ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE"

Átírás

1 BUDAPEST FOVAROS TERI~ZVAROS ONKORMANYZAT ALPOLGARMESTERE ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE A hatiirozati javaslat elfogadhahoz egyszerii sz6tobbstg szuksdges Tirgy: A Bp. VI. ker. Bajnok u. 15. fsz. 2. szam alatti lakb ismetelt btrbeadasa V rkszere. I TISZTELT BIZOTTSAG! A Budapest VI. ker. Bajnok u. 15. fsz. 2. szam alatti, 1,5 szobas, 33 m2 alapteriiletu, f6lkomfortos lakhs a Budapest Fovaros Terkzvaros Onkormhyzat tulajdonat kdpezi. A sz6ban forg6 lakast julius 28-to1 V I, berelte. A Terezvarosi Vagyonkezelo Rt. lakberfizetksi kotelezettsdg elmulasztasa miatt felmondta V I berleti szerzodcs6t 6s kerte a Pesti Kozponti Keriileti Birbsagot, hogy nevezettel szemben fennallb kovetelesct fizetdsi meghagyas utjan CrvCnyesithesse. A lo.p.54672/02/4. s z ~ jogeros u bir6sagi meghagyasban a bir6sag kotelezte Varadi Istvant a lakas kiuritmre, a dijhhtraldk 6s kamatainak, valamint a perkoltseg megfizettskre. Mivel nevezett a megadott hatiiridon belul a hatarozatban foglaltaknak nem tett eleget, ezert a bir6sag a Vh /2003/8. szamu v6gz6scben ugy dontott, hogy V I a rendorscg kozremukodeshel kknyszeriti a kotelezettsegenek teljesitesere. Az 0nal16 birbskgi vtgrehajt6 a karhatalommal biztositott vegrehajtasi cselekmenyt junius 20-ara tuzte ki, melyrol Brtesitette nevezettet. V; I elmondasa szerint Bv elejetol augusztus 1-ig munkanclkuli volt, 6s alkalmi munkab6l tlt, az ebb01 szarmaz6 csekcly jovedelme kiziir6lag a letfenntart6sat, valamint betegstgenek koltstgeit fedezte. Jelenleg a Fovarosi Kozteriilet-fenntart6 Rt.-nC1 dolgozik. Jovedelme az elmult 12 h6nap atlagat tekintve ,-Ft. KCrte az ~nkormiin~zat segitskgdt a berleti jogviszonyanak hatarozott idore torteno visszaallitasahoz. A Terezvarosi Vagyonkezelo Rt. tajtkoztatasa szerint nevezett mhrcius 1 -to1 nem fizet bkrleti dijat, dijhatraleka jelenleg ,-Ft 6s ,-Ft kamat. V..- I majus 3 1 -ig a Fovarosi Gazmuvek Rt.-nC ,-Ft, a Budapesti Elektromos Muvek Rt.-nC ,-Ft kozuzemi dijhatralekot halmozott fel, emiatt a kozuzemi szolgaltatasokb61 kizartik. A Terezvarosi Csaladsegito Szolgalat mhjus keltezett 1evelCben a nevezettel szemben fenna116 vegrehajtasi eljaras felfiiggesztdset, ill. a lakas hatarozott idore torteno bkbeadasat kkdrte. V I bevontak az ad6ssagkezelcsi program tervbe, melynek kereteben szeretndk hhtralbkat rendezni azzal a ccllal, hogy nevezett elkeriilje hajldktalanna vhlasat. Tajdkoztatht adtak arr61, hogy az adossag kezelesi terv szerint a dijhatralek toke tartozhat - kurat6rium dontdstol fiiggoen - az Alapitvany, a kamattartozast a Terezvarosi Csaladsegito Szolgalat fizetnd meg abban az esetben, ha az ~nkorman~zat nevezett berleti jogviszonyat visszahllitana. A koziizemi dij tartozasok 1067 Budapest, EOtvOs u. 3.* Tel.: Levdcim: Budapest 62., Pf. 409.

2 kiegyenlitkse Brdekeben V I a koziizemi szolgaltat6kkal rtszletfizet6si megallapodast kot. Egy esetleges kilakoltatas kilatastalan helyzetbe sodorna Varadi Istvant, eztrt kkri az 0nkormanyzat segitstget abban, hogy ne keriiljon utcara. Az ~nkorman~zat tulajdonaban a116 lakdsok 6s nem lakas ctljara szolgal6 helyisbgek btrbeadasanak felteteleirol sz (XI. 24.) onkormanyzati rendelet 53. fj (1) bekezd6se alapjan ha a berbead6 a berlonek felr6hat6 okb61 a szerzodtst felmondta, de a b6rlo a felmondasi id6 lejarta utan a fizetcsi kotelezettscg6nek eleget tesz, a Tulajdonosi Bizottsag a volt btrlo r6szdre hatarozott idotartamra a lakast berbe adhatja. V I - az altala becsatolt jovedelmi 6s vagyoni nyilatkozatok alapjan - szoci~lis berletre j ogosult. KCrem a Tisztelt Bizottsagot, hogy az eloterjeszttst sziveskedjek megtargyalni, 6s hatarozatot hozni. HATAROZATI JAVASLAT: A Budapest Fovaros Terdzvaros ~nkormain~zat Kdpviselo-testuletdnek Tulajdonosi Bizottsaga ugy dont, hogy a (XI. 24.) onkormainyzati rendelet 53. tj (1) bekezddse alapjain a Budapest, VI. ker. Bajnok u. 15. fsz. 2. szhm alatti 1,5 szobais, fdlkomfortos 33 m2 alapteruletu onkormainyzati tulajdonu lakaist 5 dv hatirozott idotartamra (2010. jilius 1-j4g) bdrbeadja V I rdszdre a mindenkori szociailis alapu bdrleti dij megfuetdse mellett. Felelos: Polgairmester Hatarido: 45 nap Budapest, junius 6. Mellkkletek: kerelme 2.1 Terkzvarosi Csaladsegito Szolgalat levele 3.I 1 O.P szamu j ogeros bir6sagi meghagyas Furst Gyorgf Eloterieszttst kkszitette: Tulajdonosi Foosztaily Lakis-

3

4

5 Verdk Istvh Polgrirmester ~r rcsz6re Budapest Fovriros Ter6zvriros ~nkormiin~zata 1061 Budapest Eotvos u. 3. targy: vegrehajtasi eljriras felfiiggesztcscnek kkrelme Tisztelt Polghester ~ r! ~gyfeliink CrdekCben kkrjuk szives segitscg6t. (1063 Budapest, Bajnok u. 15. fsz. 2.) 1akashelyzetCnek megoldasa 't majus kereste fel Csaladsegito Szolgalatunkat. Korabban nem allt veliink kapcsolatban, igy helyzetenek rendezeseben csak az utolso pillanatban tudunk segitskgere lenni. Egyedul el egy 1,s szobas, felkomfortos lakasban. Rokonai, ismerosei segitsigere nem sziimithat. Az elm6lt 6vekben alkalmi munkhkb61 tlt augusztusa 6ta a Fovarosi Kozteriilet-fenntart6 Rtndl vdgez bej elentett alkalmi munkat, :t-os napi dijcrt. Jovedelme az elmult 12 h6nap atlagat szhitva

6 Az elmult 3 dv folyamh Ft lakbtr hatraleka gyeilt ossze, oke- Cs kamattartozik. Bkrleti jogviszonyat a TerCzviirosi Vagyonkezelo Rt szeptember 27. napjira felmondta. A Pesti Kozponti Keriileti Bir6sag aprilis 2-hn birosiigi meghagyast bocsato.tott ki, melyben lakberhatraltka miatt kotelezik - - lakasanak elhagyasha. ~rtesulbseink szerint kilakoltatha jhius 20-tin esedkkes. Ad6ssAgkezelCsi teniink szerint 1stvh.n a Polghester urtol kerelmezi b6leti jogviszonyiinak vissz~llitasat. KkrelmCnek kedvezo elbiralasa eseten, a bcrleti jogviszony visszaallitasiinak szhndck-nyilatkozataval kcrelmet ad be a HALOZAT- Budapesti Dijfizetokert 6s Dijhatralekosokert Alapitvhnyhoz. Az Alapitvany a krizishelyzetben elo (kilakoltatas elott 9116) jogcim nilkuli lakosoknak is Ft-ig - kiegyenliti tartozasat, ha az onkormanyzat nyilatkozik arrol, hogy az ad6ssag kifizetdse uth berleti szerzodest kot az iigyfellel. A tarnogatas beadasahoz nyilatkozni kell an01 is, hogy az onkormanyzat nem szamit fel kamatot, Cs amennyiben az ados ellen per van folyarnatban, attbl elh11., Az Alapitvhny dontcsi jogkorrel felruhizott kuratoriuma havonta egyszer ultsezik, igy kerelmet - nagy val6szinuscggel - a bbrbeadoi nyilatkozat kiadasat koveto honapban tudjak csak elbiralni. A karnatokat Csaladsegitonk segelykeretcbo1 kivanjuk rendezni. Kozmiihatralkkaira tekintettel kizartak az elektromos- es gbszo1galtatasbo1. Elektromos dijhatraleka Ft, gazdij hatralika 146.0% Ft. A Szolgaltatokkal tortent elozetes szobeli.. egyeztetkse soran lehetoseget kapott tartozasa reszletekben torteno rendezescre.. vallalja, hogy juniusatol folyarnatosan fizeti a havi lakbtrt. Ennek, illetve villany 6s gk hhtraldka rcszletfizetkscnek nyomon kovettset ad6ssagkezelcsi egyiittmukodcsi megallapodasunkban rogzitj uk.

7

8 Pesti Kozponti Keruleti Bir6sSg ~gysz&m:.l0. P /02/ Jegyz6konyv nyilvbnosan tartott t2rgyai5sr51 Felperes: F6vbrosi VI. keriileti ~nkormbnyzat Alperes : A per tbrgya: --. lakiskiiirltes A tbrgyalgs helyet: Budapest, V. Mark6 u. 25. IV/408 ideje: v iiprilis hi5 2. nap 12 6ra 00 perc.,\ Dr Miholina Ildikb tanzcs elnoke Jelen vannak: -L Afelperesirt: np, Ha,~yfiI(a~l~'~ s. KSd5rd Csoknyay TBnde jegyz6kbn~ezet6

9

ui. sz.: XVIIl58 1-583/2OO6. A hatarozati j avaslat elfogadasahoz egyszerii sz6tobbskg szukskges ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE

ui. sz.: XVIIl58 1-583/2OO6. A hatarozati j avaslat elfogadasahoz egyszerii sz6tobbskg szukskges ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE / 800 MAJ I 1. ui. sz.: XVIIl58 1-583/2OO6. A hatarozati j avaslat elfogadasahoz egyszerii sz6tobbskg szukskges ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE TBrpv: Javaslat a Budapest, VI. keriilet Andrassy

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

BÉRLETI JOGVISZONY RENDEZÉSE

BÉRLETI JOGVISZONY RENDEZÉSE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

-"" ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE -----------------------

- ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE ----------------------- NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE 4401 NY{REGY HAzA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TElEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU UgYiratszam: VAGY/216-1/2015. Ugyintezo:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről TÁJÉKOZTATÁS fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 23-án megtartott ülésén tárgyalta a fecske és nyugdíjas

Részletesebben

-11-J,qjfzt ft"t. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tisztelt Képviselő-testület!

-11-J,qjfzt ftt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere t ih ú ros \. kerület K()bányai KépvisdG tl~stülct ülése -11-J,qjfzt ft"t Előterjeszt és a BVOP Maglódi úti Őri Szállójának elbontásával

Részletesebben

HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSOKÉRT ALAPÍTVÁNY HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSOKÉRT ALAPÍTVÁNY Telefon: 382-8740, 382-8741, 382-8700/5152, 5153, 5154, Fax: 382-8719 Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 345. TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPÍTVÁNYRÓL ÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. november 27-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

TARTALO M M UTAT Ó a 2010. december 15-i testületi ülésről

TARTALO M M UTAT Ó a 2010. december 15-i testületi ülésről TARTALO M M UTAT Ó a 2010. december 15-i testületi ülésről 1. Szentgotthárd Város és önkormányzati intézményei 2011-2016. évekre vonatkozó középtávú Energetikai Stratégiai Terve 2. Tiszteletdíjakból képzett

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T DBudapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. április

Részletesebben

HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSOKÉRT ALAPÍTVÁNY HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSOKÉRT ALAPÍTVÁNY Telefon: 382-8740, 382-8741, 382-8700/654,655, Fax: 382-8719 Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 345. TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPÍTVÁNYRÓL ÉS A NYÚJTHATÓ

Részletesebben

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát.

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a 270/2013.

Részletesebben

dr. Xantus Judit jegyző

dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. március 9. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSO- KÉRT ALAPÍTVÁNY

HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSO- KÉRT ALAPÍTVÁNY HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSO- KÉRT ALAPÍTVÁNY Telefon: 382-8740, 382-8741, 382-8700/654,655, Fax: 382-8719 Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 345. TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPÍTVÁNYRÓL ÉS A NYÚJTHATÓ

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete a Zalacsány községben épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Zalacsány község Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/1999. (V.01.) számú r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 39/1999. (IX.1.) számú,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben