Az új szja szabályok hatása a gyermektelenek nettó reálkeresetére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új szja szabályok hatása a gyermektelenek nettó reálkeresetére"

Átírás

1 Dátum: Tóth István János Az új szja szabályok hatása a gyermektelenek nettó reálkeresetére Az új adójogszabályokat megalapozó döntést kétségtelenül megelızte egy olyan kormányzati hatásvizsgálat, amely számolt az szja változások nettó jövedelemre gyakorolt hatásaival. Az általunk felvázolt elemzésnél mélyrehatóbb kormányzati vizsgálatok az itt leírtaknál sokkal megalapozottabb muníciót adtak és adnak annak a kormányzati munkacsoportnak, amely az új szja-tábla hatását vizsgálja az alkalmazottak jövedelmére. Nem tudjuk azonban, hogy a kormányzati hatásvizsgálatok milyen feltételezésekkel éltek, milyen hatásokat becsültek és mennyire tértek ki az új szja szabályoknak a foglalkoztatottak nettó reálkeresetére gyakorolt hatására. Az itt bemutatott elemzési szempontok, bár eléggé vázlatosak, talán mégis hasznosak lehetnek a jövedelmi hatásokat vizsgálni kívánó érdeklıdık számára. 1 / 18

2 1. Elöljáróban 1.1. Mire jó ez az egész? Az alábbi rövid elemzés, vagy inkább számítási kísérlet, két egymással nem összefüggı célt szolgál. Egyrészt azt szeretné példázni, hogy nyilvános, illetve elemzık által elérhetı adatbázisok és programcsomagok felhasználásával viszonylag kis idı (pár nap) alatt készíthetı olyan tényeken nyugvó elemzés, illetve becslés, amely segít megérteni a kormányzati politikák várható hatásait és feltérképezni e döntések lehetséges kockázatait. Másrészt a kormány által 2010-ben bevezetett új személyi jövedelemadó rendszer hatásainak feltérképezéséhez igyekszik a maga korlátos eszközeivel hozzájárulni. Milyen jövedelmi hatásai lehetnek a gyermektelenekre nézve az egykulcsos adónak? Hogyan hat ez közvetlenül a gyermektelen adófizetık reálkeresetére és azokra a vállalkozásokra, amelyek ıket foglalkoztatják? Az elemzés elıször a bruttó keresetek oldaláról nézi, hogy a különbözı bruttó jövedelmi szinteken keresı gyermektelenek nettó jövedelmét hogyan érinti az új szabályozás. [Hozzá kell tennünk, hogy a nominális kereseti hatások ellentmondásosságára már egy novemberi Portfolio elemzés is felhívta a figyelmet: A járulékemelés pont betesz az átlagjövedelmőeknek,portfolio.hu, november :20. lásd: nek html] Majd becslést ad arra, hogy a foglalkoztatottak mekkora arányának jövedelmi helyzetére hathatott negatívan az új adórendszer, végül pedig kitér arra, hogy azon foglalkoztatottak, akiket hátrány ért, milyen típusú vállalatoknál, milyen nemzetgazdasági ágakban és földrajzilag hol is dolgoznak. Tudom, hogy ami itt következik, csak egy-két kezdeti lépés, inkább kísérlet, mint tényleges és átfogó elemzés. [Ígéretes irány ebbıl a szempontból az adórendszer változtatásának mikroszimulációs vizsgálata: Benedek Dóra - Kiss Áron: Mikroszimulációs elemzés a személyi jövedelemadó módosításának hatásvizsgálatában, Közgazdasági Szemle, LVIII. évf február ( o). Vagy ugyancsak figyelemre méltó egy korábbi, az adórendszer és különféle adóváltozások, illetve esetleges adóreformok lehetséges közgazdasági és jóléti hatásait elemzı tanulmány: Scharle Á. Benczúr P. Kátay G. Váradi B.: Hogyan növelhetı az adórendszer hatékonysága? Lásd: illetve: ] De talán mégis érdekes, mert a kérdés egyrészt aktuális, másrészt ez a kis vizsgálat is képes megvilágítani azt a tényt, hogy akarjuk, vagy nem, de a kormányzati politikák kialakításakor érdemes, és nem is különösebben drága kalkulálni a döntések várható nem kívánatos következményeivel. A kormányzati kudarcok csak így kerülhetık el. [E kérdésekrıl lásd bıvebben: Besley, T.: Principled Agents? The Political Economy of Good Government, Oxford Univ. Press, 2006.] 2 / 18

3 1.2. Adatforrások Az elemzés nyilvános adatbázisokon nyugszik, amelyekhez minden magyarul tudó hozzájuthat: ezeket így kutatók, elemzık, egyetemisták, újságírók, vagy kormányzati elemzı központokban, intézményekben dolgozók is használhatják. Ezek alapvetıen két csoportba oszthatók a hozzáférés szempontjából: a) bárki által kérés nélkül elérhetı adatok: KSH honlap, KSH évkönyvek adatai, a 2010-ben és a 2011-ben érvényes adórendszer leírása [ezek megjelennek az ezekre vonatkozó törvényekben]; b) nyilvános, de csak kérésre, és kizárólag kutatás céljaiból elérhetı adatbázisok. Ilyen az MTA Közgazdaságtudományi Intézet által gondozott és az APEH mérlegadatokkal összekapcsolt Bértarifa felvételek adatbázisa (http://adatbank.mtakti.hu/pages/adatokelerhetosege/ ), amelynek nyers változata térítés nélkül elérhetı a Neumann Nonprofit Kft-n keresztül is (http://www.neumann-haz.hu/). Az elemzés során STATA, SPSS és MS EXCEL programokat használtam Idıhorizont Az elemzés ötletét a Rogán Antal féle munkabizottság létrehozása adta, február 17.-én.: Mint ismert, a minap elıbb Lázár János Fidesz-frakcióvezetı jelentette be [1], aztán Orbán Viktor évértékelıjében is szólt [2] arról, hogy a kormány munkacsoportot hoz létre, amely az új szja-tábla hatását vizsgálja az alkalmazottak jövedelmére. A munkacsoportot Rogán Antal vezetné. A kormány "így védené meg most az embereket." Index, február 16. [http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/02/16/a_versenys zfera_elkepedt_az_szja-akciocsoportok_terven/ ] Az ezt követı napokban kezdtem el a rendelkezésre álló adatbázisok összegyőjtését, rendezését és elemzését. 3 / 18

4 1.4. Köszönetnyilvánítás Az évi adóváltozásoknak a gyermektelenek reálkeresetére gyakorolt, jövedelem szintenkénti hatásainak kiszámításánál Németh Éva és Révész Erika volt önkéntes segítıtársam. Ezúton is köszönöm segítségüket Nyilvánosság Nyilvánosan elérhetı adatbázisokból végeztem egy olyan elemzést, amelynek következtetései és (rész)eredményei másokat is érdekelhetnek. Ezért gondoltam, hogy a leghelyesebb az, ha az elemzés szövegén kívül minden nyilvánosságra hozható adatot és az elemzéssel kapcsolatos dokumentumot közzéteszek. Ezek megtalálhatók a tanulmány mellett: 4 / 18

5 2. Hogyan hat az új adórendszer a gyermektelenek nettó keresetére és a nettó reálkeresetük alakulására? 2.1. A nettó reálkeresetek alakulása a gyermektelenek körében Az új adórendszernek témánk szempontjából két meghatározó eleme volt: a) egyrészt az egységes 16%-os kulcs, b) másrész a gyermekek után járó adóadóalap-kedvezmény [ennek összege havi forint]. Az utóbbi természetesen nem érintette a gyermekteleneket, így az ı nettó jövedelmük kiszámításánál csak az elıbbi hatást kellett figyelembe venni. Ha kiszámoljuk, hogy bizonyos bruttó kereseti szintek, és meghatározott keresetnövekedési ütemek mellett, hogy mennyi lesz a gyermektelen dolgozók nettó keresete, akkor becsülhetı az, hogy az adórendszer hogyan hat (illetve fog hatni) a reáljövedelmek alakulására a foglalkoztatottak e csoportjában. Természetesen ehhez olyan durva feltételezésekkel kell élni, mint a mindenkire egyaránt és egységesen jellemzı infláció. Az elemzés során a KSH által 2010-re kimutatott 4,9%-os éves átlagos inflációval számoltam [http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html]. Ehhez havi Ft és forint közötti bruttó kereseti szinteken, valamint részmunkaidıs foglalkoztatást is reprezentáló havi forintos kereseti szinten vizsgáltam a bruttó keresetek, a keresetnövekedés, a nettó kereset és a reáljövedelem alakulását. A részletes eredményeket lásd külön file-ban: Az eredmények (lásd az 1. ábrát) arra mutatnak, hogy az OET által ajánlott 5-6%-os bruttó béremelési ütem [http://www.hirextra.hu/2010/12/02/oet-megallapodtak-a-jovo-eviberekben/] korántsem elegendı ahhoz, hogy az alacsonyabb keresető gyermektelenek reáljövedelme 2011-re ne csökkenjen. [Az OET tagja döntésük elıtt talán nem végeztek erre vonatkozó számításokat?] Az ábrából jól látszik, hogy az OET által ajánlott 4-6%-os béremelés még a bruttó átlagkeresetet meghaladó kereseti szintek mellett is 3-5%-os reálkereset csökkenést eredményez a gyermektelenek számára. Ha a cél megırizni a keresetek reálértékét a dolgozók e csoportjainál is, akkor jövedelmi szinttıl függıen legalább 9-13%-kal kellene emelni a bruttó béreket. Az ábrán látható, hogy a viszonylag alacsonyabb keresetőek (kiknek a évi bruttó keresete havi forint volt) e téren kissé jobb helyzetben vannak: náluk már 9%-os emelés is elegendı a nettó reálkeresetek szinten tartásához. E jövedelmi szint felett egészen forintig csak növekvı béremelési ütemek mellett lehetséges ez. Emögött a jelenség mögött az adójóváírás kompenzáló hatása húzódik meg: az alacsonyabb keresetőek több, a viszonylag magasabb keresetőek kevesebb adójóváírást igényelhetnek. A gyermekteleneknél csak a 2010-ben bruttó forintnál magasabb keresettel rendelkezık esetében elegendı reálkeresetek szinten tartásához, illetve némi növeléséhez az OET által ajánlott 4-6%-os béremelés. 5 / 18

6 1. ábra: Az új adórendszer becsült hatása a gyermektelenek reáljövedelmének alakulására különbözı jövedelmi szinteken és különbözı bruttó keresetnövekedési szintek mellett, % 15 Az új adórendszer hatása a reálkeresetre a bruttó keresetek emelkedésének különbözı ütemei mellett és különbözı évi bruttó kereseti szinteken 10 reálkereset növekedés, % % 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% bruttó keresetek emelkedésének üteme 2011/ Forrás: Az új szja... Ha egyes bruttó keresetnövekedési ütemek mellett nézzük a reálkeresetek alakulását, akkor itt is érdekes képet mutat az adórendszer nettó keresetekre gyakorolt hatása (lásd a 2. ábrát). Ha egy vállalkozás úgy dönt, hogy egyáltalán nem emeli a béreket, akkor e cégnél csak azok járnak jól az adóváltozással, akik tavaly havi bruttó forint körül, vagy annál többet kerestek nettó jövedelmük annyival emelkedik idén az adóváltozások hatására, hogy az eléri, illetve meghaladja a tavalyi átlagos inflációt, a 4,9%-ot. Az e szint alatt keresık keresetük reálértékének akár 9%-át [a 2010-ben bruttó forintot keresık esetében] is elveszthetik fizetésemelés híján. Ez nagyon nagy szám, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a versenyszektorban 2009-ben, a válság elsı évében a bruttó reálkeresetek átlagosan 0,1%-kal nıttek, és 2010-ben is csak 1,7%-kal csökkentek [lásd STADAT táblák: Ha a munkáltatók az OET ajánlásnak megfelelıen 4-6%-kal emelik a kereseteket és ebben nem tesznek kivételt a gyermekesek és a gyermektelenek között, akkor az utóbbiak nettó reálkeresete akár 6%-kal is csökkenhet a kiinduló jövedelmi szintjük függvényében. A legrosszabbul tavaly forintot keresı gyermektelenek járnak. Ez azt is jelentené, hogy a versenyszektorban, amely idáig inkább elbocsátással, mint a keresetek visszafogásával reagált a válságra [ A vállalati alkalmazkodásról lásd Köllı János elemzését a Munkaerıpiaci Tükörben: Foglalkoztatás, munkanélküliség és bérek a válság elsı évében, In: 6 / 18

7 Fazekas Károly Molnár György: Munkaerıpiaci Tükör 2010, MTA KTI, Budapest, ], már az utóbbi is jellemzı megoldássá válna. A bruttó keresetek 5%-os növelése csak azok számára jelenti reálkeresetük változatlanságát, akik 2010-ben havi bruttó forint felett kerestek. Az e jövedelmi szint alatti gyermektelenek az 5-os kereset növekedési ütem mellett is nettó reálkeresetük csökkenését lennének kénytelenek elviselni. Az utóbbi hatás kivédését láthattuk korábban legalább 13%-os bruttó béremeléssel lehetne elérni minden jövedelmi szint mellett. A 2. ábrán látható, hogy 15%-os bruttó béremelés már minden jövedelemszinten érzékelhetı nettó reálkereset növekedést jelent. De egy ilyen mértékő emelést irreális lenne várni a versenyszektor cégeitıl a válság közepette, még akkor is, ha 2011-re már a fellendülı periódus valószínősíthetı. 2. ábra: Becsült reálkereset változások különbözı bruttó kereseti szintek és kereset növekedési ütemek mellett, 2011/2010, % 15 Reákereset változások különbözı bruttó kereseti szintek és kereset növekedési ütemek mellett, 2011/2010 Reálkereset növekedés üteme, % bruttó keresetek 2010-ben Forrás: Az új szja / 18

8 2.2. Mennyien lehetnek és hol dolgoznak a hátrányt szenvedık? A másik érdekes kérdés, hogy hány alkalmazottat érinthet hátrányosan az adórendszer ben bevezetett változtatása? Azaz hány alacsony jövedelmő gyermektelen dolgozik és hol, milyen ágazatokban, cégeknél dolgoznak kisebb, illetve nagyobb arányban? Ennek a vizsgálatához a bértarifa-felvétel MTA KTI által gondozott legfrissebb, évi adatait vettük alapul. Ebben több vállalati jellemzı (gazdasági ág, tulajdonosi összetétel, gazdálkodási adatok, létszám) mellett a cégnél dolgozók több adata, így neme, születési éve és kereseti adatai is megtalálhatók. A bértarifa-felvétel a versenyszektorban és a non-profit szektorban lévı legalább 5 fıt foglalkoztató vállalkozásokra terjed ki és a évi felvétel mintegy 177 ezer foglalkoztatott adatait tartalmazza. Figyelembe véve az 1-4 fıs cégeknél foglalkoztatottak számát, és a költségvetési szférában 2008-ban alkalmazásban álló 722 ezer fıs létszámot, a bértarifa-felvétel által reprezentált foglalkoztatottak számát ezerre becsülhetjük. A felvétel adatait súlyoztuk a 4 fı feletti cégek létszám-kategóriáiban foglalkoztatottak arányaival (a súlyozás számításait lásd külön file-ban!) úgy, hogy az elemzésben közölt adatok a ezer fıs sokaságra, azaz a legalább öt fıt foglalkoztató cégeknél a versenyszektorban, vagy a non-profit szektorban foglalkoztatottak sokaságára vonatkoznak. E kis módszertani kitérı után térjünk vissza a kiinduló kérdésünkhöz: hányan lehetnek azok, akiket az új adórendszer hátrányosan érint? Ennek megválaszolásához egy információ már a kezünkben van: feltételezve, hogy a versenyszektor cégei elfogadják a bruttó keresetek idei átlagos 4-6 %-os emelését, láthattuk, hogy a havi bruttó forint alatt keresı gyerektelenek rosszul fognak járni. E jövedelem szint felett és ilyen mértékő bruttó keresetnövekedést feltételezve már a nettó reálkeresetek növekedésével lehet számolni, míg e jövedelmi szint alatt csökkenı nettó reálkeresettel kell megelégedni. Azaz feltételezzük, hogy a versenyszektorban a bruttó keresetek tipikusan 5%- kal nınek 2011-ben. Ha ennél kevesebbel, akkor természetesen sokkal alacsonyabb bérszinten kellene meghúzni a határt a vesztık és a nyerık között ezért a becslés ezen a ponton akár egy optimista forgatókönyv feltételezését is jelenti. Másrészt meg kellene határoznunk, hogy kik lehetnek a gyermektelenek? Erre vonatkozóan most nem rendelkezünk információkkal. [Felhasználható adatfelvételek egy alapos elemzéshez azonban rendelkezésre állnak. Ilyen lehet a KSH háztartási jövedelem felvétele és a Tárki Monitor vizsgálata, illetve mikro-szimulációs modellek. Az utóbbiakról lásd Benedek Kis id. mő.]. Egy gyors, egyszerő és durva becslést lehetıvé tévı eljárást választottunk. Figyelembe véve a nık elsı szüléskori átlagéletkorát most (29 év) és 18 évvel ezelıtt (26 év), és azt, hogy a házas férfiak átlagosan mintegy négy évvel idısebbek, mint a házas nık vagyis a férfiak és a nık közötti korkülönbség átlagosan kb. négy év, minden családnál két gyermek létét feltételeztük úgy, hogy közöttük két év a korkülönbség. Inkább becsüljünk alá, mint fölé! elv szem elıtt tartásával úgy határoztuk meg végül a kiskorú gyermeket nem nevelık körét, hogy 8 / 18

9 a nık esetében a 25 év alattiak és 47 év felettieket, a férfiak esetében pedig a 29 év alattiakat és 51 év felettieket számítottuk ide. A két feltétel az alacsony jövedelem és a kiskorú gyermek hiánya együttes bekövetkezése adta meg ezek után azok becsült körét, akiket feltehetıen negatívan érintenek a személyi jövedelemadózásban végrehajtott változások. Feltehetıen ennél szélesebb ez a kör, mivel: a bruttó bérek 5%-os átlagos emelését feltételeztünk a versenyszektorban; a tényleges helyzetnél szigorúbban határoztuk meg az adott korcsoportba tartozó gyermektelenek, illetve kiskorú gyermeket már nem nevelık életkori határait; nem vettük figyelembe, hogy a házastársak/élettársak megoszthatják a gyermekkedvezményt és így egy magas és egy alacsony jövedelemmel rendelkezı családban érdemes, ha a kedvezményt csak az alacsonyabb jövedelmő veszi igénybe ekkor pedig a magasabb jövedelmő fél gyermek mellett is rosszabbul járhat; családonként átlagosan két gyermekkel számoltunk, holott tudjuk, hogy a családonkénti átlagos gyerekszám ennél jóval alacsonyabb (1,1) ma Magyarországon [http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforrasminiszterium/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelosallamtitkarsag/hirek/veled-vagyok-egesz-kezdetet-vette-a-hazassag-heterendezvenysorozat]; nem számoltam azokkal az alacsonyabb jövedelmő gyermektelenekkel, akik 25 év felettiek, illetve 51 év alattiak. Ha mindezt figyelembe vesszük, akkor az új adóváltozás mintegy 880 ezer foglalkoztatottat (a 4 fı feletti cégeknél dolgozók mintegy 40%-át) érinthet hátrányosan úgy, hogy következtében csökkenni fog e dolgozók nettó reálkeresete 2011-ben. 1. táblázat: A személyi jövedelemadó módosításának becsült hatása a foglalkoztatottak nettó reálkeresetére foglalkoztatottak % száma a több mint 4 fı foglalkoztató cégeknél várhatóan nem csökken ,9 várhatóan csökken ,1 Összesen ,0 Hozzá kell tennünk a fentiekhez, hogy itt és idáig mindvégig kimutatott, hivatalos keresetekrıl volt szó: egyáltalán nem számoltunk azzal, hogy a foglalkoztatottak nem regisztrált formában (vagy feketén, ha úgy tetszik), azaz számlára és/vagy zsebbe is 9 / 18

10 kaphatnak pénzt munkájuk után. A rejtett gazdaság, illetve a be nem jelentett munka hatásait csak késıbb kapcsoljuk be az elemzésbe. A következı kérdés kézenfekvıen arra vonatkozik, hogy hol dolgoznak azok, akiket az adóváltozások valószínőleg hátrányosan érintenek? Ezt nagyon egyszerő megnézni a bértarifa-felvételek alapján, mivel itt rendelkezésünkre áll azoknak a cégeknek az adatai, amelyeknél az adott foglalkoztatottak dolgoznak. Most csak öt cégjellemzıt veszünk figyelembe e kérdés megválaszolásánál: a cég mérete, ágazata, a külföldi és a magyar magántulajdon szerepe a cégben, és azt hogy a cég székhelye melyik régióban, illetve milyen településen van. Természetesen tovább elemzések széles körére nyílna lehetıség az adatok felhasználásával: a termelékenységgel, az exporttal, a kibocsátással, illetve a cégek életgörbéjével összefüggésben is meg lehetne vizsgálni az adórendszer változtatásának közvetett hatásait de itt, ebben az elemzésben nincs erre mód. A vállalkozások jellemzıi szerinti vizsgálat arra mutat, hogy a vesztesek csoportja számottevıen magasabb arányú azoknál a cégeknél, amelyek tisztán magyar tulajdonban vannak. Míg ott ahol van külföldi tulajdon a cégnél a foglalkoztatottak 28,5% sorolható az szja változás miatt hátrányt szenvedık körébe, addig a tisztán magyar tulajdonban lévı cégeknél ez az arány már 44%. 3. ábra: A vesztık becsült aránya külföldi és a tisztán magyar tulajdonban lévı cégek foglalkoztatottai között, % 10 / 18

11 Érdekes eredményt kapunk, ha a cégnagyság szerint nézzük az új szja szabályok által feltehetıen hátrányosan érintett foglalkoztatottak arányát. Ez messze a legalacsonyabb a nagy cégeknél (a foglalkoztatottak 35%-a), miközben legmagasabb a fıt foglalkoztató és kis és közepes vállalkozásoknál (43%). 4. ábra: A vesztık becsült aránya a különbözı nagyságú cégek foglalkoztatottai között, % 11 / 18

12 A vesztık aránya fordítottan mozog a település méretével, ahol a cég székhelye található. A legnagyobb arányt azoknál cégeknél láthatjuk, amelyek székhelye községekben van (44%), amelyet a nem megyei jogú városok, majd a megyei jogú városok követnek (44,2% és 42,7%), míg legkevésbé a budapesti cégek dolgozói körében valószínő, hogy a vesztık közé kerülnek (31,5%). 5. ábra: A vesztık becsült aránya aszerint, hogy a cégnek milyen településen van a székhelye, % Nemzetgazdasági ág szerint a mezıgazdaságban foglalkoztatottak körében messze a legmagasabbra becsülhetı a vesztesek aránya (57%), amelyet a bányászat és kıfejtés (52%) valamint a humán-egészségügyi-, és szociális ellátás követ (50,3%). A legkevésbé lehetnek érintettek az informatikai szektorban (20%), a pénzügyi szektorban (25%) és a szakmai, tudományos és mőszaki szektorba sorolt cégeknél foglalkoztatottak. 12 / 18

13 6. ábra: A vesztık becsült aránya a cég nemzetgazdasági ága szerint, % Megjegyzés: A: Mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat B: Bányászat, kıfejtés C: Feldolgozóipar D: Villamosenergia-, gáz-, gızellátás E: Vízellátás; szennyvíz győjtése, hulladékgazdálkodás F: Építıipar G: Kereskedelem H: Szállítás, raktározás I: Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás J: Információ, kommunikáció K: Pénzügyi, biztosítási tevékenység L: Ingatlanügyletek M: Szakmai, tudományos és mőszaki tevékenység N: Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység P: Oktatás Q: Humán-egészségügyi, szociális ellátás R: Mővészet, szórakozás, szabad idı S: Egyéb szolgáltatás 13 / 18

14 A régiók szerint Közép-Magyarországon dolgozók a legvédettebbek az új szja negatív hatásaival szemben (a vesztık becsült aránya 33,3%), míg a többi régiónál megközelítıen azonos 44-45%-os arányban lehetnek a hátrányosan érintett foglalkoztatottak. 7. ábra: A vesztık becsült aránya aszerint, hogy a cég székhelye melyik régióban található, % Összefoglalva azt láthatjuk, hogy a 2010-ben bevezetett és 2011-re vonatkozó szja szabályok a tisztán magyar tulajdonban lévı, vidéki és elsısorban falusi kis- és közepes vállalkozások foglalkoztatottait a többi cégnél magasabb arányban érinti hátrányosan. A nemzetgazdasági ágak között a vesztesek aránya a legmagasabb a mezıgazdaságban, míg a régiók között messze a legfejlettebb Közép-Magyarországon foglalkoztatottak a legvédettebbek e téren. Az új adójogszabályokat megalapozó döntést kétségtelenül megelızte egy olyan kormányzati hatásvizsgálat, amely számolt e hatásokkal. Az általunk felvázolt elemzésnél mélyrehatóbb kormányzati vizsgálat az itt leírtaknál sokkal megalapozottabb muníciót adhatnak a bevezetıben már említett kormányzati munkacsoport számára. Arra, hogy vizsgálhassa az új szja-tábla hatását az alkalmazottak jövedelmére. Nem tudjuk azonban, hogy e kormányzati hatásvizsgálat, illetve vizsgálatok milyen feltételezésekkel éltek, milyen hatásokat becsültek és mennyire tértek ki az új szja szabályoknak a foglalkoztatottak nettó reálkeresetére gyakorolt hatására. Az itt bemutatott elemzési szempontok, bár eléggé vázlatosak, talán mégis hasznosak lehetnek a jövedelmi hatásokat vizsgálni kívánó érdeklıdık számára. 14 / 18

15 Azt sem tudjuk továbbá, hogy a kormányzat számára elkészített közgazdasági hatásvizsgálat mennyire foglalkozott az adórendszer változások olyan hatásaival, amelyek az egyes dolgozói csoportok nettó reálkeresetére gyakorolt egyenlıtlen hatás eredıjeként vállalati alkalmazkodást indukálnak. A következıkben ezekrıl esik szó röviden Milyen vállalati alkalmazkodási lépések várhatók? Az új adószabályok fent jellemzett hatását a foglalkoztatottak jövedelmeire és a vállalaton belül a dolgozók közötti jövedelem-eloszlásra kormányzati sokknak szokták szakmai körökben nevezni. Az ilyen külsı (exogén) sokkokra szoktak a vállalatok, de maguk a foglalkoztatottak is reagálni. Ugyanis lépni ık is tudnak! Ezért is egészen különös és megmagyarázhatatlan (sıt bizonyos körökben felfoghatatlan) tehát azt feltételezni, hogy egy kormányzati döntés vagy lépés megválaszolatlan marad a gazdasági szereplık részérıl. [A gazdasági szereplık várható alkalmazkodási lépéseinek hatásait feltérképezı modellek közül az un. ágens alapú modellezés eredményei ígéretesek ebbıl a szempontból. Magyarul lásd: Szabó A. Gulyás L. Tóth I. J.: Az adócsalás elterjedtségének változása becslések a TAXSIM ágensalapú adócsalás-szimulátor segítségével. In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. MTA KTI, Budapest, o. További példa ágens alapú modellre: Farkas M. - Horváth Á.- Vincze J. (2010): Ágens alapú tanulás a lakáspiac Wheaton-féle modelljében, és Simonovits A. - Méder Zs. - Vincze J. (2010): Adómorál és adórendszer: racionális vs. ágensalapú megközelítés. Elıadás az MKE 2010 decemberi konferenciáján] Egy kormányzat célja egy ilyen irányú, a személyi jövedelemadó szabályokat módosító döntéssel nyilvánvaló: a) gyerekvállalásra ösztönözni az adórendszeren keresztül; b) csökkenteni az adóterhelést, és az így a lakosságnál maradó többletjövedelem majd ösztönzi a fogyasztást (pótlólagos keresletet teremt és ebbıl adódóan gazdasági növekedést indukál), illetve növeli a megtakarítást (ami ugye egyenlı a beruházások növekedésével). [Itt jöhet aztán az a híres, szalvétára rajzolt Laffer görbe]; c) egyszerősíteni az adóbevallást, így is csökkenteni a vállalkozásokra és magánszemélyekre rakódó adminisztrációs terheket. Az új szja szabályok a reálkereseteken keresztül komoly hatást gyakorolnak a vállalatok bérezési-, illetve ösztönzési döntéseire. A vállalatnak az éri meg hosszabb távon, ha egy termelékenyebb dolgozót magasabb bérrel jutalmaz, mint egy kevésbé termelékenyt. Azaz, minden más feltételt adottnak véve, egy termelékenyebb dolgozó több pénzt kap a kezébe (nettó kereset), mint egy kevésbé termelékeny. De a kiskorú gyermeket nevelı 15 / 18

16 foglalkoztatottak egyszerre termelékenyebbek is a vállalat szemszögébıl? Korántsem, mint ahogy a 2. táblázatban láthatjuk. 2. táblázat: Kormányzati és vállalati preferenciák négy dolgozó esetén A kormányzat (az új szja szabályok) szempontja Kiskorú gyermeket nevel Kiskorú gyermeket nem nevel Vállalat (profit) szempontja Inkább termelékeny A B Kevésbé termelékeny C D Képzeljünk el egy vállalatot, amelynek négy dolgozója van (A, B, C, és D). Két-két dolgozónak nagyjából azonos a termelékenysége és ennek megfelelıen a bére sem tér nagyon el egymástól (pl. A és B vagy C és D). És két dolgozó nevel (A és C), és másik kettı nem nevel kiskorú gyermeket (B és D). Ebbe a kiinduló helyzetbe lép be a kormányzat döntése a kiskorú gyermeket nevelı foglalkoztatottak preferálásával: A hirtelen többet fog haza vinni mint B, és C többet, mint D. Ez a vállalat szempontjából nem kívánt bérfeszültséget szül: felesleges vetélkedést a két-két szereplı között. A termelékenyebbek esetében B frusztrációját és ebbıl fakadóan figyelmének, munkamoráljának romlását, amelyet nem kompenzál A többletteljesítménye, mert a kormányzati adomány egyáltalán nem fogja hatékonyabb munkára ösztönözni ıt. Ha a vállalat nem lép, akkor már rövid távon sérülhet a profit maximalizálás, mint preferencia, hosszabb távon pedig fel kell készülnie arra, hogy B felmond és így a vállalat vagy piacot veszít, vagy kénytelen lesz átszervezni munkafolyamatait, vagy új munkatársat kell felvennie. Az elsı megoldás nem kívánatos hatása nyilvánvaló, de a másik kettı is esetenként magas költségekkel (átszervezési költségek, új munkaerı betanításának költsége) jár. A vállalat tehát lép és amennyire tudja, kompenzálja B-t és D-t, azaz olyan béremelési csomagot fogad el, amelynek eredményeként B újra ugyanannyit vihet haza, mint A és D ugyanannyit mint C. Ha ez így van, akkor a kormányzat által szándékolt hatás elenyészik, mert a vállalat lépése (új ösztönzési csomag a kormányzati lépés korrigálására) nyomán elıáll a régi helyzet: a kisgyermeket nem nevelı B ugyanannyit keres, mint a kisgyermeket nevelı A. És C és D helyzete is analóg ezzel. Ha a vállalat nem lép, akkor saját profitérdekei ellen tesz ami vállalati szinten a kibocsátás csökkenését eredményezi, és ezzel makro szinten az adóbevételek és a GDP csökkenését is. 16 / 18

17 Megnyugtató a helyzet akkor, ha éppen úgy adódik, hogy A már eredetileg is egy kicsit termelékenyebb volt, mint B, (és C kissé termelékenyebb, mint D) azaz a termelékenység és a kiskorú gyermeket nevelés kívánalma teljesen egybeesik. Ekkor mindenki jól jár: a vállalat, mert nem neki kell fizetnie az ösztönzıt: ezt a kormányzat helyette adókiadás formájában megteszi. A kormányzat is, mert semmilyen többletterhet nem hárított a vállalkozóra, miközben teljes egészében érvényesítette a gyermekvállalásra ösztönzı preferenciáit. És a munkavállaló is, mert (részben) munkahelyi erıfeszítései nyomán megnıtt a nettó jövedelme. De miért lenne így? Miért korrelálna a gyerekvállalás a munkahelyi termelékenységgel? Ha erre van empirikus bizonyíték, azaz megalapozott és statisztikai eszközökkel cáfolható eredmény, akkor kis kockázattal jár egy ilyen politika. Ellenben a nem kívánt hatások kockázatai növekednek. Másik immár extrém eset ahhoz kapcsolódik, ha C a kormányzati intézkedés hatására többet kezd hazavinni mint a különben termelékenyebb, de gyermeket nem nevelı B. Ekkor biztosan közbe kell lépnie a vállalatnak, helyreállítandó a bérek eredeti arányait. Tehát a jövıben nem növel bért C-nél és az így nyert megtakarításból kompenzálja a kormányzati intézkedés hatására B által elszenvedett veszteségeket. Minél messzebb esik tehát a kormányzat és a vállalat preferenciája, az eredmény tehát a fortriori erısebb és valószínőbb vállalati kompenzáció és az eredeti kormányzati szándék felülírása lesz. De megtehetik-e ezt mind a vállalatok? Korántsem. Valószínő, hogy minél nagyobb a vesztes foglalkoztatottak aránya a cégnél, annál nagyobb a különben termelékenyebb veszteseké is, és a kompenzáció is annál nagyobb terhet ró a vállalatra. Egy kompenzáló-ösztönzı rendszer felállításának költségei tehát biztosan függnek attól, hogy mennyi a kompenzálandó vesztes a dolgozók között. A vázlatos elemzésben bemutatott arányok ebbıl a szempontból nyernek különös értelmet. De mit tehet egy kényszerhelyzetbe kerülı cég a gazdasági válság közepette. Majd 10-13%-os bruttó béremelést valósít meg? Ha igen, akkor ennek komoly következményei lesznek rövid távon a profit szintjére, illetve hosszabb távon a vállalati beruházásokra, csökkentve azokat. Nem kizárt ezért, hogy a kompenzáció helyett inkább azt választja, hogy igyekszik megszabadulni a gyenge termelékenységő, de kiskorú gyermeket nevelı és ezzel nem kívánt feszültségeket okozó dolgozóktól? Ez a lépés sem kizárt. Negyedik lépésként még nyitva áll az út a be nem jelentett foglalkoztatás felé. A termelékenyebb, de gyermektelen dolgozók ösztönzését megpróbálja feketén megoldani: többet fizet zsebbe, vagy egyáltalán elkezd zsebbe fizetni. Ezzel olcsóbban jön ki a dologból: ösztönöz, miközben az ösztönzés költségeit adócsalás formájában megosztja közte és a kormányzat között. Nem fizet be minden törvényesen befizetendı adót és az ebbıl nyert pénzbıl valósítja meg a profit növelést leginkább lehetıvé tévı ösztönzı csomagot. İ valósít meg tehát adókiadást, adócsökkentést, az adó be nem fizetése formájában. Minél inkább érinti hátrányosan a kormányzati intézkedés-csomag (minél nagyobb a vesztık aránya a cégnél) és minél kevésbé van lehetısége ennek kompenzálására (a válság nyomán minél rosszabbak értékesítési kilátásai), annál inkább kényszerül az adócsalás eszközéhez nyúlni. És minél inkább nyúl az adócsalás eszközéhez, annál inkább ösztönzi a kormányzatot komolyabb adóellenırzı apparátus kiépítésére és a közkiadások nagyobb részének erre a célra fordítására de ez már egy másik történet. [Lásd Tsebelis, G Penalty has no Impact on Crime. A Game-Theoretic Analysis. Rationality and Society, 2, , illetve Szántó, Z: Megbízók, 17 / 18

A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓELTITKOLÁS MAGYARORSZÁGON

A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓELTITKOLÁS MAGYARORSZÁGON ELEK PÉTER, SCHARLE ÁGOTA, SZABÓ BÁLINT ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS Szerzık: Elek Péter Pénzügyminisztérium Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemzı Intézet Szabó Bálint Szabó Péter András Pénzügyminisztérium

Részletesebben

HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA?

HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA? EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SCHARLE ÁGOTA, BENCZÚR PÉTER, KÁTAY GÁBOR ÉS VÁRADI BALÁZS HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA? Szerzık: Benczúr Péter Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

Vállalkozások készpénztartási szokásai 2000-ben

Vállalkozások készpénztartási szokásai 2000-ben Vállalkozások készpénztartási szokásai 2000-ben Tóth István János Készült a Magyar Nemzeti Bank megbízásából Budapest, 2000 október Tartalom ÖSSZEFOGLALÁS... 3 BEVEZETÉS... 5 1. ADATFORRÁSOK ÉS A MEGKÉRDEZETT

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

Adler Judit. A foglalkoztatás szerkezeti keretei *

Adler Judit. A foglalkoztatás szerkezeti keretei * Adler Judit A foglalkoztatás szerkezeti keretei * TM 61. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT * A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú

Részletesebben

A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról

A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról Készült a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány között létrejött kutatási támogatási

Részletesebben

Tóth István János * A kis- és közepes vállalkozások EU-s pályázatokban való részvételének néhány összetevıje

Tóth István János * A kis- és közepes vállalkozások EU-s pályázatokban való részvételének néhány összetevıje Tóth István János * A kis- és közepes vállalkozások EU-s pályázatokban való részvételének néhány összetevıje Budapest, 2006. április 1. *: tudományos fımunkatárs, MTA KTI, e-mail: tothij@econ.core.hu,

Részletesebben

A tanulmány a TÁMOP 2.5.2 A partnerség és a. hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása kiemelt projekt keretében készült

A tanulmány a TÁMOP 2.5.2 A partnerség és a. hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása kiemelt projekt keretében készült A tanulmány a TÁMOP 2.5.2 A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása kiemelt projekt keretében készült A jövő munkahelyeiért II/A kötet Adalékok egy magyar

Részletesebben

MAGYAR. trendfigyelı. 2007. július - augusztus

MAGYAR. trendfigyelı. 2007. július - augusztus MAGYAR trendfigyelı 2007. július - augusztus 2 Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 3 TARTALOM Fókusz...4 A megszorítások

Részletesebben

Gazdasági aktivitás vagy szociális támogatások? A jóléti újraelosztás megváltozott keretfeltételei

Gazdasági aktivitás vagy szociális támogatások? A jóléti újraelosztás megváltozott keretfeltételei HÁTTÉRTANULMÁNYOK A KÖZÉPTÁVÚ SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓHOZ ZÁRÓTANULMÁNY 1. I. kötet Gazdasági aktivitás vagy szociális támogatások? A jóléti újraelosztás megváltozott keretfeltételei Budapest, 1998.

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute of Economics and Enterprises Az Egyszerûsített Vállalkozási Adó (EVA) tapasztalatai 2003 Budapest, 2003.

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése bıvített változat Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet olyan

Részletesebben

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június MAGYAR Trendfigyelı 2007. június Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. június 2 TARTALOM FÓKUSZ...4 Hiteltelen

Részletesebben

Foglalkoztatásösztönző adókedvezmények a magyar munkaerőpiacon

Foglalkoztatásösztönző adókedvezmények a magyar munkaerőpiacon Svraka András Szabó István Hudecz Viktor Foglalkoztatásösztönző adókedvezmények a magyar munkaerőpiacon Összefogalaló: Az aktivitási ráta Magyarországon és Közép-Európa országainak jelentős részében elmarad

Részletesebben

II. H E L Y Z E T E L E M Z É S

II. H E L Y Z E T E L E M Z É S I. B E V E Z E T É S Napjainkban a nyugdíjrendszert jelentıs kritikák érik, és komoly aggodalmak övezik, ilyenek például a társadalom elöregedése, magasak a nyugdíjak, indokolatlan a 13. havi nyugdíj,

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2008. március A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette A kutatásban

Részletesebben

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése 11 A kiindulópont: gazdaságirányítási válság Magyarországon mindenekelıtt gazdaságirányítási válság van. A gazdaság súlyos zavarai, gyenge teljesítménye, a fejlett világtól való folyamatos és gyorsuló

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

ADÓELKERÜLÉS ÉS REJTETT GAZDASÁG MAGYARORSZÁGON

ADÓELKERÜLÉS ÉS REJTETT GAZDASÁG MAGYARORSZÁGON BALOG ÁDÁM ADÓELKERÜLÉS ÉS REJTETT GAZDASÁG MAGYARORSZÁGON A rejtett gazdaság és az adóelkerülés visszaszorítása a legtöbb fejlett ország kiemelt gazdaságpolitikai célja. Amellett, hogy a költségvetés

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ

Részletesebben

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota közelkép 1. Jóléti ellátások, munkakínálati hatások és szabályozási gyakorlat (Cseres-Gergely Zsombor Scharle

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2012

Munkaerőpiaci tükör 2012 Munkaerőpiaci tükör 2012 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet Koltay

Részletesebben