Bekkscsa ba Megyei Jogu Vhros Kozgyulksknek november 16-i iilcsere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bekkscsa ba Megyei Jogu Vhros Kozgyulksknek. 2006. november 16-i iilcsere"

Átírás

1 Ikt-sz.: 191'2006. Elokkszito: BCkkscsaba Vagyonkezelo Zrt. V6lemknyezo: - KozmiivelodCsi, Ifj usagi, Oktatasi 6s Sport Bizottsag - Gazdasiigi, Pbnziigyi ks Kolts6gvetCsi NYILVANOS ~ LES oapirendje A diintcshozata1 minositett tobbs6get igcnyel Targy: Bkkbscsa bai VQrosi Sportcsarnok iizemeltetbse Bekkscsa ba Megyei Jogu Vhros Kozgyulksknek november 16-i iilcsere Tisztelt Kozgyiiles! Bkkkscsaba Megyei Jogu Varos K~zgyiil6se altal az (IX. 18.) kozgyul~si I~atarozataban a Vagyonkezelo Zrt-nek adott megbizasa a Vrirosi Sportcsarnok hasznositasara december 3 1-en lejsir. Ebben az id~pontban jar le a Tarsas~gunk altal Csanalosi Laszlo vallalkoz6val a fenti letesitmknyre kotott berleti es uzemeltetksi szerzijdks is. A Sportcsarnok az elrnult 4 evben folyamatosan javulo minosegben es szinvonalon miiltodott. A kezdeti, a Tarsasagunkkal szemben is tapasztalhato elegedetlenseg utaii elfogadotta valt ez az iizemeltetksi forma, 6s a csarnok egyre nepszeriibb lett, mint helyszin. A lcoriibbi uzemeltetesi idoszakhoz kcpest igen jelentosen lnegnott a rendezvknyek szaina, a csarnok kihasznaltsaga. Az utobbi 4 Cv alatt lcialakult egy mar hagyomanyosnak mondhato rendezvkny kor, melyek jelentos esemenynek szalnitanak B6kCscsaba szorakoztato, kulturrilis palettajh. Ezek kozul a legfoi~tosabbak a Kolbaszfesztival, a Csabai SorfesztivBl, a Motocross verseny, autb kidllitasok, zenei rendezvenyek, az egyeb kisebb szakvrisarol< 6s folyainatos a Csaba-Expo rendezvkny is. A sport teriileten a noi kkzilabda lnellett megjeleiit a ferfi lckzilabda, a Eutball es a l~uzdosportok is. A

2 varos tortineteben eloszor a Noi Kkzilabda EB csoportm~rkozksenek sikeres helyszine volt. A Spoi-tcsarnokban 6s kijmyezet6ben is jelentos fejleszteseket hajtottunk vkgre, illetve terveztiink. A belso felujitas kereteben atalakult a kiizdoter, uj eredinknyjelzo lett beepitve, az oltozok nagy resze europai szinvonalnak inegfeleloen lett atalakitva. Jelentosen javult a belso biztonsagi rendszerelt inultodcse, teljesitettiik a nem kevks szakhatosagi eloirhst. Kiviil megepiilt az extr6m sport palya es a vivocsamok kivitelezkse is vhrhatoan 1 honapon belul elindul. A Kozgyiilks Qllasfoglalasanak megfeleloen rovidesen ellc6sziil az uszodat, jegpalyat (rendezv6nycsarnok) maghba foglalo lktesitmkny megvalositl~atosagi tanulmanya. Az uzeineltetovel korreltt, rugalinas rnunkakapcsolat alalcult ki, inely resziinkre a legnagyobb rendezvknyek eseteben is (Kolbsiszfesztival, Csaba-Expo, Kezilabda EB) lehetiisdget adott a tarsasagunkat terhelo kotelezettsegek telj esitesere. A fentiek alapjai? eppen varhat6an meg nagyobb figyelem, Qdeklod6s kiskri a multoditset a jovoben. ' A dont6s ininden teltintetben a Kozgyules hataskorebe tartozilt, inelyet gyakorolhat lcozvetleniil, az illetekes bizottsagon vagy Vagyonkezelo Zrt. altal. Tarsasagunk Igazgatosaga attekintette a Sportcsarnok eddigi iniikod6~6nelt tapasztalatait es inegitelese szerint a jovo tekinteteben 3 inegoldas lehetseges. 1.I valtozat Berleti 6s iizenieltetesi szerzodes keret6ben palyhzat &.an kivalasztott vallalltozo iize me1 teti a Sportcsarnokot. 2.1 valtozat Az Onkori~ianyzat a Sportcsarnok vagyonkezeleset 6s hasznosithsat a Vagyonltezelo Zrt. i~tjan latja el oly modon, hogy a Vagyonkezelo Zrt. sajat alkalmazottaival uzemelteti es hasznositja a Sportcsarnokot. 3./ valtozat A Kozgyiiles fell~atalmazz a Vagyonkezelij Zrt-t a jelenlegi berlovel rnegkotijtt bkrleti 6s uzei~ieltetesi szerzodits meghosszabbitasara december 3 1 -ig, figyelerninel az 5 1 5/2003. (IX. 18.) kozgyiilksi hatarozatban foglaltalcra. Az alternativak reszletez&se, 6rtekelkse Ez a forma az eddigiek folytatasa lenne. Penziigyileg a s teljes $v a kovetkezo lteppen alalult, illetve a becsiilt koltskgek a jelenlegi felteteleltkel :

3 ' A Vagyonltezelo Zrt-t, mint bkrbeadot terhelii koltskgek: (becsiilt) An yag : 477 e Ft 550 e Ft Kozuzemi anyag: e Ft e Ft Igknybevett szoigaltatas: e Ft e Ft ~rt6ltcsoldtenesi leirks: e Ft e Ft osszesen: e Ft e Ft Karbantartas: e Ft e Ft Mindosszesen: e Ft e Ft A Vagyonltezelo Zrt. Sportcsarnokkaf. kapcsolatos nett6 bevktelei: (becsiilt) A bkrlo altal fizetett bkrleti dij: 937eFt/&v l.o5oeft/6v I A b6rlo Bltal szervezett rendezvknyek utan fizetend~ koziizemi htalany: e Ftlev e Ftlev A berlo hozzajarulasa a Sportcsarnok fej leszt6sehez: e Ftlev e Ft/& A Iktesitnieny ltozvetlen bkrbeadasa a CSABA EXPO megrendezksehez: e Ft e Ft. Bevktelek osszesen: e Ft/&v e Ftlkv Lathato, hogy a legnagyobb titel a koziizemi Itoltseg ban ezer Ft-t terveztiinlc, 2007-ben pedig belathatatlan az emelk rnertcke, de akhr 30-50% is lehet ben a napi atlagos 1tozmiikoltsPlg 68 ezer Ft, fiitesi szezonban, nagy rendezvdnyeken ez akar tobb szkezer forint is lehet. Az ertkltcsoltkenesi ieiras ltoltsege nelkiil az uzemeltetks egyenlege 2005-ben ezer Ft. Ez 2006-ban az uzleti terv szerint a becsult ertkk ezer Ft, 2007-ben figyeleinbe veve a vhrhato energia iireineleseltet ezer Ft is lehet. AZ Zrt-t - 6s ltozvetve a varost - terhelo koltskg csokkentesknek elvi lehetosegei: - Az iij bkrleti szerzodessel a berlo reszerol magasabb bkrleti dij fizettetese. - Az atlagost61 eltkro ltoziizemi szolgaltatasokat igenylo rendezvknyek esetkben - legyen az fizetiis vagy ingyenes - a tobblet fogyaszthst az igknybe vevonek lneg kell fizetni.

4 - A Sportcsarnok fut6senelc korszeriisit6~6vel jelentosen csokkenthetd lenne a ' futes, melegviz szamla. A vallalltozoi iizemeltet6si forina elonyei: - Biztosan tervezlzeto bevktel - kiadas egyenleg (a kockazat a vallalkozoe) - Vdlhetoen a rugal~nasabb mukodcs miatt ez a forina osszess6geben valainivel ltisebb ltoltsegii. - A es az ingyenes hasznalat a inegkotott szerzodcs alapjan jobban kordhban tal-thato. - A tulajdonosnalt ltisebb beleszolasi, iranyitasi lehetoskge van. - A fejlesztesek eseten akadalyt jelenthet a mar meglcotott fizemeltetesi szerzodks. - A bdrlo altal vasarolt, az uzemelteteshez szukseges eszkozoket a berleti ido vegkn elviszi. A vagyon, ertkk inegorzes, az allaginegovas, javitas, karbantartas ebben az iizemeltetesi formabail is biztositott Tarsasagunk rkszerol. A Vagyonkezelo Zrt-t terhelo koltskgek legnagyobb resze kozvetlenul a tarsashgot terhelik (koziizemi 6s ainortizacios koltsegek), igy a berlonek fizetendo uzemeltetesi, szolgaltatasi lcblts6gek nem haladjak ineg a kozbeszerzesi 6rt6khatart, igy az uzemelteto kivalasztasanak in6dja nem tartozik a kozbeszerz6si tiirvkny hatalya ala. Az iskolai es versenysport hasznalata a Sportcsamokban tovabbra is biztositott az ir&sban lefeltetett sportszalmai elv~r~soknalc megfeleloen. 2. A Vagyonltezelo Zrt. altal torteno kozvetlen uzemeltetks Ebben az uzel~~eltetesi forinaban is felmerulnek az 1. pont szerinti koltsegek. Ezeken tul viszont egyeb jelentos kolts~geklcel is szainolhatunk, melyek elsosorban a szeinklyzethez kapcsolodo bqelt, bdrjhlckok, egyeb juttatasok.

5 2007-es arakon lcalkulalva a varhato koltskgek es bevetelek az alabbiak: Tervezett, becsult koltsegek: Anyag : 550 e Ft Kozuzemi anyag: e Ft Igknybevett szolgaltatas:,500 e Ft ~rt6kcs6ltltenesi leisis:.400 e Ft Karbant artas : e Ft Szemelyi jellegu kiiltsegek: e Ft Eszltiizp6tlas a Sportcsarnoltba: e Ft 0sszesen : e Ft A szemelyi jellegu ltoltsigek riszletezkse (a tervezett 14tszammal): - vezeto 1 fo (160 ezer Ft/h6) e Ft - recepcios 4 fo (80 ezer Ftlho) e Ft - technikus 1 fo ( 100 ezer FtIh6) e Ft - taltarito 3 fo (80 ezer Ft/ho) e Ft tulniunka dij azasa e Ft egykb juttatasok 500 e Ft ~sszesen: e Ft (Az altalunlc osszeallitott szemklyzet 2 fovel kevesebb a bdrlo altal foglalltoztatott l~tsz~mnril.) Tervezett, becsult bevetelek: Reltlarn bevitelelt e Ft Helyisegek b4rbeadasa e Ft Szalloda, biife 1nultodtet6se e Ft Rendezv6nyek bevetele e Ft 0sszesen: eFt Az &rtekcsokkeriesi leiras nelkul az iizemeltetes egyenlege e Ft, mely nehany millio forinttal magasabb a vallalkoz6i iizemeltetks 2007-re becsiilt egyenlege~iel. Az egyenleg j avitasanak elvi lehetoskgei : - Az ingyenes rendezvkmyek, napok szamanak csokkentese. - Tovabbi hasznositasi lehetosegek lteresise (edzotaborok, konferencialt, bernutatok, stb.). - Az htlagostol eltero kozuzeini szolghltatasokat igenylo rendezv6nyelt eseteben - legye11 az fizetos vagy ingyenes - a tobblet fogyasztast az igenybe vevonek lneg kell fizetni a Zrt. szamara k6zvetleniil

6 - A Sportcsarnok fiitksenek ltorszeriisit6stvel jelentosen csokkentheto lenne a fiites, inelegviz szhmla. A Thrsasagunk altal torteno kiizvetlen iizeineltet6s esetcn nem csak a Sportcsarnok, hanem a tobbi sportldtesitmeny uzemeltetesct is at kell gondolni, 6s ossze ltell hangolni a koltseg- es mukijdksi hatekonysgg Brdekeben, arra is tekintettel, hogy az uzemeltetett sportl8tesitmknyek szama egyre no. Ebben az esetben a szemelyzet, a geppark, technilta 6s a szolgaltatasok osszehangolas~t mindenkeppen centralizalva, szervezetten kell vegezni. Letre kell hozni egy sport iizletagat, melyhez tartozna a jelenlegi Ietesitmeny kor, kiegcsziilve a Sportcsarnokkal 6s az 6j 16tesitmCnyekkel. Ide tartozna az eddig sporttal foglalkoz6 szemklyi kor, a technikak. A Tarsashg rneglevii apparatusa adna az adminisztrativ es gazdasagi hatteret, illetve vkgeznk a marketing egy reszet. A ltozvetlen iizemeltetksi forina elonyei : - Teljes befolyas a mukodtsre, a hasznhlatra a tulajdonos rbszcro1, az erdeltei teljes mki-tekben brvenyesiilhetnek. - Karbantartasnal, felujitasnal, fejlesztesek eseten ervbnyesiilhet a tulaj donos i szemlelet. - Az uzeii~eltetesbe bevont letesitmknyek kore minden probl8ma n6lltul valtoztathato, a fejlesztkseltet nem akad8lyozzalt egy mar megltotott berleti szerzodes feltktelei. Hatranyai : - Elk4pzelheto az ingyenes rendezvknyek szarnanak noveltedese, illetve nyomas gyakorlas bizonyos rendemenyek esetcn, igy a koltsegterv nehezen tarthato. - Bizonytalanabb tervezes, erijteljes piaci hatasokt61 fuggo hatkkonysag. - LegalBbb 3-4 millio Ft-a1 draghbb mukodes a vallalkoz6ihoz kepest a j elenlegi strukturat alapul vbve. 3. A Sportcsarnok kornykken varhat6 fej leszt~selt tisztazatlansaga, az iizemeltetest jelelitosen befolyasol6 tenyezok bizonytalansaga (a lehetseges palyazati forrasok jovo 6vi megjelenese - pl. fitesi rendszer korszeriisitdse - energia ar stb.) 6s a Kozgyiih5s szamara az iizemeltetesi tapasztalatok kozvetle~l Crt6kelesi lehetoskgenek biztositasa miatt lehetosbg van a jelenleg Brvenyben lev0 berleti 6s uzeineltetesi szerzodes hason16 feltctelel<kel, de figyelernbe v6ve az 515/2003. (IX.18.) sz.. kozgyul6si hatarozatot, meghosszabbitasara december 31-ig.

7 A haroin javaslat ltoziil az e!so ketto osszehasonlit~sat adjuk meg, mivel a hamadik a dontes eihalasztasht jelenti VBllalkozb hltal tortkno Vagyonkezel6 Zrt. hltal I Szempont iizemeltetks 1 tort6n~ iizemeltetes I Uzemeltetes eves / I I ezer Ft ezer ift I Biztosan tervezhetii - Teljes befolyas bevktel - kiadas miikodksre, a hasznalatra egyenleg (a kockazat a / a tulajdonos rkszkrol, az vallalkozcii-5). krdekei telj es mkrtkkben ervknyesiilhetnek. Velhetoen a rugalmasabb miikod6s miatt ez - Karbantartksnal, felcjitlisnal, fejlesztksek esetkn krvknyesiilhet a tulaj donosi szemlklet. valamivel kisebb koltsegii. Az iizemeltetesbe bevont A koltsegek 6s az lktesitm6nyek kor e ingyenes hasznalat a 1 minden problkma nklkiil I 1 lnegkotott szerzodks / valtoztathat6, a fejlesz- I 1 alapjan jobban kordc tcseket nem akaditlyozziik I! ban tarthatb. egy mar megkijtott bkrleti 1 1 szerzdd6s feltetelci. A tulajdonosnak kisebb - beleszolasi, iranyithsi lehetoskge van. 1 I A fejlesztksek esetkn / akadalyt jelenthet a mar inegkotott iizemeltetksi szerziidks. - A bkrlo altal vasarolt, az iizemeltet6shez sziiks6ges eszkozoket a bkrleti ido vkgkn elviszi. I - Elkepzelheto az ingyenes rendezvknyek szamriinak movekedkse, illetve nyomas gyakorlas bizonyos rendezvknyek esetkn, igy a kolts6gtew nehezen tarthatb. Bizonytalanabb tervezks, er6teljes piaci hatasokt61 fuggo hatkkonysag. Legalabb 3-4 milli6 Ft-a1 draghbb miikodks a vallalkozbihoz kkpest a jelenlegi struktiirat alapul vkve. --- I I

8 Az iizemeltetesi fornia kivalasztasanal a legfontosabb a tufajdonosi krdek ervknyesitkse, illetve a legjobb koltseghatkkonyshg. A lehetskges altei-nativak bemutatasaval lehetoskget kivanunk biztositani a legmegfelelobb iizemeltetksi mod kivalasztasahoz. A hamadik alternativan kiviil barmely dontks esetkn ido kell a megval6sitashoz (1: palyazat lebonyolitasa, 2: szemklyzet kivalasztasa, felvktele). A p~lyiiaati forma esetkben a Kozgyules rnagahoz vonhatja a palyazat, a szerzodks elkeszit&senek, lebonyolitasanak, illetve krtekelksknek, a bkrlii kivalasztasanak a jogat, vagy ezek ltijzul atadhat jogokat a bizottsagoknak vagy Trirsasagunknak. A Bkkescsaba Vagyonkezelo Zrt. Igazgatosaga egyhangilan a phlyazat utjan kivalasztott uzemeltetovel tiirteno miikodtetkst tartja eliinyosnek, de jelenleg a szerzodks hosszabbitast tartja a legcklszeriibbnek. A hathrozat vegrekajtasaban kozremiikodo hivatali egyskg: - Strategiai-Fejlesztesi Osztaly - Oktatisi, Kozmuvelodesi ks Sport Osztily 1. Bkkgscsaba Megyei Jogu Varos Kozgyfilese a Bkkkscsabai Viirosi Sportcsarnok hasznosithsaval megbizza a Bkkkscsaba Vagyonkezelo Zrt-t. 2. A kozgyules tudo~nasul veszi a bkrleti ks iizemeltetesi szerzodcs lejirtht. Egyfittal inegbizza a Vagyonkezelo Zrt-t, hogy nyilt palyazatot kkszitsen elii a Sportcsai-nok tovabbi 4 kves iizerneltetkskre.

9 3. A piilyazat szoveget 6s a szerzodds tervezetet az illetekes szakbizottsagokkal valo egyeztetds uthn a decemberi kozgyiilesre, a bedrkezett ajhnlatokat a januari kozgyulesre terjessze elo. Egyuttal tegyen javaslatot a mdg 6rvCnyben lcvo szerzodks 6s az uj szerzodds Cletbel6pdse kozti idoszak uzemeltetesere. Felelos: Hano Mikl6s alpolghrmester Szarvas Peter a Vagyonkezelo Zrt. igazgatet6saghnak eln6ke Hatarido : 61-telem szerint 1. Bbkbscsaba Megyei Jogu Vhros Kozgyuldse a Bekkscsabai Vkrosi Spol-tcsamok kozvetlen uzerneltetes6vel megbizza a Bkkdscsaba Vagyonkezelo Zrt-t. Az iizerneltet6st a tarsaskg szervezeti keretein beliil kell vkgezni osszhangban a megldvo egykb, elsosorban sportl6tesitmdnyekkel. Az uzemeltetesbol esetlegesen csak azok a tevdkenysdgek adhatrjk phlyazat Gtjan vallalltoz6i miikodtetksbe, melyek nern szerepelnek a Zrt. tevkkenyskgi korebe, es neln celszeru a felveteliik (Pl. bufd, kondicionalo terern, stb. iizemeltetese). 2. A Sportcsarnok iizemeltetesdre szolo, a tulajd~nosi 6s szakrnai elvhrhsokat tartalmazo megallapodast december 3 1-ig kell rnegkotni. Felelos: Hano Miltlos alpolgarmester Szarvas Peter a Vagyonkezelo Zrt. igazgatoshganak elnoke Hatarido: deceinber Bekiscsaba Megyei Jogu Varos Kozgyiilkse a Bekescsabai Vhosi Sportcsarnok hasznositasaval megbizza a Bdkescsaba Vagyonkezelo Zrt-t.

10 2. A kozgyules tudoin5sul veszi a berleti 6s iizemeltetksi szerz6d6s lejirtzit. EgyGttal inegbizza a Vagyonkezelii Zrt-t, hsgy a jelenleg ervenyben lev0 berleti 6s iizeineltet6si szerzodest hasonlo feltktelekkel, de figyelembe vkve az 5 15/2003.(IX. 1 8.) sz. kozgyulksi hatarozatban foglaltakat, hosszabbitsa meg az iizeineltetovel2007. december 3 1-ig Felelos: Szarvas Peter a Vagyonkezelo Zrt. igazgatosiigknak elnoke Hatarido: december 3 1. Bekescsaba: november 8, Tisztelettel: Sz --.T Pkter... =... j ogi penzugyi

11 KIVONAT BCkCscsaba Megyei Jogu Vlros KozgyiilCsCnek Gazdasaigi, K6ltsCgvetCsi Cs PCnziigyi Bizottslga lnovemlber 6-i zlrt ulcse jegyzdkunyv6bol A Gazdasagi, Kolts6gvetksi es P6nziigyi Bizottsag a BdkCscsaba Vagyonkezellii Zrt Igazgatoshga dote jesztkskben tekintette at a VStrosi Sportcsarnok janurir 1 -to1 torteno miikiidtetkskre kidolgozott hasznositzisi javaslatokat. Fodor Lajos sk. a bizottsiig elnoke

12 Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) KIVONAT a Kiiz1niivel8dCsi, Ifjussigi, Oktatrisi 6s Sportbizottsiig november 8-ai iilcs jegyzbkonyvcb61 Tiirgv: BCkCscsaba Vtirosi Sportcsarnok iizemeltetcse A KozmuvelodCsi, Ifjhsagi, Oktatrisi Cs Sportbizottsiig 7 igen, 2 tartcizkod6ssal az alsibbi alakitotta ki: BCkCscsaba Megyei Jogu Vdros 6nkorm6nyzat KozgyiilCsCnek KSzmiivelBdCsi, Ifjtishgi, OktatBsi Cs Sportbizottsiiga a hatrirozati javaslatok,,cw vsiltozatiit javasolja elfogad4sri.a. A Bizottsag ehhez kapcsslcid6an javasslja a KozgyulCsnsk, bogy a BCkCscsabai Varosi Sportcsarnok januar 1-jCtd1 tortcnol t6rtcno mukiidtetcscro1 kcsziiljon koncepcici, melyet a vi juniusi kiizgyiilcs tirgyaljon meg. A Bizottsag javasolja, hogy a felelos a polgrirmester legyen. Kmf. Kiss Tibor a bizottsag elnoke

13 Entrepreneurial 6 V~ozhi Kozpont ks Inkubitorhb Business Incubator Centre BkkCscsabai Vsillalkoz6i Centrum Kft Center of B6kCscsaba Ltd. (Hungary) H-5600 Bikkscsaba, Kktegyhizi 6t 3. Tel./Fax: / Ad6szim: Banksz6mlaszb: K&H Rt. Bcs Cg.j.: , BCkks Megyei Birbsig, Gyula Nyilvhnos iilcs napirendje A dont6shozatal minositett t Eloterieszto: Sztank6 Jbos ugyvezeto igazgat6 Eloltkszito: Bekescsabai Vallalkoz6i Centrum Kft. Vilem6nyezo: Gazdasagi, Kolts6gvetesi 6s Pinzugyi Bizottsiig i Targy : Ipari parki telek bekpithsi hatarido meghosszabbitasiira vonatltoz6 tele Tisztelt Kiizgyules! Bek6scsaba MJV Onltormiinyzata 2003.december 17-en krtkkesitette a hrsz m2 teriiletii ipari parlti telltet a Kovacs 6s Tirsa Bt. rcszkre dr6tfonat gyhrtasra 6s ltereskedelernre szolgiilo telephely ICtesitks6re. A vevo 2 Cves, 2005.december 17-ig tart6 bekpiti?si ltotelezettskggel v&sarolta meg az ingatlant, amit nem tudott teljesiteni 6s 2005-ben kirelrnezte a bekpitksi kotelezettskg tovabbi 2 evvel tortkno meghosszabbitasat. A Kozgyiilks 497/2005.(IX.22.) hatiirozatkban 1 kvvel hosszabbitotta meg a beepitesi kotelezettskg hathridejkt, melynelt lejhrata 2006.december 16. A tarsasag ugyvezetoje i mell6telt levelkben t6j6ltoztat a telek tulajdonos Koviics 6s Tarsa Bt.-nek a Drot-Fon Kft.-be tortkno beolvadashro1ks ujabb 2 6vvel kkri meghosszabbitani a bekpitks hatiridejet. i A bekpitksi Itotelezetts~g elmulasztasa esetkre az AdasvCteli szerzodks 9.pontja az alabbiak szerint rendelltezik:,, 9. A Vev6 az ingatlant a szerzbde'skote'st6l szhmitott 2 e'vig tartd bee'pite'si kotelezettskggel vhsarolja nzeg. A bee'pitksi kotelezettskg elmulasztcisa esete'n a hatarid6 Ietelte't kovetben ElaGEd jogosult egyoldalzi jognyilatkozat alapjkn az ingatlant visszav~s~rolni az eredeti ve'tel dv e'vi 5-%-kal csokkentett e'rte'ke'n, mivel az Eladdt az kvi LV. TV , valamint az Ipari Parkka rninositks alapjcin bee'pite'si kotelezettskg tevheli, - amely kotelezettse'g biztositasbra a visszavasdrlhsi jogot Eladd jnvcira az ingatlan nyilvcintartcisban ke'ri bejegyezni. Yevo" az ingatlanon eszkozolt esetleges e'rte'knovelb beruhcizasbt 30 napos hathyid6 beliil elszcillithatja, azon tulmenoen semminemu ~~tkknovekede's vagy beruhdzds e'rte'k megte'rite'se ircint ige'nyt nern thmaszthat. " Tajeltoztatom a Kozgyiilest, hogy a telelt vctelara az onkormiinyzatnak megfizetett Ft-os teleltk + 0 % &A Cs a gerinc k6zmiiha16zatot fejlesztii Vallalltoz6i Centrurn Kft.-nelt megfizetett Ft+25% h~ volt. Visszavisirlis esetcn a jelenlegi tulajdonosnak fizetendo vktelar Ft+ 20% &~= , Ft mindltet Itorkbbi Eladd, r6szero1. Bkkescsaba Megyei Jog6 Varos Gazdasagi, KoltsCgvet6si 6s Penzugyi Bizottsaga 2006 november 6.4 iilkskn megtargyalta a telek tulajdonos lterelmet 6s 7 igen, egyhangu hatarozattal a kkrelem elutasitisat, az eloterj esztksben szereplo hatkozat meghozatalat j avasolj a a KozgyiilCsnek. Kerem a Kozgyiilks szives allasfoglalasat a tulajdonosi ItQelemmel kapcsolatban. A hatirozat vkgrehajthsaban ltozremiikodo felelos hvatali egyskg: Stratkgiai Fejlesztksi Osztaly

14 Hatarozati iavaslat B6ltescsaba Megyei Jogii Viros Kozgyiilkse elutasitja a DROT-FON Kft. kirelmkt a hrsz6 telelre vonatkoz6 bekpitksi hatkid0 tovibbi 2 &we1 tortho, 2008 december 17.-ig sz616 meghosszabbitasira. Az ~nkonninyzat az adisvkteli szerzodks 9. pontjiban foglaltak szerinti feltctelelke1 visszavhsirolja az ingatlant. A visszavisirlas lebonyolitas~val a Kozgyiilks megbizza a Vallalltoz6i Centrum Kft-t, a vkgrehajtasra felhatalmazza Vantara Gyula polghestert. Felelos: Vantara Gyula polgirmester Sztank6 Jinos iigyvezeto igazgat6 Hatirido: Azonnal Beicescsaba, november 2. Tisztelettel: Melleltlet: DROT-FON Kfi. lcirelme 1 Ellenj egyzks: jogi iigyvezeto igazgat6

15 DROT-FON ICFT 5600 BCkCscsaba Hajnoczy u. 8 Tel/Fax: 66/ Mobil: 06/ Sztankb Janos ~gyvezeto igazgati, Targy: Bekpitksi kotelezettseg meghosszabitiis Bhkhscsabai Vrillalkoz6i Centrum Kft BCkCscsaba Kktegyhki ut 3. Tisztelt Sztanki, Jbos ~ r! Az Ipari parkban KOVACS ES T ~ S BT A tulajdonaban 1Bvo ( helyrajzi szb ) kpitksi telek bekpitksi kotelezettskge 2006.december lejhr, az kpitkezkst sajnos nem tudtuk elkezdeni pozitiv banki elbiraltis miatt, mivel a BT jogutbdkknt i hathllyal beolvadt a DROT-FON KFT- be. A ketto ckgrol azt kell tudni, hogy a tulajdonosok ugyanazok 6s a tevkkenyskgiik is megegyezik. A banki hitelt KFT terhkre szerettiik volna felvenni, de a s kvben kevks forgalma volt a KFT-nek, mert a forgalsm 90% a BT bevktelkre ment. A teljes forgalom to1 DROT-FON KFT megy. A telek htirasa folyamatban van, 6s kksobbiekben kbrnkm hogy a KFT nevkre chezzkk leveleiket Ebb01 kifolyblag szeretnknk kbmi a bekpitksi k~telezettsdg meghosszabbitasat 2 kwel. Megkrtkskt elore is koszonjiik. Tisztelettel: Kovkcs Zoltan iigyvezeto DROT-FON KFT Bekescsaba, Hajnoczy u. 8. Telefon: , Adoszam: Banksz.: Cg

16

17 ..., 2s $.,";sz,..-*9vz=> Be'ke'scsa-ba Megyei Jogzi Ycir-os, 2~~gj, %;&K. Onkormdnyzat Kozgyule'se'nek "' -"~'vc"-..\j,'l.,>. >:. '8,89:,2;.>*p*.sL-.&?3;..~~~-"-~~~"'~~~~,r,~~~ ;gf; $g&&. Gazdasdgi, Kolts&gvetksi 6s i&,,f<,q;: q,,v- if... 2:x.-.{;-:%;i:3.,,.-: Pgnziigyi Bizottsaga k:t,? <?p;.,.8,:fl,&:;,.l,< y.,..>%x; G>;?,;, YS' *.2::., k>\.>-<. <.:g *<;-)-s 2-:,.J.c:~.+'..,.. >j.l;g.,.,+, #.. Postacim: 5601 PJ112. Telefon: (66) /1211 Be'ke'scsaba, Szent Istvdn te'r 7. ]kt. sz. : ll? 961/2006. El6~dd: Mayton Lbszld Telefon: (66) Elok6szito: Strategiai - Fejlesztesi Osztaly NYILVANOS ULES napirendje A dontbshozatal miniisitett tobbscget igknyel! Tairgy: ElovCteli jog gyakorlasa a volt Koros Kazangygrtb 6s GCpipari Kft telephelycn Vdlem6nvezo: Gazdasagi, Koltsegvetesi 6s Penziigyi Bizottsag Vkosgazdalkodasi, Kornyezetvedelmi 6s Mezogazdashgi Bizottsiig Tisztelt KozgyulCs! A Koros Kazingyarto 6s Gepipari Kft felszhol6ja a Dr. Felso V~lalkozasszervezo es Csodtanacsado Kft a mellkkelt levkllel kereste meg Onk~rrnan~zatunkat, amelyben an61 tajkkoztat, hogy a Kfi telephelyknek Crtekesitksere kiirt palykat ereclrnenyesen zhlt. A Koros Kazhgyart6 6s Gepipari Kft telephelye a Szab6 Dezso utcaban talalhat6, helyrajzi szama 3377, alapterulete 9593 m2. A telephelyen talalhat6 a volt Koviics malom kpulete - amely mtiemlkk rn2 alapteriilettel, csarnok 6piilet 486 m2 teriilettel, miihely epiilet 990 m2 tefilettel, TMK muhely epiilet 890 m" alapteriilettel, tovhbbii egy 260 m2 alapteriiletii raktk, amely a csatolt iratok szerint idegen tulajdonban van, 6s nem kkpezi az krtkkesitks targyat. Mivel a volt malom6pulet muemlekv6delem alatt all, annak ertkkesitkse sorh elso helyen a Magyar Allamot, ezt kovetoen az ~nkorrnan~zatot eloveteli jog illeti rneg- A felszimol6 kltal elfogadott 6s gyiizteskknt kihirdetett palyhzat 91 millib forint + AFA ajhlatot tartalmazott. Ezen az osszegen elhetiink az eloveteli jogunkkal. Az ingatlan forgalmi 6rtCkkt kedvezoen befolyiisolhatja annak j6 helyen I6vo elhelyezkedkse, 6s nagy, majdnem 1 ha-os alapteriilete. Kedvezotlennek mondhat6 az ikgatlan hasznosithsa szempontjab61 az, hogy a malom kpiilet muernlek, igy annak hasznositika csak a muemlkki eloirasok betartasival val6sithat6 meg. Az ingatlan helyszini bejarash megallapitottuk, hogy onmagaban a telek is jelentos &&&el bir (9593 x ~ t/m~ = brutt ,- Ft), a raktkkpiiletek es a miilielyek is kisebb felujit8ssal hasznhlatba adhatok, magaban a malom epiilet kb. feleben pedig egy gyakorlatilag kesz szalloda, oktatasi, iroda blokk talalhat6. (Az epiilet masik fele rakt6rozhsi celra hasznalhat6).

18 Amennyiben az Onkorrnhyzat az ingatlan megv~sarlasar61 dont annak inkubatorhazzk, innov8cios kozpontta fejlesztkse palyazati forrhslehetoskgeir61 sz6l6 tajkkoztatot is mellkkeltiink az eloterjeszteshez. Az eloveteli jogt61 va16 elallasunk oka viszont az lehet, hogy ekkora vasarlast nem tervezw a kvi koltsegvetksiinkben, ennek fedezete csakis hitelfelvetel lehet, ami tovabb fokozna az elad6sodottsagunkat. A Gazdasagi, Koltsdgvet6si 6s Pknziigyi Bizottsag a november 6.-in tartott iil6s6n az eloterjeszt6st megtargyalta 6s 4 igen 2 nem es 1 tart6zkodas mellett thmogatja a hatkrozati j avaslat elfogadasat, A Varosgazdalkodasi, Kornyezetv6delmi 6s Mezogazdasagi Bizottsag a november 7.-en tartott iil6s6n az eloterjesztkst megtkgyalta 6s 4 igen 1 nem 6s 1 tart6zkodas mellett tamogatja a hathrozati javaslat elfogad8sat. A hatarozat vkgrehajthsaban kozremiikodo felelos hivatali egyskg: Stratkgiai - Fejlesztksi Osztaly. HATAROZATI JAVASLAT: Bdkkscsaba Megyei Jogu Varos 0nkormanyzat Kozgyul6se a bkkkscsabai 3377 hrsz-fi ingatlanra, az 0nkorm6nyzatot megilleto, elovcteli joggal Clni kiv8n. A Kozgyulks felhatalmazza Vantara Gyula polg&mestert, hogy az eloveteli joggal kapcsolatos jognyilatkozatot kiadja, Cs arra, hogy 91 milli6 Ft + AFA v6telaron az ingatlanra az adasvkteli szerzodkst alairja. Az elozoekben irt ingatlan vhsarlas pknziigyi fedezetet hitelfelvktellel kell biztositani. Felelos: Vantara Gyula polgkester Hatarido: azonnal BCkQcsaba, november 7. FO~OF ~ahs a bizottsag elnoke Ellenj egyzks: Jogi:

19 DR. FELSO v~lalkozhszervez6 6s cs~taniicsad~ ~ft. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Polgarrnesteri Hivatala Jegyz6je reszere Bgkescsaba Szent tstvan ter Hiv. sz.: A,,~6M~'Kaz5ngyWx5 es Gepipari Kft "f.a." (5600 Bekescsaba, SrabB DezsB u. 34.) kijelott felssmot6jaker1t Onoket, hogy az adbs bekescsabai 3377 hrsz-0 kivett uzem rnegnevezes0, 9593 m2 alaptertiletfi maern!& ingatlananak efiekesftesere vonatkozo paty-ti fethivas eredmenyesen zarult. b u &-VL &LLL Csatoltan rnegkiildjiik a nyertes piiiy&zatot, a palyhtok bontasiir6t keszitett ' kozjegyz6i okiratot, valarnint a fefjegyz&st az eredrn&nyt\irdet6sr6l. Kerjiik, hogy a torveny szerint rendelkez6sukre ail0 30 napon belul sziveskedjenek nyilatkomi, hogy az e~vasart&si jogukkal kivannak-e i?lni. Amennyiben etni kivannak, ligy a fent hivatkozott 30 napon beiiil a,,k6ros" Kazangyait6 es Girpipari Kft. %a." INTER-EUR~PA BANK Rt.-neI vezetett WOO03 szbankszamiajara - a nyitatkozatt6telukkel egyidaben - a Ft Bsszegu banatpenz befizetitser6l is sziveskedjenek intaedni. Tajekoztatjuk ondket, hogy az OnkormBnyzat el8v&sarl&si jog5t rnegei6zaen, a Magyar Atlamot is el6vasadasi jog illeti meg - kepviseli a KulturAli Orbks6gv&elmi Hivatal Szeged Region5fis lroda - 9s resziikre is megkuidmk a tajekoztatasunkat a nyertes palyazatrol. Kerjiik tovabba, hogy ha az ei6vas&riasi jogukkal nem kivannak etni an01 is a nyilatkozatot a rnegadott hatarid6n beiiil rbsziinkre sziveskedjenek rnegkiildeni. Budapest, okt6ber 17. Tisztelettel: mint a KOROS-Kazan Kft f-a- SzCWlely: H Budapest, Dob utca 52 fostacim: H Budapest, H- 70 I 16s. Telefon: (36-1 ) Fax: (36-1~

20

21 A bkkkscsabai volt Kovhcs-malom inkub5torhazzh, innovhci6s. kozpontta fejlesztcs6hez igknybe veheto" phlyhzati lehetbs6gekro"l A GazdasiigfejlesztCsi Operativ Program (GOP) 6s a Regionalis Operativ Program (ROP) osszehangolt, egymhst kiegeszit6 tkrnogatksaival a regionas alkozpont KozCp-BCkesi Centnun tagjakcnt igenybe vehetiink tamogathst a tiirgyban szerepl6 ccljaink megval6sitisihoz. A tkmogathst az alabbi tevkkenyskgekhez ny.lijtj8k majd (2007-t6l): GOP - Innovbcids, technomgiai parkok Cs hidkcpz6 intezmknyek fejlesztkse A beavatkozis ctlja olyan hatikonyan miikodd kozpont Ittrehozisa, amely egyedi, testreszabott innovicibs szolgiltatisok - kutatisi adatbizis litrehozisa, naprakiszen tartisa, innovici6s tanicsadis nybjtisa, iij technolbgiik figyelise, kiilsd fejlesztisi forrisszerzisi lehetdsigek keresise, a sziiksiges IT timogatis biztositisival - is a K+F, innovici6s tevikenysiget szolgil6 infrastruktka biztositisiban kompetens. A pontosabb lehetsiges beavatkozisi teriiletek: technol6gia.i inkubitor innovici6s is technol6giafejlesztisi park (ezeken beliil miikodd technol6giai inkubitorok is kompetencia kozpontok) f6iskolai kuta~shasznosi&sirodik litesitise Ezzel pirhuzamosan timogathatd, lesz majd az egyes szolgiltatzisok - koltsigvetisi intizminyek kutatoinak, KKV-k is egyini feltdil6k projektotleteinek vizsglata, uzleti terv, megval6sithat6sigi tanulminy kiszitise,,,technology rating'' - kialakkisa, fejlesztiise. Ci1 az innovici6s inkubici6 el6mozditisa az innovativ otletek generdisa az iletkipes elkipzelisek kiszfirise 6s a piaci bevezetis fizisiig val6 eljuttakisa. ROP - ~zleti infrastruktiira, regionalis Cs helyi fejlesztesek osztonzcse Tartalom: A meglivd virosi feldolgoz6ipari &lelmiszeripar, uveggyirtis) foglakozta&s- is kapacitis bdvit6 fejlesztisei, bamarnez6s beruh;izisok, kistirsigi jelentdsigii ipari parkok (els6sorban megliv6 telephelyekkel) fejlesztisei. Az intizkedis kiemelten kezeli azon ipari parkokat, ah01 a folyarnatosan betelepuld vzillalkozisok egyre bdviild foglalkoztakist 6s irbevitelt biztositanak. A virosi teriileteken meglivd i~ari. kereskedelmi Cs szol_piltat6 koz~onto kornvezetkben s~ecialis (tematikus) vallalkozdi inkubiitorhiizak kialakitisa, szobsltat5si infrastruktrira fejlesztise. Helyi, tirsigi jelentdskgii ipari parkok, villalkoz6i inhbitorok Q ipari parki cimmel nem rendelkezd telephelyek is sziunithatnak a ROP timogatisisra. Az intizkedis cilja a villalkozisok iletciklusinak indult, szakasziban a koltsighatlkony miikodisi feltitelek is szolgiltatisok biztosithsa. Az intizkedis ugyancsak tknogatja a fejlesztisi p6luson kiviili technol6giai inkubitorhizak lbtrehozisiri, meglivd szolgiltatisaik is infrastruktkijuk tovibbfejlesztksit.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: IV, 520-3/2011. Eload6: Czigteczkine Liszkai Edit Mell.: 1 db Hiv. SZ.:- Postacfm: 5601 Pf 112. Tele/on: (66) 523-801

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bizottsága 2006. november 6-án megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor Opauszki Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYO KEZELŐ ZRT IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA VAGYO KEZELŐ ZRT IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Előterjesztés BÉKÉSCSABA VAGYO KEZELŐ ZRT IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikl.sz.:5/200S. Véleményező: Gazd:lsligi, Költségvetési és Pénzüg)'i Bizotts:íg Előterjesztés NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshoz:lt:tl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

ELOTERJESZTES a Tulajdonosi Bizottsaig iilcscre

ELOTERJESZTES a Tulajdonosi Bizottsaig iilcscre BUDAPEST FOVAROS TE&ZVAROS ONKORMANYZAT ALPOLGARMESTERE '< Ugyiratszam: 2367012005 A hatarozati javaslat elfogadasahoz egyszerii tobbseg sziikseges. ELOTERJESZTES a Tulajdonosi Bizottsaig iilcscre Tirev:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTEJlÉTőL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 669-2/2012. Előadó: Márton László Mell: 2db Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 452-252 BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. /kt. SZ.: VI-I230/2007 Előadó: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Mell.: Újkígyósi VízműKft.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 228-2012015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. A Budapest XVI. kerület, Prodám utca 11. szám alatti, 105937/1 hrsz-ú, 1397 m 2

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. A Budapest XVI. kerület, Prodám utca 11. szám alatti, 105937/1 hrsz-ú, 1397 m 2 3 / l ü l O BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest, XVI. kerület Prodám utca 11. szám alatti, 105937/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlan

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM ÉRDI 2015. október 27. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 28/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet a Pest Megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: VIII. 108-2712016. Eload6: Tarne Stuber Eva 1 Bende-Engelhardt Judit Mell.: Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66)

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan fer 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan fer 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan fer 7. Ikt. sz.: IV. 232-65/2010. Eload6: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS JEGYZOJETOL Bekescsaba, Szenf Istvan fer 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS JEGYZOJETOL Bekescsaba, Szenf Istvan fer 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS JEGYZOJETOL Bekescsaba, Szenf Istvan fer 7. Ikt. sz.: V3201201O. Elffad6: dr. Urbtin-Zsilrik Ktara Mel!.: 18 Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

POLGARMESTERETOL. NYILVANOS tlles napirendje A donteshozatal egyszerii tiibbseget igenyel!

POLGARMESTERETOL. NYILVANOS tlles napirendje A donteshozatal egyszerii tiibbseget igenyel! BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.4ROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent IstViin ter 7. Ikt. sz.:x1.1441712010. E/oad6: Opauszki Zo/tcm, Uhrin Nandorne Mell.: bizottsagi hatarozatok Postacim: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ik!.sz.: 5/2010. Véleményeztc: Gazdas.igi, KiHtscgyclési és Pénzügyi Bizotts:.ig V:irosfejlesztési. Környezetvédelmi és Mcz6gazdasági

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

POLGARMESTERI HIVATALA JEGYZ~J~TOL. Bkkkscsaba, Szent Istvhn t6r 7. Tisztelt KozgyulCs!

POLGARMESTERI HIVATALA JEGYZ~J~TOL. Bkkkscsaba, Szent Istvhn t6r 7. Tisztelt KozgyulCs! BEKESCSABA MEGYEI JOGU V ~ O S POLGARMESTERI HIVATALA JEGYZ~J~TOL Bkkkscsaba, Szent Istvhn t6r 7. Nyilvinos ul6s napirendj e! A dont6shozatal egyszerii tobbskget igknyel! Jkt. sz.: VIII - 473 / 2006. Elokkszito:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és jj f Pénzügyi Bizottsága Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 452-252/1211 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49112015. Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:vi.3604/2004 Előadó:Erdei József Mell.:4 db. Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 01/7611-55/2014. Tárgy: Előterjesztői KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! I./ A 2014.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: VIIL 208512010. Előadó: Tarné Stuber Éva 1 Soczóné Dömény Edit Mell.: tételes lista Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent Istvim tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent Istvim tér 7. BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Istvim tér 7. lk!. sz.: l 21512010. Előadó: dr. László Jenő Mell.: J db megállapodás, 2 db véleli (ljánlal Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) amelyet kötöttek egyrészrıl a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs,

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARAfESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V 202-19/2013. Előadó: Túriné Kovács Márla. dr. Csernus Ibolya, Bencsik Márla Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKf.."SCSABA MEGfEJ JOGÚ varas POLCÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. Ikl. sz.:1v.855-612009. Elűadó:Czigléczkiné Liszkai Edil Mell.:2 db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. relefoll: (66) 523-801

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

POLGARMESTERETOL. NYILVANOS ULES napirendje

POLGARMESTERETOL. NYILVANOS ULES napirendje BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istwin ter 7. Ikt. sz.: 1. 24512011.; 1. 24612011.; 1. 24712011. EZoado: dr. Laszlo Jeno Mell.: Hiv. sz.: Postacim: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat

POLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. II. Rákóczi Ferenc út 45. szám alatti intézmény bérbeadására vonatkozó 346/1993.(X.12.) Kt. sz. határozat módosítására Készítette:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A. /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a 2006. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A. /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a 2006. évi költségvetés módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A /.(IL.)sz. önkormányzati rendelete a. évi költségvetés módosításáról Békéscsaba,. február. Előkészítő: Szendlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Előterjesztő:

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

T:ín.. 'V: I:lk:ishitcl höítntlék miatt öíl'vcrés,"c. b'yakorhísa

T:ín.. 'V: I:lk:ishitcl höítntlék miatt öíl'vcrés,c. b'yakorhísa Ikr. sz.: 1/1.925-2/2009. BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ VJÍROS Előadó: dr, Zelenyáns=ki I'OLGARMESTEKE Békéscsaba, Szem Isrwín lér 7, Miklós. dl". rőgye Mell.: l-liv, sz. Ildikó Poslat:ÍlI1: 5601 Pl 112. Tele/Oli.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Rt. sz.: 1.313/2007. Előadó: dr. Kiss Gyula Sajben Jánosné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz: s^ Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

l.a szerzodes targya 1.1 Javithsi 6s karbantarthsi mu&&:

l.a szerzodes targya 1.1 Javithsi 6s karbantarthsi mu&&: Amely letrejott egyriszrol : az OrszaggyulCs Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3., Adoszam: 15300014-2-4 1 Kepviseleteben eljar6 szemely neve: Bakos Emil, gazdasagi foigazgato mint Megrendelo

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7.

BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7. BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7. Ikt. sz.: XI. 14212-312009 Előadó: Mell.. - Uhrin Nándorné Postacim: 560I I~l 112. Telefol1. (66) 523-S07 NYILVANOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÖd",sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7.

BÖd,sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7. BÖd"sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLfsÉNEK GAZfJASÁGI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba SzentIstván tér 7. Ikt. sz.: IV 377/2008. Előadó: Múrlon László Mell: J db NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

BEXESCSABA MEGYEl JOGU V A.ROS POLGARMESTERETOL Btikriscsaba, Szent Istvim ttir 7. NYIL V ANOS ULES napirendje

BEXESCSABA MEGYEl JOGU V A.ROS POLGARMESTERETOL Btikriscsaba, Szent Istvim ttir 7. NYIL V ANOS ULES napirendje BEXESCSABA MEGYEl JOGU V A.ROS POLGARMESTERETOL Btikriscsaba, Szent Istvim ttir 7. Ik/. sz.: IV 55112011. E/6ad6: T{irok Tamas Mel!.: Bira/6 Bizollsag irasbe/i szakvetemenye Hiv. sz.: Postacfm: 5601 Pf

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1595/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

VÉGELSZÁMOLÁS, ADÓVÁLTOZÁSOK, KOCKÁZATI KÉRDŐÍV, PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS ÉS TÉTELES ÁFA 2012. június

VÉGELSZÁMOLÁS, ADÓVÁLTOZÁSOK, KOCKÁZATI KÉRDŐÍV, PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS ÉS TÉTELES ÁFA 2012. június VÉGELSZÁMOLÁS, ADÓVÁLTOZÁSOK, KOCKÁZATI KÉRDŐÍV, PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS ÉS TÉTELES ÁFA 2012. június Konzultáns: Ruszin Zsolt könyvvizsgáló, adószakértő AZ ELŐADÁSOK TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓJA Végelszámolás

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Stratégiai-Fejlesztési Osztály Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság.

Stratégiai-Fejlesztési Osztály Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság. Ikt. SZ.: IV. 202/2010. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István fér 7. Elóadó: Upták Margit Mell.: I db Hiv. sz: Postacim: 5601 Pf 112. Telefo,,: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. NYIL V ANOS ULES napirendje

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. NYIL V ANOS ULES napirendje BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: 1. 20212016. Eload6: dr. Kiss Gyula Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! 15 fi I C A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat indítvány előterjesztésére. SZMSZ-e

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

. Pince P-l Pince P-3 9999 keel6

. Pince P-l Pince P-3 9999 keel6 amely 1Ctrejott egyrcszr61 a (28631 hrsz.), Budapest, R6zsa u. 92. szhm alatti Thrsashiz kovetkezo oldalon kezdodo felsoroliis szerinti Tulajdonost4rsai: Sonz. Tulajdoni Tul. hhyad Tenilet Szerntlyi sdma

Részletesebben

ui. sz.: XVIIl58 1-583/2OO6. A hatarozati j avaslat elfogadasahoz egyszerii sz6tobbskg szukskges ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE

ui. sz.: XVIIl58 1-583/2OO6. A hatarozati j avaslat elfogadasahoz egyszerii sz6tobbskg szukskges ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE / 800 MAJ I 1. ui. sz.: XVIIl58 1-583/2OO6. A hatarozati j avaslat elfogadasahoz egyszerii sz6tobbskg szukskges ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE TBrpv: Javaslat a Budapest, VI. keriilet Andrassy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben