A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET"

Átírás

1 A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú projekt KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS fejezetéhez Trans-European Transport Networks "TEN-T" (Hungarian section of the Priority Project No. 18) Program: Tagállam: TEN-T Magyarország Kedvezményezett: NFM Projekt felelős: KKK Budapest, szeptember hó

2

3 TARTALOM 1. Előzmények A meghatározáshoz szükséges alapadatok számításának módszere A számítás eredményeként kapott vízhozam adatok A 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbe számítása Hidraulikai modell A 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbe számításának alapadatai és a modell futtatása A felszíngörbéhez viszonyított hajózási akadályok meghatározása Vác I-II. szűkület Kisapostagi szűkület Kisapostagi gázló Dunaföldvári gázló Solt-alsó gázló Bölcskei szűkület A 240 napos akadálymentes hajózási idény biztosításához szükséges beavatkozások... 14

4

5 A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 1. Előzmények Az Európai Unió TEN-T támogatásával a VITUKI vezette konzorcium a nemzetközi hajóút javítása érdekében 2005 és 2007 között megalapozó tanulmány készített, amelyben meghatározta azokat a folyamszakaszokat, ahol javítani kell a hajózhatóság feltételein. A hajóút javítására irányuló munkálatokra azért van szükség, mert a magyar Duna-szakasz jelenlegi állapotában nem felel meg a nemzetközi víziút elvárható követelményeinek, nem rendelkezik az osztályba sorolásnak (ENSZ EGB-CEMT VI/B és VI/C) megfelelő paraméterekkel. A Szap-Déli országhatár közötti Duna szakaszon a hajózás szempontjából a biztonságos hajózást veszályeztető mélységi/szélességi anomália 51 helyen található. A projekt eredményei alapján Magyarország az EB újabb anyagi támogatását nyerte el, amely a megalapozó tanulmány által vizsgált Duna szakasz nagyobb részére, a Szob-Déli országhatár közötti szakaszára, ( fkm) terjed ki, 31 beavatkozást igénylő helyre. Ennek a feladatnak a fő célja a környezeti hatásvizsgálatok és vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése és a szükséges engedélyek megszerzésére. Ezen túlmenően kiegészítő feladatok (különböző engedélyezési eljárásokhoz szükséges mérések, vizsgálatok, VKI 4.7 szerinti vizsgálatok és kivitelezési tender dokumentációk) is elkészülnek. A munka július 31-én kezdődött és november 30-án fejeződik be. A hajóút javítására irányuló szabályozási tevékenység arra irányul, hogy biztosítsa a tárgyi időszakot megelőző 30 év jégmentes időszakának 94 %-os tartósságú vízhozamának megfelelő vízszint (DB 2004) esetén a 2,5 méter merülési mélységű hajók akadálymentes közlekedését 180 méter széles hajóúton. Ez hajózási űrszelvény szempontjából azt jelenti, hogy kavicsos-homokos mederanyagú szakaszokon a kívánt vízmélység 2,7 méter, sziklás, márgás meder esetén 2,8 méter. A tényleges akadálymentes évi hajózási idény ilyen körülmények között (a továbbiakban részletezett számítások következtében) hozzávetőlegesen nap között lenne. Ez megfelel a Belgrádi Egyezménynek, amelyet a Duna Bizottság érvényesít, valamint a magyar jogrendbe illesztett, az ENSz EGB égisze alatt alkotott, a nemzetközi jelentőségű vízi utakról szóló európai megállapodásnak (AGN Egyezmény). 5

6 A fentiekben részletezett hajóút paramétereket az Országos Környezetvédelmi Tanács (az SKV Környezeti Értékelésről november 16-án kelt véleményezésében), valamint a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa (a Duna hajózhatóságának javítása tárgyú projektet megalapozó tanulmányról készített állásfoglalásában) túlzott követelménynek tartja. Az említett állásfoglalás arra a megállapításra jut, hogy az AGN Egyezmény alapján a mimimálisan szükséges merülési mélységet a Duna esetében úgy kell meghatározni, hogy az évi 240 napos akadálymentes hajózási idényt tegyen lehetővé. Ezt az állásfoglalást osztja a Vidékfejlesztési Minisztérium és a WWF Magyarország is. Ezért a Megrendelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ indokoltnak tartotta megvizsgálni, hogy 240 napos évi hajózási időtartam mellett a szükséges beavatkozások száma hogyan alakul. Az évi 240 napra biztosított akadálymentes hajózási idény nem felel meg a gazdaságos vízi szállítás követelményeinek. Ilyen időtartam mellett a vízi szállítás nem versenyképes az egyéb szárazföldi szállítási módokkal, ahol a szállítási idény alig kevesebb, mint 365 nap. Így a közúti-vasúti fuvarozás a megrendelői igényeket meghatározott időpontra (előre kalkulálható költséggel) képes teljesíteni. Ezzel szemben vízi szállítás esetén a fuvarozó csak úgy tudja garantálni az árú határidős érkezését, hogy alacsony vízjárási helyzetben a bárkát csak részben rakodja meg, amellyel a szállítás költsége növekszik. Nem lehet eldönteni, hogy a karavánt teljes, vagy részleges terheléssel (merüléssel) lehet indítani legalább egyhetes, vagy annál hosszabb szállítási időre, hiszen elfogadható biztonsággal a Dunán csak 3-4 napra lehet megbízhatóan vízállást előre jelezni. Így a gyakran emlegetett nem strukturális beavatkozásokkal (pl. folyami információs szolgáltatás) nem lehet ezen a helyzeten javítani. Amennyiben a hajózási idény eléri az évi napot (amely nem összefüggő időszak, és alacsony vízjárású napokkal szabdalt), a fuvarozó képes gazdaságosan szállítani, kevésbé kényszerül előre nem tervezhető átrakásokra. 240 napos hajózási idény mellett a fuvarozó az év egyharmadában kényszerülhet várakozásra (késésre), átrakásra (a bárkák terhelésének/merülésének csökkentésére), vagy közúti szállításra (jelentős többletköltségre). Így a szállítási tevékenység már kevésbé lehet gazdaságos. 6

7 2. A meghatározáshoz szükséges alapadatok számításának módszere A DB 2004-hez (a 94%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbe) tartozó hajózási idény meghatározása az alábbiak szerint történt. A Duna törzsállomásainak 30 éves idősorából leválogattuk a jeges napokat. Ez a számítás alapját képező évek és a vízmércék számtani átlagából 16 napnak adódott. Így a jégmentes napok száma 349. A 94%-os tartósságú napok száma ebből következően 328. Ez csökkentendő a hajózásra nem alkalmas árvízi vízjárású napok, valamint az egyéb akadályok (hajózási zárlat folyami építés, rendezvények, havária) miatt. Ennek 30 éves idősorából számított átlagos száma 20 nap. Így a megfelelő hajóút mélységet és szélességet valójában az év 308 napján kell biztosítani annak érdekében, hogy megfeleljünk nemzetközi egyezményekben lefektetett hajóút paramétereknek. A 240 nap akadálymentes hajózási időszak meghatározásánál az alábbi közelítő (de a vizsgálatnak megfelelő) pontosságú számítási módszert alkalmaztunk. A 240 napos akadálymentes hajózási idényhez 260 napos jég- és kisvízmentes időszak tartozik. Ez úgy adódik, hogy a 240 naphoz hozzáadtuk a 20 árvízes, hajózási zárlatos (baleset, rendezvény) napot. (Vö. a 94 %-os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó felszíngörbére vonatkozó fenti okfejtéssel.) A 349 nap a 100 %- os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó vízfelszín éves tartama (328 nap a 94%-os éves időtartam). Az évi 260 napos vízfelszín tartóssága a két időtartam hányadosa (260/349), azaz 74,5%. A számításnál figyelembe vett napok éves megoszlását az 1. táblázat mutatja be. 1. táblázat: A hajózás szempontjából jellemző időszakok éves megoszlása akadálymentesen hajózható árvízi- és egyéb események nem hajózható a jeges időszakú összes napok száma Az évi 240 napos hajózási idény biztosításához végrehajtandó beavatkozások helyének, számának, mértékének meghatározásához felszíngörbe számításra van szükség egydimenziós hidraulikai modellel. A modell futtatásához a vízhozam meghatározásának módját a 3. pontban mutatjuk be. 7

8 3. A számítás eredményeként kapott vízhozam adatok A számítási vízhozam meghatározásához a Szob-Déli országhatár folyamszakasz vízmércéinek 30 éves vízállás adatsorából képeztük a vízállás tartósságokat, amelyből megállapítottuk a 74,5%-os tartósságú értékeket. Végül az állomások Q-H görbéiből meghatároztuk a fenti vízállásokhoz tartozó vízhozamokat. A kapott (és egymástól némileg eltérő) vízhozamokból átlagos értéket képeztünk olyan szakaszolással, amelyet a 94%-os tartósságú vízhozamok évi megalapozó tanulmányban történt meghatározás során követtünk. A kapott vízhozam értékeket mindkét tartósságra vonatkozóan a 2. táblázat tartalmazza. 2. táblázat: A 94%-os és a 74,5%-os tartósságú vízhozamok Szob-Baja közötti Az állomás neve vízmérce állomásokon 94%-os 74.5%-os tartósságú vízhozama (m 3 /s) Szob Nagymaros Vác Budapest Dunaújváros Dunaföldvár Paks Dombori Baja A 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbe számítása A felszíngörbe számításához matematikai modell futtatását végeztük el. Ehhez szükség volt a számítási vízhozamra (lásd. a fenti táblázatot), a középvízi meder keresztszelvényeire, valamint a folyam érdességi tényezőjére (annak hosszmenti változására. 4.1 Hidraulikai modell A 94%-os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó felszíngörbe (DB 2004, hajózási kisvízszint) hossz menti alakulását és a tervezett beavatkozások hatásait az un. egy-dimenziós (1D), permanens, fokozatosan változó, szabadfelszínű vízmozgásokat leíró modell segítségével határoztuk meg. A modellezéshez az Amerikai Egyesült Államok Hadserege Mérnökszolgálatának (US Army Corps of 8

9 Engineers Hydrologic Engineering Centre) HEC RAS elnevezésű programját használtuk. Bár a program mind permanens, mind nem-permanens vízmozgások modellezésére alkalmas, feladatunknak megfelelően, csak az előbbi funkcióját használtuk. A numerikus modell a Bernoulli-egyenlet, iteratív, megoldásán alapul. A megoldás részletei a címen megtalálható. A tervezési feladatnak megfelelően az eredeti modell a teljes magyar Duna-szakaszt lefedi. A modellbe általában a folyó 100 méterenkénti szelvényeit illesztettük be. A gázlós szakaszokon, a medergeometria pontosabb megfogása érdekében, a szelvények távolságát 50 m-re csökkentettük (ahol rendelkezésünkre álltak a sűrűbb szelvényezés adatai). A keresztszelvények alakját, a modell igényeinek megfelelően, írott keresztszelvények formájában adtuk meg. A hidraulikai modell felállítása és adatokkal való feltöltése után következett a modell kalibrálása ahhoz, hogy a vizsgálatot el lehessen végezni júliusában, egy a hajózási kisvízszinthez nagyon közeli, kisvizes állapotban, a teljes szakaszon, felszíngörbe rögzítés történt. Ennek adatai alapján meg tudtuk határozni a Strickler- Manning-féle érdességi tényező hossz menti változását úgy, hogy a felszíngörbét visszaszámolva a mért és a számított értékek csak minimálisan tértek el egymástól. 4.2 A 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbe számításának alapadatai és a modell futtatása A felszíngörbe számításhoz szükséges adatok közül a közötti megalapozó tanulmányhoz végzett mederfelmérések adatait használtuk oly módon, hogy a részletes tervezéshez (jelenlegi projekt) a beavatkozási helyek és hatásterületük újabb (sűrűbb) felmérését beillesztettük az adatbázisba. A 240 napos hajózási idényhez tartozó vízhozam adatokat a 3. pontban táblázatos formában 9

10 különbség (cm) felszíngörbe (mb.f.) mutattuk be. A modellfuttatáshoz szükséges Strickler-Manning érdességi tényezők értékei megegyeznek a 94%-os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó felszíngörbe korábbi számításánál használtakkal. A fenti alapadatokkal elvégeztük a modell futtatását és meghatároztuk a 240 napos tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbét a Szob-Déli országhatár szakaszra. A kétféle tartósságú felszíngöbét, valamint a két görbe eltérését bemutató alábbi ábrából látható, hogy a 240 napos tartósságú felszíngörbe cm közötti értékkel a 94%-os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó vízszin felett. E jelentős különbség ismeretében a beavatkozási helyek részletes vizsgálat előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a 31 beavatkozási helynek (ilyen viszonyító szint alatt) csak töredéke képez hajózási akadályt. 1. ábra: A 94%-os és a 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék fkm 94% tartósságú felszíngörbe (DB 2004) 74,5% tartósságú felszíngörbe felszíngörbék különbsége 10

11 5. A felszíngörbéhez viszonyított hajózási akadályok meghatározása A vizsgálathoz megszerkesztettük a Duna legújabb felméréséből a 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbére vonatkoztatott mélységvonalas helyszínrajzot. A Duna hajózhatósának javítása tárgyú projektet megalapozó tanulmány -ban ( ) meghatározott és a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú ( közötti, jelenleg kidolgozás alatt levő) projektben környezeti hatásvizsgálat alá vont 31 beavatkozási helyet részletesen ellenőriztük. Ennek során meghatároztuk azokat a helyeket/szakaszokat ahol a felszíngörbe alatti 2,7 m-es (kavics-homok mederanyagú), illetve 2,8 m-es (sziklás-márgás mederanyagú) mélységvonalak a tervezett hajóút szélességében a mederbe metszenek. Az értékelésnél figyelemmel voltunk arra is, hogy az új felszíngörbéhez viszonyítva a hajóút vonalvezetésének megváltoztatására van-e mód. A vizsgálat eredményeként azt kaptuk, hogy hat beavatkozási helyen nincs meg a megfelelő hajózási űrszelvény. Ezek Váci gázló, a Kisapostagi szűkület és gázló, a Dunaföldvári és Solt alsó gázló valamint, a Bölcskei szűkület. A 240 napos hajózási idény biztosításához a felsorolt szakaszokon az alábbiakban részletezett beavatkozásokra van szükség. 5.1 Vác I-II. szűkület A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 2. ábra mutatja A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 90 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához a hajóút jobb oldalán az 1680,8-1680,7 fkm szakaszon, a bal oldalán az 1680,9 fkm térségében és az 1680,6-1680,0 fkm között mintegy m²-en, átlagosan 20 m szélességben, átlagosan 45 cm vastagságban kell 2955 m 3 mederanyagot eltávolítani. A szűk meder és a jobbparti meglévő szabályozási művek miatt a hajóút áthelyezésére nincs lehetőség. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása szükséges. A beavatkozás a Torda-szigeti mellékágra nincs hatással, ezért annak rehabilitációja nem indokolt. 11

12 5.2 Kisapostagi szűkület A szűkület kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 3. ábra mutatja A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 75 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához a hajóút jobb oldalán az 1569,8 fkm-ben, az 1569,5-1569,3 fkm között és 1569,1 fkm környezetében, a balparton az 1569,6-1569,2 fkm között szakaszosan négy helyen kell mederanyagot eltávolítani. A letermelés összterülete 4500 m², átlagos vastagsága 30 cm. Így az összes térfogat m³. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása szükséges. A hajóút balpart felé történő áthelyezése nagyobb kotrási mennyiséggel járna, ugyanakkor nautikai szempontból rosszabb helyzetet teremtene. A 240 napos hajózási idény biztosításához szükséges kismértékű beavatkozások a Kisapostagi mellékág morfológiai és hidraulikai viszonyait nem befolyásolják, ezért a hajózhatóság javítása nem indokolja annak rehabilitációját. 5.3 Kisapostagi gázló A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 4. ábra mutatja. A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 70 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához a hajóút jobb oldalán az 1566,7-1566,4 fkm szakaszon mintegy méter, a hajóút bal oldalán az 1566,8-1566,6 fkm szakaszon mintegy 30 méter szélességben összesen 8070 m² területen szükséges a mederanyagot eltávolítani. A beavatkozás átlagos vastagsága 40 cm, így az összes eltávolítandó mederanyag m³. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása, valamint két sarkantyú meghosszabbítása és egy új sarkantyú megépítése szükséges. Ezen kívül elmarad az 1566,8-1566,1 fkm között a sarkantyúközökben tervezett, eltávolított mederanyag elhelyezése, amely egyébként halas élő- ívóhelyek kialakítását szolgálja. A hajóút áthelyezésére a mederviszonyok nem adnak lehetőséget. 5.4 Dunaföldvári gázló A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 5. ábra mutatja. A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni 12

13 különbsége átlagosan 85 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához egyedül a hajóút jobb oldalán az 1559,7 fkm szelvény környezetében mintegy 1600 m²-en átlagosan 55 cm vastagságban kell mederanyagot eltávolítani, amely 880 m³ mennyiséget képvisel. Ennek a minimális beavatkozási helynek kikerülése a hajóút újravonalazása által nem lehetséges a hídpillérek közötti biztonságos áthajózás miatt. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása és az 1559,0-1558,3 fkm között a jobbparton vezetőmű és T mű, valamint a jobbparton az 1559,7-1559,1 fkm között egy vezetőmű és egy T mű megépítése maradna el. A hajózási akadályt képező szakasz kiváltására szükséges beavatkozások ilyen mértékű csökkenése kizárja, hogy a Solti mellékágat bármilyen morfológiai, hidraulikai hatás érje. Így az ág revitalizációja a hajózási beavatkozás miatt nem indokolt. 5.5 Solt-alsó gázló A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 6. ábra mutatja. A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 95 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához egyedül a hajóút jobb oldalán az 1555,0 fkm szelvénynél mintegy 530 m²-en átlagosan 30 cm vastagságban kell mederanyagot eltávolítani, amely 160 m³ mennyiséget jelent. Ez a minimális beavatkozási hely a meder közepén van, tehát kikerülése a hajóút áthelyezésével nem lehetséges. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása, az 1558,1-1557,0 fkm között a balparton és a jobbparton az 1558,2-1556,7 fkm között vezetőművek és T művek megépítése maradna el. Elmarad továbbá az 15554,7-1553,8 fkm között a sarkantyúközök feltöltése. A hajózási akadályt képező szakasz kiváltására szükséges beavatkozások ilyen mértékű csökkenése kizárja, hogy a Kéményesi-Dunát bármilyen morfológiai, hidraulikai hatás érje, így az ág revitalizációja a nem indokolt. 5.6 Bölcskei szűkület A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 7. ábra mutatja. A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 95 cm. Az 1551,5 fkm térségében a meder közepén egy római erőd maradványai vannak. Az erőd egyes maradványai kb. 2 m-re állnak ki a 13

14 mederből. A romok eltávolítására nincs lehetőség. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakítása így csak 120 m szélességgel lehetséges. A 240 napos akadálymentes hajózás esetén a magasabb felszíngörbe miatt - a hajóút szélessége 150 m-re bővíthető. Mederbeli beavatkozás egyedül a balparton az 1550,5 fkm szelvényben lévő keresztgát meghosszabbítása lesz. Erre a romok alatti középzátony további növekedésének megakadályozása érdekében feltétlenül szükség van. A római erőd maradványainak mederközépi elhelyezkedése következtében a hajóút áthelyezésére nincs lehetőség. 6. A 240 napos akadálymentes hajózási idény biztosításához szükséges beavatkozások Az előző fejezetekben bemutatott módszerű vizsgálatok eredményeként meghatároztuk azokat a helyeket, amelyek a Szob-Déli országhatár folyamszakaszon a nemzetközi egyezményekben rögzített hajóút paramétereknél enyhébb feltételű (240 napos akadálymentes) hajózási idény biztosításához is beavatkozást igényelnek. A vizsgálat eredményeként összesen hat szakaszon állapítottunk meg szabályozási kötelezettséget. Ezeken a helyeken számszerűsítettük a beavatkozások mértékét és számát, amely adatokat a 3. táblázatban foglaltuk össze. 3. táblázat: A 240 napos akadálymentes hajózási idény biztosításához szükséges beavatkozások katasztere mederanyag áthelyezés kőmű építés és hosszabbítás Hajózási akadály (m 3 ) (db) napos akadálymentes hajózási idény esetén Váci I-II. szűkület Kisapostagi szűkület Kisapostagi gázló Dunaföldvári gázló Solt-alsó gázló Bölcskei szűkület összesen

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

9. FEJEZET MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI VÁLTOZATOK ÉRTÉKELÉSE, KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE

9. FEJEZET MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI VÁLTOZATOK ÉRTÉKELÉSE, KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE 9. FEJEZET MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI VÁLTOZATOK ÉRTÉKELÉSE, KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE 9.1 MELLÉKLET AZ EGYES VÁLTOZATOK KATEGÓRIÁNKÉNTI, SÚLYOZOTT KRITÉRIUMOKRA VONATKOZÓ ÉRTÉKELÉSI TÁBLÁZATAI 9.2 MELLÉKLET AZ

Részletesebben

Műszaki beavatkozási változatok közérthető összefoglalója

Műszaki beavatkozási változatok közérthető összefoglalója A Projekt célja Műszaki beavatkozási változatok közérthető összefoglalója A projekt célja beruházási döntést támogató tanulmány elkészítése, melynek keretén belül a következő feladatok elvégzése történik:

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEGRENDELŐ PROJEKT KONZORCIUM TERVEZŐ TERV CÍME KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDONÁCIÓS KÖZPONT 1024 BUDAPEST, LÖVŐHÁZ UTCA 39. TANULMÁNYOK A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK

Részletesebben

Hajóút-paraméterek javítása a Duna 1811-1708 folyamkilométer szakaszán a folyamszabályozási munkák minimalizálására törekedve

Hajóút-paraméterek javítása a Duna 1811-1708 folyamkilométer szakaszán a folyamszabályozási munkák minimalizálására törekedve Hajóút-paraméterek javítása a Duna 1811-1708 folyamkilométer szakaszán a folyamszabályozási munkák minimalizálására törekedve A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából készítette az Enviroconsulting

Részletesebben

A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY

A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY TÉMASZÁM: 721/13/6779-01 FÜGGELÉK 6-9. Fejezet The Trans-European Transport

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Tanács 2010. január 8-án tartott ülésén elfogadott állásfoglalása

Az Országos Környezetvédelmi Tanács 2010. január 8-án tartott ülésén elfogadott állásfoglalása Az Országos Környezetvédelmi Tanács 2010. január 8-án tartott ülésén elfogadott állásfoglalása a Szob feletti és a Szob alatti Duna szakaszon a hajózhatóság feltételeinek javítására tervezett beavatkozások

Részletesebben

Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni

Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni Tisza-völgyi Műhely alapító konferencia Szolnok, 2011. március 30. Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni Dr.

Részletesebben

VÍZ KERETIRÁNYELV (VKI) 4.7 SZERINTI TESZT 3. MELLÉKLET

VÍZ KERETIRÁNYELV (VKI) 4.7 SZERINTI TESZT 3. MELLÉKLET VÍZ KERETIRÁNYELV (VKI) 4.7 SZERINTI TESZT 3. MELLÉKLET a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú projekt KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS fejezetéhez Trans-European Transport Networks "TEN-T" (Hungarian

Részletesebben

Antropogén hatásra bekövetkezett hidromorfológiai változások a Dráván Andrási Gábor

Antropogén hatásra bekövetkezett hidromorfológiai változások a Dráván Andrási Gábor Antropogén hatásra bekövetkezett hidromorfológiai változások a Dráván Andrási Gábor Témavezető: Dr. Kiss Tímea SZTE, TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 2014 Mintaterület Szabályozások

Részletesebben

KUMULATÍV NATURA 2000 HATÁSBECSLÉS A SZOB-DÉLI ORSZÁGHATÁR KÖZÖTTI DUNA SZAKASZRA 4. MELLÉKLET

KUMULATÍV NATURA 2000 HATÁSBECSLÉS A SZOB-DÉLI ORSZÁGHATÁR KÖZÖTTI DUNA SZAKASZRA 4. MELLÉKLET KUMULATÍV NATURA 2000 HATÁSBECSLÉS A SZOB-DÉLI ORSZÁGHATÁR KÖZÖTTI DUNA SZAKASZRA 4. MELLÉKLET a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú projekt KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS fejezetéhez Trans-European

Részletesebben

A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY

A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY TÉMASZÁM: 721/13/6779-01 The Trans-European Transport Networks "TEN-T"

Részletesebben

TANULMÁNYOK A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁRÓL 18. SZÁMÚ KIEMELT EU TENT-T TÁMOGATÁSÚ PROJEKT

TANULMÁNYOK A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁRÓL 18. SZÁMÚ KIEMELT EU TENT-T TÁMOGATÁSÚ PROJEKT TANULMÁNYOK A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁRÓL 18. SZÁMÚ KIEMELT EU TENT-T TÁMOGATÁSÚ PROJEKT A PAKSI SZŰKÜLET RENDEZÉSE KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓJA Tervszám: T-90190-3.6P-K-v2

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

TANULMÁNYOK A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁRÓL 18. SZÁMÚ KIEMELT EU TENT-T TÁMOGATÁSÚ PROJEKT

TANULMÁNYOK A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁRÓL 18. SZÁMÚ KIEMELT EU TENT-T TÁMOGATÁSÚ PROJEKT TANULMÁNYOK A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁRÓL 18. SZÁMÚ KIEMELT EU TENT-T TÁMOGATÁSÚ PROJEKT A MOHÁCSI SZŰKÜLET RENDEZÉSE KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓJA Tervszám: T-90190-3.16-K-v1

Részletesebben

Gázlók és hajóút szűkületek mederfelmérése a Duna magyarországi szakaszán

Gázlók és hajóút szűkületek mederfelmérése a Duna magyarországi szakaszán Gázlók és hajóút szűkületek mederfelmérése a Duna magyarországi szakaszán Albert Kornél Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, Szent István Egyetem, 2013. július 3-5. Dr. Csoma

Részletesebben

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila A hajóutak jobb kihasználásának gazdasági hatása. Belvízi hajózási konferencia 2011.04.07. Esztergom Bencsik Attila FLUVIUS Kft. Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége 1 Bevezetés Az Északi és a Fekete -

Részletesebben

TANULMÁNYOK A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁRÓL 18. SZÁMÚ KIEMELT EU TENT-T TÁMOGATÁSÚ PROJEKT

TANULMÁNYOK A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁRÓL 18. SZÁMÚ KIEMELT EU TENT-T TÁMOGATÁSÚ PROJEKT TANULMÁNYOK A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁRÓL 18. SZÁMÚ KIEMELT EU TENT-T TÁMOGATÁSÚ PROJEKT A BÖLCSKEI SZŰKÜLET ÉS A HARTAI JÉGMEGÁLLÁSRA HAJLAMOS HELY RENDEZÉSE KÖRNYEZEZETI HATÁSTANULMÁNY KÖZÉRTHETŐ

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról Program

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról Program KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról Program (a 2/2005 (I. 11.) Kormány Rendelet és 2001/42/EC Direktíva alapján) The Trans-European Transport Networks "TEN-T" (Hungarian

Részletesebben

Dunai Zöld Hajózási Stratégia

Dunai Zöld Hajózási Stratégia Dunai Zöld Hajózási Stratégia A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának megbízásából készítette az Enviroconsulting Bt. Szerzık: Gerencsér Zsolt Angelus Béla Budapest, 2011. január Tartalom 1 Előszó...3

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS. az ADUVIZIG működési területére 2013. augusztus 29 2013. szeptember 12.

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS. az ADUVIZIG működési területére 2013. augusztus 29 2013. szeptember 12. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 65 Baja, Széchenyi I. u. 2/C. Tel.: 79/525-1 Fax: 79/325-212 e-mail: titkarsag@aduvizig.hu weblapcím: www.aduvizig.hu METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

Részletesebben

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS. 35700/4299-6/2015.ált. iktatószámú végzés alapján

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS. 35700/4299-6/2015.ált. iktatószámú végzés alapján MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS 35700/4299-6/2015.ált. iktatószámú végzés alapján File név: PAKSII_KHT_Tenyall_tiszt_35700_4299-6_2015_alt_2015_0610_vegleges

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. augusztus 14.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. augusztus 14. Hidrometeorológiai értékelés Készült 212. augusztus 14. Csapadék: Az igazgatóságunk területére 212 január 1. és augusztus 13. közötti időszakban 228, mm csapadék hullott, amely a sokéves 1-8 havi átlag

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Készült a Magyar Hidrológiai Társaság 2013. július 3-5. között, Gödöllőn rendezendő XXXI. Országos Vándorgyűlésére

Készült a Magyar Hidrológiai Társaság 2013. július 3-5. között, Gödöllőn rendezendő XXXI. Országos Vándorgyűlésére A DUNA-VÖLGYI FŐCSATORNA EGYDIMENZIÓS HIDRAULIKAI MODELLVIZSGÁLATA Készült a Magyar Hidrológiai Társaság között, Gödöllőn rendezendő XXXI. Országos Vándorgyűlésére Lakcím: 6500 Baja, Oltványi utca 8. Tartózkodási

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

VESZÉLYES DUNA-SZAKASZOK HIDRODINAMIKAI MODELLEZÉSE FOLYÓSZABÁLYOZÁS TERVEZÉSHEZ. Projekt összefoglaló

VESZÉLYES DUNA-SZAKASZOK HIDRODINAMIKAI MODELLEZÉSE FOLYÓSZABÁLYOZÁS TERVEZÉSHEZ. Projekt összefoglaló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c. VESZÉLYES DUNA-SZAKASZOK HIDRODINAMIKAI MODELLEZÉSE FOLYÓSZABÁLYOZÁS TERVEZÉSHEZ Projekt összefoglaló Baja, 2008.

Részletesebben

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon 2015. február 10. A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Torma Péter Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztály Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai Műszaki Hidrológiai Szakosztály 2010 ÉGHAJLATA, IDŐJÁRÁSA ÉS VÍZJÁRÁSA A TÉNYADATOK

Részletesebben

HAJÓZÓÚT FEJLESZTÉS ÉS HAJÓZÁS

HAJÓZÓÚT FEJLESZTÉS ÉS HAJÓZÁS Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egytem - www.rekk.eu - Szelídvízország - www.szelidvizorszag.hu HAJÓZÓÚT FEJLESZTÉS ÉS HAJÓZÁS Dunai hajózóút fejlesztési javaslatok vizsgálata

Részletesebben

, A 2009. ÉVI STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA KAPOTT ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS VÉLEMÉNYEK, VALAMINT AZ EZEKRE ADOTT VÁLASZOK

, A 2009. ÉVI STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA KAPOTT ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS VÉLEMÉNYEK, VALAMINT AZ EZEKRE ADOTT VÁLASZOK , A 2009. ÉVI STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA KAPOTT ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS VÉLEMÉNYEK, VALAMINT AZ EZEKRE ADOTT VÁLASZOK 6. MELLÉKLET a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú projekt KÖRNYZETI

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS. 35300/2221-14/2015.ált. ügyiratszámú végzés alapján

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS. 35300/2221-14/2015.ált. ügyiratszámú végzés alapján MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS 35300/2221-14/2015.ált. ügyiratszámú végzés alapján File név: PAKSII_KHT_Tenyall_tiszt_35300_2221-14_2015_alt_2015_0610_vegleges

Részletesebben

Reichardt Anita Szombathely, 2015 július 2.

Reichardt Anita Szombathely, 2015 július 2. Reichardt Anita Szombathely, 2015 július 2. Szabályozás kicsit másképp HSZH vs. DB, AGN vs. DB, KöViM vs. DB.etc Hajóút paraméterek 17/2002. KöViM rendelet szerint mely a Duna Bizottság 1988. évi ajánlását

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA 2012. január A projektet az Európai Bizottság / DG-MOVE támogatja Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs

Részletesebben

Rendezvény neve: Civil Fórum a Duna hajózhatósága projekt bemutatása. Hely: Budapest, VITUKI Nonprofit Kft. tanácsterem, 1095 Kvassay Jenő út 1.

Rendezvény neve: Civil Fórum a Duna hajózhatósága projekt bemutatása. Hely: Budapest, VITUKI Nonprofit Kft. tanácsterem, 1095 Kvassay Jenő út 1. JEGYZŐKÖNYV DUNA HAJÓZHATÓSÁGA PROJEKT Rendezvény neve: Civil Fórum a Duna hajózhatósága projekt bemutatása Hely: Budapest, VITUKI Nonprofit Kft. tanácsterem, 1095 Kvassay Jenő út 1. Időpont: 2011. március

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Veszélyes Duna-szakaszok hidrodinamikai modellezése folyószabályozás tervezéshez I. konferencia

Veszélyes Duna-szakaszok hidrodinamikai modellezése folyószabályozás tervezéshez I. konferencia Veszélyes Duna-szakaszok hidrodinamikai modellezése folyószabályozás tervezéshez I. konferencia Az Alsó-Duna Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ADUKÖVÍZIG) az Interreg III. A Együttmőködési

Részletesebben

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22.

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22. 2010.10.22. A feladat: Tisza a folyó 334+845 fkm szelvényében A szolnoki Tisza folyó felett átívelő gyalogos éskerékpáros projekt az alábbi fő részfeladatokból tevődik össze: Tiszaligeti oldalon: számára

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM T /1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Nagyvízi mederkezelési tervek készítése SZEMBENÉZÜNK AZ ÁRVIZEKKEL ÁRVÍZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. SZOLNOK Előadó: Tóth Zoltán, KÖTIVIZIG, folyógazdálkodási csoportvezető Szolnok, 2015 február

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS. az ADUVIZIG működési területére 2013. augusztus 1 2013. augusztus 15.

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS. az ADUVIZIG működési területére 2013. augusztus 1 2013. augusztus 15. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 65 Baja, Széchenyi I. u. 2/C. Tel.: 79/525-1 Fax: 79/325-212 e-mail: titkarsag@aduvizig.hu weblapcím: www.aduvizig.hu METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS. az ADUVIZIG működési területére 2015. január 1 2015. január 15.

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS. az ADUVIZIG működési területére 2015. január 1 2015. január 15. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C. Tel.: 79/525-100 Fax: 79/325-212 e-mail: titkarsag@aduvizig.hu weblapcím: www.aduvizig.hu METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM MEGRENDELŐ PROJEKT KONZORCIUM TERVEZŐ TERV CÍME KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDONÁCIÓS KÖZPONT 1024 BUDAPEST, LÖVŐHÁZ UTCA 39. TANULMÁNYOK

Részletesebben

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal Deák József Maginecz János Szalai József Dervaderits Borbála Földtani felépítés Áramlási viszonyok Vízföldtani kérdések

Részletesebben

A Duna vízgyűjtő magyarországi sajátosságai. Dr. Váradi József főigazgató Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

A Duna vízgyűjtő magyarországi sajátosságai. Dr. Váradi József főigazgató Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság A Duna vízgyűjtő magyarországi sajátosságai Dr. Váradi József főigazgató Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Mo-on 417 km hosszú, középső szakasz jellegű, összes esés 26m, öt KÖVIZIG területét

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató Frrás: www.hajtervez.hu Általáns tájékztató Hajókikötők és egyéb úszóművek tervezéséről és a jóváhagyás menetéről 1 2 3 4 5 6 Az első eldöntendő kérdések Az érintett szakhatóságk és jgszabályk Hajómérnöki

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38. pontja [Vízi út 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára] k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. 38. pontja [Vízi út 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára] k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108004-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Csókási Anita Berényi Anita Katona Csaba Kovács Viktor Vinczéné Szántó Gizella Gaál Zoltánné Darányi Réka

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés

Hidrometeorológiai értékelés Hidrometeorológiai értékelés 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le az igazgatóság területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le (sok éves januári

Részletesebben

Vízkárelhárítás. Kisvízfolyások rendezése. www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1

Vízkárelhárítás. Kisvízfolyások rendezése. www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1 Vízkárelhárítás Kisvízfolyások rendezése www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1 Kisvízfolyások rendezésének lehetséges indokai Intenzív hordalékterhelés miatt függımeder alakult ki, nem megfelelı a vízelvezetés

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: X. tározó 1.2. A víztest VOR kódja: AIH041 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER CÉLKITÛZÉSEI Árvízi elõrejelzés és menedzsment A vízkészletek optimalizálása és menedzselése

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Határ Renáta Koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Siófok, 2014. október 29. 1 Határmenti

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

3D munkák a vízgazdálkodási és vízügyi tervezések során

3D munkák a vízgazdálkodási és vízügyi tervezések során 3D munkák a vízgazdálkodási és vízügyi tervezések során Előadó: Szakter Roland Tamás 2015.10.21. Az előadás tartalma A B.V.K.-ról röviden Vízminőséggel kapcsolatos térképi munkák Jövőre vonatkozó előkészítő

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEGRENDELŐ PROJEKT KONZORCIUM TERVEZŐ TERV CÍME KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDONÁCIÓS KÖZPONT 1024 BUDAPEST, LÖVŐHÁZ UTCA 39. TANULMÁNYOK A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 59/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Nemzeti Közlekedési Stratégia tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 59/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Nemzeti Közlekedési Stratégia tárgyában: Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 59/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

2013. júniusi Duna-árvíz

2013. júniusi Duna-árvíz 2013. júniusi Duna-árvíz meteorológiai és hidrológiai értékelése Katona József, Gyüre Balázs, Kerék Gábor, Ficsor Johanna ÉDUVIZIG, Győr Meteorológiai előzmények 2013. tavaszi negyedév Hosszan elhúzódó

Részletesebben

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Hiánypótlás Hiánypótlás a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Tartalom 1) Átalakított szervezeten belüli eljárások száma... 3 2) A hivatal szervezetfejlesztési

Részletesebben

RENDKÍVÜLI METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ. az ADUVIZIG működési területére 2013. február 05.

RENDKÍVÜLI METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ. az ADUVIZIG működési területére 2013. február 05. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C. Tel.: 79/525-100 Fax: 79/325-212 e-mail: titkarsag@aduvizig.hu weblapcím: www.aduvizig.hu RENDKÍVÜLI METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu http:// www.melyepterv.hu ISO 9001 Tanúsított

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁS A BALATONON

VAGYONGAZDÁLKODÁS A BALATONON Útvesztők a vagyongazdálkodásban VAGYONGAZDÁLKODÁS A BALATONON Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 28-30. A Balaton Közép-Európa legnagyobb sekélyvízű természetes tava közel 80 km hosszú

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: 1.2. A víztest VOR kódja: AIH 123 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 13 Meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű állandó 1.4. Víztest kategóriája:

Részletesebben

A HCT berendezés telepítése a Székesfehérvári LSZK területén

A HCT berendezés telepítése a Székesfehérvári LSZK területén LOXODON Gépgyártó Kft 1211 Budapest, Gyepsor utca 1. Tel/fax: 278-0859 A HCT berendezés telepítése a Székesfehérvári LSZK területén Készítette: Budapest, 2003. szeptember 10. (Vida László) m szaki vezet

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Hatékony módszer a nagyfeszültségű távvezetékek. dokumentáció-felújítására a gyakorlatban

Hatékony módszer a nagyfeszültségű távvezetékek. dokumentáció-felújítására a gyakorlatban Hatékony módszer a nagyfeszültségű távvezetékek dokumentáció-felújítására a gyakorlatban MEE 57. VÁNDORGYŰLÉS 2010. szeptember 15-17. SIÓFOK Új technológia bevezetése A FUGRO INPARK B.V. Holland céggel

Részletesebben

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI ELŐZMÉNYEK Az UD rendszer bevezetésekor a rendelkezésünkre álló hazai járműadatok alapján az alábbi emissziós

Részletesebben

Vízlépcsők építése attraktív beruházások

Vízlépcsők építése attraktív beruházások Vízlépcsők építése attraktív beruházások USA 76 000 gát Kína 86 000 gát Duna 69 gát Duna mellékfolyók 530 gát A Föld összes folyójának 66%-a duzzasztókkal szabályozott (FAO 2000) A folyami duzzasztók terhelés-hatás

Részletesebben

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre 11. Melléklet Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS 11. Melléklet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Az árvízkockázati térképezés információs eszközei Előadó: Kummer László Célkitűzés az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. Irányelv az

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET

BUDAPEST, VII. KERÜLET M.sz.: 1430 BUDAPEST, VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2014/1. félév Budapest, 2014.július BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2014/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN ALATTI

Részletesebben

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ÉSZAK- DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A

Részletesebben

Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Az 1838. évi árvíz előtti szabályozások-árvízvédelmi töltések építése ( az 1775. évi árvizet követően; Váci gát, Soroksári gát, stb.) Az 1838. évi árvizet követően

Részletesebben

Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine"

Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine HUROSCG/06/02 A project megnevezése: Határon átnyúló területet védı árvízvédelmi fıvédvonal fejlesztése. I. ütem 0+000-2+100 tkm A megpályázott program megnevezése: Magyarország Szerbia és Montenegró Szomszédsági

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Világítástechnika (BME VIVEM 355) Beltéri mérés Világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

Hálózat hidraulikai modell integrálása a Soproni Vízmű Zrt. térinformatikai rendszerébe

Hálózat hidraulikai modell integrálása a Soproni Vízmű Zrt. térinformatikai rendszerébe Hálózat hidraulikai modell integrálása a térinformatikai rendszerébe Hálózathidraulikai modellezés - Szakmai nap MHT Vízellátási Szakosztály 2015. április 9. Térinformatikai rendszer bemutatása Működési

Részletesebben

Hullámteres vízfolyások árvízi modellezése az egydimenziós leírás adaptálásával

Hullámteres vízfolyások árvízi modellezése az egydimenziós leírás adaptálásával BME Építőmérnöki Kar TDK Konferencia 2007 az egydimenziós leírás adaptálásával Készítette: Torma Péter Belső konzulensek: Dr. Krámer Tamás, Dr. Józsa János Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Külső konzulens:

Részletesebben

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Előadó: Láng István műszaki főigazgató helyettes Országos Vízügyi Főigazgatóság Összefoglaló adatok 12 árvízi

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása Előadó: Varga István

Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása Előadó: Varga István Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása Előadó: Varga István 2351 Alsónémedi, Ócsai út, hrsz. 2405/4 A beruházás rövid ismertetése A beruházás előkészületei már 2003.

Részletesebben

Kertész József: A Szigetközi hullámtéri vízpótlórendszer térbeli kiterjesztése

Kertész József: A Szigetközi hullámtéri vízpótlórendszer térbeli kiterjesztése Kertész József: A Szigetközi hullámtéri vízpótlórendszer térbeli kiterjesztése A Szigetköz területe kiemelkedő jelentőségű vizes élőhely, ahol a korábbi természetes állapotok a természeti folyamatok és

Részletesebben

Közlekedésfejlesztés Magyarországon A folyók magyarországi szakaszainak hajózhatósága

Közlekedésfejlesztés Magyarországon A folyók magyarországi szakaszainak hajózhatósága Közlekedésfejlesztés Magyarországon A folyók magyarországi szakaszainak hajózhatósága Szalma Botond MAHOSZ 2012.05.16. V Á L S Á G Gazdasági Politikai Morális erkölcsi Értékrendet rendeletekkel nem lehet

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS - 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Partvonal értelmezései: Hazai értelmezés: - Vízgazdálkodási lexikon (1970): A folyó v. tó középvízi medrének és a környező

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Méréseinkhez a Thales Mobile Mapper CE térinformatikai GPS vevıt használtunk. A mérést a Szegedi Tudományegyetem Egyetem utcai épületének tetején található

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben