Az új hulladék keretirányelv és várható hazai hatásai. XVIII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új hulladék keretirányelv és várható hazai hatásai. XVIII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2008."

Átírás

1 Az új hulladék keretirányelv és várható hazai hatásai XVIII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Markó Csaba

2 Új EU tervek Hulladékmegelőzési és újrafeldolgozási tematikus stratégia: - újrafeldolgozó társadalom (recycling society) - életciklus szemlélet (life-cycle thinking) - ötlépcsős hulladékgazdálkodási hierarchia - X. környezetvédelmi akcióprogram + hulladékképződés eltérítése a gazdasági növekedéstől + közösségi célok a megelőzés és a hasznosítás területén Új hulladék keretirányelv: - Egyértelműbb fogalmak - Veszélyes hulladék és hulladék olaj szabályozás beépítése - Hasznosítási technikai normák, a hulladék vége - Másodnyersanyagok és melléktermékek - Nemzeti megelőzési programok

3 Stratégiai alapok a hulladékgazdálkodás hierarchiája Megelőzés A hulladékképződés, a veszélyesség és a hatás csökkentése, újra-használat Előkészítés újrahasználatra Ellenőrzés, tisztítás, javítás Újrafeldolgozá s Anyag kinyerés, termék-előállítás Egyéb Hasznosítás Energia kinyerés Ártalmatlanítá s Égetés Lerakás

4 Az új hulladék keretirányelv Hatály Csak kivételek: - légköri kibocsátások - in situ föld és épületek, állapottól függetlenül - kitermelt szennyezetlen föld, ha helyben felhasználják (EP: vagy máshol) - radioaktív hulladák - hatástalanított robbanóanyag - fekália, ha nem állati melléktermék, szalma és egyéb természetes, nem veszélyes, mezőgazdasági vagy erdészeti anyagok, amelyeket a gazdálkodásban, az erdészetben vagy biomasszából energia előállítására használnak

5 Az új hulladék keretirányelv További kivételek, ha más EU jogszabály rendelkezik róluk - szennyvíz - állati melléktermék és hulla, hacsak nem hulladékkezelés (lerakás, égetés, komposztálás, biogáz - bányászati hulladék - élővízi üledékek, ha vízrendezési célból a mederben áthelyezik + (EP: nem veszélyes természetes üledék) + (EP: szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása)

6 Az új hulladék keretirányelv Fogalmak: - hulladék, veszélyes hulladék, hulladék olaj, hulladéktermelő, hulladékgazdálkodás, BAT - hulladékbirtokos, kereskedő, közvetítő - biohulladék (lebomló kerti és parki, konyhai, élelmiszer, és hasonlók az élelmiszeriparból) + EP: mikroorganizmusok által lebontható növényi és állati eredetű - gyűjtés: + válogatás és tárolás kezelés előtt + EP: elkülönített gyűjtés (hull.áram) - kezelés: hasznosítás és ártalmatlanítás, ill. előkezelés

7 Az új hulladék keretirányelv Fogalmak - megelőzés (újra-használat vagy élettartam-növelés, mennyiség, veszélyes anyag tartalom, ill. káros hatás csökkentés) - újra-használat (eredeti célra termék v. alkatrész) - hasznosítás (helyettesítés a gazdaságban), nem kimerítő lista + EP helyettesítési, cél, hatékonysági feltételek) - újrafeldolgozás (anyagok hasznosítása, kiv. energia, fűtőanyagelőállítás, feltöltés + EP kiv. kémiai energia - újra-használatra előkészítés (ellenőrzés, tisztítás, javítás) - regenerálás (hull.olajból alapolaj) + EP energia hasznosítás (pozitív mérleg) - ártalmatlanítás (minden, ami nem hasznosítás, még ha van is anyag v. energia kinyerés), nem kimerítő lista

8 Hierarchia + EP megelőzés és csökkentés újra-használatra előkészítés újrafeldolgozás egyéb hasznosítás, pl. energia ártalmatlanítás iránymutató alapelv / általános szabály Az új hulladék keretirányelv A legjobb környezeti eredmény elérésének elősegítése, életciklus szemlélet alapján transzparens eltérési lehetőség (elővigyázatosság, fenntarthatóság, technikai és gazdasági megvalósíthatóság, erőforrás-védelem, hatáselemzés)

9 Melléktermék - nem a termelés elsődleges célja, de - általánosan elterjedt használat Az új hulladék keretirányelv - átalakítás nélküli közvetlen felhasználhatóság - a termelő eljárás elválaszthatatlan eredménye - termék normáknak és biztonsági követelményeknek megfelel - egyedi kritériumok külön eljárásban (kommitológia) + EP: kihagyni, ettől még hulladék

10 Az új hulladék keretirányelv A hulladék vége A hulladék megszűnik hulladéknak lenni, ha hasznosítási eljárásnak vetik alá, és megfelel az alábbi kritériumoknak: - egy adott célra általánosan használják - létező piaca, illetve piaci igény van - az adott célú használat technikai normáinak, ill. szabályozásainak megfelel, határértékek, használat és szállítás környezeti kockázatai) - nincs maradandó környezeti v. eü. hatása - az egyes hulladékokra vonatkozó speciális kritériumok külön eljárásban (kommitológia) - tagállami elbírálás, bejelentési kötelezettséggel + EP: Tagállam kérheti a Bizottságot, hogy az újrafeldolgozott hulladékról állapítsa meg, hogy kivételként megszűnt-e hulladéknak lenni. Magas fokú biztonsági garancia, külön szabályozás. Hasznosítási elszámolás, ha az újrahasználat v. a hasznosítás befejeződött. Tagállami elbírálás nem lehetséges. Szabályozás 5 éven belül komposztra, papírra, törmelékre, üvegre, fémre, gumiabroncsra, textilre.

11 Az új hulladék keretirányelv Hulladékjegyzék - Tagállam dönthet úgy, hogy a listán nem-veszélyes hulladék veszélyes legyen, ha a veszélyességi kritériumok valamelyikét mutatja. Bejelentés a Bizottságnak ha indokolt, lista módosítás - Tagállam dönthet úgy, hogy a listán veszélyes hulladék nem-veszélyes legyen, ha a veszélyességi kritériumok egyikét sem mutatja. Bejelentés a Bizottságnak ha indokolt, lista módosítás. - lista módosítás speciális eljárásban (kommitológia) + EP: az átsorolás oka nem lehet a szennyező összetevők koncentrációjának csökkentése hígítással v. keveréssel. A tagállam a lista módosulásáig vh-ként köteles kezelni. A lista módosítása legyen nyilvános.

12 Az új hulladék keretirányelv Kiterjesztett gyártói felelősség - Tagállamok lehetősége visszavételi, kezelési és finanszírozási kötelezettséget a gyártóra (fejlesztő, előállító, kezelő vagy árusító) róni. - Segíthetik a termékek környezetvédelmi célú tervezését, beleértve az újrahasználati célú fejlesztést, gyártást és forgalmazást, a hasznosíthatóságot és az ártalmatlaníthatóságot. + EP: importáló, +fogyasztói információk, gyártó köteles környezeti szempontból tervezni, tagállam köteles elősegíteni az elkülönített gyűjtést, az újra-használatot és a javítást.

13 Az új hulladék keretirányelv Megelőzés +EP: 2012-re a tagállamok kötelesek a hulladékképződést a 2009-es szinten stabilizálni ben a Bizottság adjon szabályozási javaslatot a megelőzés monitorozására (indikátorok, beszámolók), 2010-ben öko-design kritériumokat a tartós, újrahasználható, ill. újrafeldolgozható termékekre, további csökkentési célokra 2020-ig, akciótervet a fogyasztói szokások megváltoztatására

14 Új hulladék keretirányelv Hasznosítás - A tagállamok intézkedéseket hoznak a hulladék hasznosításának érdekében - A hasznosítás előmozdítása érdekében a hulladékot elkülönítve kell begyűjteni, amennyire az műszakilag, környezetileg és gazdaságilag kivitelezhető, és azt nem szabad összekeverni más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal. + EP: A Bizottság szabályozási javaslatot dolgoz ki a hasznosítási eljárások környezeti és hatékonysági feltételeiről A tagállamok elősegítik a színvonalas újrafeldolgozást, és ennek érdekében elkülönített gyűjtési rendszereket állítanak fel, 2015-re legalább papírra, fémre, műanyagra, üvegre, textilre, egyéb biológiailag lebomló hulladékokra, olajra és veszélyes hulladékra.

15 Új hulladék keretirányelv Hasznosítás +EP: Újra-használat és újrafeldolgozás - A tagországok kötelesek elősegíteni az újra-használatot, nevezetesen akkreditált újra-használati és javító hálózatok létesítésével, szükség esetén eljárási és termék normákkal - Elősegíthetik más intézkedésekkel is (gazdasági eszközök, beszerzési feltételek, mennyiségi célok vagy forgalmazási tilalmak) - Az újrafeldolgozás érdekében 2020-ra biztosítják, hogy a háztartási és hasonló hulladékok 50%-a, az építési-bontási, a gyártási és ipari hulladékok 70%-a újrafeldolgozásra és újra-használatra előkészítésre kerüljön - 5% alatti újrafeldolgozású, vagy EU-stat adattal között nem rendelkező országok 5 évvel később - Végrehajtási beszámolók a hulladékstatisztikai rendelet szerint - A bizottság külön eljárásban kidolgozza a tagországok teljesítésének jóváhagyási szabályait.

16 Ártalmatlanítás Új hulladék keretirányelv - a tagállamok biztosítják a hasznosításra nem kerülő hulladék ártalmatlanítását + EP: megtiltják a hulladék elhagyását, felhalmozását és ellenőrizrtlrn elhelyezését, D11 és D7 tilos Az emberi egészség és a környezet védelme - A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a hulladékgazdálkodás az emberi egészség veszélyeztetése, a környezet károsítása nélkül történjen; ne jelentsen kockázatot a vízre, a levegőre, a talajra, a növény- vagy állatvilágra; ne okozzon kellemetlen zajt vagy szagot; és ne befolyásolja hátrányosan a tájat vagy a különleges érdeklődésre számot tartó helyeket.

17 Új hulladék keretirányelv Költségek - A szennyező fizet elvvel összhangban a hulladékgazdálkodás költségeit az eredeti hulladéktermelőnek, vagy a jelenlegi vagy a korábbi hulladékbirtokosoknak kell viselniük. - A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a hulladékgazdálkodás költségeit részben vagy egészben a hulladékot előidéző termék gyártójának kelljen viselnie, és hogy e termék forgalmazói osztozhatnak ezekben a költségekben. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos felelősség - Az eredeti hulladéktermelő vagy más birtokos saját maga végezze el a birtokában lévő hulladék kezelését, vagy egy közvetítővel vagy egy hulladékkezelési műveleteket végző létesítménnyel vagy vállalkozással végeztesse el a hulladék kezelését, vagy pedig egy magán vagy állami hulladékgyűjtővel bonyolíttassa le azt.

18 Új hulladék keretirányelv Felelősség - Amikor a hulladékot előzetes kezelés céljából az eredeti termelőtől vagy birtokostól elszállítják, a teljes hasznosítási és ártalmatlanítási művelet elvégzésének felelőssége alól főszabály szerint az előbbiek nem mentesülnek. - A tagállam meghatározhatja, hogy mely esetekben marad a gyártónál a felelősség a teljes kezelési folyamatért, és mikor osztható meg a gyártó és a birtokos felelőssége a kezelési folyamatban részt vevő szereplők között, vagy hárul át egyikükről a másikukra. (3) - A tagállam a hulladékgazdálkodás lebonyolításának felelősségét részben vagy egészben a hulladékot előidéző termék gyártójára, illetve részben e termék forgalmazóira is róhatja. (4) - A hulladékgyűjtést és -szállítást hivatásszerűen végző vállalkozások kötelesek az összegyűjtött és elszállított hulladékot a megfelelő kezelőlétesítményekbe továbbítani.

19 Új hulladék keretirányelv Önellátás és a közelség - a tagállamok intézkednek a hulladékártalmatlanító létesítmények és a háztartásokból összegyűjtött vegyes települési hulladékokat hasznosító létesítmények hálózatának létrehozása érdekében - a tagállamok hálózatuk védelme érdekében korlátozhatják a hulladékégetőkbe irányuló hulladékbehozatalt, ha az akadályozza a belföldi hulladék kezelését - a hálózat biztosítja, hogy a Közösség az ártalmatlanítás és a tszh hasznosítása terén önellátóvá váljon, a tagállamokat pedig képessé kell tennie e cél egyénileg történő elérésére, figyelembe véve, hogy egyes hulladékok számára különleges létesítmények létrehozása szükséges - a hálózat lehetővé teszi, hogy a hulladék az egyik legközelebbi létesítményben legyen ártalmatlanítható, illetve hasznosítható - a tagállamnak a végleges hasznosító létesítmények teljes skálájával nem kell rendelkeznie.

20 Veszélyes hulladék - nem hígítható és keverhető, kivéve BAT engedéllyel - előírásoknak megfelelő címkézés és csomagolás Új hulladék keretirányelv - belföldi szállítás is a szállítási rendelet szerinti kísérővel - háztartási vh-ra az elkülönített begyűjtéstől +EP: termelése, gyűjtése, szállítása, tárolása, kezelése optimális védelmet biztosítson, nyomon-követhetőség és ellenőrzés a végső elhelyezésig, megfelelő kockázat-elemzés a kezelés során a keverés nem célozhatja a hígítást, ill. az enyhébb követelményeknek való megfelelést a tagállamok elősegítik a veszélyes összetevők elkülönítését minden hulladékáramból, mielőtt azok azok a hasznosítási láncba lépnének.

21 Hulladék olaj Új hulladék keretirányelv - Úgy kell kezelni, mint minden más hulladékot, de a tagállamok előírhatják a regenerálás elsődlegességét, és ennek érdekében korlátozhatják a regenerálandó olaj égetési v. együttégetési kivitelét. - elkülönített gyűjtés, kezelést akadályozó keverés elkerülése, ösztönzők alkalmazhatósága (műszaki feltételek, gyártói felelősség, gazdasági szabályozók, önkéntes megállapodások) + EP: általános preferencia a regenerálásnak, ahol a feltételek adottak, kötelező a regenerálás

22 Új hulladék keretirányelv Bio-hulladék - tagállamok intézkedéseket hoznak az elkülönített gyűjtésre - BAT kezelésre - a biohulladékból készített, környezetvédelmi szempontból biztonságos anyagok használatára - a Bizottság vizsgálatot követően szabályozási javaslatot ad(hat) + EP: elsőbbség az anyagában hasznosításnak, házi, helyi v. térségi bio-hulladék létesítményeknek, kötelező elkülönített gyűjtési rendszer, szabályozási javaslat 3 éven belül, talajon történő elhelyezésre részletes szabályok, nemzeti minőségbiztosítási rendszerek, rendszeres veszélyes anyag tesztek, catering hulladék (vendéglátás) sterilizálás - malacok

23 Új hulladék keretirányelv Engedélyezés Kezelés: - típus és mennyiség; a telepre érvényes műszaki és egyéb követelmények; biztonsági intézkedések; alkalmazott eljárás; szükség esetén figyelemmel kísérés és ellenőrzés; bezárás és utógondozás - határozott idejű és megújítható - égetésnél magas energetikai hatékonyság - egységes tevékenységi engedély Mentességi lehetőség, ha létezik általános feltételrendszer, beleértve a hulladék típusát és mennyiségét, ill. a kezelési feltételeket: - hasznosítás - nem vh. helyi ártalmatlanítása - vh. specialitások nemzeti szinten - Bizottság tájékoztatása

24 Új hulladék keretirányelv Engedélyezés - Ha nem engedély köteles, nyilvántartásba vétel: + mentesség alá tartozók, + gyűjtők és szállítók, + kereskedők és közvetítők - Technikai minimumszabályok hulladékgazdálkodási bizottság előkészítésével a Bizottság határozhatja meg +EP: mentesség csak saját telephelyen saját nem-vh. ártalmatlanítása, vh. kezelés engedély-köteles, megismétli az általános feltételeket, nem enged tagállami specialitásokat

25 Tervek és programok Új hulladék keretirányelv - hulladékgazdálkodási tervek lényegében változatlanok - hulladékmegelőzési programok nemzeti szinten, a tervek része vagy önálló: - nemzeti megelőzési célok, intézkedések, minőségi és mennyiségi referenciaszintek - bizottsági útmutató, külön eljárásban közösségi indikátorok - nyilvánosság bevonása, tagországok együttműködése, rendszeres megújítás (6 év), Bizottságnak bemutatás + EP: megismétli a megelőzési javaslatát, Bizottságot kötelezi a legjobb megelőzési eljárások közzétételére, EEA vizsgálja a tagállamok teljesítését

26 Ellenőrzés és nyilvántartás Új hulladék keretirányelv - Az engedélyeseket és nyilvántartásba vetteket időszakosan ellenőrizni kell, a gyűjtés és szállítás esetén az eredetre és a célra is kiterjedően - A hulladékkezelők és a vh. lánc minden szereplője nyilvántartást vezet hulladékai típusáról, mennyiségéről, tulajdonságairól, eredetéről, és ahol az lényeges, rendeltetési helyéről, gyűjtési gyakoriságáról, szállítási módjáról és kezelési módszeréről és ezeket az információkat kérésre az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják. - Az illetékes hatóságoknak vagy a hulladék előző birtokosának kérésére a kezelési műveletek elvégzését igazoló okiratokat be kell mutatni. - A kötlezettségek a nem vh-ra is kiterjeszthetők. - Selejtezés min. 3 év (szállítás 1 év)

27 Új hulladék keretirányelv Végrehajtás és büntetések - A tagállamok megtiltják a hulladékok elhagyását vagy illegális lerakását, illetve ellenőrizetlen kezelését. - A tagállamok megállapítják az ezen irányelv rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó büntetésekre vonatkozó rendelkezéseket, és minden intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. A büntetéseknek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. - 3 évente végrehajtási beszámoló

28 Új hulladék keretirányelv Mellékletek 1. Ártalmatlanítási műveletek változatlan, de D11 tilos, D13 magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző műveleteket, beleértve az olyan előkezelést is, mint például a válogatás, az aprítás, a tömörítés, a pelletek készítése, a szárítás, a zúzás, a kondicionálás vagy az elkülönítés, amit a D1 D12 műveleteket megelőzően végeznek el 2. Hasznosítási műveletek változatlan, de R1 a települési hulladék égető is, ha 2009-ig az energiahatékonyság = (Ep -( Ef + Ei)) / (0.97 x (Ew + Ef)) > 0,6 és 2009-től > 0,65 R3 magában foglalja az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist R5 magában foglalja a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását R12 megfelel a D13-nak 3. Veszélyességi jellemzők - változatlan példa a megelőzési intézkedésekre

29 + EP javaslatok Új hulladék keretirányelv - A Bizottság beszámol és szükség esetén szabályozást javasol a 2. Melléklet módosítására, különös tekintettel + azon esetekre, ahol a felsorolt eljárások nem vezettek megkívánt magas hatékonyságra, + azon esetekre, ahol a hulladék egy része hasznosítási eljárás ellenére ártalmatlanításra került, + más hatékonysági mutató alkalmazására R1-nél + 1. Melléklet módosítása 2-ből átemelendőkkel - A Bizottság 2 éven belül beszámol, hogy az R1 formula a tagállamok jelentései alapján valóban járt-e azzal a jelentős hatással, hogy hatékonyabb égetők épültek, illetve hatékonyabban működnek

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 A 2013.1.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról 2010. évi törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés - a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11206. számú törvényjavaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. május 2013.

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL Avagy mit szabad csinálnia a hulladéknak és mit nem? A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. Előzmények dióhéjban 2000 előtt nincs átfogó hulladék(gazdálkodási) törvény

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

(HL L 182., 1999.7.16., 1. o.) Szám Oldal Dátum M1 Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete (2003. L 284 1 2003.10.31.

(HL L 182., 1999.7.16., 1. o.) Szám Oldal Dátum M1 Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete (2003. L 284 1 2003.10.31. 1999L0031 HU 13.12.2011 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1999/31/EK IRÁNYELVE (1999. április 26.) a

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

A környezetet érő hatások jellemzői

A környezetet érő hatások jellemzői A környezetet érő hatások jellemzői Együtthatás: Az ember környezeti befolyása kezdetektől fogva megfigyelhető, de szemben az egykor elszigetelt, csak az egyes környezeti összetevőket, elemeket érintő

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben