A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET"

Átírás

1 A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú projekt KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS fejezetéhez Trans-European Transport Networks "TEN-T" (Hungarian section of the Priority Project No. 18) Program: Tagállam: TEN-T Magyarország Kedvezményezett: NFM Projekt felelős: KKK Budapest, szeptember hó

2

3 TARTALOM 1. Előzmények A meghatározáshoz szükséges alapadatok számításának módszere A számítás eredményeként kapott vízhozam adatok A 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbe számítása Hidraulikai modell A 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbe számításának alapadatai és a modell futtatása A felszíngörbéhez viszonyított hajózási akadályok meghatározása Vác I-II. szűkület Kisapostagi szűkület Kisapostagi gázló Dunaföldvári gázló Solt-alsó gázló Bölcskei szűkület A 240 napos akadálymentes hajózási idény biztosításához szükséges beavatkozások... 14

4

5 A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 1. Előzmények Az Európai Unió TEN-T támogatásával a VITUKI vezette konzorcium a nemzetközi hajóút javítása érdekében 2005 és 2007 között megalapozó tanulmány készített, amelyben meghatározta azokat a folyamszakaszokat, ahol javítani kell a hajózhatóság feltételein. A hajóút javítására irányuló munkálatokra azért van szükség, mert a magyar Duna-szakasz jelenlegi állapotában nem felel meg a nemzetközi víziút elvárható követelményeinek, nem rendelkezik az osztályba sorolásnak (ENSZ EGB-CEMT VI/B és VI/C) megfelelő paraméterekkel. A Szap-Déli országhatár közötti Duna szakaszon a hajózás szempontjából a biztonságos hajózást veszályeztető mélységi/szélességi anomália 51 helyen található. A projekt eredményei alapján Magyarország az EB újabb anyagi támogatását nyerte el, amely a megalapozó tanulmány által vizsgált Duna szakasz nagyobb részére, a Szob-Déli országhatár közötti szakaszára, ( fkm) terjed ki, 31 beavatkozást igénylő helyre. Ennek a feladatnak a fő célja a környezeti hatásvizsgálatok és vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése és a szükséges engedélyek megszerzésére. Ezen túlmenően kiegészítő feladatok (különböző engedélyezési eljárásokhoz szükséges mérések, vizsgálatok, VKI 4.7 szerinti vizsgálatok és kivitelezési tender dokumentációk) is elkészülnek. A munka július 31-én kezdődött és november 30-án fejeződik be. A hajóút javítására irányuló szabályozási tevékenység arra irányul, hogy biztosítsa a tárgyi időszakot megelőző 30 év jégmentes időszakának 94 %-os tartósságú vízhozamának megfelelő vízszint (DB 2004) esetén a 2,5 méter merülési mélységű hajók akadálymentes közlekedését 180 méter széles hajóúton. Ez hajózási űrszelvény szempontjából azt jelenti, hogy kavicsos-homokos mederanyagú szakaszokon a kívánt vízmélység 2,7 méter, sziklás, márgás meder esetén 2,8 méter. A tényleges akadálymentes évi hajózási idény ilyen körülmények között (a továbbiakban részletezett számítások következtében) hozzávetőlegesen nap között lenne. Ez megfelel a Belgrádi Egyezménynek, amelyet a Duna Bizottság érvényesít, valamint a magyar jogrendbe illesztett, az ENSz EGB égisze alatt alkotott, a nemzetközi jelentőségű vízi utakról szóló európai megállapodásnak (AGN Egyezmény). 5

6 A fentiekben részletezett hajóút paramétereket az Országos Környezetvédelmi Tanács (az SKV Környezeti Értékelésről november 16-án kelt véleményezésében), valamint a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa (a Duna hajózhatóságának javítása tárgyú projektet megalapozó tanulmányról készített állásfoglalásában) túlzott követelménynek tartja. Az említett állásfoglalás arra a megállapításra jut, hogy az AGN Egyezmény alapján a mimimálisan szükséges merülési mélységet a Duna esetében úgy kell meghatározni, hogy az évi 240 napos akadálymentes hajózási idényt tegyen lehetővé. Ezt az állásfoglalást osztja a Vidékfejlesztési Minisztérium és a WWF Magyarország is. Ezért a Megrendelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ indokoltnak tartotta megvizsgálni, hogy 240 napos évi hajózási időtartam mellett a szükséges beavatkozások száma hogyan alakul. Az évi 240 napra biztosított akadálymentes hajózási idény nem felel meg a gazdaságos vízi szállítás követelményeinek. Ilyen időtartam mellett a vízi szállítás nem versenyképes az egyéb szárazföldi szállítási módokkal, ahol a szállítási idény alig kevesebb, mint 365 nap. Így a közúti-vasúti fuvarozás a megrendelői igényeket meghatározott időpontra (előre kalkulálható költséggel) képes teljesíteni. Ezzel szemben vízi szállítás esetén a fuvarozó csak úgy tudja garantálni az árú határidős érkezését, hogy alacsony vízjárási helyzetben a bárkát csak részben rakodja meg, amellyel a szállítás költsége növekszik. Nem lehet eldönteni, hogy a karavánt teljes, vagy részleges terheléssel (merüléssel) lehet indítani legalább egyhetes, vagy annál hosszabb szállítási időre, hiszen elfogadható biztonsággal a Dunán csak 3-4 napra lehet megbízhatóan vízállást előre jelezni. Így a gyakran emlegetett nem strukturális beavatkozásokkal (pl. folyami információs szolgáltatás) nem lehet ezen a helyzeten javítani. Amennyiben a hajózási idény eléri az évi napot (amely nem összefüggő időszak, és alacsony vízjárású napokkal szabdalt), a fuvarozó képes gazdaságosan szállítani, kevésbé kényszerül előre nem tervezhető átrakásokra. 240 napos hajózási idény mellett a fuvarozó az év egyharmadában kényszerülhet várakozásra (késésre), átrakásra (a bárkák terhelésének/merülésének csökkentésére), vagy közúti szállításra (jelentős többletköltségre). Így a szállítási tevékenység már kevésbé lehet gazdaságos. 6

7 2. A meghatározáshoz szükséges alapadatok számításának módszere A DB 2004-hez (a 94%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbe) tartozó hajózási idény meghatározása az alábbiak szerint történt. A Duna törzsállomásainak 30 éves idősorából leválogattuk a jeges napokat. Ez a számítás alapját képező évek és a vízmércék számtani átlagából 16 napnak adódott. Így a jégmentes napok száma 349. A 94%-os tartósságú napok száma ebből következően 328. Ez csökkentendő a hajózásra nem alkalmas árvízi vízjárású napok, valamint az egyéb akadályok (hajózási zárlat folyami építés, rendezvények, havária) miatt. Ennek 30 éves idősorából számított átlagos száma 20 nap. Így a megfelelő hajóút mélységet és szélességet valójában az év 308 napján kell biztosítani annak érdekében, hogy megfeleljünk nemzetközi egyezményekben lefektetett hajóút paramétereknek. A 240 nap akadálymentes hajózási időszak meghatározásánál az alábbi közelítő (de a vizsgálatnak megfelelő) pontosságú számítási módszert alkalmaztunk. A 240 napos akadálymentes hajózási idényhez 260 napos jég- és kisvízmentes időszak tartozik. Ez úgy adódik, hogy a 240 naphoz hozzáadtuk a 20 árvízes, hajózási zárlatos (baleset, rendezvény) napot. (Vö. a 94 %-os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó felszíngörbére vonatkozó fenti okfejtéssel.) A 349 nap a 100 %- os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó vízfelszín éves tartama (328 nap a 94%-os éves időtartam). Az évi 260 napos vízfelszín tartóssága a két időtartam hányadosa (260/349), azaz 74,5%. A számításnál figyelembe vett napok éves megoszlását az 1. táblázat mutatja be. 1. táblázat: A hajózás szempontjából jellemző időszakok éves megoszlása akadálymentesen hajózható árvízi- és egyéb események nem hajózható a jeges időszakú összes napok száma Az évi 240 napos hajózási idény biztosításához végrehajtandó beavatkozások helyének, számának, mértékének meghatározásához felszíngörbe számításra van szükség egydimenziós hidraulikai modellel. A modell futtatásához a vízhozam meghatározásának módját a 3. pontban mutatjuk be. 7

8 3. A számítás eredményeként kapott vízhozam adatok A számítási vízhozam meghatározásához a Szob-Déli országhatár folyamszakasz vízmércéinek 30 éves vízállás adatsorából képeztük a vízállás tartósságokat, amelyből megállapítottuk a 74,5%-os tartósságú értékeket. Végül az állomások Q-H görbéiből meghatároztuk a fenti vízállásokhoz tartozó vízhozamokat. A kapott (és egymástól némileg eltérő) vízhozamokból átlagos értéket képeztünk olyan szakaszolással, amelyet a 94%-os tartósságú vízhozamok évi megalapozó tanulmányban történt meghatározás során követtünk. A kapott vízhozam értékeket mindkét tartósságra vonatkozóan a 2. táblázat tartalmazza. 2. táblázat: A 94%-os és a 74,5%-os tartósságú vízhozamok Szob-Baja közötti Az állomás neve vízmérce állomásokon 94%-os 74.5%-os tartósságú vízhozama (m 3 /s) Szob Nagymaros Vác Budapest Dunaújváros Dunaföldvár Paks Dombori Baja A 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbe számítása A felszíngörbe számításához matematikai modell futtatását végeztük el. Ehhez szükség volt a számítási vízhozamra (lásd. a fenti táblázatot), a középvízi meder keresztszelvényeire, valamint a folyam érdességi tényezőjére (annak hosszmenti változására. 4.1 Hidraulikai modell A 94%-os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó felszíngörbe (DB 2004, hajózási kisvízszint) hossz menti alakulását és a tervezett beavatkozások hatásait az un. egy-dimenziós (1D), permanens, fokozatosan változó, szabadfelszínű vízmozgásokat leíró modell segítségével határoztuk meg. A modellezéshez az Amerikai Egyesült Államok Hadserege Mérnökszolgálatának (US Army Corps of 8

9 Engineers Hydrologic Engineering Centre) HEC RAS elnevezésű programját használtuk. Bár a program mind permanens, mind nem-permanens vízmozgások modellezésére alkalmas, feladatunknak megfelelően, csak az előbbi funkcióját használtuk. A numerikus modell a Bernoulli-egyenlet, iteratív, megoldásán alapul. A megoldás részletei a címen megtalálható. A tervezési feladatnak megfelelően az eredeti modell a teljes magyar Duna-szakaszt lefedi. A modellbe általában a folyó 100 méterenkénti szelvényeit illesztettük be. A gázlós szakaszokon, a medergeometria pontosabb megfogása érdekében, a szelvények távolságát 50 m-re csökkentettük (ahol rendelkezésünkre álltak a sűrűbb szelvényezés adatai). A keresztszelvények alakját, a modell igényeinek megfelelően, írott keresztszelvények formájában adtuk meg. A hidraulikai modell felállítása és adatokkal való feltöltése után következett a modell kalibrálása ahhoz, hogy a vizsgálatot el lehessen végezni júliusában, egy a hajózási kisvízszinthez nagyon közeli, kisvizes állapotban, a teljes szakaszon, felszíngörbe rögzítés történt. Ennek adatai alapján meg tudtuk határozni a Strickler- Manning-féle érdességi tényező hossz menti változását úgy, hogy a felszíngörbét visszaszámolva a mért és a számított értékek csak minimálisan tértek el egymástól. 4.2 A 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbe számításának alapadatai és a modell futtatása A felszíngörbe számításhoz szükséges adatok közül a közötti megalapozó tanulmányhoz végzett mederfelmérések adatait használtuk oly módon, hogy a részletes tervezéshez (jelenlegi projekt) a beavatkozási helyek és hatásterületük újabb (sűrűbb) felmérését beillesztettük az adatbázisba. A 240 napos hajózási idényhez tartozó vízhozam adatokat a 3. pontban táblázatos formában 9

10 különbség (cm) felszíngörbe (mb.f.) mutattuk be. A modellfuttatáshoz szükséges Strickler-Manning érdességi tényezők értékei megegyeznek a 94%-os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó felszíngörbe korábbi számításánál használtakkal. A fenti alapadatokkal elvégeztük a modell futtatását és meghatároztuk a 240 napos tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbét a Szob-Déli országhatár szakaszra. A kétféle tartósságú felszíngöbét, valamint a két görbe eltérését bemutató alábbi ábrából látható, hogy a 240 napos tartósságú felszíngörbe cm közötti értékkel a 94%-os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó vízszin felett. E jelentős különbség ismeretében a beavatkozási helyek részletes vizsgálat előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a 31 beavatkozási helynek (ilyen viszonyító szint alatt) csak töredéke képez hajózási akadályt. 1. ábra: A 94%-os és a 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék fkm 94% tartósságú felszíngörbe (DB 2004) 74,5% tartósságú felszíngörbe felszíngörbék különbsége 10

11 5. A felszíngörbéhez viszonyított hajózási akadályok meghatározása A vizsgálathoz megszerkesztettük a Duna legújabb felméréséből a 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbére vonatkoztatott mélységvonalas helyszínrajzot. A Duna hajózhatósának javítása tárgyú projektet megalapozó tanulmány -ban ( ) meghatározott és a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú ( közötti, jelenleg kidolgozás alatt levő) projektben környezeti hatásvizsgálat alá vont 31 beavatkozási helyet részletesen ellenőriztük. Ennek során meghatároztuk azokat a helyeket/szakaszokat ahol a felszíngörbe alatti 2,7 m-es (kavics-homok mederanyagú), illetve 2,8 m-es (sziklás-márgás mederanyagú) mélységvonalak a tervezett hajóút szélességében a mederbe metszenek. Az értékelésnél figyelemmel voltunk arra is, hogy az új felszíngörbéhez viszonyítva a hajóút vonalvezetésének megváltoztatására van-e mód. A vizsgálat eredményeként azt kaptuk, hogy hat beavatkozási helyen nincs meg a megfelelő hajózási űrszelvény. Ezek Váci gázló, a Kisapostagi szűkület és gázló, a Dunaföldvári és Solt alsó gázló valamint, a Bölcskei szűkület. A 240 napos hajózási idény biztosításához a felsorolt szakaszokon az alábbiakban részletezett beavatkozásokra van szükség. 5.1 Vác I-II. szűkület A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 2. ábra mutatja A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 90 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához a hajóút jobb oldalán az 1680,8-1680,7 fkm szakaszon, a bal oldalán az 1680,9 fkm térségében és az 1680,6-1680,0 fkm között mintegy m²-en, átlagosan 20 m szélességben, átlagosan 45 cm vastagságban kell 2955 m 3 mederanyagot eltávolítani. A szűk meder és a jobbparti meglévő szabályozási művek miatt a hajóút áthelyezésére nincs lehetőség. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása szükséges. A beavatkozás a Torda-szigeti mellékágra nincs hatással, ezért annak rehabilitációja nem indokolt. 11

12 5.2 Kisapostagi szűkület A szűkület kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 3. ábra mutatja A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 75 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához a hajóút jobb oldalán az 1569,8 fkm-ben, az 1569,5-1569,3 fkm között és 1569,1 fkm környezetében, a balparton az 1569,6-1569,2 fkm között szakaszosan négy helyen kell mederanyagot eltávolítani. A letermelés összterülete 4500 m², átlagos vastagsága 30 cm. Így az összes térfogat m³. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása szükséges. A hajóút balpart felé történő áthelyezése nagyobb kotrási mennyiséggel járna, ugyanakkor nautikai szempontból rosszabb helyzetet teremtene. A 240 napos hajózási idény biztosításához szükséges kismértékű beavatkozások a Kisapostagi mellékág morfológiai és hidraulikai viszonyait nem befolyásolják, ezért a hajózhatóság javítása nem indokolja annak rehabilitációját. 5.3 Kisapostagi gázló A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 4. ábra mutatja. A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 70 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához a hajóút jobb oldalán az 1566,7-1566,4 fkm szakaszon mintegy méter, a hajóút bal oldalán az 1566,8-1566,6 fkm szakaszon mintegy 30 méter szélességben összesen 8070 m² területen szükséges a mederanyagot eltávolítani. A beavatkozás átlagos vastagsága 40 cm, így az összes eltávolítandó mederanyag m³. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása, valamint két sarkantyú meghosszabbítása és egy új sarkantyú megépítése szükséges. Ezen kívül elmarad az 1566,8-1566,1 fkm között a sarkantyúközökben tervezett, eltávolított mederanyag elhelyezése, amely egyébként halas élő- ívóhelyek kialakítását szolgálja. A hajóút áthelyezésére a mederviszonyok nem adnak lehetőséget. 5.4 Dunaföldvári gázló A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 5. ábra mutatja. A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni 12

13 különbsége átlagosan 85 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához egyedül a hajóút jobb oldalán az 1559,7 fkm szelvény környezetében mintegy 1600 m²-en átlagosan 55 cm vastagságban kell mederanyagot eltávolítani, amely 880 m³ mennyiséget képvisel. Ennek a minimális beavatkozási helynek kikerülése a hajóút újravonalazása által nem lehetséges a hídpillérek közötti biztonságos áthajózás miatt. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása és az 1559,0-1558,3 fkm között a jobbparton vezetőmű és T mű, valamint a jobbparton az 1559,7-1559,1 fkm között egy vezetőmű és egy T mű megépítése maradna el. A hajózási akadályt képező szakasz kiváltására szükséges beavatkozások ilyen mértékű csökkenése kizárja, hogy a Solti mellékágat bármilyen morfológiai, hidraulikai hatás érje. Így az ág revitalizációja a hajózási beavatkozás miatt nem indokolt. 5.5 Solt-alsó gázló A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 6. ábra mutatja. A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 95 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához egyedül a hajóút jobb oldalán az 1555,0 fkm szelvénynél mintegy 530 m²-en átlagosan 30 cm vastagságban kell mederanyagot eltávolítani, amely 160 m³ mennyiséget jelent. Ez a minimális beavatkozási hely a meder közepén van, tehát kikerülése a hajóút áthelyezésével nem lehetséges. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása, az 1558,1-1557,0 fkm között a balparton és a jobbparton az 1558,2-1556,7 fkm között vezetőművek és T művek megépítése maradna el. Elmarad továbbá az 15554,7-1553,8 fkm között a sarkantyúközök feltöltése. A hajózási akadályt képező szakasz kiváltására szükséges beavatkozások ilyen mértékű csökkenése kizárja, hogy a Kéményesi-Dunát bármilyen morfológiai, hidraulikai hatás érje, így az ág revitalizációja a nem indokolt. 5.6 Bölcskei szűkület A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 7. ábra mutatja. A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 95 cm. Az 1551,5 fkm térségében a meder közepén egy római erőd maradványai vannak. Az erőd egyes maradványai kb. 2 m-re állnak ki a 13

14 mederből. A romok eltávolítására nincs lehetőség. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakítása így csak 120 m szélességgel lehetséges. A 240 napos akadálymentes hajózás esetén a magasabb felszíngörbe miatt - a hajóút szélessége 150 m-re bővíthető. Mederbeli beavatkozás egyedül a balparton az 1550,5 fkm szelvényben lévő keresztgát meghosszabbítása lesz. Erre a romok alatti középzátony további növekedésének megakadályozása érdekében feltétlenül szükség van. A római erőd maradványainak mederközépi elhelyezkedése következtében a hajóút áthelyezésére nincs lehetőség. 6. A 240 napos akadálymentes hajózási idény biztosításához szükséges beavatkozások Az előző fejezetekben bemutatott módszerű vizsgálatok eredményeként meghatároztuk azokat a helyeket, amelyek a Szob-Déli országhatár folyamszakaszon a nemzetközi egyezményekben rögzített hajóút paramétereknél enyhébb feltételű (240 napos akadálymentes) hajózási idény biztosításához is beavatkozást igényelnek. A vizsgálat eredményeként összesen hat szakaszon állapítottunk meg szabályozási kötelezettséget. Ezeken a helyeken számszerűsítettük a beavatkozások mértékét és számát, amely adatokat a 3. táblázatban foglaltuk össze. 3. táblázat: A 240 napos akadálymentes hajózási idény biztosításához szükséges beavatkozások katasztere mederanyag áthelyezés kőmű építés és hosszabbítás Hajózási akadály (m 3 ) (db) napos akadálymentes hajózási idény esetén Váci I-II. szűkület Kisapostagi szűkület Kisapostagi gázló Dunaföldvári gázló Solt-alsó gázló Bölcskei szűkület összesen

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Az Országos Környezetvédelmi Tanács 2010. január 8-án tartott ülésén elfogadott állásfoglalása

Az Országos Környezetvédelmi Tanács 2010. január 8-án tartott ülésén elfogadott állásfoglalása Az Országos Környezetvédelmi Tanács 2010. január 8-án tartott ülésén elfogadott állásfoglalása a Szob feletti és a Szob alatti Duna szakaszon a hajózhatóság feltételeinek javítására tervezett beavatkozások

Részletesebben

A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY

A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY TÉMASZÁM: 721/13/6779-01 FÜGGELÉK 6-9. Fejezet The Trans-European Transport

Részletesebben

Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni

Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni Tisza-völgyi Műhely alapító konferencia Szolnok, 2011. március 30. Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni Dr.

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról Program

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról Program KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról Program (a 2/2005 (I. 11.) Kormány Rendelet és 2001/42/EC Direktíva alapján) The Trans-European Transport Networks "TEN-T" (Hungarian

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

Gázlók és hajóút szűkületek mederfelmérése a Duna magyarországi szakaszán

Gázlók és hajóút szűkületek mederfelmérése a Duna magyarországi szakaszán Gázlók és hajóút szűkületek mederfelmérése a Duna magyarországi szakaszán Albert Kornél Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, Szent István Egyetem, 2013. július 3-5. Dr. Csoma

Részletesebben

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS. 35300/2221-14/2015.ált. ügyiratszámú végzés alapján

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS. 35300/2221-14/2015.ált. ügyiratszámú végzés alapján MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS 35300/2221-14/2015.ált. ügyiratszámú végzés alapján File név: PAKSII_KHT_Tenyall_tiszt_35300_2221-14_2015_alt_2015_0610_vegleges

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS. az ADUVIZIG működési területére 2013. augusztus 29 2013. szeptember 12.

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS. az ADUVIZIG működési területére 2013. augusztus 29 2013. szeptember 12. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 65 Baja, Széchenyi I. u. 2/C. Tel.: 79/525-1 Fax: 79/325-212 e-mail: titkarsag@aduvizig.hu weblapcím: www.aduvizig.hu METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

Részletesebben

, A 2009. ÉVI STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA KAPOTT ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS VÉLEMÉNYEK, VALAMINT AZ EZEKRE ADOTT VÁLASZOK

, A 2009. ÉVI STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA KAPOTT ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS VÉLEMÉNYEK, VALAMINT AZ EZEKRE ADOTT VÁLASZOK , A 2009. ÉVI STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA KAPOTT ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS VÉLEMÉNYEK, VALAMINT AZ EZEKRE ADOTT VÁLASZOK 6. MELLÉKLET a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú projekt KÖRNYZETI

Részletesebben

HAJÓZÓÚT FEJLESZTÉS ÉS HAJÓZÁS

HAJÓZÓÚT FEJLESZTÉS ÉS HAJÓZÁS Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egytem - www.rekk.eu - Szelídvízország - www.szelidvizorszag.hu HAJÓZÓÚT FEJLESZTÉS ÉS HAJÓZÁS Dunai hajózóút fejlesztési javaslatok vizsgálata

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS. az ADUVIZIG működési területére 2013. augusztus 1 2013. augusztus 15.

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS. az ADUVIZIG működési területére 2013. augusztus 1 2013. augusztus 15. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 65 Baja, Széchenyi I. u. 2/C. Tel.: 79/525-1 Fax: 79/325-212 e-mail: titkarsag@aduvizig.hu weblapcím: www.aduvizig.hu METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM MEGRENDELŐ PROJEKT KONZORCIUM TERVEZŐ TERV CÍME KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDONÁCIÓS KÖZPONT 1024 BUDAPEST, LÖVŐHÁZ UTCA 39. TANULMÁNYOK

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: X. tározó 1.2. A víztest VOR kódja: AIH041 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEGRENDELŐ PROJEKT KONZORCIUM TERVEZŐ TERV CÍME KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDONÁCIÓS KÖZPONT 1024 BUDAPEST, LÖVŐHÁZ UTCA 39. TANULMÁNYOK A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK

Részletesebben

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon 2015. február 10. A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Torma Péter Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM MEGRENDELŐ PROJEKT KONZORCIUM TERVEZŐ TERV CÍME KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDONÁCIÓS KÖZPONT 1024 BUDAPEST, LÖVŐHÁZ UTCA 39. TANULMÁNYOK

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS. az ADUVIZIG működési területére 2015. január 1 2015. január 15.

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS. az ADUVIZIG működési területére 2015. január 1 2015. január 15. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C. Tel.: 79/525-100 Fax: 79/325-212 e-mail: titkarsag@aduvizig.hu weblapcím: www.aduvizig.hu METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS

Részletesebben

4. Az atomerőmű térségének környezetállapota az üzemeltetés előtti időszakban

4. Az atomerőmű térségének környezetállapota az üzemeltetés előtti időszakban 4. Az atomerőmű térségének környezetállapota az üzemeltetés előtti időszakban 4. fejezet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK 4. AZ ATOMERŐMŰ TÉRSÉGÉNEK KÖRNYEZETÁLLAPOTA AZ ÜZEMELTETÉS ELŐTTI IDŐSZAKBAN... 1 4.1.

Részletesebben

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztály Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai Műszaki Hidrológiai Szakosztály 2010 ÉGHAJLATA, IDŐJÁRÁSA ÉS VÍZJÁRÁSA A TÉNYADATOK

Részletesebben

Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről

Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről Igazgatóságunkon az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében jelenleg

Részletesebben

CIVIL VÉLEMÉNY A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA

CIVIL VÉLEMÉNY A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA CIVIL VÉLEMÉNY A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY FEJEZETEIRŐL - A TANULMÁNYT A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁYNOS KUTATÓINTÉZET (VITUKI) KÉSZÍTETTE A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

A RÓMAI PARTI MOBILGÁT HATÁSA A DUNA NAGYVÍZI LEFOLYÁSI VISZONYAIRA

A RÓMAI PARTI MOBILGÁT HATÁSA A DUNA NAGYVÍZI LEFOLYÁSI VISZONYAIRA A RÓMAI PARTI MOBILGÁT HATÁSA A DUNA NAGYVÍZI LEFOLYÁSI VISZONYAIRA LAURINYECZ PÁL 1. Előzmények, a terv tárgya A hajdani Aquincum polgárairól elnevezett partszakasz az Újpesti vasúti hídtól Pünkösdfürdő

Részletesebben

39. Meteorológiai Tudományos Napok, Budapest, 2013. november 21-22.

39. Meteorológiai Tudományos Napok, Budapest, 2013. november 21-22. 39. Meteorológiai Tudományos Napok, Budapest, 2013. november 21-22. Korszerű módszerek az árvizek részletgazdag helyszíni mérésében és numerikus modellezésében: júniusi tapasztalatok, eredmények és a továbblépés

Részletesebben

VIZITERV Environ Kft. 2011. augusztus-november

VIZITERV Environ Kft. 2011. augusztus-november VIZITERV Environ Kft. 2011. augusztus-november Tervezési alapadatok 676/1971 számú vízjogi engedély, vizikönyvi szám: I/614. mely a Ferenc tápcsatorna üzemeltetéséről szól Érvényben lévő jogszabályok,

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: - 1.2. A víztest VOR kódja: AIQ957 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 15 Meszes közepes területű sekély nyílt vízfelületű állandó típushoz hasonló

Részletesebben

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre 11. Melléklet Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS 11. Melléklet

Részletesebben

Lévai Projekt A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok Zárójelentés

Lévai Projekt A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok Zárójelentés Zárójelentés LÉVAI PROJEKT A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA Zárójelentés A TELEPHELY HIDROLÓGIAI JELLEMZÉSE

Részletesebben

RENDKÍVÜLI METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ. az ADUVIZIG működési területére 2013. február 05.

RENDKÍVÜLI METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ. az ADUVIZIG működési területére 2013. február 05. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C. Tel.: 79/525-100 Fax: 79/325-212 e-mail: titkarsag@aduvizig.hu weblapcím: www.aduvizig.hu RENDKÍVÜLI METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER CÉLKITÛZÉSEI Árvízi elõrejelzés és menedzsment A vízkészletek optimalizálása és menedzselése

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal Deák József Maginecz János Szalai József Dervaderits Borbála Földtani felépítés Áramlási viszonyok Vízföldtani kérdések

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK, VÁLTOZTATÁSOK ESETTANULMÁNYOK. RÉV ANDRÁS rev@eurout.hu EUROUT Kft. www.eurout.hu

VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK, VÁLTOZTATÁSOK ESETTANULMÁNYOK. RÉV ANDRÁS rev@eurout.hu EUROUT Kft. www.eurout.hu VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK, VÁLTOZTATÁSOK ESETTANULMÁNYOK RÉV ANDRÁS rev@eurout.hu EUROUT Kft. www.eurout.hu 1 1. Feladat: Tények: Az útépítési Szerződés egyösszegű áras típusú, az építési terv készítése

Részletesebben

Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér

Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér - 2015. február 24. Magyra Hidrológiai Társaság - GOMBÁS KÁROLY OSZTÁLYVEZETŐ HELYETTES ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje I. A Felhívás jogsértő eleme a szerződés teljesítési határidejére vonatkozóan A TED 2015/S 012-016183 szám alatt az Európai unió hivatalos lapjában 2015. január 17-én megjelent Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Hidrológiai helyzet. Kapolcsi Éva Fruzsina NYUDUVIZIG ÉDUVIZIG

Hidrológiai helyzet. Kapolcsi Éva Fruzsina NYUDUVIZIG ÉDUVIZIG 50 éve törtt rtént Emlékülés s az 1965 ös árvíz évfordulójárara Hidrológiai helyzet Előad adók: Kapolcsi Éva Fruzsina okl. építőmérnök NYUDUVIZIG Sütheő László okl. építőmérnök ÉDUVIZIG 2015. április 14.

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában I. A WWF Magyarország Alalpítvány beadványa

a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában I. A WWF Magyarország Alalpítvány beadványa JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 Ügyszám: JNO-536- /2010. Ügyintézı: dr. Szüts Korinna Telefonszám: 06-1-4757-331

Részletesebben

6:05 6:35 0:30 423. 6:30 7:00 0:30 643 mindennap Solt. 6:30 7:00 0:30 343 mindennap Nagykarácsony. 6:45 7:15 0:30 443 mindennap Bölcske

6:05 6:35 0:30 423. 6:30 7:00 0:30 643 mindennap Solt. 6:30 7:00 0:30 343 mindennap Nagykarácsony. 6:45 7:15 0:30 443 mindennap Bölcske Dunaújváros- Dunaföldvár induló megállóhely érkező megállóhely indul érkezik összidő járatszám 6:05 6:35 0:30 423 6:30 7:00 0:30 643 mindennap Solt Paks 6:30 7:00 0:30 343 mindennap Nagykarácsony 6:45

Részletesebben

Az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület észrevételei A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása Környezeti hatástanulmány című anyagról

Az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület észrevételei A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása Környezeti hatástanulmány című anyagról Az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület észrevételei A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása Környezeti hatástanulmány című anyagról A Környezeti Hatástanulmány (KHT) összességét tekintve nem sokban

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Nagytömegű adatfeldolgozás Adatgyűjtés. Szigeti Ferenc Országos Vízügyi Főigazgatóság szigeti.ferenc@ovf.hu

Nagytömegű adatfeldolgozás Adatgyűjtés. Szigeti Ferenc Országos Vízügyi Főigazgatóság szigeti.ferenc@ovf.hu Nagytömegű adatfeldolgozás Adatgyűjtés Szigeti Ferenc Országos Vízügyi Főigazgatóság szigeti.ferenc@ovf.hu Nagytömegű adatok köre Felmérési adatok - Folyók, kisvízfolyások adatai - Terepi vízterelő objektumok

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C. Tel.: 79/525-100 Fax: 79/325-212 e-mail: titkarsag@aduvizig.hu weblapcím: www.aduvizig.hu METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS

Részletesebben

AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN

AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN Marosi Gertrúd Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Társulati osztály Árpás 2013. április 23. Működési terület nagysága 13.100

Részletesebben

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális

Részletesebben

Vízszint-tendenciák Dunaremete térségében a C variáns üzembe helyezése előtt

Vízszint-tendenciák Dunaremete térségében a C variáns üzembe helyezése előtt II. ERDŐ VÍZ KONFERENCIA 2015. Duna-völgyi nagyvízi meder erdőállományai és árvízi hatásuk Szolnok 2015.06.30. Dunai Ferenc ÉDUVIZIG, osztályvezető Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály Vízszint-tendenciák

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT

HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT Mi az a TEN-T hálózat? A TEN-T hálózat az Európai Unió azon közlekedési hálózata,

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Tisza-tó - Abádszalóki-öböl 1.2. A víztest VOR kódja: AIQ955 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 15 Meszes közepes területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Az árvízkockázati térképezés információs eszközei Előadó: Kummer László Célkitűzés az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. Irányelv az

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól)

Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól) Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól) - Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény I. Fejezete egyes jogforrások

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S 159-291889

Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S 159-291889 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291889-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S

Részletesebben

fő cél érték előnye veszne el a hajózásnak, hogy nem von el területeket a szárazulatból a közlekedés fejlesztésére

fő cél érték előnye veszne el a hajózásnak, hogy nem von el területeket a szárazulatból a közlekedés fejlesztésére Navigare necesse est, vivere non est necesse, azaz hajózni szükséges, élni nem muszáj mondta Pompeius a hajósainak, amely bölcsesség máig érvényes. És mi következik ebből? Ma az Unió fő céljai közé tartozik

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Árvízvédelem II. 18.lecke Ármentesítés létesítményei Árvízvédelmi gátak két része:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-317/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Bp. IX. ker. Soroksári Duna

Részletesebben

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer A leírást készítette: Deákvári József, intézeti mérnök Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2005-ben újabb műszerekkel gyarapodott. Beszerzésre került egy Sokkia gyártmányú

Részletesebben

Kihasználatlan vízenergia a Vajdaság területén

Kihasználatlan vízenergia a Vajdaság területén Putarich Dr. Ivánszky Veronika Kihasználatlan vízenergia a Vajdaság területén Bevezető Jugoszlávia szétesésével, és később Montenegró leválásával, Szerbia és ezzel egy időben Vajdaság területén is, az

Részletesebben

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály Az Országos Meteorológiai Szolgálat lat klímamodellez mamodellezıi i tevékenys kenysége Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Hálózat hidraulikai modell integrálása a Soproni Vízmű Zrt. térinformatikai rendszerébe

Hálózat hidraulikai modell integrálása a Soproni Vízmű Zrt. térinformatikai rendszerébe Hálózat hidraulikai modell integrálása a térinformatikai rendszerébe Hálózathidraulikai modellezés - Szakmai nap MHT Vízellátási Szakosztály 2015. április 9. Térinformatikai rendszer bemutatása Működési

Részletesebben

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI ELŐZMÉNYEK Az UD rendszer bevezetésekor a rendelkezésünkre álló hazai járműadatok alapján az alábbi emissziós

Részletesebben

Hatékony módszer a nagyfeszültségű távvezetékek. dokumentáció-felújítására a gyakorlatban

Hatékony módszer a nagyfeszültségű távvezetékek. dokumentáció-felújítására a gyakorlatban Hatékony módszer a nagyfeszültségű távvezetékek dokumentáció-felújítására a gyakorlatban MEE 57. VÁNDORGYŰLÉS 2010. szeptember 15-17. SIÓFOK Új technológia bevezetése A FUGRO INPARK B.V. Holland céggel

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA 2012. január A projektet az Európai Bizottság / DG-MOVE támogatja Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs

Részletesebben

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK Zrt. kikérte utasai véleményét a 15-ös, 115-ös és 133-as viszonylatok közlekedési rendjének

Részletesebben

A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése

A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése Tudományos Diákköri Konferencia 2010. Készítette: Sági Rajmund,

Részletesebben

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK A PAKS ALATTI DUNA-VÖLGYBEN File név: PAKSII_KHT_14_Dunavolgy 1/68 File név: PAKSII_KHT_14_Dunavolgy 2/68 TARTALOMJEGYZÉK 14 FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR : MATEMATIKA, EMELT SZINT

PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR : MATEMATIKA, EMELT SZINT 1. FELADATSOR Felhasználható idő: 40 perc I. rész 1.1.) Oldja meg grafikusan az alábbi egyenlőtlenséget! x + 1 + 1 x + x + 11 1..) Mekkora legyen az x valós szám értéke, hogy az alábbi három mennyiség

Részletesebben

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat A BKK 2014 nyarán megkezdte az 1-es villamosvonal Rákóczi hídon át, az

Részletesebben

K U T A T Á S I J E L E N T É S

K U T A T Á S I J E L E N T É S Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága. Budapest K U T A T Á S I J E L E N T É S Készült a Molnár János-barlangban -2003 április és 2004 december közötti időszakban a 328/4/2003 számú kutatási engedély alapján-

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Dráva folyó hajózási és energetikai hasznosítása

Dráva folyó hajózási és energetikai hasznosítása Dráva folyó hajózási és energetikai hasznosítása Dráva A Dráva a Duna negyedik legnagyobb és negyedik leghosszabb mellékfolyója. A Déli Alpokban ered Olaszország területén, majd Ausztrián, Szlovénián,

Részletesebben

MSZP Infrastruktúra és Területfejlesztési Tagozat TISZAI HAJÓZÁS. Készítette: Balogh Imre, Dr. Vass Ödön

MSZP Infrastruktúra és Területfejlesztési Tagozat TISZAI HAJÓZÁS. Készítette: Balogh Imre, Dr. Vass Ödön MSZP Infrastruktúra és Területfejlesztési Tagozat TISZAI HAJÓZÁS Készítette: Balogh Imre, Dr. Vass Ödön BUDAPEST 2006 TARTALOM Bevezető 3 Előzmények 4 1. A víziközlekedés fejlesztése 10 2. Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁS A BALATONON

VAGYONGAZDÁLKODÁS A BALATONON Útvesztők a vagyongazdálkodásban VAGYONGAZDÁLKODÁS A BALATONON Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 28-30. A Balaton Közép-Európa legnagyobb sekélyvízű természetes tava közel 80 km hosszú

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Valamennyi ajánlattevő részére az ajánlatkérő honlapján közzétéve Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 2. Küldi: dr. Szterényi Sándor / Ligeti Éva Tel: +36/1/457 80 40 Fax: +36/1/457

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

Duna-menti országok összefogása a Duna Stratégia megvalósításáért. Hajózás és biztonság. előadó: Urbán György, elnök

Duna-menti országok összefogása a Duna Stratégia megvalósításáért. Hajózás és biztonság. előadó: Urbán György, elnök Duna-menti országok összefogása a Duna Stratégia megvalósításáért Hajózás és biztonság előadó: Urbán György, elnök A gazdaság szereplője Navigare necesse est, vivere non est necesse. Hajózni kell, élni

Részletesebben

Újdonságok 2013 Budapest

Újdonságok 2013 Budapest Újdonságok 2013 Budapest Tartalom 1. Általános 3 2. Szerkesztés 7 3. Elemek 9 4. Terhek 10 5. Számítás 12 6. Eredmények 13 7. Méretezés 14 8. Dokumentáció 15 2. oldal 1. Általános A 64 bites változat lehetőséget

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17.

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17. Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. A vízikv ziközmű hálózatok adatainak feldolgozása Műszaki, térkt rképi nyilvántart ntartáss felkész szítésese a vagyonért rtékelésre Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi

Részletesebben

Az árvízkockázat kezelés metodikája. Dr Váradi József

Az árvízkockázat kezelés metodikája. Dr Váradi József Az árvízkockázat kezelés metodikája Dr Váradi József Mi indokolja a továbblépést Magyarországon? A korábbi próbálkozások nem nyertek polgárjogot Pontosabb, részletesebb tájékoztatás az elöntési veszélyről

Részletesebben

3.2 melléklet. Tisztelt Partnerünk!

3.2 melléklet. Tisztelt Partnerünk! 3. FEJEZET A SZABÁLYOZÁS ILLESZTÉSE AZ EGYÉB IGÉNYEKHEZ, HASZNÁLATOKHOZ-AZ INTEGRÁLT FOLYÓGAZDÁLKODÁS MEGTERVEZÉSE 1 3.1 táblázat: A projekt keretében vizsgált folyó menti természeti értékek védettsége

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Pozsár László A földmű és a geotechnika jelentősége A földmunkaépítés költsége kb. megtízszereződött A műtárgyak alapozásával együtt a geotechnikával

Részletesebben

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata XXII. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, 2015. április 8-9. A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata Bodor Petra 1, Erőss Anita 1, Mádlné Szőnyi Judit 1, Kovács

Részletesebben

A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia

A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia Szűcs Lajos, főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. február 21. XVII. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban (Változó körülmények,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2006-025-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Esztergom Duna 1722 fkm 2006. szeptember 12. önjáró Ladjar-I. 9748001

ZÁRÓJELENTÉS. 2006-025-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Esztergom Duna 1722 fkm 2006. szeptember 12. önjáró Ladjar-I. 9748001 ZÁRÓJELENTÉS 2006-025-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Esztergom Duna 1722 fkm 2006. szeptember 12. önjáró Ladjar-I. 9748001 A szakmai vizsgálat célja a víziközlekedési baleset és a rendkívüli hajózási esemény

Részletesebben

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kovács Gergely - Vincze Tibor TRENECON COWI Kft. 2 Kerékpárút Elválasztott megelőzi a nagy sebesség-különbségből, rossz látási

Részletesebben

2013. évi tavaszi Duna árvíz

2013. évi tavaszi Duna árvíz 2013. évi tavaszi Duna árvíz Göncz Benedek OMIT törzsvezető-helyettes főosztályvezető Országos Vízügyi Főigazgatóság Napi területi csapadékátlagok a Felső-Duna és a Morva vízgyűjtőjén Vízgyűjtő terület

Részletesebben

Készítette: Halász Csilla ÉMVIZIG Miskolc. Az előadás 2012. november 30-án szakdolgozat prezentációként került bemutatásra.

Készítette: Halász Csilla ÉMVIZIG Miskolc. Az előadás 2012. november 30-án szakdolgozat prezentációként került bemutatásra. Készítette: Halász Csilla ÉMVIZIG Miskolc Az előadás 2012. november 30-án szakdolgozat prezentációként került bemutatásra. Konzulensek: Sziebert János főiskolai docens Gödöllő, 2013. július 3. Kiss Péter

Részletesebben

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A természetes folyami, illetve tengeri utakat igénybe vevő, csak a kikötővel rendelkező helyeket felkeresni tudó szállítási mód. A vízi áruszállítást elsősorban

Részletesebben