10 99 Van e végzettséghez kötött munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi tevékenység?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10 99 Van e végzettséghez kötött munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi tevékenység?"

Átírás

1 Tesztt megolldások néllküll Szakttanácsadók Továbbképzése 2007 Munka-- és ttűzvédellem Sorszám Szakterület Kérdés 1 99 A munkavédelem alapvető szabályait milyen szintű jogszabály tartalmazza? Válassza ki, hogy a jogi szabályozás szerinti munkavédelem és munka-egészségügy milyen 2 99 munkavégzésekre terjed ki Ki felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek 3 99 megvalósításáért? A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei milyen mértékben érintik a munkáltató 4 99 felelősségét? A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket milyen mértékben szabad a munkavállalókra terhelni? Ki határozza meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját A munkáltatónak milyen nyelven kell megismertetni a munkavállalóval az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok meghatározásakor kiket kell figyelembe venni? A munkavédelemmel kapcsolatos eljárások során megismert adatok (személyes, különleges és közérdekű adatok, állami, szolgálati, üzemi és üzleti titkok) védelmét hogyan kell biztosítani? Van e végzettséghez kötött munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi tevékenység? A munkavédelem részletes szabályait milyen dokumentumok tartalmazhatják? Válassza ki a felsoroltak közül, hogy a jogi szabályozás szerint, a munkavédelem és munkaegészségügy területén melyek tekinthetők állami feladatnak A felsorolt központi államigazgatási szervek közül 2007.január 1-től melyik, vagy melyek felelősek a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokért: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, Magyar Bányászati Hivatal Adhat e a munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak? A munkaeszközök munkavédelmi szempontból történő megfelelőségét igazoló megfelelőségi nyilatkozatot, illetve megfelelőségi tanúsítványt helyettesítheti e egyéb dokumentum? Létesítmények esetében kik és milyen módon tanúsítják, hogy a létesítmény megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak? Milyen módon lehet megkezdeni az üzemeltetést a jogszabály szerint veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia esetében? Mi a munkavédelmi üzembe helyezés elrendelésének előfeltétele? Veszélyes munkaeszközt, technológiát, annak munkavédelmi üzembe helyezéséig milyen módon és milyen hosszú ideig lehet üzemeltetni? A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében mely esetekben kell időszakos biztonsági felülvizsgálatot tartani?

2 Milyen tevékenységnek minősül a veszélyes technológia, a veszélyes munkaeszköz, továbbá olyan munkaeszköz felülvizsgálata, amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja Jogszabály, vagy egyéb szabály hiányában az időszakos biztonsági felülvizsgálatot milyen gyakorisággal kell elvégeznie (elvégeztetnie) az üzemeltetőnek? Hogyan kell felkészülni a rendellenes körülmények kialakulása esetére - amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be A felsoroltak közül kinek kell meghatározni a veszélyforrások elleni védekezés módját A munkavállaló milyen munkára alkalmazható? Mi a munkáltató feladata azokon a munkahelyeken ahol veszély fenyeget? Mi a munkáltató feladata azokon a munkahelyeken ahol a munkát egynél több munkavállaló végzi? A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok értékeléséről kinek kell gondoskodnia? Meddig és kinek kell megőrizni a kockázatértékelés dokumentumait? Hogyan kell dokumentálni a munkavédelmi oktatás megtörténtét? A munkáltató milyen módon biztosíthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítését? Meghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt munkáltató milyen módon biztosíthatja a biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítését? Milyen szervezet látja el a foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterjedő szakmai irányítását A munkavállaló melyik válaszcsoportban tartozókat jogosult megkövetelni a munkáltatójától? Melyik válasz-csoport tartalmazza helyesen a munkabaleset és a foglalkozási megbetegedés estén szükséges intézkedéseket? Milyen szervezetek látják el a munkavédelem hatósági felügyeletét? Milyen összegű munkavédelmi bírságot lehet kiszabni? A hatósági eljárás során hozott döntés milyen esetekben nem változtatható meg? Melyik baleset tekinthető munkabalesetnek? Munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) tekinthető e az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a szervezett munkavégzés helyére (munkahelyére), illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, feltéve, hogy a baleset nem a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt Válassz ki a lehetséges válaszok közül a súlyos munkabalesetet azonosító meghatározást Válassz ki a lehetséges válaszok közül a súlyos munkabalesetet azonosító meghatározást Válassz ki a lehetséges válaszok közül a súlyos munkabalesetet azonosító meghatározást Válassz ki a lehetséges válaszok közül a súlyos munkabalesetet azonosító meghatározást Válassz ki a lehetséges válaszok közül a súlyos munkabalesetet azonosító meghatározást Szervezett munkavégzésnek kell e tekinteni a munkavállalót nem foglalkoztató gazdasági társaság természetes személy tagjának személyes közreműködésével végzett munkát? Szervezett munkavégzésnek kell e tekinteni a munkáltató által kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott társadalmi munkát A társadalmi munka esetén - munkabaleset szempontjából - ki a munkáltató?

3 Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat szerint a gabona befogadására kialakított tárolók beöntőnyílását milyen kivitelű védelemmel kell ellátni? Válassza ki a gabonaszárító telep létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ Válassza ki a falközi silók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. Milyen védőtávolságra lehet aratáskor a learatott terményt elhelyezni a vasúti, illetve közúti létesítményektől? Aratás után milyen széles védőszántást kell alkalmazni a vasút és a közút mentén? Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező építményektől, ha azok tűzvédelmi besorolása :"A" és "B" Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező építményektől, ha azok tűzvédelmi besorolása :"C"-"E" Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező ) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazlak, valamint a sorok között? A mezőn (határban) összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény- stb. kazlakat, milyen széles védőszántással kell körülvenni? Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat szerint az állattenyésztő telepen a felsoroltak közül kiket nem szabad foglalkoztatni: Válassza ki az állattartó telepek létesítésére és a személyzet mozgására vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepek kialakítására vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok gondozásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok tartásával és gondozásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok tartásával és gondozásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állattartó telep létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. Válassza ki a hígtrágya-tárolók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. Válassza ki a hígtrágya-tárolók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ.

4 Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat szerint az állattenyésztő telepen a felsoroltak közül kiket nem szabad foglalkoztatni: Válassza ki az állattartó telepek létesítésére és a személyzet mozgására vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepek kialakítására vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok gondozásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok tartásával és gondozásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok tartásával és gondozásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állattartó telep létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. Válassza ki a hígtrágya-tárolók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. Válassza ki a hígtrágya-tárolók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ az egymás után haladó talajművelő munkagépek közötti munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a szőlőszüret munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Válassza ki az erdészeti tevékenység munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az erdészeti tevékenység munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az erdészeti tevékenység munkaszervezésre vonatkozó helyes választ. Válassza ki az erdészeti tevékenység végzésére kialakítandó létesítményre vonatkozó helyes választ.

5 Válassza ki az erdészeti tevékenység munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az erdészeti tevékenység munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az erdészeti tevékenység munkaszervezésre vonatkozó helyes választ. Válassza ki a felsoroltak közül, hogy az erdészeti tevékenység elvégzéséhez mikor kötelező technológiai, műveleti utasítást készíteni Válassza ki az erdészeti tevékenység munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki helyes a választ a lakott területi fakitermelésre Válassza ki a helyes választ a fakitermeléssel összefüggő közelítésre Válassza ki a helyes választ a fakitermeléssel összefüggő közelítésre Válassza ki a helyes választ a fakitermeléssel összefüggő közelítésre Válassza ki a helyes választ az erdészeti készletezésre, rakodásra, szállításra Válassza ki a helyes választ az erdészeti készletezésre, rakodásra, szállításra Válassza ki a helyes választ a növényvédő szeres kezelésre Válassza ki a helyes választ a növényvédő szeres kezelésre Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat szerint az állattenyésztő telepen a felsoroltak közül kiket nem szabad foglalkoztatni:

6 Válassza ki az állattartó telepek létesítésére és a személyzet mozgására vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepek kialakítására vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok gondozásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok tartásával és gondozásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok tartásával és gondozásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állattartó telep létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. Válassza ki a hígtrágya-tárolók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. Válassza ki a hígtrágya-tárolók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ Válassza ki a helyes választ a növényvédő szeres kezelésre Válassza ki az erdészeti tevékenység munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az erdészeti tevékenység munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az erdészeti tevékenység munkaszervezésre vonatkozó helyes választ. Válassza ki az erdészeti tevékenység végzésére kialakítandó létesítményre vonatkozó helyes választ Válassza ki az erdészeti tevékenység munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az erdészeti tevékenység munkaszervezésre vonatkozó helyes választ.

7 Válassza ki az erdészeti tevékenység munkaszervezésre vonatkozó helyes választ. Válassza ki a felsoroltak közül, hogy az erdészeti tevékenység elvégzéséhez mikor kötelező technológiai, műveleti utasítást készíteni Válassza ki az erdészeti tevékenység munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki helyes a választ a lakott területi fakitermelésre Válassza ki a helyes választ a fakitermeléssel összefüggő közelítésre Válassza ki a helyes választ a fakitermeléssel összefüggő közelítésre Válassza ki a helyes választ a fakitermeléssel összefüggő közelítésre Válassza ki a helyes választ az erdészeti készletezésre, rakodásra, szállításra Válassza ki a helyes választ az erdészeti készletezésre, rakodásra, szállításra Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ az egymás után haladó talajművelő munkagépek közötti munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a szőlőszüret munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gyümölcstermesztés munkavédelmi előírásaira Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat szerint a gabona befogadására kialakított tárolók beöntőnyílását milyen kivitelű védelemmel kell ellátni? Válassza ki a gabonaszárító telep létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ Válassza ki a falközi silók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. Milyen védőtávolságra lehet aratáskor a learatott terményt elhelyezni a vasúti, illetve közúti létesítményektől? Aratás után milyen széles védőszántást kell alkalmazni a vasút és a közút mentén? Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező építményektől, ha azok tűzvédelmi besorolása :"A" és "B" Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező építményektől, ha azok tűzvédelmi besorolása :"C"-"E" Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező ) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától

8 Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazlak, valamint a sorok között? A mezőn (határban) összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény- stb. kazlakat, milyen széles védőszántással kell körülvenni? A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat szerint a rendezett terepszinthez viszonyítva milyen nagyságú szintkülönbség esetén kell leesés elleni védelmet biztosítani? Válassza ki a helyes választ a gépek munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gépek munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gépek munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gépek munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gépek munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gépek munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gépek munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gépek munkavédelmi előírásaira Válassza ki a helyes választ a gépek munkavédelmi előírásaira Válassza ki a telepengedélyezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki a telepengedélyezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki a telepengedélyezésre vonatkozó helyes választ. Válassza ki a tűzveszélyességi osztálybasorolás és annak jelzésére használatos betűjel társítására vonatkozó helyes választ. Hogyan lehet meghatározni az egyes helyiségek, tűzszakaszok, épületek, illetve létesítmények tűzveszélyességi osztályát? A helyiség, illetve a szabadtér melyik tűzveszélyességi osztályba tartozik? A tűzszakasz, illetve a szabadtér melyik tűzveszélyességi osztályba tartozik? A létesítmény melyik tűzveszélyességi osztályba tartozik? Válassza ki a tűzszakaszra vonatkozó helyes választ Válassza ki a tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó helyes választ. Milyen széles szabad sávot kell biztosítani az éghető anyag tárolási egysége és a kerítés között Éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál milyen módon kell kialakítani az utakat? Hogyan kell a füstcsöveket rögzíteni? Milyen időközönként kell a villamos és villámvédelmi rendszereket tűzvédelmi szempontból felülvizsgálni? Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat szerint a gabona befogadására kialakított tárolók beöntőnyílását milyen kivitelű védelemmel kell ellátni? Válassza ki a falközi silók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat szerint a gabona befogadására kialakított tárolók beöntőnyílását milyen kivitelű védelemmel kell ellátni? Válassza ki a falközi silók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat szerint az állattenyésztő telepen a felsoroltak közül kiket nem szabad foglalkoztatni: Válassza ki az állattartó telepek létesítésére és a személyzet mozgására vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepek kialakítására vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ.

9 Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok gondozásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok tartásával és gondozásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állatok tartásával és gondozásával kapcsolatos helyes választ Válassza ki az állattartó telep létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. Válassza ki a hígtrágya-tárolók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. Válassza ki a hígtrágya-tárolók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. Válassza ki a gabonaszárító telep létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat szerint a rendezett terepszinthez viszonyítva milyen nagyságú szintkülönbség esetén kell leesés elleni védelmet biztosítani? 1. A munkavédelem alapvető szabályait milyen szintű jogszabály tartalmazza? A. Törvény B. Kormány-rendelet C. Miniszteri rendelet 2. Válassza ki, hogy a jogi szabályozás szerinti munkavédelem és munka-egészségügy milyen munkavégzésekre terjed ki A. szervezett munkavégzésekre B. munkahelyen kívüli, egyéni munkavégzésre C. otthoni munkákra 3. Ki felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért? A. A munkáltató B. A munkavállaló C. A munkáltató és a munkavállaló együttesen 4. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei milyen mértékben érintik a munkáltató felelősségét? A. Nem érintik B %-ban, mert egyetemleges a felelősség

10 5. A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket milyen mértékben szabad a munkavállalókra terhelni? A. nem szabad a munkavállalóra hárítani B. 50-%-ban C. 100%-ban 6. Ki határozza meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját A. A munkáltató B. A munkavállaló C. A munkáltató és a munkavállaló együttesen 7. A munkáltatónak milyen nyelven kell megismertetni a munkavállalóval az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait. A. A munkavállaló által értett nyelven B. Az ország hivatalos nyelvén C. Csak magyarul 8. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok meghatározásakor kiket kell figyelembe venni? A. A szabályok alkalmazása megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. B. A szabályok alkalmazása csak a munkavállalóknak nyújtson megfelelő védelmet C. A szabályok alkalmazása csak a munkavállalóknak és a munkáltatónak nyújtson védelmet 9. A munkavédelemmel kapcsolatos eljárások során megismert adatok (személyes, különleges és közérdekű adatok, állami, szolgálati, üzemi és üzleti titkok) védelmét hogyan kell biztosítani? A. A vonatkozó jogszabályok szerint, az adatok személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára átadhatók B. A munkavédelemmel kapcsolatos eljárások során megismert adatok nyilvánosak C. A munkavédelemmel kapcsolatos eljárások során megismert adatok titkosak 10. Van e végzettséghez kötött munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi tevékenység? A. Van, mert a jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősíthet, amelyekhez előírhatja a szükséges szakmai feltételeket, köztük a végzettséget is. B. Nincs, mert a jogszabály nem határoz meg olyan munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi feladatokat, amelyekhez előírja a szükséges szakmai feltételeket, köztük a végzettséget. C. Nincs, mert a munkáltató bárkit kijelölhet munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi feladatok végzésére 11. A munkavédelem részletes szabályait milyen dokumentumok tartalmazhatják? A. Miniszteri rendeletek, nemzeti szabványok, munkáltatói rendelkezések B. Csak miniszteri rendeletek C. Csak miniszteri rendeletek és azokkal együtt kiadott ágazati szabályozások.

11 12. Válassza ki a felsoroltak közül, hogy a jogi szabályozás szerint, a munkavédelem és munka-egészségügy területén melyek tekinthetők állami feladatnak A. A munkavédelem irányítása és megszervezése B. A műszaki fejlődés eredményeinek munkahelyi alkalmazása; C. A munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása. 13. A felsorolt központi államigazgatási szervek közül 2007.január 1-től melyik, vagy melyek felelősek a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokért: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, Magyar Bányászati Hivatal A. Mindkettő B. ÁNTSZ és az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, és annak szakági szervezetei C. Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, és annak területi szervezetei 14. Adhat e a munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak? A. Nem adhat B. Adhat, ha ezt a munkavállalóval kötött szerződésben rögzítik. C. Adhat, ha ehhez az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség hozzájárul. 15. A munkaeszközök munkavédelmi szempontból történő megfelelőségét igazoló megfelelőségi nyilatkozatot, illetve megfelelőségi tanúsítványt helyettesítheti e egyéb dokumentum? A. Igen, amennyiben külön jogszabály egyes munkaeszközök üzembe helyezését hatósági engedélyhez köti, ez a hatósági engedély egyenértékű a megfelelőségi tanúsítvánnyal. B. Nem, minden munkaeszközre kötelező a munkavédelmi szempontból történő megfelelőséget igazoló megfelelőségi nyilatkozatot, illetve megfelelőségi tanúsítvány C. Igen, amennyiben a beruházó, vagy szállító vállalja a munkaeszközért a felelősséget 16. Létesítmények esetében kik és milyen módon tanúsítják, hogy a létesítmény megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak? A. A létesítésben közreműködő (tervező, kivitelező) köteles írásban nyilatkozni, hogy a létesítmény megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak. B. A létesítményt ellenőrző Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi szervei tanúsítványban igazolják, hogy a létesítmény megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak. C. A létesítményt ellenőrző központi államigazgatási szervek területi szervei tanúsítványban igazolják, hogy a létesítmény megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak. 17. Milyen módon lehet megkezdeni az üzemeltetést a jogszabály szerint veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia esetében? A. A veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia esetében a kötelezően előírt munkavédelmi üzembe helyezést az üzemeltető munkáltató csak írásban rendelheti el. B. A veszélyesnek minősülő létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzembevételét csak a munkavédelmi felügyelő írásban rendeli el. C. A veszélyesnek minősülő létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzembevételét csak a beruházó, (vagy eszközszállító) írásban rendelheti el.

12 18. Mi a munkavédelmi üzembe helyezés elrendelésének előfeltétele? A. A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. B. A munkavédelmi felügyelő jelenléte C. A beruházó, tervező, és a szakhatóságok képviselőinek jelenléte. 19. Veszélyes munkaeszközt, technológiát, annak munkavédelmi üzembe helyezéséig milyen módon és milyen hosszú ideig lehet üzemeltetni? A. Veszélyes munkaeszközt, technológiát, annak munkavédelmi üzembe helyezéséig az üzemeltető munkáltató próba- vagy kísérleti jelleggel - kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában - legfeljebb 180 nap időtartamra üzemeltetheti. B. Veszélyes munkaeszközt, technológiát, annak munkavédelmi üzembe helyezése előtt az üzemeltető munkáltató nem helyezheti üzembe. C. Veszélyes munkaeszközt, technológiát, annak munkavédelmi üzembe helyezéséig az üzemeltető munkáltató próba- vagy kísérleti jelleggel - kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában - legfeljebb 90 nap időtartamra üzemeltetheti. 20. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében mely esetekben kell időszakos biztonsági felülvizsgálatot tartani? A. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő, vagy a rendeltetésszerű használat ellenére veszélyhelyzet következett be. Előírás esetében a felülvizsgálatot a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre - használatra vonatkozó dokumentáció, jogszabály, vagy szabvány előírjaelőírása szerint kell elvégezni. B. Szabályozás hiányában a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében 6 hónaponként kötelező biztonsági felülvizsgálatot kell végezni. C. Szabályozás hiányában a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében évente kötelező biztonsági felülvizsgálatot kell végezni. 21. Milyen tevékenységnek minősül a veszélyes technológia, a veszélyes munkaeszköz, továbbá olyan munkaeszköz felülvizsgálata, amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja A. Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, amelyet szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezhet B. Munkabiztonsági tevékenységnek minősül, amelyet csak felsőfokú szakirányú képzettséggel rendelkező személy végezhet C. Szakértői tevékenységnek minősül, amelyet csak felsőfokú szakirányú képzettséggel és szakértői engedéllyel rendelkező személy végezhet 22. Jogszabály, vagy egyéb szabály hiányában az időszakos biztonsági felülvizsgálatot milyen gyakorisággal kell elvégeznie (elvégeztetnie) az üzemeltetőnek? A. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő. B. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek évenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

13 C. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek félévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő. 23. Hogyan kell felkészülni a rendellenes körülmények kialakulása esetére - amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be A. A munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, annak az adott munkahelyre vonatkozó részét az ott dolgozókkal ismertetni kell és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni, B. Menekülési tervet kell készíteni C. A munkavállalót ki kell oktatni ilyen helyzetek kezelésére 24. A felsoroltak közül kinek kell meghatározni a veszélyforrások elleni védekezés módját A. A veszélyforrások elleni védekezés módját a jogszabályban meghatározott rendelkezések figyelembevételével a munkáltató köteles megállapítani. B. A veszélyforrások elleni védekezés módját a jogszabályban meghatározott rendelkezések figyelembevételével az üzemeltető köteles megállapítani. C. A veszélyforrások elleni védekezés módját a jogszabályban meghatározott rendelkezések figyelembevételével az üzem tervezője köteles megállapítani. 25. A munkavállaló milyen munkára alkalmazható? A. A munkavállaló olyan munkára alkalmazható, amely munka ellátásához megfelelő élettani adottságokkal, szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal rendelkezik. B. A munkavállaló olyan munkára alkalmazható, amely munka elvégzésére vállalkozik C. A munkavállaló olyan munkára alkalmazható amely munka elvégzésére a munkáltató alkalmasnak találja. 26. Mi a munkáltató feladata azokon a munkahelyeken ahol veszély fenyeget? A. Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni és végeztetni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő oktatásban részesült munkavállalók léphetnek be. B. Ahol veszély fenyeget, munkát végezni és végeztetni nem szabad. C. Ahol veszély fenyeget, oda csak a célirányos oktatásban részesült munkavállaló léphet be. 27. Mi a munkáltató feladata azokon a munkahelyeken ahol a munkát egynél több munkavállaló végzi? A. Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával B. Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell hozni. C. Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, baleset esetén az egyetemleges felelősség elvét kell érvényesíteni. 28. A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok értékeléséről kinek kell gondoskodnia? A. A munkáltatónak B. Az üzemeltetőnek C. A létesítmény tervezőjének

14 29. Meddig és kinek kell megőrizni a kockázatértékelés dokumentumait? A. A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni. B. A kockázatértékelés dokumentumát az üzemeltető köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni. C. A kockázatértékelés dokumentumát a tervező köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni. 30. Hogyan kell dokumentálni a munkavédelmi oktatás megtörténtét? A. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. B. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével írásban kell rögzíteni. C. Az oktatás elvégzését a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. 31. A munkáltató milyen módon biztosíthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítését? A. A munkáltató feladatainak teljesítését az előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján is megvalósíthatja. B. A munkáltató feladatainak teljesítését csak az előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló foglalkoztatása útján valósíthatja meg. C. A munkáltató feladatainak teljesítését e célra kijelölt felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló foglalkoztatása útján valósíthatja meg. 32. Meghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt munkáltató milyen módon biztosíthatja a biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítését? A. A meghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt munkáltató jogi szabályozás mellékletében megállapított munkavállalói létszámhoz és képesítési feltételekhez igazodóan köteles a tevékenységhez elegendő létszámot és időt biztosítva, de legalább az előírt időtartamokra munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező elegendő, de legalább az előírt létszámú szakembert foglalkoztatni. B. A meghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt munkáltató, a jogi szabályozás mellékletében megállapított munkavállalói létszámhoz igazodóan köteles a biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítésére polgári jogi szerződés alapján a kapacitásokat biztosítani C. A meghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt munkáltató köteles a biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítésére legalább egy főt kijelölni. 33. Milyen szervezet látja el a foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterjedő szakmai irányítását A. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterjedő szakmai irányítását a munkavédelmi hatóság látja el B. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterjedő szakmai irányítását az ÁNTSZ látja el. C. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakmai irányítását az ÁNTSZ bevonásával az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség ( OMMF) illetékes szervei látják el. 34. A munkavállaló melyik válaszcsoportban tartozókat jogosult megkövetelni a munkáltatójától?

15 A. a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását; b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását, c) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó-szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.; B. a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását; b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását, c) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó-szerek és tisztálkodási lehetőség biztosításának hiányában azok pénzbeni megváltását. C. a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását; b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket tartalmazó tananyag rendelkezésére bocsátását c) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó-szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.; 35. Melyik válasz-csoport tartalmazza helyesen a munkabaleset és a foglalkozási megbetegedés estén szükséges intézkedéseket? A. A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. B. A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést be kell jelenteni és nyilvántartásba kell venni. C. A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. 36. Milyen szervezetek látják el a munkavédelem hatósági felügyeletét? A. A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését az OMMF, és a bányafelügyelet, illetve ezek területi szervei általános jelleggel látják el. B. A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését az OMMF illetve annak területi szervei általános jelleggel látják el. C. A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését az OMMF és az ÁNTSZ, illetve ezek területi szervei látják el. 37. Milyen összegű munkavédelmi bírságot lehet kiszabni? A. A munkavédelmi bírság összege Ft-tól Ft-ig terjedhet B. A munkavédelmi bírság összege Ft-tól Ft-ig terjedhet C. A munkavédelmi bírság összege Ft-tól Ft-ig terjedhet 38. A hatósági eljárás során hozott döntés milyen esetekben nem változtatható meg? A. Felügyeleti eljárás keretében a hatósági eljárás során hozott döntés nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha a kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha a teljesítési határidő ezt meghaladja, akkor a teljesítési határidő utolsó napjától számított egy év eltelt. B. Felügyeleti eljárás keretében a hatósági eljárás során hozott döntés nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha a kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha a teljesítési határidő ezt meghaladja, akkor a teljesítési határidő utolsó napjától számított 30 nap eltelt. C. Felügyeleti eljárás keretében a hatósági eljárás során hozott döntés nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha a kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha a teljesítési határidő ezt meghaladja, akkor a teljesítési határidő utolsó napjától számított egy 3 év eltelt.

16 39. Melyik baleset tekinthető munkabalesetnek? A. Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. B. Munkabaleset az a baleset, amely a dolgozótót a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. 40. Munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) tekinthető e az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a szervezett munkavégzés helyére (munkahelyére), illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, feltéve, hogy a baleset nem a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt. A. Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek B. Munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek tekinthető 41. Válassz ki a lehetséges válaszok közül a súlyos munkabalesetet azonosító meghatározást. A. Súlyos munkabaleset az, amely szervezett munkavégzés során a sérült halálát, magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását közvetlenül a baleset során, vagy orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben a baleset bekövetkezésétől számított egy éven belül okozta. B. Súlyos munkabaleset az, amely sérült halálát, magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását közvetlenül a baleset okozta. C. Súlyos munkabaleset az, amely sérült halálát, magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását közvetlenül a baleset során, vagy orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben a baleset bekövetkezésétől számított 5 éven belül okozta. 42. Válassz ki a lehetséges válaszok közül a súlyos munkabalesetet azonosító meghatározást. A. A szervezett munkavégzés során valamely érzékszerv (vagy érzékelő-képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta; B. Valamely érzékszerv (vagy érzékelő-képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta; 43. Válassz ki a lehetséges válaszok közül a súlyos munkabalesetet azonosító meghatározást. A. orvosi vélemény szerint a szervezett munkavégzés során életveszélyes sérülést, egészségkárosodást okozott; B. Életveszélyes sérülést, egészségkárosodást okozott; 44. Válassz ki a lehetséges válaszok közül a súlyos munkabalesetet azonosító meghatározást. A. A szervezett munkavégzés során súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését okozta B. Hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujjának részbeni elvesztését okozta 45. Válassz ki a lehetséges válaszok közül a súlyos munkabalesetet azonosító meghatározást.

17 A. A szervezett munkavégzés során a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott. B. A beszélőképesség átmeneti elvesztését vagy érzékelhető eltorzulást, végtagi bénulást, illetőleg kóros elmezavart okozott. 46. Szervezett munkavégzésnek kell e tekinteni a munkavállalót nem foglalkoztató gazdasági társaság természetes személy tagjának személyes közreműködésével végzett munkát? A. Igen B. Nem 47. Szervezett munkavégzésnek kell e tekinteni a munkáltató által kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott társadalmi munkát A. Igen B. Nem 48. A társadalmi munka esetén - munkabaleset szempontjából - ki a munkáltató? A. A társadalmi munka esetén - munkabaleset szempontjából munkáltató a társadalmi munka szervezője B. A társadalmi munka esetén - munkabaleset szempontjából - munkáltató a társadalmi munka helyszínének tulajdonosa 49. Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat szerint a gabona befogadására kialakított tárolók beöntőnyílását milyen kivitelű védelemmel kell ellátni? A. Biztonságosan rögzített, megfelelő teherbírású fedéllel és a fedél alatt acélrudakból készült, 0,04 m-nél nem nagyobb osztásközű ráccsal B. Acélrudakból készült, 0,04 m-nél nem nagyobb osztásközű ráccsal kell ellátni 50. Válassza ki a gabonaszárító telep létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. A. A gáz és olajtüzelésű szárító berendezések időszakos biztonsági ellenőrzését 5 évenként el kell végezni. B. A gáz és olajtüzelésű szárító berendezések időszakos biztonsági ellenőrzését 3 évenként el kell végezni. 51. Válassza ki a falközi silók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. A. A falközi siló felső 0,5m méter magasságú részének feltöltése, megfelelő világítás és a határolófalak felső síkján elhelyezett optikai jelzés hiányában csak nappali műszakban végezhető B. A falközi siló felső 0,5m méter magasságú részének feltöltése csak nappali műszakban végezhető 52. Milyen védőtávolságra lehet aratáskor a learatott terményt elhelyezni a vasúti, illetve közúti létesítményektől? A. A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútvonal szélső vágányától és a vasútállomástól legalább 100 méter, a közúttól legalább 25 méter távolságra szabad elhelyezni. B. A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútvonal szélső vágányától és a vasútállomástól legalább 50 méter, a közúttól legalább 25 méter távolságra szabad elhelyezni. 53. Aratás után milyen széles védőszántást kell alkalmazni a vasút és a közút mentén?

18 A. A vasút és a közút mentén az aratást követően legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni. B. A vasút és a közút mentén az aratást követően legalább 5 méter széles védőszántást kell alkalmazni. 54. Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező építményektől, ha azok tűzvédelmi besorolása :"A" és "B" A. legalább 200 métert B. legalább100 métert 55. Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező építményektől, ha azok tűzvédelmi besorolása :"C"-"E" A. legalább 100 métert B. legalább 50 métert 56. Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező ) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől A. a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság kétszresét, de legalább 20métert B. a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság kétszresét, de legalább 50 métert 57. Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától A. legalább 25 métert B. legalább 30 métert 58. Mekkora tűztávolságot kell megtartani a mezőn (határban) összerakott kazlak, valamint a sorok között? A. A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani. B. A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság kétszeresét, de legalább 30 méter távolságot kell biztosítani. 59. A mezőn (határban) összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény- stb. kazlakat, milyen széles védőszántással kell körülvenni? A. legalább 3 méter B. legalább5 méter 60. Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat szerint az állattenyésztő telepen a felsoroltak közül kiket nem szabad foglalkoztatni: A. a) tápcsatorna (enterális) fertőző betegségben vagy bőrgennyesedésben szenvedőt; b) terhes nőt, a terhesség megállapítása után; c) szoptatós anyát; d) 18 éven aluli fiatalkorút. B. a) tápcsatorna (enterális) fertőző betegségben szenvedőt; b) terhes nőt, a terhesség 6.hónapját követően ;c) szoptatós anyát; d) 16 éven aluli fiatalkorút.

19 61. Válassza ki az állattartó telepek létesítésére és a személyzet mozgására vonatkozó helyes választ. A. Az állattartó telepeken fekete-fehér rendszerű öltöző-, mosdóhelyiségeket kell létesíteni, a munkahely megközelítése és elhagyása ezeken keresztül történjen. B. Az állattartó telepeken fekete-fehér rendszerű öltözőhelyiségeket kell létesíteni, ahol a dolgozók lecserélhetik ruhájukat 62. Válassza ki az állattartó telepek kialakítására vonatkozó helyes választ. A. Az állattartó telepen a jármű és személyforgalom útvonala jól láthatóan ki legyen jelölve, a padozat botlásmentes legyen, a csatornaszemek legyenek lefedve. B. Az állattartó telepen külön jármű és személyforgalmi útvonal legyen, a padozat sima legyen, a csatornaszemek a padozat síkjában legyenek. 63. Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ. A. Szabadon, kötetlenül lévő nagytestű állatok (szarvasmarha, ló) között egyedül egy személynek nem szabad tartózkodnia. B. Szabadon, kötetlenül lévő nagytestű állatok (szarvasmarha, ló) között, csak speciális védőeszköz használatával lehet munkát végezni. 64. Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ. A. Az elszabadult állatok megfékezését legalább kettő, 18 év és a nyugdíjkorhatár között lévő, munkavédelmi oktatásban részesített férfi végezheti. B. Az elszabadult állatok megfékezését 18 év és a nyugdíjkorhatár között lévő, munkavédelmi oktatásban részesített dolgozó végezheti. 65. Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ. A. A rúgós, illetve harapós ló farkába, vagy sörényébe piros jelzőszalagot kell kötni. B. A rúgós, illetve harapós ló nyakát piros jelzőfestékkel meg kell jelölni. 66. Válassza ki az állattartó telepeken történő munkaszervezésre vonatkozó helyes választ. A. A telepre vonatkozóan a telep rendjét és a biztonsági követelményeket is magába foglaló üzemeltetési utasítást kell készíteni, ezt jól látható helyen ki kell függeszteni, és minden új dolgozóval --a felvétel során-- az abban foglaltakat ismertetni kell. B. A telepre vonatkozóan üzemeltetési utasítást kell készíteni, és azt minden telepre belépővel ismertetni kell. 67. Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ. A. A vontatható állatfelhajtó csak farrakodásra alkalmas B. A vontatható állatfelhajtó far és oldalrakodásra is alkalmas 68. Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ. A. Olyan állatfelhajtón, amelyen az állatokkal egyidejűen a kezelőszemélyzetnek is mozognia kell külön állatfolyosót és személyfolyosót kell kialakítani. B. Olyan állatfelhajtón, amelyen a kezelőszemélyzetnek is mozognia kell, külön mászólétrát kell kialakítani.

20 69. Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ. A. Változtatható magasságú állatfelhajtó támasztó szerkezete tegye lehetővé az 1-1,4m méter közötti szintmagasság fokozat nélküli beállíthatóságát és a beállított helyzet biztonságos rögzítését. B. Változtatható magasságú állatfelhajtó támasztó szerkezete tegye lehetővé az 1-1,4m méter között különböző szintmagasságok beállíthatóságát és a beállított helyzet biztonságos rögzítését. 70. Válassza ki az állatok szállításával, illetve mozgatásával kapcsolatos helyes választ. A. Egy személyre 10 db állatnál nagyobb sertés-csoportot nem szabad bízni. B. Egy személyre 20 db állatnál nagyobb csoportot nem szabad bízni. 71. Válassza ki az állatok gondozásával kapcsolatos helyes választ. A. Lóistállóban állatgondozóként csak orvosilag e munkakörre alkalmasnak minősített 18 évet betöltött, szakismerettel és a munkakör veszélyeire kioktatott személyt lehet alkalmazni B. Lóistállóban állatgondozóként csak orvosilag e munkakörre alkalmasnak minősített 18 évet betöltött személyt lehet alkalmazni 72. Válassza ki az állatok tartásával és gondozásával kapcsolatos helyes választ. A. Szarvasmarhák és tenyészbika legelőn való egyidejű tartása esetén, a tenyészbikának a szabályzat szerinti méretű karámot kell létesíteni. B. Tenyészbika legelőn való tartása esetén, a tenyészbikának a szabályzat szerinti méretű karámot kell létesíteni. 73. Válassza ki az állatok tartásával és gondozásával kapcsolatos helyes választ. A. 300 kg -ot meghaladó hím állat gondozójaként nőt, 18 éven aluli és nyugdíjkorhatár feletti férfit nem szabad foglalkoztatni. B. 300 kg -ot meghaladó hím állat gondozójaként 18 éven aluli és nyugdíjkorhatár feletti munkavállalót nem szabad foglalkoztatni. 74. Válassza ki az állattartó telep létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. A. Juh-hodályokban az öngyulladás elkerülésére legfeljebb 0,4 m trágyavastagságot lehet megengedni, ennek elérésekor ki kell trágyázni és fertőtleníteni. B. Juh-hodályokban az öngyulladás elkerülésére legfeljebb 0,6 m trágyavastagságot lehet megengedni, ennek elérésekor ki kell trágyázni és fertőtleníteni. 75. Válassza ki a hígtrágya-tárolók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ. A. A hígtrágya-tárolókat egymástól legalább 2 méter távolságban lévő, a várható terhelésnek ellenálló és legfeljebb 0,04 m nyílású ráccsal fedett, szabadba nyíló két szellőzőnyílással kell ellátni. B. A hígtrágya-tárolókat a várható terhelésnek ellenálló, megfelelő számú és legfeljebb 0,04 m nyílású ráccsal fedett, szabadba nyíló szellőzőnyílással kell ellátni. 76. Válassza ki a hígtrágya-tárolók létesítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó helyes választ.

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

团 学 要 闻 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 3 月 17 日, 我 校 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 在 行 政 办 公 楼 五 楼 会 议 室 举 行, 校 团 委 委 员 各 院 ( 系 ) 团 委 书 记 校 学 生

团 学 要 闻 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 3 月 17 日, 我 校 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 在 行 政 办 公 楼 五 楼 会 议 室 举 行, 校 团 委 委 员 各 院 ( 系 ) 团 委 书 记 校 学 生 共 青 团 工 作 简 报 2011 年 第 1 期 共 青 团 大 连 海 洋 大 学 委 员 会 团 学 要 闻 : 导 读 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 我 校 在 大 连 市 大 学 生 创 新 创 意 作 品 大 赛 中 取 得 佳 绩 校 团 委 召 开 学 生 干 部 思 想 动 态 座 谈 会 校 团 委 组 织 开 展 弘 扬 雷 锋

Részletesebben

Microsoft Word - 第三章第一節第二節.doc

Microsoft Word - 第三章第一節第二節.doc 原 臺 中 刑 務 所 典 獄 長 官 舍 第 三 章 臺 中 刑 務 所 典 獄 官 建 築 研 究 與 調 查 第 一 節 建 築 特 色 及 考 證 一 日 治 時 期 臺 灣 官 舍 建 築 特 色 分 析 - 以 臺 中 市 西 區 為 例 96 ( 一 ) 臺 灣 總 督 府 官 舍 制 度 日 治 初 期 臺 灣 總 督 府 為 從 日 本 內 地 招 募 各 種 官 吏 來 到 臺

Részletesebben

untitled

untitled TT...1 TT...6 TT...13 TT...21 TT...22 TT...23 TT...25 TT...25 TT...32 TT...33 TT...33 TT...34 TT...38 T...40T TT...44 TT...46 TT...47 TT...49 TT...51 TT...53 TT...53 TT...54 TT...54 TT...54 TT...55 ,,,,,,,,

Részletesebben

023 深 圳 市 融 信 软 件 技 术 有 限 公 司 SZ2014023 024 深 圳 市 深 博 泰 生 物 科 技 有 限 公 司 SZ2014024 025 深 圳 市 移 付 宝 科 技 有 限 公 司 SZ2014025 026 深 圳 市 奥 金 瑞 科 技 有 限 公 司 SZ

023 深 圳 市 融 信 软 件 技 术 有 限 公 司 SZ2014023 024 深 圳 市 深 博 泰 生 物 科 技 有 限 公 司 SZ2014024 025 深 圳 市 移 付 宝 科 技 有 限 公 司 SZ2014025 026 深 圳 市 奥 金 瑞 科 技 有 限 公 司 SZ 序 号 单 位 名 称 证 书 编 号 001 深 圳 四 方 精 创 资 讯 股 份 有 限 公 司 SZ2014001 002 深 圳 市 鑫 台 创 电 机 有 限 公 司 SZ2014002 003 深 圳 市 年 年 卡 网 络 科 技 有 限 公 司 SZ2014003 004 深 圳 市 世 纪 龙 晟 科 技 发 展 有 限 公 司 SZ2014004 005 深 圳 智 慧 园 区

Részletesebben

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Részletesebben

壹、摘 要

壹、摘 要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Részletesebben

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Részletesebben

1 2032.1.16, 6:01 AM 2 2032.1.16, 6:01 AM 3 2032.1.16, 6:01 AM ( ) 4 2032.1.16, 6:01 AM 5 2032.1.16, 6:01 AM 6 2032.1.16, 6:01 AM 9 2032.1.16, 6:01 AM 10 2032.1.16, 6:02 AM 1 1 2009 7 2 3 2 2009 7 1

Részletesebben

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Részletesebben

2371 O O ............................. 2............................. 3.................................... 4.................................... 8.................................... 10....................................

Részletesebben

" ) * #%$ # " " " " "! " " " " " ##$ # " )! % #+$ " " & "! ( #($ " #!$ #"! ", % #-$!" # $ " "

 ) * #%$ #   !   ##$ # )! % #+$  & ! ( #($ #!$ #! , % #-$! # $ #$$% " " " " " "!&$!#$!#!!$!!!$$!$ $( %)!$#!&* #+ )+!#+ &#+ "!(, -./01 2/03 405./01./01 6 2/07 2/08./9?( ; - 408./9, 4: ; 2

Részletesebben

095THU DOC

095THU DOC ... 1... 1... 2... 3... 4... 4... 5... 8... 8... 9...12...12...13...18...24...26...31...33...36...38...39...40...40...43...48...50...51...52...53...56...59...59...61 1 ...63...63...64...70...73...75...77...83...90...92...99...

Részletesebben

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3D6AAB7A2B9DCA1B232303133A1B33432BAC5B9D8D3DAD7E9D6AFBFAAD5B932303133C4EACAA1D7A8C0FBCABEB7B6C6F3D2B5C9EAB1A8D3EBB8B4BACBB9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3D6AAB7A2B9DCA1B232303133A1B33432BAC5B9D8D3DAD7E9D6AFBFAAD5B932303133C4EACAA1D7A8C0FBCABEB7B6C6F3D2B5C9EAB1A8D3EBB8B4BACBB9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63> 浙 江 省 知 识 产 权 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 文 件 浙 知 发 管 2013 42 号 浙 江 省 知 识 产 权 局 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 关 于 组 织 开 展 2013 年 省 专 利 示 范 企 业 申 报 与 复 核 工 作 的 通 知 各 市 县 ( 市 区 ) 科 技 局 ( 知 识 产 权 局 ) 经 信 委 ( 局 ): 根

Részletesebben

第一编 文明之前的人类

第一编 文明之前的人类 1500 年 前 的 世 界 第 一 编 文 明 之 前 的 人 类 第 一 章 引 言 : 世 界 史 的 性 质 第 二 章 人 类 食 物 采 集 者 第 三 章 人 类 食 物 生 产 者 第 二 编 欧 亚 大 陆 的 古 代 文 明 ( 公 元 前 3500-1000 年 ) 第 四 章 古 代 文 明 的 起 源 第 五 章 古 代 文 明 诸 类 型 第 六 章 古 代 文 明 的

Részletesebben

000068.SZ 000068 ST 三 星 0 000069.SZ 000069 华 侨 城 A 70 000070.SZ 000070 特 发 信 息 55 000078.SZ 000078 海 王 生 物 55 000088.SZ 000088 盐 田 港 50 000089.SZ 0000

000068.SZ 000068 ST 三 星 0 000069.SZ 000069 华 侨 城 A 70 000070.SZ 000070 特 发 信 息 55 000078.SZ 000078 海 王 生 物 55 000088.SZ 000088 盐 田 港 50 000089.SZ 0000 证 券 ID 证 券 代 码 证 券 简 称 折 算 率 (%) 000001.SZ 000001 平 安 银 行 70 000002.SZ 000002 万 科 A 70 000004.SZ 000004 国 农 科 技 50 000005.SZ 000005 世 纪 星 源 50 000006.SZ 000006 深 振 业 A 60 000007.SZ 000007 零 七 股 份 45 000008.SZ

Részletesebben

工业和信息化部 水利部 全国节约用水办公室

工业和信息化部 水利部 全国节约用水办公室 附 件 : 国 家 节 水 标 杆 企 业 和 标 杆 指 标 ( 第 一 批 ) 序 号 企 业 名 称 产 品 名 称 1 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 不 锈 钢 标 杆 指 标 ( 单 位 产 品 取 水 量 ) 1.45 m 3 /t ( 再 生 水 用 量 占 总 用 水 量 的 50%) 2 莱 芜 钢 铁 集 团 有 限 公 司 H 型 钢 齿 轮 钢 3.43m

Részletesebben

7 10583573 新 竹 市 政 府 潮 舖 商 行 陳 祈 玲 新 竹 市 東 區 成 功 里 大 同 路 二 五 號 500,000 105/07/20 F104110 布 疋 衣 著 鞋 帽 傘 服 飾 品 批 發 業 F105050 家 具 寢 具 廚 房 器 具 裝 設 品 批 發 業

7 10583573 新 竹 市 政 府 潮 舖 商 行 陳 祈 玲 新 竹 市 東 區 成 功 里 大 同 路 二 五 號 500,000 105/07/20 F104110 布 疋 衣 著 鞋 帽 傘 服 飾 品 批 發 業 F105050 家 具 寢 具 廚 房 器 具 裝 設 品 批 發 業 1 02858486 新 竹 市 政 府 金 紀 企 業 社 鄭 春 財 新 竹 市 香 山 區 頂 埔 里 經 國 路 三 段 93 號 一 樓 10,000 105/07/17 E603040 消 防 安 全 設 備 安 裝 工 程 業 E801020 門 窗 安 裝 工 程 業 F111080 門 窗 建 材 批 發 業 F111990 其 他 建 材 批 發 業 F113020 電 器 批

Részletesebben

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * * 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Részletesebben

16

16 证 券 代 码 :000009 证 券 简 称 : 中 国 宝 安 公 告 编 号 :2015-016 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 实 施 情 况 报 告 书 暨 新 增 股 份 上 市 公 告 书 摘 要 独 立 财 务 顾 问 二 〇 一 五 年 三 月 1 公 司 声 明 本 公 司 及 董 事 局 全 体 成 员 保 证

Részletesebben

2371 O O ............................. 2............................. 3.................................... 4.................................... 9.................................... 11....................................

Részletesebben

『謝老闆』僱主補償契約責任保?..峟n保書(FUN441)-101 08 01.pdf

『謝老闆』僱主補償契約責任保?..峟n保書(FUN441)-101 08 01.pdf 120004 50 100 200 300 500 50 100 200 300 500 3 3 3 5 5 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 - AOP 200 AOA 1000 AGG 2000 1~50 1,150 1,500 2,200 3,550 4,950 51~100 1,050 1,365 1,995

Részletesebben

New Doc 1

New Doc 1 U N I V E R SI T Y O F M A L ; 1ï i l i dvol 1 l 2 0 1 8 w 1a1 p&t«apa«ridia ti p E g s l am an Pt d1an h Ma @Mi u Ooam a1 ol am S1udl es} ]111 / 2 1 Dr Mo11an a Daw 11a mai amy 1 P r o f e s s o r D r

Részletesebben

當母親禱告時

當母親禱告時 当 母 亲 祷 告 时 时 间 : 40 分 钟 引 言 我 们 一 起 来 祷 告 母 亲 的 工 作 是 世 界 上 最 难 的 工 作 我 们 教 会 有 一 个 爱 家 小 组, 最 近 爱 家 小 组 的 人 越 来 越 多, 有 些 年 轻 爸 妈 从 不 同 的 地 方 来 参 加, 因 为 这 些 父 母 都 觉 得, 养 孩 子 难, 教 孩 子 更 难 我 们 也 是 年 轻 父

Részletesebben

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Részletesebben

四川汉墓中所反映的南传早期佛像艺术/范小平

四川汉墓中所反映的南传早期佛像艺术/范小平 巴蜀地区汉画女性神仙形象研究 胡 蔚 内容摘要 女性神仙形象是汉画经常表现的对象 具有独特的审美与思想内涵 值得列为 专门类型进行研究 本文通过对汉代巴蜀地区画像砖和石棺 崖棺上的女性神仙形象进行研 究 能加深认识汉人的思想观念 更深入地了解汉代巴蜀地区的社会状况 关键词 巴蜀 汉画 女性 神仙 作者简介 胡蔚 女 1973 年生 四川博物院副研究员 汉代画像以其分布广 历史悠久 包含了丰富的历史文化信息而备受世人嘱目

Részletesebben

22122941 54544 04929302151993 1 10 ISSN 1810-0929 中 台 禪 寺 開 山 方 丈 上 惟 下 覺 大 和 尚 德 相 04 中 台 廣 傳 中 台 禪 寺 一 百 零 四 年 度 秋 季 僧 眾 精 進 禪 修 05 正 法 眼 藏 佛 說 四 十 二 章 經 十 五 第 三 章 割 愛 去 貪 48 普 台 教 育 與 普 台 有 約 15 16

Részletesebben

第三节 防 疫

第三节 防 疫 192 1978 3353 34 3 1979 30 24 30 1980 10 1980-1981 1 2 2734 13 65 2 0 n 55 1 5-1 0 73 71 1 0 14 74 1981 3 13 5696 2342 167 69 1 1146 665 58 03 1983 4 2 510 100 1984 7 7n 3421 2200 1985 12 2636 30 1941

Részletesebben

附 件 1 104 年 度 高 級 中 等 學 校 3D 列 印 種 子 教 師 專 業 培 訓 第 2 次 研 習 課 程 表 研 習 日 期 ( 第 一 天 ):104 年 5 月 14 日 ( 四 ) 時 間 研 習 活 動 內 容 主 持 ( 講 ) 人 地 點 09:30~10:00 30

附 件 1 104 年 度 高 級 中 等 學 校 3D 列 印 種 子 教 師 專 業 培 訓 第 2 次 研 習 課 程 表 研 習 日 期 ( 第 一 天 ):104 年 5 月 14 日 ( 四 ) 時 間 研 習 活 動 內 容 主 持 ( 講 ) 人 地 點 09:30~10:00 30 104 年 度 高 級 中 等 學 校 3D 列 印 種 子 教 師 專 業 培 訓 第 2 次 研 習 實 施 計 畫 一 依 據 ( 一 ) 教 育 部 國 民 及 學 前 教 育 署 104 年 2 月 26 日 臺 教 國 署 高 字 第 1040022469 號 函 核 定 104 年 度 教 育 部 國 民 及 學 前 教 育 署 推 動 高 級 中 等 學 校 3D 列 印 普 及 培

Részletesebben

Fontos tudnivalók Mindig csak egy megoldást szabad beírni. Az írásjegyek legyenek jól olvashatóak, az esetleges javítások pedig egyértelműek. A lap al

Fontos tudnivalók Mindig csak egy megoldást szabad beírni. Az írásjegyek legyenek jól olvashatóak, az esetleges javítások pedig egyértelműek. A lap al ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Microsoft Word - 104.07.25_26三峽清洗水塔進度表104.06.26.doc

Microsoft Word - 104.07.25_26三峽清洗水塔進度表104.06.26.doc 三 峽 校 區 停 水 公 告 一 保 養 時 間 : 104 年 7 月 25 日 及 26 日 ( 星 期 六 日 ) 水 池 清 洗 工 程, 如 有 影 響 到 作 業 行 程 敬 請 見 諒 二 施 作 內 容 及 行 程 : 曉 日 樓 2 槽 - 頂 樓 水 塔 (20T) 地 下 室 水 塔 (40T) 皓 月 樓 3 槽 - 地 下 室 水 塔 2 個 /25T (50T) 頂 樓

Részletesebben

目 錄 1. 青 椒 炒 肉 絲 2 2. 茄 汁 燴 魚 片 3 3. 乾 煸 四 季 豆 4 4. 黑 胡 椒 豬 柳 5 5. 香 酥 花 枝 絲 6 6. 薑 絲 魚 片 湯 7 7. 醋 瓦 片 魚 8 8. 燜 燒 辣 味 茄 條 9 9. 炒 三 色 肉 丁 10 10. 榨 菜 炒

目 錄 1. 青 椒 炒 肉 絲 2 2. 茄 汁 燴 魚 片 3 3. 乾 煸 四 季 豆 4 4. 黑 胡 椒 豬 柳 5 5. 香 酥 花 枝 絲 6 6. 薑 絲 魚 片 湯 7 7. 醋 瓦 片 魚 8 8. 燜 燒 辣 味 茄 條 9 9. 炒 三 色 肉 丁 10 10. 榨 菜 炒 餐 旅 管 理 系 基 礎 烹 調 實 務 指 導 老 師 : 胡 永 輝 班 級 : 餐 旅 一 乙 學 號 :4A4M0073 姓 名 : 何 雨 柔 0 目 錄 1. 青 椒 炒 肉 絲 2 2. 茄 汁 燴 魚 片 3 3. 乾 煸 四 季 豆 4 4. 黑 胡 椒 豬 柳 5 5. 香 酥 花 枝 絲 6 6. 薑 絲 魚 片 湯 7 7. 醋 瓦 片 魚 8 8. 燜 燒 辣 味 茄 條

Részletesebben

(CIP) /,. :, 2003 ISBN TG44 TG936 CIP ( 2003 ) ( 1 : ) : * : : : 0

(CIP) /,. :, 2003 ISBN TG44 TG936 CIP ( 2003 ) ( 1 : ) : * : : : 0 (CIP) /,. :, 2003 ISBN 7-5045 - 3480-3... - - -. TG44 TG936 CIP ( 2003 ) 058725 ( 1 : 100029) : * 850 1168 32 10 258 2003 11 1 2003 11 1 : : 17.00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http : / / www. class.

Részletesebben

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 课 程 咨 询 电 话 :0531-86554188 教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 面 试 基 础 知 识 -- 面 试 的 概 念 -- 面 试 的 本 质 -- 面 试 的 形 式 -- 考 试 的 现 状 -- 考 核 的 依 据 过 渡 页 请 思 考 面 试 是 什 么? 面 试 的 概 念 面 试 是 指 特 定 的

Részletesebben

Microsoft Word - 01韓碧琴

Microsoft Word - 01韓碧琴 É i 1 26 w w 77 5 iná ¹ v! k Ý ¼! ê v j! ƒ! v p! ƒ m }ü Ð Ãv! s g } if! ÿ ç ò ¼! Õ ˆß à ô n ˆßµ~! j æ! k Ž và ñ! g Ò ie µ! º w 78 1 iná ¹! k õ k ¼! ê v «æ! š¼ý v j æ m Ãvà! s ¹! g! ÿ µ y! k ÿ! Õ! k { g

Részletesebben

Microsoft Word - Book 1 瑜伽行.doc

Microsoft Word - Book 1 瑜伽行.doc 宇 宙 生 灵 学 妙 航 法 师 的 宇 宙 生 命 学 和 宇 宙 生 灵 学 是 关 于 修 行 修 炼 的 两 部 奇 书, 书 的 内 容 包 罗 万 象, 涉 及 神 学 宗 教 学 气 功 学 以 及 现 代 边 缘 科 学 他 从 浩 如 烟 海 的 古 代 宗 教 著 作 中 找 寻 到 了 修 行 修 炼 的 核 心 三 部 圣 典 : 古 印 度 薄 迦 梵 歌 印 度 佛 教

Részletesebben

<C8ABD2B3B4ABD5E6CDBCC6AC>

<C8ABD2B3B4ABD5E6CDBCC6AC> 福 建 丈 博 1997 年 第 2 期 广 东 水 下 考 古 回 顾 与 展 望 崔 男 - 前 盲 1 997 年, 水 下 考 古 在 我 国 已 进 入 第 十 今 年 头, 作 为 改 革 开 放 的 前 沿 和 海 洋 大 省 的 f 东 也 较 早 地 涉 足 了 这 个 领 域 由 于 地 理 上 的 原 因, 广 东 自 古 就 和 海 洋 结 下 了 不 解 之 缘, 是 海

Részletesebben

002438.SZ 江 苏 神 通 2015-9-8 2015-9-23 2015-9-17 2015-9-23 可 以 网 络 投 票 362438 300074.SZ 华 平 股 份 2015-9-8 2015-9-23 2015-9-17 2015-9-23 可 以 网 络 投 票 36507

002438.SZ 江 苏 神 通 2015-9-8 2015-9-23 2015-9-17 2015-9-23 可 以 网 络 投 票 362438 300074.SZ 华 平 股 份 2015-9-8 2015-9-23 2015-9-17 2015-9-23 可 以 网 络 投 票 36507 股 东 大 会 投 票 信 息 20150921 证 券 代 码 证 券 简 称 公 告 日 期 会 议 日 期 股 权 登 记 日 投 票 日 是 否 可 网 络 投 票 网 络 投 票 代 码 002460.SZ 赣 锋 锂 业 2015-9-2 2015-9-21 2015-9-16 2015-9-21 可 以 网 络 投 票 362460 600730.SH 中 国 高 科 2015-8-29

Részletesebben

E170C2.PDF

E170C2.PDF IQ E170C2 2002.3. Rotork Rotork * ( ) * * RotorkIQ - IQ * * PC IQ Insight / Rotork * - Rotork IQ www.rotork.com 5 10 5.1 11 1 2 5.2 11 2 3 5.3 11 3 IQ 3 5.4 11 3.1 3 5.5 IQM12 3.2 3 5.6 IQML12 3.3 4 5.7

Részletesebben

中航航空电子设备股份有限公司

中航航空电子设备股份有限公司 证 券 代 码 :600372 证 券 简 称 : 中 航 电 子 公 告 编 号 : 临 2015 029 中 航 航 空 电 子 系 统 股 份 有 限 公 司 关 于 签 署 增 资 框 架 协 议 暨 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其

Részletesebben

附 件 : 可 充 抵 保 证 金 证 券 及 折 算 率 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 调 整 前 折 算 率 (%) 调 整 后 折 算 率 (%) 调 整 幅 度 (%) 1 000001.sz 平 安 银 行 70 70 0 2 000002.sz 万 科 A 70 70 0 3

附 件 : 可 充 抵 保 证 金 证 券 及 折 算 率 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 调 整 前 折 算 率 (%) 调 整 后 折 算 率 (%) 调 整 幅 度 (%) 1 000001.sz 平 安 银 行 70 70 0 2 000002.sz 万 科 A 70 70 0 3 关 于 融 资 融 券 标 的 证 券 及 可 充 抵 保 证 金 证 券 定 期 调 整 的 公 告 今 日 收 市 后, 我 公 司 对 可 充 抵 保 证 金 证 券 及 其 折 算 率 做 出 调 整, 自 2016 年 9 月 2 日 起 生 效, 详 见 附 件 特 此 公 告 附 件 : 可 充 抵 保 证 金 证 券 及 折 算 率 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 申 万 宏

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 90, 6000 t, 1333 ha,, 500 600 t,, 131.3 ha,,,,,,,,,, ,, 9 10, 11 12, 3 4,,,,, 0.067ha 500 1000kg,, 0.067ha 2000 3000kg, 4000 5000kg,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ( ),,,,, : 1.,,,,,,,,,,,,, 2., 11, 23 31 , 7, 37,,,

Részletesebben

2003 2003-1- 2003 3 5 7 8 12 14 49-2 - 2003 1 Goldfield Industries Inc. 2 600383 3 518048 www.goldenfield.com zxy@goldenfield.com 4 5 0755 83303333 ggq@goldenfield.com 0755 83844828 zxy@goldenfield.com

Részletesebben

标题

标题 人 生 转 机 第 三 章 结 婚 与 通 过 司 法 考 试 终 于 毕 业 当 上 高 中 教 师 被 日 共 总 部 除 名 后, 我 与 反 主 流 派 组 织 也 脱 离 了 联 系, 参 加 运 动 的 心 情 逐 渐 地 淡 薄 下 来 了 我 开 始 在 一 家 小 公 司 打 工, 逐 渐 临 近 毕 业, 一 边 打 工 一 边 准 备 毕 业 考 试 1952 年 2 ~ 3

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1111.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1111.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1. 走 入 科 学 世 界 Ⅳ 考 试 内 容 内 容 主 题 知 识 内 容 认 知 要 求 1.1 科 学 探 究 1.1.1 科 学 探 究 的 过 程 和 步 骤 分 析 1.2 科 学 实 验 室 1.2.1 实 验 室 的 安 全 守 则 1.2.2 危 险 化 学 药 品 的 安 全

1. 走 入 科 学 世 界 Ⅳ 考 试 内 容 内 容 主 题 知 识 内 容 认 知 要 求 1.1 科 学 探 究 1.1.1 科 学 探 究 的 过 程 和 步 骤 分 析 1.2 科 学 实 验 室 1.2.1 实 验 室 的 安 全 守 则 1.2.2 危 险 化 学 药 品 的 安 全 (JC05 JE05) 马 来 西 亚 华 文 独 立 中 学 初 中 统 一 考 试 科 学 考 试 纲 要 Ⅰ 考 试 性 质 初 中 统 考 科 学 的 考 试 是 要 评 定 华 文 独 立 中 学 初 中 生 完 成 三 年 初 中 科 学 课 程 之 后 的 知 识 及 能 力 水 平 Ⅱ 考 试 目 标 1. 基 础 知 识 1.1 知 道 科 学 的 基 本 事 实 1.2 知 道

Részletesebben

untitled

untitled 2015 17 2015 1 http://www.nhfpc.gov.cn http://www.nmec.org.cn 17 2 2015 3 11 9 3 20 24 http://www.nmec.org.cn 3 01 1 2 1 13 21 3 27 23 30 4 10 830 1130 130 430 3 555 4 3 30 5 4 1 9 64 2 4 10 2 1 2 3 2015

Részletesebben

Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1311

Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Részletesebben

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Részletesebben

图5 山西长治郝家庄元墓北壁壁画 图3 山西孝义张家庄下吐京元墓北壁画 图6 元至治建安虞氏 全相平话 刻本插图 图7 陕西蒲城洞耳村元墓北壁对坐图 图 4 山西孝义张家庄下吐京元墓东北及西北壁壁画 的大半为帐子遮挡 图 3 东北及西北两壁 各绘 一黄色帐幕 两垂角翘起 内有一条几 几上有酒壶 小罈

图5 山西长治郝家庄元墓北壁壁画 图3 山西孝义张家庄下吐京元墓北壁画 图6 元至治建安虞氏 全相平话 刻本插图 图7 陕西蒲城洞耳村元墓北壁对坐图 图 4 山西孝义张家庄下吐京元墓东北及西北壁壁画 的大半为帐子遮挡 图 3 东北及西北两壁 各绘 一黄色帐幕 两垂角翘起 内有一条几 几上有酒壶 小罈 河北涿州元墓壁画研究① 郑以墨 王丽丽 (河北科技大学 艺术学院,河北 石家庄 050018) [ 摘 要 ]本文详细分析了河北涿州元墓壁画的形式风格 壁画处处体现着人和物之间隐与现 藏与露的关系 且形式多样 从而极大 丰富了画面的空间关系 这些做法反映了元代画工在新的历史背景下对传统题材的形式继承与创新 [ 关键词 ]涿州元墓;壁画;形式研究 [ 中图分类号 ] J218.6 [文献标识码]A [文章编号]1008-9675

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203138315FB4C1B2D7A6D2B8D55FAE4CA54FAEC9B6A15FB2A6B77EC2A7>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203138315FB4C1B2D7A6D2B8D55FAE4CA54FAEC9B6A15FB2A6B77EC2A7> 家 長 通 告 1516_181 中 六 畢 業 典 禮 教 師 培 訓 日 期 終 考 試 中 三 級 全 港 性 系 統 評 估 對 卷 日 及 暑 期 補 課 安 排 6/5/2016 敬 啟 者 : 一 中 六 畢 業 典 禮 據 本 學 年 校 曆 編 定, 本 校 將 於 5 月 28 日 ( 星 期 六 ) 下 午 3:00 於 禮 堂 舉 行 畢 業 典 禮 部 分 同 學 將 獲

Részletesebben

Microsoft Word - muszell_vizsga1.doc

Microsoft Word - muszell_vizsga1.doc 卧 e enő卧 卧卧 ᔗ剷fokú végz tt ég tén 2. z. viz garé z: 085-06 modu : 卧 e enő卧 卧e 卧卧 卧卧卧卧卧. viz gaf adat (60%): Építé i zabvány-, minᔗ剷 égügyi i m r t k, jogi é gazda ági i m r t k a ka mazá a a mű zaki nᔗ剷rzé

Részletesebben

( CIP) /,. :, ( ) ISBN S CI P (2004) ( 2 ) ( ) : : 787m m1092m m 1/ 64 : : 46 :

( CIP) /,. :, ( ) ISBN S CI P (2004) ( 2 ) ( ) : : 787m m1092m m 1/ 64 : : 46 : ( CIP) /,. :, 2004.8 ( ) ISBN 7109093875... - -. S823. 5 CI P (2004) 076411 ( 2 ) ( 100026 ) : 2004 8 1 2004 8 1 : 787m m1092m m 1/ 64 : 2. 125 : 46 : 1 20 000 : 2. 20 (, ) ( ) 2004 1,,,, 2004, 1 ,,,,,,,,,

Részletesebben

口碑最好的网页游戏GUNNARPPK-03001az蓝光眼镜怎么样_GUNNAR防

口碑最好的网页游戏GUNNARPPK-03001az蓝光眼镜怎么样_GUNNAR防 口 碑 最 好 的 网 页 游 戏 GUNNARPPK-03001az 蓝 光 眼 镜 怎 么 _GUNNAR 防 www.djtpk.com http://www.djtpk.com 口 碑 最 好 的 网 页 游 戏 GUNNARPPK-03001az 蓝 光 眼 镜 怎 么 样 _GUNNAR 防 最 近 眼 睛 不 干 吧 了! 眼 睛 效 劳 很 显 著! 电 子 产 品 运 用 较 多

Részletesebben

C1402班 期第8周班级周刊

C1402班 期第8周班级周刊 C1402 班 15-16-1 期 第 18 周 班 级 周 刊 责 任 编 辑 : 杨 沐 子 班 主 任 寄 语 : 一 周 工 作 小 结 及 复 习 建 议 本 周 是 忙 碌 的, 我 们 针 对 每 个 层 次 学 生 的 不 同 情 况 因 材 施 教, 对 症 下 药, 展 开 期 末 考 试 动 员, 提 目 标, 教 方 法 对 于 A 数 较 多 的 学 生 鼓 舞 士 气,

Részletesebben

2010年中国玉米种子市场专项研究报告

2010年中国玉米种子市场专项研究报告 2010 年 中 国 玉 米 种 子 市 场 专 项 研 究 报 告 关 键 字 : 玉 米 种 子 玉 米 种 子 行 业 市 场 调 查 供 需 分 析 投 资 咨 询 出 版 日 期 :2010 年 5 月 报 告 页 码 :62 页 图 表 个 数 :320 个 报 告 格 式 :PDF 电 子 版 或 纸 介 版 交 付 方 式 :Email 发 送 或 EMS 快 递 中 文 价 格 :

Részletesebben

1 ( Philistines) 2 3 4 ( ) ( ) ( ) 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 9,,,,,,,,,,??,,, :,,,, 92. 1 2. 20 10,,,, :,!,!,!,,,,?,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,

Részletesebben

Microsoft Word - Executive Summary _Chi_ V_6.doc

Microsoft Word - Executive Summary _Chi_ V_6.doc 合約編號 CE532009 TT 金鐘交通研究 摘要 二零一二年八月 合 約 編 號 目 金 錄 鐘 交 通 研 究 CE532009 簡 介 目 主 摘 方 要 法 的 與 結 流 究 檢 要 現 有 的 問 交 題 通 和 及 限 運 制 時 交 行 調 通 人 狀 輸 數 交 設 立 通 模 基 準 型 年 建 立 計 年 份 規 劃 土 狀 模 地 況 即 車 及 行 人 交 通 表 現 發

Részletesebben

"!"#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $"( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%"3 )2*,%"3 %&) )2*,%"3 %&) * ( 4#&2-5 $67,"

!#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%3 )2*,%3 %&) )2*,%3 %&) * ( 4#&2-5 $67, !"#$% & #() 2 &(*$+,-. /%)0# 1! % % % %!!"#$% & #() &(*$+,-. /%)0# 1!""# $ "! "!"#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $"( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%"3 )2*,%"3 %&) )2*,%"3

Részletesebben

Microsoft Word - CA 民法_總則_-講義-01~07.doc

Microsoft Word - CA 民法_總則_-講義-01~07.doc u¾ Î u d s e dí~ s uùœ jj ú dí~ s u j Ç udí~ 1 d( ä ½ z) 1. s½ 92. 1. s½. 2 d( vá ) 2.s u jàl Ó u ½ } ÙŒ ÕÆv jùœ  n  s v j  Ù. 3 d( ) 3. í s u jé  n  ٠s½ 92 u ÕÆv gg 1 s ûà ý {rž! ! u¾ s ï! s ï ~

Részletesebben

Microsoft Word - Daily120419-A _CN_.doc

Microsoft Word - Daily120419-A _CN_.doc 消 息 快 报 证 券 研 究 报 告 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 制 药 : 化 学 成 药 王 军 证 券 投 资 咨 询 业 务 证 书 编 号 :S1300511070001 (8621) 2032 8310 jun.wang@bocigroup.com * 寇 嘉 烨 为 本 报 告 重 要 贡 献 者 红 日 药 业 股

Részletesebben

Microsoft Word - C-THE DAY AND THE TIME.doc

Microsoft Word - C-THE DAY AND THE TIME.doc 目 錄 第 一 篇 審 判 要 從 神 的 家 起 首 第 二 篇 凡 向 祂 有 這 指 望 的 人 就 潔 淨 自 己 第 三 篇 誰 有 權 利 赴 羔 羊 的 婚 筵 第 一 篇 審 判 要 從 神 的 家 起 首 讀 經 : 耶 穌 在 橄 欖 山 上 坐 著, 門 徒 暗 暗 地 來 說 : 請 告 訴 我 們, 甚 麼 時 候 有 這 些 事? 你 降 臨 和 世 界 的 末 了 有

Részletesebben

中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 贵 会 2015 年 12 月 9 日 签 发 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 (153304 号 )( 以 下 简 称 反 馈 意 见 ) 的 要 求, 无 锡 市 太 极 实 业

中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 贵 会 2015 年 12 月 9 日 签 发 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 (153304 号 )( 以 下 简 称 反 馈 意 见 ) 的 要 求, 无 锡 市 太 极 实 业 股 票 代 码 :600667 股 票 简 称 : 太 极 实 业 债 券 代 码 :122306 122347 债 券 简 称 :13 太 极 01 13 太 极 02 无 锡 市 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 申 请 文 件 一 次 反 馈 意 见 之 回 复 独 立 财 务 顾 问 二 〇 一 六

Részletesebben

200 16 300 1978 6 1990 1 35 5267 1903 1 720 1903 2 320 1958 2 850 1958 1 917 7 1958 1 1173 1971 3 2400 1980 3 4000 1980 7 10050 1984 4 2076 1984 6 247

200 16 300 1978 6 1990 1 35 5267 1903 1 720 1903 2 320 1958 2 850 1958 1 917 7 1958 1 1173 1971 3 2400 1980 3 4000 1980 7 10050 1984 4 2076 1984 6 247 5 1 5 6 2 6 6 6 19 24 27 0 7 1966 1 8 1978 1981 219 2 06 1985 7 8 1990 9 46 7410 100 50 1897 13 2 200 16 300 1978 6 1990 1 35 5267 1903 1 720 1903 2 320 1958 2 850 1958 1 917 7 1958 1 1173 1971 3 2400

Részletesebben

Microsoft Word - terpl017.doc

Microsoft Word - terpl017.doc 名 師 啟 試 錄 故 意 既 遂 犯 的 構 成 要 件 該 當 性 編 目 : 刑 法 主 筆 人 : 易 台 大 碩 士 律 師 資 格 易 台 大 老 師 授 課 以 講 義 內 容 為 準, 輔 以 上 課 補 充 筆 記 整 理, 可 以 更 精 確 地 簡 化 刑 法 體 系 ; 老 師 也 很 歡 迎 有 問 題 的 同 學 於 課 後 留 下 來 討 論, 也 歡 迎 寫 考 古

Részletesebben

反 馈 问 题 1 请 申 请 人 对 比 同 行 业 上 市 公 司 资 产 负 债 率 有 息 负 债 率 等 指 标, 分 析 说 明 本 次 偿 还 银 行 借 款 的 必 要 性 和 合 理 性 其 中, 部 分 拟 偿 还 的 银 行 借 款 为 流 动 资 金 借 款, 请 说 明 通

反 馈 问 题 1 请 申 请 人 对 比 同 行 业 上 市 公 司 资 产 负 债 率 有 息 负 债 率 等 指 标, 分 析 说 明 本 次 偿 还 银 行 借 款 的 必 要 性 和 合 理 性 其 中, 部 分 拟 偿 还 的 银 行 借 款 为 流 动 资 金 借 款, 请 说 明 通 广 晟 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 二 次 反 馈 意 见 的 回 复 ( 修 订 稿 ) 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 贵 会 2016 年 5 月 10 日 出 具 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 二 次 反 馈 意 见 通 知 书 (160246 号 ) ( 以 下 简 称 二 次

Részletesebben

<3230313630383038B9C9B6ABB4F3BBE1CDB6C6B1D0C5CFA22E786C7378>

<3230313630383038B9C9B6ABB4F3BBE1CDB6C6B1D0C5CFA22E786C7378> 300331.SZ 苏 大 维 格 2016-8-5 2016-8-22 2016-8-16 2016-8-22 可 以 网 络 投 票 365331 000672.SZ 上 峰 水 泥 2016-7-30 2016-8-15 2016-8-10 2016-8-15 可 以 网 络 投 票 360672 603111.SH 康 尼 机 电 2016-8-2 2016-8-30 2016-8-24 2016-8-30

Részletesebben

一 2015 年 度 较 上 年 业 绩 比 较 及 差 异 说 明 ( 一 )2015 年 度 业 绩 总 体 情 况 青 山 纸 业 2015 年 度 主 要 经 营 数 据 以 及 较 上 年 业 绩 变 动 对 比 如 下 : 项 目 2015 年 度 2014 年 度 较 上 期 增 长

一 2015 年 度 较 上 年 业 绩 比 较 及 差 异 说 明 ( 一 )2015 年 度 业 绩 总 体 情 况 青 山 纸 业 2015 年 度 主 要 经 营 数 据 以 及 较 上 年 业 绩 变 动 对 比 如 下 : 项 目 2015 年 度 2014 年 度 较 上 期 增 长 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 福 建 省 青 山 纸 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 会 后 重 大 事 项 的 核 查 意 见 福 建 省 青 山 纸 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 青 山 纸 业 发 行 人 或 公 司 ) 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 申 请 已 于 2016 年 1 月 6 日 经 中 国

Részletesebben

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Részletesebben

BB.3

BB.3 I IURNA L S AN S ï EK VOA ó N m 8 ç 6-8 1 园 叫团团回国 J m l ll m i h M t m t ik i E v l i P g l l A i r L i m b h - T k l ik d i K t T m g i d T r p tc P g r h P r r m P r S t d i T g r T r h d p p r b h K

Részletesebben

94/03/25 (94 0940002083 94 12 31 B 1-8 (12-64 29 5 16 82 5 15 1 2 22-24 29 25-28 k1. 1 A 2 k2k3 3 k2k3 k2. k2a. 1 2 3 4 k2b. 1 2 k2b1.? 3 k3. 11 12 02 ( ( ( 1 2 (24 A. A1.? 1 0 A1a.? 1. 1 2 2. A2. 1 2

Részletesebben

图 表 1: 分 级 基 金 上 市 数 量 统 计 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 分 级 基 金 上 市 数 量 19 8 9 1 2 2007 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 数 据 来 源 :Morningstar 晨 星 ; 数 据 截

图 表 1: 分 级 基 金 上 市 数 量 统 计 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 分 级 基 金 上 市 数 量 19 8 9 1 2 2007 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 数 据 来 源 :Morningstar 晨 星 ; 数 据 截 分 级 基 金 的 发 展 现 状 与 展 望 Morningstar 晨 星 ( 中 国 ) 研 究 中 心 代 景 霞 分 级 基 金 在 国 内 的 起 源 和 发 展 分 级 基 金 是 借 鉴 结 构 化 产 品 分 级 技 术 发 展 起 来 的 一 种 基 金 创 新 产 品 它 是 通 过 对 基 金 份 额 进 行 风 险 收 益 的 重 构, 将 基 金 份 额 分 成 具 有

Részletesebben

# " $ % $ # ( $ $ %% * $ %+ $, -., / ", 0, %, %%%%, " % 2 %% #. $ 3 *3 %45 6" %% 9: :" : "

# $ % $ # ( $ $ %% * $ %+ $, -., / , 0, %, %%%%, % 2 %% #. $ 3 *3 %45 6 %% 9: : : #$$% #$$% #$$ #$$% #$$% #$$ #$$ # $ " #($ # $ #$ #($ *$ #$ $+ %$ #* # *, #+ *, -#+ -, #%+, " " #$$% + #+ -+ #$$( +." HI # 6 J : HI - 6 J #. KL38 ( /0. KL # 6 38 # ( : 4 G7 < $ 7 6 : 6 58 758 % 7 6 < =

Részletesebben

近 期 李 克 强 发 表 了 十 二 五 规 划 建 议 稿 的 评 述, 被 认 为 是 迄 今 为 止 对 十 二 五 规 划 的 最 佳 解 释 文 中 特 别 提 到, 转 变 经 济 发 展 方 式 已 经 刻 不 容 缓, 关 键 要 在 加 快 上 下 功 夫 见 实 效, 早 转

近 期 李 克 强 发 表 了 十 二 五 规 划 建 议 稿 的 评 述, 被 认 为 是 迄 今 为 止 对 十 二 五 规 划 的 最 佳 解 释 文 中 特 别 提 到, 转 变 经 济 发 展 方 式 已 经 刻 不 容 缓, 关 键 要 在 加 快 上 下 功 夫 见 实 效, 早 转 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 部 2010 年 11 月 22 日 星 期 一 国 内 市 场 短 期 有 望 企 稳 中 期 区 间 震 荡 ( 策 略 小 组 秦 晓 斌 执 笔 ) 责 任 编 辑 : 佟 爱 文 联 系 电 话 :83574109 密 集 出 台 的 收 紧 流 动 性 和 抑 制 价 格 的 政 策 措 施 扭 转 了 A 股 上 行 态 势,A

Részletesebben

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %  % 1 % & ( * ) * %  %.! % 2!!+# ( &! ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Részletesebben

EN10327 EN ICS ; EN EN EN EN CEN 1

EN10327 EN ICS ; EN EN EN EN CEN 1 2004.6 ICS 77.140.50; 77.140.10 EN 10142 2000 EN 10154 2002 EN 10214 1995 EN 10215 1995 CEN 1 1 1.1 0.35mm 3.0mm 1.2 Z ZF ZA AZ AS 1 600mm 3.0mm 1.3 7.3.2 1.4 EN10326 EN 10152 EN 10169-1 EN

Részletesebben

#,$./-,0+0 1&*",( &2 3&& &)# H-! " #$ %& ()*+ %& ()*+ %& ()*+!"#$%& ()*+ $*,-$* *+ %& ()*+! $/6DC $/$!DC,$$ E)$/# HC - $$$ E) 5 & $/# E<)FG

#,$./-,0+0 1&*,( &2 3&& &)# H-! #$ %& ()*+ %& ()*+ %& ()*+!#$%& ()*+ $*,-$* *+ %& ()*+! $/6DC $/$!DC,$$ E)$/# HC - $$$ E) 5 & $/# E<)FG !"#$%&% ()*$+, (-.((,(/0!""# $!$ %!& %($ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "!"#$%&!!%""&) *+,-./0 1*023(,+/)& 2)$#2),)& *+,-./0 *+,-./0 *+,-./0 *+,-./0 1&)) 2 "!)"3(!4(!""# "$3%!&3"4

Részletesebben

一 大聖 起源與簡述: 1 本宮溯自清光貳年(西元一八二二年) 有位唐先賢黃迎 奉請 北極玄上帝金尊東渡來台 由烏石港上陸至四圍保埤口 後遷到 外澳石空中路嶺上 茅蓋神堂供人膜拜 化蒼民墾土農耕 後澤 被農信仰日深 為祈求石空 風調雨順 保佑黎民平安 先賢數 人等誠心合建永固廟堂 因高水長 所稱為(

一 大聖 起源與簡述: 1 本宮溯自清光貳年(西元一八二二年) 有位唐先賢黃迎 奉請 北極玄上帝金尊東渡來台 由烏石港上陸至四圍保埤口 後遷到 外澳石空中路嶺上 茅蓋神堂供人膜拜 化蒼民墾土農耕 後澤 被農信仰日深 為祈求石空 風調雨順 保佑黎民平安 先賢數 人等誠心合建永固廟堂 因高水長 所稱為( 玄濟世弘新世界大聖 暨 癸已年慶祝祖廟台灣第一行宮二十週年慶典 企劃書 機關指導單位 海峽交流基金 內政部宗司 交通部觀光局東北角管理處 宜蘭縣政府 宜蘭縣議 頭城鎮公所 頭城鎮代 宗指導單位 協 中華民國 宜蘭縣 總廟三清宮 中華玄上帝弘協 中國崇 新北市玄上帝弘協 中華三清 玄上帝研究 主 辦 單 位 祖廟台灣第一行宮外澳接宮管委 協 辦 單 位 大陸湖北省十堰市協 建法石真廟 聯 絡 地 址

Részletesebben

目 錄 壹 重 要 服 務 訊 息 一 臺 北 中 心 104 學 年 度 上 學 期 行 事 曆 01 二 辦 公 服 務 時 間 連 繫 管 道 02 貳 注 意 事 項 一 假 日 日 期 ( 週 六 週 日 ) 03 二 非 假 日 日 期 ( 週 一 至 週 五 ) 暨 課 程 表 04

目 錄 壹 重 要 服 務 訊 息 一 臺 北 中 心 104 學 年 度 上 學 期 行 事 曆 01 二 辦 公 服 務 時 間 連 繫 管 道 02 貳 注 意 事 項 一 假 日 日 期 ( 週 六 週 日 ) 03 二 非 假 日 日 期 ( 週 一 至 週 五 ) 暨 課 程 表 04 1 0 4 學 年 度 上 學 期 學 習 須 知 學 習 相 關 服 務 訊 息 教 學 時 間 地 點 及 分 配 電 腦 實 習 日 期 地 點 及 分 配 平 時 成 績 評 量 規 定 學 期 時 間 地 點 及 分 配 導 師 時 間 學 生 諮 商 臺 北 中 心 :(02) 27123677 傳 真 :(02) 27126386 通 訊 地 址 :105 臺 北 市 松 山 區 光

Részletesebben

ù °¨ ®Ñ ²Ä Á¿

ù °¨ ®Ñ ²Ä Á¿ 先 祖 時 期 雅 各 ( 一 ) 在 家 的 雅 各 - 騙 取 長 子 的 祝 福 ( 創 27:1-40) ( 壹 ) 以 撒 要 為 長 子 以 掃 祝 福 ( 創 27:1-4) ( 甲 ) 創 世 記 第 27 章 一 開 始 就 說 到 以 撒 老 邁, 兩 眼 昏 花 ; 他 在 這 時 候 雖 沒 有 兩 眼 盲 目, 但 也 差 不 多 了. 這 時 雅 各 已 經 是 77 歲,

Részletesebben

说 明 麒 麟 策 略 报 告, 是 市 场 情 绪 指 数 统 计, 即 对 市 场 每 周 各 大 券 商 投 行 策 略 分 析 报 告 观 点 的 统 计 汇 总 由 于 券 商 投 行 的 策 略 分 析 师 观 点, 就 是 市 场 主 流 观 点, 因 此 分 析 这 个 群 体 的

说 明 麒 麟 策 略 报 告, 是 市 场 情 绪 指 数 统 计, 即 对 市 场 每 周 各 大 券 商 投 行 策 略 分 析 报 告 观 点 的 统 计 汇 总 由 于 券 商 投 行 的 策 略 分 析 师 观 点, 就 是 市 场 主 流 观 点, 因 此 分 析 这 个 群 体 的 麒 麟 策 略 研 究 报 告 201501018 每 日 财 经 资 讯 精 粹 0 说 明 麒 麟 策 略 报 告, 是 市 场 情 绪 指 数 统 计, 即 对 市 场 每 周 各 大 券 商 投 行 策 略 分 析 报 告 观 点 的 统 计 汇 总 由 于 券 商 投 行 的 策 略 分 析 师 观 点, 就 是 市 场 主 流 观 点, 因 此 分 析 这 个 群 体 的 思 路, 有

Részletesebben

1853 1829 1896 1775 1851 1813 1894 1780 1867 1607 1669 1796 1875 1817 1818 1823 1892 1471 1528 1509 1564 1798 1874 1795 1881 1632 1677 1628 1682 1814 1875 1811

Részletesebben

1 Van Gogh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1819 1877 1820 1910 1844 1910 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1829 1905 1797 1856 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1769 1832 44 45 46 427

Részletesebben