Magyar Máltai Lovagok Szövetsége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Máltai Lovagok Szövetsége"

Átírás

1 Statisztikai számjel 12.PK.60240/1996/3 Bírósági végzés száma Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Vállalkozás megnevezése 1014 Budapest, Fortuna utca 10. Vállalkozás címe Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Budapest, május 21. Keltezés A vállalkozás képviselője Kállay Ubul Tamás

2 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Ssz. Megnevezés / E Ft Ellenőrzés hatása 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. SAJÁT TŐKE I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 14 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 19 E. CÉLTARTALÉKOK 20 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN május 21. Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Kállay Ubul Tamás

3 Ssz. Megnevezés / E Ft Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 1 1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2 2. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3 3. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: 5 - tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 10 ebből: Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás Előző évek helyesbítései alapítótól kapott befizetés 12 - támogatások 13 A. ÖSSZES BEVÉTEL ebből: közhasznú tevékenység bevételei ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ebből: vezető tisztségviselők juttatásai ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 22 B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 26 D. ADÓZOTT EREDMÉNY JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK 28 E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY Összesen Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás adatok E Ft-ban május 21. D. Normatív támogatás 0 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége E. Az SZJA meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 0 Kállay Ubul Tamás F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0

4 Kiegészítő melléklet 1. A szervezet azonosító adatai név: székhely: bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: képviselő neve: adószám: KSH-szám: Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 1014 Budapest, Fortuna utca PK.60240/1996/ Kállay Ubul Tamás Az alapítványnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján nem kötelező, és önként nem választott. Engedélyhez kötött tevékenységek: - közhasznú minősítéssel rendelkezik - közérdeklődésnek nem kitett - tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban előírt információkkal rendelkezik - jogszabályban előírt egyéb beszámolókészítési kötelezettsége a közhasznúsági mellékletre terjed ki A tulajdonviszonyokat, illetve a vezető tisztségviselők körét az alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben leírtak szerint történik. A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (OCTOPUS program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. A számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: Forint Könyvelési rend: kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards) Üzleti év fordulónapja: Eredménykimutatás típusa: 224/2000 Korm. rend. 5. m. szerint (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás változata: "A" Mérleg változata: 224/2000 Korm. rend. 4. m. szerint (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - "A" típus) Mérlegkészítés cégi időpontja: március 31. A kötelező beszámolás formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Számviteli alapelvektől való eltérés: nem merült fel Alkalmazott értékelési elvek változása: nem merült fel Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: MNB közép árfolyam. A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor. Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírásszerű, következetes. Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 2013 évben sem végzett vállalkozási tevékenységet.

5 Az immateriális javak bemutatása A Szövetség sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett immateriális javakkal. A tárgyi eszközök bemutatása A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. Az értékelés módja: egyedi Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris. Az elszámolás gyakorisága: éves Állománya könyvi leltárral fedett. Alkalmazott leírási kulcs: eft alatt 100% - épület: műemlék jellege miatt 0% - számítástechnikai eszközök Állomány mozgása Megnevezés / eft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolás+- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Ingatalan Számítástechnikai eszközök Irodatechnikai eszközök ÉRTÉKCSÖKKENÉS Ingatalan Számítástechnikai eszközök Irodatechnikai eszközök NETTÓ ÉRTÉK Ingatalan Számítástechnikai eszközök Irodatechnikai eszközök A készletek bemutatása A Szövetség sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett készletekkel. A követelések bemutatása A Szövetség követelése egy tévesen túlfizetett közüzemi számlákból, illetve egy másik szervezet helyett utalt számlák értékéből áll, amely tételek 2014-ben megtérülésre kerülnek. Az értékpapírok bemutatása A Szövetség a tárgyévben vásárolt EUR alapú értékpapírokat, az alábbi részletezés szerint: CIB EURO FIX 2015/A ,00 EUR CIB EURO Pénzpiaci Alap ,93 EUR

6 A pénzeszközök bemutatása A Szövetség a pénztár és bankszámla értékét szerepelteti ezen mérlegsoron. A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Az értékelés módja: egyedi Elszámolt értékvesztés nem merült fel. Állománya egyeztetéssel igazolt. Megnevezés / eft ellenőrzés hatása változás eft változás % Pénztár % Bankbetét % Összesen % Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása A Szövetségnél aktív időbeli elhatárolásként vallási folyóírat előfizetése szerepel 11 eft értékben, valamint a vagyonbiztosítás 2014-re eső díjtétele 24 eft értékben. A céltartalékok bemutatása A Szövetség sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett céltartalékokkal. A kötelezettségek bemutatása A Szövetség a kötelezettségek között egy közüzemi számla még nem esedékes értékét szerepelteti 4 eft értékben. A passzív időbeli elhatárolások bemutatása A Szövetség a tárgyévben passzív időbeli elhatárolásként mutatja ki két tagja által befizetett következő évi tagdíjat 215 eft értékben. A saját tőke bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. Megnevezés / eft ellenőrzés hatása változás eft változás % Induló tőke / jegyzett tőke Tőkeváltozás / eredmény % Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptev-ből % Tárgyévi eredmény váll.tev-ből Összesen %

7 A bevételek bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. A Szövetségnél csak egyéb bevételek képződtek, elsősorban tagdíjakból, adományokból és támogatásokból. A Szövetség elnyert egy 3 mft-os egyedi pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumtól az ősszel megrendezésre került emlékkonferencia finanszírozására, amellyel el is számolt 2013 évben. Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Szerkezete Megnevezés / eft ellenőrzés hatása változás eft változás % Anyagjellegű ráfordítások % Személyi jellegű ráfordítások % Értékcsökkenési leírás % Egyéb ráfordítások % Összesen % A pénzügyi eredmények bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. A pénzügyi műveletek 516 eft-os nyereségét az okozta, hogy a devizás tételek átváltásának árfolyamnyeresége jelentősen meghaladta az időszakos ingadozásból adódó árfolyamveszteséget. A rendkívüli eredmények bemutatása A Szövetségnél rendkívüli esemény nem történt sem a bázis évben, sem a tárgyévben május 21. A vállalkozás képviselője Kállay Ubul Tamás

8 Közhasznúsági melléklet 1. A szervezet azonosító adatai név: székhely: Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 1014 Budapest, Fortuna utca 10. bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: képviselő neve: 12.PK.60240/1996/ Kállay Ubul Tamás 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Beteg, fogyatékos emberek Lourdes-i zarándoklatának támogatása, finanszírozása Lourdes-i árvíz okozta károk enyhítésére gyűjtés szervezése, és adomány, támogatás nyújtása Közösségi kulturális hagyományok ápolása érdekében zarándoklatok szervezése A Lovagrend, a Szövetség és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fennállásának jubileumi konferenciájának megszervezése 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Beteg, fogyatékos emberek Lourdes-i zarándoklatának támogatása, finanszírozása közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: közfeladat Szociális ellátások biztosítása Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs program, segédeszköz/ segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek életvezetési képességének kialakítása, illetve helyreállítása jogszabályhely évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (5) évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. a)-g) évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 72. (1) (2) a közhasznú tevékenység célcsoportja: beteg, fogyatékos személyek, hívő betegek, családtagok a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 70 8/12

9 a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Beteg, fogyatékos személyeket vittünk el Lourdes-ba zarándoklat keretében 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Lourdes-i árvíz okozta károk enyhítésére gyűjtés szervezése, és adomány, támogatás közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: közfeladat A katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában jogszabályhely évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2. (1) a közhasznú tevékenység célcsoportja: Lourdes-ba érkező zarándokok a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: meghatározhatatlan a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az árvizi kár helyreállítása, újjáépítése érdekében nyújtott támogatás 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Közösségi kulturális hagyományok ápolása érdekében zarándoklatok szervezése, valamint jubileumi emlékülés megszervezése közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: közfeladat jogszabályhely Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések 121. a)-b) támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése A kulturális örökség védelme évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 (1) a közhasznú tevékenység célcsoportja: hívő és nem hívő emberek, akik a meghirdetett zarándoklatok iránt érdeklődnek a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 475 9/12

10 a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A jelentkező zarándokok részére megszerveztük a Lourdes-i, Római és egyéb zarándoklatot, illetve lelkigyakorlatot 250 fő részvételével megszerveztük a Lovagrend 900 éves, a Szövetség 85 éves és az Magyar Máltai Szeretetszolgálat 25 éves fennállásának 3 napos jubileumi konferenciáját 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Vagyonelem felhasználására nem került sor, csak a tárgyévi bevételeket használta fel a szervezet közhasznú tevékenysége érdekében adatok E Ft-ban 5. Cél szerinti juttatások kimutatása adatok E Ft-ban Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Rendi tevékenység Pénzbeli adomány Táboroztatás Összesen Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás adatok E Ft-ban Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) Vezető tisztségviselők díjazásban, juttatásban nem részesültek A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 10/12

11 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók adatok E Ft-ban Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Mutató teljesítése Igen Igen Nem Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő] Mutató teljesítése Nem Igen Nem 11/12

12 8. Támogatási programok bemutatása Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Támogatás forrása NEA-E Egyedi támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma központi költségvetés kormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó X Támogatás időtartama: év Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: adatok E Ft-ban Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő X Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A támogatást a jubileumi emlékkonferencia megszervezésére fordítottuk. Budapest, május 21. Kállay Ubul Tamás Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 12/12

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa 1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kedves Családi név Első utónév További utónevek Éda Születési név: Kedves Éda Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Miklós Születési név: Nagy Miklós Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Sütőné Daragó Edina Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Kiss Lajos László Kiss Lajos László Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról Nemzeti Adóés Vámhivatal [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 1 9 0 1 8 4 6 9 9 4 2 0 5 3 1 0 1 Bejegyző határozat száma: 7 PK 63986/1990/15 A szervezet megnevezése: Egyesült Villamos-Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége A szervezet címe:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Holló Katalin Születési név: Holló Katalin Anyja neve: Tóth Edit

Részletesebben