Nyíltvízi Úszás Nemzetközi Szabályai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíltvízi Úszás Nemzetközi Szabályai 2013-2017"

Átírás

1 Nyíltvízi Úszás Nemzetközi Szabályai OWS 1 DEFINÍCIÓK OWS 2 VERSENYBÍRÓSÁG OWS 3 TISZTVISELŐK FELADATAI OWS 4 A RAJT OWS 5 A HELYSZÍN OWS 6 A VERSENY WS 7 A VERSENY VÉGE OWS 1 DEFINÍCIÓK OWS 1.1 NYÍLTVÍZI ÚSZÁSNAK nevezzük a folyókban, tavakban, tengerekben vagy csatornákban rendezett versenyeket. OWS MARATON ÚSZÁSNAK nevezzük a nyíltvízi úszóversenyek 10km-es versenyszámát. OWS 1.2 FINA Nyíltvízi Úszóversenyek alsó korhatára 14 év. A versenyző kora az adott versenyév december 31-ével kerül megállapításra. OWS 2 VERSENYBÍRÓSÁG Nyíltvízi Úszóversenynél az alábbi versenybírók kerülnek kijelölésre: Vezető versenybíró (versenyszámonként egy) Versenybírók (min. 2, további versenybírók az indulók számának arányában) Vezető időmérő, plusz 2 időmérő Vezető célbíró, plusz 2 célbíró Biztonsági felelős Hivatalos orvos Pályabíró Állítóbíró Vezető Futambíró, Futambírók (versenyzőnként egy), kivéve a 10km vagy rövidebb versenytávokat Fordulóbírók (fordulónként egy) Frissítőhely bíró (amennyiben van frissítő hely) Indító Bemondó Jegyzőkönyvvezető Megjegyzés: Semelyik tisztségviselő nem tölthet be egynél több pozíciót. Abban az esetben vállalhat csak új feladatot, miután a korábbi feladatával kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette. OWS 3 TISZTVISELŐK FELADATAI Vezető versenybíró OWS 3.1 Teljeskörű ellenőrző és felülbírálati joga van az összes többi versenybíró tevékenysége felett; a Vezető versenybíró hagyja jóvá hatáskörüket és irányítja őket minden, a versennyel kapcsolatos egyedi döntésben és határozathozatalban. Gondoskodik arról, hogy a FINA valamennyi szabálya és határozata érvényre jusson, továbbá dönt minden, az adott verseny lebonyolításával kapcsolatos olyan kérdésben, amelyet a szabályok nem foglalnak magukban. OWS 3.2 Jogosult közbelépni a verseny bármely szakaszában, hogy érvényt szerezzen a FINA szabályainak.

2 OWS Kockázatos körülmény esetén, amely veszélyeztetheti az úszók és tisztviselők (és egyéb közreműködők) biztonságát, a biztonsági felelőssel közösen félbeszakíthatja a versenyt. OWS 3.3 Dönt minden, a versennyel kapcsolatos óvás ügyében. OWS 3.4 Dönt minden olyan esetben, amikor a célbírák ítélete és az időmérők által mért idő nem egyezik. OWS 3.5 Szaggatott sípszóval és zászló felemelésével jelzi az úszóknak a versenyszám startjának kezdetét, továbbá ha mindent rendben talál, zászló leengedésével jelzi a verseny kezdetét. OWS 3.6 Kizár minden olyan versenyzőt, aki bármely módon vét a szabályok ellen, ha azt személyesen észleli, vagy ha erről valamelyik hivatalos versenybíró jelez neki. OWS 3.7 Meggyőződik arról, hogy a versenyre vagy versenyszámra kijelölt valamennyi versenybíró elfoglalta-e a helyét. Helyettest jelölhet ki a távolmaradt, a feladatát ellátni nem tudó vagy elégtelenül működő versenybíró helyére. Kisegítő versenybírákat jelölhet ki, ha azt szükségesnek ítéli. OWS 3.8 A verseny megkezdése előtt és befejezését követően megkapja az összes jelentést az Állítóbírótól, a Jegyzőkönyvezetőtől, a Pályabírótól és a Biztonsági felelőstől annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy minden versenyző célba érkezett. Versenybírók OWS 3.9 Jogosult a verseny bármely szakaszában beavatkozni, hogy érvényt szerezzen a FINA szabályainak. OWS 3.10 Kizár minden olyan versenyzőt, aki bármely módon vét a szabályok ellen, ha azt személyesen észleli. Indítóbíró OWS 3.11 A Vezető versenybíró jelzését követően az OWS 4 pontja szerint elindítja a versenyt. Vezető időmérő OWS 3.12 Kijelöl legalább két időmérőt a rajthoz és a célhoz. OWS 3.13 Biztosítja, hogy 15 perccel a rajt előtt mindenki egyeztethesse óráját a hivatalos futóórával. OWS 3.14 Minden időmérőtől bekéri/összegyűjti az űrlapot, amelyre az időmérő feljegyezte a mért időt, és szükség esetén az órákat is ellenőrzi. OWS 3.15 Feljegyzi vagy ellenőrzi minden úszó hivatalosan mért időeredményét. Időmérő OWS 3.16 Méri a számára kijelölt úszók idejét. Az óráknak memóriával és nyomtatási funkcióval kell rendelkezniük, valamint hitelesíteni kell azokat a Versenybizottság elvárásai szerint. OWS 3.17 Rajtjelre elindítja az órát és csak akkor állítja meg, amikor a Vezető időmérő erre utasítást ad. OWS 3.18 A versenyt követően azonnal feljegyzi az úszó rajtszámát és időeredményét az időmérő lapra és átadja a Vezető időmérőnek. Megjegyzés: Automatikus Időmérő berendezés használatakor, kiegészítő kézi időmérést is alkalmazni kell.

3 Vezető célbíró OWS 3.19 Kijelöli a Célbírók helyét. OWS 3.20 Rögzíti és közli azon döntéseket, melyeket a Versenybírók hoznak a verseny alatt. OWS 3.21 Összegyűjti a verseny után a versenybíróktól az időmérő lapokat és összeállítja, megállapítja a végső sorrendet és helyezéseket, melyet a Vezető Versenybírónak ad át. Célbíró (két fő) OWS 3.22 A célvonalnál tartózkodik oly módón, hogy folyamatos szabad rálátása legyen a célvonalra. OWS 3.23 Feljegyzi minden úszó helyezését a célba érkezést követően. Megjegyzés: Célbíró nem lehet Időmérő is ugyanazon a versenyen. Vezető futambíró OWS 3.24 Kijelöli a futambírókat a kísérő hajókra és eligazítja őket a feladataikkal kapcsolatban. OWS 3.25 Rögzíti és közli azon döntéseket, melyeket a Versenybírók hoznak a verseny alatt.7 OWS 3.26 Összegyűjti a verseny után az aláírt adatlapokat a Futambíróktól, melyen feljegyezték futam alatti észrevételeiket, melyet a Vezető Versenybírónak ad át. Futambíró OWS 3.27 A kísérő biztonsági hajón tartózkodik (amennyiben van ilyen) melyhez a kijelölést véletlenszerűen végzik a start előtt, úgy, hogy a számára kijelölt úszót mindig jól lássa. OWS 3.28 Biztosítja a Versenyszabályok mindenkori betartását, minden szabálytalanságot feljegyez, és amint lehet, ezt átadja a Versenybírónak. OWS 3.29 A Versenybíró utasítására jogában áll az úszót kirendelni a vízből, amint a versenyen az előre meghatározott szintidő lejár. OWS 3.30 Biztosítja, hogy a számára kijelölt úszó nem tesz tisztességtelen előnyre szert vagy akadályoz szabálytalanul egy másik úszót, illetve amennyiben szükséges, utasíthatja az úszót, hogy tartsa meg a megfelelő távolságot a több úszótól. Fordulóbíró OWS 3.31 Úgy kell helyezkednie, hogy ellenőrizhesse, hogy minden úszó a versenyszabályzatban és az eligazításon elhangozottak szerint hajtsa végre a fordulókat. OWS 3.32 Rögzíti a szabálytalan fordulókat a megadott adatlapon és sípjellel jelzi a szabálytalanságot, ezt követően azonnal tájékoztatja a Vezető versenybírót. OWS 3.33 A verseny végeztével az aláírt adatlapot azonnal átadja a Vezető Futambírónak. Biztonsági felelős OWS 3.34 Felelősséggel tartozik a Versenybíró felé a verseny biztonságos megrendezéséért.

4 OWS 3.35 Ellenőrzi, hogy a teljes pálya terület, és elsősorban a start és cél terület megfelelő, biztonságos és akadálymentes. OWS 3.36 Biztosítja a verseny ideje alatt a megfelelő számú motoros kísérő biztonsági hajót és a megfelelő számú tartalék hajót. OWS 3.37 Verseny előtt minden úszó számára átad egy táblázatot, mely egyértelműen megjelöli a dagály/apály időpontját és hogy az esetleges dagály vagy apály a pálya egyes szakaszain milyen hatással lehetnek az úszóra. OWS 3.38 A Hivatalos Orvossal együtt jelzi a Versenybírónak, ha véleményünk szerint a körülmények nem teszik lehetővé a verseny biztonságos megrendezését, és javaslatot tehet a pálya vagy a rendezés módosítására. Hivatalos Orvos OWS 3.39 Felelősséggel tartozik a Versenybíró felé a verseny és a versenyzőkkel kapcsolatos összes orvosi kérdésben. OWS 3.40 Tájékoztatja a helyi orvosi intézményeket a versenyről és biztosítja, hogy bármely sérült a legrövidebb időn belül el tudjon jutni az orvosi intézménybe. OWS 3.41 A Biztonsági felelőssel együtt jelzi a Versenybírónak, ha véleményük szerint a körülmények nem teszik lehetővé a verseny biztonságos megrendezését, és javaslatot tehet a pálya vagy a rendezés módosítására. Pályabíró OWS 3.42 Felelősséggel tartozik a Versenybíróság felé a pálya megfelelő kijelölésére. OWS 3.43 Biztosítja a rajt és a célba érkezés területének megfelelő kijelölését és az eszközök megfelelő telepítését, illetve adott esetben annak/azoknak üzemképességét. OWS 3.44 Biztosítja minden forduló helyes kijelölését és rendelkezik a megfelelő személyzet elhelyezéséről a verseny megkezdése előtt. OWS 3.45 A Versenybíróval és a Biztonsági felellőssel ellenőrzi a pályát és a jelöléseket a verseny megkezdése előtt. OWS 3.46 Biztosítja a Fordulóbírók elhelyezését a verseny megkezdése előtt és ezt jelenti a Versenybíróknak. Állítóbíró OWS 3.47 A versenyszámok előtt szólítja és felkészíti a versenyzőket, valamint ellenőrzi a célnál a megfelelő kiszolgáló létesítményeket a versenyzők számára. OWS 3.48 Biztosítja, hogy minden versenyző a megfelelő rajtszámmal rendelkezzen, kezén és lábán egyaránt rövidek a körmök, illetve nem visel semmilyen ékszert, órát. OWS 3.49 Megbizonyosodik arról, hogy a verseny kezdetét megelőzően minden úszó időben megjelent az állításnál. OWS 3.50 A verseny megkezdését megelőző 5. percig megfelelő időközönként folyamatosan tájékoztatja az úszókat és versenybírókat a hátralévő időről; az utolsó 5 percben percenként figyelmeztet.

5 OWS 3.51 Felelős azért, hogy minden ruházat és felszerelés, amit a rajtnál hagytak a versenyzők eljut a célterülethez és ott biztonságosan tárolásra kerül. OWS 3.52 A célba érkezéskor biztosítja a versenyzők számára a megfelelő körülményeket, legalább a versenyzők kísérőjének érkezéséig. Jegyzőkönyvezető OWS 3.53 Feljegyzi az esetleg visszalépéseket, feljegyzi az eredményeket a hivatalos jegyzőkönyvbe, illetve megfelelő nyilvántartást vezet a csapatverseny állásáról. OWS 3.54 Aláírt papíron tájékoztatja a Vezető Versenybírót egy esetleges szabálytalanságról, melyet részletesen ismertet. Frissítőhely bíró OWS 3.55 A FINA Szabályokkal összhangban felelős az frissítőhelyen történtekért, valamint a versenyzők jelenlévő meghatalmazott képviselőiért. OWS 4 A RAJT OWS 4.1 Minden Nyíltvízi Úszóverseny rajtja vagy fix pontonról történő indulással történik vagy olyan mélységű vízben állnak a versenyzők, ami megfelelő a rajtjelre való induláshoz OWS Fix pontonról történő rajtnál a versenyzőket véletlenszerűen összeállított sorrend szerint állítják a rajthelyre. OWS 4.2 Az Állítóbíró megfelelő időközönként, az utolsó öt percben pedig percentként tájékoztatja a versenyzőket és a versenybírókat a rajt időpontjáról. OWS 4.3 Amennyiben az indulók létszáma úgy igényli, külön kell választani a férfi és női versenyzőket. A férfi verseny mindig a női verseny előtt kezdődik. OWS 4.4 A rajtvonalat fejfölötti vagy a vízben elhelyezett mozgatható felszereléssel/eszközzel egyértelműen kell jelezni. OWS 4.5 A vezető Versenybíró felemelt zászlóval és rövid sípszóval jelzi, amikor a verseny elindulhat és a zászlót az Indítóbíró felé mutatva jelzi, hogy a verseny az Indítóbíró jelzésére indulhat. OWS 4.6 Az Indítóbírónak minden versenyző számára jól láthatóan kell elhelyezkednie. OWS Az Indítóbíró elkészülni utasítására a versenyzőknek el kell foglalniuk rajthelyüket a startvonalon, amennyiben nincs platform, vagy úgy kell elfoglalni helyüket, hogy legalább az egyik lábuk a platform szélénél legyen. OWS Az Indítóbíró akkor adja meg a rajtjelet, amikor úgy ítéli meg, hogy minden versenyző készen áll a rajtra. OWS 4.7 A rajtjelnek mind hallhatónak, mind láthatónak kell lennie. OWS 4.8 Amennyiben a Versenybíró úgy ítéli meg, hogy egy versenyző tisztességtelen előnyre tett szert, abban az esetben a szabálytalan versenyzőnek az OWS 6.3 pontja szerint sárga vagy piros zászlót kell felmutatni. OWS 4.9 Mindegyik kísérő biztonsági hajónak úgy kell elhelyezkedni a rajt előtt, hogy az ne zavarja a versenyzőket és amennyiben szükséges úgy kell hátulról megközelíteni azt az úszót, akit fel akarnak venni, hogy menet közben ne keresztezzék az úszók területét.

6 OWS 4.10 A férfi versenyt és a női versenyt minden tekintetben teljesen külön kell kezelni, még akkor is, ha egyszerre indulnak. OWS 5 A HELYSZÍN OWS 5.1 Nyíltvízi Úszó világbajnokságot és egyéb FINA versenyeket 25 km, 10 km és 5 km a FINA által jóváhagyott helyszínen és pályákon lehet megrendezni. OWS 5.2 A pályát olyan sós- vagy édesvízben kell kijelölni, ahol csak kisebb áramlatok vagy dagály van. OWS 5.3 A helyszínről alkalmassági tanúsítványt kell kiadnia a helyi egészségügyi és biztonsági hatóságoknak. Általánosságban a tanúsítványnak a víz minőségére és alkalmasságára kell kitérnie. OWS 5.4 A minimális vízmélység a pálya minden pontján 1.40 méter. OWS 5.5 A víz hőmérséklete minimum 16 C.A hőmérsékletet a verseny napján, 2 órával a rajt előtt, a pálya közepén 40 cm mélyen kell megmérni. Az ellenőrzésen az alábbi összetételű bizottságnak kell részt venni: egy Versenybíró, Szervezőbizottság egy tagja, egy edző a technikai értekezleten részt vett csapatok részéről. OWS A Biztonsági Felelősnek a verseny ideje alatt időszakosan ellenőrizni kell a víz hőmérsékletét. OWS 5.6 A pálya minden fordulóját egyértelműen kell jelezni. A fordító bójáknak eltérő színűnek kell lennie a pályajelölő bójákhoz képest. OWS 5.7 Minden fordulónál egy egyértelműen jelzett hajónak vagy platónak a fordulóbíróval együtt kell elhelyezkednie úgy, hogy az úszók tisztán lássák a fordulókat. OWS 5.8 Minden frissítő hajót, forduló készüléket és a Fordulóbírókat elhelyezésére szolgáló hajót/pontont biztonságosan kell rögzíteni úgy, hogy az árapály, a szél és egyéb mozgásoknak ne legyen kitéve. OWS 5.9 Eltérő színű bójákkal kell jelezni a célegyenes felé vezető utat és tartalmazni kell a pálya hátárát is. OWS 5.10 A célt egyértelműen kell meghatározni és függőleges jelzéssel/jelzőbójával jelölni. OWS 6 A VERSENY OWS 6.1 Minden Nyíltvízi úszóverseny gyorsúszó versenyszám és az úszóknak végig kell úszni a teljes versenypályát minden fordulót és a pálya vonalát betartva. OWS 6.2 A Futambíróknak jelezni kell az úszó felé, amennyiben - véleménye szerint - a kísérő hajó által sportszerűtlen előnyre tesz szert. OWS 6.3 Kizárási eljárás OWS Amennyiben a Vezető Versenybíró vagy a Versenybírók úgy ítélik meg, hogy egy úszó vagy annak hivatalos képviselője vagy egy kísérő biztonsági hajó okán szabálytalan előnyre tesz szert vagy szándékosan érintkezik más úszóval, a következő eljárást kell alkalmazni: Első szabálysértés: A sárga zászlót és az úszó számát megjelenítő lapot kell felmutatni az úszó számára, jelezve, hogy vétett a Szabályok ellen. Másodikszabálysértés:

7 A piros zászlót és az úszó számát megjelenítő lapot kell a Versenybírónak (OWS 3.6) felmutatni az úszó számára, jelezve, hogy másodszorra vétett a Szabályok ellen. Az úszót ilyenkor ki kell zárni. Azonnal el kell hagyni a vizet, be kell szállnia az egyik kísérő hajóba és nem vehet részt tovább az adott versenyben. OWS Amennyiben a Versenybíró úgy ítélik meg, hogy egy úszó vagy egy kísérő biztonsági hajó, vagy az úszó hivatalos képviselője sportszerűtlenül viselkedik, a Versenybírónak azonnal ki kell zárnia az érintett úszót. OWS 6.4 A kísérő biztonsági hajónak úgy szükséges manővereznie, hogy egyrészt ne akadályozza az úszókat, másrészt mozgásával ne biztosítson tisztességtelen előnyt egyetlen versenyző számára sem. OWS 6.5 A kísérő biztonsági hajónak pozíciója megtartására (az úszó mellett) kell törekednie. OWS 6.6 Verseny közben az úszó lába érintheti a víz fenekét/talajt, ezért nem lehet kizárni, de se nem gyalogolhat, se nem ugrálhat. OWS 6.7 A 6.6 pontban foglaltakon kívül, az úszó nem használhat segítségül semmilyen fix vagy úszó tárgyat és szándékosan nem érhet a kísérő biztonsági hajóhoz vagy annak személyzetéhez. OWS Hivatalos orvos általi segítségnyújtás egy nyilvánvalóan veszélyben lévő úszó részére mindig kivételt jelent a szándékos érintkezést büntető kizárás alól (OWS3.1). OWS 6.8 Azokon a versenyeken, ahol kísérő hajót használnak, minden kísérő hajón szükséges tartózkodnia: egy Futambírónak, egy az úszó által kijelölt személynek és az alapvető személyzetnek a hajó működtetéséhez. OWS Mindegyik kísérő hajón szerepelni kell az úszó rajtszámának, illetve az úszó nemzeti szövetségének zászlajának úgy, hogy az jól látható legyen minkét oldalról. OWS 6.9 Minden kísérő hajón kell, hogy legyen megfelelően kiképzett biztonsági személyzet és az alapvető személyzet a hajó működtetéséhez. OWS 6.10 Egyik versenyző sem használhat olyan felszerelést, mely sebességben, kitartásban vagy úszóképességben segítségére lehet. Úszószemüveg, maximum kettő (2) úszósapka, orrcsipesz és füldugó használata engedélyezett OWS 6.11 Úszók használhatnak krémet vagy más hasonló anyagot, amennyiben az a Versenybíró szerint nem túlzott. OWS 6.12 Tilos az úszó sebességét egy másik, vízbe lépő embernek gyorsítani. OWS 6.13 Az úszó hivatalos kísérője utasításokat adhat a frissítő vagy biztonsági kísérő hajóról. Síp használata nem megengedett. OWS 6.14 Az úszó az OWS 6.6 pont alapján magához vehet táplálékot, amennyiben nem sérti meg az OWS 6.7 pontját. OWS 6.15 Semmilyen tárgyat, ételt nem lehet bedobni a frissítő hajóról az úszónak. Az úszót képviselője csak kézzel vagy az etetőbot segítségével etetheti. OWS Az etető botok teljes hossza nem haladhatja meg az 5 métert. Az etető bot végéről nemzeti színű zászlón kívül más tárgy, zsinór vagy huzal nem lóghat. Nemzeti zászlót lehet az etető botra tenni, mérete nem haladhatja meg a 30cm x 20 cm-et. OWS 6.17 Minden versenyszám esetén szükséges egy szintidőt megállapítani, mely az első úszó célba érkezésétől számít: 15 perc / 5km (vagy annak része) egészen max. 120 percig

8 OWS Azok a versenyzők, akik szintidőn belül nem teljesítik a távot, el kell, hogy hagyják a vizet, kivéve, ha a Versenybíró engedélyezi, hogy teljesítsék a távot, de pontot vagy díjat nem kaphatnak érte. OWS 6.18 Amennyiben a verseny váratlan esemény miatt félbeszakad OWS Amennyiben a 10 km-es vagy rövidebb távú versenyt váratlan esemény miatt félbe kell szakítani, a versenyt a lehető leghamarabb újra kell indítani. OWS Amennyiben a 10 km-nél hosszabb távú versenyt váratlan esemény miatt félbe kell szakítani, és a verseny már 3 órája tart, a végső sorrend a Vezető Versenybíró által leadott aktuális sorrend lesz. Amennyiben még nem telt le a 3 óra, a versenyt a lehető leghamarabb újra kell indítani. OWS 7 A VERSENY VÉGE OWS 7.1 A célvezető utat egyre szűkülő bójasorokkal kell egyértelműen jelezni. Egy Biztonsági kísérő hajónak kell a cél bejáratánál tartózkodni, hogy biztosítsa, hogy csak az arra jogosult hajók mehetnek be a cél területére. OWS 7.2 A célvonal kialakítása, - amennyiben lehetséges - egy minimum 5 méter széles, függőleges rögzített fal, amely nem mozdul el hullám, szél, apály, dagály vagy az úszó érintésének hatására. A célba érkezést olyan módon kell két oldalról és felülről videóra venni, hogy lassított felvételre és visszajátszásra is képes legyen a pontos idő feltüntetésével együtt. OWS Automatikus Időmérő berendezés használatakor a SW 11 pont szerint, olyan mikrocsippel ellátott jeladókat kell használni, melyek részidőt is tudnak mutatni. Mikrocsippel ellátott jeladók használata kötelező a világbajnokságokon és az Olimpiai Játékokon. A mikrocsipes jeladó technológiának minimum tized másodperces pontossággal szükséges megállapítani a hivatalos időket. A végeredmény a Versenybírók által leadott jelentés és a videó felvétel alapján kerül megállapításra. OWS Minden úszónak mindkét csuklóján a verseny teljes ideje alatt kötelező viselnie mikrocsippel ellátott olyan jeladót, mely részidő mérésére képes. Amennyiben az úszó elveszti bármelyik jeladót, azonnal köteles jelezni a bírónak, aki gondoskodik a jeladó pótlásáról a Versenybíró utasításának megfelelően. Az az úszó, aki jeladó nélkül fejezi be a versenyt, kizárásra kerül. OWS 7.3 A Célbíróknak és az Időmérőknek úgy szükséges elhelyezkedniük, hogy mindig tisztán lássák a célt. Azon a területen, ahol ők állnak, más nem tartózkodhat. OWS 7.4 Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az úszó hivatalos kísérői azelőtt partot érhessenek az úszókat kísérő biztonsági hajóról mielőtt a versenyzőik elhagyják a vizet. OWS 7.5 Az úszó segítséget igényelhet a vízből való kijövetelnél/kijövetelt követően. Az úszókat csak abban az esetben lehet megérinteni vagy számukra segítséget nyújtani, ha kérik vagy egyértelműen látszik, hogy szükségük van rá. OWS 7.6 Az orvosi csapat egyik tagjának meg kell vizsgálnia az úszókat, amint kijönnek a vízből. Egy széket kell biztosítani az úszó számára, hogy azon üljön addig, ameddig a vizsgálat tart. OWS 7.7 Amint az orvos erre engedélyt ad, az úszóknak hozzáférést kell biztosítani frissítőkhöz.

Magyar Sárkányhajó Szövetség. Versenyszabályzata

Magyar Sárkányhajó Szövetség. Versenyszabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Versenyszabályzata Készült az IDBF 2012. január 01-i nemzetközi versenyszabályzata alapján. Összeállította: A Magyar Sárkányhajó Szövetség Szakmai Bizottsága e-mail: info@sarkanyhajozas.hu

Részletesebben

A SZENIOR ÚSZÁS MAGYARORSZÁGI VERSENYSZABÁLYAI (Kiegészítés a FINA SW szabályaihoz) Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége

A SZENIOR ÚSZÁS MAGYARORSZÁGI VERSENYSZABÁLYAI (Kiegészítés a FINA SW szabályaihoz) Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége A SZENIOR ÚSZÁS MAGYARORSZÁGI VERSENYSZABÁLYAI (Kiegészítés a FINA SW szabályaihoz) Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége 1. A VERSENYSZABÁLYOK HATÁLYBA LÉPÉSE Jelen szenior versenyszabályok a Magyarország

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG. Sárkányhajó VERSENYSZABÁLYOK

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG. Sárkányhajó VERSENYSZABÁLYOK MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG Sárkányhajó VERSENYSZABÁLYOK 2011 Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) Sárkányhajó versenyszabályok alapján 1 A Magyar Kajak-Kenu Szövetség megbízásából írta és összeállította:

Részletesebben

VII. Széchenyi Futam Kiegészítő Szabályzat

VII. Széchenyi Futam Kiegészítő Szabályzat 2012 VII. Széchenyi Futam Kiegészítő Szabályzat 1. SZÉCHENYI FUTAM 1.1 Helyszínek Mobilis Interaktív Kiállítási Központ és parkolója (9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.) Nádor aluljáró és környéke (9023

Részletesebben

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV 2016

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV 2016 ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV 2016 A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából az IAAF Competition Rules 2012-13, 2014-15, 2016-17, valamint a korábbi hazai kiadás (2010.) alapján összeállította: dr. Horváth Judit

Részletesebben

Versenykiírás, Szervezeti Leírás

Versenykiírás, Szervezeti Leírás Versenykiírás, Szervezeti Leírás és Gyakorlati Útmutató Kőszárhegy 2012. 8152 Kőszárhegy, Kazinczy u. 12. 36209442361 Versenykiírás, Szervezeti Leírás és Gyakorlati Útmutató... 1 I. Rész... 3 A Magyar

Részletesebben

A DDR 3D Bajnokság célja: Jellege: A DDR 3D Bajnokság rendezői: Helyszínek, időpontok: Korosztályok, javasolt nevezési díjak: Díjazás:

A DDR 3D Bajnokság célja: Jellege: A DDR 3D Bajnokság rendezői: Helyszínek, időpontok: Korosztályok, javasolt nevezési díjak: Díjazás: Dél-Dunántúli Régió 3D Bajnokság Versenyszabályzata 2016 1 A DDR 3D Bajnokság célja: - Magas színvonalú versenyzési lehetőség biztosítása az íjászok számára, - Felkészülési lehetőség a GP, OB és nemzetközi

Részletesebben

Edzés- és Versenyszabálya

Edzés- és Versenyszabálya A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG Edzés- és Versenyszabálya 2014. www.hunrowing.hu Tartalomjegyzék I. Célok és alapelvek... 2 II. Alkalmazási terület... 2 III. A MESZ versenyszabálya szerint lebonyolított versenyek...

Részletesebben

MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011

MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011 MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011 I. MEGHATÁROZÁSOK 1. 1 Jogállás Jelen Működési Szabályzat a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ) Alapszabályának 43. - a alapján létre

Részletesebben

VIZSGÁZÓ NEVE (nyomtatott betűkkel):

VIZSGÁZÓ NEVE (nyomtatott betűkkel): VIZSGÁZÓ NEVE (nyomtatott betűkkel):. Országos minősítésű versenybírói vizsga írásbeli rész. rész: Összesen 10 pont kérdésekre adott helyes válasz 1 pontot ér Minden kérdést 4 lehetséges válasz követ.

Részletesebben

Magyarország Endurocross Bajnokságainak és MAMS Kupáinak Kiírása

Magyarország Endurocross Bajnokságainak és MAMS Kupáinak Kiírása Magyarország Endurocross Bajnokságainak és MAMS Kupáinak Kiírása 2016 Készítette: A MAMS Enduro Szakági Tanács Jóváhagyta: A MAMS Elnökség Kiadja: A MAMS Titkárság További szakági információk: www.mams.hu

Részletesebben

EURÓPAI 3-D ÍJÁSZ SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT 2007.01.01

EURÓPAI 3-D ÍJÁSZ SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT 2007.01.01 EURÓPAI 3-D ÍJÁSZ SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT 2007.01.01 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 BEVEZETÉS 1.1.1. Az EAA 3D alapító ülésén megfogalmazódott kívánalmaknak megfelelően egyöntetű versenyzési rendszer megalkotása

Részletesebben

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE KÖZÉPISKOLÁK Kőbányai Diáksport Bizottság Kocsis Sándor Sportközpont Fontosabb címek, telefonszámok Általános tudnivalók Versenykiírások Mellékletek Fontosabb kőbányai

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Emlékverseny Gyakorlati versenyszabályzata

Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Emlékverseny Gyakorlati versenyszabályzata A piliscsabai FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium szakmai munkaközössége, a fakitermelés motorfűrészes technológiájából versenyt hirdet erdészeti iskolák

Részletesebben

Mountain Bike Diákolimipa Megyei Döntő és nyílt verseny valamit Borsod Bajnoka 1. futam (Borsod-Abaúj-Zemplén, megye)

Mountain Bike Diákolimipa Megyei Döntő és nyílt verseny valamit Borsod Bajnoka 1. futam (Borsod-Abaúj-Zemplén, megye) Mountain Bike Diákolimipa Megyei Döntő és nyílt verseny valamit Borsod Bajnoka 1. futam (Borsod-Abaúj-Zemplén, megye) Bükkszentkereszt, Lapka Sportpálya 2016. május 21. Mountain Bike Megyei Diákolimpia

Részletesebben

STRANDLABDARÚGÁS U-15

STRANDLABDARÚGÁS U-15 Magyar Labdarúgó Szövetség SOMOGY MEGYEI IGAZGATÓSÁGA STRANDLABDARÚGÁS U-15 VERSENYKIÍRÁSA Megyei fiú U-15 korosztály 2016 Határozatszám ELN-195/1/XV/2015 Jóváhagyás 2015.12.08 Hatályba lépés 2016.01.08

Részletesebben

MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA

MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA Utánpótlás sport MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA ALAPKIÍRÁS 2013 Készítette: A MAMS Salakmotoros Szakága Jóváhagyta: A MAMS Elnöksége Kiadja: A MAMS Ttitkársága A MAGYARORSZÁG NYÍLT EGYÉNI

Részletesebben

SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA

SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2006. MÁJUS 13-14. SALGÓTARJÁN IDŐBEOSZTÁS A kiírás elküldése (nevezések kezdete): 2006. április 9. Nevezési zárlat (postabélyegző kelte): 2006. április 25. Nevezések

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség STRANDLABDARÚGÓ NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt strandlabdarúgó bajnokság versenykiírása 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

1. Általános. 2. Rendezvények. 3. Versenykiírások. 4. Versenypályák. 5. Versenyzők. 6. A rendezvények tisztségviselői

1. Általános. 2. Rendezvények. 3. Versenykiírások. 4. Versenypályák. 5. Versenyzők. 6. A rendezvények tisztségviselői A GYORSASÁGI MOTORVERSENYZÉS SZABÁLYAI 2014 1. Általános Az alábbi szabályzások a MAMS Általános Sportszabályzatában (Sporting Code), valamint az éves Alapkiírásban foglaltakkal együttesen határozzák meg

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása 1. Általános rendelkezések: A bajnokságok kiírója és kiírásának alapja: A Budapesti Vízilabda Szövetség (BVLSZ), és alapja a

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) PEST MEGYEI ÖREGFIÚ (,,U34 ) Pest megyei öregfiú (,,U34-es ) nagypályás labdarúgó- 2015/2016. Tartalom 1. A bajnokság

Részletesebben

23. K&H mozdulj! maraton- és félmaratonváltó - eseményinformáció

23. K&H mozdulj! maraton- és félmaratonváltó - eseményinformáció 23. K&H mozdulj! maraton- és félmaratonváltó - eseményinformáció TERVEZETT A városligeti építkezések ütemének ismeretében, illetve egyéb szempontok miatt változhat! Idıpont: 2016. június 12. Rajt/Cél:

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: az Europol Címzett: a COREPER/a Tanács Tárgy:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség Szabálykönyve FIELD TARGET VERSENYSZABÁLYOK. 9. kiadás Érvényes: 2015. január 1-től

A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség Szabálykönyve FIELD TARGET VERSENYSZABÁLYOK. 9. kiadás Érvényes: 2015. január 1-től A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség Szabálykönyve FIELD TARGET VERSENYSZABÁLYOK 9. kiadás Érvényes: 2015. január 1-től A használható felszerelések körének meghatározása 1. A használható légfegyverek

Részletesebben

Rali- Túra Bajnokság 2011. évi 8. futama

Rali- Túra Bajnokság 2011. évi 8. futama Rali- Túra Bajnokság 2011. évi 8. futama A/H - LADA KUPA, H - BMW kupa NK-3 kupa, STK kupa A rendező különdíja Historic versenyautók részére meghívásos formában VERSENYKIÍRÁS MNASZ Országos Rali Utánpótlás

Részletesebben

Versenykiírás. 4.TÁPIÓMENTI MARATON 2015. június 20. A verseny célja: A verseny időpontja: Rendező: Szervezőbizottság Elnöke.

Versenykiírás. 4.TÁPIÓMENTI MARATON 2015. június 20. A verseny célja: A verseny időpontja: Rendező: Szervezőbizottság Elnöke. A verseny célja: 4.TÁPIÓMENTI MARATON 2015. június 20. Versenykiírás A Tápió-vidék egyik legszebb részének, a Gödöllői dombság délnyugati részének bemutatása, az itt elterülő települések megismertetése

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. SUZUKI - KAISER ÓZD-RALI-SPRINT ÓZD, 2010. Március 6-7

VERSENYKIÍRÁS. SUZUKI - KAISER ÓZD-RALI-SPRINT ÓZD, 2010. Március 6-7 VERSENYKIÍRÁS SUZUKI - KAISER ÓZD-RALI-SPRINT ÓZD, 2010. Március 6-7 Meghívásos RTE MNASZ Tesztverseny A verseny hivatalos honlapja: www.duen.hu,www.ozdrally.hu,www.ozdon.hu További információk a www.rte.hu

Részletesebben

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA FIGYELMEZTETÉS! A versenyzés veszélyes sport! Olyan, hogy biztonságos verseny nem létezik. A versenyzés mindig magában hordozza a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát. Ez a veszély mindig

Részletesebben

7:30- Rajtcsomagok átvétele, helyszíni nevezés kezdete. 10 km Ráckeve belváros, Újtelep, Fanyilas fordítópont után vissza a rajthoz

7:30- Rajtcsomagok átvétele, helyszíni nevezés kezdete. 10 km Ráckeve belváros, Újtelep, Fanyilas fordítópont után vissza a rajthoz KIS-DUNA MARATON Ráckeve Dömsöd Tass Makád Szigetbecse Időpont: 2016. április 10. vasárnap 9:30-15:30 Versenyközpont: Szent Imre Katolikus Iskola, Ráckeve Szent István tér 22. Távok: 10km, 21km, 42km Program

Részletesebben

Biztonsággal- és minőséggel kapcsolatos előírások utcai futóversenyekhez

Biztonsággal- és minőséggel kapcsolatos előírások utcai futóversenyekhez Biztonsággal- és minőséggel kapcsolatos előírások utcai futóversenyekhez 2015 augusztus Bevezetés futás növekvő népszerűségével és az események növekvő számával párhuzamosan a futók igényei is egyre gyorsuló

Részletesebben

MAMI Kupa Robogó kategória technikai szabályzat

MAMI Kupa Robogó kategória technikai szabályzat MAMI Kupa Robogó kategória technikai szabályzat Általános technikai szabályzat (összes géposztály) 1. A variátor fedelet az összes gyári csavar minimum 90%-ával kell a motoron rögzíteni. 2. A motorblokkon

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

Versenykiírás - 2013. Mezőhegyi Nemzetközi Amatőr Gokart Kupa 2013. Kecskeméti Gokart Stadion

Versenykiírás - 2013. Mezőhegyi Nemzetközi Amatőr Gokart Kupa 2013. Kecskeméti Gokart Stadion Versenykiírás - 2013. Mezőhegyi Nemzetközi Amatőr Gokart Kupa 2013. Kecskeméti Gokart Stadion A verseny célja az, hogy lehetőséget nyújtson azok számára, akik a gokartozást hobbi szinten űzik, licenc-el

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND Bevezetés A házirend a kollégium diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint a kollégium munkarendjét.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MOTOROS TEREP-RALLYE BAJNOKSÁGÁNAK 2012 évi ALAPKIÍRÁSA

MAGYARORSZÁG MOTOROS TEREP-RALLYE BAJNOKSÁGÁNAK 2012 évi ALAPKIÍRÁSA MAGYARORSZÁG MOTOROS TEREP-RALLYE BAJNOKSÁGÁNAK 2012 évi ALAPKIÍRÁSA Készítette: MAMS Enduró Bizottság Jóváhagyta: MAMS Elnökség Kiadja: MAMS Titkárság Info: www.mams.hu I. AZ FIM 2012-ES TEREP-RALLYE

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

ÖTTUSA 2014. ÉVI VERSENYSZABÁLYAI

ÖTTUSA 2014. ÉVI VERSENYSZABÁLYAI ÖTTUSA 2014. ÉVI VERSENYSZABÁLYAI 4. ÚSZÁS SZABÁLYAI A RÉSZ A VERSENYSZÁM.. 61 3.1 A VERSENYSZÁM LEÍRÁSA....61 1 Az úszás versenyszám 2 Versenytávok 3.2 HIVATALOS SZEMÉLYEK...61 1 Versenyszám igazgató

Részletesebben

MAGYAR ÜGETŐVERSENY SZABÁLYZAT 2016

MAGYAR ÜGETŐVERSENY SZABÁLYZAT 2016 MAGYAR ÜGETŐVERSENY SZABÁLYZAT 2016 3 Az állattenyésztésről szóló, többször módosított 1993. évi CXIV. Tv., valamint a 20/1991. (XI. 5.) FM-PM együttes rendelet felhatalmazása alapján a Magyar Ügetőverseny

Részletesebben

GREPTON IS INTERNATIONAL KUPA PÉCS - ÁRPÁDTETİ, 2010. 07. 31. 08. 01.

GREPTON IS INTERNATIONAL KUPA PÉCS - ÁRPÁDTETİ, 2010. 07. 31. 08. 01. 2 3 VERSENYKIÍRÁS A GREPTON IS International Kupa versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, valamennyi FIA Rallye Bajnokságra vonatkozó Általános Elıírások és a Rallye Sprint Bajnokság

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG Versenyző-nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya kiterjed az erőemelő sportágban sporttevékenységet folytató versenyszerű sportolóra

Részletesebben

A Magyar Evezs Szövetség Edzés- és Versenyszabályai

A Magyar Evezs Szövetség Edzés- és Versenyszabályai A Magyar Evezs Szövetség Edzés- és Versenyszabályai A 2011-ben elfogadott módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt szabályzat. Tartalomjegyzék I. Célok és alapelvek 4. o II. Alkalmazási terület

Részletesebben

A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség Szabálykönyve HUNTER FIELD TARGET VERSENYSZABÁLYOK. 9. kiadás Érvényes: 2015.

A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség Szabálykönyve HUNTER FIELD TARGET VERSENYSZABÁLYOK. 9. kiadás Érvényes: 2015. A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség Szabálykönyve HUNTER FIELD TARGET VERSENYSZABÁLYOK 9. kiadás Érvényes: 2015. január 1-től A használható felszerelések körének meghatározása 1. A használható

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Budapesti Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT LEÁNY. Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola 2014.12.03.

Budapesti Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT LEÁNY. Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola 2014.12.03. Budapesti Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT LEÁNY Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola 2014.12.03. 1 Kedves Fiatalok! Tisztelt Testnevelők, Felkészítők!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

KRESZ módosítás 2010

KRESZ módosítás 2010 KRESZ módosítás 2010 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1)

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

T&R CONSULT KUPA KOMLÓ - ZOBÁKPUSZTA, 2009. NOVEMBER 21-22.

T&R CONSULT KUPA KOMLÓ - ZOBÁKPUSZTA, 2009. NOVEMBER 21-22. VERSENYKIÍRÁS Az T&R Consult Kupa versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, valamennyi FIA Rallye Bajnokságra vonatkozó Általános El írások és a Rallye Sprint Bajnokság 2009 szabályai

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

FEHÉR SZALAG - 19. Izsák Szabolcs Emlékverseny GeneralCom Nagydíj Classic Round futam Balatonfüred, 2016. július 9. VERSENYKIÍRÁS

FEHÉR SZALAG - 19. Izsák Szabolcs Emlékverseny GeneralCom Nagydíj Classic Round futam Balatonfüred, 2016. július 9. VERSENYKIÍRÁS FEHÉR SZALAG - 19. Izsák Szabolcs Emlékverseny GeneralCom Nagydíj Classic Round futam Balatonfüred, 2016. július 9. VERSENYKIÍRÁS A verseny rendezője: Magyar Vitorlás Szövetség Versenyvezető: Kerekes Kázmér

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A kerékpársport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX

FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX Kiemeléssel kiadott változat. Hatályos: 2016. január 1-től.. Jelen dokumentum eredeti változata, valamint a kapcsolódó szabályzatok angol és francia nyelven megtalálhatóak az

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

MAMS Stunt Riding Nyílt Magyar Bajnokság alapkiírása

MAMS Stunt Riding Nyílt Magyar Bajnokság alapkiírása Élsport MAMS Stunt Riding Nyílt Magyar Bajnokság alapkiírása 2016 Alapkiírás Mellékletek: I. sz. melléklet: Stunt Riding (550 ccm felett) pontozási rendszer II. sz. melléklet: Stunt Riding Junior (550

Részletesebben

A MÚSZ 2012. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek tervezett kiírása

A MÚSZ 2012. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek tervezett kiírása VERSENYKIÍRÁSOK A MÚSZ 2012. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek tervezett kiírása A versenyek célja: A MÚSZ (továbbiakban: Szövetség) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken

Részletesebben

Mountain Bike XC szakág versenyszabályzat 2016. 1.2. Öltözködés, felszerelés

Mountain Bike XC szakág versenyszabályzat 2016. 1.2. Öltözködés, felszerelés MTB XC versenyszabályzat (kiadva 2016. március) 1. Általános szabályok 1.1. Versenyzési engedély 1.1.1. Azok a versenyzők, akik nem rendelkeznek licenccel, nem vehetnek részt semmilyen, a UCI, a UCI kontinentális

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1.

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 88/455-270 Óvodavezető: Mozgay Dóra Óvodavezető helyettes: Madár Béláné Élelmezésvezető,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

A választójogosultság nyilvántartásával összefüggő feladatok. I. A névjegyzék és értesítő elkészítése

A választójogosultság nyilvántartásával összefüggő feladatok. I. A névjegyzék és értesítő elkészítése 1. számú melléklet a 29/2000. (X. 27.) BM rendelethez 1 A választójogosultság nyilvántartásával összefüggő feladatok I. A névjegyzék és értesítő elkészítése 1. A HVI vezetője településen (fővárosi kerületben),

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Parádfürdő. MAGYARORSZÁG NYÍLT ENDURO BAJNOKSÁG, ALPOK ADRIA FUTAM Mátra Enduro Kupa ENDURO FUTAM 5-6. FORDULÓ

VERSENYKIÍRÁS. Parádfürdő. MAGYARORSZÁG NYÍLT ENDURO BAJNOKSÁG, ALPOK ADRIA FUTAM Mátra Enduro Kupa ENDURO FUTAM 5-6. FORDULÓ VERSENYKIÍRÁS Parádfürdő MAGYARORSZÁG NYÍLT ENDURO BAJNOKSÁG, ALPOK ADRIA FUTAM Mátra Enduro Kupa ENDURO FUTAM 5-6. FORDULÓ A rendezvény időpontja: 2016. 06. 11-12. A rendezvény helyszíne: Parádfürdő,

Részletesebben

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat Házirend melléklete Vizsgaszabályzat A vizsgaszabályzat célja, hogy a 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet 64-78..-ban foglaltak alapján a tanulók tanulmányuk alatt tett vizsgájuknak rendjét szabályozza. 1.

Részletesebben

62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 1. oldal 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet a Közjegyzői Levéltár tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. i) pontjában, a 60. vonatkozásában

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Fejértó Vadásztársaság 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. HÁZI SZABÁLYZAT. 1 Általános rendelkezések

Fejértó Vadásztársaság 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. HÁZI SZABÁLYZAT. 1 Általános rendelkezések Fejértó Vadásztársaság 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. HÁZI SZABÁLYZAT 1 Általános rendelkezések A Fejértó Vadásztársaság Házi Szabályzata a társaság területén, a társaság tagjai, vendégvadászok valamint

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENDURO BAJNOKSÁGAI A MAMS ENDURO KUPÁK ALAPKIÍRÁSA

MAGYARORSZÁG ENDURO BAJNOKSÁGAI A MAMS ENDURO KUPÁK ALAPKIÍRÁSA MAGYARORSZÁG ENDURO BAJNOKSÁGAI ÉS A MAMS ENDURO KUPÁK ALAPKIÍRÁSA 2012 Készítette: A MAMS Enduro Bizottság Jóváhagyta: A MAMS Elnökség Kiadja: A MAMS Titkárság További szakági információk: www.mams.hu

Részletesebben

2014 KÉSZ MAGYAR BAJNOKSÁG ÉS KÖZÉP-EURÓPAI KUPA

2014 KÉSZ MAGYAR BAJNOKSÁG ÉS KÖZÉP-EURÓPAI KUPA 2014 KÉSZ MAGYAR BAJNOKSÁG ÉS KÖZÉP-EURÓPAI KUPA VERSENYKIÍRÁS A Magyar Szörf Szövetség, mint a verseny rendezője az RS:X, Bic T193, Raceboard és Formula osztályok versenyzőit hívja meg, hogy vegyenek

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETI RÖGBI BAJNOKSGÁNAK és további versenyeinek 2014/2015. ÉVI KIÍRÁSA MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. Telefon: (36)- 30 450 5006

Részletesebben

VII. Székesfehérvári Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata

VII. Székesfehérvári Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata A Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány és a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóság Szervezésében megrendezésre kerülő VII. Székesfehérvári Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata 2014-1 - I. fejezet

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A horgász vizsgáztatás szabályzata

A horgász vizsgáztatás szabályzata A horgász vizsgáztatás szabályzata Adatvédelem A vizsgáztatásban résztvevőket kötik az adatvédelemmel összefüggő jogszabályi előírások. A horgászvizsgára jelentkezők személyes adatait a vizsgáztatásban

Részletesebben

MOTOCROSS LICENCIGÉNYLŐ ADATLAP 2016

MOTOCROSS LICENCIGÉNYLŐ ADATLAP 2016 MOTOCROSS LICENCIGÉNYLŐ ADATLAP 2016 VERSENYZŐ RÉSZÉRE Magyar Motorsport Szövetség A licencigénylő elválaszthatatlan részét képezi a technikai minimum vizsgalap 1. MAMS Licenc száma Beadás kelte Licencdíj

Részletesebben

Dream Fitness - HÁZIREND

Dream Fitness - HÁZIREND Dream Fitness - HÁZIREND Dream Fitness H-7030 Paks, Deák Ferenc utca 3. A Dream Fitness HÁZIRENDJE Üzemeltető SER-KO Kft. székhely: H-7030 Paks, Arany János utca 71. telephely: H-7030 Paks, Deák Ferenc

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2016. évi Versenykiírása

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2016. évi Versenykiírása Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2016. évi Versenykiírása 1. A VERSENYEK CÉLJA A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2016 évi

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére Irányelvek az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére 1 Tartalom 1. Bevezetés 2. Az Irányelvek célja 3. Az Irányelvek hatálya 4. Az Irányelvek alapelvei 5. Kintlévőség kezelés az

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT AKROBATIKUS ROCK N ROLL SZAKÁG VERSENYSZABÁLYZAT

VERSENYSZABÁLYZAT AKROBATIKUS ROCK N ROLL SZAKÁG VERSENYSZABÁLYZAT VERSENYSZABÁLYZAT AKROBATIKUS ROCK N ROLL SZAKÁG VERSENYSZABÁLYZAT akrobatikus rock n roll szakág TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 2. Általános meghatározások... 4 3. A versenyzőkre vonatkozó rendelkezések...

Részletesebben