Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar évi publikációs jegyzéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 2006. évi publikációs jegyzéke"

Átírás

1 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar évi publikációs jegyzéke Alkotmányjogi-és Politikatudományi Tanszék év Könyvek Szerző(k) Cím Kiadó Év oldal (tól-ig) Kukorelli István Kukorelli István Szerk. Dr. Kukorelli István Az Évi I. törvény közjogtörténeti jelentősége és az alkotmányos jogfolytonosság, in.: Találkozások, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát 60. Születésnapjára Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban Ünnepi kötet Schmidt Péter egyetemi tanár 80. Születésnapja tiszteletére (Társszerkesztő: Fűrész Klára Legal and Political Aspects of EU-accession. Dr. Smuk Péter (Szerkesztőként) Pannonhalma, Századvég Kiadó Budapest, p. Rejtjel, Budapest Budapest Batthyány Lajos Szakkollégium Disszertációk, tézisek Szerző(k) Cím Inézmény Év oldal (tól-ig) Külföldi folyóiratcikkek InSearch of the Glimmering Polaris. Common Market Law Rewiew 06.ápr Grundstruturen staatlichen Verfassungsrechts: Ungarn. In: Ius Publicum Euroepaeum.C.F. C.F.Müller Verlag, Heidelberg. Megjelenés alatt 2006.

2 Magyar folyóiratcikkek Dr.Halmai Dr. Kukorelli Istvn Az alapjogok helyzete Magyarországon ben. Fundamentum 06.jan A 2006-os parlamenti választás és az eljárási jog. Fundamentum 06.márc Kitüntetett jog-korlátokkal. Mozgó Világ 06.dec A magyar alkotmányjog átalakulása I: A Magyar jogrendszwer átalakulása Az alapvető jogok védelméről.in:trócsányi László (szerk):a mi alkotmányunk. Frakciók a magyar parlamenti jogban, in.: Formatori Iuris Publici, Ünnepi kötet Kilényi Géza profeszor 70. Születésnapjára. (Szerkesztők: Hajas és Schanda Balázs ELTE ÁJK Megjelenés alatt Complex Kiadó Szent István Társulat Budapest, Dr. Kukorelli István Dr. Smuk Péter Dr. Smuk Péter Tájékoztató az országgyűlési képviselők mentelmi jogáról, in.: előadások és publikációka mentelmi jog tárgyköréből (Szerkesztette: Karsai József Az ellenzék és az ellenzéki jogok parlamenti jogi fogalmához. Szerk: Egressi Katalin - Ellenzéki jogok a magyar parlamenti jogban. In: Jogtudományi Közlöny, 2006/12. sz. p Kiadja az Országgyűlés Hivatala Budapest, Fiatal Oktatók Tanulmányai SZE ÁJI ápr jún Jogtudományi Közlöny dec Idegen nyelven megjelent konferencia-előadások oldal (tól-ig)

3 Magyar nyelven megjelent konferencia-előadások oldal (tól-ig) Dr. Kukorelli István Nemzeti alkotmányok és Európa készülő alkotmánya az alkotmánybíráskodás szempontjából Nyolcadik Magyar Jogászgyűlés, Balatonfüred Június Jegyzetek Szerző(k) Címe Kiadó, hely Év oldal (tól-ig) Nyomtatásban nem megjelent idegennyelvű előadások Nyomtatásban nem megjelent magyar nyelvű előadások Tanulmányok, tervek, kutatási jelentések Szerző(k) Cím Megrendelő Év oldal (tól-ig) Facing with the Legacy of Human Rights Violations. Post-communist Approaches to Transitional Justice. In: Felipe Gómez Isa and Koen de Feyter (eds.), International Protection of Human Rights: Achievements and Challenges. University of Deutso in Bilbao r. Halmai Alkotmányos forradalom Izraelben és Magyarországon. IN: Ünepi kötet Schmidt Péter egyetemi tanár 80.születésnapja tiszteletére. Constitution and Fundamental Rights in Hungary. Rights-restrictions in Transition and Emergency. Themis. Revista de Faculdade de Direito da UNL. Edicao Espacial. The Transition of Hungarian Constitutional Law from 1985 to 2005.In: The Transformation of the Hungarian Legal Order Rejtjel Kiadó Anos da Constituicao Portuguesa Kluwer International.Forthcoming in 2006.

4 Jogtörténeti Tanszék év Könyvek Szerző(k) Cím Kiadó Év oldal (tól-ig) Földi András Deli Gergely Révész T. Mihály Révész T.Mihály Disszertációk, tézisek Ungarische Rechtsgeschichte. Einige Abschnitte aus einem Lehrbuch der ungarischen Staats-und Rechtsgeschichte (szerk. - Máthé) Halle- Budapest, Ungarische Akademie der Wissenschaften Rechtshistorische Unterkommission, o Ünnepi tanulmányok Máthé 65. születésnapja tiszteletére (szerk., előszó -Révész T) Budapest, Gondolat o Jogi kultúra, processusok, rituálék és szimbólumok. (szerk., előszó) Budapest, Gondolat, o A római jog története és institúciói, 11. átdolgozott Nemzeti Tankönyvkiadó és bővített kiadás 2006 XL+715 Adalékok a generális klauzula kifejezés történetéhez, in Egresi Katalin (szerk.): Fiatal Győr Oktatók tanulmányai 4 Freiheitsrechte in Ungarn ( ) In.: (Hrsg.: Barna Mezey, Máthé) Halle- Ungarische Rechtsgeschichte Einige Abschnitte Budapest, o. Budapest, Gondolat aus einem Lehrbuch der ungarischen Staats- und Kiadó Rechtsgeschichte Szerk. -: Ünnepi tanulmányok Máthé 65. születésnapja tiszteletére Szerző(k) Cím Inézmény Év oldal (tól-ig) Külföldi folyóiratcikkek Die ersten Schritte zu einer Rechtsordnung in Ungarn. In: Ungarische Rechtsgeschichte. Einige Abschnitte aus einem Lehrbuch der ungarischen Staats-und Rechtsgeschichte. Einige Abschnitte aus einem Lehrbuch der ungarischen Staats-und Rechtsgeschichte Halle- Budapest, Ungarische Akademie der Wissenschaften Rechtshistorische Unterkommission o

5 Magyar folyóiratcikkek Kínzások, kínvallatás, kivégzés, In: Rubicon történelmi magazin 2006/7, o Mi vár ránk és mit várnak tőlünk? (dékáni elvárások és javaslatok a jelentkezőknek) (Interjú, Lamos Angelika) Az elzárás világa (Tébolyultak a börtönben) Michel Foucault: A bolondság története a klasszicizmus korában Orvosi láttalálmány és társadalmi kórkép. Kahler Frigyes (szerk.) Büntetőjogi tanumlámyok VII. In: Országos Felsőoktatási Kalauz 2006 szerk. Oroszlán Éva Budapest Felvételi információs szolg o In: Jogtudományi közlöny 2006/4. sz o In: Jogtörténeti Szemle 2006/2. sz o Hogyan utáljuk együtt az universitast? (Az egyetem arca ha nem szeretjük az intézményt) Siegfried Bär: A céh. Az egyetem lényege a In: jogtörténeti Szemle 2003/3 sz o profeszorrá válásnak és a professzorok érzelmi életének tükrében A Haza bölcse, Zala büszkesége In: Jogtörténeti Szemle 2006/2 sz. 105.o Földi András Adalékok a tulajdonjogi triász kérdéséhez Acta Fac. Pol.-iur. Univ. Budapestinensis 42 (2005) Földi András Földi András Deli Gergely Pálvölgyi Balázs Pálvölgyi Balázs Révész T. Mihály Révész T. Mihály Révész T. Mihály Révész T. Mihály Gondolatok a jóerkölcsbe ütköző szerződésekről Menyhárd Attila monográfiája kapcsán Az objektív jóhiszeműség olvasatai a padovai bona fides-konferencia aktáinak tükrében Hinc lucem et pocula sacra, Recenzió Peter Stein: A római jog Európa történetében c. könyvéről A megyei törvényhatóságok közegészségügyi közigazgatási feladat-köre Magyarországon. ( ) A Belügyminisztérium és az Országos Közegészségi Tanács helye A külföldi lapok magyarországi rendészete a dualizmus első éveiben Acta Fac. Pol.-iur. Univ. Budapestinensis 42 (2005) Acta Fac. Pol.-iur. Univ. Budapestinensis 42 (2005) BUKSZ Fiatal Oktatók Tanulmányai 4., Ünnepi tanulmányok Máthé 65. születésnapja tiszteletére. Gondolat, Budapest, In: Ünnepi tanulmányok Máthé 65. születésnapja tiszteletére, Budapest, 2006, Gondolat Kiadó Megjelenés alatt o Egy nagy államférfi öregkora (recenzió), Jogtörténeti Szemle 2006/1 sz o A digitális szabadság. In: Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 7o. születésnapja tiszteletére. Szabadság és konvergencia. Budapest, Szerk.: Imre Miklós Máthé, In: Leviatán, Tomus IV. Győr Szerk.:Szigeti Péter Gyenge Anikó o

6 Idegen nyelven megjelent konferencia-előadások oldal (tól-ig) Földi András Zur Geschichte des Schwangerschaftabbruchs in Ungarn. In: Paternalismus und Recht. Herausgegegben von Michael Anderheiden, Peter Bürkli, Hans MichaelHienig, Stephan Kirste,und Kurt Seelman Zur Frage der Gültigkeit und der Wirksamkeit im modernen Zivilrecht Tübingen Hundert Jahre BGB, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest 2000 október (a kötet 2006-ban jelent meg) Magyar nyelven megjelent konferencia-előadások oldal (tól-ig) A börtönrendszerek és a börtönépítészet a századforduló idején 100 éves a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön A magyar mentelmi jog történeti kialakulása Sátoraljaújhely, 2005 november 17 Szemle 2006/1 Jogtört o Országgyűlés Mentelmi összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága Budapest o Jegyzetek Szerző(k) Címe Kiadó, hely Év oldal (tól-ig) Nyomtatásban nem megjelent idegennyelvű előadások Gaetano Filangieru und die europaische Azflarung im Strafrecht Universitat Basel Nyomtatásban nem megjelent magyar nyelvű előadások Bologna szeminárium: Vállalati kapcsolatokképzők és munkáltatók szerepe az új felsőoktatási Tempus Közalapítvány Budapest Bp. szerkezet fejlesztésében Mezey Köztársaság-a modernkori történelem fényében Politikatörténeti Intézet Budapest Bp Mezey "Változó világ"-változó börtön-szocializáció és recocializáció a börtönben Pro bono publico. Hagyományok és jelen: ügyvédek a közjó érdekében / r. Magyar Börtönügyi Társaság /Rendőrtiszti Főiskola/Duanújvárosi Főiskola Public Interest Law Initiative. Columbia University Budapest Law Center Bp Budapest január 30

7 Deli Gergely Révész T. Mihály Révész T. Mihály Révész T. Mihály A szabadságvesztés büntetés egyházi gyökereiről [Ius commune medioevale / r. A szabadságvesztés büntetés egyházi gyökereiről [Ius commune medioevale / r. Politikai rehabilitációk a magyar országgyűlésben Mintakövető modernizáció Magyarországon A censori regimen morum mint a felelősségre vonás lehetséges intézménye Kozma Sándor és sajtóperei. Házassági jog a feudális kor évszázadaiban Magyarországon. Kései nekrológ Deák Ferenc halálának 130.-ik évfordulóján. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Kánonjogi Posztgraduális Intézet Intézet Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Kánonjogi Posztgraduális Intézet Intézet A magyar jogrendszer fejlődése: evolúció vagy ervolúció? / r. Károli Gáspár Református Egyetem állam-és Jogtudományi Kara Doktori Szimpózium, PPKE-JÁK, Doktori Iskola Az első országos főügyészről szóló kiállítás megnyitóján elhangzott emlékbeszéd Előadás a kutatók éjszakája c. rendezvénysorozat keretében a Széchenyi István Egyetem szervezésében. Előadás a Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Intézetének megem Budapest, május 30 Budapest, május 30 Budapest, november december Tanulmányok, tervek, kutatási jelentések Szerző(k) Cím Megrendelő Év oldal (tól-ig) Földi András Deli Gergely Rendészet és büntetőjog határán: dologházak a refromkorban In: Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70 születésnapja tiszteletére Reformkori börtöntervek Magyarországon In: Ünnepi tanulmányok Máthé 65. születésnapja tiszteletére A tömlöc, mint politikai szimbólum a reformkorban In: Jogi kultúra, processusok, rituálék és szimbólumok. A törvényes öröklés a magyar rendi társadalomban. Nánásy Benjámin törvényes hiteles szószóló könyve (1799) elé. Beszámoló 2006, A kötelmi jog egyes általános részbeli intézményeinek történeti meghatározottsága c. kutatási projektumról Lőrincz Lajos 70 születésnapja tiszteletére (-Révész T. Mihály) 2006 Corvinus Egyetem Budapest Budapest 2006 Gondolat Budapest, o In: A Magyar polgárnak Törvény szerént való rendes Örökösse. Iratott Nánásy Benjámin törvényes hites szószóló által. Pesten Nyomt. Trattner Mátyás Betűivel Hasonmás kiadás OTKA K sz. kutatási pályázat Budapest 2006 Magyar Országos Közjegyzői Kamara 2007 január 7-24o megfelelő, D.G.-re vonatkozó részek

8 Jogelméleti Tanszék év Könyvek Szerző(k) Cím Kiadó Év oldal (tól-ig) Disszertációk, tézisek Szerző(k) Cím Inézmény Év oldal (tól-ig) Külföldi folyóiratcikkek Szerző(k) Cím Folyóirat Évfoly./szám oldal (tól-ig) Magyar folyóiratcikkek Szerző(k) Cím Folyóirat Évfoly./szám oldal (tól-ig) Idegen nyelven megjelent konferencia-előadások oldal (tól-ig) Magyar nyelven megjelent konferencia-előadások oldal (tól-ig) Jegyzetek Szerző(k) Címe Kiadó, hely Év oldal (tól-ig) Rigó Anett- Szigeti Péter Jogtani és államtani alapvonalak Széchenyi István Egyetem. Készült a HEFOP P /1.0 pályázat támogatásával 2006, BA elektronikus jegyzet kb. 160 o. (szerkesztéstő l függően) Nyomtatásban nem megjelent idegennyelvű előadások

9 Nyomtatásban nem megjelent magyar nyelvű előadások A választójog jogdogmatikájának eseteken Szigeti Péter Jogelmélet - Jogdogmatika Miskolci Egyetem- MTA november keresztüli elemzése Legitimációs viták Magyarországon a Köztársaság Konferencia Politikatörténeti Szigeti Péter köztársasági eszme és a Szent korona tan február 1-2. Alapítvány, Budapest alkotmányosságáról Tanulmányok, tervek, kutatási jelentések Szerző(k) Cím Megrendelő Év oldal (tól-ig) Szigeti Péter A köztársaság jogrendszerének állapota OTKA zárójelentés 2006 Szigeti Péter A köztársaság jogrendszerének állapota Széchenyi Főirány 2006 beszámoló Rigó Anett Külföldi tanulmányi ösztöndíj pályázat (elbírálás április-augusztus alatt) a berlini Freie Universität Filozófia (4 hónap) Intézetében Rigó Anett PhD disszertáció védése az ELTE Jogi Karán (2006 végén lett kész, munkahelyi vita második fele 180.o. márciusában lesz) Rigó Anett Kelsen jogszuverenitása (tanulmány) közlésre elfogadva: szeptember, hamarosan megjelenik Cs. Kiss Lajos szerkesztésében készülő tanulmánykötetben a Gondolat Kiadónál 25.o.

10 Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék év Könyvek Szerző(k) Cím Kiadó Év oldal (tól-ig) Dologi jog Hetedik, átdolgozott kiadás Eötvös József Könyvkiadó, Budapest oldal Disszertációk, tézisek Szerző(k) Cím Inézmény Év oldal (tól-ig) Külföldi folyóiratcikkek Magyar folyóiratcikkek Siposné Herédi Erika Siposné Herédi Erika Siposné Herédi Erika Siposné Herédi Erika Reiderné dr. Bánki Erika Reiderné dr. Bánki Erika A biztosítási intézkedés áttekintése az 1346/2000/EK rendelet és a német fizetésképtelenségi jog szabályozása tükrében. A nemzeti fizetésképtelenségi eljárások és az európai fizetésképtelenségi jogforrás tárgyi hatálya. Joghatósági öszeütközés az európai fizetésképtelenségi eljárás megindításánál. Kengyel Miklós és Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog - könyvismertetés Alkotmányozás és kodifikálás. - Gondolatok az alapjogok és az alanyi jogok körül. Polgári alanyi jogok - alkotmányos alapjogok (Alapvető kérdések az alanyi és alapjogok körül) In: Alkotmányosság a magánjogban. Szerk: Sajó András Fiatal oktatók tanulmányai, Győr év Fiatal oktatók tanulmányai, Győr év Európai Jog 2006 év 6.sz Magyar Jog év 7. sz Magyarország Politikai Évkönyve II. rész Demokráciai Kutatások Magyar Központja Alapítvány év o. Complex Kiadó, Budapest év o. Dr. Sőth Lászlóné: Öröklés a családban Családi jog március Dr. Grád András: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve Családi jog június

11 Idegen nyelven megjelent konferencia-előadások oldal (tól-ig) Magyar nyelven megjelent konferencia-előadások oldal (tól-ig) Adatvédelem az emberi jogok közegében. Szabadság és adatvédelem. Szerk. Laukó Károly Az EK irányelv és az orvosi ügyelet összefüggései. A magánjogi szekcióüléseken elfogadott ajánlások Adatvédelem a bűnüldözésben Europol Adatvédelmi Felügyelő Hivatala Budapest "Egy hajóban evezünk" Praxis Server Egészségügyi Tanácsadó Kft. Budapest Nyolcadik Magyar Jogászgyűlés Magyar Jogász Egylet Balatonfüred évf.2.szám 44.évf. 1.sz. 06.máj 2006 június Jegyzetek Szerző(k) Címe Kiadó, hely Év oldal (tól-ig) Nyomtatásban nem megjelent idegennyelvű előadások Nyomtatásban nem megjelent magyar nyelvű előadások A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok A klímaváltozás és a jövő generációk jogai KvVM-MTA "VAHAVA" projekt zárókonferenci március KvVM-MTA Budapest Az ügyelet, mint egészségpolitikai kérdés az unióban és hazánkban Ombudsman a jogállamban "Az Új Évezred Gyógyszertára A költséghatékony gyógyszerellátás gyakorlata" című továbbképző konferencia.magyar Gyógyszerész Kamara Szeged március Az európai jog fejlődési tendenciái a jogalkotásban és a jogalkalmazás című konferencia MTA Szabolcs május Szatmár Megyei Tudományos testületének Államés Jogtudományi Szekciója Nyíregyháza Az alkotmány értékrendje XI. Budapesti Nyári Egyetem. ELTE ÁJK Budapest július Az alkotmányos jogvédelem Budapesti Nyári Szabadegyetem. Márton Áron Szakkollégium Budapest augusztus

12 A kistelepüléseken élők jog- és esélyegyenlősége A tulajdon alkotmányos védelme és a felszámolási eljárás A munka-jogviszony megszüntetése és az állami beavatkozás Kegyelet és méltóság a temetőkben Kistelepüléseken élő polgármesterek, önkormányzati képviselők, valamint a települések megmaradása érdekében cselekvők részére konferencia. Magyar Nemzetpolitikai Társaság, Nemzeti Fórum Mátételke VI. FOE Szakmai Napok. Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete (FOE) Balatonkenese Magyar Munkajogi Konferencia. Munkaügyi Értesitő Visegrád V. Kegyeleti Konferencia. Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Budapest augusztus szeptember október november Tanulmányok, tervek, kutatási jelentések Szerző(k) Cím Megrendelő Év oldal (tól-ig) Bűnügyi Tudományok Tanszék év Könyvek Szerző(k) Cím Kiadó Év oldal (tól-ig) Gellér B.-Busch B.-Békés I.- Belovics E. Büntetőjog Általános rész (3.kiad.Busch Béla szerk) Kis N.-Hollán M.- A büntető törvénykönyv magyarázata I-III. kötet Gellér B. Kis Norbert szerk. Gellér Balázs Az orvos feleősség a magyar jogban In: Orvossi felelősség HVGORAC Budapest, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Bpest 2006 Semmelweis Kiadó fejezet Külföldi folyóiratcikkek Magyar folyóiratcikkek

13 Idegen nyelven megjelent konferencia-előadások oldal (tól-ig) Magyar nyelven megjelent konferencia-előadások oldal (tól-ig) Jegyzetek Szerző(k) Címe Kiadó, hely Év oldal (tól-ig) Nyomtatásban nem megjelent idegennyelvű előadások Nyomtatásban nem megjelent magyar nyelvű előadások Tanulmányok, tervek, kutatási jelentések Szerző(k) Cím Megrendelő Év oldal (tól-ig)

14 Nemzetközi Magánjogi és Európai Jogi Tanszék év Könyvek Szerző(k) Cím Kiadó Év oldal (tól-ig) Közjogi Tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére (társszerk.) Typosoft Bt. Budapest o. Megjegyzések a hazai jogrendszerről. In: Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez Akaprint Budapest o. A NATO-bombázások ügye a Nemzetközi Bíróság MTA Jogtudományi Intézet - MTA Társadalomkutató 2006 előtt. In: Dayton, 10 év után Központ Budapest o. Ernyő a szerződések felett - Megjegyzések egy új globális nukleáris kompenzációs rendszerről. In: HVGORAC Budapest o. Sárközy Tamás Ünnepi Kötet The Protocol Amending the 1963 Vienna Convention. In: International Nuclear Law in the OECD-NEA, Paris p. Post-Chernobyl Period Recent Developments of Nuclear Law. In: Közjogi Tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. (szerk. Imre Miklós-- Typosoft Bt. Budapest p. Máthé The Case of East German Refugees in Hungary (Beginning of the End of Socialist International Law?) (Társszerző: Bragyova András) In: Nagoya University Press, Nagoya p. Hungary's Legal Assistance Experiences in the Age of Globalization Milassin László Az információs társadalom és az EU szerzői joga Európai Közösségek Bizottsága, Budapest 2006 december 240 oldal Sulyok Sulyok Sulyok An Assessment of the Destruction of Rogue Civil Aircraft under International Law and Constitutional Law Humanitárius intervenció és a délszláv válság A nemzetközi jog és a magyar jog viszonya. Korreferátum Molnár Tamás: A nemzetközi jog és a magyar jogrendszer viszonya című előadásához Halmai, (ed.): Hungary: Human Rights in the Face of Terrorism. Vandeplas Publishing, Lake Mary Glatz Ferenc (szerk.): Dayton, 10 év után. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián, Budapest Jakab András Takács Péter (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása 1985/ : Jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. II. kötet. Gondolat Kiadó ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest o o (megjelenés alatt) o.

15 Disszertációk, tézisek Szerző(k) Cím Inézmény Év oldal (tól-ig) Külföldi folyóiratcikkek Some Remarks on Resevations to Declarations of Acta Juridica Hungarica No o. Acceptance The Multilateral Treaty Reservation Revisited Acta Juridica Hungarica No. 4. Magyar folyóiratcikkek Horváthy Balázs Horváthy Balázs Egység a sokféleségben. Jog és identitás az Európai Unióban Az Európai Unió és a Kereskedelmi Világszervezet kapcsolatának alapkérdései Európai Szemle 2006/1. szám o. Állam- és Jogtudomány 2006/4. szám másfél ív (a folyóirat megjelenés alatt) Horváthy Balázs Kézikönyv az EU alkotmányos szerződéséről Jogtudományi Közlöny 2006/2. szám o. Milassin László Az információs társadalom és az EU szerzői joga Leviatán, Széchenyi Egyetem, Győr Tomus IV Milassin László Sulyok Internet és jog az információs társadalom új paradigmái Töprengések Koszovó jövőbeni státusáról az elmúlt félévban Leviatán, Széchenyi Egyetem, Győr, Tomus V 2006 Élet- és Irodalom L/48. szám (2006. december 1.) 9.o. Idegen nyelven megjelent konferencia-előadások oldal (tól-ig) Experiences and Ternds of Legal Assiance in Hungary. In: Hungary's Legal Assiistance Experiences in the Age of Globazation International Relations - Changing the Polzical sturcture - New Priorities and Tendencies - Accerssion to the European Union. In: Hungary's Legal Assistance Experiences in the Age of Globalization Nagoya University Press, Nagoya p. Nagoya University Press, Nagoya p.

16 Magyar nyelven megjelent konferencia-előadások oldal (tól-ig) Sulyok Humanitárius intervenció és a délszláv válság Dayton, 10 év után, MTA Jogtudományi Intézet Európa Intézet Budapest MTA Társadalomkutató Központ Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága, Budapest Konferencia időpontja: december 9. Megjelenés éve: 2006 Ld. "Könyvek, könyvrészlete k" rovatban Sulyok Korreferátum Molnár Tamás: A nemzetközi jog és a magyar jogrendszer viszonya című előadásához A magyar jogrendszer átalakulása 1985/ ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest április 7. Ld. "Könyvek, könyvrészlete k" rovatban Jegyzetek Szerző(k) Címe Kiadó, hely Év oldal (tól-ig) Milassin L. - Európai uniós alapismeretek HEFOP- Széchenyi István Egyetem, Győr o. Horváthy Balázs Horváthy Balázs Az Európai Unió jogrendszere Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 2006 Milassin László- Európai uniós alapismeretek HEFOP- Széchenyi István Egyetem, Győr október Horváthy Balázs Nyomtatásban nem megjelent idegennyelvű előadások Sulyok Remarks on the Independence of Kosovo Slavic Research Center of Hokkaido University, Sapporo, Japán (műhelybeszélgetés) december 11. "The Content and the Extent of the Inalienable Right of States to Develop Research, Production and Use of Nuclear Energy for Peaceful Göttingeni Egyetem Goslar november 9 Purposes" INLA Regional Tagung "The Legal Status of SFC" NAÜ INLEX ülés Bécs 2006 május Nyomtatásban nem megjelent magyar nyelvű előadások Sulyok A Biztonsági Tanács reformjának szükségessége MTA Jogtudományi Intézete Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozata, Budapest (műhelybeszélgetés) október 3. Tanulmányok, tervek, kutatási jelentések Szerző(k) Cím Megrendelő Év oldal (tól-ig)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím: Otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)

Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Sulyok Gábor Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Osztály: A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya Tudományos cím vagy fokozat: PhD Szervezési

Részletesebben

A DE-ÁJK-n benyújtott és futó pályázatok, projektek (2005-2011)

A DE-ÁJK-n benyújtott és futó pályázatok, projektek (2005-2011) A DE-ÁJK-n benyújtott és futó pályázatok, projektek (2005-2011) Tanszék Pályázat, kutatás típusa Pályázat, kutatás címe vagy tárgya (ha volt: azonosítója) Pályázat benyújtá sának éve Pályázat státusza

Részletesebben

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ Elnök: Dr. habil. Drinóczi Tímea Phd, tanszékvezető egyetemi docens Helyszín: Irk Albert előadóterem (48-as téri épület, III. emelet) 14.40-14.55 Bíró István (ME ÁJK DF Doktori Iskola)

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Szívélyes üdvözlettel:

Szívélyes üdvözlettel: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE IV-4/06658-0/2011. Dr. Kövér László elnök úr részére Országgyűlés BUDAPEST }H 5,? 0 1 4 Észi: 2011 LT:J 0,., Tisztelt Elnök Úr! Az Alkotmány 79. -a, valamint a bíróságok szervezetéről

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven a) Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet 1. Hegedős Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

1. A publikációs tevékenység (JMB 1. pont)

1. A publikációs tevékenység (JMB 1. pont) 1. A publikációs tevékenység (JMB 1. pont) A JMB 1. pontja szerint a habitusvizsgálat kiemelt szempontja a publikációs tevékenység. A JMB követelményrendszere is jelzi, hogy vita folyik arról, vajon mi

Részletesebben

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék Önéletrajz Személyi adatok: Vezetéknév/utónév : Dr. Elek Balázs Email: elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Állampolgárság: magyar Születési dátum: 1973. 08.17 Neme: férfi Bírósági szakmai tapasztalat:

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A Monarchia utódállamainak két világháború közötti államberendezkedése Nyilvántartási szám: 76472 Időtartam: 2009. január 1-2013. január 31. A kutatási programnak a projektvezető

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

DR. HABIL. SZEKFÜ ANDRÁS C. EGYETEMI TANÁR

DR. HABIL. SZEKFÜ ANDRÁS C. EGYETEMI TANÁR DR. HABIL. SZEKFÜ ANDRÁS C. EGYETEMI TANÁR TANSZÉKVEZETŐ FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: A DOKUMENTUMFILM ELMÉLETE MAGYAR FILMTÖRTÉNET - JANCSÓ MIKLÓS FILMELMÉLET - HEVESY IVÁN, BALÁZS BÉLA VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓ

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408

ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408 ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408 KÉPESSÉGEK/JELLEMZŐK Oktatói és fejlett érzelmi és verbális készség, amelyet tárgyalások, konferenciák

Részletesebben

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás 2007-2010 A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban, TERD Projekt azonosító száma: OTKA T- 69160 Nevesített

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Cím munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest,

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MISKOLCI EGYETEM

DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MISKOLCI EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MISKOLCI EGYETEM H-3515 MISKOLC-EGYETEMVÁROS A doktori iskola vezetője: Dr. Bragyova András egyetemi tanár A/6-os épület 18. szoba Tel/fax: (46) 565-388

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A TAGÁLLAMOK NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSKÖTÉSI HATÁSKÖREI AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ESETJOGÁBAN

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A TAGÁLLAMOK NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSKÖTÉSI HATÁSKÖREI AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ESETJOGÁBAN MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Dr. Bartha Ildikó AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A TAGÁLLAMOK NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSKÖTÉSI HATÁSKÖREI AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Ungarischer Rechtshistoriker, Universitätsprofessor, Vertreter in der Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gelehrter der ungarischen Verfassungs

Részletesebben

Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza

Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza 1 ) S z e m é l y i a d a t o k NÉV Dr. Benke József Zoltán SZEMÉLYES ADATOK születési hely/idő: Pécs, 1980.03.22. szüleim: Megyeri Mária, nyug. magyar nyelv és

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA Szerzők: Mező Ferenc Mező Katalin Lektorok: Szabó Edina Szilágyi Barnabás Schréder Veronika Első szerző e-mail címe: mezo.ferenc@ped.unideb.hu

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Dr. Bódi Stefánia tanársegéd A magyar biztonságpolitikai gondolkodás etnikai konfliktusok rendezésére irányuló elméletei, különös tekintettel Bibó István

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4.

1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4. 1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4. (1968), 632-633. 2. Az UNESCO szerződései. Állam- és Jogtudomány,

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

GECSÉNÉ TAR IMOLA TÖRTÉNETI TEMETŐK MAGYARORSZÁGON BUDAPEST, 2012 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

GECSÉNÉ TAR IMOLA TÖRTÉNETI TEMETŐK MAGYARORSZÁGON BUDAPEST, 2012 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI GECSÉNÉ TAR IMOLA TÖRTÉNETI TEMETŐK MAGYARORSZÁGON DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 A doktori iskola megnevezése: Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Közgazdaságtudományi kar

Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Közgazdaságtudományi kar ALAPADATOK Név: KOLLAI ISTVÁN Születés ideje: 1980.06.19. Állampolgárság: MAGYAR Időszak TANULMÁNYOK Intézmények 1998-2005 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BTK Történelem szak Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI

Részletesebben

Művelődéstörténeti szöveggyűjtemény II./1.(1945-1990). Válogatás a magyar művelődés 1945 és 1990 közötti történetének dokumentumaiból

Művelődéstörténeti szöveggyűjtemény II./1.(1945-1990). Válogatás a magyar művelődés 1945 és 1990 közötti történetének dokumentumaiból Szerző Cím Belső ár Agárdi Péter A magyar kultúra és média a XXI. század elején 1 Agárdi Péter Kultúra és média a magyar ezredfordulón. Tanulmányok 1 Agárdi Péter Művelődéstörténeti szöveggyűjtemény II./1.(1945-1990).

Részletesebben

Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony!

Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony! AGYAR riözt4r SASÁG ELNÖK E lrc_t1l* á Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés BUDAPEST 2009 JA 0 2 IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony! Az Alkotmány 48. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old.

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. Ficzere Lajos válogatoott publikációs jegyzék Önálló monográfiák, könyvek 1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. 2.

Részletesebben

Változó munkajog. Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag

Változó munkajog. Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag Változó munkajog Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

Szitás Katalin: Választási Válaszút

Szitás Katalin: Választási Válaszút Szitás Katalin: Választási Válaszút Összefoglaló a Political Capital Institute (PC) és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar Választási igazgatás szakirányának közös, Választási Válaszút

Részletesebben

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio "Társadalmi nemek" számának szerkesztője )

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio Társadalmi nemek számának szerkesztője ) HA ROSSZUL LÁTJA E LEVÉL KARAKTEREIT KATTINTSON IDE: http://www.oktatas.uni.hu/gender.htm Meghivó Oktatás és iskolázottság nemi egyenlőtlenségek cimmel közös tudományos konferenciát rendez az MTA Nevelésszociológiai,

Részletesebben

és a jogászi ésszerűség *

és a jogászi ésszerűség * Korom Ágoston A törvény értelme és a jogászi ésszerűség * A Tamás Andrást köszöntő kötetről Ötvenöt szerző ötvennégy tanulmánya szerepel a Ratio Legis Ratio Iuris című gyűjteményes kötetben, mintegy 600

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

Konfliktus és társadalmi innováció

Konfliktus és társadalmi innováció Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7. Wesley János Lelkészképző Főiskola (1086 Budapest, Dankó utca 11.) A konferencia témája

Részletesebben

A jogtudomány sajátossága

A jogtudomány sajátossága Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola http://dfk.sze.hu/kezdolap http://doktiskjog.sze.hu A jogtudomány sajátossága Győr 2014. december 12.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu

ÖNÉLETRAJZ. DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu ÖNÉLETRAJZ DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu SZEMÉLYI ADATAIM Születési hely: Sopron Születési id ő: 1969. május 11. TANULMÁNYAIM 1983-1987 ELTE

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Aula Magna

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Aula Magna MEGHÍVÓ A Magyar Munkajogi Társaság Első Konferenciájára 2016. június 2. (csütörtök) 10 óra Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Aula Magna Budapest V. Egyetem tér 1-3. PROGRAM Regisztráció

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Bősze Péter 1 HÍRADÁS

Bősze Péter 1 HÍRADÁS Bősze Péter 1 Megalakult az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság Orvosi Nyelvi Munkabizottsága Az alakuló ülés: Magyar Tudományos Akadémia, 2014. június 25-én A BIZOTTSÁG MEGALAKULÁSA Tavaly

Részletesebben

Doktori (PhD-) értekezés tézisei. Riskó Enikő. A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai

Doktori (PhD-) értekezés tézisei. Riskó Enikő. A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai Doktori (PhD-) értekezés tézisei Riskó Enikő A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai Hermann Hesse regényei hívják a lélektani szempontú elemzést. Jelen dolgozatban olyan pszichológiai megközelítéssel

Részletesebben

ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE ACTA JURIDICA ET PÖLITICA TOMUS XL. Fasciculus 1-26.

ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE ACTA JURIDICA ET PÖLITICA TOMUS XL. Fasciculus 1-26. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE ACTA JURIDICA ET PÖLITICA TOMUS XL. Fasciculus 1-26. IN M E M Ó R I Á M DR. KOVÁCS ISTVÁN AKADÉMIKUS, EGYETEMI TANÁR SZEGED 1991 I í í KOVÁCS

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

KATALÓGUS NÉZET SZERZŐ/SZERKESZTŐ KATALÓGUS NÉZET KATALÓGUS NÉZET. Az öröm művészete : Flow a mindennapokban. Csíkszentmihályi Mihály

KATALÓGUS NÉZET SZERZŐ/SZERKESZTŐ KATALÓGUS NÉZET KATALÓGUS NÉZET. Az öröm művészete : Flow a mindennapokban. Csíkszentmihályi Mihály Az öröm művészete : Flow a mindennapokban Csíkszentmihályi Mihály Halhatatlan szerelem Müller Péter Jézus Krisztus apokalipszise 4. : Jelenések könyve 1222. fejezetének írásmagyarázata Vankó Zsuzsa A budapesti

Részletesebben

Barnóczki Péter. Újkori és modern kori történeti lépcsők külhon, kontinentális jogrendszer

Barnóczki Péter. Újkori és modern kori történeti lépcsők külhon, kontinentális jogrendszer Barnóczki Péter A hitelintézetek mint jogi személyek kialakulásának és büntetőjogi felelősségük megformálódásának történelmi lépcsői az újkorban és a modern korban A középkort követően a XV. századtól

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Berényi János, tudományos tanácsos, egyetemi rendes tanár, Mezőgazdasági Kutatóintézet, Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 7622 Pécs, 48-as tér 1. E-mail

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 7622 Pécs, 48-as tér 1. E-mail SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. KULCSÁR Gabriella PhD Születési hely és idő, 1980. március 25. Munkahelyi cím i Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622, 48-as tér 1. E-mail kulcsar.gabriella@ajk.pte.hu

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Könyvek, monográfiák

Publikációs jegyzék. Könyvek, monográfiák Publikációs jegyzék Könyvek, monográfiák DEZSŐ Márta: Képviselet és választás a parlamenti jogban. /Jog és jogtudomány 15./ MTA Állam- és Jogtudományi Intézete. Budapest, 1998. Közgazdasági és Jogi Kiadó,

Részletesebben

PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT

PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT 2014. OKTÓBER 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Szakmai önéletrajz SZÜLETÉSI IDŐ 1973.11.05. SZÜLETÉSI HELY BUDAPEST

Részletesebben

A támogatott döntéshozatal érvényesülése az egészségügyi jog területén

A támogatott döntéshozatal érvényesülése az egészségügyi jog területén A támogatott döntéshozatal érvényesülése az egészségügyi jog területén Szántó Krisztina ( IV. évfolyam, nappali tagozat) Jogaink, így a betegjogok gyakorlásához is elengedhetetlen a cselekvőképesség megléte.

Részletesebben

Az egyes blokkokat követően a hallgató a következő képességeket sajátíthatja el:

Az egyes blokkokat követően a hallgató a következő képességeket sajátíthatja el: Jogi Alaptan A tárgy jellege: Az alapprobléma: Amikor egy történész vagy irodalom szakos hallgató először belép az egyetemre, már komoly előképzettséggel rendelkezik; a középiskolában ugyanis négy éven

Részletesebben

KATALÓGUS NÉZET CÍM KATALÓGUS NÉZET SZERZŐ/SZERKESZTŐ KATALÓGUS NÉZET. HVG Adó 2016

KATALÓGUS NÉZET CÍM KATALÓGUS NÉZET SZERZŐ/SZERKESZTŐ KATALÓGUS NÉZET. HVG Adó 2016 HVG Adó 2016 HVG Diploma 2016 HVG HR Plusz 2016 A HVG évente megjelenő kiadványai az emeleti tájékoztatópultból helyben használatra elkérhetők! HVG Társadalombiztosítás 2016 Jahresbericht 2014 : der Fakultat

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

SAJTÓANYAG. A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) rendezvénye A PERSONAL HUNGARY SZAKKIÁLLÍTÁSON A SYMA CSARNOKBAN:

SAJTÓANYAG. A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) rendezvénye A PERSONAL HUNGARY SZAKKIÁLLÍTÁSON A SYMA CSARNOKBAN: SAJTÓANYAG A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) rendezvénye A PERSONAL HUNGARY SZAKKIÁLLÍTÁSON A SYMA CSARNOKBAN: NŐ, CSALÁD ÉS KARRIER nemzetközi konferencia a pályakezdő fiatalok családi

Részletesebben

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban,

Részletesebben

Dr. Pomázi István, PhD. Publikációs jegyzék. Idegen nyelvű publikációk

Dr. Pomázi István, PhD. Publikációs jegyzék. Idegen nyelvű publikációk Dr. Pomázi István, PhD Publikációs jegyzék Könyvek, könyvrészletek Idegen nyelvű publikációk 1. T. Fleischer I.Pomázi E.Tombácz (1993) Pour une economie soucieuse de l'environnement en Hongrie. In: Krystyna

Részletesebben

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

1. Hatékonysági elméletek és gyakorlatok a közigazgatásban

1. Hatékonysági elméletek és gyakorlatok a közigazgatásban Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: A hatékony állam Oktató: Dr. habil. Bordás Mária egyetemi docens, NKE KTK A tantárgy típusa:

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után) Adorján Lívia, Anka Tibor Aradi Frigyes et al. Asztalos László Asztalos László Öröklési eljárások / Adorján Lívia, Anka Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 392 p. : ill. ; 20 cm Tárgy: öröklési jog *

Részletesebben

Életrajz. Személyes adatok: Név: Dr. Ács Pongrác E-mail cím: acsp@ktk.pte.hu Családi állapot: nős. Tanulmányok:

Életrajz. Személyes adatok: Név: Dr. Ács Pongrác E-mail cím: acsp@ktk.pte.hu Családi állapot: nős. Tanulmányok: Életrajz Személyes adatok: Név: Dr. Ács Pongrác E-mail cím: acsp@ktk.pte.hu Családi állapot: nős Tanulmányok: 2004-2008 Semmelweis Tudományegyetem (TF) asztalitenisz szakedző (Sorszám: PT K 027282 4455/2008)

Részletesebben

Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com

Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Dr. Csürke József, Ph.D Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

Az alapjogi teszt a nyelv fogságában

Az alapjogi teszt a nyelv fogságában BLUTMAN: AZ ALAPJOGI TESZT A NYELV FOGSÁGÁBAN 145 Az alapjogi teszt a nyelv fogságában TANULMÁNY Blutman László egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem (Szeged) A magyar alkotmányos gyakorlatban az alapjogok

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése

A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése szakmai konferencia a Campus Hungary TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 projekt intézményfejlesztést célzó eredményeiről Budapest, 2015. január 14. Programterv 9.30-10.00 10.00-10.05

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. május

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról

Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról Vezető kutató: Dr. Harsági Viktória I. A kutatás célkitűzései A F 68342. számú A bírósági

Részletesebben

Simon István: A közpénzügyek szabályozása az alkotmányban tervezet

Simon István: A közpénzügyek szabályozása az alkotmányban tervezet Pázmány Law Working Papers 2011/16 Simon István: A közpénzügyek szabályozása az alkotmányban tervezet Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/

Részletesebben

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2014/2015. 10. szám Közérdekű közlemények A Kari Tanács következő ülésére 2015. június 18-án 14 45 órai kezdettel kerül sor a fszt. 4. számú

Részletesebben

Egyed István élete és munkái

Egyed István élete és munkái 2016. évi 12. szám Koi Gyula Egyed István élete és munkái Nemzeti Közszolgálati Egyetem National University of Public Service Budapest ISSN 2498-5627 www.allamtudomany.hu Koi Gyula 1 Egyed István élete

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem Név: Baladincz Jenő Születési hely, idő: Zalaegerszeg, 1960. július 26. 2002 MBA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 1987 Kutató- fejlesztő-tervező szakmérnök

Részletesebben