Bekkscsa ba Megyei Jogu Vhros Kozgyulksknek november 16-i iilcsere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bekkscsa ba Megyei Jogu Vhros Kozgyulksknek. 2006. november 16-i iilcsere"

Átírás

1 Ikt-sz.: 191'2006. Elokkszito: BCkkscsaba Vagyonkezelo Zrt. V6lemknyezo: - KozmiivelodCsi, Ifj usagi, Oktatasi 6s Sport Bizottsag - Gazdasiigi, Pbnziigyi ks Kolts6gvetCsi NYILVANOS ~ LES oapirendje A diintcshozata1 minositett tobbs6get igcnyel Targy: Bkkbscsa bai VQrosi Sportcsarnok iizemeltetbse Bekkscsa ba Megyei Jogu Vhros Kozgyulksknek november 16-i iilcsere Tisztelt Kozgyiiles! Bkkkscsaba Megyei Jogu Varos K~zgyiil6se altal az (IX. 18.) kozgyul~si I~atarozataban a Vagyonkezelo Zrt-nek adott megbizasa a Vrirosi Sportcsarnok hasznositasara december 3 1-en lejsir. Ebben az id~pontban jar le a Tarsas~gunk altal Csanalosi Laszlo vallalkoz6val a fenti letesitmknyre kotott berleti es uzemeltetksi szerzijdks is. A Sportcsarnok az elrnult 4 evben folyamatosan javulo minosegben es szinvonalon miiltodott. A kezdeti, a Tarsasagunkkal szemben is tapasztalhato elegedetlenseg utaii elfogadotta valt ez az iizemeltetksi forma, 6s a csarnok egyre nepszeriibb lett, mint helyszin. A lcoriibbi uzemeltetesi idoszakhoz kcpest igen jelentosen lnegnott a rendezvknyek szaina, a csarnok kihasznaltsaga. Az utobbi 4 Cv alatt lcialakult egy mar hagyomanyosnak mondhato rendezvkny kor, melyek jelentos esemenynek szalnitanak B6kCscsaba szorakoztato, kulturrilis palettajh. Ezek kozul a legfoi~tosabbak a Kolbaszfesztival, a Csabai SorfesztivBl, a Motocross verseny, autb kidllitasok, zenei rendezvenyek, az egyeb kisebb szakvrisarol< 6s folyainatos a Csaba-Expo rendezvkny is. A sport teriileten a noi kkzilabda lnellett megjeleiit a ferfi lckzilabda, a Eutball es a l~uzdosportok is. A

2 varos tortineteben eloszor a Noi Kkzilabda EB csoportm~rkozksenek sikeres helyszine volt. A Spoi-tcsarnokban 6s kijmyezet6ben is jelentos fejleszteseket hajtottunk vkgre, illetve terveztiink. A belso felujitas kereteben atalakult a kiizdoter, uj eredinknyjelzo lett beepitve, az oltozok nagy resze europai szinvonalnak inegfeleloen lett atalakitva. Jelentosen javult a belso biztonsagi rendszerelt inultodcse, teljesitettiik a nem kevks szakhatosagi eloirhst. Kiviil megepiilt az extr6m sport palya es a vivocsamok kivitelezkse is vhrhatoan 1 honapon belul elindul. A Kozgyiilks Qllasfoglalasanak megfeleloen rovidesen ellc6sziil az uszodat, jegpalyat (rendezv6nycsarnok) maghba foglalo lktesitmkny megvalositl~atosagi tanulmanya. Az uzeineltetovel korreltt, rugalinas rnunkakapcsolat alalcult ki, inely resziinkre a legnagyobb rendezvknyek eseteben is (Kolbsiszfesztival, Csaba-Expo, Kezilabda EB) lehetiisdget adott a tarsasagunkat terhelo kotelezettsegek telj esitesere. A fentiek alapjai? eppen varhat6an meg nagyobb figyelem, Qdeklod6s kiskri a multoditset a jovoben. ' A dont6s ininden teltintetben a Kozgyules hataskorebe tartozilt, inelyet gyakorolhat lcozvetleniil, az illetekes bizottsagon vagy Vagyonkezelo Zrt. altal. Tarsasagunk Igazgatosaga attekintette a Sportcsarnok eddigi iniikod6~6nelt tapasztalatait es inegitelese szerint a jovo tekinteteben 3 inegoldas lehetseges. 1.I valtozat Berleti 6s iizenieltetesi szerzodes keret6ben palyhzat &.an kivalasztott vallalltozo iize me1 teti a Sportcsarnokot. 2.1 valtozat Az Onkori~ianyzat a Sportcsarnok vagyonkezeleset 6s hasznosithsat a Vagyonltezelo Zrt. i~tjan latja el oly modon, hogy a Vagyonkezelo Zrt. sajat alkalmazottaival uzemelteti es hasznositja a Sportcsarnokot. 3./ valtozat A Kozgyiiles fell~atalmazz a Vagyonkezelij Zrt-t a jelenlegi berlovel rnegkotijtt bkrleti 6s uzei~ieltetesi szerzodits meghosszabbitasara december 3 1 -ig, figyelerninel az 5 1 5/2003. (IX. 18.) kozgyiilksi hatarozatban foglaltalcra. Az alternativak reszletez&se, 6rtekelkse Ez a forma az eddigiek folytatasa lenne. Penziigyileg a s teljes $v a kovetkezo lteppen alalult, illetve a becsiilt koltskgek a jelenlegi felteteleltkel :

3 ' A Vagyonltezelo Zrt-t, mint bkrbeadot terhelii koltskgek: (becsiilt) An yag : 477 e Ft 550 e Ft Kozuzemi anyag: e Ft e Ft Igknybevett szoigaltatas: e Ft e Ft ~rt6ltcsoldtenesi leirks: e Ft e Ft osszesen: e Ft e Ft Karbantartas: e Ft e Ft Mindosszesen: e Ft e Ft A Vagyonltezelo Zrt. Sportcsarnokkaf. kapcsolatos nett6 bevktelei: (becsiilt) A bkrlo altal fizetett bkrleti dij: 937eFt/&v l.o5oeft/6v I A b6rlo Bltal szervezett rendezvknyek utan fizetend~ koziizemi htalany: e Ftlev e Ftlev A berlo hozzajarulasa a Sportcsarnok fej leszt6sehez: e Ftlev e Ft/& A Iktesitnieny ltozvetlen bkrbeadasa a CSABA EXPO megrendezksehez: e Ft e Ft. Bevktelek osszesen: e Ft/&v e Ftlkv Lathato, hogy a legnagyobb titel a koziizemi Itoltseg ban ezer Ft-t terveztiinlc, 2007-ben pedig belathatatlan az emelk rnertcke, de akhr 30-50% is lehet ben a napi atlagos 1tozmiikoltsPlg 68 ezer Ft, fiitesi szezonban, nagy rendezvdnyeken ez akar tobb szkezer forint is lehet. Az ertkltcsoltkenesi ieiras ltoltsege nelkiil az uzemeltetks egyenlege 2005-ben ezer Ft. Ez 2006-ban az uzleti terv szerint a becsult ertkk ezer Ft, 2007-ben figyeleinbe veve a vhrhato energia iireineleseltet ezer Ft is lehet. AZ Zrt-t - 6s ltozvetve a varost - terhelo koltskg csokkentesknek elvi lehetosegei: - Az iij bkrleti szerzodessel a berlo reszerol magasabb bkrleti dij fizettetese. - Az atlagost61 eltkro ltoziizemi szolgaltatasokat igenylo rendezvknyek esetkben - legyen az fizetiis vagy ingyenes - a tobblet fogyaszthst az igknybe vevonek lneg kell fizetni.

4 - A Sportcsarnok fut6senelc korszeriisit6~6vel jelentosen csokkenthetd lenne a ' futes, melegviz szamla. A vallalltozoi iizemeltet6si forina elonyei: - Biztosan tervezlzeto bevktel - kiadas egyenleg (a kockazat a vallalkozoe) - Vdlhetoen a rugal~nasabb mukodcs miatt ez a forina osszess6geben valainivel ltisebb ltoltsegii. - A es az ingyenes hasznalat a inegkotott szerzodcs alapjan jobban kordhban tal-thato. - A tulajdonosnalt ltisebb beleszolasi, iranyitasi lehetoskge van. - A fejlesztesek eseten akadalyt jelenthet a mar meglcotott fizemeltetesi szerzodks. - A bdrlo altal vasarolt, az uzemelteteshez szukseges eszkozoket a berleti ido vegkn elviszi. A vagyon, ertkk inegorzes, az allaginegovas, javitas, karbantartas ebben az iizemeltetesi formabail is biztositott Tarsasagunk rkszerol. A Vagyonkezelo Zrt-t terhelo koltskgek legnagyobb resze kozvetlenul a tarsashgot terhelik (koziizemi 6s ainortizacios koltsegek), igy a berlonek fizetendo uzemeltetesi, szolgaltatasi lcblts6gek nem haladjak ineg a kozbeszerzesi 6rt6khatart, igy az uzemelteto kivalasztasanak in6dja nem tartozik a kozbeszerz6si tiirvkny hatalya ala. Az iskolai es versenysport hasznalata a Sportcsamokban tovabbra is biztositott az ir&sban lefeltetett sportszalmai elv~r~soknalc megfeleloen. 2. A Vagyonltezelo Zrt. altal torteno kozvetlen uzemeltetks Ebben az uzel~~eltetesi forinaban is felmerulnek az 1. pont szerinti koltsegek. Ezeken tul viszont egyeb jelentos kolts~geklcel is szainolhatunk, melyek elsosorban a szeinklyzethez kapcsolodo bqelt, bdrjhlckok, egyeb juttatasok.

5 2007-es arakon lcalkulalva a varhato koltskgek es bevetelek az alabbiak: Tervezett, becsult koltsegek: Anyag : 550 e Ft Kozuzemi anyag: e Ft Igknybevett szolgaltatas:,500 e Ft ~rt6kcs6ltltenesi leisis:.400 e Ft Karbant artas : e Ft Szemelyi jellegu kiiltsegek: e Ft Eszltiizp6tlas a Sportcsarnoltba: e Ft 0sszesen : e Ft A szemelyi jellegu ltoltsigek riszletezkse (a tervezett 14tszammal): - vezeto 1 fo (160 ezer Ft/h6) e Ft - recepcios 4 fo (80 ezer Ftlho) e Ft - technikus 1 fo ( 100 ezer FtIh6) e Ft - taltarito 3 fo (80 ezer Ft/ho) e Ft tulniunka dij azasa e Ft egykb juttatasok 500 e Ft ~sszesen: e Ft (Az altalunlc osszeallitott szemklyzet 2 fovel kevesebb a bdrlo altal foglalltoztatott l~tsz~mnril.) Tervezett, becsult bevetelek: Reltlarn bevitelelt e Ft Helyisegek b4rbeadasa e Ft Szalloda, biife 1nultodtet6se e Ft Rendezv6nyek bevetele e Ft 0sszesen: eFt Az &rtekcsokkeriesi leiras nelkul az iizemeltetes egyenlege e Ft, mely nehany millio forinttal magasabb a vallalkoz6i iizemeltetks 2007-re becsiilt egyenlege~iel. Az egyenleg j avitasanak elvi lehetoskgei : - Az ingyenes rendezvkmyek, napok szamanak csokkentese. - Tovabbi hasznositasi lehetosegek lteresise (edzotaborok, konferencialt, bernutatok, stb.). - Az htlagostol eltero kozuzeini szolghltatasokat igenylo rendezv6nyelt eseteben - legye11 az fizetos vagy ingyenes - a tobblet fogyasztast az igenybe vevonek lneg kell fizetni a Zrt. szamara k6zvetleniil

6 - A Sportcsarnok fiitksenek ltorszeriisit6stvel jelentosen csokkentheto lenne a fiites, inelegviz szhmla. A Thrsasagunk altal torteno kiizvetlen iizeineltet6s esetcn nem csak a Sportcsarnok, hanem a tobbi sportldtesitmeny uzemeltetesct is at kell gondolni, 6s ossze ltell hangolni a koltseg- es mukijdksi hatekonysgg Brdekeben, arra is tekintettel, hogy az uzemeltetett sportl8tesitmknyek szama egyre no. Ebben az esetben a szemelyzet, a geppark, technilta 6s a szolgaltatasok osszehangolas~t mindenkeppen centralizalva, szervezetten kell vegezni. Letre kell hozni egy sport iizletagat, melyhez tartozna a jelenlegi Ietesitmeny kor, kiegcsziilve a Sportcsarnokkal 6s az 6j 16tesitmCnyekkel. Ide tartozna az eddig sporttal foglalkoz6 szemklyi kor, a technikak. A Tarsashg rneglevii apparatusa adna az adminisztrativ es gazdasagi hatteret, illetve vkgeznk a marketing egy reszet. A ltozvetlen iizemeltetksi forina elonyei : - Teljes befolyas a mukodtsre, a hasznhlatra a tulajdonos rbszcro1, az erdeltei teljes mki-tekben brvenyesiilhetnek. - Karbantartasnal, felujitasnal, fejlesztesek eseten ervbnyesiilhet a tulaj donos i szemlelet. - Az uzeii~eltetesbe bevont letesitmknyek kore minden probl8ma n6lltul valtoztathato, a fejlesztkseltet nem akad8lyozzalt egy mar megltotott berleti szerzodes feltktelei. Hatranyai : - Elk4pzelheto az ingyenes rendezvknyek szarnanak noveltedese, illetve nyomas gyakorlas bizonyos rendemenyek esetcn, igy a koltsegterv nehezen tarthato. - Bizonytalanabb tervezes, erijteljes piaci hatasokt61 fuggo hatkkonysag. - LegalBbb 3-4 millio Ft-a1 draghbb mukodes a vallalkoz6ihoz kepest a j elenlegi strukturat alapul vbve. 3. A Sportcsarnok kornykken varhat6 fej leszt~selt tisztazatlansaga, az iizemeltetest jelelitosen befolyasol6 tenyezok bizonytalansaga (a lehetseges palyazati forrasok jovo 6vi megjelenese - pl. fitesi rendszer korszeriisitdse - energia ar stb.) 6s a Kozgyiih5s szamara az iizemeltetesi tapasztalatok kozvetle~l Crt6kelesi lehetoskgenek biztositasa miatt lehetosbg van a jelenleg Brvenyben lev0 berleti 6s uzeineltetesi szerzodes hason16 feltctelel<kel, de figyelernbe v6ve az 515/2003. (IX.18.) sz.. kozgyul6si hatarozatot, meghosszabbitasara december 31-ig.

7 A haroin javaslat ltoziil az e!so ketto osszehasonlit~sat adjuk meg, mivel a hamadik a dontes eihalasztasht jelenti VBllalkozb hltal tortkno Vagyonkezel6 Zrt. hltal I Szempont iizemeltetks 1 tort6n~ iizemeltetes I Uzemeltetes eves / I I ezer Ft ezer ift I Biztosan tervezhetii - Teljes befolyas bevktel - kiadas miikodksre, a hasznalatra egyenleg (a kockazat a / a tulajdonos rkszkrol, az vallalkozcii-5). krdekei telj es mkrtkkben ervknyesiilhetnek. Velhetoen a rugalmasabb miikod6s miatt ez - Karbantartksnal, felcjitlisnal, fejlesztksek esetkn krvknyesiilhet a tulaj donosi szemlklet. valamivel kisebb koltsegii. Az iizemeltetesbe bevont A koltsegek 6s az lktesitm6nyek kor e ingyenes hasznalat a 1 minden problkma nklkiil I 1 lnegkotott szerzodks / valtoztathat6, a fejlesz- I 1 alapjan jobban kordc tcseket nem akaditlyozziik I! ban tarthatb. egy mar megkijtott bkrleti 1 1 szerzdd6s feltetelci. A tulajdonosnak kisebb - beleszolasi, iranyithsi lehetoskge van. 1 I A fejlesztksek esetkn / akadalyt jelenthet a mar inegkotott iizemeltetksi szerziidks. - A bkrlo altal vasarolt, az iizemeltet6shez sziiks6ges eszkozoket a bkrleti ido vkgkn elviszi. I - Elkepzelheto az ingyenes rendezvknyek szamriinak movekedkse, illetve nyomas gyakorlas bizonyos rendezvknyek esetkn, igy a kolts6gtew nehezen tarthatb. Bizonytalanabb tervezks, er6teljes piaci hatasokt61 fuggo hatkkonysag. Legalabb 3-4 milli6 Ft-a1 draghbb miikodks a vallalkozbihoz kkpest a jelenlegi struktiirat alapul vkve. --- I I

8 Az iizemeltetesi fornia kivalasztasanal a legfontosabb a tufajdonosi krdek ervknyesitkse, illetve a legjobb koltseghatkkonyshg. A lehetskges altei-nativak bemutatasaval lehetoskget kivanunk biztositani a legmegfelelobb iizemeltetksi mod kivalasztasahoz. A hamadik alternativan kiviil barmely dontks esetkn ido kell a megval6sitashoz (1: palyazat lebonyolitasa, 2: szemklyzet kivalasztasa, felvktele). A p~lyiiaati forma esetkben a Kozgyules rnagahoz vonhatja a palyazat, a szerzodks elkeszit&senek, lebonyolitasanak, illetve krtekelksknek, a bkrlii kivalasztasanak a jogat, vagy ezek ltijzul atadhat jogokat a bizottsagoknak vagy Trirsasagunknak. A Bkkescsaba Vagyonkezelo Zrt. Igazgatosaga egyhangilan a phlyazat utjan kivalasztott uzemeltetovel tiirteno miikodtetkst tartja eliinyosnek, de jelenleg a szerzodks hosszabbitast tartja a legcklszeriibbnek. A hathrozat vegrekajtasaban kozremiikodo hivatali egyskg: - Strategiai-Fejlesztesi Osztaly - Oktatisi, Kozmuvelodesi ks Sport Osztily 1. Bkkgscsaba Megyei Jogu Varos Kozgyfilese a Bkkkscsabai Viirosi Sportcsarnok hasznosithsaval megbizza a Bkkkscsaba Vagyonkezelo Zrt-t. 2. A kozgyules tudo~nasul veszi a bkrleti ks iizemeltetesi szerzodcs lejirtht. Egyfittal inegbizza a Vagyonkezelo Zrt-t, hogy nyilt palyazatot kkszitsen elii a Sportcsai-nok tovabbi 4 kves iizerneltetkskre.

9 3. A piilyazat szoveget 6s a szerzodds tervezetet az illetekes szakbizottsagokkal valo egyeztetds uthn a decemberi kozgyiilesre, a bedrkezett ajhnlatokat a januari kozgyulesre terjessze elo. Egyuttal tegyen javaslatot a mdg 6rvCnyben lcvo szerzodks 6s az uj szerzodds Cletbel6pdse kozti idoszak uzemeltetesere. Felelos: Hano Mikl6s alpolghrmester Szarvas Peter a Vagyonkezelo Zrt. igazgatet6saghnak eln6ke Hatarido : 61-telem szerint 1. Bbkbscsaba Megyei Jogu Vhros Kozgyuldse a Bekkscsabai Vkrosi Spol-tcsamok kozvetlen uzerneltetes6vel megbizza a Bkkdscsaba Vagyonkezelo Zrt-t. Az iizerneltet6st a tarsaskg szervezeti keretein beliil kell vkgezni osszhangban a megldvo egykb, elsosorban sportl6tesitmdnyekkel. Az uzemeltetesbol esetlegesen csak azok a tevdkenysdgek adhatrjk phlyazat Gtjan vallalltoz6i miikodtetksbe, melyek nern szerepelnek a Zrt. tevkkenyskgi korebe, es neln celszeru a felveteliik (Pl. bufd, kondicionalo terern, stb. iizemeltetese). 2. A Sportcsarnok iizemeltetesdre szolo, a tulajd~nosi 6s szakrnai elvhrhsokat tartalmazo megallapodast december 3 1-ig kell rnegkotni. Felelos: Hano Miltlos alpolgarmester Szarvas Peter a Vagyonkezelo Zrt. igazgatoshganak elnoke Hatarido: deceinber Bekiscsaba Megyei Jogu Varos Kozgyiilkse a Bekescsabai Vhosi Sportcsarnok hasznositasaval megbizza a Bdkescsaba Vagyonkezelo Zrt-t.

10 2. A kozgyules tudoin5sul veszi a berleti 6s iizemeltetksi szerz6d6s lejirtzit. EgyGttal inegbizza a Vagyonkezelii Zrt-t, hsgy a jelenleg ervenyben lev0 berleti 6s iizeineltet6si szerzodest hasonlo feltktelekkel, de figyelembe vkve az 5 15/2003.(IX. 1 8.) sz. kozgyulksi hatarozatban foglaltakat, hosszabbitsa meg az iizeineltetovel2007. december 3 1-ig Felelos: Szarvas Peter a Vagyonkezelo Zrt. igazgatosiigknak elnoke Hatarido: december 3 1. Bekescsaba: november 8, Tisztelettel: Sz --.T Pkter... =... j ogi penzugyi

11 KIVONAT BCkCscsaba Megyei Jogu Vlros KozgyiilCsCnek Gazdasaigi, K6ltsCgvetCsi Cs PCnziigyi Bizottslga lnovemlber 6-i zlrt ulcse jegyzdkunyv6bol A Gazdasagi, Kolts6gvetksi es P6nziigyi Bizottsag a BdkCscsaba Vagyonkezellii Zrt Igazgatoshga dote jesztkskben tekintette at a VStrosi Sportcsarnok janurir 1 -to1 torteno miikiidtetkskre kidolgozott hasznositzisi javaslatokat. Fodor Lajos sk. a bizottsiig elnoke

12 Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) KIVONAT a Kiiz1niivel8dCsi, Ifjussigi, Oktatrisi 6s Sportbizottsiig november 8-ai iilcs jegyzbkonyvcb61 Tiirgv: BCkCscsaba Vtirosi Sportcsarnok iizemeltetcse A KozmuvelodCsi, Ifjhsagi, Oktatrisi Cs Sportbizottsiig 7 igen, 2 tartcizkod6ssal az alsibbi alakitotta ki: BCkCscsaba Megyei Jogu Vdros 6nkorm6nyzat KozgyiilCsCnek KSzmiivelBdCsi, Ifjtishgi, OktatBsi Cs Sportbizottsiiga a hatrirozati javaslatok,,cw vsiltozatiit javasolja elfogad4sri.a. A Bizottsag ehhez kapcsslcid6an javasslja a KozgyulCsnsk, bogy a BCkCscsabai Varosi Sportcsarnok januar 1-jCtd1 tortcnol t6rtcno mukiidtetcscro1 kcsziiljon koncepcici, melyet a vi juniusi kiizgyiilcs tirgyaljon meg. A Bizottsag javasolja, hogy a felelos a polgrirmester legyen. Kmf. Kiss Tibor a bizottsag elnoke

13 Entrepreneurial 6 V~ozhi Kozpont ks Inkubitorhb Business Incubator Centre BkkCscsabai Vsillalkoz6i Centrum Kft Center of B6kCscsaba Ltd. (Hungary) H-5600 Bikkscsaba, Kktegyhizi 6t 3. Tel./Fax: / Ad6szim: Banksz6mlaszb: K&H Rt. Bcs Cg.j.: , BCkks Megyei Birbsig, Gyula Nyilvhnos iilcs napirendje A dont6shozatal minositett t Eloterieszto: Sztank6 Jbos ugyvezeto igazgat6 Eloltkszito: Bekescsabai Vallalkoz6i Centrum Kft. Vilem6nyezo: Gazdasagi, Kolts6gvetesi 6s Pinzugyi Bizottsiig i Targy : Ipari parki telek bekpithsi hatarido meghosszabbitasiira vonatltoz6 tele Tisztelt Kiizgyules! Bek6scsaba MJV Onltormiinyzata 2003.december 17-en krtkkesitette a hrsz m2 teriiletii ipari parlti telltet a Kovacs 6s Tirsa Bt. rcszkre dr6tfonat gyhrtasra 6s ltereskedelernre szolgiilo telephely ICtesitks6re. A vevo 2 Cves, 2005.december 17-ig tart6 bekpiti?si ltotelezettskggel v&sarolta meg az ingatlant, amit nem tudott teljesiteni 6s 2005-ben kirelrnezte a bekpitksi kotelezettskg tovabbi 2 evvel tortkno meghosszabbitasat. A Kozgyiilks 497/2005.(IX.22.) hatiirozatkban 1 kvvel hosszabbitotta meg a beepitesi kotelezettskg hathridejkt, melynelt lejhrata 2006.december 16. A tarsasag ugyvezetoje i mell6telt levelkben t6j6ltoztat a telek tulajdonos Koviics 6s Tarsa Bt.-nek a Drot-Fon Kft.-be tortkno beolvadashro1ks ujabb 2 6vvel kkri meghosszabbitani a bekpitks hatiridejet. i A bekpitksi Itotelezetts~g elmulasztasa esetkre az AdasvCteli szerzodks 9.pontja az alabbiak szerint rendelltezik:,, 9. A Vev6 az ingatlant a szerzbde'skote'st6l szhmitott 2 e'vig tartd bee'pite'si kotelezettskggel vhsarolja nzeg. A bee'pitksi kotelezettskg elmulasztcisa esete'n a hatarid6 Ietelte't kovetben ElaGEd jogosult egyoldalzi jognyilatkozat alapjkn az ingatlant visszav~s~rolni az eredeti ve'tel dv e'vi 5-%-kal csokkentett e'rte'ke'n, mivel az Eladdt az kvi LV. TV , valamint az Ipari Parkka rninositks alapjcin bee'pite'si kotelezettskg tevheli, - amely kotelezettse'g biztositasbra a visszavasdrlhsi jogot Eladd jnvcira az ingatlan nyilvcintartcisban ke'ri bejegyezni. Yevo" az ingatlanon eszkozolt esetleges e'rte'knovelb beruhcizasbt 30 napos hathyid6 beliil elszcillithatja, azon tulmenoen semminemu ~~tkknovekede's vagy beruhdzds e'rte'k megte'rite'se ircint ige'nyt nern thmaszthat. " Tajeltoztatom a Kozgyiilest, hogy a telelt vctelara az onkormiinyzatnak megfizetett Ft-os teleltk + 0 % &A Cs a gerinc k6zmiiha16zatot fejlesztii Vallalltoz6i Centrurn Kft.-nelt megfizetett Ft+25% h~ volt. Visszavisirlis esetcn a jelenlegi tulajdonosnak fizetendo vktelar Ft+ 20% &~= , Ft mindltet Itorkbbi Eladd, r6szero1. Bkkescsaba Megyei Jog6 Varos Gazdasagi, KoltsCgvet6si 6s Penzugyi Bizottsaga 2006 november 6.4 iilkskn megtargyalta a telek tulajdonos lterelmet 6s 7 igen, egyhangu hatarozattal a kkrelem elutasitisat, az eloterj esztksben szereplo hatkozat meghozatalat j avasolj a a KozgyiilCsnek. Kerem a Kozgyiilks szives allasfoglalasat a tulajdonosi ItQelemmel kapcsolatban. A hatirozat vkgrehajthsaban ltozremiikodo felelos hvatali egyskg: Stratkgiai Fejlesztksi Osztaly

14 Hatarozati iavaslat B6ltescsaba Megyei Jogii Viros Kozgyiilkse elutasitja a DROT-FON Kft. kirelmkt a hrsz6 telelre vonatkoz6 bekpitksi hatkid0 tovibbi 2 &we1 tortho, 2008 december 17.-ig sz616 meghosszabbitasira. Az ~nkonninyzat az adisvkteli szerzodks 9. pontjiban foglaltak szerinti feltctelelke1 visszavhsirolja az ingatlant. A visszavisirlas lebonyolitas~val a Kozgyiilks megbizza a Vallalltoz6i Centrum Kft-t, a vkgrehajtasra felhatalmazza Vantara Gyula polghestert. Felelos: Vantara Gyula polgirmester Sztank6 Jinos iigyvezeto igazgat6 Hatirido: Azonnal Beicescsaba, november 2. Tisztelettel: Melleltlet: DROT-FON Kfi. lcirelme 1 Ellenj egyzks: jogi iigyvezeto igazgat6

15 DROT-FON ICFT 5600 BCkCscsaba Hajnoczy u. 8 Tel/Fax: 66/ Mobil: 06/ Sztankb Janos ~gyvezeto igazgati, Targy: Bekpitksi kotelezettseg meghosszabitiis Bhkhscsabai Vrillalkoz6i Centrum Kft BCkCscsaba Kktegyhki ut 3. Tisztelt Sztanki, Jbos ~ r! Az Ipari parkban KOVACS ES T ~ S BT A tulajdonaban 1Bvo ( helyrajzi szb ) kpitksi telek bekpitksi kotelezettskge 2006.december lejhr, az kpitkezkst sajnos nem tudtuk elkezdeni pozitiv banki elbiraltis miatt, mivel a BT jogutbdkknt i hathllyal beolvadt a DROT-FON KFT- be. A ketto ckgrol azt kell tudni, hogy a tulajdonosok ugyanazok 6s a tevkkenyskgiik is megegyezik. A banki hitelt KFT terhkre szerettiik volna felvenni, de a s kvben kevks forgalma volt a KFT-nek, mert a forgalsm 90% a BT bevktelkre ment. A teljes forgalom to1 DROT-FON KFT megy. A telek htirasa folyamatban van, 6s kksobbiekben kbrnkm hogy a KFT nevkre chezzkk leveleiket Ebb01 kifolyblag szeretnknk kbmi a bekpitksi k~telezettsdg meghosszabbitasat 2 kwel. Megkrtkskt elore is koszonjiik. Tisztelettel: Kovkcs Zoltan iigyvezeto DROT-FON KFT Bekescsaba, Hajnoczy u. 8. Telefon: , Adoszam: Banksz.: Cg

16

17 ..., 2s $.,";sz,..-*9vz=> Be'ke'scsa-ba Megyei Jogzi Ycir-os, 2~~gj, %;&K. Onkormdnyzat Kozgyule'se'nek "' -"~'vc"-..\j,'l.,>. >:. '8,89:,2;.>*p*.sL-.&?3;..~~~-"-~~~"'~~~~,r,~~~ ;gf; $g&&. Gazdasdgi, Kolts&gvetksi 6s i&,,f<,q;: q,,v- if... 2:x.-.{;-:%;i:3.,,.-: Pgnziigyi Bizottsaga k:t,? <?p;.,.8,:fl,&:;,.l,< y.,..>%x; G>;?,;, YS' *.2::., k>\.>-<. <.:g *<;-)-s 2-:,.J.c:~.+'..,.. >j.l;g.,.,+, #.. Postacim: 5601 PJ112. Telefon: (66) /1211 Be'ke'scsaba, Szent Istvdn te'r 7. ]kt. sz. : ll? 961/2006. El6~dd: Mayton Lbszld Telefon: (66) Elok6szito: Strategiai - Fejlesztesi Osztaly NYILVANOS ULES napirendje A dontbshozatal miniisitett tobbscget igknyel! Tairgy: ElovCteli jog gyakorlasa a volt Koros Kazangygrtb 6s GCpipari Kft telephelycn Vdlem6nvezo: Gazdasagi, Koltsegvetesi 6s Penziigyi Bizottsag Vkosgazdalkodasi, Kornyezetvedelmi 6s Mezogazdashgi Bizottsiig Tisztelt KozgyulCs! A Koros Kazingyarto 6s Gepipari Kft felszhol6ja a Dr. Felso V~lalkozasszervezo es Csodtanacsado Kft a mellkkelt levkllel kereste meg Onk~rrnan~zatunkat, amelyben an61 tajkkoztat, hogy a Kfi telephelyknek Crtekesitksere kiirt palykat ereclrnenyesen zhlt. A Koros Kazhgyart6 6s Gepipari Kft telephelye a Szab6 Dezso utcaban talalhat6, helyrajzi szama 3377, alapterulete 9593 m2. A telephelyen talalhat6 a volt Koviics malom kpulete - amely mtiemlkk rn2 alapteriilettel, csarnok 6piilet 486 m2 teriilettel, miihely epiilet 990 m2 tefilettel, TMK muhely epiilet 890 m" alapteriilettel, tovhbbii egy 260 m2 alapteriiletii raktk, amely a csatolt iratok szerint idegen tulajdonban van, 6s nem kkpezi az krtkkesitks targyat. Mivel a volt malom6pulet muemlekv6delem alatt all, annak ertkkesitkse sorh elso helyen a Magyar Allamot, ezt kovetoen az ~nkorrnan~zatot eloveteli jog illeti rneg- A felszimol6 kltal elfogadott 6s gyiizteskknt kihirdetett palyhzat 91 millib forint + AFA ajhlatot tartalmazott. Ezen az osszegen elhetiink az eloveteli jogunkkal. Az ingatlan forgalmi 6rtCkkt kedvezoen befolyiisolhatja annak j6 helyen I6vo elhelyezkedkse, 6s nagy, majdnem 1 ha-os alapteriilete. Kedvezotlennek mondhat6 az ikgatlan hasznosithsa szempontjab61 az, hogy a malom kpiilet muernlek, igy annak hasznositika csak a muemlkki eloirasok betartasival val6sithat6 meg. Az ingatlan helyszini bejarash megallapitottuk, hogy onmagaban a telek is jelentos &&&el bir (9593 x ~ t/m~ = brutt ,- Ft), a raktkkpiiletek es a miilielyek is kisebb felujit8ssal hasznhlatba adhatok, magaban a malom epiilet kb. feleben pedig egy gyakorlatilag kesz szalloda, oktatasi, iroda blokk talalhat6. (Az epiilet masik fele rakt6rozhsi celra hasznalhat6).

18 Amennyiben az Onkorrnhyzat az ingatlan megv~sarlasar61 dont annak inkubatorhazzk, innov8cios kozpontta fejlesztkse palyazati forrhslehetoskgeir61 sz6l6 tajkkoztatot is mellkkeltiink az eloterjeszteshez. Az eloveteli jogt61 va16 elallasunk oka viszont az lehet, hogy ekkora vasarlast nem tervezw a kvi koltsegvetksiinkben, ennek fedezete csakis hitelfelvetel lehet, ami tovabb fokozna az elad6sodottsagunkat. A Gazdasagi, Koltsdgvet6si 6s Pknziigyi Bizottsag a november 6.-in tartott iil6s6n az eloterjeszt6st megtargyalta 6s 4 igen 2 nem es 1 tart6zkodas mellett thmogatja a hatkrozati j avaslat elfogadasat, A Varosgazdalkodasi, Kornyezetv6delmi 6s Mezogazdasagi Bizottsag a november 7.-en tartott iil6s6n az eloterjesztkst megtkgyalta 6s 4 igen 1 nem 6s 1 tart6zkodas mellett tamogatja a hathrozati javaslat elfogad8sat. A hatarozat vkgrehajthsaban kozremiikodo felelos hivatali egyskg: Stratkgiai - Fejlesztksi Osztaly. HATAROZATI JAVASLAT: Bdkkscsaba Megyei Jogu Varos 0nkormanyzat Kozgyul6se a bkkkscsabai 3377 hrsz-fi ingatlanra, az 0nkorm6nyzatot megilleto, elovcteli joggal Clni kiv8n. A Kozgyulks felhatalmazza Vantara Gyula polg&mestert, hogy az eloveteli joggal kapcsolatos jognyilatkozatot kiadja, Cs arra, hogy 91 milli6 Ft + AFA v6telaron az ingatlanra az adasvkteli szerzodkst alairja. Az elozoekben irt ingatlan vhsarlas pknziigyi fedezetet hitelfelvktellel kell biztositani. Felelos: Vantara Gyula polgkester Hatarido: azonnal BCkQcsaba, november 7. FO~OF ~ahs a bizottsag elnoke Ellenj egyzks: Jogi:

19 DR. FELSO v~lalkozhszervez6 6s cs~taniicsad~ ~ft. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Polgarrnesteri Hivatala Jegyz6je reszere Bgkescsaba Szent tstvan ter Hiv. sz.: A,,~6M~'Kaz5ngyWx5 es Gepipari Kft "f.a." (5600 Bekescsaba, SrabB DezsB u. 34.) kijelott felssmot6jaker1t Onoket, hogy az adbs bekescsabai 3377 hrsz-0 kivett uzem rnegnevezes0, 9593 m2 alaptertiletfi maern!& ingatlananak efiekesftesere vonatkozo paty-ti fethivas eredmenyesen zarult. b u &-VL &LLL Csatoltan rnegkiildjiik a nyertes piiiy&zatot, a palyhtok bontasiir6t keszitett ' kozjegyz6i okiratot, valarnint a fefjegyz&st az eredrn&nyt\irdet6sr6l. Kerjiik, hogy a torveny szerint rendelkez6sukre ail0 30 napon belul sziveskedjenek nyilatkomi, hogy az e~vasart&si jogukkal kivannak-e i?lni. Amennyiben etni kivannak, ligy a fent hivatkozott 30 napon beiiil a,,k6ros" Kazangyait6 es Girpipari Kft. %a." INTER-EUR~PA BANK Rt.-neI vezetett WOO03 szbankszamiajara - a nyitatkozatt6telukkel egyidaben - a Ft Bsszegu banatpenz befizetitser6l is sziveskedjenek intaedni. Tajekoztatjuk ondket, hogy az OnkormBnyzat el8v&sarl&si jog5t rnegei6zaen, a Magyar Atlamot is el6vasadasi jog illeti meg - kepviseli a KulturAli Orbks6gv&elmi Hivatal Szeged Region5fis lroda - 9s resziikre is megkuidmk a tajekoztatasunkat a nyertes palyazatrol. Kerjiik tovabba, hogy ha az ei6vas&riasi jogukkal nem kivannak etni an01 is a nyilatkozatot a rnegadott hatarid6n beiiil rbsziinkre sziveskedjenek rnegkiildeni. Budapest, okt6ber 17. Tisztelettel: mint a KOROS-Kazan Kft f-a- SzCWlely: H Budapest, Dob utca 52 fostacim: H Budapest, H- 70 I 16s. Telefon: (36-1 ) Fax: (36-1~

20

21 A bkkkscsabai volt Kovhcs-malom inkub5torhazzh, innovhci6s. kozpontta fejlesztcs6hez igknybe veheto" phlyhzati lehetbs6gekro"l A GazdasiigfejlesztCsi Operativ Program (GOP) 6s a Regionalis Operativ Program (ROP) osszehangolt, egymhst kiegeszit6 tkrnogatksaival a regionas alkozpont KozCp-BCkesi Centnun tagjakcnt igenybe vehetiink tamogathst a tiirgyban szerepl6 ccljaink megval6sitisihoz. A tkmogathst az alabbi tevkkenyskgekhez ny.lijtj8k majd (2007-t6l): GOP - Innovbcids, technomgiai parkok Cs hidkcpz6 intezmknyek fejlesztkse A beavatkozis ctlja olyan hatikonyan miikodd kozpont Ittrehozisa, amely egyedi, testreszabott innovicibs szolgiltatisok - kutatisi adatbizis litrehozisa, naprakiszen tartisa, innovici6s tanicsadis nybjtisa, iij technolbgiik figyelise, kiilsd fejlesztisi forrisszerzisi lehetdsigek keresise, a sziiksiges IT timogatis biztositisival - is a K+F, innovici6s tevikenysiget szolgil6 infrastruktka biztositisiban kompetens. A pontosabb lehetsiges beavatkozisi teriiletek: technol6gia.i inkubitor innovici6s is technol6giafejlesztisi park (ezeken beliil miikodd technol6giai inkubitorok is kompetencia kozpontok) f6iskolai kuta~shasznosi&sirodik litesitise Ezzel pirhuzamosan timogathatd, lesz majd az egyes szolgiltatzisok - koltsigvetisi intizminyek kutatoinak, KKV-k is egyini feltdil6k projektotleteinek vizsglata, uzleti terv, megval6sithat6sigi tanulminy kiszitise,,,technology rating'' - kialakkisa, fejlesztiise. Ci1 az innovici6s inkubici6 el6mozditisa az innovativ otletek generdisa az iletkipes elkipzelisek kiszfirise 6s a piaci bevezetis fizisiig val6 eljuttakisa. ROP - ~zleti infrastruktiira, regionalis Cs helyi fejlesztesek osztonzcse Tartalom: A meglivd virosi feldolgoz6ipari &lelmiszeripar, uveggyirtis) foglakozta&s- is kapacitis bdvit6 fejlesztisei, bamarnez6s beruh;izisok, kistirsigi jelentdsigii ipari parkok (els6sorban megliv6 telephelyekkel) fejlesztisei. Az intizkedis kiemelten kezeli azon ipari parkokat, ah01 a folyarnatosan betelepuld vzillalkozisok egyre bdviild foglalkoztakist 6s irbevitelt biztositanak. A virosi teriileteken meglivd i~ari. kereskedelmi Cs szol_piltat6 koz~onto kornvezetkben s~ecialis (tematikus) vallalkozdi inkubiitorhiizak kialakitisa, szobsltat5si infrastruktrira fejlesztise. Helyi, tirsigi jelentdskgii ipari parkok, villalkoz6i inhbitorok Q ipari parki cimmel nem rendelkezd telephelyek is sziunithatnak a ROP timogatisisra. Az intizkedis cilja a villalkozisok iletciklusinak indult, szakasziban a koltsighatlkony miikodisi feltitelek is szolgiltatisok biztosithsa. Az intizkedis ugyancsak tknogatja a fejlesztisi p6luson kiviili technol6giai inkubitorhizak lbtrehozisiri, meglivd szolgiltatisaik is infrastruktkijuk tovibbfejlesztksit.

BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL

BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekiscsaba, Szent Istwin ter 7. Ikt. sz.: VIII. 308-5112011. El(fad6: Tarne Stuber Eva Mell.: Szakert(fi ertekellis Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

JEGYZOKONYV. polgarmester kepviselo. kepvisel0, alpolgarmester. Bizottsag elnoke,

JEGYZOKONYV. polgarmester kepviselo. kepvisel0, alpolgarmester. Bizottsag elnoke, SAJOSZENTPETER VAROSI ONKORMAN\'ZAT Ke pvisei o-testiii etenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 21.,22.,23. d.) hatarozatai: 190., 191., 194., 195., 196., 197., 198., 199.,200.,201.,202.,203.,204.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2014. Határozatok száma: 1-2/2014 (01.08.) Rendeletek száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Az tiles torvenyessegi feliigyeletet a jegyzo tavolieteben Dr. Gulane Bacso Krisztina aljegyzo latta el.

JEGYZOKONYV. Az tiles torvenyessegi feliigyeletet a jegyzo tavolieteben Dr. Gulane Bacso Krisztina aljegyzo latta el. SAJOSZENTPETER VAROSIONKORMANYZAT Kepviselo- testiiletenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 15., 16., 17., 18. d.) hatarozatai: 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149.,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol. w.- --..

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol. w.- --.. FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt. szam: 364-8/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol w.- --.. \ ' ~t:~ -! \

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt.szam: 364-4/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol Rendeletek: 2/2014. (!1.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 5110-7/2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. május 16-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Képviselő-testület 133/2011. (III. 17.) határozata szerint a következő testületi ülésre

A Képviselő-testület 133/2011. (III. 17.) határozata szerint a következő testületi ülésre Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Tárgy: Javaslat ismeretlen tettes elleni feljelentés tárgyában a Bp. X. ker., Salgótarjáni út 38909 hrszú közterület használatával kapcsolatban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Kecskemet Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1138 2011.

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Kecskemet Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1138 2011. ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES Kecskemet Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1138 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6sz6.m: V-3040-17 /2011. Temaszam: 1015 Vizsg6.lat-azonosft6

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. február ll--én tartott nyílt üléséről.

amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. február ll--én tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönw amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. február ll--én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzókönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. lipták Lajos a Bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 225-231, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben