetlen tagállam jogának alkalmazása - a munkavállalóra csak egyetlen tagállam jogát kell alkalmazni, általános szabályként azon tagállamnak a joga irányadó,amelyben dolgozik (lex laboris elve) 5. A juttatások átfedésének tilalma - a külföldi munkavállalók ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe a másik tagállamban való munkavállalás miatt; ez az elv megakadályozza a juttatások esetleges megkettőződését (valaki egyszer fizet és kétszer kap ellátást) De fordítva működik: Aki több tagállamban fizet TB-t, az több állam szolgáltatására is jogosult 7. Ismertesse a közösségi munkajog két fő részét! I. Közösségi munkajog Az EU szabályainak két véglet között kell egyensúlyt találniuk, hogy kialakíthassák az ideális munkaerő-politikát. A közösségi szociális jogalkotás két deklarált szociális célja: 1. A munkavállalók munkakörülményeinek javítása a munkav.-i jogok szabályozásával 2. A versenysemlegesség biztosítása (ne menjen ennek rovására az 1. túlszabályozása) Ez a kettősség jól látható aa 75/129/EGK irányelven, ami a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatban tartalmaz szabályokat. Ez egyszerre biztosítja a munkavállalók egzisztenciális védelmét, és megakadályozza a tagállamok szabályainak jelentős egymástól való eltérését, mert különben az a közös piac működését hátráltatná. (pl. az egyik tagállamban szinte nem is védik a munkavállalót, ezért a cégek oda akarnak menni telephelyet létrehozni, mert akkor könnyebb kirúgni az alkalmazottakat) II. A munkahelyi egészség- és biztonságvédelem A 89/391/EGK irányelv szabályozza, aminek általános célja a megelőzés. A fenti kettőség itt is érvényesül. 8. Ismertesse a közös foglalkoztatási stratégiát! A nyitott koordináció foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos rendelkezései a luxemburgi folyamat -ban testesültek meg (luxemburgi foglalkoztatási csúcstalálkozó 1997-ben). Az EU számára a fokozatosan emelkedő munkanélküliség jelenti az egyik legnagyobb szociális kihívást. A nyitott koordinációs folyamat lényege, hogy a szakmai célokat a Tanács fogadja el egy integrált irányvonalak elnevezésű politikai dokumentum kibocsátása útján, aminek a végrehajtásáról a tagállamoknak kell gondoskodniuk, egy Nemzeti Akcióterv segítségével. A nyitott koordináció éves ciklusról hároméves ciklusra állt át, amely ig tart óta három általános és 10 specifikus célkitűzés határozza meg a foglalkoztatási stratégiát óta a foglalkoztatási stratégiát beintegrálták a növekedés és munkahelyek címbe, ezzel elvesztette eddig önálló mivoltát. A közösségi foglalkoztatáspolitika nem érinti közvetlenül a munkaerőpiac szereplőit, hanem a nemzeti foglalkoztatáspolitikát próbálja befolyásolni a fentebb leírt koordináció -val.

8 9. Melyek az Európai Tanács által elfogadott évi foglalkoztatási irányvonalak pillérei? 1. Az Európai Tanács és a Bizottság évente jelentés -ben elemzi a Közösség foglalkoztatáspolitikai helyzetét. A jelentés alapján az Európai Tanács minden évben minősített többséggel irányvonalakat (ma már integrált irányvonalakat) fogad el. 2. A tagállamok Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervek -et dolgoznak ki az irányvonalak alapján, amikben a tagállamok leírják az előzőévi megtett intézkedéseket és a jövő év feladatait is. 3. Az akcióterv alapján a Tanács értékeli a tagállamok foglalkoztatáspolitikáját. (A Tanács minősített többséggel ajánlásokat tehet az egyes tagállamoknak) 4. Ez az új ciklus 1. Lépése: Az Európai Tanács jelentésben elemzi a foglalkoztatáspolitika helyzetét és elfogadja a következő évre szóló foglalkoztatási irányvonalakat, és így tovább (FONTOS! NÉZD MEG AZ ELŐZŐ TÉTELT IS!) Fogyasztóvédelem 12. Határozza meg a fogyasztó fogalmát! Fogyasztó: az a természetes személy, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül árut vesz, rendel, kap, használ, illetve akinek a részére a szolgáltatást végzik, továbbá aki az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje. 13. Mi a fogyasztói szerződés? Fogyasztói szerződés az a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti; (a törvény jótállásra és kellékszavatosságra vonatkozó szabályai alkalmazásában az a szerződés minősül fogyasztói szerződésnek, amelynek tárgya ingó dolog.) 14. Mi az a cooling off időszak? Időszak, amely alatt a fogyasztó büntetésmentesen és indoklás nélkül elállhat a már megkötött fogyasztói szerződéstől. Távollévők közötti szerződés esetén ez legalább 7 munkanap. 15. Mit jelent a minimum harmonizáció? A gyakorlatban az EU ún. minimum harmonizációt alkalmazza, amely az egyes kérdések rendezését a tagállamoknak hagyja meg, és az általános szabályozási elvek lefektetése mellett csak addig a mértékig szabályoz, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a tagállami szabályok egymással ténylegesen harmonizáltak legyenek. A közösségi irányelv, mint jogszabálytípus különösen alkalmas e szabályozási mód alkalmazására, mert az irányelvek tagállami átültetés révén válnak a nemzeti jog részévé, így maga az irányelvet végrehajtó tagállami jogszabály rendezi azokat a kérdéseket, amelyeket a minimum harmonizáció meghagy. 16. Határozza meg a termékfelelősség fogalmát! A termékfelelősség alapján elsődlegesen a gyártó (= a terméke előállítója vagy képviselője az Unión belül; minden olyan személy, aki a termék előállítójaként nevezi meg magát (védjegy); importáló; az értékesítési láncban résztvevő, akinek a tevékenysége a termék biztonsági jellemzőit befolyásolhatja) felel a termék hibája által okozott károkért. A gyártó felelőssége fokozott:

9 - taxatíve kimentési okok - objektív jellegű - a károsulttal szemben semmis a korlátozása/kizárása 17. Mi a termékhiba? A termék hibás ha nem nyújtja azt a biztonságot ami általában elvárható, figyelemmel különösen a termék: - rendeltetésére - ésszerűen várható használatára - a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra - a termék forgalomba hozatalának időpontjára - a tudomány és a technika állására 18. Ki minősül gyártónak? gyártó az árut üzletszerűen előállító vagy termelő, illetve az, aki az árun elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát az áru gyártójaként tünteti fel, továbbá, akinek a tevékenysége az áru forgalomba hozatala során az áru biztonságosságát befolyásolhatja, illetve a terméket előállító képviselője az Unión belül, ennek hiányában a termék importőre 19. Ismertesse a házaló kereskedelemről szóló irányelvet! Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések külön jellegzetessége, hogy a szerződéskötést mindig a kereskedő kezdeményezi, ami a fogyasztót felkészületlenül éri és így igen gyakran képtelen a kínált áru minőségét és árát más árukkal összehasonlítani. Az irányelv meghatározza a tárgyi hatálya alá tartozó szerződések körét, valamint a fogyasztó és a kereskedő fogalmát. A kereskedő köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni elállási jogáról és megjelölni annak a személynek a nevét és címét, akivel szemben ezt a jogot érvényesíteni lehet. A fogyasztó ennek kézhezvételétől számított hét napnál nem rövidebb időszakban gyakorolhatja az elállás jogát. Az irányelv minimum harmonizációt kíván megvalósítani, a tagállamok számára nyitott a szigorúbb szabályozás fenntartása. Szabályozási technika: nem tiltja a házaló kereskedést, mindössze a szerződéskötés körülményeit határozza meg; 20. Ismertesse a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló irányelvet! A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló irányelv a felek által kötött szerződés tartalmát szabályozza a fogyasztók védelme céljából. Erőteljesen beavatkozik a nemzeti magánjogi szabályrendszerekbe is. Tisztességtelennek minősül az a szerződéses feltétel, amely a jóhiszeműség kötelezettségével ellentétes, a felek jogai és kötelezettségei tekintetében jelentős egyensúly-eltolódást eredményez a fogyasztó hátrányára. Ilyenek:

10 - aránytalanul magas összegű kártérítés; - visszafordíthatatlanul kötelező szerződéses feltétel; - indok nélküli módosítás. Tárgyi hatály: nem egyedileg elfogadott fogyasztói szerződések (ha az alkufolyamat egyszerűen hiányzik). Követelmény az egyszerű és érthető nyelv használata. Az irányelv minimumharmonizációt kíván megvalósítani, a tagállamok számára nyitott a szigorúbb szabályozás fenntartása. Az irányelv a tisztességtelennek ítélt szerződési feltételekről kimondja, hogy azok a fogyasztót nem kötelezik. Nincs fekete lista, csak szürke lista, a tagállamok bíróságai dönthetnek arról, hogy egy szerződési feltétel valóban tisztességtelen-e. 21. Ismertesse a termékfelelősségről szóló irányelvet! A szabályozás oka az eltérő szabályozás a tagállamok között: vétkességi/ objektív felelősség. Az irányelv tartalma: A gyártó objektív felelősségét vezeti be. Tárgyi hatály: - ingók; - villamos energia is; - az agrártermékek nem! Személyi hatály: - a gyártó (aki a terméket, vagy egy részét előállítja); - aki nevével, vagy védjegyével ellátta a terméket; - az importőr; - a szállító (csak ha nem tudja megnevezni a saját szállítóját/ a gyártót). Az irányelv kulcsfogalma a termékhiba: hibás az a termék, amely nem biztosítja azt a biztonságot, amelyet egy személy jogosult elvárni. A relatív biztonság a követelmény. Mentesülés a felelősség alól: - ha a termék piacra dobásakor a hiba nem létezett; - ha a termék a közhatóság előírta kötelező szabályoknak megfelelt; - ha a hibát a termék piacra dobása idején meglevő tudományos és technikai ismeretek alapján nem lehetett valószínűsíteni. Fogyasztóvédelem (bővebben) 10. Ismertesse a Cassis de Dijon,a Drei Glocken és a Clinique ügyet! Cassis de Dijon-ügy:

11 A jogvita kiindulópontja a kis alkoholtartalmú Cassis de Dijon likőr németországi behozatalának tilalma volt, lévén, hogy az ital alkoholtartalma nem érte el a német törvények által megkövetelt minimumot. A Cassis de Dijon-formula: a nemzeti jogrendszerek különbségeiből adódó kereskedelmi korlátok mindaddig elfogadhatók, amíg a kötelező követelmények érvényesítése céljából szükségesek, különösen a pénzügyi ellenőrzés hatékonysága, a közegészség, a kereskedelmi ügyletek tisztasága és a fogyasztóvédelem szempontjából. Ezek alapján a Bíróság visszautasította a német szabályt. Drei Glocken-ügy: A Bíróság az olasz tésztakészítésnek azt a hagyományát, amely csak durumbúzát használ, nem tartotta elegendő indoknak ahhoz, hogy az olasz hatóságok korlátozzák a fogyasztói választékot. Clinique-ügy: A német jog megtiltotta a Clinique szó használatát a kozmetikumokra nézve, mondván, hogy az megtévesztő lehet a fogyasztókra (gyógyhatásúnak gondolhatják). A Bíróság elutasította ezt az érvelést is. 11. Melyek a Bizottság os fogyasztói stratégiájának fő célkitűzései? A fogyasztóvédelem közös magas szintje (harmonizáció): - a fogyasztói javak és szolgáltatások biztonsága; - a fogyasztók gazdasági érdekeivel kapcsolatos szabályok. A fogyasztóvédelmi szabályok hatékony végrehajtása - a Bizottság a tagállami együttműködést kívánja javítani; - információs adatbázisok fejlesztése; - jogorvoslatok fejlesztése. A fogyasztói szervek részvétele az EU politikáiban: - a fogyasztói érdekképviseletek az EU politikájába történő bevonásának felülvizsgálata; - a fogyasztói érdekképviseletek támogatása. 12. Melyek az EU fogyasztóvédelemmel foglalkozó intézményei és mik a feladataik? 1. Fogyasztói Politikai Szolgálat: - általános ügyek, kapcsolattartás az Európai Közösség intézményeivel és a fogyasztóvédelmi szervezetekkel; - jogszabály-előkészítés és -alkalmazás; - általános termék- és szolgáltatásfelelősség; - fogyasztói tájékoztatás és oktatás; - fogyasztói ügyletek. 2. Operatív Tudományos Bizottság: - a Bizottság tudományos albizottságainak munkáját fogja össze. 3. Fogyasztói Kérdések Bizottsága:

12 - Fogyasztói Szervezetek Európai Irodája; - Európai Közösségek Családi Szervezetei; - Fogyasztói Szövetkezetek Európai Közössége; - Európai Szakszervezetek Konföderációja. 4. Fogyasztók Konzultatív Bizottsága: - a Fogyasztói Kérdések Bizottságát váltotta fel; - független szakértőkkel. 5. Fogyasztók Konzultatív Testülete: - az FKB-t váltotta fel. 13. Ismertesse az EU termékbiztonsági szabályait! A fogyasztók egészsége és biztonsága érdekében technikai harmonizáció szükséges. Az irányelv meghatározza a termék, a biztonságos termék, a gyártó és a forgalmazó fogalmát. Meghatározza az általános biztonsági követelményeket. Követelmény a fogyasztók megfelelő információval való ellátása. Hiba észlelése esetén az illetékes hatóságokat haladéktalanul tájékoztatni kell. A tagállamok kötelessége ennek biztosítása. RAPEX-rendszer: a gyorsabb információáramlás érdekében. A tagállamok védintézkedéseket is alkalmazhatnak egyes fogyasztói termékek a közös piacon történő forgalmazásával szemben. A szabályozás célja: biztonságos termékek. Az Európai Szabványügyi Bizottság megfelelőségi jelölésével ellátott termékek a nemzeti követelményeknek is megfelelnek. Emellett a már meglévő szabványokat is felsorolja az irányelv. További szabályok egy-egy szektorra: - elektromágnesekre; - játékokra; - egyéni védőeszközökre; - a nem automatikus működésű mérlegekre. 14. Ismertesse az EU reklámszabályait! A Közösség célja: átfogó jogalkotás a megtévesztő, a tisztességtelen, valamint az összehasonlító reklámok szabályainak egybefoglalásával. A Bizottság az előbbi kettő ellenőrzését és az utóbbi megengedését indítványozta. A tagállami szabályok különbözősége negatív hatást gyakorolt az integrációra. Fontos cél továbbá a fogyasztók védelme. Az irányelv tartalma: Az irányelv középpontjában a megtévesztő reklám (becsap/ becsaphat/ félrevezet/ a versenytársakra káros) áll. Megítélésénél tekintetbe kell venni a reklám összes jellegzetességét.

13 A reklám megtévesztő voltának megállapítása a tagállami bíróságok feladata. Értelmezési nehézségek adódhatnak, mivel az irányelv nem kimerítő jelleggel sorolja fel a figyelembe vehető szempontokat. A Bíróság nem támogatta a félrevezető kifejezés tág értelmezését. Összehasonlító reklám: olyan reklám, amely kifejezetten, vagy hallgatólagosan egy versenytársat vagy annak áruját vagy szolgáltatását jelöli meg. Az összehasonlító reklám csak nyolc konjunktív feltétel megléte esetén megengedett. Az irányelv megköveteli a tagállamoktól a megtévesztő reklámok ellenőrzésére szolgáló megfelelő és hatékony eszközöket. Az eljáró hatóságoknak rendelkezniük kell a szankció lehetőségével. Az irányelv nem zárja ki az önszabályozó testületek önkéntes tevékenységét 15. Mikor megengedett az összehasonlító reklám? Összehasonlító reklám: olyan reklám, amely kifejezetten, vagy hallgatólagosan egy versenytársat vagy annak áruját vagy szolgáltatását jelöli meg. Akkor és csak akkor megengedett, ha: 1. nem megtévesztő; 2. azonos igényeket és azonos célt szolgáló árukat és szolgáltatásokat hasonlít össze; 3. az árukat és szolgáltatásokat reprezentatív módon, hitelt érdemlően és objektív módon hasonlítja össze; 4. nem zavarja össze a fogyasztókat; 5. nem rontja más védjegyek, kereskedelmi megnevezések és egyéb megkülönböztető jelölés hitelét, azokat nem sérti; 6. azonos eredetű vagy azonos területről származó termékeket hasonlít össze; 7. a versenytárs védjegyének, kereskedelmi megnevezésének és más megkülönböztető jegyének jó hírnevéből tisztességtelen előnyre nem tesz szert; 8. más védjeggyel, vagy kereskedelmi megnevezéssel rendelkező árunak, vagy szolgáltatásnak nem másolatát, vagy imitációját mutatja be. Környezetvédelemi politika 22. Mi a környezeti hatásvizsgálat? Sajátos eljárás, kiemelkedő jelentőségét az adja, hogy a vizsgálat átfogja a környezeti elemek elvileg teljes körét, sőt még a környezetvédelmen kívüli, de ahhoz kapcsolódó kérdésekre is kitér. Tárgyi hatály: (Három melléklet határozza meg.) - melléklet: azon projekteket tartalmazza, amelyek esetében a hatásvizsgálat kötelező; - melléklet: szintén kötelező a hatásvizsgálat, de a tagországok döntik el, hogy az egyes projektekre milyen feltételekkel lesz kötelezően alkalmazható a hatásvizsgálati eljárás; - melléklet: a II. melléklet kiegészítése, a kiválasztási, határozathozatali szempontok megjelölése.

14 A hatásvizsgálat következménye a fejlesztési hozzájárulás. A hatásvizsgálatnak az országhatárokon átterjedő hatásokra is ki kell terjednie. A nyilvánosság bevonása meghatározó követelmény. 23. Mi az integrált szennyezésmegelőzés? Az Európai Tanács integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) szóló 96/61/EK Irányelve az EU kiemelkedő fontosságú környezetvédelmi jogszabálya Az integrált megközelítés a korszerű környezetvédelem egyik alapelve, ami azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek terhelését és szennyezését nem külön-külön, hanem egységesen kell vizsgálni. A levegőbe, vízbe vagy talajba történő kibocsátások egymástól elkülönült kezelése ugyanis inkább a szennyezés egyik környezeti elemből a másikba történő átvitelére ösztönözhet, mintsem a környezet egészének védelmére. 24. Mi a legjobb elérhető technika (BAT)? Az integrált megközelítés érvényre juttatását a jogszabály által előírt elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazása biztosítja, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a folyamatok (tervezés, engedélyeztetés, megvalósítás, üzemeltetés, tevékenység felhagyása) során a kibocsátásoknak már eleve a forrásnál történő csökkentésére és a természeti erőforrások hatékony felhasználására kell törekedni. 25. Mi a GMM? A genetikailag módosított organizmusok (GMO), illetve mikroorganizmusok (GMM) környezetbe jutását a 90/220/EGK irányelv szabályozza, amely a biotechnológia alapvető szabálya. 26. Mi minősül hulladéknak? Irányelvek értelmében minden hulladéknak tekinthető, amitől annak birtokosa megszabadul, kíván vagy köteles megszabadulni. Birtokost érintő jogi kötelezettségek: - környezeti szempontból leghatékonyabb megoldásokat alkalmazni, indokolatlanul nagy költségvállalás nélkül - olyan termékek kialakítására kell törekedni, amelyek a lehető legkisebb mértékben járulnak hozzá a hulladék növekedéséhez - hulladékokat a lehető legközelebb eső létesítményben kell ártalmatlanítani 27. Mi az információhoz való hozzájutás szabadsága? Bármely személynek, aki kéri ki kell adni a kért környezetre vonatkozó információt. 28. Ismertesse a környezetbarát termékjelzés odaítélési rendszerét! - ökocímke azon termékeknek és szolgáltatásoknak, melyek összhangban vannak a Közösség egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelményeinek - Szabályozás célja: fogyasztók tájékoztatása, és ilyen termékekre kedvezmények vezethetők be (Európai Virág jelzés) - az ökológiai kritériumok legyenek pontosak, egyértelműek, objektívek - pályázat, szakértő testület dönt

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Vállalkozók Európában 8. szám TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Budapest, 2001 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2 Termékforgalmazás az EU-ban és Magyarországon A Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet A Kormány álláspontját nme tükrözi JELENTÉS a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet 2009. március TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 I. A Program

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

Kovács László. Elôszó. 1. fejezet: Az áruk szabad áramlása

Kovács László. Elôszó. 1. fejezet: Az áruk szabad áramlása dióhéjban Kovács László Elôszó Mirôl állapodtunk meg az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalásokon? Milyen feltételekkel kerül be Magyarország az EU-ba 2004. május elsején? Ha ezekre a kérdésekre keresi

Részletesebben

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése Vityi Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben