A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET"

Átírás

1 A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú projekt KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS fejezetéhez Trans-European Transport Networks "TEN-T" (Hungarian section of the Priority Project No. 18) Program: Tagállam: TEN-T Magyarország Kedvezményezett: NFM Projekt felelős: KKK Budapest, szeptember hó

2

3 TARTALOM 1. Előzmények A meghatározáshoz szükséges alapadatok számításának módszere A számítás eredményeként kapott vízhozam adatok A 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbe számítása Hidraulikai modell A 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbe számításának alapadatai és a modell futtatása A felszíngörbéhez viszonyított hajózási akadályok meghatározása Vác I-II. szűkület Kisapostagi szűkület Kisapostagi gázló Dunaföldvári gázló Solt-alsó gázló Bölcskei szűkület A 240 napos akadálymentes hajózási idény biztosításához szükséges beavatkozások... 14

4

5 A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 1. Előzmények Az Európai Unió TEN-T támogatásával a VITUKI vezette konzorcium a nemzetközi hajóút javítása érdekében 2005 és 2007 között megalapozó tanulmány készített, amelyben meghatározta azokat a folyamszakaszokat, ahol javítani kell a hajózhatóság feltételein. A hajóút javítására irányuló munkálatokra azért van szükség, mert a magyar Duna-szakasz jelenlegi állapotában nem felel meg a nemzetközi víziút elvárható követelményeinek, nem rendelkezik az osztályba sorolásnak (ENSZ EGB-CEMT VI/B és VI/C) megfelelő paraméterekkel. A Szap-Déli országhatár közötti Duna szakaszon a hajózás szempontjából a biztonságos hajózást veszályeztető mélységi/szélességi anomália 51 helyen található. A projekt eredményei alapján Magyarország az EB újabb anyagi támogatását nyerte el, amely a megalapozó tanulmány által vizsgált Duna szakasz nagyobb részére, a Szob-Déli országhatár közötti szakaszára, ( fkm) terjed ki, 31 beavatkozást igénylő helyre. Ennek a feladatnak a fő célja a környezeti hatásvizsgálatok és vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése és a szükséges engedélyek megszerzésére. Ezen túlmenően kiegészítő feladatok (különböző engedélyezési eljárásokhoz szükséges mérések, vizsgálatok, VKI 4.7 szerinti vizsgálatok és kivitelezési tender dokumentációk) is elkészülnek. A munka július 31-én kezdődött és november 30-án fejeződik be. A hajóút javítására irányuló szabályozási tevékenység arra irányul, hogy biztosítsa a tárgyi időszakot megelőző 30 év jégmentes időszakának 94 %-os tartósságú vízhozamának megfelelő vízszint (DB 2004) esetén a 2,5 méter merülési mélységű hajók akadálymentes közlekedését 180 méter széles hajóúton. Ez hajózási űrszelvény szempontjából azt jelenti, hogy kavicsos-homokos mederanyagú szakaszokon a kívánt vízmélység 2,7 méter, sziklás, márgás meder esetén 2,8 méter. A tényleges akadálymentes évi hajózási idény ilyen körülmények között (a továbbiakban részletezett számítások következtében) hozzávetőlegesen nap között lenne. Ez megfelel a Belgrádi Egyezménynek, amelyet a Duna Bizottság érvényesít, valamint a magyar jogrendbe illesztett, az ENSz EGB égisze alatt alkotott, a nemzetközi jelentőségű vízi utakról szóló európai megállapodásnak (AGN Egyezmény). 5

6 A fentiekben részletezett hajóút paramétereket az Országos Környezetvédelmi Tanács (az SKV Környezeti Értékelésről november 16-án kelt véleményezésében), valamint a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa (a Duna hajózhatóságának javítása tárgyú projektet megalapozó tanulmányról készített állásfoglalásában) túlzott követelménynek tartja. Az említett állásfoglalás arra a megállapításra jut, hogy az AGN Egyezmény alapján a mimimálisan szükséges merülési mélységet a Duna esetében úgy kell meghatározni, hogy az évi 240 napos akadálymentes hajózási idényt tegyen lehetővé. Ezt az állásfoglalást osztja a Vidékfejlesztési Minisztérium és a WWF Magyarország is. Ezért a Megrendelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ indokoltnak tartotta megvizsgálni, hogy 240 napos évi hajózási időtartam mellett a szükséges beavatkozások száma hogyan alakul. Az évi 240 napra biztosított akadálymentes hajózási idény nem felel meg a gazdaságos vízi szállítás követelményeinek. Ilyen időtartam mellett a vízi szállítás nem versenyképes az egyéb szárazföldi szállítási módokkal, ahol a szállítási idény alig kevesebb, mint 365 nap. Így a közúti-vasúti fuvarozás a megrendelői igényeket meghatározott időpontra (előre kalkulálható költséggel) képes teljesíteni. Ezzel szemben vízi szállítás esetén a fuvarozó csak úgy tudja garantálni az árú határidős érkezését, hogy alacsony vízjárási helyzetben a bárkát csak részben rakodja meg, amellyel a szállítás költsége növekszik. Nem lehet eldönteni, hogy a karavánt teljes, vagy részleges terheléssel (merüléssel) lehet indítani legalább egyhetes, vagy annál hosszabb szállítási időre, hiszen elfogadható biztonsággal a Dunán csak 3-4 napra lehet megbízhatóan vízállást előre jelezni. Így a gyakran emlegetett nem strukturális beavatkozásokkal (pl. folyami információs szolgáltatás) nem lehet ezen a helyzeten javítani. Amennyiben a hajózási idény eléri az évi napot (amely nem összefüggő időszak, és alacsony vízjárású napokkal szabdalt), a fuvarozó képes gazdaságosan szállítani, kevésbé kényszerül előre nem tervezhető átrakásokra. 240 napos hajózási idény mellett a fuvarozó az év egyharmadában kényszerülhet várakozásra (késésre), átrakásra (a bárkák terhelésének/merülésének csökkentésére), vagy közúti szállításra (jelentős többletköltségre). Így a szállítási tevékenység már kevésbé lehet gazdaságos. 6

7 2. A meghatározáshoz szükséges alapadatok számításának módszere A DB 2004-hez (a 94%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbe) tartozó hajózási idény meghatározása az alábbiak szerint történt. A Duna törzsállomásainak 30 éves idősorából leválogattuk a jeges napokat. Ez a számítás alapját képező évek és a vízmércék számtani átlagából 16 napnak adódott. Így a jégmentes napok száma 349. A 94%-os tartósságú napok száma ebből következően 328. Ez csökkentendő a hajózásra nem alkalmas árvízi vízjárású napok, valamint az egyéb akadályok (hajózási zárlat folyami építés, rendezvények, havária) miatt. Ennek 30 éves idősorából számított átlagos száma 20 nap. Így a megfelelő hajóút mélységet és szélességet valójában az év 308 napján kell biztosítani annak érdekében, hogy megfeleljünk nemzetközi egyezményekben lefektetett hajóút paramétereknek. A 240 nap akadálymentes hajózási időszak meghatározásánál az alábbi közelítő (de a vizsgálatnak megfelelő) pontosságú számítási módszert alkalmaztunk. A 240 napos akadálymentes hajózási idényhez 260 napos jég- és kisvízmentes időszak tartozik. Ez úgy adódik, hogy a 240 naphoz hozzáadtuk a 20 árvízes, hajózási zárlatos (baleset, rendezvény) napot. (Vö. a 94 %-os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó felszíngörbére vonatkozó fenti okfejtéssel.) A 349 nap a 100 %- os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó vízfelszín éves tartama (328 nap a 94%-os éves időtartam). Az évi 260 napos vízfelszín tartóssága a két időtartam hányadosa (260/349), azaz 74,5%. A számításnál figyelembe vett napok éves megoszlását az 1. táblázat mutatja be. 1. táblázat: A hajózás szempontjából jellemző időszakok éves megoszlása akadálymentesen hajózható árvízi- és egyéb események nem hajózható a jeges időszakú összes napok száma Az évi 240 napos hajózási idény biztosításához végrehajtandó beavatkozások helyének, számának, mértékének meghatározásához felszíngörbe számításra van szükség egydimenziós hidraulikai modellel. A modell futtatásához a vízhozam meghatározásának módját a 3. pontban mutatjuk be. 7

8 3. A számítás eredményeként kapott vízhozam adatok A számítási vízhozam meghatározásához a Szob-Déli országhatár folyamszakasz vízmércéinek 30 éves vízállás adatsorából képeztük a vízállás tartósságokat, amelyből megállapítottuk a 74,5%-os tartósságú értékeket. Végül az állomások Q-H görbéiből meghatároztuk a fenti vízállásokhoz tartozó vízhozamokat. A kapott (és egymástól némileg eltérő) vízhozamokból átlagos értéket képeztünk olyan szakaszolással, amelyet a 94%-os tartósságú vízhozamok évi megalapozó tanulmányban történt meghatározás során követtünk. A kapott vízhozam értékeket mindkét tartósságra vonatkozóan a 2. táblázat tartalmazza. 2. táblázat: A 94%-os és a 74,5%-os tartósságú vízhozamok Szob-Baja közötti Az állomás neve vízmérce állomásokon 94%-os 74.5%-os tartósságú vízhozama (m 3 /s) Szob Nagymaros Vác Budapest Dunaújváros Dunaföldvár Paks Dombori Baja A 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbe számítása A felszíngörbe számításához matematikai modell futtatását végeztük el. Ehhez szükség volt a számítási vízhozamra (lásd. a fenti táblázatot), a középvízi meder keresztszelvényeire, valamint a folyam érdességi tényezőjére (annak hosszmenti változására. 4.1 Hidraulikai modell A 94%-os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó felszíngörbe (DB 2004, hajózási kisvízszint) hossz menti alakulását és a tervezett beavatkozások hatásait az un. egy-dimenziós (1D), permanens, fokozatosan változó, szabadfelszínű vízmozgásokat leíró modell segítségével határoztuk meg. A modellezéshez az Amerikai Egyesült Államok Hadserege Mérnökszolgálatának (US Army Corps of 8

9 Engineers Hydrologic Engineering Centre) HEC RAS elnevezésű programját használtuk. Bár a program mind permanens, mind nem-permanens vízmozgások modellezésére alkalmas, feladatunknak megfelelően, csak az előbbi funkcióját használtuk. A numerikus modell a Bernoulli-egyenlet, iteratív, megoldásán alapul. A megoldás részletei a címen megtalálható. A tervezési feladatnak megfelelően az eredeti modell a teljes magyar Duna-szakaszt lefedi. A modellbe általában a folyó 100 méterenkénti szelvényeit illesztettük be. A gázlós szakaszokon, a medergeometria pontosabb megfogása érdekében, a szelvények távolságát 50 m-re csökkentettük (ahol rendelkezésünkre álltak a sűrűbb szelvényezés adatai). A keresztszelvények alakját, a modell igényeinek megfelelően, írott keresztszelvények formájában adtuk meg. A hidraulikai modell felállítása és adatokkal való feltöltése után következett a modell kalibrálása ahhoz, hogy a vizsgálatot el lehessen végezni júliusában, egy a hajózási kisvízszinthez nagyon közeli, kisvizes állapotban, a teljes szakaszon, felszíngörbe rögzítés történt. Ennek adatai alapján meg tudtuk határozni a Strickler- Manning-féle érdességi tényező hossz menti változását úgy, hogy a felszíngörbét visszaszámolva a mért és a számított értékek csak minimálisan tértek el egymástól. 4.2 A 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbe számításának alapadatai és a modell futtatása A felszíngörbe számításhoz szükséges adatok közül a közötti megalapozó tanulmányhoz végzett mederfelmérések adatait használtuk oly módon, hogy a részletes tervezéshez (jelenlegi projekt) a beavatkozási helyek és hatásterületük újabb (sűrűbb) felmérését beillesztettük az adatbázisba. A 240 napos hajózási idényhez tartozó vízhozam adatokat a 3. pontban táblázatos formában 9

10 különbség (cm) felszíngörbe (mb.f.) mutattuk be. A modellfuttatáshoz szükséges Strickler-Manning érdességi tényezők értékei megegyeznek a 94%-os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó felszíngörbe korábbi számításánál használtakkal. A fenti alapadatokkal elvégeztük a modell futtatását és meghatároztuk a 240 napos tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbét a Szob-Déli országhatár szakaszra. A kétféle tartósságú felszíngöbét, valamint a két görbe eltérését bemutató alábbi ábrából látható, hogy a 240 napos tartósságú felszíngörbe cm közötti értékkel a 94%-os tartósságú jégmentes vízhozamhoz tartozó vízszin felett. E jelentős különbség ismeretében a beavatkozási helyek részletes vizsgálat előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a 31 beavatkozási helynek (ilyen viszonyító szint alatt) csak töredéke képez hajózási akadályt. 1. ábra: A 94%-os és a 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék fkm 94% tartósságú felszíngörbe (DB 2004) 74,5% tartósságú felszíngörbe felszíngörbék különbsége 10

11 5. A felszíngörbéhez viszonyított hajózási akadályok meghatározása A vizsgálathoz megszerkesztettük a Duna legújabb felméréséből a 240 napos hajózási idényhez tartozó felszíngörbére vonatkoztatott mélységvonalas helyszínrajzot. A Duna hajózhatósának javítása tárgyú projektet megalapozó tanulmány -ban ( ) meghatározott és a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú ( közötti, jelenleg kidolgozás alatt levő) projektben környezeti hatásvizsgálat alá vont 31 beavatkozási helyet részletesen ellenőriztük. Ennek során meghatároztuk azokat a helyeket/szakaszokat ahol a felszíngörbe alatti 2,7 m-es (kavics-homok mederanyagú), illetve 2,8 m-es (sziklás-márgás mederanyagú) mélységvonalak a tervezett hajóút szélességében a mederbe metszenek. Az értékelésnél figyelemmel voltunk arra is, hogy az új felszíngörbéhez viszonyítva a hajóút vonalvezetésének megváltoztatására van-e mód. A vizsgálat eredményeként azt kaptuk, hogy hat beavatkozási helyen nincs meg a megfelelő hajózási űrszelvény. Ezek Váci gázló, a Kisapostagi szűkület és gázló, a Dunaföldvári és Solt alsó gázló valamint, a Bölcskei szűkület. A 240 napos hajózási idény biztosításához a felsorolt szakaszokon az alábbiakban részletezett beavatkozásokra van szükség. 5.1 Vác I-II. szűkület A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 2. ábra mutatja A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 90 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához a hajóút jobb oldalán az 1680,8-1680,7 fkm szakaszon, a bal oldalán az 1680,9 fkm térségében és az 1680,6-1680,0 fkm között mintegy m²-en, átlagosan 20 m szélességben, átlagosan 45 cm vastagságban kell 2955 m 3 mederanyagot eltávolítani. A szűk meder és a jobbparti meglévő szabályozási művek miatt a hajóút áthelyezésére nincs lehetőség. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása szükséges. A beavatkozás a Torda-szigeti mellékágra nincs hatással, ezért annak rehabilitációja nem indokolt. 11

12 5.2 Kisapostagi szűkület A szűkület kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 3. ábra mutatja A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 75 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához a hajóút jobb oldalán az 1569,8 fkm-ben, az 1569,5-1569,3 fkm között és 1569,1 fkm környezetében, a balparton az 1569,6-1569,2 fkm között szakaszosan négy helyen kell mederanyagot eltávolítani. A letermelés összterülete 4500 m², átlagos vastagsága 30 cm. Így az összes térfogat m³. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása szükséges. A hajóút balpart felé történő áthelyezése nagyobb kotrási mennyiséggel járna, ugyanakkor nautikai szempontból rosszabb helyzetet teremtene. A 240 napos hajózási idény biztosításához szükséges kismértékű beavatkozások a Kisapostagi mellékág morfológiai és hidraulikai viszonyait nem befolyásolják, ezért a hajózhatóság javítása nem indokolja annak rehabilitációját. 5.3 Kisapostagi gázló A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 4. ábra mutatja. A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 70 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához a hajóút jobb oldalán az 1566,7-1566,4 fkm szakaszon mintegy méter, a hajóút bal oldalán az 1566,8-1566,6 fkm szakaszon mintegy 30 méter szélességben összesen 8070 m² területen szükséges a mederanyagot eltávolítani. A beavatkozás átlagos vastagsága 40 cm, így az összes eltávolítandó mederanyag m³. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása, valamint két sarkantyú meghosszabbítása és egy új sarkantyú megépítése szükséges. Ezen kívül elmarad az 1566,8-1566,1 fkm között a sarkantyúközökben tervezett, eltávolított mederanyag elhelyezése, amely egyébként halas élő- ívóhelyek kialakítását szolgálja. A hajóút áthelyezésére a mederviszonyok nem adnak lehetőséget. 5.4 Dunaföldvári gázló A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 5. ábra mutatja. A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni 12

13 különbsége átlagosan 85 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához egyedül a hajóút jobb oldalán az 1559,7 fkm szelvény környezetében mintegy 1600 m²-en átlagosan 55 cm vastagságban kell mederanyagot eltávolítani, amely 880 m³ mennyiséget képvisel. Ennek a minimális beavatkozási helynek kikerülése a hajóút újravonalazása által nem lehetséges a hídpillérek közötti biztonságos áthajózás miatt. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása és az 1559,0-1558,3 fkm között a jobbparton vezetőmű és T mű, valamint a jobbparton az 1559,7-1559,1 fkm között egy vezetőmű és egy T mű megépítése maradna el. A hajózási akadályt képező szakasz kiváltására szükséges beavatkozások ilyen mértékű csökkenése kizárja, hogy a Solti mellékágat bármilyen morfológiai, hidraulikai hatás érje. Így az ág revitalizációja a hajózási beavatkozás miatt nem indokolt. 5.5 Solt-alsó gázló A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 6. ábra mutatja. A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 95 cm. Az akadálymentes hajózás biztosításához egyedül a hajóút jobb oldalán az 1555,0 fkm szelvénynél mintegy 530 m²-en átlagosan 30 cm vastagságban kell mederanyagot eltávolítani, amely 160 m³ mennyiséget jelent. Ez a minimális beavatkozási hely a meder közepén van, tehát kikerülése a hajóút áthelyezésével nem lehetséges. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakításához m³ mederanyag eltávolítása, az 1558,1-1557,0 fkm között a balparton és a jobbparton az 1558,2-1556,7 fkm között vezetőművek és T művek megépítése maradna el. Elmarad továbbá az 15554,7-1553,8 fkm között a sarkantyúközök feltöltése. A hajózási akadályt képező szakasz kiváltására szükséges beavatkozások ilyen mértékű csökkenése kizárja, hogy a Kéményesi-Dunát bármilyen morfológiai, hidraulikai hatás érje, így az ág revitalizációja a nem indokolt. 5.6 Bölcskei szűkület A gázló kiváltásához szükséges beavatkozások térképvázlatát a 7. ábra mutatja. A 94%-os és a és 74,5%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó felszíngörbék itteni különbsége átlagosan 95 cm. Az 1551,5 fkm térségében a meder közepén egy római erőd maradványai vannak. Az erőd egyes maradványai kb. 2 m-re állnak ki a 13

14 mederből. A romok eltávolítására nincs lehetőség. A 94%-os tartósságú vízhozam felszíngörbéje alatti hajózási űrszelvény kialakítása így csak 120 m szélességgel lehetséges. A 240 napos akadálymentes hajózás esetén a magasabb felszíngörbe miatt - a hajóút szélessége 150 m-re bővíthető. Mederbeli beavatkozás egyedül a balparton az 1550,5 fkm szelvényben lévő keresztgát meghosszabbítása lesz. Erre a romok alatti középzátony további növekedésének megakadályozása érdekében feltétlenül szükség van. A római erőd maradványainak mederközépi elhelyezkedése következtében a hajóút áthelyezésére nincs lehetőség. 6. A 240 napos akadálymentes hajózási idény biztosításához szükséges beavatkozások Az előző fejezetekben bemutatott módszerű vizsgálatok eredményeként meghatároztuk azokat a helyeket, amelyek a Szob-Déli országhatár folyamszakaszon a nemzetközi egyezményekben rögzített hajóút paramétereknél enyhébb feltételű (240 napos akadálymentes) hajózási idény biztosításához is beavatkozást igényelnek. A vizsgálat eredményeként összesen hat szakaszon állapítottunk meg szabályozási kötelezettséget. Ezeken a helyeken számszerűsítettük a beavatkozások mértékét és számát, amely adatokat a 3. táblázatban foglaltuk össze. 3. táblázat: A 240 napos akadálymentes hajózási idény biztosításához szükséges beavatkozások katasztere mederanyag áthelyezés kőmű építés és hosszabbítás Hajózási akadály (m 3 ) (db) napos akadálymentes hajózási idény esetén Váci I-II. szűkület Kisapostagi szűkület Kisapostagi gázló Dunaföldvári gázló Solt-alsó gázló Bölcskei szűkület összesen

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

fő cél érték előnye veszne el a hajózásnak, hogy nem von el területeket a szárazulatból a közlekedés fejlesztésére

fő cél érték előnye veszne el a hajózásnak, hogy nem von el területeket a szárazulatból a közlekedés fejlesztésére Navigare necesse est, vivere non est necesse, azaz hajózni szükséges, élni nem muszáj mondta Pompeius a hajósainak, amely bölcsesség máig érvényes. És mi következik ebből? Ma az Unió fő céljai közé tartozik

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik A KÖ ZÉP-TI SZA-VI DÉ KI VÍZ ÜGYI IGAZ GA TÓ SÁG LAPJA XXXVI. évfolyam, 3. szám 2013. november Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik Engedjék meg, hogy gratuláljak

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló. 2013. november 18-19., Mohács

MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló. 2013. november 18-19., Mohács 2013 MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló 2013. november 18-19., Mohács IMPRESSZUM Szerkesztette: Kerpely Klára Siposs Viktória Szerzők Kiadja: WWF Magyarország,

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79.

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79. KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79. A CSAPADÉK-HATÁS MECHANIZMUSA AZ AGGTELEKI-KARSZTVIDÉKEN FAKADÓ FORRÁSOK NAPI HOZAMÁNAK KIALAKULÁSÁBAN MAUCHA LÁSZLÓ NÉMETH ZOLTÁN VITUKI Kht.1095. Budapest,

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása

10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása 10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása 10. fejezet 2004.11.15. 10. AZ ORSZÁGHATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSOK BEMUTATÁSA A környezeti hatásvizsgálatokról szóló 20/2001 (II.14.) Kormányrendelet 6. -ának

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Tájékoztató az aktuális helyzetről Miért van szükség az új atomerőművi blokkokra? Az ipar és a lakosság áramigénye az előrejelzések szerint enyhén, de folyamatosan

Részletesebben

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 1/262 File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 2/262 TARTALOMJEGYZÉK 12 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben